68% 65% 40% 19% 14% 12% Opleidingen in het salarispakket opnemen loont. De belangrijkste drijfveer om een opleiding te volgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "68% 65% 40% 19% 14% 12% Opleidingen in het salarispakket opnemen loont. De belangrijkste drijfveer om een opleiding te volgen"

Transcriptie

1 Een peiling naar de salaristevredenheid bij assistants geeft aan dat 45% tevreden is met hun verloningspakket. Toch blijken een marktconform loon en bijhorende extralegale voordelen onvoldoende om medewerkers op lange termijn te motiveren en te engageren. Niet-financiële voordelen, ook gekend als intangibles, hebben een aantoonbaar effect op retentie. Zaken als een boeiende jobinhoud, de mogelijkheid om zich via opleidingen - persoonlijk te ontwikkelen, waardering en een ondersteunende bedrijfscultuur zijn bepalend bij het beoordelen van een functie en werkgever. Voldoet een werkgever aan die voorwaarden? Dan krijgt hij een hoge betrokkenheid en duurzaam engagement in ruil. Opleidingen in het salarispakket opnemen loont Opleidingen als niet-financiële voordelen opnemen in het salarispakket? Het loont. Toch is dit voor assistants nog vaak niet het geval. De discrepantie tussen de verantwoordelijkheden en de leerondersteuning die medewerkers ervoor krijgen is groot. Bedrijven investeren nog vaak enkel in het opleiden van het middle management. Terwijl assistants steeds meer managementtaken op zich nemen en vragende partij zijn voor bijscholing. Wil een bedrijf slagvaardig het digitale tijdperk tegemoet treden? Dan moet het de rol van de assistant herbekijken en haar spilfiguurfunctie binnen het bedrijf valoriseren. Opleidingen scherpen de expertise en werkdrive aan. Al wil 75% van de ondervraagden hiervoor niet aan loon inboeten. De belangrijkste drijfveer om een opleiding te volgen Optimaal benutten van talent Specialisatie in de huidige functie Meer verantwoordelijkheid en autonomie Meer betrokkenheid in het beslissingsproces Promotie maken Loonsverhoging Van afdeling veranderen 68% 65% 40% 19% 14% 12% 7% 31

2 BARBARA STADSBADER General Manager Secretary Plus 32

3 Secretary Plus investeert al jaren in opleiding. Want opleiding is geen luxe maar een noodzaak om te blijven groeien. Onze medewerkers vertrekken jaarlijks op seminarie om hun hard en soft skills te ontwikkelen. Maar ook onze 160 Project Assistants die bij onze klanten werken, worden met grote regelmaat bijgeschoold op het vlak van innovatieve skills. Daarnaast heeft Secretary Plus in 2009 een communitysite gelanceerd - Assistant Plus - die het voor elke assistant in België mogelijk maakt om constant op de hoogte te blijven van het vak. Een Premium account op Assistant Plus geeft een antwoord op vragen waar assistants elke dag mee kampen, zoals: Hoe maak ik de overstap van PowerPoint naar Prezi?; Hoe overwin ik mijn angst voor koude prospectie?; Hoe vermijd ik repetitieve taken in Excel?; Welke voordelen biedt responsive webdesign? Door in verschillende domeinen - zoals HR, Marketing, Sales, Taal en Persoonlijke ontwikkeling - gevarieerde artikels en tools aan te bieden, kunnen assistants zich ontwikkelen op het moment dat het hen het beste past. Eind 2013 werd Assistant Plus volledig in een nieuw kleedje gestoken en aangevuld met nieuwe functionaliteiten, waarin ook opleidingen een zeer belangrijke rol spelen. Zo kunnen assistants met een Premium account zich gratis inschrijven voor alle Webinars die we via onze partner Xylos verzorgen. Aan de hand van tijdsefficiënte Lunch & Learn Webinars ontwikkelen zij hun office skills en worden zij een echte vakspecialist. Maar ook de vele artikels in de kennisbank zorgen voor groei. Jezelf ontwikkelen gaat ook mooi samen met netwerken. Daarom organiseren wij in diverse steden in België Café Plus avonden, waar workshops gegeven worden in een ontspannen setting met een hapje en een drankje. Ook bij bedrijven delen wij onze expertise door middel van de Assistant Plus In-company Training. Topics als Personal Branding via Social Media, Prospectie & Interviewtechnieken vinden een praktijkgerichte aansluiting op diverse noden. De lancering van onze nieuwe dienstverlening sluit perfect aan bij de denkwijze: stilstand is achteruitgang. 33

4 NIKO PARMENTIER HR Manager goudengids.be 34

5 Eén op drie assistants in dit onderzoek heeft binnen haar functie regelmatig opleiding nodig. goudengids.be, de uitgever van de Gouden Gids die getransformeerd is in een digitaal marketingbedrijf, beseft hoe cruciaal een continue bijscholing voor zijn bedrijf en werknemers is en ondersteunt daarom al zijn medewerkers systematisch met opleidingen. Niko Parmentier: De snel veranderende digitale markt waarin goudengids.be actief is, vereist dat al onze werknemers bijblijven, dus ook onze assistants. Iedere werknemer volgt daarom gemiddeld twee opleidingsdagen per jaar. In de praktijk ligt het aantal trainingsdagen zelfs een stuk hoger. Uiteraard vormen producttrainingen een belangrijk deel van ons opleidingspakket. Zo scholen we al onze medewerkers drie tot vier keer per jaar rond onze nieuwste producten en diensten bij. Maar los daarvan, maken ontwikkeling en opleiding deel uit van ons performance management proces. Vorig jaar werden 97% van de opleidingen die binnen dat performance management proces aangevraagd waren, gevolgd. Voor ons is het van cruciaal belang dat al onze medewerkers op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen binnen het bedrijf en op de markt. Onze assistants kunnen dan ook in overleg - de opleiding kiezen die ze nodig hebben, of die aansluit bij hun ambities van taaltrainingen, time en office management tot project management, informatica en social media. De assistant-opleiding in het hoger onderwijs bereidt volgens Niko Parmentier de studenten vandaag goed op het bedrijfsleven voor: Dankzij de aandacht voor praktijkervaring via bedrijfsbezoeken, stages en eindwerken, sluit het onderwijs beter op de bedrijfsrealiteit aan op talenkennis na. Want ondervinden we tekorten op de arbeidsmarkt? Dan gaat het vaak over perfecte twee- en drietaligheid. Om talenten aan te trekken én in het bedrijf te houden, geeft goudengids.be aandacht aan het verloningspakket van zijn assistants en kijkt daarbij verder dan het salarisstrookje. Niko Parmentier: Bovenop de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden ontvangen assistants met vijf jaar dienstervaring een loyaliteitsgeschenk en komen ze in aanmerking voor anciënniteitsdagen. Daarnaast houden we rekening met hun persoonlijke ambities. We toetsen hun verlangens rond jobinvulling af en overleggen welke bijkomende verantwoordelijkheden ze graag in hun takenpakket willen opnemen. Assistants die willen doorgroeien, kunnen dat. Bij goudengids.be maakten sommigen de overstap naar een managementfunctie. Als assistant combineerden ze hun meer klassieke taken met operationele verantwoordelijkheden. Op basis van hun prestaties, ambitie en competenties groeiden zij door. 35

6 ELKE CALEWAERT HR Consultant LEGO Benelux 36

7 Achter de wereldberoemde LEGO steen schuilt een filosofie: speelgoed moet bijdragen tot de ontwikkeling en de creativiteit van kinderen. Ook als bedrijf hecht de Deense LEGO Group veel belang aan het ontwikkelen van talenten. Met zijn Individual Development Plan (IDP) biedt het al zijn medewerkers de stenen om hun loopbaan creatief en naar eigen inzicht uit te bouwen. Elke Calewaert: We bevragen onze mede werkers proactief. Wat zijn hun ambities, waar zien ze zichzelf binnen drie jaar? En: welke opleidingen hebben ze nodig om efficiënter te kunnen werken? Wie wil doorgroeien, krijgt bij LEGO die mogelijkheden. In nauw overleg wordt een functiestappen- en opleidingsplan opgesteld op maat van de capaciteiten en ambities. Via opvolging en evaluatiemomenten wordt een medewerker zo op een eventuele promotie voorbereid. De LEGO Group vindt opleiding en bij scholing een must voor iedereen binnen het bedrijf. Elke Calewaert: De wereld beweegt: markten evolueren internationaal, economische trends zijn in een constante dynamiek en technologie ontwikkelt zich tegen lichtsnelheid. Alleen met een constante of permanente bijscholing speel je efficiënt op die veranderingen in en ga je als bedrijf vooruit. Daarom moedigen we jaarlijks alle LEGO medewerkers aan uit onze interne Course Catalogue een opleiding te kiezen. Die opleidingen gaan van Excel, PowerPoint en taalvaardigheid tot procesverbetering, people skills en een heuse Sales Academy. Ze worden online of in een classroom setting gevolgd. Specifieke trainingen worden individueel gegeven. Biedt de LEGO Course Catalogue een werknemer niet wat hij nodig heeft? Dan vinden we samen een externe opleiding op maat van zijn takenpakket en ambities. Volgens LEGO zouden hogescholen en universiteiten zich meer op de business praktijk moeten toespitsen. Elke Calewaert: Jongeren studeren theorie op hun eentje. Maar theorie is één ding. Ze in samenwerkingsverband in de praktijk toepassen: daar gaat het in het bedrijfsleven om. Laat studenten dus vaker in groep aan een project werken, alsof het een realistische business case was zoals dat al aan veel universiteiten in Nederland gebeurt. Zo leren ze rollen verdelen, cases presenteren, hun project én zichzelf van a tot z verkopen. Om talentvolle werknemers aan te trekken én te behouden, wil LEGO een Great Place to Work zijn. Naast goede primaire en s ecundaire a rbeidsvoorwaarden biedt LEGO hen dus ruime opleidingsmogelijkheden aan en zet het sterk in op zijn bedrijfscultuur. Elke Calewaert: We werken actief aan een fijne werksfeer met waarden als collegialiteit, respectvolle omgangsvormen en een open cultuur. En we bieden onze medewerkers een stimulerende werkomgeving: een uitdagend takenpakket en ont plooiingskansen in een internationaal bedrijf. Onze mensen kunnen zelf ondernemen, verbeteringen in processen aanbrengen en groeien. Uit de cijfers van dit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de assistants waardering mist. Elke Calewaert: Bij LEGO is elke functie binnen het bedrijf belangrijk. Ik ken geen enkele manager die zijn of haar assistant niet waardeert. Assistants die zich ondergewaardeerd voelen, zou ik suggereren om initiatief te nemen. Wat kun je zelf veranderen? Visualiseer je werkdag: waar kun je zelf verbeterpunten aanbrengen? Heb een goed gesprek met je manager: kaart aan wat je graag anders ziet en durf om opleiding te vragen. Dring ook aan op evaluatiegesprekken en vraag actief om feedback. Het zijn eenvoudige stappen, maar ze maken een wereld van verschil bij jezelf én in je perceptie. 37

8 38

9 Boeiende jobinhoud De zogenaamde Generatie X en Y, assistants geboren na 1965 en na 1980, zijn iets minder tevreden met hun jobinhoud dan hun oudere collega s, de babyboomers. Deze jongere generaties zoeken voortdurend nieuwe uitdagingen. Ze verwachten dat hun jobinhoud evolueert en willen zicht hebben op een volgende carrièrestap. Jobcrafting biedt hier een oplossing. Jobcrafting is het herstructuren van je jobinhoud. Mits kleine aanpassingen wordt je functie op maat gesneden. Zo krijgen werknemers zelf de verantwoordelijkheid om taken in hun functie te integreren en zorgt jobcrafting voor meer tevredenheid en loyaliteit naar het bedrijf. 53% van de bevraagden is tevreden over hun jobinhoud. Waardering Een werknemer die zich steevast inzet om de business doelstellingen van het bedrijf te realiseren, krijgt graag erkenning. En terecht. Waardering tonen is meer dan louter een loonkwestie. Een gemeend gebaar van appreciatie zorgt net zo goed, zo niet meer, voor betrokken en tevreden werknemers. 57% van de respondenten vindt dat ze te weinig appreciatie krijgen. Bedrijfscultuur Gelukkig zijn met een job hangt zelden alleen af van het takenpakket. Minstens even belangrijk is de bedrijfscultuur: het geheel aan waarden en normen die heersen op de werkvloer. Een duidelijke communicatie zorgt ervoor dat werknemers van bij de start goed weten waarop ze intekenen. En dat komt de instroom en retentie van talent zeker ten goede. 69% is tevreden over de bedrijfscultuur. Leeftijdsbewust personeelsbeleid De generatie waartoe assistants behoren, bepaalt sterk hun loopbaan-, loonsverwachtingen en hun tevredenheid. Waar de babyboomers en generatie-x ers een boeiende jobinhoud en verloning met extralegale voordelen voorop schuiven, wil de jongere generatie snel en veel bereiken. Kennis, informatie, snelle feedback en betrokkenheid wegen bij hen meer door. Het is de taak van de HR Managers om al die wensen en noden positief te kanaliseren en aan te spreken. Niet met een One Size Fits All personeelsbeleid. Wél met voorwaardenpakketten op maat. Alleen zo kan men talent aantrekken en waardevolle medewerkers behouden. Generation X is het meest ontevreden over bedrijfscultuur, werkdruk en steun van de leidinggevende. 39

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk?

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk? 4 Gedaan met het glazen plafond! 6 Slimmer werken in vrijheid 7 The Future of Work Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/nieuwewerken De nieuwe (r)evolutie

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Opleiding en ontwikkeling. Opleiding op de werkvloer Meer werken = meer leren

Opleiding en ontwikkeling. Opleiding op de werkvloer Meer werken = meer leren Opleiding en ontwikkeling Opleiding op de werkvloer Meer werken = meer leren De grote leerprocessen vinden plaats op de werkvloer zelf. Precies via dat informeel leren ontwikkelen werkenden zich meer dan

Nadere informatie

Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie?

Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Unique Collection Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Uitgave Unique Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl

I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl In het kort... I-bridge ondersteunt Randstad Nederland, Tempo-Team, Yacht én Capac op ICT-gebied. Jong bedrijf (vijf jaar oud) met

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers.

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. EDUCAM 1 EDUCAM 2 Positionering Communicatie Kapitaal Tools INHOUD talenten

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken Sociaal Jaarverslag 2012.Kennis delen = Samenwerken In 2012 stond Kennis delen = Samenwerken centraal binnen Aon. Kennis delen betekent het actief delen van kennis, behaalde successen en andere ervaringen,

Nadere informatie

Talent- en leiderschapsontwikkeling

Talent- en leiderschapsontwikkeling Talent- en leiderschapsontwikkeling Voorwoord Elke organisatie beschikt over talentvolle medewerkers en geboren leiders, ook die van u. De vraag is of ze genoeg ruimte krijgen om hun talenten te laten

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Weet u wie de aanstormende leiderschapstalenten in uw organisatie zijn? En koestert u deze talenten wel genoeg? Uw jonge

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie