BIBLIOGRAFIE. Bibliografie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIBLIOGRAFIE. Bibliografie"

Transcriptie

1 BIBLIOGRAFIE ADAMS, W., The Primacy of Interrelating: Practicing Ecological Psychology with Buber, Levinas, and Merleau- Ponty, in Journal of Phenomenological Psychology 38 (2007) nr. 1, ANDERSON, R. et al., Frameworks for Comprehending Discourse, in American Educational Research Journal 14 (1977) nr. 4, ANDRIESSEN, H., Leren aan ervaring en supervisie, Nijmegen, Dekker & van de Vegt, ANDRIESSEN, H. & ZANDBELT, W., Wacht bij het woord. Analyses van pastorale gesprekken (Wegen tot pastoraat), Nijmegen, Dekker & van de Vegt, ARNETT, R., The Status of Communication Ethics Scholarship in Speech Communication Journals from 1915 to 1985, in Communication Studies 38 (1987) nr. 1, ATTERTON, P., CALARCO, M. & FRIEDMAN, M., Dialogue and Difference, Pittsburg, Dusquesne University Press, AUSTIN, J., How to Do Things with Words, London, Oxford University Press, BAARDA, B. & DE GOEDE, M., Basisboek Methoden en Technieken. Handleiding voor het opzetten van onderzoek, Groningen, Stenfert Kroese, BAART, A., Een theorie van de presentie, 3 ed., Den Haag, Lemma, BALDEW, M., Het effect van EMDR als monotherapie. Onderzoeksproject in het kader van de opleiding tot bedrijfsarts (NSPOH), Amsterdam, BANDLER, R. & GRINDER, J., Structuur van de magie. Een boek over taal en therapie, trans. by A. DE HAAS, Baarn, Ambo, BAUER, J., Waarom ik voel wat jij voelt. Intuïtie en het geheim van spiegelneuronen, trans. by T. SCHERMER- LODEMA, Amsterdam - Antwerpen, Archipel, BAZELEY, P., Qualitative Data Analysis with NVivo, Los Angeles - London - New Delhi - Singapore, Sage, BEHNE, T. et al., Unwilling Versus Unable: Infants' Understanding of Intentional Action, in Developmental psychology 41 (2005) nr. 2, BERNE, E., Mens erger je niet. De psychologie van de intermenselijke verhoudingen, 20ste ed., trans. by M. ZEEGERS & J. MULLER-VAN SANTEN, Amsterdam, Aula, BERTAU, M.-C., On the Notion of Voice: A Psycholinguistic Perspective, in International Journal for Dialogical Science 2 (2007) nr. 1, , Voice: A Pathway to Consciousness as "Social Contact to Oneself", in Integrative Psychological and Behavioral Science 42 (2008) nr. 1, BERTAU, M.-C. & GONÇALVES, M., Looking at Meaning as Movement in Development: Introductory Reflections On the Developmental Origins of the Dialogical Self, in International Journal for Dialogical Science 2 (2007) nr. 1, BIERINGER, R., Dialoog en participatie. Over hedendaagse uitdagingen van het christelijk geloof, Leuven - Den Haag, Acco, BILLIET, J. & WAEGE, H. (eds.), Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 2de ed., Antwerpen, De Boeck, BLOM, M., Als woorden tekort schieten. Pastorale actiemogelijkheden, Zoetermeer, Meinema, , Een mens die mensen vergezelt. Pastoraal vademecum, Zoetermeer, Meinema, , Muurvast. Verhalen uit het justitiepastoraat, Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, BLOOM, H., The Lucifer Principle, New York, Atlantic Monthly Press, BODSON, M., Naar een nieuwe eenvoud: een pastorbeeld, in W. SMEETS (ed.), Naar een nieuwe eenvoud. Pastores voor vandaag en morgen, Leuven, Centrum voor Klinische Pastorale Vorming, Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven, 1991, BODSON, M. & RIEMSLAGH, M., De spirituele dimensie als specificiteit van pastoraat en pastorale supervisie, in Pastorale Nieuwsbrief 137 (2007) nr. 4, BOEIJE, H., Analysis in Qualitative Research, Los Angeles - London - New Delhi - Singapore - Washington DC, Sage, BOER, T., De moderne geestelijk verzorger als ethicus: een toevalstreffer?, in J. DOOLAARD (ed.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging, 138, Kampen, Kok, 2006, BOEVE, L., Onderbroken traditie. Heeft het christelijk verhaal nog toekomst?, Kapellen, Pelckmans, BONACCORSO, G., Il corpo di Dio. Vita e senso della vita, Assisi, Cittadella Editrice, BORRY, P., SCHOTSMANS, P. & DIERICKX, K., De empirische wending in de bio-ethiek, in Ethische Perspectieven 14 (2004) nr. 1, , De spanning tussen empirische en normatieve benaderingen in de bio-ethiek, in Ethische Perspectieven 14 (2004) nr. 1, BORST, H., Houd mij vast. Pastorale zorg in en buiten de gemeente, door de hervormde predikant (Pastoraat en toerusting), Driebergen, Navigator Boeken, BOSCH, I., De herontdekking van het ware zelf. Een zoektocht naar emotionele harmonie, L.J. Veen, , Illusies. Over de bevrijding uit de doolhof van onze emoties, Amsterdam - Antwerpen, 2006.

2 XX BOSZORMENYI-NAGY, I., Grondbeginselen van de contextuele benadering, trans. by N. BAKHUIZEN, Haarlem, De Toorts, BOSZORMENYI-NAGY, I. & KRASNER, B., Tussen geven en nemen: over contextuele therapie, trans. by N. BAKHUIZEN, Haarlem, De Toorts, BOSZORMENYI-NAGY, I. & SPARK, G., Invisible Loyalties. Reciprocity in Intergenerational Family Therapy, Hagerstown, Harper & Row, BOUWEN, R., 'Relational Practices' for Generative Communal Organizing: Travelling Between Geel and Ecuador, in C. STEYAERT & B. VAN LOOY (eds.), Relational Practices, Participative Organizing, Bingley, Emerald Group Publishing Ltd, 2010, , Relationeel organiseren. De sociale constructie van praktijkgemeenschappen en gedeelde betekenis, in Systeemtheoretisch Bulletin 22 (2004) nr. 4, BOUWER, J., Pastorale diagnostiek. Modellen en mogelijkheden, Zoetermeer, Boekencentrum, BRINKMANN, S. & KVALE, S., Confronting the Ethics of Qualitative Research, in Journal of Constructivist Psychology 18 (2005) nr. 2, BRUINSMA-DE BEER, J., Pastor in perspectief. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de competentie van de pastor, Gorinchem, Narratio, BUBER, M., Das Dialogische Prinzip. Die Frage an den Einzelnen, 9 ed., Gütersloh, Gütersloh, , Das Dialogische Prinzip. Elemente des Zwischenmenschlichen, 9 ed., Gütersloh, Gütersloh, , Das Dialogische Prinzip. Ich und Du, 9 ed., Gütersloh, Gütersloh, , Das Dialogische Prinzip. Zwiesprache, 9 ed., Gütersloh, Gütersloh, , Dialogisch leven, trans. by F. DE MIRANDA & J. MORDEGAAI, Utrecht, Erven J. Bijleveld, 2007, , Ik en Jij, trans. by M. STORM, Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1959, , Schuld en schuldgevoel, in T. DE BRUIN (ed.), Adam waar ben je? De betekenis van het mensbeeld in de joodse traditie en in de psychotherapie, Hilversum, B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, 1962, BURGGRAEVE, R., Ethiek en passie. Over de radicaliteit van het christelijk engagement, Tielt, Lannoo, , From 'Good Morning' to the Responsibility for the Responsibility of the Other, in M. RIEMSLAGH et al. (eds.), After You, Leuven - Dudley, Peeters, 2011, in progress , Grondlijnen van een ethische methodologie in pastoraal perspectief, in Collationes 19 (1989) nr. 4, , "No One Can Save Oneself without Others" An Ethic of Liberation in the Footsteps of Emmanuel Levinas, in R. BURGGRAEVE (ed.), The Awakening to the Other. A Provocative Dialogue with Emmanuel Levinas, Leuven - Dudley, Peeters, 2008, , Passie voor barmhartigheid en gerechtigheid. Bijbelse en ethische perspectieven over profetisch pastorale zorg en begeleiding, in A. DILLEN, A. LIÉGEOIS & A. VANDENHOECK (eds.), De moed om te spreken en te handelen. Profetisch pastoraat. Opgedragen aan Kristiaan Depoortere, Antwerpen, Halewijn, 2009, , Van zelfontplooiing naar verantwoordelijkheid. Een ethische lezing van het verlangen: Ontmoeting tussen psychoanalyse en Levinas, Leuven, Acco, CAPPS, D., Reframing. A New Method in Pastoral Care, Minneapolis, Fortress Press, CARR, R., Sensory Processes and Responses, in N. HASS-COHEN, R. CARR & F. KAPLAN (eds.), Art Therapy and Clinical Neurosciences, London - Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2008, CLAYTON, R. R. & GLADDEN, J. W., The Five Dimensions of Religiosity: Toward Demythologizing a Sacred Artifact, in Journal for the Scientific Study of Religion 13 (1974) nr. 2, CLEEREN, P., De wortels van erkenning, in Tijdschrift voor Relatie-Ontwikkeling 101 (2000) 123 C p COENEN, H., Lichamelijkheid in de geestelijke verzorging, in J. DOOLAARD (ed.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging, Kampen, Kok, 2006, COOPER-WHITE, P., Shared Wisdom. Use of the Self in Pastoral Care and Counseling, Minneapolis, Augsburg Fortress, , Shared Wisdom: Use of the Self in Pastoral Care and Counseling (Person, Culture, and Religion Group, American Academy of Religion, November 18, 2005), in Pastoral Psychology 55 (2006) nr. 2, CORAZZA, E., Reflecting the Mind: Indexicality and Quasi-Indexicality, Oxford, Clarendon Press, CRESWELL, J. & MILLER, D., Determining Validity in Qualitative Inquiry, in Theory Into Practice 39 (2000) nr. 3, CULLEY, S. & BOND, T., Integrative Counselling Skills in Action (Sage Counselling in Action), 2th ed., Los Angeles - London - New Delhi - Singapore, Sage, CUVELIER, F., De bejegening tussen jou en mij. Grondslagen van het omgaan met elkaar, Kapellen, Pelckmans, , De ethiek van de relatie, in Mens-mens-werkboek (1980) 29A, , De stad van axen. Gids bij menselijke relaties, Kapellen - Baarn, Pelckmans, , Enkelvoudig worden, in Mens-mens-werkboek (1995) 044A , Erkenning als konstruktie van de sociale realiteit, in Mens-mens-werkboek (1990) 123C, , Jezus Mysticus. Naar het herontdekte Tomas-evangelie, Kapellen - Haarlem, Pelckmans - Gottmer, , Omgaan met zichzelf en met elkaar, Leuven - Apeldoorn, Garant, , Relatiebenoemingen, in Mens-mens-werkboek (1990) 112A, , Taaldaden, in Mens-mens-werkboek (1987) 111A , Tussen jou en mij, Kapellen, Pelckmans, , Verbondenheid. Het ontstaan van menselijke relaties, Kapellen, Pelckmans; Baarn, Agora, 1998.

3 XXI D'HOOGH, F., Ten geleide, in H.-C. PIPER (ed.), Gesprekken met stervenden. Een pastorale aanpak, Antwerpen - Amsterdam, Patmos, 1979, DAMASIO, A., De vergissing van Descartes. Gevoel, verstand en het menselijk brein, 3 ed., Amsterdam, Wereldbibliotheek, DE LEANDER, J., Het hart van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid, Leuven, Davidsfonds, DE RONDE, M., Verstaan en helpen verstaan. Het pastorale gesprek, in H. VAN DER MEULEN (ed.), Liefdevol oog en oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente, Zoetermeer, Boekencentrum, 2004, DE SHAZER, S. & DOLAN, Y., Oplossingsgerichte therapie in de praktijk. Wonderen die werken, Amsterdam, Hogrefe Uitgevers, DEBESAY, J., NÅDEN, D. & SLETTEBØ, A., How do we close the hermeneutic circle? A Gadamerian approach to justification in interpretation in qualitative studies, in Nursing Inquiry 15 (2008) nr. 1, DEMASURE, K., Verdwaald tussen liefde, macht en schuld. Een hermeneutisch model voor pastorale begeleiding van dader en slachtoffer bij seksueel misbruik van kinderen, Leuven - Paris - Dudley, Peeters, DEWEY, J., Ervaring en opvoeding, Houten - Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, , How we think, Boston - New York - Chicago, D.C.Health & Co., DIJKSTERHUIS, A., Het slimme onbewuste. Denken met gevoel, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, DIJKSTRA, J., Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voeren, Soest, Nelissen, DILLEN, A., Caritas: 'machtig' kerkelijk heilshandelen. Aspecten van diaconaal handelen in het licht van machtsmechanismen, in Collationes (2009) nr. 4, , Empirical Research and Family Ethics, in Ethical Perspectives 17 (2010) nr. 2, , Ongehoord vertrouwen. Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy, Antwerpen, Apeldoorn, Garant, DILLEN, A., LIÉGEOIS, A. & VANDENHOECK, A., Pastores als spirituele zorgverleners. Identiteit, professionaliteit en uitdagingen, in A. DILLEN, A. LIÉGEOIS & A. VANDENHOECK (eds.), De moed om te spreken en te handelen. Profetisch pastoraat (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie 11), Antwerpen, Halewijn, 2009, DIRKSEN, G., Breincentraal leren, in Leren in Organisaties (2005). DOEHRING, C., The Challenges of Bridging Pastoral Care Experiences and Post-Modern Approaches to Knowledge, in Journal of Pastoral Theology 14 (2004) nr. 1, , The Practice of Pastoral Care: A Postmodern Approach, Louisville, Kentucky, Westminster John Knox Press, , The Practice of Relational-Ethical Pastoral Care, in M. RIEMSLAGH et al. (eds.), After You, Leuven, Peeters, in progress. DRAAISMA, D., Vergeetboek, Groningen, Historische Uitgeverij, DRAULANS, V., On the Fragile Relationship between Empirics and Ethics, in Ethical Perspectives 17 (2010) nr. 2, DUCOMMUN-NAGY, C., Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit, trans. by M. MICHIELSEN, Leuven - Voorburg, Acco, EKMAN, P., Are There Basic Emotions?, in Psychological Review 99 (1992) nr. 3, ELLIS, C., Telling Secrets, Revealing Lives: Relational Ethics in Research With Intimate Others, in Qualitative Inquiry 13 (2007) nr. 1, ESTERBERG, K., Qualitative Methods in Social Research, The McGraw-Hill Companies, ETHERINGTON, K., Ethical Research in Reflexive Relationships, in Qualitative Inquiry 13 (2007) nr. 5, EYSKENS, J., Body in Peace. Waarnemen, bewegen en energie bij aanhoudende pijn en vermoeidheid, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, FABER, H. & VAN DER SCHOOT, E., Het pastorale gesprek. Een pastoraal-psychologische studie, Utrecht, Erven J. Bijleveld, FIRET, J., Het agogische moment in het pastoraal optreden, 6e ed., Kampen, Kok, FITCHETT, G., Assessing Spiritual Needs, 134, Ohio, Academic Renewal Press, FORD, J., FORD, L. & D'AMELIO, A., Resistance to Change: the Rest of the Story, in Academy of Management Review 33 (2008) nr. 2, FOWLER, J., Stages of Faith, in (1981); ith.pdf. FREDMAN, G., Transforming Emotion. Conversations in Counselling and Psychotherapy, London - Philadelphia, Whurr Publishers, FREY, L. et al., Investigating Communication. An Introduction to Research Methods, New Yersey, Prentice-Hall, FRIEDMAN, M., Dialoog tussen Martin Buber en Carl Rogers, in T. DE BRUIN (ed.), Adam waar ben je? De betekenis van het mensbeeld in de joodse traditie en in de psychotherapie, Hilversum, B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, 1983, GABRIEL, L., Speaking The Unspeakable: the Ethics of Dual Relationships in Counselling and Psychotherapy, London - New York, Routledge, GANZEVOORT, R. & VISSER, J., Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding, Zoetermeer, Meinema, 2007.

4 XXII GEERTZ, C., Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture, in C. JENKS (ed.), Critical Concepts in Sociology, New York, Routledge, 2003, GERGEN, K., Relativism, Religion, and Relational Being, in Common Knowledge 13 (2007) nr. 2-3, GERGEN, K. & HOSKING, D., If You Meet Social Construction Along the Road... A Dialogue with Buddhism, in M. KWEE, K. GERGEN & F. KOSHIKAWA (eds.), Horizons in Buddhist Psychology, Taos Institute Publications, 2006, GERGEN, M. & GERGEN, K., Qualitative Inquiry: Tensions and Transformations, in N. DENZIN & Y. S. LINCOLN (eds.), Handbook of Qualitative Research, 2 ed., Thousand Oaks, Sage, 2000, GEVAERT, G., Jezus als communicator, Antwerpen, Halewijn, GILBERT, J., De cognitieve dimensie van bewustzijn en spiegelneurale effecten. Een onderzoek naar de bijdrage van spiegelneurale werking tot de realisatie van be-weten (Doctoraatsverhandeling Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, R.U.G.), Gent, GILGUN, J., Case-Based Research, Analytic Induction, and Theory Development: The Future and the Past, in Scribd (2001); Theory-Development. GIRARD, R., De zondebok, 4 ed., trans. by B. HOFFSCHULTE & R. KAPTEIN, Kampen, Kok, GLASER, B. & STRAUSS, A., The Discovery of Grounded Theory, New York, Aldine Publishing Company, GLOCK, C. & STARK, R., Religion and Society in Tension, Chicago, Rand McNally and Company, GODIN, A., De menselijke relatie in de pastorale dialoog, trans. by B. HAGEMAN, Brugge - Utrecht, Desclée De Brouwer, GOVAERTS, J.-M., Hechtingsproblemen in gezinnen. Integratie van de hechtingstheorie in het systeemtherapeutische model, Leuven - Houten, Lannoo Campus & Bohn Stafleu van Loghum, GRAHAM, E., WALTON, H. & WARD, F., Theological Reflection: Methods, London, SCM-Canterbury Press, GRAHAM, L. K., Care of Persons, Care of Worlds. A Psychosystemic Approach to Pastoral Care and Counseling, Nashville, Abingdon, GRANEHEIM, U. H. & LUNDMAN, B., Qualitative Content Analysis in Nursing Research: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness, in Nurse Education Today 24 (2004) nr. 2, GRAY, M. & LOWAT, T., Horse and Carriage: Why Habermas's Discourse Ethics Gives Virtue a Praxis in Social Work, in Ethics and Social Welfare 1 (2007) nr. 3, 310. GRIFFIN, E., A First Look at Communication Theory, 6 ed., New York, Mc Graw Hill, GROENER, G., Ingewijd en toegewijd. Profiel en vorming van de parochiepastor, Zoetermeer, Meinema, GROLUS, T., Claude Piron. Het waagstuk van het engagement voor de persoon, in Rondom Gezin 27 (2006) nr. 4, GROLUS, T. & RIEMSLAGH, M., COEBERGH, L., VANDEVOORDE, C., VAN WINCKEL, J., Het lichaam als knooppunt van relaties. Contextueel pastoraat als antwoord op een relatiebetrokken God, in G. VAN EDOM (ed.), Lichaam en levensadem. Pastorale zorg voor de hele levende mens, Antwerpen, Halewijn, 2010, GUILLEMIN, M. & GILLAM, L., Ethics, Reflexivity, and "Ethically Important Moments" in Research, in Qualitative Inquiry 10 (2004) nr. 2, HALKES, C., De horizon van het pastorale gesprek, Haarlem, De Toorts, HAMMERSLEY, M. & ANDERSEN, K., Qualitative Analysis: Analytic Induction, Grounded Theorising, or What? (2008); (toegang: 23 juli 2010). HARMAN, G., Moral Philosophy Meets Social Psychology: Virtue Ethics and the Fundamental Attribution Error, in Proceedings of the Aristotelian Society 99 (1999) nr. 3, HARVEY, K. et al., "Elicitation hooks": a Discourse Analysis of Chaplain-Patient Interaction in Pastoral and Spiritual Care, in Journal of Pastoral Care and Counseling 62 (2008) nr. 1-2, HEITINK, G., Pastorale zorg. Theologie - differentiatie - praktijk (Handboek Praktische Theologie), 2e ed., Kampen, Kok, , Tussen zeggen en zwijgen. Grondwoorden in het geloofsgesprek, Kampen, Kok, HERMANS, C., Das Religiös-kommunikative Handeln als Text. Ein empirisch-analytischer Ansatz der Praktischen Theologie, in J. A. VAN DER VEN (ed.), Paradigmenentwicklung in der Praktischen Theologie, Kampen - Weinheim, Kok - Pharos, 1993, HERMANS, H., The Construction and Deconstruction of a Dialogical Self, in Journal of Constructivist Psychology 16 (2003) nr. 2, , Dialoog en misverstand. Leven met de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte, Soest, Uitgeverij Nelissen, HERMANS, H. J. M., Het meerstemmige zelf. Op het raakvlak van psychologie en spiritualiteit, in L. BOEVE (ed.), God. Hoe voelt dat?, Leuven, Davidsfonds, 2003, HERMANS, H. J. M. & LYDDON, W. J., Counselling as Multivoiced and Dialogical, in Counselling Psychology Quarterly 19 (2006) nr. 1, 1-4. HILTNER, S., De pastor zelf in het pastorale gesprek. Analyses van pastorale gesprekken, trans. by H. RÖTTGERING, Nijmegen - Utrecht, Dekker & van de Vegt, , Preface to Pastoral Theology. The Ministry and Theory of Shepherding, New York - Nashville, Abingdon Press, HONNETH, A., Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflicte. Mit einem neuen Nachwort, Frankfurt am Main, 2003.

5 XXIII HOSKING, D., DACHLER, P. & GERGEN, K., Management and Organization: Relational Alternatives to Individualism, Aldershot, Avebury, HOSTIE, R., De pastorale dialoog, Brugge - Utrecht, Desclée De Brouwer, HSIEH, H.-F. & SHANNON, S., Three Approaches to Qualitative Content Analysis, in Qualitative Health Research 15 (2005) nr. 9, IACOBONI, M., Het spiegelende brein. Over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen, trans. by F. HENDRIKS, Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, IMMINK, G., Geleefd geloof, in Praktische Theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 29 (2002) nr. 3, ISEBAERT, L., Praktijkboek oplossingsgerichte cognitieve therapie, Utrecht, De Tijdstroom, JAEKLE, C. & CLEBSCH, W., Pastoral Care in Historical Perspective, New York, Jason Aronson Inc, JANSSENS, L., Kunstmatige inseminatie: Ethische beschouwingen, in Verpleegkundigen en gemeenschapszorg: Tijdschrift van het Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen 33 (1979) JOINES, V. & STEWART, I., Transactionele analyse: het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik, Amsterdam, SWP, 2008 (repr. 7th). JOLLES, J., Ellis en het verbreinen. Over hersenen, gedrag en educatie, 176, Amsterdam - Maastricht, Neuropsych Publishers, JORNA, T., Gedeelde zorg. Humanistische levensbeschouwelijke zorg, in Pastorale Perspectieven (2010) nr. 146, KATZ, J., Analytic Induction, in N. J. SMELSER & P. B. BALTES (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Pergamon, 2001, KELLER, P. W. & BROWN, C. T., An Interpersonal Ethic for Communication, in Journal of Communication 18 (1968) nr. 1, KENDALL, J., Axial Coding and the Grounded Theory Controversy, in Western Journal of Nursing Research 21 (1999) nr. 6, KENDRICK, K., DAVID & ROBINSON, S., 'Tender Loving Care' as a Relational Ethic in Nursing Practice, in Nurs Ethics 9 (2002) nr. 3, KESSLER, M. & KESSLER, V., Macht in de gemeente. Over machtsfiguren en machtsmisbruik in de kerk, Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, KOLB, D., Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Development, Englewood Cliffs, Prentice Hall, KORTHUIS, J., Innerlijke macht. Neem de leiding over je leven, gezondheid, relaties en werk, Celebration, PMA Institute, , PMA Coach Opleiding. Cursusboek voor PMA Coaching, Celebrations, KÖRVER, S., Geestelijke verzorging en gedrag, in J. DOOLAARD (ed.), Nieuw Handboek geestelijke verzorging, Kampen, Kok, 2006, KRASNER, B. & JOYCE, A., Truth, Trust, and Relationships. Healing Interventions in Contextual Therapy, New York, Brunner/Mazel, KRUYNE, F., Een taalspel van hoop. Oplossingsgerichte gespreksvoering in pastoraat en geestelijke verzorging, in Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie (2008) nr. 4, KUIJER, G., Het geminachte kind. Acht stukken. Synopsis, Amsterdam, De Arbeiderspers, LADAN, A., Het wandelende hoofd. Over de geheime fantasie een uitzondering te zijn, Amsterdam, Boom, LAMME, V., De vrije wil bestaat niet. Over wie echt de baas is in het brein, Amsterdam, Bert Bakker, LAMOTHE, R., Beyond Intersubjectivity: Personalization and Community, in Psychoanalytic Psychology 24 (2007) nr. 2, , Revitalizing Faith Through Pastoral Counseling, Nashville, Abingdon Press, LANDIS, J. & KOCH, G., The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data, in Biometrices 33 (1977) LANG, G. & VAN DER MOLEN, H., Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening, 10 ed., Baarn, Nelisen, LANSER, A., Geloven leren. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar wederkerig geloofsleren, Kampen, Kok, LASCARIS, A., Advocaat van de zondebok. Het werk van René Girard en het evangelie van Jezus, Hilversum, Gooi en Sticht, LEDOUX, J., The Emotional Brain. The Mysterious Underpinnings of Emotional Life, New York, Touchstone, LEGET, C. & BORRY, P., Empirical Ethics: The Case of Dignity in End-of-Life Decisions, in Ethical Perspectives 17 (2010) nr. 2, LEIJSSEN, M., Beroepsethiek, Leuven, Acco, , Gids voor gesprekstherapie, Utrecht, De Tijdstroom, , Noodzakelijke bagage voor hedendaagse counseling, in Facultatief. Informatieblad van de faculteit voor mens en samenleving 31 (2003) nr. 1, LEVINAS, E., Altérité et transcendance, Paris, Fata Morgana, , Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, La Haye, Martinus Nijhoff, , De Dieu qui vient à l'idée, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, , De plaatsvervanging. Vertaald, ingeleid en aantekeningen door Theo de Boer, Baarn, Ambo, , Difficile Liberté. Essais sur le judaïsme, Paris, Le Livre de Poche, , En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1967.

6 XXIV -----, Entretiens Emmanuel Lévinas François Poirié, in F. POIRE (ed.), Emmanuel Levinas: Qui êtes-vous?, Lyon, La Manufacture, 1987, , Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Fayard, , L'ontologie est-elle fondamentale?, in Revue De Métaphysique et de Morale 56 (1951) nr. 1, , La Philosophie et l'idée de L'Infini, in Revue De Métaphysique et de Morale (1957) nr. 3, , La souffrance inutile, in Entre Nous. Essais sur le penser-à-l'autre, Paris, Bernard Grasset, , La substitution, in Revue philosophique de Louvain 66 (1968) , Le moi et la totalité, in Revue De Métaphysique et de Morale 4 (1954) , Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité, La Haye, Martinus Nijhoff, , Totality and Infinity. An Essay on Exteriority, trans. by A. LINGIS, The Hagne - Boston - London, Martinus Nijhoff, , Une éthique de la souffrance, in J.-M. VON KAENEL & B. AJCHENBAUM-BOFFETY (eds.), Souffrances. Corps et âme, épreuves partagées, Paris, Éditions Autrement, 1994, LIÉGEOIS, A., De ethiek van de lichamelijke aanrakingen tijdens de pastorale begeleiding, in G. VAN EDOM (ed.), Lichaam en levensadem. Pastorale zorg voor de hele levende mens (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie), Antwerpen, Halewijn, 2010, , Informatie uitwisselen of geheimhouden? Een pleidooi voor een voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim van de pastor, in Pastorale Perspectieven 148 (2010) nr. 3, , Pastoraat tussen vrijplaats en integratie, in A. LIÉGEOIS, K. DEMASURE & K. DE FRUYT (eds.), Geestkracht. Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg, Antwerpen, Halewijn, 2004, , Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg, Leuven, Lannoo Campus, LIPARI, L., (In)vocation: Listening Others to Speech, in M. RIEMSLAGH et al. (eds.), After You, Leuven, Peeters, 2011, in progress , Listening for the Other: Ethical Implications of the Buber-Levinas Encounter, in Communication Theory 14 (2004) nr. 2, , Listening Otherwise: The Voice of Ethics, in The International Journal of Listening 23 (2009) LIPTON, B., De biologie van de overtuiging. Hoe je gedachten je leven bepalen, trans. by G. DE WIT, Deventer, Ank-Hermes, LITTLEJOHN, S. & DOMENICI, K., Systemic Questions: The Importance of "Us", in K. GERGEN, S. SCHRADER & M. GERGEN (eds.), Constructing Worlds Together. Interpersonal Communication as Relational Process, Boston e.a., Pearson Education, 2009, LOFTUS, E., The Reality of Repressed Memories, in American Psychologist 48 (1993). LOHSE, T., Het bondige gesprek. Praktische hulp bij advisering en pastoraat, Heerenveen, Protestantse pers, LOOTENS, D. (ed.), Daar doe ik het voor! Zorg voor de hele mens, Antwerpen, Halewijn, , Leven in tegenspraak. Perspectieven op pastorale vorming (Doctoraatsverhandeling), Vallendar, LYNCH, G., Pastoral Care & Counselling (Ethics in Practice), London - Thousand Oaks - New Delhi, Sage Publications, MACINTYRE, A., Moral Pluralism without Moral Relativism, MAGIELS, G., Het brein. Honderd jaar na Freud, Berchem, EPO, MARCEL, G., Om de menselijke waardigheid, Utrecht, Bijleveld, MCGEE, D., DEL VENTO, A. & BEAVIN BAVELAS, J., An Interactional Model of Questions as Therapeutic Interventions, in Journal of Marital and Family Therapy 31 (2005) nr. 4, MCGRAW, L. A., ZVONKOVIC, A. M. & WALKER, A. J., Studying Postmodern Families: A Feminist Analysis of Ethical Tensions in Work and Family Research, in Journal of Marriage and Family 62 (2000) nr. 1, MCLEOD, J., An Introduction to Counselling, 3th ed., Berkshire, Open University Press, MCNAMEE, S., Reflections on Critical Moments as Transformations, in Negotiation Journal 20 (2004) nr. 2, MEIJERS, T., Zwijgen maakt spreken mogelijk. Over de geheimhoudingsplicht in het pastoraat, in Tijdschrift voor Praktische Theologie 30 (2003) nr. 3, MENKEN-BEKIUS, C., Rituelen in het individuele pastoraat. Een praktisch-theologisch onderzoek, Kampen, Kok, , Werken met rituelen in het pastoraat, Kampen, Kok, MENKEN-BEKIUS, C. & SCHAAP-JONKER, H., Ervaring leert. De casus als instrument voor theoloog, pastor en geestelijk verzorger, Kampen, Kok, MENKEN-BEKIUS, C. & VAN DER MEULEN, H., Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, Kampen, Kok, MEULINK-KORF, H. & VAN RHIJN, A., De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op pastoraat, Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, , De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat, Zoetermeer, Meinema, MICHIELSEN, M., Vertrouwen en betrouwbaarheid in partnerrelatietherapie, in M. MICHIELSEN, W. VAN MULLIGEN & L. HERMKENS (eds.), Leren over leven in loyaliteit. Over contextuele hulpverlening, Leuven - Amersfoort, Acco, 1998, MICHIELSEN, M., VAN MULLIGEN, W. & HERMKENS, L. (eds.), Leren over leven in loyaliteit. Over contextuele hulpverlening, Leuven - Amersfoort, Acco, MILLER, A., Het drama van het begaafde kind. Op zoek naar het ware zelf, trans. by T. DAVIDS, Houten, Van Holkema en Warendorf, 1998 (repr. 21ste).

7 XXV -----, Zelfkennis in ballingschap. De verdringing van de kindertijd, tot welke prijs?, trans. by T. DAVIDS, Houten, Het Wereldvenster, MILLER, W. & ROLLNICK, S., Motiverende gespreksvoering. Een methode om mensen voor te bereiden op verandering, 3 ed., Gorinchem, Ekklesia, MINDERHOUD, J., Luisteren is een kunst. Over het voeren van verschillende gesprekken in het pastoraat, Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, MITCHELL, J., Case and Situation Analysis, in T. EVENS & D. HANDELMAN (eds.), The Manchester School: Practice and Ethnographic Praxis in Anthropology, New York - Oxford, Berghahn Books, 2006, MONBOURQUETTE, J., Bevriend met je schaduw, je onbeminde zijde, 2 ed., trans. by W. MEEUS, Averbode, Kok, MONTEIRO DOS SANTOS, A., Miracle Moments. The Nature of the Mind's Power in Relationships and Psychotherapy, Lincoln, iuniverse, MOOREN, J., Emoties, in J. DOOLAARD (ed.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging, Kampen, Kok, 2006, , Geestelijke verzorging en psychotherapie, Baarn, Ambo, MOSCHELLA, M. C., Ethnography as a Pastoral Practice. An Introduction, Cleveland, The Pilgrim Press, NARVAEZ, D., Using Discourse Processing Methods To Study Moral Thinking, in Educational Psychology Review 11 (1999) nr. 4, NARVÁEZ, D., Human Flourishing and Moral Development: Cognitive Science and Neurobiological Perspectives on Virtue Development, in L. P. NUCCI & D. NARVÁEZ (eds.), Handbook of Moral and Character Education, 2008, , Moral Text Comprehension: Implications For Education And Research, in Journal of Moral Education 30 (2001) nr. 1, , Triune Ethics: The Neurobiological Roots of Our Multiple Moralities, in New Ideas in Psychology 26 (2008) nr. 1, NAUER, D., Seelsorge. Sorge um die Seele, 2de ed., Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, , Van geestelijke verzorging naar christelijke zielzorg. Pleidooi voor een hedendaags zielzorgconcept, Tilburg, Theologische Faculteit Tilburg, NICOLAI, N., Overdracht en tegenoverdracht bij traumabehandelingen, in P. AARTS & W. VISSER (eds.), Trauma, Diagnostiek en Behandeling, Houten - Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1999, NILS, G. H., Sundén's Role Theory and Glossolalia, in Journal for the Scientific Study of Religion 26 (1987) nr. 3, NOUWEN, H., Een levende heenwijzing: dienst en gebed in aandenken aan Jezus Christus, trans. by J. MEES, Baarn, Voorhoeve, NUSSBAUM, M., Emotions and the Origins of Morality, in W. EDELSTEIN & G. NUNNER-WINKLER (eds.), Morality in Context, 137, Amsterdam, Elsevier, 2005, O'CONNOR, T. et al., In the Beginning: A Canadian Ethnographic Study on Sources and Definitions of Spiritual Reflection used by Health Care Professionals who are not Chaplains, in Journal of Pastoral Care & Counseling 64 (2010) nr. 1, O'MURCHU, D., Adult Faith Development, in (2010) nr. 30 december , Adult Faith. Growing in Wisdom and Understanding, New York, Orbis Books, , Armoede, celibaat en gehoorzaamheid. Een radicale optie voor het leven, trans. by L. DEBROEY, Averbode, Berne, , Evolutionary Faith. Rediscovering God in Our Great Story, New York, Orbis Books, , Incarnation: Some Evolutionary Thoughts, in (2010) nr. 30 december , Jesus in the Power of Poetry, New York, Crossroad, , Let's Get Rid of "The Kingdom of God", in (2010) nr. 30 december , Quantum Theology. Spiritual Implications of the New Physics, New York, The Crossroad Publishing Company, OLIVEIRA, A., SADLER, T. & SUSLAK, D., The Linguistic Construction of Expert Identity in Professor-Student Discussions of Science, in Cultural Studies of Science Education 2 (2007) nr. 1, OPIE, A., Qualitative Research, Appropriation of the 'Other' and Empowerment, in Feminist Review (1992) nr. 40, ORTEGA, L., For What and for Whom Is Our Research? The Ethical as Transformative Lens in Instructed SLA, in Modern Language Journal 89 (2005) nr. 3, PATTYN, B., De consequenties van de openingszet, in Ethische Perspectieven 18 (2008) nr. 3, , Woord vooraf. De meerduidigheid van ethiek, in Ethische Perspectieven 14 (2004) nr. 1, 1-2. PEETERS, S., De gave van de lach. Christendom, pastoraat en humor (Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven), Leuven, PHILIBERT, P. J., Relation, Consensus, and Commitment as Foundations of Moral Growth, in New Ideas in Psychology 5 (1987) nr. 2, PIPER, H.-C., Gesprekken met stervenden. Een pastorale aanpak, Antwerpen - Amsterdam, Patmos, POLAND, B. D., Transcription Quality as an Aspect of Rigor in Qualitative Research, in Qualitative Inquiry 1 (1995) nr. 3, POLSPOEL, A., Wenen om het verloren ik. Over de verwerking van het verlies van een dierbare en de hulpverlening aan rouwenden, 5de ed., Hilversum, Gooi en Sticht, 1989.

8 XXVI PORGES, S. W., The Polyvagal Theory: Phylogenetic Contributions to Social Behavior, in Physiology & Behavior 79 (2003) nr. 3, POTTER, W. J. & LEVINE-DONNERSTEIN, D., Rethinking Validity and Reliability in Content Analysis, in Journal of Applied Communication Research 27 (1999) nr. 3, PRUYSER, P., De pastor als diagnosticus, Haarlem, De Toorts, RAMSEY, N., Pastoral Diagnosis. A Resource for Ministries of Care and Counseling, Minneapolis, Fortress Press, RANDALL, W. L., PRIOR, S. M. & SKARBORN, M., How Listeners Shape What Tellers Tell: Patterns of Interaction in Lifestory Interviews and their Impact on Reminiscence by Elderly Interviewees, in Journal of Aging Studies 20 (2006) nr. 4, RAPLEY, T., Doing Conversation, Discourse and Document Analysis, 2 ed., London, Sage, RATCLIFF, D., Analytic Induction as a Qualitative Research Method of Analysis, in (1994); RICHARDS, L., Handling Qualitative Data, London - Thousand Oaks - New Delhi, Sage Publications, RICHARDSON, F. C., Virtue Ethics, Dialogue, and "Reverence", in American Behavioral Scientist 47 (2003) nr. 4, RIEMSLAGH, M., Beleving en betekenis: zoeken naar zin na abortus, in T. DEHAENE (ed.), Zwangerschap uitgewist? Over beleving en begeleiding na abortus, Leuven, Davidsfonds, 1998, , Bemiddelen? Als pastor? Van waaruit en waartoe?, in Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie 37 (2010) nr. 4, , Beveiligingsdrang, gehechtheid of verbeeldingskracht. Het verband tussen de structuur van onze hersenen en het verloop van pastorale gesprekken, in G. VAN EDOM (ed.), Lichaam en levensadem. Pastorale zorg voor de hele levende mens, Antwerpen, Halewijn, 2010, , Bibliodrama en geloofsintegratie. Een vergelijking van twee bibliodrama methoden (Onuitgegeven jaarscriptie 4de jaar theologie Centrum voor Kerkelijke Studies), Leuven, juni , Bespreking van Expert Seminar "After You": The Ethics of the Pastoral Counselling Process, in Ephemerides Theologicae Lovanienses 86 (2010) nr. 1, , Ethiek in het pastorale gespreksproces. Op weg naar een geïntegreerde empirische ethiek, in Pastorale Perspectieven 38 (2008) nr. 1, , The Face-to-Face as Asymmetrical and Reciprocal Revelation: Founding the Ethics of the Process of Pastoral Counselling in the Footsteps of Levinas, in R. BURGGRAEVE (ed.), The Awakening to the Other. A Provocative Dialogue with Emmanuel Levinas, Leuven - Dudley, MA, Peeters, 2008, , "Het is de overdracht van een geheim". Doelstellingen in pastorale gesprekken, in Pastorale Perspectieven 146 (2010) nr. 1, , Mag ik aborteren?, in C. MENKEN-BEKIUS & H. VAN DER MEULEN (eds.), Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, Kampen, Kok, 2007, , Pastoraat en pastorale supervisie. Uit dialoog geboren (Werkstuk ter verkrijging van de bevoegdheid van KPV supervisor, Raad voor Klinische Pastorale Vorming), Amersfoort, , Warm en kritisch middenin de Kerk. Een gesprek over ruimte in veelvoud, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 57 (2001) nr. 1, , Werken vanuit een eigen pastoraal paradigma, in Pastorale Nieuwsbrief 132 (2006) nr. 3, 8-19 met bijlage. RIEMSLAGH, M. et al., The 'METHODIC' Exploration of the Ethical and Spiritual Dimension in Interaction: the Cycle of Encounter, in Journal for Pastoral Care and Counselling in process (2011). RIEMSLAGH, M., LIÉGEOIS, A. & BURGGRAEVE, R., De onzichtbare filter in morele gespreksvoering. Vergelijking tussen een socratische en een contextuele dialoog, in Tijdschrift voor Praktische Theologie 34 (2007) nr. 3, RIEMSLAGH, M. & VANMECHELEN, B., Abortus voorgoed voorbij? Een hulpverleningsmodel, Leuven, Lannoo Campus, RIMBAUT, G., Soutenir une démarche spirituelle en milieu hospitalier, Brussel - Montreal, Lumen Vitae - Novalis, ROBINSON, W. S., The Logical Structure of Analytic Induction, in American Sociological Review 16 (1951) nr. 6, ROGERS, C. & STEVENS, B., Intermenselijk: Problemen van het menszijn, trans. by M. FERGUSON, Amsterdam, Bert Bakker, 1977 (repr. 5de). ROSCAM ABBING, P., Gespreksbeleid in de pastorale zorg, Utrecht, Erven J. Bijleveld, z.j. ROSENSTOCK-HUESSY, E., Speech and Reality, 2nd ed., Argo Books, ROSENSTOCK-HUESSY, E. & BUBER, M., Time and History of Man, SAMPSON, E., Celebrating the Other. A Dialogic Account of Human Nature, Ohio, Taos Institute, SANDERS, P., First steps in Counselling. A students' companion for basic introductory courses, 3th ed., Glasgow, PCCS Books, SCHENDERLING, J., Beroepsethiek voor pastores, Budel, Damon, SCHILLEBEECKX, E., Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding, Bloemendaal, Nelissen, SCHLATMANN, T. & SILLEVIS SMITT, M., Geloven in de buurt. Een boekje over buurtpastoraat, Ootmarsum, Van der Ros Communicatie, SCHMIDT, W., S., Encompassing Spirit: A Theological Source for Pastoral Practice, in Journal of Pastoral Theology 15 (2005) nr. 1, SCHÖN, D. A., The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action, U.S.A., Basic Books, 1983.

9 XXVII SCHOTSMANS, P., Handboek medische ethiek, Leuven, Lannoo Campus, SCHOUPPE, H., Algemene psychologie: een inleiding in de functieleer, Assen, Van Gorcum, SEARLE, J. R., Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, 19 ed., Cambridge, New York, Melbourne, Press Syndicate of the University of Cambridge, , Wat is een taalhandeling?, in F. VAN EEMEREN & W. KONING (eds.), Studies over taalhandelingen, Amsterdam, Boom Meppel, 1981, SEGUIN, A., Love and Psychotherapy, New York, Libra Publishers, SHAPIRO, F. & SILK FORREST, M., EMDR. Vernieuwende therapie tegen angst, stress en trauma, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, SHOTTER, J., Conversational Realities. Constructing Life Through Language, London, Sage, SIM, J. & WRIGHT, C., The Kappa Statistics in Reliability Studies: Use, Interpretation, and Sample Size Requirements, in Physical Therapy 85 (2005) nr. 3, SLEDSENS, R., Notities over humor in het pastoraat, in A. DILLEN & H. GEYBELS (eds.), Jeezes, da's een goeie! (Cahiers voor Praktische Theologie 9), Antwerpen, Halewijn, 2009, SMEETS, W., Spiritual Care in a Hospital Setting, Nijmegen, Radboud Universiteit, SMEETS, W. & HIJWEEGE, N., Wat heeft u toch een zwaar beroep! Positieve thema's in gesprekken met geestelijk verzorgers, in Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie 36 (2009) nr. 4, SMIT, J., Het instructieproces in pastorale supervisie (Werkstuk ter verkrijging van de bevoegdheid van KPV supervisor, Raad voor Klinische Pastorale Vorming), Heteren, , Pastoraat als tegenspraak, in Tijdschrift voor Praktische Theologie 24 (1997) nr. 3, , Tot de kern komen. De kunst van het pastorale gesprek, Kampen, Kok, SMITH, J. A., Reflecting on the Development of Interpretative Phenomenological Analysis and its Contribution to Qualitative Research in Psychology, in Qualitative Research in Psychology 1 (2004) nr. 1, SPARRER, I. & VARGA VON KIBÉD, M., Miracle, Solution and System. Solution-Focused Systemic Structural Constellations for Therapy and Organisational Change, Cheltenham, Solutions Books, SPENCER, I., A Pastor's Sketches. Conversations with Anxious Souls Concerning the Way of Salvation, Vestavia Hills, Solid Ground Books, 1850 (repr. 2001). STAVEMANN, H., Sokratische Gesprächsführung in Therapie und Beratung, Weinheim, Basel, Belin, Beltz Verlag, STEVENS, J., Gezien en beluisterd worden heelt de mens. Over persoonlijke begeleiding, Antwerpen - Apeldoorn, Garant, STEVENS, J. et al., In gesprek met een ander. Het pastorale gesprek opnieuw ter sprake, Averbode - Apeldoorn, Altiora, STEWART, J. & ZEDIKER, K., Dialogue as Tensional, Ethical Practice, in Southern Communication Journal 65 (2000) nr. 2-3, STOFFER, R., Demoralisatie en de mislukte missie. In de voetsporen van Jerome D. Frank, in Tijdschrift voor Psychotherapie 27 (2001) nr. 5, STONE, H., Crisiscounseling, trans. by W. WITTEVEEN, Haarlem, De Toorts, STROEKEN, H., Het hulpverlenerssyndroom, in Tijdschrift voor Praktische Theologie (1982) nr. 1, SUNDÉN, H., Gott Erfahren. Das Rollenangebot der Religionen, Gütersloh, Mohn, SUTTON, J. & STEWART, W., Learning to Counsel. Develop the Skills, Insight and Knowledge to Counsel Others, 3th ed., Oxford, How To Books, SWINTON, J. & MOWAT, H., Practical Theology and Qualitative Research, London, SCM Press, TAYLOR, S., Het knuffelinstinct. Over de essentiële rol van liefde en vriendschap in de evolutie van de mens, Amsterdam/Antwerpen, Contact, TEN HAVE, H., Autonomie, in J. DOOLAARD (ed.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging, Kampen, Kok, 2006, TIELEMAN, D., Secularisatie en herinterpretatie van geloof, in J. DOOLAARD (ed.), Nieuw Handboek geestelijke verzorging, Kampen, Kok, 2006, TIMMERMAN, G., Respect for Autonomy and Authenticity: The Pastor's Responsiveness to the Person of the Pastoree, in Ethical Perspectives 17 (2010) nr. 2, TOMASELLO, M., Understanding and Sharing Intentions: The Origins of Cultural Cognition, in The Behavioral and Brain Sciences 28 (2005) nr. 5, TOOBY, J., COSMIDES, L. & PRICE, M., Cognitive Adaptations for N-Person Exchange: The Evolutionary Roots of Organizational Behavior, in Managerial and Decision Economics 27 (2006) nr. 2-3, TREMBLAY, S., Le dialogue pastoral (Pédagogie pastorale), 5, Ottawa, Novalis - Lumen Vitae, VAN 'T SPIJKER-NIEMI, A., Help! Ben ik verliefd? Seksualiteit in de pastorale relatie, in Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie (2010) nr. 2, VAN ATTEKUM, M., Aan den lijve. Lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso, Lisse, Swets & Zeitlinger, VAN DE LAGEMAAT, J., De pastor als leerling. Mentoraat als een effectieve vorm van begeleiding van beginnende pastores, die ten doel heeft te leren aan ervaring (Werkstuk ter verkrijging van de bevoegdheid van KPV supervisor, Raad voor Klinische Pastorale Vorming), Amsterdam, VAN DE SPIJKER, H., Pastorale competentie. Mogelijkheden en moeilijkheden van het pastor-zijn, 84, Heerlen, Poimen, VAN DEN BERGH, B., To Become or To Be? The Duality of Neurodevelopment has a Perinatal and therefore also a Societal Dimension, Tilburg, Tilburg University 2010.

10 XXVIII VAN DEN BLINK, H., Pastorale counseling en spiritualiteit. Een contextuele benadering (Geestelijke Volksgezondheid), Tilburg, KSGV, VAN DER HART, O., Afscheidsrituelen. Achterblijven en verdergaan, Lisse, Swets & Zeitlinger, , Rituelen in psychotherapie: overgang en bestendiging, Houten - Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, VAN DER KOLM, G. J., Als grote woorden tekort schieten. Commentaar op kernvragen, Kampen, Kok, VAN DER SCHEER, L. & WIDDERSHOVEN, G., Geïntegreerde empirische ethiek: het einde van de normatieve ethiek?, in Ethische Perspectieven 14 (2004) nr. 1, VAN DER STRAETE, I. & PUT, J., Beroepsgeheim en hulpverlening, Brugge, Die Keure, VAN DER VEN, J. A., De identiteit van pastorale counseling, in Tijdschrift voor Praktische Theologie 18 (1991) nr. 2, , An Empirical or an Normative Approach to Practical-Theological Research?, in J. A. VAN DER VEN & M. SCHRERER-RATH (eds.), Normativity and Empirical Research in Theology (Empirical Studies in Theology), Leiden, Brill, , Het morele zelf. Vorming en ontwikkeling, Kampen, Kok, , Morele en religieuze narrativiteit in de pastorale counseling, in S. KÖRVER (ed.), Corrigerende Ervaringen. Leren in Klinische Pastorale Vorming en Pastorale Supervisie, Eindhoven, Centrum voor Voortgezette Pastorale Educatie, 1998, , Nogmaals: Pastoraat in maat en getal, in Tijdschrift voor Praktische Theologie 21 (1994) nr. 5, , Paradigmenentwicklung in der Praktischen Theologie, Kampen - Weinheim, Kok - Pharos, , Pastoraal perspectief. Vorming tot reflectief pastoraat, Kampen, Kok, , Pastorale Protocolanalyse I. Pastoraat in vernieuwing, in Tijdschrift voor Praktische Theologie 20 (1993) nr. 5, , Pastorale protocolanalyse II, Pastoraat in maat en getal, in Tijdschrift voor Praktische Theologie 21 (1994) nr. 1, , Pastorale protocolanalyse III, Pastoraat naar zin en betekenis, in Tijdschrift voor Praktische Theologie 21 (1994) nr. 1, VAN EDOM, G., 'Opdat ze leven mogen bezitten en wel in overvloed...' Een moderne multidimensionale benadering van pastoraal, in Pastorale Nieuwsbrief 136 (2007) nr. 3, VAN GORP, B., The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In, in Journal of Communication 57 (2007) , Where is the Frame? Victims and Intruders in the Belgian Press Coverage of the Asylum Issue, in European Journal of Communication 20 (2005) nr. 4, VAN HEIJST, A., Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning, Kampen, Klement, VAN KESSEL, L., Kolbs typologie van leerstijlen. Een hulpmiddel voor begeleiding van het leren van supervisanten, in Opleiding en Beroep 7 (1990) nr. 2, VAN KNIPPENBERG, T., Existentiële zielzorg. Tussen naam en identiteit, Zoetermeer, Meinema, , Tussen Naam en Identiteit. Ontwerp van een model voor geestelijke begeleiding, Kampen, Kok, VAN LOON, R., Symbolen in het zelfverhaal. Een interpretatiemodel met behulp van de zelfconfrontatiemethode, Assen, Van Gorkum, VAN MARWIJK, F., Manipuleren kun je leren, Haystack, 2008 (repr. 7de). VAN STRIEN, P., Praktijk als wetenschap. Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk handelen, Assen - Maastricht, Van Gorcum, VAN THIEL, G. & VAN DELDEN, J., Reflective Equilibrium as a Normative Empirical Model, in Ethical Perspectives 17 (2010) nr. 2, VAN WIERINGEN, R., Gaande het gesprek. Domeinanalytische benadering van het individuele pastoraal gesprek (doctoraatsverhandeling Godgeleerdheid, Universiteit van Tilburg), Tilburg, VANDECREEK, L., BENDER, H. & JORDAN, M., Research in Pastoral Care and Counseling. Quantitative and Qualitative Approaches, Oregon, WIPF & STOCK, VANDENHOECK, A., Op de kaart! Registratie vanuit pastoraal perspectief, in Pastorale Perspectieven 143 (2009) nr. 2, , Oskar De Visch is overleden - Humor in de pastorale zorg, in A. DILLEN & H. GEYBELS (eds.), Jeezes, da's een goeie! (Cahiers voor Praktische Theologie 9), Antwerpen, Halewijn, 2009, VELEMA, W., Verdiept pastoraat: Het voeren van een pastoraal gesprek, Heerenveen, Groen, VERGOUWEN, C., Een hemelsbrede gelijkenis. Geloofsopvoeding in godsdienstpsychologisch perspectief, Kampen, Kok, VERHEULE, A., Angst en bevrijding. Theologisch en psychologisch handboek voor pastorale werkers, 2 ed., Baarn, Callenbach, VERMUYTEN, S., Broeder Onmacht, in Pastorale Nieuwsbrief (2006) nr. 133, VGVZ, Beroepsstandaard, in (2002) WAAIJMAN, K., Spiritualiteit als godmenselijk betrekkingsgebeuren, in P. DE MEY & J. HAERS (eds.), Theologie en spiritualiteit: het gesprek heropend, Leuven, Acco, 2004, , Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden, 3 ed., Kampen, Kok, WHITEHEAD, A., Process and Reality. An Essay in Cosmology, New York, The Free Press, WINDISCH, H., Sprechen Heiβt Lieben. Eine Praktisch-Theologische Theorie des Seelsorgerlichen Gesprächs (Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge), Echter, WOLLANTS, G., De gevaarlijke (on)macht van de hulpverleners, in Facultatief. Informatieblad van de faculteit voor mens en samenleving 12 (1984) nr. 1, 1-4.

11 XXIX YIN, R. K., Case Study Research. Design and Methods (Applied Social Research Methods Series), Newbury Park - London - New Delhi, Sage Publications, 1989 (repr. 5). ZIJLSTRA, W., De crisis van de zingeving in pastoraat en psychotherapie, in E. PLANTIER & T. MOORMAN (eds.), Vol vuur voor het pastoraat, Zoetermeer, Meinema, 1992, , Klinische Pastorale Vorming, Nijmegen, Dekker & van de Vegt, ZNANIECKI, F., The Method of Sociology, 2de ed., New York, Octagon Books, ZUIDBERG, G., De God van de pastor. Onderzoek naar de spiritualiteit van pastores, Utrecht, In eigen beheer, ZUIDGEEST, P., Levensbeelden. Markante metaforen in het levensverhaal, aanknopingspunten voor pastorale begeleiding en hulpverlening, Kampen, Kok, 1986.

ZORG EN NORMATIVITEIT

ZORG EN NORMATIVITEIT Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology 69(4), 443-469. doi: 10.2143/BIJ.69.4.2033340 2008 by Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology. All rights reserved. ZORG

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Filosofie en psychologie. Aanwinsten van Anet Periode 2011/05

Filosofie en psychologie. Aanwinsten van Anet Periode 2011/05 Filosofie en psychologie. Aanwinsten van Anet Periode 2011/05 Filosofie A companion to Hegel / [edit.] Stephen Houlgate ; [edit.] Michael Baur. Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, 2011. 649 p. (Blackwell

Nadere informatie

KOM JE DE LEERLINGEN TEGEN OF JEZELF? Reflectie op beroepsidentiteit als essentieel onderdeel van de lerarenopleiding

KOM JE DE LEERLINGEN TEGEN OF JEZELF? Reflectie op beroepsidentiteit als essentieel onderdeel van de lerarenopleiding KOM JE DE LEERLINGEN TEGEN OF JEZELF? Reflectie op beroepsidentiteit als essentieel onderdeel van de lerarenopleiding Hildelien Verkuyl Fred Korthagen Gepubliceerd in: VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book Non-Fictie - 000 2014-50-5607 Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book The library beyond the book / Jeffrey T. Schnapp, Matthew Battles. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014.

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Mens- en maatschappijvisie

Mens- en maatschappijvisie Mens- en maatschappijvisie Een visie biedt ons een kader dat ons denken en ons handelen richting geeft. Het biedt ons denken een vertrekpunt en ons handelen een eindpunt. Ook outreachend werken moet vertrekken

Nadere informatie

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse Jaargang 11/1

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse Jaargang 11/1 Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse Jaargang 11/1 ISSN: 1568-0290 Maart 2001 Colofon Het Bulletin is een uitgave van de Stichting Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Prof. dr. Anna M. T. Bosman. Hilversum, the Netherlands

Curriculum Vitae. Prof. dr. Anna M. T. Bosman. Hilversum, the Netherlands Curriculum Vitae Prof. dr. Anna M. T. Bosman Hilversum, the Netherlands December 2011 CONTENT PERSONAL PARTICULARS... 3 ACADEMIC EDUCATION... 3 ACADEMIC CAREER: RESEARCH... 4 HISTORY, AREA, AND FUTURE

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. Referenties

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. Referenties R 209 210 Ruim baan voor creatief talent Abbott, A. (1988), The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labour, Chicago, US en London, UK: The University of Chicago Press. Abbott, A.

Nadere informatie

CLIENT-CENTRED CARE. Balancing between perspectives of clients and nurses in home care

CLIENT-CENTRED CARE. Balancing between perspectives of clients and nurses in home care CLIENT-CENTRED CARE Balancing between perspectives of clients and nurses in home care The publication of this thesis was financially supported by Hogeschool Zuyd, Nolet Consultancy BV, Orbis medisch en

Nadere informatie

Wat is spel? Definitie van spel Spelcategorieën

Wat is spel? Definitie van spel Spelcategorieën 1 Wat is spel? Definitie van spel Over de definitie van spel is men het in de literatuur niet eens. Uit een meta- analyse over onderzoek naar spel blijkt dat de term spel onzorgvuldig wordt gebruikt (Cheng

Nadere informatie

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015 Books 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 12 How markets work and fail, and what to make of them, Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

Nadere informatie

Lost Lost in translation?

Lost Lost in translation? Non-Fictie - 200 2014-41-4831 Lost Lost in translation? Lost in translation? : de (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving / onder redactie van Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Ryan van Eijk.

Nadere informatie

DE KRITIEK VAN DAVID RAY GRIFFIN OP HET WETENSCHAPPELIJK

DE KRITIEK VAN DAVID RAY GRIFFIN OP HET WETENSCHAPPELIJK FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE DEPARTEMENT WIJSBEGEERTE DE KRITIEK VAN DAVID RAY GRIFFIN OP HET WETENSCHAPPELIJK NATURALISME EN ZIJN WHITEHEADIAANS ALTERNATIEF Promotor: Prof. dr. Luc Braeckmans Verhandeling

Nadere informatie

Spiritualiteit voor en door de huisarts.

Spiritualiteit voor en door de huisarts. Spiritualiteit voor en door de huisarts. Dr. Liesbeth Smeets Promotor: Prof. Bert Aertgeerts Co promotoren: Prof. Jan De Lepeleire en Dr. Mieke Vermandere Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Curriculum Vitae Kees van den Bos March 2014

Curriculum Vitae Kees van den Bos March 2014 Curriculum Vitae Kees van den Bos March 2014 Psychology Department: Heidelberglaan 1, Room E2.23 3584 CS Utrecht, The Netherlands Phone: +31 30 253 3460 / 3666 E-mail: k.vandenbos@uu.nl http://vandenbos.socialpsychology.org

Nadere informatie

Handelen in hoop. Geestelijk leiderschap en christelijke presentie in een post-christelijke samenleving. Lectoraat Geestelijk Leiderschap

Handelen in hoop. Geestelijk leiderschap en christelijke presentie in een post-christelijke samenleving. Lectoraat Geestelijk Leiderschap Handelen in hoop Geestelijk leiderschap en christelijke presentie in een post-christelijke samenleving Lectoraat Geestelijk Leiderschap Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Lectorale rede Handelen in hoop 5 1.

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Thema s : Algemeen Architectuur Beeldende Kunst Biotechniek Communicatie / Talen Economie Filosofie Game Design Geschiedenis Gezondheidszorg Handboeken Secundair

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet.

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet. Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Wijsbegeerte M Wijsbegeerte Bep. Wet. Geb. 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

McCandless, David Knowledge is beautiful

McCandless, David Knowledge is beautiful Non-Fictie - 000 2015-12-1456 McCandless, David Knowledge is beautiful Knowledge is beautiful / David McCandless. - [1e oplage]. - London : William Collins, 2014. - 255 pagina's : illustraties ; 26 cm.

Nadere informatie