Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Maintenance Management voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Maintenance Management voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Maintenance Management voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door de stuurgroep IMM een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan de stuurgroep IMM De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteuren (Avans en HZ) zijn verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van de stuurgroep IMM van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: International Maintenance Management, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met V V V - havo-diploma tot Student met havo-diploma vanaf V V V - 1

2 Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met V V V - vwo-diploma tot Student met vwo-diploma vanaf V V V Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) Als niet aan alle nadere vooropleidingseisen wordt voldaan is er sprake van deficiëntie. Voor het opheffen van deze deficiëntie wordt er door de opleiding een onderzoek gedaan door het toetsen op havo-5 eindniveau van één van de navolgende combinaties: Economie + Engels Natuurkunde + Engels Wiskunde + Engels Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) n.v.t Toelatingsonderzoek (art. 2.9 OER HZ) Het toelatingsonderzoek wordt georganiseerd door de stuurgroep IMM. Afhankelijk van vooropleiding en land van herkomst, bestaat het toelatingsexamen voor de opleiding International Maintenance Management uit een examen Engels op havo-5 eindniveau en één van de onderstaande toetsen op havo-5 eindniveau:: een test wiskunde (eindniveau havo), een test natuurkunde (eindniveau havo) of een test economie (eindniveau havo). Een en ander onverlet de eis om de Engelse taal op tenminste eindniveau havo-5 in woord en geschrift te beheersen; voor internationale studenten geldt niveau IELS 6. 2

3 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Bedrijven zien een schaarste aan hbo-opgeleide onderhoudsdeskundigen. Deze schaarste zal in de komende jaren vergroot worden door de grote groep werknemers die met pensioen gaan, de ontwikkeling om investeringen vaker uit te stellen en langer met bedrijfsmiddelen te opereren, de toepassingen van nieuwe technologie, de aandacht voor nieuwe methoden voor onderhoud en de verschuiving naar functies van een hoger niveau. De gemeenschappelijke opleiding IMM van Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland (HZ) wil een brede, integrale, technische, bestuurskundige en managementgericht programma bieden, gericht op het (toekomstige) hoger- en middenmanagement binnen de techniek. Aan de term World Class wordt inhoud gegeven op de aspecten van opleidingsinhoud, -vorm en -omgeving. World Class is ook: expertisecentrum zijn op de kennisdomeinen die tot maintenance behoren. Daarbij gaat het dan niet alleen om een bacheloropleiding maintenance, maar ook om de inrichting van relevante onderdelen bij andere (engineering)opleidingen, toegepast onderzoek en doorlopende leerlijnen (zie master & lectoraat ). Voor het onderwijsprogramma geldt dat World Class in ieder geval tot uitdrukking komt in de volgende punten: o Opleidingsinhoud is nieuw en betreft (nog) een uniek aanbod in Nederland. Door veelvuldig overleg met beroepenveld is de inhoud zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en eisen van het beroepenveld. o Het opleidingsprogramma is opgebouwd rond basisstructuren waardoor er een directe relatie bestaat tussen theorie en (project)praktijk en de onderdelen van de maintenance driehoek evenredig over het programma zijn verdeeld. De maintenance driehoek betreft de driehoek technologie-mens-bedrijfskunde, de drie elementen die bepalend zijn bij maintenance management. De wijze waarop de opleiding hier vorm aan geeft is verder uitgewerkt in hoofdstuk 2. o Verder zullen ook moderne onderwijsvormen zoals blended learning en de toepassing van augmented reality worden geïntegreerd in de opleiding. Met name onderwijsvormen die het samenwerkend leren bevorderen zullen centraal staan in de opleiding. o Het predicaat World Class is niet alleen van toepassing zijn op het programma, er zullen ook goede gastdocenten van topbedrijven worden aangetrokken. o De kerndocenten van de opleiding voldoen, naast de competenties die aan hogeschooldocenten worden gesteld aan de volgende criteria: Geen 9-tot-5 mentaliteit Grote mate van ondernemerszin Bewezen klantgerichtheid Makkelijk stukken schrijven Netwerk met bedrijfsrelaties o Innovatie staan centraal. Het programma is qua niveau opgebouwd van beschrijven/verklaren via verbeteren naar innoveren. Toegepast onderzoek, via het lectoraat (zie hieronder) zal in de opleiding een belangrijke plaats krijgen. o Er is extra ruimte in het programma opgenomen voor studenten die willen en kunnen excelleren (Honours programma). 3

4 De opleiding beoogt hiermee excellente beroepsbeoefenaren af te leveren. De opleiding International Maintenance Management is een internationaal georiënteerde, Engelstalige opleiding. De opleiding gaat bij haar internationaliseringsbeleid uit van de volgende uitgangspunten: o Een bij uitstek internationaal georiënteerd curriculum gericht op de vorming van global professionals; o Samenwerking met internationale bedrijven; o Samenwerking met buitenlandse partnerinstituten; o Internationale studenten- en docentenpopulatie; o Internationale mobiliteit inkomende en uitgaande studenten; o Internationale mobiliteit docenten; o Deskundigheidsbevordering docenten, gericht op het intrinsieke internationale karakter van het vakgebied Competenties (art 3.2 OER HZ) De competenties voor de opleiding International Maintenance Management zijn de volgende: Qualification 1: Qualification 2: Qualification 3: Qualification 4: Qualification 5: Qualification 6: A starting Maintenance Professional is able to analyse and improve the value of an asset in an uncertain and not entirely manageable environment. A starting Maintenance Professional is able to settle in to a new technological, organisational or cultural context in an effective way and to reflect. A starting Maintenance Professional participates in the development of organisations and markets through the analysis of technology strategies, maintenance concepts and views on asset usage. A starting Maintenance Professional is able to analyse, evaluate and make proposals to improve the performance of an asset, an organisation and/or professionals in a maintenance context. A starting Maintenance Professional is able to translate a business strategy into operational decisions and vice versa. A starting Maintenance Professional is able to reflect on the contradictions included in the roles of organiser, advisor, technician and coach in a maintenance context. *De opleiding kent geen deeltaken. Competenties zijn op niveau uitgewerkt in de Qualification Matrice 4

5 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: International Maintenance Management International naam: International Maintenance Management Verleende graad: Ingenieur, afgekort tot ing. of bachelor of engineering, afgekort tot bc. Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen/Breda Voertaal: Engels Datum begin accreditatie: 5 juli 2011 Vervaldatum accreditatie: 4 juli 2017 Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: Joint degree van HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool 5

6 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 Code Onderwijseenheid EC Toets EC toets Min. score % eindcijfer Contact-uren Toets in Herkans in Cohort 2013 Voltijd IMM jaar 1 in collegejaar vt IMM Avans TMIM-IMAINGR Project I Maintain - Group 3 5,5 100% TMIM-IMAININD I Maintain - Individual 2 5,5 100% TMIM-HYPNEU Technology Hydraulics & Pneumatics 4 5,5 100% Introduction IE&M 2 5,5 3 TMIM-IIEM System Theory 4,0 25% 1 2 MO/PCOI 4,0 75% 1 2 TMIM-IUSE USE Introduction USE 2 5,5 100% TMIM-GRAM Skills English - Grammar 2 5,5 100% vt TB Avans TMIM-RAMS Project RAMS 5 5,5 100% TMIM-SENSOR Technology Physics & Sensors 4 5,5 100% TMIM-PROMGT Project Management 2 5,5 100%

7 TMIM-WORKPROD USE Working Conditions / Product Liability 2 5,5 100% TMIM-ORCOM Skills English - Oral Communication 2 5,5 100% Semester 2 Code Onderwijseenheid EC Toets EC toets Min. score % eindcijfer Contact-uren Toets in Herkans in Cohort 2013 Voltijd IMM jaar 1 in collegejaar vt IMM Avans TMIM-IAUDGR Project I Audit - Group 3 5,5 100% TMIM-IAUDIND I Audit - Individual 2 5,5 100% TMIM-ROTLUB Technology Rotating Equipment & Lubrication 4 5,5 100% Management Accounting 2 5, TMIM-MGTACC Financial Accounting 4,0 50% 3 4 Decision Accounting 4,0 50% 3 4 TMIM-ENVIR USE Environment 2 5,5 100% TMIM-BUSREP Skills English - Business Reporting 2 5,5 100% vt IMM Avans TMIM-IPLAN Project I Plan 5 5,5 100%

8 TMIM-APPEND Technology Rotating Equipment & Lubrication 4 5,5 100% CMMS 2 5, TMIM-CMMS CMMS Paper 4,0 25% 3 4 CMMS Test 4,0 75% 3 4 TMIM-HUMFAC USE Human Factors 2 5,5 100% TMIM-STUDCOUN Skills Study Counseling 1 V 100% 4 2 TMIM-PASS P Assessment 1 Year Assessment 1 1 V 100% Cursussen hoofdfase (art 3.6, 3.11 OER HZ) Semester 3 Code Onderwijseenheid EC Toets EC toets Min. score % eindcijfer Contact-uren Toets in Herkans in Cohort 2012 Voltijd IMM jaar 2 in collegejaar vt IMM Avans TMIM-LEAN1GR Project & USE Lean Part 1 - Group 4 5,5 100% TMIM-LEAN1IND Lean Part 1 - Individual 2 5,5 100% TMIM-MATSC Technology Material Sciences 4 5,5 100% TMIM-LEAN Lean Thinking 3 5,5 100%

9 TMIM-LOGREAS Skills Personal Skills 2 5,5 100% vt TB Avans TMIM-LEAN2GR Project & USE Lean Part 2 - Group 4 5,5 100% TMIM-LEAN2IND Lean Part 2 - Individual 2 5,5 100% TMIM-MEACO Technology Measuring & Control 4 5,5 100% TMIM-QUAMA Quality Management 3 5,5 100% TMIM-PERSK Skills Management Skills 2 5,5 100% Semester 4 Code Onderwijseenheid EC Toets EC toets Min. score % eindcijfer Contact-uren Toets in Herkans in Cohort 2012 Voltijd IMM jaar 2 in collegejaar vt IMM Avans TMIM-RCM1 Project & USE RCM Part 1 6 5,5 100% TMIM-DRTE Technology Drive Technique 4 5,5 100% TMIM-LOGMA Logistic Management 3 5,5 100% TMIM-RESSK Skills Logical Reasoning 2 5,5 100% vt IMM Avans 9

10 TMIM-RCM2 Project & USE RCM Part 2 6 5,5 100% TMIM-INDCL Technology Industrial Cleaning 4 5,5 100% TMIM-ORGCU Organisation Culture 3 5,5 100% TMIM-MANSK Skills Research Skills 2 5,5 100% Semester 5 CU08812 Titel: Oriënterende stage Aantal EC s: 30 Verplicht Voertaal: NL/ENG Voorwaarden voor deelname: 1. Stagedocument voldoet aan de eisen. 2. Voldoende EC behaald (zie OER) Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Nvt Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Uitvoeren van een op meer opdrachten die leiden tot verwerving van in het stageplan vastgelegde competenties (leerdoelen) Toets nr Vorm ( Inhoud Wegings factor M S A Vorm 1 x Eindgesprek (Portfolio met bewijslast, functioneren) Beroepscompetenties van de opleiding 2 X Plan van aanpak, stagerapport HZonderzoekscompetentie Bodemcijfer Planning toets in week Inzage werk Planning herkansing in week 50% % Inzage herkansing in week De toetsing van de oriënterende stage is afhankelijk van het moment dat de student start met de stage. 10

11 Semester 6 Minorsemester van 30 studiepunten. De voorwaarden zoals in de OER vermeld zijn van toepassing. Zie tevens art voor aanvullende voorwaarden. Semester 7 Nog niet van toepassing voor het studiejaar Semester 8 Nog niet van toepassing voor het studiejaar

12 2.2.6 Vrije compositiecursussen (art 3.12 OER HZ) In het onderwijsprogramma van de opleiding International Maintenance Management is een vrije compositieruimte opgenomen met een totale omvang van 2,5 EC. De student kan deze invullen met de aangegeven cursussen, vrije EC s (VCC), cursussen uit het HZ- en Avans-brede aanbod, of externe cursussen. De drie laatstgenoemde mogelijkheden zijn ter beoordeling van de Deelexamencommissie Afstudeerrichtingen (art 3.10 OER HZ) De opleiding International Maintenance Management kent geen afstudeerrichtingen Stage (art 3.9 OER HZ) De stagecursus omvat één cursus van 30 studiepunten, welke in het curriculum is opgenomen in het 5 e semester van de opleiding. Voor deelname aan de stagecursus geldt dat de student: de propedeuse heeft behaald en alle studiepunten uit semesters 3 heeft behaald en tenminste 75% van de studiepunten uit semester 4 heeft behaald en op basis van een ingediend studieplan, een positief advies van zijn studieloopbaancoach heeft ontvangen en de stage dient uit te voeren in een bedrijf met een maintenance context; De stage met beoordeling is nader beschreven in de door de examencommissie van de HZ goedgekeurde stagehandleiding (af te halen bij academiebureau) met bijbehorende opleidingsspecifieke bijlagen. Afhankelijk van de gekozen minor is het mogelijk om, op individuele basis, het stage- en het minor semester om te wisselen Minor (art 3.8 OER HZ) Voor deelname aan een minor geldt dat de student moet voldoen aan de volgende voorwaarden: de propedeuse is behaald en alle studiepunten uit de semesters 3 en 4 zijn behaald. Afhankelijk van de gekozen minor is het mogelijk om, op individuele basis, het stage- en het minor semester om te wisselen Deelname internationaal uitwisselingsprogramma (art 4.5 OER HZ) Voor deelname aan een internationaal uitwisselingsprogramma geldt dat de studentmoet voldoen aan de volgende voorwaarden: alle studiepunten uit de semesters 3 en 4 zijn behaald Afstuderen (art OER) Voor deelname aan de afstudeerfase geldt dat de student: de propedeuse heeft behaald en alle studiepunten uit de semesters 3 tot en met 6 heeft behaald en tenminste 75% van de studiepunten uit semester 7 heeft behaald en 12

13 op basis van een ingediend studieplan, een positief advies van zijn studieloopbaancoach heeft ontvangen. In het studieplan moet aannemelijk worden gemaakt dat de resterende studiepunten tenminste 6 weken voor het einde van de afstudeerfase redelijkerwijs behaald zijn; afstudeerstage dient uit te voeren in een bedrijf met een maintenance context. De afstudeerfase kan pas worden afgesloten wanneer tenminste 6 weken voor het presenteren van het resultaat van de afstudeerfase alle studiepunten uit semester 7 zijn behaald. Indien dit niet het geval is, wordt de presentatie (afronding) automatisch doorgeschoven naar het volgende presentatiemoment. Voor de opleiding International Maintenance Management geldt met betrekking tot het presenteren van het resultaat van de afstudeerfase dat hiervoor per studiejaar driemaal de gelegenheid wordt geboden, te weten aan het einde van najaarssemester (januari), aan het einde van het voorjaarssemester (juni/juli) en aan het einde van het studiejaar (eind augustus). Deze n zijn vastgelegd in het jaarrooster van de opleiding. Het presenteren van het resultaat dient in de gebouwen van de HZ of Avans plaats te vinden. Indien er moverende redenen zijn om hiervan in een individueel geval van af te wijken, dan kan de student hiertoe een met redenen omkleed verzoek voor een andere mogelijkheid indienen bij de examencommissie. Het besluit van de examencommissie in deze is bindend. Het afstuderen met beoordeling is nader beschreven in de door de examencommissie van de HZ goedgekeurde afstudeerhandleiding (af te halen bij academiebureau) met bijbehorende opleidingsspecifieke bijlagen Supplement bij getuigschrift (art OER HZ) Het supplement bij het getuigschrift is in het Nederlands gesteld. Een kopie in de Engelse taal wordt ook afgegeven Studieadvies Uitwerking voorwaarden inschrijving opleiding na nbsa (art. 8.1 lid 9 OER HZ) Na een NBSA kan de student zich niet meer inschrijven voor de opleiding International Maintenance Management. 3.1 Vaststelling De looptijd van de uitvoeringsregeling is gelijk aan de looptijd van de Onderwijs- en Examenregeling HZ Deze uitvoeringsregeling is vastgesteld door de stuurgroep IMM op 22/10/ Bij vertaling van dit document geldt dat de Nederlandse tekst leidend is. 13

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Logistiek en Technische Vervoerskunde - voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie