De eerste eigenschap van stijl is helderheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De eerste eigenschap van stijl is helderheid"

Transcriptie

1 Samenvatting De eerste eigenschap van stijl is helderheid Onderzoek naar meerwaarde van een digitaal product in het sterk veranderende Nederlandse Medialandschap Afstudeer scriptie Miriam Knijff HRO cmd Proforma Visual Identity 1

2 Samenvatting Naam: Miriam Knijff Student nummer: adres: Website: Opleidingsinstituut: Major: Minor: Hogeschool Rotterdam Communicatie & Multimedia Design Brands & Concepts Afstudeerdatum: Bedrijf: Adres: Proforma Visual Identity Schiekade 189, 2.03 (Schieblock) 3013 BR Rotterdam Begeleider: Els van Klinken Design manager Telefoon: +31 (0) Mobiel: +31 (0) adres: Begeleider: Organisatie: adres: Rob van der Willigen Hogeschool Rotterdam 2012 Miriam Knijff Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. In deze scriptie wordt gerefereerd volgens de ISO-stijl. Dit betekent dat de genummerde bronnen terug te vinden zijn aan het einde van elk hoofdstuk en in de literatuurlijst aan het einde van dit document. 2

3

4 Samenvatting Deze scriptie gaat over de meerwaarde van een digitaal product ten opzichte van een klassiek print product in het huidige Nederlandse medialandschap anno Om dit te onderzoeken en te onderbouwen heb ik als eerste het huidige medialandschap in Nederland verkend. Uit mijn onderzoek blijkt dat de verdienmodellen steeds meer verschuiven in de richting van een gemixt model van print en online. De vraag naar print producten loopt terug doordat de consument kieskeuriger wordt en omdat de huidige digitale middelen voorzien in de behoefte om altijd en overal over online informatie te kunnen beschikken. Ook budgetten voor producties spelen een rol. Uit mijn onderzoek naar de beleving van print en digitale producten blijkt dat er nog veel emotie hangt aan print producten. Mensen vinden het fijn om te kunnen bladeren en houden van de geur van nieuwe magazines. Deze emotie is in de beleving van online producten niet terug te vinden. Dit wordt echter wel gecompenseerd met de voordelen die online producten bieden zoals interactiviteit, de mogelijkheid om te delen en de mogelijkheid om actueel te zijn van online producten. Om een hoogwaardig digitaal product te leveren is het belangrijk om zoveel mogelijk de emotie die een print product biedt, te behouden. Dit moet gecombineerd worden met de voordelen van digitale producten. De kieskeurige consument anno 2012 verlangt dat de content zo wordt aangeboden zoals hij of zij het wil hebben. Dit stelt specifieke eisen aan content, opbouw en ontsluitingssystemathiek. Ik heb mij in het kader van deze scriptie verdiept in ontologie, dit is een methode waarbij een gebruiker precies de informatie voorgeschoteld krijgt waar hij of zij naar op zoek is. Mede door toepassing van ontologie kan een digitaal product een duidelijke meerwaarde bieden ten opzichte van een print product.

5 Summary This thesis is about my research into the added value of digital products in comparison to classical printed products in the current Dutch media landscape. My research shows that earnings models are gradually shifting to a mixed model of print and online media. The demand for printed products is declining because consumers are becoming more fastidious in addition to their desire to be able to access information at any time, anywhere. Also, available funds play a significant role. The discerning 2012 consumer demands content being offered in the way he or she desires. This sets specific standards for content, construction and accessability. Within the parameters of this thesis I have studied ontology; a method where the user is offered exactly the information he or she is looking for. Also because of applying ontology, a digital product is able to offer significant added value compared to a printed product. My research into the perception of print and digital products shows there is still a lot of emotion atached to printed products. People love to be able to leaf through magazines and they love the smell of newly printed papers. This emotional attachment cannot be found with regards to online publications. The lack of emotional attachment is however compensated by the advantages offered by online products such as interactivity, the possibility to share and topicality. To be able to offer a high quality digital product it is important to retain the emotional attachment of the printed product, combined with the digital advantages.

6 Dankbetuiging Om te beginnen wil ik mijn dank uitspreken richting mijn scriptiebegeleider Rob van der Willigen. Hij is tijdens deze afstudeer periode een rots in de branding gebleken met altijd tijd voor het beantwoorden van vragen, het geven van peptalks en het aandragen van goede suggesties. Zonder Rob was deze scriptie niet zo (goed) geworden. Grote dankbaarheid gaat uit naar de medewerkers van Proforma. Joop Ridder, Miriam Monster en vooral Els van Klinken. Zij hebben erg geholpen door mee te denken, discussies te voeren en vooral te zorgen dat mijn stage tijd een hele fijne tijd is geweest waarin ik heb super naar mijn zin heb gehad. Dank gaat in het bijzonder uit naar Els voor het lezen van al mijn teksten en me dankzij de suggesties te hebben leren schrijven. Dank aan mijn lieve vriendinnetje Katalin, die nog steeds overtuigd is van mijn briljantie en het nooit zat was om naar mijn scriptie frustraties te luisteren. Eeuwige dankbaarheid gaat uiteraard naar de allerliefste familie van de wereld; mijn vader, moeder en zusje. Jullie zijn er altijd voor me geweest, hebben me altijd in alles gesteund en vooral altijd in me geloofd toen anderen dat niet deden. Dankzij jullie ben ik geworden wie ik nu ben, en ik ben trots dat ik jullie mijn familie mag noemen. Ik hou van jullie! Verder wil ik mijn partner in crime Wendy van Veen bedanken voor de grafische suggesties die de finishing touch waren in de grafische vormgeving van presentatie posters en de vormgeving van mijn scriptie. Wen, we gaan het maken!

7 Voor opa Omdat hij zo trots zou zijn geweest..

8 8 Samenvatting

9 i Inhoudsopgave INTRODUCTIE Aanleiding 1 Probleem en perspectief 2-3 Kennis gebied 4-5 Onderzoeksvraag en deelvragen 6-8 Terminologie 9 Onderzoeksmethoden 10 Doelstelling en relevantie Leeswijzer scriptie DEEL I Introductie verdienmodel 17 Verdienmodel Conclusie verdienmodel 23 Bibliografie 24 Introductie middelen 25 Middelen Conclusie 29 Bibliografie 30 Introductie globalisering 31 Globalisering Conclusie 36 Bibliografie 37 Conclusie Deel I 38 DEEL II Introductie Beleving 41 Infographic Beleving print & Digitaal (conclusie infographic) 47 Conclusie 48 Introductie Technische eigenschappen 49 Technische eigenschappen print Conclusie 54 Bibliografie 55 Introductie Technische eigenschappen 56 Technische eigenschappen digitaal Conclusie 63 Bibliografie 64 Introductie Print VS Digitaal 65 Print VS Digitaal Conclusie Deel II 68 DEEL III Introductie Jaarverslagen 72 Jaarverslagen Concusie 75 Bibliografie 76 Introductie Ontologie 77 Ontologie Conclusie 81 Bibliografie 82 Conclusie Deel III 83 Aanbevelingen 84-85

10 10 Samenvatting

11 Samenvatting Introductie Aanleiding Probleem en perspectief Kennisgebied Onderzoeksvraag en deelvragen Terminologie Onderzoeksmethoden Doelstelling en Relevantie 11

12 ... Aanleiding Een artikel in het vakblad Adformatie trok mijn aandacht. Het ging over het digitaliseren van buitenreclames. In het artikel wordt gesteld dat Nederland achter loopt in de digitalisering van reclame. Ik dacht erover na en kwam tot de conclusie dat digitale buitenreclame in de praktijk veel handiger zou zijn. Je kunt de reclames makkelijk vernieuwen, er hoeven niet steeds medewerkers heen om de posters te vervangen en het scheelt veel geld in de drukkosten. Daarnaast is het natuurlijk veel beter voor het milieu dan alle posters die voor enkele weken geprint worden. met een prachtig portfolio. Juist omdat zij zo goed zijn in grafisch werk zou dit de perfecte plaats zijn om dit onderzoek te gaan doen. Ook zij hebben te maken met digitalisering van de markt, en daardoor met de terugloop van de vraag naar print producten. Dit zette me aan het denken, buitenreclame is (nog) niet gedigitaliseerd, maar zo zijn er meer producten die op het eerste gezicht in digitale vorm praktischer zouden zijn. Ik vraag me af, waarom zijn bepaalde producten nog niet digitaal? Ik denk dat digitaal in veel gevallen meer voor- dan nadelen heeft, maar er zijn natuurlijk vele factoren van toepassing die het antwoord op deze vraag bepalen. Met deze materie in mijn achterhoofd kwam ik in gesprek met Proforma over een afstudeerstage. Proforma is een hoofdzakelijk grafisch ontwerpbureau, 1

13 ! Probleem en perspectief Proforma is een, van oorsprong, multidisciplinair ontwerpbureau waar naast grafisch ontwerp ook industrieel ontwerp en communicatie-advies een plaats hadden. Proforma heeft een indrukwekkende staat van dienst met diverse grote klanten zoals de gemeente Rotterdam, Unicef, KPN en (de huisstijl voor) de Universiteit Utrecht. Ter ere van het vijftien jarig bestaan van Proforma presenteerde de Kunsthal de eerste overzichtstentoonstelling van het grafisch en industrieel design van Proforma. Sinds enige jaren is de industrieel ontwerptak verzelfstandigd. Proforma visual identity bestaat nu 25 jaar en heeft zowel nationaal als internationaal een goede reputatie verworven op het gebied van identity ontwikkeling. De laatste jaren is daar naast een grafisch ontwikkelde visueel identiteit ook de online identiteit bijgekomen. Het ontwerpbureau richt zich nu met name op advisering aan klanten over de juiste media-inzet en het ontwerpen van deze media. Daarin is verschuiving van offline naar online duidelijk zichtbaar. Proforma merkt dat de vraag naar puur grafisch ontwerp terug loopt. Dit is een combinatie van de effecten veroorzaakt door de financiële crisis (een digitaal product bespaart immers op de drukkosten) en de behoefte van de klant om digitaal te communiceren (zoals nieuwsbrieven) Dit heeft Proforma voor de keuze gesteld in hoeverre zij zich verder moeten gaan bekwamen als internetbureau - qua bemensing en profilering -, en zo mee gaan in de digitalisering van de markt? De overstap naar interdisciplinair profileren ligt voor Proforma en andere bedrijven in deze sector, op verschillende vlakken. Het eerste probleem is dat klanten soms huiverig zijn om bepaalde producten digitaal te maken. Met name bij jaarverslagen zijn veel klanten bevreesd om van de gebaande paden af te wijken. Zij hebben nog onvoldoende ervaring in het online publiceren van hun product. Klanten zien vooral problemen met betrekking tot de beveiliging, want er kan online eerder met de cijfers en gevoelige informatie geknoeid worden. Ook het ontbreken van een fysiek product is voor sommige klanten onwennig. Zij zijn gehecht aan een jaarverslag dat op papier wordt uitgegeven. 2

14 ! Probleem en perspectief Daarnaast merkt Proforma dat klanten er in sommige gevallen geen vertrouwen in hebben dat je als bedrijf alles kunt. Proforma wordt door hen gekend als een primair grafisch ontwerpbureau en maken vaak de keuze om digitale producten uit te besteden aan internetbureau s. Zij denken dat een grafisch bureau onvoldoende kennis en kunde in huis heeft voor digitale opdrachten. Dit type klant heeft de transitie naar digitaal nog te weinig zelf ervaren. zal de klant zeker naar jou toe komen voor deze expertise. (Personal communication) Terwijl het juist handiger is om al je te ontwerp uitingen bij hetzelfde bedrijf te houden; dit houdt de stijl immers consistent.. Een grafische achtergrond maakt digitale ontwerpen vaak juist beter omdat grafisch werk veel kennis vereist met betrekking tot onder andere uitlijning, kleur en typografie. En op deze wijze ligt ook cross-mediaal communiceren binnen handbereik van een midden-en-klein bedrijf zoals Proforma. Zaak is dus klanten ervan te overtuigen dat het ontwerpbureau anno 2012, dat mee wil in de vaart der volkeren zowel grafische als digitale kennis in huis heeft. Als een klant er daadwerkelijk van overtuigd is dat je als ontwerpbureau een meerwaarde biedt door bepaalde producten juist digitaal te maken 3 i Deze schets van de probleemstelling is gebaseerd op gesprekken met creatief directeur van Proforma Joop Ridder en Design manager Els van Klinken

15 Kennisgebied Mijn onderzoek zal benaderd worden vanuit 3 verschillende kennis gebieden in relatie tot mijn CMD opleiding aan de hogeschool Rotterdam. Te samen vormen zij het theoretisch kader voor mijn scriptie: Aanbieders Vanuit het perspectief van de aanbieders, en in het bijzonder Proforma visual identity, ga ik onderzoeken hoe zij het best kunnen mee gaan met de digitalisering van de markt. Door dit kennisgebied te koppelen met de andere kennisgebieden creëer ik een breed perspectief; van waaruit ik verwacht een goed advies te kunnen uitbrengen richting Proforma en collega aanbieders. Door relevante praktijkvoorbeelden hoop ik inzichtelijk te kunnen maken wat de voordelen zijn van bepaalde digitale producten boven grafische- en hoe dit in het werkproces van Proforma geïntegreerd kan worden. Vanuit het oogpunt van Proforma zal ik de meerwaarde benadrukken die digitaal publiceren met zich mee brengt voor haar huidige en toekomstige klanten. De markt Vanuit het kennisgebied markt wil ik onderzoeken wat er in de markt gebeurt. Wat speelt er op dit moment, welke vormen van digitalisering zijn er in de communicatieproducten al doorgevoerd. Welke met succes en welke factoren spelen hierbij een rol? Ik wil een duidelijk overzicht presenteren zodat ik ook gemakkelijk kan zien waar de kansen en bedreigingen liggen. Techniek Vanuit het kennisgebied techniek wil ik beschrijven wat er nodig is om de digitalisering van bepaalde producten mogelijk te maken. Welke skills zijn er voor nodig en wat zijn de problemen waar je waarschijnlijk tegenaan gaat lopen. Beveiliging Waarschijnlijk zal beveiliging een belangrijk aspect zijn. Maar ook de wijze van informatieverzameling en aanlevering kent voor digitale producten nog andere aspecten dan bij alleen grafisch reproductie. Als dit uit onderzoek naar voren komt kan ik hier direct rekening mee houden in de verwerking van mijn digitale jaarverslagen case. 4

16 Samenvatting i FIGUUR 1: KENNISGEBIEDEN

17 ? Onderzoeksvraag en deelvragen Onderzoeksvraag Wat maakt dat een digitaal product anno 2012 meerwaarde heeft ten opzichte van een klassiek grafisch print product binnen het sterk veranderende Nederlandse media-landschap? Deelvragen 1. Welke factoren zijn van invloed op de verandering van de grafische markt? - Onderzoeksfunctie: Beschrijvend - Doelstelling van deze vraag: Door deze deelvraag te beantwoorden wil ik een beeld schetsen van het huidige medialandschap, welke veranderingen (verschuivingen/transities) er plaats vinden anno 2012, en door welke factoren deze verschuiving wordt veroorzaakt. - Kennis ontsluitingsmethode: Inhoudelijke analyse, desk research 2. Welke (unieke) eigenschappen bezitten print producten? - Onderzoeksfunctie: Beschrijvend, vergelijkend, evaluatief - Doelstelling van deze vraag: Bepalen wat de eigenschappen van print producten zijn in combinatie met een sterkte/zwakte analyse. Onderzoek richt zich op de beleving, technische eigenschappen en informatie structuur van klassieke print producten. Door deze uitkomsten te vergelijken met deelvraag 3: Welke (unieke) eigenschappen bezitten digitale producten? kan ik de uitkomsten meetbaar maken. - Kennis ontsluitingsmethode: Inhoudelijke analyse door middel van desk research en vergelijkende sterkte-zwakte analyse. 6

18 ? Onderzoeksvraag en deelvragen 3. Welke (unieke) eigenschappen bezitten digitale producten? - Onderzoeksfunctie: Beschrijvend, vergelijkend, evaluatief - Doelstelling van deze vraag: Bepalen wat de eigenschappen van digitale producten zijn in combinatie met een sterkte/zwakte analyse. Onderzoek richt zich op de beleving, technische eigenschappen en informatie structuur van digitale producten. Door deze uitkomsten te vergelijken met deelvraag 2: Welke (unieke) eigenschappen bezitten print producten? kan ik de uitkomsten meetbaar maken. - Kennis ontsluitingsmethode: Inhoudelijke analyse door middel van desk research en vergelijkende sterkte-zwakte analyse. 4. Hoe kan een digitaal product door middel van een ontologie een meerwaarde bieden op print producten en ingezet worden op meerdere platforms voor verschillende gebruikersgroepen? - Onderzoeksfunctie: Beschrijvend, en ontwerpend - Doelstelling van deze vraag: Door het beantwoorden van deze deelvraag wil ik de lezers van mijn onderzoek inzicht geven in het gebruik van ontologie bij digitalisering. Ik wil duidelijk maken wat een ontologie is, hoe ik denk dat je er mee om moet gaan binnen digitalisering en wat het gebruik van ontologie voor meerwaarde biedt. - Kennis ontsluitingsmethode: Desk research, action research 7

19 Samenvatting i FIGUUR 2: OPERATIONEEL MODEL

20 Terminologie A. Apps De afkorting van applicaties. Apps zijn programmaatjes voor je smartphone en tablet. Ze bieden je extra functies die je op je smartphone of tablet kunt gebruiken. C. CMYK Kleur model voor print producten, bestaande uit Cyaan, Magenta, Yellow en Key (zwart) Content Content is de verzameling van alle informatie bij elkaar voor bijvoorbeeld een website CSS Afkorting voor Cascading Style Sheets: Script taal die wordt gebruikt om internet pagina s te stijlen. E. E-reader Een E-reader is een apparaat waarop je digitale boeken kunt lezen. H. Host Een host is een internet bedrijf waar je Server-ruimte kunt huren en een domeinnaam kan registreren. HTML Afkorting voor Hyper Text Markup Language: Script taal die wordt gebruikt voor het schrijven van internetpagina s. 9 I. Infographic Een infographic geeft een informatieve weergave van gegevens. Een infographic bestaat uit beelden en cijfers. P. Pantone Een kleursysteem voor de grafische industrie waarbij elke kleur van een vast nummer is voorzien. PHP Afkorting voor HyperText Preprocessor: PHP is een scripttaal die je de mogelijkheid geeft een meer dynamische pagina te maken R. RGB Kleur model voor beelschermen, bestaande uit Rood, Groen, Blauw S. Smartphone Een mobiele telefoon die uitgebreide computerachtige mogelijkheden biedt. Server Een krachtige computer die in een netwerk functioneert. T. Tablet Een tablet is een kleine draagbare computer met een aanraakscherm. Gebruikt voor internet en aanverwante toepassingen.

21 Onderzoeksmethoden Mijn onderzoek zal bestaan uit verschillende delen. Ik begin met een breed georiënteerd onderzoek naar wat er al geschreven is over jaarverslagen en digitalisering van het huidige media landschap. Vervolgens zal ik overgaan op een beschrijvend onderzoeksdeel om mijn eerste drie deelvragen te beantwoorden. Voor de vierde deelvraag zal ik verklarend onderzoek doen. Mijn onderzoek zal bestaan uit de volgende methoden: Desk Research Door middel van deskresearch ga ik op zoek naar beschikbare gegevens om de probleemstelling te onderbouwen. Deze informatie zoek ik via internet, boeken en artikelen/rapporten die al geschreven zijn omtrent dit onderwerp. Field Research Ik wil door middel van fieldresearch onderzoeken waarom klanten in veel gevallen nog voor print kiezen en wat zij als voordeel zien van print ten opzichte van digitaal. Ik zal me hierbij richten op klanten die een jaarverslag laten ontwikkelen. Case Study Ik doe een case study om alle kanten van mijn onderzoek in een praktisch uitgewerkt digitaal product zo goed mogelijk te belichten. Zo kan ik de complexiteit en de ontwikkelstappen die printproducten versus digitale producten hebben, aan de hand van mijn case duidelijk in kaart brengen. Action Research Met action research wil ik reflecteren op de huidige benadering van de markt. Deze is heel grafisch georiënteerd, terwijl digitaal wellicht voordelen met zich mee brengt. Als dit uit mijn onderzoek blijkt, wil ik graag helder maken hoe de verschuiving naar multidisciplinair gemaakt zou kunnen worden. Evaluerend onderzoek In het evaluerend onderzoek zal ik kijken naar positieve- en negatieve punten van print en digitaal, voor- en nadelen en de waarde van beide producten. Door dit te evalueren hoop ik The best of both worlds duidelijk te belichten. Verklarend onderzoek Met deze onderzoeksmethode hoop ik de verklaring te vinden voor de verschuiving in de markt van print richting digitaal. 10

22 Doelstelling en Relevantie Het hoofddoel van het onderzoekende deel van mijn scriptie is om een duidelijk antwoord te geven op mijn hoofdvraag: Wat maakt dat een digitaal product anno 2012 meerwaarde heeft ten opzichte van een klassiek grafisch print product binnen het sterk veranderende Nederlandse medialandschap? Als ik de hoofdvraag duidelijk kan beantwoorden, en de kansen en bedreigingen van de markt inzichtelijk maak, kan ik Proforma voorzien van een waardevol advies over hoe- en met welke mediaproducten het best kan worden meegegaan met de digitalisering van de markt. Daarnaast weet ik waar ik zelf als professional op moet letten als ik een product van print naar digitaal transformeer. Ik weet dan uit onderzoek wat de succesfactoren zijn, en welke factoren ervoor zorgen dat een digitalisering niet sterk is. Dit kan ik meenemen in het ontwerp van mijn case. Deze benadering is nieuw in zoverre dat ik kennis ontsluit voor een betrekkelijk klein bedrijf dat zelf niet in staat is om dit soort research en development uit te voeren. Het unieke van mijn benadering zit hem dan ook in de verwachting dat mijn onderzoek praktische kennis oplevert die direct implementeer is. De doelstelling voor mijn case is het ontwerpen van een digitaal jaarverslag voor een van de klanten van Proforma. Ik wil met behulp van mijn uitgebreide case study duidelijk meetbare meerwaarde genereren ten opzichte van een gedrukt jaarverslag. Daarnaast wil ik dat het digitale jaarverslag vernieuwend is ten opzichte van de huidige digitale producten door te verrassen met de meerwaarde ten opzichte van zowel print als digitale jaarverslagen die er reeds zijn. Relevantie Ik vindt dat mijn scriptie iets moet gaan toevoegen aan de bestaande markt. Ik zou het erg geslaagd vinden als mijn scriptie handvatten biedt voor ontwerpbureaus die twijfelen over of- en hoe zij mee moeten gaan met de terugloop van de vraag naar print. Het resultaat moet in het bijzonder relevant zijn voor zowel Proforma als de klanten van Proforma. Ik wil Proforma een duidelijk 11

23 Doelstelling en Relevantie advies kunnen geven wat betreft de kansen en risico s van de digitale markt. Voor de klanten van Proforma wil ik kunnen laten zien waarom zij voor hun digitale producten, zoals jaarverslagen, bij Proforma aan het juiste adres zijn. Het onderzoek is relevant als ik met (nieuwe) inzichten kom voor het bieden van een duidelijke meerwaarde van digitaal ten opzichte van print met betrekking tot de onderzoeksdomeinen: de markt, techniek en de aanbieders. Voor de markt zal dit onderzoek een toevoeging vormen op de werkwijze van digitaal. Ontologie zal een toevoeging zijn op de huidige werkwijze. Klanten zullen eerder geneigd zijn over te stappen op een digitaal jaarverslag als zij een voorbeeld te zien krijgen dat goed is onderzocht en de bestaande problemen ondervangt. Ik hoop een goede oplossing te kunnen vinden voor het beveiligingsprobleem dat op dit moment speelt voor jaarverslagen. 12

24 Leeswijzer scriptie In deze scriptie wordt gebruik gemaakt van de ISO stijl voor bronvermelding. De bronnen zullen genummerd zijn in de tekst, en aan het einde van het hoofdstuk terug te vinden zijn. De bronnen zijn gedocumenteerd volgens de APA stijl. Aan het einde van alle hoofdstukken is de bibliografie ingevoegd waar alle bronnen volgens de nummering achter elkaar te vinden zijn. In de scriptie zal waar nodig door verwezen worden naar bronnen met meer informatie. Dit gebeurt als een onderwerp wel interessant is om er meer over te weten, maar niet relevant is om verder in de scriptie te bespreken. Voor deze doorverwijzingen zal er een tekst link staan, welke onderstreept is, en een QR code aan het einde van het hoofdstuk. Een QR code is een soort streepjescode die informatie bevat, als je deze QR code scant met je mobiele telefoon verwijst deze je direct door naar de desbetreffende informatie. Voor alle informatie over QR codes kun je kijken op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/qr-code of even de QR code gebruiken natuurlijk! Deze scriptie bestaat uit 3 delen. In het eerste deel doe ik onderzoek naar de grafische markt in zijn algemeenheid. Ik zal onderzoek doen naar de verdienmodellen binnen de grafische markt, de middelen die het mogelijk maken om oorspronkelijke print producten digitaal te bekijken en naar de globalisering van de print markt. Met dit deel wil ik inzichtelijk maken welke factoren van invloed zijn op de verandering van de huidige grafische markt. In deel 2 doe ik onderzoek naar de eigenschappen van print- en digitale producten. Door deze met elkaar te vergelijken krijg ik een goede analyse van de plus en minpunten van print- en digitale producten. Deze kan ik meenemen in het ontwikkelen van mijn case, het digitale jaarverslag. Na beide delen heb ik goed beeld geschetst van de het huidige Nederlandse medialandschap en zal ik gaan werken richting de digitalisering van print producten. In deel 3 beschrijf ik ontologie en waarom ik denk dat ontologie een grote verbetering kan zijn in het digitaal maken van bijvoorbeeld jaarverslagen. 13

25 Leeswijzer scriptie Voorafgaand aan elk hoofdstuk staat de titel op een gekleurde pagina, met daarbij een korte inleiding op waar het hoofdstuk over gaat. Het einde van het hoofdstuk bestaat altijd uit een samenvattende conclusie van het desbetreffende hoofdstuk. Op de laatste pagina vindt u de bibliografie met alle bronnen waarnaar in het hoofdstuk gerefereerd wordt. QR Code wikipedia 14

26 15 Samenvatting

27 Samenvatting DEEL I Deze scriptie bestaat uit 3 delen. In dit eerste deel doe ik onderzoek naar de grafische markt in zijn algemeenheid. Ik zal onderzoek doen naar de verdienmodellen binnen de grafische markt, de middelen die het mogelijk maken om oorspronkelijke print producten digitaal te bekijken en naar de globalisering van de markt. Met dit deel wil ik inzichtelijk maken welke factoren van invloed zijn op de veranderingen van de huidige grafische markt. 16

28 Samenvatting Verdienmodel In dit hoofdstuk ga ik in op het verdienmodel van print en digitale producten. Zoals te lezen is in dit hoofdstuk verschuift het verdienmodel steeds meer van print-only naar een gemixt model tussen print en online. 17

29 $ Verdienmodel Abonnee s De oplage van betaalde dagbladen daalde de afgelopen tien jaar. De inkomsten uit de verkoop van abonnementen en losse nummers stegen echter in dezelfde periode door prijsverhogingen (zo n 4% per jaar). Oplagedalingen worden dus goedgemaakt door prijsstijgingen die echter wel tot minder abonnees leiden en een barrière vormen voor nieuwe gebruikers. [1] Gezien de bovenstaande ontwikkelingen ligt het voor de hand dat uitgevers hun activiteiten uitbreiden naar de online markt, aangezien dat de sector is waar zowel advertentie-inkomsten als publieksbereik groeien. [2] Advertentie inkomsten De advertentie-inkomsten van magazines en kranten halveerden in de afgelopen 10 jaar. Het advertentie volume nam, als gevolg van de recessie af. Structureel herstel van de positie op de advertentiemarkt wordt niet verwacht. De advertentie-inkomsten zijn in printmedia echter nog wel hoger dan advertenties op internet of op mobiele telefoons. [3] Losse verkoop Consumenten hebben behoefte gekregen aan special interest media, dat geldt voornamelijk voor magazines. Het aantal grote algemene titels neemt af, terwijl het aantal kleine, special interest titels blijft toenemen. [4] Het lijkt erop dat magazines steeds meer een luxe artikel worden, consumenten denken goed na voordat zij tot de koop van een magazine over gaan. De verkoopprijzen van tijdschriften en kranten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Oplagedalingen worden goed gemaakt door deze prijsstijgingen. [5] Betaalde apps Voor het gebruik op mobiele telefoons en tablets gebruikt men apps (afkorting van applicaties) om bijvoorbeeld nieuws te lezen. Er zijn duizenden apps beschikbaar, sommige gratis en sommige betaald. De betaalbereidheid voor het gebruik van nieuws, magazines en e-books op de tablet is beperkt: slechts 5% van de tabletbezitters geeft aan zeker te willen betalen voor nieuws op de tablet: 53% wil dit zeker niet. De helft van de gebruikers vind het prima dat een app reclame heeft, als dit ervoor zorgt dat 18

30 $ Verdienmodel de app gratis is. [4] Daarnaast blijkt 97% van de tabletgebruikers geen betaalde app voor nieuws, informatie, magazines of boeken op zijn of haar tablet te hebben staan. [5-6] In de nieuwe economie is gratis de norm. Consumenten hebben toegang tot vele gratis apps, waarmee zij vaak ongeveer hetzelfde kunnen als met de betaalde versie van de apps. Een hoog bereik is niet meer vanzelfsprekend de succesfactor voor een hoge opbrengst. Uit de Mediatest 2011/2012 blijkt dat consumenten onder bepaalde voorwaarden best bereid zijn te betalen voor apps, maar dan moet een app wel een duidelijke meerwaarde bieden ten opzichte van de (huidige) gratis apps. Meerwaarde bieden kan op verschillende manieren, belangrijk is om de stickynessfactor te hebben. De stickynessfactor zegt dat de zender een bepaald karakter moet hebben waardoor deze actief blijft in de ontvangers hoofd. Ofwel, boeit de app genoeg om ten opzichte van alle andere apps dusdanig meerwaarde te bieden dat de app de tijd van de consument wint. Bovendien moet het product uitnodigen tot het willen delen met vrienden [7]. Online advertenties De inkomsten van dagbladen kwamen voorheen vooral uit advertenties, in het bijzonder uit rubrieksadvertenties en personeelsadvertenties. Deze advertenties zijn met de opkomst van internet weggevloeid naar het internet. Consumenten kunnen nu makkelijk zelf advertenties plaatsen op site s als marktplaats, en werkgevers zoeken hun persooneel liever via linkedin of goedkopere internet advertenties [08]. Online adverteren is goedkoper, maar ook veel meetbaarder dan adverteren in print. Je kunt precies zien hoe vaak de advertentie is aangeklikt en wat de conversie van een advertentie is. De markt van online advertising in Nederland was in de eerste helft van dit jaar goed voor 507 miljoen euro. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van het jaar ervoor [9]. Gratis en toch betaald Er wordt door uitgevers geëxperimenteerd met een businessmodel dat uitgaat van gedeeltelijk gratis en gedeeltelijk betaalde content. Dit lijkt tot nu toe het 19

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Tijdschriften lezen. Totale consumptie van magazine content stijgt. Since I began reading magazines in electronic form,

Nadere informatie

App creation made simple!

App creation made simple! App creation made simple! VAN PRINT NAAR APPS Pieter van der Kruijf Accountmanager @ LayerGloss In m n functie als Accountmanager binnen LayerGloss spreek ik veel klanten, waaronder veel uitgevers, die

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar Van offline naar online De plusen minpunten van:\ QR-codes NFC 2 Van offline naar online getting social De offline-wereld zoals we deze gewend waren, is niet meer. Ongeveer twintig jaar geleden kreeg iedereen

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Elke abonnee telt. Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep

Elke abonnee telt. Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep Elke abonnee telt Frank Eijken Commercieel directeur FD Mediagroep De merken van de FD Mediagroep Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio zijn de twee krachtige, journalistieke nieuwsmerken van de FD

Nadere informatie

MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK. dr Lou Lichtenberg Directeur

MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK. dr Lou Lichtenberg Directeur MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK dr Lou Lichtenberg Directeur MEDIA EN MEDIAGEBRUIK IN HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK LIJN LEZING A. Overview over het perslandschap in Nederland B. Maatschappelijke

Nadere informatie

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES WHITEPAPER ONLINE MAGAZINES Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme INTRODUCTIE Je hebt deze whitepaper gedownload omdat je geïnteresseerd bent in online magazines.

Nadere informatie

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Hans Peijnenburg Performis Eigenlijk weet u het wel: uw papieren magazine

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Tanja Sierkstra 17-10-2014

Tanja Sierkstra 17-10-2014 MEDIACOLLEGE AMSTERDAM STAGEBEDRIJF: DICHTBIJ Beroepsopdracht Formulier een advies voor een mediaproductie Tanja Sierkstra 17-10-2014 2 1. Beschrijf je stagebedrijf... 3 2. Maak een SWOT-analyse voor jouw

Nadere informatie

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 In het hoofd van de gebruiker Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 1 Situering o IWT onderzoeksproject Van e-reader tot e- reading o 35 bedrijven/organisaties

Nadere informatie

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden.

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. PANTONE 877C PANTONE 642C PANTONE 656C Beyond creativity In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. DTPH. Sinds 2010 is #grafischespoed nooit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Focus op andere mediatechnieken

Focus op andere mediatechnieken Focus op andere mediatechnieken De wereld om ons heen verandert snel, zowel commercieel als maatschappelijk. Om aansluiting bij onze klanten te houden, vraagt dat binnen Achmea (Versnellen & Vernieuwen),

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Ook op uw laatste plekje nog een klant?

Ook op uw laatste plekje nog een klant? Ook op uw laatste plekje nog een klant? We pakten nog net die laatste voorstelling mee! We konden nog last-minute een balletje slaan! op het laatste moment lekker én met een flinke korting uit eten...

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

Online Storytelling met uw interactief jaarverslag

Online Storytelling met uw interactief jaarverslag REACH TOUCH MOVE Interactief Jaarverslag Online Storytelling met uw interactief jaarverslag Maximale Reach, Touch en Move in de financiële verantwoording van een jaar Waarom uw jaarverslag interactief?

Nadere informatie

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen www.studiofont.nl Studio Font is een klein bureau voor grafische vormgeving, dat groots meedenkt. Of het nu gaat om een logo, huisstijl, website, flyer of een

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 1, 31 augustus 2011 Agenda - Wat is crossmedia? - Waarom is crossmedia zo belangrijk? - 2 onderdelen/docenten Crossmedia - Uitleg tentamen en opbouw cijfer - Opbouw en inhoud

Nadere informatie

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid De Nieuwe Buren Zoals al eerder gezegd, wij zijn De Nieuwe Buren B.V. Wij doen het graag een beetje anders. Iedereen die bij ons werkt zit nog op school. In 2007 zijn wij opgericht door het Mediacollege

Nadere informatie

Speurders.nl. 12 februari. Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl. VEDIS, 12 februari

Speurders.nl. 12 februari. Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl. VEDIS, 12 februari Speurders.nl 12 februari Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl Agenda! Telegraaf Media Nederland! Introductie van Speurders.nl! De werking van Speurders.nl! Resultaat! Kansen voor webwinkels Telegraaf

Nadere informatie

Reclame impact van het digitale dagblad versus het papieren dagblad. Stephan van Velthoven Mirjam Hooghuis

Reclame impact van het digitale dagblad versus het papieren dagblad. Stephan van Velthoven Mirjam Hooghuis Reclame impact van het digitale dagblad versus het papieren dagblad Stephan van Velthoven Mirjam Hooghuis 0 Steeds meer media convergeren, het dagbladmerk centraal Dagbladmerken multichannel beschikbaar...

Nadere informatie

Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010

Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010 Advisory Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010 Vertrouwelijk Agenda Pagina 1 Achtergrond onderzoek 1 2 Hoofdconclusies 3 3 Kritische succesfactoren

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Seminar. Essay conceptstores

Seminar. Essay conceptstores Seminar Essay conceptstores Marlies van den Bos 1622703 Concept Design Eng JDE-SCONE.3V-13 Marvin Fernandes 19-12-2014 1 CONTENT IntroductiE Conceptstores Communicatie Conclusie uitwerking infographic

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Concurreren op klantwaarde

Concurreren op klantwaarde Concurreren op klantwaarde Trendseminar 14 februari Albert Noppen Ontwikkeling grafische sector 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010* 2011* Ontwikkeling productievolume in % -4-6 Ontwikkeling omzet in % -8-10

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen?

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? 1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? Themabericht: De Nederlandse krantensector De Nederlandse krantensector is een sterk geconcentreerde sector. De belangrijkste ontwikkelingen waar zij op dit moment

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

25 redenen om te starten met social media - Sven Van Santvliet blogger op Hypoconnect - www.hypoconnect.be

25 redenen om te starten met social media - Sven Van Santvliet blogger op Hypoconnect - www.hypoconnect.be 25 redenen om te starten met social media Over de zin en onzin van social media is al veel geschreven. Waarom besteden wij er dan nog een whitepaper over? Omdat we ervan overtuigd zijn dat het een communicatiekanaal

Nadere informatie

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK?

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? Betreft: Onderzoeksvoorstel Regulier FP Naam: Thom Wouters Datum: 30 november 2012 Studentnr: 2091674 Email: thom.wouters@student-ke.hku.nl INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING pag.

Nadere informatie

Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren?

Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren? Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 14 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten

Nadere informatie

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Uitgeef intelligence Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Whitepaper op basis van onderzoek onder (online) uitgevers juni 2013 > Samenvatting Uitgeef intelligence Van procesindustrie

Nadere informatie

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving Nummer 2 - Februari 2012 Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen De marketing van internetshoppen Nieuwe vs. oude media De perfecte vormgeving RUBRIEKEN 8 Column: Sak van den Boom 45 Agenda p. 46 18

Nadere informatie

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften Workshop De Brakke Grond, Amsterdam, 21 mei 2015 Workshop - Inhoud 1. Presentatie (20 minuten)

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Interview verslag Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Inhoudsopgave: Voorwoord -!!!!! blz. 3 Wempe Webdesign -!!!! blz. 4 Opleiding -!!!!!! blz. 4 Beroepskeuze

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden 2

Onderzoeksvaardigheden 2 Performance van Phonegap Naam: Datum: april 2012 Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docenten: Pauline Krebbers Modulecode: MEDMO101DT Modulenaam: Onderzoeksvaardigheden 2 / Media & Onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Personalia Naam Adresgegevens Peter de Leeuw Geboortedatum 7 maart 1990 Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat Nederlandse Ongehuwd Telefoon E-mail

Nadere informatie

ABN AMRO Media UPDATE OKT 2016

ABN AMRO Media UPDATE OKT 2016 ABN AMRO Media UPDATE OKT 2016 Digitalisering brengt uitgevers in rustiger vaarwater Uitgevers laten lange periode van misère achter zich Digitalisering printmedia laat eindelijk versnelling zien Prijs

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Kranten, tijdschriften, raadsnotulen, archieven en bibliotheek- en bedrijfsarchieven zijn de secondewijzer van de geschiedenis. Hierin

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten Februari 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het

Nadere informatie

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing TravMedia Company professionaliseert e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Telecom E-zine mei 2012

Telecom E-zine mei 2012 1 van 5 13-9-2013 10:47 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie. Telecom E-zine mei 2012 Beste abonnee, Volgens de Metro stappen consumenten sneller over om geld te besparen

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden.

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden. Wie Citaat feedback Wat? (Interpreteren) Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Wat & waarom? (Vervolg vraag) Goed volume in je stem. Het volume van mijn stem is zodanig dat de informatie goed te horen

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Meer aandacht geven is ook een vorm van verwennen

Meer aandacht geven is ook een vorm van verwennen 30 KenD1001P28-33.indd 30 19-01-2010 10:43:17 DE STELLING Dat betaalt zich altijd terug in een goed idee. Ook de klant zit in een denkproces en de interactie tussen klant en keukenontwerper leidt uiteindelijk

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt dibbadoo Een onvergetelijke eerste indruk met een website van Dibbadoo Bestaande en potentiële klanten zoeken elke dag op internet naar producten en diensten.

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 5, 28 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

Zakelijk Vloggen Idee71 ebook

Zakelijk Vloggen Idee71 ebook Zakelijk Vloggen Idee71 ebook Content Vlog Film en Edit Inspiratie Eigen keuze Pakket Het gezicht van je bedrijf in beeld Leg m wat et een je b v edr ideo u en de k waar ijf doe it me lan t e t ka n h

Nadere informatie

Uitwerking Case Social media-kanalen

Uitwerking Case Social media-kanalen Uitwerking Case Social media-kanalen Naam: Lorianne Hooijmans & Dennis Langeveld Docent: Isolde Sprenkels Groep: B13 1. Facebook Facebook kent de meeste gebruikers op social media. De gebruikers gebruiken

Nadere informatie

het boek is een platform

het boek is een platform het boek is een platform ontwikkeling van boeken en tijdschriften in het digitale tijdperk In het digitale tijdperk krijgen boeken en tijdschriften gezelschap van digitale producten die qua content verwant

Nadere informatie

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ==> Download: ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF - Are you searching for Zo Gaat Dat In Rusland Books? Now, you will be happy that at this time Zo Gaat Dat

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF ==> Download: BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF - Are you searching for Bijbel In Gewone Taal Books? Now, you will be happy that at this time Bijbel In Gewone

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visi- Tastbare weggever tekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle

Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visi- Tastbare weggever tekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle hoe was het? Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visitekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle aandacht verdient. De mogelijkheden zijn legio, vooral als u kiest

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2014 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2014 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2014 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Social recruitment ½ DAG. Antal de Waij. Internet sinds Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl

Social recruitment ½ DAG. Antal de Waij. Internet sinds Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl Social recruitment ½ DAG Antal de Waij Antal de Waij 30 jaar B.G. Internet sinds 1994 Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl 2 1 3 4 2 Een aantal vragen wellicht dat ik meer leer op het

Nadere informatie

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile?

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Klaar om te winnen met Mobile? De invloed van mobile op de conversie wordt door veel bedrijven nog altijd

Nadere informatie

First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG. Stroom Mediacommunicatie B.V.

First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG. Stroom Mediacommunicatie B.V. First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG Stroom Mediacommunicatie B.V. 17 APRIL 2012 First of second screen? Digitale schermen zoals de laptop, tablet en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Segmentering Waardepropositie Verdienmodel Invloed externe factoren Economisch Technologisch Positioneringsmatrix E- marketingmix Prijs Plaats

Nadere informatie

ESSAY M-COMMERCE NEUROMARKETING

ESSAY M-COMMERCE NEUROMARKETING ESSAY M-COMMERCE NEUROMARKETING Hoe kunnen m-commerce marketeers van Pull & Bear de app met behulp van neuromarketing de verkoop effectief stimuleren? Dennis Hofman 1603083 Concept design Rob van den Idsert

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie