Nederlandse Associatie voor NLP Professionals 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Associatie voor NLP Professionals 1"

Transcriptie

1 Curriculum voor certificatie opleidingen tot NLP Practitioner AvNLPP 1. Duur van de opleiding Minimaal 130 uren netto trainingstijd verdeeld over minimaal 18 dagen, facultatief aangevuld met 15 uren individuele of groepssupervisie, tijdens de training en/of na de eindtoetsen. De doorlooptijd van de training dient voor de deelnemers voldoende ruimte te bieden om het geleerde in zichzelf te integreren. Minimaal 80% van de training wordt gegeven door een gecertificeerde Master Trainer; maximaal 20% van de training kan onder supervisie van een master Trainer door een andere gekwalificeerde persoon worden gegeven. Vanaf 10 deelnemers is voor elk volgende tiental of deel daarvan, assistentie door een co-trainer verplicht. Deze co-trainer dient als minimale kwalificatie NLP Practitioner te zijn. 2. Kwalificatie van de trainer Master Trainer AvNLPP Nederlandse Associatie voor NLP Professionals 1 3. Practitionersvaardigheden en normen voor assessment en certificatie Kent de vooronderstellingen (axioma s) van NLP en heeft deze in zichzelf geïntegreerd. Is bekend met de fundamentele vaardigheden, technieken, patronen, methoden en concepten van NLP en en kan deze toepassen en benutten. Onder de fundamentele vaardigheden vallen hier:. contactvaardigheden (rapport),. doelbewust handelen,. zintuiglijk waarnemen,. analoog aangestuurd kunnen handelen (flexibiliteit),. op ecologische manier kunnen creëren van nieuwe mogelijkheden voor de ander en voor zichzelf (omgaan met hulpbronnen) 4. Minimum inhoud van het programma 1 rapport (contact) maken en ook kunnen houden 2 volgen en leiden (pacing en leading) 3 calibreren 4 representatiesystemen 5 metamodel voor informatie verzamelen 6 Milton model taalpatronen 7 vormvoorwaarden voor doelen (doelkader) 8 representatiesystemen, overlappen en vertalen 9 herkennen en gebruiken van spontane trance toestanden 10 construeren van metaforen 11 toetsingsmethoden: contrasting, doelrelevantie, alsof kader, samenvatten (backtracking) 12 ankeren: Visueel, Auditief en Kinestetisch 13 geven en ontvangen van zintuigspecifieke feedback 14 doelgericht (bewust) richten van de waarneming op innerlijke en uiterlijk waarneembare processen (uptime-downtime) 15 dissociëren van en associëren met gevoel; waarnemingsposities meta-, 1e, 2e en 3e 16 chuncken (wisselen van abstractieniveau) 17 submodaliteiten 18 logische niveaus van leren 19 ecologisch omgaan met doelen en hulpbronnen 20 context en content reframing (herkaderen van inhoud en context) 21 strategieën waaronder het T.O.T.E. model 22 Tijdlijnen 23 Structuur en functie van overtuigingen/normen

2 2 De verschillende NLP technieken en interventies zoals bijvoorbeeld: leeftijdsregressie (T.D.-search), swish, collapsing anchors (anker integratie), chaining (ketting van zekerheid), fobietechniek, change history en zesstaps herkaderen worden hier niet apart benoemd, daar ze hier als toepassingsvoorbeelden worden beschouwd, die binnen de genoemde 23 thema s vallen of daaruit zijn samen te stellen. Deze technieken en interventies dienen wel deel uit te maken van het programma. 5. Schriftelijke toetsen voor het NLP practitioner certificaat Een schriftelijke toets van de inhoud van de training dient aan te tonen dat de minimale inhoud is behandeld. Deze toets dient daarmee tevens de kwaliteitsborging. Uit deze toets dient te blijken dat de Practitioner begrip heeft van tenminste de volgende onderwerpen: 1 vooronderstellingen (axioma s) 2 vormvoorwaarden voor doelformulering 3 contact (rapport) 4 ankeren 5 representatiesystemen 6 metamodel 7 Milton model 8 tijdlijnen 9 strategieën 10 submodaliteiten 11 technieken 12 ecologie De manier waarop en de vorm waarin schriftelijke toetsing plaatsvindt ligt binnen de verantwoordelijkheid van de Master Trainer. Testresutaten van de deelnemers dienen minimaal drie jaren te worden bewaard. Binnen deze periode heeft de AvNLPP het recht het archief geheel of steekproefsgewijs op te vragen en in te zien om de kwaliteit te toetsen. 6. Praktijktoetsen voor NLP Practitioners De manier waarop en de vorm waarin praktijktoetsen plaatsvinden is aan de Master Trainer. Deze toetsen kunnen zich inhoudelijk en of qua vorm richten op de levens- en beroepssfeer van de deelnemers. Deze toets stelt de kandidaat-practitioners in de gelegenheid de integratie van NLP axioma s en uitgekozen interventietechnieken te demonstreren. Hierbij ligt t.a.v. gedrag de focus op rapport (contact), doelgerichtheid, waarnemingsvaardigheid, flexibel omgaan met wat er is en de ecologie. 7. Vereisten voor het Practitioners Certificaat Het Practitioners certificaat dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: 1 verwijzing naar de gehanteerde AvNLPP richtlijnen voor de opleiding 2 zegel van de certificerende instantie (AvNLP of gelijkwaardig) 3 vermelding van de duur van de training in aantal dagen en aantal trainingsuren 4 datum van de eerste en van de laatste trainingsdag van de opleiding 5 naam van de certificaathouder en de titel NLP Practitioner AvNLPP 6 naam en handtekening van de certificerende Master Trainer

3 Curriculum voor certificatie opleidingen tot NLP Master Practitioner AvNLPP 0. Toelatingseisen NLP Practitioner certificaat AvNLPP of gelijkwaardig 1. Duur van de opleiding Minimaal 130 uren netto trainingstijd verdeeld over minimaal 18 dagen. Supervisie: 15 uren individuele of groeps supervisie door een Master Trainer, tijdens de training en/of na de eindtoetsen. De doorlooptijd van de training dient voor de deelnemers voldoende ruimte te bieden om het geleerde in zichzelf te integreren. Minimaal 80% van de training wordt gegeven door een gecertificeerde Master Trainer; maximaal 20% van de training kan onder supervisie van een master Trainer door een andere gekwalificeerde persoon woorden gegeven. Vanaf 10 deelnemers is voor elk volgende tiental of gedeelte daarvan, assistentie door een co-trainer verplicht. Deze co-trainer dient als minimale kwalificatie NLP Master Practitioner te zijn. 2. Kwalificatie van de trainer Master Trainer AvNLPP Nederlandse Associatie voor NLP Professionals 3 3. Master Practitionersvaardigheden en normen voor assessment en certificatie Beschikken over alle NLP Practitioners vaardigheden en technieken, alsmede het vermogen deze in combinatie te kunnen gebruiken. In zijn/haar gedrag tonen de axioma s van NLP in zichzelf te hebben geïntegreerd. De hieronder genoemde methoden en technieken bij zichzelf en anderen kunnen toepassen. Verfijning van waarnemings- en calibratie vaardigheden t.o.v. het Practitioners niveau. Op ecologische wijze veranderingswerk kunnen doen met zichzelf en met anderen. Inhouds- en procesniveau kunnen onderscheiden en hiermee flexibel kunnen omgaan. Een zodanig niveau van contact (rapport) kunnen opbouwen met personen en groepen dat veranderingswerk mogelijk wordt. 4. Minimum inhoud van het programma 1 presentatie en/of demonstratie van toepassingen in het werk en privé leven van de deelnemers 2 metaprogramma s (basiskeuzen voor gedragsaansturing) 3 waarden (criteria):. herkennen en gebruik. hiërarchie van waarden. uitvragen van complexe equivalenties (achterliggende belangen). interventies met waarden 4 sleight of mouth (ontkrachten van stellingen/normen) 5 uitbreiding van werken met submodaliteiten 6 voortgezet werken met overtuigingen/normen 7 gebruik van Milton model in trance werk 8 communicatie op meer niveaus tegelijk (multi level) 9 onderhandelen en conflict hantering 10 basisvaardigheden voor presenteren en voor werken met groepen 11 modelleren; aanpak en werkwijze(n) 12 systeembenadering van groepen, gezinnen en teams 13 werken met tijdlijnen 14 integrerende modellen zoals SCORE, SOAR, ROLE enz. De verschillende voortgezette NLP technieken en interventies zoals bijvoorbeeld: reïmprinting en andere technieken voor werken met overtuigingen/normen, Visueel Kinestetische integratie (VK squash), metaforen, waarden enz. worden hier niet apart benoemd, daar ze als toepassingsvoorbeelden worden beschouwd die binnen de bovengenoemde thema s vallen, of die daaruit zijn samen te stellen. Ze dienen wel deel uit te maken van het programma.

4 4 De trainingsonderwerpen dienen te worden overgedragen door: methodische uitleg/presentatie plaatsing in een verbindend theoretisch kader practische demonstraties en oefeningen Bij het toepassen van de technieken zijn de leervormen observeren, zelf ervaren en anderen begeleiden (coachen) verplicht 5. Schriftelijke toetsen voor het NLP Master Practitioner certificaat Een schriftelijke toets van de inhoud van de training dient aan te tonen dat de minimale inhoud is behandeld. Deze toets dient daarmee tevens de kwaliteitsborging. Uit deze toets dient te blijken dat de Master Practitioner begrip heeft van tenminste de volgende onderwerpen: 1 waarden 2 overtuigingen (normen) 3 groepsdynamica en systeemleer 4 sleight of mouth 5 modelleren 6 metaprogramma s (basiskeuzen bij gedragsaansturing) 7 tijdlijnwerk 8 uitgangspunten voor werken met groepen en voor geven van presentaties De manier waarop en de vorm waarin schriftelijke toetsing plaatsvindt ligt binnen de verantwoordelijkheid van de Master Trainer. Testresutaten van de deelnemers dienen minimaal drie jaren te worden bewaard. Binnen deze periode heeft de AvNLPP het recht het archief geheel of steekproefsgewijs op te vragen en in te zien om de kwaliteit te toetsen. 6. Praktijktoetsen voor NLP Master Practitioners De manier waarop en de vorm waarin praktijktoetsen plaatsvinden is aan de Master Trainer. Deze toetsen kunnen zich inhoudelijk en of qua vorm richten op de levens- en beroepssfeer van de deelnemers. Deze toetsen stellen de kandidaat-master Practitioners in de gelegenheid de integratie van NLP axioma s en uitgekozen interventietechnieken congruent te demonstreren. Hierbij ligt t.a.v. gedrag de focus op rapport (contact), doelgerichtheid, waarnemingsvaardigheid, flexibel omgaan met wat er is en de ecologie. Centraal hierin staat de demonstratie van een gemodelleerde vaardigheid, presenteren van de eigen verbinding daarmee en het op ecologische wijze overdragen van deze vaardigheid aan een of meer anderen. 7. Vereisten voor het Master Practitioners Certificaat Het Master Practitioners certificaat dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: 1 verwijzing naar de gehanteerde AvNLPP richtlijnen voor de opleiding 2 zegel van de certificerende instantie (AvNLP of gelijkwaardig) 3 vermelding van de duur van de training in aantal dagen en aantal trainingsuren 4 datum van de eerste en van de laatste trainingsdag van de opleiding 5 naam van de certificaathouder en de titel NLP Master Practitioner AvNLPP 6 naam en handtekening van de certificerende Master Trainer

5 5 Curriculum voor certificatie opleidingen tot NLP Trainer AvNLPP N.B. Deze opleiding in NLP presentatietechnieken legt de basis voor het vak van NLP trainer. Om als NLP trainer zelf in NLP te certificeren is het certificaat van Master Trainer vereist. 0. Toelatingseisen NLP Practitioner en Master Practitioner certificaat AvNLPP of gelijkwaardig, alsmede minstens twee jaren praktijkervaring in werken met NLP sinds de aanvang van de Practitioners opleiding 1. Duur en vorm van de opleiding Minimaal 130 uren netto trainingstijd verdeeld over minimaal 18 dagen. Supervisie: 15 uren individuele of groepssupervisie door een Master Trainer, gericht op het geven van een zelf georganiseerd seminar. De training dient door twee Master Trainers te worden ontworpen, die de training ook gezamenlijk of afwisselend zelf uitvoeren. De beide Master Trainers komen bij voorkeur uit twee verschillende NLP instituten. Vanaf 10 deelnemers is voor elk volgende tiental assistentie door een extra co-trainer vereist. Deze cotrainer dient over de kwalificatie van NLP Trainer AvNLPP te beschikken. De minimale groepsomvang is zeven deelnemers. Alle informatie over de training, inclusief het wervingsmateriaal en het volledige curriculum dient voor de aanvang ervan aan de AvNLPP ter goedkeuring te worden voorgelegd. 2. Kwalificatie voor de Master Trainer Minstens drie jaren actief Master Trainer AvNLPP, minimaal drie Practitioners en twee Master Practitioners opleidingen hebben geleid en minstens in één NLP Trainer opleiding hebben geassisteerd. 3. Vaardigheden van de NLP Trainer en normen voor assessment en certificatie Contactuele (rapport)vaardigheden met individuen en groepen, vaardigheden om inhoud te kunnen overbrengen door presenteren, uiteenzetten en demonstreren. Daarbij kunnen schakelen tussen vorm en inhoud. Professioneel zelfmanagement (het vermogen om de eigen behoeften en leerprocessen te kunnen scheiden van het functioneren voor de groep). Emotionele stabiliteit en stressbestendigheid, flexibiliteit t.a.v. eigen standpunten (zowel doortastend kunnen zijn als bereid tot compromissen). Het vermogen om in gedrag en communicatie NLP methoden en Technieken open en verborgen te gebruiken. In het eigen gedrag en in communicatie tonen de NLP axioma s op groepsniveau volledig in zichzelf te hebben geïntegreerd. Op ecologische wijze werken met individuen en groepen; groepsprocessen en in de groep aanwezige competenties kunnen gebruiken, Vaardig zijn in het (bege)leiden van groepen en conflicthantering. Inhoud en proces kunnen aansturen op afzonderlijke logische nivo s van leren. Kennis van psychologische en neurobiologische concepten, psychotherapeutische methoden en gangbare communicatiemodellen, alsmede de verbinding daarvan met NLP. 4. Minimum inhoud van het programma 1 ontwerpen van presentaties:. technieken voor openen en afsluiten. presentatiedoelen stellen en de rode draad bewaken. bij planning van presentaties en bij informatieoverdracht rekening houden met verschillen in representatiesystemen, metaprogramma s en leerstrategieën van de deelnemers.

6 6. rekening houden met verschillen in abstractieniveau bij deelnemers. bruikbaar maken van vaardigheden en kennis in andere contexten (future pace) 2 verschillende manieren van contact leggen (rapport maken), volgen en leiden, met individuen en groepen 3 creëren van een veilig leerklimaat 4 ontwerpen van oefeningen:. vaststellen van met de oefening te bereiken doelen. bewust en onbewust leren. invlechten van al geleerde vaardigheden. future pace van de leerresultaten. bij groepsoefeningen tevens: scheiden van waarnemen en oordelen op groepsniveau, zintuigspecifieke feedback inzake de groep en groepsprocessen, flexibel toesnijden op de vaardigheden van de groep 5 gebruik van visuele presentatietechnieken 6 werken met metaforische procesinstructies, zoals zaaien (preframing) 7 op inhouds- en procesniveau flexibel feedback kunnen geven aan individu en groep 8 flexibel proactief en reactief kunnen interveniëren op individueel en groepsniveau 9 kunnen benutten van verstoringen, weerstand, kritiek, afwijzing en problematisch gedrag van deelnemers 10 doelgericht kunnen werken met onbewuste suggesties 11 erop gericht zijn om in de groep ook het eigen wereldmodel te verbreden 12 ten minste twee presentaties van meer dan 20 minuten geven voor een gekwalificeerde groep van tenminste 6 deelnemers over een vooraf opgegeven onderwerp, met feedback van de deelnemers en de Master Trainers Toelichting: Het doel van de trainersopleiding moet zijn het verwerven van op NLP gebaseerde presentatievaardigheden. Daartoe wordt voortgebouwd op de curricula van de Practitioners en de Master Practitioners opleidingen, maar die leerstof is zelf geen onderwerp van het Trainer curriculum, noch van de eindtoets daarvan. 5. Schriftelijke toetsen voor het NLP Trainer certificaat Een schriftelijke toets van de inhoud van de training dient aan te tonen dat de minimale inhoud is behandeld. Deze toets dient daarmee tevens de kwaliteitsborging. De test moet aantonen dat de cognitieve inhoud van het programma begrepen en geïntegreerd is. De manier waarop en de vorm waarin schriftelijke toetsing plaatsvindt ligt binnen de verantwoordelijkheid van de Master Trainer. Testresutaten van de deelnemers dienen minimaal drie jaren te worden bewaard. Binnen deze periode heeft de AvNLPP het recht het archief geheel of steekproefsgewijs op te vragen en in te zien om de kwaliteit te toetsen. 6. Praktijktoetsen voor NLP Trainers De manier waarop en de vorm waarin praktijktoetsen plaatsvinden is aan de Master Trainer en richt zich inhoudelijk en/of qua vorm op de levens- en beroepssfeer van de deelnemer. Deze toetsen stellen de kandidaat-trainers in de gelegenheid de integratie van NLP presentatievaardigheden in hun gedrag congruent te demonstreren. 7. Vereisten voor het NLP Trainers Certificaat Het NLP Trainers certificaat dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: 1 verwijzing naar de gehanteerde AvNLPP richtlijnen voor de opleiding 2 zegel van de certificerende instantie (AvNLP of gelijkwaardig) 3 vermelding van de duur van de training in aantal dagen en aantal trainingsuren 4 datum van de eerste en van de laatste trainingsdag van de opleiding 5 naam van de certificaathouder en de titel NLP Trainer AvNLPP 6 naam en handtekening van de certificerende Master Trainer

7 7 Voorwaarden voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de AvNLPP en NLP Master Trainers Een Master Trainer is bevoegd tot het certificeren van NLP practitioners, Master Practitioners en Trainers volgens de Curricula van de AvNLPP. 1. Kwalificatie eisen voor Master Trainer Hij/zij voldoet aan de navolgende kwalificatie eisen: 1 Is NLP Practitioner, Master Practitioner en Trainer AvNLPP, of beschikt over volgens de AvNLPP gelijkwaardige certificatie. Heeft minstens drie jaren actieve NLP praktijkervaring sedert het begin van de NLP Practitioners opleiding. Volgde minstens 30 uren persoonlijke coaching bij een praktiserende NLP-er, die minimaal Master Practitioner is. 2 Verrichtte gekwalificeerde assistentie als co-trainer in een NLP practitioners en een NLP Master Practitioners AvNLPP, of in volgens de AvNLPP als gelijkwaardig beoordeelde opleidingen. Onder gekwalificeerde assistentie wordt hier verstaan, dat de Master Trainer in opleiding gedurende de hele training als assistent actief begeidend optreedt en tijdens de training onder supervisie van de Master Trainer meermalen voor een afgebakende periode de leiding overneemt. Uit het gedetailleerde verslag van dit assistentschap dient te blijken dat deze activiteiten volledig en volgens de regels zijn verricht. Welke activiteiten de trainer in opleiding daarbij verricht is ter beoordeling van de Master Trainer. 3 Heeft minimaal 500 uur onderwijservaring in bijvoorbeeld volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen, open trainingen, op scholen of vergelijkbaar. 4 Heeft minstens 150 uur aantoonbare (na)scholing gevolgd verdeeld over minstens drie verschillende methoden, die zijn ontwikkeld op basis van de humanistische psychologie, zoals: Gestallt therapie, Hypnotherapie, gespreks- of gezinstherapie en andere methoden en technieken die verenigbaar zijn met de NLP axioma s. Groepsdynamica of supervisie zijn hierbij verplichte onderdelen. De indeling van deze 150 uren is vrij, binnen de door de vereniging aangegeven grenzen. Een actueel overzicht van de hiervoor in aanmerking komende methoden en technieken is te vinden op de AvNLPP website. 5 Heeft kennis van psychologische vakliteratuur in voor NLP relevante terreinen, die bijvoorbeeld ook kan zijn verworven in het kader van een studie psychologie, sociale pedagogiek, alternatieve geneeskunst, psychotherapie, deelname aan studiedagen of intercollegiale literatuurstudie. Daarvan moeten minstens 50 uren worden aangetoond. 2. de samenwerkingsovereenkomst Een samenwerkingsovereenkomst tussen de AvNLPP en de Master Trainer treedt in werking nadat de bewijsstukken omtrent de hierboven genoemde eisen 1 t/m 5 zijn overlegd, zulks ten genoegen van de AvNLPP, de aanvrager lid is van de AvNLPP en het samenwerkingscontract door de AvNLPP en door de aanvrager is ondertekend.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. De NLP Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau

Nadere informatie

Exameneisen NLP Practitioner

Exameneisen NLP Practitioner Exameneisen NLP Practitioner Het examen Onze opleiding wordt afgesloten met een toetsmoment. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer voor zichzelf helder heeft waar hij/zij staat ten opzichte van

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Factsheet NLP opleidingen The Institute of Unconventional Wisdom

Factsheet NLP opleidingen The Institute of Unconventional Wisdom Factsheet NLP opleidingen The Institute of Unconventional Wisdom opleiding De opleiding bestaat uit de volgende procedure en stappen: 1. Gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik heb met alle deelnemers

Nadere informatie

Steeds meer leraren ontdekken wat (de methodiek) NLP voor ze kan betekenen. En misschien is het ook iets voor jou:

Steeds meer leraren ontdekken wat (de methodiek) NLP voor ze kan betekenen. En misschien is het ook iets voor jou: Studie informatie NLP Practitioneropleiding voor onderwijs Steeds meer leraren ontdekken wat (de methodiek) NLP voor ze kan betekenen. En misschien is het ook iets voor jou: - Wil je meer bewust zijn van

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming Studieprogramma 2015 Lelystad, april 2015-1 - Inleiding... 3 Hoe en waarom NLP leren?... 4 Subjectiviteit en ervaring... 4 Trainen en ervaren... 4

Nadere informatie

Wij geloven niet in mensen zonder doelen, wel in mensen die niet weten HOE ze die doelen moeten bereiken.

Wij geloven niet in mensen zonder doelen, wel in mensen die niet weten HOE ze die doelen moeten bereiken. Studieinformatie NLP Practitioneropleiding voor onderwijsdocenten Steeds meer mensen ontdekken wat (de methodiek) NLP voor ze kan betekenen. En misschien is het ook iets voor jou. Wil je ook meer persoonlijke

Nadere informatie

De opleiding tot NLP Practitioner

De opleiding tot NLP Practitioner De opleiding tot NLP Practitioner Wat is Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)? Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP ) wordt gedefinieerd als: de structuur van de subjectieve ervaring en wat daaruit verwacht

Nadere informatie

Wij geloven niet in mensen zonder doelen, wel in mensen die niet weten HOE ze die doelen moeten bereiken.

Wij geloven niet in mensen zonder doelen, wel in mensen die niet weten HOE ze die doelen moeten bereiken. Studieinformatie NLP Practitioneropleiding Steeds meer mensen ontdekken wat (de methodiek) NLP voor ze kan betekenen. En misschien is het ook iets voor jou. Wil je ook meer persoonlijke effectiviteit?

Nadere informatie

Professioneel Effectief & Persoonlijk

Professioneel Effectief & Persoonlijk Professioneel Effectief & Persoonlijk Academie voor NLP NLP Master Practitioner Beweeg mee met je Perspectief Academie voor NLP De Academie voor NLP staat voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Wij

Nadere informatie

Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Professionele Communicatie / 30-12-2014 1

Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Professionele Communicatie / 30-12-2014 1 Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Professionele Communicatie / 30-12-2014 1 Opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie Deze erkende opleiding combineert drie doeltreffende en bekende

Nadere informatie

Certificering tot NLP-coach

Certificering tot NLP-coach Certificering tot NLP-coach Als je de opleiding Coachen met impact hebt afgerond is er een mogelijkheid om te certificeren als NLP-coach. In dit document wordt beschreven wat deze certificering je kan

Nadere informatie

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom!

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom! Persoonlijke coaching als leervorm 19 maart 2009 Welkom! Ik wil, ik weet, ik kan... en toch doe ik het niet! 19 maart 2009 Welkom! Prestaties bekeken Prestatie = Potentieel - interferentie Ik als coach:

Nadere informatie

19. NLP Business Practitioner Test

19. NLP Business Practitioner Test 19. NLP Business Practitioner Test Test je kennis... Inleiding Je bent zover dat je de test kunt maken. Het is de bedoeling dat je een 10 haalt en daarom mag je hem zo vaak inleveren als je wilt. Het boek

Nadere informatie

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding

Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Praktische Informatie NLP Trainer Opleiding Opleiding tot INTERNATIONAL CERTIFIED NLP TRAINER Algemeen De gehele opleiding tot gecertificeerd NLP trainer is gebaseerd op het NLP trainersmodel van het New

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

Business practitioner in 12 dagen Een dynamische mix tussen theorie en praktijk. Toepassingen. Dag 1: Anders naar business kijken. Dag 1: Anders leren

Business practitioner in 12 dagen Een dynamische mix tussen theorie en praktijk. Toepassingen. Dag 1: Anders naar business kijken. Dag 1: Anders leren Business practitioner in 12 dagen Een dynamische mix tussen theorie en praktijk Toepassingen Dag 1: Anders naar business kijken Inhoud: Wat is NLP? Modelling: de kunst van het observeren en nabootsen tot

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

NLP Business Master Practitioner Training

NLP Business Master Practitioner Training NLP Business Master Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan de stap naar meesterschap? Wat levert NLP op? Inspiratie en authenticiteit Persoonlijke doorbraak Meesterschap

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

Het Europese systeem voor kwaliteitsborging van NLP certificatie opleidingen. Het kwaliteitborgingssysteem van de EANLP is als volgt ingericht:

Het Europese systeem voor kwaliteitsborging van NLP certificatie opleidingen. Het kwaliteitborgingssysteem van de EANLP is als volgt ingericht: Het Europese systeem voor kwaliteitsborging van NLP certificatie opleidingen De Europese Associatie van NLP Verenigingen EANLP De EANLP is in de jaren 2005-2009 opgericht, onder meer om een goede kwaliteit

Nadere informatie

NLPcentrumZNL. NLP opleidingen

NLPcentrumZNL. NLP opleidingen NLP opleidingen Algemene informatie (NLP Centrum Zuid Nederland) is het instituut voor training, coaching en persoonlijke begeleiding. De basis waarop wij werken is NLP, ofwel neurolinguïstisch programmeren.

Nadere informatie

SenSolid. Gevoel voor verandering

SenSolid. Gevoel voor verandering SenSolid SenSolid is opgericht door Drs. Karel Knoester, gedragswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt sinds 1995 coaching en training en schakelt daarbij ook regelmatig collega coaches

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

Persoonlijk meesterschap over je eigen communicatie en professioneel meesterschap in je communicatie met de ander.

Persoonlijk meesterschap over je eigen communicatie en professioneel meesterschap in je communicatie met de ander. Studieinformatie NLP Master-Practitioneropleiding Persoonlijk meesterschap over je eigen communicatie en professioneel meesterschap in je communicatie met de ander. In onze NLP Master practitioneropleiding

Nadere informatie

NLP in Business. Voor wie? Wat is nlp in Business? Practitioner & Master-Practitioner opleidingen in Neuro-Linguïstisch programmeren

NLP in Business. Voor wie? Wat is nlp in Business? Practitioner & Master-Practitioner opleidingen in Neuro-Linguïstisch programmeren NLP in Business Practitioner & Master-Practitioner opleidingen in Neuro-Linguïstisch programmeren Voor wie? Wil je nieuwe groeimogelijkheden ontdekken en leren gebruiken? Wil je sterker in je schoenen

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

NLP Practitioner. Voorjaar 2015 Najaar 2015. copyright het Ontwikkelingsinstituut www.hetontwikkelingsinstituut.be

NLP Practitioner. Voorjaar 2015 Najaar 2015. copyright het Ontwikkelingsinstituut www.hetontwikkelingsinstituut.be NLP Practitioner Voorjaar 2015 Najaar 2015 copyright het Ontwikkelingsinstituut www.hetontwikkelingsinstituut.be 2 1. Doelstellingen Wij zijn een team dat van kop tot teen geboeid is geraakt door NLP.

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland

Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland Systeemdynamiek in organisaties In zes blokken van twee dagen en een blok van drie dagen kunnen deelnemers leren om zelfstandig organisatieopstellingen

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Eindtermen Advanced Coaching Program

Eindtermen Advanced Coaching Program Eindtermen Advanced Coaching Program - 6 keer 3 dagen training gevolgd. De aanwezigheidsnorm is 80% van de trainingsdagen. De deelnemer wordt geacht de stof van de gemiste dagen in te halen met anderen

Nadere informatie

... Adres/Postcode/Woonplaats:... Geboortedatum:... Factuuradres:... (indien anders)

... Adres/Postcode/Woonplaats:... Geboortedatum:... Factuuradres:... (indien anders) AANMELDING formulier NLP Practitioner opleiding September 2017 t/m Juni 2018 (Vrijdag/zaterdag-opleiding) Naam:... Adres/Postcode/Woonplaats:... Geboortedatum:... Factuuradres:... (indien anders) Telefoon

Nadere informatie

Praktische informatie NLP Master Practitioner-coach dagopleiding sept 2017-juli 2018

Praktische informatie NLP Master Practitioner-coach dagopleiding sept 2017-juli 2018 Praktische informatie NLP Master Practitioner-coach dagopleiding sept 2017-juli 2018 Altijd al willen weten wat maakt dat mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen,hoe het komt dat mensen bepaalde patronen

Nadere informatie

Certificering tot ADHD-coach

Certificering tot ADHD-coach Certificering tot ADHD-coach Als je de ADHD-coachopleiding hebt afgerond is er een mogelijkheid om te certificeren als ADHDcoach. In dit document wordt beschreven wat deze certificering je kan opleveren,

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

NLP Practitioner Opleidingen. UNLP Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling & Communicatie

NLP Practitioner Opleidingen. UNLP Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling & Communicatie NLP Practitioner Opleidingen UNLP Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling & Communicatie De NLP Practitioner opleiding is het grootste cadeau dat ik mijzelf heb kunnen geven. Ik geniet nog na! Nance Willemse

Nadere informatie

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business)

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Design Human Engineering Trance en Hypnose Professioneel coachen en leidinggeven Presenteren en Storytelling Systemisch werken Master uw communicatie

Nadere informatie

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE?

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? NLP PRACTIONERSOPLEIDING VAN MINDABLE WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? Deze trainingen richten zich op mensen, die de impact van hun communicatie willen vergroten en tegelijkertijd

Nadere informatie

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional Artikel 1: Vereisten kandidaten Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering. Het gaat

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

TranceArt Academie NLP opleidingen 2014/2015

TranceArt Academie NLP opleidingen 2014/2015 TranceArt Academie NLP opleidingen 2014/2015 DE opleiding voor NLP- ers Internationaal erkende trainingen: NLP Practitioner NLP Master Practitioner Fotografie: Ben Sauer Dit is een uitgave van de TranceArt

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Smara Siddhi - Informatie NLP Practitioners 2014. Opleiding tot Practitioner in NLP. Pagina 1

Smara Siddhi - Informatie NLP Practitioners 2014. Opleiding tot Practitioner in NLP. Pagina 1 Opleiding tot Practitioner in NLP Pagina 1 Kennismaking Smara Siddhi is een internationaal opleidingsinstituut voor communicatie en Neuro Linguistisch Programmeren (NLP). Al sinds 2001 biedt Smara Siddhi

Nadere informatie

IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI!

IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI! NLP MASTER PRACTITIONER VOORJAAR 2016 IK WERK AAN PERSOONLIJKE GROEI! EXPRESS YOUR IK HEB MEZELF GEVONDEN? EXPLORE WITH YOUR Response Instituut Response Instituut staat in Nederland te boek als een toonaangevend

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Opleiding Life Practitioner Praktische informatie

Opleiding Life Practitioner Praktische informatie Doel Kennismaken met de principes en methodologie van NLP en Systemisch werk. Toepassen van NLP Practitioner technieken (combinatie van NLP bouwstenen). Verwerven van competentie binnen communicatieprocessen.

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Arcturus Antwerpen (Kessel) of Arcturus Limburg (Lanaken)

Arcturus Antwerpen (Kessel) of Arcturus Limburg (Lanaken) Blz. 1/18 PRACTITIONER OPLEIDING NLP 2013-2014 - 2015 Arcturus Antwerpen (Kessel) of Arcturus Limburg (Lanaken) De opstap naar Vrijheid! Een eerste meesterschap op de weg met een Hart Eerste jaar van de

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business)

Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Gecertificeerde NLP Master Practitioner (Business) Opleidingsprogramma 2017 Design Human Engineering Trance en Hypnose Professioneel coachen en leidinggeven Presenteren en Storytelling Systemisch werken

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Dialoog tussen mens en paard

Dialoog tussen mens en paard Dialoog tussen mens en paard Opleiding tot DialoogCoach Prospectus Een goede coach ziet mogelijkheden Opleiding tot DialoogCoach 2015/2016 Inhoud Welkom... 3 Doel... 3 Opleiding tot DialoogCoach... 3 Voorwaarden

Nadere informatie

NLP gesprek masternivo

NLP gesprek masternivo NLP gesprek masternivo Stap Betreft Uitleg e/o aandachtspunten 1 Sponsorhouding De basis: Congruent aanwezig zijn Verbinding met de ander aangaan Benieuwd en nieuwsgierig zijn Ontvankelijk zijn Helpen

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

NLP Practitioner. Voorjaar 2017 Najaar copyright het Ontwikkelingsinstituut

NLP Practitioner. Voorjaar 2017 Najaar copyright het Ontwikkelingsinstituut NLP Practitioner Voorjaar 2017 Najaar 2017 copyright het Ontwikkelingsinstituut www.hetontwikkelingsinstituut.be 2 1. Doelstellingen Wij zijn een team dat van kop tot teen geboeid is geraakt door NLP.

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept Equiboost presenteert SEABISCUIT CLASS Seabiscuit. Een van Amerika s grootste kampioenen onder de renpaarden, geboren in 1933, gestorven in 1947. Een doorzetter, een underdog die uitgroeide tot een leider,

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Improviserend verhalen vertellen in trainingen

Improviserend verhalen vertellen in trainingen Improviserend verhalen vertellen in trainingen Modelleringsverslag Margreet van der Drift 4 december 2011 Improviserend verhalen vertellen in trainingen Als onderdeel van de afsluiting van mijn NLP-Masterpractitionersjaar

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT. Van de Opleidingscommissie

OPLEIDINGSREGLEMENT. Van de Opleidingscommissie OPLEIDINGSREGLEMENT Van de Opleidingscommissie 1. De opleidingsactiviteiten van de Vereniging staan onder beheer van een opleidingscommissie, bestaande uit ten hoogste vijf gewone en/of aspirant-leden

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt naar:

Nadere informatie

Open training Constructief Beïnvloeden

Open training Constructief Beïnvloeden Open training Constructief Beïnvloeden 2 Deze vierdaagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedings-situaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen,

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04. Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015 VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.2015 Professional coaching

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Hé Hallo.. .. ken ik je ergens van??? en 1001 andere meesterlijke openingszinnen. Modelleringsverslag Opleiding NLP Masterpractitioner

Hé Hallo.. .. ken ik je ergens van??? en 1001 andere meesterlijke openingszinnen. Modelleringsverslag Opleiding NLP Masterpractitioner Hé Hallo.... ken ik je ergens van??? en 1001 andere meesterlijke openingszinnen Modelleringsverslag Opleiding NLP Masterpractitioner Thijs Verheul ThijsVerheul@vrbzo.nl December 2011 Waarom ik dit gemodelleerd

Nadere informatie

Anneke Durlinger Tjoys training, coaching & consulting T 06 51516208 tjoys@xs4all.nl www.tjoys.nl

Anneke Durlinger Tjoys training, coaching & consulting T 06 51516208 tjoys@xs4all.nl www.tjoys.nl Groepsrapport In dit artikel ga ik met name in op groepsrapport in een trainingssituatie. Het laat zich echter ook makkelijk en zinvol relateren aan vergaderingen, teambijeenkomsten, projectgroepen etc.

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

Smara Siddhi - Informatie NLP Practitioners 2016. Opleiding tot Practitioner in NLP. Pagina 1

Smara Siddhi - Informatie NLP Practitioners 2016. Opleiding tot Practitioner in NLP. Pagina 1 Opleiding tot Practitioner in NLP Pagina 1 NLP NLP is een outcome gerichte manier van denken waarmee veel problemen effectief en realistisch worden benaderd, opgelost of verlicht. Dat vereist, naast kennis,

Nadere informatie

NLP Practitioner Opleiding

NLP Practitioner Opleiding NLP Practitioner Opleiding gecombineerd met Lichaamswerk en Systemisch Werk voor je persoonlijke en professionele groei vijftien zaterdagen van oktober 2013 mei 2014 o.l.v. Lara van den Hooff Internationaal

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

HET RAAMWERK VAN DE TRAINING

HET RAAMWERK VAN DE TRAINING HET RAAMWERK VAN DE TRAINING Omdat faalangst een conflict veroorzaakt tussen gevoelens, gedrag en gedachten, bestaat dit programma uit drie clusters van aan te leren vaardigheden in deze drie verschillende

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie