Algemeen o A new civic europe? A study of the extent and role of volunteering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen ---------------------------------------------------------------------- o A new civic europe? A study of the extent and role of volunteering"

Transcriptie

1 Algemeen A new civic eurpe? A study f the extent and rle f vlunteering Actieve burgers en vrijwilligersrganisaties Acts f Cmpassin. Caring fr thers and helping urselves Algemene mgevingsanalyse Vlaanderen Algemene mgevingsanalyse vr Vlaanderen An Envirnmental Scan n Vlunteering and Imprving Vlunteering Bibligrafie van het Vrijwilligerswerk. Een inventaris van niet-gepubliceerde dcumenten m.b.t. vrijwilligeheid en vrijwillige inzet in Vlaanderen Bibligraphy n Vlunteering Research in Eurpe Bekstaven 2009 Bénévlat et vlntariat dans la vie écnmique, sciale en plitique Caring Canadians, Invlved Canadians: highlights frm the 1997 Natinal Survey f Giving, Vlunteering and Participating Chinese vrijwilligers? Cijfers en feiten Civil Sciety Dagbek van een vrijwilliger Dat de je gewn? Vrijwilligerswerk in sciaal, cultureel en ecnmisch perspectief De betekenis van sciaal-culturele praktijken De impact van de financiële crisis p verenigingen De maatschappelijke waarde van het vrijwilligerswerk De plitiek en het verenigingsleven in België De sciale staat van Vlaanderen De sciale staat van Vlaanderen 2011 De tijd staat niet stil. Veranderingen in de tijdsbesteding van Vlamingen tussen 1999 en 2004 De welzijnszrg in de Vlaamse Gemeenschap. Vrzieningen en verheidsbeleid. Mngrafie 10 De infrmele zrg en het vrijwilligerswerk Drukbezet maar tch betrkken. Over het cmbineren van baan, zrg en vrijwilligerswerk Een tekmst vr verenigingen Geleid vrijwilligerswerk. Over het vrijwilligersptentieel van de Nederlandse samenleving in 2015 ( en nieuwe strategieën m het te bevrderen) Gevlgen kredietcrisis vr het vrijwilligerswerk Helping Out. A natinal survey f vlunteering and charitable giving Helping thers t help themselves. Vluntary actin in the eighties Het deelnemers- en participatieprfiel van participanten aan het sciaal-cultureel vlwassenenwerk Het engagement van de vrijwilliger Het verenigingsleven in België. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse He sciaal is de Vlaming? Resultaten van een representatieve enquête bij 1500 Vlamingen Kan ik iets den? Gids vr vrijwilligerswerk Kerngegevens van het vrijwilligerswerk in België / De meting van het vrijwilligerswerk in België. Kritische analyse van de statistische brnnen met betrekking tt het vrijwilligerswerk in België La France Bénévle La France Bénévle 2004 La France Bénévle 2009 La France Bénévle 2010 La siyuatin de bénévlat en France en 2010 Landelijk verenigd. Grte ledenrganisaties ver ntwikkelingen p het maatschappelijk middenveld. Civil sciety en vrijwilligerswerk IV Le secteur assciatif au Luxemburg Le vlntariat Scial

2 Le vlntariat en Belgique Les assciatins en France. Pids, prfils et évlutins Levensbeschuwelijk vrijwilligerswerk bezield f zieltgend. Tekmstscenari's vr levensbeschuwelijke verbanden Lkaal nder de lep. Trendrapprt vrijwillige inzet 2008 Maatschappelijke rganisaties in beeld. Grte ledenrganisaties ver actuele ntwikkelingen p het maatschappelijk middenveld Manifest vr Vrijwillige inzet in Eurpa Mantelzrg en vrijwilligerswerk Mein Taschenbuch 2011 Natinal reprt - Belgium New Frms f Vlunteering in Eurpe: Tward a Late Mdern Re-Cnstructin f a Dwindling Phenmenn Niet zmaar. Over vrijwilligers(werk) in Vlaanderen ann 2003 Niet-prfessinele hulpverlening Nn-participatie aan vrijwilligerswerk; Een verkennend nderzek naar achtergrnden en mtieven van mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten Onvltide tekmst. Trendrapprt vrijwilligerswerk 2002 Onzichtbare handen in zicht. Studie naar ntwikkelingen en knelpunten in het vrijwilligerswerk en de mantelzrg Participatie in Vlaanderen. Een beschrijving van de deelname aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen Participatie in verenigingen Participatie ntward Participatin in vlunteering and unpaid wrk Plausibiliteit POLS-mdule Vrijwillige Inzet 2007 Pur le Vlntariat Putting vlunteering n the ecnmic map f Eurpe Quality thrugh vlunteers Regular and ccasinal vlunteers Relevante Trends vr het vrijwilligerswerk in 2020 Ruimte vr het vrijwilligerswerk Sciaal en Cultureel Rapprt Sciale samenhang: Participatie, Vertruwen en Integratie State and civil sciety: vluntary wrk in eastern and western eurpe Sterktes van nu, de kracht van Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet Stries frm the edge Study n Vlunteering in the Eurpean Unin Succes verzekerd. Verhalen van vrijwilligerswerk Talente einsetzen - Slidarität stiften. Mdelprgramm Generatinsübergreifende Freiwilligendienste The Effects f 'Mandatry Vlunteerism' n Intentins t Vlunteer The Functinal Appach T Vluntarism The future f vluntary rganisatins The rle f televisin in stimulating vluntary actin: a pilt study Tijd vr vrije tijd? Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sprt, cultuur, media, sciale participatie en recreatie Tijd vr vrije tijd? Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sprt, cultuur, media,sciale participatie en recreatie Tekmstverkenning Vrijwillige Inzet 2015 Twards a definitin f vlunteer invlvement Tussen eigenbelang en altruïsme. Over slidariteit en vrijwilligers Van vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzet. Een nderzek naar vrijwilligers en hun rganisaties in Zeeland Veranderende vrijwillige inzet en he sciale bewegingen hiermee mgaan Verenigingen in België Verkenning Civil Sciety Verkenning participatie. Arbeid, vrijwillige inzet en mantelzrg in perspectief Verkenningstraject Vrijwilligerswerk Vlaanderen Intersectrale ntmetingen tussen kernactren van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen Vlaanderen gepeild! 2007 Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen

3 Vluntary Service frms Eurpe: Cperatin in Thery en Practice Vlunteering Acrss Eurpe (Belgium, Lithunia, Slvakia) Vlunteering Acrss Eurpe (Finland, Latvia, Malta, Prtugal, Luxemburg) Vlunteering Acrss Eurpe (Greece, Hungary, Austria, Denmark, Cyprus) Vlunteering Acrss Eurpe (Spain, France, United Kingdm, the Netherlands, Pland, Czech Republic, Italy) Vlunteering acrss Eurpe (Bulgaria, Slvenia, Sweden, Estnia) Vlunteering acrss eurpe Vlunteering and participatin n the agenda Vlunteering and the United Natins System. Wrking fr a Better Wrld Vlunteering in Eurpe Vlunteering in the Eurpean Unin Vlunteers: patterns, meanings & mtives Vr de verandering. Trendrapprt Vrijwilligerswerk 1998 Vrming en Vrijwilligerswerk. Wat leren we van de 'nieuwe' vrijwilliger Vrij-willig-werken Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen ann Frequentiegegevens. Deelrapprt 2 Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen ann Participatiegegevens. Deelrapprt 1 Vrijwillig initiatief en de verzrgingsstaat. Cultuurscilgische analyse van een beleidsprbleem Vrijwillige inzet 2007 Vrijwillige inzet 2008 Vrijwillige inzet in Vlaanderen Vrijwilliger zijn: een uitdaging Vrijwilligers Vrijwilligers gevraagd. Een verkenning van de vraag naar vrijwillige inzet Vrijwilligers in actie Vrijwilligers nder de lep, een literatuurstudie Vrijwilligers nder de lep. Verslagbek sympsium juni 2006 Vrijwilligers p de bres Vrijwilligersrganisaties nderzcht. Over het tekrt aan vrijwilligers en de wijze van werving en ndersteuning Vrijwilligerswerk en empwerment Vrijwilligerswerk en sciale integratie. Een scilgische duiding Vrijwilligerswerk in Vlaanderen aan de vravnd van de 21ste eeuw Vrijwilligerswerk in beweging. Tijd vr trends Vrijwilligerswerk in cultuur en slidariteit: naar een vernieuwende cultuur van het vrijwilligerswerk als signaal vr een slidaire samenleving Vrijwilligerswerk in meervud Vrijwilligerswerk met tekmst Vrijwilligerswerk vandaag, een eerste verkenning Vrijwilligerswerk vergeleken: Nederland in internatinaal en histrisch perspectief Vrijwilligerswerk: initiatief van burgers Werken en welden Werkt u k z graag vr niets? f: he vrijwillig is vrijwilligerswerk? Wh gives time nw? Why vlunteers? Ten pints f view Wie participeert en (tch)? Wie participeert niet? Ongelijke deelname aan het maatschappelijke leven in verschillende dmeinen Z werkt dat. Impressies van hedendaags vrijwilligerswerk Allchtnen = 3 (samen)werken met allchtne verenigingen Allchtnen en vrijwilligerswerk Allchtnen en vrijwilligerswerk: een nderzek naar de mgelijke mtieven en hinderpalen m een engagement p te nemen in een Nederlandstalige rganisatie Centrales Full Clur Cmmuniceert uw rganisatie met allchtnen? De resultaten van een marktverkenning bij 414 verheidsdiensten en particuliere nn-prfitrganisaties De nieuwe vrijwilligers. Een nderzek naar vrijwilligerswerk dr allchtnen

4 Diversify! Duizend en één kansen p een nieuwe markt Evaluatie prjecten 'Managers van diversiteit' Ik kan, ik kan, wat jij niet kan... Nieuwkmers in het vrijwilligerswerk, Een maatschappelijk inburgeringstraject Inburgering met een meerwaarde. De plaats van vrijwilligerswerk in inburgeringsprgramma's Interculturalisatie van lkaal vrijwilligerswerkbeleid. Een handreiking vr gemeenten Interculturalisatie: een andere kijk! Intercultureel vrijwilligerswerk. Ervaringen en tips Invlvement f third cuntry natinals in vlunteering as a means f better integratin Krachtenbundel Op zek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzrgers, vrijwilligers, prfessinals en cliënten in de multiculturele stad Reader behrend bij de cursus 'Werken met vrijwilligers van allchtne afkmst in vrijwilligersrganisaties' Tips werken met allchtne vrijwilligers Veelkleurig rganiseren. Intercultureel management vr nn-prfit- en vrijwilligersrganisaties Vlunteering and Intercultural Dialgue Vrijwilligers in cmbinatie. Brchure ver allchtnen en vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk dr migranten als middel tt betere integratie Vrijwilligerswerk dr migranten en etnische minderheden. MEM-VOL - Migrant and Etnic Minrity Vlunteering. Eindrapprtage Fase I (Een transnatinaal uitwisselingsprject) Vrijwilligerswerk dr migranten in Rtterdam. Verslag van een verkennend nderzek Werken met Turkse en Markkaanse vruwen Bedrijven 'Een warm gevel bij mensen...' Een studie ver spnsrings- en samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en vrijwilligersrganisaties Building Active Cmmunities thrugh Emplyer Supprted Vlunteering Bénévlat de cmpétences, une nuvelle frme de mécénat Develping Emplyee Vlunteering. A Jint venture between vlunteer rganisatins and cmpanies. Strategies/Success stries/challenges Emplyee invlvement: wie zijn de actren? Werk schenken. De werknemer als vrijwilliger: he en waarm? Werknemers einde lpbaan en vrijwilligerswerk. Plan van aanpak vr uw bedrijf Wrking Partners. Sme examples f invlvement in lcal cmmunity life bij businesses and the peple in them Beleid Aanbevelingen vr het besturen van scialprfitrganisaties Basisbek vrijwilligersmanagement. Werven, sturen en mtiveren Brging van vrijwilligersbeleid. Het stapsgewijs vastleggen van regelingen vr vrijwilligers Cautinary Tales. Case studies f risk management in vlunteer-invlving rganisatins Een hedendaags vrijwilligersbeleid in een mderne rganisatie Een warm nest f een geliede machine Eerst denken, dan den Enquête sur la gestin des ressurces humaines bénévles. Ses enjeux, ses bnnes pratiques Frm the tp dwn. The executive rle in vlunteer prgram success Get it Right frm the Start. Vlunteer plicies - the key t diverse vlunteer invlvement Getting a grip. Risk, risk management and vlunteering in England. A review f the literature

5 Het avntuur van Bert. Overleven besturen de 21ste eeuw? Het flexpakket. Nieuwe pties vr flexibel vrijwilligerswerk Het wiel...een creatieve gids vr rganisaties met vrijwilligers In-Team, vervlmaak uw vrijwilligersrelatie in tien stappen La gestin de Ressurces Humaines Bénévles. Une respnsabilité essentielee des assciatins Management van vrijwilligersrganisaties Meetlat vrijwilligersbeleid. Praktisch hulpmiddel vr rganisaties bij het ntwikkelen en/f verbeteren van vrijwilligersbeleid Met vrijwilligers spren is een kunst Mtiverend vrijwilligerswerk Og vr vrijwilligers. Het ntwikkelen van een vrijwilligersbeleid Reasnable Care? Risk, risk management and vlunteering in England Risk Tlkit. Hw t take care f risk in vluteering. A guide fr rganisatins Sciaal-aggische rganisatieleer. Deel 1 Leren kijken naar rganisaties Sciaal-aggische rganisatieleer. Deel 2 Veranderen van rganisaties The (Help!) I-Dn't-Have-Enugh-Time Guide t Vlunteer Management The cst-effectiveness imperative, the scial services and vlunteers Turn Yur Organisatin Int A Vlunteer Magnet. Secnd editin Uitveren van aktiviteiten in het sciaal-kultureel en edukatief werk Visie, vrwaarden, verbintenis. Vrijwilligersbeleid in het sciaal-cultureel werk Vlgens het bekje. Studiedag ver vrijwilligersbeleid Vluntary Service. Current Status Reprt. Vlunteer Management Cycle Vlunteers Vrbereiden van aktiviteiten in het sciaal-kultureel en edukatief werk Vrwaarden vr aktiviteiten in het sciaal-kultureel en edukatief werk Vrming vr en ver het vrijwilligerswerk. Praktijkbek vrijwilligerswerk Vrijwilliger en planning. Decentralisatie en sciaal culturele planning Vrijwilligers in de armedebestrijding. Praktische gids vr het uitbuwen van een vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid in zrgrganisaties. Een handreiking vr de tekmst Vrijwilligersmanagement Vrijwilligerswerk in de armedebestrijding. Praktische gids vr het uitbuwen van een vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk in de zrg. Vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk p maat Vrijwilligerswerk rganiseren. Afspraken en vereenkmsten vr vrijwilligers Vrijwilligerswerk rganiseren. De zin van een vrijwilligersbeleid - de samenvatting Vrijwilligerswerk rganiseren. Starten met een vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk rganiseren. Taakafbakeningen vr vrijwilligers Vrijwilligerswerk rganiseren. Vrijwilligers begeleiden Vrijwilligerswerk rganiseren. Vrijwilligers mtiveren Vrijwilligerswerk rganiseren. Vrijwilligers selecteren Vrijwilligerswerk rganiseren. Vrijwilligers werven Vrijwilligerswerk rganiseren.het statuut en de wettelijke bepalingen vr het vrijwilligerswerk Werken met vrijwilligers. (Samen)werken met vrijwilligers Werken met vrijwilligers. Begeleiding en schling van vrijwilligers Werken met vrijwilligers. Dcentenhandleiding Werken met vrijwilligers. Kenmerken en mtieven van vrijwilligers(werk) Werken met vrijwilligers. Vrijwilligersbeleid binnen een rganisatie Werken met vrijwilligers. Vrijwilligerswerk nu en in de tekmst Werken met vrijwilligers. Werving en selectie van vrijwilligers Wrking with Vlunteers. Persnnel Issues Zrgzaam met vrijwilligers. Tekmst geven aan je grep Berepskrachten Als vrijwilligers samen-werken met berepskrachten Berepskracht - vrijwilliger Berepsmatig werken met vrijwilligers. Onderzek naar vereiste deskundigheden

6 Building staff/vlunteer relatins Cllabratin entre Vlntaires en Prfessinnels La gestin des ressurces humaines de la Crix Ruge de Belgique-Cmmunauté francphne: Interactins en relatins entre Vlntaires en Permanents Rapprt samenwerking vrijwilligers berepskrachten Samen prfessinals. Over de samenwerking tussen vrijwilligers en berepskreachten Samenwerking vrijwilligers en berepskrachten bij maatschappelijke ndersteuning Vrijwilliger en berepskracht: tweespan f tweespalt Vrijwilligers en berepskrachten Vrijwilligers en berepskrachten. Verslag van een verkennend nderzek naar hun relatie Werken met vrijwilligers. Tips vr berepskrachten Diverse delgrepen A wman's place De vrijwilliger in de kinderbescherming Guidelines and standards fr the use f vlunteers in crrectinal prgrams Het vluntariaat in de verenigingen van vrienden van musea en in hun musea In ged gezelschap Invlving Vlunteers in Children's Play Invlving Vlunteers in the Envirnment Justitieel vrijwilligerswerk. Deel 2: Een analyse van vier rganisaties Justitieel vrijwilligerswerk. Specificiteit, functineringswijze en ntwikkelingsmgelijkheden van het vrijwilligerswerk ten aanzien van het vlwassen justitiecliënteel Kempense vruwenkracht in 21 verhalen Lets: vrijwilligerswerk nieuwe stijl. Onderzek naar de eigenheid van Lets ruilkringen, juridische knelpunten en mgelijke plssingen Mannen in de zrg. Handleiding vr het werven van mannelijke vrijwilligers in de zrg- en hulpverlening Opprtunity kncks. pening drd fr vlunteers with additinal supprt needs Rapprt Vrijwilligerswerk The prbatin vlunteer Vlunteering by Black Peple. A rute t pprtunity Vlunteers in Adult Educatin Vlunteers in Justice. Observatins n a mvement Vlunteers in juvenile justice Vlunteers in museums and cultural heritage Vlunteers n management cmmittees. A Gd Practice Guide Vlwassenenvrming en vrijwilligerswerk Vlwassenenvrming en vrijwilligerswerk Vrijwillig werk Werkt! Werken met bijzndere grepen Vrijwillig werkt Vrijwilligerswerk in de justitiële sektr Vruwen en vrijwilligerswerk Vruwen in het vrijwilligerswerk Werken vr niets. Vrijwilligers in de vlwasseneneducatie Wmen in vlunteering. Experiences f gender demcracy EVC Berdelen en ntwikkelen van cmpetenties Bilan-prtfli de cmpétences Cnference n "Mutual recgnitin skills and cmpetences gained thrugh vlunteering: Twards a Eurpean debate". Final Reprt De Fles is Half Vl EVC geprfileerd EVC, vrijwilligerswerk en arbeidsmarkt Een ervaring rijker Eindrapprt 'EVC vr bestuurvrijwilligers' Elders verwrven cmpetenties

7 Erkenning verwrven cmpetenties. Resultaten piltprjecten Levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen Prtfli persnnel de cmpétences Prtfli van de bestuursvrijwilliger Recnnaissance de l' Experience et Valrisatin des Cmpétences Bénévles Schweizerisches Qualifikatinsbuch Vlunteerism and Capacity Develpment Zet EVC vr vrijwilligers p de kaart! Gehandicapten (Bij) de buren p de kffie. Buurtbewners als vrijwilliger in een gezinsvervangend tehuis vr mensden met een verstandelijke handicap Een maatje p maat. Evaluatie van vrijwilligersprjecten vr mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn geweest Een sterk sciaal netwerk Gids begeleide inschakeling Invlving vlunteers with mentally handicapped peple Inzet van menselijk Kapitaal. Vrijwilligers en hun werk bij patiënten- en gehandicaptenrganisaties Inzet van menselijk kapitaal. Vrijwilligers en hun werk bij patiënten- en gehandicaptenrganisaties Jbcaching in het vrijwilligerswerk vr mensen met een verhgde psychische kwetsbaarheid Onbeperkte tegang. Educatief werken met persnen met een hadicap Op zek naar menselijk kapitaal. Onderzek naar vrijwilligerswerk in patiënten- en gehandicaptenrganisaties Sprzeken in het vrijwilligerswerk. Verslag ver vrijwilligerswerk t.b.v. geestelijk gehandicapten Vermaatschappelijking in ietrnatinaal perspectief. Vrstudie Vlunteering by peple with disabilities Vlunteers and psychiatric aftercare Vrijwilligers en mentaal gehandicapten Vrijwilligerswerk in de geestelijke gezndheidszrg Vrijwilligerswerk in diensten vr geestelijke gezndheidszrg Zndag: bezekdag...? Relatiepbuw van vrijwilligers met vlwassen mentaal minder-validen. Animatie dr vrijwilligers in instellingen vr vlwassen mentaal minder-validen Inf vrijwilligers Praten is de eerste stap Praten is de eerste stap. Kennismaking A rich slice f time. Yur 'hw t d it' guide t vlunteering and cmmunity actin Als je vriiwilligerswerk wilt gaan den. Een handleiding vr vrijwilligers Blits starten in het vrijwilligerswerk Charter van de vrijwilliger Fcustest vrijwilligerswerk. Wat past bij u? Ik wrdt vrijwilliger? Ik ben het! Infbrchure vr vrijwilligers van de vzw LEJO Keuzetest vrijwilligerswerk Omgaan met vertruwelijke infrmatie en berepsgeheim dr vrijwilligers The Gentle Art f Listening. Cunseling Skills fr Vlunteers Tips vr vrijwilligers in de sciale dienstverlening Vrijwilligers den erte Wat kan ik den als vrijwilliger? Werken als vrijwilliger. Werken als vrijwilliger. Een handleiding vr vrijwilligers in zrginstellingen Werken als vrijwilliger. Een handleiding vr vrijwilligers van Caritas Gemeenschapsdienst in verzrgingsinstellingen Werken als vrijwilliger. Een nuttige inleiding vr hen die als vrijwilliger willen werken

8 Zrg vr chrnisch zieken. Infrmatiemap vr vrijwilligers Jngeren Beter samen? Denk- en depistees vr een tegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en Wallnië De tiener als vrijwilliger Draaibek vr vrijwilligerswerk in het jeugdwelzijn Een belevenis creëren Eurpees vrijwilligerswerk vr jngeren Guden maatschapellijke stage Het engagement van de Vlaamse Jeugd Het maatschappelijk engagement van de K.U.Leuven-studenten. Een scilgisch nderzek Het maatschappelijk engagement van de Leuvense studenten. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de cmmercialisering van de leefwereld van jngeren. Nieuwe analyses Inspelen p pick & mix. Ervaringen met werven van jngeren vr vrijwilligerswerk Jng Geleerd. Vrijwilligerswerk, een thema in het nderwijs Jngeren en engagement Jngeren en hun vrijwillig engagement: een nieuwe stijl van vrijwilligerswerk? Jngeren en hun vrijwillig engagement: een nieuwe stijl van vrijwilligerswerk? Jngeren, vrijwilligerswerk en mtivatie Klaar vr jngeren? L'engagement bénévle des jeunes Lcal and Internatinal Yuth Vlunteering fr Peace Building and Cnflict Reslutin in Eurpe Maatschappelijke participatie van jngeren. Bewegen in de sciale, vrijetijds- en culturele ruimte Mbility f yung vlunteers acrss eurpe Niet vr het geld, wel vr de leute. Vrijwilligers p het speelplein Sciale stage. Leren zich belangels inzetten Succesfactren jngeren en vrijwilligerswerk Vissen de je met een net(werk). Een stappenplan vr jngerenparticipatie Vlunteering by yung peple. A rute t pprtunity Vrij in de vrijetijd? Een nderzek naar individualiseringstendensen in de vrijetijd van jngeren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk dr en vr tieners Vrijwilligerswerk dr tieners Vrijwilligerswerk dr tieners Vrijwilligerswerk dr tieners. Verslag landelijke infrmatiedag Vrijwilligerswerk met schl Vrijwilligerswerk met schl Vrijwilligerswerk p schl What Jung peple want frm vlunteering Wie zijn de leden van Scuts en Gidsen en Chir? YOU :: VOL. Yuth vlunteering plicies in Eurpe Yung Peple and Vlunteering. Research, Public Plicy and Practice Yung Peple as Vlunteers Yuth Vlunteerism in Ksv: An pprtunity t learn Ze zijn geweldig! Maar waarm eigenlijk i Vlunteer Leidinggeven A Chice Blend: What vlunteers want frm rganisatin and management De de cmpetentiecheck! Kplpers gezcht. Leiderschap greit in verenigingen Leiden f lijden. Tien facetten van ged bestuur in rganisaties met een maatschappelijke delstelling. Een praktijkgericht handbek

9 Leidinggeven en managmentvaardighedenin een v.z.w. Met ijzeren hand en fluwelen handschen Vrmen van leiderschap Methden Aan de slag! Werkwijzer vr een succesvlle belangenrganisatie An Intrductin t Marketing Bite à Outils du Cadre pôur Sutenir et valriser les vlntaires Cultuurpref De persattaché is een ber EffectivvelyCmmunicating Vlunteering: the Rle f PR, Media and Raising Public Awareniss Elkaar vinden. Buwstenen vr het cmmuniceren met kansarme delgrepen Etncmmunicatie. Cmmunicatie met een munticultureel publiek Gelinkt aan de tekmst. Infrmatica en kennisbeheer vr verenigingen Graag gedaan Handbek Lkaal Cmité 2001 Handleiding wegwijscursus vrijwilligers en mantelzrg Help! Ik rganiseer Maatschappelijke participatie Met vrijwilligers blijf je bezig. Handleiding bij het spel Pak een stel en zet u erbij! Participatry Methds Tlkit. A practitiner's manual Schakels die bruggen slaan Situering in het Ziekenzrg CM Stapstenenplan Speel met de vrijwilligerswet Speel met de vrijwilligerswet Van drmen naar scren Vrij-willig Vrijwilligers brdndig cm.pas Mtiveren Als je er niet uitkmt, hr ik het wel. Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers Bestuurswellness-set. He hu ik mijn bestuur geznd De begeleiding van de vrijwilliger in het individuele pastraat Geknipte vrijwillig(st)er bij Oxfam-Wereldwinkels? Het nthaal, de riëntering en de pleiding van nieuwe vrijwilligers (m/v) Geschikt en betrkken. Over deskundigheidsbevrdering van vrijwilligers Gezcht: geëngageerde vrijwilliger Met vrijwilligers spren is een kunst Mtivaties vr vrijwilligerswerk Mtiveren Mtiveren is maatwerk Op weg naar de lerende sprtvereniging. Deskundigheidsbevrdering van vrijwilligers Stappenplan. Deskundigheidsbevrdering vr uw rganisatie Training f Vlunteers. Prject reprt Vrijwillig belnd. Een nderzek naar het erkennen en waarderen van vrijwilligers Vrijwilligers begeleiden Vrijwilligers in vrm(ing). Educatiebeheften van vrijwilligers in de regi Gent-Eekl Vrijwilligers prikkelen is een kunst Vrijwilligers sterker maken dr vrming. Onderzek naar de vrmingsbeheften van natuur- en milieuvrijwilligers Vrijwilligers waarderen Vrijwilligerswerk in ecnmisch perspectief Wrking with vlunteers. Supprt Wrking with vlunteers. Supprt Wrking with vlunteers. Training Wrking with vlunteers. Training Zrgdragen vr vrijwilligers...enkele vuistregels

10 Ouderen Achtergrnden en tekmstperspectieven van een greiende interesse vr een actieve pensinering: een situatieschets Aging in the Netherlands. Elderly Peple and Vluntary Wrk De vergrijzing verzilverd? Een verkennend nderzek naar uderen in het Vlaamse vrijwilligerswerk De zilveren kracht in cijfers De zilveren mtr. Vrijwilligerswerk nder vijftigplussers Gne Out Eurpe Great Expectatins: Bmers and the future f Vlunteering Helemaal vrijwillig In gesprek met uderen ver vrijwilligerswerk. Verslag van deelnderzeken naar wensen en ervaringen van udere cnsumenten die van vrijwilligersdiensten gebruik maken Les enjeux d'une transitin réussie entre le travail et la retraite Levenservaring vr de ervaring van je leven in het vrijwilligerswerk Maatschappelijke participatie van uderen Measures fr scial inclusin f the elderly: The case f vlunteering Met pensien als vrijwilliger Onbetreden paden, een verkenning van de tekmstige culturele vrijetijdsbesteding van de 45-plusser Ongekend talent. Mbiliseren van het human capital van uderen Ouderen en maatschappelijke inzet. De betekenis van tenemende arbeidsparticipatie nder uderen vr de betrkkenheid van uderen bij plitiek activisme, vrijwilligerswerk, infrmele hulp en zrg vr de kleinkinderen Ouderen en vrijwilligerswerk 1983 Ouderen reageren. Verslag van een deelnderzek naar ervaringen en wensen van udere cnsumenten die van vrijwilligersdiensten gebruik maken Ptential f a lifetime Prmting vlunteering fr eurpe's senirs Prmtin f senir vlunteering thrugh internatinal exchanges Retraite et Bénévlat Senir en vrijwilliger Tackling the Demgraphic Challenge Time t Give? Retired peple as vlunteers Van waarde vr twee. Verslag van een deelnderzek naar ervaringen en wensen van udere cnsumenten die van vrijwilligersdiensten gebruik maken Vergrijzing in Nederland Vergrijzing in Nederland (bijlagen) Vlunteering by lder peple in the EU Vlunteering by lder peple. A rute t pprtunity Vrijwilligerswerk, de kracht van een hechte samenleving Wat na 55? Onderzek naar de kwaliteitsverbetering van de werking van senirenbnden in Limburg Zilver Zin in meeden Overheid 1- meting gemeentelijke vrijwilligersbeleid. En herhalingsnderzek naar de stand van zaken van het actuele vrijwilligerswerkbeleid Activerend vrijwilligerswerk Aktie graag gedaan An enabling vlunteering infrastructure in Eurpe: Situatin - Trends - Outlk Basisfuncties Lkale ndersteuning vrijwilligerswerk en mantelzrg Bent u een gede regisseur? Regie ver gemeentelijk vrijwilligersbeleid Budgetfinanciering en vrijwilligerswerk Creative Partnerships. A study in Leicestershire f vluntary cmmunity invlvement De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk De tets drstaan? Verminder de regeldruk vr vrijwilligers Digimn - een intrductie

11 Elementen vr een beleid inzake vrijwilligers en vrijwilligerswerk Eurpean radmap t Vlunteering and participatin in the EU Gemeenten, Mantelzrg en Vrijwilligerszrg Handleiding DigiMn. Mnitr vrijwilligerswerk Handreiking Prfessineel Ondersteunen Het spel p het maatschappelijk middenveld Ik zie, ik zie... In plaats van een brief... interactief! Over interactieve beleidsvering in het vrijwilligersdmein Inspiratiegids vr een lkaal vrijwilligersbeleid Integraal Vrijwilligersbeleid: de Utrechtse aanpak Integraal beleid p vrijwilligerswerk Lkaal ndersteuningsbeleid vr vrijwillig engagement in Vlaanderen en Brussel Lslaten, stimuleren, faciliteren f dirigeren? Ken uw eigen vrijwilligerswerkbeleid, de mee aan de typetest Maatschappelijke participatie in een middelgrte stad Make a difference: an utline vlunteering strategy fr the UK Ondersteuningsbehefte van vrijwilligerszelfrganisaties. Een verkennende studie in Eindhven Partners in de gemeente... vr een vrijwilligersvriendelijk gemeentebeleid Plaatselijke vrijwilligers. Draaibek vr lkale verheidsdiensten die vrijwilligers inschakelen Recepten vr duurzame, lkale ntwikkeling. Vereniging en gemeentebestuur p de tandem vr een beter leefmilieu Samen met vrijwilligers vrijwilligerswerkbeleid pstellen Tandem, samenwerking van vereniging en gemeente Tandem, samenwerking van vereniging en gemeente Tweede meting mnitr Vrijwilligerswerkbeleid. Eindrapprt Uitwerking Basisfuncties Verder werken... er is ng een wereld te winnen Vlunteering Strategy Vlunteering and the Rle f the State Vlunteering. Cmpact Cde f Gd Practice Vrijwilliger VIP in de prvincie. Draaibek vr prvinciale diensten die met vrijwilligers werken Vrijwilligers betrekken bij de sectr leefbaarheid en veiligheid Vrijwilligers betrekken bij gezndheidszrg en hulpverlening Vrijwilligers betrekken bij het nderwijs Vrijwilligers betrekken bij vrije tijd, sprt, kunst, cultuur en natuur en milieu Vrijwilligers betrekken. Een strategische keuze bij realiseren beleidsdelstelling Vrijwilligers centraal. Een handleiding vr lkaal vrijwilligerswerkbeleid Vrijwilligers, de nzichtbare factr in de sciale infrastructuur. Verslag van een verkennend nderzek naar de ttstandkming van vrijwilligersbeleid in vijf gemeenten Vrijwilligers-engagement in een Gemeenschapscentrum Vrijwilligersbeleid. Derde deelrapprt van de Interdepartementele Cmmissie Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid. Eerste deelrapprt van de Interdepartementele Cmmissie Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid. Tweede deelrapprt van de Interdepartementele Cmmissie Vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk DOT be Vrijwilligerswerk dicht bij de deur Vrijwilligerswerk ged gelinkt! aan lkale besturen Wist je dat? Vrijwilligerswerk bij de prvincie Wm en vrijwillige inzet. Een handreiking vr gemeenten Zicht p vrijwilligerswerk. Methden m het lkale vrijwilligerswerk in beeld te krijgen Palliatieve zrg 25 vragen ver vrijwilligerswerk in de terminale thuiszrg Aanbd en kwaliteit

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Les 1: Web- based rekrutering

Les 1: Web- based rekrutering Les 1: Web- based rekrutering Michigan Matching Mdel Intern (binnen bedrijf) rekruteren fwel extern (buiten bedrijf) Buiten bedrijf: Frmele brnnen Infrmele brnnen: zelf p zek gaan, netwerken Ok belangrijk

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

«Hoe een positieve economie opbouwen?»

«Hoe een positieve economie opbouwen?» P E R S D O S S II E R Sympsium «He een psitieve ecnmie pbuwen?» Getuigenissen, debatten, wrkshps Psitieve ecnmie is een andere benadering van de ecnmie, met respect vr menselijke, sciale en milieu waarden.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie