Arbo Risicomanagement. BMD Advies Oost Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbo Risicomanagement. BMD Advies Oost Deventer"

Transcriptie

1 Arbo Risicomanagement BMD Advies Oost Deventer

2 Arbo Risicomanagement Veiligheidsissues

3 Wie zijn wij? Onafhankelijke, dienstverlenende organisatie, die bedrijven met expertise en capaciteit snel, flexibel, grondig en gedegen ondersteunt. Werklocaties: Hardenberg en Deventer

4 Programma uur Welkom/ontvangst Norman Smit - directeur - BMD Advies Oost uur Risicomanagement Jaap Middel - HVK - BMD Advies Oost - de ins en outs van risicomanagement - waarom risicomanagement toepassen - en als het dan toch mis gaat! uur Pauze uur Risicomanagementtools Jaap Middel - HVK - BMD Advies Oost - Risico-inventarisatie en -evaluatie - zorgsystemen - veranderingsprocessen - de komst van arbocatalogi, wat te doen? uur Afsluiting

5 Welke risico s loopt u als werkgever? Financiële risico s Materiële risico s Aansprakelijkheidrisico s Imagoschade

6 Risicomanagement Bronnen: Hart van Nederland, Tubantia, Dagblad van het Noorden, Telegraaf, Regioactueel, Newspower.nl, Shell.nl

7 Risicomanagement Wat je bespaart heb je verdiend. Een persoon die in het leven voor verrassende dingen zorgt. De grootste uitvinder van dingen die niet werken, of wel werken, maar direct weer tot zelfdestructie over gaan. Welke werkgever zou hem willen missen in z'n omgeving, niemand toch? als er meer dan één manier is om een taak te doen en één van die manieren zal in een ramp resulteren, dan zal iemand het zo doen. al is de kans op een ernstige menselijke fout heel klein, als het risico maar vaak genoeg wordt gelopen, dan maakt er vroeg of laat iemand een fout.

8 Risicomanagement - Begrippen Arbo-Risicomanagement: Het tijdig herkennen, analyseren en onderzoeken van alle risico s welke de mogelijkheden van een bedrijf, om haar doelstellingen te behalen, negatief beïnvloeden, inclusief de activiteiten om de risico s te verkleinen of te voorkomen. Risico s die betrekking hebben op mensen, goederen en activiteiten.

9 Risicomanagement - Begrippen HRM Technisch Natuur Gemeenschap Financieel Doelen Strategisch Organisatie Wet- en regelgeving

10 Arbo Risicomanagement Product aansprakelijkheid Wettelijke vereisten Licentie voorwaarden Arbo vereisten Wet- en regelgeving Verdeling verantwoordelijkheden Beheersing processen Naleving van procedures Organisatie Strategisch Internationale samenwerking Partnerschappen Reorganisaties Visie Storm Overstroming Bliksem Natuur Doelen HRM Beschikbaarheid personeel Kennis van medewerkers Ziekte Ongelukken Veiligheid op het werk Financieel Gemeenschap Technisch Oninbare vorderingen Dubieuze debiteuren Fraude Valuta schommelingen Imago Publieke houding Publieke waardering van het bedrijf Productkwaliteit Netwerkproblemen Informatie beveiliging Afhankelijkheid van leveranciers

11 Arbo Risicomanagement Het Risk Management proces is een algemene handleiding voor elke organisatie, ongeacht de aard van de werkzaamheden, activiteit of functie. 7 stappen in het RM proces Stel de de kaders vast Identificeer de de risico s Analyseer de de risico s Evalueer de de risico s Implementeer de de maatregelen

12 Arbo Risicomanagement Het Risico' is veelal dynamisch en voortdurend aan verandering onderhevig, zodat het RM proces tevens omvat: Monitoren en beoordelen en Communicatie en overleg

13 Arbo Risicomanagement Uiteindelijk bereikt u de beheersing van de risico s en borgt daarmee de veiligheid in uw organisatie, met als doelstelling een hoger niveau te bereiken:

14 Risicomanagement Risicomanagement vraagt om samenwerking in de keten!

15 Risicomanagement - en als het dan toch misgaat? De Arbeidsinspecteur zal naar aanleiding van een ongeval een onderzoek starten. Als blijkt dat het bedrijf tekort geschoten is in het naleven van wettelijke verplichtingen, dan kan de Arbeidsinspecteur een aantal protocollen volgen: Stillegging Last onder bestuursdwang Last onder dwangsom Eis tot naleving Bestuurlijke boete opleggen Proces verbaal opmaken

16 Risicomanagement - en als het dan toch misgaat? Proces-verbaal (strafrechtelijke procedure) Indien de Arbeidsinspecteur overgaat tot het opmaken van een proces-verbaal is dat de start van een strafrechtelijke procedure.(ovj) Het strafrecht is gericht op het straffen van de (rechts)persoon en om een voorbeeld te stellen aan anderen: overtredingen van wettelijke voorschriften worden niet getolereerd en bestraft.

17 Risicomanagement - en als het dan toch misgaat? Civielrechtelijke aansprakelijkheid Een bedrijf kan ook civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld door bijvoorbeeld het slachtoffer van het ongeval. Bij civielrechtelijke aansprakelijkheid gaat het om het onrechtmatig handelen van het bedrijf of een persoon, waardoor (materiële of immateriële) schade is ontstaan. Degene die schade lijdt wil die schade graag vergoed zien. Onrechtmatige daad, Burgerlijk Wetboek Boek 6 Artikel 162.

18 Risicomanagement - en als het dan toch misgaat? Werkgever dient aan te tonen dat: Voldaan is aan de zorgplicht De schade niet het gevolg is van het tekortschieten in die zorgplicht De schade ook zou zijn ontstaan als die zorgplicht zou zijn nagekomen De schade het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer Zorg ervoor dat bij het onderzoek van de AI altijd een extern (veiligheids)deskundige namens uw bedrijf meeloopt en U een eigen ongevalonderzoek start. Ook de AI maakt nl. fouten

19 Risicomanagement Weet U wat, en hoe groot, uw risico s zijn?

20 Arbo Risicomanagement

21 Arbo Risicomanagement

22 Arbo Risicomanagement Risico = Kans x Effect Alligators (III) Tigers (IV) I Beheersmaatregelen niet direct noodzakelijk Effect Kittens (I) Puppies (II) II Kans reduceren III Effectreductie IV Vermijden/reduceren Kans

23 Risicomanagement - Beheersmaatregelen Beheersmaatregelen 1. Vermijden (Bronaanpak) 2. Verminderen/delen (Afschermen, PBM s, voorlichting) Kans -> preventief Gevolg -> correctief 3. Aanvaarden/Accepteren (mits gewogen) Niet te beïnvloeden Kosten beheersmaatregel te groot in relatie tot het risico (redelijkerwijsheidsclausule) 4. Verzekeren

24 Risicomanagement een samenspel Veilig Techniek Organisatie Gedrag Beleid van onderneming

25 Arbo Risicomanagement

26 Managementsystemen

27 Managementsystemen VCA ISO 9001 ISO OHSAS ISO ISO 31000

28 Managementsystemen ISO 9001 Afgestemd op klanteisen

29 Managementsystemen ISO Afgestemd op (milieu) wet- en regelgeving

30 OHSAS Managementsystemen WAR Arbo Afgestemd op arbo wet- en regelgeving

31 Managementsystemen ISO en MVO prestatieladder Afgestemd op prestatie-indicatoren

32 Managementsystemen ISO Afgestemd op prestatie-indicatoren

33 Arbo Risicomanagement

34 Waar staat uw bedrijf? 3. Weten wat er plaats vindt 4. Voorkomen is beter dan genezen 5. We zijn gewoon de beste 2. Bezig met brandjes blussen 1. Er is niets geregeld

35 RI&E Risico- Inventarisatie en Evaluatie!

36 Wijzigingen in de Arbowet! Raamwet: kaders wet- en regelgeving Algemene bepalingen voor het Arbo-beleid Toezicht en handhaving door Arbeidsinspectie Geldt voor werkgever en werknemers Concrete uitwerking in: het Arbo-besluit: regels voor de uitvoering de Arbo-regeling: specifieke bepalingen Invulling door toepassen van middelvoorschriften vanuit de Beleidsregels: praktische aanbeveling CAO-afspraken, afspraken Arbo-convenanten, AIbladen, normen, voorschriften 76 beleidsregels geschrapt ( )

37 Opbouw arbowetgeving Vroeger Nu Wetgeving Handhaving - Arbowet - Arbowet - Arbobesluit - Arbobesluit - Arboregeling - Arboregeling Wetgeving Handhaving - Arbobeleidsregels - Arbocatalogus Handhaving - AI-bladen - AI-bladen Stand der techniek - NEN-normen - NEN-normen - PGS richtlijnen - PGS richtlijnen

38 Belangrijkste wijzigingen arbowet 2007 De bestaande middelvoorschriften in de arbobeleidsregels zouden in 2010 komen te vervallen; In de plaats hiervan moeten werknemers en werkgevers gezamenlijk branche voorschriften opstellen: de Arbocatalogus; Voor risico s waarin de Arbocatalogus niet voorziet blijft de werkgever verantwoordelijk voor beheersmaatregelen; Bij een goed gekeurde arbocatalogus komen de arbobeleidsregels te vervallen.

39 Belangrijkste wijzigingen arbowet van de huidige 92 arbobeleidsregels zijn ingetrokken per 1 januari arbobeleidsregels zijn opgenomen in regelgeving en wettelijk verplicht. 6 beleidsregels worden aangehouden tot 1 januari 2012 omdat er nog geen branche afspraken zijn. Arbeidsinspectie kan handhaven op laatste stand der techniek vanuit de NEN-normen en vanuit de arbocatalogi.

40 Beleidsregel arbocatalogi 2010 Alle goedgekeurde arbocatalogi worden opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2010; De beleidsregel wordt gewijzigd wanneer er nieuwe arbocatalogi goedgekeurd worden.

41 RI&E Risico- Inventarisatie en Evaluatie! Vraag Hoe lang is uw RI&E geldig?

42 RI&E Risico- Inventarisatie en Evaluatie! Sinds 1 januari 1994 verplichting tot het vastleggen van risico s voortkomende uit arbeidsomstandigheden De RI&E is de spil van het Arbobeleid Grote rol voor de preventiemedewerker De arbocatalogus weerhoudt u NIET van de RI&E verplichting

43 RI&E als managementsysteem WAR Arbo

44 Per 1 april 2011 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden die invloed heeft op de regeling voor lichte toets voor bedrijven met 25 werknemers of minder Aantal werknemers 1-10 Soort RI&E goedgekeurde branche-ri&e Toetsing geen RI&E Toetsing Deskundigheid eigen model zwaar gecertificeerde kerndeskundige Per Lichte toets vervalt goedgekeurde branche-ri&e eigen model licht / geen zwaar bij voorkeur interne medewerker > 25 alle methodes zwaar

45 RI&E RI&E afstemmen op type bedrijf (branche) ARIE-regeling

46 Arbo Risicomanagement Verdiepingen van de RI&E Kantoorveiligheid Gevaarlijke stoffen Machineveiligheid Explosieveiligheid BHV en Bedrijfsnoodplan

47 Arbo Risicomanagement Werknemers neigen er naar eerder gedrag van hun baas te volgen dan de wet

48 Arbo Risicomanagement Cultuur en Gedrag Subsidie mogelijk voor verandertrajecten

49 Evalueren van de RI&E en het PVA Is er een goede RI&E opgesteld? Bestaat er aanleiding een nieuwe RI&E op te stellen? Zijn de voornemens uit het PvA volgens de afspraak uitgevoerd? Is de deskundige bijstand afgestemd op de aanwezige risico's? Hebben de maatregelen tot het gewenste effect geleid? zo nee, wat is hiervan de oorzaak? Voortgangsverslag

50 Arbo Risicomanagement Managen van risico s helpt om uw doelstellingen op de kar te houden!

51 Arbo Risicomanagement De onderneming van de 21e eeuw Planet (milieu) MVO Profit (markt/winst) People (medewerkers/maatschappij)

52 Bedankt voor uw aandacht: Tot ziens bij BMD Advies Oost.

53 Tenslotte: Vragen?

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen.

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen. Boetes in de bouw Een boete laat het zover niet komen. In deze brochure leest u alles wat u moet weten over overtredingen, boetes en overige sancties. Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

richtlijn voor de arbocatalogus Arbo Informatie Arbo- en verzuimbeleid Dr. Jeannette Paul PaulWerkt Global Work Talk Twaalfde herziene druk

richtlijn voor de arbocatalogus Arbo Informatie Arbo- en verzuimbeleid Dr. Jeannette Paul PaulWerkt Global Work Talk Twaalfde herziene druk richtlijn voor de arbocatalogus Arbo Informatie 1 Arbo- en verzuimbeleid Dr. Jeannette Paul PaulWerkt Global Work Talk Twaalfde herziene druk colofon Uitgave Sdu Uitgevers Sdu Uitgevers laat zich bij deze

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Visiedocument safety. Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020

Visiedocument safety. Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020 Visiedocument safety Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020 inhoudsopgave aanbeveling 3 inleiding 5 colofon Visiedocument Safety 2020 Het Visiedocument Safety is het resultaat van twee jaar

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Samen beter aan de slag

Samen beter aan de slag Samen beter aan de slag De Nieuwe Arbowet Arbonieuwestijl.nl samen beter aan de slag 1 Inhoudsopgave Nieuwe Arbowet 3 Verantwoordelijkheidsverdeling overheid en werkgevers/werknemers 5 Wijzigingen in de

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

VO-Signaal. Aansprakelijkheid & Verzekeringen. Aansprakelijkheid & Verzekeringen VO-Signaal 1

VO-Signaal. Aansprakelijkheid & Verzekeringen. Aansprakelijkheid & Verzekeringen VO-Signaal 1 Aansprakelijkheid & Verzekeringen VO-Signaal 1 VO-Signaal Aansprakelijkheid & Verzekeringen Inleiding Ouders, leerlingen, bezoekers of personeel kunnen scholen in het voortgezet onderwijs aansprakelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Stageopdracht Norma MPM 2012 Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Begeleiders Schoolcoach: Praktijkcoach: Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement in de zorgsector Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's. Een

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen DUFAS, maart 2011 1 Copyright DUFAS 2011 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN. www.imaonline.nl april 2014. www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1

10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN. www.imaonline.nl april 2014. www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1 10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN www.imaonline.nl april 2014 www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Eis 1 Een RI&E is volledig 4 Eis 2 Een RI&E is betrouwbaar 5

Nadere informatie