Jaarverslag. getting connected

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. getting connected"

Transcriptie

1 Jaarverslag getting connected 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord T!NT onder studenten Social media en seekercity Samenwerking maakt sterk T!NT is teamwork... 7 Terugblik De Kapelgroep Werkplaats van de stilte De organisatie van de ESK Financiën Bijlages Bijlage 1 Overzicht Activiteiten T!NT Bijlage 2 Gecombineerde jaarrekening

3 3

4 Voorwoord 2011 gaat de geschiedenis in als het jaar van het gróte én het kleine protest. Machtsinstituten en regimes wankelen, verontruste en boze burgers laten hun stem horen. De 21e eeuw vraagt om meerdere redenen een omdenken. Klimaat, economie, welvaart, welzijn, in het klein en in het groot vragen van de nieuwe generaties veel creativiteit. De uitdagingen zijn groot. Fontys denkt groter is de slogan in Eindhoven, groter in ontwikkeling, groter in kennis, een groter internationaal blikveld. We moeten weer op zoek naar de maatschappelijke relevantie van techniek, is de boodschap van het radicale ombuigingsprogramma van de bachelor opleiding op de TU/e, de Eindhovense Universiteit. Voor studenten kan dit een zoektocht betekenen naar hun motivatie, met existentiële vragen zoals hoe zich staande houden ten aanzien van een veelheid aan prikkels en keuzes. Zelf regisseur zijn van je leven vergt veel, zo ook hoe je als toekomstig professional het gevraagde leadership toont dat onze maatschappij, onze planeet, onze toekomst nodig heeft. Begeleiding op dit vlak is van alle tijden, ook in de 21e eeuw. De nieuwe generatie is een 2.0 generatie, niet langer behorend tot een club of kerk, maar deelnemer aan tijdelijke ontdekkingsgemeenschappen, virtuele communities via sociale media, gericht op to be connected. Het Eindhovens Studentenpastoraat heeft die ommezwaai met succes gemaakt, met haar TINT aanbod aan studenten in Eindhoven. Daarin is veel aandacht voor ontmoeting, via Eat&meet, via Facebook en de virtual community van Seekercity. Verdieping, gesprekken over jezelf en de samenleving, je beroepsbeeld en je idealen, over nieuwe vormen van spiritualiteit volgen vanzelf. Kleine gemeenschappen, die niet (meer) passen in of zich losgemaakt hebben van het grote Kerkelijke instituut, hebben het zwaar. De ESK is intussen omgebogen van 100 % gefinancierd pastoraat vanuit de achtergrondskerken naar nog slechts deels projectmatig gefinancierd categorisch pastoraat. Er is een vergrote inleg uit eigen middelen en fondsenwerving noodzakelijk. Een grote groep van oecumenisch geïnspireerde gelovigen in onze Kapelgroep draagt de ESK en weet nog steeds de kapel te vinden. Voor herbronning en accu opladen, voor waardenoriëntatie en sociaal engagement, voor gemeenschapsgevoel en individueel beleefde religiositeit en 2011 waren letterlijk ook de jaren waarin de euro centraal lijkt te staan. Het vergt creativiteit en doorzettingsvermogen, maar ook geloof in de goede zaak om de zaken financieel rond te krijgen. Dat is in niet gelukt. Dat is zorgelijk. Maar de resultaten van ons werk mogen er zijn. Dan gaat het niet alleen om aantallen, maar ook vooral om effecten. Dit gecombineerde jaarverslag is daar een getuigenis van. In 2010 en 2011 hebben bestuur, kernberaad, het T!NT-team en de vele

5 vrijwilligers uit de Kapelgroep gezocht naar nieuwe wegen, met een stevig TINT programma en een steeds vernieuwend beleven van oecumene. Eindhoven, januari 2012, Het kernberaad van de ESK. 3

6 T!NT onder de studenten: ontdekkingsgemeenschap, raison d etre van de ESK T!NT biedt een unieke plaats van bezinning waar studenten in alle vrijheid, eerlijkheid en geborgenheid hun vragen kunnen verkennen en stellen. T!NT wil een sfeer van openheid voor sporen van God in onze wereld scheppen, binnen en buiten de Kerk. Op deze vinden zij in T!NT geen overtuigingsgemeenschap, maar een ontdekkingsgemeenschap. Dit betekent dat studentenpastores en overige betrokkenen, anderen niet benaderen vanuit de gedachte dat zij het geloof of de waarheid exclusief bezitten en anderen moeten overtuigen, maar dat zij met hen de inspiratie, het geloof en de hoop die zij ervaren delen en samen met hen zoeken naar Gods aanwezigheid in de wereld. Met andere woorden: de missie is een responsieve (Eric Borgmann). T!NT is responsief op het vlak van zingeving en levensovertuiging, waarbij studenten zelf ontdekken waar ze vandaan komen (uit welke traditie en cultuur) en hoe ze invulling geven aan hun eigen waarden, bezieling en professioneel leadership. Veel studenten die met T!NT in aanraking gekomen zijn, nemen hun positieve ervaringen mee in hun verdere leven, waar zij, als hoogopgeleiden, vaak op belangrijke posten in de maatschappij terechtkomen. Terwijl zij zichzelf vaak niet als kerkelijk of gelovig beschouwen, voelen zij zich wel verbonden met de bezieling en de positieve waarden die TINT verbinden met de ESK en haar visie. Het geloofsspectrum van de studenten is zeer gevarieerd: (rand)kerkelijk, anders gelovig ( b.v. moslim, boeddhist ), niet meer gelovig en atheïstisch. Het is inspirerend te ervaren dat juist in deze sfeer goede gesprekken en vormen van samenwerking mogelijk zijn. Centraal staat hun wens to get connected, niet voor niets de titel van het TINT programma Ongeacht hun betrokkenheid bij een kerk of geloofgemeenschap zijn studenten bezig met vragen rond persoonlijke ontwikkeling, zingeving, spiritualiteit en geloven. Het gebeurt alleen veelal individueel en studenten zoeken plekken, virtueel (social media, internet) en reëel, waar ze deze persoonlijke thema s kunnen delen en bespreken. Om als studentenpastoraat gevonden te worden heeft de ESK de werknaam T!NT (ontmoetingsplek voor verdieping en inspiratie) gekozen voor alle activiteiten voor en door studenten en AIO s in de regio Eindhoven. Dat gevonden worden door een steeds weer vernieuwende studentengemeenschap gaat zeker niet vanzelf. Contacten ontstaan door het organiseren van laagdrempelige activiteiten. In 2010 en 2011 was dat bijvoorbeeld door sociaal engagement : via bezoeken en excursies aan gevangenis en inloophuis voor thuis- en daklozen, dor deelname aan door de Stichting Present georganiseerde Klus-zaterdagen bij sociaal zwakkeren. Ook zeer succesvol bleken de Share your roots workshops en, last but not least de afwisselende Intercambio- en Eat&meet-bijeenkomsten waaraan veel internationale en Nederlandse studenten deelnamen. Jos (Dutch), student architecture T!NT is a unique place for students from all over the world...everyone has the chance to tell something about their home-country and everyone is listening with an open and honest kindness you won t find anywhere else And most of all, you can totally be yourself and have a great time! 4

7 TINT participeerde in gezamenlijke activiteiten met studie- en studentenverenigingen of andere geledingen van universiteit en Hogeschool. Ook is TINT zichtbaar door publicaties in het universiteitsblad, interne computernetwerken, folders en eigen nieuwsbrieven of prikbord posters. Dialoog staat centraal: Vanuit ontmoeting naar verdieping om zo bestaanservaringen te verhelderen, om studenten te leren ontdekken wie ze zijn, wat hen bezielt, wat hun Berna Celebi-Kalk (Turkey), Master Student Innovation Science I would definite T!NT as a place for different people. People who do not just want to live life as an obligated routine, but realize the beauty in small details like sharing and working together, cooking and eating together with tons of laughter and new insights from different cultures, traditions and characters. waarden zijn en waarin ze geloven. Alle betrokkenen, inclusief de studentenpastores, laten door hun open houding en door het delen van hun eigen inspiratie zien wat geloven voor hen betekent en hoe zij omgaan met levens- zingeving- en geloofsvragen. In de gesprekken hierover ontdekken de studenten zelf wat voor hen waardevol is en waarom en maken ze zich dat eigen. En dat is in essentie waar het ons om te doen is. Dialoog betekent voor studentenpastores en andere betrokkenen ook luisteren en telkens opnieuw inspiratie zo in beelden, vormen, taal en activiteiten vertalen dat het aansluit bij de vragen, reacties en de leefwereld van studenten. Om studenten echt te bereiken in de bovenbeschreven sterk geseculariseerde omgeving met een hevige concurrentie en overvloedig aangeboden informatie, vraagt om een speciale aanpak. Social media en seekercity Het gebruik van social media is hét kenmerk van een Ontdekkingsgemeenschap. Studenten van nu zijn van jongs af aan opgegroeid met mobiele telefoon en internet ( digital natives ). Er is geen hierarchie meer in noch toegang noch verspreiding van informatie. Kennis en ervaringen worden gedeeld, iedereen is gelijk. Men deelt met elkaar en alles kan gedeeld worden. Gebruikers van social media hebben toegang tot een oneindige hoeveelheid informatie en zijn er volledig aan gewend om zelf te 5

8 kiezen welke informatie zij wel bekijken en wat ze daarin wel en niet belangrijk of wezenlijk vinden. Of die informatie afkomstig is van een gezaghebbend instituut of persoon is hierbij nauwelijks relevant. Voor informatie die expliciet vanuit de kerk komt, kan de herkomst van de informatie zelfs een negatieve invloed hebben op de beoordeling ervan1. T!NT heeft in 2010 en 2011 door de inzet van onze student-assistentes en trainees intensief gebruik van social media, met name facebook. Social media spelen een steeds belangrijkere rol in de communicatie van studenten en het verspreiden van en waarde geven aan informatie. Verder participeert T!NT hiervoor actief in het Seekercityproject (www.seekercity.nl), een initiatief dat gedragen wordt door de Nederlandse studentenpastoraten. In 2010 is Eindhoven een van de pilot lokaties geweest rondom het invulling geven aan Seekercity, een virtuele community, die een beschermende omgeving biedt aan jongeren waar ze hun vragen, hun ervaringen, hun nieuws met elkaar kunnen delen en elkaar voor evenementen en activiteiten kunnen uitnodigen. In 2011 is Seekercity landelijk gelanceerd en uiteraard heeft T!NT zich aangesloten. In samenwerking met de Seekercity manager organiseren de personal life coaches professionaliseringsdagen waarbij de digital natives (studenten) de digital immigrants (pastores) helpen, meer vertrouwd te worden met het gebruik van social media en Seekercity. Samenwerking maakt sterk. T!NT werkt waar mogelijk samen met TU/e, Fontys, studieverenigingen en ook de studentenpastoraten in andere steden. T!NT is als gesprekspartner speciaal gewaardeerd als het gaat om vragen zoals hoe men aan internationale studenten mogelijkheden kan bieden, elkaar te ontmoeten en culturele en religieuze verschillen te overbruggen. Er zijn goede samenwerkingsvormen ontstaan met o.a. De Common Room op de TUe en met de multi-culturele studentenvereniging. Met de faculteit Toegepaste Psychologie van Fontys is er de afgelopen twee jaar een zeer vruchtbare samenwerking ontstaan. Studenten kunnen door hun deelname aan workshops persoonlijke ontwikkeling aan hun competentie professionalisering werken. In 2010 en 2011 liepen twee studentes van TP stage bij T!NT. Met het Eindhovense GGZE is een bezoekersproject opgezet. Twee studenten gaan drie maanden lang een keer per week voor een uurtje naar bewoners van een gesloten afdeling op bezoek. Samen met de Werkplaats van de Stilte en met ondersteuning van de TU/e, Eindhoven Studenten- 6

9 stad, de Universiteits Sanga e.a. wordt gesproken over de toekomst van de Kapel in de stad als dé plek voor bezinning en spiritualiteit, kunst en creativiteit, rituelen en vieringen (trouwen, doop, begrafenis), studie en onderzoek of gewoon meditatie voor de studentengemeenschap (en daarbuiten). Met de achtergrondskerken van Eindhoven en omgeving wordt gesproken over hoe zij met de ervaringen van TINT en haar studentenwerk hun voordeel zouden kunnen doen in de toekomst. T!NT is teamwork. Minstens zo belangrijk als de samenwerking naar buiten toe is de interne samenwerking binnen het T!NT team. Dit bestaat uit twee part-time studentenpastores, cq personal life coaches, secretariële ondersteuning en 2-3 student-assistenten en/of trainees. Samen geven ze vorm aan het programma, de communicatie en PR en de samenwerking met initiatieven op de onderwijsinstellingen en in de stad. T!NT Programma terugblik Door het T!NT programma is er veel meer focus en maatwerk aangebracht in het pluriforme aanbod van de ESK aan studenten van Fontys en TU/e. Deels wijs geworden door een te ambitieuze programmering in het verleden met versnippering van beschikbare capaciteit en middelen, deels ook om de personal life coaches/studentenpastores meer ruimte te bieden, om nauwer aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen op en rond de onderwijsinstellingen Fontys en TU/e. Met name de internationalisering is een belangrijk item. En deels om ruimte te creëren voor vernieuwing zowel binnen TINT als Kapel. Het T!NT programma in is te karakteriseren langs drie pijlers. 7

10 8 Persoonlijke ontwikkeling. Op het terrein van persoonlijke ontwikkeling is een variëteit van bekende en nieuwe workshops aangeboden zoals Eneagram, Check your leaks, onbewuste communicatie, NLP, Ontdek je creativiteit, Word regisseur van je leven, time management e.a met als doel verdieping in jezelf. Bijzonder vermeldenswaardig is het feit dat aan 64 studenten van Fontys, van de opleiding Toegepaste Psychologie, een certificaat uitgeschreven mocht worden voor hun deelname aan deze T!NT activiteiten. Er zijn wekelijkse Mindfulness avonden geweest rondom de Vietnamese vredesactivist en boeddhistische leraar Thich Nhat Hanh. Deze vonden haar hoogtepunt in een zomerretreat in zijn centrum in Frankrijk. Elk jaar vonden er inspirerende kloosterdagen plaats met een groep studenten, in 2010 bij de zusters van Arnold Janssen in Limburg en de tweede keer bij de Benedictijnen in Doetichem. Deze dagen waren gevuld met workshops meditatie, Bibliodrama, Taize-zang, natuurbeleving, maar waren voor velen ook een geraakt worden door een andere leefwijze en ander levensritme. In 2011 zijn zogenaamde de-rush hours ingevoerd, voor studenten een vluchtheuvel in een druk bestaan. Get-together acivities en social engagement ofwel Van ontmoeting naar verdieping. Centraal bij T!NT staat het Eat&meet programma, een tweewekelijkse ontmoeting van rond de 30 Nederlandse en buitenlandse studenten. Spiritualiteit, uitwisseling van interculturele waarden, gewoonten en geloofservaringen komen vanzelf aan bod tijdens het gezamenlijk koken en eten. Een speciale activiteit was het zeer geslaagde internationale diner in april 2011 in de Kapel met de titel The art of living in different cultures. Bijzonder was de sponsoring van tafels Anne Diepenbrock, studentenassistente T!NT Na een jaar als stagiaire Toegepaste Psychologie gewerkt te hebben bij T!NT heb ik de functie van studentenassistent programmering ingevuld. Het was een prettige periode bij T!NT waar ik veel geleerd heb over mezelf, mijn manier van werken, mijn persoonlijke drijfveren, mijn sterktes, mijn zwaktes en mijn cultuur. Hiervoor werd mij alle ruimte gegeven door gespreken, openheid en vrijheid binnen T!NT. Bij de eerste keer dat ik deelnam aan een activiteit bij T!NT, werd ik aangetrokken door de fijne sfeer, niet wetende dat de overkoepelende organisatie de Eindhovense Studentenkerk (ESK) is. Ik ben atheïstisch opgegroeid en een kerk stoot mij direct af, in tegenstelling tot wat T!NT deed. Maar na bijna 2 jaar bij T!NT betrokken te zijn, heb ik ondervonden dat het beeld wat ik had van kerkelijke organisaties niet klopte: exact regels opvolgen, eenkennigheid, beoordelend en opdringerig. Dit heb ik niet bij de ESK gezien, maar juist mooie waardes zoals persoonlijke ontwikkeling, zingeving in het leven, multiculturaliteit en open minded zijn. Bij deze waardes kan ik me helemaal vinden. Mijn beeld van een kerkelijke organisatie is vervormd. Ik geloof zelfs dat de ESK op zich een bijzondere organisatie is omdat ze dit zo sterk doet. De ESK moet inderdaad gekoesterd worden want het is een bijzondere plek. En voor mij hopelijk het eerste opstapje geweest naar een verdere carrière! Mijn droom is om een centrum op te richten voor persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

11 door het bedrijfsleven en de deelname van hun expats (en hun buitenlandervaring) aan de tafelgesprekken met studenten. Er waren bijna 100 deelnemers. Eat&Meet vormt daarmee de basis van een geïntegreerd programmatisch aanbod van van ontmoeting naar verdieping. N.a.v. hun participatie in de gezamenlijke maaltijden rondom cultuur en religie schrijven studenten zich regelmatig in bij verdiepingsactiviteiten zoals share your roots, kloosterdagen, filmavonden, spiritualiteits-activiteiten en/of meditatie. Ook de op de maatschappij gerichte activiteiten vinden belangstelling. Er waren in samenwerking met de multi-culturele studentenvereniging Mosaic vier avonden over globalisering en werldburgerschap n.a.v. IKON-uitzendingen Grote denkers en theologen over onze tijd. Tijdens een Fair Dinner met twee diner-lezingen was er zowel in 2010 en 2011 rond de wereldvoedseldag aandacht voor wereldvoedselproblematiek. Deze thema-gerichte maaltijden waren in 2010 een samenwerking met de studentenvereniging Mosaic, het jongerencentrum Dynamo, de wereldwinkel en studenten van TvO (Techniek voor ontwikkeling). In 2011 was het Fair Dinner uitsluitend op studenten gericht en vond plaats in cafe T!NT en in samenwerking met Mosaic en AquaForAll. Vermeldenswaardig is ook de samenwerking met Stichting Present, bekend van hun initiatief klussen voor een ander waar internationale TINT studenten meerdere keren aan deel hebben genomen. Hrishiskesh Salunkee (India), Master Student Embeded Systems and Control and famous Bollywood Dancer. T!NT is one of the TU/e student organizations which carries out nice cultural events. My first experience with T!NT was when the Indian Festival Divali Eat&meet was organized. Through this event, I got the opportunity to present the Indian Culture to the international students. Along with some Indian volunteers I prepared delicious and spicy Indian food. After the grand Indian dinner, the next most important part of Indian culture is entertainment which consists of typical bollywood movies. I tried to attend as many cultural nights as possible organized by T!NT getting really nice experiences about different cultures through the food and movies which I believe mirror the culture. 9

12 Elk jaar nemen ook twee studenten deel aan een van de mondiale studentenconferentie van IMCS (International Movement of Christian Students) in Azie en Afrika. In 2010 vond deze plaats op de Filippijnen en in 2011 in Tanzania. Daarbij staan thema s centraal zoals armoedebestrijding, recht op educatie en ontwikkeling, leaderschip, onderdrukking. Voor studenten een bijzondere ervaring om de wereld vanuit een ander perspectief zien en dat vervolgens met anderen te delen. Verder ondersteunt de ESK in Nederland vluchtelingstudenten financieel. Individueel pastoraat ofwel personal life coaching T!NT is de plek waar laagdrempelig individueel pastoraat wordt geboden, waar studenten terecht kunnen bij de studentenpastores/personal life coaches voor vragen waar ze alleen niet uitkomen en die betrekking hebben op studie en relatie, studiekeuze en zingeving, spiritualiteit en algemene levensvragen. Daarmee probeert T!NT op het gebied van begeleiding van studenten op complementaire wijze aan te sluiten op de ondersteuning die studenten kunnen krijgen van studieadviseurs, psychologen en studie coaches/decanen, verbonden aan de onderwijsinstellingen zelf. 10

13 De Kapelgroep De Kapelgroep als oecumenische gemeenschap in de stad Eindhoven. De ESK is al meer dan 40 jaar een oecumenisch samenwerkingsverband, met haar oorsprong in de protestantse en katholieke achtergrondskerken. Al ruim 30 jaar wordt op zondag een oecumenische viering gehouden. De ESK onderhoudt goede relaties met andere kerken en religies in de regio, mede door het internationale (studenten-en bedrijven) karakter van de stad Eindhoven. De vieringen in de Kapel vormen een inspiratiebron voor het werk van T!NT en vrijwilligers uit de Kapel zetten zich in voor bestuur, organisatie en andere werkzaamheden voor T!NT. Studenten en AIO s met belangstelling voor vieren en rituelen zijn van harte welkom en kunnen ook actief meewerken aan de voorbereiding van de liturgie. Daarnaast gebeurt het steeds meer, dat studenten en/of AIO s voor belangrijke momenten in hun leven (zoals trouwen, geboorte, overlijden) graag iets met vieren en rituelen willen, maar - bijvoorbeeld door het ontbreken van geloofsachtergrond - zich geen raad weten met de klassieke kerkelijke woorden en vormen. T!NT ontwikkelt met hen vieringen en rituelen op maat, waarbij vanuit de kern van de rituelen gezocht wordt naar nieuwe vormen en woorden. Organisatie van de ESK De ESK is een oecumenische Stichting. Daarin is de samenwerking tussen de studentenparochie Verrijzenis van Christus (de katholieke oprichtingspoot) en de Commissie van Bijstand (namens de protestantse achtergrondkerken) formeel geformuleerd. Formeel is uit hun gelederen het bestuur van de ESK benoemd, momenteel bestaand uit 4 personen. Missie en visie van de Stichting ESK komt tot uitdrukking in de werkzaamheden van de Eindhovense Studentenkapel in Eindhoven Studentenstad en in het Studentenwerk van T!NT. Ontmoetingsplek voor Inspiratie en Verdieping op de TU/e en Fontys. De kapelgroep zelf bestaat uit een groep van op oecumene ingestelde gelovigen en randkerkelijken die een groter wordende afstand ervaren met hun oorspronkelijke achtergrondskerk. De Kapelvieringen staan open voor iedereen, ook voor jonge gezinnen met kinderen. Uit de Kapelgroep zijn vele vrijwilligers actief in het koor, de liturgievoorbereiding, de creche-en kindernevendienst en het ruimtebeheer. Het voorgangers-collectief bestond in uit een zeer gevarieerde groep van 8 theologen (de 2 studentenpastores en 6 gastvoorgangers waarvan 1 RK oud-collega en 2 PGE oud-collegae, een collega uit het verzorgingshuis Meare en twee theologen uit de kapelgemeenschap). Het beleid en aanpak wordt verzorgd door het Kernberaad bestaand uit genoemd bestuur, de studentenpastores, de secretaresse en 2 coördinatoren van resp. de Kapel en Communicatie&PR. 30 jaar oecumene in de studentenkapel: een viering rond Veelbeelding en liturgievernieuwing Een hoogtepunt voor de kapel was zonder twijfel de liturgie rondom 30 jaar Oecumenische vieringen in de ESK op 21 nov Het thema was Veelbeelding met de kapel als 11

14 plek voor liturgievernieuwing, maar ook als plek voor nieuwe vormen van spiritualiteit. Deze dag bleek een geweldige opmaat voor de heidag op 14 januari 2011 met deelname van circa 30 ESK-ers rondom vernieuwing in de Kapel. Er is daarbij uitgegaan van het onderzoek van Bonny Brand dat zij in het kader van haar Theologiestudie in Tilburg heeft gedaan in de kapelgemeenschap. Haar onderzoek ging over vragen en beleving, wensen en visies op vernieuwing bij kapelgangers. Uit de heidag zijn twee werkgroepen voortgekomen, eentje rondom liturgievernieuwing en de ander rondom de Kapel in de Stad (en de rol daarbinnen voor Werkplaats van de Stilte en andere initiatieven in de stad). De Kapel heeft de potentie om een proeftuin te zijn voor nieuwe vormen van De Kapelgroep heeft haar missie en visie als volgt verwoord: Missie De Kapel is de ontmoetingsplek voor zingeving en bezieling: ruimte enerzijds voor het ontdekken en beleven van geestelijke diepgang en anderzijds voor het ontwerpen van eigentijdse vormen daarvan. Visie We willen als kapel in de stad mensen de innerlijke ruimte van hun ziel laten ontdekken: bron van wetenschap en mystiek, kunst en creativiteit, wijsheid en ethiek, verbondenheid en universaliteit. liturgie, ceremonies en rituelen. Ook biedt de Kapel tal van mogelijkheden voor breed gebruik door de week, zoals dat nu al gebeurt onder andere door avonden mindfulness, door verhuur aan derden voor een Mantra concert, een weekend over non duality en de genoemde special Eat&Meet dinners). Ook ondersteunt de ESK vanuit de Kapelgroep al sinds jaar en dag de Eindhovense fakkeloptocht op kerstavond, 20 jaar geleden ontstaan als protest tegen racisme en onderdrukking en ook in de 21e eeuw nog actueel als oproep voor vrede en verdraagzaamheid. Werkplaats van de Stilte. Ingrid Bal, initiatiefneemster van de Werkplaats van de Stilte en tot voor kort communicatie&pr adviseur van het kernberaad, heeft met enthousiaste bouwkunde studenten onderzoek gedaan naar herbestemming van religieus erfgoed op basis van de behoefte van mensen in onze moderne samenleving. Ook is onderzocht op welke manier een bezinningsruimte zoals de Kapel met inspiratie en creativiteit een nieuwe beleving van stilte kan bevorderen. De ESK is vastbesloten om mee te helpen dit initiatief verder te ontwikkelen. De insteek past in de missie en visie zoals deze door de Kapelgroep in samenwerking met de werkplaats van de stilte uitgewerkt is. Ondertussen is met de Gemeente het gesprek gestart hoe deze bestemming van de Kapel ingebed kan worden in een omvangrijker herbestemmingsplan van het complete complex inclusief de rol van de Paterskerk en het aangrenzende klooster complex Marienhaeghe. 12

15 De organisatie van de ESK. In werkten er voor de ESK 2 studentenpastores, ieder voor 0,8 fte, die zich als personal life coaches met In de Kapel worden op zondagochtend en de hoogtijdagen oecumenische vieringen gehouden. Vanuit een bijbelse levensovertuiging staan in de Kapel waarden centraal als: oog hebben voor de hele mens in beweging blijven en leven vanuit je passie dialoog met andersdenkenden reflectie op je eigen identiteit De Kapelgemeenschap is vanuit deze waarden betrokken met mensen in haar directe omgeving en mensen ver weg. De vele vrijwilligers die actief zijn in de Kapel proberen daar met hart en handen vorm aan te geven en zo te werken aan een wereld waar mensen in vrede en rechtvaardig met elkaar leven name voor het studentenwerk bij T!NT ingezet hebben. Het ESK-secretariaat wordt gevormd door een parttime secretaresse (12u/week) en twee studentenassistentes (elk 8 u/week) die de TINTactiviteiten ondersteunen (oa website TINT, specifieke TINT activiteiten, communicatie&promotie). Verder waren er voor T!NT twee stagiaires van Toegepaste Psychologie van Fontys. De Kapelgroep is bron voor vele vrijwilligers activiteiten (koor, liturgie, bestuurstaken, website en nieuwsbrief Kapel, ICT klussen, onderhoud klussen, koffieploeg, ruimte beheer, koster, fondsenwervingsgroep). Verandering in het team van de studentenpastores/personal life coaches Op 1 mei 2011 vierde Elisabeth Fricker haar 2x7 =14 jarig dienstverband bij de Studentenparochie, waar passend bij is stilgestaan. Op 1 october 2011 heeft ds Marie -Jantien Kreeft de ESK verlaten na 3 jaren van grote inzet en ambitie. Uit eigen middelen en met verworven programmasubsidies had de ESK bijna drie jaar lang haar 0,5 fte formatieplaats, beschikbaar gesteld vanuit de PKN, op weten te toppen tot 0,8 fte. In juni 2011 heeft het bestuur van de ESK moeten concluderen deze verruiming niet langer te kunnen financieren. Marie-Jantien Kreeft heeft daarop om haar moverende redenen haar functie neergelegd. De ESK, TINT en de Kapelgroep, danken haar zeer voor haar inzet. Bij het schrijven van dit gecombineerde jaaroverzicht loopt de vacature vervulling voor de resterende 0,5 fte studentenpastor, in overleg met PKN en PGE. 13

16 Financiën. In de bijlage is op genomen de geïntegreerde jaarrekening van de Stichting E.S.K. en de Studentenparochie Verrijzenis van Christus (Parochie VvC) over de jaren 2010 en Toegevoegd is de Begroting van In de jaarrekeningen zijn de eigen vermogens per 1 januari vermeld, van zowel de ESK als van de Parochie VvC. De personele kosten van beide pastores zijn expliciet in het jaarverslag opgenomen. De overeenkomende kosten, gedragen door de PKN (en via hen door deels door de PGE) zijn als structurele subsidie ( ca op jaarbasis) bij de baten opgenomen. De structurele inkomsten van ESK bestaan uit de jaarlijkse subsidie van de TUE ( ), de jaarlijkse subsidie van de Stichting Boelaars de Vries ( ) en de vrijwillige bijdragen uit de Kapel-ESK gemeenschap ( in 2011 hoopvol toegenomen tot circa ) alsook de bovengenoemde PKN-bijdrage. Vanaf 2008 t/m 2010 zijn nog met succes enkele grote projectsubsidies binnengehaald, in 2010 echter nog slechts En na 2010 is dat helaas niet meer gelukt. Wel werd in 2010 tijdens het jubileum van 30 jaar oecumenische vieringen door de TUE nog beschikbaar gesteld voor het realiseren van het ruimteproject van de Werkplaats v/d Stilte. En in 2011 is nog incidentele subsidie verworven bij Eindhoven Studentenstad, het Eindhovens Universiteitsfonds ( t.b.v ) en sponsoring door het bedrijsleven, totaal De ESK heeft dus, na 2009 veelal uit eigen middelen, veel geïnvesteerd in wat werd genoemd het overbruggingsproject. De overbrugging betrof de overgang van een studentenpastoraat dat structureel gefinancierd werd uit de achtergrondkerken (destijds 4 pastores (1,6 fte vanuit de RK- 14

17 kerk en 1,5 fte vanuit PKN/PGE), naar programma gefinancierd pastoraat. In die jaren is er veel geïnvesteerd in een actief communicatie- en PR beleid om het studentenwerk van de ESK onder de nieuwe naam T!NT meer bekendheid te geven, alsook in nieuwe activiteiten in de KAPEL, oa tbv de Werkplaats voor de Stilte en in het opknappen van de kapel c.q. de T!NT-ruimtes. Voor de gekozen peer to peer benadering werd geïnvesteerd in 2 student-assistentschappen ( 0,4 fte): voor programma-ondersteuning, communicatie en publicitiet. De uitgaven zijn helaas niet ontkomen aan prijsstijgingen in de salarissen, in de huur van Kapel en T!NT-huisvesting, en in koorkosten. Door deze lastenstijging maar vooral door het ontbreken van (nieuwe) structurele subsidies is er een groot tekort ontstaan: in 2010 bijna , in 2011 ruim De tekorten zijn gefinancierd uit het eigen vermogen, in het verleden opgebouwd door de parochie VvC met als gevolg een wel heel sterke daling van dat eigen vermogen. Voor de goede orde zij nog vermeld dat in de balans ultimo 2011 ook de lening van uit vroegere jaren van de Parochie aan de ESK formeel in de afzonderlijke eigen vermogens is verwerkt. Gezien de financiële situatie van de ESK is de commissie fondswerving versterkt en wordt nog intensiever gezocht naar nieuwe financieringsbronnen, ook van structurele aard. De Kapelgemeenschap en sympathisanten groep rondom de ESK hebben de jaarlijkse bijdrage via de zogenaamde decemberbrief ( lidmaatschapsbijdrage ESK ) en aprilbrief (extra bijdrage voor lopende kosten secretariaat) structureel verhoogd per donatie. Even wel is het aantal donateurs door vergrijzing aan het slinken, wat de stijging deels weer te niet doet. De Kapel wordt met instemming van de verhuurder (gemeente Eindhoven) steeds meer onderverhuurd aan organisaties die de kapelruimte weten te waarderen voor hun eigen activiteiten. Het Oecumenisch initiatief van de St Catharina kerk uit Eindhoven en Veldhoven (SOVE) viert 6x jaar haar viering in de kapel. Ook in de muziekwereld zijn steeds meer partijen op zoek naar een geschikte oefen-of uitvoeringsruimte. In 2011 is de verhuur geprofessionaliseerd met een beheerder en met inkomsten nivo van circa 5.000,--. De verwachting is dat dit in 2012 nog iets zal stijgen. Eindhoven, januari 2012 Bijlagen 1. Overzicht activiteiten T!NT 2010 en Gecombineerde jaarrekening 2010 en 2011, begroting 2012 Stichting ESK en Parochie VvC. 15

18 Bijlage 1 Overzicht Activiteiten T!NT 2010 en Grote evenementen Catharinadebat voor en met jongeren: The World is ours (24 februari) geen succes, maar wel een grote investering. Conclusie: zo werkt het niet. Jongeren moet je anders benaderen. Samenwerking met Catharinadebat en Dynamo. Ongeveer 40 mensen in Catharinakerk 2. Iftar met Mosaic samen ongeveer 60 studenten aanwezig. Eraan voorafgaande film over profeet Mohammed 3. Wereldvoedseldag (16 okt) Samenwerking met Dynamo en Mosaic, Wereldwinkel, TvO (Techniek voor ontwikkeling) Ongeveer 90 mensen, waarbij 20 studenten. Studente TvO geeft inleiding in thema. Ze doet ook mee aan SPAM talkshow als voorbereiding op wereldvoedseldag 4. Reis naar Plumvillage/Mindfulness centrum van Thich Nhat Hanh ( begin juli) 10 deelnemers, waarbij 5 studenten Eat & meet 2010 (international) Voorjaar 2010: Studentenassistente Marion de Groot start in voorjaar 2010 met internationale meet met film. Al vanaf het begin zijn er tussen de 20 en 30 studenten erbij aanwezig. Elke keer staat er een andere cultuur centraal qua eten en film. Najaar 2010: De eat&meet krijgen een andere tintje: eat&meet specials. Er wordt speciaal aandacht gegeven aan religieus-culturele feestdagen. 2010: Divali-lichtfeest, Japanse cultuur met Sushi maken, Sinterklaas, Kerst/Fakkeltocht Nieuw: Cultural differences (international) In samenwerking met Willem van Hoorn, PNO medewerker TU/e. Hij geeft workshop voor buitenlandse werknemers aan T!NT-studenten. Deelname; 15 studenten 16

19 Nieuw: international discussion evenings Thema: World citizanship n.a.v. Lux uitzending (IKON) over moderne denkers en theologen over globalisering. Drie avonden met ongeveer 10 tot15 internationale studenten. In samenwerking met Mosaic. Deze internationale discussie-avonden vinden nog steeds plaats. Persoonlijke ontwikkeling Standardpakket: Enneagram-avond ( 21 sept) Enneagramdag voor beginners (20maart) Enneagramdag voor gevorderden (6 nov) Enneagram en spiritualiteit (5 juni ) 10 studenten 13 studenten 12 studenten 9 studenten Jij en je familie. Over jouw geneagram ( 27 nov) jij en je familie. Introductie in systeemtheorie (19 nov) 10 studenten Avond non-verbale communicatie ( 17 jan) 8 studenten 14 studenten Nieuw Psychodrama inleiding (13 okt) Psychodrama dag (13 maart) Haptonomie avond (28 april) NLP avond (26 mei) 10 studenten 8 studenten 14 studenten 20 studenten Al deze trainingen zijn op Fontys Toegepaste Psychologie aangeboden tegen een certificaat. Per jaar, zowel in 2010 als 2011 namen zo ongeveer 50 Fontys-studenten aan activiteiten persoonlijke ontwikkeling deel. Gevolg: vanaf herfst 2010 werken we met stagiaires van TP. Kloosterdagen in Zuid-Limburg, 21 en 22 mei Workshop meditatie, bibliodrama, zingen 12 studenten Twee klusdagen per jaar met Stichting Present 10 studenten 17

20 Nieuw: GGZE-project Twee studenten bezoeken drie maanden lang een afdeling met psych patiënten bij de GGZE. Dit project wordt telkens gecontinueerd door twee nieuwe studenten. Bezoek aan TBS-kliniek Drie keer met een kleine groep studenten (vijf per keer) 2011 Grote evenementen 1. International dinner. The art of living in different cultures (27 april) Een conversatie tussen internationale studenten, expats en Nederlandse studenten tijdens eten. In het kader van 30 jaar oecumene ESK in studentenkapel 90 studenten 2. Eerste Intercambio ( 2 febr) 35 studenten Een avond samen eten en samen praten in koppels in de taal die je wilt leren. Introductie: de Nederlandse cultuur Deze succesvolle activiteit is door Anne Diepenbrock tijdens haar stage geïntroduceerd. Krijgt sindsdien voortzetting om de twee maanden met 20 studenten per keer en elke keer een andere cultuur als uitgangspunt. Vanaf 2012 zal deze activiteit voortzetting vinden in samenwerking met de common room, een initiatief van het STU, het studentenadviescentrum van de TU/e 3. Fair dinner (12okt) In samenwerking met Mosaic. Sprekers: Sjef Ernes en een docent van de TU/e. 35 studenten Intercambio Verdere Intercambio s 16 maart, 28 sept, 14 dec 18

Jaarverslag ESK 2012

Jaarverslag ESK 2012 Jaarverslag ESK 2012 Inhoudopgave Voorwoord... 2 TINT onder de studenten: ontdekkingsgemeenschap, raison d etre ESK... 4 TINT is teamwork... 5 TINT: herijking organisatie, inhoud, zelfbestuur en programma

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

2012-2016. Beleidsplan Beraadgroep Samenlevingsvragen 2012-2016. Hettie Pott-Buter Trinus Hoekstra Greetje Witte-Rang

2012-2016. Beleidsplan Beraadgroep Samenlevingsvragen 2012-2016. Hettie Pott-Buter Trinus Hoekstra Greetje Witte-Rang 2012-2016 Hettie Pott-Buter Trinus Hoekstra Greetje Witte-Rang Beleidsplan Beraadgroep Samenlevingsvragen 2012-2016 Augustus 2012 0 Inhoud Inleiding... 1 Geschiedenis van de Beraadgroep Samenlevingsvragen...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Studentenpastoraat OPHEF Zwolle. Versie 15 december 2016

BELEIDSPLAN Studentenpastoraat OPHEF Zwolle. Versie 15 december 2016 BELEIDSPLAN 2017-2020 Studentenpastoraat OPHEF Zwolle Versie 15 december 2016 I. Functie van het studentenpastoraat in Nederland Inleiding Met het starten van een studie komen jongeren in een nieuwe wereld

Nadere informatie

Het klooster voor jou

Het klooster voor jou bezinning december bezieling beweging Het klooster voor jou Jongeren, jong volwassenen en scholen Retraites Workshops Cursussen Concerten Aanbod voor scholieren, studenten en jong volwassenen Bezinning,

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Inleiding De commissie identiteit, in opdracht van het bestuur en de directies van de Stichting St. Josephscholen, heeft de identiteit van de

Nadere informatie

Internationaal convivium Groningen

Internationaal convivium Groningen Internationaal convivium Groningen Stichting Ruimzicht 1 biedt met het internationale convivium in Groningen onderdak aan buitenlandse en Nederlandse studenten tezamen. Een convivium is een woongemeenschap

Nadere informatie

Open Heiligheid. Investeren in een nieuwe toekomst voor de Protestantse Gemeente Enschede

Open Heiligheid. Investeren in een nieuwe toekomst voor de Protestantse Gemeente Enschede Open Heiligheid Investeren in een nieuwe toekomst voor de Protestantse Gemeente Enschede Open Heiligheid De ver-nieuwbouwing van de Protestantse Gemeente Enschede als investering in een andere toekomst

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis Werkvelden & uitdagingen Catechisatie, De jongeren in hedendaagse taal, communicatie en vorm vertellen van Gods grootheid en liefde vanuit de bijbel (Geloofsinhoud & Verdieping) Vereniging, Jongeren uitdagen

Nadere informatie

Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid!

Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid! Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid! Programma Natuurlijk leiderschap Voor vrouwelijke leiders en (Young)professionals Onze missie In ons dagelijks werk begeleiden we met veel plezier

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Positionering DominicusAmsterdam. DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen

Positionering DominicusAmsterdam. DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen Positionering DominicusAmsterdam DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen Motto Verbinden en verdiepen DominicusAmsterdam verbinden en verdiepen Positionering Welke positie willen wij innemen? In Amsterdam,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn!

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn! ENQUÊTE VACATURE Deel jouw droom over gemeente zijn! Beste mede-dromer, Wij zijn op zoek naar wat jij graag wilt, waar je behoefte ligt en wat jij verwacht als het gaat over gemeente zijn (cq kerk zijn)

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

GEDETINEERDEN IN VLAANDEREN

GEDETINEERDEN IN VLAANDEREN GEDETINEERDEN IN VLAANDEREN Wat geloven ze? Een spiegel voor de Oecumene. Regelmatig krijg ik als gevangenisaalmoezenier de vraag: wat geloven die gedetineerden van jou nu eigenlijk? Vaak wordt het antwoord

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

It s time for us to do something about the health of our nation

It s time for us to do something about the health of our nation It s time for us to do something about the health of our nation april 2013 Aanleiding We maken ons zorgen over de verslechterende gezondheid van onze jeugd Percentage overgewicht jongeren blijft stijgen

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be 1 inspectie-begeleiding RK godsdienst basisonderwijs Tulpinstraat 75 3500 Kiewit-Hasselt 011 264408 godsdienstbao@dodhasselt.be Collegiale consultatie Godsdienst Lager onderwijs Rijkhoven Kleine Spouwen

Nadere informatie

mind heart body food home

mind heart body food home Inleiding 7 Een moment voor jezelf 11 Retreat your mind 16 Retreat your heart 36 Retreat your body 50 Retreat your food 82 Retreat your home 106 Extra tips 118 Dankwoord 125 Retreat Yourself_binnenwerk2.indd

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> Levens- en geloofsvragen Het gaat steeds om dezelfde kernvragen: wat maakt het leven de moeite waard? Wat maakt het leven zinvol?

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

WAAROM DEZE WORKSHOP?

WAAROM DEZE WORKSHOP? ONEDERFUL PURPOSE ONTDEK JE LEVENSDOEL WAAROM DEZE WORKSHOP? Omdat ieder mens een persoonlijke missie heeft en jij je misschien afvraagt wat die van jou is. Omdat je graag duidelijk wilt krijgen wat je

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem Haarlem, maart 2017 Nieuwe Groenmarkt 12 Haarlem Inhoudsopgave 1. KERNPRINCIPES EN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE ANTONIUS GEMEENSCHAP 1.1. Statutaire doelstelling 1.2.

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

BIG! Dromen, wensen en plannen voor ! voor kinderen en jongeren in Doesburg en Angerlo!

BIG! Dromen, wensen en plannen voor ! voor kinderen en jongeren in Doesburg en Angerlo! BIG Dromen, wensen en plannen voor 2015-2020 voor kinderen en jongeren in Doesburg en Angerlo Versie: woensdag 17 juni 2015 Na intensief overleg met leiding en beleidsmakers presenteren wij hierbij als

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017

Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017 Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017 INHOUDSOPGAVE GRACELAND FESTIVAL Missie Visie Kernwaarden Doelen 2017 ORGANISATIE STAKEHOLDERS DOELGROEPEN INKOMSTEN WWW.GRACELANDFESTIVAL.NL 2 GRACELAND

Nadere informatie

Maagdenhuisbezetting 2015

Maagdenhuisbezetting 2015 Maagdenhuisbezetting 2015 Genoeg van de marktwerking en bureaucratisering in de publieke sector Tegen het universitaire rendementsdenken, dwz. eenzijdige focus op kwantiteit (veel publicaties, veel studenten,

Nadere informatie

Visie en beleid 2012 2015

Visie en beleid 2012 2015 Visie en beleid 2012 2015 Het (door)vertellen en uitdragen van het woord van God. Waarbij de basis is, heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Proces blz. 4 Visie (droom)

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp Uit je eigen keuken Gerecht van je keuze je eigen onderwerp We gaan rond de tafel met elkaar in gesprek over dat onderwerp dat jij graag aan wil kaarten in gezelschap van een groep vrienden en bekenden

Nadere informatie

LEZING (in het Nederlands en in het Engels) π Donderdag 18 maart 2010 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere

LEZING (in het Nederlands en in het Engels) π Donderdag 18 maart 2010 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere Als westerlingen en christenen voelen we ons soms sterk aangetrokken tot het mysterieuze Oosten. Wat trekt ons daar zo aan, waarom, en wat zijn de consequenties voor ons eigen geloof en cultuur? LEZING

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WERKHOFGEMEENSCHAP 2016-2020

BELEIDSPLAN WERKHOFGEMEENSCHAP 2016-2020 BELEIDSPLAN 16-20 Pagina 1 BELEIDSPLAN WERKHOFGEMEENSCHAP 2016-2020 ONZE MISSIE Een open plek voor religieuze bezieling in verbinding met de ander Onze vereniging, ontstaan in de jaren dat de monialen

Nadere informatie

Begeleidingsaanbod. Kerken voor de toekomst

Begeleidingsaanbod. Kerken voor de toekomst Begeleidingsaanbod Kerken voor de toekomst Hoewel de V-methode goed bruikbaar is als een zelf-doe-instrument, is het plezierig als zo nu en dan iemand van buiten meekijkt en meehelpt. Onze ervaring is

Nadere informatie

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN Bruisend Jeugdwerk De kerk als plek waar jongeren, gelovig of niet, graag naartoe gaan om God beter te leren kennen. Jeugdleiders die dichterbij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 SINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. De zomer heeft nieuwe inzichten en ook verandering met zich meegebracht. Zo heb ik besloten

Nadere informatie

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion Docenten vergadering 12.12.2014 Auteur: Emilia Simion AGENDA 1. Wie ben ik - pg. 3 2. Resultaten docentenonderzoek de barn - pg.4-8 3. VUA missie en visie - pg.9 4. Feiten - pg.10 5. Wat hebben we al gedaan-

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Schitterend. Ondernemingsplan. Weet dat je kunt schitteren

Jaarverslag Stichting Schitterend. Ondernemingsplan. Weet dat je kunt schitteren Jaarverslag 2013 Stichting Schitterend 1 Ondernemingsplan Weet dat je kunt schitteren Stichting Schitterend Postadres Clematislaan 59 2343 VK Oegstgeest Internet www.schitterend.tv E-mail stichtingschitterend@gmail.com

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Amsterdam, 24-11-2014 Boeddhisten in Nederland een inventarisatie Er zijn twee vragen die boeddhisten in Nederland al jaren bezig houden: 1. Wat is een boeddhist 2. Hoeveel boeddhisten zijn er in Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

WERKPLAATS VAN DE STILTE

WERKPLAATS VAN DE STILTE WERKPLAATS VAN DE STILTE Projectplan Motivatie Volgens het rapport God in Nederland uit 2007 zet ontkerkelijking zich door maar het maatschappelijke belang van kerk en geloof wordt nog steeds breed erkend.

Nadere informatie

UITVAARTBELEID SINT ANNA

UITVAARTBELEID SINT ANNA UITVAARTBELEID SINT ANNA Aanleiding en doelstelling Vanuit goed onderling overleg tussen de besturen van Sint Anna, de zusters van Julie Postel en de O.L. Vrouwe parochie van Boxmeer, zijn concrete afspraken

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting het Nijsinghhuis. Eelde

Jaarrekening 2014. Stichting het Nijsinghhuis. Eelde Jaarrekening 2014 Stichting het Nijsinghhuis Eelde Inhoud Jaarverslag 2014 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 6 Exploitatierekening 2014 7 Toelichting op de balans en exploitatierekening 8 Overige

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG 2015 Stichting IHGO: Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1. ALGEMEEN... 3 1.1 DOEL VAN DE STICHTING...3 1.2 STRUCTUUR VAN

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

Voorproefje. Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten. Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil?

Voorproefje. Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten. Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil? Voorproefje Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil? Kalender 2015 Vrouwelijke eigenschappen als ontvankelijkheid, luisteren, stilte,

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

ONS PROFIEL november 2013

ONS PROFIEL november 2013 ONS PROFIEL november 2013 Versie dec.2013 def Ons profiel Stichting De Bron 1 Inhoud 1 Stichting Diaconaal Centrum De Bron... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Inspiratie... 3 1.3 Missie... 3 1.4 Visie... 3 1.5

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Jennifer Machielse I am Jennifer Machielse, spontaneous, self-conscious and a go-getter, that s me. I am a fourth-year student Marketing & Communication in Tourism

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Heroriëntatietrimester (HOT) Vrije Hogeschool. wij

Heroriëntatietrimester (HOT) Vrije Hogeschool. wij We leven in een bruisende, snelle tijd waarin veel van je wordt verwacht. Dit betekent onder andere dat je op basis van slechts enkele gesprekken en standaard tests direct de goede studie kiest en de druk

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

leven leren delen Learning Community

leven leren delen Learning Community leven leren delen Learning Community Het ultieme doel is vernieuwing van levens Pijn & passie Als we op een trainingsweekend van Navigators LEF rondkijken, zien we jeugdleiders uit allerlei kerken en organisaties

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Richtinggevend kader levensbeschouwelijke identiteit PCPO Midden-Brabant

Richtinggevend kader levensbeschouwelijke identiteit PCPO Midden-Brabant Richtinggevend kader levensbeschouwelijke identiteit PCPO Richtinggevend kader levensbeschouwelijke identiteit PCPO Status van het beleidsdeel: Status DO GMR RvT Kwaliteitscyclus Instemming verleend 12-06-2017

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Jaarverslag De vacature in het bestuur is nog niet ingevuld.

Jaarverslag De vacature in het bestuur is nog niet ingevuld. Jaarverslag 2015 In 2015 werden in de eerste helft van het jaar 14 en na de zomerpauze in juli en augustus 9 bijeenkomsten gehouden. Een extra bijeenkomst werd in augustus gehouden. De afdeling heeft geen

Nadere informatie