Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive"

Transcriptie

1 Toetsingskader Exodus, 15 januari 2008 De normering is gebaseerd op de kwaliteitscriteria resocialisatietrajecten ex-gedetineerden zoals geformuleerd door de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het Ministerie van Justitie, brieven van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer, ECS en de Arbowetgeving. Daarnaast heeft de ISt verwachtingen geformuleerd die voor reclasseringsorganisaties gelden. De ISt acht een aantal van deze verwachtingen van toepassing op aan de reclassering verwante organisaties zoals Exodus Rotterdam. In het toetsingskader is vermeld waar de norm of verwachting vandaan komt. Het toetsingskader heeft uitsluitend betrekking op de groep van Exodus Rotterdam met een justitiële titel; Het penitentiair programma (p.p.) Bijzondere voorwaarden bij (deels) voorwaardelijke veroordeling Extramurale fase ISD; art Pbw Schorsing preventieve hechtenis Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive De begeleiding is gericht op: 1. geïndiceerde problemen van een cliënt door de reclassering; 2. de bevordering of behoud van de zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van cliënt in de samenleving (zie criteria RISc); 3. de omgang van de gevolgen van de aandoening, stoornis en / of bestaande beperkingen (zie criteria RISc) De aanpak is programmatisch en gericht op een specifiek, vastgelegd doel Er wordt gewerkt met individuele dossiers waarin beschreven is: het doel en de wijze waarop dit doel gerealiseerd dient te worden. (ISt) Het programma duurt minimaal een jaar en maximaal 2 - Werkboek methodiek en - Interviews mentor/ begeleider, arbeidstoeleider, reclassering Rotterdam, gemeente - Interviews mentor/ begeleider, arbeidstoeleider, - Bezettingscijfers 1

2 Maatschappelijke veiligheid Risico-inschatting Controle op risico s Reactie op overtredingen jaar (in het kader van voorwaarden 2,5) - Werkboek methodiek en - Interviews directie/ teamleider Het programma wordt getoetst op effectiviteit ten -Interview directie/ teamleider, documentatie aanzien van het terugdringen van recidive (TK-brief) - Onderzoek Moerings 2006 Er wordt actief samengewerkt met instellingen die een - Documentatie: Producties t.b.v. SoZaWe bijdrage kunnen leveren aan de reïntegratie van ; gemeente rotterdam gemeente, maatschappelijke organisaties, onderwijs, (gezondheids)zorg en GGZ (ISt) begeleider, werkbegeleider, arbeidstoeleider, gemeente Elke bewoner heeft een geldige dagbesteding van - Interviews arbeidstoeleider, minimaal 26 uur (methodiekbeschrijving Exodus) Er is een inschatting gemaakt van de - Interviews mentor/ begeleider, reclassering recidivegevaarlijkheid en dit is vastgelegd (ISt) Er worden controlemiddelen toegepast met het oog op veiligheid (ISt) Er is 24-uurs begeleiding Onttrekkingen tbs worden gemeld bij het Landelijk meldpunt ongeoorloofde afwezigheid (vermoeden van) ernstige recidive van een cliënt binnen justitieel kader en de kans op ernstige recidive bij een (voortijdig) vertrekkende cliënt wordt gemeld bij DSP Als de justitiële cliënt die op basis van art. 43 Pbw is geplaatst regels van het reïntegratieprogramma overtreedt volgt terugplaatsing in detentie (TK-brief 27834, 29325, nr. 34) Bij het plegen van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie (ISt) Als voorwaarden worden geschonden of regels worden, documentatie begeleider, slaapwacht,, werkbegeleider begeleider, slaapwacht,, reclassering - afspraken reclassering (contract/convenant?) - Interviews directie/ teamleider, reclassering 2

3 Interne veiligheid Uitvoering vonnis Veiligheid van en medewerkers Integriteit Drugsgebruik overtreden door justitiële meldt Exodus Rotterdam dat aan de reclasseringsunit Rotterdam. (ISt) Het vonnis wordt in overeenstemming met de uitspraak en/of voorwaarden ten uitvoer gelegd (WvSr artt. 22c lid 3, 74 lid 4) De kwaliteit van het reïntegratietraject dat Exodus Rotterdam biedt, voldoet aan de criteria van de verwijzer (ISt) Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid op kantoor en buiten kantoor te waarborgen ( arbo) Onderlinge agressie en geweld tussen wordt tegengegaan (ISt) Integriteit vormt een integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid (ISt) Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht getekend Iedere medewerker, met uitzondering van ondersteunende medewerkers die vanuit de doelgroep zijn geselecteerd, kan een VOG overleggen. Misstanden bij de uitvoering van werkzaamheden door Exodus Rotterdam in relatie tot de uitvoering van de door Justitie aan de bewoner opgelegde maatregelen worden aan DSP gemeld (DSP Kader) Het gebruik van drugs (incl. alcohol) wordt actief bestreden. (ISt) Rechtspositie Rechten en plichten Exodus Rotterdam informeert bij het eerste contact mondeling en schriftelijk in voor hen begrijpelijke taal over hun rechten en plichten. (ECS art. - afspraken reclassering (contract/convenant?) - Interviews mentor/ begeleider, reclassering - Cliënten - Interview reclassering - Protocollen PP Stichting Exodus Rotterdam begeleider, slaapwacht, - Gedragscode werknemer Stichting Exodus Rotterdam begeleider, slaapwacht - Documentatie: Protocollen PP Stichting Exodus Rotterdam begeleider, slaapwacht, - Documentatie: Werkboek methodiek en 3

4 Organisatorische randvoorwaarden Klachtrecht Discriminatie Privacy Dossier Rechtmatige plaatsing Personeel 33,76,77) begeleider, werkbegeleider, Cliënten worden bij binnenkomst gewezen op hun recht - Documentatie: Werkboek methodiek en een klacht in te dienen (ISt) Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, etnische herkomst, geloofsovertuiging of maatschappelijke situatie (ECS art. 20) Gegevens worden slechts bekend gemaakt aan personen die hiertoe bevoegd zijn (ECS art. 63) Er worden niet meer gegevens geleverd dan nodig voor de taakuitoefening (ECS art. 66) De cliënt heeft recht om kennis te nemen van zijn dossier en over de inhoud geïnformeerd te worden (ECS art. 63) Er is een beslissing van de selectiefunctionaris (of de directeur P.I.) over het resocialisatietraject of extramuraal traject (PP, art. 43 Pbw, ISD) Of er is een vonnis waarin het extramurale traject als bijzondere voorwaarde staat of een advies van de reclassering (Voorwaarden) Of er is een beslissing van de rechtbank om preventieve hechtenis om te zetten in een extramuraal traject (Schorsing) Alle begeleiders beschikken over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau begeleider, - Documentatie: Gedragscode werknemer Stichting Exodus Rotterdam - Documentatie: Gedragscode werknemer Stichting Exodus Rotterdam - Interviews directie/ teamleider, mentor, - Documentatie: Werkboek methodiek en begeleider,, - Interview mentor/ begeleider - Inhoudelijk jaarverslag 2006 De personeelsinzet is kwantitatief op orde (ISt) - Inhoudelijk jaarverslag

5 Communicatie Personeel wordt opgeleid en getraind in het uitvoeren van het werken bij Exodus Rotterdam (ISt) De instelling beschikt over een opleidingsplan voor de medewerkers. Hierin is in ieder geval aandacht voor omgaan met agressie en het gebruik van verslavende middelen (DSP Kader) Er is een effectieve interne en externe communicatiestructuur (ISt) Bijzonderheden over worden gerapporteerd en geregistreerd (ISt) - Inhoudelijk jaarverslag 2006 begeleider, slaapwacht reclassering, gemeente, rapportagesysteem/ bijzonderhedenboek begeleider, werkbegeleider, slaapwacht 5

Stichting Exodus Den Bosch. Inspectierapport Doorlichting

Stichting Exodus Den Bosch. Inspectierapport Doorlichting Stichting Exodus Den Bosch Inspectierapport Doorlichting Stichting Exodus Den Bosch Inspectierapport Doorlichting Maart 2013 Inhoudsopgave 2 Stichting Exodus Den Bosch Inspectie Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Stichting Ontmoeting. Inspectierapport Doorlichting

Stichting Ontmoeting. Inspectierapport Doorlichting Stichting Ontmoeting Inspectierapport Doorlichting Stichting Ontmoeting Inspectierapport Doorlichting Oktober 2011 Inhoudsopgave 2 Stichting Ontmoeting Oktober 2011 Inspectierapport Doorlichting Voorwoord

Nadere informatie

IST. Stichting Moria. Nijmegen. Inspectierapport. Doorlichting

IST. Stichting Moria. Nijmegen. Inspectierapport. Doorlichting IST Stichting Moria Nijmegen Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie a Inspectie voor de Sanctietoepassing Stichting Moria Nijmegen Inspectierapport Doorlichting oktober 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IST. Exodus Rotterdam. Inspectierapport. Doorlichting

IST. Exodus Rotterdam. Inspectierapport. Doorlichting IST Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Stichting Moria Nijmegen Inspectierapport Doorlichting

Stichting Moria Nijmegen Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing Stichting Moria Nijmegen Inspectierapport Doorlichting oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Stichting DOOR. Inspectierapport Doorlichting

Stichting DOOR. Inspectierapport Doorlichting Stichting DOOR Inspectierapport Doorlichting Stichting DOOR Inspectierapport Doorlichting Februari 2010 Inhoudsopgave 2 Doorlichting Stichting DOOR Februari 2010 Voorwoord 6 Samenvatting 8 1 Inleiding

Nadere informatie

Exodus Groningen. Inspectierapport Doorlichting

Exodus Groningen. Inspectierapport Doorlichting Exodus Groningen Inspectierapport Doorlichting Exodus Groningen Inspectierapport Doorlichting Mei 2011 Inhoudsopgave 2 Exodus Groningen Mei 2011 Inspectie voor de Sanctietoepassing Voorwoord 6 Samenvatting

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid

Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid Toetsingskader 2019, pagina 1 Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid De Wmo-toezichthouder ziet, in opdracht van de gemeenten in Gelderland-Zuid, toe op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering Internet versie augustus 2011 Protocol schorsing en verwijdering Inhoud 1. Toepassing protocol schorsing en verwijdering... 3 2. Verantwoordelijkheid... 3 3. Werkwijze... 3 3.1 Constatering maatschappelijk

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

Studentenverenigingen of studentenorganisaties Rotterdam

Studentenverenigingen of studentenorganisaties Rotterdam Gedragscode Studentenverenigingen of studentenorganisaties Rotterdam De Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en het bestuur van de ondertekenende studentenverenigingen of -organisaties

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Versie augustus 2010 In dit document worden de procedures beschreven aangaande: 1. De indiening 2. De beoordeling van

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Een onderzoek naar een klacht over de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Een onderzoek naar een klacht over de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de staatssecretaris

Nadere informatie

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam 1 Inspectie Veiligheid en Justitie Den Haag, oktober 2014 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 2.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden

Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden Aanleiding Gedetineerden kunnen vanuit het gevangeniswezen bij forensische zorgaanbieders buiten het GW worden geplaatst

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten De rol van de reclassering Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten Oog voor slachtoffers en nabestaanden Als slachtoffer

Nadere informatie

Regeling melden van vermoeden van integriteitschending en misstand Gemeente Zaanstad 2018

Regeling melden van vermoeden van integriteitschending en misstand Gemeente Zaanstad 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zaanstad Nr. 142070 4 juli 2018 Regeling melden van vermoeden van integriteitschending en misstand Gemeente Zaanstad 2018 Inleiding Aandacht voor integriteit

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI

LEERLINGENSTATUUT SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI LEERLINGENSTATUUT SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI 1. OVER DIT STATUUT 1.1 Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 1.2 Doel. Het leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

Signaleringsregeling. Waarom een Signaleringsregeling? Voor wie geldt de Signaleringsregeling?

Signaleringsregeling. Waarom een Signaleringsregeling? Voor wie geldt de Signaleringsregeling? Signaleringsregeling Korps Politie Curaçao, Landsrecherche Curaçao Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg, NCB-Interpol Curaçao, Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Meldingsregeling misstanden en onregelmatigheden RUG

Meldingsregeling misstanden en onregelmatigheden RUG Meldingsregeling misstanden en onregelmatigheden RUG Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) besluit gelet op: - het belang dat de universiteit hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wijziging Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

Wijziging Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid Wijziging Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid Hierbij informeer ik u over een wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid. De wijziging houdt in

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Netwerk- en Trajectkaart

Netwerk- en Trajectkaart 1 / 6 Naam jongere Geboortedatum Gemeente van herkomst + laatst bekende woonadres + gemeente uitstroom, indien afwijkend Huidige JJI + evt locatie of: niet meer in JJI Datum instroom huidige JJI (bij overplaatsing:

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT DR. NASSAU COLLEGE PENTA

ORDEREGLEMENT DR. NASSAU COLLEGE PENTA 1 ORDEREGLEMENT DR. NASSAU COLLEGE PENTA Juli 2018 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Goed Wonen en melden van misstanden; de klokkenluiderregeling

Goed Wonen en melden van misstanden; de klokkenluiderregeling Goed Wonen en melden van misstanden; de klokkenluiderregeling Inleiding Goed Wonen is een maatschappelijke onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze maatschappelijke doelstelling proberen

Nadere informatie

begrippen bevatten evenals een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen in het protocol acute risicofactoren

begrippen bevatten evenals een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen in het protocol acute risicofactoren 1 Samenvatting Inleiding en methode In 2009 wordt de verlofprocedure voor volwassen gedetineerden in het Nederlandse gevangeniswezen gewijzigd. Deze wijziging is onderdeel van het programma Modernisering

Nadere informatie

CONCEPT. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van [ ], directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. [ ]

CONCEPT. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van [ ], directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. [ ] Bijlage bij de brief van 7 april 2014 (kenmerk: 502557) CONCEPT Besluit van [ ] houdende wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband

Nadere informatie

Protocol Ongewenst Gedrag. Richtlijnen bij ongewenst gedrag binnen Badmintonvereniging Conquesto

Protocol Ongewenst Gedrag. Richtlijnen bij ongewenst gedrag binnen Badmintonvereniging Conquesto Protocol Ongewenst Gedrag Richtlijnen bij ongewenst gedrag binnen Badmintonvereniging Conquesto 0 Inhoud Inhoud... 1 Intro... 2 Ongewenst gedrag... 2 Ongewenste intimiteiten... 2 Uitgangspunten / Gedragscode...

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Samenvatting. De onderzoeksgroep

Samenvatting. De onderzoeksgroep Samenvatting In 2002 is door het WODC een onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van de jeugdreclassering (Kruissink & Verwers, 2002). Dat onderzoek richtte zich op een steekproef uit de groep jongeren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

Vers van de pers: recidive na forensische zorg

Vers van de pers: recidive na forensische zorg Vers van de pers: recidive na forensische zorg Klaus Drieschner, Jessica Hill FFZ, Opbouw 1. Achtergrondinformatie over de forensische zorg; 2. Onderzoeksresultaten 3. Blik in de toekomst Disclaimer: 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Algemeen VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) Gedragscode en vrijwilligersreglement Vertrouwenspersoon en integriteitscommissie Vragen

Inhoudsopgave: Algemeen VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) Gedragscode en vrijwilligersreglement Vertrouwenspersoon en integriteitscommissie Vragen Vragen en antwoorden integriteitsbeleid UNICEF Nederland Januari 2019 Inhoudsopgave: Algemeen VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) Gedragscode en vrijwilligersreglement Vertrouwenspersoon en integriteitscommissie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 394 Besluit van 16 augustus 2006, tot wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met de openstelling

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 Nummer: 15/1573/GB Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen Datum: 1 maart 2017 Versie 1 maart 2017 / Accordering door het CvB d.d. 15 september 2016 / Instemming

Nadere informatie

Samenvatting. Lenke Balogh en Mireille Jans (2009), Penitentiaire programma s. Evaluatie kwaliteitsverbetering. Tilburg: IVA.

Samenvatting. Lenke Balogh en Mireille Jans (2009), Penitentiaire programma s. Evaluatie kwaliteitsverbetering. Tilburg: IVA. Samenvatting 1 Inleiding Een penitentiair programma (PP) is kort gezegd een in 1999 in werking getreden executiemodaliteit om de overgang van detentie naar de samenleving soepeler te maken mede met het

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Inleiding en achtergrond Het IPO heeft in 2010 als bestuursverantwoordelijke kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod ontwikkeld en daar de Inspectie

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

Colofon: Vastgesteld door College van Bestuur:april ;s/bestuuralmere/integriteitscode/2017 Pagina 2 van 7

Colofon: Vastgesteld door College van Bestuur:april ;s/bestuuralmere/integriteitscode/2017 Pagina 2 van 7 INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door College van Bestuur:april 2017 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: september 2017 Instemming medezeggenschapsraad: november 2017 ;s/bestuuralmere/integriteitscode/2017

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen Protocol Ongewenste Omgangsvormen 1. Uitgangspunten Om een veilig sociaal sportklimaat te waarborgen wordt van ieder lid, trainer, vrijwilliger, ouder of gast bij de vereniging (nader samenvattend genoemd:

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Privacyverklaring Jeugdbescherming West

Privacyverklaring Jeugdbescherming West Privacyverklaring Jeugdbescherming West De verwerking van persoonsgegevens Een persoonsgegeven is informatie die iets zegt over een persoon of herleidbaar is naar een persoon. Iedere handeling die Jeugdbescherming

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 no. 20 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie 2 Recidivemeting forensische zorg

Haalbaarheidsstudie 2 Recidivemeting forensische zorg Memorandum 2015-1 Haalbaarheidsstudie 2 Recidivemeting forensische zorg Nader onderzoek naar de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector forensische zorg C. Boonmann B.S.J. Wartna C.E. Schapers

Nadere informatie

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2018

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2018 Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid 1 Copro 18050F5 ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2018 Het accountantsprotocol is opgesteld

Nadere informatie

REGELINGEN EUR HOLDING BV 1

REGELINGEN EUR HOLDING BV 1 REGELINGEN EUR HOLDING BV 1 Ongewenste omgangsvormen, waaronder wordt verstaan: seksuele intimidatie pesten discriminatie agressie (inclusief intimiderend gedrag) geweld in de werksituatie en de studieomgeving.

Nadere informatie

REGELINGEN EUR HOLDING BV 1

REGELINGEN EUR HOLDING BV 1 REGELINGEN EUR HOLDING BV 1 Ongewenste omgangsvormen, waaronder wordt verstaan: seksuele intimidatie pesten discriminatie agressie (inclusief intimiderend gedrag) geweld in de werksituatie en de studieomgeving.

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 110 Justitieel Verslavingsbeleid Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 200702235/2. Datum uitspraak: 1 2 september 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806 Aanpak veelplegers December 2006/F&A 6806 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E voorlichting@minjus.nl http://www.justitie.nl

Nadere informatie

Goedgekeurd Centrale directie 02 oktober 2015 Managementteam 23 oktober 2015 MR 03 februari Klachtenregeling

Goedgekeurd Centrale directie 02 oktober 2015 Managementteam 23 oktober 2015 MR 03 februari Klachtenregeling Goedgekeurd Centrale directie 02 oktober 2015 Managementteam 23 oktober 2015 MR 03 februari 2016 2016-2019 Soms gebeuren er op school dingen die niet kunnen Een goede klachtenregeling is belangrijk voor

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 7 december gericht tegen een op 16 oktober 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

Betreft: [klager] datum: 7 december gericht tegen een op 16 oktober 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, Nummer: 12/3270/GB Betreft: [klager] datum: 7 december 2012 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Privacyverklaring. Ons beleid

Privacyverklaring. Ons beleid 1 Privacyverklaring Confident Limburg is een volmachtbedrijf dat producten en diensten aanbiedt via onafhankelijke verzekeringsadviseurs. Wij ontvangen uw persoonsgegevens via uw verzekeringsadviseur,

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING LAURENS WONEN

KLOKKENLUIDERSREGELING LAURENS WONEN KLOKKENLUIDERSREGELING LAURENS WONEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 1 2. Definities en doel klokkenluidersregeling 2 3. Procedure bij melding 4 4. Rechtsbescherming 6 Klokkenluidersregeling Laurens

Nadere informatie

Onderzoek naar de aanpak van bedreiging en stalking door Bekir E. Plan van aanpak

Onderzoek naar de aanpak van bedreiging en stalking door Bekir E. Plan van aanpak Onderzoek naar de aanpak van bedreiging en stalking door Bekir E. Plan van aanpak 1 Inleiding 3 2 Doelstelling en onderzoeksvragen 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Centrale vraag en deelvragen 4 2.3 Afbakening

Nadere informatie

Datum 9 oktober 2018 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de naam van de kerk boven het welzijn van de mens komt

Datum 9 oktober 2018 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de naam van de kerk boven het welzijn van de mens komt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DBAenV Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid In de Aanvullende Arbeidsvoorwaarden heeft Hieselaar Nederland BV beleid omtrent privacy, veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en informatie

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Bijeenkomst 28 januari 2016 Jet ten Brinke Coördinerend Inspecteur Vertrouwensinspecteurs Waar gaat het over? Maar ook:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 08.0689, d.d. 15-07-2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Protocol Gegevensoverdracht Digitaal Platform aansluiting nazorg BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING WIFINN

GEDRAGSCODE STICHTING WIFINN GEDRAGSCODE STICHTING WIFINN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie geldt deze gedragscode?... 3 1.2 Waarom deze gedragscode?... 3 1.3 De doelen van deze gedragscode... 3 2 Houding en gedrag... 4

Nadere informatie

INHOUD. Afkortingen / XIII

INHOUD. Afkortingen / XIII INHOUD Afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 1.1 De zin van het jeugdstrafrecht / 1 1.1.1 Strafrechtelijke minderjarigheid / 1 1.1.2 Beperkte en geleidelijk toenemende strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren

Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren INLEIDING Activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie