Operationele Doelstellingen 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operationele Doelstellingen 2012"

Transcriptie

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Operationele Doelstellingen 2012 Jean-Marie Dochy Directeur-generaal DG Controle

2 SD 1 Een veiligere voedselketen OD 1.1 : actieplan slachthuizen Doel : duidelijke verbetering bewerkstelligen in de toepassing van de algemene hygiëne en van de autocontrole door de slachthuizen Belangrijkste scope zijn de slachthuizen met het grootste slachtvolume en dus de meeste kansen op export Middel : uitvoeren van coco-missies (gecoordineerde controles) Inspectie slachthuizen, evaluatie werking (AV)-DMO en lokale PCE Aanbevelingen voor verbetering van inspecties in SLH

3 SD 1 Een veiligere voedselketen OD 1.2 : efficiëntere inzet van de DMO's in de slachthuizen, zeker in verband met de bezetting in de slachthuizen 'kleine capaciteit'. Kleinere slachthuizen o.a. (terug) contingent - keuring invoeren. Grotere slachthuizen : efficiëntere inzet van DMO's (= inzetten volgens tussenliggende slachtritmen), zeker in die slachthuizen waar op meerdere slachtlijnen wordt geslacht. Aanpak : Piloot opgestart op 01/01/2012 Evaluatie in september 2012 Vastleggen definitieve methodologie eind december 2012 Voorstel tot aanpassing van retributies voor ALGEN : 31/03/2013

4 SD 1 Een veiligere voedselketen OD 1.3 : lokaal platform voor de coördinatie van de samenwerking met andere diensten (politie, douane,..) Jaarlijkse, lokale overlegvergadering met andere relevante lokale overheidsdiensten

5 SD 1 Een veiligere voedselketen OD 1.4 : Implementatie opvolgingscontroles Vastleggen van de scopes per activiteit of groep activiteiten die in aanmerking komen Bepalen van termijn na een gunstige hercontrole per activiteit of groep activiteiten Percentage = 10 %, behalve in horeca, waar = 25 % Dienstnota tegen december 2012

6 SD 1 Een veiligere voedselketen OD 1.5 : Implementatie bijlage BP met nieuwe inspectiefrequenties Implementatie nieuwe frequenties : vanaf 1 juli 2012 Aanpassing query s en dergelijke Ontwikkeling Checklist Light voor Horeca Welke scopes? Frequente NC s? Major NC s? Ontwerp CL opmaken + analyseren van impact op basis van historische steekproef Implementatie op terrein vanaf 01/01/2013

7 SD 1 Een veiligere voedselketen OD 1.6 : Optimaliseren taken AV DMO Bevraging AV-DMO s : tegen 01/03/2013 Ontwerp beschrijving takenpakket : tegen 01/05/2013 Overleg met beroepsorganisaties dierenartsen : tegen 01/06/2013 Implementatie op terrein : vanaf 01/01/2014

8 SD 2 Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en in het bijzonder door de consumenten OD 2.1 : Certificering NICE volgens ISO 9001 het organiseren van audits voor de validatie van autocontrolesystemen het organiseren van gecoördineerde controlemissies ( cocomissies ) het organiseren van de technische overlegcomités voor het ontwikkelen en optimaliseren van hulpmiddelen ter uitvoering van de controles het beheer van de jaarlijkse objectieven van de PCE s Externe audit : mei 2012

9 SD 2 Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en in het bijzonder door de consumenten OD 2.2 : Certificering NOE volgens ISO 9001 In kaart brengen processen Processen documenteren + bestaande documentatie ISOwaardig maken Externe audit : mei 2013

10 SD 2 Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en in het bijzonder door de consumenten OD 2.3 : Organisatie van gerichte controles in bepaalde scopes op beperkte tijd Opstart vanaf januari acties per jaar

11 SD 2 Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en in het bijzonder door de consumenten OD 2.4 : Educatieve infodocumenten opmaken per sector gericht naar operatoren Cf De weg naar een feilloze favv-controle voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens Samen met de communicatiedienst Tegen juni 2014 : 1 brochure voor (een deel van) PRI, TRA en DIS

12 SD 2 Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en in het bijzonder door de consumenten OD 2.5 : ISO 9001 in de PCE's Processen AER Generieke administratieve processen Externe audit in mei 2014 Telefonische bereikbaarheid PCE s : uitwerken en in plaats stellen van verbeteracties als reactie op resultaten van een externe enquête nieuwe meting in september 2014

13 SD 2 Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en in het bijzonder door de consumenten OD 2.6 : ISO in de PCE's Behouden van de accreditatie PRI / TRA / DIS in vereenvoudigde context Uitbreiden accreditatie met Inspectietaken in GIP (inclusief DMO s) Scope fabrikanten in verpakkingsmateriaal oktober 2013 Uniformiseren afwijkende maatregelen tegen eind 2012 Uniformiseren wegingen in CL s (gelinkt aan Dynamo zie verder)

14 SD 2 Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en in het bijzonder door de consumenten OD 2.7 : Verbeteren van de communicatie tussen Hoofdbestuur en PCE's Synchromap : Externe infolijsten (manueel) : tegen september 2012 Documenten intranet : tegen juli 2013 Optioneel : Externe infolijsten (automatisch) : tegen juli 2013 Communicatie met en betrokkenheid van het middle management MOC+ / ROC+ Vitruviusproject inzake interne communicatie binnen DG CONT

15 SD 2 Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en in het bijzonder door de consumenten OD 2.7 : Verbeteren van de communicatie tussen Hoofdbestuur en PCE's (vervolg) Communicatie omtrent IT-tools, procedures en andere werkdocumenten E-control Publicatie op intranet van de feedback van C/I mbt IT-tools en werkdocumenten, samen met de reactie die er al dan niet aan gegeven werd + motivatie Mededeling op MOC, SOC, infosessies over manier van werken van het validatieproces Installatie IT-netwerk

16 SD 3 Administratieve vereenvoudiging OD 3.1 : Verbeteren kwaliteit BOOD Vraag aan KBO / FOD Economie mbt de mogelijkheid voor operatoren om direct bij hun inschrijving in KBO duidelijk te kunnen aangeven welke activiteiten effectief worden uitgevoerd. nota aan de Minister voor administratieve vereenvoudiging tegen eind juni 2013 OD 3.2 : Informeren van de ondernemingsloketten Informatie over nieuwe activiteitenboom tegen eind december 2012 Richtlijnen voor encoderen van bijlages 4 (zie ook verder OD 7.1) tegen eind december 2013

17 SD 3 Administratieve vereenvoudiging OD 3.3 : Vereenvoudiging van PAP-fiches + publicatie Publicatie internet / intranet eerste versie : tegen eind december 2012 Evaluatie manier van werken : tegen eind december 2013 OD 3.4 : Link Adminlight Controleur - FoodNet Wegwerken van dubbele encodages tegen eind oktober 2012

18 SD 3 Administratieve vereenvoudiging OD 3.5 : Link BOOD - Sanitel OD 3.6 : Link BOOD - Rijksregister Tegen 31 december 2013

19 SD 4 Internationale handel: naar een betere dienstverlening aan de exporteurs en een internationaal erkend Agentschap Zie LEAN-project

20 SD 5 Een ambitieus informaticaplan OD 5.1 : In plaats stellen van een applicatie voor de planning van missies : Planifood Vorige BP : belangrijkste concepten werden uitgetest aan de hand van een low budget dummy-tool Nieuw BP : business analyse aanpassen aan nieuwe concepten + IT-evoluties zodat tool ontwikkeld kan worden Pro memorie : Planifood zal rekening houden met risicoprofielen operatoren

21 SD 5 Een ambitieus informaticaplan OD 5.2 : Ontwikkelen van een IT-tool die op een dynamische manier checklists kan genereren : Dynamo Dynamische checklists worden opgebouwd vanuit een bibliotheek van vragen en/of vraagmodules in functie van de activiteiten van de operator, het inspectieprogramma,... op maat van de operator en van de te controleren activiteiten vermijden van dubbele encodages

22 SD 5 Een ambitieus informaticaplan OD 5.3 : Ontwikkelen van een cockpit voor het opvolgen van de kwaliteit en kwantiteit van de controleactiviteiten 1. Genereren van managementinfo voor opvolging realisatie objectieven 2. Query s voor drill down data-analyse (tot op niveau van individuele C/I of missie of operator) en dat o.a. met als doel problemen te detecteren, de oorzaak te analyseren en te kunnen remediëren

23 SD 6 Betrouwbare en performante labo s OD 6.1 : Uniforme laborapporten met explicitering resultaat en meetonzekerheden in samenwerking met DG Labo Introductie van beoogde systeem tegen eind 2014

24 SD 7 Een transparant Agentschap OD 7.1 : Ontwikkeling van FoodWeb Toegang verlenen aan ondernemingsloketten zodat ze zelf bijlages 4 kunnen encoderen tegen eind 2013

25 SD 7 Een transparant Agentschap OD 7.2 : Directe info naar de gecontroleerde operator Waarschuwing direct afgeleverd ter plaatse Manueel : tegen eind 2012 Geïnformatiseerd : tegen juli 2014

26 SD 7 Een transparant Agentschap OD 7.3 : Communicatie naar consumenten en operatoren Deelname aan Openbedrijvendag 1 PCE NL + 1 PCE FR : oktober PCE s in samenwerking met operator, onderwijsinstelling, : oktober 2014

27 SD 7 Een transparant Agentschap OD 7.4 : Verbeteren van de communicatie met de lokale vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties Idem vorige BP, jaarlijkse meeting Uniforme aanpak in alle PCE s

28 SD 8 Uitbreiding van de autocontrole in de voedselketen OD 8.1 : Belang van ACS in de opleiding van toekomstige medewerkers van de voedselketen Ondersteuning van de voorlichtingscel door medewerkers van DG Controle

29 SD 9 Een modern human ressources beleid OD 9.1 : Opleiding medewerkers PCE's zodat ze conform aan ISO aantoonbaar over de juiste kwalificaties beschikken Opleiding kaders : revisie profiel opmaak evaluatiefiche specifieke opleidingspakketten Opleiding C/I : Opleiding 123 : reglementering (FAVV) / economische context (operator) / sectorgids (beheerder van de gids) Opleiding beheer NC s (interviewtechnieken en dergelijke) Technische opleidingen Opleiding controleur gecontroleerde

30 SD 9 Een modern human ressources beleid OD 9.1 : Opleiding medewerkers PCE's zodat ze conform aan ISO aantoonbaar over de juiste kwalificaties beschikken (vervolg) Project E-learning Kenniscentrum : webbibliotheek opleidingen

31 SD 9 Een modern human ressources beleid OD 9.2 : Een modern HR beleid aangepast aan de noden van DG CONT Jaarlijks geactualiseerd personeelsplan aan de hand van Model Nagy Beheer kritische functie Organiseren van de tijdelijke terbeschikkingstelling van agenten intra-pce (voornamelijk PRI DIS) Kenniscentrum : Samenstelling expertendatabank bodyshopping BCP voor de PCE s op maat van ISO 17020

32 SD 9 Een modern human ressources beleid OD 9.3 : Verfijnen van de instrumenten van de ontwikkelcirkels en optimaliseren van het gebruik ervan Informatie medewerkers over finaliteit ontwikkelcirkels Opleiding functionele chefs Transparante tool voor leidinggevenden om op gebruiksvriendelijke manier de uitvoering van de ontwikkelcirkels op te volgen Ontwikkeling werkinstrumenten voor functionele chefs zodat makkelijker cijfermatig de link gemaakt kan worden met de individuele objectieven van de C/I

33 SD 9 Een modern human ressources beleid OD 9.4 : BMO (Belast Met Opdracht) andere dan dierenarts Afwerken KB en raamovereenkomst tegen eind 2012 Administratieve, juridische en budgettaire opvolging tegen eind 2013 Opstellen van uitvoeringsovereenkomst + lastenboek tegen eind 2013

34 Verder specifieke of continu doelstellingen vorige BP Enquête over verloop controles door de ogen van de controleurs Implementatie ISO en EMAS in de PCE s 100% controleplan

35 35

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Managementplan 2013-2015

Managementplan 2013-2015 Managementplan 2013-2015 Beter samen leven ~ 1 ~ Inhoudstafel I. Voorwoord... 3 II. Kader... 5 1. Participatief management...5 2. Co-design...6 3. Consolideren...6 III. Aanpak... 7 1. Omgevingsanalyse...7

Nadere informatie

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Guy Mommens Jaarverslag 2010 Opbouw van het document: 1. Woord vooraf door voorzitter

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

5 IT-vermogen. 5.1 Structuur van de business unit van de dienst ICT. 5.1.3. Uitvoering van haalbaarheids- en opportuniteitsstudies

5 IT-vermogen. 5.1 Structuur van de business unit van de dienst ICT. 5.1.3. Uitvoering van haalbaarheids- en opportuniteitsstudies 5 IT-vermogen JAARVERSLAG 2010 5.1 Structuur van de business unit van de dienst ICT 5.1.1. Ontwikkeling van aangepaste ICT-diensten en -oplossingen op maat van de DG s / SD s De ICT-diensten en -oplossingen

Nadere informatie

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten MOBIRISK Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten 14 mei 2008 (correcties december 2008 + CC Licentie 8 juni 2008) Versie 1.2 Bladzijde 1 / 73 Licentiegever: Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT ICT Ondersteuningsplan 2007 versie 1.1 2 maart 2007 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Federale Overheidsdienst Financiën 1 Inhoudstafel DEEL 1: INLEIDING...11 1. MEERJARENSTRATEGIE...11 a. Strategisch

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING DOOR DE RAAD VAN HET BIPT VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE HET ONTWERP VAN OPERATIONEEL PLAN 2014 WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Agenda - Inleiding

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014 PB 07 FAQ INTERNET REV 17 2007-1/78 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 12-05-2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013 PB 07 FAQ INTERNET REV 16 2007-1/76 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 10-05-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door :

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door : PB 07 FAQ INTERNET REV 19 2007-1/80 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 24-02-2015 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7)

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7) WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers AP 12.1. egezondheid opnemen in de opleiding (Versie 7) Wanneer : TBD Wie : SPFSPSCAE/DG2 (lead) + Gemeenschappen, FOD + wetenschappelijke

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie