OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 OPLEIDING Middle Management Arbeidsmarkt

2 Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Module 1 Management Drives 6 Module 2 Management & Organisatie 7 Module 3 Management & Financiën 8 Module 4 Management & Marketing 9 Module 5 Management & Human Resources 10 Praktische opleidingsinformatie 11 Tentamenzaken 12 Beoordeling van het VestigingsPlan MMA 13

3 Welkom! Wij presenteren met trots de meest uitdagende én inspirerende opleiding uit ons aanbod: Middle Management Arbeidsmarkt, afgekort de MMA. Deze opleiding is dé opleiding voor jou als (aankomend) vestigingsmanager in de flexbranche. De MMA is een (relatief) korte, zeer intensieve én unieke opleiding op HBO niveau. De opleiding maakt deel uit van een erkende post-hbo opleiding (Bedrijfskunde 1 voor de arbeidsmarkt). De opleiding is een boeiende mix tussen theorie en de flexpraktijk. Zo is de kennis die je tijdens de opleiding opdoet, direct toepasbaar in de praktijk. Op je werk kun je dus meteen aan de slag met hetgeen je leert tijdens de lessen. Verder ontmoet je tijdens de MMA andere toppers uit de branche. En, je docenten zijn zeer ervaren (ex) directie- en kaderleden uit de branche. Waar wacht je nog op? De MMA brengt jouw carrière in zicht. Vandaag werken aan morgen! Ellen van Hierden directeur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

4 Inleiding Na afronding van de opleiding MMA heb je een breed en grondig inzicht in de belangrijkste thema s waar jij mee te maken hebt als (aankomend) manager: jouw eigen drijfveren en stijl als manager, de wijze waarop je strategie kunt bepalen, alle financiële aspecten van jouw vak, het maken van een goed mar ketingplan en hoe medewerkers te motiveren en optimaal in te zetten. De opleiding is zeer praktijkgericht. Dit doen we door gedurende de gehele opleiding de inhoud van de modules te vertalen naar een concreet plan voor jouw vestiging. Je wordt begeleid door deskundige en praktijkgerichte trainers, uit het vak. Certificering Je ontvangt het landelijk erkende post-hbo certificaat MMA wanneer: Je 75% of meer van de bijeenkomsten en colleges hebt bijgewoond; Je gemiddelde cijfer van alle tentamens een 6 is (het cijfer van een tentamen moet minimaal een 5 zijn, hier moet dan minimaal een 7 tegenover staan); Het cijfer voor het VestigingsPlan minimaal een 6 is; Je deel hebt genomen aan de bijeenkomst voor Module 1: Management Drives. Dit certificaat maakt het mogelijk vrijstellingen te krijgen voor de eventuele vervolgopleiding Bedrijfskunde I voor de Arbeidsmarkt. Het programma van de opleiding Bedrijfskunde I voor de Arbeidsmarkt vergroot je kennis op het gebied van bedrijfsfuncties en integraal management. Aan het einde van de opleiding kun je effectief omgaan met managementvraagstukken en ben je meer dan in staat het beleid van je organisatie uit te stippelen. Ook kun je medewerkers motiveren en aansturen bij veranderingstrajecten ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

5 Programma Je volgt een programma dat bestaat uit totaal vijf modules, met vier keer een afsluitend tentamen, zoals hieronder beschreven. De modules zijn opgebouwd rondom een thema. Naast zelfstudie neem je deel aan drie collegeavonden per module. Daarnaast bieden we je de gelegenheid om alle opgedane kennis direct toe te passen in een concreet VestigingsPlan waar je gedurende de gehele opleiding steeds aan werkt en wat onderdeel is van je beoordeling. Ter voorbereiding op de slotgame bereid je een case voor waarin alle onderdelen van de opleiding naar voren komen. Voor deze laatste bijeenkomst wordt jouw leidinggevende ook uitgenodigd. Het lesrooster Minimaal twee weken van tevoren sturen we je een eerste huiswerkopdracht. Aan het einde van elke module bespreken we het huiswerk voor de volgende module. Voor het begin van elke module is literatuurstudie nodig. 1 Management Drives 2 Management & Organisatie 3 Management & Financiën Week 1 Bijeenkomst 1 dag Week 3 Supervisie VP + Collegeavond Week 5 Collegeavond Week 7 Collegeavond Week 9 Tentamen Week 11 Collegeavond Week 13 Collegeavond Week 15 Collegeavond Week 17 Tentamen 4 Management & Marketing Week 19 Collegeavond Week 21 Collegeavond Week 23 Collegeavond Week 25 Tentamen 5 Management & Human Resources Week 27 Collegeavond Week 29 Collegeavond Week 31 Collegeavond + Supervisie VP Week 33 Tentamen VestigingsPlan & Management Game Week 37 VestigingsPlan Inleveren Week 43 Management Game Afsluitende bijeenkomst Zie voor definitieve data ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

6 VestigingsPlan Je werkt hieraan tijdens de gehele opleiding Om de vertaalslag te maken met de praktijk werk je gedurende de opleiding aan jouw eigen VestigingsPlan. In dit plan verwerk je in stappen alle opgedane kennis vanuit de modules. Het jaarplan bestrijkt daarmee onder andere de volgende gebieden: Een markt en organisatieanalyse; Gekozen strategie; Een actie (marketing)plan en planning; Personeelsstrategie gericht op instroom en behoud. Criteria en aandachtspunten Vormgeving VestigingsPlan; Digitaal; A-4 formaat; Maximaal vijftien genummerde pagina s met daarin: voorblad, voorwoord, inhoudsopgave, samenvatting en bijlagen (worden niet genummerd); Regelafstand maximaal 1,5; Grafieken en dergelijke zijn toegestaan. Uitleg VestigingsPlan Tijdens de modules ontvang je alle informatie die je nodig hebt bij het opstellen van het VestigingsPlan. Tijdens module 2 en 5 wordt er in klassikale supervisie bijeenkomsten van 1,5 uur aandacht besteed aan het VestigingsPlan Beoordeling Op pagina 13 zie je waar een VestigingsPlan inhoudelijk aan moet voldoen. Het VestigingsPlan wordt zowel hardcopy als digitaal ingeleverd. ARTRA bewaart de digitale versie 5 jaar. Daarna wordt deze vernietigd. De beoordeling wordt gedaan door de opleiders van ARTRA Arbeidsmarktrainingen en door een onafhankelijk beoordelaar welke niet in dienst is van een arbeidsmarkt intermediaire organisatie. Kenniseigendom De student en/of desbetreffende arbeids marktorganisatie is rechthebbende op het auteursrecht van de geproduceerde VestigingsPlannen. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen geeft aan derden geen inzage in de VestigingsPlannen. Toetsing Je VestigingsPlan moet minimaal met een 6 beoordeeld worden en telt voor 20% mee voor het totale eindcijfer. Het VestigingsPlan lever je uiterlijk binnen vier weken na het afleggen van het laatste tentamen in. Bij te laat inleveren zonder dringende redenen of toestemming, vervalt je eerste beoordeling en verschuift die naar de herkansing. Indien het VestigingsPlan als onvoldoende beoordeeld wordt of te laat is ingeleverd, is er slechts één herkansing mogelijk. Het nieuwe VestigingsPlan moet dan uiterlijk binnen één jaar na het afleggen van het laatste tentamen ingeleverd worden. De behaalde tentamencijfers blijven één jaar geldig en vervallen indien het VestigingsPlan niet op tijd wordt ingeleverd. Het beoordelingscijfer van het VestigingsPlan wordt bekend zes weken na inlevering ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

7 Module 1 Management Drives 1 trainingsbijeenkomst Management Drives (MD) laat je inzien dat je bepaalde, vaak onbewust, specifieke leidende denkpatronen hebt die uiteindelijk bepalend zijn voor jouw handelen als manager. Inzicht in die denkpatronen (die worden gemeten in de vorm van drijfveren) maakt dat jij als manager succesvoller kunt aansturen. Wat je drijft, bepaalt immers je gedrag, je waarnemingen, je motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken en medewerkers waar je graag energie in steekt, hoe je leiding geeft en hoe je beslissingen neemt. In iedere samenwerking zijn het ook de combinaties van drijfveren van verschillende personen die bepalen hoe de interactie tussen de mensen verloopt. Zijn de drijfveren aanvullend of juist tegenstrijdig en leiden ze tot conflicten? Doelstelling Aan het eind van deze module: Weet je wat drijfveren zijn en in hoeverre zij handelen bepalen; Ben je op de hoogte van de diverse drijfveren die mensen kunnen hebben; Ken je je eigen voornaamste drijfveren; Weet je waar in je leidinggeven deze drijfveren tot uiting komen: waar ze je gaan helpen en waar ze je tegen werken; Kun je op basis hiervan een ontwikkelplan voor je zelf maken. Onderwerpen MD algemeen Drijfveren Eigen drijfveren Drijfveren in praktijk Jezelf ontwikkelen met behulp van MD Wanneer je je eigen drijfveren kent als manager is het mogelijk op een adequate wijze te coachen en aan te sturen. Je weet waar je energie van krijgt en wat je energie kost en je kunt hier zo beter mee omgaan. Je wordt je bewust van wat bepaald gedrag (van jezelf en van anderen) met je doet, je gaat dit herkennen en je kunt er effectiever op inspelen. Studiebelasting Contacturen Voorbereiding 7 uur 0,5 uur Toetsing Er is geen aansluitend tentamen, maar aanwezigheid bij de bijeenkomst is verplicht ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

8 Module 2 Management & Organisatie 3 collegeavonden + tentamen Literatuur: Organisatie en management, Van Dam & Marcus Organisaties bestaan al eeuwen lang. De manier waarop deze ingericht en aangestuurd worden is vaak afhankelijk van zowel de tijdsgeest als de wijze van leiderschap. Tijdens deze module krijg je inzicht in de diverse denkrichtingen die in de loop der tijd ontstaan zijn over de wijze waarop organisaties aangestuurd worden. Ook maak je kennis met de huidige organisatietheorieën. Je leert hoe je voor je eigen organisatie strategie kunt bepalen, en hoe je jouw visie vertaalt naar een concreet plan. Ook zie je welke invloeden er van buiten af van invloed kunnen zijn op jouw strategie. Om plannen ook succesvol ten uitvoer te kunnen brengen zijn mensen nodig. Tijdens deze module maak je kennis met de wijze waarop mensen in organisaties werken: op welke wijze raken zij gemotiveerd, hoe werken zij samen en hoe worden talenten optimaal benut. Uiteraard komt ook de rol van jou als manager zelf aan bod. We staan stil bij de diverse stijlen van leiding geven en vooral bij jouw eigen talenten en valkuilen als leidinggevende. Tot slot krijg je inzicht in de wijze waarop mensen in organisaties betrokken worden bij besluitvorming en in welke structuur zij het best met elkaar werken. Doelstelling Aan het eind van deze module: Ben je op de hoogte van de diverse organisatietheorieën; Ben je op de hoogte van strategisch management en kun je zelf strategie voor je eigen organisatie gaan bepalen; Weet je hoe visie om te zetten naar een strategie en vervolgens naar een plan; Ben je in staat te bepalen welke invloeden er van buitenaf inbreuk kunnen maken op jouw strategie; Heb je inzicht in hoe je medewerkers optimaal kunt inzetten om plannen ten uitvoer te brengen: je kent hun motivatie motief, weet hoe je kwaliteiten aan het licht kunt brengen en hoe zij het meest optimaal samenwerken; Heb je inzicht in stijlen van leidinggeven en ken je jouw eigen stijl van leidinggeven en de eventuele valkuilen daarbij; Weet je hoe je medewerkers kunt betrekken bij besluitvorming; Bepaal je aan de hand van gegeven structuren jouw eigen organisatiestructuur. Onderwerpen Organisatie theorieën Strategisch management Van visie naar strategie naar plan Mensen in organisaties Stijlen van leidinggeven Besluitvorming en organisatiestructuur Studiebelasting Toetsing Contacturen Voorbereiding VestigingsPlan Zelfstudie Literatuur 98 uur Deze onderwerpen verwerk je in het VestigingsPlan. Dit telt mee voor het eindresultaat. Na afloop van de module maak je een tentamen van twee uur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

9 Module 3 Management & Financiën 3 collegeavonden + tentamen Literatuur: Basisboek bedrijfseconomie van P. de Boer, M.P. Brouwer en W.Koetsier Tijdens deze module nemen we je mee in alle financiële aspecten waar je op een vestiging mee te maken hebt. Aan het begin staan we stil bij zaken als het omzetten van plannen naar realistische begrotingen. Ook bepalen we op welke wijze je als manager sturing geeft aan een organisatie met behulp van financiële gegevens. Het interpreteren en actie ondernemen op financiële overzichten is daarbij van belang. Je krijgt inzicht in de totale kosten, de opbouw van een kostprijs en de wijze waarop verslaglegging moet plaatsvinden. Tot slot leren we je hoe je zelf succesvol invloed kunt hebben op uiteindelijk bedrijfsresultaat. Doelstelling Aan het eind van deze module: Heb je kennis van en kun je spelen met de kengetallen zoals die gelden voor jouw branche en organisatie; Is je helder hoe kosten en planning zich tot elkaar verhouden; Weet je hoe je inzicht verkrijgt in middel en lange termijn (financiële)planning; Zie je de noodzaak van begroten en welke soorten begrotingen er zijn; Ben je in staat de exploitatie of operationele begroting op vestigingsniveau te maken; Ben je bekend met het begrip financieel stuurproces en kun je dit zelf toepassen; Kun je spelen met een loonsom van een uitzendkracht en tariefberekeningen; Ben je bekend met de begrippen winst van inkoop/ loonsom en verkoop/ tarief uitzendkrachten in de breedste zin; Ben je kostenbewust en weet je hoe kosten te beïnvloeden; Ben je in staat de relatie tussen kosten, kwaliteit en succesvol ondernemerschap te zien. Onderwerpen Economische begrippen/ kengetallen Bedrijfsplanning I en II Begroten Kosten en kostprijsberekening Sturen op basis van financiële rapportages Studiebelasting Contacturen Voorbereiding VestigingsPlan Zelfstudie Literatuur 12 uur 25 uur Toetsing De begroting verwerk je in het VestigingsPlan. Dit telt mee voor het eindresultaat. Na afloop van de module maak je een tentamen van twee uur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

10 MODULE 4 Management & Marketing 3 collegeavonden + tentamen Literatuur: Dienstenmarketingmanagement, De Vries & Van Helsdingen Een dienst verkopen, vraagt een andere aanpak dan het verkopen van producten. Een dienst is immers niet tastbaar. Een succesvol manager heeft echter een gedegen plan van aanpak hoe de dienst het best aan te bieden: een marketing plan. Tijdens deze module staan we stil bij het tot stand komen van een marketingplan voor jouw organisatie. In dit plan staat beschreven op welke wijze jouw dienst waarde kan toevoegen voor de klant. Waarde wordt toegevoegd door invulling te geven aan: strategie, kwaliteit, en de relatie met de klant. We staan stil bij diverse wijzen van kwaliteitsperceptie en manieren waarop klant relaties kunnen worden gewaardeerd. Je maakt vervolgens kennis met de elementen van de marketingmix voor jouw vestiging: personeel, product, proces, plaats, prijs, promotie. Tot slot staan we stil bij jouw rol als manager voor een succesvolle implementatie van een marketingplan. Doelstelling Aan het eind van deze module: Weet je welke overeenkomsten marketing en klantgericht denken hebben; Weet je wat klantgerichtheid en planmatig werken kunnen betekenen voor je organisatie en hoe je ermee omgaat in de dagelijkse praktijk; Weet je hoe een marketingplan voor een dienst tot stand komt; Weet je welke instrumenten nodig zijn om je markt in kaart te brengen; Ben je op de hoogte van de marketingmix en kun je hier invulling aan geven; Weet je wat een VestigingsPlan is en hoe je er een opstelt en er mee werkt. Onderwerpen Marketing algemeen Marketing van diensten versus marketing van producten Analyseren van omgevingsfactoren Marktvormen Marktaandeel Waardeperceptie Segmentatie van de markt en van klantwaarden Marketing mix: de 5 p s Maken van een marketingplan Implementeren van een marketingplan en van commerciële acties Studiebelasting Toetsing Contacturen Voorbereiding VestigingsPlan Zelfstudie Literatuur 50 uur Deze onderwerpen verwerk je in het VestigingsPlan. Dit telt mee voor het eindresultaat. Na afloop van de module maak je een tentamen van twee uur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

11 Module 5 Management & Human Resources 3 collegeavonden + tentamen Literatuur: Personeelsmanagement, Kluytmans Personeel is van grote waarde voor een organisatie. In deze module leer je die grote waarde van medewerkers optimaal te benutten. Zo staan we stil bij de instroom van nieuwe, talentvolle, medewerkers en de wijze waarop deze selectie tot stand komt. En behandelen we hoe we bestaande medewerkers kunnen blijven ontwikkelen en motiveren. Oftewel: welke HR middelen staan jou als manager allemaal beschikbaar om succesvolle medewerkers ook voor de organisatie te behouden. Diverse wijzen van functiewaardering, belonen en ontwikkelen komen aan bod. Evenals elementen vanuit het arbeidsrecht waar jij in praktijk mee te maken zult krijgen. Doelstelling Aan het eind van deze module: Weet je dat personeelsbeleid een wezenlijk onderdeel is van je vestigingsbeleid; Weet je wat personeelsbeleid precies inhoudt en hoe je het kunt inzetten om je vestigingsdoelstellingen te bereiken; Heb je inzicht in de werving en selectie van de eigen medewerkers en begrijp je hoe je dit in praktijk brengt; Weet je wat taakstellingen zijn en hoe je nieuwe medewerkers in de organisatie introduceert, motiveert en bindt; Hierbij maak je bijvoorbeeld gebruik van personeelsinstrumenten en leer je, met behulp van de Management Drives uit module 1, ieder teamlid zodanig in te zetten dat de organisatiedoelstellingen efficiënter worden behaald; Heb je inzicht in arbeidsverhoudingen en onderlinge relaties binnen een organisatie; Leer je diverse belangrijke aspecten van het arbeidsrecht en waar deze van toepassing zijn in je dagelijkse bedrijfsvoering. Onderwerpen Personeelsbeleid voor de vestigings manager Werving en selectie van nieuwe medewerkers Interviewtechnieken Introductie van nieuwe medewerkers Bevordering inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers Belonen Arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht Studiebelasting Contacturen Voorbereiding VestigingsPlan Zelfstudie Literatuur 12 uur 50 uur Toetsing Deze onderwerpen verwerk je in het VestigingsPlan. Dit telt mee voor het eindresultaat. Na afloop van de module maak je een tentamen van twee uur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

12 Praktische opleidingsinformatie Studieduur College Studiebelasting Toetsingsvorm Ingangseisen Kosten Locatie Startdatum Tentamendata Tentamenduur Tentamensoort Aanmelden Opleidingscoördinator Vijf modules, vier tentamens, een slotcase en het maken van een VestigingsPlan verspreid over circa driekwart jaar. Bijeenkomst Module 1: Management Drives uur. College avonden volgens rooster van uur. Afhankelijk van instroomniveau en werkervaring, 12 uur per week (inclusief 3 uur per college). Schriftelijke tentamens en het opstellen van een eigen VestigingsPlan. Deelname aan de Management Game. Aanwezigheidsplicht van minimaal 75%. Diploma Uitzendmedewerker (SEU) of vergelijkbaar diploma ,- excl. BTW. Inclusief een Management Drives profiel, examengeld, lunch, koffie, thee en frisdranken tijdens colleges. Exclusief de aanschafkosten van literatuur: circa 275,- en de kosten voor een eventueel hertentamen: 75,-. Utrecht. 2 maal per jaar in maart en september. Volgens rooster, van tot uur. Twee uur. Schriftelijk tentamen. Gebruik van de syllabus en literatuur tijdens het tentamen is niet toegestaan. Via website Daphne ten Haaf Postadres: ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Postbus AE Oosterbeek ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

13 Tentamenzaken Tentamencommissie De tentamens staan onder toezicht van de tentamencommissie Bedrijfskunde voor de Arbeidsmarkt, bestaande uit vertegenwoordigers van ARTRA Arbeidsmarkttrainingen. De tentamencommissie heeft tot taak: Het vaststellen van het tentamenrooster; Het houden van toezicht op al wat het tentamen aangaat; Het op advies van de commissie Bedrijfskunde voor de Arbeidsmarkt formeel vaststellen van besluiten de tentamens aangaande; Het consulteren van de commissie ten aanzien van bijzonderheden betreffende tentamens. Becijfering Bij de beoordeling van de tentamens is de beoordelingsschaal van (10-14) : zeer slecht 2 (15-24) : slecht 3 (25-34) : zeer onvoldoende 4 (35-44) : onvoldoende 5 (45-54) : bijna voldoende 6 (55-64) : voldoende 7 (65-74) : ruim voldoende 8 (75-84) : goed 9 (85-94) : zeer goed 10 (95-100) : uitmuntend Certificaat normen Het gemiddelde cijfer van alle tentamens moet minimaal een 6 zijn en telt voor 80% mee voor het totale eindcijfer; Het cijfer van een tentamen mag niet lager dan een 5 zijn: dit kan gecompenseerd worden met minimaal een 7; Het cijfer van het VestigingsPlan moet minimaal een 6 zijn en telt voor 20% mee voor het totale eindcijfer; Voor de Management Drives bijeenkomst geldt: verplichte deelname; Voor de opleiding Middle Management Arbeidsmarkt (MMA) werkt ARTRA Arbeidsmarkttrainingen samen met de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland waardoor de opleiding is gevalideerd naar het Post HBO niveau. Daardoor geldt er voor de opleiding een aanwezigheidsplicht van 75%, bij de colleges. Mocht u niet voldaan hebben aan deze aanwezigheidsplicht dan krijgt u geen certificaat uitgereikt. Dat kan als gevolg hebben dat u niet wordt toegelaten tot het Hoger Management Arbeidsmarkt waardoor u ook het Post-HBO diploma niet kunt behalen. Indien u aan de 75% aanwezigheidsplicht, als gevolg van dringende redenen, niet kunt voldoen dient u dit ruim van tevoren bij ARTRA Arbeidsmarkttrainingen schriftelijk kenbaar te maken. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen zoekt dan in overleg met u naar een passende oplossing. Het diploma wordt uitgereikt, indien u of uw organisatie aan alle financiële verplichtingen tegenover het opleidingsinstituut heeft voldaan. Hertentamenregeling Het hertentamen betreft meestal een regulier tentamen van een andere groep. Indien een tentamen opnieuw wordt afgelegd, geldt het laatst behaalde resultaat. U dient zich voor de herkansingen schriftelijk op te geven. Kosten voor een hertentamen bedragen 75,-. Inhaalregeling Een inhaaltentamen is een tentamen dat u kunt afleggen indien u verhinderd was aan het reguliere tentamen deel te nemen. U dient zich voor het inhaal tentamen schriftelijk op te geven. Kosten voor een inhaalregeling zijn 75,-. Afmelding voor tentamen Bij ziekte of andere redenen van verhindering tot deelname aan een tentamen dient u zich tijdens kantooruren voor het betreffende tentamen bij ARTRA af te (laten) melden. Binnen drie dagen na het tentamen dient de afmelding schriftelijk bevestigd te worden. Het nalaten van de telefonische melding en/ of het niet inzenden van de schriftelijke bevestiging betekent dat u niet in aanmerking kunt komen voor het afleggen van een inhaaltentamen en het toekennen van 10 punten voor het betreffende tentamen. De commissie Bedrijfskunde voor de arbeidsmarkt kan bijzondere regelingen vaststellen, bijvoorbeeld wanneer het bijzondere omstandigheden betreft. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waaromtrent een beslissing op korte termijn noodzakelijk is, beslist de tentamencommissie. Inschrijvingsduur: maximaal 2 jaar. Gang van zaken tijdens tentamen 1. Tentamenopgaven mogen niet worden meegenomen. Alleen uitwerkingen op het verstrekte uitwerkpapier worden beoordeeld. Uitwerkingen op kladpapier worden nooit in de beoordeling meegenomen. 2. Bij vertrek van de deelnemer uit het tentamenlokaal dienen alle papieren niet leesbaar voor andere deelnemers achtergelaten te worden. Alle uitwerkingen dienen voorzien te zijn van zijn of haar persoonlijke tentamennummer. 3. Vóór de deelnemer aan het tentamen begint, dient hij de aanwijzingen op het voorblad goed te lezen. 4. Tijdens het tentamen mag de zaal niet verlaten worden met de bedoeling om ter voortzetting van het tentamen daarin terug te keren, tenzij met nadrukkelijke toestemming vooraf van de surveillant. 5. Indien een deelnemer een half uur (of meer) te laat is bij een tentamen, kan hij alleen in zeer bijzondere omstandigheden met toestemming van de hoofdsurveillant worden toegelaten. 6. Tijdens het tentamen is het niet geoorloofd dat de deelnemers elkaars werk bekijken, praten of anderszins fraude plegen of pogingen daartoe doen. Het is niet geoorloofd iets van elkaar te lenen. Fraude Onder fraude wordt verstaan: 1. Gebruikmaking van niet toegestane hulpmiddelen tijdens tentamen of toetsen; 2. Het geven van hulp of steun aan mededeelnemers tijdens tentamen of toetsen; 3. Het vragen van hulp of steun aan mededeelnemers tijdens tentamen of toetsen. Indien tijdens tentamen, presentaties of andere opdrachten fraude wordt geconstateerd door de surveillant, docent of begeleider, moet er een protocol worden opgemaakt. Dit protocol moet door beide partijen worden ondertekend. Elke fraude of poging tot fraude leidt tot: A. Inname bewijsmateriaal; B. Bij tentamen: verwijdering van de betreffende deelnemer; C. Toekenning van het minimaal aantal punten voor het betreffende tentamen; D. Registratie van de fraude(poging) in het deelnemersdossier. Protocol en bewijsmateriaal worden overlegd aan de opleidingscoördinator. Het fraudegeval zal tijdens een vergadering van de permanente tentamencommissie worden besproken. Nadat alle betrokkenen zijn gehoord kan de permanente tentamencommissie verder besluiten tot: E. Toekenning van het eindcijfer 1 voor het desbetreffende vak; F. Ontzegging van de toegang tot de overige tentamen; G. Verwijdering van de deelnemer; H. Het opleggen van extra opdrachten ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

14 Beoordeling van het VestigingsPlan MMA Stap 1 Beschrijving Stap 3 Actieplannen Punten Totaal Punten Totaal Markt Structuur Cultuur Eigen vestiging Structuur Cultuur opdrachtgevers uitzendkrachten concurrentie overig trends locatie mensen middelen financiën communicatie mensen motivatie normen gedragsregels 50 pnt Markt Structuur Eigen vestiging Structuur Cultuur Hulpmiddelen opdrachtgevers uitzendkrachten concurrentie overig locatie mensen middelen financiën communicatie mensen motivatie normen gedragsregels draaiboek begroting handleiding 50 pnt Hulpmiddelen eigen waarneming informatiebronnen handleiding Stap 4 Uitvoering & Presentatie Punten Totaal Stap 2 Conclusies Markt kansen en bedreigingen Eigen vestiging kansen en bedreigingen Punten Totaal Uitvoering Hulpmiddelen consensus/overleg zonodig bijstellen uitvoeren rapporteren het eigen plan informatiebronnen overleg handleiding Hulpmiddelen eigen waarneming informatiebronnen overleg handleiding 50 pnt Presentatie Verzorging Indeling voorkant illustraties kop- en voettekst/ paginanummering voorwoord inhoudsopgave inhoudsopgave bronvermelding literatuurlijst Leesbaarheid zinsopbouw taalgebruik 50 pnt Totaal aantal te behalen punten 200 pnt ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

15 ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Utrechtseweg AE Oosterbeek Postbus AE Oosterbeek T E W

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt OPleIDINg Middle Management arbeidsmarkt Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Management Game 6 Module 1 Management Drives 7 Module 2 Management & Organisatie 8 Module 3 Management

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE NON-VERBAAL LEIDINGGEVEN OP SCHOOL Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Non-verbaal leidinggeven op school door Marijke van Dijk van Co-Actief!

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

Toetsreglement. Dr. Nassau College Gieten

Toetsreglement. Dr. Nassau College Gieten Toetsreglement Dr. Nassau College Gieten April 2016 Noten vooraf 1. De vestigingsmanager beslist in alle gevallen waarin niet is voorzien. 2. Dit toetsreglement wordt elk schooljaar geëvalueerd en eventueel

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Meervoudige Intelligentie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Meervoudige Intelligentie! In deze gids zetten

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Begrippenlijst... 3 2. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 3. Aanmelden voor schriftelijke

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

TRAINING Balanslezen. Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit. www.inputsupport.nl

TRAINING Balanslezen. Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit. www.inputsupport.nl TRAINING Balanslezen Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BALANSLEZEN Een ééndaagse training

Nadere informatie

1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4

1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1. Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal...

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie