AANWINSTENLIJST BIBLIOTHEEK & DOCUMENTATIE van Cogis en het Veteraneninstituut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANWINSTENLIJST BIBLIOTHEEK & DOCUMENTATIE van Cogis en het Veteraneninstituut"

Transcriptie

1 AANWINSTENLIJST BIBLIOTHEEK & DOCUMENTATIE ACQUISITION LIST LIBRARY & DOCUMENTATION of Cogis and the Veterans Institute Een-en-dertigste jaargang (2013) 15, augustus Thirty-first volume (2013) 15, august 1

2 Inhoud Algemene informatie / General information... 3 Historische informatie / Recht / Educatie / Historical information - Law... 4 Oorlogsgetroffenen, alle categorieen Europa, joods, burgers, verzet, kampverhalen / Victims of war... 6 (Voormalig) Nederlands-Indie / Former Dutch East Indies... 8 Vluchtelingen, Hedendaagse oorlogen, Transculturele psychiatrie / Refugees - Contemporary wars... 8 Psycho-sociale problematiek en de hulpverlening / Psychosocial issues - consequences... 9 Traumatische ervaringen / Traumatic experiences / General Behandeling / Treatment Hulpverleners / Social workers Kinderen / Children Rampen - Ongelukken / Disasters - Accidents (Seksueel) geweld / (Sexual) violence Veteranen / Veterans

3 Algemene informatie / General information Diagnostic Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-5 / American Psychiatric Association. - 5th ed. - Washington, DC [etc.] : American Psychiatric Publishing, cop XLIV, 947 p. : ill. ; 27 cm Ook verschenen als online resourceincludes index. ISBN hbk ISBN pbk Psychische stoornissen Diagnostiek Classificatie Handboeken s0.4 DIA-I Geen uitleen Halderen, Robin Christiaan van Creatief gebruik van bevoegdheden : een explorerend onderzoek binnen de Nederlandse politie / Robin Christiaan van Halderen, Karin Lasthuizen In: Tijdschrift voor veiligheid = ISSN : vol. 12 (2013), issue 1 (maart), page Met lit.opg.. Politie Organisaties Maatschappij Overheid Wetgeving Casuïstiek Onderzoek Om te kunnen omgaan met de bijzondere situaties die agenten tegenkomen in hun dagelijkse werk, is het essentieel dat zij over discretionaire ruimte beschikken waarmee zij naar eigen inzicht bevoegdheden kunnen toepassen. In de ruimte die hen wordt geboden, blijken politieagenten, naast een routinematige aanpak, op allerlei 'creatieve' manieren met hun bevoegdheden om te gaan om organisatiedoelen te behalen en/of maatschappelijke belangen na te streven. Hierbij kunnen de grenzen van wet- en regelgeving worden opgezocht of overschreden. In dit artikel wordt verslag gedaan van casusonderzoek bij de Nederlandse politie naar dit 'creatief gebruik van bevoegdheden'. Professionals Professionals under pressure : the reconfiguration of professional work in changing public services / ed. by Mirko Noordegraaf, Bram Steijn. - Amsterdam : Amsterdam University Press, cop p. ; 24 cm. - (Care & welfare) Met lit. opg. ISBN Beroepsgebonden problematiek Stress Publieke dienstverlening Publieke sector 3

4 Werknemers met een publieke taak Hulpverleners Politie Management Onderwijs Maatschappij Professionalisering Over the past decades, professional public services have been burdened with demands for accountability and with businesslike managerial systems that are endemic to the private sector. In this volume, a team of international experts shows that these influences are relative. They present theoretical and empirical insights on broader changes in and around professional work in healthcare, social welfare, education, and policing. They also analyze coping mechanisms of professionals, which vary from sector to sector and they argue that public professionals will need to develop new skills for working in reconfigured public services. s0.7 PRO Historische informatie / Recht / Educatie / Historical information - Law Beijen, Marnix Nederlandse kampen: variaties op een Europees grondpatroon / Marnix Beijen In: Onderzoek uitgelicht = ISSN : vol. 1 (2012), issue 2 (november), page Met lit.opg.. Tweede Wereldoorlog Concentratiekampen Herdenkingen Herdenken Herinneren Cultuur Monumenten Onderwijs Geschiedenis Nederland In de afgelopen decennia groeiden Vught, Amersfoort en Westerbork uit tot professionele museale gedenkplaatsen die niet alleen inzetten op herdenken, maar ook op begrijpen en onderwijzen. De auteur bespreekt het boek van Roel Hijink 'Voormalige concentratiekampen. De monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland' en voegt er zijn Vlaamse visie op de Nederlandse herdenkingscultuur aan toe. Haagen, Joris Het Beestmensch: journalist Arnold Karskens over zijn jacht op oorlogsmisdadiger Klaas Faber / Joris Haagen In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 2 (juli), page 7-9. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de NSB'er Klaas Carel Faber medewerker van de Gestapo en Sicherheitsdienst (SD) en als politieagent in Groningen belast met het opsporen en gevangennemen van verzetsstrijders. De mensen die hij oppakte werden 4

5 vastgehouden, ondervraagd en gemarteld, mede door Faber. Hij was ook betrokken bij executiepelotons tegen verzetsstrijders en roofde uit de huizen van zijn slachtoffers. Faber werd na de oorlog gevangen gezet en ter dood veroordeeld. Uiteindelijk werd de straf omgezet in levenslang, maar na zeven jaar gevangenschap wist Faber in 1952 te ontsnappen naar Duitsland. Vijf jaar lang achtervolgde Arnold Karskens deze Nederlandse oorlogsmisdadiger. Joris Haagen interviewt hem naar aanleiding van het boek Het Beestmensch over zijn zoektocht naar Klaas Faber en diens oorlogsmisdaden. Herdenkingsnummer. Herdenkingsnummer. Thema: Verzet tegen genocide p In: Auschwitz Bulletin = ISSN : vol. 57 (2013) (januari/a1). Holocaust Genocide Antisemitisme Verzet Herinneringsreizen Apeldoornsche Bos Herdenkingen Rwanda Polen Nederland s0.5 HER Norg, Jan K. Het concentratiekamp Neuengamme. De industriestad Hannover en de buitenkampen / Jan K. Norg In: Neuengamme Bulletin = ISSN : (2013) (maart), page Met lit.opg.. Tweede Wereldoorlog Concentratiekampen Neuengamme Buitenkampen Vrouwenkampen Hannover-Stöcken Hannover-Misburg Hannover-Ahlem Hannover-M hlenberg Hannover-Langenhagen Hannover-Limmer Geschiedenis Duitsland Schnabel, Paul Nadenken over het Nationaal Vrijheidsonderzoek / Paul Schnabel In: Onderzoek uitgelicht = ISSN : vol. 1 (2012), issue 2 (november), page Tweede Wereldoorlog Herdenken 5

6 Herdenkingen Dodenherdenking Rituelen Zingeving Overheid Publieke opinie Normen en waarden Nationaal Comit 4 en 5 mei Nationaal Vrijheidsonderzoek Nederland Zes van de zeven Nederlanders zijn na 5 mei 1945 geboren. Van niet veel meer dan een op de twintig Nederlanders kan gezegd worden dat ze de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt Nog niet een op de honderd inwoners van nu was volwassen toen in 1940 de oorlog en de bezetting begon. Het Comit 4 en 5 mei laat daarom ieder jaar onderzoeken wat het draagvlak voor vieren en herdenken is. Oorlogsgetroffenen, alle categorieen Europa, joods, burgers, verzet, kampverhalen / Victims of war Bolt, Sanne Concentratiekampdagboeken als bron voor zelfreflectie / Sanne Bolt. - Foto's In: Onderzoek uitgelicht = ISSN : vol. 2 (2013), issue 1 (juni), page Holocaust Ego-documenten Jongeren Identiteit Jeugdvoorlichting Onderwijs Dagboeken die gevangenen bijhielden in concentratiekampen of de herinneringen die ze nadien op papier stelden, zijn meer dan louter een historische bron die inzicht geeft in wat zich in deze kampen heeft afgespeeld. Ze bieden ook aanknopingspunten om met jongeren te praten over actuele identiteitsvragen. In dit artikel doet Sanne Bolt verslag van dit inzicht na lezing van Bettina Siertsema's proefschrift over egodocumenten van concentratiekampgevangenen. Breeuwsma, Gerrit Een lege plek in mijn geheugen : jonge kinderen en hun oorlogsherinneringen / Gerrit Breeuwsma In: Psycholoog, De = ISSN : vol. 48 (2013), issue 5 (mei), page Met lit.opg., Met samenvatting in het Engels. Tweede Wereldoorlog Kinderen Zeer jonge kinderen Joden Ouders Traumatische ervaringen Geheugen Herinneringen 6

7 Ontwikkelingspsychologie Oral history Literatuuronderzoek For a long time there was hardly any interest in the war-experiences of young children. What should they know about the war, was an often heard remark, and indeed, Jewish children, born in the years just before or during the war didn't have clear recollections about their stay in hiding places or their often horrifying experiences in the concentration camps. However, today their stories are recognized as valuable, and what's more, we seem to be aware of the fact that they provide us with the opportunity to connect us with the war. But what exactly do they remember after all those years? And, is it possible to have reliable memories of your early childhood? This article goes into these questions Bronk, Renate van den Oud worden met oorlogstrauma's / Renate van den Bronk In: Pallium : multidisciplinair tijdschrift over palliatieve zorg = ISSN : vol. 15 (2013), issue 2 (april), page Tweede Wereldoorlog Oorlogsgetroffenen Ouderen Levensfasen Levensgeschiedenis Psychosociale problematiek De groep mensen in Nederland die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, is nog altijd aanzienlijk. Het zijn de ouderen van nu, die kind of tiener waren gedurende de oorlogstijd. Een aantal van hen heeft nog steeds klachten die terug te voeren zijn op hun oorlogservaringen. Hoe verloopt het proces van ouder worden bij deze groep? Haagen, Joris Zoektocht naar de man die mijn vader was: hoe de keuze van haar vader het leven van Leoni Jansen tekende / Joris Haagen In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 1 (april), page 6-8. Naar aanleiding van haar recent gepubliceerde boek 'Geheim' en de theatervoorstellingen hieromtrent, vertelt regisseur, zangeres en schrijfster Leoni Jansen (1955) aan Joris Haagen over haar relatie met haar ouders. Leoni is een kind van twee werelden, haar moeder was van Joodse afkomst en haar vader een oorlogsveteraan die met de Duitsers onder veldmaarschalk Rommel in Afrika had gevochten. Rongen, Toine Ik ben strijdbaar : van generatie op generatie / Toine Rongen. - Foto's In: NC Magazine = ISSN : (2012), issue 1 (april), page Tweede Wereldoorlog Families Eerste generatie Tweede generatie Derde generatie 7

8 Transgenerationele overdracht Vrijheid Persoonlijke ervaringen Drie families, met het accent op de verschillende generaties, praten in dit artikel over hoe oorlog hun leven heeft gevormd en hoe zij met vrijheid en onvrijheid omgaan. Taselaar, Ren E. Amsterdamse gemengd gehuwde Joodse mannen in Noord-Hollandse werkkampen en hun families : een nader onderzoek / Ren E. Taselaar. - Foto's In: Terugblik: maandblad van de documentatiegroep '40-'45 = ISSN : vol. 51 (2013), issue 2 (februari), page Tweede Wereldoorlog Holocaust Joden Families Mannen Gemengdgehuwden Arbeidsinzet Werkkampen Werkkamp Vledder Werkkamp Kremboong Werkkamp Stuifzand Groote Keeten 't Zand Vooroorlogstijd Naoorlogstijd Geschiedenis Noord-Holland Nederland (Voormalig) Nederlands-Indie / Former Dutch East Indies Haagen, Joris Hoe voorkom je daderschap in oorlog? Sjef Scagliola over militaire excessen in Nederlands-Indië / Joris Haagen In: Cogiscope = ISSN : vol. 9 (2012), issue 4 (december), page Naar aanleiding van de recente foto's van executies door Nederlandse militairen sprak Cogiscope met historica dr. Stef Scagliola over daderschap en oorlog. Vluchtelingen, Hedendaagse oorlogen, Transculturele psychiatrie / Refugees - Contemporary wars Beenakker-Schelee, Gea Een op herstel gerichte behandeling van vluchtelingen met PTSS / Gea Beenakker- Schelee In: Sociale Psychiatrie : vakblad sociaal psychiatrische verpleegkundige = ISSN : (2011) (maart), page

9 Met lit.opg.. Vluchtelingen Stabilisatie Empowerment Veerkracht Cultuur Maatschappelijk welzijn Geestelijke Gezondheidszorg Casuïstiek Behandeling Literatuuronderzoek Wat hebben vluchtelingen met PTSS nodig voor herstel en vermaatschappelijking. Ghafoerkhan, Rina Van kind tot soldaat: opgroeien binnen een rebellenleger / Rina Ghafoerkhan; 3001 In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 2 (juli), page 2-6. Met lit. opg.. Noord-Uganda is ruim 20 jaar lang geteisterd door de burgeroorlog van de Lord's Resistance Army (LRA) ofwel Bevrijdingsleger van de Heer onder leiding van Joseph Kony. Tijdens de oorlog ontvoerde de LRA op grote schaal kinderen, veelal om uiteindelijk opgeleid te worden tot soldaat. Sinds 2006 is de LRA niet meer actief in Noord-Uganda en keert de vrede langzaam terug. In 2011 werkten Rina Ghafoerkhan en Mathijs Hoogstad als behandelaren met de slachtoffers van de LRA via Victim's Voice (VIVO, een internationale non-governmentele organisatie gericht op psychische ondersteuning aan oorlogsslachtoffers). Tijdens de behandelingen vroegen zij zich af: Hoe word je van kind tot soldaat? Knipscheer, Jeroen Psychiater Aram Hasan: 'sociale integratie is cruciaal voor getraumatiseerde vluchtelingen' / Jeroen Knipscheer In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 2 (juli), page Jeroen Knipscheer interviewt Aram Hasan, psychiater bij Stichting Centrum '45. Psycho-sociale problematiek en de hulpverlening / Psychosocial issues - consequences Beck, Judith S. Cognitieve gedragstherapie : theorie en praktijk / Judith S. Beck ; met een voorw. van Aaron T. Beck ; [vert. uit het Engels: Wouter Scheen]. - 2e [geheel herz., geactualiseerd en uitgebr.] ed. - Amsterdam : Nieuwezijds, cop XVII, 393 p. : ill. ; 24 cm Vert. van: Cognitive behavior therapy : basics and beyond. - 2nd ed. - New York, NY [etc.] : The Guilford Press, 2011Oorspr. titel: Basisboek cognitieve therapie. - Baarn : Intro, 1999Met index, lit. opg. ISBN

10 Therapie Cognitieve gedragstherapie (CGT) Cognitie Gedrag Intake Behandeling Behandelplannen Therapeutische relatie Methoden en technieken Preventie Evidence-based Handleidingen Een praktisch handboek voor een training in de cognitieve gedragstherapie (CGT) op basis van theoretische inzichten en klinische ervaring. De werkbladen uit het boek zijn gratis te downloaden via nieuwezijds.nl. s7.2 BEC Praktijkboek Praktijkboek ROM in de ggz II : gebruik en implementatie bij verschillende doelgroepen / red. V.J.A. Buwalda... [et al.]. - Utrecht : De Tijdstroom, p. : ill. ; 25 cm Met lit. opg. - Index. ISBN geb. Geestelijke gezondheidszorg Psychiatrie Forensische psychiatrie Ziekenhuizen Ouderen Kinderen Jeugd Patiënten Effectiviteit Meetinstrumenten ROM (Routine Outcome Measurement) Hulpverleners Persoonlijke ervaringen Dit boek beschrijft de toepassing van ROM voor de behandeling van patiënten. In het eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de beleving van patiënten over ROM. Aansluitend gaat het om uiteenlopende patiëntengroepen: ouderen, kinderen, patiënten in de verslavingszorg, de ziekenhuispsychiatrie en de forensische psychiatrie en om speciale doelgroepen zoals patiënten met autisme, een auditieve of een verstandelijke beperking. Ook komen enkele nieuwe ontwikkelingen aan de orde: de Vlaamse methode met procesmetingen; nieuwe inzichten in het meten van veranderingen bij ROM. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over verandermanagement. s7.2 PRA Roos, Carlijn de Systeemtherapie en EMDR : een goed koppel / Carlijn de Roos, Ren e Beer In: Systeemtherapie = ISSN : vol. 25 (2013), issue 1 (maart), page

11 Met lit.opg.. Traumatische ervaringen Systeemtherapie EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) Behandeling In dit artikel wordt besproken wat EMDR is en hoe deze methode een plaats kan hebben in een systeemtherapeutische behandeling. Scholte, Pim Psychosociale gevolgen van oorlog in niet-westerse landen / Pim Scholte In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 1 (april), page 2-6. Na gewapende conflicten komen onder de getroffenen veel psychiatrische klachten voor. Toch kan de hulp zich het beste eerst richten op algemene psychosociale noden en op sociale binding dan op individuele psychische stoornissen, aldus psychiater Pim Scholte. Zijn proefschrift 'Mental Health in War-Affected Populations', confronteert ons met de enorme omvang van de psychische nood van slachtoffers van collectief geweld in Afghanistan en Rwanda en gaat in op de vraag of grootschalige psychosociale interventies kunnen helpen hun situatie te verlichten Traumatische ervaringen / Traumatic experiences Burger, Nils Ingrijpende verbetering mentale zorg voor de politie: bevindingen en aanbevelingen uit de Blauwdruk Mentale Zorglijn Politie / Nils Burger; Frederike Zwenk; Berthold Gerson In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 1 (april), page Met lit. opg.. Het politiewerk stelt eisen aan de psychische gezondheid van politiemensen. De minister van V&J en de Nationale politie hebben daarom prof.dr. Gersons gevraagd een Blauwdruk te ontwikkelen voor de mentale zorg van politiemensen. Deze is op 4 februari 2013 aan de minister aangeboden. Kolasinac, Edvin Zelfredzaamheid en crisissituaties / Edvin Kolasinac [et al.] In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing = ISSN : vol. 10 (2012), issue 6 (december), page Met lit.opg., tabel. Traumatische ervaringen Crisissituaties Stress Paniek Groepsdynamiek Slachtoffers Zelfredzaamheid Hulpverlening Beeldvorming Interventies 11

12 Evidence-based Expertisecentrum Zelfredzaamheid Nazorg In het denken over hulpverlening na schokkende gebeurtenissen is momenteel veel aandacht voor de zelfredzaamheid van burgers. Ook in moeilijke omstandigheden beschikken mensen veelal over het vermogen om problemen het hoofd te bieden. Dit inzicht kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hulpverlening, die sterker een beroep op zelfredzaamheid kunnen doen door bijvoorbeeld meer samen te werken met burgers. In de praktijk blijkt echter dat niet altijd duidelijk is wat onder zelfredzaamheid moet worden verstaan. Verschillende opvattingen bestaan naast elkaar en lopen soms door elkaar heen. In navolging van het bovenstaande voorbeeld geven hulpverleners aan onvoldoende zicht te hebben op aanknopingspunten om de aansluiting bij zelfredzaamheid in de praktijk vorm te geven. Er is dan ook veel behoefte aan meer helderheid en samenhang rondom zelfredzaamheid. Dit is de aanleiding geweest voor de oprichting van het Expertisecentrum Zelfredzaamheid op 14 november jl., waarover in dit artikel geschreven wordt. Managing Managing trauma in the workplace / edited by Noreen Tehrani. - London : Routledge, xx, 328 p. : ill. ; 22 cm Formerly CIPIncludes bibliographical references and index. ISBN hbk : œ60.00 ISBN hbk : œ60.00 ISBN X pbk : œ19.99 ISBN pbk : œ19.99 Traumatische ervaringen Secundaire traumatisering Rampen Stress Depressie Compassion fatigue Organisaties Werknemers met een publieke taak Beroepsgebonden traumatisering Politie Veteranen Scholen Daders Slachtoffers Posttraumatische groei Veerkracht Preventie Cultuur Crisismanagement This book looks at the impact of trauma not only from the perspective of employees but also from that of their organisations. In addition to describing the negative outcomes 12

13 from traumatic exposure it offers solutions which will not only build a more resilient workforce but also lead to individual and organisational growth and development. s8 MAN Zwenk, Frederike The impact of critical incidents: psychosocial care for professionals = L'impact d'incidents critiques: soins psychosociaux pour professionels = El impacto de los incidentes cr ticos: atenci n psicosocial para los profesionales / Frederike Zwenk, Jos e Netten In: Thanos: (2013), issue 69 (februari), page Crisissituaties Rampen Traumatische ervaringen Hulpverleners Beroepsgebonden traumatisering Psychosociale problematiek Uitvaartverzorgers Organisaties Stichting Impact / General Schok, Michaela PTSS volgens de nieuwe DSM-5: zin of onzin? / Michaela Schok In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 1 (april), page Onderdeel van de rubriek 'Onderzoek'Met lit. opg.. Op basis van heel recent Amerikaans onderzoek lijkt 30.3% van de veteranen en 5.4% van de algemene populatie in de VS in aanmerking te komen voor een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) diagnose volgens de nieuwe DSM-5 criteria. In vergelijking met de DSM-4 criteria (respectievelijk 39.9 en 9.8%) zijn deze percentages beduidend lager. Deze verschillen in prevalentie roepen de nodige vragen op over de onderliggende structuur van het concept PTSS. Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste verschillen in de diagnose PTSS tussen de DSM-4 versus DSM-5? Je kunt je zelfs afvragen of het concept PTSS eigenlijk wel bestaat. Miller en zijn collega's onderzochten op basis van een online vragenlijstonderzoek de prevalentie en structuur van de herziene criteria voor PTSS. Schok, Michaela Terugblik op afgerond onderzoek met Rolf Kleber / Michaela Schok In: Onderzoek uitgelicht = ISSN : vol. 1 (2012), issue 2 (november), page tologie Psychiaters Effectiviteit 13

14 Onderzoek Rolf Kleber is hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd onderzoek bij stichting Arq. In dit artikel gaat hij in op de vraag wat er in de afgelopen dertig jaar veranderd is in de visie op de gevolgen van trauma. Sleijpen, Marieke Veerkracht in het Heilige Land: verslag van een summerschool in Israël / Marieke Sleijpen; Juul Gouweloos In: Cogiscope = ISSN : vol. 9 (2012), issue 4 (december), page Met lit. opg.. Afgelopen zomer reisden Marieke Sleijpen en Juul Gouweloos naar Jerusalem om te participeren in een cursus rond 'trauma en veerkracht' en zagen met eigen ogen hoe mensen omgaan met de continue dreiging van schokkende gebeurtenissen in een land waar de scheidslijn tussen slachtoffer en dader soms uiterst vaag is. Speroff, Theodore Impact of evidence-based standardized assessment on the disability clinical interview for diagnosis of service-connected : a cluster-randomized trial / Theodore Speroff [et al.] In: Journal of Traumatic Stress = ISSN : vol. 25 (2012), issue 6 (december), page Met lit.opg., tab., diagr.. Veteranen Diagnostiek Meetinstrumenten Evidence-based Methoden en technieken Onderzoek Posttraumatic stress disorder () is one of the fastest growing compensated medical conditions. The present study compared usual disability examiner practices for with a standardized assessment that incorporates evidence-based assessments. The design was a multicenter, cluster randomized, parallel-group study involving 33 clinical examiners and 384 veterans at 6 Veterans Affairs medical centers. The standardized group incorporated the Clinician Administered Scale and the World Health Organization Disability Assessment Schedule-II into their assessment interview. The main outcome measures were completeness and accuracy of diagnosis and completeness of functional assessment. The standardized assessments were 85% complete for diagnosis compared to 30% for nonstandardized assessments (p <.001), and, for functional impairment, 76% versus 3% (p <.001). The findings demonstrate that the quality of disability examination would be improved by using evidence-based assessment. Tyssen, Mimi Opvang en behandeling van PTSS en van complexe PTSS / Mimi Tyssen In: Nieuwsbrief Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken / NVMP en Artsen voor Vrede = ISSN : vol. 32 (2012), issue 4 (winter), page 4-6. Met lit.opg., Foto's. 14

15 Complex trauma Veteranen Ingrijpende gebeurtenissen Traumatische gebeurtenissen Oorlogsgetroffenen Asielzoekers Therapiëen Geestelijke gezondheidszorg Exposure Interventies Cultuur Farmacologie Opvang Behandeling De diversiteit van het klinisch beeld van PTSS wordt in dit artikel besproken in de context van militairen en veteranen, die van slachtoffers van oorlogsgeweld en die van de acute nood. Behandeling / Treatment Alayarian, Aida Trauma, torture and dissociation : a psychoanalytic view / Aida Alayarian. - London : Karnac Books, xxvii, 315 p. ; 23 cm Includes bibliographical references (p ) and index. ISBN Martelingen Dissociatie Psychoanalyse Veerkracht Interactieproces Therapie Casuïstiek Understanding trauma is central in this book, from a relational psychoanalytical perspective, with the view that childhood trauma of patient is a dual narration along with the developmental processes as a factor creating resilient qualities. The theoretical material is presented in close conjunction with clinical data in the form of vignettes and case studies. Presentation of vignettes and case studies focuses on the multidimensional approach examining the contributions of psychoanalysis, emphasising the act of 'dissociation' (healthy and unhealthy). Specific attention is given to the internalisation of the m/other/object as the 'listening other', and the dissociated part/s that may results in an over idealised yet feared object. The final discussion focuses on how patients in therapy become able to transform fears into 'psychic space' and breaking away from vulnerability, by developing a better 'sense of self', as the result of having the therapists as the 'listening other'. The central theory of 15

16 psychoanalysis as a form of treatment that enhances resilience in relation in working with patient experienced trauma considered, by the mean of assessing relationship change in transference as an objective method of determining patience psychical alteration. s8 ALA Casement, M.D. A meta-analysis of imagery rehearsal for post-trauma nightmares: affects on nightmare frequency, sleep quality, and posttraumatic stress / M.D. Casement, L.M. Swanson In: Clinical Psychology Review = ISSN : vol. 32 (2012), issue 6 (augustus), page Met lit.opg.. Nachtmerries Slaapstoornissen Behandeling Interventies Imagery Rehearsal Therapy (IRT) Cognitieve gedragstherapie Effectiviteit Meta-analyse This meta-analysis evaluates the efficacy of imagery rehearsal as a treatment for nightmares, general sleep disturbance, and symptoms of post-traumatic stress. Bibliographic databases and cited references were searched to identify clinical trials of imagery rehearsal in individuals with post-trauma nightmares. Thirteen studies met inclusion criteria and reported sleep and post-traumatic stress outcomes in sufficient detail to calculate effect sizes. Results indicate that imagery rehearsal had large effects on nightmare frequency, sleep quality, and symptoms from the initial to post-treatment assessments. These effects were sustained through 6 to 12 months follow-up. Furthermore, interventions that included both imagery rehearsal and cognitive behavioral therapy for insomnia resulted in greater treatment-related improvement in sleep quality than imagery rehearsal alone. Combined treatment did not improve outcomes for or nightmares. Notably, effect sizes were small in the single study that included an active-treatment control condition. Future research should identify necessary and sufficient components of interventions for trauma-related sleep disturbance and post-traumatic stress (e.g., exposure, cognitive reappraisal, sleep and circadian regulation). Cloitre, Marylene Treating survivors of childhood abuse : psychotherapy for the interrupted life / Marylene Cloitre, Lisa R. Cohen, Karestan C. Koenen. - New York, NY [etc.] : Guilford Press, cop XIV, 338 p. : ill. ; 27 cm Includes bibliographical references and index. ISBN pbk ISBN pbk Geweld Seksueel geweld Kinderen 16

17 Volwassenen Vrouwen Slachtoffers Daders Schaamte Angst Emoties Herinneringen Verlies Relaties Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation (STAIR) Narrative Story Telling (NST) Psychotherapie Narratieve therapie Behandeling Methoden en technieken Provided is a flexible, empirically supported framework for helping clients manage symptoms related to past physical or sexual abuse; build emotion regulation and interpersonal skills; and process traumatic memories and their associated feelings of fear, shame, and loss. Session-by-session guidelines include many suggestions for tailoring interventions to each person's needs in the context of a safe, supportive therapeutic environment. The book includes over a dozen reproducible handouts, worksheets, and other tools for clinicians and clients. s8.5 CLO Haagen, Joris De rol van traumagerichtheid in therapie: laten we onze patiënten onnodig lijden? / Joris Haagen In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 2 (juli), page Onderdeel van de rubriek 'Onderzoek'Met lit. opg.. De richtlijnen wijzen steevast naar traumagerichte therapieën, zoals traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CGT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) als 1e keus behandelingen, maar kloppen de richtlijnen wel? Volgens Benish en collega's (2008) maakt het niets uit welke therapie we inzetten. De uitkomsten van hun onderzoek leidden tot een felle discussie met grote namen aan beide fronten Jongh, A. de EMDR: als herinneringen in de weg zitten / A. de Jongh, C. de Roos In: Modern medicine = ISSN : (2013), issue 3, page Met lit.opg.. EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) Emoties Herinneringen Psychiatrische stoornissen 17

18 Seksuele problemen Eetstoornissen Casuïstiek Behandeling EMDR is een van de twee meest in aanmerking komende psychologische interventies bij de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarnaast wordt EMDR steeds vaker toegepast bij de behandeling van andere klachten en psychische aandoeningen. In dit artikel wordt de EMDR-behandeling geïllustreerd aan de hand van twee casussen. Soir, Erik De Het abc van psychotraumatherapie. Van speechless terror tot integratie in het levensverhaal / Erik De Soir In: Psyche : Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid v.z.w. = ISSN : vol. 24 (2012), issue 4 (december), page Met lit.opg.. Therapie Systeemtheorie Stabilisatie Integratie Behandeling De therapeutische begeleiding van getraumatiseerde mensen verloopt volgens een aantal principes die worden toegepast binnen een therapeutisch systeem. In dit artikel licht De Soir dit toe. Hulpverleners / Social workers Heijmans, Rianne Niet misdaad of daderschap, maar stoornis telt: behandelaar in de Bijlmer Bajes / Rianne Heijmans In: Cogiscope = ISSN : vol. 9 (2012), issue 4 (december), page Onderdeel van de rubriek 'In de spreekkamer'. Rianne Heijmans ging op bezoek bij forensisch psychiater Jessica Wesselius. Kinderen / Children Alisic, Eva Gevolgen van partnerdoding voor kinderen / Eva Alisic [et al.] In: Kind en Adolescent Praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie = ISSN : (2012), issue 3, page Met lit.opg.. Moord Partners Partnerdoding Huiselijk geweld 18

19 Traumatische ervaringen Kinderen Verlies Loyaliteitsconflict Schuldgevoelens Stress Overlevingsstrategie Nachtmerries Lange-termijn effecten Interventies Hulpverlening Onderzoek Dit artikel bespreekt de eerste resultaten van een dossieronderzoek van het Landelijk centrum voor Kinderen en Jongeren (Universitair Medisch Centrum Utrecht) dat uitgevoerd wordt om inzicht te krijgen in de gevolgen van partnerdoding voor kinderen. Lai, B.S. Children's symptoms of posttraumatic stress and depression after a natural disaster: comorbidity and risk factors / B.S. Lai [et al.] In: Journal of Affective Disorders = ISSN : vol. 146 (2013), issue 1 (maart), page Met lit.opg.. Rampen Natuurrampen Kinderen Risicofactoren Depressie Comorbiditeit Diagnostiek Behandeling Onderzoek BACKGROUND: The current study examined rates of comorbidity among children's symptoms of posttraumatic stress (PTS) and depression after a natural disaster, Hurricane Ike. We also compared children with comorbid symptoms to children without comorbid symptoms, examining recovery, severity of symptoms, and risk factors. METHOD: Children (n=277; 52% girls; 38% Hispanic, 28% White, 19% Black; grades 2-4) were assessed at 8 and 15 months postdisaster. Children completed measures of PTS and depressive symptoms at both time points and measures of exposure and recovery stressors at 8 months postdisaster. RESULTS: At 8 months postdisaster, 13% of children reported elevated PTS-only, 11% depression-only, and 10% comorbid symptoms of PTS and depression. At 15 months postdisaster, 7% of children reported elevated PTS-only, 11% depression-only, and 7% comorbid symptoms of PTS and depression. Children with comorbid symptoms of PTS and depression had poorer recovery, more severe symptoms, and they reported greater exposure and recovery 19

20 stressors. LIMITATIONS: We lacked information on children's predisaster functioning and diagnostic interview of psychological distress symptoms. CONCLUSIONS: Children with comorbid symptoms need to be identified early postdisaster. Levels of stressors should be monitored postdisaster, as highly stressed youth have difficulties recovering and may need help. Interventions should be tailored for children with comorbid symptoms of PTS and depression. Knipscheer, Jeroen Hoe ondersteun je kinderen na trauma?: Psychologe Eva Alisic schreef een boek voor ouders en leerkrachten / Jeroen Knipscheer In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 2 (juli), page Hoe reageert een kind op een schokkende gebeurtenis zoals een ernstig ongeluk, de plotselinge dood van een broertje of zusje, of geweld? Wat kunnen volwassenen in de naaste omgeving doen om een kind te helpen bij het verwerken van deze ervaring? En wanneer is professionele hulp nodig? Psychologe Eva Alisic vertaalde wetenschappelijke onderzoeksbevindingen rond dit thema naar de praktijk van alledag in het handzaam boek Kinderen ondersteunen na trauma. Shalev, I. Exposure to violence during childhood is associated with telomere erosion from 5 to 10 years of age: a longitudinal study / I. Shalev [et al.] In: Molecular Psychiatry = ISSN : vol. 18 (2013), page Met lit.opg.. Geweld Kinderen Jeugd Lange-termijn gevolgen Comorbiditeit Neurologie Biopsychiatrie Telomeren Onderzoek There is increasing interest in discovering mechanisms that mediate the effects of childhood stress on late-life disease morbidity and mortality. Previous studies have suggested one potential mechanism linking stress to cellular aging, disease and mortality in humans: telomere erosion. We examined telomere erosion in relation to children's exposure to violence, a salient early-life stressor, which has known long-term consequences for well-being and is a major public-health and social-welfare problem. In the first prospective-longitudinal study with repeated telomere measurements in children while they experienced stress, we tested the hypothesis that childhood violence exposure would accelerate telomere erosion from age 5 to age 10 years. Violence was assessed as exposure to maternal domestic violence, frequent bullying victimization and physical maltreatment by an adult. Participants were 236 children (49% females; 42% with one or more violence exposures) recruited from the Environmental-Risk Longitudinal Twin Study, a nationally representative birth cohort. Each child's mean relative telomere length was measured simultaneously in baseline and follow-up DNA samples, using the quantitative PCR method for T/S ratio (the ratio of telomere repeat copy numbers to single-copy gene numbers). Compared with their counterparts, the children who experienced two or more kinds of 20

21 violence exposure showed significantly more telomere erosion between age-5 baseline and age-10 follow-up measurements, even after adjusting for sex, socioeconomic status and body mass index (B=-0.052, s.e.=0.021, P=0.015). This finding provides support for a mechanism linking cumulative childhood stress to telomere maintenance, observed already at a young age, with potential impact for life-long health. Rampen - Ongelukken / Disasters - Accidents Bosmans, Mark W.G. The Associations Between Coping Self-Efficacy and Posttraumatic Stress Symptoms 10 Years Postdisaster: Differences Between Men and Women / Mark W.G. Bosmans [et al.] In: Journal of Traumatic Stress = ISSN : vol. 26 (2013) (april), page 1-8. Met lit.opg.. Rampen Vuurwerkramp Lange-termijn effecten Coping Coping Self-Efficacy (CSE) Veerkracht Mannen Vrouwen Gender Onderzoek Nederland The mediating role of coping self-efficacy (CSE) perceptions between disaster-related posttraumatic stress symptoms (PSS) in the intermediate term (4 years postevent) and PSS in the long term (10 years postevent) were examined. Participants were 514 adult Dutch native residents affected by the Enschede fireworks disaster. The disaster (May, 2000) was caused by a massive explosion in a fireworks storage facility that destroyed a residential area. Multiple regression analysis and path analysis were used to examine the mediating role of CSE and whether the mediating role was the same for men and women. Age, education, disaster exposure, home destruction, optimism, and stressful life events were also taken into account. Regression analysis showed that the former variables were not associated with PSS at 10 years postevent, in contrast to PSS at 4 years, and were therefore omitted from the path analyses. CSE assessed at 10 years postdisaster partially mediated the relationship between PSS at 4 and PSS at 10 years postdisaster. Post hoc multigroup analysis showed that this effect was significantly stronger for men, whereas the association between PSS at 4 and 10 years postevent was stronger for women. PSS at 10 years postevent were better predicted among men (explained variance 59.5% vs 50.8%). Drogendijk, Annelieke Een fragiel evenwicht: psychosociale gevolgen op de lange termijn voor allochtone getroffenen van een ramp / Annelieke Drogendijk In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 1 (april), page

22 Met lit. opg.. Het is haast vanzelfsprekend in de nazorg na rampen om etnische minderheden als kwetsbare groep te duiden, die extra gevoelig is voor de ontwikkeling van psychosociale problemen. Is dat terecht? Als onderzoeker binnen het grote gezondheidsonderzoek na de vuurwerkramp van Enschede heeft Annelieke Drogendijk zich vooral met deze vraag beziggehouden. Dit heeft geresulteerd in een proefschrift begeleid door prof. dr. Rolf Kleber, prof. dr. Berthold Gersons en prof. dr. Peter van der Velden. Het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu en Nivel. De Soir, Erik Redders in nood : opvang van mensen in crisis / Erik De Soir. - Leuven : LannooCampus, cop p. : ill. ; 24 cm Met lit. opg. ISBN CONTENTS Handreiking voor hulpverleners zoals ambulancepersoneel en brandweerlieden om mensen in traumatiserende noodsituaties psychisch bij te staan en om zelf de gevolgen van een noodsituatie te verwerken. Rampen Ingrijpende gebeurtenissen Verkeersongevallen Crisissituaties Crisisinterventies Beroepsgebonden traumatisering Collectieve traumatisering Slachtoffers Hulpverleners Opvang Acute hulpverlening Interventies Rouwverwerking Stabilisatie getuigenissen Calamiteiten en Rampen Aanpak bij Slachtoffers en Hulpverleners (CRASH-model) Methoden en technieken Dit boek zet de belangrijkste opvang-methodes na ingrijpende gebeurtenissen op een rij. Met tevens getuigenissen van slachtoffers en hulpverleners bij de gasontploffing te Gellingen, de aardbeving in Port-au-Prince, de Pukkelpopramp en interventies uit het dagelijks leven. s8.4 SOI Designing 22

23 Designing resilience : preparing for extreme events / ed. by Louise K. Comfort, Arjen Boin, and Chris C. Demchak. - Pittsburgh, PA : University of Pittsburgh Press, cop X, 349 p. ; 23 cm ISBN ISBN Rampen Natuurrampen Crisismanagement Militairen Veerkracht Herstel Preventie Paraatheid International Risk Reduction Methoden en technieken Designing Resilience presents case studies of extreme events (including Hurricane Katrina in the United States, the London bombings, and French preparedness for the Avian flu, demonstrate effective and ineffective strategies) and analyzes the ability of affected individuals, institutions, governments, and technological systems to cope with disaster. The authors analyze specific characteristics of resilient systems, the qualities they possess and how they become resilient to determine if there are ways to build a system of resilience from the ground up. s8.4 DES Frerks, Geog De laatste loot aan de stam: veerkracht bij rampen vanuit internationaal en lokaal perspectief / Geog Frerks In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 1 (april), page De laatste jaren heeft het concept veerkracht een krachtige opmars beleefd in de wereld van rampen- en ontwikkelingsstudies. Veerkracht wordt gedefinieerd als de capaciteit van een individu, huishouden, gemeenschap, samenleving of land om rampen of schokken te weerstaan en te boven te komen, en zich zodanig aan te passen dat dit proces in de toekomst nog beter verloopt. Veerkracht is een sleutelbegrip geworden in de hedendaagse rampenaanpak. Is het bevorderen van veerkracht inderdaad een relevant antwoord op de steeds groeiende dreiging van natuurgeweld of is het een hype die weer overwaait? Griffin, Roger Terrorist's Creed : fanatical violence and the search for meaning / Roger Griffin. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, x, 270 p. ; 24 cm ISBN hbk : œ25.00 ISBN hbk : œ25.00 Terrorisme Geweld Radicalisering De-radicalisering Religie Extremisme Motivatie 23

24 Zingeving Beeldvorming Psychologie Sociologie Onderzoek A study of the origins and motivations behind terrorism. Roger Griffin explores the nature of fear in post-modern society, alongside the "metapolitical" universe of the terrorist. This work highlights the impulsive and passionate drivers of violence. s8.4 GRI Groen, Nicole Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) / Nicole Groen, Mathijs Paf, Fanny de Swarte In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing = ISSN : vol. 11 (2013), issue 1 (februari), page Tabel, diagram. Rampen Crisissituaties Slachtoffers Families Hulpverleners Communicatie Informatievoorziening Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) Uit evaluaties van Nederlandse crisissituaties en rampen van de afgelopen tien jaar komt naar voren dat de snelheid waarmee verwanten van slachtoffers geïnformeerd worden, moet verbeteren. Voor verwanten van slachtoffers telt elke minuut, elk uur. Vanuit dit besef streven alle professionele hulpverleners er naar sneller informatie over familieleden te geven die (mogelijk) betrokken zijn bij een crisis. Het veiligheidsberaad heeft op 23 november 2012 het besluit genomen om een landelijke voorziening te regelen voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie. Helsloot, Ira Disproportionele investeringen in psychosociale veiligheid: veiligheid als voortvloeisel van het welvaartspeil / Ira Helsloot In: Cogiscope = ISSN : vol. 10 (2013), issue 2 (juli), page Onze levensduur is verdubbeld in de laatste paar honderd jaar dankzij zinvol veiligheidsbeleid. In diezelfde periode is ons geestelijk welzijn eveneens sterk gestegen. Volgens Ira Helsloot (hoogleraar 'Besturen van Veiligheid') hebben we echter de laatste decennia veel disproportionele uitwassen in het veiligheidsbeleid geïntroduceerd, ook bij de psychosociale nazorg na rampen en andere schokkende gebeurtenissen. Het gaat in feite om verspilling van publieke middelen. De schuld hiervoor wordt vaak bij de bange burger gelegd maar dit is onterecht, aldus Helsloot. Kierkels, Tijs De impact van Q-koorts : het menselijke verhaal / Tijs Kierkels ; [ill. Dick Rietveld ; fotogr. Alberalber/Dreamstime... et al.]. - Zutphen : Roodbont, cop p. : ill. ; 21x 22 cm Uitg. op initiatief van de Stichting voor geruimde geiten- en schapenbedrijven in samenw. met Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koortsMet lit. opg. 24

25 ISBN CONTENTS Overzicht van de in 2007 uitgebroken epidemie van Q-koorts, met een analyse van de gevolgen voor zowel patiënten als schapen- en geitenhouders en politici. Rampen Ziekteverschijnselen Epidemieën Q-koorts Patiënten Bedrijven Huisartsen Dierenartsen Geestelijke gezondheidszorg Psychosociale gevolgen Erkenning Persoonlijke ervaringen Het boek De impact van Q-koorts geeft inzicht in de persoonlijke beleving van alle betrokkenen bij de Q-koortsepidemie. Ervaringsverhalen van onder meer geitenhouders en patiënten staan centraal. s8.4 KIE Kindermans, Geertje Schokkend normaal : interview Bertjan Doosje / Geertje Kindermans In: Psycholoog, De = ISSN : vol. 48 (2013), issue 5 (mei), page Met lit.opg.. Terrorisme Radicalisering Geweld Jongeren Religies Islam Identiteit Groepen Radicaliseringsproces Interviews Nadat duidelijk werd dat Nederlandse moslimjongeren naar Syrië zijn vertrokken, is het dreigingsniveau in Nederland verhoogd van beperkt naar substantieel. De achterliggende gedachte is: de jongeren doen in Syrië kennis en strijdervaring op en als ze daarna terugkomen vormen ze een bedreiging voor westerse doelen. Een gesprek met Bertjan Doosje, hoogleraar Radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam, vanwege de Stichting FORUM. Wie zijn die jongeren die radicaliseren? Hoe verloopt hun radicaliseringsproces? En wat kunnen we eraan doen?. O.a. wordt de 'Trappenhuistherorie' van Moghaddam beschreven. Weick, Karl E. Managing the unexpected : resilient performance in an age of uncertainty / [Karl E. Weick, Kathleen M. Sutcliffe]. - 2nd ed. - San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, XII, 194 p. : ill. ; 24 cm 1st ed (University of Michigan Business School management series)index. 25

26 ISBN Rampen Terrorisme Organisaties Crisismanagement Veerkracht Mindfulness Paraatheid Methoden en technieken Why are some organizations better able than others to maintain function and structure in the face of unanticipated change? The authors answer this question by pointing to high reliability organizations (HROs), such as emergency rooms in hospitals, flight operations of aircraft carriers, and firefighting units, as models to follow. They uses HROs as a template for any institution that wants to better organize for high reliability. s8.4 WEI Wolf, Arjan de Aanpak van radicalisme : een psychologische analyse / Arjan de Wolf en Bertjan Doosje. - Amsterdam : Uitgeverij SWP, cop p. : ill. ; 24 cm Met lit. opg. ISBN CONTENTS Analyse van islamitische radicalisering vanuit een psychologische invalshoek. Radicalisering Radicaliseringsproces Terrorisme Jongeren Gedrag Interventies Deradicalisering Identiteit Zelfbeeld Groepen Groepsdynamica Socialisatie Hofstadgroep Onderzoek Beleid Nederland Dit boek beschrijft stapsgewijs hoe zich onder jongeren in Nederland het radicaliseringsproces voltrekt. Dit proces is tevens het uitgangspunt voor de beschreven manieren van aanpak. Welke interventies kunnen er gehanteerd worden zodat deradicalisering plaatsvindt. De auteurs toetsen de gedragswetenschappelijke inzichten van radicalisering aan de Nederlandse situatie. s8.4 WOL Zaaijer, Fred Crisisbeheersing naar een substantieel hoger niveau : tien verbetervoorstellen / Fred Zaaijer, Gert-Jan Ludden 26

27 In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing = ISSN : vol. 11 (2013), issue 1 (februari), page Crisissituaties Crisisinterventies Crisisbeheersing Crisismanagement Veiligheidsdiensten Gemeenten Overheid Communicatie Defensie Zorginstellingen Onderwijsinstellingen Methoden en technieken Nederland Kwalitatief staat het crisismanagement in Nederland er niet goed voor. Bij vrijwel elke crisis komen dezelfde fouten terug. Hoe is dat te verklaren? Dit artikel toont aan welke structurele problemen er zijn en welke verbeterpunten er nodig zijn om de crisisbeheersing in Nederland naar een substantieel hoger niveau te tillen. (Seksueel) geweld / (Sexual) violence Kemper, Riemer Tussen agressiebeleid en praktijk : aanpak van agressie en geweld in de publieke sector : eindrapport / Riemer Kemper, Lennart de Ruig. - Zoetermeer : Research voor Beleid, p. : ill. ; 30 cm Projectnummer: B Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMet lit. opg. Geweld Agressie Beroepsgebonden problematiek Werknemers met een publieke taak Publieke sector Organisaties Beleid Meetinstrumenten Effectiviteit Casuïstiek Onderzoek Werknemers met een publieke taak zoals buschauffeurs, ambulancepersoneel en medewerkers van sociale diensten lijken in toenemende mate geconfronteerd te worden met agressie en geweld door burgers. Om agressie en geweld in te perken, is het van belang dat organisaties met een publieke taak effectieve maatregelen nemen. Dit is het resultaat van een onderzoek naar de werking van maatregelen die werkgevers in sectoren met een publieke taak nemen s8.4 KEM Knipscheer, Jeroen 27

28 Een algoritme voor daderschap bestaat niet: forensische psychiater Antoine de Kom over daders, stoornissen en hun behandeling / Jeroen Knipscheer In: Cogiscope = ISSN : vol. 9 (2012), issue 4 (december), page Antoine de Kom is forensisch psychiater en onderzoekt verdachten van ernstige delicten. Daarnaast is hij auteur van Het misdadige brein, een boek waarin hij fictieve gesprekken voert met historische en spraakmakende delinquenten als Nero, Eichmann en Bin Laden. Jeroen Knipscheer sprak met hem over het begrijpen van daders en de invloed van een psychiatrische stoornis. Lohuis, Eli ten Daders, slachtoffers en de rol van ADHD: Stefan Bogaerts over jongeren in de forensische psychiatrie / Eli ten Lohuis In: Cogiscope = ISSN : vol. 9 (2012), issue 4 (december), page Met lit. opg.. Eli ten Lohuis sprak met Stefan Bogaerts over forensische jongeren, ADHD en mogelijke behandelingen Meeuwsen, Ivonne Helen van seksueel misbruik : het trauma voorbij / Ivonne Meeuwsen ; [fotogr. Agnes van der Graaf]. - 1e dr. - [Breda] : Droomvallei, p. : ill. ; 21 cm ISBN CONTENTS Aan de hand van haar eigen ervaringen schetst de schrijfster en coach hoe een slachtoffer van seksueel misbruik het trauma achter zich kan laten. Seksueel geweld Kinderen Volwassenen Macht Daders Slachtoffers Ouders Partners Families Lange-termijn efecten Therapiën Krachttherapie Past Reality Integration (PRI) Persoonlijke ervaringen De auteur geeft in dit boek handvatten die kunnen helpen seksueel misbruik te begrijpen en te verwerken. Want helen van seksueel misbruik k n, weet de auteur. Ze heeft het zelf meegemaakt en heeft anderen geholpen met hun proces van heling. In het eerste deel vertelt de auteur over wat seksueel misbruik precies inhoud, bekeken vanuit hoe het voor het kind is. Ook hoe het is voor de volwassene die het overleeft heeft, komt aan de orde. Je krijgt inzicht in de lange termijn effecten en affecten van seksueel misbruik en welke invloed dat heeft op het leven van degene die het overkomt. In het tweede deel laat zij een aantal therapieën de revue passeren en vooral hoe die werken als je misbruikt bent. In het derde deel besteed zij aandacht aan 28

29 de omgeving van mensen die seksueel misbruikt zijn. Welke (maatschappelijke) factoren verhogen het risico? Wat kun je doen als je partner misbruikt is? Wat als het je kind betreft? Hoe kun je de overlever van seksueel misbruik het beste ondersteunen? s8.5 MEE Moors, Hans Over angst en gruwelijke dingen: de macht van eenzame wolven / Hans Moors In: Cogiscope = ISSN : vol. 9 (2012), issue 4 (december), page Met lit. opg.. Hans Magnus Enzensberger kenmerkt in Politik und Verbrechen (1964) de Russische terrorist Boris Savinkov en zijn kameraden als 'de schone zielen van de terreur' en 'de dromers van het absolute'. Savinkov was het eerste kwart van de twintigste eeuw vermoedelijk een van de bekendste terroristen in Oost-Europa. 'Één dergelijke dromer,' besluit Enzensberger, 'een onbekende in de massa, is voldoende om alle machthebbers op deze aarde angst aan te jagen.' Anders Behring Breivik demonstreerde op schokkende wijze de macht van de eenling. Netten, J.C.M. De rol van slachtoffers binnen de context van contraterrorisme / J.C.M. Netten, M. van de Donk In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing = ISSN : vol. 11 (2013), issue 1 (februari), page Met lit.opg.. Terrorisme Radicalisering Geweld Geweldsgetroffenen Organisaties Vrijwilligers Ervaringsdeskundigen Getuigenissen Levensverhalen Global Survivors Network Network of Associations of Victims of Terrorism (NAVT) Radicalisation Awareness Network (RAN) Verslagen De Nederlander Max Boon wil met de actieve inzet van de stem van getroffenen van terrorisme en lokale gemeenschappen radicalisering tegen gaan. Vanuit het International Centre of Counterterrorism (ICCT) zet hij hiervoor een organisatie op in Indonesië. Boon doet dit vanuit een bijzondere positie. Als slachtoffer van de terroristische aanslag op het Marriott-hotel in Jakarta van 2009, heeft hij aan den lijve de gevolgen van gewelddadig extremisme ondervonden. Schok, Michaela Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk: onderzoeksbevindingen van de Commissie Deetman / Michaela Schok In: Cogiscope = ISSN : vol. 9 (2012), issue 4 (december), page Met lit. opg.. 29

30 Om de aard en omvang van het seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk, alsmede de verantwoordelijkheden waaronder dit misbruik kon plaats vinden, in kaart te brengen is een onderzoekscommissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer Wim Deetman. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste bevindingen van de Onderzoekscommissie. Scholte, Pim Collectief daderschap: als de ene groep de andere naar het leven staat / Pim Scholte In: Cogiscope = ISSN : vol. 9 (2012), issue 4 (december), page 2-6. Met lit. opg.. Door de eeuwen heen is het eens in de zoveel tijd voorgekomen dat een groep mensen gezamenlijk overging tot extreem geweld tegenover een andere groep. Dat is een wereldwijd fenomeen. Wat brengt mensen daartoe? Zou iedereen zo ver kunnen gaan? Hangt dat af van de omstandigheden, en welke dan? Er lijkt sprake te zijn van een samenspel van factoren uit verschillende domeinen Woerden, Ivo van Het drama van Alphen / Ivo van Woerden. - Amsterdam : Meulenhoff, cop p. : krt. ; 22 cm Met lit. opg. ISBN CONTENTS Reconstructie - aan de hand van gesprekken met betrokkenen - van de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen waarbij een 24-jarige man, Tristan van der Vlis, zes mensen doodschoot, zeventien andere verwondde en vervolgens zelfmoord pleegde. Geweld Schietpartijen Schokkende gebeurtenissen Psychosociale gevolgen Nazorg Politie 30

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

[HOT- DEBRIEFING, ZIN OF ONZIN]

[HOT- DEBRIEFING, ZIN OF ONZIN] January 15, 2012 [HOT- DEBRIEFING, ZIN OF ONZIN] Preventieve interventies, onderzoek naar werking en effectiviteit van hotdebriefing bij hulpverleners, na acute situaties. Masterthesis MCPM 1 Drs. M.Th.

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

E-Mental Health Trimbos-institut

E-Mental Health Trimbos-institut E-Mental Health High Tech, High Touch, High Trust Programmeringsstudie E-Mental Health in opdracht van het ministerie van VWS Trimbos-institute Heleen Riper Filip Smit Rianne van der Zanden Barbara Conijn

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Het begrip posttraumatische stress-stoornis in cross-cultureel perspectief

Het begrip posttraumatische stress-stoornis in cross-cultureel perspectief Het begrip posttraumatische stress-stoornis in cross-cultureel perspectief Mogelijlmeden, beperkingen en bedenkingen Rolf 1. Kleber De auteur bespreekt de mogelijkheden en beperkingen en enkele conceptuele

Nadere informatie

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse Jaargang 11/1

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse Jaargang 11/1 Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse Jaargang 11/1 ISSN: 1568-0290 Maart 2001 Colofon Het Bulletin is een uitgave van de Stichting Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Inhoud Wetenschappelijk onderzoek in de klinische

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014 Een overzicht Leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Dimence Groep Inhoud PROF. DR. GERRIT GLAS, VOORZITTER Psychiater, A-opleider; faculteit

Nadere informatie

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod - eindrapport - drs. K.B.M. de Vaan dr. M. Timmermans

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Screening: tussen hoop en hype

Screening: tussen hoop en hype Screening: tussen hoop en hype Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Screening: tussen hoop en

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Masterclass: Terrorisme. Hoogleraar Edwin Bakker

Masterclass: Terrorisme. Hoogleraar Edwin Bakker Masterclass: Terrorisme Hoogleraar Edwin Bakker Beste deelnemer Van harte welkom bij de allereerste Masterclass van ons nieuwe initiatief: de Haagsche Nieuws Academie! De Haagsche Nieuws Academie is een

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman Appropriate Education from an international perspective About the author Dr. Hans Schuman is lector at Fontys University of Applied

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report WHO Collaborating Center in Occupational Health Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Onderzoek binnen het Masterprogramma Klinische en Gezondheidspsychologie Yara Casteleijn 3378616 09-13-2015

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent De bijdrage van het health literacy-perspectief aan patiëntenrechten NIGZ, 2006 Hans Saan Loes Singels Colofon Titel: Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Nadere informatie

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau Een onderzoek naar het opzetten van een veiligheidsgevoelens-monitor voor homoseksuelen in de gemeenten:

Nadere informatie

Stedenestafette. Sterk en samen tegen armoede

Stedenestafette. Sterk en samen tegen armoede Verwey-Jonker Instituut Sterk en samen tegen armoede Marian van der Klein Sterk en samen tegen armoede Gemeenten en maatschappelijk middenveld in het Europese Jaar ter bestrijding van armoede en sociale

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie