De eerste eigenschap van stijl is helderheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De eerste eigenschap van stijl is helderheid"

Transcriptie

1 Samenvatting De eerste eigenschap van stijl is helderheid Onderzoek naar meerwaarde van een digitaal product in het sterk veranderende Nederlandse Medialandschap Afstudeer scriptie Miriam Knijff HRO cmd Proforma Visual Identity 1

2 Samenvatting Naam: Miriam Knijff Student nummer: adres: Website: Opleidingsinstituut: Major: Minor: Hogeschool Rotterdam Communicatie & Multimedia Design Brands & Concepts Afstudeerdatum: Bedrijf: Adres: Proforma Visual Identity Schiekade 189, 2.03 (Schieblock) 3013 BR Rotterdam Begeleider: Els van Klinken Design manager Telefoon: +31 (0) Mobiel: +31 (0) adres: Begeleider: Organisatie: adres: Rob van der Willigen Hogeschool Rotterdam 2012 Miriam Knijff Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. In deze scriptie wordt gerefereerd volgens de ISO-stijl. Dit betekent dat de genummerde bronnen terug te vinden zijn aan het einde van elk hoofdstuk en in de literatuurlijst aan het einde van dit document. 2

3

4 Samenvatting Deze scriptie gaat over de meerwaarde van een digitaal product ten opzichte van een klassiek print product in het huidige Nederlandse medialandschap anno Om dit te onderzoeken en te onderbouwen heb ik als eerste het huidige medialandschap in Nederland verkend. Uit mijn onderzoek blijkt dat de verdienmodellen steeds meer verschuiven in de richting van een gemixt model van print en online. De vraag naar print producten loopt terug doordat de consument kieskeuriger wordt en omdat de huidige digitale middelen voorzien in de behoefte om altijd en overal over online informatie te kunnen beschikken. Ook budgetten voor producties spelen een rol. Uit mijn onderzoek naar de beleving van print en digitale producten blijkt dat er nog veel emotie hangt aan print producten. Mensen vinden het fijn om te kunnen bladeren en houden van de geur van nieuwe magazines. Deze emotie is in de beleving van online producten niet terug te vinden. Dit wordt echter wel gecompenseerd met de voordelen die online producten bieden zoals interactiviteit, de mogelijkheid om te delen en de mogelijkheid om actueel te zijn van online producten. Om een hoogwaardig digitaal product te leveren is het belangrijk om zoveel mogelijk de emotie die een print product biedt, te behouden. Dit moet gecombineerd worden met de voordelen van digitale producten. De kieskeurige consument anno 2012 verlangt dat de content zo wordt aangeboden zoals hij of zij het wil hebben. Dit stelt specifieke eisen aan content, opbouw en ontsluitingssystemathiek. Ik heb mij in het kader van deze scriptie verdiept in ontologie, dit is een methode waarbij een gebruiker precies de informatie voorgeschoteld krijgt waar hij of zij naar op zoek is. Mede door toepassing van ontologie kan een digitaal product een duidelijke meerwaarde bieden ten opzichte van een print product.

5 Summary This thesis is about my research into the added value of digital products in comparison to classical printed products in the current Dutch media landscape. My research shows that earnings models are gradually shifting to a mixed model of print and online media. The demand for printed products is declining because consumers are becoming more fastidious in addition to their desire to be able to access information at any time, anywhere. Also, available funds play a significant role. The discerning 2012 consumer demands content being offered in the way he or she desires. This sets specific standards for content, construction and accessability. Within the parameters of this thesis I have studied ontology; a method where the user is offered exactly the information he or she is looking for. Also because of applying ontology, a digital product is able to offer significant added value compared to a printed product. My research into the perception of print and digital products shows there is still a lot of emotion atached to printed products. People love to be able to leaf through magazines and they love the smell of newly printed papers. This emotional attachment cannot be found with regards to online publications. The lack of emotional attachment is however compensated by the advantages offered by online products such as interactivity, the possibility to share and topicality. To be able to offer a high quality digital product it is important to retain the emotional attachment of the printed product, combined with the digital advantages.

6 Dankbetuiging Om te beginnen wil ik mijn dank uitspreken richting mijn scriptiebegeleider Rob van der Willigen. Hij is tijdens deze afstudeer periode een rots in de branding gebleken met altijd tijd voor het beantwoorden van vragen, het geven van peptalks en het aandragen van goede suggesties. Zonder Rob was deze scriptie niet zo (goed) geworden. Grote dankbaarheid gaat uit naar de medewerkers van Proforma. Joop Ridder, Miriam Monster en vooral Els van Klinken. Zij hebben erg geholpen door mee te denken, discussies te voeren en vooral te zorgen dat mijn stage tijd een hele fijne tijd is geweest waarin ik heb super naar mijn zin heb gehad. Dank gaat in het bijzonder uit naar Els voor het lezen van al mijn teksten en me dankzij de suggesties te hebben leren schrijven. Dank aan mijn lieve vriendinnetje Katalin, die nog steeds overtuigd is van mijn briljantie en het nooit zat was om naar mijn scriptie frustraties te luisteren. Eeuwige dankbaarheid gaat uiteraard naar de allerliefste familie van de wereld; mijn vader, moeder en zusje. Jullie zijn er altijd voor me geweest, hebben me altijd in alles gesteund en vooral altijd in me geloofd toen anderen dat niet deden. Dankzij jullie ben ik geworden wie ik nu ben, en ik ben trots dat ik jullie mijn familie mag noemen. Ik hou van jullie! Verder wil ik mijn partner in crime Wendy van Veen bedanken voor de grafische suggesties die de finishing touch waren in de grafische vormgeving van presentatie posters en de vormgeving van mijn scriptie. Wen, we gaan het maken!

7 Voor opa Omdat hij zo trots zou zijn geweest..

8 8 Samenvatting

9 i Inhoudsopgave INTRODUCTIE Aanleiding 1 Probleem en perspectief 2-3 Kennis gebied 4-5 Onderzoeksvraag en deelvragen 6-8 Terminologie 9 Onderzoeksmethoden 10 Doelstelling en relevantie Leeswijzer scriptie DEEL I Introductie verdienmodel 17 Verdienmodel Conclusie verdienmodel 23 Bibliografie 24 Introductie middelen 25 Middelen Conclusie 29 Bibliografie 30 Introductie globalisering 31 Globalisering Conclusie 36 Bibliografie 37 Conclusie Deel I 38 DEEL II Introductie Beleving 41 Infographic Beleving print & Digitaal (conclusie infographic) 47 Conclusie 48 Introductie Technische eigenschappen 49 Technische eigenschappen print Conclusie 54 Bibliografie 55 Introductie Technische eigenschappen 56 Technische eigenschappen digitaal Conclusie 63 Bibliografie 64 Introductie Print VS Digitaal 65 Print VS Digitaal Conclusie Deel II 68 DEEL III Introductie Jaarverslagen 72 Jaarverslagen Concusie 75 Bibliografie 76 Introductie Ontologie 77 Ontologie Conclusie 81 Bibliografie 82 Conclusie Deel III 83 Aanbevelingen 84-85

10 10 Samenvatting

11 Samenvatting Introductie Aanleiding Probleem en perspectief Kennisgebied Onderzoeksvraag en deelvragen Terminologie Onderzoeksmethoden Doelstelling en Relevantie 11

12 ... Aanleiding Een artikel in het vakblad Adformatie trok mijn aandacht. Het ging over het digitaliseren van buitenreclames. In het artikel wordt gesteld dat Nederland achter loopt in de digitalisering van reclame. Ik dacht erover na en kwam tot de conclusie dat digitale buitenreclame in de praktijk veel handiger zou zijn. Je kunt de reclames makkelijk vernieuwen, er hoeven niet steeds medewerkers heen om de posters te vervangen en het scheelt veel geld in de drukkosten. Daarnaast is het natuurlijk veel beter voor het milieu dan alle posters die voor enkele weken geprint worden. met een prachtig portfolio. Juist omdat zij zo goed zijn in grafisch werk zou dit de perfecte plaats zijn om dit onderzoek te gaan doen. Ook zij hebben te maken met digitalisering van de markt, en daardoor met de terugloop van de vraag naar print producten. Dit zette me aan het denken, buitenreclame is (nog) niet gedigitaliseerd, maar zo zijn er meer producten die op het eerste gezicht in digitale vorm praktischer zouden zijn. Ik vraag me af, waarom zijn bepaalde producten nog niet digitaal? Ik denk dat digitaal in veel gevallen meer voor- dan nadelen heeft, maar er zijn natuurlijk vele factoren van toepassing die het antwoord op deze vraag bepalen. Met deze materie in mijn achterhoofd kwam ik in gesprek met Proforma over een afstudeerstage. Proforma is een hoofdzakelijk grafisch ontwerpbureau, 1

13 ! Probleem en perspectief Proforma is een, van oorsprong, multidisciplinair ontwerpbureau waar naast grafisch ontwerp ook industrieel ontwerp en communicatie-advies een plaats hadden. Proforma heeft een indrukwekkende staat van dienst met diverse grote klanten zoals de gemeente Rotterdam, Unicef, KPN en (de huisstijl voor) de Universiteit Utrecht. Ter ere van het vijftien jarig bestaan van Proforma presenteerde de Kunsthal de eerste overzichtstentoonstelling van het grafisch en industrieel design van Proforma. Sinds enige jaren is de industrieel ontwerptak verzelfstandigd. Proforma visual identity bestaat nu 25 jaar en heeft zowel nationaal als internationaal een goede reputatie verworven op het gebied van identity ontwikkeling. De laatste jaren is daar naast een grafisch ontwikkelde visueel identiteit ook de online identiteit bijgekomen. Het ontwerpbureau richt zich nu met name op advisering aan klanten over de juiste media-inzet en het ontwerpen van deze media. Daarin is verschuiving van offline naar online duidelijk zichtbaar. Proforma merkt dat de vraag naar puur grafisch ontwerp terug loopt. Dit is een combinatie van de effecten veroorzaakt door de financiële crisis (een digitaal product bespaart immers op de drukkosten) en de behoefte van de klant om digitaal te communiceren (zoals nieuwsbrieven) Dit heeft Proforma voor de keuze gesteld in hoeverre zij zich verder moeten gaan bekwamen als internetbureau - qua bemensing en profilering -, en zo mee gaan in de digitalisering van de markt? De overstap naar interdisciplinair profileren ligt voor Proforma en andere bedrijven in deze sector, op verschillende vlakken. Het eerste probleem is dat klanten soms huiverig zijn om bepaalde producten digitaal te maken. Met name bij jaarverslagen zijn veel klanten bevreesd om van de gebaande paden af te wijken. Zij hebben nog onvoldoende ervaring in het online publiceren van hun product. Klanten zien vooral problemen met betrekking tot de beveiliging, want er kan online eerder met de cijfers en gevoelige informatie geknoeid worden. Ook het ontbreken van een fysiek product is voor sommige klanten onwennig. Zij zijn gehecht aan een jaarverslag dat op papier wordt uitgegeven. 2

14 ! Probleem en perspectief Daarnaast merkt Proforma dat klanten er in sommige gevallen geen vertrouwen in hebben dat je als bedrijf alles kunt. Proforma wordt door hen gekend als een primair grafisch ontwerpbureau en maken vaak de keuze om digitale producten uit te besteden aan internetbureau s. Zij denken dat een grafisch bureau onvoldoende kennis en kunde in huis heeft voor digitale opdrachten. Dit type klant heeft de transitie naar digitaal nog te weinig zelf ervaren. zal de klant zeker naar jou toe komen voor deze expertise. (Personal communication) Terwijl het juist handiger is om al je te ontwerp uitingen bij hetzelfde bedrijf te houden; dit houdt de stijl immers consistent.. Een grafische achtergrond maakt digitale ontwerpen vaak juist beter omdat grafisch werk veel kennis vereist met betrekking tot onder andere uitlijning, kleur en typografie. En op deze wijze ligt ook cross-mediaal communiceren binnen handbereik van een midden-en-klein bedrijf zoals Proforma. Zaak is dus klanten ervan te overtuigen dat het ontwerpbureau anno 2012, dat mee wil in de vaart der volkeren zowel grafische als digitale kennis in huis heeft. Als een klant er daadwerkelijk van overtuigd is dat je als ontwerpbureau een meerwaarde biedt door bepaalde producten juist digitaal te maken 3 i Deze schets van de probleemstelling is gebaseerd op gesprekken met creatief directeur van Proforma Joop Ridder en Design manager Els van Klinken

15 Kennisgebied Mijn onderzoek zal benaderd worden vanuit 3 verschillende kennis gebieden in relatie tot mijn CMD opleiding aan de hogeschool Rotterdam. Te samen vormen zij het theoretisch kader voor mijn scriptie: Aanbieders Vanuit het perspectief van de aanbieders, en in het bijzonder Proforma visual identity, ga ik onderzoeken hoe zij het best kunnen mee gaan met de digitalisering van de markt. Door dit kennisgebied te koppelen met de andere kennisgebieden creëer ik een breed perspectief; van waaruit ik verwacht een goed advies te kunnen uitbrengen richting Proforma en collega aanbieders. Door relevante praktijkvoorbeelden hoop ik inzichtelijk te kunnen maken wat de voordelen zijn van bepaalde digitale producten boven grafische- en hoe dit in het werkproces van Proforma geïntegreerd kan worden. Vanuit het oogpunt van Proforma zal ik de meerwaarde benadrukken die digitaal publiceren met zich mee brengt voor haar huidige en toekomstige klanten. De markt Vanuit het kennisgebied markt wil ik onderzoeken wat er in de markt gebeurt. Wat speelt er op dit moment, welke vormen van digitalisering zijn er in de communicatieproducten al doorgevoerd. Welke met succes en welke factoren spelen hierbij een rol? Ik wil een duidelijk overzicht presenteren zodat ik ook gemakkelijk kan zien waar de kansen en bedreigingen liggen. Techniek Vanuit het kennisgebied techniek wil ik beschrijven wat er nodig is om de digitalisering van bepaalde producten mogelijk te maken. Welke skills zijn er voor nodig en wat zijn de problemen waar je waarschijnlijk tegenaan gaat lopen. Beveiliging Waarschijnlijk zal beveiliging een belangrijk aspect zijn. Maar ook de wijze van informatieverzameling en aanlevering kent voor digitale producten nog andere aspecten dan bij alleen grafisch reproductie. Als dit uit onderzoek naar voren komt kan ik hier direct rekening mee houden in de verwerking van mijn digitale jaarverslagen case. 4

16 Samenvatting i FIGUUR 1: KENNISGEBIEDEN

17 ? Onderzoeksvraag en deelvragen Onderzoeksvraag Wat maakt dat een digitaal product anno 2012 meerwaarde heeft ten opzichte van een klassiek grafisch print product binnen het sterk veranderende Nederlandse media-landschap? Deelvragen 1. Welke factoren zijn van invloed op de verandering van de grafische markt? - Onderzoeksfunctie: Beschrijvend - Doelstelling van deze vraag: Door deze deelvraag te beantwoorden wil ik een beeld schetsen van het huidige medialandschap, welke veranderingen (verschuivingen/transities) er plaats vinden anno 2012, en door welke factoren deze verschuiving wordt veroorzaakt. - Kennis ontsluitingsmethode: Inhoudelijke analyse, desk research 2. Welke (unieke) eigenschappen bezitten print producten? - Onderzoeksfunctie: Beschrijvend, vergelijkend, evaluatief - Doelstelling van deze vraag: Bepalen wat de eigenschappen van print producten zijn in combinatie met een sterkte/zwakte analyse. Onderzoek richt zich op de beleving, technische eigenschappen en informatie structuur van klassieke print producten. Door deze uitkomsten te vergelijken met deelvraag 3: Welke (unieke) eigenschappen bezitten digitale producten? kan ik de uitkomsten meetbaar maken. - Kennis ontsluitingsmethode: Inhoudelijke analyse door middel van desk research en vergelijkende sterkte-zwakte analyse. 6

18 ? Onderzoeksvraag en deelvragen 3. Welke (unieke) eigenschappen bezitten digitale producten? - Onderzoeksfunctie: Beschrijvend, vergelijkend, evaluatief - Doelstelling van deze vraag: Bepalen wat de eigenschappen van digitale producten zijn in combinatie met een sterkte/zwakte analyse. Onderzoek richt zich op de beleving, technische eigenschappen en informatie structuur van digitale producten. Door deze uitkomsten te vergelijken met deelvraag 2: Welke (unieke) eigenschappen bezitten print producten? kan ik de uitkomsten meetbaar maken. - Kennis ontsluitingsmethode: Inhoudelijke analyse door middel van desk research en vergelijkende sterkte-zwakte analyse. 4. Hoe kan een digitaal product door middel van een ontologie een meerwaarde bieden op print producten en ingezet worden op meerdere platforms voor verschillende gebruikersgroepen? - Onderzoeksfunctie: Beschrijvend, en ontwerpend - Doelstelling van deze vraag: Door het beantwoorden van deze deelvraag wil ik de lezers van mijn onderzoek inzicht geven in het gebruik van ontologie bij digitalisering. Ik wil duidelijk maken wat een ontologie is, hoe ik denk dat je er mee om moet gaan binnen digitalisering en wat het gebruik van ontologie voor meerwaarde biedt. - Kennis ontsluitingsmethode: Desk research, action research 7

19 Samenvatting i FIGUUR 2: OPERATIONEEL MODEL

20 Terminologie A. Apps De afkorting van applicaties. Apps zijn programmaatjes voor je smartphone en tablet. Ze bieden je extra functies die je op je smartphone of tablet kunt gebruiken. C. CMYK Kleur model voor print producten, bestaande uit Cyaan, Magenta, Yellow en Key (zwart) Content Content is de verzameling van alle informatie bij elkaar voor bijvoorbeeld een website CSS Afkorting voor Cascading Style Sheets: Script taal die wordt gebruikt om internet pagina s te stijlen. E. E-reader Een E-reader is een apparaat waarop je digitale boeken kunt lezen. H. Host Een host is een internet bedrijf waar je Server-ruimte kunt huren en een domeinnaam kan registreren. HTML Afkorting voor Hyper Text Markup Language: Script taal die wordt gebruikt voor het schrijven van internetpagina s. 9 I. Infographic Een infographic geeft een informatieve weergave van gegevens. Een infographic bestaat uit beelden en cijfers. P. Pantone Een kleursysteem voor de grafische industrie waarbij elke kleur van een vast nummer is voorzien. PHP Afkorting voor HyperText Preprocessor: PHP is een scripttaal die je de mogelijkheid geeft een meer dynamische pagina te maken R. RGB Kleur model voor beelschermen, bestaande uit Rood, Groen, Blauw S. Smartphone Een mobiele telefoon die uitgebreide computerachtige mogelijkheden biedt. Server Een krachtige computer die in een netwerk functioneert. T. Tablet Een tablet is een kleine draagbare computer met een aanraakscherm. Gebruikt voor internet en aanverwante toepassingen.

21 Onderzoeksmethoden Mijn onderzoek zal bestaan uit verschillende delen. Ik begin met een breed georiënteerd onderzoek naar wat er al geschreven is over jaarverslagen en digitalisering van het huidige media landschap. Vervolgens zal ik overgaan op een beschrijvend onderzoeksdeel om mijn eerste drie deelvragen te beantwoorden. Voor de vierde deelvraag zal ik verklarend onderzoek doen. Mijn onderzoek zal bestaan uit de volgende methoden: Desk Research Door middel van deskresearch ga ik op zoek naar beschikbare gegevens om de probleemstelling te onderbouwen. Deze informatie zoek ik via internet, boeken en artikelen/rapporten die al geschreven zijn omtrent dit onderwerp. Field Research Ik wil door middel van fieldresearch onderzoeken waarom klanten in veel gevallen nog voor print kiezen en wat zij als voordeel zien van print ten opzichte van digitaal. Ik zal me hierbij richten op klanten die een jaarverslag laten ontwikkelen. Case Study Ik doe een case study om alle kanten van mijn onderzoek in een praktisch uitgewerkt digitaal product zo goed mogelijk te belichten. Zo kan ik de complexiteit en de ontwikkelstappen die printproducten versus digitale producten hebben, aan de hand van mijn case duidelijk in kaart brengen. Action Research Met action research wil ik reflecteren op de huidige benadering van de markt. Deze is heel grafisch georiënteerd, terwijl digitaal wellicht voordelen met zich mee brengt. Als dit uit mijn onderzoek blijkt, wil ik graag helder maken hoe de verschuiving naar multidisciplinair gemaakt zou kunnen worden. Evaluerend onderzoek In het evaluerend onderzoek zal ik kijken naar positieve- en negatieve punten van print en digitaal, voor- en nadelen en de waarde van beide producten. Door dit te evalueren hoop ik The best of both worlds duidelijk te belichten. Verklarend onderzoek Met deze onderzoeksmethode hoop ik de verklaring te vinden voor de verschuiving in de markt van print richting digitaal. 10

22 Doelstelling en Relevantie Het hoofddoel van het onderzoekende deel van mijn scriptie is om een duidelijk antwoord te geven op mijn hoofdvraag: Wat maakt dat een digitaal product anno 2012 meerwaarde heeft ten opzichte van een klassiek grafisch print product binnen het sterk veranderende Nederlandse medialandschap? Als ik de hoofdvraag duidelijk kan beantwoorden, en de kansen en bedreigingen van de markt inzichtelijk maak, kan ik Proforma voorzien van een waardevol advies over hoe- en met welke mediaproducten het best kan worden meegegaan met de digitalisering van de markt. Daarnaast weet ik waar ik zelf als professional op moet letten als ik een product van print naar digitaal transformeer. Ik weet dan uit onderzoek wat de succesfactoren zijn, en welke factoren ervoor zorgen dat een digitalisering niet sterk is. Dit kan ik meenemen in het ontwerp van mijn case. Deze benadering is nieuw in zoverre dat ik kennis ontsluit voor een betrekkelijk klein bedrijf dat zelf niet in staat is om dit soort research en development uit te voeren. Het unieke van mijn benadering zit hem dan ook in de verwachting dat mijn onderzoek praktische kennis oplevert die direct implementeer is. De doelstelling voor mijn case is het ontwerpen van een digitaal jaarverslag voor een van de klanten van Proforma. Ik wil met behulp van mijn uitgebreide case study duidelijk meetbare meerwaarde genereren ten opzichte van een gedrukt jaarverslag. Daarnaast wil ik dat het digitale jaarverslag vernieuwend is ten opzichte van de huidige digitale producten door te verrassen met de meerwaarde ten opzichte van zowel print als digitale jaarverslagen die er reeds zijn. Relevantie Ik vindt dat mijn scriptie iets moet gaan toevoegen aan de bestaande markt. Ik zou het erg geslaagd vinden als mijn scriptie handvatten biedt voor ontwerpbureaus die twijfelen over of- en hoe zij mee moeten gaan met de terugloop van de vraag naar print. Het resultaat moet in het bijzonder relevant zijn voor zowel Proforma als de klanten van Proforma. Ik wil Proforma een duidelijk 11

23 Doelstelling en Relevantie advies kunnen geven wat betreft de kansen en risico s van de digitale markt. Voor de klanten van Proforma wil ik kunnen laten zien waarom zij voor hun digitale producten, zoals jaarverslagen, bij Proforma aan het juiste adres zijn. Het onderzoek is relevant als ik met (nieuwe) inzichten kom voor het bieden van een duidelijke meerwaarde van digitaal ten opzichte van print met betrekking tot de onderzoeksdomeinen: de markt, techniek en de aanbieders. Voor de markt zal dit onderzoek een toevoeging vormen op de werkwijze van digitaal. Ontologie zal een toevoeging zijn op de huidige werkwijze. Klanten zullen eerder geneigd zijn over te stappen op een digitaal jaarverslag als zij een voorbeeld te zien krijgen dat goed is onderzocht en de bestaande problemen ondervangt. Ik hoop een goede oplossing te kunnen vinden voor het beveiligingsprobleem dat op dit moment speelt voor jaarverslagen. 12

24 Leeswijzer scriptie In deze scriptie wordt gebruik gemaakt van de ISO stijl voor bronvermelding. De bronnen zullen genummerd zijn in de tekst, en aan het einde van het hoofdstuk terug te vinden zijn. De bronnen zijn gedocumenteerd volgens de APA stijl. Aan het einde van alle hoofdstukken is de bibliografie ingevoegd waar alle bronnen volgens de nummering achter elkaar te vinden zijn. In de scriptie zal waar nodig door verwezen worden naar bronnen met meer informatie. Dit gebeurt als een onderwerp wel interessant is om er meer over te weten, maar niet relevant is om verder in de scriptie te bespreken. Voor deze doorverwijzingen zal er een tekst link staan, welke onderstreept is, en een QR code aan het einde van het hoofdstuk. Een QR code is een soort streepjescode die informatie bevat, als je deze QR code scant met je mobiele telefoon verwijst deze je direct door naar de desbetreffende informatie. Voor alle informatie over QR codes kun je kijken op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/qr-code of even de QR code gebruiken natuurlijk! Deze scriptie bestaat uit 3 delen. In het eerste deel doe ik onderzoek naar de grafische markt in zijn algemeenheid. Ik zal onderzoek doen naar de verdienmodellen binnen de grafische markt, de middelen die het mogelijk maken om oorspronkelijke print producten digitaal te bekijken en naar de globalisering van de print markt. Met dit deel wil ik inzichtelijk maken welke factoren van invloed zijn op de verandering van de huidige grafische markt. In deel 2 doe ik onderzoek naar de eigenschappen van print- en digitale producten. Door deze met elkaar te vergelijken krijg ik een goede analyse van de plus en minpunten van print- en digitale producten. Deze kan ik meenemen in het ontwikkelen van mijn case, het digitale jaarverslag. Na beide delen heb ik goed beeld geschetst van de het huidige Nederlandse medialandschap en zal ik gaan werken richting de digitalisering van print producten. In deel 3 beschrijf ik ontologie en waarom ik denk dat ontologie een grote verbetering kan zijn in het digitaal maken van bijvoorbeeld jaarverslagen. 13

25 Leeswijzer scriptie Voorafgaand aan elk hoofdstuk staat de titel op een gekleurde pagina, met daarbij een korte inleiding op waar het hoofdstuk over gaat. Het einde van het hoofdstuk bestaat altijd uit een samenvattende conclusie van het desbetreffende hoofdstuk. Op de laatste pagina vindt u de bibliografie met alle bronnen waarnaar in het hoofdstuk gerefereerd wordt. QR Code wikipedia 14

26 15 Samenvatting

27 Samenvatting DEEL I Deze scriptie bestaat uit 3 delen. In dit eerste deel doe ik onderzoek naar de grafische markt in zijn algemeenheid. Ik zal onderzoek doen naar de verdienmodellen binnen de grafische markt, de middelen die het mogelijk maken om oorspronkelijke print producten digitaal te bekijken en naar de globalisering van de markt. Met dit deel wil ik inzichtelijk maken welke factoren van invloed zijn op de veranderingen van de huidige grafische markt. 16

28 Samenvatting Verdienmodel In dit hoofdstuk ga ik in op het verdienmodel van print en digitale producten. Zoals te lezen is in dit hoofdstuk verschuift het verdienmodel steeds meer van print-only naar een gemixt model tussen print en online. 17

29 $ Verdienmodel Abonnee s De oplage van betaalde dagbladen daalde de afgelopen tien jaar. De inkomsten uit de verkoop van abonnementen en losse nummers stegen echter in dezelfde periode door prijsverhogingen (zo n 4% per jaar). Oplagedalingen worden dus goedgemaakt door prijsstijgingen die echter wel tot minder abonnees leiden en een barrière vormen voor nieuwe gebruikers. [1] Gezien de bovenstaande ontwikkelingen ligt het voor de hand dat uitgevers hun activiteiten uitbreiden naar de online markt, aangezien dat de sector is waar zowel advertentie-inkomsten als publieksbereik groeien. [2] Advertentie inkomsten De advertentie-inkomsten van magazines en kranten halveerden in de afgelopen 10 jaar. Het advertentie volume nam, als gevolg van de recessie af. Structureel herstel van de positie op de advertentiemarkt wordt niet verwacht. De advertentie-inkomsten zijn in printmedia echter nog wel hoger dan advertenties op internet of op mobiele telefoons. [3] Losse verkoop Consumenten hebben behoefte gekregen aan special interest media, dat geldt voornamelijk voor magazines. Het aantal grote algemene titels neemt af, terwijl het aantal kleine, special interest titels blijft toenemen. [4] Het lijkt erop dat magazines steeds meer een luxe artikel worden, consumenten denken goed na voordat zij tot de koop van een magazine over gaan. De verkoopprijzen van tijdschriften en kranten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Oplagedalingen worden goed gemaakt door deze prijsstijgingen. [5] Betaalde apps Voor het gebruik op mobiele telefoons en tablets gebruikt men apps (afkorting van applicaties) om bijvoorbeeld nieuws te lezen. Er zijn duizenden apps beschikbaar, sommige gratis en sommige betaald. De betaalbereidheid voor het gebruik van nieuws, magazines en e-books op de tablet is beperkt: slechts 5% van de tabletbezitters geeft aan zeker te willen betalen voor nieuws op de tablet: 53% wil dit zeker niet. De helft van de gebruikers vind het prima dat een app reclame heeft, als dit ervoor zorgt dat 18

30 $ Verdienmodel de app gratis is. [4] Daarnaast blijkt 97% van de tabletgebruikers geen betaalde app voor nieuws, informatie, magazines of boeken op zijn of haar tablet te hebben staan. [5-6] In de nieuwe economie is gratis de norm. Consumenten hebben toegang tot vele gratis apps, waarmee zij vaak ongeveer hetzelfde kunnen als met de betaalde versie van de apps. Een hoog bereik is niet meer vanzelfsprekend de succesfactor voor een hoge opbrengst. Uit de Mediatest 2011/2012 blijkt dat consumenten onder bepaalde voorwaarden best bereid zijn te betalen voor apps, maar dan moet een app wel een duidelijke meerwaarde bieden ten opzichte van de (huidige) gratis apps. Meerwaarde bieden kan op verschillende manieren, belangrijk is om de stickynessfactor te hebben. De stickynessfactor zegt dat de zender een bepaald karakter moet hebben waardoor deze actief blijft in de ontvangers hoofd. Ofwel, boeit de app genoeg om ten opzichte van alle andere apps dusdanig meerwaarde te bieden dat de app de tijd van de consument wint. Bovendien moet het product uitnodigen tot het willen delen met vrienden [7]. Online advertenties De inkomsten van dagbladen kwamen voorheen vooral uit advertenties, in het bijzonder uit rubrieksadvertenties en personeelsadvertenties. Deze advertenties zijn met de opkomst van internet weggevloeid naar het internet. Consumenten kunnen nu makkelijk zelf advertenties plaatsen op site s als marktplaats, en werkgevers zoeken hun persooneel liever via linkedin of goedkopere internet advertenties [08]. Online adverteren is goedkoper, maar ook veel meetbaarder dan adverteren in print. Je kunt precies zien hoe vaak de advertentie is aangeklikt en wat de conversie van een advertentie is. De markt van online advertising in Nederland was in de eerste helft van dit jaar goed voor 507 miljoen euro. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van het jaar ervoor [9]. Gratis en toch betaald Er wordt door uitgevers geëxperimenteerd met een businessmodel dat uitgaat van gedeeltelijk gratis en gedeeltelijk betaalde content. Dit lijkt tot nu toe het 19

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

From user experience to user accessibility

From user experience to user accessibility From user experience to user accessibility Colofon Auteur Naam: Website: Email: Esther Wieringa www.estherwieringa.nl esther.wieringa92@gmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut: Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door...

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door... f#ck mobile 1 Design content first and device second. Afstudeerscriptie Jos Bezemer Tweede editie Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Strategieën in een digitale wereld

Strategieën in een digitale wereld Strategieën in een digitale wereld 1 deel 1 trends en ontwikkelingen /// mediaconsumptie 1 Inhoud Voorwoord 3 Trends 5 Bedreigingen 15 Kansen Digitale distributie en productie 24 Crossmediale convergentie

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

mcommerce: Hoe kan een mobiele website een toegevoegde waarde zijn in het verkoopproces?

mcommerce: Hoe kan een mobiele website een toegevoegde waarde zijn in het verkoopproces? mcommerce: Hoe kan een mobiele website een toegevoegde waarde zijn in het verkoopproces? Auteur Remco Hübner Student Communicatie & Multimedia Design Hogeschool Rotterdam Studentnummer: 0780525 E-mail:

Nadere informatie

Trends in de creatieve industrie

Trends in de creatieve industrie Hercule Trends in de creatieve industrie Nieuwe sterren schitteren Kleine Leeuw Jachthonden YouTube Bootes Hyves Grote Beer Noorderkroon Lynx Live Wikipedia Draak Google Kleine beer Voerman Lier Giraffe

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Overzicht, lekker duidelijk, niet te schreeuwerig De behoeften van Generatie Y met betrekking tot recruitment websites

Overzicht, lekker duidelijk, niet te schreeuwerig De behoeften van Generatie Y met betrekking tot recruitment websites Sophia van der Meijden 478499 Overzicht, lekker duidelijk, niet te schreeuwerig De behoeften van Generatie Y met betrekking tot recruitment websites Auteur Naam: Sophia van der Meijden Studentnummer: 478499

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A.

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Colofon Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe

Nadere informatie

Buiten-apps voor (historische) musea

Buiten-apps voor (historische) musea Begeleider: Simone Stoltz juni 2013 Buiten-apps voor (historische) musea Scriptie onderzoek Melanie Ooms 100611022 Reinwardt Academie, Cultureel Erfgoed 1 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport waarin

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Wat voorbij is, wordt steeds vager naarmate het verder achter ons ligt. Maar van de vervaging van dat verleden hebben we weinig last, want de

Wat voorbij is, wordt steeds vager naarmate het verder achter ons ligt. Maar van de vervaging van dat verleden hebben we weinig last, want de 1 Lars van rossum Wat voorbij is, wordt steeds vager naarmate het verder achter ons ligt. Maar van de vervaging van dat verleden hebben we weinig last, want de verdwenen details vullen we aan met herinneringen,

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

NAAR DE TOP! RENEE NIEUWENHUIZEN AFSTUDEERSCRIPTIE JUNI 2011 ONDERZOEK EN CAMPAGNEPLAN OM QUBIE OP DE MARKT TE ZETTEN.

NAAR DE TOP! RENEE NIEUWENHUIZEN AFSTUDEERSCRIPTIE JUNI 2011 ONDERZOEK EN CAMPAGNEPLAN OM QUBIE OP DE MARKT TE ZETTEN. RENEE NIEUWENHUIZEN AFSTUDEERSCRIPTIE JUNI 2011 NAAR DE TOP! ONDERZOEK EN CAMPAGNEPLAN OM QUBIE OP DE MARKT TE ZETTEN. Afstudeerscriptie Renée Nieuwenhuizen, opleiding ICT Media en Design Fontys Hogeschool

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Giftbooks: een kwalitatieve studie naar elektronische boeken en de geschenkvormen

Giftbooks: een kwalitatieve studie naar elektronische boeken en de geschenkvormen Giftbooks: een kwalitatieve studie naar elektronische boeken en de geschenkvormen Eindverhandeling tot master in de Agogische Wetenschappen Student: Sander Van Hemelrijck Promotor: dr. Tom De Mette Organisatie:

Nadere informatie

ResearchBase. Meer, meer, meer online! Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing. jaargang 9 november 2012

ResearchBase. Meer, meer, meer online! Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing. jaargang 9 november 2012 11 jaargang 9 november 2012 ResearchBase 3 Afscheid titels onvermijdelijk Webwinkel doelwit 4 Resultaten supermarkten in de lift Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing Meer, meer, meer online!

Nadere informatie

Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion'

Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Auteur: Sophie Hilhorst Studentnummer: 460664 Opleiding: Media en Entertainment Management Onderwijsinstelling: Hogeschool

Nadere informatie

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 4 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4 2 5 EEN WEBINAR Wat kost het eigenlijk? Pagina 8 3 6 JE WEBINAR IN DE SOEP In 12

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie