Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Borging kwaliteit en functioneren examencommissies"

Transcriptie

1 Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff

2 Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag: In welke mate en hoe stellen examencommissies in het hoger onderwijs vast of een student voldoet aan de beoogde eindkwalificaties?! Onderzoek naar functioneren examencommissies! Naar aanleiding van de wet versterking besturing en het rapport Boekhouder of Wakend oog? 2

3 Wageningen University! studenten, uit ruim honderd landen! 6500 medewerkers! Goede faciliteiten op een moderne Campus! Get to know Wageningen University https://www.youtube.com/watch?v=q5z-ez9j0ys&feature=player_detailpage 3

4 Wageningen University To explore the poten,al of nature to improve the quality of life Prominente positie in (inter)nationale rankings Keuzegids universiteiten, 10 jaar op de hoogste plaats QS World University Rankings, plaats 151, top 10 score docent/student ratio Times Higher Education World University Rankings, THE; 73 van de 400 4

5 Wageningen University! Prominente positie in (inter)nationale rankings Keuzegids 2014 MSc; 21 met predicaat topopleiding (WU heeft 28 MSc opleidingen) ARWU, in top 150; in vakgebied Life and Agricultural Sciences (LIFE), plaats 32 NTU (National Taiwan University), beste universiteit ter wereld in de categorie 'agriculture 5

6 Domein! Wageningen University richt zich specifiek op de thema s voedsel en leefomgeving.! 20 bacheloropleidingen en 29 masteropleidingen! Wageningen University is onderdeel van Wageningen UR. 6

7 Wageningse onderwijsvisie " Relevant voor maatschappij en business " Internationale context en omgeving " Integratie van wetenschappelijke disciplines " Individuele leerwegen => keuzevrijheid " Kleine groepen => persoonlijke aandacht " Hoog studierendement " Studenten praten mee over opleiding en universiteit

8 Examencommissies! vier examencommissies:! Life Sciences (Biologie, Planten & Dieren)! Social Sciences (Maatschappij & Economie)! Environment and Landscape (Omgeving & Landschap)! Technology and Nutrition (Technologie & Voeding) 8

9 9

10 Bestuurlijke stappen, benoemingsprocedure! Benoemingsprocedure herzien! Profielschets lid, secretaris en voorzitter! Gesprekken met kandidaat! Horen van de examencommissie 10

11 Bestuurlijke stappen, organisatorische ophanging! Financieel onafhankelijke ophanging! Direct contact 11

12 Examencommissies Twee soorten activiteiten:! Student-gerelateerde taken! Kwaliteitsborging tentamens en examens (organisatie gericht) 12

13 Studentgerelateerde activiteiten! het Bindend StudieAdvies (BSA)! Vaststellen examenresultaat, uitreiken diploma s! Goedkeuring van studiepakketten, minoren, etc.*! Verzoeken voor vakken buiten WU*! Omzetten van in het buitenland behaalde cijfers! Verzoeken om vrijstelling van vakken*! Verzoeken om vrije programma s, overstappen etc.*! Verlenging van de geldigheid cijfers! Fraudezaken! Etc. 13

14 Organisatie gerichte activiteiten! Aanwijzen en adviseren van examinatoren! Regels en richtlijnen examencommissies opstellen! Richtlijnen en aanwijzingen geven aan examinatoren met betrekking tot de beoordeling van degene die het tentamen aflegt en met betrekking tot de vaststelling van de uitslag! Adviseren over het Onderwijs- en Examenreglement! Kwaliteitsborging van tentamens! Jaarverslag 14

15 Ondernomen stappen! Schrijven kwaliteitszorgplan! Examencommissies in Onderwijswijzigingsronde! Facultair Beleidsoverleg Examencommissies (FBE)! Gezamenlijk jaarverslag examencommissies! Jaarlijks gesprek rector met de voorzitters! Jaarplan examencommissies 15

16 Facultair Beleidsoverleg Examencommissies (FBE)! 4 examencommissies! Leden; voorzitters, secretarissen! Agendaleden stafdirecteuren! Beleidsmatige onderwerpen! Afstemming en uniformering 16

17 Kwaliteitszorgplan Wageningen University 17

18 Toetsbeleid opgesteld door examencommissies 18

19 Werking en borging, in gesprek met de Raad van Toezicht! Werking kwaliteitsborging onderwijs! Welke signalen, informatie om te weten of het goed gaat! Drieslag uitvoering, toezicht, toezicht op toezicht 19

20 Kwaliteitssysteem Onderwijs! Twee aanbevelingen onderwijsinspectie voor RvT en RvB geef onderwijskwaliteit prominente plaats in het toezicht, verbeter de externe verantwoording hierover Verbeter het toezichtinstrumentarium

21 UITVOERING TOEZICHT TOEZICHT op TOEZICHT P A Docent & wetensch. kwaliteit ok? A P P Vakdidactiek, doceren & D wetensch.k waliteit C R&Ogesprek C D HRmanagement ok? A P HR-beheer Sciences Group C D HRmanagement ok? A P RvB C D In Control? A P RvT C D Vakteam A C D Vak & tentamen ok? Tentamen ok? A P Opleidings - directeur D - commissie C Kwaliteitscontrole vak ok? P Onderwijsinstituut A C D Kwaliteitsborging vak ok? Kwaliteitsborging tentamens ok? P Examencommissie A D C Kwaliteitscontrole P opleiding ok? Opleidings A - directeur D - commissie C Tentamens / examens ok? P Onderwijsinstituut A C P Examencommissie A C D D Kwaliteitsborging opleiding ok? Kwaliteitsborging tentamens ok?

22 Kwaliteitssysteem Onderwijs! Invulling Intern toezicht Wageningen University, Vak Opleiding Universiteit-breed uitvoering, toezicht, toezicht op toezicht

23 Kwaliteitssysteem Onderwijs! Invulling Intern toezicht Wageningen University, Vak, 3 routes 1) wetenschap en professionaliteit docent via R&O gesprek en management gesprek LSG en Sciences Group 2) inhoud en kwaliteit vak als geheel via opleidingscommissie, onderwijsinstituut 3) kwaliteit tentamen via examencommissie Opleiding, 2 routes Universiteit-breed, niet in figuur

24 Kwaliteitssysteem Onderwijs! Invulling Intern toezicht Wageningen University, Vak, 3 routes Opleiding, 2 routes 1) Kwaliteitscontrole opleiding OK? Opleiding voldoende kwaliteit en rendabel? Via onderwijsinstituut 2) niveau opleiding voldoende? Via examencommissie Universiteit-breed, niet in figuur

25 Gesprek RvT Onderwerpen:! N.a.v. jaarverslagen! Zorg voor voldoende capaciteit! Voldoende eigen interne sturing aanwezig! Jaarplan 25

26 Gesprek RvT Conclusies:! Kwaliteitssysteem is op orde! Instelling van separate onderwijscommissie van de RvT! Verzoek om integrale rapportage Jaarverslag examencommissies Jaarverslag Onderwijsinstituut Managementrapportage interne onderwijsevaluaties NSE, ISB, etc. 26

27 N.a.v verdiepend gesprek Onderwijsinspectie! Kwaliteitsborging is op orde Tips:! Let op vakken buiten WU! Contact examinatoren 27

28 Rapport Verdere Versterking, Drie randvoorwaarden;! Heldere en transparante positionering! Eenduidige interpretatie wettelijk kader! Voldoende facilitering 28

29 Rapport Verdere Versterking! Heldere en transparante positionering Financieel onafhankelijke positie, actieve rol RvT Heldere benoemingsprocedure met profielen Instelling FBE (facultair beleidsoverleg examencies)! Eenduidige interpretatie wettelijk kader Voldoende ambtelijke ondersteuning w.o. juridische! Voldoende facilitering Jaarlijks gesprek over activiteiten en de benodigde capaciteit (n.a.v. jaarverslag) Professionaliseringsactiviteiten (toetsbeleid, wettelijk kader, etc.) 29

30 Vragen? 30

31 Stellingen 1. Borgen van kwaliteit van tentamens betekent dat de examencommissie alle tentamens moet zien. 2. Faciliteren van capaciteit betekent dat bij meer studenten er ook meer geld voor de examencommissie moet zijn. 3. Voor accreditaties is een goed meerjarig beleid van de examencommissies noodzakelijk. 4. Vertrouwen is goed, examencommissies zijn beter. 31

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht Datum 23 september 2013 Versie 2013-2014 Reglement Examencommissies FE Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voorwoord Dit reglement is een invulling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

2c. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015. Gezondheidswetenschappen

2c. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015. Gezondheidswetenschappen 2c. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Gezondheidswetenschappen 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014 HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS Versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Docentprofessionalisering... 4 1.1 De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)... 4

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Versie 2014 Colofon Datum oktober 2014 Auteurs Gabrielle Leijh / Thom van den Brule / Henri Vossen Versie 6.0 Status Na goedkeuring RvT en instemming AMR

Nadere informatie