TRENDS THAT EMPOWER. Dé trends die uw bedrijf een voorsprong kunnen geven. Text: Matilda Jernevad, Projectplace International AB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRENDS THAT EMPOWER. Dé trends die uw bedrijf een voorsprong kunnen geven. Text: Matilda Jernevad, Projectplace International AB"

Transcriptie

1 TRENDS THAT EMPOWER ] Dé trends die uw bedrijf een voorsprong kunnen geven. Text: Matilda Jernevad, Projectplace International AB

2 Content De spelbepalers van de toekomst Social Business ga voor een bredere adoptie Mobiel - de volgende generatie apparaten Consumerization van de IT - het veranderde aankoopgedrag Bedrijfsecosystemen - flexibele bedrijfsstructuren Big data - de toekomst van de inzichten Welkom in de toekomst Over de auteur Matilda Jernevad Matilda Jernevad heeft een Master of Science in Business Administration met een major in International Business and Strategy. Ze is marktanalist bij Projectplace International AB. Projectplace is een van de stuwende krachten achter Cloud Collaboration. Sinds de oprichting in 1998 is Projectplace een pionier op de markt, door haar onvoorwaardelijke toewijding aan cloud computing en innovatieve gedachtengoed over werkstijlen en trends op het gebied van projectmanagement. 2 Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved.

3 De spelbepalers van de toekomst Nu 2012 om de hoek staat, is dit een mooi moment om eens vooruit te kijken en te onderzoeken welke markttrends het komende jaar voor uw bedrijf van strategisch belang zullen zijn. Welke onderwerpen zullen van invloed zijn op organisaties en hoe kunnen zij hierop reageren om concurrerend te blijven op de markt? Wat zijn de problemen waar organisaties tegenaan lopen? Op welke trends kunnen bedrijven inspelen om de groei te verbeteren? Wat zijn de gevolgen op het gebied van samenwerking binnen het bedrijf? Deze paper bestudeert en analyseert de trends die in 2012 bepalend zijn voor bedrijven. Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved. 3

4 Social Business ga voor een bredere adoptie Social media binnen bedrijven is een trend die in 2011 sterk aan populariteit heeft gewonnen en voor 2012 verwachten wij dat steeds meer bedrijven social media op de werkplek zullen adopteren. Volgens Gartner is een sociale organisatie een organisatie die belangrijke zakelijke uitdagingen en kansen aangaat met behulp van social media platforms, niet alleen om stakeholders, zoals medewerkers, klanten en leveranciers, in te schakelen, maar ook om ze aan te moedigen samen te werken. Marktleiders zoals Salesforce zijn er zeer uitgesproken over dat bedrijven de overstap zullen moeten maken naar een social enterprise om concurrerend te blijven. De verschillende social media, zoals sociale netwerken, worden voor bedrijven steeds populairdere tools om hun medewerkers te laten communiceren en samenwerken. Door de communicatiestroom voor iedereen toegankelijk te maken, wordt het creëren van bedrijfswaarde een zaak van iedereen, in plaats van een paar denkers binnen het bedrijf. Alle medewerkers worden immers in de gelegenheid gesteld om met ideeën en meningen te komen. Uit een onderzoek van AIIM Market Intelligence* blijkt dat de belangrijkste drijfveer achter social business het verzamelen en delen van kennis is, op de voet gevolgd door het afbreken van geografische grenzen en barrières tussen afdelingen. Achtendertig procent van de organisaties die de social media gebruiken als bron voor samenwerking, geeft aan vanuit onverwachte hoek nieuwe informatiebronnen te hebben aangeboord. Bijna de helft (48%) van de ondervraagden gaf aan dat zij met succes grote veranderingen in de interne processen op gang hebben weten te brengen, terwijl meer dan een derde (34%) met grote veranderingen wist te komen in het externe productaanbod. In het rapport worden de resultaten getoond als er een social collaboration tool, een tool voor sociale samenwerking, wordt ingevoerd voor de communicatie tussen sales en marketingmedewerkers. Voorafgaand aan de invoering van deze tool is er een voorstudie uitgevoerd om later te kunnen meten wat het effect van de invoering is op de samenwerking tussen de twee afdelingen. Het aantal ondervraagden dat melding maakte van het slecht delen van kennis en informatie zakte van 41% van de organisaties in de voorstudie naar 8% na de invoering van de tool en voor slecht samenwerken zakte het percentage van 21% naar 4%. McKinsey and Company meldt dat de groei van de opbrengsten bij sociale organisaties 24% hoger ligt dan bij de minder sociale bedrijven. *AIIM, is een community die educatie, research en best practices aanbiedt om organisaties te helpen bij het vinden, beheren en optimaliseren van hun informatie. 4 Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved.

5 Hoewel sociale applicaties de communicatie en samenwerking in een organisatie kunnen verbeteren, gaat het bij een sociale business om meer dan de invoering van zomaar een tool. Het gaat om een verandering in de bedrijfscultuur en daarbij is een nieuw soort leiderschap onontbeerlijk. Generatie Y, de generatie die is opgegroeid met social media en het internet, staat op het punt de arbeidsmarkt te betreden. Zij zijn gewend aan open communicatie en hebben er geen problemen mee hun mening te laten horen. Zij functioneren beter in een platte organisatie, met minder managementlagen. Aan de andere kant van dit speelveld bevinden zich de oudere werknemers, die langer dan ooit tevoren aan het werk blijven. We worden met z n allen steeds ouder en de pensioengerechtigde leeftijd loopt verder op. De leiders moeten rekening houden met deze twee uiteenlopende verwachtingspatronen en moeten de samenwerking en het uitwisselen van ervaringen aanmoedigen. De opkomst van de sociale business en de sociale organisatie is een feit. Als u nog niet hebt nagedacht over de invoering van social in uw bedrijf, dan is dat nu het moment. Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved. 5

6 Mobiel - de volgende generatie apparaten Recente rapporten van Gartner en ICD geven aan dat de tablet-markt in 2015 zal bestaan uit 479 miljoen apparaten en de markt voor computers uit 535 miljoen. Binnen ongeveer drie jaar tijd zullen beide markten even groot zijn. Dit is van grote invloed op de manier waarop mensen werken en met elkaar communiceren. De markt is grotendeels consumentgericht en werknemers beginnen in toenemende mate het gebruik van dergelijke apparaten binnen de organisatie te eisen. Met de inzet van steeds meer eenvoudige draagbare apparaten zien bedrijven mogelijk een groot gevaar opdoemen waar het gaat om het omgaan met bedrijfsgevoelige informatie. Is dergelijke informatie nog wel veilig? Is er een groot risico als een medewerker een vertrouwelijk document op een dergelijk apparaat opent? En wat gebeurt er in geval van verlies of diefstal? Bovendien is het mogelijk dat de medewerkers niet goed op de hoogte zijn van hoe ze met gegevens om moeten gaan. Bedrijven moeten zich nu voorbereiden op de toekomstige behoeften en zouden apps, kaders en richtlijnen moeten opstellen ter ondersteuning van dit nieuwe gebruikersgedrag. In 2012 zal het essentieel zijn om op deze trend in te springen, omdat die de ontwikkelingen in de komende jaren voor een groot deel zal bepalen. Op welke manier zal de toename van het gebruik van draagbare apparaten op het werk de samenwerking binnen de organisatie beïnvloeden? 6 Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved.

7 Een ander aspect van de mobiele trend is het belang voor company branding. Voor de nieuwe generaties is een mobieltje niet zomaar een communicatiemiddel. Uit een onderzoek uitgevoerd door het Amerikaanse Telenav, waarbij 500 mobiele gebruikers werden ondervraagd, is het mobieltje steeds meer een identiteitsdrager geworden. Het maakt onderdeel uit van de levensstijl. Gesteld voor de keuze tussen een week lang geen telefoon of het opgeven van één of twee andere dingen, bleek 70% er de voorkeur aan te geven het zonder alcohol te stellen, zag 55% liever af van koffie, liet 54% het sporten schieten en gaf 33% er de voorkeur aan een week lang geen seks te hebben. Eén op de vier ondervraagden gaf aan dat zij liever hun vriend of vriendin een week lang niet zagen dan dat ze het zonder telefoon moesten stellen. Als uw bedrijf een heldere mobiele strategie heeft en op dit terrein altijd vooruitstrevend is, kan dat voor nieuwe en getalenteerde medewerkers een belangrijke factor zijn om voor uw bedrijf te kiezen. De toename van mobiele apparaten heeft geresulteerd in nieuwe manieren van werken en communiceren. Zorg ervoor dat uw organisatie altijd met deze trend meegaat en op dit gebied vooruit blijft lopen. Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved. 7

8 Consumerization van de IT - het veranderde aankoopgedrag Het begrip consumerization van de IT houdt verband met het thema waar we in het mobiele hoofdstuk op in zijn gegaan. Het betekent dat de medewerkers hun eigen persoonlijke apparaten meenemen naar het werk en niet langer werken op de computers van het bedrijf. Een andere betekenis is dat de bedrijfsmanagers nu steeds vaker onafhankelijk van de IT-afdeling IT-diensten inkopen, met name cloud-diensten. De stuwende factor achter deze trend is dat cloud-diensten bedrijfsleiders de mogelijkheid bieden om simpelweg alleen die diensten in te kopen waaraan zij echt behoefte hebben. Ze hoeven niet langer te wachten op goedkeuring vanuit IT. Omdat er geen ingewikkelde installatieprocedures zijn, kan het betreffende team direct aan de slag. Volgens Forrester reserveert 69% van de 3000 ondervraagde bedrijfsmanagers een gedeelte van zijn of haar budget voor dergelijke technologische uitgaven. LOBs, IT Departments, and external customers are empowered to drive Saas buys "Which group is/was the primary driver for adopting the follwoing SaaS or "as a service" offerings/approaches?" Storage/backup as a service 78% 10% 5% 3% 4% Disaster recovery as a service 78% 7% 5% 5% SaaS for infrasturucture as a service 72% 9% 7% Desktop as a service 72% 13% 3% 7% Security as a service 69% 9% 12% 5% 5% SaaS for collaboration 6 10% 15% 4% 4% Compute as a service/ infrastructure as a service 6 11% 9% 7% 7% Platform as a service 57% 1 12% 9% Integration/middleware as a service 53% 25% 11% 5% Business intelligence as a service 33% 20% 33% 9% Application testing as a service 32% 48% 8% 4% 8% SaaS for CRM and HR 29% 7% 5 4% 4% Business process as a service 2 10% 45% 13% SaaS for industy specific processes 21% 10% 49% 10% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% IT operations and infrastructure IT developers Business groups External customers, business partners or suppliers Other/don't know Source: Forrester Research, Base: 1007 North American and European IT services decision-makers from enterprises with 1000 employees or more (percentages may not total 100 because of rounding. De figuur laat zien dat 5 van de bedrijfsleiders horizontale SaaS-diensten inkoopt - vaak een besluit van de groep. Een voorbeeld is dat de salesdirecteur vaak besluit de CRM-tool Salesforce onafhankelijk van IT in te kopen. 6 van de CIO s koopt samenwerkingsdiensten zoals Google apps, messaging en voor de gehele organisatie in. Volgens het rapport van AIIM Market Intelligence is het verder het meest waarschijnlijk dat de IT-afdeling het initiatief neemt voor de aankoop en invoering van sociale software zoals Yammer. 8 Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved.

9 Omdat de bedrijfsleiders grotendeels zelf voor hun IT-diensten zorgen, is de CIO er in de meeste gevallen niet meer van op de hoogte welke IT-diensten zijn medewerkers gebruiken. Hier is sprake van een informatiegat als gevolg van een gebrekkige samenwerking en communicatie tussen de CIO en de bedrijfsleiders. Een punt van zorg met betrekking tot dit gat is de gebrekkige beveiliging van onbekende diensten. Een ander punt is dat bedrijven door de zogenaamde cloud sprawl kortingen bij aankoop van grote hoeveelheden dreigen mis te lopen. Als bijvoorbeeld meerdere afdelingen een bepaalde dienst gebruiken, zouden ze een betere prijs kunnen krijgen als ze samen een bedrijfskorting zouden weten af te dwingen. De cloud sprawl betekent ook dat er te weinig integratie tussen de verschillende diensten en teveel afzonderlijke logins zijn, twee ontwikkelingen die een beveiligingsprobleem kunnen opleveren. De oplossing is een betere samenwerking tussen de CIO en de bedrijfsleiders, te beginnen bij het bedrijfsproces en de bedrijfswaarde. Het gaat erom dat de stakeholders er al vroeg bij betrokken raken en dat er wordt gekozen voor platforms/ecosystemen die over flexibiliteit en integratiemogelijkheden beschikken. Het is vervolgens de taak van de CIO de bedrijfsleider te ondersteunen met beveiliging en het gebruiksbeleid en te assisteren bij het opzetten van de omschakelingsplannen. Een concreet voorbeeld zou kunnen zijn dat de CIO de bedrijfsleider ondersteunt met checklists. In 2012 is het cruciaal dat bedrijven het gat tussen de verschillende afdelingen binnen de organisatie weten te dichten en gaan samenwerken als het gaat om de inkoop van de IT. Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved. 9

10 Bedrijfsecosystemen - flexibele bedrijfsstructuren Om in de toekomstige economie succesvol te zijn, worden flexibiliteit, schaalbaarheid en de capaciteit om het bedrijf aan de omstandigheden aan te passen nog crucialer in onze snel veranderende wereld. Nieuwe bedrijfsecosystemen en marketplaces zijn in opkomst. Deze concepten stellen organisaties in staat flexibeler en schaalbaarder te opereren door de inzet van nieuwe bedrijfsplatformen en verschillende soorten samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld is de ontwikkeling en het groeiende belang van marketplaces voor het downloaden van zakelijke mobiele applicaties. Gartner voorspelt dat er in 2014 meer dan 70 miljard downloads van mobiele applicaties vanuit app stores per jaar zullen plaatsvinden. In 2012 zullen we zien dat deze ontwikkeling uitgroeit van een fenomeen uitsluitend voor consumenten naar een zakelijke focus. Door steeds meer gebruik te maken van cloud-diensten en mobiele applicaties in plaats van de geïnstalleerde diensten, kunnen bedrijven over de flexibiliteit en vrijheid beschikken waar zij zoveel behoefte aan hebben. Langzaam maar zeker worden steeds meer informatiebronnen, diensten, functies, bedrijfsprocessen en systemen naar de cloud verplaatst. Flexibiliteit en lage toetredingsbarrières zijn de grote drijfveren achter deze trend. Bovendien bieden grote IT-leveranciers zoals Microsoft, Oracle en IBM momenteel al een breed pakket aan software aan via de cloud en blijft deze lijst snel groeien. Veel van de diensten kunnen zowel afzonderlijk als geïntegreerd in een bedrijfsecosysteem gebruikt worden. Dit jaar heeft ook Dell met behulp van partners zoals Salesforce een cloud-aanbod geïntroduceerd. Gartner voorspelt dat het komende jaar nog meer grote zakelijke leveranciers met een aanbod komen om een cloudomgeving op te bouwen en clouddiensten aan te bieden. In 2012 zal de concurrentie dan ook toenemen en zullen er steeds meer clouddiensten op bedrijfsniveau worden aangeboden. De bezwaren van bedrijven met betrekking tot clouddiensten hebben te maken met controle, prestaties, betrouwbaarheid en in sommige gevallen zelfs met de wetgeving. In 2012 zal transparantie op het gebied van uptimecijfers en beveiligingscertificaten belangrijk worden om mogelijke kopers gerust te stellen over de beveiliging en betrouwbaarheid van de cloud. Gartner voorspelt dat deze onderwerpen het aandachtspunt zullen zijn voor 2012 als een manier om de cloud op een veilige manier te beheren en aan te sturen. Alle organisaties zouden zichzelf moeten afvragen: Wat kunnen we doen om flexibeler te zijn? Wat is de beste strategie voor ons om te integreren met onze omgeving? 10 Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved.

11 Big data - de toekomst van de inzichten In een internationale economie waarin de grootste waarde gebaseerd is op kennis, worden gegevens van een steeds groter strategisch belang. Na de medewerkers zijn kennis en informatie de meest waardevolle resources voor een bedrijf. Veel organisaties hebben er problemen mee kritieke gegevens te beheren en te analyseren omdat deze informatie op verschillende plaatsen opgeslagen wordt. Als gevolg hiervan is het voor hen lastig om op basis van hun gegevens tot een goed inzicht te komen waarop echte acties ondernomen kunnen worden. Als je niet de beschikking hebt over goede analytics, is het lastig tot goede besluiten te komen. De oplossing voor big data, gegevens die te groot zijn voor de traditionele tools, zou moeten liggen in het integreren van gegevens om dit kennisgat te vermijden. Naarmate de hoeveelheid gegevens binnen een bedrijf groeit, met name als gevolg van het toenemend gebruik van rich mediabestanden, zoals video s, komen organisaties voor steeds grotere uitdagingen te staan als het gaat om de analyse van hun gegevens. De volgende generatie analytics lost dit probleem op door kennis vanuit vele verschillende locaties toegankelijk te maken in één uniforme weergave. Voor veel bedrijven betekent het vermogen om big data te beheren en te analyseren ook een kans om te begrijpen hoe de interactie van klanten via meerdere producten, platformen en raakpunten in zijn werk gaat. Het bedrijf dat op basis van deze grote informatiestroom de goede beslissingen neemt en de juiste conclusies trekt, zal een concurrentievoordeel weten op te bouwen ten opzichte van de concurrenten en zal aanzienlijke groei weten te bewerkstelligen. Een voorbeeld van een bedrijf dat gebruik maakt van big data om een concurrentievoordeel te behalen, is Volvo. Volvo verzamelt terabytes aan gegevens, afkomstig uit de sensoren die in hun auto s zijn verwerkt, uit hun customer relation management systemen (CRM), via hun dealers, via de kanalen van de social media en via de werkvloer. Al deze gegevensstromen worden gecombineerd en geanalyseerd om vroegtijdig over informatie te kunnen beschikken over onderwerpen zoals productiefouten die nog niet eens zijn opgetreden of veranderd consumentengedrag. 11 Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved.

12 Het jaar 2012 zal het jaar worden dat big data en big data analytics zich zullen verplaatsen naar de cloud. Analytics richt zich steeds meer op besluitvorming en samenwerking tussen organisaties. Samenwerking en delen is belangrijk om medewerkers in staat te stellen hun eigen beslissingen te nemen. Volgens Gartner zal de volgende stap niet alleen het leveren van analytics als informatie zijn, maar ook het aanbieden van simulaties, voorspellingen en optimalisaties. Toegang tot analytics is cruciaal om de besluitvorming in de organisatie te delegeren. Uiteindelijk gaat het niet om big data, maar om grote inzichten waarmee bedrijven in staat zijn hun klanten beter te bedienen en hun concurrenten voor te blijven. De vraag is: Hoe effectief is uw organisatie in het verzamelen van inzichten op basis van gegevens? Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved. 12

13 º º º º º Welkom in de toekomst Social business bereid u voor op een bredere adoptie en creëer een sociale organisatie om de zakelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Zet de social tools in om samenwerking en communicatie tussen afdelingen en over organisatiegrenzen heen te faciliteren. Mobiel de volgende generatie apparaten doet zijn intrede; wees er dus klaar voor om tegemoet te kunnen komen aan de toekomstige behoeften als het gaat om platformonafhankelijk werken en samenwerken. Consumerization van de IT het nieuwe aankoopgedrag. Bedrijfsleiders kopen steeds vaker IT-diensten in zonder de CIO hiervan op de hoogte te stellen. Het gebrek aan communicatie binnen organisaties heeft al een aantal consequenties gehad. In 2012 is het cruciaal dat bedrijven het gat tussen de verschillende afdelingen dichten en gaan samenwerken als het gaat om de inkoop van de IT. Bedrijfsecosystemen flexibele organisatiestructuren worden een essentiële factor voor succes in Het inzetten van cloud-diensten en mobiele applicaties is voor organisaties van groot belang om de flexibiliteit en vrijheid te bereiken die ze nodig hebben. Big data de toekomst van de inzichten. De capaciteit om gegevens afkomstig van meerdere platformen en raakpunten met klanten te kunnen analyseren zal in 2012 van strategisch belang zijn. Wees succesvol en begin vandaag al op deze trends in te spelen. Als u uw strategieën in antwoord op deze trends ontwikkelt, beschouw ze dan als een geïntegreerde mix. Op die manier kunt u maximaal van iedere trend profiteren. Tegen het einde van 2012 zullen we zien dat de integratie tussen mobiel, cloud en social alleen maar sneller gaat verlopen. Cloud apps die niet socially aware zijn en geen mobiele ondersteuning bieden, zullen steeds minder vaak gedownload worden en worden beschouwd als ouderwets. Hoe sneller organisaties een strategie opstellen en op deze trends inspelen, des te groter de kans dat zij als winnaars uit de strijd zullen komen. En houd altijd voor iedere trend deze vraag in het achterhoofd: Waar bevinden onze klanten en onze mogelijke gebruikers zich op de adoptiecurve? 13 Trends that empower l 2011 by Projectplace International AB. All rights reserved.

14 Contact SWEDEN (HEAD OFFICE) PROJECTPLACE INTERNATIONAL AB KLARABERGSGATAN 60, 1 TR STOCKHOLM TEL: +46 (0) FAX: +46 (0) NORWAY PROJECTPLACE NORGE AS KONGENS GATE OSLO TEL: FAX: DENMARK PROJECTPLACE DENMARK APS ØSTERFÆLLED TORV 14B DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL: NETHERLANDS PROJECTPLACE NEDERLAND BV SCHIPHOL BOULEVARD BJ LUCHTHAVEN SCHIPHOL, AMSTERDAM TEL: FAX: GERMANY PROJECTPLACE GMBH WERFTHAUS SPEICHERSTRASSE FRANKFURT AM MAIN TEL: +49 (0) FAX: +49 (0) Over Projectplace Projectplace International is Europees leider in online projectsamenwerking. Sinds 1998 ontwikkelt Projectplace online projecttools, geïnspireerd op Social Project Management. Inmiddels is Projectplace beschikbaar in zeven talen en maken al gebruikers gebruik van de tool om de communicatie en samenwerking in projecten te verbeteren. Het bedrijf telt 120 medewerkers verdeeld over het hoofdkantoor in Stockholm en lokale kantoren in Oslo, Kopenhagen, Frankfurt en Amsterdam. Visit us at

Geschreven door: Matilda Jernevad. de spelbepaler van de toekomst

Geschreven door: Matilda Jernevad. de spelbepaler van de toekomst Geschreven door: Matilda Jernevad Social Business de spelbepaler van de toekomst Inhoud Social Business spelbepaler van de toekomst Waarom een Social Business worden? Een nieuw type leiderschap Uitdagingen

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT Information Management www.cioday.nl www.cioportal.nl www.bosscheboardroom.nl JAARCONGRES 12 maart 2013 Information

Nadere informatie

Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend

Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend Social media op werkvloer: Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend Onderzoek naar slimmer samenwerken met social media Amsterdam, september, 2011 Viadesk BV Inleiding De groei van social media

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

# 7 IT & trends. Pieter Riley over militaire precisie bij PLUS Retail. Kredietcrisis: adviezen van Forrester. Best practices transitiefase outsourcing

# 7 IT & trends. Pieter Riley over militaire precisie bij PLUS Retail. Kredietcrisis: adviezen van Forrester. Best practices transitiefase outsourcing januari 2009 jaargang 2 nummer 7 # 7 IT & trends Pieter Riley over militaire precisie bij PLUS Retail Kredietcrisis: adviezen van Forrester Best practices transitiefase outsourcing De röntgenfoto voor

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

CLOUD ALS BASIS VOOR BUSINESS TRANSFORMATIE

CLOUD ALS BASIS VOOR BUSINESS TRANSFORMATIE EXECUTIVE BRIEFING CLOUD ALS BASIS VOOR BUSINESS TRANSFORMATIE IN 3 STAPPEN NAAR DE CLOUD Meer dan door kostenbesparingen worden bedrijven tegenwoordig naar de cloud gelokt door de grotere flexibiliteit

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft Innovaties beoordelen op waarde voor bedrijf George Banken, Detron

Nadere informatie

Software defined heeft invloed op de hele datacenter. Leer je klanten kennen via de cloud. Jaargang 5, nr. 3 / 2014

Software defined heeft invloed op de hele datacenter. Leer je klanten kennen via de cloud. Jaargang 5, nr. 3 / 2014 a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 3 / 2014 Onderzoek Macaw: Bedrijven denken veel beter na over cloud-strategie Software defined heeft invloed op de hele datacenter stack

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie