Welkom. Energiediensten voor lokale besturen VVOS Vlaams Brabant 22/9/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Energiediensten voor lokale besturen VVOS Vlaams Brabant 22/9/2015"

Transcriptie

1 Welkom Energiediensten voor lokale besturen VVOS Vlaams Brabant 22/9/2015

2 Energie-efficiëntie, een project voor de toekomst Waarom? Europese doelstellingen voor 2020 en 2030 Elke gebouw BEN tegen 2050 Renovatiepact Burgemeestersconvenant Ook voor uw gebouwen belangrijk! Een opportuniteit Een signaal naar onze maatschappij 2 EDLB info

3 Aanbod Energiediensten Lokale Besturen Doel Bieden van ondersteuning met producten en diensten inzake : energiebeheer in gebouwen duurzame mobiliteit openbare verlichting Communicatie en sensibilisering naar gebruikers, burgers en ondernemingen over energieefficiëntie en hernieuwbare energie Verwerking van premies Energiebesparingen stimuleren en projecten realiseren 3 23/09/2015

4 Energie-efficiëntie: aanbod Energiediensten Energie in gebouwen HVAC HVAC Gebouwschil Openbare verlichting Verlichting HVAC Hernieuwbaar MS- cabine Duurzame Mobiliteit 4

5 Energie-efficiëntie: aanbod Energiediensten Energie in gebouwen HVAC HVAC Gebouwschil Openbare verlichting Verlichting HVAC Hernieuwbaar MS- cabine Duurzame Mobiliteit 5

6 Aanbod Energiediensten - HVAC HVAC Isolatie Verlichting Energie WKK Stookplaatsrenovatie Onderhoud Ventilatie HVAC Koeling Regelingen Warmtepompen Zonneboilers 6

7 Stookplaatsactie 2015 In 2015 een uitzonderlijke actie bij Eandis Gratis netstudie (max 1 250) Gratis aansluiting (max 5 000) Tussenkomst stookolietanksanering (max 5 000) Gratis voorontwerp (max )* Gratis 2 jaar preventief onderhoud (max )* (*met EDLB/Eandis) Voor wie Aansluitbaar & nog niet aangesloten op het aardgasnet Gebouwen in eigendom van lokale besturen Vraag aan voor 31/10/ /09/2015 7

8 Aanbod energiediensten verlichting HVAC Isolatie Verlichting Energie Verlichting Relighting New lighting 8

9 Aanbod energiediensten - Isolatie HVAC Isolatie Verlichting Energie Dak Beglazing Schrijnwerk Isolatie Vloer Muur 9

10 Gebouwschil 10

11 Aanbod energiediensten - energie Hernieuwbaar en datalogging opbrengsten Samenaankoop energie Energie EPC PV panelen 11

12 Potentieel aan hernieuwbare energie PV installaties 12

13 Energie prestatie certificaat 13

14 Energieprestatiecontract (EPC) Eandis wil u, als lokale besturen, faciliteren om uw energie-uitdagingen via EPC te realiseren We bieden ondersteuning bij Bepalen contractscope Energiezorgplan Advies patrimoniumbeheer Bepalen Baseline Energieverbruik Aankoop EPC conform Wet op Overheidsopdrachten Opmaak lastenboek Voeren van aankoopprocedure Begeleiding bij de contractering m.b.v. typecontracten Advies m.b.t. de optimale financiering Meting, verificatie en afrekening resultaten ESCO 23/09/

15 EPC: dienstverlening in 2 stappen Per stap wordt een (deel)contract afgesloten tussen lokaal bestuur en DNB Via Eandis Via ESCO STAP1: aankoop van EPC 1. Energie-analyse gebouwen 2. Aankoop en gunning EPC 3. Detailstudie Maatregelen STAP2: Energieperformantiecontract Uitvoering Maatregelen Onderhoud & Waarborg Meting & Verificatie Financiering (optioneel) 23/09/

16 Energie-efficiëntie: aanbod Energiediensten Energie in gebouwen HVAC HVAC Gebouwschil Openbare verlichting Verlichting HVAC Hernieuwbaar MS- cabine Duurzame Mobiliteit 16

17 Renovatie MS cabines Wettelijke vereisten ARAB AREI : gewijzigd Keuring Risico analyse Wettelijke controles Cabine zorg plan : maatregelen en kosten Renovatie uitvoeren Optie : overschakeling naar laagspanning Opleiding : BA4-BA5 17

18 Energie-efficiëntie: aanbod Energiediensten Energie in gebouwen HVAC HVAC Gebouwschil Openbare verlichting Verlichting HVAC Hernieuwbaar MS- cabine Duurzame Mobiliteit 18

19 EDLB aanbod : mobiliteit Totaal aanbod Advies voor vergroening van de vloot mobiscan Aankoop van elektrische voertuigen en fietsen Aankoop van voertuigen op CNG Aankoop en installatie van infrastructuur om te tanken en op te laden Sensibilisering 19

20 Promotie duurzame mobiliteit 2015 * Per CNG wagen : 1000 euro premie (max. 2 per lokaal bestuur) voor vrachtwagen (16 ton) euro premie Bij aankoop 2 voertuigen per lokaal bestuur : 1 CNG slow fill installatie (uitz. Binneninstallaties en aansluiting) 20 Bij aankoop 2 elektrische wagens : gratis Wall box (per lokaal bestuur) *Eandis gemeenten

21 Werking energiediensten Eandis / DNB Aannemers Klassieke situatie Lokaal bestuur Studiebureaus Banken Samenwerking met Eandis Lokaal bestuur Lokaal bestuur Lokaal bestuur Eandis / DNB Banken Studiebureaus Aannemers Fabrikanten 23/09/

22 Gebouwen Mobiliteit EDLB stappen in ondersteuning e-boekhouding 1 Energie-advies Projectadvies 2 Werkwijze EDLB : 6 stappen Stap voor stap -gratis -betalend 3 Steeds in overleg met lokaal bestuur Ontwerp (lastenkohier + meetstaat) Aankoop Projectuitvoering Financiering (dossierbehandeling) 4 5 Sensibilisering Communicatie Opleiding Opvolging Onderhoud Monitoring 6 Energiediensten voor 22 lokale besturen

23 Gebouwen Mobiliteit EDLB stappen in ondersteuning e-boekhouding 1 Energie-advies Projectadvies 2 3 Basis : meten is weten Historiek van verbruiken Analyse Gratis Energieboekhouding Comeet Ontwerp (lastenkohier + meetstaat) Aankoop Projectuitvoering Financiering (dossierbehandeling) 4 5 Sensibilisering Communicatie Opleiding Opvolging Onderhoud Monitoring 6 Energiediensten voor 23 lokale besturen

24 Gebouwen Mobiliteit EDLB stappen in ondersteuning e-boekhouding 1 Energie-advies : één gebouw - Globale audit één gebouw Analyse verbruiken knelpunten Voorstelling maatregelen met ramingen 2 - Meetcampagne Energie-advies Projectadvies - Planadvies ~nieuwbouw 3 Energiezorgplan : advies over gehele patrimonium Ontwerp (lastenkohier + meetstaat) Aankoop Projectuitvoering Financiering (dossierbehandeling) 4 5 Sensibilisering Communicatie Opleiding Opvolging Onderhoud Monitoring 6 Energiediensten voor 24 lokale besturen

25 Energie-advies : energiezorgplan Wat? In kaart brengen van verbruiken, technische en bouwkundige aspecten van de gebouwen Voorstel energiebesparende maatregelen en prioritering volgens grootte energiebesparing budgetmatig meest interessant Berekening jaarlijkse besparing Energie CO 2 - uitstoot Berekening terugverdientijd van de maatregelen 23/09/2015 Energiediensten voor 25 lokale besturen

26 EZP Energiezorgplan en Comeet Gratis en met ondersteuning Comeet is vertrekpunt voor EZP (basisdata) Gebouwgegevens gebruikt in EZP Up-to-date? Contactpersoon Lokaal Bestuur? EAN s en adresgegevens m², m³, gebouwschildelen, technische installaties, Verbruiken en jaarrapporten 23/09/

27 Energieanalyse Energiezorgplan praktijkvoorbeeld Praktijkvoorbeeld Energie-analyse 23/09/

28 Energiezorgplan Maatregelenanalyse praktijkvoorbeeld 1.8. Sportcomplex Tempelhof, Tempelhof 57 Overzicht verbruiken en kengetallen Bron Kwaliteit Comeet ID Comeet I Verwarmd vloeroppervlakte m² GA 2012 Gebruiksuren 95 u. Jaarlijks aardgasverbruik Jaarlijks elektriciteitsverbruik kwh kwh Aardgasverbruik per m² Elektriciteitsverbruik per m² 171 kwh/m² 60 kwh/m² I I Overzicht gebouweigenschappen WV U-waarde Aantal Beschrijving huidige situatie Bron Gebouwschil (bouwjaar 1976, judozaal 2014) U-waarde Aantal Beschrijving Investering Besparing Gebouwschil 32% 1,72 W/m²K m² Sportzaal+kleedkamers: Gedeeltelijk geïsoleerd Scans + GA Dakisolatie 12% 0,55 W/m²K 402 m² Judozaal: Plat dak BJ 2014 Scans + GA Dakisolatie 0,27 W/m²K 825 m² Isoleren plat dak kwh B 23% 17% 1,38 W/m²K m² Sportzaal+kleedkamers: Gedeeltelijk geïsoleerd Scans + GA Muurisolatie Muurisolatie 20% 0,79 W/m²K 0,27 W/m²K 456 m² 170 Judozaal: m² Spouwmuur Muur BJ 2014 isoleren Scans GA kwh B 2% 15% 0,76 W/m²K m² Sportzaal: Vloer op volle grond (geen isolatie) Scans + GA Vloerisolatie Vloerisolatie 27% 1,85 W/m²K 402 m² Judozaal: Vloer op volle grond BJ 2014 Scans + GA 2% 3,40 W/m²K 75 m² Sportzaal: Metalen, thermisch onderbroken, profielen, dubbel glas Scans + GA Beglazing Beglazing 5% 2,57 W/m²K 33 m² Judozaal: Metalen, thermisch onderbroken, profielen, HR-glas Scans + GA Infiltratie Technieken 34% Verwarming 36% Stookplaatsrenovatie kwh B 34% Technieken Sanitair warm water SWW afkoppelen en optimaliseren kw Sportzaal: Atmosferische ketel BJ Scans + GA kwh B 8% Verwarming Aardgas Koeling 40 kw Judozaal: 2 condenserende luchtverhitters Scans + GA Sanitair warm Ventilatie water Aardgas kw Indirect via warmtewisselaar via kring CV, 750 liter (100 douches/dag) Scans + GA Koeling Elektriciteit N.v.t. Scans + GA Verlichting Puntvervanging T8 KVSA door T5 EVSA (162 armaturen) Ventilatie Elektriciteit kw Luchtgroep zonder warmteterugwinning BJ dakextractoren Scans + GA Hernieuwbare energie Verlichting Elektriciteit 35 kw Voornamelijk T8 KVSA Scans + GA PV-installatie PV-installatie plaatsen (95 kwp) Hernieuwbare energie kwh E 26% kwh E 56% PV-installatie nvt 23/09/

29 Energie-advies mobiliteit Mobiscan Wat? Analyse van uw huidig voertuigenpark Milieu Financieel Aanbevelingen voor een duurzaam voertuigenpark Berekening besparingspotentieel en terugverdientijd Toelichting bij mogelijke subsidies 23/09/

30 SEAP Lokale besturen - Mobiscan Praktijkvoorbeeld 23/09/

31 Gebouwen Mobiliteit EDLB stappen in ondersteuning e-boekhouding 1 Projectadvies Ontzorgen Advies met raming voor uitvoering Energie-advies Projectadvies 2 3 Technische, gecumuleerde expertise van en voor lokale besturen Vervolg : - goedkeuring projectcontract voor uitvoering - opmaak definitief ontwerp en Ontwerp (lastenkohier + meetstaat) Aankoop Projectuitvoering Financiering (dossierbehandeling) 4 5 Sensibilisering Communicatie Opleiding Opvolging Onderhoud Monitoring 6 Energiediensten voor 31 lokale besturen

32 Gebouwen Mobiliteit EDLB stappen in ondersteuning e-boekhouding 1 Opmaak definitief ontwerp (lastenboek en meetstaat) Aankoop : raamcontracten schaalvoordelen Energie-advies Projectadvies 2 Projectcoördinatie : Startvergadering Opmaak uitvoeringsplan Werfopvolging Oplevering samen met lokaal bestuur (handleiding, as built dossier, gebruik ) 3 Mobiliteit : levering (opleiding, CNG tanken..) Ontwerp (lastenkohier + meetstaat) Aankoop Projectuitvoering Financiering (dossierbehandeling) 4 5 Sensibilisering Communicatie Opleiding Opvolging Onderhoud Monitoring 6 Energiediensten voor 32 lokale besturen

33 Gebouwen Mobiliteit EDLB stappen in ondersteuning e-boekhouding 1 2 Financieringsmogelijkheden : Energie-advies Projectadvies 3 Looptijd 8 jaar : financiering via uw netbeheerder Vaste of variabele rentevoet Ontwerp (lastenkohier + meetstaat) Aankoop Projectuitvoering Financiering (dossierbehandeling) 4 5 Sensibilisering Communicatie Opleiding Opvolging Onderhoud Monitoring 6 Energiediensten voor 33 lokale besturen

34 Gebouwen Mobiliteit EDLB stappen in ondersteuning e-boekhouding 1 Sensibiliseringscampagne gebruikers Na investering ideaal moment Interne communicatie tussen gebruikers Energie-advies Projectadvies 2 3 Communicatie Opmaak projectfiche publicatie op uw website info delen met andere lokale besturen Persartikel voor externe communicatie Opleiding : BA4-BA5 lokale besturen ( Ontwerp (lastenkohier + meetstaat) Aankoop Projectuitvoering Financiering (dossierbehandeling) 4 5 Sensibilisering Communicatie Opleiding Opvolging Onderhoud Monitoring 6 Energiediensten voor 34 lokale besturen

35 Gebouwen Mobiliteit EDLB stappen in ondersteuning 1 e-boekhouding 2 Onderhoud van installaties (PV, HVAC,verlichting ) Energie-audit Projectadvies Monitoring : e-boekhouding, 3 Ontwerp (lastenkohier + meetstaat) Aankoop Projectuitvoering Financiering (dossierbehandeling) 4 5 Sensibilisering Communicatie Opleiding Opvolging Onderhoud Monitoring 6 Energiediensten voor 35 lokale besturen

36 Aanbod energiediensten - principe Hier biedt uw netbeheerder een oplossing aan op uw maat Totaaloplossing of specifieke diensten 36

37 Voorbeeldprojecten Ventilatie met warmteterugwinning Zwembad, Zaventem Museum, Deinze Tijdelijke stookplaats zorgt voor warmte in koude winter School, Melle School, Stabroek Referenties EDLB Decentrale verwarming op aardgas in bejaardenwoningen Moerbeke-Waas WZC Populierenhof Sint-Niklaas Gekend: Stookplaatsen, Relighting, PV EDLB staat open voor innovatie Reeds engagement voor > 100 mio euro Museum verlicht met LEDverlichting Gasabsorptiewarmtepomp Stookplaatsrenovatie 20 bejaardenwoning van stookolie naar gas Ieper 37

38 Energiediensten Eandis geeft u raad, ondersteunt, coördineert en voert uit Infrastructuurwerken Buitenverlichting Synergie en minder hinder Lokale productie Intelligent energienetwerk Duurzame mobiliteit Duurzame gebouwen Warmtenetten Datadiensten en energiemonitoring Energieleveringen Inspelen op nieuwe behoeften 23/09/

39 Samengevat : gemeente & lokale besturen Nulmeting gebouwen gemeente/ lokale besturen data verbruik grondgebied (VITO en LNE) openbare verlichting duurzame mobiliteit gemeente/ lokale besturen data verbruik grondgebied (VITO en LNE) gemeente/ lokale besturen data verbruik grondgebied (VITO en LNE) data verbruik gebouwen data verbruik OV energievraagkaart energievraagkaart energievraagkaart opmaak actieplan (SEAP) E-boekhouding quickscan OV mobiscan energiezorgplan masterplan OV audits en planadvies nieuwbouw realiseren actieplan (SEAP) aanbod realiseren realiseren masterplan OV aanbod CNG / elektrische wagens energiebesparende/ hernieuwbare energie projecten (ontwerp, uitvoering, financiering) opvolging Comeet doven dimmen elektrische fietsen demomateriaal aanbod energie-efficiënte laad- vulapparatuur lampen en armaturen Monitoring sensibilisering gebruikers REG premies data verbruik grondgebied data verbruik grondgebied data verbruik gebouwen data verbruik OV Comeet data verbruik grondgebied 39 23/09/2015

40 Samengevat : inwoners bedrijven gebouwen duurzame mobiliteit gebouwen duurzame mobiliteit inwoners inwoners ondernemingen ondernemingen Nulmeting data verbruik grondgebied (VITO en LNE) data verbruik grondgebied (VITO en LNE) data verbruik grondgebied (VITO en LNE) data verbruik grondgebied (VITO en LNE) energievraagkaart energievraagkaart energievraagkaa rt energievraagkaart opmaak actieplan (SEAP) realiseren actieplan (SEAP) energiefitsessie voor renovatie en bouwfitsessies voor bouwers demomateriaal energiemeters infosessies verbruikswijzer REG premies REG premies Monitoring data verbruik grondgebied data verbruik grondgebied data verbruik grondgebied data verbruik grondgebied 40

41 Sensibilisering - Energiefit- bouwfitsessies Wat? Avond- en dagsessies Over duurzaam bouwen/verbouwen en energiebesparing Leer het van een expert : lesgevers van nationale architectenvereniging (NAV) en Bond Beter Leefmilieu (BBL) Gratis Inwoners en bedrijven sensibiliseren = bijdragen aan doelstellingen Burgemeestersconvenant 23/09/

42 Wij geven u graag advies en helpen u met uw vragen over efficiënt gebruik van energie Contacteer uw Lokale relatiebeheerder 23/09/

Welkom. REG in gemeentegebouwen Provincie West-Vlaanderen 22/09/2015

Welkom. REG in gemeentegebouwen Provincie West-Vlaanderen 22/09/2015 Welkom REG in gemeentegebouwen Provincie West-Vlaanderen 22/09/2015 Energiediensten Eandis geeft u raad, ondersteunt, coördineert en voert uit Infrastructuurwerken Buitenverlichting Synergie en minder

Nadere informatie

Welkom. Energiediensten Lokale Besturen. Klantendag VEB Oktober 2016

Welkom. Energiediensten Lokale Besturen. Klantendag VEB Oktober 2016 Welkom Energiediensten Lokale Besturen Klantendag VEB Oktober 2016 Aanbod Eandis Eandis geeft raad, ondersteunt, coördineert en voert uit Infrastructuurwerken Buitenverlichting Synergie en minder hinder

Nadere informatie

Welkom. Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen

Welkom. Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen Welkom Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen Aanbod Energiediensten voor Lokale Besturen Wat zijn EnergieDiensten voor Lokale Besturen? Energie

Nadere informatie

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 1 Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elektriciteit 2 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aardgas 3 Ondersteuning DNB: overzicht DNB

Nadere informatie

Welkom. Burgemeestersconvenant Wat kunnen we voor u doen?

Welkom. Burgemeestersconvenant Wat kunnen we voor u doen? Welkom Wat kunnen we voor u doen? Ontwikkelingen in het energielandschap EUROPEES FEDERAAL VLAAMS 2 Naar een Europese Energie-Unie met trans-europese infrastructuur 20-20-20 wordt 40-27-27-10 Doel: duurzame,

Nadere informatie

ESCO. Energienamiddag Limburg 28 maart 2014

ESCO. Energienamiddag Limburg 28 maart 2014 ESCO Energienamiddag Limburg 28 maart 2014 Infrax Distributienetbeheerder: ELEKTRICITEIT KABELTELEVISIE RIOLERING AARDGAS 126 Gemeenten alle gemeenten in Limburg 2 mio aansluitingen 1 600 medewerkers Infrax

Nadere informatie

Welkom. PV-panelen op publieke daken. Wase Klimaattop. 14 oktober 2016

Welkom. PV-panelen op publieke daken. Wase Klimaattop. 14 oktober 2016 Welkom Wase Klimaattop PV-panelen op publieke daken 14 oktober 2016 Agenda Zonne-energie in Vlaanderen Zonnepotentie van een dak Aanbod voor Lokale Besturen 2 Context Europese doelstelling: 20% hernieuwbare

Nadere informatie

ESCO. Ronny Thevis. Antwerpen, 26 oktober 2011

ESCO. Ronny Thevis. Antwerpen, 26 oktober 2011 ESCO Ronny Thevis Antwerpen, 26 oktober 2011 Inhoud ESCO - aanbod ESCO - een succes? ESCO - voorbeeldproject ESCO aanbod ESCO = Energy Services Company Globale aanpak: HVAC Relighting Gebouwschil Hernieuwbare

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

Seminariecyclus Duurzaam bouwen DUURZAAM ÉN BINNEN BUDGET. 16 december Principe achter een ESCo (Energy Service Company) Steve CAILLER 3E

Seminariecyclus Duurzaam bouwen DUURZAAM ÉN BINNEN BUDGET. 16 december Principe achter een ESCo (Energy Service Company) Steve CAILLER 3E Seminariecyclus Duurzaam bouwen DUURZAAM ÉN BINNEN BUDGET 16 december 2016 Principe achter een ESCo (Energy Service Company) Steve CAILLER 3E DOELSTELLING(EN) VAN DE PRESENTATIE De uitdagingen van een

Nadere informatie

Welkom. Energiemaatregelen in sportinfrastructuur. Energiediensten voor Lokale Besturen. Sander Van Herzeele 23 maart 2017

Welkom. Energiemaatregelen in sportinfrastructuur. Energiediensten voor Lokale Besturen. Sander Van Herzeele 23 maart 2017 Welkom Energiemaatregelen in sportinfrastructuur Energiediensten voor Lokale Besturen Sander Van Herzeele 23 maart 2017 Agenda Inleiding Inzicht verbruik Reductie verbruik Duurzame energie Efficiënt gebruik

Nadere informatie

Energiebesparing voor A:

Energiebesparing voor A: Energiebesparing voor A: de maatregelenmatrix 13.10.2016 Klantendag Vlaams Energiebedrijf Boris Fornoville Drijfveren Artikel 449 Bestuursakkoord Covenant of Mayors & milieubeleid Kostenbesparing Comfortverhoging

Nadere informatie

Meer ondernemingen en gezinnen over de streep halen voor klimaatactie

Meer ondernemingen en gezinnen over de streep halen voor klimaatactie Meer ondernemingen en gezinnen over de streep halen voor klimaatactie Bram Van Eeckhout Diensthoofd Energiediensten Eandis CO 2 -uitstoot per sector in Vlaanderen 2% Eigen gemeentelijke organisatie Meer

Nadere informatie

Energie efficiëntie: een totaalpakket

Energie efficiëntie: een totaalpakket Energie efficiëntie: een totaalpakket VEB Klantendag (16/10/2015) Inge Goessens Directeur Energie-efficiëntie Agenda De overheid als grootverbruiker Beheer en data vormen de sleutel Energie efficiëntie

Nadere informatie

ESCOLIMBURG2020 Ondersteuning aan lokale besturen. Sandra Penders (Dubolimburg) Dirk Schreurs (Infrax)

ESCOLIMBURG2020 Ondersteuning aan lokale besturen. Sandra Penders (Dubolimburg) Dirk Schreurs (Infrax) ESCOLIMBURG2020 Ondersteuning aan lokale besturen Sandra Penders (Dubolimburg) Dirk Schreurs (Infrax) ESCOLimburg2020: het project Doel: versnelde realisatie energie-performante overheidsgebouwen Goede

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

Praktijkervaringen met WKK. 19.03.2013 Boris Fornoville, Stad Antwerpen

Praktijkervaringen met WKK. 19.03.2013 Boris Fornoville, Stad Antwerpen Praktijkervaringen met WKK 19.03.2013 Boris Fornoville, Stad Antwerpen Technologie WKK met motoren Technologie WKK met motoren warmtedistributie motorblok alternator Randvoorwaarden WKK Haalbaarheid: Voldoende

Nadere informatie

466 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

466 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Mechelse 15 bus 1 1840 gemeente Londerzeel bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 466 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Welkom ENERGIE IN WELZIJN WELZIJN MET ENERGIE. Theo Verstappen

Welkom ENERGIE IN WELZIJN WELZIJN MET ENERGIE. Theo Verstappen Welkom ENERGIE IN WELZIJN WELZIJN MET ENERGIE Theo Verstappen 2 2 Wereldwijd actie Duurzaam bouwen Meten is weten Sensibiliseren Kleine maatregelen Grote kleine maatregelen 3 3 Duurzaam bouwen Duurzaam

Nadere informatie

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Celestijnenlaan 9 bus 31 3001 gemeente Leuven bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 156 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

460 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

460 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Berg 6 9170 gemeente Sint-Gillis-Waas bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 460 De energiescore laat

Nadere informatie

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015 Gemeenteraad 23 november 2015 UITGANGSPUNT Het klimaat- en energiebeleid van de EU Uitstoot broeikasgassen moet op korte termijn fors omlaag Energiebronnen die meer zekerheid bieden Energie-onafhankelijkheid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Jan van Nassaustraat nummer 56 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Tuinwijk nummer 27 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 24 bus 4 bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 133

Nadere informatie

368 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

368 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Werft 4 9230 gemeente Wetteren bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1980 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 368 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Haven 20 3560 gemeente Lummen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 571 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 8 bus 10 bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Donklaan nummer 188B bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 430 De

Nadere informatie

272 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

272 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 14 bus 2 8560 gemeente Wevelgem bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 272 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Werkingsgebied Infrax. (126 gemeenten)

Werkingsgebied Infrax. (126 gemeenten) Duurzame energie is topprioriteit bij Infrax Frank Vanbrabant CEO Werkingsgebied Infrax (126 gemeenten) Elektriciteit Distributie in 93 gemeenten Netuitbreidingen 747 000 aansluitingen Storingen & onderhoud

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Marktstraat nummer 58 bus 0302 bestemming appartement type - bouwjaar 1975 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 125

Nadere informatie

480 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

480 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse Baan 75 9100 gemeente Sint-Niklaas bestemming appartement type - bouwjaar 1955 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 480 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid

Nadere informatie

558 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

558 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Rijselberg 57 2230 gemeente Herselt bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 558 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Westdijk nummer 47 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1954 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

240 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

240 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gemeenteplein 4 bus B001 1853 gemeente Grimbergen bestemming appartement type - bouwar 1966 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 240 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Karperstraat nummer 118 bus bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar 1958 softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 407 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hubert Frère-Orbanlaan nummer 406 bus bestemming appartement type - bouwjaar 1972 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kortrijksesteenweg nummer 132 bus 0103 bestemming appartement type - bouwjaar 2001 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kattestraat nummer 80B bus 8 bestemming appartement type - bouwjaar 1974 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 160

Nadere informatie

204 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

204 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Pastorij 8 bus B005 1853 gemeente Grimbergen bestemming appartement type - bouwjaar 1968 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 204 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schuttersvest nummer 23 bus 5 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 642 De

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Helderstraat nummer 10 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1924 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ringlaan_ME nummer 16 bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 342 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hinnebilkstraat nummer 23 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1949 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Waterstraat nummer 19 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1949 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ranonkelstraat nummer 4 bus 0401 bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Naastveld 49 9160 gemeente Lokeren bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Wemmelsestraat nummer 4 bus B006 bestemming appartement type - bouwjaar 1968 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Franslaan 45 bus 0202 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwjaar 1970 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 132 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer De Moy 25 bus V2 2018 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 131 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 21/02/2013 Kamp C Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mechelbaan nummer 116 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Louis Dhont 24 bus 9 9800 gemeente Deinze bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 227 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

345 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

345 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Italiëlei 70 bus 6 2000 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1962 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 345 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

570 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

570 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vaart 2 bus 1D 2200 gemeente Herentals bestemming appartement type - bouwjaar 1975 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 570 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

539 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

539 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer College 29 2300 gemeente Turnhout bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 539 De energiescore laat toe

Nadere informatie

326 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

326 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Ertbruggelaan 49 bus 4 2100 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1957 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 326 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20140506-0001587096-00000001-5 post bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 205 PROEFCERTIFICAAT De energiescore

Nadere informatie

433 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

433 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Groeneschild 5 3870 gemeente Heers bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1952 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 433 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brusselsestraat nummer 23 bus bestemming appartement type - bouwjaar 1965 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 761

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doornikserijksweg nummer 381 bus bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie bestemming type appartement bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m^jaar): 220 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Binnenstraat nummer 349 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.11.0 berekende energiescore

Nadere informatie

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Klimaatneutrale Organisatie 2020 De ondersteuningscampagne voor gemeenten die zich engageren om in 2020 een klimaatneutrale organisatie

Nadere informatie

185 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

185 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Spoorweg 53 bus 102 3800 gemeente Sint-Truiden bestemming appartement type - bouwjaar 1881 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 185 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

VCB Roadshow 12 januari 2016

VCB Roadshow 12 januari 2016 VCB Roadshow 12 januari 2016 Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? REG-Premies REG-Premies Vóór 1 juli 2016 zal

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ringlaan nummer 64 bus 5 bestemming appartement type - bouwjaar 2003 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 188 De

Nadere informatie

Energiebesparing, hoe begin je eraan? Agoria Gent, 12 juni 2012 Charles-Henri Bourgois, Factor4

Energiebesparing, hoe begin je eraan? Agoria Gent, 12 juni 2012 Charles-Henri Bourgois, Factor4 Energiebesparing, hoe begin je eraan? Agoria Gent, 12 juni 2012 Charles-Henri Bourgois, Factor4 Inhoud Waarom is energiebesparing interessant? Belang van een juiste aanpak Zelf doen vs. Outsourcing Klassieke

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Adolphe Bastinstraat nummer 19 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1930 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Oude Gentbaan nummer 21 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.11.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Everselkiezel nummer 75 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1987 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 376 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Edmond de Grimbergheplein nummer 22 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1899 softwareversie 9.7.0 berekende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 17 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brugsesteenweg nummer 189 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

474 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

474 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 74 9940 gemeente Evergem bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 474 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

615 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

615 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Luikersteenweg 203 3920 gemeente Lommel bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 615 De energiescore laat

Nadere informatie

486 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

486 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Verkorting 76 9040 gemeente Gent bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 486 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

rergiepresteuecertificaat

rergiepresteuecertificaat rergiepresteuecertificaat straat Bloemenveldstraat nummer 4 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (klalh/m 2jaar 588 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 15 bus 6 bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 88

Nadere informatie

407 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

407 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Moldovitalaan 25 9150 gemeente Kruibeke bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 2000 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 407 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Dennenbos 29 3690 gemeente Zutendaal bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

209 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

209 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Sint-Job 52 3550 bus gemeente 12 Heusden-Zolder bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 209 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Burgemeester Callewaertlaan nummer 83 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1937 softwareversie 9.7.1 berekende

Nadere informatie

732 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

732 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Bellegemse 233 8510 gemeente Kortrijk bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 732 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Collegiebaan nummer 2A bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lenteakkerstraat nummer 24 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1953 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit Duurzame gebouwen Duurzame openbare verlichting

Duurzame mobiliteit Duurzame gebouwen Duurzame openbare verlichting Duurzame mobiliteit Duurzame gebouwen Duurzame openbare verlichting Beste Kempenaar, In 2020 hebben de Kempense burgemeesters een afspraak met het klimaat. Ook uw stad of gemeente stelde zich tot doel

Nadere informatie

453 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

453 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Frans Standaertlei 97 2180 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1919 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 453 De energiescore

Nadere informatie

189 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

189 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Ullenshof 13 bus 4 2170 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 189 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

664 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

664 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Krekel 24 9052 gemeente Gent bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 664 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

SAMENVATTING. Percentage tov totale uitstoot. Doelstelling CO2-reductie. Huidige uitstoot. Energie 21.815,19. Huishoudens 27.176,67. Tertiair 3.

SAMENVATTING. Percentage tov totale uitstoot. Doelstelling CO2-reductie. Huidige uitstoot. Energie 21.815,19. Huishoudens 27.176,67. Tertiair 3. SAMENVATTING Doelstelling CO2-reductie Energie 21.815,19 Huishoudens 27.176,67 Tertiair 3.276,40 Industrie & landbouw 7.231,41 Mobiliteit 19.912,72 Eigen diensten 1.115,70 Natuur 800,00 Totaal 81.328,08

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20141127-0001709439-00000002-2 post 3520 gemeente Zonhoven bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 214

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Steenakker 15 3950 gemeente Bocholt bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1973 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 442

Nadere informatie

378 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

378 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Gaverland 67 9031 gemeente Gent bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1966 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 378 De energiescore laat toe om

Nadere informatie