IAEVG CONFERENTIE 3-6 OKTOBER 2012 IMPRESSIE VAN 10 NEDERLANDSE DEELNEMERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IAEVG CONFERENTIE 3-6 OKTOBER 2012 IMPRESSIE VAN 10 NEDERLANDSE DEELNEMERS"

Transcriptie

1 IAEVG CONFERENTIE 3-6 OKTOBER 2012 IMPRESSIE VAN 10 NEDERLANDSE DEELNEMERS

2 Inhoud Inleiding 5 Nederlandse deelnemers 6 Interviews Nederlandse deelnemers 9 Colofon Thema reports deelnemers 13 Career Guidance in a Globalised World 13 Career Guidance for Skills Development, Functioning Labour Markets, and Social Inclusion 14 Providing Career Management Skills - New All-age Services and Diversity Related Concepts 16 Theorieën voor LOB 18 Modern Technology for Future Oriented Inclusive Guidance Services and Delivery 20 Quality Development in Career Guidance; Competences, Qualifications, Ethical and Professional Behaviour of Guidance Practitioners 22 Measuring the immeasurable; Outcomes and Impact of Career Guidance and Counselling Interventions; prove it works 24 Policy for coherent and transparant guiding systems: national and international developments and systems 25 Nawoord 26 Titel IAEVG conferentie 3-6 oktober 2012, impressie van 10 Nederlandse deelnemers Career guidance for social justice, prosperity and sustainable employment challenges for the 21st century Samenstelling Ad Bijlard, Jeroen Ongering, Peter den Boer, Wouter Reynaert, Jacob Stuurwold, Jan Schuitemaker, Ronald Bremer, Caroline Klein, Jan Woldendorp, Peter van Deursen Vormgeving Design Crew Uitgave december 2012 Euroguidance Nederland Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijk toestemming van de uitgever. Postbus BP s-hertogenbosch T (073)

3 Inleiding Van 3 tot en met 6 oktober 2012 vond in Mannheim de IAEVG-conferentie (International Association for Educational and Vocational Guidance) plaats, met als titel: Career guidance for social justice, prosperity and sustainable employment challenges for the 21st century. Namens Euroguidance Nederland waren tien Nederlandse loopbaanprofessionals en onderzoekers uit zowel onderwijs als arbeidsveld aanwezig om deze conferentie bij te wonen en verslag van hun bevindingen te doen. Op deze wijze dient de internationale context als spiegel én inspiratiebron voor zowel de professionals zelf als het Nederlandse loopbaanveld. Wat gebeurt er in andere landen en (hoe) kunnen wij daarvan leren? Of zijn het juist de andere landen die iets van ons kunnen leren? Naast dit inhoudelijke doel blijkt dat door een aantal dagen samen op te trekken, de professionals elkaar steeds beter leren kennen. Ook dit is door de deelnemers als een grote inspiratiebron ervaren en daarmee een goede basis voor verdere nationale en internationale initiatieven. Euroguidance wil daarin graag een verbindende rol blijven spelen. Mijzelf is een aantal initiatieven bijgebleven. Het competentieframework en curriculum ontwikkeld in het NICE-project, zie elders in deze publicatie, biedt naar mijn idee aanknopingspunten om te onderzoeken hoe dit naar de Nederlandse context vertaald zou kunnen worden. Vooral het idee van een mini-curriculum loopbaan - voor docenten, HR-managers en misschien ook ouders - vind ik erg interessant. In Canada (British Columbia) heeft de Public Employment Service (ons UWV) een indrukwekkende ICT-dienstverlening opgezet. Hiervoor worden uiteenlopende social media ingezet, maar leidend blijft de menselijke maat van gebruiker en loopbaanprofessional. Indrukwekkend vond ik ook de enorme passie van professionals uit landen als Nigeria, Pakistan en Brazilië, waar sleutelfiguren het gebrek aan loopbaandiensten proberen te keren door ongelooflijke betrokkenheid en inzet. Juist hier wordt zichtbaar dat loopbaandienstverlening direct kan bijdragen aan een betere toekomst voor de inwoners van die landen. Deze gedachte zou naar mijn idee voor alle professionals wereldwijd leidend moeten zijn. Website conferentie: https://www.iaevg-conference-2012-mannheim.com/home/ Peter van Deursen Euroguidance Nederland 4 5

4 Nederlandse deelnemers Ad Bijlard Senior trainer/consultant APS Ronald Bremer Hogeschool Utrecht; Jeroen Ongering Decaan / loopbaanbegeleider ROC Aventus; Voorzitter sectie vmbo-mbo NVS-NVL Caroline Klein Adjunct-directeur Juridische Hogeschool Avans Fontys Peter den Boer Lector Keuzeprocessen ROC West-Brabant; Onderzoeksbureau Onderzoekend Leren Jan Woldendorp Docent loopbaanontwikkeling & arbeidsintegratie bij de Academie Mens en Arbeid (AMA) van Saxion Deventer Wouter Reynaert Associate lector Fontys HRM en Psychologie Peter van Deursen Consultant Internationaal Agentschap / Euroguidance Jacob Stuurwold Programmaleider Loopbaanbegeleiding: Onderwijsontwikkeling, Informatie & Innovatie at ROC Midden Nederland Jan Schuitemaker The Careercoach Loopbaanadviseur/Talentenanalist 6 7

5 Interviews Nederlandse deelnemers Interview Ad Bijlard Deelname heeft me mooie krenten uit de pap geboden en ik heb zelf ook een bijdrage aan het programma geleverd: Improving STEM- and non traditional careers in secondary Netherlands schools in the Netherlands. Ik bezoek dit soort internationale conferenties met enige regelmaat en vind het belangrijke netwerkbijeenkomsten. Je hebt ontmoetingen met bekende en nieuwe gezichten en wisselt in de wandelgangen ervaringen met elkaar uit. Daarnaast bood het programma voldoende aanknopingspunten om nieuwe vragen te stellen die tot andere inzichten kunnen leiden, tenminste zo heb ik dat ervaren. Vanwege de schaal waarop de conferentie plaatsvond, ontkom je overigens niet aan een sterk accent op kennisoverdracht en is er logischerwijs minder aandacht en ruimte voor reflectie. Wil je dit laatste wél, dan zou je de conferentieorganisatie moeten uitnodigen om eens naar andere vormen te kijken. Dat vind ik best de moeite van het proberen waard. Interview Jeroen Ongering Hoe meten we de resultaten van ons werk: dat kan niet in harde cijfers, maar toch zou ik graag weten wat werkt. Daarover wilde ik meer horen. Tijdens de conferentie werd dat vraagstuk wat mij betreft té wetenschappelijk benaderd. Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in de methodiek maar vooral in wat meten = weten concreet oplevert. Dat zal te maken hebben met het feit dat ik een praktijkman ben en de praktijk belangrijker vind dan de theorie, ofschoon ik de vakliteratuur zeker niet links laat liggen. Voor mij was de meerwaarde van de bijeenkomst met name gelegen in het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers. En binnen de Nederlandse afvaardiging de nuttige en leerzame gesprekken over de bezochte programmaonderdelen. Voor een volgende keer heb ik me voorgenomen om tijdens een conferentie nog meer op zoek te gaan naar collega s met wie ik kan sparren over wat zij tegenkomen in hun werk. Interview Peter den Boer Voordeel van zo n groot opgezette, sterk internationale bijeenkomst is dat je een beeld krijgt van hoe er wereldwijd over loopbaanbegeleiding gedacht wordt. Dan zie je vervolgens ook hoe de Nederlandse situatie zich hiertoe verhoudt. Voor mij lag de kern van de conferentie bij een holistische benadering, waarin de ontwikkeling van individuele talenten voorop staat. Dat sluit aan bij mijn opvattingen en in die zin was Mannheim dus een feest der herkenning. De ervaring in Nederland is dat vmbo en mbo redelijk tot goed slagen in het organiseren van bedrijfsbezoeken en stages, maar dat de verwerking van die ervaring ontbreekt (vmbo) of alleen beroepsgericht is (mbo). Er is nu veel aandacht voor de vraag hoe de verwerking van dat soort ervaringen moet. Is reflectie daar het goede middel voor en hoe ziet een goed reflectiegesprek er dan uit? Daar gebeurt nu veel onderzoek naar en lopen we in het Nederlandse taalgebied wellicht wat voor. Interview Wouter Reynaert Ik houd me momenteel onder meer bezig met het thema duurzame inzetbaarheid van mensen met een beperking binnen reguliere arbeid. Conferenties als die in Mannheim vormen een ideale gelegenheid om vakbroeders en -zusters van over de hele wereld te ontmoeten. De gesprekken die we dan voeren, zijn vaak zeer inspirerend en verhelderend. Wat mij onder andere sterk is bijgebleven, was de lezing van Anuradha Bakshi uit India. De plaats en betekenis van spiritualiteit in de werkomgeving is door haar onderzocht. Het betreft een terrein dat in het westen nog vrijwel onontgonnen is, ongetwijfeld omdat het als te weinig wetenschappelijk ervaren wordt. Werkplezier is een ander thema dat tijdens de conferentie is aangesneden, iets wat ook past binnen duurzame inzetbaarheid. Want wie met passie zijn of haar werk doet, houdt dat ook langer en gemotiveerder vol. Interview Jacob D. Stuurwold In mijn werk houd ik me bezig met toegepast onderzoek, dus de vertaling ervan naar de praktijk. Positief aan de conferentie vond ik de rijkdom aan thema s die geboden werd en ook dat er veel collega s uit de praktijk van ons werkveld waren. Ik heb gesprekken gevoerd die heel stimulerend waren en mijn visie op bepaalde onderwerpen hebben verrijkt. Nadeel was de consumptieve opzet, met vooral eenrichtingsverkeer vanuit de sprekers. De presentaties die ik heb bijgewoond, hebben me vooral bevestigd in mijn opvattingen. Wat mij aanspreekt, is de integrale benadering van compententies en het uitgangspunt dat mensen zélf verantwoordelijk zijn voor het managen van hun loopbaan. Daarnaast sta ik diversiteit in benadering voor, met de inzet van meer disciplines dan alleen loopbaanontwikkeling. Dit werkt absoluut stimulerend op de professionalisering van het vak. 8 9

6 Interview Jan Schuitemaker Wat mij betreft, is de belangrijkste opdracht voor onze beroepsgroep ná de conferentie: ga verder met het nu nog prille begin van een kruisbestuiving tussen theorie en praktijk. In Mannheim werd veel voornamelijk vanuit onderzoek en theorie aangevlogen en te weinig met de praktijk van loopbaanadviseurs als uitgangspunt. Die dagelijkse gang van zaken zou basis moeten zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die bepalen hoe (on)succesvol een loopbaanadviestraject is. Wat ik daarom graag zou zien, is dat er meetfactoren worden ontwikkeld om het rendement van onze inspanningen aan te tonen. Mijn hoop voor de conferentie was gevestigd op onderzoekers die aan de slag waren gegaan met de ontwikkeling van een model. Daarin ben ik teleurgesteld, dat is niet gelukt. Het is een handschoen die we dan maar zelf moeten oppakken, graag samen met andere Nederlandse deelnemers. Interview Ronald Bremer Voor mij was een eye opener dat er landen zijn waarin loopbaanbegeleiding voor kwetsbare groepen structureel en kwalitatief goed is opgezet. Denk aan armen en mensen met een beperkte mobiliteit. Daar kunnen we in Nederland nog wel wat van leren, en ik ook in mijn werkzaamheden. Een ander pluspunt was om van andere deelnemers te horen hoe er in hun land aangekeken wordt tegen een onderwerp als ICT-toepassingen in studie- of loopbaanbegeleiding. E-coaching kan vanwege de laagdrempeligheid een prima opstap zijn naar persoonlijke begeleiding. Wat aansluit bij mijn eigen ervaring is dat het goed werkt om mensen hun verhalen te laten doen; zo haal je het meeste uit hen. Een andere les uit Mannheim is die van de regievoering. In Nederland is het veld sterk versnipperd en zijn er tal van initiatieven. Canada bijvoorbeeld kent een door de overheid gefinancierde loopbaanbegeleiding, die daarna aan particuliere instanties wordt uitbesteed.. moeten worden geoperationaliseerd en voor het werkveld een herkenbare kwaliteit opleveren. Opdracht aan het beroepsveld is om meer samenhang in opleidingen en beroepspraktijk te ontwikkelen en de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen. Dit zou je onder meer kunnen bereiken door één certificeringssysteem. Interview Jan Woldendorp Contacten onderhouden en leggen. Dat is het eerste wat mij te binnen schiet als ik terugkijk op Mannheim. Zo veel collega s op één plek en op één tijdstip bij elkaar, dat is bijzonder. En daar heb ik gebruik van gemaakt, wat vergemakkelijkt werd door de bijna kloosterachtige situatie zonder de mogelijkheid om tijdens de conferentie via WiFi contact met de buitenwereld te maken. Door het grote aantal landen dat vertegenwoordigd was, kon je benchmarken. Dan zie je dat we in Nederland wat werkvormen en methodieken betreft bij zijn, maar dat er nog veel te winnen is op het gebied van integraal beleid op loopbaangebied. Loopbaanbegeleiding is vaak nog te slecht toegankelijk gemaakt en bovendien is de informatie sterk verbrokkeld. De dienstverlening op dit punt moet laagdrempeliger worden. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Interview Caroline Klein Ik ben heel open minded naar Mannheim gegaan, zonder al te veel verwachtingen vooraf en heb me laten verrassen. Dat had ook te maken met het feit dat ik door het uitvallen van een collega op het laatste moment aan de groep ben toegevoegd. Er is veel informatie op me afkomen, maar ik heb niet zo veel nieuws of innovatiefs gehoord. Met het oog gericht op de praktijk en het onderwijs zou ik graag zien dat er een duurzaam mondiaal model wordt ontwikkeld voor het opleiden tot loopbaanprofessionals, dat je vervolgens verder nationaal kunt in kleuren. In dat model zijn competenties opgenomen die daarna binnen opleidingen 10 11

7 Thema reports deelnemers Thema 1: Career Guidance in a Globalised World Wouter Reynaert Associate lector Fontys HRM en Psychologie Het thema Career Guidance in a Globalised World laat onderzoek zien vanuit verschillende landen en werelddelen. Opvallend is de kwaliteit van het onderzoek. De presentaties getuigen van degelijk, over het algemeen kwantitatief onderzoek over loopbaanbegeleiding in Spanje, Finland, Polen, Spanje, Brazilië, Pakistan, Nigeria, Australië en India. Niet duidelijk is waarom deze presentaties onder dit thema zijn geplaatst. Een mogelijk criterium is dat het hier gaat om modellen die vanwege de specifieke context in de betreffende landen worden gehanteerd. Hierbij valt te denken aan de invloed van de economische crisis, vergrijzende samenlevingen, de afstand tussen arm en rijk, immigratiestromen enzovoorts. Maar dan blijft onduidelijk waarom niet andere landen zoals China, Mexico, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Israël en Venezuela een plaats binnen dit thema hebben gekregen. Het betoog van prof. Ronald G. Sultana was deze keer minder scherp, maar bood voldoende prikkels om over door te denken. Social justice en advocacy (pleitbezorging) kan loopbaan een sterke basis bieden. Is dit de onderliggende passie van loopbaanwerkers: een betere wereld voor iedereen, vooral voor mensen in een achterstandspositie? In Nederland wordt nog weinig met deze begrippen gedaan. Het zou een nieuwe boost aan het loopbaandenken in ons land kunnen geven! Mogelijk biedt zijn vierdeling social harmony, equality, equity en difference handvatten om een bewustwordingsproces op gang te brengen. Dit denken sluit naadloos aan bij de presentatie van prof. Nancy Arthur. Zij ziet social justice als een anker binnen loopbaan. Wereldwijd beter passie en talenten aanboren en zorgen dat mensen belanden op posities waar zij tot hun recht komen, ziet zij als oplossing voor veel problemen waarmee de wereld kampt. Zij breekt een lans voor underutilized people, het dilemma van de jeugd: underemployed, underutilized, misunderstood en unemployed. Zeer inspirerend waren haar indringende vragen: Have you threatened the status quo today? en Are you too nice to advocate? Zoals hierboven al is aangegeven, was onduidelijk wat de paper en poster sessions precies te maken hadden met globalisering. Natuurlijk waren er wel krenten uit de pap. Zo was het opvallend dat veel onderzoek zich richt op het ontwikkelen en evalueren van nieuwe, integrale, holistische modellen van loopbaanbegeleiding. De vier C s van Mark Savickas werden daarbij veelvuldig genoemd, maar ook werd binnen deze modellen ruim aandacht gegeven aan de environmental, social and economic context. De inbreng van India doet vermoeden dat de werkelijke vernieuwing binnen loopbaan misschien van de andere kant van de wereld moet komen. Terwijl westerse wetenschappers over elkaar buitelen om een eenduidige definitie van loopbaanbegeleiding/-counseling vast te stellen, presenteert Anbuvanan Arunachalam een andere zienswijze op counseling (gebaseerd op de meester-gezelrelatie): de meester bepaalt wanneer de leerling klaar is, de lessen worden volledig afgestemd op de leerling en gaan vooral in de breedte. Terwijl hier nog de neus wordt opgehaald voor spiritualiteit, wordt door Anuradha Bakshi gedegen empirisch onderzoek gepresenteerd over Workplace Spirituality in Organisations Ranked as Excellent Places to Work in India. Steekwoorden zijn: work as worship, meaning, connection, contribution, concern for social equality. Volgens haar dwingen ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij tot het creëren van nieuwe identiteiten, to meet the deeper needs of employees. Deze zelfde vrouw vraagt zich hardop af waarom er steeds wordt gesproken over jobs, terwijl in het grootste gedeelte van de wereld eerder sprake is van eigen ondernemerschap. Verdwijnen jobs en komen er steeds meer entrepreneurs? Toch nog wat mooie dingen gehoord! 12 13

8 Thema 2: Career Guidance for Skills Development, Functioning Labour Markets, and Social Inclusion Ad Bijlard Senior trainer/consultant APS Thema 2 beslaat een breed terrein van uiteenlopende facetten van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Het aantal bijdragen op de conferentie was groot: twee symposia, zes workshops met elk drie of vier afzonderlijke presentaties en vijf postersessies. Bijwonen van alle bijdragen was daardoor niet mogelijk. Kenmerkende overlap in de veelheid van bijdragen is employability, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. In alle overgangen van de onderwijssetting naar de arbeidsmarkt, alsook terugkeer naar de arbeidsmarkt én in de overgang van het ene schooltype naar een volgend, heeft employability betekenis. In tal van landen - op deze conferentie waren er zeventien vertegenwoordigd - vindt onderzoek plaats naar succes- en faalfactoren in bewustwording van employability. Het onderzoekdesign is veelal kwantitatief én kwalitatief ingericht. Onderzoeksdoelgroepen zijn verschillend. Het gaat om jongeren met een verschillende sociale of etnische achtergrond, om vrouwen in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) of ouderen. Elk van deze groepen heeft zich te verhouden tot eigen stereotype denkbeelden en door stereotypen gevoede, belemmerende overtuigingen bij beslissers op de arbeidsmarkt. Zo blijkt uit kwantitatief (mannen n= , vrouwen n= 1600, allen jongvolwassenen) Zwitsers onderzoek dat er een slechts een gedeeltelijke overlap bestaat tussen interessen, gemeten in Holland s RIASEC en daadwerkelijk op de arbeidsmarkt gevraagde competenties. (Schreiber en Vanotti, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften / IAP Institut für Angewandte Psychologie, Zwitserland). In Duitsland is in een multivariabelen analyse op dossiers van schoolverlaters tussen 1995 en 2012 vastgesteld, dat er een significant verschil is tussen hoger en lager scorende eindexamenwaarderingen bij doorstroom naar de arbeidsmarkt. Hoe beter de cijfers, hoe minder risico op werkloosheid, hoe minder onderbenoeming, hoe minder onderbetaling. (Buch, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB Nord) Studienkompass is in Duitsland ontwikkeld om leerlingen in het voortgezet onderwijs met een academisch perspectief, afkomstig uit een gezin waarin geen van de ouders zelf academisch gevormd is, te ondersteunen in de overgang naar het hoger onderwijs. In deze, nu twee jaar lopende, grootschalige pilot (n= 2000) wordt begeleidend onderzoek gedaan naar de effectiviteit. (Wegehaupt. Studienkompass (Stiftung der Deutschen Wirtschaft), Duitsland.) In Finland vindt onderzoek plaats naar de vraag hoe employability systematisch en theoretisch goed verbonden (model van McQuaid en Linday, 2005) kan worden ingebouwd in de praktijk van de loopbaanbegeleider. ( Kasurinen, University of Eastern Finland, Finland) In het symposium Too old to tango werd het probleem belicht van oudere werknemers (> 40 jaar in sommige branches, >45 in andere branches) bij de moeilijke herintreding tot de arbeidsmarkt. Stereotypen over ouderen spelen een grote rol. Kernboodschap: laat ouderen, tegen hun natuurlijke behoefte in, zo stevige netwerken bouwen. Stimuleringsinitiatieven met beloningssuppletie werken niet automatisch bevorderlijk. Alleen goed begeleid hebben ze kans van slagen. (Van den Berg, Universität Mannheim Department of Economics / Abteilung Volkswirtschaftslehre, Duitsland) Wereldwijd vinden vrouwen minder toegang tot studie en werk in Science, Technology, Engineering en Mathematics. In Nederland is dat extremer dan elders. Onderzoek op drie verschillende meetschalen onder bachelorstudenten in de VS laat zien dat er te weinig rolmodellen zijn, dat een negatief beeld over science bijstelling verdient, dat vrouwen bemoedigd in plaats van ontmoedigd moeten worden, dat self efficacy vooral bij wiskunde verhoogd moet worden en dat de relatie tussen perceptie van gelijkheid en career choice begrepen moet worden. (Nassar North Carolina State University, VS) Bij het ETH in Zürich, Zwitserland, is vastgesteld dat een keuze voor een masteropleiding in Engineering te herleiden is tot een aantal indicatoren. Denk hierbij aan wiskunde en/of natuurkunde als favoriet schoolvak, inzicht in de betekenis van geavanceerde wiskunde in een loopbaan en in contact zijn geweest met een loopbaanbegeleider. Ook self efficacy in de verwachting dat het een haalbare studie zal zijn én de verwachting ondergedompeld te raken in wiskunde en daarbij nieuwe technieken of materialen te ontwikkelen die mensen gelukkig maken, hebben een positief effect. (Berweger, Zurich University of Applied Sciences, School of Education, Zwitserland) In Nederland heeft een meting op onbewust niveau onder leerlingen tussen 11 en 18 jaar sterke aanwijzingen laten zien dat onbewuste, stereotype vooroordelen over mannen- en vrouwenberoepen minder sterk vastliggen dan verwacht. Voor het eerst is daardoor gelegitimeerd dat bewuste beïnvloeding op gender stereotypieën van betekenis kan zijn. Voorwaarde is dat alle beïnvloeders - dus ouders, docenten en mentoren, decaan en schoolleider - van leerlingen zich bewust zijn van hun rol daarin. In een pilot op een zestal scholen is daartoe een aanzet gemaakt (Bijlard, APS, Utrecht, Nederland)

9 Thema 3: Providing Career Management Skills New All-age Services and Diversity Related Concepts Jacob D. Stuurwold Programmaleider Loopbaanbegeleiding Onderwijsontwikkeling, Informatie & Innovatie ROC Midden Nederland (langdurig werklozen, immigranten) wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van een integrale benadering. Als belemmerende factor werd aangemerkt dat de professionals die werkzaam zijn in de wereld van Career guidance en Career counselling (nog) onvoldoende zijn opgeleid om de integratieve benadering toe te passen. Dit pleit ervoor om dit explicieter op te nemen in de curricula van de verschillende opleidingen die zich hiermee bezighouden (interdisciplinair). Zoals de titel al doet vermoeden, was het aanbod binnen dit thema zeer divers. Naast aandacht voor de Career Management Skills (CMS s) op scholen en in het middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs, richt de focus zich op CMS s ten behoeve van volwassenen en individuen buiten een formele opleidingssituatie, waarbij er tevens aandacht is voor groepen met specifieke behoeften. Daarnaast kwam in de verschillende discussies naar voren dat de afstemming en het leren van en uitwisselen met elkaar - formeel leren tijdens opleiding en ontwikkelen van CMS s tijdens de arbeidsloopbaan - meer aandacht nodig heeft. De wereld van werk is voortdurend in beweging (technologie, organisatiestructuren enzovoorts). Dit heeft enorme gevolgen voor de carrière van iedere professional. Er is minder zekerheid en voorspelbaarheid met betrekking tot het verloop van een carrière. Dit betekent dat de individuele werknemer wordt uitgedaagd (en genoodzaakt is) om een actieve rol te nemen in het managen van zijn eigen loopbaan. Hirschi A. e.a. (2012) hebben onderzoek gedaan naar de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse concepten inzake CMS s in Zwitserland, Duitsland, Nederland en Canada. Hij komt tot de volgende bronnen, die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een positieve loopbaanontwikkeling: 1. human capital resources (opleiding, vaardigheden en kennis); 2. social resources ( mentoren en sociale netwerken); 3. psychological resources (karakter, privésituatie, veerkracht en voortvarendheid); 4. identity resources (arbeidsidentiteit, zelfconcept en doelgerichtheid). Deze vier zijn van belang bij het integraal ontwikkelen van CMS s. Uit verschillende papersessies en symposia bleek dat met name de integrale benadering van resources (competenties) nog maar mondjesmaat wordt toegepast. In de verschillende formele opleidingssituaties (onderwijs) is er een toename van herkenning, bewustzijn en toepassing van instrumenten en strategieën die gericht zijn op deze ontwikkeling. Ook bij sommige doelgroepen 16 17

10 Thema 4: Theorieën voor LOB Peter den Boer Onderzoeksbureau Onderzoekend Leren In dit thema stonden theoretische benaderingen centraal die moeten helpen de loopbaanbegeleidingspraktijk te begrijpen, (bij) te sturen en/of te veranderen. De gepresenteerde papers betroffen verschillende typen praktijken en doelgroepen: jongeren bij de keuze voor opleiding en beroep, volwassenen tijdens het beroepsleven, arbeidsbemiddeling van mensen zonder werk met en zonder (mentale of fysieke) handicaps. Gemeenschappelijk aan vrijwel alle presentaties was een benadering waarin uitgegaan wordt van wisselwerking tussen persoon en samenleving, waarbij geen van beide als gedetermineerd wordt beschouwd. Holistische benaderingen waarbij getracht wordt de cliënt in zijn context te begrijpen, zodat die persoon zichzelf met hulp van de begeleider beter kan sturen naar een gewenste arbeids toekomst. Keyword daarbij was change : weinig tot niets staat vast, alle relevante factoren - cliënt en sociale context waaronder arbeidsmarkt - zijn veranderlijk en beïnvloeden elkaar, vaak wederzijds. Determinisme - werken vanuit persoonskenmerken en arbeidsmarktkenmerken bijvoorbeeld - helpt niet de problemen te begrijpen en naar een betere oplossing te brengen, maar werkt eerder verstarrend en daarmee verstorend. Binnen dit brede denkkader werden verschillende modellen van denken gepresenteerd, waarvan er hier wat de revue passeren: Veel onderzoek stoelde op de uitgangspunten van Mark Savickas, geoperationaliseerd in het career construction interview dat uitmondt in de vier c s (bij de cliënt): concern (het gevoel dat er een toekomst is), control (eigenaarschap), curiosity (ontdekken, exploreren) en confidence (zelfvertrouwen en volharding) Daaraan werden in sommige onderzoeken interessante zaken toegevoegd: co-operation (samenwerken), citizenship (een bijdrage leveren aan de samenleving) en netwerken (als activiteit). Appreciative enquiry: vinden en ondersteunen vaak sterke in plaats van zwakke kanten. Vier d s: discovery (waar sta je nu?), dream (waar zou je willen zijn?), design (hoe zou je daar kunnen komen?) en destiny (hoe zorg je dat dat gerealiseerd wordt?) Dialectic approach: (Rie Thomson, DK) waarin vooral de wederzijdse beïnvloeding van begeleider en cliënt onderwerp van aandacht is: het stellen van een vraag (heb je je cv op het internet gezet?) impliceert gedrag bij de cliënt (gevoel van incompetentie bij de student die dat niet heeft gedaan, dat was kennelijk nodig?). De benadering streeft naar veel informeel contact van begeleiders met cliënten (op school): aanwezigheid van de begeleider tijdens lessen, opbouwen van vertrouwensrelaties met cliënten. Reflective approach: sluit aan bij Nancy Kline (1999): time to think. In deze benadering gaat het om het creëren van safe space door middel van een zes stappenmethode. Hiermee wordt deconstructie beoogd van de blokkades die iemand in de weg staan, gevolgd door reconstructie. Systeemtheorie: integrale benadering vanuit sociaal perspectief: integratie van elementen in de persoon, in de sociale omgeving en in de politieke en geografische context, tussen verleden, heden en toekomst. Alles geoperationaliseerd in My System of Career Influences, een visueel instrument dat bij herhaalde afname het totaalplaatje en de veranderingen die daarin optreden in kaart brengt (vergelijk ZKM-methode in Nederland). Bourdieu s habitus-theorie in relatie tot beroepsvoorkeuren. Onder habitus (voor zover ik de moed heb daar omschrijvingen van te geven!) kan zoveel verstaan worden als: het kennen van de spelletjes des levens, de in die spelletjes geldende regels en normen en waarden. Daarmee worden ook klasseverschillen bedoeld. Habitus onderscheidt groepen in hun loopbaankeuzes. Kenmerkend aan Bourdieu s theorie is het structuralistische karakter: de structuren die de habitus organiseren en in stand houden reproduceren zichzelf, desnoods met (symbolisch) geweld: je kunt niet zomaar uit je subgroep stappen. Interessant in dit kader: onderzoek naar career belief patterns (Bakshi & Arulmani) en habitus (Vilhamsdottir) om zicht te krijgen op impliciete belemmeringen die onbewust zijn doorgegeven via cultuur, overtuigingen en opvattingen en daarmee acting according to the rules of the game in de hand werken. Dat zou betekenen dat in zekere subgroepen bepaalde loopbanen wel en andere niet acceptabel zijn en het ontsnappen aan die normen buitengewoon lastig is. In dit kader is ook Portugees onderzoek interessant naar resilience (veerkracht): wat zorgt ervoor dat sommige jongeren in erbarmelijke leefomstandigheden (slums) succes hebben in het leven en andere niet? Resultaat: goede rolmodellen, vooral docenten (deze leerlingen wilden altijd al graag leren), ondersteuning door ouders, ervaring in andere (voor hen nieuwe) omgevingen (museum, theater), doelen stellen. Kritische vraag in de discussie: resilience to what?: met welk recht worden hier door wie (middle class) normen opgelegd aan cliënten (uit lower class omgevingen)? Al deze modellen en methoden hebben tot doel (het individu te ondersteunen bij) het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van zichzelf in relatie tot geschiedenis, samenleving en mogelijkheden voor de eigen toekomst. Daarbij staat centraal hoe in de begeleiding de begeleider de cliënt kan helpen grip te krijgen op blokkades, factoren die ervoor zorgen dat ambities niet gerealiseerd (lijken te kunnen) worden, enzovoorts. Daarbij speelt voortdurend mee dat op het begrip career (loopbaan) lastig grip te krijgen is, zeker in tijden van verandering. Duidelijk is in elk geval dat er meer dan alleen het hebben en vinden van een baan mee wordt bedoeld. Op zijn minst omvat het ook iets als zelfrealisatie en zijn er relaties met zelfsturing en employability, zo wordt duidelijk uit de discussies. Persoonlijke noot Ik heb dit thema vooral gevolgd om te kijken waar we in Nederland ergens zitten met ons denken over loopbaanbegeleiding en alles wat daarmee samenhangt. Mijn beeld is dat we goed aansluiten bij het genoemde denken in holistische en narratieve benaderingen. Des te verrassender was het om in een sessie over Guidance en ICT terecht te komen in een aantal klassieke paradigma s als matching en informatieoverdracht. In deze sessie waren de belangrijkste vragen hoe vacatures van het internet konden worden gehaald om een transparant beeld van de arbeidsmarkt te geven, of en hoe de invuller van de testjes na afloop zelf nog bij kon sturen aan het beoogde cliëntprofiel en hoe deze informatie zo breed mogelijk beschikbaar gemaakt kon worden voor (toekomstige) beroepsbeoefenaars. Relevante door presentatoren genoemde literatuur: Thomson, Rie (2012). Guidance in Communities. Published in Danish Vejledning i fællesskaber forthcoming as book in English medio 2012 Kline, Nancy (1998). Time to Think. Listening To Ignite The Human Mind. Octopus Publishing Group Coleman, J.C. & L.B. Hendry (1999). The nature of adolescence (waarin: Focal Theory of adolescence). Padstow: TJ International Ltd. Rath, Tom & Jim Harter (2010). Well Being. The five essential elements. Washington: Gallup, Inc. Door presentatoren genoemde handboeken en internationale grootheden (eenvoudig te vinden op internet): Baltes, P.B., U. Lindenberger & U.M. Standinger (2006). Life span Theory in Developmental Psychology. In: William Damon (ed.). Child Psychology. John Wiley & Sons. Elder, G.H. & M.J. Shanahan ( 2007). The Life Course and Human Development. In: Handbook of Child Psychology. John Wiley & Sons. John Krumboltz (Nieuw Zeeland) Jochen Branstädter (Duitsland) 18 19

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Professionalisering van leraren op de werkplek

Professionalisering van leraren op de werkplek Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 Redactie Isabelle Diepstraten Hartger Wassink Sjef Stijnen Rob Martens Jos Claessen Ruud de Moor Centrum Open Universiteit

Nadere informatie

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT LOCATIES van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT Locatie Amersfoort De Nieuwe Poort 21 3812 PA Amersfoort

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Van kiezen naar leren: naar een effectiever begrip van (studie)loopbaanontwikkeling

Van kiezen naar leren: naar een effectiever begrip van (studie)loopbaanontwikkeling 11.7-11. Van kiezen naar leren: naar een effectiever begrip van (studie)loopbaanontwikkeling Drs. T. Luken Handboek Effectief Opleiden 49/135 juni 2009 11.7-11.01 11.7 LEREN VAN INDIVIDUEN/ LOOPBAANBEGELEIDING

Nadere informatie

Het dwaalspoor van de goede keuze

Het dwaalspoor van de goede keuze Het dwaalspoor van de goede keuze Naar een effectiever model van (studie)loopbaanontwikkeling Drs. Tom Luken Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Oratie 23 januari 2009 Het dwaalspoor van de goede keuze

Nadere informatie

DUTCH GOOD PRACTICES IN VOCATIONAL GUIDANCE. De Europese dimensie in de loopbaanbegeleiding

DUTCH GOOD PRACTICES IN VOCATIONAL GUIDANCE. De Europese dimensie in de loopbaanbegeleiding DUTCH GOOD PRACTICES IN VOCATIONAL GUIDANCE De Europese dimensie in de loopbaanbegeleiding DUTCH GOOD PRACTICES IN VOCATIONAL GUIDANCE De Europese dimensie in de loopbaanbegeleiding Euroguidance Nederland,

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

PROF. dr. marinka a.c.t. kuijpers. Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte

PROF. dr. marinka a.c.t. kuijpers. Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte PROF. dr. marinka a.c.t. kuijpers Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte Prof. dr. Marinka A.C.T. Kuijpers Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte De leerstoel

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

HET ANDERE PERSPECTIEF

HET ANDERE PERSPECTIEF AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE HET ANDERE PERSPECTIEF Het verhaal van een ervaringsdeskundige bij de Hogeschool van Amsterdam Henrike Kowalk COLOFON Dit is een uitgave van de

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap vakblad voor schoolleiders Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap Hoog sensitieve kinderen Pedagogisch leiderschap als kwaliteit Invulling van deskundigheidsbevordering Social media in de

Nadere informatie

Een lerende schoolcultuur

Een lerende schoolcultuur Lerarenreeks 5 Een lerende schoolcultuur Naomi den Besten Elke van der Linden Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Lerarenreeks 5 Een lerende

Nadere informatie

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants Social Return in de Praktijk Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid Social Return wint in Nederland aan terrein, maar in de praktijk zijn er nogal wat vragen bij de uitvoering van het beleid. In

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op November 2013 Column Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? Als een begrip te vaak gebruikt wordt, when it is learned and how it is learned; this may not indicate unlimited moet je uitkijken. De kans dat

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie