werk en inkomen algemeen SEPTEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werk en inkomen algemeen SEPTEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten"

Transcriptie

1 05 SEPTEMBER 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: UITKOMSTEN NPB-enquête levensfasebewust personeelsbeleid ZORGPLICHT KORPS Centrale Raad geeft NPB gelijk in hoger beroep PENSIOENREGELING NPB in het verweer tegen afbrokkelen vroegpensioenopties jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 1

2 werk en inkomen algemeen tekst dick harte foto s ron rutten NPB-inzet De hele maand augustus hebben NPB-leden op onze website uitgebreid hun mening kunnen doorgeven over de eisen die de NPB bij de komende CAO-onderhandelingen op tafel moet leggen. In het volgende bondsblad meer over de uitkomsten; op de woensdagavond dat ik dit schrijf ligt de sluitingsdatum van onze digitale ledenpeiling (maandag 1 september) nog anderhalve week in het verschiet. Wel kan ik alvast verklappen dat het aantal deelnemers minstens vier keer zo groot is als bij de enquête over de gewenste NPB-inzet bij de CAO-onderhandelingen in 2011/2012. Daar ben ik blij mee, want ik heb het democratische karakter van de besluitvorming binnen onze vereniging hoog in het vaandel staan. Om zeker te weten dat uw dagelijks bestuur de CAO-stemming in de achterban goed in de smiezen heeft trekken bondssecretaris Saskia Dorrestein, bondspenningmeester Albert Springer en ik sinds woensdag 20 augustus een aantal weken het land door voor een reeks rondetafelgesprekken met leden. Kijk voor de data op onze website Op de homepage vindt u sinds kort een bijzonder handige NPB- AGENDA. Voorstel naar de bondsraad Op basis van de geïnventariseerde wensen van de leden schrijft het bestuur begin september een voorstel voor onze CAOinzet. Voor alle duidelijkheid; daarbij wordt niet alleen gekeken naar de uitkomsten van de ledenpeilingen, maar ook naar de inhoud van de voorstellen die op het meest recente NPB-congres door de vertegenwoordigers van de leden zijn aangenomen. Het bestuur bespreekt zijn voorstel met de vertegenwoordigers van de NPB-leden in de bondsraad het orgaan dat tussen twee congressen in het doen en laten van het bestuur controleert. Pas als de bondsraad akkoord gaat met de inhoud is de NPB-inzet een feit. Samen sterk Bij de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao zitten officieel twee partijen aan tafel: de minister van Veiligheid en Justitie namens de werkgever en de vier landelijk politiebonden namens de politiemedewerkers. Om zo sterk mogelijk te staan doen de vakbonden er uiteraard verstandig aan vooraf te bekijken of ze samen kunnen optrekken tegen de werkgever. Met andere woorden: of ze het eens kunnen worden over een gezamenlijk eisenpakket. Zoals gebruikelijk zal de NPB zijn best doen zo n strategische samenwerking met de andere vakbonden te realiseren. Overigens kan het wellicht geen kwaad om nu alvast te onderstrepen dat ook als de bonden samen optrekken een CAO nog altijd tot stand moet komen via onderhandelingen. Het is en blijft een proces van geven en nemen, zelfs als de bonden zich genoodzaakt zien de werkgever onder druk te zetten door acties. In Nederland hebben we op CAO-gebied nu eenmaal afgesproken dat géén van de beide partijen de ander een dictaat kan opleggen en dat moeten we vooral zo houden. Onderhandelen dus! Tot slot wil ik graag nog even de schijnwerper zetten op onze afdeling Individuele Belangenbehartiging. De hele zomer zijn deze collega s zich onder leiding van advocaat Pauline de Casparis een slag in de rondte blijven werken om voor meer dan NPB-leden op tijd een beroepschrift tegen hun LFNPbesluit in te dienen bij de rechter. Aanvankelijk werd verwacht dat deze enorme operatie eind juni afgerond zou zijn, maar de werkgever bleek meer tijd nodig te hebben om alle ingediende LFNP-bezwaarschriften te verwerken en in de meeste vallen af te wijzen. Vandaar dat onze afdeling IBB ook eind augustus nog bezig is dag in dag uit tientallen LFNP-beroepschriften te schrijven en dat terwijl het gewone werk van de afdeling gewoon doorgaat. Hulde voor deze buitengewone inzet! Han Busker, bondsvoorzitter 2 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

3 Rozsypne Forensische onderzoekers uit Nederland, Australië en Maleisië doorzoeken het rampgebied van vlucht MH17 op menselijke resten en persoonlijke bezittingen. De gevonden bezittingen worden geïnventariseerd. ANP Pierre Crom Huiveren in de zomer door han busker De zomer is voor veel mensen een periode van onthechting en ontspanning. Dat geldt niet voor de politie: die moet in juli en augustus het evenementenseizoen vaak alle zeilen bijzetten om het vele extra werk aan te kunnen. Dit jaar maken de bizarre gebeurtenissen met de MH-17 in Oekraïne en de daarmee samenhangende inzet van ruim achthonderd politiemensen de druk nog groter. Als politiemedewerker kun je in allerlei situaties terechtkomen. Dat is niets nieuws en zelfs een van de mooie kanten van het vak. Maar naar het buitenland worden gestuurd om in een oorlogsgebied mee te werken aan een repatriëringsmissie dat is een klus die toch weinig collega s vooraf voor mogelijk hadden gehouden. Net als velen van u heb ik de afgelopen tijd veel beelden gezien van het enorm zware werk dat collega s in het oosten van de Oekraïne hebben gedaan. Ook heb ik de nodige persoonlijke ervaringen mogen horen. De vastberadenheid en het doorzettingsvermogen waarmee deze mensen hun missie hebben vervuld roept grote waardering en diep respect op. Dat geldt eveneens voor de politieambtenaren die in Hilversum betrokken zijn bij de identificatie van de slachtoffers. Ook zij doen hun werk onder buitengewoon moeilijke omstandigheden. Ik kan me daar geen goede voorstelling van maken en misschien is dat maar beter ook. Uiteraard wordt ook op andere plekken gewerkt aan het onderzoek en aan het bijstaan van nabestaanden. Als ik denk aan het emotioneel zware werk van de familierechercheurs hoop ik dat ook zij ergens een uitlaadklep hebben om alle ervaringen te verwerken. De NPB zal er alles aan doen om de werkgever scherp te houden bij het voorzien in optimale (na)zorg voor alle collega s die zijn ingezet op welke manier dan ook bij de repatriëring van de slachtoffers en het onderzoek naar de vliegramp in Oekraïne. jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 3

4 tekst David Kaljouw Professioneel fit Interessante apps Sinds dit voorjaar doen startende studenten mee aan een pilot met een nieuw online trainingsprogramma: Professioneel Fit. Volgens de Politieacademie kunnen ze daardoor op een slimme manier aan hun fitheid en vitaliteit werken. Deelnemende studenten gaan van start op het niveau van de Fysieke Vaardigheidstest (FVT) die ze tijdens de selectie hebben afgelegd. Stapsgewijs worden ze naar een hoger fysiek en mentaal niveau begeleid, met aandacht voor gezonde voeding. De eerste evaluatie laat zien dat de deelnemers gemiddeld op level drie van de zes onderscheiden niveaus zitten. Dat geeft goede hoop voor het bereiken van het niveau Professioneel Fit Totaal (PFT). Via een app kunnen de studenten zien wat ze nog moeten doen om daarin te slagen. Professioneel Fit bestaat uit drie programma s: fysiek, mentaal en voeding. Er is vooral aandacht voor het fysieke deel. Aan de hand van filmpjes met politiedocenten kunnen studenten zelf trainen, zowel op de Politieacademie als thuis. Op de locaties is daarvoor een aantal middelen aanwezig. Denk daarbij aan gewichten, optrekstangen, springtouwen et cetera. Een training duurt tussen de 8 en 16 minuten en bestaat uit een combinatie van cardio en kracht, waarbij de nadruk ligt op cardio. NPB SportS is benieuwd hoe dit programma in de praktijk werkt. Doe jij mee aan deze pilot? Deel je ervaringen via PolitieConditie Moeite met de FVT-baan? Het korps Nationale Politie heeft naast de website fvtpolitie.nl ook de app PolitieConditie ontwikkeld voor Android en iphone. Het daarop gepresenteerde trainingsprogramma is erop gericht je de FVT-baan binnen de tijd te laten afleggen. PolitieConditie bestaat uit vijf trainingen waarin explosiviteit en snel herstel van de spieren centraal staan. Daarbij wordt hardlopen afgewisseld met intensieve oefeningen, waaronder streksprongen, push-ups, sprinten en slalommen. Je kunt de trainingen overal buitenshuis uitvoeren. Misschien niet het meest aansprekende onderwerp om als app op je telefoon te installeren, maar het kan je wel helpen! WakkerWerk Samen met zorgverzekeraar Menzis heeft de FNV een app gemaakt die van pas kan komen als je onregelmatig werk doet. Met deze app kun je via een op Memory gebaseerd spel testen hoe wakker je nog bent. Een spel dat eigenlijk bedoeld is om je te laten nadenken over hoe je jezelf het beste door de onregelmatige diensten heen kunt slaan. Functioneler zijn de tips over vitaliteit, veiligheid, slapen, eten en bewegen. Veel van deze tips sluiten aan bij de artikelen die verschenen in eerdere NPB-bondsbladen. Op de site vind je nog veel meer informatie om je te helpen fit te blijven of nog fitter te worden, ondanks je onregelmatige diensten. 4 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

5 bladwijzer 4 EEN BAAN VOOR HET LEVEN? Begin dit jaar heeft de NPB op zijn website een digitale enquête uitgezet over het streven naar levensfasebewust personeelsbeleid bij de politie. Dat leverde in vier weken ingevulde vragenlijsten op. De belangrijkste uitkomsten vindt u in dit bondsblad, evenals een verslag van de paneldiscussie tijdens het NPB-congres in Amsterdam over onderwerpen als dienstsport, weerbaarheid, loopbaankansen en de balans tussen werk en privé. De uitkomsten van de enquête worden momenteel verwerkt in een NPB-aanvalsplan duurzame inzetbaarheid. VRIJWILLIGERSWERK Jaarlijks krijgen in Nederland zo n 500 mensen tussen de 40 en 65 jaar te horen dat ze lijden aan de progressieve zenuw/spierziekte ALS en vermoedelijk binnen drie jaar zullen sterven. NPB-lid George Driehuis is ambassadeur voor de Stichting ALS Nederland, die zich inzet voor meer onderzoek naar de oorzaak van de ziekte en goede zorg voor de patiënten. Ik ben er trots op dat ik daaraan een steentje kan bijdragen en roep iedereen op hetzelfde te doen. 22 VASTE PRIK SPRINGER 2 Puzzel 27 FNV Voordeel 28 Contact met de NPB 30 NPB Contactpersonen 31 Maak een collega lid! 32 De Blauwe Diender 35 coverfoto RON RUTTEN Het volgende bondsblad verschijnt op 4 oktober Kopij uiterlijk dinsdag 16 september aanleveren bij de redactie (zie pagina 31). Werk en inkomen algemeen Vliegramp Oekraïne: huiveren in de zomer 3 Uitkomsten digitale NPB-enquête Werken bij de politie: een baan voor het leven? 6 NPB-paneldiscussie duurzame inzetbaarheid 11 NPB bezorgd over nieuwe wijziging pensioenregeling 18 Politie en vroegpensioen 20 Individuele belangenbehartiging Werkgever onderschat reikwijdte zorgplicht 16 Blikopener Stichting ALS doet machtig mooi werk - NPB-lid bevlogen ambassadeur 22 Verenigingsnieuws ResQMe: handige redder in nood voor slechts 5! 10 In Memoriam Gino Ruifrok 35 NPB Senioren NPB-seniorendagen najaar NPB SportS Professionele fitheid: handige apps 4 jaargang 70 - nummer 5 - SEPTemBer 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 5

6 Werken bij de politie: een baan voor het leven? Begin dit jaar heeft de NPB op zijn website een digitale enquête uitgezet over het streven naar levensfasebewust personeelsbeleid bij de politie. Dat leverde in vier weken ingevulde vragenlijsten op. De belangrijkste uitkomsten vindt u op de volgende pagina s. Zij worden momenteel verwerkt in een NPBaanvalsplan duurzame inzetbaarheid binnen de politie. De deelnemers aan de enquete waren voornamelijk NPB-leden (90 procent); het overgrote merendeel was nog actief binnen de politieorganisatie (96 procent). Onder hen collega s met een executieve functie (68 procent); 535 collega s met een ondersteunende functie (25 procent) en 173 collega s met een leidinggevende functie (8 procent). Motivatie De eerste vraag van de enquête was: om welke redenen(en) ben je bij de politie komen werken? Twee redenen bleken met kop en schouders boven de andere uit te steken: de uitdagingen van het politiewerk (74 procent) en het werken in het belang van de samenleving (63 procent). Driekwart was vooral bij de politie gaan werken vanwege de afwisseling en de spanning: zij vonden het aantrekkelijk dat je nooit van tevoren wist wat de werkdag ging brengen en waarmee je geconfronteerd zou worden, dat het geen negen tot vijfbaan was en dat ze tijdens hun werk niet de hele tijd binnen hoefden te zitten. Twee derde noemde (ook) als reden dat ze op die manier een steentje konden bijdragen aan de vrijheid en veiligheid in de maatschappij, met name door het helpen van mensen en boeven vangen. Deze twee drijfveren werden aanzienlijk vaker genoemd dan de andere opties. Slechts een derde van de respondenten (36 procent) had bij de politie gesolliciteerd in de verwachting daar vervolgens levenslang te (kunnen) blijven werken. Ruim een kwart (28 procent) had ook getekend vanwege de goede arbeidsvoorwaarden. Maar ja, ik solliciteerde wel dertig jaar geleden, schreef één respondent. Toen waren de arbeidsvoorwaarden een stuk beter vooral wat betreft de gezondheidszorg en de mogelijkheden voor vervroegde uittreding. Uitgesplitst naar leeftijd bleken er op dit punt geen noemenswaardige verschillen te bestaan tussen de opeenvolgende generaties politieagenten. Conclusie: de motivatie om voor politiewerk te kiezen is de afgelopen veertig jaar niet veranderd. Loopbaan/ontwikkeling Driekwart van de ondervraagden (72 procent) noemde het (erg) belangrijk dat politieambtenaren zich tijdens hun dienstverband blijven ontwikkelen door het actief bijleren van kennis en vaardigheden. Een kwart (23 procent) vond dat je het politiewerk ook langdurig gemotiveerd kunt blijven doen zonder actief te blijven bijleren. Driekwart van de respondenten (72 procent) bleek niet bereid eigen tijd en geld te steken in het volgen van opleidingen en cursussen. Aangeboden informatie Om bewuste keuzes te kunnen maken op loopbaangebied moet je uiteraard eerst weten wat er mogelijk is. Desgevraagd verklaarde driekwart van de respondenten (75 procent) dat de werkgever het politiepersoneel onvoldoende informatie aanbiedt over zijn loopbaanmogelijkheden. Achttien procent vond dat de medewerkers op dat punt niet te klagen hadden en zeven procent had daarover (nog) geen mening. Faciliteiten In de enquête kregen de deelnemers vijf mogelijke faciliteiten op loopbaangebied voorgelegd. Vervolgens werd gevraagd hoe belangrijk ze het vonden dat de werkgever deze voorzieningen aanbiedt. Daarbij kwam de volgende Top Vijf uit de bus. 6 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

7 tekst dick harte Tabel 1. Loopbaanfaciliteiten in volgorde van belangrijkheid Belangrijk Erg belangrijk Samen 1. Stages en werkervaringsplaatsen binnen de politie % % % 2. Standaardprocedure voor de erkenning van relevante en waardevolle praktijkervaring % % % 3. Loopbaanbegeleiding/advies % % % 4. Persoonlijk ontwikkelingsbudget (te besteden aan studie/cursussen) % % % 5. Stages en werkervaringsplaatsen buiten de politie % % % Loopbaanperspectief Welk loopbaanperspectief vinden politiemensen motiverend? Afgaande op de uitkomsten van de NPB-enquête lijkt het erop dat veel collega s onder het maken van een loopbaan vooral het vooruitkomen op financieel gebied verstaan. Als het niet anders kan, zullen ze daarvoor leidinggevende functies proberen te bereiken. In hun ogen zouden ze voor het maken van promotie echter niet per se hoeven te gaan werken op een ander functieniveau (leidinggevend bijvoorbeeld). Ze zouden het redelijk vinden als politiemedewerkers ook een loopbaan konden maken (lees: langdurig een hogere beloning krijgen dan schaal 8) vanwege een hoogwaardiger functioneren in dezelfde functie door al hun gaandeweg verzamelde kennis en ervaring. Combinatie werk/privé In de enquête kregen de deelnemers vijf factoren voorgelegd die van invloed kunnen zijn op de hoeveel herkenbare vrije tijd van politieambtenaren. Vervolgens werd gevraagd in welke factoren met voorrang verbetering zou moeten komen. Daarbij kwam de onderstaande Top Vijf uit de bus. Onderbezetting Twee derde van de respondenten (66 procent) noemde een structureel personeelstekort als belangrijke oorzaak van de rooster- en inzetbaarheidsproblemen van de Nederlandse politie. Zoals bekend is minister Opstelten niet bereid deze mogelijkheid serieus onder ogen te zien. Volgens hem moet een operationele sterkte van voltijdsbanen voldoende zijn om het politiewerk in Nederland gedaan te krijgen. Als dat niet lukt, moet het functioneren worden verbeterd door schaalvergroting en verdere flexibilisering. Wat dat laatste betreft vindt de minister opmerkelijk genoeg een ruime meerderheid van de respondenten aan zijn kant. Niet minder dan 58 procent van de ondervraagden noemt namelijk als (andere) oorzaak van de rooster- en inzetbaarheidsproblemen bij de politie dat er met te veel regels en voorschriften rekening moet worden gehouden. Leidinggevenden Een kwart van de respondenten (25 procent) noemde als (mede-)oorzaak van de roosterproblemen dat leidinggevenden te veel invloed hebben op hoe er wordt geroosterd. Tabel 2. Nodig om te komen tot meer herkenbare vrije tijd Belangrijk Erg belangrijk Samen 1. Duidelijkheid over inroostering ( rust in de roosters ) % % % 2. Naleving afgesproken normen voor rusttijden tussen diensten 3. Meer collega s beschikbaar voor het draaien van nachtdiensten 4. Meer collega s beschikbaar voor het draaien van piketdiensten 5. Minder vaak onverwacht moeten overwerken vanwege onderbezetting % % % % % % % % % % % % jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 7

8 Operationele kwalificaties Eén van de mogelijke manieren om de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden is het bevorderen van de schakelmogelijkheden tussen ondersteunende en operationele functies. Daarvoor is onder andere vereist dat politieambtenaren die overstappen van een executieve naar een ondersteunende functie moeten zorgen dat ze blijven voldoen aan de kwalificaties voor operationele inzet. De ene helft van de respondenten (46 procent) zou het een goede zaak vinden als deze verplichting werd ingevoerd. Van de andere helft vond 42 procent het geen goed idee. Twaalf procent had (nog) geen mening. Persoonlijk (verlof)budget De deelnemers aan de NPB-enquête werd gevraagd of ze het een goed idee vonden om een persoonlijk verlofbudget in te voeren voor de politiesector een hoeveel betaalde tijd die medewerkers tijdens hun loopbaan naar eigen inzicht en behoefte kunnen aanspreken om (tijdelijk) minder te gaan werken vanwege privéomstandigheden of gezondheidsproblemen. Ruim de helft (53 procent) antwoordde bevestigend. Van de andere helft vond een kwart (24 procent) het geen goed idee. Het resterende kwart (23 procent) had (vooralsnog) geen mening. Fit en gezond In de enquête kregen de deelnemers vijf voorzieningen voorgelegd die de werkgever het personeel zou kunnen aanbieden ter ondersteuning van hun fysieke en psychische conditie. Vervolgens werd gevraagd welke voorzieningen ze het meest belangrijk vonden. Daarbij kwam de volnende Top Vijf uit de bus. Sinds 2012 moet alle wapendragende politieambtenaren jaarlijks de Fysieke Vaardigheidstoets afleggen. Ruim de helft van de respondenten (56 procent) vond de FVT geen goede maatstaf voor de lichamelijke geschiktheid om operationeel politiewerk te doen. Verplichte medische keuring Twee derde van alle respondenten (67 procent) zou het toejuichen als de werkgever zou overgaan tot de invoering van een verplicht periodiek medisch onderzoek. In hun ogen was dat de beste manier om het ontstaan van fysieke of psychische problemen tijdig te ontdekken. Blijkbaar bestaat er te weinig vertrouwen in het succes van de onderlinge collegiale controle op dat punt. Trainen in eigen tijd Een absolute meerderheid van de respondenten (81 procent) verklaarde bereid te zijn privétijd te besteden aan het op peil houden van hun fysieke conditie. Dertien procent voelde daar niets voor. Zes procent had hierover geen mening. Seniorenbeleid Coaching jongeren Ruim twee derde van de respondenten (71 procent) vond dat binnen de politie de kennis en ervaring van senioren onvoldoende benut wordt voor het coachen van jongeren. Een vijfde (18 procent) vond dat senioren daarvoor voldoende worden ingezet. Afbouwregelingen Op basis van de Regeling Partiële Uittreding kunnen politieambtenaren van 55 jaar en ouder tegen gedeeltelijke doorbetaling hun gemiddelde wekelijkse werktijd laten verminderen met maximaal 11, 1 procent van 36 naar 32 uur bijvoorbeeld. Voor politieambtenaren van 58 jaar en ouder is een gedeeltelijk doorbetaalde vermindering van hun werktijd met maximaal 33,3 procent mogelijk van 36 naar 24 uur bijvoorbeeld. Over de uren waarmee de werktijd wordt verminderd, krijgt de werknemer 50 procent van zijn salaris uitbetaald. Maar liefst 86 procent van de respondenten vond dat de inzetbaarheid van senioren gebaat is bij dit soort mogelijkheden om vanaf een bepaalde leeftijd een stapje terug te kunnen doen. Zeven procent was het daar niet mee eens. Zeven procent had geen mening. Loopbaanbegeleiding Om de inzetbaarheid van senioren te optimaliseren moet de werkgever zich niet pas in hen gaan verdiepen als ze de vijftig gepasseerd zijn. Om een loopbaan lang zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de individuele plus- en minpunten van politieambtenaren zou de werkgever vanaf hun indiensttreding moeten investeren in structurele loopbaanbegeleiding. Tabel 3. Voorzieningen voor een goede fysieke en psychische conditie Belangrijk Erg belangrijk Samen 1. Goede opvang na schokkende ervaringen % % % 2. Mogelijkheden om te sporten in diensttijd ( dienstsport ) % % % 3. Werken in vaste (vertrouwde) teamverbanden % % % 4. Verantwoorde voeding, met name tijdens nachtdiensten % % % 5. Afwisseling perioden met wel en niet onregelmatige diensten % % % 8 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

9 Op die manier voorkom je dat seniorenbeleid wordt gezien als een soort probleembeleid. In feite wordt het dan het logische en constructieve sluitstuk van een langjarig loopbaantraject, waarvan de inhoud voor de individuele collega zich in de jaren als vanzelf uitkristalliseert. Ook deze analyse werd door 86 procent van de respondenten onderschreven. Slechts vijf procent vond het geen goed idee. Negen procent had geen mening. IBT met leeftijdsgenoten Veel senioren hebben moeite met het qua leeftijd gemengde karakter van de huidige Integrale Beroepsvaardighedentraining. Zij zouden liever niet trainen samen met jongeren, maar alleen met generatiegenoten. Dat laatste zou hun motivatie een behoorlijke impuls geven. Een ruime meerderheid van de respondenten (58 procent) vond het bieden van deze mogelijkheid belangrijk (25 procent) of zeer belangrijk (32 procent). Veiligheid voorop Aantal trainingsuren Maar liefst 83 procent van de respondenten noemde uitbreiding van het aantal trainingsuren onvermijdelijk als de werkgever serieus wil investeren in de fysieke en psychische weerbaarheid van het personeel. Om die weerbaarheid structureel te verbeteren zou echter ook een andere trainingswijze ingevoerd moeten worden. Een aanpak die minder gericht is op het slagen voor bepaalde toetsen en meer op het inslijpen van praktische vaardigheden en reflexen. Desgevraagd blijkt driekwart van de respondenten (77 procent) voorstander van de overgang van toetsen naar trainen. Negen procent heeft geen moeite met de huidige cultuur. Vertrouwde collega s De veiligheid van politieambtenaren tijdens hun werk is ook afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking met hun collega s. Om onnodige risico s te voorkomen moet zoveel mogelijk gewerkt worden in vaste teams dat wil zeggen: met een beperkte groep vertrouwde collega s. Twee derde van de respondenten (65 procent) bleek het daarmee eens: een vijfde (22 procent) vond deze factor van minder belang voor de veiligheid tijdens het werk. Evaluatie Aan het eind van de enquête werd de deelnemers gevraagd in hoeverre hun verwachtingen van het werken bij de politie waren uitgekomen. Opmerkelijk genoeg bleken de respondenten vooral teleurgesteld in de twee aspecten van het politiewerk die bij hun beroepskeuze (naar eigen zeggen) geen doorslaggevende rol hadden gespeeld: de beloning en het loopbaanperspectief. Pluspunten Op vier punten bleek het werken bij de politie min of meer aan de verwachtingen van de collega s te hebben voldaan of zelfs te zijn meegevallen. (tabel 4) Tabel 4. Meevallende aspecten van het werken bij de politie Aspecten politiewerk (Behoorlijk) meegevallen Min of meer zoals verwacht (Behoorlijk) tegengevallen Totaal Veiligheid % % % Maatschappelijk belang % % % Gezondheid % % % Combinatie werk/privé % % % jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 9

10 Minpunten In schril contrast met deze positieve ervaringen staan drie tegenvallers die door minstens de helft van de respondenten werden gekenmerkt als teleurstellend tot zeer teleurstellend. (tabel 5) Naast de voorgelegde antwoordmogelijkheden kwamen de respondenten zelf opvallend vaak met twee aanvullende aspecten van het politiewerk op de proppen. Als positief (meevallend) element werd uit eigen beweging opvallend vaak de collegialiteit op de werkvloer genoemd. Als negatief (tegenvallend) element werd uit eigen beweging opvallend vaak de gebrekkige ( onprofessionele ) organisatie van het politiewerk genoemd. Tabel 5. Tegenvallende aspecten van het werken bij de politie Opnieuw kiezen voor de politie? Terugkijkend op hun ervaringen met het politiewerk zou twee derde van de respondenten (63 procent) opnieuw voor een baan bij de politie kiezen. Een vijfde (21 procent) zou een andere keuze maken. In die groep zijn de collega s van 55 jaar en ouder oververtegenwoordigd (negen procent) ten opzichte van de jongere collega s. Ook kijken mannen naar verhouding vaker (13 procent) negatief op hun keuze voor de politie terug dan vrouwen. Een volledig overzicht van de onderzoeksuitkomsten is te vinden in de DOCUMENTENBANK op Aspecten politiewerk (Behoorlijk) tegengevallen Min of meer zoals verwacht (Behoorlijk) meegevallen Totaal Beloning % % % Seniorenbeleid % % % Loopbaan-mogelijkheden % % % Handige redder in nood voor slechts vijf euro! ResQMe is een apparaatje waarmee je gemakkelijk autoruiten kunt breken en gordels kunt doorsnijden. Sinds 1 augustus 2014 kunnen NPB-leden dit handige en fraai vormgegeven instrument via de bond aanschaffen voor het vriendenprijsje van 5 de helft van de winkelwaarde. ResQMe is bedoeld om gedragen te worden aan een sleutelbos, opdat het in noodsituaties altijd te vinden is. Door het slimme ontwerp is het breken van een autoruit of het doorsnijden van een gordel met Res- QMe een fluitje van een cent. Het mechanisme treedt al in werking als er slechts vijf kilogram druk wordt uitgeoefend. ResQMe is een Amerikaans product dat al diverse prestigieuze onderscheidingen heeft gekregen en ook vele imitaties. De NPB heeft in het verleden tijdens wervingsacties wel eens zo n imitatie uitgedeeld, maar nu besloten zijn leden de maximale kwaliteit te bieden van de enige echte ResQMe. En zoals bekend: kwaliteit heeft een prijs. Een ResQMe bestellen is sinds 1 augustus 2014 mogelijk door het juiste bedrag over te maken naar de Rabobank op IBAN-nummer NL41RABO ten name van NPB Woerden. Vermeld daarbij aub de volgende gegevens: l Het gewenste aantal (1x ResQMe, 2x ResQMe) l uw bondsnummer l uw adresgegevens Als je slim bent dan rij je met een ResQMe bij je! 10 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

11 Houd als politiemedewerker vaker een functioneringsgesprek met jezelf Paneldiscussie duurzame inzetbaarheid Tijdens het NPB-congres in Amsterdam werd over de uitkomsten van het NPB-onderzoek Werken bij de politie een baan voor het leven? van gedachten gewisseld. Dat gebeurde in de vorm van een paneldiscussie. De leden van het panel waren Sjoerd Hamburger (topsporter, twee keer meegedaan aan de Olympische Spelen als roeier), Annika Smit (psychofysiologe, als onderzoeker werkzaam voor het landelijk Programma Versterking Professionele Weerbaarheid), Robin Mulder (lid van NPB Jong) en Kevin Dobbe (lid van NPB Gay). STELLING EEN Herinvoering van sporten in diensttijd betaalt zichzelf terug door een grotere inzetbaarheid. Sjoerd Hamburger Moet er meer aandacht komen voor sport als deel van het politiewerk? Absoluut! Is dat volledig de verantwoordelijkheid van je baas? Absoluut niet! In mijn ogen is dat een gedeelde verantwoordelijkheid. Duurzame inzetbaarheid gaat volgens mij ook heel erg over jezelf: waarom wil je politieagent zijn en dat nog heel lang doen? Als je dat wilt, dan vind ik het logisch dat je voldoende gaat sporten om fit te blijven en tot aan je pensioen de baan te kunnen doen waar je van droomt. Dat geldt ook voor rust en gezond eten. jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 11

12 Jos Godefrooij, Gelderland Midden Ik beschouw dat ook als een gedeelde verantwoordelijkheid, maar dat is het nu totaal niet. Ik beschouw het als een grot gemis dat er niet meer in teamverband met elkaar gesport wordt. Dat geeft een extra verbinding en je weet dan ook van elkaar wat je kunt. Het sporten binnen de politie is beperkt tot 34 uur per jaar je kunstje doen tijdens de IBT-training en klaar. Ik vind dat de werkgever daarin te kort schiet. Sjoerd Hamburger Ik denk dat je daar een heel mooi punt te pakken hebt. Volgens jou zou er binnen de politie dus niet alleen gesport moeten worden om de vereiste proeven van bekwaamheid te voldoen. Een minstens net zo belangrijk doel is het versterken van het teamverband. Hans Hakvoort, Noord/Oost-Gelderland Als de werkgever zijn verantwoordelijkheid op dit punt zou nemen en het vaker sporten in diensttijd mogelijk zou maken, dan krijgt hij daar gezondere en meer weerbare medewerkers voor terug. Sport werkt ook tussen de oren voor honderd procent door. Sjoerd Hamburger Voor mijn gevoel is gezondheid primair je eigen verantwoordelijkheid, want je bent niet alleen politieman, je bent ook partner, je bent vader of moeder et cetera. Maar ik ben het ermee eens dat de politie meer aandacht zou moeten hebben voor de sociaalpsychologische effecten van sporten onder werktijd. De teamspirit is al genoemd. Daarnaast hebben gezonde mensen niet alleen een sterker hart, maar ze lopen ook met meer zelfvertrouwen over straat. STELLING TWEE De huidige generatie jongeren zal niet 40 jaar lang blijven klagen over het gebrek aan loopbaanmogelijkheden binnen de politie, maar bijtijds vertrekken. Petra Soons, Limburg-Zuid Je gaat vanuit een bepaalde gedrevenheid werken bij de politie. Zolang je die passie behoudt, voel je je er thuis en vind je vanzelf de wegen die je wilt bewandelen. Ben je het kwijt, dan is het misschien wel goed dat je ergens anders gaat kijken. Dat geldt voor jong en oud. Annika Smit Jongeren vinden andere factoren van belang bij het maken van loopbaankeuzes. Ze zitten op een andere manier in het werk dan eerdere generaties en kiezen ook veel minder vaak een beroep voor het leven, of dat nu politie of een ander vak is. Je moet dus naar veel meer dingen kijken dan alleen naar het loopbaanperspectief. Dat is volgens mij belangrijk als je jongeren aan je wilt binden. Roelf Koning, Noord-Nederland Het is een bekend probleem waar veel oudere collega s mee te maken krijgen: het werk bij de politie blijft gelijk, terwijl het werk buiten de politie in ras tempo verandert. Wil je dan nog overstappen, dan wordt dat lastig. Dan moet je bijgeschoold worden. In deze tijd zal men dan eerder kiezen voor HBO-geschoolden of universitair geschoolden en niet voor degenen die gewoon autodidactisch zijn ingestroomd op niveau 3 of 4. Wat moet het zwaarste wegen: de winst op korte of lange termijn? 12 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 03 JUNI 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: NPB-CONGRES Vernieuwing, verbinding en de vereniging VRIJWILLIG

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 02 MAART 2015 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: POLITIEBONDEN Samen in actie voor een beter CAO-aanbod NIEUW WERKPAK

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014 Marechaussee vereniging juli 03 2014 Verslag 114 e Algemene Vergadering MARVER verzamelt VBGprobleemlanden Minister neemt MARVER-leden niet serieus JULI 2014 01 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Waarderen

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller 03 mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensie, never a dull

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

juni 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Partner uit buitenland? Check de blacklist oplinie

juni 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Partner uit buitenland? Check de blacklist oplinie 04 juni 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Partner uit buitenland? Check de blacklist oplinie 01 @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensiebesluiten: traag als een

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie