Samenvatting Masterclass 2009 Waarheidsvinding, of wat u weten wilt...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Masterclass 2009 Waarheidsvinding, of wat u weten wilt..."

Transcriptie

1 Samenvatting Masterclass. Op 19 juni 2009 werd de jaarlijkse Masterclass gehouden met als onderwerp Waarheidsvinding; of wat u weten wilt. De Masterclass vond plaats in Hotel Figi te Zeist. Er waren 101 genodigden aanwezig en derhalve kan gesproken worden van een goede opkomst. Sprekers: Mevr. mr. J. Meyst-Michels, werkzaam bij Van Benthem & Keulen Advocaten te Utrecht Prof. dr. W.A. Wagenaar, hoogleraar Psychologie & Recht aan de Universiteit te Leiden; De heer mr. P.N. Langstraat, werkzaam als Letselschade-advocaat bij Moree Gelderblom Advocaten te Rotterdam en tevens voorzitter van de Vereniging van Letselschade Advocaten; Ing. A.D. Sijpkes, expert Aansprakelijkheid/CAR- werktuigbouw bij expertisebureau GAB Robins Takkenberg B.V. te Rotterdam. Na een welkomstwoord van de heer J. Fröhlich, CEO bij GAB Robins Takkenberg B.V. en beoogd CEO van Cunningham Lindsey Nederland nam mevrouw Meyst-Michels het woord. Zij was tevens dagvoorzitter.

2 Inleiding mevrouw mr. J. Meyst- Michels In het kader van waarheidsvinding vindt na een schademelding veelal een onderzoek plaats naar de toedracht van een ongeval en tevens naar de schadelast. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de verzekeraar. Een uitzondering hierop volgt uit de uitspraken van de Rechtbank Assen van 25 april en 27 juli 2007, LJN BH In deze uitspraken gaat het om een ongeval uit 1996 waarbij een vrijwilligster tijdens het vastzetten van een paard letsel aan haar linkerhand oploopt. In 2002 volgt een medische expertise. Conclusie luidt posttraumatische dystrofie en 25% functieverlies. In 2004 volgt arbeidsdeskundig onderzoek naar de beperkingen in het huishouden en naar verlies zelfwerkzaamheid. Gelaedeerde blijkt ernstig beperkt en de arbeidsdeskundige schat de behoefte aan huishoudelijke hulp in op 20 uur per week en onderhoud aan huis en tuin op 238 uur per jaar. Dan krijgt de verzekeraar een tip binnen waaruit zou volgen dat betrokkene vanaf 2003 geacht moet worden geen beperkingen meer te ondervinden als gevolg van het ongeval. De verzekeraar laat gelaedeerde gedurende een aantal maanden observeren en de tip wordt bevestigd. Het slachtoffer wordt samen met haar advocaat geconfronteerd met de bevindingen van het onderzoek en de verzekeraar vordert de gemaakte observatie- en onderzoekskosten terug van gelaedeerde. Verzekeraar start een procedure. De verzekeraar baseert haar vordering op opzettelijke misleiding om schadevergoeding te krijgen waarop geen recht bestaat, zijnde een onrechtmatige gedraging. Gelaedeerde stelt als belangrijkste verweer dat het onderzoek in strijd is met de Gedragscode voor Persoonlijk Onderzoek. De rechtbank Assen is echter van mening dat de verzekeraar door de tip een gerede twijfel en een redelijk vermoeden van fraude kon hebben. Een en ander is ook niet in strijd met de subsidiariteit. Er waren al diverse andere onderzoeken geweest en er was geen beter alternatief. Ook aan proportionaliteit was voldaan (gelaedeerde vorderde EUR ,00). De conclusie luidde dat er door de verzekeraar een zorgvuldige belangenafweging had plaatsgevonden en er geen inbreuk op de privacy plaatsvond. Waarheidsvinding vindt vanzelfsprekend echter niet alleen bij fraude plaats, maar ook tijdens een toedrachtsonderzoek. Hierbij dient de expert/schadebehandelaar er op bedacht te zijn, dat niet altijd de feiten komen vast te staan. Een getuige kan als gevolg van de eigen perceptie een gekleurde verklaring afleggen.

3 Professor Dr. W.A. Wagenaar Na mevrouw Meyst-Michels kwam Prof dr. W.A. Wagenaar aan het woord. Prof. Dr. Wagenaar is gespecialiseerd in het geheugen van de mens. In de praktijk geeft hij met name advies in strafzaken, maar ook incidenteel in (letsel)schade-zaken. Dr. Wagenaar heeft met name zijn visie gegeven op het vraagstuk of een getuige hetgeen hij heeft waargenomen op een juiste wijze kan weergeven. Kortom: is het wel juist wat een getuige zich herinnert? In schade-zaken is veelal sprake van lange termijnen. Er is ook geen regelgeving die dit verbiedt. Volgens dr. Wagenaar bederft tijd alleen de herinnering ook niet. Er zijn nl. ook andere redenen die een herinnering bederven : 1. Het moment dat een herinnering wordt gemaakt; waar we geen aandacht aan hebben gegeven, wordt niet opgeslagen en wordt geen herinnering. 2. Het is onwaarschijnlijk dat een getuige op het moment dat hem naar zijn verklaring wordt gevraagd, dit voor de eerste maal weergeeft; steeds wordt de representatie geactiveerd, waarna de wijze van vertellen als nieuwe gebeurtenis wordt opgeslagen in de hersenen. Het verhaal kan dus steeds iets veranderen; De vraagstelling is van belang; een suggestieve vraagstelling kan een getuige op ideeën brengen. De letterlijke tekst van vraag en antwoord is noodzakelijk. Het bovenstaande werd tijdens de Masterclass op ludieke wijze gedemonstreerd aan de hand van het proces van Willem Holleeder. Bij het horen van een getuige is het volgens dr. Wagenaar van belang diens verklaring letterlijk op te schrijven. Daarbij komt tevens de vraag aan bod of een getuige alleen geloofwaardig is als deze 100% consistent is. Of bijvoorbeeld 2 getuigen alleen als hun verklaringen identiek zijn. Dit is niet het geval, sterker nog, dan lijkt een en ander geïnstrueerd. Hierbij wordt verwezen naar het dierentuinexperiment. Tevens behandelt dr. Wagenaar nog een voorbeeld van een diefstal van een Mercedes, ondanks een alarm op deze auto. De verzekeraar wenst geen vergoeding te verstrekken, omdat wordt aangenomen dat het alarm niet is aangezet. Tijdens de procedure wordt door de rechter aan betrokkene een bewijsopdracht gegeven, teneinde aan te tonen dat het alarm was ingeschakeld. Hoewel de diefstal 9 jaar eerder had plaatsgevonden, slaagde betrokkene er in 3 getuigenverklaringen te verstrekken, nl van zijn echtgenote, een buurvrouw en hemzelf. De verzekeringsmaatschappij heeft uiteindelijk de schade betaald. Volgens dr. Wagenaar is het in het licht van bovenstaande procedure nuttig om iets te begrijpen van het apparaat dat de verklaring redigeert. Is nl. iets gelijk in het geheugen geplaatst, dan maakt de lange termijn niet uit!

4 Mr. P.N. Langstraat De derde spreker was mr. P.N. Langstraat. Zijn verhaal was geënt op de stelling De waarheid is een leugen. Het procesrecht was in Nederland voor de herziening van het Wetboek van Rechtsvordering in 2002 kneedbaar. Na 2002 zijn er in Nederland nieuwe bepalingen in het Wetboek van Rechtsvordering opgenomen waarmee de waarheidsvinding gediend is. Met name komen in dit kader een aantal wetsartikelen aan de orde. In art. 21 Rv is de waarheidsplicht opgenomen. Dit klinkt heel dwingend, een sanctie ontbreekt echter. Artikel 111 Rv gaat over de substantiëringsplicht. Dit betekent dat een eiser zoveel mogelijk in de dagvaarding dient op te nemen, anders wordt mogelijk het bewijsaanbod als onvoldoende beschouwt. Ook dit artikel heeft echter verder weinig consequenties. Van belang is wel art. 843a Rv. Dit artikel geeft partijen het recht informatie aan elkaar te vragen. Voorwaarden voor het instellen van deze vordering: - Rechtmatig belang; - Het moet gaan om bepaalde bescheiden en niet om een algemeen inzagerecht; hierbij kan worden verwezen naar Rb Dordrecht 11 februari De vordering moet betrekking hebben op een rechtsbetrekking waarin de eiser of zijn rechtsvoorganger partij is. Dit wetsartikel kent echter ook restricties: - gewichtige redenen (bijv. bedrijfsgeheimen); - verschoningsrecht; - als behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gegevens is gewaarborgd. een fishing expedition moet worden voorkomen. Uitgebreid komt ook het Amerikaanse rechtssysteem aan de orde, waarbij de conclusie luidt dat binnen ons rechtssysteem veel eerder wordt toegekomen aan een inhoudelijke behandeling van de zaak.

5 Ing. A.D. Sijpkes Laatste spreker was ing. A.D. Sijpkes. Hij gaf weer hoe waarheidsvinding door onderzoek naar sporen plaatsvindt. Hierbij komen met name de volgende vragen aan bod: - Schade, wat nu? - Waar gaat het om? - Waar is het? - Wat zie, ruik, proef, hoor, voel ik? - Wat vinden anderen ervan? - Verder onderzoek, waaronder de tripodmethode. Deze vragen werden geïllustreerd aan de hand van een aantal onderzoeken waaronder die naar het ongeval met de randstadrail te Den Haag, welke tussen in gebruik was en het ongeval tijdens de voorjaarsstorm in Hierbij was een bouwkraan omgewaaid te Rotterdam.

6 Casus en afronding Halverwege de middag werd een korte film getoond, waarna in subgroepjes een casus werd behandeld. Nadien vond plenaire behandeling plaats in de grote zaal. Ook deze casus stond in het teken van besef dat iedereen wordt beïnvloed door zijn eigen waarneming en perceptie. De dag werd afgesloten met een informele bijeenkomst. Mevr. mr. I.S.J. van Vliet-Koopman, re

Onderzoek in opdracht van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, METRO, Universiteit Maastricht, 23 januari 2008.

Onderzoek in opdracht van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, METRO, Universiteit Maastricht, 23 januari 2008. Letsel & Schade 2010 nr. 3 I 127 I Een redelijk uurtarief John Roth 1 Inleidende opmerkingen Onlangs kreeg ik een brief onder ogen van een WA-verzekeraar aan een letselschadeadvocaat naar aanleiding van

Nadere informatie

Rechtspraak. I 230 I Rechtbank Zwolle-Lelystad 31 augustus 2011 (mr. T.R. Hidma; zaaknr: 184084/ HA ZA 11-444)

Rechtspraak. I 230 I Rechtbank Zwolle-Lelystad 31 augustus 2011 (mr. T.R. Hidma; zaaknr: 184084/ HA ZA 11-444) Rechtspraak I 230 I Rechtbank Zwolle-Lelystad 31 augustus 2011 (mr. T.R. Hidma; zaaknr: 184084/ HA ZA 11-444) Art. 843a Rv, inzage in correspondentie met andere aansprakelijk gestelde partij. De ouders

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist

De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist Bron: ArbeidsRecht 2012/44 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel. +31 30 259 55

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Rechtspraak. 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni. Letsel & Schade 2012 nr. 3

Rechtspraak. 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni. Letsel & Schade 2012 nr. 3 Rechtspraak I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) Relatieve competentie. Rechtbank in vestigingsplaats verzekeraar bevoegd? De verzekeraar dagvaardt de gelaedeerde

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders?

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders? piv Bulletin 7/8 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 4 Wetsvoorstel deelgeschillenprocedure Pagina 10 A/N/P Conges 06-10-2006 Pagina 12 OPS en RSI - HR arresten juni 2006 Pagina 21 Overstap Pagina 24 Agenda

Nadere informatie

Pagina 11 Column... Don t care about other pain in front of me, zong Leona Lewis vanaf een groot scherm bij de opening

Pagina 11 Column... Don t care about other pain in front of me, zong Leona Lewis vanaf een groot scherm bij de opening piv Bulletin 8 Inhoud Pagina 1 Schaderegeling voor jonge slachtoffers Pagina 5 Aansprakelijkheid van scholen Pagina 7 Verschoningrecht voor de mediator? Pagina 10 Opleidingen letselschade Pagina 11 Column...

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens Nieuwsbrief In dit nummer: Deskundigenbericht en medische gegevens Normering en medisch adviseurs De omkeringsregel revisited BTW-plicht bij medisch advies Observatie van claimanten Onterecht en onfatsoenlijk

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Medisch Beoordelingstraject bij letselschade Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Mr. A. Wilken Prof. Mr. A. J. Akkermans Prof. Mr. J. Legemaate ii Colofon

Nadere informatie

74 Schadevergoeding en verjaring

74 Schadevergoeding en verjaring 74 Schadevergoeding en verjaring baar geworden schade en vervolgens op het gekapitaliseerde bedrag. Buitengerechtelijke kosten 4.14. De gevorderde buitengerechtelijke kosten, bestaande uit de declaratie

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

Fraude en de grenzen van zorgvuldig

Fraude en de grenzen van zorgvuldig ontslag Fraude en de grenzen van zorgvuldig onderzoek Mr. F.H.A. ter Huurne en mr. M.J. Keuss Een werkgever die vermoedt dat een werknemer zich schuldig maakt aan fraude, zal dit willen onderzoeken. In

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort Schade van jeugdigen Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort 1. Inleiding 2. Rechtspositie minderjarigen 3. Opvragen medische informatie 4. Verzorgingskosten

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Whiplash, geen beperkingen vastgesteld door neuroloog, verlies arbeidsvermogen afgewezen (Rechtbank Amsterdam d.d. 14-12-2011; LJN-nr.

Whiplash, geen beperkingen vastgesteld door neuroloog, verlies arbeidsvermogen afgewezen (Rechtbank Amsterdam d.d. 14-12-2011; LJN-nr. Whiplash, geen beperkingen vastgesteld door neuroloog, verlies arbeidsvermogen afgewezen (Rechtbank Amsterdam d.d. 14-12-2011; LJN-nr. BV1323) Samenvatting: Eiseres stelt dat zij lijdt aan diverse post

Nadere informatie

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken?

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken? ARTIKEL GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken? Mr. Chr.H. van Dijk & mr. A.E. Krispijn * 1 Inleiding Op 16 juni 2010 is de eerste versie van de Gedragscode Openheid

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie