van activiteit, geografische locaties en leidingeven. tentoonstellingen in Engeland, op International gebied en in de industrie specifieke media

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van activiteit, geografische locaties en leidingeven. tentoonstellingen in Engeland, op International gebied en in de industrie specifieke media"

Transcriptie

1

2 Zij hebben het wervingproce vereenvoudigd en hebben de belangrijkte vaardigheden om de behoeften van de klant te begrijpen en uittekende kandidaten voor te tellen Litgrove Limited, opgericht in 1975, biedt een compleet aortiment van Werving- en Human Reource Management oploingen voor de productie van de huidige indutrie. Het bedrijf levert volledig uitbetede HR-dienten; van peroneelbeleid en coaching, aan competentie gerichte kader, opleidingen en peroneelbeleid/hr-adminitratie. Wervingactiviteiten variëren van de tewerktelling van individuele leidinggevenden en ingenieur, door het beheer van de gehele functionele team in tart-up ituatie en al tructurele reorganiatie project. Ongeëvenaarde ervaring en gepecialieerde kenni onderteunt/onderbouwt Litgrove vermogen om uccevolle oploingen voor veeleiende en gevarieerde opdrachten te vertrekken. van activiteit, geografiche locatie en leidingeven. tentoontellingen in Engeland, op International gebied en in de indutrie pecifieke media enervice te ontwikkelen, implementeren en leveren Ik heb geen aarzeling om Litgrove aan te bevelen voor alle Human Reource en werving behoeften. Gedurende de laatte 30 jaar heeft de kunttofindutrie geprofiteerd van het dekundige advie, vakmanchap en kenni van Litgrove, die eentieel zijn in het leveren van op maat gemaakte oploingen in een teed meer veeleiender markt Peter Davi OBE, directeur-generaal, de Brite Federatie Kunttoffen Litgrove i een waardevol lid van de Gemeenchap Verpakking Federatie dat met on werkt om de juite feiten te preenteren over de verpakking. Dick Searle, hoofd uitvoering van de Verpakking Federatie 02

3 Litgrove i doorheen de gechiedeni door gegaan zichzelf te promoten door middel van een aantal van wereld toonaangevende vakbeurzen, waaronder: Recente ucceen zijn de werving van leidinggevenden tot de beoordeling van gepecialieerde ingenieur en ambachtlieden op de meete locatie wereldwijd. Onze opdrachtgever zijn zowel multi-nationale al kleine particuliere bedrijven waaronder:! "#$ "! % /H3678I7>73:G9>JK / :0;<=4> /H3?73 grtuecevkpew ghijkhjlhjdfhckmndhohdpqb ]^_`abcdef "' " L7930< hpdh~dz xaxybzzbfkbj{o } Œ š œ "(' "$& hjk bfmndhohdpqb Œ ž Ÿ ŒŽ " " ( " " T9F:G14VWG?G;0X30HFY LMP TG14NG9 ~hj pbczlibop eck ~hhcekdb ~hpdb i~dz hfdb Œœ " )' T117943G ~n fpƒhc ª Œ Œ (' "'* A03NGF:7B A:GNC7GH uefk uedfp rhcvobfk ub ecekd ~vhjzbcc ekbcc ž ª ž «š + A37NG85 uhjzpycb p cbk updknpue ipjb^hhc nfhb,- uhfejlbfeop k ( XGN71E03Z150F=4> unje hhf ª œœ Œ œ œ ª O097<27::R[D bhbfc{o } ª Ÿ. + UN73<1 UL/ ˆqecubzp ec hqe bc rmym rejnc }hczpj rcekdp no~dz rcekdp hjš~dz rbjjlhchf š œ œ œ š Ÿ Ÿ œ ± «rhcvpb rcek hed vkdbok~dz «ª œª Ÿ š rfhobjkre epj ² ³ œª µ œ ² 03

4 Ik wa verbaad hoe weinig wervingbureau daadwerkelijk ervaring hebben in de Europee polymeermarkt met de capaciteit om top talent op te poren Onze toegewijde internationale diviie onderteunt de behoefte tot aanwerving van clienten op alle continenten door middel van een team van meertalige conultant en toonaangevende technologie. Tot op heden hebben we een brede reek aan uitdagende opdrachten toegewezen gekregen voor zowel multi-nationale al kleine particuliere bedrijven over de hele wereld met een uittekende record van ucce. Wij zijn de enige wereldwijde recrutering pecialit, die op ommige van wereld belangrijkte vakbeurzen vertoont en die on de gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten met potentiële kandidaten en de wereldwijde werving-en HR-trend te volgen. In de afgelopen tijd hebben we vele grote wervingprojecten afgeloten variërend van de werving van divere leidinggevenden, belangrijke poitie en technich peroneel voor nieuwe platic verpakking-fabrieken in de Verenigde Staten tot in de opporing van polymeer, petrochemiche en chemiche pecialiten voor de nieuwe multi-miljoenen dollar ontwikkeling en techniche centra in het Midden-Ooten. Onze opdrachtgever profiteren niet alleen van een 35 jarige gechiedeni in uittekende reultaten in de werving, maar ook on vermogen om de kandidaten te identificeren, die werkzaam zijn in kernmarkt ectoren uit de hele wereld. Vanaf het begin hadden we hoge verwachtingen van de amenwerking met Litgrove en ik ben blij om mede te delen dat deze verwachtingen ver werden overchreden. De verwerking van kunttoffen i een pecialiteit en niet veel wereldwijde wervingbureau hebben het vermogen en de kwaliteiten om de problemen onder ogen te zien en zijn in taat de noodzakelijke kaliber kandidaten te identificeren en aan te bevelen. Litgrove wa in taat om dergelijke werkzaamheden voor on te voeren met betrekking tot onze project management behoeften en wa vervolgen in taat om verder te gaan met betrekking tot onze aanvullende behoeften. Peter Creedon, Fremach, Algemeen Directeur Ik ben verantwoordelijk voor de recrutering van SABIC Europe. Met onze leidende ambitie in het achterhoofd zijn we op zoek naar de bete kandidaten in de markt. Het verbaade me hoe weinig werving kantoren daadwerkelijk ervaring hebben in de Europee polymeer markt en met de mogelijkheid tot het opporen van toptalent. Litgrove i uitzonderlijk in dit perpectief en zijn zeer behulpzaam betreffende onze recrutering activiteiten. Michiel Ever, Internationaal en Europee recrutering-en human reource management directeur 04

5 De kenni van Litgrove in de platic-indutrie i ongeëvenaard en hun ervice i uitzonderlijk De regionale werkwijzen van Litgrove zijn ontwikkeld om zowel opdrachtgever al kandidaten een beter begrip te geven van het aanbod in de gelokalieerde markt activiteiten. Onze diepgaande kenni van pecifieke proceen, marktinformatie en functie heeft om een reek van cliënten in het Verenigd Koninkrijk, ourcing kandidaten binnen alle functie en niveau van management van onchatbare waarde gebleken. Logoplate i een toonaangevende fabrikant voor platic fleen. De regionale werkwijzen van Litgrove coördineerd de tart-up en de peroneelbezetting van locatie in het Noorden, het Midden en het Zuiden, die meerdere functie, waaronder enior executive, middle management, engineering en productie peroneel bedekken. Een gelijktijdige combinatie van earch & election, onvoorziene omtandigheden en reclame levert de projecten zowel op tijd en binnen het budget. Koito Europe Limited i een grote Japane verlichtig leverancier voor de Automotive indutrie van een hoog volume in de techniche thermoplatiche producten. De regionale werkwijze heeft meer dan 100 gechoold peroneel aangeworven voor meerdere functie op bai van een bevoorrechte leverancier overeenkomt, en met ucce verlengd voor meerdere jaren. Inbegrepen in deze benoemingen: HR, kwaliteit, productie, engineering, commercieel logitiek, inkoop, techniche projecten en ontwerp. Ik heb voor meer dan 10 jaar uccevol met Litgrove gewerkt, zowel in mijn huidige rol al MD van Boddington en ook in mijn voorheen rol. De kenni van Litgrove in de kunttof indutrie i ongeëvenaard en hun ervice i uitzonderlijk in het vinden van gechikte kandidaten voor de engineering en de managementfunctie. Ik zou Litgrove elk bedrijf kunnen aanraden, dat een effectieve werving partner nodig heeft. Andy Tibb, Managing Director van Boddington Techniche kunttoffen On bedrijf heeft gewerkt met de betreffende werving projecten van Litgrove en vondt dat ze altijd een profeionele ervice geven. De advieur nemen de tijd om de pecifieke vereiten van de functie te begrijpen en ook de manier waarop wij werken, zodat de kwaliteit kandidaten met de vaardigheden en eigenchappen die we nodig hebben en die ook in onze bedrijfcultuur paen. Hun kenni van rekrutering binnen de kunttof indutrie heeft on ook kunnen voorzien van waardevolle informatie in de zin van de kandidaten compenatie en voordelen verwachtingen. Elaine Autin, HR Manager van Sumika - Polymer Verbindingen.Liten 05

6 Litgrove heeft een eerte kla record voor het leveren van executive earch opdrachten namen productiebedrijven voor meer dan drie decennia. Onze zoektocht beoefenaar zijn dekundigen uit het bedrijfleven, uit het beheer van veeleiende projecten, op directie niveau, enior management, interim verrichtigen, commercieel, technich, engineering, upply chain finance en human reource-functie. We hebben een langdurige poitieve reputatie, de dekundigheid om een eerte kla hortlit en een ongeëvenaarde kenni netwerk telt on in taat om de bron van het bete talent in de indutrie te leveren. Onze lange reputatie in executive earch heeft on een erkend nationaal merk en een goede naam gegeven, die het bete talent aantrekt Voor flexibele arbeidkrachten vandaag i er een toenemende vraag naar de dekundigheid van interim-manager om de belangrijkte organiatoriche kwetie op te loen. Litgrove heeft nauwe relatie met een reek van gepecialieerde interim-beoefenaar. Typiche oploing problemen zijn: tuentijde management tijden de werving/ recrutering, fabriek verhuizingen/luitingen, abbatical, zwangerchapverlof en projectmanagement. Ik kan het Executive Search team van Litgrove niet terk genoeg aanraden. Ze maken het werving proce zeer eenvoudig en hebben de belangrijkte vaardigheden om de behoeften van de cliënt te begrijpen, het aanbieden van kandidaten die allen in de baan paen. Hun begrip van mijn exacte behoeften bewijt het niveau van Litgrove en naar mijn inzien zorgen zij voor een ervice, die niet te evenaren i in deze indutrie. Simon Hubbard, Europee Managing Director bij Teknor Apex Litgrove heeft een CEO gerekruteerd voor een van onze portfolio bedrijven met een uittekende kenni van de relevante ector en een goed begrip van de opgave. Dit werd gebruikt om een eerte kla hort lit te maken en ze hebben on geholpen met onze voorkeur kandidaten. Gile Whitman, Senior Invetment Manager bij Foreight Group Litgrove heeft Coworth geholpen met de recrutering van een enior manager voor de Europee werking. Kortom, het proce wa efficiënt, goede prij-kwaliteitverhouding en we zijn blij met de recrutering. We zullen Litgrove weer gebruiken voor de recrutering in de toekomt. Jog Lall, Group Sale Director bij Coworth We gebruikten Litgrove voor het vinden van een ale/buine development profeioneel, die on zou kunnen helpen met het groeien van on marktaandeel in de verpakkingindutrie. Ik wa erg blij met de kwaliteit van de uiteindelijke hortlit en de individueel die we aangewezen kregen levert zeer goed reultaat en boven onze doeltellingen. Alan Moule, Commercieel Directeur bij Platribution 06

7 Litgrove helpt cliënten menen met hun bete vermogen te herkennen en het maximalieren van culturele pretatie Onze detachering programma zijn flexibele, innovatief en op maat gemaakt voor elk peroon of bedrijf die een aanvankelijke loopbaan begeleiding eie nodig heeft. Ik had het genoegen met Litgrove amen te werken toen ik op zoek wa naar een nieuwe carrière kan. Litgrove gebruikte hun uitgebreide kenni van de arbeidmarkt om mij te begeleiden en te helpen bij mijn zoektocht campagne door het gebruik van mijn eigen peroonlijke netwerk en het oprichten van contacten met de job banken. Tot voor kort heb ik nog nooit zonder werk gezeten en ik vond Litgrove timulatie en dekundige begeleiding een heel waardevol intrument tijden een zeer ontmoedigende tijd. Al je ooit zonder werk komt te zitten dan zou ik Litgrove terk aanbevelen, die U kan helpen en begeleiden naar het vinden van nieuwe carrièremogelijkheden. Detachering/Outplacement Client - Andrew Chappell, Managing Director van een gevetigde flexibele verpakkingen buine Wij leveren zowel maatwerk beoordeling en ontwikkeling van programma, evenal 360 graden opleidingen die ontworpen zijn om de wereldklae team op te bouwen door middel van een zorgvuldig geelecteerde competentie kader. We hebben divere management development projecten verricht met Litgrove. Dit heeft mijn bedrijf met uittekende reultaten verchaft in de ontwikkeling van menen, de opvolgingplanning en de poitionering van werknemer en het maximalieren van hun ontwikkeling en voor het totale voordeel van het bedrijf. Ik zou Litgrove peroonlijk advieren voor menen ontwikkelingprojecten. Simon Hubbard, Europee Managing Director bij Teknor Apex Geaccrediteerd door de Britih Pychological Society, Litgrove i uitgerut met een reek van indutrie leidende peroonlijkheidtet en een proef van bekwaamheid afgetemd op de pecifieke eien. We hebben onlang de pychometriche teten van Litgrove gebruikt al onderdeel van onze recrutering proce naar een Senior Executive. We vonden het electieproce erg bruikbaar. Zowel de gepate cultuur in overeenkomt van het bedrijf i van gelijke belang al de bekwaamheden van de peroon. Litgrove beheerd het proce van tart tot finih en reulteerde met Lindal in het vinden van de juite kandidaat. Ik zou geen aarzeling hebben om de pychometriche onderzoeken van Litgrove aan te bevelen aan elk ander bedrijf in het wervingproce. Rob Zandona, Managing Director bij Lindal Valve 07

8 16 The Courtyard, Timothy Bridge Road, Stratford Enterprie Zone, Stratford upon Avon, Warwickhire CV37 9NP, United Kingdom T 44(0) E W K U N S T S T O F F V E R P A C K U N G P E T R O C H E M I E C H E M I E E N E R G I E & U M W E L T /&&%. 6%20!++).'%. 0 %42/#(%-)3#(% # ( % - ) #!, ) µ. %. % 2 ' ) % % % - / - ' % 6 ). ' 0,! 3 4 ) 1 5 % % - "!,,! ' % 0 % 4 2 / # ( ) - ) % # ( ) - ) % %. % 2 ' ) % %. 6 ) 2 /.. % - %. 4 ɉʌⱥɋɍɇⱥɋɋɕ ɍɉⱥʉɉȼʉⱥ ɇȿɏɍȿɏɂɇɂə ɏɂɇɂʉⱥɍɕ ɗɇȿɋƚȿɍɂʉⱥ ɂ ɗʉɉʌɉƚɂə 塑料 包装 石化 化工 能源与环境 ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﺍ ﻟﻄﺎ ﻗﺔ ﻭ ﺍ ﻟﺒﻴﺌﺔ U kunt netwerken met andere kunttoffen, verpakkingen, petrochemie, energie en milieu profeional uit de indutrie door toetreding tot de Litgrove LinkedIn en Twitter groepen. ﺍ ﻟﻜﻴﻤﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺕ

Thema Event. Van verandermanagement naar Transformationeel Leiderschap' 3 februari 2014

Thema Event. Van verandermanagement naar Transformationeel Leiderschap' 3 februari 2014 Thema Event Van verandermanagement naar Tranformationeel Leiderchap' 3 februari 2014 Agenda 16:45 Update Management in Motion - Rie Bode 17:00 Van Verandermanagement naar Tranformationeel Leiderchap -

Nadere informatie

INTERNATIONALE WERVING & HUMAN RESOURCE ADVISEURS SINDS 1975 VOOR DE INDUSTRIE

INTERNATIONALE WERVING & HUMAN RESOURCE ADVISEURS SINDS 1975 VOOR DE INDUSTRIE INTERNATIONALE WERVING & HUMAN RESOURCE ADVISEURS SINDS 1975 VOOR DE INDUSTRIE Wie is Listgrove? Zij hebben het wervingsproces vereenvoudigd en hebben de belangrijkste vaardigheden om de behoeften van

Nadere informatie

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal Interim Management 2 Jaarverslag 2015 Van de Groep & Olsthoorn 3 Interim Management Bij veel van onze opdrachtgevers in de techniek & industrie staan veranderingen op het programma: een efficiëntere bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Project Excellence. 3 december 2012

Project Excellence. 3 december 2012 Project Excellence 3 december 2012 Introductie Henk Drenth Onderwerpen - General management - Outourcing - IT Service Management - Programma en Interim Management - Lean Six Sigma - Human Reource Management

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

Verslag schriftelijke adviesronde maart 2008: Conceptbesluiten deeltijd programma en overgangsregeling BSA

Verslag schriftelijke adviesronde maart 2008: Conceptbesluiten deeltijd programma en overgangsregeling BSA Verlag chriftelijke advieronde maart 2008: Conceptbeluiten deeltijd programma en overgangregeling BSA Er zijn 4 reactie ontvangen van de leden van de opleidingcommiie Nederland recht. In dit document zijn

Nadere informatie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie INLEIDING Wanneer het economische vertrouwen stijgt, stijgen ook de vertrekintenties. Dit biedt een uitdaging

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Jaarverslag Executive Search. Interim Management. Techniek & Industrie. Nationaal & Internationaal

Jaarverslag Executive Search. Interim Management. Techniek & Industrie. Nationaal & Internationaal Jaarverslag 2016 Van de Groep & Olsthoorn 3 Jaarverslag 2016 Van de Groep & Olsthoorn heeft 2016 net als voorgaande jaren positief afgesloten. We vulden afgelopen jaar weer talloze management- en directieposities

Nadere informatie

Beauty Business Academy

Beauty Business Academy ! e in u B r u o y t o o B Beauty Buine Academy MASTEROPLEIDINGEN VOOR ONDERNEMERS IN DE BEAUTYBRANCHE VOOR WIE? tingcampagne te voeren. Je leert beleid te maken op tra- De Beauty Buine Academy i een op

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL STEGEMAN Oktober 2014 CAMPOFRIO FOOD GROUP ALGEMENE INFORMATIE De basis van het moderne en innovatieve bedrijf Stegeman werd in 1858 gelegd door Johannes Stegeman in Deventer. Zijn slagerij

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL KONINKLIJKE VERKADE N.V. SENIOR PLANT CONTROLLER M/V September 2014 UNITED BISCUITS ALGEMENE INFORMATIE United Biscuits, in 1948 in Schotland ontstaan uit een fusie tussen twee familieondernemingen,

Nadere informatie

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis;

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis; VENTURN Venturn is actief met mensen in de scheepvaart, transport en logistieke sector. De klanten van Venturn zijn veelal havengebonden bedrijven. Wij ondersteunen onze relaties met diensten en kennis

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs The Independence Company Bedrijfspresentatie voor intermediairs Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het u op? 3 Ons aanbod 4 Wie zijn wij? 5 Welke RA s? 6 1 Wat doen wij? Sinds 2008 biedt The

Nadere informatie

AT Osborne Interim: A Professional Services of the Future Nyenrode Congres Interim Management en de Flexibilisering van de Kennismarkt

AT Osborne Interim: A Professional Services of the Future Nyenrode Congres Interim Management en de Flexibilisering van de Kennismarkt AT Osborne Interim: A Professional Services of the Future Nyenrode Congres Interim Management en de Flexibilisering van de Kennismarkt februari 2012 Wie is AT Osborne Interim? AT Osborne Markt/ Klantspecifieke

Nadere informatie

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we?

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we? Inhoud Waar vind je ons? Contacteer Ons Wie zijn we? Onze Referenties Hoe werken we? Wie zijn we? Wil de meest GERENOMMEERDE naam zijn in Marketing & Sales Recruitment and Interim Management. Onze klanten

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil

De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil Preentatie van onderzoekreultaten Martijn Brinkhoff mei 2008 Inhoud Aanleiding Theorie over multimedia-effecten Doel van het onderzoek Onderzoekmethode

Nadere informatie

www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl Telefoon 020-5141320 De Benchmark Burgerparticipatie wordt uitgevoerd door:

www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl Telefoon 020-5141320 De Benchmark Burgerparticipatie wordt uitgevoerd door: Benchmarkrapport 2014-1 Gemeente Utrecht AUTEURS Jurgen de Jong, enior advieur Partner+Pröpper Marleen Henbergen, projectleider Totta Reearch CONTACT Webite www.bechmarkmarkburgerparticipatie.nl E-mail

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

grotendeels een aanvulling op het bestaande gamma van Klarius met erg weinig overlap,

grotendeels een aanvulling op het bestaande gamma van Klarius met erg weinig overlap, Klarius Group koopt Quinton Hazell van Amerikaanse Affinia Group Inc. Op 2 februari 2010 heeft Klarius Europa s snelst groeiende fabrikant en distributeur van aftermarket auto onderdelen de Quinton Hazell

Nadere informatie

Wij geven IT terug aan de business 1.

Wij geven IT terug aan de business 1. Wij geven IT terug aan de buine 1. Wij van Buine Benefit Solution geven IT aan de buine terug. Of er nu voldoende goede redenen waren of niet voor 2 gecheiden werelden: daar moet een einde aan komen. De

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS SUCCESVOLLE MISSIE DIE VERDER REIKT DAN DE HORIZON WERELDS BEMIDDELT, VERBINDT EN ONTWIKKELT PROFESSIONALS IN DE FINANCE, SALES & TECHNIEK VAN MBO+ TOT EN MET WO

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

wow! Gevels in hout wood on walls by cras planchettes - sidings - shingles - lattengevels - voorgemonteerde panelen schaafwerk voor gevelconcepten

wow! Gevels in hout wood on walls by cras planchettes - sidings - shingles - lattengevels - voorgemonteerde panelen schaafwerk voor gevelconcepten wood on wall by cra chaafwerk voor gevelconcepten Gevel in hout planchette iding hingle lattengevel voorgemonteerde panelen Kiezen voor een gevel in hout... wood on wall by cra chaafwerk voor gevelconcepten

Nadere informatie

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT.

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT is ervan overtuigd dat de kwaliteit van huidig en toekomstig management dé kritische succesfactor is voor organisaties. In een turbulente omgeving

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

PROFIEL. Financial Talent Program Ahold Europe

PROFIEL. Financial Talent Program Ahold Europe PROFIEL Financial Talent Program Mei 2011 Page 2 of 5 Bedrijfsprofiel - Algemeen ONDERNEMING Ahold heeft zijn wortels in de Zaanstreek, waar nog steeds het hoofdkantoor is gevestigd van Albert Heijn, Etos,

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

De organisatie van Scorlewald

De organisatie van Scorlewald De organiatie van Scorlewald Inleiding Elk levend organime vernieuwd zich periodiek. Het gemakkelijkt wordt dat zichtbaar aan de meete planten. In het voorjaar komen de eerte prieten boven de grond, de

Nadere informatie

PepsiCo als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

PepsiCo als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK PepsiCo Imperiastraat 6 1930 Zaventem Telefoon: 02/714 05 40 Website: www.pepsico.be PepsiCo als werkgever PepsiCo Belgium is producent van frisdranken, tussendoortjes en ontbijtgranen. De meest

Nadere informatie

over de perfecte match met iemand

over de perfecte match met iemand over de perfecte match met iemand De perfecte match met iemand Iemand zoekt iemand. Iemand die meteen inzetbaar is en het verschil kan maken. Iemand die de branche begrijpt en de situatie in het bedrijf

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

Vaste en tijdelijke professionals in creatie & design. wat is creatieven.com >

Vaste en tijdelijke professionals in creatie & design. wat is creatieven.com > Vaste en tijdelijke professionals in creatie & design wat is creatieven.com > Grootste werving & selectie en uitzendbureau voor professionals in creatie & design. Al bijna 10 jaar dé specialist met een

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht OrganisatieGroei OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt al meer dan 10 jaar opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Job Profile 2015 Consultant Interim Openers

Job Profile 2015 Consultant Interim Openers Westerdoksdijk 1 1013 AD Amsterdam Nederland Telefoon +31 88 023 54 44 www.interimopeners.nl Job Profile 2015 Consultant works in the network of Career Openers to put a-players in contact with a- companies

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

CASE STUDY. Tata Steel

CASE STUDY. Tata Steel CASE STUDY Tata Steel Tata Steel 3 Over Tata Steel 3 Uitdagingen 4 Hoe Bynder heeft geholpen 5 Voordelen voor Tata Steel 6 Over Bynder 7 3 Bynder Case Study Tata Steel CASE STUDY Tata Steel Over Tata Steel

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

HOME PAGINA Welkom bij Rob Keehnen Werving & Selectie

HOME PAGINA Welkom bij Rob Keehnen Werving & Selectie Als header graag mijn logo met ernaast Rob Keehnen Werving & Selectie In oranje ernaast Passie voor vast en tijdelijk personeel Aan de onderzijd(fooder) een oranje balk op elke pagina met adres. HOME PAGINA

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. pim mulier organisatie papendal

!pet projectinrichters. binnenkomer. pim mulier organisatie papendal binnenkomer pim mulier organiatie papendal t buiten naar binnen... het gebouw ligt op papendal in arnhem, midden in de natuur. een wit hert komt verbaad de entreehal van het gebouw binnenlopen... taan

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering Maatchappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering Maatchappelijk verantwoord ondernemen (mvo) De Nederlande overheid wil graag de Nederlande export bevorderen, maar niet tegen elke

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Referentie Ervaring Samenvatting K128 > 6 jaar

Nadere informatie

The Independence Company. Propositie TIC Professionals

The Independence Company. Propositie TIC Professionals The Independence Company Propositie TIC Professionals Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het jou op? 3 Ons aanbod 4 Als er een opdracht is 5 Waar staan we voor? 6 Wie zijn wij? 7 Voor wie

Nadere informatie

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw,

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw, tail STUDIO Amterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dientenaanbod Geachte heer, mevrouw, U hebt in het verleden een taalanalye of contra-expertie bij De Taaltudio aangewaagd. Zoal u vermoedelijk via

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

Model voor regionale DVM beheerorganisaties

Model voor regionale DVM beheerorganisaties liniterie van erkeer en Watertaat rectoraat-generaal ijkwatertaat dviedient erkeer en ervoer Model voor regionale DM beheerorganiatie Beheerrollen binnen de DM beheerorganiatie opgezet volgen de I techniek

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Coördinator Kinderhulpprojecten

Coördinator Kinderhulpprojecten vf ue vnr etc rrt oi r eu obw uew sle ci lhj ik rj ik rj va r pi anp g op ro & t r t p r o f i e l s c h e t s Coördinator Kinderhulpprojecten Net4kids Aid Foundation In deze wereld zijn teveel kinderen

Nadere informatie

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1.

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1. Flexibel Europe DNA Fle ibel Europe Internationaal Elk klein onderdeel Het een kan niet zonder het ander Schakel voor schakel opgebouwd De optelsom van de schakels zorgt voor de verbondenheid en optimaal

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Heineken Nederland Talent in Ontwikkeling. Presentatie voor Van Harte & Lingsma 30 maart 2010 Nela Wilten

Heineken Nederland Talent in Ontwikkeling. Presentatie voor Van Harte & Lingsma 30 maart 2010 Nela Wilten Heineken Nederland Talent in Ontwikkeling Presentatie voor Van Harte & Lingsma 30 maart 2010 Nela Wilten Vandaag- Agenda Heineken Heineken als wereldwijd bedrijf Heineken Nederland Talentontwikkeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikerhandleiding Inhoud 1. Inleiding...2 2. Leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan een le...2 2.1. Leerlingen in kla weergeven...5 2.2. Leerlingen...6 2.2.1. Viion ME-leerling...6 2.2.2. Betaande

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor VZ Houten Telefoon

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor VZ Houten Telefoon Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor 3 3994 VZ Houten Telefoon 030-6355213 > Profiel >14-02-2014 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Senior adviseur Opdrachtgever

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie