werk en inkomen algemeen SEPTEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werk en inkomen algemeen SEPTEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten"

Transcriptie

1 05 SEPTEMBER 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: UITKOMSTEN NPB-enquête levensfasebewust personeelsbeleid ZORGPLICHT KORPS Centrale Raad geeft NPB gelijk in hoger beroep PENSIOENREGELING NPB in het verweer tegen afbrokkelen vroegpensioenopties jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 1

2 werk en inkomen algemeen tekst dick harte foto s ron rutten NPB-inzet De hele maand augustus hebben NPB-leden op onze website uitgebreid hun mening kunnen doorgeven over de eisen die de NPB bij de komende CAO-onderhandelingen op tafel moet leggen. In het volgende bondsblad meer over de uitkomsten; op de woensdagavond dat ik dit schrijf ligt de sluitingsdatum van onze digitale ledenpeiling (maandag 1 september) nog anderhalve week in het verschiet. Wel kan ik alvast verklappen dat het aantal deelnemers minstens vier keer zo groot is als bij de enquête over de gewenste NPB-inzet bij de CAO-onderhandelingen in 2011/2012. Daar ben ik blij mee, want ik heb het democratische karakter van de besluitvorming binnen onze vereniging hoog in het vaandel staan. Om zeker te weten dat uw dagelijks bestuur de CAO-stemming in de achterban goed in de smiezen heeft trekken bondssecretaris Saskia Dorrestein, bondspenningmeester Albert Springer en ik sinds woensdag 20 augustus een aantal weken het land door voor een reeks rondetafelgesprekken met leden. Kijk voor de data op onze website Op de homepage vindt u sinds kort een bijzonder handige NPB- AGENDA. Voorstel naar de bondsraad Op basis van de geïnventariseerde wensen van de leden schrijft het bestuur begin september een voorstel voor onze CAOinzet. Voor alle duidelijkheid; daarbij wordt niet alleen gekeken naar de uitkomsten van de ledenpeilingen, maar ook naar de inhoud van de voorstellen die op het meest recente NPB-congres door de vertegenwoordigers van de leden zijn aangenomen. Het bestuur bespreekt zijn voorstel met de vertegenwoordigers van de NPB-leden in de bondsraad het orgaan dat tussen twee congressen in het doen en laten van het bestuur controleert. Pas als de bondsraad akkoord gaat met de inhoud is de NPB-inzet een feit. Samen sterk Bij de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao zitten officieel twee partijen aan tafel: de minister van Veiligheid en Justitie namens de werkgever en de vier landelijk politiebonden namens de politiemedewerkers. Om zo sterk mogelijk te staan doen de vakbonden er uiteraard verstandig aan vooraf te bekijken of ze samen kunnen optrekken tegen de werkgever. Met andere woorden: of ze het eens kunnen worden over een gezamenlijk eisenpakket. Zoals gebruikelijk zal de NPB zijn best doen zo n strategische samenwerking met de andere vakbonden te realiseren. Overigens kan het wellicht geen kwaad om nu alvast te onderstrepen dat ook als de bonden samen optrekken een CAO nog altijd tot stand moet komen via onderhandelingen. Het is en blijft een proces van geven en nemen, zelfs als de bonden zich genoodzaakt zien de werkgever onder druk te zetten door acties. In Nederland hebben we op CAO-gebied nu eenmaal afgesproken dat géén van de beide partijen de ander een dictaat kan opleggen en dat moeten we vooral zo houden. Onderhandelen dus! Tot slot wil ik graag nog even de schijnwerper zetten op onze afdeling Individuele Belangenbehartiging. De hele zomer zijn deze collega s zich onder leiding van advocaat Pauline de Casparis een slag in de rondte blijven werken om voor meer dan NPB-leden op tijd een beroepschrift tegen hun LFNPbesluit in te dienen bij de rechter. Aanvankelijk werd verwacht dat deze enorme operatie eind juni afgerond zou zijn, maar de werkgever bleek meer tijd nodig te hebben om alle ingediende LFNP-bezwaarschriften te verwerken en in de meeste vallen af te wijzen. Vandaar dat onze afdeling IBB ook eind augustus nog bezig is dag in dag uit tientallen LFNP-beroepschriften te schrijven en dat terwijl het gewone werk van de afdeling gewoon doorgaat. Hulde voor deze buitengewone inzet! Han Busker, bondsvoorzitter 2 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

3 Rozsypne Forensische onderzoekers uit Nederland, Australië en Maleisië doorzoeken het rampgebied van vlucht MH17 op menselijke resten en persoonlijke bezittingen. De gevonden bezittingen worden geïnventariseerd. ANP Pierre Crom Huiveren in de zomer door han busker De zomer is voor veel mensen een periode van onthechting en ontspanning. Dat geldt niet voor de politie: die moet in juli en augustus het evenementenseizoen vaak alle zeilen bijzetten om het vele extra werk aan te kunnen. Dit jaar maken de bizarre gebeurtenissen met de MH-17 in Oekraïne en de daarmee samenhangende inzet van ruim achthonderd politiemensen de druk nog groter. Als politiemedewerker kun je in allerlei situaties terechtkomen. Dat is niets nieuws en zelfs een van de mooie kanten van het vak. Maar naar het buitenland worden gestuurd om in een oorlogsgebied mee te werken aan een repatriëringsmissie dat is een klus die toch weinig collega s vooraf voor mogelijk hadden gehouden. Net als velen van u heb ik de afgelopen tijd veel beelden gezien van het enorm zware werk dat collega s in het oosten van de Oekraïne hebben gedaan. Ook heb ik de nodige persoonlijke ervaringen mogen horen. De vastberadenheid en het doorzettingsvermogen waarmee deze mensen hun missie hebben vervuld roept grote waardering en diep respect op. Dat geldt eveneens voor de politieambtenaren die in Hilversum betrokken zijn bij de identificatie van de slachtoffers. Ook zij doen hun werk onder buitengewoon moeilijke omstandigheden. Ik kan me daar geen goede voorstelling van maken en misschien is dat maar beter ook. Uiteraard wordt ook op andere plekken gewerkt aan het onderzoek en aan het bijstaan van nabestaanden. Als ik denk aan het emotioneel zware werk van de familierechercheurs hoop ik dat ook zij ergens een uitlaadklep hebben om alle ervaringen te verwerken. De NPB zal er alles aan doen om de werkgever scherp te houden bij het voorzien in optimale (na)zorg voor alle collega s die zijn ingezet op welke manier dan ook bij de repatriëring van de slachtoffers en het onderzoek naar de vliegramp in Oekraïne. jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 3

4 tekst David Kaljouw Professioneel fit Interessante apps Sinds dit voorjaar doen startende studenten mee aan een pilot met een nieuw online trainingsprogramma: Professioneel Fit. Volgens de Politieacademie kunnen ze daardoor op een slimme manier aan hun fitheid en vitaliteit werken. Deelnemende studenten gaan van start op het niveau van de Fysieke Vaardigheidstest (FVT) die ze tijdens de selectie hebben afgelegd. Stapsgewijs worden ze naar een hoger fysiek en mentaal niveau begeleid, met aandacht voor gezonde voeding. De eerste evaluatie laat zien dat de deelnemers gemiddeld op level drie van de zes onderscheiden niveaus zitten. Dat geeft goede hoop voor het bereiken van het niveau Professioneel Fit Totaal (PFT). Via een app kunnen de studenten zien wat ze nog moeten doen om daarin te slagen. Professioneel Fit bestaat uit drie programma s: fysiek, mentaal en voeding. Er is vooral aandacht voor het fysieke deel. Aan de hand van filmpjes met politiedocenten kunnen studenten zelf trainen, zowel op de Politieacademie als thuis. Op de locaties is daarvoor een aantal middelen aanwezig. Denk daarbij aan gewichten, optrekstangen, springtouwen et cetera. Een training duurt tussen de 8 en 16 minuten en bestaat uit een combinatie van cardio en kracht, waarbij de nadruk ligt op cardio. NPB SportS is benieuwd hoe dit programma in de praktijk werkt. Doe jij mee aan deze pilot? Deel je ervaringen via PolitieConditie Moeite met de FVT-baan? Het korps Nationale Politie heeft naast de website fvtpolitie.nl ook de app PolitieConditie ontwikkeld voor Android en iphone. Het daarop gepresenteerde trainingsprogramma is erop gericht je de FVT-baan binnen de tijd te laten afleggen. PolitieConditie bestaat uit vijf trainingen waarin explosiviteit en snel herstel van de spieren centraal staan. Daarbij wordt hardlopen afgewisseld met intensieve oefeningen, waaronder streksprongen, push-ups, sprinten en slalommen. Je kunt de trainingen overal buitenshuis uitvoeren. Misschien niet het meest aansprekende onderwerp om als app op je telefoon te installeren, maar het kan je wel helpen! WakkerWerk Samen met zorgverzekeraar Menzis heeft de FNV een app gemaakt die van pas kan komen als je onregelmatig werk doet. Met deze app kun je via een op Memory gebaseerd spel testen hoe wakker je nog bent. Een spel dat eigenlijk bedoeld is om je te laten nadenken over hoe je jezelf het beste door de onregelmatige diensten heen kunt slaan. Functioneler zijn de tips over vitaliteit, veiligheid, slapen, eten en bewegen. Veel van deze tips sluiten aan bij de artikelen die verschenen in eerdere NPB-bondsbladen. Op de site vind je nog veel meer informatie om je te helpen fit te blijven of nog fitter te worden, ondanks je onregelmatige diensten. 4 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

5 bladwijzer 4 EEN BAAN VOOR HET LEVEN? Begin dit jaar heeft de NPB op zijn website een digitale enquête uitgezet over het streven naar levensfasebewust personeelsbeleid bij de politie. Dat leverde in vier weken ingevulde vragenlijsten op. De belangrijkste uitkomsten vindt u in dit bondsblad, evenals een verslag van de paneldiscussie tijdens het NPB-congres in Amsterdam over onderwerpen als dienstsport, weerbaarheid, loopbaankansen en de balans tussen werk en privé. De uitkomsten van de enquête worden momenteel verwerkt in een NPB-aanvalsplan duurzame inzetbaarheid. VRIJWILLIGERSWERK Jaarlijks krijgen in Nederland zo n 500 mensen tussen de 40 en 65 jaar te horen dat ze lijden aan de progressieve zenuw/spierziekte ALS en vermoedelijk binnen drie jaar zullen sterven. NPB-lid George Driehuis is ambassadeur voor de Stichting ALS Nederland, die zich inzet voor meer onderzoek naar de oorzaak van de ziekte en goede zorg voor de patiënten. Ik ben er trots op dat ik daaraan een steentje kan bijdragen en roep iedereen op hetzelfde te doen. 22 VASTE PRIK SPRINGER 2 Puzzel 27 FNV Voordeel 28 Contact met de NPB 30 NPB Contactpersonen 31 Maak een collega lid! 32 De Blauwe Diender 35 coverfoto RON RUTTEN Het volgende bondsblad verschijnt op 4 oktober Kopij uiterlijk dinsdag 16 september aanleveren bij de redactie (zie pagina 31). Werk en inkomen algemeen Vliegramp Oekraïne: huiveren in de zomer 3 Uitkomsten digitale NPB-enquête Werken bij de politie: een baan voor het leven? 6 NPB-paneldiscussie duurzame inzetbaarheid 11 NPB bezorgd over nieuwe wijziging pensioenregeling 18 Politie en vroegpensioen 20 Individuele belangenbehartiging Werkgever onderschat reikwijdte zorgplicht 16 Blikopener Stichting ALS doet machtig mooi werk - NPB-lid bevlogen ambassadeur 22 Verenigingsnieuws ResQMe: handige redder in nood voor slechts 5! 10 In Memoriam Gino Ruifrok 35 NPB Senioren NPB-seniorendagen najaar NPB SportS Professionele fitheid: handige apps 4 jaargang 70 - nummer 5 - SEPTemBer 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 5

6 Werken bij de politie: een baan voor het leven? Begin dit jaar heeft de NPB op zijn website een digitale enquête uitgezet over het streven naar levensfasebewust personeelsbeleid bij de politie. Dat leverde in vier weken ingevulde vragenlijsten op. De belangrijkste uitkomsten vindt u op de volgende pagina s. Zij worden momenteel verwerkt in een NPBaanvalsplan duurzame inzetbaarheid binnen de politie. De deelnemers aan de enquete waren voornamelijk NPB-leden (90 procent); het overgrote merendeel was nog actief binnen de politieorganisatie (96 procent). Onder hen collega s met een executieve functie (68 procent); 535 collega s met een ondersteunende functie (25 procent) en 173 collega s met een leidinggevende functie (8 procent). Motivatie De eerste vraag van de enquête was: om welke redenen(en) ben je bij de politie komen werken? Twee redenen bleken met kop en schouders boven de andere uit te steken: de uitdagingen van het politiewerk (74 procent) en het werken in het belang van de samenleving (63 procent). Driekwart was vooral bij de politie gaan werken vanwege de afwisseling en de spanning: zij vonden het aantrekkelijk dat je nooit van tevoren wist wat de werkdag ging brengen en waarmee je geconfronteerd zou worden, dat het geen negen tot vijfbaan was en dat ze tijdens hun werk niet de hele tijd binnen hoefden te zitten. Twee derde noemde (ook) als reden dat ze op die manier een steentje konden bijdragen aan de vrijheid en veiligheid in de maatschappij, met name door het helpen van mensen en boeven vangen. Deze twee drijfveren werden aanzienlijk vaker genoemd dan de andere opties. Slechts een derde van de respondenten (36 procent) had bij de politie gesolliciteerd in de verwachting daar vervolgens levenslang te (kunnen) blijven werken. Ruim een kwart (28 procent) had ook getekend vanwege de goede arbeidsvoorwaarden. Maar ja, ik solliciteerde wel dertig jaar geleden, schreef één respondent. Toen waren de arbeidsvoorwaarden een stuk beter vooral wat betreft de gezondheidszorg en de mogelijkheden voor vervroegde uittreding. Uitgesplitst naar leeftijd bleken er op dit punt geen noemenswaardige verschillen te bestaan tussen de opeenvolgende generaties politieagenten. Conclusie: de motivatie om voor politiewerk te kiezen is de afgelopen veertig jaar niet veranderd. Loopbaan/ontwikkeling Driekwart van de ondervraagden (72 procent) noemde het (erg) belangrijk dat politieambtenaren zich tijdens hun dienstverband blijven ontwikkelen door het actief bijleren van kennis en vaardigheden. Een kwart (23 procent) vond dat je het politiewerk ook langdurig gemotiveerd kunt blijven doen zonder actief te blijven bijleren. Driekwart van de respondenten (72 procent) bleek niet bereid eigen tijd en geld te steken in het volgen van opleidingen en cursussen. Aangeboden informatie Om bewuste keuzes te kunnen maken op loopbaangebied moet je uiteraard eerst weten wat er mogelijk is. Desgevraagd verklaarde driekwart van de respondenten (75 procent) dat de werkgever het politiepersoneel onvoldoende informatie aanbiedt over zijn loopbaanmogelijkheden. Achttien procent vond dat de medewerkers op dat punt niet te klagen hadden en zeven procent had daarover (nog) geen mening. Faciliteiten In de enquête kregen de deelnemers vijf mogelijke faciliteiten op loopbaangebied voorgelegd. Vervolgens werd gevraagd hoe belangrijk ze het vonden dat de werkgever deze voorzieningen aanbiedt. Daarbij kwam de volgende Top Vijf uit de bus. 6 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

7 tekst dick harte Tabel 1. Loopbaanfaciliteiten in volgorde van belangrijkheid Belangrijk Erg belangrijk Samen 1. Stages en werkervaringsplaatsen binnen de politie % % % 2. Standaardprocedure voor de erkenning van relevante en waardevolle praktijkervaring % % % 3. Loopbaanbegeleiding/advies % % % 4. Persoonlijk ontwikkelingsbudget (te besteden aan studie/cursussen) % % % 5. Stages en werkervaringsplaatsen buiten de politie % % % Loopbaanperspectief Welk loopbaanperspectief vinden politiemensen motiverend? Afgaande op de uitkomsten van de NPB-enquête lijkt het erop dat veel collega s onder het maken van een loopbaan vooral het vooruitkomen op financieel gebied verstaan. Als het niet anders kan, zullen ze daarvoor leidinggevende functies proberen te bereiken. In hun ogen zouden ze voor het maken van promotie echter niet per se hoeven te gaan werken op een ander functieniveau (leidinggevend bijvoorbeeld). Ze zouden het redelijk vinden als politiemedewerkers ook een loopbaan konden maken (lees: langdurig een hogere beloning krijgen dan schaal 8) vanwege een hoogwaardiger functioneren in dezelfde functie door al hun gaandeweg verzamelde kennis en ervaring. Combinatie werk/privé In de enquête kregen de deelnemers vijf factoren voorgelegd die van invloed kunnen zijn op de hoeveel herkenbare vrije tijd van politieambtenaren. Vervolgens werd gevraagd in welke factoren met voorrang verbetering zou moeten komen. Daarbij kwam de onderstaande Top Vijf uit de bus. Onderbezetting Twee derde van de respondenten (66 procent) noemde een structureel personeelstekort als belangrijke oorzaak van de rooster- en inzetbaarheidsproblemen van de Nederlandse politie. Zoals bekend is minister Opstelten niet bereid deze mogelijkheid serieus onder ogen te zien. Volgens hem moet een operationele sterkte van voltijdsbanen voldoende zijn om het politiewerk in Nederland gedaan te krijgen. Als dat niet lukt, moet het functioneren worden verbeterd door schaalvergroting en verdere flexibilisering. Wat dat laatste betreft vindt de minister opmerkelijk genoeg een ruime meerderheid van de respondenten aan zijn kant. Niet minder dan 58 procent van de ondervraagden noemt namelijk als (andere) oorzaak van de rooster- en inzetbaarheidsproblemen bij de politie dat er met te veel regels en voorschriften rekening moet worden gehouden. Leidinggevenden Een kwart van de respondenten (25 procent) noemde als (mede-)oorzaak van de roosterproblemen dat leidinggevenden te veel invloed hebben op hoe er wordt geroosterd. Tabel 2. Nodig om te komen tot meer herkenbare vrije tijd Belangrijk Erg belangrijk Samen 1. Duidelijkheid over inroostering ( rust in de roosters ) % % % 2. Naleving afgesproken normen voor rusttijden tussen diensten 3. Meer collega s beschikbaar voor het draaien van nachtdiensten 4. Meer collega s beschikbaar voor het draaien van piketdiensten 5. Minder vaak onverwacht moeten overwerken vanwege onderbezetting % % % % % % % % % % % % jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 7

8 Operationele kwalificaties Eén van de mogelijke manieren om de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden is het bevorderen van de schakelmogelijkheden tussen ondersteunende en operationele functies. Daarvoor is onder andere vereist dat politieambtenaren die overstappen van een executieve naar een ondersteunende functie moeten zorgen dat ze blijven voldoen aan de kwalificaties voor operationele inzet. De ene helft van de respondenten (46 procent) zou het een goede zaak vinden als deze verplichting werd ingevoerd. Van de andere helft vond 42 procent het geen goed idee. Twaalf procent had (nog) geen mening. Persoonlijk (verlof)budget De deelnemers aan de NPB-enquête werd gevraagd of ze het een goed idee vonden om een persoonlijk verlofbudget in te voeren voor de politiesector een hoeveel betaalde tijd die medewerkers tijdens hun loopbaan naar eigen inzicht en behoefte kunnen aanspreken om (tijdelijk) minder te gaan werken vanwege privéomstandigheden of gezondheidsproblemen. Ruim de helft (53 procent) antwoordde bevestigend. Van de andere helft vond een kwart (24 procent) het geen goed idee. Het resterende kwart (23 procent) had (vooralsnog) geen mening. Fit en gezond In de enquête kregen de deelnemers vijf voorzieningen voorgelegd die de werkgever het personeel zou kunnen aanbieden ter ondersteuning van hun fysieke en psychische conditie. Vervolgens werd gevraagd welke voorzieningen ze het meest belangrijk vonden. Daarbij kwam de volnende Top Vijf uit de bus. Sinds 2012 moet alle wapendragende politieambtenaren jaarlijks de Fysieke Vaardigheidstoets afleggen. Ruim de helft van de respondenten (56 procent) vond de FVT geen goede maatstaf voor de lichamelijke geschiktheid om operationeel politiewerk te doen. Verplichte medische keuring Twee derde van alle respondenten (67 procent) zou het toejuichen als de werkgever zou overgaan tot de invoering van een verplicht periodiek medisch onderzoek. In hun ogen was dat de beste manier om het ontstaan van fysieke of psychische problemen tijdig te ontdekken. Blijkbaar bestaat er te weinig vertrouwen in het succes van de onderlinge collegiale controle op dat punt. Trainen in eigen tijd Een absolute meerderheid van de respondenten (81 procent) verklaarde bereid te zijn privétijd te besteden aan het op peil houden van hun fysieke conditie. Dertien procent voelde daar niets voor. Zes procent had hierover geen mening. Seniorenbeleid Coaching jongeren Ruim twee derde van de respondenten (71 procent) vond dat binnen de politie de kennis en ervaring van senioren onvoldoende benut wordt voor het coachen van jongeren. Een vijfde (18 procent) vond dat senioren daarvoor voldoende worden ingezet. Afbouwregelingen Op basis van de Regeling Partiële Uittreding kunnen politieambtenaren van 55 jaar en ouder tegen gedeeltelijke doorbetaling hun gemiddelde wekelijkse werktijd laten verminderen met maximaal 11, 1 procent van 36 naar 32 uur bijvoorbeeld. Voor politieambtenaren van 58 jaar en ouder is een gedeeltelijk doorbetaalde vermindering van hun werktijd met maximaal 33,3 procent mogelijk van 36 naar 24 uur bijvoorbeeld. Over de uren waarmee de werktijd wordt verminderd, krijgt de werknemer 50 procent van zijn salaris uitbetaald. Maar liefst 86 procent van de respondenten vond dat de inzetbaarheid van senioren gebaat is bij dit soort mogelijkheden om vanaf een bepaalde leeftijd een stapje terug te kunnen doen. Zeven procent was het daar niet mee eens. Zeven procent had geen mening. Loopbaanbegeleiding Om de inzetbaarheid van senioren te optimaliseren moet de werkgever zich niet pas in hen gaan verdiepen als ze de vijftig gepasseerd zijn. Om een loopbaan lang zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de individuele plus- en minpunten van politieambtenaren zou de werkgever vanaf hun indiensttreding moeten investeren in structurele loopbaanbegeleiding. Tabel 3. Voorzieningen voor een goede fysieke en psychische conditie Belangrijk Erg belangrijk Samen 1. Goede opvang na schokkende ervaringen % % % 2. Mogelijkheden om te sporten in diensttijd ( dienstsport ) % % % 3. Werken in vaste (vertrouwde) teamverbanden % % % 4. Verantwoorde voeding, met name tijdens nachtdiensten % % % 5. Afwisseling perioden met wel en niet onregelmatige diensten % % % 8 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

9 Op die manier voorkom je dat seniorenbeleid wordt gezien als een soort probleembeleid. In feite wordt het dan het logische en constructieve sluitstuk van een langjarig loopbaantraject, waarvan de inhoud voor de individuele collega zich in de jaren als vanzelf uitkristalliseert. Ook deze analyse werd door 86 procent van de respondenten onderschreven. Slechts vijf procent vond het geen goed idee. Negen procent had geen mening. IBT met leeftijdsgenoten Veel senioren hebben moeite met het qua leeftijd gemengde karakter van de huidige Integrale Beroepsvaardighedentraining. Zij zouden liever niet trainen samen met jongeren, maar alleen met generatiegenoten. Dat laatste zou hun motivatie een behoorlijke impuls geven. Een ruime meerderheid van de respondenten (58 procent) vond het bieden van deze mogelijkheid belangrijk (25 procent) of zeer belangrijk (32 procent). Veiligheid voorop Aantal trainingsuren Maar liefst 83 procent van de respondenten noemde uitbreiding van het aantal trainingsuren onvermijdelijk als de werkgever serieus wil investeren in de fysieke en psychische weerbaarheid van het personeel. Om die weerbaarheid structureel te verbeteren zou echter ook een andere trainingswijze ingevoerd moeten worden. Een aanpak die minder gericht is op het slagen voor bepaalde toetsen en meer op het inslijpen van praktische vaardigheden en reflexen. Desgevraagd blijkt driekwart van de respondenten (77 procent) voorstander van de overgang van toetsen naar trainen. Negen procent heeft geen moeite met de huidige cultuur. Vertrouwde collega s De veiligheid van politieambtenaren tijdens hun werk is ook afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking met hun collega s. Om onnodige risico s te voorkomen moet zoveel mogelijk gewerkt worden in vaste teams dat wil zeggen: met een beperkte groep vertrouwde collega s. Twee derde van de respondenten (65 procent) bleek het daarmee eens: een vijfde (22 procent) vond deze factor van minder belang voor de veiligheid tijdens het werk. Evaluatie Aan het eind van de enquête werd de deelnemers gevraagd in hoeverre hun verwachtingen van het werken bij de politie waren uitgekomen. Opmerkelijk genoeg bleken de respondenten vooral teleurgesteld in de twee aspecten van het politiewerk die bij hun beroepskeuze (naar eigen zeggen) geen doorslaggevende rol hadden gespeeld: de beloning en het loopbaanperspectief. Pluspunten Op vier punten bleek het werken bij de politie min of meer aan de verwachtingen van de collega s te hebben voldaan of zelfs te zijn meegevallen. (tabel 4) Tabel 4. Meevallende aspecten van het werken bij de politie Aspecten politiewerk (Behoorlijk) meegevallen Min of meer zoals verwacht (Behoorlijk) tegengevallen Totaal Veiligheid % % % Maatschappelijk belang % % % Gezondheid % % % Combinatie werk/privé % % % jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 9

10 Minpunten In schril contrast met deze positieve ervaringen staan drie tegenvallers die door minstens de helft van de respondenten werden gekenmerkt als teleurstellend tot zeer teleurstellend. (tabel 5) Naast de voorgelegde antwoordmogelijkheden kwamen de respondenten zelf opvallend vaak met twee aanvullende aspecten van het politiewerk op de proppen. Als positief (meevallend) element werd uit eigen beweging opvallend vaak de collegialiteit op de werkvloer genoemd. Als negatief (tegenvallend) element werd uit eigen beweging opvallend vaak de gebrekkige ( onprofessionele ) organisatie van het politiewerk genoemd. Tabel 5. Tegenvallende aspecten van het werken bij de politie Opnieuw kiezen voor de politie? Terugkijkend op hun ervaringen met het politiewerk zou twee derde van de respondenten (63 procent) opnieuw voor een baan bij de politie kiezen. Een vijfde (21 procent) zou een andere keuze maken. In die groep zijn de collega s van 55 jaar en ouder oververtegenwoordigd (negen procent) ten opzichte van de jongere collega s. Ook kijken mannen naar verhouding vaker (13 procent) negatief op hun keuze voor de politie terug dan vrouwen. Een volledig overzicht van de onderzoeksuitkomsten is te vinden in de DOCUMENTENBANK op Aspecten politiewerk (Behoorlijk) tegengevallen Min of meer zoals verwacht (Behoorlijk) meegevallen Totaal Beloning % % % Seniorenbeleid % % % Loopbaan-mogelijkheden % % % Handige redder in nood voor slechts vijf euro! ResQMe is een apparaatje waarmee je gemakkelijk autoruiten kunt breken en gordels kunt doorsnijden. Sinds 1 augustus 2014 kunnen NPB-leden dit handige en fraai vormgegeven instrument via de bond aanschaffen voor het vriendenprijsje van 5 de helft van de winkelwaarde. ResQMe is bedoeld om gedragen te worden aan een sleutelbos, opdat het in noodsituaties altijd te vinden is. Door het slimme ontwerp is het breken van een autoruit of het doorsnijden van een gordel met Res- QMe een fluitje van een cent. Het mechanisme treedt al in werking als er slechts vijf kilogram druk wordt uitgeoefend. ResQMe is een Amerikaans product dat al diverse prestigieuze onderscheidingen heeft gekregen en ook vele imitaties. De NPB heeft in het verleden tijdens wervingsacties wel eens zo n imitatie uitgedeeld, maar nu besloten zijn leden de maximale kwaliteit te bieden van de enige echte ResQMe. En zoals bekend: kwaliteit heeft een prijs. Een ResQMe bestellen is sinds 1 augustus 2014 mogelijk door het juiste bedrag over te maken naar de Rabobank op IBAN-nummer NL41RABO ten name van NPB Woerden. Vermeld daarbij aub de volgende gegevens: l Het gewenste aantal (1x ResQMe, 2x ResQMe) l uw bondsnummer l uw adresgegevens Als je slim bent dan rij je met een ResQMe bij je! 10 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

11 Houd als politiemedewerker vaker een functioneringsgesprek met jezelf Paneldiscussie duurzame inzetbaarheid Tijdens het NPB-congres in Amsterdam werd over de uitkomsten van het NPB-onderzoek Werken bij de politie een baan voor het leven? van gedachten gewisseld. Dat gebeurde in de vorm van een paneldiscussie. De leden van het panel waren Sjoerd Hamburger (topsporter, twee keer meegedaan aan de Olympische Spelen als roeier), Annika Smit (psychofysiologe, als onderzoeker werkzaam voor het landelijk Programma Versterking Professionele Weerbaarheid), Robin Mulder (lid van NPB Jong) en Kevin Dobbe (lid van NPB Gay). STELLING EEN Herinvoering van sporten in diensttijd betaalt zichzelf terug door een grotere inzetbaarheid. Sjoerd Hamburger Moet er meer aandacht komen voor sport als deel van het politiewerk? Absoluut! Is dat volledig de verantwoordelijkheid van je baas? Absoluut niet! In mijn ogen is dat een gedeelde verantwoordelijkheid. Duurzame inzetbaarheid gaat volgens mij ook heel erg over jezelf: waarom wil je politieagent zijn en dat nog heel lang doen? Als je dat wilt, dan vind ik het logisch dat je voldoende gaat sporten om fit te blijven en tot aan je pensioen de baan te kunnen doen waar je van droomt. Dat geldt ook voor rust en gezond eten. jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 11

12 Jos Godefrooij, Gelderland Midden Ik beschouw dat ook als een gedeelde verantwoordelijkheid, maar dat is het nu totaal niet. Ik beschouw het als een grot gemis dat er niet meer in teamverband met elkaar gesport wordt. Dat geeft een extra verbinding en je weet dan ook van elkaar wat je kunt. Het sporten binnen de politie is beperkt tot 34 uur per jaar je kunstje doen tijdens de IBT-training en klaar. Ik vind dat de werkgever daarin te kort schiet. Sjoerd Hamburger Ik denk dat je daar een heel mooi punt te pakken hebt. Volgens jou zou er binnen de politie dus niet alleen gesport moeten worden om de vereiste proeven van bekwaamheid te voldoen. Een minstens net zo belangrijk doel is het versterken van het teamverband. Hans Hakvoort, Noord/Oost-Gelderland Als de werkgever zijn verantwoordelijkheid op dit punt zou nemen en het vaker sporten in diensttijd mogelijk zou maken, dan krijgt hij daar gezondere en meer weerbare medewerkers voor terug. Sport werkt ook tussen de oren voor honderd procent door. Sjoerd Hamburger Voor mijn gevoel is gezondheid primair je eigen verantwoordelijkheid, want je bent niet alleen politieman, je bent ook partner, je bent vader of moeder et cetera. Maar ik ben het ermee eens dat de politie meer aandacht zou moeten hebben voor de sociaalpsychologische effecten van sporten onder werktijd. De teamspirit is al genoemd. Daarnaast hebben gezonde mensen niet alleen een sterker hart, maar ze lopen ook met meer zelfvertrouwen over straat. STELLING TWEE De huidige generatie jongeren zal niet 40 jaar lang blijven klagen over het gebrek aan loopbaanmogelijkheden binnen de politie, maar bijtijds vertrekken. Petra Soons, Limburg-Zuid Je gaat vanuit een bepaalde gedrevenheid werken bij de politie. Zolang je die passie behoudt, voel je je er thuis en vind je vanzelf de wegen die je wilt bewandelen. Ben je het kwijt, dan is het misschien wel goed dat je ergens anders gaat kijken. Dat geldt voor jong en oud. Annika Smit Jongeren vinden andere factoren van belang bij het maken van loopbaankeuzes. Ze zitten op een andere manier in het werk dan eerdere generaties en kiezen ook veel minder vaak een beroep voor het leven, of dat nu politie of een ander vak is. Je moet dus naar veel meer dingen kijken dan alleen naar het loopbaanperspectief. Dat is volgens mij belangrijk als je jongeren aan je wilt binden. Roelf Koning, Noord-Nederland Het is een bekend probleem waar veel oudere collega s mee te maken krijgen: het werk bij de politie blijft gelijk, terwijl het werk buiten de politie in ras tempo verandert. Wil je dan nog overstappen, dan wordt dat lastig. Dan moet je bijgeschoold worden. In deze tijd zal men dan eerder kiezen voor HBO-geschoolden of universitair geschoolden en niet voor degenen die gewoon autodidactisch zijn ingestroomd op niveau 3 of 4. Wat moet het zwaarste wegen: de winst op korte of lange termijn? 12 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 5 - SEPTEMBER 2014

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Jouw superrelatie start nu!

Jouw superrelatie start nu! Jouw superrelatie start nu! Inleiding Herinner jij je je eerste liefde nog? Was je ook zo ontzettend verliefd? Je kon aan niets anders meer denken. Je hoofd en hart stroomden helemaal over. Je had de meest

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

JIJ & JE WERK NU & LATER. expeditiefit.nl

JIJ & JE WERK NU & LATER. expeditiefit.nl Hoe zorgen we ervoor dat we in goede gezondheid, met plezier en voldoende uitdaging blijven werken? En wiens verantwoordelijkheid is dat? Van de werkgever, van de werknemer? Of van beiden? Met Expeditie

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Secundaire traumatisering

Secundaire traumatisering SECTORFONDSEN ZORG EN WELZIJN Secundaire traumatisering In de welzijnssector Informatie voor werknemers Weer een verhaal over incest: ik kan er niet meer tegen Als ik zo n lieve vader op de crèche zie,

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Workshop overtuigingen

Workshop overtuigingen Workshop overtuigingen Inleiding Overtuigingen zijn vaak automatische gedachten, die de keuze- en handelingsvrijheid van mensen onnodig beperken. Het zijn vaak algemene, sterk emotioneel geladen ideeën

Nadere informatie

BURN- OUT RISICO CHECK

BURN- OUT RISICO CHECK BURN- OUT RISICO CHECK Vul onderstaande vragenlijst in door ja of nee aan te kruisen. VRAAG JA NEE 1 Nemen jij en je gezin s ochtends rustig de tijd om op te staan en goed te ontbijten? 2 Zie je vaak tegen

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie, Visie en Kernwaarden Missie, Visie en Kernwaarden Samen je centen de baas De Stichting Mijn Geld en Zo begeleidt mensen met een verstandelijke beperking die niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen en hun financiële

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Dit examen doen deelnemers aan de taalcursus Nederlands Niveau 3+4 aan de Universiteit Leiden. Deze cursus bestaat uit 120 contacturen.

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

INTERVIEW ROLMODEL BLOK 4 SOUFYAN ABBASSI

INTERVIEW ROLMODEL BLOK 4 SOUFYAN ABBASSI INTERVIEW ROLMODEL BLOK 4 SOUFYAN ABBASSI 500734542 Interview Rolmodel Mijn 4 e interview heb ik gehouden met niemand minder dan Othman Abalhoussaien. Othman heeft momenteel een eigen onderneming genaamd

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

De voordelen van hardlopen

De voordelen van hardlopen Hardloop tips De voordelen van hardlopen Zodra het buiten lekker weer wordt zie je overal om je heen mensen in hun hardloopschoenen springen. Op een mooie lenteof zomerdag is het heerlijk om na het werk

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT E-blog OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT Reeks: bestuurders over vitaliteit Colofon: einde artikel Wilma de Jong, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, is een kordate

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

ADHD. en kinderen (6-12 jaar)

ADHD. en kinderen (6-12 jaar) ADHD en kinderen (6-12 jaar) ADHD, DAAR BEN JE NIET BLIJ MEE Als je bij het buitenspelen een blauwe plek oploopt, dan zit je daar niet mee. Meestal is-ie na een paar dagen weer weg. Bij ADHD is dat anders,

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Om iets te bereiken moet je actie ondernemen. Je moet vanuit jezelf iets doen. Om iets te doen moet je gemotiveerd zijn. Je zou dus kunnen stellen dat

Nadere informatie

De emoties op tafel / 6

De emoties op tafel / 6 De emoties op tafel / 6 Frans van Arem De emoties op tafel Frans van Arem is familierechter bij de rechtbank Zwolle- Lelystad. Hij is bovendien mede-eigenaar van Insprazi, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Speech SG Riedstra op donderdag 9 juni 2016 bij de jaarlijkse herdenking in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Aanvang: 15 uur.

Speech SG Riedstra op donderdag 9 juni 2016 bij de jaarlijkse herdenking in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Aanvang: 15 uur. Speech SG Riedstra op donderdag 9 juni 2016 bij de jaarlijkse herdenking in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Aanvang: 15 uur. Dames en heren De Minister van Veiligheid en Justitie wil zich bij u verontschuldigen

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22401 30 juli 2015 Regeling vergoeding beroepsziekten politie De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie