Pensioengids. Coop pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioengids. Coop pensioenregeling"

Transcriptie

1 Pensioengids Coop pensioenregeling 2015

2 Pensioen Wie Wat Waar Waarom Over uw pensioen Pensioen is belangrijk. Gemiddeld werkt u één dag per week voor uw pensioen. Uw pensioen is uw financiële rugzak voor later. Voor uzelf, maar ook voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden. Neem uw pensioen dus serieus en schat het op waarde. 2 Over uw pensioenregeling Als u werknemer bent bij Coop Supermarkten of Eer & Volharding Uitvaartzorg bouwt u pensioen op bij Coop Pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat uw pensioen goed geadministreerd wordt en dat alle pensioenen op tijd worden uitbetaald. In deze pensioengids leest u meer over uw pensioenregeling. U kunt ook op de website terecht voor informatie over uw pensioen. Hoe leest u deze pensioengids Deze gids is een handig naslagwerk. Handig voor als u in een situatie terecht komt waarin u (ook) aan uw pensioen moet denken. Maar ook handig om te beoordelen of u wellicht iets extra s moet doen voor uw pensioen. Vragen Hebt u vragen over uw pensioen Neem dan contact op met ons. De servicedesk is op werkdagen van uur tot uur bereikbaar op (013)

3 Inhoud 1. Uw pensioen... 7 Wat is pensioen... 8 Hoe werkt het... 9 Voor wie is uw pensioen Wat als u trouwt of gaat samenwonen u gaat scheiden u een kind krijgt of adopteert u of uw dierbaren overlijden u verhuist u in dienst komt u uit dienst gaat u meer of minder gaat werken u met onbetaald verlof gaat u arbeidsongeschikt wordt u werkloos wordt u bijna met pensioen gaat Om even bij stil te staan Waardeoverdracht Verhoging van uw pensioen Pensioenregister Risico s voor uw pensioen Meer informatie Wilt u meer informatie Wijzigingen Klachtenregeling Servicedesk Pensioengids en pensioenreglement... 33

4 Hoofdstuk 1 Uw pensioen 6 In dit hoofdstuk leggen we uit wat pensioen is en hoe uw pensioenregeling eruit ziet.

5 Wat is pensioen Uw pensioen is een spaarpot voor later. U spaart nu voor later voor als u met pensioen gaat. Pensioen is daarom belangrijk. In dit hoofdstuk leest u wat er voor u bij ons geregeld is. Uw pensioenregeling Vanaf uw indiensttreding bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. U moet wel minimaal 21 jaar zijn. Uw pensioenregeling is een middelloonregeling. Dat betekent dat uw uiteindelijke pensioen gebaseerd is op uw gemiddeld verdiende salaris over uw gehele dienstverband. Inkomen voor nu Pensioen is niet alleen voor later. Als u nu zou overlijden, dan ontvangen uw partner en/of kinderen een pensioen van ons. Pensioen kan dus ook ineens heel dichtbij zijn. De hoogte van uw jaarlijkse pensioenopbouw is afgeleid van het salaris dat u in dat jaar verdient. Alle opgebouwde stukjes bij elkaar vormen uw pensioen. We noemen uw pensioenregeling ook wel een uitkeringsovereenkomst. Inkomen voor later 8 Vanaf uw pensioendatum ontvangt u het pensioen dat u bij uw werkgever(s) 9 hebt opgebouwd. Daarnaast begint u tussen uw 65e en 67 jaar AOW van de overheid te ontvangen. En wellicht hebt u zelf nog voor extra pensioen gezorgd, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente-uitkering of banksparen. Pensioen via uw werkgever(s) Tijdens uw werk bouwt u pensioen op via de pensioenuitvoerder van uw werkgever(s). Zolang u werkt bij Coop Supermarkten of Eer & Volharding Uitvaartzorg bouwt u pensioen op via de pensioenregeling bij Coop Pensioenfonds. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, ontvangt u maandelijks uw pensioen. Dit pensioen ontvangt u levenslang. AOW De AOW is een basispensioen voor iedereen. Voor de opbouw ervan hoeft u niets te doen, tenzij u voor langere tijd in het buitenland gaat wonen. Iedereen die in Nederland verblijft, bouwt vanaf zijn 15e AOW op*. Op vindt u meer informatie over de AOW. * De AOW leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67. In 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in jaar. Op welke pensioenen hebt u recht Ouderdomspensioen: dit is uw inkomen vanaf uw pensioendatum Partnerpensioen: dit is inkomen voor uw (ex-)partner als u overlijdt Wezenpensioen: dit is inkomen voor uw kinderen als u overlijdt PENSIOEN IS UW FINANCIËLE RUGZAK VOOR LATER Hoe werkt het Elk jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling, bouwt u een stukje van uw ouderdomspensioen op over het salaris dat u in dat jaar verdient. Het uitgangspunt daarvoor is uw pensioensalaris. Wat is uw pensioensalaris Het pensioensalaris is hetzelfde als uw vaste jaarsalaris plus vaste bruto toeslagen, vakantiegeld, dertiende maand en gegarandeerde tantième (uitbetaalde vakantiedagen tellen niet mee). Er geldt een maximum pensioensalaris van (2015). Waarover bouwt u pensioen op Het ouderdomspensioen dat u opbouwt komt bovenop uw AOW. Bij uw pensioenopbouw wordt daar rekening mee gehouden. U bouwt namelijk alleen pensioen op over uw pensioensalaris vanaf (2015). Dit bedrag wordt de franchise genoemd. Over de franchise bouwt u geen pensioen op omdat u van de overheid een AOW ontvangt. U bouwt over het bedrag dat overblijft pensioen op. We noemen dat resterende bedrag de pensioengrondslag.

6 Hoeveel pensioen bouwt u op Over de pensioengrondslag bouwt u in ,82% (2014 1,80%) aan ouderdomspensioen op. Over het salaris boven het maximum van (2015) bouwt u géén pensioen op in deze pensioenregeling. Voor wie is uw pensioen Uw ouderdomspensioen is voor u. Partnerpensioen is voor uw partner. Bijzonder partnerpensioen is voor een eventuele ex-partner. Wezenpensioen is voor uw kinderen. U BOUWT ELK JAAR EEN STUKJE PENSIOEN OP Pensioen als u pensioneert Als u met pensioen gaat dan ontvangt u een levenslang ouderdomspensioen. Dit pensioen is alleen voor u bedoeld. Pensioen als u overlijdt Wat kost uw pensioen Als u overlijdt, hebben uw eventuele (ex-)partner en/of kinderen recht op een 10 Pensioen is een dure arbeidsvoorwaarde. En een belangrijke, want het gaat om uitkering van het pensioenfonds. Als u samenwoont dan moet u uw partner wel 11 een belangrijk deel van uw inkomen voor later. De premie voor uw pensioen is eerst aanmelden. 21% van uw pensioengrondslag. Uw bijdrage aan de premie bedraagt 7,3% van de laatst voor u vastgestelde pensioengrondslag. De rest van de kosten Pensioen voor uw partner bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Het gaat (13,7%) betaalt uw werkgever. in vanaf de eerste dag van de maand van uw overlijden en wordt levenslang uitgekeerd. Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij uw werkgever dan is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw pensioendatum had kunnen opbouwen. Voorbeeldberekening Jan is vijf jaar in dienst van Coop Supermarkten. Zijn vaste salaris is Jan werkt fulltime. Het salaris van Jan en de pensioenopbouw is in deze vijf jaar niet veranderd. Pensioensalaris: Franchise: Pensioengrondslag: ( ) Hij bouwt 1,82% per jaar op. Hij is 5 jaar in dienst dus zijn totale opbouw is 5 jaar x 1,82% van zijn pensioengrondslag ( ). Dat is dus Dit wil zeggen dat Jan voor deze 5 jaar werken recht heeft op een levenslang ouderdomspensioen van bruto per jaar. Uw kinderen hebben tot hun 18e, en in het geval zij studeren tot hun 27e, recht op wezenpensioen. Dit bedraagt 14% van het (bereikbare) ouderdomspensioen. Mocht u beiden overlijden dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Als u in Nederland woont, stuurt de gemeente waar u staat ingeschreven na uw overlijden automatisch een bericht naar het pensioenfonds. Woont u in het buitenland, dan is het belangrijk dat uw overlijden door uw nabestaanden bij ons wordt gemeld. Ex-partner Gaat u scheiden dan wordt het pensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap, verdeeld. De helft van uw ouderdomspensioen is

7 dan voor uw ex-partner, u kunt hierover andere afspraken maken met uw ex-partner. Als u eerder een partner hebt gehad, heeft deze na uw overlijden recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot aan het moment dat u uit elkaar ging. Dit zogenaamde bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner. Arbeidsongeschikt Wordt u in de toekomst ziek Dan nemen wij de premiebetaling van u over voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Dit doen wij alleen als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. U vindt meer informatie op onze website. Hoofdstuk 2 Wat als Door veranderingen in uw privéof werksituatie kan uw pensioen straks anders uitpakken dan u wellicht verwacht. Wanneer moet u op uw pensioen letten

8 Wat als u trouwt of gaat samenwonen Gaat u trouwen, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst aan Dan krijgt uw partner recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt. Wat als u gaat scheiden Wanneer uw huwelijk of geregistreerde partnerschap eindigt, heeft uw ex-partner recht op een deel van het opgebouwde pensioen. U hebt recht op een deel van het opgebouwde pensioen van uw partner. Het pensioen wordt automatisch verdeeld. Uw ex-partner krijgt: Uw partner is degene met wie u: de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de periode van huwelijk getrouwd bent; of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Als u samenwoont dan een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; wordt het pensioen alleen verdeeld als u dit notarieel hebt vastgelegd en uw een samenlevingsovereenkomst hebt die aan onze voorwaarden voldoet (zie partner hebt aangemeld. het pensioenreglement). Ook moet u de samenleving melden door ons een het partnerpensioen dat u tot het moment van scheiding hebt opgebouwd 14 kopie van de samenlevingsovereenkomst te sturen. (dit deel wordt ook wel bijzonder partnerpensioen genoemd). 15 Partnerpensioen Uw partner heeft recht op partnerpensioen, wanneer u overlijdt. Op hoeveel partnerpensioen uw partner recht heeft, hangt af van: uw salaris; een eventuele eerdere partner die recht heeft op (een deel van uw) partnerpensioen. Partner aanmelden Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap hebt, dan krijgen wij dit automatisch door. Gaat u samenwonen Dan kunt u dat doorgeven aan ons. Gaat u samenwonen Wij krijgen niet automatisch door dat u samenwoont. Als u wilt dat uw partner recht heeft op partnerpensioen als u overlijdt dan moet u uw partner aanmelden. U kunt andere afspraken met uw partner maken. Zoals bijvoorbeeld een andere verdeling. Tijdig melden Meld uw scheiding binnen twee jaar aan het pensioenfonds. U moet daarbij de formeel gemaakte afspraken overleggen (scheidingsconvenant). U gebruikt hiervoor het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen, dat u kunt downloaden via Let op: alleen als u ons tijdig hebt geïnformeerd over uw scheiding, wordt het aan uw ex-partner toekomende deel van het pensioen rechtstreeks door ons aan haar of hem uitbetaald. Als uw keuze voor pensioenverdeling niet binnen twee jaar bij ons bekend is, ontvangt u na uw pensionering ook het deel waar uw ex-partner recht op heeft. Dat wil niet zeggen dat uw ex-partner dan geen recht meer heeft op een deel van uw pensioen. Uw ex behoudt zijn/haar recht maar moet dit dan rechtstreeks via u regelen. Wij spelen daar dan geen rol meer bij. Let op: ook als u jonger bent dan 21 jaar kunt u uw partner aanmelden.

9 Verevening Het pensioen blijft op uw naam staan. Vanaf uw pensioendatum ontvangt uw ex-partner zijn/haar deel van uw ouderdomspensioen. Na uw overlijden ontvangt uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen. Overlijdt uw ex-partner eerder dan uzelf Dan krijgt u het verevende gedeelte van het ouderdomspensioen weer terug. Het bijzonder partnerpensioen komt dan te vervallen. Wat als u een kind krijgt of adopteert Als u een kind krijgt dan hoeft u dat niet te melden aan het pensioenfonds. Al uw kinderen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Let op: U kunt in overleg met uw partner andere afspraken maken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een andere verdeling. Stief- en pleegkinderen Heeft u stief- en/of pleegkinderen die u onderhoudt en opvoedt als uw eigen kinderen Dan moet u deze kinderen zelf aanmelden bij ons. Wat als u of uw dierbaren overlijden Wanneer u zelf overlijdt Wanneer u overlijdt, wordt het pensioenfonds daar automatisch over geïnformeerd door de gemeente. Indien er recht is op partner- en wezenpensioen, neemt het pensioenfonds vervolgens contact op met uw nabestaanden. Ook de eventuele uitkering van een bijzonder partnerpensioen aan een ex-partner wordt automatisch door ons geregeld. Als u bent verhuisd naar het buitenland dan moet uw partner uw overlijden zelf melden bij ons. Uw partner dient een kopie van de overlijdensakte toe te sturen. Wanneer uw partner overlijdt Wanneer uw partner overlijdt, heeft dat geen directe gevolgen voor uw pensioen in uw pensioenregeling bij Coop Pensioenfonds. Download het echtscheidingsformulier via F Vul het formulier in en stuur het op naar het pensioenfonds F Wanneer uw kind overlijdt Overlijden van een kind heeft geen gevolgen voor uw pensioensituatie. U hoeft het overlijden van een kind niet aan ons te melden.

10 Wat als u verhuist Verhuizingen binnen Nederland hoeft u niet door te geven aan het pensioenfonds. De adreswijziging ontvangt het fonds automatisch via uw gemeente. Als u naar het buitenland verhuist Een adreswijziging naar/in het buitenland ontvangt het pensioenfonds niet automatisch. Deze verhuizingen moet u zelf doorgeven aan ons. Wat als u uit dienst gaat Als u uit dienst gaat, eindigt uw deelname aan de pensioenregeling. U kunt uw pensioenregeling niet voortzetten. Gaat u naar een andere werkgever en gaat u daar deelnemen aan een pensioenregeling Dan kunt u uw pensioen meenemen óf laten staan bij ons. Het meenemen van uw pensioen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever wordt waardeoverdracht genoemd. U moet dit binnen zes maanden aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Verhuizen naar het buitenland heeft vaak gevolgen voor de opbouw van uw Het voordeel van waardeoverdracht is dat u één pensioenopbouw en één AOW of voor de uitkering daarvan. Kijk voor meer informatie op pensioenuitvoerder houdt. Als u met pensioen gaat, ontvangt u van één 18 instantie uw pensioen. Het is belangrijk dat u de keuze voor waardeoverdracht 19 bewust maakt. In hoofdstuk drie leest u meer over waardeoverdracht. Neem contact op met de SVB om de gevolgen van emigratie voor uw AOW te bespreken Let op: Heeft u een klein pensioen bij ons Dan kopen wij dit na twee jaar standaard af. Dit betekent dat u dan in één keer de waarde van het opgebouwde pensioen krijgt uitgekeerd. Wilt u dit niet Maak dan gebruik van waardeoverdracht. Wat als u in dienst komt Als u in dienst komt, zorgt uw werkgever voor uw aanmelding bij ons. U kunt het pensioen dat u hebt opgebouwd bij een eventuele vorige werkgever meenemen naar ons pensioenfonds. Het meenemen van pensioen naar ons pensioenfonds heet waardeoverdracht. U moet dit binnen zes maanden aanvragen bij ons. Wat als u meer of minder gaat werken De hoogte van uw pensioenopbouw hangt samen met de hoogte van uw salaris. Als u meer of minder gaat werken, heeft dit gevolgen voor uw salaris en dus ook voor uw pensioenopbouw. Dat werkt door in zowel uw ouderdomspensioen als uw partneren wezenpensioen. Het voordeel van waardeoverdracht is dat u één pensioenopbouw en één pensioenuitvoerder houdt. Als u met pensioen gaat, ontvangt u van één instantie uw pensioen. Het is belangrijk dat u de keuze voor waardeoverdracht bewust maakt. In hoofdstuk drie leest u meer over waardeoverdracht. MINDER WERKEN = MINDER SALARIS = MINDER PENSIOEN

11 Voorbeeldberekening parttime werken Eveline is drie jaar in dienst van Coop Supermarkten. Haar vaste salaris is Eveline werkt parttime (50%). Wat als u arbeidsongeschikt wordt Bij arbeidsongeschiktheid kan uw inkomen behoorlijk dalen. U kunt in aanmerking komen voor een uitkering van de overheid. Het salaris van Eveline is in deze drie jaar niet veranderd. De jaarlijkse pensioenopbouw (1,82%) blijft in dit voorbeeld gelijk. Eerst wordt het fulltime Uitkering van de overheid pensioensalaris berekend ( ). Dit pensioensalaris wordt verminderd met Als u twee jaar ziek bent, bepaalt het UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) de franchise = = Eveline werkt parttime. in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Als u 35% of meer arbeidsonge- Daarom wordt de fulltime pensioengrondslag van verminderd met 50%. schikt bent verklaard door het UWV, ontvangt u de WGA- of IVA-uitkering. Wat overblijft is de deeltijd pensioengrondslag = Deze uitkering ontvangt u tot uw AOW ingaat zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw inkomen kan fors dalen. Kijk voor meer informatie op 20 In 2014 bouwt zij 1,82% per jaar op. Eveline is 3 jaar in dienst dus haar 21 totale opbouw is 3 jaar x 1,82% van haar pensioengrondslag ( ). U betaalt geen pensioenpremie meer Dat is dus 700. Dit wil zeggen dat Eveline voor deze 3 jaar werken recht Als u arbeidsongeschikt bent dan blijft u pensioen opbouwen. U hoeft dan heeft op een levenslang ouderdomspensioen van 700 bruto per jaar. minder of geen bijdrage aan de pensioenpremie meer te betalen. Als u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent dan betaalt u geen pensioenpremie. Als u gedeeltelijk (35% of meer) arbeidsongeschikt bent dan betaalt u een deel van uw pensioenpremie voor dat deel dat u nog werkt. Uw pensioenpremie De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast aan uw Wijzigingen in uw situatie moet u direct melden bij het pensioenfonds. Dit kan gewijzigde salaris. Uw werkgever geeft dit door aan ons. namelijk gevolgen hebben voor uw pensioen. Wat als u met onbetaald verlof gaat De hoogte van uw pensioenopbouw hangt samen met de hoogte van uw salaris. Als u onbetaald (deeltijd) verlof opneemt, heeft dit gevolgen voor uw salaris en dus ook voor uw pensioenopbouw. Over het deel dat u met verlof bent, bouwt u geen pensioen op. Dat werkt door in zowel uw ouderdomspensioen als uw partner- en wezenpensioen. Tijdens de eerste 18 maanden van uw onbetaald verlof, blijft u wel verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Wat als u werkloos wordt Bij werkloosheid eindigt uw dienstverband bij uw werkgever. Ook uw deelname aan de pensioenregeling eindigt. Als u werkloos raakt, hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering van de overheid. Kijk voor meer informatie hierover op Bent u tussen twee dienstverbanden een periode werkloos, dan bouwt u over die periode geen aanvullend pensioen op, alleen AOW. In dat geval is het verstandig uw financiële plaatje goed in de gaten te houden.

12 Wat als u bijna met pensioen gaat Tegen de tijd dat uw pensioen in zicht komt, kunt u uw pensioen op een aantal manieren op uw wensen afstemmen. U hebt de volgende mogelijkheden: Eerder of later stoppen met werken en uw pensioen dus eerder of later laten ingaan; Uw ouderdomspensioen uitruilen voor meer partnerpensioen; Uw partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen; Kiezen voor eerst tijdelijk een hoger en daarna een lager pensioen. Ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor zorgen dat uw partnerpensioen verhoogd wordt. U kunt daarvoor een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. Partnerpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, kunt u afstand doen van een deel van uw partnerpensioen om zo een hoger ouderdomspensioen te krijgen. Dit gebeurt niet automatisch. Als u dat wilt dan moet u dat, minimaal een maand voor uw pensionering, doorgeven aan het pensioenfonds. Als u een partner hebt, dan moet uw partner schriftelijk toestemming geven. Als u geen partner hebt dan wordt het pensioen automatisch uitgeruild. 22 Uiteraard hebben al deze keuzes invloed op de hoogte van uw pensioen. 23 Let op: Hebt u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen Let op! Voor al deze keuzemogelijkheden geldt een aanvraagtermijn van drie Dan kunt u dit deel van het partnerpensioen niet uitruilen. maanden. Hierna leest u meer over de mogelijkheden. Eerder met pensioen U kunt uw pensioen eerder dan op uw 67ste laten ingaan. Pensioneren is mogelijk vanaf 55 jaar. Houd er wel rekening mee dat u dan een lager pensioen ontvangt. Immers, u bouwt minder lang pensioen op én u moet langer doen met uw opgebouwde pensioen. Eerst meer, dan minder pensioen U kunt ervoor kiezen om in de eerste jaren vanaf uw pensioendatum een hoger bedrag aan ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager bedrag. Hierbij geldt dat de lagere uitkering niet minder mag bedragen dan 75% van de hogere uitkering. Bespreek de mogelijkheden met de Servicedesk. Als u eerder met pensioen wilt, moet u hiervoor drie maanden van tevoren een verzoek indienen bij het pensioenfonds. Het eerder laten ingaan van uw pensioen is alleen mogelijk als u uit dienst gaat en uw partner instemt. Later met pensioen U kunt uw pensioen later dan uw 65ste laten ingaan. Uw pensioen wordt daardoor hoger. Pensioneren is mogelijk tot 70 jaar. U moet wel bij uw huidige werkgever blijven werken om van deze regeling gebruik te kunnen maken. Uitstel tot de eerste van de maand waarin AOW ingaat is sowieso mogelijk. Als u later met pensioen wilt gaan, moet u hiervoor drie maanden voordat u 65 jaar wordt een verzoek indienen bij het pensioenfonds. Wilt u gebruik maken van uw keuzemogelijkheden Geef dit dan minimaal drie maanden voordat u met pensioen gaat, door aan ons.

13 Hoofdstuk 3 Om even bij stil te staan Een aantal zaken is van directe of indirecte invloed op uw pensioen. In dit hoofdstuk vertellen we hier meer over.

14 Waardeoverdracht Verandert u van werkgever dan kunt u uw pensioen meenemen of laten staan bij uw oude pensioenuitvoerder. Het meenemen van uw pensioen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever wordt waardeoverdracht genoemd. Het voordeel van waardeoverdracht is dat u één pensioenopbouw en één pensioenuitvoerder houdt. Als u met pensioen gaat, ontvangt u van één instantie uw pensioen. Het is belangrijk dat u de keuze voor waardeoverdracht bewust maakt. Het is namelijk niet altijd verstandig om het pensioen mee te nemen. In dit hoofdstuk leggen we uit wat waardeoverdracht is, hoe u het pensioen van Coop Pensioenfonds. U moet hiervoor zelf de waardeoverdracht aanvragen. Als u uit dienst gaat bij Coop Supermarkten of Eer & Volharding en u laat uw pensioen bij ons staan, ontvangt u vanaf uw pensioenleeftijd een pensioen van Coop Pensioenfonds. Daarnaast houden uw (ex-)partner en kind(eren) recht op partner- en wezenpensioen. Deze pensioenen zijn gebaseerd op het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd totdat u uit dienst gaat. Waardeoverdracht. Hoe vraagt u het aan Bent u nieuw in dienst Dan vraagt u het bij ons aan. Gaat u uit dienst Dan vraagt u het bij uw nieuwe pensioenuitvoerder aan. 26 aanvraagt en waar u op kunt letten. 27 U doet dit door het formulier waardeoverdracht in te vullen. Dit formulier kunt u bij de Afdeling P&O of bij de Servicedesk opvragen. Vervolgens vraagt de nieuwe pensioenuitvoerder uw gegevens op bij uw oude pensioenuitvoerder. NIEUW IN DIENST U KUNT UW PENSIOEN VAN UW VORIGE WERKGEVER MEENEMEN NAAR COOP PENSIOENFONDS Op basis hiervan ontvangt u van een offerte. Daarin staat de waarde van uw opgebouwde pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in uw nieuwe pensioenregeling. Waardeoverdracht. Uw keuze Met het pensioen dat u bij uw vorige werkgever hebt opgebouwd kunt u twee dingen doen: 1. U laat het achter bij uw vorige pensioenuitvoerder. Die keert het uit als u met pensioen gaat. 2. Of u neemt het mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Als u in dienst komt dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioen van uw vorige werkgever(s) mee te nemen naar Coop Pensioenfonds. U ontvangt dan al uw Vraag bij ons of de afdeling P&O een formulier voor waardeoverdracht aan en stuur dit ingevuld terug. Bekijk de offerte zorgvuldig. Gaat u akkoord met de offerte Stuur dan binnen twee maanden het formulier terug. Let op! Soms is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk. U hoort dit dan van ons.

15 Waardeoverdracht. Waar moet u op letten Bij de keuze voor waardeoverdracht moet u op een aantal zaken letten. Waardeoverdracht en partnerpensioen Onderstaande tekst geldt alleen als u nu in dienst bent bij Coop Supermarkten of Eer & Volharding. Mocht u overlijden dan ontvangt uw partner een partnerpensioen van Coop Pensioenfonds. U bouwt partnerpensioen op vanaf het moment dat u in dienst bent. Hebt u bij uw vorige werkgever partnerpensioen opgebouwd dan is er niets aan de hand. U hebt een volledig partnerpensioen. Hebt u hiervoor geen partnerpensioen opgebouwd Dan is het de vraag of uw oude pensioenuitvoerder een deel van uw ouderdomspensioen gebruikt om partnerpensioen Er is dus een aantal zaken waar u op kunt letten bij waardeoverdracht: - Hoe is het partnerpensioen geregeld in uw oude en in uw nieuwe pensioenregeling - Hoe is de indexatie geregeld - Wat is het type pensioenregeling en leidt waardeoverdracht daardoor door juist meer of minder zekerheid - Wordt het pensioen bij de oude pensioenuitvoerder afgekocht en besluit u daarom om uw pensioen mee te nemen Verhoging van uw pensioen Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwd pensioen te 28 te verzekeren. Als dat niet zo is, dan heeft u een pensioentekort in uw partnerpensioen. verhogen op basis van de algemene prijsstijgingen. U hebt door deze verhoging 29 Als dat wel zo is dan is er niets aan de hand. U bent dan verzekerd en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhoging voor een volledig partnerpensioen. in de toekomst. Het bovenstaande kan ervoor zorgen dat u wel of juist niet kiest voor waardeoverdracht. Geld wordt in de loop der tijd minder waard. Voor 100,- kunt u op dit Dat is een afweging die u zelf moet maken. moment meer kopen dan - bijvoorbeeld - over tien jaar. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen verhoogd wordt. We noemen dit indexatie of toeslag. Als uw Waardeoverdracht en toeslagverlening pensioen niet geïndexeerd wordt, dan wordt het in feite steeds minder waard. Pensioenfondsen proberen de pensioenen elk jaar te verhogen met een toeslag. Het pensioen van de medewerkers wordt verhoogd op basis van de We noemen dit indexatie. Of en zo ja met hoeveel de pensioenfondsen de prijsstijgingen. pensioenen indexeren verschilt per pensioenfonds. Het is daarom goed om na Het pensioen van de gepensioneerden en ex-medewerkers wordt ook verhoogd te gaan hoe uw oude pensioenfonds en uw nieuwe pensioenfonds uw pensioen op basis van de prijsstijgingen. Het bestuur verwacht de komende jaren indexeert. Als bijvoorbeeld uw oude pensioenfonds uw pensioen goed indexeert gemiddeld 60% van de loonstijging dan wel prijsstijging als toeslag te geven. en uw nieuwe pensioenfonds niet, dan kan dat een reden zijn om uw pensioen Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde niet mee te nemen. pensioen uit beleggingsrendement. Het bestuur van het pensioenfonds besluit jaarlijks of de pensioenen verhoogd worden. En zo ja, met welk percentage. Waardeoverdracht en het type pensioenregeling Dit besluit is mede afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. In sommige pensioenregelingen bouwt u geen pensioen op maar bouwt u een pensioenkapitaal op door middel van beleggen. De uitkomst in zo n pensioenregeling is dan onzeker. Bij Coop Pensioenfonds bouwt u pensioen op in een middelloonregeling. U bouwt daarmee een aanspraak op pensioen op. Als u van of naar een werkgever gaat met een pensioenregeling waarin uw pensioenpremie belegd wordt dan moet u goed stilstaan bij de gevolgen van waardeoverdracht. Vraag in dat geval advies aan een voor u betrouwbare adviseur of bespreek uw situatie met uw werkgever. Pensioenregister U kunt inloggen op het Pensioenregister. In het Pensioenregister vindt u al uw pensioenen die u in uw leven hebt opgebouwd. U kunt in het Pensioenregister precies zien hoeveel pensioen u later krijgt. U logt in op het Pensioenregister met uw DigiD code. U vindt het Pensioenregister op

16 Risico s voor uw pensioen Er zijn diverse risico s voor uw pensioen denkbaar: Risico van de pensioenleeftijd Op dit moment is de pensioenleeftijd van de pensioenregeling 67 jaar. De overheid kan besluiten de pensioenleeftijd te verhogen. Dit zal dan gevolgen hebben voor de pensioenregeling. Huidige afspraken Deze pensioengids is gebaseerd op de afspraken die op dit moment tussen de sociale partners zijn gemaakt. Het is mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. 30 Hoofdstuk 4 Meer informatie Economische omstandigheden 31 Geen enkele pensioenregeling geeft garanties. Economische omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat uw pensioen moet worden gekort. Andere maatregelen zoals het verhogen van de premie of het niet indexeren van pensioen behoren ook tot de mogelijkheden. Wij informeren u zo goed mogelijk over uw pensioen bij Coop Pensioenfonds. U ontvangt elk jaar een pensioenoverzicht. Hierop vindt u alle financiële informatie over uw eigen pensioen.

17 Wilt u meer informatie U kunt op verzoek de onderstaande informatie opvragen: - het pensioenreglement; - het jaarverslag en de jaarrekening; - de uitvoeringsovereenkomst; - verklaring beleggingsbeginselen; - de hoogte van uw pensioen als u uit dienst bent; - relevante informatie over beleggingen; - informatie over de dekkingsgraad; - informatie over een eventuele aanwijzing of bewindvoerder van De Nederlandsche Bank. Pensioengids en pensioenreglement Deze pensioengids is met de grootste zorg samengesteld. In deze gids wordt uw pensioenregeling op een eenvoudige en begrijpelijke manier uitgelegd. Daardoor bestaat de kans dat de tekst juridisch gezien niet helemaal volledig of correct is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze gids. Dat kan alleen aan het formele pensioenreglement. Het pensioenreglement kunt u opvragen via de servicedesk of downloaden via de website: Website voor actualiteiten klik op nieuws Wijzigingen Het is belangrijk dat het pensioenfonds op de hoogte is van wijzigingen die te maken hebben met uw pensioensituatie, bijvoorbeeld als u verhuist in of naar het buitenland, of als u een samenlevingsovereenkomst aangaat of deze juist beëindigt. Geef deze wijzigingen tijdig door aan Coop Pensioenfonds. Klachtenregeling Coop Pensioenfonds verzorgt de uitvoering van uw pensioenregeling. Heeft u klachten over de uitvoering van de regeling, dan kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van het pensioenfonds. U kunt de klachtenprocedure opvragen bij het pensioenfonds of vinden op onze website. Servicedesk Voor al uw vragen over uw pensioenregeling of uw pensioenoverzicht kunt u terecht bij ons. De medewerkers van de pensioenadministratie helpen u graag verder. De pensioenadministratie is bereikbaar op werkdagen van 8:00 uur tot 18:00 uur op telefoonnummer (013) U kunt ook op onze website kijken

18 Colofon Stichting Coop Pensioenfonds Postadres: Postbus 90170, 5000 LM TILBURG Bezoekadres: Syntrus Achmea Pensioenbeheer Dr. Hub van Doorneweg, RE TILBURG Telefoon: (013) De pensioenadministratie is elke werkdag van 08:00 tot 18:00 uur bereikbaar Redactie: Stichting Coop Pensioenfonds Ontwerp: Vormix, Maarssen Versie 5, september 2015 Met deze versie komen alle eerder verschenen versies te vervallen.

19

Pensioengids. Co-op pensioenregeling

Pensioengids. Co-op pensioenregeling Pensioengids Co-op pensioenregeling 2014 Pensioen Wie? Wat? Waar? Waarom? Over uw pensioen Pensioen is belangrijk. Gemiddeld werkt u één dag per week voor uw pensioen. Uw pensioen is uw financiële rugzak

Nadere informatie

Pensioen. Wie? Wat? Waar? Waarom?

Pensioen. Wie? Wat? Waar? Waarom? Pensioen. Wie? Wat? Waar? Waarom? Over uw pensioen Pensioen is belangrijk. Eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. Uw pensioen is uw financiële rugzak voor later. Voor uzelf, maar ook voor uw partner

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 2 oktober 2017 Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 28 september 2017 Welkom bij het Bakkers Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

delta lloyd pensioenfonds

delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Laag 1 De pensioenregeling in vijf minuten biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw pensioen in een notendop Voor deelnemers geboren voor 1950

Welkom bij PME. Uw pensioen in een notendop Voor deelnemers geboren voor 1950 Deze brochure beschrijft de pensioenregeling voor deelnemers geboren voor 1950. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Servicedesk of ga naar www.metalektropensioen.nl. Welkom bij PME Uw

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijdt u voordat u met pensioen gaat en terwijl u deelneemt aan onze pensioenregeling?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie