Algemeen o A new civic europe? A study of the extent and role of volunteering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen ---------------------------------------------------------------------- o A new civic europe? A study of the extent and role of volunteering"

Transcriptie

1 Algemeen A new civic eurpe? A study f the extent and rle f vlunteering Actieve burgers en vrijwilligersrganisaties Acts f Cmpassin. Caring fr thers and helping urselves Algemene mgevingsanalyse Vlaanderen Algemene mgevingsanalyse vr Vlaanderen An Envirnmental Scan n Vlunteering and Imprving Vlunteering Bibligrafie van het Vrijwilligerswerk. Een inventaris van niet-gepubliceerde dcumenten m.b.t. vrijwilligeheid en vrijwillige inzet in Vlaanderen Bibligraphy n Vlunteering Research in Eurpe Bekstaven 2009 Bénévlat et vlntariat dans la vie écnmique, sciale en plitique Caring Canadians, Invlved Canadians: highlights frm the 1997 Natinal Survey f Giving, Vlunteering and Participating Chinese vrijwilligers? Cijfers en feiten Civil Sciety Dagbek van een vrijwilliger Dat de je gewn? Vrijwilligerswerk in sciaal, cultureel en ecnmisch perspectief De betekenis van sciaal-culturele praktijken De impact van de financiële crisis p verenigingen De maatschappelijke waarde van het vrijwilligerswerk De plitiek en het verenigingsleven in België De sciale staat van Vlaanderen De sciale staat van Vlaanderen 2011 De tijd staat niet stil. Veranderingen in de tijdsbesteding van Vlamingen tussen 1999 en 2004 De welzijnszrg in de Vlaamse Gemeenschap. Vrzieningen en verheidsbeleid. Mngrafie 10 De infrmele zrg en het vrijwilligerswerk Drukbezet maar tch betrkken. Over het cmbineren van baan, zrg en vrijwilligerswerk Een tekmst vr verenigingen Geleid vrijwilligerswerk. Over het vrijwilligersptentieel van de Nederlandse samenleving in 2015 ( en nieuwe strategieën m het te bevrderen) Gevlgen kredietcrisis vr het vrijwilligerswerk Helping Out. A natinal survey f vlunteering and charitable giving Helping thers t help themselves. Vluntary actin in the eighties Het deelnemers- en participatieprfiel van participanten aan het sciaal-cultureel vlwassenenwerk Het engagement van de vrijwilliger Het verenigingsleven in België. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse He sciaal is de Vlaming? Resultaten van een representatieve enquête bij 1500 Vlamingen Kan ik iets den? Gids vr vrijwilligerswerk Kerngegevens van het vrijwilligerswerk in België / De meting van het vrijwilligerswerk in België. Kritische analyse van de statistische brnnen met betrekking tt het vrijwilligerswerk in België La France Bénévle La France Bénévle 2004 La France Bénévle 2009 La France Bénévle 2010 La siyuatin de bénévlat en France en 2010 Landelijk verenigd. Grte ledenrganisaties ver ntwikkelingen p het maatschappelijk middenveld. Civil sciety en vrijwilligerswerk IV Le secteur assciatif au Luxemburg Le vlntariat Scial

2 Le vlntariat en Belgique Les assciatins en France. Pids, prfils et évlutins Levensbeschuwelijk vrijwilligerswerk bezield f zieltgend. Tekmstscenari's vr levensbeschuwelijke verbanden Lkaal nder de lep. Trendrapprt vrijwillige inzet 2008 Maatschappelijke rganisaties in beeld. Grte ledenrganisaties ver actuele ntwikkelingen p het maatschappelijk middenveld Manifest vr Vrijwillige inzet in Eurpa Mantelzrg en vrijwilligerswerk Mein Taschenbuch 2011 Natinal reprt - Belgium New Frms f Vlunteering in Eurpe: Tward a Late Mdern Re-Cnstructin f a Dwindling Phenmenn Niet zmaar. Over vrijwilligers(werk) in Vlaanderen ann 2003 Niet-prfessinele hulpverlening Nn-participatie aan vrijwilligerswerk; Een verkennend nderzek naar achtergrnden en mtieven van mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten Onvltide tekmst. Trendrapprt vrijwilligerswerk 2002 Onzichtbare handen in zicht. Studie naar ntwikkelingen en knelpunten in het vrijwilligerswerk en de mantelzrg Participatie in Vlaanderen. Een beschrijving van de deelname aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen Participatie in verenigingen Participatie ntward Participatin in vlunteering and unpaid wrk Plausibiliteit POLS-mdule Vrijwillige Inzet 2007 Pur le Vlntariat Putting vlunteering n the ecnmic map f Eurpe Quality thrugh vlunteers Regular and ccasinal vlunteers Relevante Trends vr het vrijwilligerswerk in 2020 Ruimte vr het vrijwilligerswerk Sciaal en Cultureel Rapprt Sciale samenhang: Participatie, Vertruwen en Integratie State and civil sciety: vluntary wrk in eastern and western eurpe Sterktes van nu, de kracht van Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet Stries frm the edge Study n Vlunteering in the Eurpean Unin Succes verzekerd. Verhalen van vrijwilligerswerk Talente einsetzen - Slidarität stiften. Mdelprgramm Generatinsübergreifende Freiwilligendienste The Effects f 'Mandatry Vlunteerism' n Intentins t Vlunteer The Functinal Appach T Vluntarism The future f vluntary rganisatins The rle f televisin in stimulating vluntary actin: a pilt study Tijd vr vrije tijd? Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sprt, cultuur, media, sciale participatie en recreatie Tijd vr vrije tijd? Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sprt, cultuur, media,sciale participatie en recreatie Tekmstverkenning Vrijwillige Inzet 2015 Twards a definitin f vlunteer invlvement Tussen eigenbelang en altruïsme. Over slidariteit en vrijwilligers Van vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzet. Een nderzek naar vrijwilligers en hun rganisaties in Zeeland Veranderende vrijwillige inzet en he sciale bewegingen hiermee mgaan Verenigingen in België Verkenning Civil Sciety Verkenning participatie. Arbeid, vrijwillige inzet en mantelzrg in perspectief Verkenningstraject Vrijwilligerswerk Vlaanderen Intersectrale ntmetingen tussen kernactren van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen Vlaanderen gepeild! 2007 Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen

3 Vluntary Service frms Eurpe: Cperatin in Thery en Practice Vlunteering Acrss Eurpe (Belgium, Lithunia, Slvakia) Vlunteering Acrss Eurpe (Finland, Latvia, Malta, Prtugal, Luxemburg) Vlunteering Acrss Eurpe (Greece, Hungary, Austria, Denmark, Cyprus) Vlunteering Acrss Eurpe (Spain, France, United Kingdm, the Netherlands, Pland, Czech Republic, Italy) Vlunteering acrss Eurpe (Bulgaria, Slvenia, Sweden, Estnia) Vlunteering acrss eurpe Vlunteering and participatin n the agenda Vlunteering and the United Natins System. Wrking fr a Better Wrld Vlunteering in Eurpe Vlunteering in the Eurpean Unin Vlunteers: patterns, meanings & mtives Vr de verandering. Trendrapprt Vrijwilligerswerk 1998 Vrming en Vrijwilligerswerk. Wat leren we van de 'nieuwe' vrijwilliger Vrij-willig-werken Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen ann Frequentiegegevens. Deelrapprt 2 Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen ann Participatiegegevens. Deelrapprt 1 Vrijwillig initiatief en de verzrgingsstaat. Cultuurscilgische analyse van een beleidsprbleem Vrijwillige inzet 2007 Vrijwillige inzet 2008 Vrijwillige inzet in Vlaanderen Vrijwilliger zijn: een uitdaging Vrijwilligers Vrijwilligers gevraagd. Een verkenning van de vraag naar vrijwillige inzet Vrijwilligers in actie Vrijwilligers nder de lep, een literatuurstudie Vrijwilligers nder de lep. Verslagbek sympsium juni 2006 Vrijwilligers p de bres Vrijwilligersrganisaties nderzcht. Over het tekrt aan vrijwilligers en de wijze van werving en ndersteuning Vrijwilligerswerk en empwerment Vrijwilligerswerk en sciale integratie. Een scilgische duiding Vrijwilligerswerk in Vlaanderen aan de vravnd van de 21ste eeuw Vrijwilligerswerk in beweging. Tijd vr trends Vrijwilligerswerk in cultuur en slidariteit: naar een vernieuwende cultuur van het vrijwilligerswerk als signaal vr een slidaire samenleving Vrijwilligerswerk in meervud Vrijwilligerswerk met tekmst Vrijwilligerswerk vandaag, een eerste verkenning Vrijwilligerswerk vergeleken: Nederland in internatinaal en histrisch perspectief Vrijwilligerswerk: initiatief van burgers Werken en welden Werkt u k z graag vr niets? f: he vrijwillig is vrijwilligerswerk? Wh gives time nw? Why vlunteers? Ten pints f view Wie participeert en (tch)? Wie participeert niet? Ongelijke deelname aan het maatschappelijke leven in verschillende dmeinen Z werkt dat. Impressies van hedendaags vrijwilligerswerk Allchtnen = 3 (samen)werken met allchtne verenigingen Allchtnen en vrijwilligerswerk Allchtnen en vrijwilligerswerk: een nderzek naar de mgelijke mtieven en hinderpalen m een engagement p te nemen in een Nederlandstalige rganisatie Centrales Full Clur Cmmuniceert uw rganisatie met allchtnen? De resultaten van een marktverkenning bij 414 verheidsdiensten en particuliere nn-prfitrganisaties De nieuwe vrijwilligers. Een nderzek naar vrijwilligerswerk dr allchtnen

4 Diversify! Duizend en één kansen p een nieuwe markt Evaluatie prjecten 'Managers van diversiteit' Ik kan, ik kan, wat jij niet kan... Nieuwkmers in het vrijwilligerswerk, Een maatschappelijk inburgeringstraject Inburgering met een meerwaarde. De plaats van vrijwilligerswerk in inburgeringsprgramma's Interculturalisatie van lkaal vrijwilligerswerkbeleid. Een handreiking vr gemeenten Interculturalisatie: een andere kijk! Intercultureel vrijwilligerswerk. Ervaringen en tips Invlvement f third cuntry natinals in vlunteering as a means f better integratin Krachtenbundel Op zek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzrgers, vrijwilligers, prfessinals en cliënten in de multiculturele stad Reader behrend bij de cursus 'Werken met vrijwilligers van allchtne afkmst in vrijwilligersrganisaties' Tips werken met allchtne vrijwilligers Veelkleurig rganiseren. Intercultureel management vr nn-prfit- en vrijwilligersrganisaties Vlunteering and Intercultural Dialgue Vrijwilligers in cmbinatie. Brchure ver allchtnen en vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk dr migranten als middel tt betere integratie Vrijwilligerswerk dr migranten en etnische minderheden. MEM-VOL - Migrant and Etnic Minrity Vlunteering. Eindrapprtage Fase I (Een transnatinaal uitwisselingsprject) Vrijwilligerswerk dr migranten in Rtterdam. Verslag van een verkennend nderzek Werken met Turkse en Markkaanse vruwen Bedrijven 'Een warm gevel bij mensen...' Een studie ver spnsrings- en samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en vrijwilligersrganisaties Building Active Cmmunities thrugh Emplyer Supprted Vlunteering Bénévlat de cmpétences, une nuvelle frme de mécénat Develping Emplyee Vlunteering. A Jint venture between vlunteer rganisatins and cmpanies. Strategies/Success stries/challenges Emplyee invlvement: wie zijn de actren? Werk schenken. De werknemer als vrijwilliger: he en waarm? Werknemers einde lpbaan en vrijwilligerswerk. Plan van aanpak vr uw bedrijf Wrking Partners. Sme examples f invlvement in lcal cmmunity life bij businesses and the peple in them Beleid Aanbevelingen vr het besturen van scialprfitrganisaties Basisbek vrijwilligersmanagement. Werven, sturen en mtiveren Brging van vrijwilligersbeleid. Het stapsgewijs vastleggen van regelingen vr vrijwilligers Cautinary Tales. Case studies f risk management in vlunteer-invlving rganisatins Een hedendaags vrijwilligersbeleid in een mderne rganisatie Een warm nest f een geliede machine Eerst denken, dan den Enquête sur la gestin des ressurces humaines bénévles. Ses enjeux, ses bnnes pratiques Frm the tp dwn. The executive rle in vlunteer prgram success Get it Right frm the Start. Vlunteer plicies - the key t diverse vlunteer invlvement Getting a grip. Risk, risk management and vlunteering in England. A review f the literature

5 Het avntuur van Bert. Overleven besturen de 21ste eeuw? Het flexpakket. Nieuwe pties vr flexibel vrijwilligerswerk Het wiel...een creatieve gids vr rganisaties met vrijwilligers In-Team, vervlmaak uw vrijwilligersrelatie in tien stappen La gestin de Ressurces Humaines Bénévles. Une respnsabilité essentielee des assciatins Management van vrijwilligersrganisaties Meetlat vrijwilligersbeleid. Praktisch hulpmiddel vr rganisaties bij het ntwikkelen en/f verbeteren van vrijwilligersbeleid Met vrijwilligers spren is een kunst Mtiverend vrijwilligerswerk Og vr vrijwilligers. Het ntwikkelen van een vrijwilligersbeleid Reasnable Care? Risk, risk management and vlunteering in England Risk Tlkit. Hw t take care f risk in vluteering. A guide fr rganisatins Sciaal-aggische rganisatieleer. Deel 1 Leren kijken naar rganisaties Sciaal-aggische rganisatieleer. Deel 2 Veranderen van rganisaties The (Help!) I-Dn't-Have-Enugh-Time Guide t Vlunteer Management The cst-effectiveness imperative, the scial services and vlunteers Turn Yur Organisatin Int A Vlunteer Magnet. Secnd editin Uitveren van aktiviteiten in het sciaal-kultureel en edukatief werk Visie, vrwaarden, verbintenis. Vrijwilligersbeleid in het sciaal-cultureel werk Vlgens het bekje. Studiedag ver vrijwilligersbeleid Vluntary Service. Current Status Reprt. Vlunteer Management Cycle Vlunteers Vrbereiden van aktiviteiten in het sciaal-kultureel en edukatief werk Vrwaarden vr aktiviteiten in het sciaal-kultureel en edukatief werk Vrming vr en ver het vrijwilligerswerk. Praktijkbek vrijwilligerswerk Vrijwilliger en planning. Decentralisatie en sciaal culturele planning Vrijwilligers in de armedebestrijding. Praktische gids vr het uitbuwen van een vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid in zrgrganisaties. Een handreiking vr de tekmst Vrijwilligersmanagement Vrijwilligerswerk in de armedebestrijding. Praktische gids vr het uitbuwen van een vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk in de zrg. Vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk p maat Vrijwilligerswerk rganiseren. Afspraken en vereenkmsten vr vrijwilligers Vrijwilligerswerk rganiseren. De zin van een vrijwilligersbeleid - de samenvatting Vrijwilligerswerk rganiseren. Starten met een vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk rganiseren. Taakafbakeningen vr vrijwilligers Vrijwilligerswerk rganiseren. Vrijwilligers begeleiden Vrijwilligerswerk rganiseren. Vrijwilligers mtiveren Vrijwilligerswerk rganiseren. Vrijwilligers selecteren Vrijwilligerswerk rganiseren. Vrijwilligers werven Vrijwilligerswerk rganiseren.het statuut en de wettelijke bepalingen vr het vrijwilligerswerk Werken met vrijwilligers. (Samen)werken met vrijwilligers Werken met vrijwilligers. Begeleiding en schling van vrijwilligers Werken met vrijwilligers. Dcentenhandleiding Werken met vrijwilligers. Kenmerken en mtieven van vrijwilligers(werk) Werken met vrijwilligers. Vrijwilligersbeleid binnen een rganisatie Werken met vrijwilligers. Vrijwilligerswerk nu en in de tekmst Werken met vrijwilligers. Werving en selectie van vrijwilligers Wrking with Vlunteers. Persnnel Issues Zrgzaam met vrijwilligers. Tekmst geven aan je grep Berepskrachten Als vrijwilligers samen-werken met berepskrachten Berepskracht - vrijwilliger Berepsmatig werken met vrijwilligers. Onderzek naar vereiste deskundigheden

6 Building staff/vlunteer relatins Cllabratin entre Vlntaires en Prfessinnels La gestin des ressurces humaines de la Crix Ruge de Belgique-Cmmunauté francphne: Interactins en relatins entre Vlntaires en Permanents Rapprt samenwerking vrijwilligers berepskrachten Samen prfessinals. Over de samenwerking tussen vrijwilligers en berepskreachten Samenwerking vrijwilligers en berepskrachten bij maatschappelijke ndersteuning Vrijwilliger en berepskracht: tweespan f tweespalt Vrijwilligers en berepskrachten Vrijwilligers en berepskrachten. Verslag van een verkennend nderzek naar hun relatie Werken met vrijwilligers. Tips vr berepskrachten Diverse delgrepen A wman's place De vrijwilliger in de kinderbescherming Guidelines and standards fr the use f vlunteers in crrectinal prgrams Het vluntariaat in de verenigingen van vrienden van musea en in hun musea In ged gezelschap Invlving Vlunteers in Children's Play Invlving Vlunteers in the Envirnment Justitieel vrijwilligerswerk. Deel 2: Een analyse van vier rganisaties Justitieel vrijwilligerswerk. Specificiteit, functineringswijze en ntwikkelingsmgelijkheden van het vrijwilligerswerk ten aanzien van het vlwassen justitiecliënteel Kempense vruwenkracht in 21 verhalen Lets: vrijwilligerswerk nieuwe stijl. Onderzek naar de eigenheid van Lets ruilkringen, juridische knelpunten en mgelijke plssingen Mannen in de zrg. Handleiding vr het werven van mannelijke vrijwilligers in de zrg- en hulpverlening Opprtunity kncks. pening drd fr vlunteers with additinal supprt needs Rapprt Vrijwilligerswerk The prbatin vlunteer Vlunteering by Black Peple. A rute t pprtunity Vlunteers in Adult Educatin Vlunteers in Justice. Observatins n a mvement Vlunteers in juvenile justice Vlunteers in museums and cultural heritage Vlunteers n management cmmittees. A Gd Practice Guide Vlwassenenvrming en vrijwilligerswerk Vlwassenenvrming en vrijwilligerswerk Vrijwillig werk Werkt! Werken met bijzndere grepen Vrijwillig werkt Vrijwilligerswerk in de justitiële sektr Vruwen en vrijwilligerswerk Vruwen in het vrijwilligerswerk Werken vr niets. Vrijwilligers in de vlwasseneneducatie Wmen in vlunteering. Experiences f gender demcracy EVC Berdelen en ntwikkelen van cmpetenties Bilan-prtfli de cmpétences Cnference n "Mutual recgnitin skills and cmpetences gained thrugh vlunteering: Twards a Eurpean debate". Final Reprt De Fles is Half Vl EVC geprfileerd EVC, vrijwilligerswerk en arbeidsmarkt Een ervaring rijker Eindrapprt 'EVC vr bestuurvrijwilligers' Elders verwrven cmpetenties

7 Erkenning verwrven cmpetenties. Resultaten piltprjecten Levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen Prtfli persnnel de cmpétences Prtfli van de bestuursvrijwilliger Recnnaissance de l' Experience et Valrisatin des Cmpétences Bénévles Schweizerisches Qualifikatinsbuch Vlunteerism and Capacity Develpment Zet EVC vr vrijwilligers p de kaart! Gehandicapten (Bij) de buren p de kffie. Buurtbewners als vrijwilliger in een gezinsvervangend tehuis vr mensden met een verstandelijke handicap Een maatje p maat. Evaluatie van vrijwilligersprjecten vr mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn geweest Een sterk sciaal netwerk Gids begeleide inschakeling Invlving vlunteers with mentally handicapped peple Inzet van menselijk Kapitaal. Vrijwilligers en hun werk bij patiënten- en gehandicaptenrganisaties Inzet van menselijk kapitaal. Vrijwilligers en hun werk bij patiënten- en gehandicaptenrganisaties Jbcaching in het vrijwilligerswerk vr mensen met een verhgde psychische kwetsbaarheid Onbeperkte tegang. Educatief werken met persnen met een hadicap Op zek naar menselijk kapitaal. Onderzek naar vrijwilligerswerk in patiënten- en gehandicaptenrganisaties Sprzeken in het vrijwilligerswerk. Verslag ver vrijwilligerswerk t.b.v. geestelijk gehandicapten Vermaatschappelijking in ietrnatinaal perspectief. Vrstudie Vlunteering by peple with disabilities Vlunteers and psychiatric aftercare Vrijwilligers en mentaal gehandicapten Vrijwilligerswerk in de geestelijke gezndheidszrg Vrijwilligerswerk in diensten vr geestelijke gezndheidszrg Zndag: bezekdag...? Relatiepbuw van vrijwilligers met vlwassen mentaal minder-validen. Animatie dr vrijwilligers in instellingen vr vlwassen mentaal minder-validen Inf vrijwilligers Praten is de eerste stap Praten is de eerste stap. Kennismaking A rich slice f time. Yur 'hw t d it' guide t vlunteering and cmmunity actin Als je vriiwilligerswerk wilt gaan den. Een handleiding vr vrijwilligers Blits starten in het vrijwilligerswerk Charter van de vrijwilliger Fcustest vrijwilligerswerk. Wat past bij u? Ik wrdt vrijwilliger? Ik ben het! Infbrchure vr vrijwilligers van de vzw LEJO Keuzetest vrijwilligerswerk Omgaan met vertruwelijke infrmatie en berepsgeheim dr vrijwilligers The Gentle Art f Listening. Cunseling Skills fr Vlunteers Tips vr vrijwilligers in de sciale dienstverlening Vrijwilligers den erte Wat kan ik den als vrijwilliger? Werken als vrijwilliger. Werken als vrijwilliger. Een handleiding vr vrijwilligers in zrginstellingen Werken als vrijwilliger. Een handleiding vr vrijwilligers van Caritas Gemeenschapsdienst in verzrgingsinstellingen Werken als vrijwilliger. Een nuttige inleiding vr hen die als vrijwilliger willen werken

8 Zrg vr chrnisch zieken. Infrmatiemap vr vrijwilligers Jngeren Beter samen? Denk- en depistees vr een tegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en Wallnië De tiener als vrijwilliger Draaibek vr vrijwilligerswerk in het jeugdwelzijn Een belevenis creëren Eurpees vrijwilligerswerk vr jngeren Guden maatschapellijke stage Het engagement van de Vlaamse Jeugd Het maatschappelijk engagement van de K.U.Leuven-studenten. Een scilgisch nderzek Het maatschappelijk engagement van de Leuvense studenten. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de cmmercialisering van de leefwereld van jngeren. Nieuwe analyses Inspelen p pick & mix. Ervaringen met werven van jngeren vr vrijwilligerswerk Jng Geleerd. Vrijwilligerswerk, een thema in het nderwijs Jngeren en engagement Jngeren en hun vrijwillig engagement: een nieuwe stijl van vrijwilligerswerk? Jngeren en hun vrijwillig engagement: een nieuwe stijl van vrijwilligerswerk? Jngeren, vrijwilligerswerk en mtivatie Klaar vr jngeren? L'engagement bénévle des jeunes Lcal and Internatinal Yuth Vlunteering fr Peace Building and Cnflict Reslutin in Eurpe Maatschappelijke participatie van jngeren. Bewegen in de sciale, vrijetijds- en culturele ruimte Mbility f yung vlunteers acrss eurpe Niet vr het geld, wel vr de leute. Vrijwilligers p het speelplein Sciale stage. Leren zich belangels inzetten Succesfactren jngeren en vrijwilligerswerk Vissen de je met een net(werk). Een stappenplan vr jngerenparticipatie Vlunteering by yung peple. A rute t pprtunity Vrij in de vrijetijd? Een nderzek naar individualiseringstendensen in de vrijetijd van jngeren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk dr en vr tieners Vrijwilligerswerk dr tieners Vrijwilligerswerk dr tieners Vrijwilligerswerk dr tieners. Verslag landelijke infrmatiedag Vrijwilligerswerk met schl Vrijwilligerswerk met schl Vrijwilligerswerk p schl What Jung peple want frm vlunteering Wie zijn de leden van Scuts en Gidsen en Chir? YOU :: VOL. Yuth vlunteering plicies in Eurpe Yung Peple and Vlunteering. Research, Public Plicy and Practice Yung Peple as Vlunteers Yuth Vlunteerism in Ksv: An pprtunity t learn Ze zijn geweldig! Maar waarm eigenlijk i Vlunteer Leidinggeven A Chice Blend: What vlunteers want frm rganisatin and management De de cmpetentiecheck! Kplpers gezcht. Leiderschap greit in verenigingen Leiden f lijden. Tien facetten van ged bestuur in rganisaties met een maatschappelijke delstelling. Een praktijkgericht handbek

9 Leidinggeven en managmentvaardighedenin een v.z.w. Met ijzeren hand en fluwelen handschen Vrmen van leiderschap Methden Aan de slag! Werkwijzer vr een succesvlle belangenrganisatie An Intrductin t Marketing Bite à Outils du Cadre pôur Sutenir et valriser les vlntaires Cultuurpref De persattaché is een ber EffectivvelyCmmunicating Vlunteering: the Rle f PR, Media and Raising Public Awareniss Elkaar vinden. Buwstenen vr het cmmuniceren met kansarme delgrepen Etncmmunicatie. Cmmunicatie met een munticultureel publiek Gelinkt aan de tekmst. Infrmatica en kennisbeheer vr verenigingen Graag gedaan Handbek Lkaal Cmité 2001 Handleiding wegwijscursus vrijwilligers en mantelzrg Help! Ik rganiseer Maatschappelijke participatie Met vrijwilligers blijf je bezig. Handleiding bij het spel Pak een stel en zet u erbij! Participatry Methds Tlkit. A practitiner's manual Schakels die bruggen slaan Situering in het Ziekenzrg CM Stapstenenplan Speel met de vrijwilligerswet Speel met de vrijwilligerswet Van drmen naar scren Vrij-willig Vrijwilligers brdndig cm.pas Mtiveren Als je er niet uitkmt, hr ik het wel. Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers Bestuurswellness-set. He hu ik mijn bestuur geznd De begeleiding van de vrijwilliger in het individuele pastraat Geknipte vrijwillig(st)er bij Oxfam-Wereldwinkels? Het nthaal, de riëntering en de pleiding van nieuwe vrijwilligers (m/v) Geschikt en betrkken. Over deskundigheidsbevrdering van vrijwilligers Gezcht: geëngageerde vrijwilliger Met vrijwilligers spren is een kunst Mtivaties vr vrijwilligerswerk Mtiveren Mtiveren is maatwerk Op weg naar de lerende sprtvereniging. Deskundigheidsbevrdering van vrijwilligers Stappenplan. Deskundigheidsbevrdering vr uw rganisatie Training f Vlunteers. Prject reprt Vrijwillig belnd. Een nderzek naar het erkennen en waarderen van vrijwilligers Vrijwilligers begeleiden Vrijwilligers in vrm(ing). Educatiebeheften van vrijwilligers in de regi Gent-Eekl Vrijwilligers prikkelen is een kunst Vrijwilligers sterker maken dr vrming. Onderzek naar de vrmingsbeheften van natuur- en milieuvrijwilligers Vrijwilligers waarderen Vrijwilligerswerk in ecnmisch perspectief Wrking with vlunteers. Supprt Wrking with vlunteers. Supprt Wrking with vlunteers. Training Wrking with vlunteers. Training Zrgdragen vr vrijwilligers...enkele vuistregels

10 Ouderen Achtergrnden en tekmstperspectieven van een greiende interesse vr een actieve pensinering: een situatieschets Aging in the Netherlands. Elderly Peple and Vluntary Wrk De vergrijzing verzilverd? Een verkennend nderzek naar uderen in het Vlaamse vrijwilligerswerk De zilveren kracht in cijfers De zilveren mtr. Vrijwilligerswerk nder vijftigplussers Gne Out Eurpe Great Expectatins: Bmers and the future f Vlunteering Helemaal vrijwillig In gesprek met uderen ver vrijwilligerswerk. Verslag van deelnderzeken naar wensen en ervaringen van udere cnsumenten die van vrijwilligersdiensten gebruik maken Les enjeux d'une transitin réussie entre le travail et la retraite Levenservaring vr de ervaring van je leven in het vrijwilligerswerk Maatschappelijke participatie van uderen Measures fr scial inclusin f the elderly: The case f vlunteering Met pensien als vrijwilliger Onbetreden paden, een verkenning van de tekmstige culturele vrijetijdsbesteding van de 45-plusser Ongekend talent. Mbiliseren van het human capital van uderen Ouderen en maatschappelijke inzet. De betekenis van tenemende arbeidsparticipatie nder uderen vr de betrkkenheid van uderen bij plitiek activisme, vrijwilligerswerk, infrmele hulp en zrg vr de kleinkinderen Ouderen en vrijwilligerswerk 1983 Ouderen reageren. Verslag van een deelnderzek naar ervaringen en wensen van udere cnsumenten die van vrijwilligersdiensten gebruik maken Ptential f a lifetime Prmting vlunteering fr eurpe's senirs Prmtin f senir vlunteering thrugh internatinal exchanges Retraite et Bénévlat Senir en vrijwilliger Tackling the Demgraphic Challenge Time t Give? Retired peple as vlunteers Van waarde vr twee. Verslag van een deelnderzek naar ervaringen en wensen van udere cnsumenten die van vrijwilligersdiensten gebruik maken Vergrijzing in Nederland Vergrijzing in Nederland (bijlagen) Vlunteering by lder peple in the EU Vlunteering by lder peple. A rute t pprtunity Vrijwilligerswerk, de kracht van een hechte samenleving Wat na 55? Onderzek naar de kwaliteitsverbetering van de werking van senirenbnden in Limburg Zilver Zin in meeden Overheid 1- meting gemeentelijke vrijwilligersbeleid. En herhalingsnderzek naar de stand van zaken van het actuele vrijwilligerswerkbeleid Activerend vrijwilligerswerk Aktie graag gedaan An enabling vlunteering infrastructure in Eurpe: Situatin - Trends - Outlk Basisfuncties Lkale ndersteuning vrijwilligerswerk en mantelzrg Bent u een gede regisseur? Regie ver gemeentelijk vrijwilligersbeleid Budgetfinanciering en vrijwilligerswerk Creative Partnerships. A study in Leicestershire f vluntary cmmunity invlvement De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk De tets drstaan? Verminder de regeldruk vr vrijwilligers Digimn - een intrductie

11 Elementen vr een beleid inzake vrijwilligers en vrijwilligerswerk Eurpean radmap t Vlunteering and participatin in the EU Gemeenten, Mantelzrg en Vrijwilligerszrg Handleiding DigiMn. Mnitr vrijwilligerswerk Handreiking Prfessineel Ondersteunen Het spel p het maatschappelijk middenveld Ik zie, ik zie... In plaats van een brief... interactief! Over interactieve beleidsvering in het vrijwilligersdmein Inspiratiegids vr een lkaal vrijwilligersbeleid Integraal Vrijwilligersbeleid: de Utrechtse aanpak Integraal beleid p vrijwilligerswerk Lkaal ndersteuningsbeleid vr vrijwillig engagement in Vlaanderen en Brussel Lslaten, stimuleren, faciliteren f dirigeren? Ken uw eigen vrijwilligerswerkbeleid, de mee aan de typetest Maatschappelijke participatie in een middelgrte stad Make a difference: an utline vlunteering strategy fr the UK Ondersteuningsbehefte van vrijwilligerszelfrganisaties. Een verkennende studie in Eindhven Partners in de gemeente... vr een vrijwilligersvriendelijk gemeentebeleid Plaatselijke vrijwilligers. Draaibek vr lkale verheidsdiensten die vrijwilligers inschakelen Recepten vr duurzame, lkale ntwikkeling. Vereniging en gemeentebestuur p de tandem vr een beter leefmilieu Samen met vrijwilligers vrijwilligerswerkbeleid pstellen Tandem, samenwerking van vereniging en gemeente Tandem, samenwerking van vereniging en gemeente Tweede meting mnitr Vrijwilligerswerkbeleid. Eindrapprt Uitwerking Basisfuncties Verder werken... er is ng een wereld te winnen Vlunteering Strategy Vlunteering and the Rle f the State Vlunteering. Cmpact Cde f Gd Practice Vrijwilliger VIP in de prvincie. Draaibek vr prvinciale diensten die met vrijwilligers werken Vrijwilligers betrekken bij de sectr leefbaarheid en veiligheid Vrijwilligers betrekken bij gezndheidszrg en hulpverlening Vrijwilligers betrekken bij het nderwijs Vrijwilligers betrekken bij vrije tijd, sprt, kunst, cultuur en natuur en milieu Vrijwilligers betrekken. Een strategische keuze bij realiseren beleidsdelstelling Vrijwilligers centraal. Een handleiding vr lkaal vrijwilligerswerkbeleid Vrijwilligers, de nzichtbare factr in de sciale infrastructuur. Verslag van een verkennend nderzek naar de ttstandkming van vrijwilligersbeleid in vijf gemeenten Vrijwilligers-engagement in een Gemeenschapscentrum Vrijwilligersbeleid. Derde deelrapprt van de Interdepartementele Cmmissie Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid. Eerste deelrapprt van de Interdepartementele Cmmissie Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid. Tweede deelrapprt van de Interdepartementele Cmmissie Vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk DOT be Vrijwilligerswerk dicht bij de deur Vrijwilligerswerk ged gelinkt! aan lkale besturen Wist je dat? Vrijwilligerswerk bij de prvincie Wm en vrijwillige inzet. Een handreiking vr gemeenten Zicht p vrijwilligerswerk. Methden m het lkale vrijwilligerswerk in beeld te krijgen Palliatieve zrg 25 vragen ver vrijwilligerswerk in de terminale thuiszrg Aanbd en kwaliteit

12 Cördinatie De nabije vreemde. Vrijwilligers in de paliiatieve zrg Een eerder hulpaanbd Een reginale aanpak. Een uitdaging vr plaatselijke rganisaties Er zijn. Zrgen vr stervenden en hun naasten met hulp van vrijwilligers Financiering Opleiding vrijwilligers Samenwerking tussen vrijwilligers en berepskrachten Thuis sterven, de zrg van vrijwilligers. Landelijke inventarisatie van vrijwilligersrganisaties in de terminale thuiszrg Vrijwilligers in de Terminale thuiszrg Vrijwilligerswerking in de palliatieve hulpverlening Rekruteren 5 X B! Dé frmule vr het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers Cunt Me In! 501 ideas n recruiting vlunteers Geknipte vrijwillig(st)er bij Oxfam-Wereldwinkels? Het werven van nieuwe vrijwilligers Laat je strikken Le 'recrutement' et le renuvellement des dirigeants assciatifs: une questin clé pur l'avenir du muvement assciatif! Leren van elkaar : nieuwe en huidige vrijwilligers Nieuwe vrmen van verenigingen: verslag van een zektcht Onthalen van nieuwe vrijwilligers Op zek naar vrijwilligers in het Meetjesland. Schuilen f windmlend buwen Rekruteren Rekruteren van vrijwilligers: buwstenen vr een verantwrde strategie The Vlunteer Recruitment (And Membership Develpment) Bk Vrijwilligers aantrekken is een kunst. Een praktische handleiding Vrijwilligers gevraagd Vrijwilligers gezcht. Werving en publiciteit in de vrijwilligersrganisatie Vrijwilligerswerk in beweging. Intensieve bemiddeling: een methdiek Vrijwilligerswerk. Recrutering en selectie Werving Werving Werving en behud van vrijwilligers Wie wil de nieuwe vrzitter wrden? Werven en plaatsen van vrijwilligers Wrking with Vlunteers. Recruitement en Selectin Wrking with Vlunteers. Recruitment & Selectin Sprt De vrijwilligers in de sprt Het vrijwilligerswerk in een veranderende sprtwereld. Een empirische studie inzake de ntwikkeling van prfessinele deskundigheid Het vrijwilligerswerk in een veranderende sprtwereld. Een empirische studie inzake de ntwikkeling van prfessinele deskundigheid. Samenvattend eindrapprt Samenleving en sprt Sprt: Cultuur in beweging. Een verkenning van cultuurtrends in de sprt Sprtclubs in beeld The Tennis Vlunteer. Guidlines t help recruit and retain tennis vlunteers Vlunteering in sprt - Belgium Yung Vlunteers: making a difference tt sprt in England Statuut Afspraken van en met vrijwilligers Afspraken van en met vrijwilligers Afspraken van en met vrijwilligers. Rechten en plichten. Mdellen vrijwilligerskntrakten Balanceren in een grijze zne Berepsgeheim en hulpverlening

13 Bestuurdersaansprakelijkheid in vzw's Betaling van infrmele en vrijwillige zrg in nederland Beter verzekerd. Vrijwilligerswerk en verzekeringen Blits starten in het vrijwilligerswerk De sprtvrijwilliger en de sciale zekerheid De wet betreffende de rechten van vrijwilligers Een juridische verkenning van de grijze zne tussen vrijwilligerswerk en prfessinele arbeid Eindrapprt Verzekeringen en Vrijwilligerswerk Gids VZW, IVZW en stichtingen Ged gekend. De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Ged verzekerd? Vrijwilligerswerk en verzekeringen Het verzekeren van schaderisic's bij vrijwilligers. Aanzet tt een nieuw verzekeringsprduct; cncept-buwstenenplis en een inleiding erp ten beheve van verleg met verzekeraars In veilige handen Le nuveau statut des bénévles. Cmmentaire de la li du 3 juillet 2005 relative aux drits des vlntaires et réflexins sur le drit scial et la gratuité Les Travailleurs Bénévles Omgaan met vertruwelijke infrmatie Omgaan met vertruwelijke infrmatie en berepsgeheim dr vrijwilligers Praktijkbek VZW' s Praktijkbek VZW's, Quick Reference Praktijkgids vzw. Vrijwillige arbeid Preve van wet tt instelling van een statuut vr de vrijwilliger Prject 'Infrmatie en Educatie': Samenvatting verlp en cnclusies Prject 'Infrmatie en educatie' (vervlg) Rechten en plichten van de sprtvrijwilliger Seksueel grensverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersrganisaties Slim aan de slag. de vrijwilligerswet in een handmdraai Statuut van de vrijwilliger Statuut van de vrijwilliger. Knelpunten en plssingen The cst f vlunteering. A pilt survey f vlunteers' ut-f-pcket expenses and insurance V.Z.W.'s en verzekeringen V.Z.W.'s en verzekeringen V.Z.W.'s en vrijwilligers VZW en de fiscus, en meer Veilig vrijwilligerswerk Verantwrde vrijwilligerszrg. Een verkennende studie naar de behefte aan nrmen Verslag van het cngres 'Arbeid anders' Vers un statut del vlntariat. Nuve plitiche sciali. Vlume I: I prblemi Vers un statut del vlntariat. Nuve plitiche sciali. Vlume II: La legislazine Very active citizens? The impact f cntracts n vlunteers Vlntariat. 9 questins pur un engagement cncret Vrijwillig maar niet vrijblijvend. Afspraken maken met vrijwilligers Vrijwilligers en verzekeringen Vrijwilligersactiviteiten. Een drietal knelpunten Vrijwilligershulp, een verdienstelijke zaak? Vrijwilligersrecht Vrijwilligersstatuut Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisic Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisic. Vijf adviezen Vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezndheidssectr Vrijwilligerswerk rganisaren. De regels van het spel. Het statuut en de wettelijke bepalingen vr het vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk zakelijk bekeken Vrijwilligerswerk. Wat kan, mag en met. Een cncrete stand van zaken Vrijwilligerswerk: de wet, praktische vragen en antwrden Welk werk dient betaald te wrden Werken als vrijwilliger. Rechtsstatuut en beleid

14 Which wrh ught t be paid? Steunpunten 20/25 years f vlunteering A gateway tt Wrk Activiteitenverslag van de Hge Raad vr Vrijwiligers Activiteitenverslag van de Hge Raad vr Vrijwilligers Actuele ntwikkelingen en trends van invled p de lkale ndersteuning van het vrijwilligerswerk Buwstenen vr prfielen van medewerkers steunpunt vrijwilligerswerk Een eigen-zinnige ndersteuning vr het vrijwilligerswerk. Explrerend nderzek naar wenselijkheid, pdracht en draagvlak van een Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Freiwilligenagenturen in Deutschland Functies Steunpunten Mantelzrg en rganisaties Intensieve Vrijwilligerszrg Handbek Kwaliteitszrg vr lkale steunpunten vrijwilligerswerk Jngleren vr gevrderden. Onderzek naar de ndersteuningsstructuur van landelijke vrijwilligersrganisaties Naar een vraaggestuurde dienstverlening dr Het Punt vzw, steunpunt vr vrijwilligerswerk in Brussel. Een beheftenderzek naar de ndersteuningsnden in de Brusselse vrijwilligerssectr Naar een vraaggestuurde dienstverlening dr Het Punt vzw, steunpunt vr vrijwilligerswerk in Brussel. Een beheftenderzek naar de ndersteuningsnden in de Brusselse vrijwilligerssectr. Bijlagen Ondersteuning in het vrijwilligerswerk(veld). Een kwalitatief en verkennend nderzek Ondersteuningsmgelijkheden vr het vrijwilligerswerk in verenigingen in Limburg VBM training Prgramme Vlntariat ggi Vrijwilliger wrden via een centrale Welzijn Vluntary Welfare Services 'Gewn iemand die...' mgelijkheden vr patiënten en mantelzrgers A Strategy fr Imprving Health and Wellbeing Thrugh Vlunteering in Sctland's NHS Bargain r Barricade. The rle f the Scial Services Department in meeting scial need thrugh invlving the cmmunity Een sliede basis. Onderzek naar vrijwilligerswerk en verantwrde zrg Evaluatienderzek vrijwilligerswerking bij de hulp- en dienstverlening aan slachtffers dr de centra vr algeleen welzijnswerk Gestructureerd vrijwilligerswerk in bejaardentehuizen. Leidraad vr directies Gestructureerd vrijwilligerswerk in bejaardentehuizen. Praktische gids Gevangen in een web? Vrijwilligerswerk in de gezndheiszrg Gewne mensen, gewne dingen, gewn DOEN. Stappenplan vr het pzetten van een prject 'Vrijwilligerszrg vr chrnisch zieken' Gezcht: vrijwilligers (V/M) vr de tekmst Geïnspireerde vrijwilligheid Het vrijwilligerswerk in de zieken- en gehandicaptensectr Het vrijwilligerswerk in de zieken- en gehandicaptensectr Het vrijwilligerswerk in de zieken- en gehandicaptensectr Het vrijwilligerswerk in het ziekenhuis Het vrijwilligerswerk in het ziekenhuis. Vlume II He stevig is het cement? Psitie van vrijwilligers en vrijwilligersrganisaties in de zrg Infrmele zrg in Vlaanderen Partners in de zrg. Thuiszrgrganisaties in gesprek ver mantelzrg en vrijwilligers Supprt Systems in Scial Wrk Thuiszrg Sint-Maartensdal. Vrijwilligers ndersteunen hgbejaarden Verkenning Diversificatie vrijwilligers-rganisaties

15 Verkenning Ondersteuning vrijwilligerswerk p lkaal niveau Vlntaires auprès des patients Vlntariat dans le secteur des sins de santé: Quête de sens en levier d'humanisatin. Cmpréhensin, enjeux en perspectives Vlntariat e scieta. 1. Il vlntariat nei servizi sciali in Germania Occidentale, Regn Unit, Francia e Belgi Vluntary Agencies in the Welfare State Vlunteers in Hspitals Vrzieningenbeleid en het vrijwilligerswerk Vraag en vrijwilliger Vrijwillig verzrgd Vrijwillig werken aan ns welzijn Vrijwillige inzet in de zrg en maatschappelijke ndersteuning Vrijwillige zrgverlening en verenigingswerk vr zieken: een Eurpees en Vlaams perspectief Vrijwilligers de nieuwe knechten van het welzijnswerk Vrijwilligers in de hulpverlening Vrijwilligers tegen kansarmede Vrijwilligers/werk in beweging Vrijwilligersbeleid in de gezndheidszrg Vrijwilligersbeleid in instellingen vr intramurale gezndheidszrg en richtlijnen vr afspraken tussen instellingen en vrijwilligers Vrijwilligersrganisaties in de thuiszrg. Een verkenning van strategische prblemen Vrijwilligerswerk als weg naar integratie Vrijwilligerswerk en infrmele hulp in Nederland Vrijwilligerswerk in de gezndheidszrg en hulpverlening Vrijwilligerswerk in de gezndheidszrg. Een kwalitatief nderzek nder lkale rganisaties Vrijwilligerswerk in maatschappelijke dienstverleing en geestelijke gezndheidszrg Vrijwilligerswerk in rusthuizen Werken met vrijwilligers in verzrgingsinstellingen Zelfhulpgrepen in Vlaanderen Ziekenzrg: zijn mgeving, zijn vrijwilligers en zijn zieken ppascentrales, 'n zrg minder. Over het pzetten van ppascentrales vr uders van thuiswnende gehandicapte kinderen Werklzen Fase 4-klanten: nieuwe vrijwilligers in uw rganisatie? Le bénévlat des demandeurs d' empli Les ressurces du bénévlat. Actin cntre le chômage Vluntary Wrk and Unemplyment Vluntary Wrk and Unemplyment in the Netherlands Vlunteering as a rute (back) t emplyment Vlunteering by unemplyed peple Vlunteering fr Emplyment Vrijwilligerswerk en werklsheid in Vlaanderen

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Mantelzorgakkoord Leiden 2013. Informele zorg geïntegreerd.

Mantelzorgakkoord Leiden 2013. Informele zorg geïntegreerd. Mantelzrgakkrd Leiden 2013 Infrmele zrg geïntegreerd. Mantelzrgakkrd Leiden Ondergetekenden, vertegenwrdigers van: ActiVite Leiden lijke Gezndheidsdienst Leiden GGZ Leiden Wn- en Zrgcentrum t Huis p de

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 09/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 09/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 09/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. Natuurlijk, een netwerkcach. Tweedaagse vr Cördinatren. Een prgramma dr Nfactry van Slt & Partners Natuurlijk een Netwerkcach! Trainingsprgramma s dr Nfactry van Slt & Partners, ntwikkelaars van dit mdel

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. 2014/2015 Natuurlijk een Netwerkcach! Brchure Trainingsprgramma s Prfessinals Krte Opleidingen van Ik-land nar Wijland. Ged kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcach! Trainingen rechtstreeks van de

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent dt-bol BBL Chrt: 2013-2015 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Kenniscentrum. Gezondheid, Welzijn & Technologie Praktijk 1 Wmo en de rol van vrijwilligers

Kenniscentrum. Gezondheid, Welzijn & Technologie Praktijk 1 Wmo en de rol van vrijwilligers Kenniscentrum Gezndheid, Welzijn & Technlgie Praktijk 1 Wm en de rl van vrijwilligers augustus 2010 Praktijk 1 Wm en de rl van vrijwilligers Een beschrijving van de huidige praktijk, een literatuurnderzek,

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014 Verslag werkcnferentie Sciaal dmein en tegang, dnderdag 19 juni 2014 Inleiding Z n 70 persnen bezchten dnderdag 19 juni de werkcnferentie Sciaal Dmein en tegang. Het ging m een breed en divers gezelschap

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent BOL Chrt: 2013-2016 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding Betrkkenen

Nadere informatie

Praten Over Gezondheid

Praten Over Gezondheid Praten Over Gezndheid www.pratenvergezndheid.nl Dr. P.A.Wiegersma directeur Fnds PratenOverGezndheid PAW, Fnds POG INHOUD Belang website vr patiënt Kenmerken infrmatie p internet Kenmerken POG Indirect

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

JGZ en CJG MAASTRICHT PAOG 29 maart 2011. Annemiek van Woudenberg Arts M&G Implementatieteam invoering CJG VNG De JeugdZaak

JGZ en CJG MAASTRICHT PAOG 29 maart 2011. Annemiek van Woudenberg Arts M&G Implementatieteam invoering CJG VNG De JeugdZaak JGZ en CJG MAASTRICHT PAOG 29 maart 2011 Annemiek van Wudenberg Arts M&G Implementatieteam invering CJG VNG De JeugdZaak Nadenken ver het CJG Del Nadenken ver de rl van JGZ in het CJG Nadenken ver je eigen

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58

Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 * i * Niet p barcde schrijven!! Gemeente Bergen p Zm 108-045785 Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 Inspectie Werk en Inkmen Participatie De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502ANDenHaag Wilhelmina van

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren Samenwerken ver de sectren heen. Dilemma's en he ermee m te gaan Carline Vermeiren Netwerken Steeds meer bewustwrding mtrent (kinder)armede Vertaalt zich in tename van de beschikbare middelen m hierp in

Nadere informatie

Maaschappelijke aspecten van GMO voor biomassa

Maaschappelijke aspecten van GMO voor biomassa Maaschappelijke aspecten van GMO vr bimassa Huib de Vriend LIS Cnsult 4 nvember 2005 1 Opmerkingen vraf 1. Wie/wat is maatschappij? Burgers Cnsumenten Gerganiseerde partijen Plitiek Media 2. Gaat m percepties

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Marketing mdulenaam Internatinale marketing cde mdule A11 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa Obesitas Een nderschatte bedreiging: Publieke perceptie van besitas in Eurpa SAMENVATTING PER LAND BELGIË Uitgeverd dr Opinium, een nafhankelijk bureau vr strategische inzichten, in samenwerking met de

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

17 April 2014. Kredietunie Steenwijkerland. Maatschappelijk kredietverlenen en coachen van, voor en door ondernemers versterken economische structuur

17 April 2014. Kredietunie Steenwijkerland. Maatschappelijk kredietverlenen en coachen van, voor en door ondernemers versterken economische structuur 17 April 2014 Kredietunie Steenwijkerland Maatschappelijk kredietverlenen en cachen van, vr en dr ndernemers versterken ecnmische structuur Kredietunies Ruimte m te ndernemen Chinese prverb T big t fail:

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Taptolken: profiel & opleiding

Taptolken: profiel & opleiding Taptlken: prfiel & pleiding Abied Alsulaiman Katalin Balgh First internatinal sympsium n wiretap interpreting. Faculteit Letteren, Campus Antwerpen, 21 april 2016 A. Prject: Taptlken, Prfiel & Opleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s)

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Recente prjecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Nieuwe prjecten update 2014 1. Psychlgische prblemen bij klanten Er werd een nderzek uitgeverd naar de psychlgische prblemen bij klanten, het

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Achtergrond : Perspectief 2020

Achtergrond : Perspectief 2020 Achtergrnd : Perspectief 2020 Vraaggestuurd en persnsgericht ndersteuningsmdel Vlwaardig burgerschap in een inclusieve samenleving Vermaatschappelijking van de zrg Gedeelde zrg en ndersteuning Achtergrnd

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

De Resultaten- 14 september 2012 Prof. Dr. Annick Willem Universiteit Gent

De Resultaten- 14 september 2012 Prof. Dr. Annick Willem Universiteit Gent De - 14 september 2012 Prf. Dr. Annick Willem Universiteit Gent De Grte Sprtclubenquête: typlgieën en resultaten Prf dr Annick Willem Sprtmanagement Vakgrep Bewegings- en Sprtwetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Praktijkmanagement: hulp of hel? Prof birgitte schoenmakers ACHG

Praktijkmanagement: hulp of hel? Prof birgitte schoenmakers ACHG Praktijkmanagement: hulp f hel? Prf birgitte schenmakers ACHG He het allemaal begn Praktijk in Brugge zekt vernemer(s) Meerdere artsen in die regi stppen p zelfde mment Geen kandidaat vernemers in zicht

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie passend onderwijs Evaluatie passend nderwijs Prgrammering langere termijn 2015-2020 Sjerp van der Pleg Vraf Verzek van OCW m een beleidsgerichte en praktijkgerichte evaluatie Ok ten beheve van mnitring invering en advies

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Situering Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk is nbetaalbaar. Drie uitspraken die in vrijwilligerscampagnes

Nadere informatie

ICT IN HET BASISONDERWIJS?

ICT IN HET BASISONDERWIJS? OVERZICHT SESSIE DATAGEBRUIK BIJ HET VORMGEVEN VAN SCHOOLSPECIFIEK ICT-BELEID ICT in het nderwijs ICT-eindtermen 22 NOVEMBER 2012 Dr. Ruben Vanderlinde Vakgrep Onderwijskunde Meer inf: Ruben.Vanderlinde@UGent.

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Pedaggiek vltijd 20-2016 Dit erratum - behrende bij het Opleidingsstatuut Instituut vr Sciale en Pedaggische Studies (ISPS) - is per afznderlijk besluit vastgesteld dr de faculteitsdirectie

Nadere informatie

Van cliëntenparticipatie naar ervaringsdeskundigheid binnen vzw Walden. Dromen van een recovery college

Van cliëntenparticipatie naar ervaringsdeskundigheid binnen vzw Walden. Dromen van een recovery college Van cliëntenparticipatie naar ervaringsdeskundigheid binnen vzw Walden. Drmen van een recvery cllege Filip Abts, Ervaringswerker Grace Verween, SRH cach Sciaal verpleegkundige NVKVV 25/03/15 Wnen Fenix

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

Home-Start informatie voor gemeenten

Home-Start informatie voor gemeenten Hme-Start infrmatie vr gemeenten Hme-Start Hme-Start biedt ndersteuning, vriendschappelijk cntact en praktische hulp aan gezinnen met jnge kinderen. Een vrijwilliger bezekt een gezin een dagdeel per week;

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie