agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie FACCE SURPLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie FACCE SURPLUS"

Transcriptie

1 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

2 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Infosessie ERANET 1e transnationale oproep: de COFUND call 16 januari 2015

3 ERANET Wat is een Cofund ERANET? (Horizon 2020) Top-up : Cofund call EC top-up 33% van totale subsidie aan projecten voor funding agencies om meer projecten te subsidiëren Additionele activiteiten extra oproepen, internationale conferenties,.. 3

4 ERANET Cofund ERANET: evaluatie-richtlijnen EC 2-staps procedure 1 ste stap = preselectie - Ontvankelijkheid (fit in scope van de Cofund Call) - Regionale/Nationale ontvankelijkheid: fit in de regionale en nationale programma s - Reductie van aantal projecten dat toegelaten wordt in 2 de stap in functie van het beschikbaar budget van de oproep 2 de stap = evaluatie van projectvoorstellen - Altijd minstens 3 onafhankelijke experten per project - Bindende rangschikkingslijst (volgorde moet gerespecteerd worden, er mogen geen projecten overgeslagen worden!) 4

5 ERANET Cofund: EC logica doel EC = zover mogelijk dalen in de reservelijst. hoog gerangschikte projecten waar de middelen van (één of meerdere) betrokken nationale en regionale agentschappen reeds uitgeput zijn EC wenst bij gelijke scores dat voorrang gegeven wordt aan projecten waar nog wel funding is bij betrokken agentschappen, de top-up dient dus echt wel als additionele subsidie om meer projecten te kunnen steunen = effectieve top-up voor het IWT hangt af van de kwaliteit van de projectvoorstellen uit Vlaanderen! m.a.w. indien veel projecten met Vlaamse deelname laag gerangschikt worden, is er zelfs geen top-up voor het IWT 5

6 ERANET Wat is JPI FACCE? 1.Development of a Common Vision with long term objectives How cooperation and coordination of research at EU level can address the combined challenges of food security against the continuous threat represented by various scenarios of climate change, global population growth and food / non-food demand 2.Translate it into a Strategic Research Agenda (SRA) Establishing medium to long-term research needs and objectives in the area of food security through adaptation to and mitigation of climate change in agriculture 3.SRA implementation identifying and exchanging information; joint foresight and technology assessment; joint research activities/modalities; infrastructure; EU/global aspects; public-private partnerships; needs of consumers and industry 6

7 7 FACCE-JPI great societal challenges

8 ERANET Link tussen Cofund Call en JPI FACCE JPI definiëerde 5 core themes 1 Sustainable food security under climate change, based on an integrated food systems perspective: modelling, benchmarking and policy research perspective 2 Environmentally sustainable growth and intensification of agricultural systems under current and future climate and resource availability 3 Assessing and reducing trade-offs between food production, biodiversity and ecosystem services 4 Adaptation to climate change throughout the whole food chain, including market repercussions 5 Greenhouse gas mitigation: nitrous oxide and methane mitigation in the agriculture and forestry sector, carbon sequestration, fossil fuel substitution and mitigating GHG emissions induced by indirect land use change 8

9 ERANET Link tussen Cofund Call en JPI JPI: 21 landen die actief zijn Voor België zijn dit departement L&V voor Vlaanderen en analoog departement voor Wallonië Governance: Board, Adviesraad, : zitten aan de basis van de ERANET call ERANET: 14 landen die actief zijn, een 18-tal funding agencies Hier zijn het de funding agencies (zoals IWT en FWO voor Vlaanderen) 9

10 ERANET Andere activiteiten in ERANET Cofund call: - Oproep lanceren en evalueren - Monitoring en opvolging van projecten Andere activiteiten: - Extra oproepen (met agentschappen die op dat moment willen deelnemen) - Internationale conferenties IWT neemt deel aan bijkomende oproepen (indien fit met IWT portfolio) 10

11 ERANET Scope Cofund Call 11

12 ERANET Scope Cofund Call - Bundelen van onderzoek over landsgrenzen heen - Integratie van productie van (groene) biomassa en verdere transformatie naar voeding of niet-voeding - Inclusief bioraffinage - Waardeketen met waardecreatie voor elke stap - Sustainable: duurzaamheid - Efficiënt landgebruik: Uitgaand van intensievere landbouwsystemen (meer landbouw op minder grond, meer biomassa benutten per km²) - Resilient: Flexibel en adaptief, nieuwe concepten moeten aanpasbaar zijn aan toekomstige veranderingen (bv klimaat, ) 12

13 ERANET Scope Cofund Call Bv. modellen: keuze van landgebruik voor landbouw vs economische, toeristische, milieu aspecten, rekening houdende met mogelijkheden rotaties, Rekening houden met bodem, grondstoffen (water, mest,..), technologische ontwikkelingen (grondbewerking, oogsten, bewaren, ), impact op landbouwer en omgeving, Integratie: simultane productie van voeding, vezels, veevoeding, biogebaseerde chemicaliën, bio-energie Valorisatie van nevenstromen, bijproducten en coproducten uit diverse stappen van de transformatie 13

14 ERANET Welke projecten worden verwacht in Cofund Call? Projecten die combinatie zijn van diverse types onderzoek: - Modellen ontwikkelen - Scenario s, hypotheses ontwikkelen - Piloten uitrollen Voorrang aan projecten die: - Cross-disciplinair zijn = gericht op hogere opbrengsten + rekening houdend met de latere verwerkingsstappen +streven naar high value opbrengsten en vermarktbare producten stroomopwaarts - Rekening houden met schaarste aan water, grondstoffen, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, - Samenwerking met bedrijven om sneller tot implementatie te komen 14

15 ERANET Welke projecten worden verwacht in Cofund Call? Transnationale Projecten: maximum 3 jaar Te starten rond 1 januari 2016 Alle projecten moeten afsluiten op 30 april 2019! Hou rekening (kosten projectcoördinator) met 3 verplichte meetings: kick-off, midterm, endterm (Frankrijk, Denemarken en Duitsland) Minstens 3 partners uit 3 landen die deelnemen aan de cofund call Partners (als 4 de partij) die geen subsidie vragen kunnen deelnemen, maar bij indiening moet declaratie/bewijs zijn dat de kosten vergoed worden Nieuw-Zeeland is vb van zo n 4 de partij die besliste om projectaanvragen te steunen onder deze cofund call 15

16 ERANET deelnemende agentschappen? België: IWT, FWO en FNRS Cyprus Denemarken Estland Finland Frankrijk Duitsland Italië Noorwegen Polen Roemenië Spanje Nederland Verenigd Koninkrijk Lees de nationale/regionale annex! Budget dat beschikbaar is per land: zie call text (budget werd provisoir verhoogd met mogelijke top-up, voor IWT is de feitelijke inzet 1,5 keur 16

17 ERANET Time Frame - Preproposal: 4 maart Uitgebreide ontvankelijkheidsanalyse: - Check of het project ontvankelijk is cfr. Guidelines van ERANET (aantal partners, ) - Check of het project ontvankelijk is voor elk van de funding agencies waar beroep op gedaan wordt (! Regels van de nationale en regionale annex!) - Check of het project fit in de scope (met evaluatie door externe, onafhankelijke experten) - Beslissing 1ste stap: eind juni Full Proposal: 1 September Rangschikking/Beslissing: december

18 ERANET From Pre-Proposal to Full Proposal Kerngegevens (partners en budget) mogen niet meer wijzigen tussen pre-proposal en full proposal Want in deze fase wordt bepaald of partners ontvankelijk zijn (nationale/regionale regels belang van Annex en voorafgaand contact van elke partner met zijn/haar agentschap) Budget (subsidie gevraagd) bepaalt het aantal projecten dat per deelnemend agentschap naar tweede ronde mag Om slaagkans realistisch te houden zijn volgende zaken mandatory : - Partner in een consortium kan nooit meer subsidie vragen dan betrokken agentschap voorziet in oproep (kan strenger via addendum). Bv. FWO voorziet 200 keur, geen enkel project ingediend bij FWO mag meer dan 200 keur vragen - Per deelnemend agentschap wordt ernaar gestreefd dat er maar 3 keer over bevraging is (bv. Als IWT 500 keur voorziet voor VIS-projecten, kan niet meer dan 1,5 keur VIS projecten doorgelaten worden naar 2de ronde) - Expertenadvies eerste ronde bepaalt mee de keuze (is wel geen bindende rangschikking ) 18

19 ERANET Evaluatie Full Proposal Eind juni wordt beslist welke projecten kunnen doorgaan naar de 2de ronde Projectcoördinatoren worden uitgenodigd om een full proposal in te dienen (deadline 1 September 2015) Evaluatie met externe experten (minstens 3 per project) Schriftelijke voorbereiding en consensusmeeting - Relevantie van het project in de scope van de call (core theme 2 van JPI FACCE) - Impact: Toegevoegde waarde voor Europa (project mag niet teveel focussen op een regional problem, resultaten moeten nuttig bruikbaar zijn in een Europese context..) - Kwaliteit: Wetenschappelijke/Technologische Excellentie 19

20 COFUND Call Indiening via IWT? Projecten zijn gericht op het sluiten van de waardeketen van primaire productie van groene biomassa via halffabrikaten en eindproducten voor consumenten Waaier aan soorten onderzoek is heel groot Landbouwkundige aspecten: keuze gewassen, teelttechnisch: belang voor landbouwers, tuinbouwers, Technologie: oogsttechnieken, bewaartechnieken, maar ook ontwikkelen van nieuwe machines, installaties, ontwikkelen van nieuwe transformatie processen: rol voor bedrijven die ontwikkelen voor andere delen van de waardeketen Eindproducten en nieuwe markten: zowel in voeding, veevoeding, functionele ingrediënten, vermijden van verliesstromen als in nietvoedingsgerelateerde producten voor chemie, energie, bouwmaterialen, : rol voor bedrijven 20

21 COFUND Call Indiening via IWT? IWT wil alle types onderzoek een kans geven en neemt deel met: - La-trajecten (reservatie van 500 keur op budget 2016), - VIS-trajecten (reservatie van 500 keur op budget 2016) - Bedrijfsprojecten (indicatief budget van 500 keur op budget 2016, indien meer bedrijfsprojecten is dit de meest flexibele lijn voor het IWT om meer middelen vrij te maken indien nodig). = O&O, kmo en SPRINT (projecten, geen studies) In eerste instantie is geopteerd om de subsidie per Vlaamse partner, per project te beperken tot 250 keur. - Voldoende projecten een kans geven om deel te nemen - Sturen op transnationale samenwerking (Vlaams deel is echt een onderdeel van een groter geheel, het overwicht ligt niet in Vlaanderen - Dit is een IWT beslissing (niet opgelegd door het consortium). In elk geval is het maximum mogelijke subsidiebudget 500 keur per project (dit is wel opgelegd door het consortium) 21

22 Indiening via het IWT: to do! - Tijdig contact opnemen met het IWT (Marianne Claessens of Inge Arents), een voorbespreking is meestal aangewezen (met het oog op ontvankelijkheid ) - Addendum met extra informatie op te sturen naar het IWT, ten laatste op 4 maart Dit addendum bevat per programma de noodzakelijke informatie om de uitgebreide ontvankelijkheidsanalyse voor het IWT uit te voeren - Addenda templates komen op de website van het IWT - IWT kostenmodel en excel-template mee te sturen - Gefocust op fit in het programma en valorisatie in Vlaanderen 22

23 Indiening via het IWT: Vlaams projectdeel Bedrijfsprojecten: aandachtspunten! - Vlaamse vestiging nodig waar de latere valorisatie (economische hefboom onder de vorm van tewerkstelling en investering) kan aangetoond worden - Vlaamse onderneming mag geen onderaannemer zijn van het project, het moet project moet voldoende elementen inzake kennisopbouw, uitdagingen en innovatie voor de Vlaamse onderneming bevatten - Vlaamse onderneming mag onderaannemers aanstellen: onderzoeksgroepen, bedrijven, 23

24 Indiening via het IWT: Vlaams projectdeel Bedrijfsprojecten: aandachtspunten! - IP afspraken moeten duidelijk zijn op 4 maart (zowel met de Vlaamse onderzoeksinstelling als met de andere partijen in het consortium) - Projectbudget Vlaamse partner: min. 50 keur - Steunpercentage variëert tussen 25% en 80% : wordt bepaald door het IWT na evaluatie van de full proposal op vlak van prototype ontwikkeling of basisonderzoek (voor indiening via O&O), op vlak van steunbare activiteiten en op vlak van steuntoeslag omwille van (k)mo, samenwerking met kmo enz. 24

25 Indiening via het IWT: Vlaams projectdeel La-trajecten en VIS-trajecten: aandachtspunten! - Indieners: cfr. vereisten van het programma (voor La-trajecten zijn die onderzoeksinstellingen en praktijkcentra, voor VIS-trajecten zijn dat VIS-organisaties of collectieve centra), bij VIS trajecten worden typisch onderzoeksinstellingen aangesteld voor de uitvoering - Bij beide type projecten kan een onderaannemer ingeschakeld worden - Projectbudget: min. 50 keur - Steunpercentage: LA-trajecten: 90%, VIS-trajecten: 80% 25

26 Indiening via het IWT: Vlaams projectdeel La-trajecten en VIS-trajecten: aandachtspunten! - Trajecten zijn gericht op een belangrijke transitie die gestoeld is op innovatie en die voor een grote sector (of grote groep ondernemingen) van belang is. Tijdens het traject moet de volledige innovatieketen doorlopen zijn van vertalend onderzoek tot een niveau van implementatie en demonstratie die ervoor zorgt dat de sector mee is - Vlaams projectdeel hoeft op zich niet alle aspecten van het traject tot transitie, maar het transnationale project moet dan wel voldoen aan de vereisten van een traject. het Vlaamse projectdeel niet alle nodige elementen van een traject bevat, moet in het addendum aangegeven worden op welke manier dit opgevangen wordt in het volledig project, zodat het eindpunt dezelfde economische impact heeft als bij een individueel VIS of La-Traject 26

27 Indiening via het IWT: Vlaams projectdeel Speciaal voor VIS en La-trajecten: Indien er een lopend VIS-traject of La-traject in zijn geheel (of gedeeltelijk) in aanmerking komt voor opname in een transnationaal project, wordt dit aangeraden. Let wel: - Lopend project moet voldoende lange looptijd hebben (start transnationale is pas voorzien op 1 januari 2016) - Er is geen mogelijkheid tot verlenging (wel tot verhoging budget om transnationale werking mogelijk te maken) - Budgetlimiet van 250 keur is dan niet van tel voor het geheel, wel voor de extra middelen die bijgevraagd worden - Zeker goed bespreken met het IWT voorafgaand aan indiening preproposal 27

28 Indiening via het IWT: evaluatie door het IWT (uitgebreide ontvankelijkheid tijdens 1 ste fase) Bedrijfsprojecten: er is steeds een instructie (IWT adviseur en aanvragend bedrijf hebben een vergadering, op het IWT of op het bedrijf) La-trajecten en VIS-trajecten: er wordt niet standaard voorzien in een instructie, maar IWT adviseur kan extra informatie opvragen of toch een vergadering vragen! Zich beschikbaar houden tussen 10 maart en 25 maart voor dergelijk contact! 28

29 Indiening via het IWT: evaluatie door het IWT (uitgebreide ontvankelijkheid tijdens 1 ste fase) Analyse IWT voor bedrijfsprojecten: - Vlaamse valorisatie (economische hefboom) en IP voor onderneming - Financiële analyse - Eerste inschatting van onderzoekskarakter (steunpercentage) 29

30 Indiening via het IWT: evaluatie door het IWT (uitgebreide ontvankelijkheid tijdens 1 ste fase) Analyse IWT voor La- en VIS- trajecten: Impact as-criteria Belangrijke elementen hierbij: - Collectief bereik (is de doelgroep in Vlaanderen voldoende groot, specifiek voor VIS: zijn er kmo s/niet R&Dintensieve bedrijven in de doelgroep?) - Valorisatiepotentieel in Vlaanderen - Potentieel op transitie (tijdens duur van het project) - Vraaggedreven karakter 30

31 Indiening via het IWT: positieve rangschikking bij eindevaluatie IWT zal beschikbare middelen gebruiken volgens volgorde rangschikking (cfr regels COFUND) Er is geen mix mogelijk tussen middelen landbouwonderzoek en middelen VIS/Bedrijfsprojecten Goedgekeurde projecten worden gecontracteerd door het IWT - Projectspecifieke voorwaarden cfr. programma - Opvolging cfr. IWT opvolging - Betalingen door het IWT - Samenwerkingsovereenkomst voor te leggen - Voor trajecten: gebruikersgroepen organiseren en reglement van orde 31

32 Indiening via het IWT: Beschikbare middelen De middelen zijn beperkt Het is mogelijk om in 1 transnationaal project een combinatie te maken van een la-traject en vis-traject, of van een latraject en bedrijfsproject enz.. Voor het IWT zullen dat dan 2 projectaanvragen/contracten zijn, maar het is een manier om een groter projectdeel in Vlaanderen te laten uitvoeren (elk project kan 250 keur aanvragen) Doel: waardeketen sluiten! 32

33 Tot Slot: Documenten, submission tool via News/Call-for-proposals-on-Research-in-Sustainable-and- Resilient-Agriculture IWT addendum, extra informatie via Informatie bij Marianne Claessens en Inge Arents 33

34 VEEL SUCCES! 34

Infosessie Era-net SUSAN. Kirezi Kanobana

Infosessie Era-net SUSAN. Kirezi Kanobana Infosessie Era-net SUSAN Kirezi Kanobana Hoe het allemaal begon. 2012 Juni 2013 Dec 2013 Jan 2014 : KO 2015 2012: eerste initiatief Spanje/Duitsland Juni 2013: proposal voor een nieuw CWG in 18de plenaire

Nadere informatie

Eranet C-IPM infosessie Eerste transnationale call. 27 april 2015

Eranet C-IPM infosessie Eerste transnationale call. 27 april 2015 Eranet C-IPM infosessie Eerste transnationale call 27 april 2015 Op het menu C-IPM in een notendop Het evaluatie proces Pre-proposal Full proposal Een blik op de topics Timeline C-IPM in een notedop C-IPM

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Europese InnovatieStimulering () Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Infosessie Europese onderzoeksfinanciering, 23/01/2007 Annelies Vandamme Inhoud presentatie KMO-definitie Subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Infosessie ERANET Marine Biotech 1e transnationale oproep 15 oktober 2014

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Infosessie ERANET Marine Biotech 1e transnationale oproep 15 oktober 2014 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Infosessie ERANET 1e transnationale oproep 15 oktober 2014 Mariene Biotech Platform in Vlaanderen - Samenbrengen van onderzoekers uit diverse disciplines

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

3/12/13. Horizon 2020 Challenge 5: klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen

3/12/13. Horizon 2020 Challenge 5: klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen 3/12/13 Horizon 2020 Challenge 5: klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen Mieke Houwen Horizon 2020 : klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen Agenda n Horizon 2020 algemeen n

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Onderzoek en innovatie in Vlaanderen

Onderzoek en innovatie in Vlaanderen Onderzoek en innovatie in Vlaanderen Inhoud Kennis- en innovatiesysteem in de landbouw (AKIS) Actoren in het Vlaamse landbouwonderzoek Financieringsinstrumenten Vlaanderen Europa Coördinatie Kennis- en

Nadere informatie

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020.

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020. Horizon 2020 MKB instrument & Fast track to Innovation 10 juni 2015 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020 2 1 Boodschap 3 MKB instrument: wat is het? Financiering voor High

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ICT-AGRI-2 Oproep 2015 Modaliteiten 16 februari 2015, Merelbeke Anne De Brabandere ICT-AGRI-2

Nadere informatie

Oproepdocument Interclusterprojecten

Oproepdocument Interclusterprojecten Oproepdocument Interclusterprojecten OPROEP JULI 2017 Documenten voor opmaak en indiening van een projectaanvraag: http://www.vlaio.be/artikel/documenten-voor-projectwerking-van-clusters 1. Situering Het

Nadere informatie

Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe

Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe PROFESSIONALISERING KENNISPSRONG TRANSFORMATIE Front office van Agentschap Innoveren en Ondernemen Sensibiliseren/ondersteuning van het instrumentarium Subsidiebegeleiding

Nadere informatie

EWI-focus. Biogebaseerde industrie in Vlaanderen. 22 maart 2017

EWI-focus. Biogebaseerde industrie in Vlaanderen. 22 maart 2017 EWI-focus Biogebaseerde industrie in Vlaanderen 22 maart 2017 Sessie 1 Financiering van de bio-economie in Vlaanderen Nieuwe investeringen aantrekken Overheid & FIT: Vlaanderen als vestigingsplaats BBE

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

LIFE. Financiering van Europese milieu- en natuurprojecten. Astrid Hamer, NCP LIFE Agentschap NL. 16 augustus 2013

LIFE. Financiering van Europese milieu- en natuurprojecten. Astrid Hamer, NCP LIFE Agentschap NL. 16 augustus 2013 LIFE Financiering van Europese milieu- en natuurprojecten Astrid Hamer, NCP LIFE Agentschap NL 16 augustus 2013 Inhoud -Rol Agentschap NL -Wat is LIFE -LIFE+ projecten gemeenten -Wat is een goed project?

Nadere informatie

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden HealthGrain Holland, Den Haag 5 juli 2011 Innovatie instrument en financierings mogelijkheden Frans van den Berg, Innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta Food & Nutrition Delta? FND is deel van het Innovatieprogramma

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

SLIMME SPECIALISATIE IN VLAANDEREN. Frans Dieryck, voorzitter Raad Van Bestuur Jan Van Havenbergh, algemeen directeur 25-2-2013

SLIMME SPECIALISATIE IN VLAANDEREN. Frans Dieryck, voorzitter Raad Van Bestuur Jan Van Havenbergh, algemeen directeur 25-2-2013 SLIMME SPECIALISATIE IN VLAANDEREN Frans Dieryck, voorzitter Raad Van Bestuur Jan Van Havenbergh, algemeen directeur 25-2-2013 Het eco-systeem De scheikundige industrie is de grootste Vlaamse economische

Nadere informatie

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel IWT-Vlaanderen Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

BRAIN-be BELGIAN RESEARCH ACTION THROUGH INTERDISCIPLINARY NETWORKS

BRAIN-be BELGIAN RESEARCH ACTION THROUGH INTERDISCIPLINARY NETWORKS BRAIN-be BELGIAN RESEARCH ACTION THROUGH INTERDISCIPLINARY NETWORKS Joint call for proposals: Extended Working Life and its Interaction with Health, Wellbeing and Beyond Richtlijnen voor Belgische deelnemers

Nadere informatie

Horizon 2020 Secure, clean and efficient energy Q-meeting TKI wind op Zee

Horizon 2020 Secure, clean and efficient energy Q-meeting TKI wind op Zee Horizon 2020 Secure, clean and efficient energy Q-meeting TKI wind op Zee Julie Teuwen Ashna Raghoebarsing Content Overview H2020 en Europa H2020 Energy: - welke programma's zijn relevant voor off shore

Nadere informatie

Positionering van het SBO-programma

Positionering van het SBO-programma Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Positionering van het SBO-programma Marianne Claessens, IWT Brussel, april 2013 Overzicht 1.Basiskenmerken van

Nadere informatie

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Samenwerkingsverband tussen IWT-Vlaanderen en de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Christophe Bruynseraede

Nadere informatie

De Energie Unie en haar governance. Presentatie: Peter Van Kemseke (Europese Commissie) Vlaams Parlement, 14 maart 2016

De Energie Unie en haar governance. Presentatie: Peter Van Kemseke (Europese Commissie) Vlaams Parlement, 14 maart 2016 De Energie Unie en haar governance Presentatie: Peter Van Kemseke (Europese Commissie) Vlaams Parlement, 14 maart 2016 De Energie Unie Een Europees kader voor het nationaal klimaat-en energiebeleid, ontstaan

Nadere informatie

De Europese Energie Unie

De Europese Energie Unie De Europese Energie Unie Mooie ambities in zwaar weer Jos Notenboom jos.notenboom@pbl.nl 2020 energie- en Klimaatdoelen Wetgeving sinds 2009 Nederlandse Beleid Energieakkoord sinds 2013 Energie Unie Commissie

Nadere informatie

1 jaar FISCH: time to party?

1 jaar FISCH: time to party? 1 jaar 1 jaar FISCH: time to party? 1 jaar FISCH: eerder een meiboomviering Het staat symbool voor voorspoed en vruchtbaarheid voor de bewoners van het huis. Deze traditie vindt zijn oorsprong in het feit

Nadere informatie

Peter Tom Jones. Bijdrage Peter Tom Jones. Duurzaam Materialenbeheer, Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, KU Leuven 13/05/2014

Peter Tom Jones. Bijdrage Peter Tom Jones. Duurzaam Materialenbeheer, Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, KU Leuven 13/05/2014 Stuur uw vragen naar: +32 470 533 966 Peter Tom Jones Duurzaam Materialenbeheer, Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, KU Leuven Bijdrage Peter Tom Jones Dr. Ir. Peter Tom Jones (IOF Onderzoeksmanager

Nadere informatie

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 SOC Maakindustrie & Made Different Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 Agoria: federatie van de technologische industrie 1.700 ondernemingen 10 domeinen Information and Communication

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ MAART 2011

HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ MAART 2011 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie VERSIE _ MAART 2011 HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES Deze handleiding heeft betrekking op het instrument van de individuele O&O-haalbaarheidsstudies.

Nadere informatie

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN INLEIDING De subsidiepercentages voor coöperatieve projecten zijn onder voorbehoud en gebaseerd op de informatie die Flanders FOOD momenteel heeft (november 2014).

Nadere informatie

Europese subsidies en de sociale economie

Europese subsidies en de sociale economie Europese subsidies en de sociale economie Tewerkstelling van vluchtelingen binnen de sociale economie 24 Mei 2016 Agenda 14:00 Welkom 14:15 Inleiding: Wie zijn de vluchtelingen? Quentin Callens, Agentschap

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel T 0800 20 555 info@vlaio.be www.vlaio.be Contact O&O-bedrijfsprojecten: T +32 (0)2 432 42 24 bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be www.iwt.be/subsidies/oeno-bedrijfsproject

Nadere informatie

Agriculture and biodiversity

Agriculture and biodiversity Agriculture and biodiversity Meeting the challenge: producing while preserving Maarten Hens Agricultural biodiversity Biodiversity is the basis of agriculture 1. Species and genetic variation of crops

Nadere informatie

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD Elie Ratinckx VRWI Studiedag Toekomstverkenningen 21 september 2012 HISTORIEK VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN Ontwikkeling Methodologie

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving IWT Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 16 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 00 fax +32 (0)2 432 43 99 website : www.iwt.be e-mail : bedrijfssteun@iwt.be Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

OPEN PRODUCTIE CONCEPT. BioRaf 24/10/2013 Johan Verbruggen

OPEN PRODUCTIE CONCEPT. BioRaf 24/10/2013 Johan Verbruggen OPEN PRODUCTIE CONCEPT BioRaf 24/10/2013 Johan Verbruggen Ambitie OMC 1. Ter beschikking stellen infrastructuur 2. Ter beschikking stellen van productietechnologieën/-methoden 3. Ontwikkeling van nieuwe

Nadere informatie

Wegwijzer Horizon 2020

Wegwijzer Horizon 2020 Wegwijzer Horizon 2020 1 Voorwoord Deze wegwijzer leidt u door Horizon 2020, hét programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie (financieel) te ondersteunen. Het geeft een overzicht van

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van het Ministerie

Nadere informatie

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Paul Zeeuwts Directievoorzitter Symposium VVBB 24 oktober 2005 1 IWT kort Agentschap Vlaamse overheid sinds 1991

Nadere informatie

Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap

Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap Jan Haers 2 juli 2014 Vleva en SAR-Minaraad Overzicht Energiebeleid op Europese Raad Tijdens het Griekse voorzitterschap Prioriteiten van het Italiaanse

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Key Enabling Technology (KET) Industriële Biotechnologie: een roadmap voor Vlaanderen. Samenvatting en conclusies, EWI focus, 13/04/2015

Key Enabling Technology (KET) Industriële Biotechnologie: een roadmap voor Vlaanderen. Samenvatting en conclusies, EWI focus, 13/04/2015 Key Enabling Technology (KET) Industriële Biotechnologie: een roadmap voor Vlaanderen Samenvatting en conclusies, EWI focus, 13/04/2015 Oproep Vlaamse roadmapping voor KETs, IWT, juni 2013 Wat: één van

Nadere informatie

Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen

Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen Els Martens, Agentschap voor Natuur en Bos «Stakeholders dialoog biodiversiteit», 13 juni 2013, KBIN Ecosysteemdiensten in kaart brengen en waarderen

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

HANDLEIDING GEGROEPEERDE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ SEPTEMBER 2011

HANDLEIDING GEGROEPEERDE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ SEPTEMBER 2011 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie VERSIE _ SEPTEMBER 2011 HANDLEIDING GEGROEPEERDE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES Deze handleiding heeft betrekking op het instrument van de gegroepeerde

Nadere informatie

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Infosessie oproep 307 Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Oproep 307 Kader Wat Wie Hoe Wanneer Kader ESF Vlaanderen ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap in het domein Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Biobased economy vanuit ketenperspectief. Woody Maijers Lector Integrale voedsel- en productieketens Directeur van De Ketencoach

Biobased economy vanuit ketenperspectief. Woody Maijers Lector Integrale voedsel- en productieketens Directeur van De Ketencoach Biobased economy vanuit ketenperspectief Woody Maijers Lector Integrale voedsel- en productieketens Directeur van De Ketencoach 1 Van lineair naar circulair 2 Van ketens naar netwerken Productie biomassa

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Van een slim project naar een slimme financiering. Hasselt, 29.03.2014 Hayen Francis, Smart Cities & Sustainable Development

Van een slim project naar een slimme financiering. Hasselt, 29.03.2014 Hayen Francis, Smart Cities & Sustainable Development Van een slim project naar een slimme financiering Hasselt, 29.03.2014 Hayen Francis, Smart Cities & Sustainable Development Een duurzaam project? Meerdere definities & benaderingen mogelijk Belangrijk

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. Clusterbeleid. Infosessie Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. 26 oktober 2015 30 oktober 2015

Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. Clusterbeleid. Infosessie Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. 26 oktober 2015 30 oktober 2015 Oproep Innovatieve edrijfsnetwerken Clusterbeleid Infosessie Oproep Innovatieve edrijfsnetwerken 26 oktober 2015 30 oktober 2015 Inhoud Verwelkoming Clusterbeleid Globale context Doelstelling, doelgroep,

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten en kmo-haalbaarheidsstudies: uitvoering en opvolging

Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten en kmo-haalbaarheidsstudies: uitvoering en opvolging Optredend voor het Hermesfonds Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel T 0800 20 555 info@vlaio.be www.vlaio.be Contact KMO-projecten: T +32 (0)2 432 43 14 bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be www.iwt.be/subsidies/kmo-innovatie/documenten

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie 1 Profiel: Programma Manager - Desk Officer voor LIFE Natuur LIFE Natuur Unit (E3) DG Milieu Europese Commissie 2 Taken: Programma Manager - Desk Officer

Nadere informatie

Duurzaamheid in Agrologistiek; CO2 labeling

Duurzaamheid in Agrologistiek; CO2 labeling Duurzaamheid in Agrologistiek; CO2 labeling Chris E. Dutilh Stichting DuVo/Unilever Benelux Conferentie Winst uit Agrologistiek Monster, 16 februari 2009 Doelstelling DuVo-studie In beeld brengen of, en

Nadere informatie

Relevantie van (carbon) footprinting voor telers. Jasper Scholten 23 juni 2011

Relevantie van (carbon) footprinting voor telers. Jasper Scholten 23 juni 2011 Relevantie van (carbon) footprinting voor telers Jasper Scholten 23 juni 2011 Inhoud 1. Blonk Milieu Advies 2. Levenscyclusanalyse (LCA) 3. Carbon Footprinting 4. Footprint van brouwgerst 5. Footprint

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

De definitieve opzet van Horizon 2020

De definitieve opzet van Horizon 2020 De definitieve opzet van Horizon 2020 11 december 2013 Auteur: Martin Bakker (onder verantwoordelijkheid van Davy Pieters) INLEIDING Sinds 2 december 2013 is het wetgevingstraject van Horizon 2020 afgerond.

Nadere informatie

Naar een verhoogde duurzaamheid van biomassa

Naar een verhoogde duurzaamheid van biomassa Naar een verhoogde duurzaamheid van biomassa Luc Pelkmans, Ruben Guisson, VITO ARBOR studienamiddag Duurzaam ondernemen met bio-energie Roeselare, 18 juni 2015 Inhoud» Evoluties op Europees niveau & de

Nadere informatie

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies Diverse steunkanalen voor Innovatie EFRO, ESF, Etc. Hoe kiezen? Doel programma

Nadere informatie

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN Dr Doede J Binnema Programm leader Food&Nutrition HANNN Why is a cluster needed? Healthy Ageing has become an important pillar of R&D (e.g. Lifelines & ERIBA) in the three provinces of the Northern Netherlands

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

VMP congres. Duurzame chemie en kunststoffen in kringlopen. Saskia Walraedt Sr advisor sustainable products and processes

VMP congres. Duurzame chemie en kunststoffen in kringlopen. Saskia Walraedt Sr advisor sustainable products and processes VMP congres Duurzame chemie en kunststoffen in kringlopen Saskia Walraedt Sr advisor sustainable products and processes sw@essenscia.be Duurzame chemie en kunststoffen in kringlopen Hefboom 9 binnen Vlaams

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering informatiesessie, 5 januari 2011 Jozef Ghijselen samenvatting doel van de proeftuin elektrische voertuigen economisch

Nadere informatie

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media Handleiding OPROEP 2009 Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media - IWT - 22 januari 2009.doc PROJECTFICHE Het Programma Innovatieve Media (PIM)

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

Centexbel: Europese onderzoekservaring.

Centexbel: Europese onderzoekservaring. Centexbel: Europese onderzoekservaring. Luc Ruys Centexbel, Technologie park 7, 9052 Zwijnaarde, België Overzicht Achtergrondinfo omtrent Centexbel Organisatie onderzoek in Centexbel Projecttypes en ervaringen

Nadere informatie

Agri Investment Fund. Studienamiddag Bio Economie 9 November 2015. Marc Rosiers Nicolas De Lange

Agri Investment Fund. Studienamiddag Bio Economie 9 November 2015. Marc Rosiers Nicolas De Lange Agri Investment Fund Studienamiddag Bio Economie 9 November 2015 Marc Rosiers Nicolas De Lange Inhoudstafel 1. Agri Investment Fund 2. Actiedomeinen FromFarm tofood Smart Farming Sustainable Farming Biobased

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad Van naar I Do Kempense InnovatieRaad Ideeën genereren Elke mens is een vat vol ideeën. Als je bedrijf op wieltjes loopt is het wellicht de moeite eens stil te staan en alles te herdenken. Net dan zijn

Nadere informatie

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD 24 juni 2004 Advies 88 24 juni 2004 1/7 Inhoud SITUERING... 3 DEBAT... 4 ADVIES... 5 Advies 88 24 juni 2004 2/7 Advies bij de oprichting van de Europese Onderzoeksraad

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

Water crisis - kunnen ingenieurs nog iets bijbrengen?

Water crisis - kunnen ingenieurs nog iets bijbrengen? Water crisis - kunnen ingenieurs nog iets bijbrengen? James.Leten@siwi.org Wereldwijds Opportuniteiten Regionaal - Stroomgebied Lokaal: checklist 2000 2015 millennium ontwikkelingsdoelstellingen 2000 2015

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie Een initiatief IUCN-Nederland en VNO-NCW met deelname van: Bedrijfsleven Shell, FrieslandCampina, DSM Recron, IDH Initiatief Duurzame Handel LTO Nederland Natuur- en milieuorganisaties Natuurmonumenten,

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Info TETRA / CORNET projectvoorstel:

Info TETRA / CORNET projectvoorstel: Info TETRA / CORNET projectvoorstel: Korte termijn warmte- of koudeopslag in de industrie Short term heat or cold storage in industry Aanvragers: Bruno Vanslambrouck (hoofdaanvrager) Onderzoeksgroep Thermische

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

BIJLAGE 1 LEIDRAAD AANVRAAG EXTRA STEUN VOOR BEDRIJFSPROJECTEN GERICHT OP DTO

BIJLAGE 1 LEIDRAAD AANVRAAG EXTRA STEUN VOOR BEDRIJFSPROJECTEN GERICHT OP DTO VERSIE 3.0 _ APRIL 2009 BIJLAGE 1 LEIDRAAD AANVRAAG EXTRA STEUN VOOR BEDRIJFSPROJECTEN GERICHT OP DTO Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax : +32 02 223 11 81 e-mail : info@iwt.be

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 14 maart 2013

Informatiebijeenkomst 14 maart 2013 13.30 14.00 14.10 14.45 15.00 15.15 15.50 17.00 Inloop met koffie en thee Opening en korte vooruitblik Life2014-2020 door Dirk Schaap, Ministerie IenM Life+ 2013: belangrijke aspecten bij (elektronisch)

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Carolien Huisman Mmv Martijn Onderstal, Laura Vis 1 mei Kansen voor West II: Kaders Innovatie Valorisatie: Het stimuleren van

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Horizon 2020. Kansen voor BODEM onderzoek & innovatie. Saske Hoving AgentschapNL. 27 november 2013

Horizon 2020. Kansen voor BODEM onderzoek & innovatie. Saske Hoving AgentschapNL. 27 november 2013 Horizon 2020 Kansen voor BODEM onderzoek & innovatie Saske Hoving AgentschapNL 27 november 2013 Innovatie essentieel voor Europa Horizon 2020 is een onderdeel van de implementatie van de Europe 2020 strategie:

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Komt CCS op tijd of haalt duurzame energie in? Pieter Boot Vijfde nationaal CCS Symposium 25 juni 2010

Komt CCS op tijd of haalt duurzame energie in? Pieter Boot Vijfde nationaal CCS Symposium 25 juni 2010 Komt CCS op tijd of haalt duurzame energie in? Pieter Boot Vijfde nationaal CCS Symposium 25 juni 2010 Cutting Energy Related CO 2 Emissions Baseline Emissions 62 Gt BLUE Map Emissions 14 Gt 2030 Key aspects

Nadere informatie

Organische stof: stof tot nadenken

Organische stof: stof tot nadenken Wereld Bodemdag Organische stof: stof tot nadenken Steven Sleutel Universiteit Gent Vakgroep Bodembeheer Bodem organische stof (BOS) O,H C S P N Landbouwgrond organische koolstof (OC) voorraad 0-30cm Bron:

Nadere informatie

Biodiversiteit visie Boerenbond. Symposium biodiversiteit 4 november 2010

Biodiversiteit visie Boerenbond. Symposium biodiversiteit 4 november 2010 Biodiversiteit visie Boerenbond Symposium biodiversiteit 4 november 2010 1 Landbouw en biodiversiteit Domesticatie leidde tot 1000den variëteiten en soorten Heel wat biodiversiteit is er omwille van landbouw

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 43 (1998) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 115 A. TITEL Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand,

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie