Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg."

Transcriptie

1 BELANGENORGANISATIE VOOR MIDDENGROEPEN EN HOGER PERSONEEL BIJ TATA STEEL Secretariaat Postbus AA Heemskerk Tel ING Jaargang 37, nr. 1, mei 2012 Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg. Vele lange uren van overleg waarin Ankie, Frans en Dennis ons vertegenwoordigden en de VHP visie en standpunten met verve onder de aandacht brachten en verdedigden tijdens de vele bijeenkomsten tussen vakvereniging en directie van Tata Steel. Dit alles om voor het einde van 2011 een Sociaal Plan Beter werken op tafel te hebben liggen. Vermoeidheid, frustratie, diepe kloven, schijnbaar onoverbrugbare standpunten en belangen weerhield partijen om dat te realiseren. Echter het belang is te groot en na diep beraad en ledenraadpleging was daar dan eind januari 2012 een voor een ieder aanvaardbaar akkoord; Sociaal plan Tata Steel IJmuiden in het kader van het verbeterprogramma Beter Werken. Een compromis. Een compromis waarin wij als VHP een wezenlijke bijdrage hebben Het bestuur van VHP Tata Steel nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering en een presentatie over herbouw Beitsbaan 22 Datum: Maandag 18 juni 2012 Tijd: uur tot uur Plaats: Congrescentrum 2H.27 Beeckestein zaal Neemt u ook uw collega mee? Ook niet leden zijn welkom. Agenda: 1. Opening. 2. Presentatie projectmanager Dave Philipse over herbouw Beitsbaan Huishoudelijk deel: l mededeling (o.a. over Beter Werken ); l goedkeuring notulen ALV d.d. 22 november 2011; l goedkeuring financieel jaarverslag 2011; l décharge bestuur; l verkiezingen: - bestuur; - adviesraad; - kascommissie. 4. Rondvraag. 5. Sluiting. In verband met de catering s.v.p. aanmelden per telefoon: of geleverd. De verbetermaatregelen in het kader van Beter Werken kunnen ertoe leiden dat bepaalde functies komen te vervallen, aantoonbare efficiency verbeteringen kunnen leiden tot boventalligheid van werknemers. Echter personeelsreductie is geen doel op zich. De OR en een speciaal geformeerde Stuurgroep zullen erop toezien dat de processen zuiver worden uitgevoerd met als doel: van werk naar werk. Begeleiding moet professioneel worden opgepakt en indien nodig met behulp van kwalitatief goede externe bureaus. Een beëindigingvoorziening, vertrekstimulering en plaatsmakers regeling zijn opgenomen in het Plan en het WGP blijft intact. Het zijn spannende tijden, een tijd van verandering waarin wij juist nu voor elkaar moeten staan om de best mogelijke oplossing individueel en voor de groep te realiseren. Met elkaar en voor elkaar. Verantwoording nemen voor jezelf, maar ook voor de ander. Heeft een vakbond hierin nog een rol? Dit was het thema van ons 40-jarig lustrum afgelopen november. De kernboodschap van deze bijeenkomst was JA, de maatschappij is aan het veranderen, de medewerker van vandaag kiest voor zichzelf, weet zelf prima wat hij wil, een balans tussen werk, privé, opleiding en is mondig. Maar juist dat biedt ruimte voor een vakvereniging van professionals, een belangenvereniging die gemeenschappelijk optreedt, aan tafel zit met de directie, bij CAO onderhandelingen juist die zaken aan de orde stelt. Kortom voor een belangenvereniging met oog voor het individu in het collectief die staat voor continuïteit in de relatie tussen medewerker en werkgever. En al zijn wij klein(er) de VHP wordt als serieuze gesprekspartner gezien bij de diverse onderhandelingen en de resultaten, zoals het Sociaal Plan, laten dat ook zien. Maar om echt een verschil te kunnen maken hebben wij letterlijk meer draagkracht nodig. Meer draagkracht én meer stemmen. In november staan de OR verkiezingen weer op het programma. Laat je horen, elke stem telt. Maak dat verschil! Annemarie Schouw, Voorzitter

2 2 40 jaar VHP Tata Steel Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de VHP was op woensdagmiddag 30 november een symposium georganiseerd met als thema Arbeidsvoorwaarden over 40 jaar. Na een toast door onze kersverse voorzitter Annemarie Schouw, volgde een korte inleiding over het ontstaan van de VHP, precies 40 jaar geleden in restaurant Brederode te Santpoort. Zes aanwezige leden van het eerste uur (dhr. J.C. Katoen, dhr. H.N. Appel, dhr. J.B. Postel, dhr. H.W. Wispelweij, dhr. T.A. Wortman en dhr. J.W. Bouman) werden in het zonnetje gezet en er werd kwistig met anekdotes uit de begintijd van de VHP gestrooid. Dagvoorzitter Willem de Wijs, stafmedewerker bij HR Tata Steel afdeling Organisatie, toonde zich een geroutineerd regisseur. Hij betrok de aanwezigen in de zaal bij de presentaties en smeedde zo de gebeurtenissen aaneen tot een uitgebalanceerd geheel. Geert-Jan Haveman behandelde het thema De betekenis van werk, onder meer geïllustreerd door de piramide van Maslow. Ruurd Baane koos als thema Het nieuwe werken ontrafeld, gebaseerd op het gelijknamige boek waarvan hij medeauteur is. Daar waar Haveman een groot vraagteken plaatste in de bovenste drie lagen van de Maslow piramide plaatste Baane daar een groot uitroepteken met de vraag Next Level or Game Over? Dagvoorzitter Willem de Wijs wilde bij de presentatie van Medewerker 2.0 wel eens weten wie van de aanwezigen dit begrip kende. Slechts enkelen kenden het begrip. Vinden jullie jezelf een sexy-bedrijf dan? Om het eens over andere boeg te gooien. Gemengde reacties vanuit de zaal: Ik ben bang dat we dat niet zijn, we zijn een zware industrie. Ik denk dat we niet sexy zijn, immers we moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen en de spelregels liggen daarom behoorlijk vast. Positief van Tata Steel IJmuiden is dat er een product gemaakt wordt dat schaars is in Nederland. Volgens Haveman richt Tata Steel zich primair op de arbeidsmarkt van techneuten, en daar scoort Tata Steel wel degelijk hoog. Wel tekent hij aan dat onderzoek aantoont dat de MBO-er meer baat heeft bij structuur, en dat er daardoor voor MBO-ers enige discrepantie bestaat met die nieuwe Medewerker 2.0. Na de presentaties was er voor de zaal gelegenheid voor het stellen van vragen aan de sprekers, en ruimte voor discussie. Tata Steel is een basisindustrie met een sterke nadruk op kwaliteitseisen. Hoe kan Tata Steel op Het Nieuwe Werken (HNW) inspelen? Baane: Een behoorlijk aantal bedrijven zit in een spagaat. Neem de banken die te maken hebben met compliance en risk management. Hetzelfde geldt voor Tata Steel, waar de kwaliteitseisen enorm zijn. Alles wordt stringenter gereguleerd en dat lijkt haaks te staan op de roep om meer vrijheid. Een aantal jaren geleden werd onmogelijk geacht om HNW in te voeren en toch vonden bedrijven daar mogelijkheden voor. Haveman: Neem bijvoorbeeld opleiding. Bij de CAO-besprekingen komt dit onderwerp altijd op tafel. De discussie gaat dan echter over wie de opleiding betaalt, over de inhoud wordt nooit gesproken. Is die Medewerker 2.0 dan alleen maar een sticker? Velen onder ons hebben altijd veel mogelijkheden gekregen of genomen in vrijheid van werken. Het is vooral een kwestie hoe je meer mensen kunt uitdagen. Haveman: We zijn redelijk conservatief. Tata Steel is een erg gericht leerbedrijf. De mensen zijn verslaafd aan de technologie. Wanneer je een vergelijking maakt met andere bedrijven dan staan ze anders in ons bedrijf. Recent zien we Indiërs en Nederlanders naast elkaar. Het verschil in cultuur is als een verschil tussen dag en

3 nacht. Maar voor je het weet praten ze over staal en zijn de verschillen weg. Wat is de rol en functie van het management ten aanzien van flexibiliteit? Heeft een sensitivity training wel zin? Baane: Dit is afhankelijk van de organisatorische context. Bij Google in Amerika stelden ze een aantal geleden de vraag: Hebben wij management überhaupt nodig? Ze werden ontslagen, maar al snel werd duidelijk dat ze erg belangrijk zijn. Met name de onderste laag die feeling heeft met de werkvloer. Mensen vinden overigens hun directe chef belangrijk, maar de hogere chef niet. De managers kwamen terug. Voor een deel dezelfde managers. Maar wel met andere vaardigheden. Hoe hebben andere bedrijven ingespeeld op HNW? Baane: Bij DSM Delft kwam de HNW visie voort uit een burning platform situatie. Vanuit visionair leiderschap werden de regels niet meer via trechters over de mensen uitgespreid. Veel stafzaken kwamen weer terug in de lijn. Er werd een wij-gevoel gecreëerd. Je zag dat er managementlagen verdwenen. Echter, wat hier in Nederland wel werkt, werkt niet in bijvoorbeeld China. Hoe hebben de vakbonden gereageerd? Baane geeft aan dat bij het samenvoegen van CAO s meestal niet wordt ingezet op veel vernieuwing, maar veel aan cherry-picking werd gedaan. d.w.z. alleen de plussen uit alle deel CAO s werden behouden. Haveman vult aan met een voorbeeld uit de Andrelon fabriek. In deze fabriek werkten hoofdzakelijk vrouwen. Bij de omvorming van werktijd ten gunste van de vrouwen, was er vooral weerstand vanuit het mannenbolwerk van de vakvereniging. Een CAO is toch noodzakelijk? Hoe kun je anders werkgelegenheid in de regio behouden. Haveman: Een werkgever gaat altijd voor minder (personeel). Wat noodzakelijk is zijn afspraken over hoe het moet. Veranderingen blijven plaatsvinden en een recessie zoals nu gaat ook weer over. De focus moet liggen op hoe de verandering gaan plaatsvinden. Neem opleidingen. Het gaat vanwege de recessie op dit moment slecht met Tata Steel. Toch wordt de Tata Steel Academy wel degelijk in stand gehouden. Bij HR is Opleidingen de grootste club. Vanwege de kosten gaan we meer opleidingen zelf verzorgen i.p.v uitbesteden. In 2008 zagen we dezelfde dip en ook toen bleef het percentage opleidingen hoog. Hebben wij de nieuwe generatie in huis? Waarom horen we ze niet? Baane: Neem Albert Heijn met werknemers op de winkelvloer. Die hebben eigen communities (facebook, hyves) waar ze elkaar vragen stellen. Albert Heijn volgt dit. Sinds 1 jaar bestaat Yammer bij TATA Steel. Wat doen jullie hiermee? Een oud voorzitter van de VHP vraagt: Toen ik als voorzitter begon hadden we allemaal ideeën. Dat is niks geworden want de VHP is de kleinste en als we niet meelopen met de grote vakbonden dan kunnen we niet meekomen. Een ander vult aan: Vroeger hadden we CAO1 en CAO2. Zou het geen idee zijn om de hele kantoordienst een op moderne leest geschoolde nieuwe CAO2 te maken? Haveman: Ik heb dat 2 keer voorgesteld, maar jullie weten ook heel goed dat de CAO-onderhandelingen volgens bepaalde patronen en processen verlopen. Waarom nemen jullie als VHP geen eigen standpunt in? De dagvoorzitter rond de vragenronde af met twee prangende vragen. Kennen jullie het percentage jongeren, d.w.z. onder de 35 jaar, onder jullie leden? Het precieze aantal is niet een-tweedrie bekend. Het aantal is niet hoog terwijl er best een aanzienlijk potentieel aan nieuwe leden ligt. Haveman geeft aan dat hij best lid zou willen worden van een club van professionals, niet van een groep met een H in de naam. Baane had eerder al gevraagd naar de contacten met de Magneet, de 3 organistie van young professionals bij Tata Steel. De dagvoorzitter vervolgt met de tweede vraag: We hebben nu zo n 110 expats. Ik heb niemand gehoord over internationalisering? De zaal reageert heftig met reacties als: De jonge garde heeft kindjes en zit daarom vastgeroest. Toen ik werd uitgezonden, waren ze me daarna in IJmuiden snel vergeten. Ik werd zelfs door andere hiervoor gewaarschuwd. Haveman: Het internationaal werken neemt toe, maar het aantal expats neemt af. Er zijn meer korte uitzendingen, het reizen binnen Europa wordt makkelijker. We hebben de beschikking over moderne communicatiemiddelen zoals video conferencing. Annemarie Schouw rond de middag af door alles kort samen te vatten. De VHP gaat zeker met de aangedragen suggesties aan de slag beloofde ze en bedankte alle aanwezigen voor hun inbreng, waarop Ruurd Baane de VHP veel eigenwijsheid toewenste. De middag werd afgesloten met een informeel samenzijn onder genot van een hapje en een drankje. Hier werd nog flink gebruik gemaakt van de gelegenheid om herinneringen op te halen. Johan Zwakman

4 4 Vanuit het overleg Sociaal plan hoofdonderwerp in Technisch Overleg Om tot een goed sociaal plan te komen was geen eenvoudige zaak. Er waren heel wat tussenstappen nodig. We hebben jullie daarover geïnformeerd en geraadpleegd. Uiteindelijk heeft dit de steun van onze leden gekregen. Met Beter Werken gaat ongeveer de helft van onze collega s te maken krijgen, de gevolgen ervan zullen waarschijnlijk 20% van hen treffen. Daarom is het goed dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de gang van zaken tijdens het traject en de begeleiding. Inhoudelijk zijn over al deze zaken de afgelopen maanden ook pamfletten van de VHP verschenen. Hoewel het bedrijf geen garanties wilde of kon afgeven dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen, gaat er alles aan gedaan worden om deze operatie met zo min mogelijk pijn voor de medewerkers te laten verlopen. Om verdere detaillering van de aanpak te bespreken en om de wijze waarop gemaakte afspraken worden gehanteerd te blijven volgen is er een stuurgroep gevormd bestaande uit bestuurders van vakverenigingen en Tata Steel. Het programma Beter Staal Voor Morgen kan ook op het gebied van onderhoud (maintenance) tot organisatorische aanpassingen leiden. Om die reden is afgesproken een werkgroep te vormen waarin de vakverenigingen vertegenwoordigd zijn. Er zijn in het TO nog enkele andere onderwerpen in bespreking. Met name de uitwerking van de nieuwe vakantiewetgeving die dit jaar effectief wordt. Zoals wij het zien gaat het alleen om de wettelijke vakantiedagen (20 per jaar) die daadwerkelijk binnen anderhalf jaar opgenomen moeten worden om vervallen ervan te voorkomen. Terugkijkend hebben we een mooie stap gemaakt met het Sociale Plan voor Beter Werken, en liggen er nog genoeg zaken voor het Technisch Overleg voor de komende tijd. Ankie van den Berg, Frans Staats en Dennis Kohen Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 november 2011 Aanwezig: 25 leden. Onze voorzitter Annemarie Schouw opent de vergadering en geeft het woord aan Ruben Groen. Presentatie Het energie efficiency (EE-) programma door Ruben Groen Uit een vergelijking naar de uitstoot van CO2 van Tata Steel IJmuiden met andere staalbedrijven komt naar voren dat we weliswaar met een tiende plaats hoog in de ranglijst staan, maar dat de koploper Posco het 2x beter doet. Naar aanleiding hiervan is aan McKinsey gevraagd te helpen bij het besparen van energie om daarmee de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit heeft geleid tot het opstarten van het EEprogramma waarvoor Ruben Groen als programma manager is aangesteld. Het totale energieverbruik in IJmuiden is ongeveer 62 PJ (referentiejaar 2010/2011) per jaar. Het doel van het programma is om in 2014/15 circa 5 à 10% op energiegebruik te besparen. Het programma bestaat uit een onderzoek bij alle werkeenheden naar bespaarmogelijkheden. Met elk onderzoek is ongeveer 14 weken gemoeid. Met het totale programma wordt 80% van het energiegebruik in kaart gebracht. Eind 2012 moeten alle inventarisaties gereed zijn. Gezien de resultaten tot nu toe wordt de verwachting uitgesproken dat de besparing zeker gehaald wordt en dat waarschijnlijk al een jaar eerder dan gedacht. Het totale programma bestond in november uit 148 maatregelen en groeit na iedere afronding van een diagnostische fase bij een werkeenheid (we zitten nu al boven de 200 maatregelen) waarvoor substantiële investeringen nodig zijn. Een deel is in de investeringsprogramma s van de werkeenheden opgenomen. Dit betreft maatregelen met een relatief korte terugverdientijd. Ruben noemt als voorbeeld van een besparingsmaatregel het aanbrengen van deksels op de pannen in de staalfabriek. In deze fabriek liggen ook de meeste mogelijkheden voor besparingen. Naast energiebesparingen bij Productie wordt ook gekeken naar besparingen op verlichting en het gebruik van perslucht. Als voorbeeld wordt genoemd dat de druk van de perslucht in de leidingen niet overal even hoog hoeft te zijn. Ook de mindset is niet vergeten: zowel het personeel als de leiding wordt meer energie bespaar bewust gemaakt, bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken hoeveel energie een bepaalde handeling kost. Op een vraag vertelt Ruben dat er twee teams van zes man aan de onderzoeken werken. De implementatie vindt plaats door 4 man plus een full time kracht uit de werkeenheid met daaraan gekoppeld enkele mensen die incidenteel ingezet worden. Alle capex projecten worden voorbereid en uitgevoerd door PTC.Ten slotte wordt gevraagd of het nu echt nodig was om McKinsey in te schakelen. Ruben antwoordt dat ze vooral sterk zijn in de methodiek: ze hebben ervoor gezorgd dat iedereen bij de les bleef, maar ze waren ook van belang bij het overtuigen van het management. Vreemde ogen dwingen! Huishoudelijk deel Mededelingen: l Het jubileumprogramma is rond. Lysbet Donders zal samen met Annemarie het symposium openen. l Afgelopen vrijdag 18 november 2011 hebben de VV n gesproken met Tata Steel over onze brief en de brieven van de andere VV n met betrek king tot Beter Werken. Er is gesproken over de volgende onderwerpen: geen gedwongen ontslagen, behoud van arbeidsplaatsen, geen verdere uitbesteding, noodzakelijke investering en de positie van medewerkers die nu buiten de scope van Beter Werken vallen. De gesprekken verliepen constructief. Er komt een soort sociaal plan, wat niet betekent dat er ontslagen

5 zullen vallen. Echter het zal niet in alle gevallen lukken om gedwongen ontslagen tegen te gaan. HTD is een apart onderwerp van gesprek. Er is een concept overeenkomst tussen Tata Steel en de VV n opgesteld, waarover laatst genoemden zich nu gaan beraden. Als de VV n zich hierin kunnen vinden, wordt op basis hiervan verder gesproken. Annemarie roept de leden op om met ideeën te komen. Graag per . Er komt nog naar voren dat er geluiden zijn dat het transfercentrum omgezet wordt naar mobiliteitscentrum. Op verzoek van de voorzitter doet Guus Keilman enkele mededelingen uit de Raad van Beheer (RvB) van Stichting Pensioenfonds Hoogovens. De dekkingsgraad was eind vorige maand net iets boven de 105%. Dat is dus nog net aan de veilige kant. Volgens Guus zal er echter nog jaren geen indexatie mogelijk zijn. In de RvB wordt uitgebreid gesproken over de nieuwe pensioenwet. Verder hangt in de lucht dat de RvB kleiner gaat worden en gaat bestaan uit betaalde krachten. Het gevolg van het kleiner worden zou wel eens kunnen zijn dat de VHP daar dan geen afvaardiging meer in heeft. Er komt dan echter wel een deelnemersraad, waar we dan wel weer zitting in zullen hebben. Notulen ALV d.d. 16 juni en 7 juli 2011: Beide notulen worden goedgekeurd. Naamswijziging VHP Corus in VHP Tata Steel: De naamswijziging is geëffectueerd. Begroting 2012: De penningmeester, René Duursma, geeft een korte toelichting en wijst erop dat we nog steeds een structureel te kort hebben, dit ondanks het feit dat er al een contributieverhoging van 10% is verwerkt in de cijfers. Na een uitgebreide discussie waarin aan de orde wordt gesteld of we nu wel of geen contributieverhoging willen, vraagt René of iedereen akkoord kan gaan met een verhoging van 1,= per maand. Daar tekent niemand bezwaar tegen aan. 5 Rondvraag: Herman Schipper vraagt of de VHP nog gereageerd heeft op het verdwijnen van het kerstpakket voor de gepensioneerden. Dat is niet het geval. Frans Staats zegt dat de COR denkt aan een ludieke actie. Theo Wortman zegt dat de VOHM middels een brief aan de directie gevraagd heeft om het besluit, om voortaan geen kerstpakketten voor de gepensioneerden beschikbaar te stellen, te veranderen naar een opschorting. Het antwoord, dat inmiddels binnen is, is negatief. Uit de vergadering komen vervolgens enkele gedachten naar voren voor een oplossing: leden via een enquête oproepen om met ideeën te komen, kerstpakketten uit een solidariteitsgedachte volledig afschaffen; het ter beschikking stellen van de kerstpakketten van de werkenden aan de gepensioneerden en het beschikbare budget verdelen over werkenden en gepensioneerden. Het bestuur zal zich gaan beraden op te nemen stappen. In relatie met het voorgaande wordt de vraag gesteld wat de uitslag was van de vorig jaar gehouden enquête. Die is onbekend. Om 18:35 sluit Annemarie de vergadering. Johan Zwakman Lunchlezing Future Steel Vehicle Onder grote belangstelling sprak Marc Lambriks, Product Marketing Manager automotive over het Future Steel Vehicle project. Dit project is een initiatief van World Auto Steel, de Automotive groep van World Steel de wereldwijde brancheorganisatie van de staal industrie. Dit project is gestart om als staal industrie een antwoord te kunnen geven op de uitdagingen waar onze afnemers voor staan en om staal als materiaal te blijven promoten. Voor de automobiel industrie bestaan de uitdagingen voornamelijk uit het reduceren van CO2 emissies, waaronder het brandstofverbruik. Eén van de belangrijkste aspecten is dus gewichtsreductie waar de Future Steel Vehicle het belang van staal als constructiemateriaal in het chassis van de volume modellen moet aangeven. Voor Tata Steel is één van de redenen om in het project deel te nemen dat wij inzicht krijgen in de product-mix van de toekomst en het onder de aandacht brengen van nieuwe staalsoorten. In het project is de gehele carbon footprint beschouwd: niet alleen is er gekeken naar het brandstofverbruik van het voertuig, maar ook naar de CO2 emissie die bij productie van de diverse constructiematerialen vrijkomt. Aangezien de emissie tijdens gebruik steeds meer afneemt word de emissie

6 6 in de productiefase steeds belangrijker. In de verdere uitwerking van de Future Steel Vehicle is gekozen voor een voertuig vergelijkbaar met een VW Polo met volledig elektrische aandrijving, dit omdat bij deze aandrijving de massareductie van het chassis het lastigst is. Uiteindelijk is via een topologisch optimalisatie een optimaal ontwerp gevonden en is per subsysteem gezocht naar de optimale staalsoort. Hiervoor zijn de kosten versus de massa en de kosten versus emissie van broeikasgas als uitgangspunt genomen. Steeds is gezocht naar de staalsoort die hierop het gunstigste scoorde. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ontwerp waarbij de massa van het chassis door grootschaliger toepassing van hoge sterktestalen (AHSS) met maar liefst 35% is gereduceerd (ofwel iets meer dan 100 kilo!). Verder blijkt staal over de gehele levenscyclus een gunstig constructiemateriaal. Na afloop van de presentatie was er een levendige discussie over dit actuele onderwerp. De lunchlezing is een mooi voorbeeld hoe de VHP functioneert als netwerk van professionals. Jaap van Eenennaam Better than Before Herbouw Beitsbaan 22 Presentatie op ALV 18 juni 2012 Dave Philipse, projectmanager Beitsbaan 22, geeft een presentatie op de komende ALV over de brand en de herbouw van Beitsbaan 22, die op 27 december 2010 grotendeels werd vernield.

7 Jaarverslag 2011 Mutaties We hebben dit jaar afscheid genomen van Fred Gerritsma als secretaris, diens werkzaamheden zijn door Jaap van Eenennaam overgenomen. Jessica Nagtegaal, ex-voorzitter van onze vereniging, heeft plaatsgenomen in de Adviesraad. George Spoor is toegetreden tot de Kascommissie. Aan het einde van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur als volgt: Bestuur Mw. A. (Annemarie) Schouw, voorzitter P.J. (Jaap) van Eenennaam, secretaris R.P.J. (René) Duursma, penningmeester D. (Dennis) Kohen, bestuurder J. (Johan) Zwakman, 2e secretaris Mw. A.C. (Ankie) van den Berg, bestuurslid G.H. (Gerard) Keet, bestuurslid B.M. (Bas) Neelis, bestuurslid F. (Frans) Staats, bestuurslid Adviesraad C. (Kees) de Haan Mw. E.F.M. (Loes) Jansen G.J. (Guus) Keilman Mw. J.Ph. (Jessica) Nagtegaal Kascommissie A.D. (Ad) Bos J.W. (Jan) van Laar G.J.A. (George) Spoor Ontwikkeling Ledenbestand Op 1 januari 2011 hadden wij 399 leden en aan het eind van het verslagjaar op 31 december leden. Wij hebben in het afgelopen jaar 21 voornamelijk jonge nieuwe leden bijgeschreven, 6 grotendeels postactieve leden hebben bedankt en 2 postactieve leden zijn overleden. Tenslotte hebben 7 leden hun dienstverband met Tata Steel beëindigd en daarom ook hun lidmaatschap opgezegd. Vergaderingen In het verslagjaar 2011 zijn er twee ledenvergaderingen gehouden. Op 16 juni is de reguliere Algemene Ledenvergadering gehouden waarin de jaarverslagen en de verkiezing van het bestuursorgaan aan de orde kwamen. Daarnaast heeft Fred Gerritsma een presentatie gehouden over zijn ervaringen in projecten. Hiervoor heeft hij de motor bij Voorwals 1 als voorbeeld genomen. Tevens heeft op 7 juli een extra ALV plaatsgevonden. Deze extra ALV was noodzakelijk omdat bij de vergadering op 16 juni geen quorum aanwezig was. In de extra vergadering is de naamswijziging van VHP Corus tot VHP Tata Steel aangenomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november heeft Ruben Groen, programma manager Energy Efficiency, ons geïnformeerd over het Energy Efficiency programma en de aanpak om energiegebruik te verminderen. Informatie aan de leden Staalkader is in 2011 twee keer uitgebracht. Daarnaast worden de leden op de hoogte gehouden middels Nieuwsflitsen. Nieuwsflitsen worden verspreid via en, indien mogelijk, gepubliceerd op de website. In 2011 zijn er naast 4 nieuwsbrieven ook 5 nieuwsflitsen verspreid. De nieuwsflitsen stonden in het kader van de ontwikkelingen rond het Beter Werken programma. Algemene zaken Door de naamswijziging van de onderneming in Tata Steel kon de naam VHP Corus niet meer worden gehandhaafd. Na de extra ALV van 7 juli kon de naamswijziging VHP Corus in VHP Tata Steel verder in gang worden gezet. Uiteindelijk is op 4 oktober 2011 de nieuwe naam door middel van gewijzigde statuten formeel vastgelegd. Op 30 november 2011 bestond de VHP Tata Steel maar liefst 40 jaar! Dit is op gepaste wijze gevierd 7 door middel van een seminar met als thema Arbeidsvoorwaarden over 40 jaar. Sprekers op dit seminar waren Geert-Jan Haveman, directeur opleiding en ontwikkeling en Ruurd Baane van Bright & Company. Het seminar is goed bezocht. De stand van ons pensioenfonds alsmede voorgenomen wijzigingen in de Raad van Beheer van het pensioenfonds hadden de aandacht van de pensioencommissie. Het Technisch Overleg stond de tweede helft van 2011 voor het grootste deel in het teken van het Beter Werken programma. Er is lange tijd onderhandeld over een sociaal plan met betrekking tot de personele gevolgen van dit programma. De VHP-delegatie in het Technisch Overleg bestond uit Dennis Kohen, Frans Staats en Ankie van den Berg. VHP Tata Steel heeft beide halfjaarlijkse UOV-vergaderingen (Unie van Onafhankelijke Vakverenigingen) in Culemborg bijgewoond. VHP Tata Steel werd vertegenwoordigd door Ankie van den Berg en Margreet Korver (22 juni 2011), respectievelijk Annemarie Schouw en Margreet Korver (1 december 2011). Ter bepaling van de VHP benadering van het Beter Werken programma heeft er één maal een gezamenlijke vergadering met bestuur en Adviesraad plaatsgevonden. Verkiezing bestuursorgaan Ingevolge artikel 10.2 van de statuten treden elk jaar alle bestuursleden af. De overige leden van de Adviesraad en de Kascommissie stellen zich allen eveneens herkiesbaar. Met nadruk wordt erop gewezen dat ook leden van VHP Tata Steel kandidaten voor het bestuur kunnen voordragen. De kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren en door 10% van de stemgerechtigde leden zijn ondertekend en vergezeld gaan van een bevestiging van de kandidaat dat zij/hij bereid is het bestuurslidmaatschap te aanvaarden (statuten artikel 9.2). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Jaap van Eenennaam, tel Jaap van Eenennaam secretaris

8 8 Financieel jaarverslag 2011 VHP Tata Steel Bij de begroting 2012 in de vorige Staalkader kwam al ter sprake dat 2011 een opmerkelijk jaar zou worden. We hebben onderwerpen voorbij zien komen als de invoering van ORBA in de zomer en Beter Werken gevolgd door het Sociaal Plan in het najaar. De sporen zijn zichtbaar in de financiële positie ultimo 2011 van VHP Tata Steel. De inkomsten waren zoals begroot, maar de uitgaven waren hoger. De overschrijding is een direct gevolg van ORBA, Beter Werken en het Sociaal Plan. Deze extra onderwerpen vergden extra inzet van onze bestuurder en dus ook extra kosten van de bestuurder die we betalen aan de UOV. Ik heb de kosten uitgesplitst in de staat van baten en lasten. Er is ,29 extra betaald aan Beter Werken en Sociaal Plan, wat ruim 50% meer is dan begroot. Deze uitgave verklaart het grootste deel van de overschrijding. Andere extra kosten zijn gemaakt voor raadpleging van deskundigen bij de invoering van ORBA en voor het jubileum van VHP. Het is inderdaad slordig dat we dat niet voorzien hadden maar toch wilden we het vieren. In totaal zijn de extra uitgaven ,19. Het exploitatietekort komt daarmee op ,59. Dit gaat ten koste van de vermogenspositie welke nu tot ,29 afgenomen is. Het bestuur vindt dat alle uitgaven verantwoord zijn. De huidige financiële positie is niet in gevaar, maar er moet wel bijgestuurd worden. Het bestuur volgt daarin een tweesporenbeleid. Allereerst is compensatie gezocht voor de eenmalige kosten in 2011 maar daarnaast ontkomen we niet aan het Staten van Baten en Lasten Begroting Werkelijk Begroting Baten Contributies , Kapitaalopbrengst , Werkgeversbijdrage , Onttrekking verkiezingskosten aan vermogen Totaal: , Lasten Kosten bestuurder voor CAO ,51 Beter Werken en Sociaal Plan ,29 Individuele kwesties 1.908,96 Regulier overleg 5.726,74 Afdracht UOV , Compensatie opslag UOV Kosten ORBA ,11 - Secretariaat , Vergaderkosten , Portokosten , Staalkader , Verkiezingskosten , Afschrijving inventaris , PR-activiteiten , Éénmalige kosten jubileum VHP ,51 - Diverse 0 0,00 0 Bankkosten , Totaal: , Exploitatieresultaat ,59 30 Balans per 31 december Activa Bank: -spaar-/internet-/depositorekening , ,82 Giro-/kapitaalrekening 895, ,95 Kantoorinventaris 1.216,62 705,91 Nog te vorderen , ,38 Totaal: , ,06 Passiva Fonds verkiezingskosten 2.500, ,00 Fonds algemene doeleinden , ,67 Sociaal fonds , ,62 Nog te betalen kosten 2.974, ,77 Vooruit ontvangen contributies 0 117,00 Totaal: , ,06 bijstellen van de contributie. De extra kosten gemaakt voor onze bestuurder hebben twee onderdelen. Allereerst zijn er de extra uren van de bestuurder waar het bestuur van vindt dat ze gerechtvaardigd zijn. Maar daarbovenop komt een opslag voor meerwerk buiten de begroting om. Deze opslag hebben we besproken met de UOV en deze heeft aangeboden een deel van de opslag voor 2011 in 2012 te compenseren. Deze correctie is in de bijgevoegde begroting 2012 ingevoegd. Daarnaast heeft het bestuur een deel van de taken van onze bestuurder zelf overgenomen om de kans op een overschrijding in 2012 te beperken. De bijgestelde begroting 2012 laat geen tekort meer zien. Maar dat is geheel te danken aan de compensatie van de UOV. Daarom zullen we voorstellen om de contributie 2013 te verhogen in de komende najaarsvergadering. Dank zij de financiële compensatie in de belastingheffing die in december via de werkgever wordt uitgekeerd resulteert de bruto verhoging van 12,00 per jaar in een netto verhoging van ongeveer 6,00. De kascontrolecommissie heeft alle inkomsten en uitgaven in 2011 gecontroleerd en deze weergave in orde bevonden. René Duursma Penningmeester

9 Juridische hulp bij arbeidsconflicten Als penningmeester van de VHP voel ik af en toe een spagaat vooral als het gaat over de voordelen van het lidmaatschap in vergelijk met de contributie. Het spagaat is dat we de belangen van onze leden als collectief behartigen, maar voor individuele gevallen geen verzekering hebben. Anders gezegd: we brengen in het bijzonder de belangen van de midden- en hogere groepen onder de aandacht bij CAO onderhandelingen en het tussentijds technisch overleg met de werkgever. Maar als er iets op persoonlijk vlak scheef loopt en een werknemer ontslagen dreigt te worden hebben we geen rechtsbijstandsverzekering in het VHP-lidmaatschap zitten. In onze langjarige ervaring was een heel beperkte ondersteuning van onze leden door onze bestuurder in gesprekken met de werkgever voldoende om tot een bevredigend resultaat te komen. Ook wilden we een dubbeling met een rechtsbijstandsverzekering vermijden, omdat veel leden deze toch al hebben. Eerste Hulp Het verlenen van hulp en ondersteuning van leden door de VHP is daarom getrapt. In eerste opvang kan een bestuurslid of de bestuurder van de vakbond beperkte ondersteuning bieden. Denkt u aan ca 3 uur begeleiding en advies bij gesprekken met de werkgever. We willen onze leden niet in de kou laten staan als er problemen zijn. Als de kwesties langduriger ondersteuning vragen dan bespreekt het bestuur dit en komt met een voorstel voor beperkte extra begeleiding. Maar echt langdurige ondersteuning die meerdere tientallen uren vragen kunnen we als vereniging niet bekostigen. We hebben recent onderzocht of we de hulp van de UOV-jurist voor u kunnen inroepen. Dit is mogelijk, maar gebeurt wel op uw eigen kosten. Geen verzekering, wel een specialist inhuren Ook de overkoepelende organisatie UOV kan géén individuele verzekering aan VHP leden aanbieden. Een UOV-jurist kan de VHP leden wel ondersteunen op gebied van arbeidsrecht bij conflicten, maar niet bij letselschade. In een toelichting noemt de UOV dat een inzet van 14 uur van een arbeidsjurist voldoende is om tot een schikking te komen. Een citaat uit het aanbod van de UOV: De kosten daarvoor zijn een startvergoeding van 127,53 plus een bedrag van 1.918,-, totaal: 2.045,53. Voor dit bedrag kan een arbeidsjurist van het werkapparaat 14 uur aan een kwestie besteden, wat proefondervindelijk in de meeste gevallen voldoende is om de zaak bij een kantonrechter te beslechten. Indien er toch sprake zou zijn van een overschrijding dan zullen wij op nacalculatiebasis een bedrag van 137,- per uur in rekening brengen. De griffierechten dienen door het lid 9 zelf te worden voldaan en VHP Tata is voor ons het factuuradres. De UOV-jurist wordt, op verzoek van het VHP-lid door de VHP ingehuurd bij de UOV op kosten van het betreffende VHP-lid. Omdat het een extra service betreft, rekent de VHP de kosten direct door aan het lid dat de extra service aanvraagt, en komen deze kosten niet ten laste van de vereniging. Voordat een lid gebruik kan maken van deze service, zal er eerst een overeenkomst opgesteld worden. Als u gebruik wilt maken van de UOV jurist, neemt u dan contact op met het VHP-bestuur. Het bedrag 2.045,53 ex BTW (tarieven 2012) moet gezien worden tegen de totale omvang van een ontslagvergoeding. De UOV vindt dat binnen redelijke grenzen vallen. Expliciet vermeld ik dat letselschade uitgesloten is, het gaat alleen over arbeidsrecht. Vindt u dit een schrikbarend hoog bedrag en denkt u daarom niet zonder een verzekering voor de kosten van langdurige ondersteuning bij conflicten op gebied van arbeidsrecht te kunnen, dan bevelen we u aan om zo spoedig mogelijk zelf een rechtsbijstandsverzekering te regelen. Houdt u wel rekening met een wachttijd als u de verzekering direct aan wilt spreken. René Duursma penningmeester

10 10 OR verkiezingen 2012 Eind van dit jaar zijn er weer OR verkiezingen. Na de voor VHP succesvolle verkiezingen in 2008, willen we er ook dit jaar weer een succes van maken. Het zijn turbulente tijden bij TATA Steel in IJmuiden. Na de reorganisatie met bijbehorende personeelsdiscussie in 2008, werden we ook eind 2011 weer opgeschrikt door het reorganisatie programma Het beste Staal Maken voor Morgen. De vakverenigingen en de medezeggenschap hebben beide een eigen rol in deze tijden. Voor de vakbonden telt vooral de arbeidsvoorwaardelijke kant van de zaak. De OR heeft een toetsende taak: wat is het doel van elke (deel) reorganisatie, wordt dat doel bereikt met de voorgestelde aanpassingen, en is de lange termijn continuïteit van de Site IJmuiden ermee gediend. Ook ziet de OR er op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen Mede door de aanpassingen in de organisatie is ook de structuur van de OR en aangepast. Momenteel zijn hiervoor een aantal Ondernemingsraad Commissies (OC s) ingesteld. De OR Structuur zal bij de verkiezingen anders zijn dan in Het succes begint echter bij goede mensen. Een deel van onze huidige OR-leden heeft aangegeven weer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn, maar we hebben ook weer nieuwe mensen nodig. In een aantal gebieden zijn er momenteel open vacatures in de OR en. Wij roepen u allen dan ook op om een OR kandidatuur in overweging te nemen. Ga eens het gesprek aan met een van onze OR leden, en leer zo het werk van de OR te kennen en waarderen. Bas Neelis Onderwerpen in de COR Het Beste Staal maken Voor Morgen (BSVM) Sinds de zomer van 2011 lag het programmadeel Beter Werken (onderdeel hiervan is een grote personele reductie) stil. In de vorige Staalkader heb ik daar iets over verteld. Het heeft vervolgens lang geduurd, maar nu de randvoorwaarden helder zijn kon een herstart van Beter Werken plaatsvinden. Er is met Tata een convenant afgesloten waar partijen zich aan houden. De geldigheid van een dergelijk document is juridisch getoetst. Belangrijke vraag die de COR zo goed mogelijk beantwoord wilde zien is brengt dit verbeterprogramma ons staalbedrijf daadwerkelijk in veilige haven? Zekerheid daarover is niet volledig, maar in de COR als afdoende beoordeeld. Maar ook de vraag hoe houden we controle over de grote diversiteit aan veranderingen?. Het afsluiten van een Sociaal Plan is een voorwaarde in het convenant en daar is sinds januari aan voldaan. Een stuurgroep, waarin de voorzitters van de betreffende OR n en een delegatie van het bedrijf zitting hebben zorgt voor toetsing aan het convenant en is de brievenbus voor binnenkomende adviesaanvragen Beter Werken. McKinsey is niet meer betrokken bij het programmadeel Beter Werken. De afdelingen Site Facilities (SF) en Coated Products (CPR) zijn volop bezig evenals Human Resource (HR) en Communications And public Affairs (CFA). De eerste personele afbouw en boventalligheid worden na de zomer verwacht. Onderhoudstrategie in IJmuiden Een andere pijler in het programma BSVM is de onderhoud strategie in IJmuiden. Er zijn velerlei voornemens voor veranderingen op dit gebied. Volgens Tata Steel zal dit niet tot een FTE reductie leiden, daarom is dit onderwerp tot op heden nog onderbelicht gebleven in de COR. Personele gevolgen zijn er op termijn wel, bijvoorbeeld als gevolg van de zwaardere eisen die gesteld worden aan medewerkers en de ideeën m.b.t. veranderend werkpakket van intern versus extern. Nieuwe Operating Model (NOM) Het Nieuwe Operating Model is door zowel de COR als de directie geëvalueerd. Frappant is dat de evaluatie door de directie en die van de COR voor een groot deel overeen komen. Het NOM fase 1 heeft niet de verbetering gebracht zoals beoogd, zoals het verkleinen van het EBITDA gat met onze concurrenten. In de behandeling van de adviesaanvraag voor het 2e deel van de invoering van het NOM, waarbij het voornemen is om een zogenaamde downstream hub te vormen bestaande uit Packaging (TSP), Colors, Tubes e.a. zal met de uitkomsten van de evaluatie van fase 1 rekening worden gehouden. Driving Performance Driving Performance (performance management) wordt verder ingevoerd. Een instemmingverzoek daartoe is behandeld in de COR. Misverstanden zijn gerezen door de later ingebrachte aanvulling, waarbij voor iedereen het voeren van functionering- en beoordelingsgesprek gecombineerd wordt in 1 prestatiegesprek. Tevens is de relatie met de CAO pas in een later stadium gelegd. Dit betreft met name de beloningsaspecten als gevolg van de beoordeling. Niet-ingedeelden werden al eerder met deze nieuwe systematiek geconfronteerd en vanaf nu is dat ook de functiegroep 18 en hoger. Na dit jaar word Driving Performance verder uitgerold. De COR wil in de loop van dit jaar een nauwgezette evaluatie van de implementatie. Andere onderwerpen in de COR een volgende keer Frans Staats

11 Pensioenfonds SPH tot nu toe redelijk bestand tegen Eurocrisis In de Staalkader van najaar 2011, schreef ik een stukje over de volgende pensioen zaken: 1. Het pensioenakkoord tussen sociale partners, inclusief discussies binnen FNV en amendementen van PvdA fractie wasdoorgevoerd. 2. De dekkingsgraad van SPH was gezakt van 112% eind 2010 tot ca. 105% eind oktober Verwacht werd dat er geen ruimte voor indexatie in de komende jaren zal zijn. 11 de beide portefeuilles, (de zogenaamd matchingportefeuille (met staatsleningen en covered bonds) en returnportefeuilles ( met o.a. aandelen en vastgoed)) in de crisisperiodes met gemiddeld 5,7 % over de afgelopen 5 jaar toch behoorlijk gerendeerd hebben. Omdat de verplichtingen in dezelfde periode met name door langer leven met 8,5% nog meer zijn gestegen, kon de dekkingsgraad niet op peil worden gehouden. Enige verbetering in het beleggingsbeleid is mogelijk in het accepteren van iets meer tactische ruimte in renterisico s. 3. De herijking van het beleggingsbeleid van het fonds samen met een extern bureau. 4. Mijn oproep om bij het jubileum via een prijsvraag de dekkingsgraad van SPH in 2036 te voorspellen. Omdat er nog steeds bijzonder veel ontwikkelingen rondom pensioenen zijn, is een korte update van bovenstaande punten mijns inziens best nuttig. 1. Na de recente val van het kabinet en het begrotingsakkoord van 5 politieke partijen, is het pensioenakkoord gedeeltelijk achterhaald: Voorgesteld wordt nu om al vanaf 2013 de AOW leeftijd met stappen van 2 maanden te verhogen om zo in 2019 uit te komen op 66 jaar. Dit zal zowel voor de uitgaven van de overheid als voor de verplichtingen van de pensioenfondsen gunstig zijn. Wat een en ander nu voor de uiteindelijke versie van de nieuwe Pensioenwet betekent, zal in de komende maanden moeten blijken. 2. Vooral door aanpassing van de vereiste rekenrente van de verplichtingen van pensioenfondsen, is de nominale dekkingsgraad van SPH eind 2011 uitgekomen op bijna 110% en bedraagt deze medio april %. Dat is ten opzichte van veel andere pensioenfondsen goede prestatie, maar de dekkingsgraad blijft toch ruim achter bij de streefdekkingsgraad. Daarom blijft de verwachting dat volledige indexatie voor bijna actieven en ca gepensioneerden de komende jaren niet mogelijk zal zijn. Kortingen, zoals bij andere fondsen aangekondigd, zijn voor alle deelnemers van SPH, nu nog niet aan de orde. 3. In een flink aantal workshops heeft de Raad van Beheer zich in de afgelopen maanden over het beleggingsbeleid gebogen. Geconcludeerd is, dat 4. Op de geslaagde jubileumbijeenkomst in november jl. is door het VHP bestuur, de prijsvraag nog niet aangekondigd. Daarom plaats ik hierbij alsnog mijn eigen schot voor de boeg voor de dekkingsgraad van SPH bij het 65 jarig bestaan van de VHP in 2036: Ik voorspel dat deze 118 % zal bedragen. Tot slot iets over een informatie bijeenkomst van SPH met delegaties van alle 4 vakverenigingen in maart jl. over een mogelijke andere bestuurstructuur van het Pensioenfonds. Doel van de bijeenkomst was om na te gaan hoe het bestuur slagvaardiger gemaakt kan worden, onder behoud van de inspraak van alle belanghebbenden. Daarbij is ook vermeld dat om te voldoen aan een eis van de toezichthouder DNB, er medio zomer 2012 twee externe deskundigen in de Raad van Beheer van SPH worden opgenomen. Ik zal het VHP bestuur en U allen over het verloop van deze ontwikkelingen blijven informeren. Met hartelijke groet Guus Keilman Voorstellen nieuwe secretaris Aangezien ik al geruime tijd deel van het Bestuur uitmaak verwacht ik niet al te veel introductie nodig te hebben. Wel wil ik mij in mijn nieuwe rol nog even voorstellen: sinds de laatste ALV is Fred Gerritsma formeel afgetreden als secretaris en heb ik deze functie overgenomen. Aan mij de zware taak om Fred te evenaren. Fred heeft een gestructureerde erfenis nagelaten: alles is netjes gedocumenteerd en geïnventariseerd, zodat ik tegen niet al te veel verassingen ben opgelopen. Gelukkig maar, want de ontwikkelingen rond het Sociaal Plan waren hectisch genoeg. Jaap van Eenennaam

12 12 Zoek jij een nieuwe uitdaging? WO R D O R - L I D! De VHP Tata Steel zoekt weer kandidaten voor de komende OR verkiezingen. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met je locale OR-vertegenwoordiger of met een van onze Bestuursleden. Secretariaat Fotografie Bestuur Margreet Korver, Office manager Gerard Keet Annemarie Schouw, voorzitter Postbus 23 Jaap van Eenennaam Jaap van Eenennaam, secretaris 1960 AA Heemskerk René Duursma, penningmeester Dennis Kohen, bestuurder ING Johan Zwakman, 2e secretaris Ankie van den Berg Gerard Keet Bas Neelis Contributie in 2012 Frans Staats Actieven 28,75 per kwartaal of 107,50 per jaar* Postactieven 13,50 per kwartaal of 46,50 per jaar* * bij automatische betaling geldt per transactie een korting van 2,50. Lidmaatschap Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk tegen het einde van elk kalenderkwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat van de VHP Tata Steel, Postbus 23, 1960 AA Heemskerk.

Staalkader. Zeer gewaardeerde

Staalkader. Zeer gewaardeerde Staalkader BELANGENORGANISATIE VOOR MIDDENGROEPEN EN HOGER PERSONEEL BIJ TATA STEEL De vorige keer schreef ik over draagvlak, samenwerking, compromis en zorgvuldigheid. Wij zaten toen vlak voor de OR verkiezingen.

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO PRINCIPE AKKOORD 13 maart 2014 PROTOCOL CAO Tata Steel IJmuiden BV en de aangesloten bedrijven te IJmuiden, gezamenlijk vormend de Sociale Eenheid IJmuiden (verder te noemen Tata Steel) en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 1 Opening door Voorzitter AGENDA ALV 12 APRIL 2012 2 Mededelingen en ingekomen stukken 2.1 Vaststellen agenda 2.2 Algemene voortgang van de Vereniging 3 Secretariële zaken 3.1 Huishoudelijk Reglement vaststelling.

Nadere informatie

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 SPIN Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Geldig per 28-1-2014 2 Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Ondertekening... 2 Artikel 1 Algemeen...

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond.

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond. (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond N o t u l e n De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur?

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/2014.160 Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Pensioenfondsbesturen bereiden zich voor op hun nieuwe

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Diversiteit in Pensioenfondsen

Diversiteit in Pensioenfondsen Diversiteit in Pensioenfondsen VITP Congres 15 september 2014 Geert-Jan Haveman Vice voorzitter Stichting Pensioenfonds Hoogovens Directeur Human Resources Tata Steel Nederland Diversiteit Geschiktheid

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen

4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen 4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen In het convenant en in de Pensioenwet is er verschil tussen de positie van ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Bedrijfstakpensioenfondsen

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Activiteiten VHP-Zorg in 2013

Activiteiten VHP-Zorg in 2013 Activiteiten VHP-Zorg in 2013 Ten behoeve van de leden biedt de VHP-Zorg op vier gebieden diensten aan: 1. Individuele belangenbehartiging 2. Collectieve belangenbehartiging 3. Ondersteuning/uitwisseling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017. Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart 2016. Vastgesteld op 23 maart 2017. Concept notulen van de algemene leden vergadering van de afdeling Den Helder

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

"Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000

Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 "Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 Nely van der Horst 3 november 2015 HR-ontbijtsessie "Succesvolle samenwerking met OR in uitbesteding" PON 1 Agenda

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Roel Fonville Vught, 12 april

Roel Fonville Vught, 12 april Roel Fonville Vught, 12 april 2017 12-4-2017 1 1. Opening en welkom door de voorzitter. 2. Vaststelling agenda. 3. Ingekomen -, uitgegane stukken en mededelingen. 4. Aantal leden. 5. Beleids- en werkplan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen Pleitnota Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013 Oudeveste.nl gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen vertegenwoordigd door de voorzitter: Mw. mr. B. Jansen hierna: Oudeveste.nl tegen Gemeente

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk

Financieel Jaarverslag Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk Financieel Jaarverslag 2015-2016 Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk 2015-2016 1 Algemeen 1 Aanbieding jaarrekening Jaarrekening vereniging Newschool.nu 2015-2016, goedgekeurd in de schoolmeeting

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie