van activiteit, geografische locaties en leidingeven. tentoonstellingen in Engeland, op International gebied en in de industrie specifieke media

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van activiteit, geografische locaties en leidingeven. tentoonstellingen in Engeland, op International gebied en in de industrie specifieke media"

Transcriptie

1

2 Zij hebben het wervingproce vereenvoudigd en hebben de belangrijkte vaardigheden om de behoeften van de klant te begrijpen en uittekende kandidaten voor te tellen Litgrove Limited, opgericht in 1975, biedt een compleet aortiment van Werving- en Human Reource Management oploingen voor de productie van de huidige indutrie. Het bedrijf levert volledig uitbetede HR-dienten; van peroneelbeleid en coaching, aan competentie gerichte kader, opleidingen en peroneelbeleid/hr-adminitratie. Wervingactiviteiten variëren van de tewerktelling van individuele leidinggevenden en ingenieur, door het beheer van de gehele functionele team in tart-up ituatie en al tructurele reorganiatie project. Ongeëvenaarde ervaring en gepecialieerde kenni onderteunt/onderbouwt Litgrove vermogen om uccevolle oploingen voor veeleiende en gevarieerde opdrachten te vertrekken. van activiteit, geografiche locatie en leidingeven. tentoontellingen in Engeland, op International gebied en in de indutrie pecifieke media enervice te ontwikkelen, implementeren en leveren Ik heb geen aarzeling om Litgrove aan te bevelen voor alle Human Reource en werving behoeften. Gedurende de laatte 30 jaar heeft de kunttofindutrie geprofiteerd van het dekundige advie, vakmanchap en kenni van Litgrove, die eentieel zijn in het leveren van op maat gemaakte oploingen in een teed meer veeleiender markt Peter Davi OBE, directeur-generaal, de Brite Federatie Kunttoffen Litgrove i een waardevol lid van de Gemeenchap Verpakking Federatie dat met on werkt om de juite feiten te preenteren over de verpakking. Dick Searle, hoofd uitvoering van de Verpakking Federatie 02

3 Litgrove i doorheen de gechiedeni door gegaan zichzelf te promoten door middel van een aantal van wereld toonaangevende vakbeurzen, waaronder: Recente ucceen zijn de werving van leidinggevenden tot de beoordeling van gepecialieerde ingenieur en ambachtlieden op de meete locatie wereldwijd. Onze opdrachtgever zijn zowel multi-nationale al kleine particuliere bedrijven waaronder:! "#$ "! % /H3678I7>73:G9>JK / :0;<=4> /H3?73 grtuecevkpew ghijkhjlhjdfhckmndhohdpqb ]^_`abcdef "' " L7930< hpdh~dz xaxybzzbfkbj{o } Œ š œ "(' "$& hjk bfmndhohdpqb Œ ž Ÿ ŒŽ " " ( " " T9F:G14VWG?G;0X30HFY LMP TG14NG9 ~hj pbczlibop eck ~hhcekdb ~hpdb i~dz hfdb Œœ " )' T117943G ~n fpƒhc ª Œ Œ (' "'* A03NGF:7B A:GNC7GH uefk uedfp rhcvobfk ub ecekd ~vhjzbcc ekbcc ž ª ž «š + A37NG85 uhjzpycb p cbk updknpue ipjb^hhc nfhb,- uhfejlbfeop k ( XGN71E03Z150F=4> unje hhf ª œœ Œ œ œ ª O097<27::R[D bhbfc{o } ª Ÿ. + UN73<1 UL/ ˆqecubzp ec hqe bc rmym rejnc }hczpj rcekdp no~dz rcekdp hjš~dz rbjjlhchf š œ œ œ š Ÿ Ÿ œ ± «rhcvpb rcek hed vkdbok~dz «ª œª Ÿ š rfhobjkre epj ² ³ œª µ œ ² 03

4 Ik wa verbaad hoe weinig wervingbureau daadwerkelijk ervaring hebben in de Europee polymeermarkt met de capaciteit om top talent op te poren Onze toegewijde internationale diviie onderteunt de behoefte tot aanwerving van clienten op alle continenten door middel van een team van meertalige conultant en toonaangevende technologie. Tot op heden hebben we een brede reek aan uitdagende opdrachten toegewezen gekregen voor zowel multi-nationale al kleine particuliere bedrijven over de hele wereld met een uittekende record van ucce. Wij zijn de enige wereldwijde recrutering pecialit, die op ommige van wereld belangrijkte vakbeurzen vertoont en die on de gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten met potentiële kandidaten en de wereldwijde werving-en HR-trend te volgen. In de afgelopen tijd hebben we vele grote wervingprojecten afgeloten variërend van de werving van divere leidinggevenden, belangrijke poitie en technich peroneel voor nieuwe platic verpakking-fabrieken in de Verenigde Staten tot in de opporing van polymeer, petrochemiche en chemiche pecialiten voor de nieuwe multi-miljoenen dollar ontwikkeling en techniche centra in het Midden-Ooten. Onze opdrachtgever profiteren niet alleen van een 35 jarige gechiedeni in uittekende reultaten in de werving, maar ook on vermogen om de kandidaten te identificeren, die werkzaam zijn in kernmarkt ectoren uit de hele wereld. Vanaf het begin hadden we hoge verwachtingen van de amenwerking met Litgrove en ik ben blij om mede te delen dat deze verwachtingen ver werden overchreden. De verwerking van kunttoffen i een pecialiteit en niet veel wereldwijde wervingbureau hebben het vermogen en de kwaliteiten om de problemen onder ogen te zien en zijn in taat de noodzakelijke kaliber kandidaten te identificeren en aan te bevelen. Litgrove wa in taat om dergelijke werkzaamheden voor on te voeren met betrekking tot onze project management behoeften en wa vervolgen in taat om verder te gaan met betrekking tot onze aanvullende behoeften. Peter Creedon, Fremach, Algemeen Directeur Ik ben verantwoordelijk voor de recrutering van SABIC Europe. Met onze leidende ambitie in het achterhoofd zijn we op zoek naar de bete kandidaten in de markt. Het verbaade me hoe weinig werving kantoren daadwerkelijk ervaring hebben in de Europee polymeer markt en met de mogelijkheid tot het opporen van toptalent. Litgrove i uitzonderlijk in dit perpectief en zijn zeer behulpzaam betreffende onze recrutering activiteiten. Michiel Ever, Internationaal en Europee recrutering-en human reource management directeur 04

5 De kenni van Litgrove in de platic-indutrie i ongeëvenaard en hun ervice i uitzonderlijk De regionale werkwijzen van Litgrove zijn ontwikkeld om zowel opdrachtgever al kandidaten een beter begrip te geven van het aanbod in de gelokalieerde markt activiteiten. Onze diepgaande kenni van pecifieke proceen, marktinformatie en functie heeft om een reek van cliënten in het Verenigd Koninkrijk, ourcing kandidaten binnen alle functie en niveau van management van onchatbare waarde gebleken. Logoplate i een toonaangevende fabrikant voor platic fleen. De regionale werkwijzen van Litgrove coördineerd de tart-up en de peroneelbezetting van locatie in het Noorden, het Midden en het Zuiden, die meerdere functie, waaronder enior executive, middle management, engineering en productie peroneel bedekken. Een gelijktijdige combinatie van earch & election, onvoorziene omtandigheden en reclame levert de projecten zowel op tijd en binnen het budget. Koito Europe Limited i een grote Japane verlichtig leverancier voor de Automotive indutrie van een hoog volume in de techniche thermoplatiche producten. De regionale werkwijze heeft meer dan 100 gechoold peroneel aangeworven voor meerdere functie op bai van een bevoorrechte leverancier overeenkomt, en met ucce verlengd voor meerdere jaren. Inbegrepen in deze benoemingen: HR, kwaliteit, productie, engineering, commercieel logitiek, inkoop, techniche projecten en ontwerp. Ik heb voor meer dan 10 jaar uccevol met Litgrove gewerkt, zowel in mijn huidige rol al MD van Boddington en ook in mijn voorheen rol. De kenni van Litgrove in de kunttof indutrie i ongeëvenaard en hun ervice i uitzonderlijk in het vinden van gechikte kandidaten voor de engineering en de managementfunctie. Ik zou Litgrove elk bedrijf kunnen aanraden, dat een effectieve werving partner nodig heeft. Andy Tibb, Managing Director van Boddington Techniche kunttoffen On bedrijf heeft gewerkt met de betreffende werving projecten van Litgrove en vondt dat ze altijd een profeionele ervice geven. De advieur nemen de tijd om de pecifieke vereiten van de functie te begrijpen en ook de manier waarop wij werken, zodat de kwaliteit kandidaten met de vaardigheden en eigenchappen die we nodig hebben en die ook in onze bedrijfcultuur paen. Hun kenni van rekrutering binnen de kunttof indutrie heeft on ook kunnen voorzien van waardevolle informatie in de zin van de kandidaten compenatie en voordelen verwachtingen. Elaine Autin, HR Manager van Sumika - Polymer Verbindingen.Liten 05

6 Litgrove heeft een eerte kla record voor het leveren van executive earch opdrachten namen productiebedrijven voor meer dan drie decennia. Onze zoektocht beoefenaar zijn dekundigen uit het bedrijfleven, uit het beheer van veeleiende projecten, op directie niveau, enior management, interim verrichtigen, commercieel, technich, engineering, upply chain finance en human reource-functie. We hebben een langdurige poitieve reputatie, de dekundigheid om een eerte kla hortlit en een ongeëvenaarde kenni netwerk telt on in taat om de bron van het bete talent in de indutrie te leveren. Onze lange reputatie in executive earch heeft on een erkend nationaal merk en een goede naam gegeven, die het bete talent aantrekt Voor flexibele arbeidkrachten vandaag i er een toenemende vraag naar de dekundigheid van interim-manager om de belangrijkte organiatoriche kwetie op te loen. Litgrove heeft nauwe relatie met een reek van gepecialieerde interim-beoefenaar. Typiche oploing problemen zijn: tuentijde management tijden de werving/ recrutering, fabriek verhuizingen/luitingen, abbatical, zwangerchapverlof en projectmanagement. Ik kan het Executive Search team van Litgrove niet terk genoeg aanraden. Ze maken het werving proce zeer eenvoudig en hebben de belangrijkte vaardigheden om de behoeften van de cliënt te begrijpen, het aanbieden van kandidaten die allen in de baan paen. Hun begrip van mijn exacte behoeften bewijt het niveau van Litgrove en naar mijn inzien zorgen zij voor een ervice, die niet te evenaren i in deze indutrie. Simon Hubbard, Europee Managing Director bij Teknor Apex Litgrove heeft een CEO gerekruteerd voor een van onze portfolio bedrijven met een uittekende kenni van de relevante ector en een goed begrip van de opgave. Dit werd gebruikt om een eerte kla hort lit te maken en ze hebben on geholpen met onze voorkeur kandidaten. Gile Whitman, Senior Invetment Manager bij Foreight Group Litgrove heeft Coworth geholpen met de recrutering van een enior manager voor de Europee werking. Kortom, het proce wa efficiënt, goede prij-kwaliteitverhouding en we zijn blij met de recrutering. We zullen Litgrove weer gebruiken voor de recrutering in de toekomt. Jog Lall, Group Sale Director bij Coworth We gebruikten Litgrove voor het vinden van een ale/buine development profeioneel, die on zou kunnen helpen met het groeien van on marktaandeel in de verpakkingindutrie. Ik wa erg blij met de kwaliteit van de uiteindelijke hortlit en de individueel die we aangewezen kregen levert zeer goed reultaat en boven onze doeltellingen. Alan Moule, Commercieel Directeur bij Platribution 06

7 Litgrove helpt cliënten menen met hun bete vermogen te herkennen en het maximalieren van culturele pretatie Onze detachering programma zijn flexibele, innovatief en op maat gemaakt voor elk peroon of bedrijf die een aanvankelijke loopbaan begeleiding eie nodig heeft. Ik had het genoegen met Litgrove amen te werken toen ik op zoek wa naar een nieuwe carrière kan. Litgrove gebruikte hun uitgebreide kenni van de arbeidmarkt om mij te begeleiden en te helpen bij mijn zoektocht campagne door het gebruik van mijn eigen peroonlijke netwerk en het oprichten van contacten met de job banken. Tot voor kort heb ik nog nooit zonder werk gezeten en ik vond Litgrove timulatie en dekundige begeleiding een heel waardevol intrument tijden een zeer ontmoedigende tijd. Al je ooit zonder werk komt te zitten dan zou ik Litgrove terk aanbevelen, die U kan helpen en begeleiden naar het vinden van nieuwe carrièremogelijkheden. Detachering/Outplacement Client - Andrew Chappell, Managing Director van een gevetigde flexibele verpakkingen buine Wij leveren zowel maatwerk beoordeling en ontwikkeling van programma, evenal 360 graden opleidingen die ontworpen zijn om de wereldklae team op te bouwen door middel van een zorgvuldig geelecteerde competentie kader. We hebben divere management development projecten verricht met Litgrove. Dit heeft mijn bedrijf met uittekende reultaten verchaft in de ontwikkeling van menen, de opvolgingplanning en de poitionering van werknemer en het maximalieren van hun ontwikkeling en voor het totale voordeel van het bedrijf. Ik zou Litgrove peroonlijk advieren voor menen ontwikkelingprojecten. Simon Hubbard, Europee Managing Director bij Teknor Apex Geaccrediteerd door de Britih Pychological Society, Litgrove i uitgerut met een reek van indutrie leidende peroonlijkheidtet en een proef van bekwaamheid afgetemd op de pecifieke eien. We hebben onlang de pychometriche teten van Litgrove gebruikt al onderdeel van onze recrutering proce naar een Senior Executive. We vonden het electieproce erg bruikbaar. Zowel de gepate cultuur in overeenkomt van het bedrijf i van gelijke belang al de bekwaamheden van de peroon. Litgrove beheerd het proce van tart tot finih en reulteerde met Lindal in het vinden van de juite kandidaat. Ik zou geen aarzeling hebben om de pychometriche onderzoeken van Litgrove aan te bevelen aan elk ander bedrijf in het wervingproce. Rob Zandona, Managing Director bij Lindal Valve 07

8 16 The Courtyard, Timothy Bridge Road, Stratford Enterprie Zone, Stratford upon Avon, Warwickhire CV37 9NP, United Kingdom T 44(0) E W K U N S T S T O F F V E R P A C K U N G P E T R O C H E M I E C H E M I E E N E R G I E & U M W E L T /&&%. 6%20!++).'%. 0 %42/#(%-)3#(% # ( % - ) #!, ) µ. %. % 2 ' ) % % % - / - ' % 6 ). ' 0,! 3 4 ) 1 5 % % - "!,,! ' % 0 % 4 2 / # ( ) - ) % # ( ) - ) % %. % 2 ' ) % %. 6 ) 2 /.. % - %. 4 ɉʌⱥɋɍɇⱥɋɋɕ ɍɉⱥʉɉȼʉⱥ ɇȿɏɍȿɏɂɇɂə ɏɂɇɂʉⱥɍɕ ɗɇȿɋƚȿɍɂʉⱥ ɂ ɗʉɉʌɉƚɂə 塑料 包装 石化 化工 能源与环境 ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﺍ ﻟﻄﺎ ﻗﺔ ﻭ ﺍ ﻟﺒﻴﺌﺔ U kunt netwerken met andere kunttoffen, verpakkingen, petrochemie, energie en milieu profeional uit de indutrie door toetreding tot de Litgrove LinkedIn en Twitter groepen. ﺍ ﻟﻜﻴﻤﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺕ

Navormingsbrochure. Mensenopleidenwerkt

Navormingsbrochure. Mensenopleidenwerkt 2014 Navormingbrochure Menenopleidenwerkt Inhoud Voorwoord... 3 1. Wie i?... 4 2. -dienten... 10 - Printmedia Servicepoint... 11 - Peroneelbeleid... 11 - Advie, ubidie en opleidingen... 15 - Stage- en

Nadere informatie

detacheerders beslist geen windeieren

detacheerders beslist geen windeieren De krapte op de arbeidsmarkt in de verzekeringsbranche neemt steeds meer toe. Samen met de toegenomen complexiteit van het werk, onder meer door veranderende wet- en regelgeving, zorgt dit voor een forse

Nadere informatie

Ik ging wanhopig op zoek naar werk

Ik ging wanhopig op zoek naar werk Relatiemagazine van de Chrilijke Hogechool Ede november 2012 nr. 13 Ik ging wanhopig op zoek naar werk Han Egbert over loopbaan en voorliefde Thema: Een leven lang leren I Dick Kraaij over breinontwikkeling

Nadere informatie

Model voor regionale DVM beheerorganisaties

Model voor regionale DVM beheerorganisaties liniterie van erkeer en Watertaat rectoraat-generaal ijkwatertaat dviedient erkeer en ervoer Model voor regionale DM beheerorganiatie Beheerrollen binnen de DM beheerorganiatie opgezet volgen de I techniek

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

2015.06 Job profiel Director Operations iprospect

2015.06 Job profiel Director Operations iprospect Westerdoksdijk 1 1013 AD Amsterdam The Netherlands Telephone +31 88 23 5400 www.careeropeners.nl 2015.06 Job profiel Director Operations Vertrouwelijk Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

De 'c aree r l i f e li n e ' e n de b esc hi kb a a r h e i d van le i di n g geve n d tal e n t

De 'c aree r l i f e li n e ' e n de b esc hi kb a a r h e i d van le i di n g geve n d tal e n t TOPIC BRIEF ZOMER 2010 De 'c aree r l i f e li n e ' e n de b esc hi kb a a r h e i d van le i di n g geve n d tal e n t Op zoek naar de antwoorden op de hedendaagse zakelijke dynamiek en mobiliteit van

Nadere informatie

2014.02 Job profiel Manager Formule Koninklijke Auping B.V.

2014.02 Job profiel Manager Formule Koninklijke Auping B.V. Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl 2014.02 Job profiel Manager Formule Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Job profiel 2015 Business Intelligence Consultant Career Openers

Job profiel 2015 Business Intelligence Consultant Career Openers Westerdoksdijk 1 1013 AD Amsterdam Nederland Telefoon +31 88 0235400 www.careeropeners.nl Job profiel 2015 Business Intelligence puts a-players in contact with a-companies. For top 5% young executives

Nadere informatie

Job profiel (Senior) Internal Auditor FrieslandCampina

Job profiel (Senior) Internal Auditor FrieslandCampina Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl Job profiel (Senior) Internal Auditor Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

Inhoud. Columns & rubrieken 9 Magdat@work 15 CSI: HRM John Cöhrs (Raet) 23 e-kooijman Wim Kooijman (NVP) 25 Het nieuwe werkgeverschap

Inhoud. Columns & rubrieken 9 Magdat@work 15 CSI: HRM John Cöhrs (Raet) 23 e-kooijman Wim Kooijman (NVP) 25 Het nieuwe werkgeverschap Inhoud 38 23 16 18 26 13 11 Raet: Modern werkgeverschap is groeihormoon voor e-hrm 12 AFAS: e-hrm leidt tot nieuwe manieren van organiseren 13 Special e-hrm: 5 spelers over hun paradepaardjes 16 HR-visionair

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken Sociaal Jaarverslag 2012.Kennis delen = Samenwerken In 2012 stond Kennis delen = Samenwerken centraal binnen Aon. Kennis delen betekent het actief delen van kennis, behaalde successen en andere ervaringen,

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Referenties van Rien Mook Mook Interim Coaching

Referenties van Rien Mook Mook Interim Coaching Referenties van Rien Mook Mook Interim Coaching Toelichting De referenties die je hieronder vindt zijn allemaal letterlijk zo door mijn klanten geschreven per e- mail, op mijn LinkedIn profiel of door

Nadere informatie

PUrMo en WilliAM WilSon, een SterKe PArtnerSHiP

PUrMo en WilliAM WilSon, een SterKe PArtnerSHiP nummer 02 Mei 2013 T H E F A C E S B E H I N D T H E B R A N D PUrMo en WilliAM WilSon, een SterKe PArtnerSHiP Robin Mackinlay Deputy Managing Director William Wilson een nieuw HooFDStUK Hans Sohlström

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

PrincE2 Business Benefits. Dr. Ian Clarkson, QA. axelos.com. The Stationery Office 2010

PrincE2 Business Benefits. Dr. Ian Clarkson, QA. axelos.com. The Stationery Office 2010 PrincE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA axelos.com White Paper Januari 2010 Inhoud 1 Introductie 3 2 Wat is PRINCE2? 3 3 PRINCE2 Business Benefit een toelichting 5 4 Waarom is dit zo belangrijk?

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

maart 2015 Job profiel

maart 2015 Job profiel Westerdoksdijk 1 1013 AD Amsterdam Nederland Telefoon +31 88 0235400 Fax +31 88 0235440 www.careeropeners.nl maart 2015 Job profiel Online Category Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Cases in Marketing. Triodos Bank. Marketingmanagement bij Triodos Bank

Cases in Marketing. Triodos Bank. Marketingmanagement bij Triodos Bank Marketing Management van Philip Kotler is het belangrijkste marketingboek van de laatste veertig jaar. Dit stellen marketingwetenschappers in het jubileumnummer van het Tijdschrift voor Marketing ( 40

Nadere informatie