Bijlagen. Nawoord 139. Literatuurlijst 141. Geraadpleegde websites 147. Register 151

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen. Nawoord 139. Literatuurlijst 141. Geraadpleegde websites 147. Register 151"

Transcriptie

1 137 Bijlagen Nawoord 139 Literatuurlijst 141 Geraadpleegde websites 147 Register 151

2 139 Nawoord E. van den Heuvel, GZ-psycholoog en eigen praktijk, DOI / , 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

3 140 Nawoord Het ei is gelegd. Terwijl ik dit nawoord schrijf is net de voorhangbrief van de minister van VWS openbaar geworden over de POH-GGZ en de basis-ggz die vanaf 2014 gestalte moet krijgen. De grove lijnen van de basis-ggz zijn uitgezet, de nadere invulling moet door de beroepsgroepen, de zorgverzekeraars en de overheid gebeuren. Het is spannend om aan de vooravond te staan van een veranderend zorgstelsel. Enerzijds vind ik het jammer dat de inhoud van ons vak toch enigszins leeg gelepeld is en dat mensen alleen nog door een gz-psycholoog behandeld mogen worden als sprake is van een DSM-stoornis. Dit werkt volgens mij onnodig etiketterend en medicaliserend. Hetzelfde geldt voor de uitzondering die de overheid maakt voor de DSM-diagnose aanpassingsstoornis als stoornissen die niet door de gz-psycholoog in de eerste lijn behandeld mogen worden. Het tijdig interveniëren bij aanpassingsstoornissen kan mijns inziens leed voorkomen en zorgen voor een kostenbesparing (bijvoorbeeld door vermindering van het ziekteverzuim) De eisen die overheid en ziektekostenverzekeraars stellen aan onze praktijkvoering leiden tot een inperking van de vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap. Toch zie ik ook nu nog kansen voor psychologen, die voor zichzelf willen beginnen. Wel zal dit betekenen dat zij zich meer dan voorheen moeten organiseren en samenwerkingsverbanden aan moeten gaan. De kunst zal zijn om dit zodanig te doen dat het ten goede komt aan de kwaliteit van het werk maar met behoud van ieders eigenheid en zelfstandigheid. Ik hoop dat dit boek je geholpen heeft bij het maken van een verantwoorde keuze. Of dit nu is om een baan in loondienst te houden of te vinden, of om het erop te wagen en voor jezelf te beginnen. Wat je ook kiest, bedenk: Succes is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it (Maya Angelou). Succes!

4 141 Literatuurlijst E. van den Heuvel, GZ-psycholoog en eigen praktijk, DOI / , 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

5 142 Literatuurlijst Bakker, P., & Jansen, P. (2013). Generalistische Basis GGZ, verwijsmodel en productbeschrijvingen. Bureau HHM onderzoek en advies. Baneke, R.F. (2002). Wettelijke regelingen en arbeidsvoorwaarden voor de psycholoog in de gezondheidszorg. In A.J.J.M. Vingerhoets (Ed.). Psychologie in de gezondheidszorg. Een praktijkoriëntatie (pp ). Houten/ Mechelen: Bohn Stafleu van Loghum. Beenackers, A. (2000). Waaraan moet een dossier in de GGZ voldoen? PsychoPraxis, 2, 4, mei, BN De Stem (2012). CBS telt meer zzp ers. BN De Stem 23 mei, economie, 13. Bohré-den Harder, M.J. (1997). De kwaliteitskringloop op basis van de Deming-cirkel. Praktijkhandboek Kwaliteitszorg voor Zorginstellingen. Boomen, T. van den (2013). ZZP 2013 Handboek voor zelfstandigen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Bosch, F., & Kik, H. (2013). Reorganiseren en saneren in de vrijgevestigde GGZ? Een pleidooi voor behoud van beroepskwaliteit. Haarlem/Houten. Blog. GGZlaatzichhoren. 8 mei. 7 Bouman, D. (2010). De ondernemende psychotherapeut. Handboek voor zelfstandigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bruinsma, C.L., Verbraak, M.J.P.M., & Verbraak, P. (2012). Transparantie in GGZ gebaat bij ROM en benchmarking. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 3, Bijl, R.V., Zessen, G. van, & Ravelli, A. (1997). Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek: II: prevalentie van psychiatrische stoornissen. Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, 141, 50, Caspers, R. (2011a). Welke psycholoog kan nog een geheim bewaren? Verschoningsrecht aan banden. De Psycholoog, 46, 9, 7. Caspers, R. (2011b). Psychologen en hun geheimen. De wet-big versus de WGBO. De Psycholoog, 46, 11, 11. Centraal Beheer (2010). Wegwijs voor ondernemers Praktische informatie en tips voor de zelfstandige ondernemer (editie 2010/2011). Achmea/Kluwer. Derksen, J.J.L. Primary care psychologists in the Netherlands. 30 years of experience. Professional Psychology. Research and Practice, 40, 5, 2009, Derksen, J.J.L, & Jong, A. de (2011). Het profiel van de eerstelijnspsycholoog na dertig jaar. Huisarts en wetenschap, 54, 8, Diggelen, H. van, Kroes, M., & Wit, J. de (2012). Rapport Geneeskundige GGZ deel 1. Wat is nu verzekerde zorg en wat niet? Op 6 april 2012 uitgebracht aan de minister van VWS. Diemen: College voor Zorgverzekeringen. Volgnummer Diggelen, H. van, & Kroes, M. de (2012). Concept Rapport Geneeskundige GGZ deel 2. Diemen: College voor Zorgverzekeringen. Volgnummer Dop, W. van (2008). Wat heeft u aan een ROS? LVE Nieuwsbrief, 3. Duncan, B., Miller, S., & Hubble, M. (2007). How being bad can make you better. Psychotherapy Networker, november-december, Dungen, A. van den, & Dirkx, C. (2002). Als managen uw vak is. Basisvaardigheden voor leidinggevenden. Zaltbommel: Thema. Drunen, P. van (1998). Van buitenbeentje tot gevestigde beroepsgroep. De Psycholoog, 33, november, Drunen, P. van (2009). De gezondheidszorgpsycholoog en de Wet BIG. De Psycholoog, 44, juni, Drunen, P. van (2010). De toekomstige behoefte aan gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten. Een eerste verkenning. Kamer Gezondheidszorgpsycholoog. Amersfoort, november 7 Dijkstra, I., (2011). Tuchtrecht: een hele geruststelling. Interview prof. dr. Maarten van Son. Gz-Psychologie, 3, april, 6 9. Efting, M., & Stoffelen, A., (2012). Vlucht maar borderliner, je bent knettergek. De Volkskrant, Het Vervolg, Efting, M., & Groen, J. (2012). Psychologe handelde onethisch: schorsing. De Volkskrant, 15 december Fonk, M., & Kouwenhoven B. (2013). Psychologen aan de pil. De Psycholoog, 48, 6, Franchimont, M. (2013). Benchmarken in de GGZ: leren van betekenisvol vergelijken. PsychoPraktijk, 2, april, Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut. Graaf, R. de, Bijl, R.V., Ravelli, A., Smit, F., & Vollebergh W.A.M. (2002b). Predictors of first incidence of DSM-III-R psychiatric disorders in the general population: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106, GGZ, LpGGZ, NVvP, NVVP, NIP, Platform MEER GGZ, LVE, ZN, VWS (2013). Onderhandelaarsresultaat geestelijke gezondheidszorg , 16 juli FNV (2012). Ondernemen in de zorg. Partner in gezond ondernemerschap.

6 Literatuurlijst 143 Hafkenscheid, A. (2010). Rammelende ROM in de ggz: geen ROM zonder Routine Process Monitoring. GZ-psychologie, 2, 8 december. Hartog, J., Praag, M. van, & Sluis, J. van der (2010). If you are so smart, why aren t you an entrepeneur? Returns to cognitive an social abilities: Entrepeneurs versus employees. Journal of Economic & Management Strategy, 19, 4, Hermsen, S., (2011). Reactie UVIT-Consultatie NZa Basis GGZ. 11 december. NZa (2011) Bijlage Schriftelijke reacties op Consultatie Basis GGZ. Heuvel, E. van den (2008). Zorgwekkende marktwerking in de eerste lijn. PsychoPraxis, 10, 5, Heuvel, E., van den (2009a). Interview Millie Franck: veelzijdig professional uit de praktijk. PsychoPraktijk 1, 1, oktober, Heuvel, E. van den (2009b). Komt een cliënt bij de psycholoog Over toenemende bureaucratisering in de eerstelijnszorg. PsychoPraktijk, 1, 2, december, Heuvel, E. van den, (2010a). Christel en Judith van Steenhoven, een familiebedrijf in de zorg. PsychoPraktijk, 2, 3, juni, 7 9. Heuvel, E., van den, (2010b). Taakherschikking: kansen voor de eerstelijnspsychologische praktijk? PsychoPraktijk, 2, 6, december, Heuvel, E. van den, (2012). PR voor je praktijk via internet. PsychoPraktijk, 4, 1, Heuvel, E. van den (2013). (werktitel) 2014: De toekomstige organisatie van de GGZ. Psychopraktijk, 4. Hilten, O. van, Voorrips, L.E., Boerdam, A.A., & Mares, A.M.H. (2011). Gezondheid en zorg in cijfers CBS. Hofscholte, C. (red.) (2007). Poortwachters van de geest. Eerstelijnspsychologen in georganiseerd verband. LVE. IGZ (2011). Rapport Zelfstandig gevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen in beeld. Professioneel praktijkveld, maar kwaliteit en praktijkvoering behoeven verdere verbetering. (2011). Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, juli Jansen, B. (december 2012). Zijn wij er als ELP voor stoornissen of juist voor klachten? LVE GZ/eerstelijnspsychologen LinkedIn discussiegroep. Kamer van Koophandel (2009). Heeft u zich al ingeschreven? Brief Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, d.d. 17 april Kamer van Koophandel (2011). Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm. Juli. E Woerden. Kamsma, H. (2010). Contracteren of niet contracteren! Is dat de vraag? PsychoPraktijk, 2,1, februari 2010, Kamsma, H. (mei 2013) Informatie Generalistische Basis GGZ. 7 Kindermans, G. (2008). Aan de pil. In gesprek met Elaine LaVine. De Psycholoog, Professie, september 2008, Kindermans, G. (2011). Het digitale visitekaartje. De eigen praktijk. De Psycholoog, 46, 1, januari 2011, Kindermans, G. (2011). Doe ik het goed? Visiteren via het NIP. De Psycholoog, 46, 10, oktober 2011, Kindermans, G. (2012). Gestalkt door een cliënt. Op het matje. De Psycholoog, 47, 12, Kleen, M., & Jaspers, J. (2008). Meer interactie in de taxatiefase: het gezamenlijk met de cliënt opstellen van functieanalyses met behulp van kernkwadranten. PsychoPraxis, 10, Kok, F., & Kik, H. (2013). Reorganiseren en saneren in de vrijgevestigde GGZ? Een pleidooi voor behoud van beroepskwaliteit. ggzlaatzichhoren.wordpress.com. Lamers, E., Bosch, F., Hinderink, L., & Verschuren, C. (red.) (2006). Handboek Psychologie in de eerste lijn. Kortdurende behandeling van veelvoorkomende problemen. Amsterdam: Harcourt. Lamping, A.J. (2011). Commentaar zorgverzekeraars consultatiedocument basis-ggz. Verslag Consultatiebijeenkomst Basis-GGZ, 6 december Schriftelijke reacties op consultatie. LHV, VOG & LVE (2000). De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in perspectief. Naar een betere samenwerking en hulpverlening door de huisarts, het algemeen maatschappelijk werk en de eerstelijnspsycholoog. Utrecht/ Amsterdam: LHV, VOG & LVE. Lienden, H. van, & Poel, M. van der (2005). Ondernemen in de zorg / druk 1. Een competentiegerichte benadering. Reed Business. Lokkerbol, J., Verhaak, P., & Smit, F. (2011). Strategische verkenning. Op zoek naar een kosteneffectieve Basis- GGZ: Scenario s voor zorginnovatie. Utrecht: Trimbos-instituut. LVE (2007). Jaarbericht Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Amsterdam: LVE. LVE (2008). Jaarbericht Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Amsterdam: LVE. LVE (2009). Jaarbericht Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Amsterdam: LVE. LVE (2010). Jaarbericht Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Amsterdam: LVE. LVE (2011). Jaarbericht Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Amsterdam: LVE. LVE kwaliteitshandboek P3041. Inrichting, materialen en onderhoud van de praktijk. LVE (2009). LVE Nieuwsflits, 2, 2009.

7 144 Literatuurlijst LVE Nieuwsflits, nr. 8, LVE Nieuwsflits, nr. 18b, LVE Nieuwsflits, nr. 65, LVE (2012). GGZ: Toegankelijkheid, Kwaliteit en Betaalbaarheid verzekerd. Speerpunten van beleid voor LVE, NIP en NVVP (2012) LVE Nieuwsflits, nr. 5, Maeschalk, C., & Axsen, R. (2007). But will it help Those Clients? Psychotherapy Networker, november/december, Michiels, J., & Dirven, H.J. (2012). Toename aantal zelfstandigen. Webmagazine 22 mei CBS. Miller, S. Hubble, M., & Duncan, B. (2007). Supershrinks. What is the secret of succes? Psychotherapy Networker, november/december, Moor, S. de, & Hoogeweg, E. (red.) (2012). Whitepaper. Hoe plukt u de vruchten van e-health? Utrecht: NetQ Healthcare B.V. Mouwen, C.A.M. (2011). Handboek Strategisch Management. Voor de non-profitorganisatie. Assen: Van Gorcum. Neef, M. de (2012). Negatief zelfbeeld. Boom: Amsterdam. Nieuwpoort, D. (2012). Bestuurlijk Akkoord GGZ Organisatie en bekostiging eerstelijnspsychologische hulp (in de basis- en generalistische GGZ) 2012 en verder. Versie 4, d.d. 30 augustus LVE beleidsdag. Nieuwpoort, D. (2012). Zienswijze van de LVE op basiszorgadvies NZa in het kort. LVE Nieuwsflits, nr. 3, Nieuwpoort, D. (2013). Verkorte geschiedenis, achtergronden en mogelijkheden (BA-GGZ). Zie: 7 mei Nieuwpoort, D., & Veenendaal, J. (2013). LVE/NVVP, gezamenlijke reactie op (herziene) concept G-GGZ, deel 2. 3 juni Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). (2007). Beroepscode voor psychologen. Amsterdam: NIP. Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). (2009). Reglement van Toezicht. Gewijzigde versie 1 januari Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (2012). Het afgeven van een verklaring door een psycholoog. 7 www. psynip.nl. NIP Nieuwsbrief 2, augustus NVGzP en VGCT (2013). Plannen minister voor Basisggz: financiering ontoereikend voor behandeling volgens richtlijn. Brief aan de leden van de vaste kamercommisie VWS van de Tweede Kamer, 6 juni NVvP. (2012). Subject: Verenigingsbestuur en kernhoogleraren roepen leden op ROM vragenlijsten te gaan hanteren: ROM is een zinvolle toevoeging aan de behandeling van patiënten. Secretariaat NVvP, vrijdag 25 mei NZa & NMa (2010). Richtsnoeren zorggroepen. Augustus Nederlandse Zorgautoriteit (2011a). Definities voor eerstelijns psychologische zorg. Bijlage 2 bij prestatiebeschrijvingbeschikking TB/CU van 27 oktober 2011 (7 Nederlandse Zorgautoriteit (2011b). Advies Basisggz. December Nederlandse Zorgautoriteit (2013). Beleidsregel BR/CU Prestatielijst voor eerstelijnspsychologische zorg. 1 januari Nederlandse Zorgautoriteit (2013). Beleidsregel BR/CU Generalistische basis GGZ. Ofman, D., (1992). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Servire. Ofman, D. & Weck, R., van der (2005). De kernkwaliteiten van het enneagram. Schiedam: Scriptum Management. Ofman, D. (2007). Hé, ik daar?! Ontdek en ontwikkel je persoonlijke kernkwaliteiten met het kernkwadrant. Utrecht: Servire. Os, J. van, Kahn, R., Denys, D., Schoevers, R.A., & Beekman, A.T.F., Hoogendijk, W.J.G., Hemert, A.M. van, Hodiamont, P.P.G., Scheepers, F., Delespaul, Ph.A.E.G., & Leentjes, A.F.G. (2012). Rom: gedragsnorm of dwangmaatregel? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 3, Psy Ruiter, R. de, (2010/2011). Succes verzekerd. Alle risico s gedekt. Kamer van Koophandel. Startersmagazine , Robbe F. (ed.) (2012). Financiële gids Oosterhout: Robbe Financiële Raadgevers. Robuust (2010). Samen werken aan gezondheid. Beleidsplan Regionale Ondersteuningsstructuur Zuid- Nederland. Schaper, F., & Ressang, A. (2003). Het team in jezelf. Ontdek je veelzijdigheid met het enneagram. Een kritische kijk op een populair model. Schiedam: Scriptum Management.

8 Literatuurlijst 145 Schippers, E.I. (2013a). Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis Ggz. 17 mei. Schippers, E.I. (2013b). Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het hoofdbehandelaarschap in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Kamerstuk, Scholte, M., & Brink, C., (2008). Transparant aanbod EPZ. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening. Movisie. Oktober Slabbers, S. (2010a). Geneeskundige verklaringen. Terughoudendheid bij informatie over derden. De Psycholoog, 45, 5, mei, 7. Slabbers, S. (2010b). Onenigheid over diagnose geen breekpunt. Rechten en plichten van psychologen. De Psycholoog, 45, 9, 7. Smit, E.H. (2012a) Deze behandeling dient u helaas zelf te betalen GZ-psychologie, 2, maart Smit, D. (2012b). Bestuurlijk akkoord GGZ en de praktische haalbaarheid. PsychoPraktijk, 4, 5 oktober, Stichting HKZ (2004). Eerstelijnspsychologenpraktijken. Certificatieschema. Versie Soudijn, K. (2002). Ethiek voor de psycholoog werkzaam in de gezondheidszorg. In A.J.J.M. Vingerhoets (Ed.) (2002). Psychologie in de gezondheidszorg. Een praktijkoriëntatie (pp ). Houten/Mechelen: Bohn Stafleu van Loghum. Soudijn, K. (2005). De beroepscode van psychologen als leidraad voor het tuchtrecht in de GGZ. Psychopraxis, 7, 6, Soudijn, K. (2007). Ethische codes voor Psychologen. Uitgeverij Nieuwezijds bv. Soudijn, K. (2011). Informatie aan een bedrijfsarts. PsychoPraktijk, 3, 6, Steenwijk, J. (2011). Vrees voor schelden onterecht. BN De Stem, binnenland, donderdag 14 juli 2011, pg. 7. Trommelen, J., & Visser, E. de (2013). Afkicken bij GGZ Bontiusplaats, De Volkskrant, zaterdag 13 april 2013, Ten eerste, 3. Trommelen, J., & Visser, E. de (2013). Afkicken en rijk worden: een toverformule, De Volkskrant, zaterdag 13 april, Troost N., & Bergh, M. van den (2012). De zelfstandige moet zijn reserve aanspreken. De Volkskrant. Economie, , Ullenbroeck, P. (2012). Aantal starters neemt af. BN De Stem, 5 november, 3. Verslag Consultatiebijeenkomst Basis-GGZ (2011), 6 december Schriftelijke reacties op consultatie. Verhaak, P., Zee, D., van der, Conradi, M., & Bos, R. (2012). Praktijkondersteuner-ggz maakt verwachtingen waar. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning, april, 2, Verheij, M. (2010). Hoe schrijf ik een ondernemingsplan? 7 Visser, R. (2012). Verschoningsrecht van de psycholoog. Een kwestie van beroepsethiek. De Psycholoog, 47, 3, maart, 8. Vollebergh, W.A.M., Iedema, J., Bijl, R.V., Graaf, R. de, Smit F., Ormel, J. (2001). The structure and stability of common mental disorders: the Nemesis-study. Archives of General Psychiatry, 58, Vollebergh, W., De Graaf, R., Ten Have, M., Schoemaker, C.G., Van Dorsselaer, S., Spijker, J., & Beekman, A. (2003). Psychische stoornissen in Nederland: overzicht van de resultaten van NEMESIS. Utrecht: Trimbos-instituut. VWS (2012). Bestuurlijk akkoord GGZ Ministerie van VWS, Wentink, T. (2007). Kwaliteitsmanagement, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Den Haag: Boom onderwijs. Wijnen, R., & Pouwels-Urlings, N., (2013). Minder starters en meer opheffingen van bedrijven. CBS. 7 Wilbrink, M. (2010). Fiscus gaat zzp ers helpen. Het aantal starters groeit fors. De Stem, Economie, november, p. 12. Zitman, F. (2012). Rom of rommel? Psy, 2, Zoest, C. van (1996). Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties. Baarn: PM-reeks Nelissen. Zorgverzekeraars Nederland (2012). Inkoopgids GGZ Kenniscentrum GGZ: Zeist.

9 147 Geraadpleegde websites E. van den Heuvel, GZ-psycholoog en eigen praktijk, DOI / , 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

10 148 Geraadpleegde websites

11 Geraadpleegde websites

12 151 Register E. van den Heuvel, GZ-psycholoog en eigen praktijk, DOI / , 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV

13 152 Register A aanslag 32 afsprakenkaartje 20 aftrekbare kosten 36 aftrekpost 35 AGB-code 13 Amerweb 22 arbeidsongeschiktheidsverzekering 37 automatische incasso 59 autonomie 72 B balans 59, 63 basis-ggz 102, 103, 116 basisprincipes 70, 73 basispsycholoog 2, 81, 115 basisverzekering 44, 47 bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 40 bedrijfsarts bedrijfsmiddelen 35 begroting 60, 61 exploitatiebegroting 51 investeringsbegroting 51 behandeldossier 47 behandelruimte 15 belasting toegevoegde waarde (btw) 34 belastingdienst 32, 34, 36 benchmarking 104, 111 beoordelingssites 27 berisping 76, 80 Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) 3 Beroepen in de individuele gezondheidszorg-register (BIGregister) 3 beroepsaansprakelijkheid 40 beroepscode 66, 79, 81, 84 beroepsvereniging 6, 26, 28, 46, 50, 58 beslisboom 120 beslissingsbalans 120, 129 besloten vennootschap (bv) 14 bestuurlijk akkoord 100, 103, 105, 111, 113 betrouwbaarheid 69 BIG 7 Beroepen in de individuele gezondheidszorg 3 Big Five personalitytest 123 BIG-register 7 Beroepen in de individuele gezondheidszorgregister 3 biopsychosociaal model 118 blokkeringsrecht 74 brandverzekering 39 btw 7 belasting toegevoegde waarde 34 Buma-Stemra 16 button 21 bv 7 besloten vennootschap (bv) 14 C CBP 7 College Bescherming Persoonsgegevens 45 Centraal Netwerk Psychologische Zorg (Cenzo) 12 Cenzo 7 Centraal Netwerk Psychologische Zorg 12 certificering 86, 92, 95 certificeringstraject 92 checklist 87, 96, 120, 132 CIBG 4 cliëntgerichtheid 88 cliënttevredenheid 88, 91 College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 45 College voor Zorgverzekeringen (cvz) 47 College voor Zorgverzekeringen (CVZ) 8, 100 confrontatiematrix 129 ConsultManager 57 Consumer Quality Index (CQ- Index) 27 controle op verzekeringsrecht 47 coöperatie 117 corporate identity 20 CQ-Index 7 Consumer Quality Index 27 CVZ 7 College voor Zorgverzekeringen 8 CZ 8 D dbc 7 diagnosebehandelcombinatie 11 dbc-financiering 111, 113 Deming-cirkel 89 deskundigheid 67, 70, 72 diagnosebehandelcombinatie (dbc) 11, 101, 111 digitale telefoongids 26 domeinnaam 22 doorbraakproject 29, 47, 51 drukwerk 20 DSM-IV 5 duopraktijk 10 E eerlijkheid 71 eerstelijnspsycholoog (ELP) 3, 4 e-health 101, 104 ELP 7 eerstelijnspsycholoog 3 account 22 EMDR 7 Eye Movement Desensitisation Reprocessing therapie 49 enneagram 123, 126 ethisch bewustzijn 72 exploitatiebegroting 51 Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR)-therapie 49, 62 F financiële cyclus 59 fiscale aspecten 32 fiscus 32 FOR 38 formulier ouderdagsreserve 7 FOR 38 formulier Schatting voor ondernemers 32 franchise 11 G GAF-score 5 geestelijke gezondheidszorg (ggz) 113 geheimhoudingsplicht 67, 72, 80 generalistische ggz 100, 103, 114 gezondheidscentrum 9, 11, 14, 16 gezondheidszorgpsycholoog 2, 4 groepspraktijk 10 gz-opleiding 3 gz-psycholoog 7 gezondheidszorgpsycholoog 4 H herregistratie 4, 67 herregistratie-eisen 6, 67 HOED 7 Huisartsen Onder Een Dak 9

14 Register 153 A R hoofdcontractant 116 hosting provider wizard 22 huisarts 3, 9, 23, 25 Huisartsen Onder Een Dak (HOED) 9 huisstijl 20 I inboedelverzekering 39 Indigo 12 inkomstenbelasting 33 integriteit 70, 71, 73 intercollegiale toetsing 47 intervisie 6, 47 Intramed 57 inventariskosten 37 investeringsbegroting 51 inzagerecht 68, 72, 84 J jaarlijkse kosten 52 jaarplan 7, 63 jaarverslag 7, 53, 59 K Kamer van Koophandel (KvK) 7 kernkwadranten 124 kernkwaliteiten 120, 124, 126 ketenzorg 9, 47, 118 Kiesbeter 26 klachtencommissie 79, 88 klachtenregeling 47, 66, 69, 79 kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 35 KNMG 7 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de geneeskunst 48 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de geneeskunst (KNMG) 48 KvK 7 Kamer van Koophandel 7 kwaliteitsbeleid 86, 89, 92, 95 kwaliteitsbewaking 88 kwaliteitskringloop 89 kwaliteitsmanagementsysteem 86, 89, 91, 94, 95 kwaliteitssysteem 95 kwaliteitstoetsing 88 kwaliteitszorg 89 kwaliteitszorgplan 89 kwaliteitszorgsysteem 86 kwartaalanalyse 7, 59, 61 L Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) 6 Landelijke vereniging voor eerstelijnspsychologen (LVE) 5 lijfrentepolis 38 LinkedIn 26 logo 20 LVE 7 Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen (LVE) 5 LVG 7 Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn 6 M maandelijkse kosten 52 maatregel 67, 76, 80 maatschappelijk werk 22, 28 maatschapscontract 13, 17 matched care 102, 111 Mentaal Beter 12, 57 mini-ggz 11 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 11, 102, 104 missie 90, 95 MKB-winstvrijstelling 36 multidisciplinaire richtlijn 88 N Naam Adres Woonplaats-gegevens (NAW-gegevens) 13 naturapolis 44 NAW-gegevens 7 Naam Adres Woonplaats-gegevens 13 Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 2 4, 6 Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) 27, 79 Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP) 6 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 5, 11, 47, 100 netwerkparticipanten 22 Nieuwe Handelsregisterwet 12 NIP 7 Nederlands Instituut voor Psychologen 4 NIP-beroepscode 66, 69, 73 NIVEL 27, 111 NPCF 7 Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie 27 NVGzP 7 Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie 6 NZa 7 Nederlandse Zorgautoriteit 5 O omzet 32 omzetbelasting 34 onderaannemer 116 ondernemersaftrek 35 ondernemersrisico 34 ondernemingsplan 17 ondernemingsvermogen 38 ongevallenverzekering 38 orgverzekeraar 46 oudedagsreserve 38 P PDCA 7 plan do check act 89 pensioen 38 Perplex 57 plan do check act 89 POH-GGZ 7 praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg 100 praktijkinrichting 15 praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH- GGZ) 100, 101 premie volksverzekering 33 profielopleiding 5 psychotherapeut 3 public relations 20 R RAAM 57 rechtsbijstandsverzekering 40 Regionaal ondersteuningsnetwerk (ROS-netwerk) 28 Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) 6 registratie 4, 8, 17, 67 respect 70, 72 restitutiepolis 44

15 154 Register richtlijn online arts-patiëntcontact 48 robuust 29 ROG 4 rolintegriteit 71 ROM 7 Routine Outcome Monitoring 104 ROS-netwerk 7 Regionaal ondersteuningsnetwerk 28 Routine Outcome Monitoring (ROM) 104 S samenwerkingsconvenant 17 schatting voor ondernemers 32 schooldecaan 22, 25 Sena 16 SMART 7 Specifiek Meetbaar Aantrekkelijk Realistisch Tijdgebonden 91 Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) 12 sociale kaart 28 solopraktijk 5 specialistische ggz 100, 102, 104, 111 Specifiek Meetbaar Aantrekkelijk Realistisch Tijdgebonden (SMART) 91 SPV 7 Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige 12 stakingsaftrek 36 stakingslijfrente 39 stakingswinst 39 startersaftrek 35 Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) 128 SWOT 7 Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) 128 U urencriterium 35, 36 urenregistratie 35 V vakbekwaamheid 72 VAR-verklaring 7 Verklaring Arbeidsrelatie 34 Vecozo 57 Vektis 13 vennootschap onder firma (vof) 14 verantwoordelijkheid 70, 73 verbeterplan 90, 91, 96 Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) 21 Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 34 verschoningsrecht 67 verwijzer 21, 22, 25 verzekeringen 37 VGCt 7 Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie 21 vierdimensionale klachtenlijst (4DKL) 24, 97 visie 95 visitatie 86, 96 visitekaartje 20 vof 7 vennootschap onder firma 14 W waarneemregeling 46 waarschuwing 76 wachtruimte 16 Wbp 7 Wet bescherming persoonsgegevens 47 Wbsn-z 7 Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg 68 webdesigner 20 webhosting 22 webhosting service 22 website 21, 26 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 47, 68 Wet BIG 7 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 4 Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) 66 Wet Bopz 7 Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen 66 Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) 68 Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) 66, 68 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 4 Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) 46, 68 Wetboek van Strafvordering 67 WGBO 7 Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 46 Wkcz 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector 66 Z zelfbeschikking 72 zelfstandigenaftrek 35 ziektekostenverzekering 38 zoekmachines 22 zorggroep 9, 116 zorgportaal 26 zorgstandaard 102 zorgstelsel 44 zorgverzekeraar 44 Zorgverzekeringswet 33, 38, 44 zorgzwaartelast 112 zorgzwaarteprestatie 105

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Verwijsmodel en productbeschrijvingen Enschede, 30 januari 2013 PJ/13/0160/baggz drs. Peter Bakker dr. Patrick Jansen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Algemeen... 4 2. Aanpak...

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Toelichting op de richtlijn voor psychologen Werk en psychische klachten Toelichting op de richtlijn voor psychologen Colofon Uitgave Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nadere informatie

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012 Kwaliteit voor Jeugd Januari 2012 Opstellers: Ruud van Herk (DJ) Eva van den Heuvel (DJ) Eline Moerenhout (DJJ) Sabina Postma (DPG) Gerard Ruis (DJ) Michelle Vogels (DJ) 2 Samenvatting Er is in de zorg

Nadere informatie

KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut

KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut Januari 2014 Cor de Vries Leo Hagenaars Henri Kiers Maarten Schmitt Inhoud Voorwoord...4 Inleiding...5 Hoofdstuk 1 Het domein fysiotherapie...7 1.1 Fundamentele uitgangspunten...7

Nadere informatie

Basisinformatie voor het starten van een vrijgevestigde praktijk

Basisinformatie voor het starten van een vrijgevestigde praktijk Basisinformatie voor het starten van een vrijgevestigde praktijk Algemeen U dient ingeschreven te staan in het BIG-register van het Ministerie van VWS. Het voeren van een praktijk voor fysiotherapie op

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Minder middelen, meer matchen

Minder middelen, meer matchen Minder middelen, meer matchen Naar een nieuwe verhouding tussen psychiatrie en maatschappij Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg Lector dr. Bauke Koekkoek lectorale rede sociale

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Zorgcultuur

Nationaal Onderzoek Zorgcultuur Nationaal Onderzoek Zorgcultuur Klaar voor vernieuwing: marktgericht en menselijk Een onderzoek naar cultuur in de Nederlandse zorgsector met het Organizational Culture Assessment Instrument 2007 2008

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland. Regieraad Kwaliteit van Zorg

Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland. Regieraad Kwaliteit van Zorg Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland Regieraad Kwaliteit van Zorg Met dank aan Ir. Michiel van Hees, Directeur CQ Procesmanagement, Amersfoort Prof. dr. Niek Klazinga, Hoogleraar Sociale Geneeskunde,

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013 1 Inhoud VOORWOORD > 3 CORPORATE GOVERNANCE > 56 Governancestructuur > 56 LEESWIJZER > 4 Governancestructuur > 56 Risicomanagement > 60 PROFIEL & PRESTATIES

Nadere informatie

ehealth, verder dan je denkt

ehealth, verder dan je denkt ehealth, verder dan je denkt ehealth/cover ehealth-monitor 2013 ehealth, verder dan je denkt ehealth-monitor 2013 Auteurs: Johan Krijgsman Jolanda de Bie Arina Burghouts Judith de Jong Geert-Jan Cath

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Colofon Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek CBO, TÜV Rheinland Nederland In samenwerking met: Nederlands Huisartsen Genootschap,

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20 Concept publicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Totstandkoming van dit document... 7 3. Leeswijzer... 8 4. ECD grondtonen en ontwikkeling... 9 5. Het primaire proces, de basis

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie