Bijlagen. Nawoord 139. Literatuurlijst 141. Geraadpleegde websites 147. Register 151

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen. Nawoord 139. Literatuurlijst 141. Geraadpleegde websites 147. Register 151"

Transcriptie

1 137 Bijlagen Nawoord 139 Literatuurlijst 141 Geraadpleegde websites 147 Register 151

2 139 Nawoord E. van den Heuvel, GZ-psycholoog en eigen praktijk, DOI / , 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

3 140 Nawoord Het ei is gelegd. Terwijl ik dit nawoord schrijf is net de voorhangbrief van de minister van VWS openbaar geworden over de POH-GGZ en de basis-ggz die vanaf 2014 gestalte moet krijgen. De grove lijnen van de basis-ggz zijn uitgezet, de nadere invulling moet door de beroepsgroepen, de zorgverzekeraars en de overheid gebeuren. Het is spannend om aan de vooravond te staan van een veranderend zorgstelsel. Enerzijds vind ik het jammer dat de inhoud van ons vak toch enigszins leeg gelepeld is en dat mensen alleen nog door een gz-psycholoog behandeld mogen worden als sprake is van een DSM-stoornis. Dit werkt volgens mij onnodig etiketterend en medicaliserend. Hetzelfde geldt voor de uitzondering die de overheid maakt voor de DSM-diagnose aanpassingsstoornis als stoornissen die niet door de gz-psycholoog in de eerste lijn behandeld mogen worden. Het tijdig interveniëren bij aanpassingsstoornissen kan mijns inziens leed voorkomen en zorgen voor een kostenbesparing (bijvoorbeeld door vermindering van het ziekteverzuim) De eisen die overheid en ziektekostenverzekeraars stellen aan onze praktijkvoering leiden tot een inperking van de vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap. Toch zie ik ook nu nog kansen voor psychologen, die voor zichzelf willen beginnen. Wel zal dit betekenen dat zij zich meer dan voorheen moeten organiseren en samenwerkingsverbanden aan moeten gaan. De kunst zal zijn om dit zodanig te doen dat het ten goede komt aan de kwaliteit van het werk maar met behoud van ieders eigenheid en zelfstandigheid. Ik hoop dat dit boek je geholpen heeft bij het maken van een verantwoorde keuze. Of dit nu is om een baan in loondienst te houden of te vinden, of om het erop te wagen en voor jezelf te beginnen. Wat je ook kiest, bedenk: Succes is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it (Maya Angelou). Succes!

4 141 Literatuurlijst E. van den Heuvel, GZ-psycholoog en eigen praktijk, DOI / , 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

5 142 Literatuurlijst Bakker, P., & Jansen, P. (2013). Generalistische Basis GGZ, verwijsmodel en productbeschrijvingen. Bureau HHM onderzoek en advies. Baneke, R.F. (2002). Wettelijke regelingen en arbeidsvoorwaarden voor de psycholoog in de gezondheidszorg. In A.J.J.M. Vingerhoets (Ed.). Psychologie in de gezondheidszorg. Een praktijkoriëntatie (pp ). Houten/ Mechelen: Bohn Stafleu van Loghum. Beenackers, A. (2000). Waaraan moet een dossier in de GGZ voldoen? PsychoPraxis, 2, 4, mei, BN De Stem (2012). CBS telt meer zzp ers. BN De Stem 23 mei, economie, 13. Bohré-den Harder, M.J. (1997). De kwaliteitskringloop op basis van de Deming-cirkel. Praktijkhandboek Kwaliteitszorg voor Zorginstellingen. Boomen, T. van den (2013). ZZP 2013 Handboek voor zelfstandigen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Bosch, F., & Kik, H. (2013). Reorganiseren en saneren in de vrijgevestigde GGZ? Een pleidooi voor behoud van beroepskwaliteit. Haarlem/Houten. Blog. GGZlaatzichhoren. 8 mei. 7 Bouman, D. (2010). De ondernemende psychotherapeut. Handboek voor zelfstandigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bruinsma, C.L., Verbraak, M.J.P.M., & Verbraak, P. (2012). Transparantie in GGZ gebaat bij ROM en benchmarking. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 3, Bijl, R.V., Zessen, G. van, & Ravelli, A. (1997). Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek: II: prevalentie van psychiatrische stoornissen. Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, 141, 50, Caspers, R. (2011a). Welke psycholoog kan nog een geheim bewaren? Verschoningsrecht aan banden. De Psycholoog, 46, 9, 7. Caspers, R. (2011b). Psychologen en hun geheimen. De wet-big versus de WGBO. De Psycholoog, 46, 11, 11. Centraal Beheer (2010). Wegwijs voor ondernemers Praktische informatie en tips voor de zelfstandige ondernemer (editie 2010/2011). Achmea/Kluwer. Derksen, J.J.L. Primary care psychologists in the Netherlands. 30 years of experience. Professional Psychology. Research and Practice, 40, 5, 2009, Derksen, J.J.L, & Jong, A. de (2011). Het profiel van de eerstelijnspsycholoog na dertig jaar. Huisarts en wetenschap, 54, 8, Diggelen, H. van, Kroes, M., & Wit, J. de (2012). Rapport Geneeskundige GGZ deel 1. Wat is nu verzekerde zorg en wat niet? Op 6 april 2012 uitgebracht aan de minister van VWS. Diemen: College voor Zorgverzekeringen. Volgnummer Diggelen, H. van, & Kroes, M. de (2012). Concept Rapport Geneeskundige GGZ deel 2. Diemen: College voor Zorgverzekeringen. Volgnummer Dop, W. van (2008). Wat heeft u aan een ROS? LVE Nieuwsbrief, 3. Duncan, B., Miller, S., & Hubble, M. (2007). How being bad can make you better. Psychotherapy Networker, november-december, Dungen, A. van den, & Dirkx, C. (2002). Als managen uw vak is. Basisvaardigheden voor leidinggevenden. Zaltbommel: Thema. Drunen, P. van (1998). Van buitenbeentje tot gevestigde beroepsgroep. De Psycholoog, 33, november, Drunen, P. van (2009). De gezondheidszorgpsycholoog en de Wet BIG. De Psycholoog, 44, juni, Drunen, P. van (2010). De toekomstige behoefte aan gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten. Een eerste verkenning. Kamer Gezondheidszorgpsycholoog. Amersfoort, november 7 Dijkstra, I., (2011). Tuchtrecht: een hele geruststelling. Interview prof. dr. Maarten van Son. Gz-Psychologie, 3, april, 6 9. Efting, M., & Stoffelen, A., (2012). Vlucht maar borderliner, je bent knettergek. De Volkskrant, Het Vervolg, Efting, M., & Groen, J. (2012). Psychologe handelde onethisch: schorsing. De Volkskrant, 15 december Fonk, M., & Kouwenhoven B. (2013). Psychologen aan de pil. De Psycholoog, 48, 6, Franchimont, M. (2013). Benchmarken in de GGZ: leren van betekenisvol vergelijken. PsychoPraktijk, 2, april, Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut. Graaf, R. de, Bijl, R.V., Ravelli, A., Smit, F., & Vollebergh W.A.M. (2002b). Predictors of first incidence of DSM-III-R psychiatric disorders in the general population: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106, GGZ, LpGGZ, NVvP, NVVP, NIP, Platform MEER GGZ, LVE, ZN, VWS (2013). Onderhandelaarsresultaat geestelijke gezondheidszorg , 16 juli FNV (2012). Ondernemen in de zorg. Partner in gezond ondernemerschap.

6 Literatuurlijst 143 Hafkenscheid, A. (2010). Rammelende ROM in de ggz: geen ROM zonder Routine Process Monitoring. GZ-psychologie, 2, 8 december. Hartog, J., Praag, M. van, & Sluis, J. van der (2010). If you are so smart, why aren t you an entrepeneur? Returns to cognitive an social abilities: Entrepeneurs versus employees. Journal of Economic & Management Strategy, 19, 4, Hermsen, S., (2011). Reactie UVIT-Consultatie NZa Basis GGZ. 11 december. NZa (2011) Bijlage Schriftelijke reacties op Consultatie Basis GGZ. Heuvel, E. van den (2008). Zorgwekkende marktwerking in de eerste lijn. PsychoPraxis, 10, 5, Heuvel, E., van den (2009a). Interview Millie Franck: veelzijdig professional uit de praktijk. PsychoPraktijk 1, 1, oktober, Heuvel, E. van den (2009b). Komt een cliënt bij de psycholoog Over toenemende bureaucratisering in de eerstelijnszorg. PsychoPraktijk, 1, 2, december, Heuvel, E. van den, (2010a). Christel en Judith van Steenhoven, een familiebedrijf in de zorg. PsychoPraktijk, 2, 3, juni, 7 9. Heuvel, E., van den, (2010b). Taakherschikking: kansen voor de eerstelijnspsychologische praktijk? PsychoPraktijk, 2, 6, december, Heuvel, E. van den, (2012). PR voor je praktijk via internet. PsychoPraktijk, 4, 1, Heuvel, E. van den (2013). (werktitel) 2014: De toekomstige organisatie van de GGZ. Psychopraktijk, 4. Hilten, O. van, Voorrips, L.E., Boerdam, A.A., & Mares, A.M.H. (2011). Gezondheid en zorg in cijfers CBS. Hofscholte, C. (red.) (2007). Poortwachters van de geest. Eerstelijnspsychologen in georganiseerd verband. LVE. IGZ (2011). Rapport Zelfstandig gevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen in beeld. Professioneel praktijkveld, maar kwaliteit en praktijkvoering behoeven verdere verbetering. (2011). Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, juli Jansen, B. (december 2012). Zijn wij er als ELP voor stoornissen of juist voor klachten? LVE GZ/eerstelijnspsychologen LinkedIn discussiegroep. Kamer van Koophandel (2009). Heeft u zich al ingeschreven? Brief Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, d.d. 17 april Kamer van Koophandel (2011). Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm. Juli. E Woerden. Kamsma, H. (2010). Contracteren of niet contracteren! Is dat de vraag? PsychoPraktijk, 2,1, februari 2010, Kamsma, H. (mei 2013) Informatie Generalistische Basis GGZ. 7 Kindermans, G. (2008). Aan de pil. In gesprek met Elaine LaVine. De Psycholoog, Professie, september 2008, Kindermans, G. (2011). Het digitale visitekaartje. De eigen praktijk. De Psycholoog, 46, 1, januari 2011, Kindermans, G. (2011). Doe ik het goed? Visiteren via het NIP. De Psycholoog, 46, 10, oktober 2011, Kindermans, G. (2012). Gestalkt door een cliënt. Op het matje. De Psycholoog, 47, 12, Kleen, M., & Jaspers, J. (2008). Meer interactie in de taxatiefase: het gezamenlijk met de cliënt opstellen van functieanalyses met behulp van kernkwadranten. PsychoPraxis, 10, Kok, F., & Kik, H. (2013). Reorganiseren en saneren in de vrijgevestigde GGZ? Een pleidooi voor behoud van beroepskwaliteit. ggzlaatzichhoren.wordpress.com. Lamers, E., Bosch, F., Hinderink, L., & Verschuren, C. (red.) (2006). Handboek Psychologie in de eerste lijn. Kortdurende behandeling van veelvoorkomende problemen. Amsterdam: Harcourt. Lamping, A.J. (2011). Commentaar zorgverzekeraars consultatiedocument basis-ggz. Verslag Consultatiebijeenkomst Basis-GGZ, 6 december Schriftelijke reacties op consultatie. LHV, VOG & LVE (2000). De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in perspectief. Naar een betere samenwerking en hulpverlening door de huisarts, het algemeen maatschappelijk werk en de eerstelijnspsycholoog. Utrecht/ Amsterdam: LHV, VOG & LVE. Lienden, H. van, & Poel, M. van der (2005). Ondernemen in de zorg / druk 1. Een competentiegerichte benadering. Reed Business. Lokkerbol, J., Verhaak, P., & Smit, F. (2011). Strategische verkenning. Op zoek naar een kosteneffectieve Basis- GGZ: Scenario s voor zorginnovatie. Utrecht: Trimbos-instituut. LVE (2007). Jaarbericht Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Amsterdam: LVE. LVE (2008). Jaarbericht Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Amsterdam: LVE. LVE (2009). Jaarbericht Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Amsterdam: LVE. LVE (2010). Jaarbericht Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Amsterdam: LVE. LVE (2011). Jaarbericht Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Amsterdam: LVE. LVE kwaliteitshandboek P3041. Inrichting, materialen en onderhoud van de praktijk. LVE (2009). LVE Nieuwsflits, 2, 2009.

7 144 Literatuurlijst LVE Nieuwsflits, nr. 8, LVE Nieuwsflits, nr. 18b, LVE Nieuwsflits, nr. 65, LVE (2012). GGZ: Toegankelijkheid, Kwaliteit en Betaalbaarheid verzekerd. Speerpunten van beleid voor LVE, NIP en NVVP (2012) LVE Nieuwsflits, nr. 5, Maeschalk, C., & Axsen, R. (2007). But will it help Those Clients? Psychotherapy Networker, november/december, Michiels, J., & Dirven, H.J. (2012). Toename aantal zelfstandigen. Webmagazine 22 mei CBS. Miller, S. Hubble, M., & Duncan, B. (2007). Supershrinks. What is the secret of succes? Psychotherapy Networker, november/december, Moor, S. de, & Hoogeweg, E. (red.) (2012). Whitepaper. Hoe plukt u de vruchten van e-health? Utrecht: NetQ Healthcare B.V. Mouwen, C.A.M. (2011). Handboek Strategisch Management. Voor de non-profitorganisatie. Assen: Van Gorcum. Neef, M. de (2012). Negatief zelfbeeld. Boom: Amsterdam. Nieuwpoort, D. (2012). Bestuurlijk Akkoord GGZ Organisatie en bekostiging eerstelijnspsychologische hulp (in de basis- en generalistische GGZ) 2012 en verder. Versie 4, d.d. 30 augustus LVE beleidsdag. Nieuwpoort, D. (2012). Zienswijze van de LVE op basiszorgadvies NZa in het kort. LVE Nieuwsflits, nr. 3, Nieuwpoort, D. (2013). Verkorte geschiedenis, achtergronden en mogelijkheden (BA-GGZ). Zie: 7 mei Nieuwpoort, D., & Veenendaal, J. (2013). LVE/NVVP, gezamenlijke reactie op (herziene) concept G-GGZ, deel 2. 3 juni Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). (2007). Beroepscode voor psychologen. Amsterdam: NIP. Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). (2009). Reglement van Toezicht. Gewijzigde versie 1 januari Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (2012). Het afgeven van een verklaring door een psycholoog. 7 www. psynip.nl. NIP Nieuwsbrief 2, augustus NVGzP en VGCT (2013). Plannen minister voor Basisggz: financiering ontoereikend voor behandeling volgens richtlijn. Brief aan de leden van de vaste kamercommisie VWS van de Tweede Kamer, 6 juni NVvP. (2012). Subject: Verenigingsbestuur en kernhoogleraren roepen leden op ROM vragenlijsten te gaan hanteren: ROM is een zinvolle toevoeging aan de behandeling van patiënten. Secretariaat NVvP, vrijdag 25 mei NZa & NMa (2010). Richtsnoeren zorggroepen. Augustus Nederlandse Zorgautoriteit (2011a). Definities voor eerstelijns psychologische zorg. Bijlage 2 bij prestatiebeschrijvingbeschikking TB/CU van 27 oktober 2011 (7 Nederlandse Zorgautoriteit (2011b). Advies Basisggz. December Nederlandse Zorgautoriteit (2013). Beleidsregel BR/CU Prestatielijst voor eerstelijnspsychologische zorg. 1 januari Nederlandse Zorgautoriteit (2013). Beleidsregel BR/CU Generalistische basis GGZ. Ofman, D., (1992). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Servire. Ofman, D. & Weck, R., van der (2005). De kernkwaliteiten van het enneagram. Schiedam: Scriptum Management. Ofman, D. (2007). Hé, ik daar?! Ontdek en ontwikkel je persoonlijke kernkwaliteiten met het kernkwadrant. Utrecht: Servire. Os, J. van, Kahn, R., Denys, D., Schoevers, R.A., & Beekman, A.T.F., Hoogendijk, W.J.G., Hemert, A.M. van, Hodiamont, P.P.G., Scheepers, F., Delespaul, Ph.A.E.G., & Leentjes, A.F.G. (2012). Rom: gedragsnorm of dwangmaatregel? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 3, Psy Ruiter, R. de, (2010/2011). Succes verzekerd. Alle risico s gedekt. Kamer van Koophandel. Startersmagazine , Robbe F. (ed.) (2012). Financiële gids Oosterhout: Robbe Financiële Raadgevers. Robuust (2010). Samen werken aan gezondheid. Beleidsplan Regionale Ondersteuningsstructuur Zuid- Nederland. Schaper, F., & Ressang, A. (2003). Het team in jezelf. Ontdek je veelzijdigheid met het enneagram. Een kritische kijk op een populair model. Schiedam: Scriptum Management.

8 Literatuurlijst 145 Schippers, E.I. (2013a). Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis Ggz. 17 mei. Schippers, E.I. (2013b). Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het hoofdbehandelaarschap in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Kamerstuk, Scholte, M., & Brink, C., (2008). Transparant aanbod EPZ. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening. Movisie. Oktober Slabbers, S. (2010a). Geneeskundige verklaringen. Terughoudendheid bij informatie over derden. De Psycholoog, 45, 5, mei, 7. Slabbers, S. (2010b). Onenigheid over diagnose geen breekpunt. Rechten en plichten van psychologen. De Psycholoog, 45, 9, 7. Smit, E.H. (2012a) Deze behandeling dient u helaas zelf te betalen GZ-psychologie, 2, maart Smit, D. (2012b). Bestuurlijk akkoord GGZ en de praktische haalbaarheid. PsychoPraktijk, 4, 5 oktober, Stichting HKZ (2004). Eerstelijnspsychologenpraktijken. Certificatieschema. Versie Soudijn, K. (2002). Ethiek voor de psycholoog werkzaam in de gezondheidszorg. In A.J.J.M. Vingerhoets (Ed.) (2002). Psychologie in de gezondheidszorg. Een praktijkoriëntatie (pp ). Houten/Mechelen: Bohn Stafleu van Loghum. Soudijn, K. (2005). De beroepscode van psychologen als leidraad voor het tuchtrecht in de GGZ. Psychopraxis, 7, 6, Soudijn, K. (2007). Ethische codes voor Psychologen. Uitgeverij Nieuwezijds bv. Soudijn, K. (2011). Informatie aan een bedrijfsarts. PsychoPraktijk, 3, 6, Steenwijk, J. (2011). Vrees voor schelden onterecht. BN De Stem, binnenland, donderdag 14 juli 2011, pg. 7. Trommelen, J., & Visser, E. de (2013). Afkicken bij GGZ Bontiusplaats, De Volkskrant, zaterdag 13 april 2013, Ten eerste, 3. Trommelen, J., & Visser, E. de (2013). Afkicken en rijk worden: een toverformule, De Volkskrant, zaterdag 13 april, Troost N., & Bergh, M. van den (2012). De zelfstandige moet zijn reserve aanspreken. De Volkskrant. Economie, , Ullenbroeck, P. (2012). Aantal starters neemt af. BN De Stem, 5 november, 3. Verslag Consultatiebijeenkomst Basis-GGZ (2011), 6 december Schriftelijke reacties op consultatie. Verhaak, P., Zee, D., van der, Conradi, M., & Bos, R. (2012). Praktijkondersteuner-ggz maakt verwachtingen waar. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning, april, 2, Verheij, M. (2010). Hoe schrijf ik een ondernemingsplan? 7 Visser, R. (2012). Verschoningsrecht van de psycholoog. Een kwestie van beroepsethiek. De Psycholoog, 47, 3, maart, 8. Vollebergh, W.A.M., Iedema, J., Bijl, R.V., Graaf, R. de, Smit F., Ormel, J. (2001). The structure and stability of common mental disorders: the Nemesis-study. Archives of General Psychiatry, 58, Vollebergh, W., De Graaf, R., Ten Have, M., Schoemaker, C.G., Van Dorsselaer, S., Spijker, J., & Beekman, A. (2003). Psychische stoornissen in Nederland: overzicht van de resultaten van NEMESIS. Utrecht: Trimbos-instituut. VWS (2012). Bestuurlijk akkoord GGZ Ministerie van VWS, Wentink, T. (2007). Kwaliteitsmanagement, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Den Haag: Boom onderwijs. Wijnen, R., & Pouwels-Urlings, N., (2013). Minder starters en meer opheffingen van bedrijven. CBS. 7 Wilbrink, M. (2010). Fiscus gaat zzp ers helpen. Het aantal starters groeit fors. De Stem, Economie, november, p. 12. Zitman, F. (2012). Rom of rommel? Psy, 2, Zoest, C. van (1996). Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties. Baarn: PM-reeks Nelissen. Zorgverzekeraars Nederland (2012). Inkoopgids GGZ Kenniscentrum GGZ: Zeist.

9 147 Geraadpleegde websites E. van den Heuvel, GZ-psycholoog en eigen praktijk, DOI / , 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

10 148 Geraadpleegde websites

11 Geraadpleegde websites

12 151 Register E. van den Heuvel, GZ-psycholoog en eigen praktijk, DOI / , 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

13 152 Register A aanslag 32 afsprakenkaartje 20 aftrekbare kosten 36 aftrekpost 35 AGB-code 13 Amerweb 22 arbeidsongeschiktheidsverzekering 37 automatische incasso 59 autonomie 72 B balans 59, 63 basis-ggz 102, 103, 116 basisprincipes 70, 73 basispsycholoog 2, 81, 115 basisverzekering 44, 47 bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 40 bedrijfsarts bedrijfsmiddelen 35 begroting 60, 61 exploitatiebegroting 51 investeringsbegroting 51 behandeldossier 47 behandelruimte 15 belasting toegevoegde waarde (btw) 34 belastingdienst 32, 34, 36 benchmarking 104, 111 beoordelingssites 27 berisping 76, 80 Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) 3 Beroepen in de individuele gezondheidszorg-register (BIGregister) 3 beroepsaansprakelijkheid 40 beroepscode 66, 79, 81, 84 beroepsvereniging 6, 26, 28, 46, 50, 58 beslisboom 120 beslissingsbalans 120, 129 besloten vennootschap (bv) 14 bestuurlijk akkoord 100, 103, 105, 111, 113 betrouwbaarheid 69 BIG 7 Beroepen in de individuele gezondheidszorg 3 Big Five personalitytest 123 BIG-register 7 Beroepen in de individuele gezondheidszorgregister 3 biopsychosociaal model 118 blokkeringsrecht 74 brandverzekering 39 btw 7 belasting toegevoegde waarde 34 Buma-Stemra 16 button 21 bv 7 besloten vennootschap (bv) 14 C CBP 7 College Bescherming Persoonsgegevens 45 Centraal Netwerk Psychologische Zorg (Cenzo) 12 Cenzo 7 Centraal Netwerk Psychologische Zorg 12 certificering 86, 92, 95 certificeringstraject 92 checklist 87, 96, 120, 132 CIBG 4 cliëntgerichtheid 88 cliënttevredenheid 88, 91 College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 45 College voor Zorgverzekeringen (cvz) 47 College voor Zorgverzekeringen (CVZ) 8, 100 confrontatiematrix 129 ConsultManager 57 Consumer Quality Index (CQ- Index) 27 controle op verzekeringsrecht 47 coöperatie 117 corporate identity 20 CQ-Index 7 Consumer Quality Index 27 CVZ 7 College voor Zorgverzekeringen 8 CZ 8 D dbc 7 diagnosebehandelcombinatie 11 dbc-financiering 111, 113 Deming-cirkel 89 deskundigheid 67, 70, 72 diagnosebehandelcombinatie (dbc) 11, 101, 111 digitale telefoongids 26 domeinnaam 22 doorbraakproject 29, 47, 51 drukwerk 20 DSM-IV 5 duopraktijk 10 E eerlijkheid 71 eerstelijnspsycholoog (ELP) 3, 4 e-health 101, 104 ELP 7 eerstelijnspsycholoog 3 account 22 EMDR 7 Eye Movement Desensitisation Reprocessing therapie 49 enneagram 123, 126 ethisch bewustzijn 72 exploitatiebegroting 51 Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR)-therapie 49, 62 F financiële cyclus 59 fiscale aspecten 32 fiscus 32 FOR 38 formulier ouderdagsreserve 7 FOR 38 formulier Schatting voor ondernemers 32 franchise 11 G GAF-score 5 geestelijke gezondheidszorg (ggz) 113 geheimhoudingsplicht 67, 72, 80 generalistische ggz 100, 103, 114 gezondheidscentrum 9, 11, 14, 16 gezondheidszorgpsycholoog 2, 4 groepspraktijk 10 gz-opleiding 3 gz-psycholoog 7 gezondheidszorgpsycholoog 4 H herregistratie 4, 67 herregistratie-eisen 6, 67 HOED 7 Huisartsen Onder Een Dak 9

14 Register 153 A R hoofdcontractant 116 hosting provider wizard 22 huisarts 3, 9, 23, 25 Huisartsen Onder Een Dak (HOED) 9 huisstijl 20 I inboedelverzekering 39 Indigo 12 inkomstenbelasting 33 integriteit 70, 71, 73 intercollegiale toetsing 47 intervisie 6, 47 Intramed 57 inventariskosten 37 investeringsbegroting 51 inzagerecht 68, 72, 84 J jaarlijkse kosten 52 jaarplan 7, 63 jaarverslag 7, 53, 59 K Kamer van Koophandel (KvK) 7 kernkwadranten 124 kernkwaliteiten 120, 124, 126 ketenzorg 9, 47, 118 Kiesbeter 26 klachtencommissie 79, 88 klachtenregeling 47, 66, 69, 79 kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 35 KNMG 7 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de geneeskunst 48 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de geneeskunst (KNMG) 48 KvK 7 Kamer van Koophandel 7 kwaliteitsbeleid 86, 89, 92, 95 kwaliteitsbewaking 88 kwaliteitskringloop 89 kwaliteitsmanagementsysteem 86, 89, 91, 94, 95 kwaliteitssysteem 95 kwaliteitstoetsing 88 kwaliteitszorg 89 kwaliteitszorgplan 89 kwaliteitszorgsysteem 86 kwartaalanalyse 7, 59, 61 L Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) 6 Landelijke vereniging voor eerstelijnspsychologen (LVE) 5 lijfrentepolis 38 LinkedIn 26 logo 20 LVE 7 Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen (LVE) 5 LVG 7 Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn 6 M maandelijkse kosten 52 maatregel 67, 76, 80 maatschappelijk werk 22, 28 maatschapscontract 13, 17 matched care 102, 111 Mentaal Beter 12, 57 mini-ggz 11 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 11, 102, 104 missie 90, 95 MKB-winstvrijstelling 36 multidisciplinaire richtlijn 88 N Naam Adres Woonplaats-gegevens (NAW-gegevens) 13 naturapolis 44 NAW-gegevens 7 Naam Adres Woonplaats-gegevens 13 Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 2 4, 6 Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) 27, 79 Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP) 6 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 5, 11, 47, 100 netwerkparticipanten 22 Nieuwe Handelsregisterwet 12 NIP 7 Nederlands Instituut voor Psychologen 4 NIP-beroepscode 66, 69, 73 NIVEL 27, 111 NPCF 7 Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie 27 NVGzP 7 Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie 6 NZa 7 Nederlandse Zorgautoriteit 5 O omzet 32 omzetbelasting 34 onderaannemer 116 ondernemersaftrek 35 ondernemersrisico 34 ondernemingsplan 17 ondernemingsvermogen 38 ongevallenverzekering 38 orgverzekeraar 46 oudedagsreserve 38 P PDCA 7 plan do check act 89 pensioen 38 Perplex 57 plan do check act 89 POH-GGZ 7 praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg 100 praktijkinrichting 15 praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH- GGZ) 100, 101 premie volksverzekering 33 profielopleiding 5 psychotherapeut 3 public relations 20 R RAAM 57 rechtsbijstandsverzekering 40 Regionaal ondersteuningsnetwerk (ROS-netwerk) 28 Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) 6 registratie 4, 8, 17, 67 respect 70, 72 restitutiepolis 44

15 154 Register richtlijn online arts-patiëntcontact 48 robuust 29 ROG 4 rolintegriteit 71 ROM 7 Routine Outcome Monitoring 104 ROS-netwerk 7 Regionaal ondersteuningsnetwerk 28 Routine Outcome Monitoring (ROM) 104 S samenwerkingsconvenant 17 schatting voor ondernemers 32 schooldecaan 22, 25 Sena 16 SMART 7 Specifiek Meetbaar Aantrekkelijk Realistisch Tijdgebonden 91 Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) 12 sociale kaart 28 solopraktijk 5 specialistische ggz 100, 102, 104, 111 Specifiek Meetbaar Aantrekkelijk Realistisch Tijdgebonden (SMART) 91 SPV 7 Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige 12 stakingsaftrek 36 stakingslijfrente 39 stakingswinst 39 startersaftrek 35 Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) 128 SWOT 7 Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) 128 U urencriterium 35, 36 urenregistratie 35 V vakbekwaamheid 72 VAR-verklaring 7 Verklaring Arbeidsrelatie 34 Vecozo 57 Vektis 13 vennootschap onder firma (vof) 14 verantwoordelijkheid 70, 73 verbeterplan 90, 91, 96 Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) 21 Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 34 verschoningsrecht 67 verwijzer 21, 22, 25 verzekeringen 37 VGCt 7 Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie 21 vierdimensionale klachtenlijst (4DKL) 24, 97 visie 95 visitatie 86, 96 visitekaartje 20 vof 7 vennootschap onder firma 14 W waarneemregeling 46 waarschuwing 76 wachtruimte 16 Wbp 7 Wet bescherming persoonsgegevens 47 Wbsn-z 7 Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg 68 webdesigner 20 webhosting 22 webhosting service 22 website 21, 26 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 47, 68 Wet BIG 7 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 4 Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) 66 Wet Bopz 7 Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen 66 Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) 68 Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) 66, 68 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 4 Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) 46, 68 Wetboek van Strafvordering 67 WGBO 7 Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 46 Wkcz 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector 66 Z zelfbeschikking 72 zelfstandigenaftrek 35 ziektekostenverzekering 38 zoekmachines 22 zorggroep 9, 116 zorgportaal 26 zorgstandaard 102 zorgstelsel 44 zorgverzekeraar 44 Zorgverzekeringswet 33, 38, 44 zorgzwaartelast 112 zorgzwaarteprestatie 105

Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (2013)

Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (2013) Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (2013) Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog is het belangrijk

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Public relations en je netwerk

Public relations en je netwerk 19 Public relations en je netwerk.1 Public relations 0.1.1 Drukwerk 0.1. Een eigen website 1. Netwerkparticipanten..1 Huisartsen 3.. Bedrijfsartsen 3..3 Andere verwijzers 5.3 Sociale media 6.3.1 Zoek een

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2013

Informatie voor cliënten 2013 Informatie voor cliënten 2013 Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat je kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding is

Nadere informatie

Informatie voor Cliënten ( cliëntenfolder van de LVVP; landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten)

Informatie voor Cliënten ( cliëntenfolder van de LVVP; landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten) Informatie voor Cliënten ( cliëntenfolder van de LVVP; landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten) Uw dossier De psycholoog/psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier.

Nadere informatie

Informatiebrochure voor cliënten

Informatiebrochure voor cliënten Informatiebrochure voor cliënten Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat je kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding

Nadere informatie

Eerstelijnspsychologen van de LVE:de beste keuze!

Eerstelijnspsychologen van de LVE:de beste keuze! Beleidsprogramma 2011-2015 in het kort Foto: Estella Snellen Eerstelijnspsychologen van de LVE:de beste keuze! De psycholoog, het vak en de praktijk Wetenschappelijk onderbouwde eerstelijnspsychologie

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

Informatiebrochure voor cliënten

Informatiebrochure voor cliënten Informatiebrochure voor cliënten Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat u kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater

Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater Publica tie Jaargan g Rubrie k Auteur Pagina' s Nr. 26-27 juni 2013 2013 Medisch Contact Artikelen Chris Vleugels 1448-1450 Regie in gespecialiseerde ggz hoort

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Basis GGZ. 14 mei 2013

Informatiebijeenkomst Basis GGZ. 14 mei 2013 Informatiebijeenkomst Basis GGZ 14 mei 2013 Welkom Femke Gronheid, directeur ZorgImpuls Programma 17.30 Welkom en programma Deel 1 17.40 Presentatie Basis GGZ 18.30 Vragen en dialoog 18.55 Einde deel 1

Nadere informatie

Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten

Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten 2016 LANDELIJKE VERENIGING VAN VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN & PSYCHOTHERAPEUTEN Let op: deze folder bevat uitsluitend informatie

Nadere informatie

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Algemene contracteervoorwaarden Zoals in het Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz Vrijgevestigden en Dyslexie-zorg staat

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

WET EN REGELGEVING. 1. BSN 2. DBC 3. DIS 4. Wetgeving 5. ROM

WET EN REGELGEVING. 1. BSN 2. DBC 3. DIS 4. Wetgeving 5. ROM WET EN REGELGEVING 1. BSN 2. DBC 3. DIS 4. Wetgeving 5. ROM Wat is het burgerservicenummer? Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2014

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2014 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2014 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van de intake gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst aan. Uw psycholoog is

Nadere informatie

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische GGZ In april van dit jaar publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een concept-advies over het hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van de intake gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst aan. Uw psycholoog is

Nadere informatie

Praktijk folder. 1. Aanmelding

Praktijk folder. 1. Aanmelding Praktijk folder 1. Aanmelding Verwijzing: Om voor vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing door de huisarts noodzakelijk. Op de verwijsbrief moet vermeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden augustus 2012

Algemene voorwaarden augustus 2012 Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent een aantal praktische zaken waar onze

Nadere informatie

Uit den lande. Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien.

Uit den lande. Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien. Uit den lande Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien. Het geestelijk gezondheidszorgbeleid van de minister van VWS is gericht op versterken van de eerstelijns

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijn straat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? Stephan Hermsen Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen

Nadere informatie

Consultatiedocument Hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns GGZ. Utrecht, november 2012

Consultatiedocument Hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns GGZ. Utrecht, november 2012 Consultatiedocument Hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns GGZ Utrecht, november 2012 Consultatiedocument Hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns GGZ november 2012 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Kernpunten Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ 17 mei 2013

Kernpunten Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ 17 mei 2013 Kernpunten Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ 17 mei 2013 Brief van Minister Edith Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met voorstel voor een fundamentele verandering van de organisatie

Nadere informatie

www.psychologenpraktijkwageningen.nl

www.psychologenpraktijkwageningen.nl PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl Psychologenpraktijk

Nadere informatie

Dagvoorzitter at Jaarcongres Klinisch Psychologen & Klinisch Neuropsychologen

Dagvoorzitter at Jaarcongres Klinisch Psychologen & Klinisch Neuropsychologen Annette van Schagen A.van.Schagen@centrum45.nl Ervaring at Stichting Centrum '45 april 2014 - Huidig (4 maanden) Dagvoorzitter at Jaarcongres Klinisch Psychologen & Klinisch Neuropsychologen april 2014

Nadere informatie

Schatting van de verhouding van het aantal suïcides binnen de GGZ en de resterende populatie? Een verkennende studie.

Schatting van de verhouding van het aantal suïcides binnen de GGZ en de resterende populatie? Een verkennende studie. Schatting van de verhouding van het aantal suïcides binnen de GGZ en de resterende populatie? Een verkennende studie. Dr. Remco de Winter, psychiater Parnassia Groep VU Amsterdam www. suicidaliteit.nl

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... XIII

Inhoud. Woord vooraf... XIII V Woord vooraf... XIII 1 Mondzorg en de samenleving... 1 1.1 Zorg in een veranderende wereld... 2 1.2 Werken in een systeem... 2 1.3 Ontwikkeling van de relatie patiënt-zorgverlener... 3 1.4 Professionals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, versie januari 2017

Algemene voorwaarden, versie januari 2017 Algemene voorwaarden, versie januari 2017 Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent

Nadere informatie

www.psychologenpraktijkwageningen.nl

www.psychologenpraktijkwageningen.nl PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl Psychologenpraktijk

Nadere informatie

Bijlage: De belangrijkste startvragen

Bijlage: De belangrijkste startvragen Bijlage: De belangrijkste startvragen Wat voor soort praktijk wil je starten? Eerstelijns psychologische zorg of tweedelijns GGZ? Een solopraktijk, een groepspraktijk of een franchisepraktijk? Zie: hoofdstuk

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Geestelijke 2017Gezondheidszorg Eno Zorgverzekeraar 2 Geestelijke Gezondheidszorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid GGZ 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eigen inkoop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inleiding

Algemene Voorwaarden. Inleiding Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek-, behandelings- of begeleidingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen BOEI-Limburg en de

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Geestelijke 2017Gezondheidszorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Geestelijke 2017Gezondheidszorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid GGZ 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eigen inkoop en samenwerking Multizorg 6 2.3 Eisen

Nadere informatie

Kwaliteitseisen. Evaluatie en nazorg. Wet en regelgeving/cliëntenrechten. Klachten. Wet en regelgeving/cliëntenrechten

Kwaliteitseisen. Evaluatie en nazorg. Wet en regelgeving/cliëntenrechten. Klachten. Wet en regelgeving/cliëntenrechten Kwaliteitszorg Kwaliteit Wat is kwaliteit? Definitie Met je product of dienst voldoen aan de eisen van de cliënt volgens afspraken die met de cliënt gemaakt zijn Dus: waarborgen van een afgesproken kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Algemene informatie over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ingedeeld in drie gebieden: >> huisartsenzorg eventueel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Het Cappuccinomodel ter financiering van de Belgische geestelijke gezondheidszorg

Het Cappuccinomodel ter financiering van de Belgische geestelijke gezondheidszorg 1 Het Cappuccinomodel ter financiering van de Belgische geestelijke gezondheidszorg Voordracht van Guus Schrijvers tijdens het Open Minds congres op 26 mei 2016 te Brussel vogelvlucht 2 vogelvlucht Ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u informatie gekregen over het maken van een afspraak met een medisch psycholoog van de afdeling

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijk

Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijk Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijk Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T (030) 236 43 38 bureau@lvvp.info www.lvvp.info LANDELIJKE VERENIGING VAN VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN & PSYCHOTHERAPEUTEN

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D en E te F Zaak : Geestelijke gezondheidszorg Zaaknummer : 2009.02144 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

Klinische Psychologie

Klinische Psychologie Klinische Psychologie Psychologisch onderzoek en behandeling in het Ikazia Ziekenhuis Beter voor elkaar Inleiding In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog in het

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Onze ervaringen met de wijze waarop de wet voor ons beroep functioneert zijn gemengd.

Onze ervaringen met de wijze waarop de wet voor ons beroep functioneert zijn gemengd. Beantwoording vragen Wetsevaluatie BIG 17 juni 2013 Ervaring & visie 1. Wat zijn de ervaringen van uw organisatie met de Wet BIG? De NVGzP is in september 2012 opgericht als vereniging van (BIG-geregistreerde)

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de

Nadere informatie

Els van den Heuvel. GZ-psycholoog en eigen praktijk

Els van den Heuvel. GZ-psycholoog en eigen praktijk Els van den Heuvel GZ-psycholoog en eigen praktijk Els van den Heuvel GZ-psycholoog en eigen praktijk Houten 2014 ISBN 978-90-313-9180-6 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV Alle

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

Datum: Uw referentie: Onze referentie: Contactpersoon: RB/nl/ nvp/nip/nvvp/mb mw. drs. M.L. Buitenhuis

Datum: Uw referentie: Onze referentie: Contactpersoon: RB/nl/ nvp/nip/nvvp/mb mw. drs. M.L. Buitenhuis Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP) Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) p/a NVP, Maliebaan 50-b, 3581

Nadere informatie

Wat doet u als u problemen krijgt. en er zelf niet goed uitkomt?

Wat doet u als u problemen krijgt. en er zelf niet goed uitkomt? Wat doet u als u problemen krijgt en er zelf niet goed uitkomt? De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Ze hebben moeite met zichzelf, hun emoties, gedrag, hun gezondheid,

Nadere informatie

Inschrijven via www.bsl.nl/nvvp

Inschrijven via www.bsl.nl/nvvp Tot welke prijs?! De keuzes van de vrijgevestigde GGZ-professional anno 2013 Vrijdag 14 juni 2013 Rode Hoed, Amsterdam Dit congres is bestemd voor vrijgevestigde gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ 2016 2017 Versie 1 april 2016 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol

Nadere informatie

Eerstelijnspsychologische zorg. Visiedocument. Onderzoek naar de noodzaak en wenselijkheid van het

Eerstelijnspsychologische zorg. Visiedocument. Onderzoek naar de noodzaak en wenselijkheid van het Visiedocument Eerstelijnspsychologische zorg Onderzoek naar de noodzaak en wenselijkheid van het reguleren van de markt voor eerstelijnspsychologische zorg Inhoud Vooraf 5 Samenvatting en conclusies 7

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Trefwoordenregister. D Debiteuren 106 Declareren 99 Deskundigheidsbevordering 70 Doktersassistent 119 Dokterstasverzekering 115 Dossierplicht 97

Trefwoordenregister. D Debiteuren 106 Declareren 99 Deskundigheidsbevordering 70 Doktersassistent 119 Dokterstasverzekering 115 Dossierplicht 97 Trefwoordenregister A Aansprakelijkheidsverzekering 112 Adviseur 34 Accountant 34, 109 Accreditering 71 AGB-registratie 83 Apotheekhoudend huisarts 141 tm 148 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 112 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? September 2013 Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen via

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2 0 1 4-1 - Voorwoord 2014 was voor de NVGzP een cruciaal jaar. De voorspoedige start in 2012 en 2013 had laten zien dat er behoefte bestond aan een eigen vereniging voor BIG-geregistreerde

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Deel II: Bijzondere Contractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Eerstelijns psychologische zorg zorg zoals eerstelijns psychologen en GZ-psychologen

Nadere informatie

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ Redactie: JAARGANG 01 nr 2 DECEMBER 2013 Henk Bouman, GZ-psycholoog Pieter Coppoolse, psychotherapeut Correspondentie: Info@zhzbasisggz.nl ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 juli 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 juli 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2018 575.774.000.000.1750 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2018...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden

ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden ZORGOVEREENKOMST 2018/2019 GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 1 3

Inhoud. Woord vooraf 1 3 Inhoud Woord vooraf 1 3 1 Mondzorg en de samenleving 1 5 1.1 Inleiding 1 5 1.1.1 De wereld verandert 1 5 1.1.2 Professionals in de mondzorg 1 6 1.2 Professionele autonomie 1 7 1.2.1 Autonomie en vertrouwen

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog

De kinder- en jeugdpsycholoog De kinder- en jeugdpsycholoog Uw kind is doorverwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog bij Rijnstate. In deze folder leest u hoe de kinder- en jeugdpsycholoog werkt, voor welke klachten uw kind doorverwezen

Nadere informatie

Basis-GGZ. De stand van zaken in Amsterdam

Basis-GGZ. De stand van zaken in Amsterdam Basis-GGZ De stand van zaken in Amsterdam Inhoud presentatie: Toelichting stelselwisseling Wat betekent dit voor de situatie in Amsterdam? De kansen en noodzaak van samenwerking 1 Aanleiding stelselwisseling

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ

Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ Deze samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend bedoeld als voorbeeld. De inhoud van de samenwerkingsafspraken tussen de huisartsenvoorziening, de GBGGZ- en SGGZzorgaanbieder

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

EXPERTGROEP BEKOSTIGING

EXPERTGROEP BEKOSTIGING EXPERTGROEP BEKOSTIGING WERKCONFERENTIE 30 SEPTEMBER 2015 1 WELKOM Manja Bosch, Voorzitter tafel bekostiging 2 Organiseer gezamenlijke belangenbehartiging bekostiging Prioriteiten van taakgebieden Beroepsgroep

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

SPV en zelfstandige praktijk Mogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoeken

SPV en zelfstandige praktijk Mogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoeken Presentatie werkconferentie V&VN VN-SPV Donderdag 10 april 2008 van 14.00 17.00 uur SPV en zelfstandige praktijk Mogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoeken "Van luisteren je zaak

Nadere informatie

Basisinformatie voor het starten van een vrijgevestigde praktijk

Basisinformatie voor het starten van een vrijgevestigde praktijk Basisinformatie voor het starten van een vrijgevestigde praktijk Algemeen U dient ingeschreven te staan in het BIG-register van het Ministerie van VWS. Het voeren van een praktijk voor fysiotherapie op

Nadere informatie

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ Sebastiaan Baan Netwerk LPGGz NIP NVvP Nederlands Huisartsen

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut NVPO; BIGnummer19057589625 telefoon: 06-40143277

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Presentatie De Ondernemende Huisarts Brainport Slimmer Leven 2020 Slimmer

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

1. ZZP er worden 2. Kopen of zelf opzetten 3. Communicatie & Bereikbaarheid 4. Juridische organisatie (rechtsvorm) ZZP Gids

1. ZZP er worden 2. Kopen of zelf opzetten 3. Communicatie & Bereikbaarheid 4. Juridische organisatie (rechtsvorm) ZZP Gids Inhoud 1. ZZP er worden 10 1.1 Het toetsen van uw idee 10 1.2 Succes krijgen 11 1.3 Checklist starten 11 1.4 Succes en persoonlijke eigenschappen 11 1.5 Doelen stellen 11 1.6 De tijd nemen 12 2. Kopen

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector.

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector. Rosmalen 22 april 2013 HB/220413/01 College voor Zorgverzekeringen T.a.v. Mw. mr. J.M. van Diggelen Postbus 320 1110 AH in Diemen Betreft: Reactie VOGGZ op CVZ rapport Geneeskundige GGZ deel 2 Geachte

Nadere informatie