Van de redactie. Inhoud. Colofon Medewerkers clubbladcommissie: Jaargang 70 - December /2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de redactie. Inhoud. Colofon Medewerkers clubbladcommissie: Jaargang 70 - December - 2009/2010"

Transcriptie

1

2

3 Jaargang 70 - December /2010 Inhoud o.a. Pag: Van de voorzitter 3 Ledenvergadering Tijd voor sport 9 Langs de zijlijn 11 Stofzuiger 13 Herfsttoernooi Tubanters is van ons allemaal 19 Vragen aan de sponsor 22 Column Bas Nijhuis 23 Wetenswaardigheden 25 Ridderwedstrijd 27 Nostalgie Sieraden maken 37 Colofon Medewerkers clubbladcommissie: Voorzitter Eindredacteur Opmaak / Layout Corrector/alg. medew. Fotograaf Secretaris Gerhard Oostingh Peter de Graaff Henk van Rees Danny van Rees Leo Hansen Ron Tolkamp Wilco Louwes Willy Louwes Vacant Van de redactie In deze uitgave van De Tubanter geeft secretaris Martin Mulstege een samenvatting van de Algemene Ledenvergadering die op 26 oktober j.l. is gehouden. In deze goed bezochte ledenvergadering werden o.a. meerdere nieuwe ridders gehuldigd en Jan Geerdink tot erelid benoemd. Wilco Louwes doet verslag van de ontwikkeling van ons sportcomplex, voorzitter Bert Lambeck blikt vol vertrouwen in de toekomst en Gerard Oostingh onderschrijft dit nog eens in zijn Wetenswaardigheden. Marc Schulten, onze vicevoorzitter, belicht in De Tubanters 1897 is van ons allemaal het Voetbalhuis De Tubanters Daarnaast natuurlijk de vaste columns en items als Vragen aan de Sponsor, Stofzuiger, Langs de zijlijn en ook weer Buitenspel, de column van internationaal scheidsrechter Bas Nijhuis. Ook het Herfsttoernooi komt nog een keer langs. En, met de hulp van alle commissies en leden, wordt het volgend clubblad vast nog beter! Drukkerij adres SWB Veel leesplezier! Peter de Graaff

4 December seizoen 2009/2010 pagina 02

5 December seizoen 2009/2010 pagina 03 Van de voorzitter De basis van een goeddraaiende vereniging. Op het moment dat u deze tekst leest zitten we rond de feestdagen. Even achterom kijkend zien we een zeer geslaagde Algemene Ledenvergadering, waarin het beleidsplan 2009/2014 is besproken en aanvaard. Het Tubantershuis staat op de homepage van onze gewaardeerde website. De ledenvergadering heeft Jan Geerdink met een staande ovatie tot erelid van onze vereniging benoemd. Jan Lammersen en Frieda Mulstege werden tot Lid van Verdienste benoemd. Henk Kruger en Hannelore Brik kregen de zilveren Waarderingsspeld en de geweldige clubhuisploeg verdiende de Hofhuisbeker. En waarom deze herhaling van bekende feiten? Omdat het op daden aankomt! Roepen of wijzen met de vinger naar een ander is een mogelijkheid, maar minder makkelijk wordt het als er een beroep op je wordt gedaan of nog mooier: wat geweldig als je zelf initiatief toont. Nou, bovenstaande personen steken al jaren lang de handen uit de mouwen. Vele anderen zetten zich ook in voor de club. Soms prominent, soms op de achtergrond. Maar belangrijk is ieder die een bijdrage wil leveren. Bert Lambeck, voorzitter. Creativiteit, inspirerende woorden, een positieve, respectvolle grondhouding en daadkracht, daar gaat het mijns inziens om. Het lijkt me fantastisch als onze club in 2010 van deze deugden gebruik mag maken. De Tubanters 1897 zit in de lift. We hebben weer twee nieuwe pupillenteams erbij die in 2010 van start gaan. In het voorjaar krijgen we een nieuwe entree op ons complex. Oude hekken verdwijnen, de stalling wordt aangepast en hopelijk kunnen we de bestrating voor het clubgebouw uitbreiden. Met de wens dat we ook nog tegen ons verlies kunnen, scheidsrechterlijke missers of die van onszelf kunnen accepteren, netjes met materiaal omgaan en het afval in de prullenbakken willen gooien sluit ik af met u allen een gezond, succesvol en inspirerend 2010 te wensen. Activiteitenkalender SEIZOEN dec. KERSTKAARTEN 2 jan. NIEUWJAARSRECEPTIE 8 jan. Verkiezing speler v.h.j jan. MIDWINTERLOOP 12 jan. KAARTEN 17 jan. KLOOTSCHIETEN 9 febr. KAARTEN 26 febr. PLAY BACK SHOW 9 maart KAARTEN 13 april KAARTEN 11 mei KAARTEN 23 mei B.G. TEUTELINK toernooi 29 mei 30e J.H. Bakker toernooi 30 mei 30e J.H. Bakker toernooi 6 juni Huub Visser toernooi

6 December seizoen 2009/2010 pagina 04 De Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2009 In aanwezigheid van 76 leden vond op maandag 26 oktober j.l. in ons clubgebouw de algemene ledenvergadering plaats. Nog vers in ons geheugen ligt het trieste overlijden van ons aller Gerard Westerveld. Onze voorzitter Bert Lambeck maakte op deze avond bekend dat het zomertoernooi voortaan de naam Gerard Westerveld Zomertoernooi zal gaan dragen. Een verdiend eerbetoon aan een fijne en echte Tubantersman die we in dierbare herinnering zullen houden. Uit de diverse jaarverslagen bleek maar weer eens dat het kader en de vele vrijwilligers zich het afgelopen seizoen met grote deskundigheid hebben ingezet bij de diverse commissies. Zonder hen is een vereniging niet levensvatbaar. We moeten het immers samen doen. Het bestuur is hen erg veel dank verschuldigd. Van bestuurszijde valt te vermelden dat Marcel ter Horst een nieuwe benoeming aanvaardde. Henk van Eerten werd Erelid Jan Geerdink plaatsvervangend lid van de kascommissie. Om bedrijfseconomische redenen hebben we afscheid moeten nemen van onze werknemers Willy Sein en Ben Heikens. Peter de Graaff, onze ervaren administrateur, hebben we gelukkig kunnen behouden voor De Tubanters 1897 via een andere arbeidsrechterlijke constructie. Helaas heeft ons 1e elftal zich niet weten te handhaven in de tweede klasse. Met veel pech werd de beslissende wedstrijd tegen Albatross uit Ugchelen na penaltyschieten verloren. Vol goede moed gaan we echter in de 3e klasse A aan de slag en verheugen ons op de vele Enschedese derby s. De prestatie van het 2e elftal was vorig seizoen goed te noemen en ook de overige elftallen presteerden naar behoren. Ons D-1 elftal behaalde het kampioenschap. Natuurlijk organiseerden we het afgelopen seizoen weer zeer succesvol de diverse eigen toernooien, zoals: Het internationale herfsttoernooi, het Johan Bakker pupillentoernooi en aan het einde van het seizoen ons eigen onderlinge B.G. Teutelink toernooi. Kort geleden, begin september, was er op ons complex het grote Menzis G-voetbal toernooi. Het afgelopen seizoen is er een prima samenwerking geweest met onze buurman Zuid Eschmarke. Ook waren er goede contacten met andere verenigingen, de diverse semi overheidsinstellingen, scholen en de KNVB. Samen met de KNVB hebben we alle aandacht voor Fair Play. We moeten waakzaam zijn voor excessen in en rond het voetbalveld. De diverse actieve commissies hebben daarvoor de nodige instructies. Via een power point presentatie werd het beleidsplan Het voetbalhuis van De Tubanters aan de aanwezige leden vertoond. Het beleidsplan bevindt zich thans in de allerlaatste fase en samen met de KNVB zullen we dat binnenkort afronden. Ons bestuurslid Marc Schulten zal in dit of een volgend clubblad nader verslag doen over het beleidsplan. Het verslag van de penningmeester Roy Stokkers was bemoedigend. Deze gaf een duidelijke toelichting op de vele cijfers. De vergadering beloonde Peter de Graaff en Piet Holl met een applaus omdat er per 30 juni 2009 nog maar een heel klein bedrag openstond aan achterstallige contributie. De algemene ledenvergadering ging unaniem akkoord met de jaarrekening. De heer Wieldraaijer deelde namens de kascommissie mede dat men geen afwijkingen heeft geconstateerd.

7 December seizoen 2009/2010 pagina 05 De Jan Hofhuisbeker ging dit jaar naar de dagelijkse onderhoudsploeg van De Tubanters. Deze groep, niet allemaal lid van De Tubanters, verdient een groot compliment omdat men dagelijks druk doende is in en rond ons clubgebouw met ondermeer schoonmaak, onderhoud, reparaties en schilderwerk. De aanwezige leden Jan Geerdink, Jan Gerberink en Jan Mulstege namen de Hofhuisbeker - ook voor de niet leden - uit handen van erevoorzitter Gerard Bakker in ontvangst. De replica ging naar de winnaar van vorig jaar, te weten de organisatoren van de langste wedstrijd ooit. Dit jaar werden de navolgende jubilarissen gehuldigd. Voor hun 25-JARIG LIDMAATSCHAP: Bas Haulo, Marcel Kamphuis, Bert Kors, Henk Kruger, Remco Mulstege, Jeroen Ruijter en Lars Spiele en voor het 40-JARIG LIDMAATSCHAP: Gerrit Rotsma en Benno Broekhuizen. Allen werden persoonlijk toegesproken door de voorzitter en ontvingen de bijbehorende gouden speld, een bos bloemen en een stropdas van de dames- en riddercommissie. SPECIALE HULDIGINGEN: Hannelore Brik en Henk Kruger ontvingen voor hun jarenlange inzet binnen onze vereniging de zilveren waarderingsspeld Afscheid Willy Sein Frieda Mulstege en Jan Lammersen werden voor hun grote inzet voor de vereniging benoemd tot LID VAN VERDIENSTE. Bijna aanhet einde van de vergadering was er nog een hele speciale huldiging, welke via filmbeelden op het scherm werd ingeleid door Jan van Halst, TV analyticus en manager bij F.C. Twente. Onder groot applaus van de vergadering werd, voor zijn bijzondere verdiensten, Jan Geerdink tot ERELID van onze vereniging benoemd. Alle gehuldigden werden persoonlijk toegesproken door onze voorzitter en ontvingen vanzelfsprekend een mooie bos bloemen. De leden Ole Bakker, Edwin Lansink, Bastiaan van Esseveld en Yoeri Schipper konden helaas niet aanwezig zijn. Aan hen zal op een later tijdstip de gouden speld voor het 25-jarig lidmaatschap worden uitgereikt. Aan het einde van de vergadering werd onder leiding van Leo Hansen uit volle borst ons mooie clublied gezongen. Ik wens een ieder een heel sportief en succesvol voetbalseizoen toe, alsmede een goede jaarwisseling en een gezond en gelukkig De secretaris van de E.V. & A.C. De Tubanters 1897, Martin Mulstege. Jan Hofhuisbeker o.a. Jan Gerberink, Jan Geerdink en Jan Mulstege Zilveren Waarderingsspeld Hannelore Brik Zilveren Waarderingsspeld Henk Kruger

8 December seizoen 2009/2010 pagina 06 Lid van verdienste Frieda Mulstege Lid van verdienste Jan Lammerse 40-jarig lidmaatschap Gerrit Rotsma 40-jarig lidmaatschap Benno Broekhuizen 25-jarig lidmaatschap Lars Spiele 25-jarig lidmaatschap Jeroen Ruiter

9 December seizoen 2009/2010 pagina jarig lidmaatschap Bas Haulo 25-jarig lidmaatschap Marcel Kamphuis 25-jarig lidmaatschap Ben Kors 25-jarig lidmaatschap Henk Kruger 25-jarig lidmaatschap Remco Mulstege Begeleiding van Junioren weer naar de Bundesliga! Het is de Juniorencommissie gelukt entreekaarten te bemachtigen voor de Bundesligawedstrijd Borussia Mönchengladbach Werder Bremen op zaterdag 30 januari 2010! Maar liefst 34 juniorentrainers, begeleiders en commissieleden gaan die dag per bus naar het Borussenpark aan de Hennes Weisweiler Allee. Na de wedstrijd wordt deze altijd uiterst gezellige dag afgesloten met een Chinees buffet bij China Tuin in Hengelo!

10 December seizoen 2009/2010 pagina 08 De enige AED die het volledige reddingsproces ondersteunt KP Care B.V. Ringveste 7b 3992 DD Houten tel: fax:

11 December seizoen 2009/2010 pagina 09 Tijd voor Sport bij De Tubanters 1897 Met de ondertekening van de sportnota Meedoen allochtone jeugd door sport benadrukt de KNVB de maatschappelijke waarde van het voetbal. Het project Tijd voor Sport (ontstaan uit de nota) zet zich in voor de integratie van allochtonen door middel van voetbal. Het project bestaat uit drie pijlers: ondersteunen kader, programma opleiden (versterken vereniging) en school & voetbal (ledenwerving). De pijler ondersteunen kader. Voordat verenigingen de aanstroom van nieuwe (allochtone) jeugdleden kunnen opvangen, is een goede organisatiestructuur met voldoende kader noodzakelijk. In het kader van deze pijler zal met namen een tweetal kernactiviteiten worden uitgevoerd. Het vergroten van de ouderparticipatie en het verbeteren en optimaliseren van het sociale klimaat binnen De Tubanters Hierbij moet vooral gedacht worden aan het vrijwilligersbeleid. De belangrijkste gedachte hierbij klinkt als een open deur: "hoe meer en groter de inzet van vrijwilligers des te beter de club ervoor staat". Vrijwilligers vormen immers de ruggengraat van de vereniging. Een van de belangrijkste taken is om niet alleen te komen tot vrijwilligersbeleid maar vooral tot uitvoering hiervan. De Tubanters 1897 zullen voor een periode van anderhalf jaar ondersteund gaan worden door een nieuwe verenigingsbegeleider. De verenigingsbegeleider is een nieuw initiatief vanuit de KNVB om verenigingen te ondersteunen. De pijler opleiden is er op gericht om bij de Tubanters 1897 de kwantiteit en kwaliteit op arbitrage en voetbaltechnisch gebied te verbeteren en te verhogen. Het opleiden gebeurt op twee manieren: het bijscholen van bestaand kader en het opleiden van nieuw kader. Inmiddels hebben er vier vrijwilligers de cursus pupillentrainer succesvol afgelegd. De derde pijler School & Voetbal is er op gericht om jongens en meisjes van de basisschool op een speelse manier kennis laten maken met voetbal en de voetbalvereniging uit de buurt. Door een goede samenwerking tussen de school en de voetbalvereniging kunnen kinderen ervaren hoe leuk het is om te voetballen, zodat ze uiteindelijk lid worden van de Tubanters Het seizoen zullen de Tubanters 1897 onder andere in samenwerking met basisschool de Prinseschool wervingstrajecten uitvoeren. Naast de pijler School & Voetbal worden binnen het project Tijd voor Sport ook andere activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het werven van (allochtone) leden. Zodra de vereniging klaar is voor de aanwinst van nieuwe leden door aandachtig te hebben gekeken en te hebben gewerkt aan de het versterken van de organisatie, kan er gericht worden geworven. Binnen het werven van nieuwe leden, hebben (allochtone) meisjes speciale aandacht. De drempel voor veel meiden is hoger dan bij jongens, daarom zijn er verenigingen die zich hier op een speciale manier voor inzetten. Henk van Aalderen Verenigingsbegeleider sinds 17 november 2009 Oliebollen van De Tubanters Op 30 december vanaf uur gaan wij oliebollen bakken. U kunt hier van mee profiteren, wij doen dit voor de pupillen commissie en verkopen onze producten voor een Tubanters pupillen prijsje. Wij zijn in het bezit van een origineel recept en garanderen u top kwaliteit. Onze top oliebollenbakkers van de Pupillencommissie, bakken ze goudbruin deze dag. U kunt bij ons uw bestelling doorgeven voor zaterdag 19 december Ingevulde formulieren deponeren bij De Tubanters, in de postbus onder het pupillenbord of mailen aan Naam... 1 Oliebol per stuk 0,50 (losse verkoop op 30 december) 10 Oliebollen 4,50 Aantal Sub.totaal Op 30 december kunt u uw bestelling vanaf uur tot uur afhalen. Ook is er op 30 december losse verkoop maar op is op. 10 Oliebollen met krenten 4,50 Wij bakken van uur tot uur 10 Oliebollen 5 met krenten 4,50 5 zonder krenten Tevens wenst de pupillencommissie u een geweldig en gezond 2010 toe

12 December seizoen 2009/2010 pagina 10 bistro steakhouse ondial Wij verwennen u met delicatessen uit zes continenten Samenwerken is samen winnen Wij zorgen dat de wensen van de klant uitkomen Kijk op Samen met mensen werken aan wonen E E T T W

13 December seizoen 2009/2010 pagina 11 Een column voor en door een liefhebber Langs de zijlijn Kloteweer Na twee weken droogte jaagt de wind een miezerige regen over de straten. De bladeren beginnen al weer te vallen. Op de derde verdieping sta ik voor het raam van mijn appartement. Aan de overkant van de straat zoeken twee jongens in trainingspak de beschutting van de huizen. Ze hebben er stevig de sokken in. De oudste, een jaar of achttien heeft een bal aan zijn voet, en houd hem hoog met afwisselend links en rechts. Hij maakt er fanatieke sprongetjes bij. De ander, hij is tengerder en iets jonger, lacht en doet actief mee. Bij het zebrapad willen ze de brede weg oversteken. De jonge boompjes in de strook gras tussen de rijbanen zwiepen heftig in de wind. Van links komt geen verkeer en de jongens lopen het zebrapad op. Rechts is een eindje verder een stoplicht op groen gesprongen. Een sliert auto's trekt op. Van bovenaf zie ik door het beregende raam hoe dicht ze op elkaar zitten. De jongens op het zebrapad zijn nu ter hoogte van de middenberm en ze houden de pas er flink in. De voorste auto remt op het laatste moment, de bestuurder rekende er misschien op dat de jongens zouden stoppen. De wagen glijdt nog een eindje door, maar staat precies op tijd stil. De jongens lopen door, kijken niet op of om. En dan: drie korte klappen. Vóór elke klap een ijzige stilte waarin een auto met geblokkeerde wielen op zijn voorligger afglijdt. De klappen eindigen in hoog gerinkel van brekend glas. De auto's toucheren elkaar net genoeg. Heel even blijven de jongens staan. De portieren van de auto's zwaaien open. Mensen stappen met tegenzin uit. De tengere jongen schudt zijn hoofd, de oudste haalt zijn schouders op en pakt de ander bij de elleboog om verder te lopen. Geen gewonden zo te zien. De regendruppels op de ruit belemmeren mijn zicht een beetje. De bestuurders inspecteren hun wagens. Ze wijzen naar het zebrapad. De jongens zijn al lang uit beeld. Onwillekeurig moet ik grinniken om die knapen. Het zouden zomaar spelers uit mijn elftal kunnen zijn. Totdat ik de puinhoop nog eens goed bekijk. Die zwarte jas bij de voorste auto Is dat mijn vrouw? Willem Gelderman (marktkoopman) Helaas is er in het vorige clubblad e.e.a. misgegaan bij Vragen aan de sponsor en zijn de verkeerde vragen geplaatst. Als goedmakertje bij deze een foto van Willem in actie op de Enschedese markt.

14 December seizoen 2009/2010 pagina 12 Tuinaanleg - tuinonderhoud Tuinontwerp - tuinrenovatie Sierbestratingen en tuinafscheidingen Vijveraanleg en watervallen Lid N.H.G. Gronausestraat 108 Enschede Telefoon

15 December seizoen 2009/2010 pagina 13 Stofzuiger De wondere wereld van het voetbal Er gebeuren rare dingen op de voetbalvelden. En dan bedoel ik niet dat De Tubanters met 4-1 van Vogido wint, want dat was gewoon dik verdiend. Of dat er een wedstrijd van Roelof Luinge wordt stilgelegd wegens kwetsende spreekkoren, want die eigengereide koekenbakker kan gewoon niet onopvallend normaal fluiten. Ik bedoel echt vreemde dingen. Rare gebeurtenissen, zoals rellen bij Emmen - De Graafschap, een El Kabir van NEC die te dik is, Ricky van den Bergh die zó vaak op de lat schiet dat ie er gek van is geworden, een keeper van ADO Den Haag die wiet teelt en een nooit scorende middenvelder die Oranje haalt Vreemd is het ook dat trainers, bestuurders én uiteraard scheidsrechters nog steeds niet kordaat genoeg optreden tegen spelers die maar doorgaan met het uitdelen van ellebogen en doodschoppen. Gewoon direct rood bij de eerste keer en bij de tweede keer ontslag! Weg met die malloten op het veld! Ze zullen die Ruiz van ons maar een doodschop verkopen. Zingen we nóg zoveel jaar éénmaal zullen wij de kampioenen zijn Maar het meest rare wat er de laatste tijd op de velden te zien is zijn de vijfde en de zesde official. Voor grensrechter moet je al in een bijzondere wieg hebben gelegen, al is hun taak nog enigszins begrijpelijk. Het nut van de vierde official ontgaat me volledig, laat staan die van de vijfde én zesde. Die bordjes voor de wissels kan zelfs een blinde met één arm omhoog houden en of een trainer buiten zijn gebied komt, zal mij een worst wezen. Laat de trainer lekker aanwijzingen geven als ie dat wil. In Aussie Football mogen ze gewoon het veld in, dat is toch ook veel handiger. En dat bordje voor die drie of vier minuten extra tijd, is toch ook flauwekul. Als je niet weet hoe lang het nog is, is het veel spannender. En met die vijfde en zesde official wordt het zeker níet spannender. Jut en Jul staan er maar te staan en staan soms nog spelers in de weg ook. Totaal nutteloos zijn ze. En ik vrees dat de vijfde en zesde official het begin zijn van het eind. Straks bedenken ze nog een zevende en achtste official die de middenlijn in de gaten houden, een negende en tiende official die de penaltystip bewaken, een elfde en twaalfde official die alleen oog hebben voor de zestien meter, een dertiende, veertiende, vijftiende en zestiende official die er voor zorgen dat de cornervlag er een beetje vrolijk bij wappert, terwijl official nummer zeventien, achttien, negentien en twintig opletten of de bal bij een hoekschop wel netjes binnen het kwart cirkeltje ligt. Blijft over official nummer eenentwintig die in een parachute bij het scorebord hangt om in te grijpen bij een gevaarlijke herhaling en official nummer tweeëntwintig die elke speler die zijn shirt uittrekt na het maken van een doelpunt direct onder de zoden stopt. In 2058 heeft elke toeschouwer een eigen official die hem naar zijn plek op de tribune wijst, een official die het stoeltje schoon veegt en een official die hem een potje bier haalt. Naar de wc moet je nog wel zelf. Officials die hun bek open durven te doen zijn er ook dan niet. Op het eerste gezicht Met ons, senioren, is er niets aan de hand Wij zijn nog uitstekend van lijf en verstand. Al hebben wij spijkers in heupen en knieën En krijgen wij last van te veel calorieën, Van zenuwen, reuma, van spieren en jicht, Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht. De adem wordt korter, de kelen te droog De pols is te snel en de bloeddruk te hoog. De jaren gaan tellen, wij willen niet zeuren Ondanks de rampen, die met ons gebeuren. We hebben te veel of te weinig gewicht Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht. Al geven de zintuigen kommer en kwel Met bril en gehoorapparaat lukt het nog wel. Maar op woensdagmorgen, dan gaan we tekeer. Altijd aanwezig, weer of geen weer. We kappen en draaien, we koppen en schieten. Het tempo is laag, maar verdomd, we genieten We hopen, dat u zegt, na ons gedicht Ze blijven fantastisch, op het eerste gezicht De laatste cursief afgedrukte regels zijn ontsproten uit het creatieve dichterlijke brein van Gerard Wiggers

16 December seizoen 2009/2010 pagina 14 Sport-Inn internationaal Herfsttoernooi De Tubanters 1897 Het 18e internationale Herfsttoernooi van De Tubanters dat op 20 en 21 oktober op de Tubantersvelden werd gehouden is een groot succes geworden. Honderden toeschouwers hebben op een zonovergoten dinsdag en woensdag genoten van hoogstaand jeugdvoetbal voor spelers tot 17 jaar. maar wegspelen was er niet bij. Compliment. Leuk was het dat Jan Jeuring, de oud topspeler van FC Twente de prijzen wilde uitreiken. Dit jaar raakte hij eindelijk zijn clubrecord kwijt aan Blaise N Kufo waar het gaat om het aantal gescoorde doelpunten voor FC Twente. FC Twentegrootheid Jan van Halst complimenteerde de organisatie in een videoboodschap. De organisatie verliep vlekkeloos. De entourage viel deze keer op. Een grote opblaasbare reclameboog van de weekbladen sierde het terrein op en er wapperden veel vlaggen. De gemeente Enschede leverde fantastisch werk door veel manuren te besteden aan de kwaliteit van de velden. Ook bedank ik buurtclub Zuid Eschmarke voor hun steun. Als u nog even wilt nagenieten: de uitslagen en foto s ziet u allemaal op staan. s Avonds bood de organiserende juniorencommissie onze ereleden en alle tachtig medewerkers en sponsors (die alle kosten van deelnemende teams voor hun rekening namen) een -gesponsord- buffet aan. Een mooie beloning voor twee dagen hard werken na een maandenlange voorbereiding. De 19e editie van het Herfsttoernooi wordt op 26 en 27 oktober 2010 gehouden. Ik verheug me er nu al op. Bert Lambeck Alle deelnemende Duitse teams acteren in het hoogste Duitse jeugdniveau. Dat was te zien aan de aanpak, de beleving, maar bijvoorbeeld ook aan het inlopen en uitlopen voor en na de wedstrijd. Geen gedrentel, geen geklets, maar een goede voorbereiding toonde de intentie van de spelers. Niet je sportbroek onder je billen, dat is leuk voor na de wedstrijd, maar serieus bezig met de sport. Op dinsdag won Bayer04 Leverkusen dit Herfsttoernooi met overmacht en op woensdag was Arminia Bielefeld indrukwekkend. Schalke04, de nieuwkomer op ons toernooi, was kennelijk verrast door het hoge niveau en hun website teruglezend waren ze erg teleurgesteld dat ze laatste werden. De A-jeugd van De Tubanters 1897 speelde een behoorlijk toernooi. Een gelijkspel of een nipte nederlaag, In de rust van de wedstrijd FC Twente-AZ werd door stadionspeaker Jan Bruins en middels presentatie op de twee grote video-wall s uitvoerig reclame gemaakt voor het Herfsttoernooi.

17 December seizoen 2009/2010 pagina 15 Van de website van AZ AZ B1 derde op herfsttoernooi De Tubanters Een verslag over het Tubanterstoernooi kun je vinden op de Schalke 04-site (www.schalke04.de) onder het item ENSCHEDE/ALKMAAR - AZ B1 is als derde geëindigd op het sterk bezette internationale Herfsttoernooi van De Tubanters 1897 uit Enschede. In de poule speelde het team van trainer/coach Nick van Aart tweemaal gelijk om vervolgens met 3-2 te winnen van de latere winnaar Bayer Leverkussen. In de strijd om de derde plaats verloor AZ van de B1 van voetbalacademie FC Twente. Bayer Leverkussen won het toernooi door in de finale met 2-1 van KV Mechelen te winnen. Nachwuchs: News-Archiv: Magere Ausbeute für S04-Junioren in Holland Glückauf, Frans van Eerten

18 December seizoen 2009/2010 pagina 16 Produkten: Deuren Electra Gereedschappen Hang & sluitwerk Hout IJzerwaren Plaatmateriaal Sanitair Schildersartikelen Verf Service op maat Zagen op maat Sleutelservice Zonwering Inbouwkasten Radiatorbekleding Raamdecoratie Raamdecoratie Horizontale jaloezieën Lamellen Plisségordijnen / Plissé duette Rolgordijnen Verticale jaloezieën Vouwgordijnen Gratis opmeten & Gratis plaatsen Hogeland Gijs Bakker Hogelandsingel GB Enschede - Tel.:

19 December seizoen 2009/2010 pagina 17 1e dinsdag - Bayer 04 Leverkusen 1e woensdag - Arminia Bielefeld 2e dinsdag - KV Mechelen 2e woensdag - MSV Duisburg 3e dinsdag - FC Twente 3e woensdag - FC Volendam

20 December seizoen 2009/2010 pagina 18 Waarom wachten tot marktdag?! Meer dan 100 kaasspecialiteiten elke dag te koop bij uw specialist DAMES- EN HERENKAPSALON TELEFOON OLDENZAALSESTRAAT DS ENSCHEDE Nieuwe Renaults uit voorraad leverbaar Tevens occasions met Bovag garantiebewijs Een goede garage is dichterbij dan u denkt! TER RIET BV Daalweg 56, Enschede Tel L verkeersschool LAKERINK G.J. van Heekstraat eerste autorijles gratis - eigen theorie opleiding voor informatie: Muës zonwering & montage v.o.f. Uw partner in raamdecoratie en zonwering. rolluiken vertic./ horiz. jalouzieën rolgordijnen houten / alu. jalouzieën raamhorren hordeuren verduisteringen Enschede: (053) Markt: Dinsdag & zaterdag in Enschede Donderdag Enschede Zuid - Maandag in Oldenzaal

21 1. Inleiding Voorheen was deze rubriek bedoeld om jullie te informeren over de voortgang van de inspanningen van de sponsorcommissie. Langzaam maar zeker zijn wij deze rubriek gaan gebruiken om de leden meer en meer in te lichten over allerlei ontwikkelingen binnen onze club. We hebben onder het motto De Tubanters is van ons allemaal meerdere malen getracht jullie te activeren om vrijwilliger te worden bij onze club. Deze rubriek gaat vanaf nu een andere invulling krijgen. Het bestuur heeft Het voetbalhuis Tubanters 1897, het beleidsplan voor de komende vijf jaar, gepresenteerd tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering. In deze rubriek gaan wij jullie blijvend informeren over het voetbalhuis De Tubanters 1897 en de voortgang bij het behalen van de doelstellingen zoals deze in dit beleidsplan zijn opgeschreven. 2. Het Voetbalhuis De Tubanters 1897 Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur Het Voetbalhuis De Tubanters 1897 aan de aanwezigen uiteengezet. Het was, in bijzijn van de Gemeente Enschede en de KNVB, dé aftrap voor het vijfjarenplan. Met Het Voetbalhuis De Tubanters 1897 geven wij aan welke doelstellingen wij willen bereiken in deze beleidsperiode ( ) en hoe wij, samen met alle leden, deze doelstellingen gaan verwezenlijken. Wij vragen alle leden daarom zich op de hoogte te stellen van dit beleidsplan en hun betrokkenheid te tonen. Het beleidsplan is op onze internetsite geplaatst onder het kopje belangrijke items. Wij vragen jullie op dit beleidsplan te reageren. Je reactie kun je versturen naar of naar Alle reacties zullen in de bestuursvergaderingen worden behandeld en tevens individueel worden teruggekoppeld via de mail. In de volgende Tubanter zullen bovendien alle reacties (met antwoorden van het bestuur) op het Voetbalhuis De Tubanters 1897 in deze rubriek worden geplaatst. Reageer, doe mee, pak het aan, het is jouw club waarom het gaat! December seizoen 2009/2010 pagina 19 DE TUBANTERS IS VAN ONS ALLEMAAL NIEUWS VAN DE SPONSORCOMMISSIE Gemeente Club van Honderd-Vriendenkring Junioren commissie en zaterdagvoetbal Wijk G-Commissie Technische commissie Sportiviteit, Plezier, Ambitie, Eenheid, Kwaliteit Sponsorcommissie Het bestuur Clubhuis- en accommodatie groep Strategische doelstellingen Missie en Visie Leden van De Tubanters Nieuws van de accommodatiegroep. Eén van de doelstellingen die de accommodatiegroep heeft is de accommodatie te laten voldoen aan een hoge kwaliteitsnorm. Veel verbeteringen zijn al gerealiseerd zoals een nieuw dak, verbetering van de elektra, gerenoveerde dugouts, nieuwe banken, verbeterd schilderwerk, nieuwe plafondplaten, etc.). Om de doelstelling verder te verwezenlijken is de accommodatiegroep reeds lange tijd in gesprek met de gemeente. En met succes! Opnieuw gaat onze accommodatie in de steigers. De entree wordt namelijk compleet gerenoveerd. Ook zal er een nieuwe omheining geplaatst worden aan de Olympialaan. Dit alles zal plaatsvinden tussen de komende winter- en zomerstop. 4. Nieuws van de sponsorcommissie. Stratenmakersbedrijf van Dusschoten gaat onze B4 jongens sponsoren. Ze krijgen prachtig nieuwe tenues met reclame-uiting op de borst. Linda Venema heeft dat in samenwerking met de sponsorcommissie prima gedaan! Stratenmakersbedrijf van Dusschoten heeft inmiddels een plek in onze galerij gekregen evenals de andere nieuwkomers: Twentec/Looneys Lagere eltal commissie Administratie en financiele zaken KNVB Hogere elftal commissie Collega Diekmanclubs Pupillen commissie Ondersteunende Commissies en Techado dakkappellen. Inmiddels is de sponsorcommissie bezig met de onderhandelingen over een nieuwe kledingsponsor voor de komende jaren. We gaan een keuze maken uit drie aanbieders. Van twee aanbieders hebben we de offerte inmiddels binnen. We houden jullie op de hoogte. Ook hebben we weer een nieuwe hoofdsponsor op het oog. We komen daar hopelijk in de volgende Tubanter op terug 5. En dan nog even dit Wij kunnen het bereiken van doelen vergelijken met het maken van een puzzel. Hoewel het ons uiteindelijk natuurlijk te doen is om het eindresultaat moeten we stukje voor stukje verder werken. Daarbij gaan we het plezier niet uit het oog verliezen. We gaan genieten van het proces en we beschouwen alle kleine successen als aanmoediging om door te gaan. We gaan dat samen doen, want De Tubanters is van ons allemaal! Marc Schulten 2e voorzitter de Tubanters 1897 Voorzitter Sponsorcommissie DE TUBANTERS IS VAN ONS ALLEMAAL

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012 Omdat de hele vereniging een steentje bijdroeg is HHC klaar voor de toekomst. Najaarskampioenen! 4 10 HHC HARDENBERG COURANT Seizoen 2011/2012 Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC Bert Meulman, 10

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 BONIVARIA NG E ER V RT GI NI O SP HA A B KS E E RG N B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 CLUBORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING BON BOYS HAAKSBERGEN 26 mei 2011 Opgericht 22 februari 1934 Sportpark De Greune

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

Groninger maakt balans op

Groninger maakt balans op HHC Now P5 Afscheid P7 Kampioenen P9 9e jaargang juni 2015 De HHC Courant is een uitgave van HHC Hardenberg in samenwerking met weekblad De Toren Groninger maakt balans op Door: Rutger Hesselink Aan het

Nadere informatie

Hartsticke Bosch. Maartje Paumen: beste speelster ter wereld. Dames 1, JA1, MC1 Nederlands kampioen zaalhockey 2011-2012. Mission impossible

Hartsticke Bosch. Maartje Paumen: beste speelster ter wereld. Dames 1, JA1, MC1 Nederlands kampioen zaalhockey 2011-2012. Mission impossible Hartsticke Bosch Hartsticke Bosch is het sponsored magazine van Hockeyclub s-hertogenbosch jaargang 13 - maart 2012 - nummer 28 Pagina 5 Maartje Paumen: beste speelster ter wereld Pagina 7-18-19: Dames

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15 Sander Krabbendam in Libanon Keeperstrainer succesvol in Midden-Oosten bij Salam Zgharta. > Meer op pagina 11 Tekin geniet bij volksclub SVDPW Middenvelder wil met Schiedammers de weg omhoog vervolgen.

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

PROPROF INTERVIEW JAN VENNEGOOR OF HESSELINK. www.proprof.nl. 9 e jaargang nummer 30, december 2011

PROPROF INTERVIEW JAN VENNEGOOR OF HESSELINK. www.proprof.nl. 9 e jaargang nummer 30, december 2011 PROPROF 9 e jaargang nummer 30, december 2011 30 INTERVIEW JAN VENNEGOOR OF HESSELINK verslag van het seminar mag je club je zomaar schorsen? PROPROF MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN PROPROF EN VERSCHIJNT CA.

Nadere informatie

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers Voorwoord Uitgelichte artikelen Uitgelicht: Voetbal is Voetbal is oorlog van oud-trainer Rinus Michels is misschien wel de bekendste onzinnige voetbaluitspraak ooit. Voetbal is een spel waarbij 22 gekken

Nadere informatie

presentatiegids 2011

presentatiegids 2011 presentatiegids 2011 ad Hofw ofweekblad Hofwe ekblad Hofweekblad Hofwe ekblad Hofweekblad Hofwe kblad Hofweekblad Hofwee kblad Hofweekblad Hofwee Adverteren? kblad Hofweekblad Hofweek blad Hofweekblad

Nadere informatie

OOK RONDOM VOETBAL DOEN WIJ ZAKEN

OOK RONDOM VOETBAL DOEN WIJ ZAKEN gratis VoETbAlkrAnT februari 0 JaarGaNG 1 NuMMer nr pagina derbydag februari: Elinkwijk - Argon pagina 1 AugiEs Henk-Jan Veenendaal, gert Verhoef en ronald Hoop pagina rv-meester Henk Temming snoept weer

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

JAARGANG 79 NUMMER 3 JUNI 2011. Spelregels: DE STRAFSCHOP Hoe ga je om met AGRESSIE? Trots op onze Toppers: Nicolet Bakker

JAARGANG 79 NUMMER 3 JUNI 2011. Spelregels: DE STRAFSCHOP Hoe ga je om met AGRESSIE? Trots op onze Toppers: Nicolet Bakker JAARGANG 79 NUMMER 3 JUNI 2011 Spelregels: DE STRAFSCHOP Hoe ga je om met AGRESSIE? Trots op onze Toppers: Nicolet Bakker 2 COLOFON De Scheidsrechter Officieel orgaan van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters

Nadere informatie

AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB. Opgericht 18 januari 1895 PERSMAP

AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB. Opgericht 18 januari 1895 PERSMAP AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Opgericht 18 januari 1895 PERSMAP SEIZOEN 2014-2015 editie 32 Deze persmap is mede mogelijk gemaakt door: De AFC Vriendelijke Bedrijven 2014-2015 AFC-AM-bord1.pdf 1 1/15/14

Nadere informatie

Autobedrijf De Jonge. Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 www.toyota-dejonge.nl. Voor Toyota gaat u naar

Autobedrijf De Jonge. Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 www.toyota-dejonge.nl. Voor Toyota gaat u naar Presentatiegids 2012-2013 Ahornstraat 9 4388 PR Oost-Souburg Mob. 06-244 335 57 Fax 084-838 71 89 info@mcreiniging.nl www.mcreiniging.nl Totaal leverancier voor de industrie, horeca, groothandel, schoonmaakbedrijven

Nadere informatie

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Inhoud

Nadere informatie

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl www.cafethehideaway.nl Zilvermos 20, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 010-450 70 62, Fax 010-442 22 66. www.hagoortbetonboringen.nl tel. 482 74 01 / 482 74 28 tel. 0180-42 87 81 Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Nadere informatie

seizoen 2014/2015 nr1 DCS POST RJ bokaal blijft bij DCS Spelinstuif Terug in de tijd met Jan Pelgrom

seizoen 2014/2015 nr1 DCS POST RJ bokaal blijft bij DCS Spelinstuif Terug in de tijd met Jan Pelgrom seizoen 2014/2015 nr1 DCS POST RJ bokaal blijft bij DCS Spelinstuif Terug in de tijd met Jan Pelgrom COLOFON Algemeen bestuur Richard Kemperman Voorzitter Roodwilligen 111 0316-342347 (voorzitter@svdcs.nl)

Nadere informatie

Mentaliteit maakt het onderscheid

Mentaliteit maakt het onderscheid IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD T LOEIERKE: 34 Rubrieken 04 D n Aftrap 06 Van het bestuur 30 Team vd Maand: A1 48 Profieltje 50 Supercup 51 Rebus 56 Frotlip van ut joar 58 Langs de Lijn Mentaliteit maakt

Nadere informatie

MARCO VAN BASTEN. Winnen voorop. INTERVIEWS Toon Gerbrands Robert Eenhoorn Rabobank ATP Event Experts Burggolf

MARCO VAN BASTEN. Winnen voorop. INTERVIEWS Toon Gerbrands Robert Eenhoorn Rabobank ATP Event Experts Burggolf Nummer 2, juni 2014 Achtste jaargang In Zaken INTERVIEWS Toon Gerbrands Robert Eenhoorn Rabobank ATP Event Experts Burggolf ACHTERGROND Netwerken werkt AZ GreenTeam AFAS Stadion: evenementenlocatie EVENEMENTEN

Nadere informatie

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1 Clubinformatie v.v. Katwijk Correspondentie-adres Postbus 335-2220 AH Katwijk Sportcomplex De Krom 071 4027085 Internet: www.vvkatwijk.nl E-mail bestuur: info@vvkatwijk.nl E-mail secretariaat: dekrom@vvkatwijk.nl

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels. Contact april 13-2

VAN DE REDACTIE. Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels. Contact april 13-2 VAN DE REDACTIE Dat hield de gemoederen wel bezig, die nieuwe omslag van Contact! Zowel binnen als buiten de redactie. Binnen de redactie vanwege het vergeten van de naam van een inzender in ons vorige

Nadere informatie

Datanetwerken Retail Services & Support

Datanetwerken Retail Services & Support Presentatiegids 2013 2014 Datanetwerken Retail Services & Support Klokhoek 10 3833 GX Leusden T. 033 433 50 66 F. 033 433 50 78 www.networkteam.nl Colofon 12e jaargang, 2013/2014 Oplage: 500 Roda 46 Burgemeester

Nadere informatie