OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 OPLEIDING Middle Management Arbeidsmarkt

2 Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Module 1 Management Drives 6 Module 2 Management & Organisatie 7 Module 3 Management & Financiën 8 Module 4 Management & Marketing 9 Module 5 Management & Human Resources 10 Praktische opleidingsinformatie 11 Tentamenzaken 12 Beoordeling van het VestigingsPlan MMA 13

3 Welkom! Wij presenteren met trots de meest uitdagende én inspirerende opleiding uit ons aanbod: Middle Management Arbeidsmarkt, afgekort de MMA. Deze opleiding is dé opleiding voor jou als (aankomend) vestigingsmanager in de flexbranche. De MMA is een (relatief) korte, zeer intensieve én unieke opleiding op HBO niveau. De opleiding maakt deel uit van een erkende post-hbo opleiding (Bedrijfskunde 1 voor de arbeidsmarkt). De opleiding is een boeiende mix tussen theorie en de flexpraktijk. Zo is de kennis die je tijdens de opleiding opdoet, direct toepasbaar in de praktijk. Op je werk kun je dus meteen aan de slag met hetgeen je leert tijdens de lessen. Verder ontmoet je tijdens de MMA andere toppers uit de branche. En, je docenten zijn zeer ervaren (ex) directie- en kaderleden uit de branche. Waar wacht je nog op? De MMA brengt jouw carrière in zicht. Vandaag werken aan morgen! Ellen van Hierden directeur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

4 Inleiding Na afronding van de opleiding MMA heb je een breed en grondig inzicht in de belangrijkste thema s waar jij mee te maken hebt als (aankomend) manager: jouw eigen drijfveren en stijl als manager, de wijze waarop je strategie kunt bepalen, alle financiële aspecten van jouw vak, het maken van een goed mar ketingplan en hoe medewerkers te motiveren en optimaal in te zetten. De opleiding is zeer praktijkgericht. Dit doen we door gedurende de gehele opleiding de inhoud van de modules te vertalen naar een concreet plan voor jouw vestiging. Je wordt begeleid door deskundige en praktijkgerichte trainers, uit het vak. Certificering Je ontvangt het landelijk erkende post-hbo certificaat MMA wanneer: Je 75% of meer van de bijeenkomsten en colleges hebt bijgewoond; Je gemiddelde cijfer van alle tentamens een 6 is (het cijfer van een tentamen moet minimaal een 5 zijn, hier moet dan minimaal een 7 tegenover staan); Het cijfer voor het VestigingsPlan minimaal een 6 is; Je deel hebt genomen aan de bijeenkomst voor Module 1: Management Drives. Dit certificaat maakt het mogelijk vrijstellingen te krijgen voor de eventuele vervolgopleiding Bedrijfskunde I voor de Arbeidsmarkt. Het programma van de opleiding Bedrijfskunde I voor de Arbeidsmarkt vergroot je kennis op het gebied van bedrijfsfuncties en integraal management. Aan het einde van de opleiding kun je effectief omgaan met managementvraagstukken en ben je meer dan in staat het beleid van je organisatie uit te stippelen. Ook kun je medewerkers motiveren en aansturen bij veranderingstrajecten ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

5 Programma Je volgt een programma dat bestaat uit totaal vijf modules, met vier keer een afsluitend tentamen, zoals hieronder beschreven. De modules zijn opgebouwd rondom een thema. Naast zelfstudie neem je deel aan drie collegeavonden per module. Daarnaast bieden we je de gelegenheid om alle opgedane kennis direct toe te passen in een concreet VestigingsPlan waar je gedurende de gehele opleiding steeds aan werkt en wat onderdeel is van je beoordeling. Ter voorbereiding op de slotgame bereid je een case voor waarin alle onderdelen van de opleiding naar voren komen. Voor deze laatste bijeenkomst wordt jouw leidinggevende ook uitgenodigd. Het lesrooster Minimaal twee weken van tevoren sturen we je een eerste huiswerkopdracht. Aan het einde van elke module bespreken we het huiswerk voor de volgende module. Voor het begin van elke module is literatuurstudie nodig. 1 Management Drives 2 Management & Organisatie 3 Management & Financiën Week 1 Bijeenkomst 1 dag Week 3 Supervisie VP + Collegeavond Week 5 Collegeavond Week 7 Collegeavond Week 9 Tentamen Week 11 Collegeavond Week 13 Collegeavond Week 15 Collegeavond Week 17 Tentamen 4 Management & Marketing Week 19 Collegeavond Week 21 Collegeavond Week 23 Collegeavond Week 25 Tentamen 5 Management & Human Resources Week 27 Collegeavond Week 29 Collegeavond Week 31 Collegeavond + Supervisie VP Week 33 Tentamen VestigingsPlan & Management Game Week 37 VestigingsPlan Inleveren Week 43 Management Game Afsluitende bijeenkomst Zie voor definitieve data ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

6 VestigingsPlan Je werkt hieraan tijdens de gehele opleiding Om de vertaalslag te maken met de praktijk werk je gedurende de opleiding aan jouw eigen VestigingsPlan. In dit plan verwerk je in stappen alle opgedane kennis vanuit de modules. Het jaarplan bestrijkt daarmee onder andere de volgende gebieden: Een markt en organisatieanalyse; Gekozen strategie; Een actie (marketing)plan en planning; Personeelsstrategie gericht op instroom en behoud. Criteria en aandachtspunten Vormgeving VestigingsPlan; Digitaal; A-4 formaat; Maximaal vijftien genummerde pagina s met daarin: voorblad, voorwoord, inhoudsopgave, samenvatting en bijlagen (worden niet genummerd); Regelafstand maximaal 1,5; Grafieken en dergelijke zijn toegestaan. Uitleg VestigingsPlan Tijdens de modules ontvang je alle informatie die je nodig hebt bij het opstellen van het VestigingsPlan. Tijdens module 2 en 5 wordt er in klassikale supervisie bijeenkomsten van 1,5 uur aandacht besteed aan het VestigingsPlan Beoordeling Op pagina 13 zie je waar een VestigingsPlan inhoudelijk aan moet voldoen. Het VestigingsPlan wordt zowel hardcopy als digitaal ingeleverd. ARTRA bewaart de digitale versie 5 jaar. Daarna wordt deze vernietigd. De beoordeling wordt gedaan door de opleiders van ARTRA Arbeidsmarktrainingen en door een onafhankelijk beoordelaar welke niet in dienst is van een arbeidsmarkt intermediaire organisatie. Kenniseigendom De student en/of desbetreffende arbeids marktorganisatie is rechthebbende op het auteursrecht van de geproduceerde VestigingsPlannen. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen geeft aan derden geen inzage in de VestigingsPlannen. Toetsing Je VestigingsPlan moet minimaal met een 6 beoordeeld worden en telt voor 20% mee voor het totale eindcijfer. Het VestigingsPlan lever je uiterlijk binnen vier weken na het afleggen van het laatste tentamen in. Bij te laat inleveren zonder dringende redenen of toestemming, vervalt je eerste beoordeling en verschuift die naar de herkansing. Indien het VestigingsPlan als onvoldoende beoordeeld wordt of te laat is ingeleverd, is er slechts één herkansing mogelijk. Het nieuwe VestigingsPlan moet dan uiterlijk binnen één jaar na het afleggen van het laatste tentamen ingeleverd worden. De behaalde tentamencijfers blijven één jaar geldig en vervallen indien het VestigingsPlan niet op tijd wordt ingeleverd. Het beoordelingscijfer van het VestigingsPlan wordt bekend zes weken na inlevering ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

7 Module 1 Management Drives 1 trainingsbijeenkomst Management Drives (MD) laat je inzien dat je bepaalde, vaak onbewust, specifieke leidende denkpatronen hebt die uiteindelijk bepalend zijn voor jouw handelen als manager. Inzicht in die denkpatronen (die worden gemeten in de vorm van drijfveren) maakt dat jij als manager succesvoller kunt aansturen. Wat je drijft, bepaalt immers je gedrag, je waarnemingen, je motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken en medewerkers waar je graag energie in steekt, hoe je leiding geeft en hoe je beslissingen neemt. In iedere samenwerking zijn het ook de combinaties van drijfveren van verschillende personen die bepalen hoe de interactie tussen de mensen verloopt. Zijn de drijfveren aanvullend of juist tegenstrijdig en leiden ze tot conflicten? Doelstelling Aan het eind van deze module: Weet je wat drijfveren zijn en in hoeverre zij handelen bepalen; Ben je op de hoogte van de diverse drijfveren die mensen kunnen hebben; Ken je je eigen voornaamste drijfveren; Weet je waar in je leidinggeven deze drijfveren tot uiting komen: waar ze je gaan helpen en waar ze je tegen werken; Kun je op basis hiervan een ontwikkelplan voor je zelf maken. Onderwerpen MD algemeen Drijfveren Eigen drijfveren Drijfveren in praktijk Jezelf ontwikkelen met behulp van MD Wanneer je je eigen drijfveren kent als manager is het mogelijk op een adequate wijze te coachen en aan te sturen. Je weet waar je energie van krijgt en wat je energie kost en je kunt hier zo beter mee omgaan. Je wordt je bewust van wat bepaald gedrag (van jezelf en van anderen) met je doet, je gaat dit herkennen en je kunt er effectiever op inspelen. Studiebelasting Contacturen Voorbereiding 7 uur 0,5 uur Toetsing Er is geen aansluitend tentamen, maar aanwezigheid bij de bijeenkomst is verplicht ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

8 Module 2 Management & Organisatie 3 collegeavonden + tentamen Literatuur: Organisatie en management, Van Dam & Marcus Organisaties bestaan al eeuwen lang. De manier waarop deze ingericht en aangestuurd worden is vaak afhankelijk van zowel de tijdsgeest als de wijze van leiderschap. Tijdens deze module krijg je inzicht in de diverse denkrichtingen die in de loop der tijd ontstaan zijn over de wijze waarop organisaties aangestuurd worden. Ook maak je kennis met de huidige organisatietheorieën. Je leert hoe je voor je eigen organisatie strategie kunt bepalen, en hoe je jouw visie vertaalt naar een concreet plan. Ook zie je welke invloeden er van buiten af van invloed kunnen zijn op jouw strategie. Om plannen ook succesvol ten uitvoer te kunnen brengen zijn mensen nodig. Tijdens deze module maak je kennis met de wijze waarop mensen in organisaties werken: op welke wijze raken zij gemotiveerd, hoe werken zij samen en hoe worden talenten optimaal benut. Uiteraard komt ook de rol van jou als manager zelf aan bod. We staan stil bij de diverse stijlen van leiding geven en vooral bij jouw eigen talenten en valkuilen als leidinggevende. Tot slot krijg je inzicht in de wijze waarop mensen in organisaties betrokken worden bij besluitvorming en in welke structuur zij het best met elkaar werken. Doelstelling Aan het eind van deze module: Ben je op de hoogte van de diverse organisatietheorieën; Ben je op de hoogte van strategisch management en kun je zelf strategie voor je eigen organisatie gaan bepalen; Weet je hoe visie om te zetten naar een strategie en vervolgens naar een plan; Ben je in staat te bepalen welke invloeden er van buitenaf inbreuk kunnen maken op jouw strategie; Heb je inzicht in hoe je medewerkers optimaal kunt inzetten om plannen ten uitvoer te brengen: je kent hun motivatie motief, weet hoe je kwaliteiten aan het licht kunt brengen en hoe zij het meest optimaal samenwerken; Heb je inzicht in stijlen van leidinggeven en ken je jouw eigen stijl van leidinggeven en de eventuele valkuilen daarbij; Weet je hoe je medewerkers kunt betrekken bij besluitvorming; Bepaal je aan de hand van gegeven structuren jouw eigen organisatiestructuur. Onderwerpen Organisatie theorieën Strategisch management Van visie naar strategie naar plan Mensen in organisaties Stijlen van leidinggeven Besluitvorming en organisatiestructuur Studiebelasting Toetsing Contacturen Voorbereiding VestigingsPlan Zelfstudie Literatuur 98 uur Deze onderwerpen verwerk je in het VestigingsPlan. Dit telt mee voor het eindresultaat. Na afloop van de module maak je een tentamen van twee uur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

9 Module 3 Management & Financiën 3 collegeavonden + tentamen Literatuur: Basisboek bedrijfseconomie van P. de Boer, M.P. Brouwer en W.Koetsier Tijdens deze module nemen we je mee in alle financiële aspecten waar je op een vestiging mee te maken hebt. Aan het begin staan we stil bij zaken als het omzetten van plannen naar realistische begrotingen. Ook bepalen we op welke wijze je als manager sturing geeft aan een organisatie met behulp van financiële gegevens. Het interpreteren en actie ondernemen op financiële overzichten is daarbij van belang. Je krijgt inzicht in de totale kosten, de opbouw van een kostprijs en de wijze waarop verslaglegging moet plaatsvinden. Tot slot leren we je hoe je zelf succesvol invloed kunt hebben op uiteindelijk bedrijfsresultaat. Doelstelling Aan het eind van deze module: Heb je kennis van en kun je spelen met de kengetallen zoals die gelden voor jouw branche en organisatie; Is je helder hoe kosten en planning zich tot elkaar verhouden; Weet je hoe je inzicht verkrijgt in middel en lange termijn (financiële)planning; Zie je de noodzaak van begroten en welke soorten begrotingen er zijn; Ben je in staat de exploitatie of operationele begroting op vestigingsniveau te maken; Ben je bekend met het begrip financieel stuurproces en kun je dit zelf toepassen; Kun je spelen met een loonsom van een uitzendkracht en tariefberekeningen; Ben je bekend met de begrippen winst van inkoop/ loonsom en verkoop/ tarief uitzendkrachten in de breedste zin; Ben je kostenbewust en weet je hoe kosten te beïnvloeden; Ben je in staat de relatie tussen kosten, kwaliteit en succesvol ondernemerschap te zien. Onderwerpen Economische begrippen/ kengetallen Bedrijfsplanning I en II Begroten Kosten en kostprijsberekening Sturen op basis van financiële rapportages Studiebelasting Contacturen Voorbereiding VestigingsPlan Zelfstudie Literatuur 12 uur 25 uur Toetsing De begroting verwerk je in het VestigingsPlan. Dit telt mee voor het eindresultaat. Na afloop van de module maak je een tentamen van twee uur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

10 MODULE 4 Management & Marketing 3 collegeavonden + tentamen Literatuur: Dienstenmarketingmanagement, De Vries & Van Helsdingen Een dienst verkopen, vraagt een andere aanpak dan het verkopen van producten. Een dienst is immers niet tastbaar. Een succesvol manager heeft echter een gedegen plan van aanpak hoe de dienst het best aan te bieden: een marketing plan. Tijdens deze module staan we stil bij het tot stand komen van een marketingplan voor jouw organisatie. In dit plan staat beschreven op welke wijze jouw dienst waarde kan toevoegen voor de klant. Waarde wordt toegevoegd door invulling te geven aan: strategie, kwaliteit, en de relatie met de klant. We staan stil bij diverse wijzen van kwaliteitsperceptie en manieren waarop klant relaties kunnen worden gewaardeerd. Je maakt vervolgens kennis met de elementen van de marketingmix voor jouw vestiging: personeel, product, proces, plaats, prijs, promotie. Tot slot staan we stil bij jouw rol als manager voor een succesvolle implementatie van een marketingplan. Doelstelling Aan het eind van deze module: Weet je welke overeenkomsten marketing en klantgericht denken hebben; Weet je wat klantgerichtheid en planmatig werken kunnen betekenen voor je organisatie en hoe je ermee omgaat in de dagelijkse praktijk; Weet je hoe een marketingplan voor een dienst tot stand komt; Weet je welke instrumenten nodig zijn om je markt in kaart te brengen; Ben je op de hoogte van de marketingmix en kun je hier invulling aan geven; Weet je wat een VestigingsPlan is en hoe je er een opstelt en er mee werkt. Onderwerpen Marketing algemeen Marketing van diensten versus marketing van producten Analyseren van omgevingsfactoren Marktvormen Marktaandeel Waardeperceptie Segmentatie van de markt en van klantwaarden Marketing mix: de 5 p s Maken van een marketingplan Implementeren van een marketingplan en van commerciële acties Studiebelasting Toetsing Contacturen Voorbereiding VestigingsPlan Zelfstudie Literatuur 50 uur Deze onderwerpen verwerk je in het VestigingsPlan. Dit telt mee voor het eindresultaat. Na afloop van de module maak je een tentamen van twee uur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

11 Module 5 Management & Human Resources 3 collegeavonden + tentamen Literatuur: Personeelsmanagement, Kluytmans Personeel is van grote waarde voor een organisatie. In deze module leer je die grote waarde van medewerkers optimaal te benutten. Zo staan we stil bij de instroom van nieuwe, talentvolle, medewerkers en de wijze waarop deze selectie tot stand komt. En behandelen we hoe we bestaande medewerkers kunnen blijven ontwikkelen en motiveren. Oftewel: welke HR middelen staan jou als manager allemaal beschikbaar om succesvolle medewerkers ook voor de organisatie te behouden. Diverse wijzen van functiewaardering, belonen en ontwikkelen komen aan bod. Evenals elementen vanuit het arbeidsrecht waar jij in praktijk mee te maken zult krijgen. Doelstelling Aan het eind van deze module: Weet je dat personeelsbeleid een wezenlijk onderdeel is van je vestigingsbeleid; Weet je wat personeelsbeleid precies inhoudt en hoe je het kunt inzetten om je vestigingsdoelstellingen te bereiken; Heb je inzicht in de werving en selectie van de eigen medewerkers en begrijp je hoe je dit in praktijk brengt; Weet je wat taakstellingen zijn en hoe je nieuwe medewerkers in de organisatie introduceert, motiveert en bindt; Hierbij maak je bijvoorbeeld gebruik van personeelsinstrumenten en leer je, met behulp van de Management Drives uit module 1, ieder teamlid zodanig in te zetten dat de organisatiedoelstellingen efficiënter worden behaald; Heb je inzicht in arbeidsverhoudingen en onderlinge relaties binnen een organisatie; Leer je diverse belangrijke aspecten van het arbeidsrecht en waar deze van toepassing zijn in je dagelijkse bedrijfsvoering. Onderwerpen Personeelsbeleid voor de vestigings manager Werving en selectie van nieuwe medewerkers Interviewtechnieken Introductie van nieuwe medewerkers Bevordering inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers Belonen Arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht Studiebelasting Contacturen Voorbereiding VestigingsPlan Zelfstudie Literatuur 12 uur 50 uur Toetsing Deze onderwerpen verwerk je in het VestigingsPlan. Dit telt mee voor het eindresultaat. Na afloop van de module maak je een tentamen van twee uur ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

12 Praktische opleidingsinformatie Studieduur College Studiebelasting Toetsingsvorm Ingangseisen Kosten Locatie Startdatum Tentamendata Tentamenduur Tentamensoort Aanmelden Opleidingscoördinator Vijf modules, vier tentamens, een slotcase en het maken van een VestigingsPlan verspreid over circa driekwart jaar. Bijeenkomst Module 1: Management Drives uur. College avonden volgens rooster van uur. Afhankelijk van instroomniveau en werkervaring, 12 uur per week (inclusief 3 uur per college). Schriftelijke tentamens en het opstellen van een eigen VestigingsPlan. Deelname aan de Management Game. Aanwezigheidsplicht van minimaal 75%. Diploma Uitzendmedewerker (SEU) of vergelijkbaar diploma ,- excl. BTW. Inclusief een Management Drives profiel, examengeld, lunch, koffie, thee en frisdranken tijdens colleges. Exclusief de aanschafkosten van literatuur: circa 275,- en de kosten voor een eventueel hertentamen: 75,-. Utrecht. 2 maal per jaar in maart en september. Volgens rooster, van tot uur. Twee uur. Schriftelijk tentamen. Gebruik van de syllabus en literatuur tijdens het tentamen is niet toegestaan. Via website Daphne ten Haaf Postadres: ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Postbus AE Oosterbeek ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

13 Tentamenzaken Tentamencommissie De tentamens staan onder toezicht van de tentamencommissie Bedrijfskunde voor de Arbeidsmarkt, bestaande uit vertegenwoordigers van ARTRA Arbeidsmarkttrainingen. De tentamencommissie heeft tot taak: Het vaststellen van het tentamenrooster; Het houden van toezicht op al wat het tentamen aangaat; Het op advies van de commissie Bedrijfskunde voor de Arbeidsmarkt formeel vaststellen van besluiten de tentamens aangaande; Het consulteren van de commissie ten aanzien van bijzonderheden betreffende tentamens. Becijfering Bij de beoordeling van de tentamens is de beoordelingsschaal van (10-14) : zeer slecht 2 (15-24) : slecht 3 (25-34) : zeer onvoldoende 4 (35-44) : onvoldoende 5 (45-54) : bijna voldoende 6 (55-64) : voldoende 7 (65-74) : ruim voldoende 8 (75-84) : goed 9 (85-94) : zeer goed 10 (95-100) : uitmuntend Certificaat normen Het gemiddelde cijfer van alle tentamens moet minimaal een 6 zijn en telt voor 80% mee voor het totale eindcijfer; Het cijfer van een tentamen mag niet lager dan een 5 zijn: dit kan gecompenseerd worden met minimaal een 7; Het cijfer van het VestigingsPlan moet minimaal een 6 zijn en telt voor 20% mee voor het totale eindcijfer; Voor de Management Drives bijeenkomst geldt: verplichte deelname; Voor de opleiding Middle Management Arbeidsmarkt (MMA) werkt ARTRA Arbeidsmarkttrainingen samen met de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland waardoor de opleiding is gevalideerd naar het Post HBO niveau. Daardoor geldt er voor de opleiding een aanwezigheidsplicht van 75%, bij de colleges. Mocht u niet voldaan hebben aan deze aanwezigheidsplicht dan krijgt u geen certificaat uitgereikt. Dat kan als gevolg hebben dat u niet wordt toegelaten tot het Hoger Management Arbeidsmarkt waardoor u ook het Post-HBO diploma niet kunt behalen. Indien u aan de 75% aanwezigheidsplicht, als gevolg van dringende redenen, niet kunt voldoen dient u dit ruim van tevoren bij ARTRA Arbeidsmarkttrainingen schriftelijk kenbaar te maken. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen zoekt dan in overleg met u naar een passende oplossing. Het diploma wordt uitgereikt, indien u of uw organisatie aan alle financiële verplichtingen tegenover het opleidingsinstituut heeft voldaan. Hertentamenregeling Het hertentamen betreft meestal een regulier tentamen van een andere groep. Indien een tentamen opnieuw wordt afgelegd, geldt het laatst behaalde resultaat. U dient zich voor de herkansingen schriftelijk op te geven. Kosten voor een hertentamen bedragen 75,-. Inhaalregeling Een inhaaltentamen is een tentamen dat u kunt afleggen indien u verhinderd was aan het reguliere tentamen deel te nemen. U dient zich voor het inhaal tentamen schriftelijk op te geven. Kosten voor een inhaalregeling zijn 75,-. Afmelding voor tentamen Bij ziekte of andere redenen van verhindering tot deelname aan een tentamen dient u zich tijdens kantooruren voor het betreffende tentamen bij ARTRA af te (laten) melden. Binnen drie dagen na het tentamen dient de afmelding schriftelijk bevestigd te worden. Het nalaten van de telefonische melding en/ of het niet inzenden van de schriftelijke bevestiging betekent dat u niet in aanmerking kunt komen voor het afleggen van een inhaaltentamen en het toekennen van 10 punten voor het betreffende tentamen. De commissie Bedrijfskunde voor de arbeidsmarkt kan bijzondere regelingen vaststellen, bijvoorbeeld wanneer het bijzondere omstandigheden betreft. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waaromtrent een beslissing op korte termijn noodzakelijk is, beslist de tentamencommissie. Inschrijvingsduur: maximaal 2 jaar. Gang van zaken tijdens tentamen 1. Tentamenopgaven mogen niet worden meegenomen. Alleen uitwerkingen op het verstrekte uitwerkpapier worden beoordeeld. Uitwerkingen op kladpapier worden nooit in de beoordeling meegenomen. 2. Bij vertrek van de deelnemer uit het tentamenlokaal dienen alle papieren niet leesbaar voor andere deelnemers achtergelaten te worden. Alle uitwerkingen dienen voorzien te zijn van zijn of haar persoonlijke tentamennummer. 3. Vóór de deelnemer aan het tentamen begint, dient hij de aanwijzingen op het voorblad goed te lezen. 4. Tijdens het tentamen mag de zaal niet verlaten worden met de bedoeling om ter voortzetting van het tentamen daarin terug te keren, tenzij met nadrukkelijke toestemming vooraf van de surveillant. 5. Indien een deelnemer een half uur (of meer) te laat is bij een tentamen, kan hij alleen in zeer bijzondere omstandigheden met toestemming van de hoofdsurveillant worden toegelaten. 6. Tijdens het tentamen is het niet geoorloofd dat de deelnemers elkaars werk bekijken, praten of anderszins fraude plegen of pogingen daartoe doen. Het is niet geoorloofd iets van elkaar te lenen. Fraude Onder fraude wordt verstaan: 1. Gebruikmaking van niet toegestane hulpmiddelen tijdens tentamen of toetsen; 2. Het geven van hulp of steun aan mededeelnemers tijdens tentamen of toetsen; 3. Het vragen van hulp of steun aan mededeelnemers tijdens tentamen of toetsen. Indien tijdens tentamen, presentaties of andere opdrachten fraude wordt geconstateerd door de surveillant, docent of begeleider, moet er een protocol worden opgemaakt. Dit protocol moet door beide partijen worden ondertekend. Elke fraude of poging tot fraude leidt tot: A. Inname bewijsmateriaal; B. Bij tentamen: verwijdering van de betreffende deelnemer; C. Toekenning van het minimaal aantal punten voor het betreffende tentamen; D. Registratie van de fraude(poging) in het deelnemersdossier. Protocol en bewijsmateriaal worden overlegd aan de opleidingscoördinator. Het fraudegeval zal tijdens een vergadering van de permanente tentamencommissie worden besproken. Nadat alle betrokkenen zijn gehoord kan de permanente tentamencommissie verder besluiten tot: E. Toekenning van het eindcijfer 1 voor het desbetreffende vak; F. Ontzegging van de toegang tot de overige tentamen; G. Verwijdering van de deelnemer; H. Het opleggen van extra opdrachten ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

14 Beoordeling van het VestigingsPlan MMA Stap 1 Beschrijving Stap 3 Actieplannen Punten Totaal Punten Totaal Markt Structuur Cultuur Eigen vestiging Structuur Cultuur opdrachtgevers uitzendkrachten concurrentie overig trends locatie mensen middelen financiën communicatie mensen motivatie normen gedragsregels 50 pnt Markt Structuur Eigen vestiging Structuur Cultuur Hulpmiddelen opdrachtgevers uitzendkrachten concurrentie overig locatie mensen middelen financiën communicatie mensen motivatie normen gedragsregels draaiboek begroting handleiding 50 pnt Hulpmiddelen eigen waarneming informatiebronnen handleiding Stap 4 Uitvoering & Presentatie Punten Totaal Stap 2 Conclusies Markt kansen en bedreigingen Eigen vestiging kansen en bedreigingen Punten Totaal Uitvoering Hulpmiddelen consensus/overleg zonodig bijstellen uitvoeren rapporteren het eigen plan informatiebronnen overleg handleiding Hulpmiddelen eigen waarneming informatiebronnen overleg handleiding 50 pnt Presentatie Verzorging Indeling voorkant illustraties kop- en voettekst/ paginanummering voorwoord inhoudsopgave inhoudsopgave bronvermelding literatuurlijst Leesbaarheid zinsopbouw taalgebruik 50 pnt Totaal aantal te behalen punten 200 pnt ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

15 ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Utrechtseweg AE Oosterbeek Postbus AE Oosterbeek T E W

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie