Stage/afstuderen/onderzoeksproject/overig Aantal studenten School(s) & locatie(s)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stage/afstuderen/onderzoeksproject/overig Aantal studenten School(s) & locatie(s)"

Transcriptie

1 Triaalrapportage Periode rapportage: september tot en met december 2009 Hogeschool INHolland ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Per triaal rapporteren de lectoraten over de voortgang van het afgelopen triaal. Specifieke informatie over een zestal onderwerpen wordt gerapporteerd. Onderwerp zes (Inkomsten en uitgaven per triaal) wordt ingevuld door ASAR. Om uniformiteit te verkrijgen dient gebruik te worden gemaakt van onderstaand format. Naam lectoraat: elearning Ingevuld door: Guus Wijngaards en zijn kernteam Periode rapportage: september tot en met december : Relatie onderzoek en onderwijs Doel: Inzicht krijgen in onderwijsactiviteiten gespecificeerd naar betrokkenheid studenten bij lectoraat, ontwikkelen van bachelor- en masteronderwijs en geven van onderwijs aan bachelor- en masterstudenten Gevraagde informatie A. Studenten betrokken bij het lectoraat Benoem activiteit (stage/afstuderen/onderzoeksproject/overig), aantal studenten en naam School(s) en locatie(s) B. Bijdrage aan het ontwikkelen van bacheloronderwijs Benoem module/vak/minor/major/overig, School(s) en locatie(s) C. Bijdrage aan het ontwikkelen van masteronderwijs Benoem module/vak/overig, master, School(s) en locatie(s) D. Geven van onderwijs aan bachelorstudenten Benoem module/vak/minor/major/overig, School(s) en locatie(s) E. Geven van onderwijs aan masterstudenten Benoem module/vak/overig, master, School(s) en locatie(s) A. Studenten betrokken bij het lectoraat Stage/afstuderen/onderzoeksproject/overig Aantal studenten School(s) & locatie(s) MW-TELLproject (maken van learning objects Economics Haarlem voor PDA s Onderzoekswerkplaats online educatie 60 School of Education Rotterdam

2 RAAK project esmw (studenten die op basis van actieonderzoek afstuderen bij dit project) Onderwijs verzorgen en begeleiden van het leerproces in de course betekenisvol leren en de course effectief innoveren van de Master Leren & Innoveren. 10 School of Social Work Haarlem; School of Social Work Rotterdam. 27 School of Education Amsterdam Totaal aantal studenten: B. Bijdrage aan het ontwikkelen van bacheloronderwijs Module/vak/minor/major/overig Bijdrage aan afstudeerfase School in de vorm van afstudeerwerkplaats online. Analyse van het onderwijsaanbod van de minor Schoolmaatschappelijk werk en advies voor herontwerp. School(s) & locatie(s) School of Education Rotterdam School of Social Work Rotterdam. C. Bijdrage aan het ontwikkelen van masteronderwijs Module/vak/ overig Master School(s) & locatie(s) Uitwerking van de elective course,, inclusief het produceren van de studiehandleiding. Bijstellen van de course betekenisvol leren en de course éffectief innoveren op basis van de uitkomsten van kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie, inclusief het schrijven van de vernieuwde studiehandleidingen voor de beide courses. Master Leren & Innoveren Master Leren & Innoveren School of Education Amsterdam School of Education Amsterdam D. Geven van onderwijs aan bachelorstudenten Module/vak/minor/major/overig School(s) & locatie(s) Training Verwant Vak Educatief ICT Leergebied Mens & Wereld Training elearning major 2 e jaars Education Amsterdam Education Amsterdam E. Geven van onderwijs aan masterstudenten Module/vak/overig Master School(s) & locatie(s)

3 Verzorgen van onderwijs aan en begeleiden van studenten in de course betekenisvol leren Verzorgen van onderwijs en begeleiden van studenten in de course effectief innoveren. Master Leren & Innoveren Master Leren & Innoveren School of Education Amsterdam School of Education Amsterdam 2: Onderzoek en kennisproductie zichtbaar maken intern/extern Doel: Inzicht krijgen in de bijdrage aan de interne en externe kenniscirculatie; gespecificeerd naar activiteiten voor een intern publiek (output kennisinnovatie richting medewerkers), activiteiten voor een extern publiek, publicaties, samenwerking met andere lectoraten, samenwerking met externe partners en samenwerking met werkveld Gevraagde informatie A. Activiteiten voor een intern publiek (medewerkers van INHolland) Benoem per activiteit de soort (bijv. congres/seminar/masterclass/studiedag/workshop) en School(s)/ Diensten en locatie(s) waarvan bezoekende medewerkers deel uit maken B. Activiteiten voor een extern publiek (nationaal en internationaal) Benoem per activiteit de soort (bijv. congres/seminar/masterclass/workshop) en de titel C. Publicaties in het afgelopen triaal Benoem datum publicatie, type publicatie (artikel/boek/column) en volledige referentie D. Samenwerking met andere lectoraten binnen INHolland Naam lectoraat waarmee wordt/is samengewerkt en omschrijf waar de samenwerking uit bestaat E. Samenwerking met externe partners Naam externe partner en omschrijf waar de samenwerking uit bestaat F. Samenwerking met werkveld Naam bedrijf(ven) of instelling(en) en omschrijf waar de samenwerking uit bestaat A. Activiteiten voor een intern publiek (medewerkers INHolland) Activiteit Medewerkers afkomstig van School(s)/ Dienst(en) & locatie(s) 24 september DLE-stuurgroep Educatie Rotterdam 28 september Visitatie OECD CERI Educatie Rotterdam 6 oktober Accreditatiebijeenkomst Educatie Diemen 5 november Dag van het Onderzoek (Posterpresentaties Jos Fransen, Eric Poldner en Pieter Swager) november Ontvangst USA CoSN-delegatie in Nederland 18 november Masterclass Leren op de werkplek Den Haag 26 november School of Social Work: lectorendag. (Presentatie: Jos Fransen) B. Activiteiten voor een extern publiek (zowel nationaal als internationaal) Activiteit Titel activiteit 2 september Posterpresentatie ELO van de Master L&I door Jos Fransen op de ATEE Conference 2009 in Mallorca 12 november Conferentie lectoraat elearning Rotterdam voor USA-delegatie

4 (CoSN), samen met OECD (Parijs) en EUN (Brussel) 16 november Hogeschool Edith Stein Hengelo: OECD CERI visitatie 2 december Keynote lector Schulforum ONLINE EDUCA BERLIN 3 december Chairperson lector Schoolforum ONLINE EDUCA BERLIN 4 december Students Voices II-onderzoek samen met Kathryn Moyle, ONLINE EDUCA BERLIN C. Publicaties Datum publicatie Type publicatie Referentie 30 oktober Nationaal rapport ICT in Initial Teacher Training, The Netherlands (country report) OECD CERI, Paris 2 december OEB Conference summary What Shape Will Learning Take in the Future? Listening to Student Voices What Do They Say About Learning with Technologies? Kathryn Moyle, University of Canberra, Australia & Guus Wijngaards, INHolland University, The Netherlands 25 november Artikel voor promotie (Eric Poldner) Reflection in Teacher Education: consistency and coherence in the Curriculum, Representations model 30 november Artikel voor promotie Team Effectiveness in Collaborative Learning: The Importance of team and Task Awareness; Submitted (Jos Fransen) Artikel voor promotie (Pieter Swager) D. Samenwerking met andere lectoraten binnen INHolland Lectoraat Omschrijving samenwerking 1 september Overleg met lectoraat Ruud Gorter (Pieter Swager) 22 oktober Overleg lectoren met Joke Snippe Hoofddorp 4 november RIC Den Haag 16 december RIC Haarlem 14 december Overleg lectoraat Leefwerelden van jeugd (Ido Sap) E. Samenwerking met externe partners Externe partner OECD Kennisnet Omschrijving samenwerking OECD CERI-conferentie in Brussel (21-23 september) Overleg OECD + Students Voices onderzoek lectoraat F. Samenwerking met werkveld Werkveld Omschrijving samenwerking Het werkveld voor het lectoraat wordt gevormd door het onderwijsveld (ook van INHolland) dat al eerder in deze rapportage aan de orde zijn gekomen 3: Werken aan duurzame financiën voor onderzoek Doel: Inzicht krijgen in lopende gesubsidieerde onderzoeksprojecten en in onderzoeksprojecten in ontwikkeling

5 Zoals reeds eerder uitgebreid gerapporteerd: Kennisnetproject Students Voices: tot september 2010 Raak esmw: tot december 2010 DLE tot juli 2010 PD on line: tot maart 2010 OECD/CERI: tot april 2010 MW Tell: tot juli 2010 Alle andere projecten lopen af eind lectoraatsjaar Gevraagde informatie: A. Titel van lopend(e) onderzoeksproject(en) en de stand van zaken B. Titel van onderzoeksproject(en) in ontwikkeling (initiatieven) en de stand van zaken A. Lopende onderzoeksprojecten Titel lopend onderzoeksproject Stand van zaken OECD CERI Nationaal rapport is afgerond; twee visitaties + rapportages moeten nog volgen Students Voices II Wordt in december 2009 opgestart, samen met andere landen Teachers Voices Onderzoek binnen INHolland loopt nog in verschillende fase tot augustus 2010 Raak-project esmw Raak-project met regio Rotterdam. Loopt nog tot vermoedelijk 1 december 2010 (verlenging van drie maanden wordt aangevraagd) MW-Tellproject Europees Leonardoproject. Loopt nog tot einde van academisch jaar B. Activiteiten t.b.v. het genereren van onderzoeksgelden/onderzoeksprojecten in ontwikkeling Titel onderzoeksproject in ontwikkeling Effectieve Teams Maken Excellente Scholen (werktitel) Stand van zaken Termijn indiening voor subsidie maart 2010 in het kader van de Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap. 4: Promotiebeleid en onderzoekscompetenties Doel: Inzicht krijgen in de bijdrage aan het promotiebeleid en in het versterken van de

6 onderzoekscompetenties van kenniskringleden Gevraagde informatie: A. Bijdrage aan promotiebeleid Benoem ondernomen activiteiten om het aantal promoties te bevorderen en promovendi te ondersteunen B. Bijdrage aan versterken onderzoekscompetenties kenniskringleden Benoem ondernomen activiteiten ter versterking van onderzoekscompetenties van kenniskringleden

7 A. Bijdrage aan promotiebeleid Activiteiten ter bevordering aantal promoties Geen: vier promovendi is voorlopig wel genoeg Activiteiten ter ondersteuning promovendi Regelmatig vinden bijeenkomsten plaats van de begeleidingscommissies van Eric Poldner, Jos Fransen en Pieter Swager De lector begeleidt ook het schrijfproces van de artikelen van Cees van Wijk B. Bijdrage aan versterken onderzoekscompetenties kenniskringleden Activiteiten ter versterking van onderzoekscompetenties kenniskringleden Kenniskringleden wonen, op eigen initiatief, scholingsbijeenkomsten bij. Tevens Ph.D seminars voor kenniskringleden die promoveren. 5: Organisatie en bedrijfsvoering van het lectoraat Doel: Inzicht krijgen in de personele samenstelling van het lectoraat Gevraagde informatie: Naam lector, associate lector, kenniskringleden en promovendi Bij interne leden de School en locatie aangeven Personele samenstelling lectoraat Naam Lector Guus Wijngaards - Associate lector School & locatie 1 Kenniskringlid Lambert Berenbroek Economie Haarlem 2 Kenniskringlid Jeroen Bottema Educatie Amsterdam 3 Kenniskringlid Jos Fransen Educatie R dam 4 Kenniskringlid Bas van Goozen Educatie R dam 5 Kenniskringlid vacature Economie Den Haag 6 Kenniskringlid Rachid Ouamar Economie Alkmaar 7 Kenniskringlid Cheryl Pinas Suriname 8 Kenniskringlid Pieter Swager Educatie R dam 9 Kenniskringlid Remmelt Veenkamp Social Work Haarlem 1 Promovendus met voucher Jos Fransen Educatie R dam 2 Promovendus zonder voucher Eric Poldner Educatie R dam 3 Promovendus met voucher Cees van Wijk Communicatie R dam 4 Promovendus met voucher Pieter Swager Educatie R dam

8

JAARVERSLAG 2012. Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

JAARVERSLAG 2012. Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur Instituut voor Onderzoek en Innovatie JAARVERSLAG 2012 Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur Instituut voor Onderzoek en Innovatie Lectoraat Gedragseconomie

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar ARTIKEL De lerarenopleider als kennisontwikkelaar Aandacht voor de lerarenopleider als kennisontwikkelaar sluit aan bij een aantal actuele ontwikkelingen binnen de lerarenopleidingen. In de nieuwe beroepsstandaard

Nadere informatie

Lectoraat Innovatief Ondernemen en Risicomanagement

Lectoraat Innovatief Ondernemen en Risicomanagement Lectoraat Innovatief Ondernemen en Risicomanagement Verslag 2008 en ambities 2009/13 1. Beleid en doelstellingen 2008 Hoofdlijnen 2007/8 Het lectoraat startte in maart 2007, de kenniskring startte in september

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication Jaarverslag 2012 Lectoraat International Business and Communication 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

jaarverslag CHE overtuigend anders

jaarverslag CHE overtuigend anders 2010 jaarverslag CHE overtuigend anders Jaarverslag 2010 Christelijke Hogeschool Ede 2 Woord vooraf Het College van Bestuur blikt dankbaar terug op het jaar 2010. De CHE heeft uitstekende resultaten geboekt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG

Windesheim zet kennis in werking. Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Windesheim zet kennis in werking Jaarverslag 2013 LECTORAAT ICT-INNOVATIES IN DE ZORG Maart 2014 C OLOFON Titel : Jaarverslag 2013 Lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg Datum : Maart 2014 Auteur : Dr. ir.

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, Den Haag. Bestuurlijk Jaarverslag 2008

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, Den Haag. Bestuurlijk Jaarverslag 2008 Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, Den Haag Bestuurlijk Jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR... 5 2. BESTUUR EN ORGANISATIE... 7 Profiel van de hogeschool...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages Jaarverslag 2013 Verplichte rapportages 1 Inhoudsopgave Ten geleide Prestatieafspraken Opleidingsaanbod Kwaliteitsbeleid Toelatingsbeleid Praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie Promovendi Marktactiviteiten

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

Adviesrapport. Toets Nieuwe Opleiding. hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd. Philipse Business School

Adviesrapport. Toets Nieuwe Opleiding. hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd. Philipse Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd in het kader van het verkrijgen van een aanwijzing Philipse Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T

Nadere informatie

Structuurnota. Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap Chair of Cooperative Entrepreneurship. 2,5 fte

Structuurnota. Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap Chair of Cooperative Entrepreneurship. 2,5 fte Structuurnota Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap Chair of Cooperative Entrepreneurship 2,5 fte Kenniscentrum Innovatie en Business Research Center Innovation and Business door samenwerking naar innovatie

Nadere informatie

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010 PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015 Leeuwarden, oktober 2010 Inhoud Voorwoord 4 1Investeren in kennis: duurzame basis voor regionale vitaliteit 5 1.1. Strategische context 5 1.2. Economische

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 1 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 2 3 Inhoudsopgave jaarverslag 2013 Event: Jaar: Linking Process tentoonstelling, Milaan 2013, April VOORWOORD - Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie