Verbond legt kritiek op nieuwe regresregels naast zich neer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbond legt kritiek op nieuwe regresregels naast zich neer"

Transcriptie

1 Anouk brengt Centraal Beheer socialmediaprijs > 4 Nr. Jaargang oktober 2013 Regiogebonden hypotheekrente komt er niet > 6 Interview Om het imago van de contra-expert op te poetsen, werkt Troostwijkdirecteur Ad Westerhof aan een keurmerk op dat gebied: Het moet geen colportage worden natuurlijk! 8 Verzekeraars misbruiken term maatwerk bij royeren polis, stelt tussenpersoon Rick Guitjens 3 PE-puntensysteem pakt voor kantoren duurder uit dan examensysteem van Dijsselbloem, zegt bureau D&O 5 FFP vindt dat kosten financieel plan fiscaal aftrekbaar moeten worden 21 Bijna een op de drie complexe producten wordt al online gesloten 24 De afwikkeling van het faillissement van Cinjee Advies verloopt allesbehalve geruisloos. Er is een nieuwe curator, voor de familie Cinjee dreigt vervolging en de in een stichting verenigde gedupeerden werken aan rechtszaken tegen BLG Wonen en een notariskantoor. De boosheid is nog groot: AFM en DNB hebben hun werk niet goed gedaan. Lees meer op pag. 16 en. Verbond legt kritiek op nieuwe regresregels naast zich neer Verzekeraars laat met bekendmaken nieuw avb-beleid Er komt geen wijziging van de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 en de invoering wordt ook niet uitgesteld. Het Verbond van Verzekeraars is onvermurwbaar. Dat er veel over de regeling wordt gesproken, klopt. Dat is van onze kant vooral uitleggen. Adfiz heeft geen goed woord over voor de nieuwe regeling en geeft de strijd niet op. Verzekeraars zullen alles op alles zetten om te bewijzen dat iemand onzorgvuldig heeft gehandeld. Door Lia van Engelen De nieuwe regresregels per 1 januari 2014 betekenen volgend Bureau D&O dat brandverzekeraars weer gebruik gaan maken van hun wettelijk recht op het nemen van regres. Dat beperkt zich tot die situaties waarin de schadeveroorzakende partij kan worden verweten door onzorgvuldig handelen de schade te hebben veroorzaakt. Voor het plegen van regres zullen verzekeraars dus een causaal verband moeten aantonen tussen de schade en het onzorgvuldig handelen. Het zal echter niemand zijn ontgaan dat de invoering van de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr) per 1 januari op enorme weerstand stuit in de zakelijke schademarkt. Marc Bosma, manager General Liability & Group Accident bij Amlin, merkt het dagelijks: De weerstand is zo groot, omdat het lastig is om te bepalen welk verzekerd bedrag op de avb-polis toereikend zal zijn. Men is bang om straks met schadeclaims wegens het onvoldoende nakomen van de zorgplicht te worden geconfronteerd, als blijkt dat het verzekerd bedrag toch nog te laag was en een klant gedeeltelijk zelf voor een schade moet opdraaien. Nog even afgezien van het prijsopdrijvende effect dat de gewijzigde regeling voor de klant zal hebben, natuurlijk. Geen afdoende limiet Adriaan Meijer van Mandema & Partners vreest voor grote verwarring, onbegrip en een afbreukrisico voor de verzekeringsbranche. Op dit moment hebben enkele provinciale verzekeraars zelfs nog niet eens hun beleid op het gebied van avb gecommuniceerd. Het beleid dat gecommuniceerd is, verschilt ook nog eens per verzekeraar en vaak is het niet eens mogelijk om een afdoende limiet in te kopen. De eerste verzekeraar met een officiële marktbrief was Amlin Europe, dat liet weten vooralsnog geen algemene premieverhoging in de avb- polissen door te voeren. Amlin zal geen hoger verzekerd bedrag voor brand/explosie aanbieden dan het algemeen verzekerd bedrag. Voor lopende avb-contracten met een sublimiet voor brand/explosie is Amlin bereid om met een premieverhoging de sublimiet op te trekken naar het algemeen verzekerd bedrag. Voor bedrijven die een verhoogd risico vormen, kan het zijn dat Amlin niet meer wil aanbieden dan een sublimiet van 2,5 mln of 5 mln. Lege dop Ook Delta Lloyd verhoogt per 1 januari op de avb gratis de sublimieten voor brand/explosie tot het verzekerde bedrag, met een maximum van 2,5 mln per aanspraak. Een lege dop, volgens velen, omdat het schadebedrag bij branden vaak veel hoger uitvalt. Begin november zal Delta Lloyd intermediair en klanten individueel verder informeren over dit traject. Nationale-Nederlanden heeft nog geen concreet beleid en verschuilt zich vooralsnog achter het Verbond. Wat ik wel wil benadrukken, is dat we als Nationale-Nederlanden rekening willen houden met signalen uit de markt, aldus de woordvoerder. Daarom zullen we met een oplossing komen waarmee adviseurs en klanten uit de voeten kunnen, zodat ze het nieuwe risicoprofiel als gevolg van de gewijzigde brandregresregeling goed

2 Theo van Vugt/ 2 Nieuws Nieuw! Rubrieken in dit nummer: 6 Vijf vragen 12 Marktvisie 13 AMusant 15 Kantoor in Beeld 18 Stuurlui 23 Column 26 Recht 27 StAMgast 28 Persoonlijk 30 Web it blad is ooit onder de vlag van Wolters Kluwer-dochter Samsom tot grote wasdom gekomen. Inmiddels in zijn 35e levensjaar (en AMplus zelfs in zijn 103e jaargang) worden we verkocht door Kluwer aan de kleinere vakbladuitgever B+B Vakmedianet. Dat is geen verrassing. Ik heb het anderhalf jaar geleden al meegemaakt met de Adformatie Groep die ook verkocht werd door Kluwer. Om het kort te houden: moeder Kluwer hield niet meer van ons. De focus ligt op juridische en fiscale need to know -informatie. Wij zitten in de categorie nice to know. De broertjes en zusjes van ons leken niet meer op ons, groeiden harder en moeder verwacht in ieder geval meer van hen dan van ons. Kluwer wil een softwarebedrijf zijn dat juristen, accountants en fiscalisten in hun werkproces ondersteunt. Wij met onze focus op financiële dienstverleners en adviseurs zijn dan geen core business meer. De aandacht gaat naar andere zaken uit. Zo lang je je goed gedraagt (lees: bijdraagt aan de winst) hoeft dat geen bezwaar te zijn, maar met de crisis en de opkomst van online, staat de bestaande business onder druk. Dus worden we verkocht. En dat is niet erg. Nu komen we bij een uitgever die minder overhead heeft, maar wel meer aandacht heeft voor ons. We kunnen eindelijk naar een stabiel contentmanagementsysteem dat zich al bewezen heeft en gewoon werkt voor een nieuwsredactie. Kluwer had de neiging van de buitenwereld te eisen zich naar het eigen Kluwer-systeem in te richten. Bij een kleinere en wendbaardere uitgever is de buitenwereld gewoon belangrijker. Ik denk dat we eindelijk een deel van de last op onze schouders kunnen afwerpen en sneller en beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Deze titel is nog altijd leidend en sterk. Maar er mag hier en daar wel een likje verf overheen en wellicht een verbouwing. Niet omdat we dat zelf zo leuk vinden, maar om te zorgen dat we die leidende rol kunnen blijven vervullen en de markt beter kunnen bedienen. Het is zoals de nieuwe eigenaar zegt: De verzekeringsmarkt is erg in beweging en dan is de informatiebehoefte altijd heel groot. Hoewel de volledige losmaking van Kluwer nog wel een paar maanden zal vergen, scheppen we nu de omstandigheden om u nog beter te bedienen dan voorheen. Hoofdredacteur Verzekeraars willen met de regels brandveilig ondernemen stimuleren. in kaart kunnen brengen en afdoende maatregelen kunnen nemen. Onzorgvuldig handelen Het Verbond heeft intussen wel benadrukt dat sprake moet zijn van onzorgvuldig handelen alvorens de brandverzekeraar over kan gaan tot het nemen van regres. In de toelichting op de regeling staat dat de oude BBr op dit punt niet is gewijzigd. In de regeling zelf komt dit echter niet expliciet naar voren. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, zal het begrip onzorgvuldig handelen op zo kort mogelijke termijn aan de tekst van de regeling worden toegevoegd, aldus het Verbond. Met onzorgvuldigheid wordt bedoeld het juridisch criterium schuld van artikel 6:162 BW. Bijltje Adfiz heeft geen goed woord over voor de nieuwe regeling en is niet van plan het bijltje erbij neer te gooien: We gaan verder om het tij te keren door ook partijen erbij te betrekken die daadwerkelijk getroffen worden door deze maatregelen, zegt woordvoerder Joerie van Looij strijdbaar. Volgens Adfiz gaan bedrijven meer betalen voor het afdekken van minder risico. Verder zullen verzekeraars alles op alles zetten om te bewijzen dat iemand onzorgvuldig heeft gehandeld. Hoge juridische kosten en langslepende juridische procedures zullen het gevolg zijn. Ondoordacht Van Lanschot Chabot vindt de invoering van de aangepaste Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) op 1 januari 2014 ondoordacht en de handhaving ervan onduidelijk. Directeur Lando te Mulder pleit voor een trapsgewijze invoering, door bijvoorbeeld een plafond van 5 mln in te stellen. Paul Soeteman van Marsh is het eens met alle bezwaren tegen deze eenzijdig besloten regeling, die niet alleen onduidelijk geformuleerd is, maar het bedrijfsleven en het intermediair ook voor grote problemen stelt. Bovendien vindt hij dat de regeling slecht gemotiveerd is: Preventie als doelstelling kan op veel effectievere en klantvriendelijker wijze worden gerealiseerd. Met de invoering van de BBr 2014 wordt de mogelijkheid van regres door brandverzekeraars op niet-particulieren bij onzorgvuldig handelen verruimd, in de zin dat de bovengrens van en de ondergrens van zijn afgeschaft. Verzekeraars willen zo brandveilig ondernemen stimuleren en een ongelijkheid in de brandverzekeringsmarkt wegnemen: buitenlandse verzekeraars en niet-leden van het Verbond kunnen onder de huidige regeling regres plegen, waar leden van het Verbond dat nu niet kunnen.

3 Verzekeraars passen escape te gemakkelijk toe De Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen zou moeten bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Maar verzekeraars blijken vaak iets als maatwerk te betitelen, om zo aan de code te ontsnappen, stelt Rick Guitjens, directeur Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer uit Heeze. Het intermediair accepteert een afwijzing te gemakkelijk. Door Alex Klein Nieuws Maatwerk struikelblok bij royeren polis De Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen is door het Verbond in het leven geroepen om een verzekeringspolis na de looptijd niet stilzwijgend te verlengen. Bovendien is de duur van een verzekering gemaximeerd op drie jaar, tenzij de zakelijke verzekerde en de verzekeraar uitdrukkelijk iets anders afspreken. Na die (afgesproken) periode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Maatwerkdiscussie Volgens artikel twee van de gedragscode is dit niet van toepassing op maatwerkcontracten, waarbij door partijen specifiek onderhandeld is over premie en voorwaarden. Guitjens is een van de adviseurs die met enig regelmaat tegen de maatwerkdiscussie met verzekeraars aanloopt. Ondanks dat de gedragscode voorziet in een extra toelichting op artikel twee, is de uitwerking van het begrip maatwerk in de dagelijkse adviespraktijk niet voor iedereen even duidelijk. Guitjens: Ik wil wel benadrukken dat bij de meeste verzekeraars geen sprake is van onwil. Het Praktijk Guitjens laat aan de hand van een voorbeeld zien waar zich de schoen wringt. De volmachtgever ontvangt van Guitjens het verzoek tot royement van een ziekteverzuimverzekering. Daarbij refereert hij aan de gedragscode. Guitjens ontvangt vervolgens een afwijzing. Er is sprake van een mantelcontract, dus maatwerk. Guitjens stelt dat een verlenging van 36 maanden tegen oude condities niet in het belang van zijn klant is. Daarnaast refereert hij aan de Verbondsuitleg waarin staat dat het klikken van bestaande dekkingsbouwblokken, zoals bij dit mantelcontract, niet onder maatwerk wordt veris eerder een gebrek aan kennis over de uitwerking van de gedragscode dat verzekeraars de kwalificatie maatwerk onterecht toepassen. Het intermediair legt zich vervolgens te snel neer bij het besluit van de verzekeraar. Daarmee wordt de klant alsnog gedwongen zijn contract uit te dienen bij een door hem niet gewenste partij, tegen vaak slechtere condities als in het nieuwe verbeterde voorstel. Guitjens vindt dat het begrip maatwerk te gemakkelijke als escape wordt gebruikt. Als je de mogelijkheden van de gedragscode echt goed begrijpt en toepast, blijkt deze zeer veel munitie te bevatten om alsnog een klantcentrale houding af te dwingen bij de verzekeraar. Uit de dossiers die AM inzag, blijkt dat in negen van de tien casussen waarbij de verzekeraar in eerste instantie tegengas geeft op het beëindigingsverzoek van Guitjens, het contract alsnog wordt beëindigd. Het belang van de klant blijkt hiervoor de belangrijkste graadmeter te zijn. Uitleg Die graadmeter is Guitjens door het Verbond zelf aangedragen. Om misverstanden in de toekomst te voorkomen vroeg Guitjens de koepel van verzekeraars deze zomer een extra toelichting te geven op de definitie maatwerk. De Sector Schade schreef hierop terug: Er is in elk geval sprake van maatwerk, indien de verzekerde, tussenpersoon of makelaar met de verzekeraar om tafel zit om stap voor stap het gehele risico of de gehele onderneming door te nemen en daarvoor een verzekering te maken die precies past op de onderneming. Dus met eigen, specifieke voorwaarden, uitsluitingen, premies, etc. Het samenstellen van een verzekering of verzekeringspakket dat bestaat uit een aantal bestaande modules valt dan weer niet onder het begrip maatwerk. Het gaat dan immers om het aan elkaar klikken van bestaande dekkingsbouwblokken. Het verlenen van een standaardpremiekorting is ook niet voldoende om als maatwerk te kwalificeren. Vervolgens geeft het Verbond ook aan dat het vanwege de complexiteit van producten, voorwaarden en contractsvormen in de praktijk niet mogelijk is om een exacte lijst op te stellen van producten die wel of niet onder de code vallen. Daarom is de volgende stelregel altijd van belang: bij twijfel gedragscode toepassen. In het geval van meningsverschillen over het begrip maatwerk geeft het belang van de verzekerde altijd de doorslag! Deze mail stuurt Guitjens nu standaard mee met zijn verzoek tot royement van een verzekering. staan. De volmachtgever legt de casus vervolgens voor aan het Verbond. Die stelt echter niet de instantie te zijn om geschillen te beslechten. De volmachtgever moet het doen met de door haar aan Guitjens verstrekte toelichting op de definitie maatwerk. Hierop ontvangt Guitjens het bericht dat de verzekeraar op haar eerdere standpunt is teruggekomen en de polis alsnog wordt geroyeerd. Het klantbelang zegeviert. Terecht, zegt Guitjens. Het kan bijna nooit in het belang van de klant zijn om het huidige contract tegen zijn wil voort te zetten. Evaluatie in 2014 De gedragscode is ingegaan op 1 juli Op de vraag of de code bij de evaluatie in juli 2014 op dit punt wordt aangepast zegt het Verbond: Uiteraard nemen we dit onderwerp mee, er blijken in de praktijk vragen over te bestaan. Een eventuele aanpassing (toelichting/verduidelijking) van de code is zeker een optie. Hierover moet echter eerst besluitvorming binnen het Verbond plaatshebben. Blijft nog wel een ander knelpunt bestaan, namelijk het ontbreken van een laagdrempelig klachteninstantie, als het Kifid, voor de zakelijke markt. Geeft het belang van de verzekerde een keer niet de doorslag, dan is het aan de rechter om zich hier over uit te spreken. Gedragscode Verzekeraars Opzegtermijn Maatwerk 3 Guitjens: Het intermediair legt zich te snel neer bij het besluit van de verzekeraar.

4 4 Nieuws Als merk zijn wij continu aanwezig Verzekeraars Social media Onderzoek Prijs Goud voor Centraal Beheer. V.l.n.r. Jorre Rienstra (Facebook), Marteyn Roose (Centraal Beheer) en Esther Lens (ITDS). Anouk-campagne bracht Centraal Beheer winst Centraal Beheer Achmea ontving op 10 oktober de Gouden Award van de Social Media Insurance Monitor van ITDS Business Consultants. Winnend marketingmanager Marteyn Roose legt uit waarom. Het wordt pas krachtig wanneer je de kanalen goed op elkaar afstemt. Door Jannie Benedictus Centraal Beheer zette zich volgens de onderzoekers van ITDS het afgelopen jaar het meest actief in op social media. De verzekeraar wist bijvoorbeeld het aantal volgers en likes op Facebook te vertienvoudigen naar bijna Spraakmakend, stelde de jury, was de campagne rond Anouk tijdens het Eurovisie Songfestival. Op YouTube werd Anouks Wilde Party 3,3 miljoen keer bekeken. Kanalen Die cijfers zijn aardig, zegt marketingmanager Marteyn Roose nuchter. Maar waar het ons om gaat, is wat die inspanningen opleveren in termen van klantenbinding, sales en merkkracht. Dat meten we voortdurend. De kunst is uiteindelijk om een goede besturing te krijgen over alle beschikbare kanalen. Social media, independer, SEO, commercials, bannering, wat voor invloed hebben al die afzonderlijke uitingen op het converteren van de klant? Centraal Beheer schoof in de ITDS-monitor (zie kader) op van de twaalfde naar de eerste plaats. We hadden een inhaalslag te maken, zegt Roose. We moesten verder professionaliseren. Gelukkig profiteren we ook online van onze bekende uitingen die over het algemeen veel sympathie opleveren. Belangrijk voor ons was om een goede samenwerking te bewerkstelligen op de verschillende platformen in de mediamix. In het begin doe je eens iets op Facebook en Youtube. Om te proberen. Dat hoort ook bij het leerproces, maar daarna moeten die activiteiten wel een volwassen onderdeel van je mix worden. Het wordt pas krachtig wanneer je de kanalen goed op elkaar afstemt. Met de campagne rondom Anouk bijvoorbeeld, hebben we de aanloop via social gedaan. Er circuleerden filmpjes van haar op internet en daar praatte men over op Twitter en Facebook. Daarna volgde de commercial en ook daar maakten we weer een doorvertaling van online. Dat heeft goed gewerkt. Fail Gericht iets doen, dat is de succesfactor, zegt Roose. Be- denk goed wat je wilt bereiken met een bepaalde actie. Hij memoreert de social-mediafail van Volkswagen uit Ze vroegen hun volgers om ideeën in te sturen over wat zij als bedrijf moesten gaan bereiken. Dat leverde talloze reacties op. Vervolgens deden ze daar niets mee. Kennelijk waren ze er helemaal niet klaar voor. Wij proberen als verzekeraar op Facebook vooral nuttige content neer te zetten waar onze fans gebruik van kunnen maken. We plaatsen bijvoorbeeld de laatste vragen en antwoorden van ons webcareteam, waar overigens heel positief op gereageerd wordt. Maar het mag ook luchtiger zijn, een sneak preview van een commercial bijvoorbeeld. Roose ziet Facebook niet als een advertentieplatform. Je kunt gericht doelgroepen selecteren en benaderen, zoals mensen die net een kind hebben gekregen. Maar ik vraag me af of gebruikers daar op zitten te wachten. We willen geen irritatie opwekken. Verschuiving De inzet van social media betekent geen afscheid van de meer traditionele media. Het is niet alles vervangend. Wel is de tijd dat we twee of drie campagnes per jaar deden voorbij. Het gaat nu om continue aanwezigheid en om het continu optimaliseren en bijstellen van die aanwezig- heid. Onze televisiespotjes zijn door social media ook aan het veranderen. Van pure merkcampagnes zijn we dichter op de diensten gaan zitten die we verkopen. In de huidige campagne zie je ongelukjes voorbijkomen die we later dan weer online oppakken. Printcampagnes doen we nog zelden, alleen voor onze zakelijke verzekeringen adverteren we nog in dagbladen en vakbladen. Merkdiscussie Volgens Roose is Centraal Beheer als direct writer niet per se actiever op social media dan intermediaire verzekeraars. Het distributievraagstuk is een merk discussie. Een partij als Nationale-Nederlanden gaat immers ook rechtstreeks. Elke verzekeraar zal voor zichzelf moeten bekijken wat hij kan bereiken op social media en of het wat toevoegt. Voor zijn eigen team is de uitdaging duidelijk: de allerbeste marketingclub van Nederland worden. Die ambitie gaan we ook uitstralen door op Twitter met ons CB-account meer te delen wat we aan het doen zijn. Volgend jaar moet de titel verdedigd worden. Ons zusje Interpolis is tweede geworden. We hebben elkaar van harte gefeliciteerd, maar uiteraard heerst er binnen het Achmea-concern een gezonde interne competitie. De wedstrijd is al begonnen. Monitor De Social Media Insurance Monitor is een initiatief van ITDS Business Consultants en meet de inzet van 69 verzekeraars op Facebook, Twitter, LinkedIn en You- Tube. Centraal Beheer werd eerste, Interpolis tweede. Interpolis viel in het bijzonder op met het Platform deoplossingvan.nl met een link naar Twitter en Facebook en extra aandacht voor webcare in de vorm van een interne social hub, zodat iedereen betrokken blijft. Bij Aegon, die derde werd, sprak het platform speeljetoekomst.nu de jury bijzonder aan. Bij de zorgverzekeraars, een aparte categorie, werd Menzis de winnaar. Menzis is zeer actief op zijn website, Facebook en Twitter. Het accent bij de acties ligt sterk op maatschappelijke betrokkenheid en natuurlijk op gezondheid, aldus de jury.

5 Nieuws 5 PE-puntensysteem kan adviseurs veel geld kosten Grotere investering in opleiding Het PE-puntensysteem waar de gezamenlijke brancheorganisaties zich hard voor maken, is voor kantoren veel duurder dan het gewraakte PEexamensysteem van Dijsselbloem. Voor ons zijn kosten minder belangrijk dan continuïteit, zegt Edwin Herdink van de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD). Door Jannie Benedictus Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau D&O, dat vele opleidingen in de branche verzorgt, rekent de kosten met plezier even voor. In het systeem dat de minister voorstelt, doet een adviseur elke drie jaar examen. Zo n multiplechoice-examen zal, gelet op de huidige prijzen in de markt, zo n 75 kosten. De minister zegt niets over hoe je aan die kennis komt. Dat staat vrij. Je kunt die informatie dus zelf tot je nemen door vakbladen te lezen, of digitale oefentoetsen doen. Ook dergelijke toetsen zijn niet duur. Uiteraard staat het adviseurs vrij om naar betaalde vakbijeenkomsten te gaan om kennis op te doen, maar dat is niet verplicht. Alternatief Tegen het driejaarlijkse PEexamen van minister Dijsselbloem is door de hele branche zwaar geageerd. Grootste angel: het niet halen van het examen betekent dat de adviseur zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit brengt de continuïteit van ondernemen in gevaar, vinden de brancheorganisaties. Tienduizend betrokkenen ondertekenden de petitie tegen de plannen. Inmiddels is het ministerie door de Kamer verzocht om voor de datum van 1 december met een soepeler alternatief te komen. Reden voor Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA om opnieuw bij het ministerie te bepleiten dat een PE-puntensysteem beter werkt dan een PE-examen. Hun voorstel houdt in dat adviseurs verplicht zijn binnen een bepaalde periode geaccrediteerde opleidingsactiviteiten bij te wonen. In een openbaar PE-register worden de studiepunten vastgelegd. Is niet aan de PE voldaan, dan volgt doorhaling in het register. Dit voorstel is voor adviseurs duurder, zegt Oosterbaan. Het gaat om onderwijs waarbij men aanwezig moet zijn. Dat gebeurt bij geaccrediteerde instituten. Die zullen eisen stellen aan het aantal deelnemers, je gaat immers niet met z n honderden tegelijk. Dat maakt het duur. Stel: een adviseur moet per vakgebied drie bijeenkomsten per jaar bijwonen, dat lijkt me reëel. Laat dat eens 125 per bijeenkomst kosten en dan schat ik het laag in. Dan kom je op 375 per jaar uit, en dan heb ik het nog maar over één jaar en één vakgebied. Kijk, in het huidige stelsel heb je ook PE, maar dan heb je nog de keuze: of je gaat naar een examen of naar een opleiding. In het voorstel van de brancheorganisaties zijn de bijeenkomsten verplicht Bovendien geldt het nieuwe stelsel voor elke medewerker met klantcontact, niet alleen meer voor de feitelijk leidinggevenden. Oosterbaan wil best toegeven dat in Hoevelaken de vlag uitgaat als Adfiz en consorten gelijk krijgen van het ministerie. Wij springen als opleider een gat in de lucht, maar ik begrijp niet goed waarom een belangenorganisatie dit voorstelt. Het is niet ideaal. Continuïteit Edwin Herdink van de Commissie Financiële Dienstverlening moet toegeven dat het stelsel zoals zij dat voorstelt duurder kan uitpakken. Een digitaal examen uit een centrale itembank zal niet zoveel kosten. In ons voorstel moet een adviseur een X-aantal uren per jaar per vakgebied gaan volgen, dat zal een grotere investering in opleiding vragen, zeker voor generalisten. Maar onze achterban heeft massaal nee gezegd tegen het PE-examen. Heeft de achterban zich gerealiseerd dat ze daarmee ook nee zeggen tegen een goedkoop systeem? Herdink: Ik ben zelf ook een adviseur. Ik betaal liever hogere kosten aan een goede opleiding dan dat de continuïteit van mijn bedrijf in gevaar komt door een PE-examen. Dat zal voor heel veel adviseurs gelden. PE-systeem Voorstel Kosten CFD Experts ramen schade Moderna op 35 mln Een grote brand in de nacht van 9 op 10 oktober bij wasserij/stomerij Moderna Textielservice in Gramsbergen zal verzekeraars Amlin en Aegon waarschijnlijk zo n 35 mln gaan kosten. Dat is vooralsnog de raming van de experts. Door Lia van Engelen Ronald Kruithof van Von Reth doet de contra-expertise van deze schade en namens de verzekeraars coördineert Helmut Vissers (Lengkeek Expertises) de schaderegeling: Moderna is een wasserij/stomerij met circa tweehonderd personeelsleden en de grootste werkgever in Gramsber- gen. Ze zijn ook actief in de levering van bedrijfskleding en bestaan volgend jaar vijftig jaar, vertelt Vissers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek van Gorissen & Van de Zande loopt. Er zal geen politieonderzoek plaatsvinden, aldus Vissers. Of de oorzaak nog gevonden wordt, is echter de vraag, want het was een allesverwoestende brand. Kort na het blussen hebben wij een drone boven de puinhopen laten vliegen om een goed overzicht te krijgen en om onbereikbare plaatsen in toch in beeld te krijgen. Moderna, dat was verzekerd via Vrieling Adviesgroep in Hardenberg, is met partnerbedrijven in heel Nederland inmiddels druk bezig zijn klanten te blijven bedienen. Ook lopen de eerste acties al met betrekking tot de plannen voor de nieuwbouw. Lengkeek zette een drone in om de schade te inspecteren.

6 6 Hypotheken Rente Makelaars Vijf vragen Geldgevers ontkennen plan voor regiogebonden rente ING, ABN en Rabo: geen hoger risico in krimpgebied Voor huizenkopers in gebieden waar de huizenmarkt (nog) vastzit, gaan Rabobank, ING en ABN Amro geen hogere hypotheekrente rekenen. Dat antwoorden zij in reactie op suggesties van makelaarsvereniging NVM. Door Rob van de Laar Nieuws Maatwerk De NVM vindt verder dat geldgevers creatiever moeten worden en meer maatwerkproducten moeten gaan ontwikkelen voor mensen die een woning kopen buiten de stedelijke gebieden. Nu kun je vaak óf helemaal geen hyvermijdelijk dat geldgevers in moeilijke gebieden meer rente gaan rekenen. In die gebieden zit de woningmarkt nog op slot doordat verkopers bijvoorbeeld te lang aan een hoge prijs vasthouden. Vooral in de regio s Noordoost- Groningen, Oost-Friesland, Duiven Westervoort en Doetinchem zit de markt volgens de NVM vast. Geen reden ING en ABN Amro, twee van de grootste geldgevers, zien echter geen reden om een dergelijke regionale prijsdifferentiatie door te voeren. Daar doen wij niet aan en dat gaan we niet doen ook, laat ING weten. Wij blijven voor alle gebieden dezelfde hypotheekrente hanteren, stelt ABN Amro. Bij marktleider Rabobank mogen de lokale kantoren zelf hun rente bepalen, maar we hebben geen plannen om de hypotheekrente te verhogen in regio s waar het slecht gaat met de huizenprijzen, zegt een woordvoerder. Voorzitter Ger Hukker van de NVM noemde het bij de presentatie van de kwartaalcijfers van zijn vereniging onpotheek krijgen óf je krijgt de lening voor 100%. Er is geen alternatief. Voor zzp ers zijn ook speciale hypotheken ontwikkeld. Zo zou het lastig zijn om een lening te krijgen voor een pand dat leegstaat. Geen herkenning Zowel ING als ABN Amro ontkent het beeld dat de NVM schetst: Aan maatwerk zitten ook grenzen, die worden voorgeschreven door de regelgeving. Leegstand heeft niets te maken met de hypotheekverstrekking. Wij herkennen niet dat het op het platteland moeilijker is om aan een hypotheek te komen dan in de grote steden. ABN Amro laat eenzelfde geluid horen: Wij zijn net als alle geldverstrekkers gebonden aan de CHF-gedragscode. Het blijft onduidelijk op welk maatwerk de NVM doelt. Ga naar een congres of evenement in de branche en het aantal vrouwen is op één hand te tellen. Hoog tijd dus om de vrouwen uit de branche eens in de schijnwerpers te zetten. Vijf vragen aan een verzekeringsvrouw. Vijf vragen Aan: Monique Sueters (40) Functie: directeur Operations & Call Bedrijf: Nationale-Nederlanden Bank Focus: Service en commercie voor particuliere bancaire, leven- en schadeproducten Medewerkers: 650 Plaats: Den Haag, Rotterdam, Ede en Amsterdam 1 Je was directeur Distributie & Verkoop. Waarom ben je van functie veranderd? Eind 2012 werd bekend dat een deel van WestlandUtrecht Bank geïntegreerd zou worden binnen Nationale-Nederlanden om zo een nieuwe competitieve speler in het Nederlandse bankenlandschap te kunnen vormen: Nationale-Nederlanden Bank. Een financiële dienstverlener die de levensstijl en doelen van klanten als uitgangspunt neemt. Medewerkers in de operatie en aan de telefoon vormen hierbij het hart van de organisatie om klanten zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik ben gevraagd de integratie van de verschillende bloedgroepen vorm te geven. En om de transformatie naar een klantgerichtere en efficiënte operationele en callcenterorganisatie te realiseren. 2 Wat is de moeilijkste klus die je ooit in je werk gedaan hebt? Waar ben je trots op? Een van de grote uitdagingen in mijn vorige functie als directeur Distributie & Verkoop was de transformatie van Nationale-Nederlanden naar een multichannel-organisatie. Die transitie is bijna twee jaar geleden in gang gezet en inmiddels grotendeels afgerond. Een lastig traject dat veel uitleg in de markt vergde. Ik vind het dan ook bijzonder mooi om te zien dat onze productie bij het intermediair en de intermediaire tevredenheid zijn gestegen sinds we deze omslag hebben gemaakt. Daarmee is de winwinsituatie die we hoopten te creëren, ook werkelijkheid geworden. 3 Wat doe je als eerste als je maandag op het werk komt? Mijn werkdag begint in de auto waar ik telefonisch met mijn secretaresse de belangrijkste zaken voor de dag en week doorneem. Daarna spreek ik de managers uit mijn team om relevante zaken af te stemmen. Aangekomen op kantoor staat op maandagochtend de managementteammeeting van NN Bank op het programma. Hierdoor is iedereen voor het eind van de ochtend op de hoogte van de voortgang van de belangrijkste programma s en activiteiten en zijn waar nodig knopen doorgehakt. Een goed begin van de week. 4 Hoe zorgen we ervoor dat er meer vrouwen op managementposities terechtkomen? Uit meerdere studies blijkt dat teams die divers van samenstelling zijn beter presteren. Diversiteit betekent ook ruimte bieden voor en de kracht zien van diverse werkstijlen. Sturen en belonen op output en prestatie zouden belangrijker moeten zijn dan aanwezigheid en ons kent ons. Tegelijkertijd mogen vrouwen zich ook meer op de voorgrond plaatsen en actief laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in een bepaalde positie. 5 Zie je een rol voor vrouwen om het vertrouwen in de branche terug te brengen? Dat is wat mij betreft een taak van elke medewerker in onze branche, ongeacht de plek in de organisatie, mannen én vrouwen. De klant centraal stellen is wat iedereen wil. Uiteindelijk telt niet wat je zegt, maar wat je daadwerkelijk doet en wat de klant ervan merkt.

7 Arbeidsongeschiktheidsspecialist Movir kiest voor een onafhankelijk en deskundig distributiekanaal. Want bij een impactvol product als AOV hoort wat ons betreft een goed advies Gezocht: topadviseurs! Wij zoeken onafhankelijk financieel adviseurs die Movir willen toevoegen aan hun portfolio. Adviseurs die in de nieuwe beloningsstructuur kansen zien. Die begrijpen dat een tevreden klant het advies pas écht leert waarderen zodra hij een beroep moet doen op een verzekering. Kortom; ambassadeurs van het adviesvak! U bent: een kwalitatief hoogwaardig onafhankelijk financieel adviseur gericht op het adviseren van alleen de beste producten en diensten erop gebrand uw kennis en adviesvaardigheden op het hoogste niveau te houden altijd op zoek naar het beste financiële advies voor uw relaties U hebt: relaties en prospects op hbo en academisch niveau slechts één eis: altijd het beste advies voor de klant het ondernemerschap om kansen in de markt te zien én te grijpen de ambitie om te groeien Wij bieden: een van de beste AOV s in de markt met meer dan uitstekende voorwaarden persoonlijke ondersteuning gedurende het gehele proces hoogwaardige preventie en re-integratieservices opleiding in-house voor nieuw aangesloten adviseurs al jaren een zeer hoge intermediaire tevredenheid én klanttevredenheid Bovendien mogen wij ons sinds 2009 Beste inkomensverzekeraar noemen volgens Adfiz. Onze ambitie: iedere hbo er en academicus vraagt naar Movir als het gaat om zijn AOV iedere financieel adviseur neemt Movir mee in zijn AOV advies aan hoger opgeleiden Bent ú de topadviseur waar we naar op zoek zijn? Ga dan snel naar Movir.nl/topadviseurs of bel voor meer informatie René van der Linden: DAK NVA NBVA ADFIZ ADFIZ

8 8 Interview Contra-expertise is geen colportage Mij kun je best s nachts wakker bellen voor een grote schade

9 Er komt een onafhankelijk bureau dat uitsluitend voor verzekerden onderzoek gaat verrichten naar de oorzaak van brand- en inbraakschades. Het is een project van de expertisebureaus Troostwijk en Von Reth en het nieuwe bureau kan ingeschakeld worden door alle contra-expertisebureaus. Ook is er een keurmerk voor contra-expertise in de maak. Het zijn de initiatieven van Ad Westerhof die, hoewel al veertig jaar actief in de expertisebranche, nog niet van plan is het rustig aan te gaan doen. Door Lia van Engelen 9 roostwijk Expertises is met zo n vijftien gespecialiseerde experts het grootste contra-expertisebureau in Nederland. Het maakt deel uit van de Troostwijk Groep, die naast expertises is gespecialiseerd in taxaties, risicoanalyses en vastgoedadvies. Aan het roer staat algemeen directeur Ad Westerhof, wiens bestuurlijke taken en beslommeringen in zijn Amsterdamse kantoor hem nooit hebben kunnen weerhouden zich ter plekke te bemoeien met het werk van zijn experts. Als het even kan, ga ik mee naar de grote schades, omdat ik het raar vind als ik daar niet naartoe zou gaan. Wat is er nou belangrijker of interessanter dan daarbij te zijn? Dit is waar het om gaat. Ik weet ook wel dat als ik daar ben, ik de mensen soms vreselijk voor de voeten loop en me overal mee bemoei. Maar het is toevallig wel mijn vak. Dit is wat ik mooi vind. Mij kan je er s nachts voor wakker bellen! Nivre De betrokkenheid van Westerhof bij het expertisevak leidde in 1991 mede tot de oprichting van beroepsorganisatie Nivre. We hebben in de loop der jaren kans gezien om van een soort cowboybusiness een vak te maken. Niet iedere clown kan meer een bordje registerexpert op zijn deur schroeven en meedoen. Doelstelling was en is nog steeds om kwaliteit te waarborgen en het vak te beschermen. Dat is gelukt en daar ben ik trots op. Inmiddels maakt Westerhof geen deel meer uit van het Nivre-bestuur, maar hij is wel nauw betrokken bij de beroepsorganisatie. De volgende stap die het Nivre volgens hem zou moeten maken, is zorgen voor meer landelijke bekendheid. Daar zijn ze ook mee bezig, weet ik. Vrijblijvend advies van mijn kant: kijk wat meer naar buiten en wat minder naar binnen. Men roept altijd: we krijgen heel weinig klachten. Dat klopt, zeg ik dan, want niemand kan het Nivre vinden Een van de mogelijkheden om de bekendheid van het Nivre bij het publiek te vergroten, is de publicatie van de kwartaalcijfers over grote branden, die is overgenomen van het Verbond van Verzekeraars. Dat wordt steeds goed opgepakt door de landelijke pers. Grote branden En het brandt onwaarschijnlijk op het moment in Nederland, blijkt uit diezelfde cijfers. Vanaf mei hebben we al vier grote branden gehad met meer dan 50 mln schade. Dat noem ik extreem. Vorig jaar was de grootste brandschade in Nederland bij een transportbedrijf in Zeewolde en dat was iets van 35 mln. Westerhof heeft wel een verklaring waarom brandschades de laatste tijd groter zijn geworden en dat er ook meer branden zijn. Het is niet omdat er om economische redenen meer zou worden aangestoken. Dat is een misverstand dat helaas ook in de verzekeringsindustrie heeft postgevat. Dan wordt al snel de moraliteit erbij gehaald. Dat is absoluut niet waar, want bedrijven die financieel onder water staan, hebben niets aan een brand. Het verzekeringsgeld verdwijnt direct naar de bank en de kans om het ooit terug te verdienen ben je ook kwijt, want die is samen met je bedrijf verdwenen. Dus daar komt het niet door. Ik zie de oorzaak vooral in bezuinigingen op preventie. Door mensen die minder geïnteresseerd zijn in hun bedrijfsvoering, omdat ze eigenlijk toch al ongeveer failliet zijn. Nalatigheid dus. Dat is waarom er meer branden zijn in crisistijd. De schadeomvang van branden neemt toe, omdat het geïnvesteerde vermogen per vierkante meter steeds groter is geworden, aldus Westerhof: Vroeger was het gebouw het duurste van het verzekerde geheel. Daarbinnen had je wat machines en goederen staan en dat was het wel. Nu is het gebouw het omhulsel geworden van heel dure en kwetsbare machines en goederen. Een beetje water of rook is al fataal en dan kun je ze weggooien. Wij leven namelijk al jarenlang niet meer in een reparatie-economie. In dit land worden alleen fietsen nog gerepareerd en voor de rest wordt alles weggegooid. Fabrieken hebben ook geen reparatieafdelingen meer en kunnen dus niets repareren. Machines en goederen zijn dus snel total loss en om die reden lopen de schades op. Keurmerk In de wereld van contra-expertise is volgens Westerhof nogal wat wildgroei aan de gang. Daar hebben we allemaal last van. Ook wij hier bij Troostwijk. We moeten ons regelmatig verdedigen voor collega s die zich niet netjes gedragen. Het kan zomaar gebeuren dat er op- Ad Westerhof is geen doorsneeman en hij huist dan ook niet in een doorsnee-kantoor. De muren hangen vol ingelijste posters van Kuifje, Asterix en andere striphelden, er staat een manshoge Coco-Cola-koelkast en een enorme jukebox. Het moet hier gezellig zijn, vindt hij. Mijn jukebox doet het ook echt. Ik heb een tijdje de gewoonte gehad om hier s morgens om half negen keihard te beginnen met The Eye of the Tiger. Met de deur open. De rest van het kantoor is daar helemaal gek van geworden! Ik heb hier ook nog even een flipperkast gehad, maar dat maakte echt te veel lawaai

10 10 Interview Ad Westerhof (61) zit nu veertig jaar in het vak. Na een afgebroken studie Rechten en een heel korte militaire dienst, is hij in 1972 bij Troostwijk begonnen als taxateur. Na een jaar of vijf maakte hij binnen het bedrijf de overstap naar schade-expertise. In 1984 is hij bij SVS gaan werken, een van de voorlopers van wat nu Cunningham Lindsey is. Na anderhalf jaar ben ik teruggekomen bij Troostwijk, met het idee dat het allemaal anders moest. In 1991 stond Westerhof aan de wieg van brancheorganisatie Nivre en na de Bijlmerramp richtte hij de stichting Calamiteiten en Projecten op, om de werkzaamheden bij rampen en calamiteiten beter te laten verlopen. Ik vind clubjes leuk. Begin volgend jaar kan het keurmerk waarschijnlijk gelanceerd worden. Onafhankelijk van het Nivre, wat Westerhof betreft: Als je aan alle kwaliteitseisen voldoet van het Nivre, maar daar niet ingeschreven staat, moet je toch het keurmerk kunnen krijgen, vind ik. Dat is misschien raar voor iemand die het Nivre mede heeft opgericht. Maar zo denk ik er nu over. Het Nivre is primair bedoeld als beroepsregister en Tactisch onderzoek kan voor verzekerden best confronterend zijn eens dertien experts op de stoep staan bij een gedupeerde. Die kan het verschil helemaal niet zien tussen die mensen. Het moet geen colportage worden, natuurlijk! Ik denk dat we dit mee kunnen oplossen door een keurmerk in de markt te zetten. Westerhof is momenteel druk met het polsen van onafhankelijke bestuursleden, die zo n keurmerk mee willen helpen vormgeven. De eisen die aan het voeren van een keurmerk voor contraexpertisebureaus worden gesteld, hoeven niet heel ingewikkeld te zijn, volgens Westerhof. Bureaus moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben, duidelijk maken wat ze doen, klanten een opdrachtbevestiging sturen en geen mensen die geen kaas hebben gegeten van een bepaald soort schade daarop af sturen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat aangesloten bureaus exclusief als contra-expert aan de kant van verzekerden moeten werken. Maar áls ze voor verzekerden werken, moeten ze dat op dezelfde manier doen als de bureaus die uitsluitend voor verzekerden werken. gaat vooral over de kwaliteit en kennis van de individuele experts en veel minder over kwaliteit en gedrag van de bureaus. Onderzoeksbureau Een ander initiatief waar Westerhof druk mee is, is de lancering, samen met Von Reth, van een onderzoeksbureau dat kan worden ingeschakeld door contra-experts. Dat bureau moet voor verzekerden onderzoek gaan verrichten naar de oorzaak van brand- en inbraakschades. Zo n bureau is nodig, omdat er bij schades vaak in opdracht van verzekeraars technisch en tactisch onderzoek wordt verricht naar de toedracht. Dat duurt soms lang en zeker tactisch onderzoek kan voor de verzekerden best confronterend zijn, aldus Westerhof. Als je in dat proces mensen laat meedraaien in het kader van contra-expertise, dan bereik je meer equality of arms, is de gedachte. De politie, die de zaken vroeger tot op de bodem uitzocht, doet dat nu niet meer. Die rekenen erop dat de verzekeraars dat wel doen en betalen. Ik denk dat door ook een bureau voor verzekerden in te schakelen, zo n gezamenlijk onderzoek neutraler wordt ingezet. Tegenwoordig is er bijvoorbeeld bij brandschades veel discussie over het al dan niet voldoen aan de NEN1010-norm. Dan kan het nuttig zijn als iemand erop wijst dat dat in sommige gevallen helemaal niet ter zake doet. Of dat dan reden is om wel of niet te betalen, is weer een heel andere discussie. Maar dan weet je technisch wel waar het door komt. Het concept bestond weliswaar al een beetje, voegt Westerhof er nog aan toe, want sommige onderzoeksbureaus werken naar twee kanten. Maar wij willen 100% onafhankelijkheid. Mocht het niet in een behoefte voorzien, dan stoppen we ook weer. We zijn nu op zoek naar professionals die het bureau, dat geheel zelfstandig van Von Reth en Troostwijk Expertises zal opereren, gaan bemensen.

11 De beste manier om het Woonpakket Plus te adviseren Even in de schoenen staan van uw klant Goed verzekerd zijn begint met goed advies krijgen. Dus als een fervent klusser bij u aanklopt, dan gaat u als het ware even in zijn werkschoenen staan. U denkt mee. Zo wijst u hem op het nieuwe Woonpakket Plus. Deze omvat zeven verzekeringen rondom huis, gezin en reizen. Alleen al de opstalverzekering is zeer compleet. Uw klant heeft hiermee een all risk dekking, zijn glas is meeverzekerd en hij heeft standaard geen eigen risico. Zoiets hoort hij graag. Hij heeft namelijk wel wat anders aan zijn hoofd: plamuren, schuren, aflakken. In de zekerheid dat zijn verzekering, net als zijn verf, 100% dekkend is. Mooi! Unieke voordelen van onze opstalverzekering: uw klant is all risk verzekerd. hij heeft standaard geen eigen risico. hij is niet onderverzekerd, daar zorgen wij voor. zijn glas is gewoon meeverzekerd. Ga naar vraag uw accountmanager of bel % dochter ANWB

12 12 Marktvisie Er is een wereld te winnen door het gebruik van realtime analyses voor preventie Preventie nieuwe winstbron verzekeraars In de rubriek Marktvisie werpt steeds een adviesorganisatie een blik op de verzekeringsbranche. Dit keer is de beurt aan Marien van Riessen van Capgemini, die stelt dat het voorkomen van schade of letsel veel belangrijker wordt voor verzekeraars dan het adequaat afhandelen van claims. Verzekeringen behoren nu tot de low interest -producten: consumenten denken immers liever niet aan schade, ziektes of ander onheil dat met een verzekeringsproduct wordt afgedekt. Het fenomeen Big Data gaat hier verandering in brengen. Er is inmiddels veel aandacht voor het fenomeen Big Data, waarmee het analyseren van grote hoeveelheden data wordt bedoeld. Voor sommigen is Big Data het synoniem voor Big Brother (naar het beroemde boek van George Orwell), echter als individu zullen we in de nabije toekomst toch vooral de voordelen ervaren. Data binnen verzekeringsmaatschappijen zijn steeds meer digitaal beschikbaar. Maar veel belangrijker: er zijn steeds meer data gestructureerd en verwerkbaar beschikbaar. Een voorbeeld van data die wel digitaal beschikbaar zijn, maar niet altijd te verwerken, zijn de ingescande documenten (bijvoorbeeld de ingekomen post). Ook de data van documenten in Word- of Excelformaat zijn niet zomaar te gebruiken. Toch wordt iedereen zich er steeds meer van bewust hoe krachtig geavanceerde zoekmethoden zijn. Niet wetenschappelijk onderzoek in een laboratorium, maar geavanceerde zoekmethoden zorgen in de toekomst voor innovaties. Twee categorieën Waar liggen de kansen voor verzekeraars op het gebied van Big Data? De analyses van data kunnen grofweg in twee varianten worden opgedeeld: een reactieve en een proactieve variant. In de eerste, reactieve categorie worden grote hoeveelheden data met klant- en productgegevens verzameld, geanalyseerd en vooraf tot klantprofielen verwerkt. Pas na verwerking tot klantprofielen worden ze ingezet binnen het marketing-, acceptatie- of claimsproces. Nu worden premies nog bepaald met data die binnen de onderneming aanwezig zijn. Als naast interne klant- en productdata ook de data betrokken worden die extern over klanten beschikbaar zijn, dan kunnen de aantrekkelijke doelgroepen nog exacter worden vastgesteld. En nog belangrijker: ze kunnen dynamisch bijgehouden en aangepast worden. Consumenten zijn zich beperkt bewust van alle informatie die zij over hun leven achterlaten op social media, waarmee ze ook zelf bijdragen aan hun (risico)profiel. Met het gebruik van grote hoeveelheden interne en externe data ontstaat een scherp beeld van welke risico s bepaalde doelgroepen met zich meebrengen en welke dus ook ingeprijsd moeten worden. In de tweede, proactieve categorie liggen voor verzekeraars de echte kansen. In deze categorie wordt realtime en online een analyse gemaakt van een klant. Deze vorm van analyse is van belang bij het proces van adviseren, accepteren en claimsafhandeling. Stel dat een klant online een aanvraag doet voor een autoverzekering. Met algoritmen wordt realtime bepaald of een klant wel of niet een aantrekkelijk risicoprofiel heeft en welke prijsstelling nodig is. Geen enkele klant krijgt meer dezelfde premie. Omdat dit proces realtime geschiedt, moet de analyse vooral snel worden uitgevoerd en die is daarmee minder diepgaand. Dat hier ook externe data (bijvoorbeeld social listening) voor worden gebruikt, maakt de realtime alleen maar krachtiger. Preventie Juist op het gebied van realtime analyses ontstaan enorme kansen voor verzekeraars. Het concept van de connected car, waarbij auto s via telematica verbonden zijn met een verzekeraar, maakt nieuwe vormen van preventie mogelijk. Een verzekeraar krijgt doorlopend realtime informatie over mogelijk gevaarlijke wegsituaties en kan deze doorgeven aan klanten die in vergelijkbare situaties dreigen terecht te komen. De externe bronnen van de verzekeraars kunnen zeer divers zijn, van navigatiesystemen, lussen in de weg en drones tot data afkomstig uit social media. Een klant wordt voortijdig gewaarschuwd en krijgt daarmee een abonnement op preventie. Een ander voorbeeld is preventie van ziekten. Tegenwoordig weet Google eerder dat je ziek wordt dan jijzelf of je huisarts. Mensen met de eerste griepverschijnselen gaan namelijk zoeken op internet naar deze verschijnselen en een mogelijk remedie. Daarmee weet Google eerder dan jij dat je in de risicoklasse zit of in een risicogebied woont. En vervolgens verschijnt in je browser een persoonlijke advertentie van antigrippine om je griep te voorkomen. Belangrijke gebruiker Of de consument op deze toepassingen zit te wachten, lijkt nauwelijks relevant. De megatrend van Big Data is een feit en wordt alleen maar belangrijker. Analyses en diagnoses gebeuren buiten ons medeweten om en beïnvloeden ons leven zonder dat wij ons er bewust van zijn. Een verzekeraar die van oudsher een expert is op het gebied van risicoanalyses heeft een wereld te winnen door het gebruik van deze analyses en diagnoses voor preventie. Verzekeraars zullen niet de nieuwe Google worden, maar wel een belangrijke gebruiker van de uitkomsten van zoekmachines. Met preventie is een nieuwe winstbron gevonden. Marien van Riessen geeft leiding aan het onderdeel Banking & Insurance van Capgemini.

13 usant Wij van WC-Eend adviseren Verzekeruzelf.nl lanceerde onlangs met de nodige promotionele tamtam een eigen online autopolisvergelijker, onder het motto Check niet alleen op prijs, maar ook op voorwaarden. Consumenten kunnen bij deze internetaanbieder voortaan dus zelf online autoverzekeringen vergelijken en sluiten. Door slechts enkele gegevens in te vullen, ontvangt de consument een overzicht van de drie beste verzekeringen. Er wordt niet alleen op prijs vergeleken, maar ook op de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van de verschillende verzekeringen. De klant kiest zelf of hij voor de goedkoopste verzekering gaat, of voor de meest uitgebreide voorwaarden, juichte het persbericht. Tjonge, dachten wij op de AM-redactie, daar zullen de Independers van deze wereld wel van schrikken. Of toch niet? Enigszins schoorvoetend moest Verzekeruzelf.nl toegeven dat in de nieuwe productvergelijker niet de gehele autoverzekeringsmarkt wordt meegenomen: De focus ligt op de eigen autoverzekeringen. Hoezo, de focus? De drie beste verzekeringen blijken dus gewoon altijd de eigen producten van Verzekeruzelf.nl te zijn: AutoSure, TripleA en AutoDelight. Wij van de redactie kregen direct sterke associaties met een zekere reclameklassieker Vijfduizend kozijnsloten voor Opstelten Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat vijfduizend stuks van Kozijn op Slot afnemen, meldt Interpolis. Kozijn op Slot is de merknaam voor inbraakwerende raam- en balkonbeugels. Voor het geval iemand hier vreemde gedachten bij zou krijgen: Opstelten schaft de kozijnsloten niet aan voor eigen gebruik of omdat zijn ministerie zo lek is als een mandje en inbrekers nu ongehinderd in en uit kunnen lopen. Hij wil ze cadeau gaan doen aan verschillende gemeenten. Blijkbaar kunnen die nog wel wat extra beveiliging gebruiken Kozijn op Slot, bedoeld voor naar buiten slaande klapramen en schuiframen, is bedacht door Patrick van Burgel die hiermee winnaar werd van de vakjuryprijs Wonen, die is verbonden aan de website deoplossing.nl van Interpolis. Hij bedacht zijn oplossing nadat er bij hem was in gebroken. In april lanceerde hij zijn idee op de site. Vorige maand won Van Burgel de vakjuryprijs van Dit bedrag gebruikt hij om zijn oplossing in de markt te zetten. Van Burgel is op zijn site Kozijnopslot.nl overigens coulant voor inbrekers. Dat zijn ook mensen: Iedere inbreker is verantwoordelijk voor zijn daden en verdient een heftige straf. Maar iedereen die is weggegleden verdient ook ondersteuning om bij zijn terugkeer in de maatschappij zijn leven tot een succes te maken. Minister Opstelten neemt de eerste vijfduizend sloten af.

14 Stilstaan bij innovatie; dat is pas vooruitgang. Ghilaine Mentink Sr. Communicatie Adviseur bij Generali Iedere genomineerde heeft een innovatieve kijk op de verzekeringsbranche. Maar wie is de genomineerden. Tijdens de Verzekeringsbranchedag op 19 november 2013 worden de winnaars bekendgemaakt. Staat u met uw innovatie in 2014 op het podium? Uw Generali. De pensioen- en inkomensverzekeraar.

15 Kantoor in Beeld 15 Wie: Landman Assurantiën Waar: Alkmaar Sinds: 1936 Medewerkers: 10 Relaties: zakelijk 560, particulier Omzet: In 1936 startten Dick Landman en zijn zoon Jacob hun firma D. Landman & Zn in Alkmaar. Dick Landman werkte als inspecteur bij een agrarische verzekeringsmaatschappij en zijn kennis leverde het bedrijf in de beginjaren een flink aantal klanten uit de agrarische sector op. Later nam ook de hoeveelheid particulieren en klanten uit het midden en kleinbedrijf toe. In 1968 ging de zoon van Jaap, Dick (junior), aan de slag bij het assurantiebedrijf in Alkmaar. Zijn schoonzoon René Schmidt kwam in 1987 het team versterken. In 2003 heeft Dick Landman afscheid genomen en heeft René Schmidt het roer overgenomen. Met welke verzekeraars doen jullie allemaal zaken? Hebben jullie volmachten? Wij werken met Nationale-Nederlanden, Nh1816, Delta Lloyd, Avéro Achmea, ASR, Aegon en DAS. We hebben geen volmachten. Lid van Adfiz of een andere organisatie binnen het intermediair? Wij zijn al heel lang lid van Adfiz. In het verleden waren we niet actief, maar door alle veranderingen zoals het provisieverbod, het educatiehuis, zijn wij de afgelopen jaren de door Adfiz georganiseerde regionale bijeenkomsten frequenter gaan bezoeken. Buiten alle nieuwsbrieven is het prettig om tijdens dergelijke bijeenkomsten over dit soort zaken te worden geïnformeerd Landman Assurantiën bedient een groot aantal bedrijven die al decennia tot de vaste klanten behoren. Familiebedrijven bijvoorbeeld, maar ook particulieren en kleinere ondernemers. In veel gevallen deden de ouders of grootouders al zaken met Landman. Omdat we zowel de persoonlijke als de zakelijke geschiedenis van onze klanten kennen, zijn we een vertrouwde partner. Zijn er plannen om de dienstverlening uit te breiden? Nee, wij houden ons bij assurantieadvies en -bemiddeling in de breedste zin van het woord. Grootste ergernis in de branche of tijdens het werk? De enorme administratieve belasting dat de excessen tot het verleden behoren. Maar dat had wellicht ook op een andere, consumentvriendelijke manier gekund. Moet er volgens jullie ook een provisieverbod komen voor schadeverzekeringen? Wat ons betreft niet. Er zijn voor zover ik weet geen misstanden. Het zou wel prettig zijn als er duidelijkheid komt op dit vlak. Mocht er een provisieverbod komen, dan zijn wij hier overigens wel klaar voor. Wat is het meest opvallende nieuws tijdens de afgelopen maanden? De onbegrijpelijke commotie rond PE. Kennis is macht. Permanante educatie René Schmidt voor het pand in Alkmaar. Wat zijn de adviesterreinen? Schadeverzekeringen, Inkomen en Leven; dat zijn onze adviesterreinen. Hypotheken doen we in samenwerking met een hypotheekadvieskantoor. Per 1 januari 2012 hebben wij besloten geen pensioenvergunning aan te vragen maar deze advisering uit handen te geven aan P5 pensioen, een pensioenadvieskantoor met adviseurs/eigenaren in verschillende delen van het land, waaronder Alkmaar. Dat de pensioenadviseur mijn broer, is maakte deze beslissing ook wat makkelijker. Wat is het voornaamste marktgebied en de doelgroep? Wij zijn regionaal werkzaam in het gebied Alkmaar, Heerhugowaard Langedijk, zeg maar Noord-Kennemerland. Daag de politiek niet uit de markt op slot te gooien waar sommige verzekeraars ons nog steeds mee vermoeien. Verandering en innovatie gaan op dit vlak nog erg traag. Hanteren jullie een abonnementensysteem en/of fee of factureren jullie uren? Wij hanteren in voorkomende gevallen een abonnementensysteem. Zijn jullie blij met het provisieverbod voor complexe producten? Blij is een groot woord. We zijn wel blij is een must. Maar als je het dan doet doe het dan op weloverwogen manier. Het zou zeer plezierig zijn als we als beroepsgroep weten waar we precies aan toe zijn Wie of wat moet er nu aangepakt worden in de verzekeringsbedrijfstak? Ieder initiatief om op producten met een provisieverbod toch weer geldstromen van verzekeraars (wel of niet via via) naar de adviseur op gang te brengen.

16 16 Intermediair BLG en notaris wachten civiele Butin Bik geen curator Cinjee Advies meer Wie daadwerkelijk dacht dat na de gelijknamige AMworkshop het dossier Cinjee passé zou zijn, kan zich alsnog opmaken voor een onbekend aantal nieuwe hoofdstukken. De stichting Slachtoffers Cinjee Advies bereidt civiele procedures voor tegen BLG Wonen en het Sliedrechtse notariskantoor Koppelaar. Het geruchtmakende faillissement van Cinjee Advies is inmiddels toegewezen aan een curator van een ander advocatenkantoor. Door Robert Paling Centraal in beide civiele zaken staat het verhaal van het bejaarde echtpaar Teun en Truus de Jong uit Sliedrecht. Begin 2011 nam het echtpaar (beiden inmiddels in de tachtig) op aandringen van Peter Cinjee een hypotheek van met een looptijd van 30 jaar op hun koopwoning. Met een deel van de lening werd een lijfrente gekocht, het leeuwendeel werd echter doorgeleend aan Cinjee Advies dat op dat moment al in ernstige financiële problemen verkeerde. Over de aflossing van de hypotheek hoefde het echtpaar zich geen zorgen te maken. De lening aan Cinjee zou zeker worden terugbetaald, tegen 12% rente nog wel. Mees Cinjee sr. was immers een familievriend en ze deelden net als veel andere latere Cinjee-slachtoffers een plekje in dezelfde Hersteld Hervormde Gemeente. Hoe het met Cinjee Advies en hun imperium aan verpande assurantieportefeuilles afliep, is genoegzaam bekend. Na het faillissement van het nieuw zakelijke avontuur OOA Consulting in augustus 2012 is de schuldenberg van de familie Cinjee en hun gewezen financiele topman Eelco Kooistra opgelopen tot 62 miljoen. Dit jaar werd een beroep op Wet schuldsanering natuurlijke personen voor alle oud-bestuurders van Cinjee Advies afgewezen. Volgens mediator Otte Strouken-Busink, voorzitter van de stichting Slachtoffers Cinjee Advies (SCA), heeft dat de deur geopend voor een civiele procedure tegen de Cinjees en Kooistra, nadat eerder curator Eddy Butin Bik al had aangegeven dat er op achttien punten sprake is van bestuursaansprakelijkheid. Om zo n zaak te kunnen aanspannen moet er sprake zijn van opeisbare vorderingen, aldus Strouken. Die lagen er al in de vorm van een vordering van een oud-werknemer van OOA Consulting. Maar deze liet de vordering vallen, omdat hij op een gegeven moment werd doorbetaald door het UWV. Nu moeten we een nieuwe opeisbare vorderingen zoeken; dat kan bij wijze van spreken om een huurschuld of niet-betaalde leaseauto gaan. Psychische schade Al een stuk verder is SCA met de civiele zaken die het voorbereidt tegen BLG Wonen, dat de zogeheten Pensioen Optimaal Hypotheek verstrekte aan het echtpaar De Jong, en het Sliedrechtse notariskantoor Koppelaar dat de hypotheekakte liet passeren. Beide partijen zullen aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die het echtpaar liep door de hypotheekconstructie. Het huis van mijn moeder en stiefvader staat nu al een jaar te koop, vertelt Leo van Heiningen die binnen SCA de juridische commissie aanvoert. Ze zouden het nu hooguit voor tot kunnen verkopen, een verlies dat niet in Otte Strouken- Busink (l.) en Mike Pieterson van de stichting Slachtoffers Cinjee Advies laten het er niet bij zitten.

17 zaak in Cinjee-dossier verhouding staat tot de psychische schade waar ze dagelijks last van hebben. Licht dementerend Van Heiningen verwijt BLG Hypotheken lichtzinnigheid bij het verstrekken van de hypotheek met 30-jarige looptijd aan zijn stiefvader, die toen al 78 was en bovendien licht dementerend. BLG heeft haar zorgplicht geschonden. BLG heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat zij alleen maar het product aanbood en niet adviseerde. Het afschuiven van de verantwoordelijkheid naar Cinjee Advies houdt geen stand, omdat het om een complex financieel product ging. Klanten moeten in zo n geval weliswaar zelf om een financiële bijsluiter vragen, maar in de Wft staat ook dat zo n bijsluiter te vinden moet zijn. Dat was zeker in het geval van mijn stiefvader niet zo. Ook notariskantoor Koppelaar dat de hypotheekakte liet passeren, heeft zich volgens Strouken niet gehouden aan de zorgplicht en wacht daarom ook een civiele procedure. Het is de taak van een notaris om in de precontractuele situatie te toetsen of de gekozen constructie in de haak is. Gelet op de leeftijd van het echtpaar en het doorstorten van de bulk van het geld aan Cinjee, was dat evident niet zo. Een ander notariskantoor had de klus eerder al afgewezen. Oplichting De Cinjees en Kooistra wacht daarnaast mogelijk ook nog een strafzaak wegens oplichting. Daags na het faillissement van Cinjee Advies wees het Openbaar Ministerie in Dordrecht een onderzoek hiernaar af. Volgens Strouken vooral vanwege capaciteitsgebrek en een onjuiste weging van de toenmalige en bewijslast. Nadat nog 28 andere bedrijven en particulieren aangifte van oplichting door Cinjee hadden gedaan, droeg SCA in oktober 2012 de zaak over aan opsporingsdienst Fiod-ECD. Deze heeft de zaak in april van dit jaar overgedragen aan het Landelijk Parket in Amsterdam. We zouden voor de zomer te horen krijgen of er tot vervolging wordt overgegaan, maar ze hebben er niet bijgezegd welke zomer, stelt Mike Pieterson op cynische toon. De oud-tussenpersoon uit Heerenveen verkocht zijn assurantieportefeuille op basis van verpanding en een winstrechtconstructie. Hij heeft nog altijd van de Cinjees tegoed. Klassiek piramidespel Zelfs met de suggestie dat voor oplichting mogelijk te weinig bewijs is, is hij het zichtbaar niet eens. Niet alleen ik, maar ook heel veel oudere tussenpersonen die hun bedrijf als appeltje voor de dorst zagen, hebben hun pensioen in rook op zien gaan. Met leningen van investeerders zouden portefeuilles aangekocht worden, maar de Cinjees gebruikten dit geld om gaten in de begroting te dichten. Een klassiek piramidespel. Misschien niet zo n grote zaak als Madoff, maar een totale schuld van 62 miljoen vind ik geen klein bier. Ook de toezichthouders AFM en DNB hebben hun werk niet goed gedaan De vertraging is het juridische traject is volgens Strouken tekenend voor het gebrek aan consumentenbescherming in zaken als deze. Er zitten gaten in de Wft en de gedragscodes voor de betrokken beroepsgroepen. Ook de toezichthouders AFM en DNB hebben hun werk niet goed gedaan. Daarom hebben wij ook een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer. Als de wetgeving niet helder genoeg is, moet er nieuwe of aanvullende wetgeving komen. Met vertegenwoordigers van de ChristenUnie werden al gesprekken gevoerd. Pandrecht Het slepende vraagstuk of de aandelenportefeuilles die Cinjee aankocht überhaupt verpand konden worden heeft een voorspoedige afwikkeling van het faillissement wellicht nog het meest vertraagd. Deze zaak ligt na de afwijzing door de Hoge Raad van een prejudiciële beslissing opnieuw bij de rechtbank. Mocht het pandrecht alsnog erkend worden, dan is dat volgens SCA te laat om op basis daarvan de tussenpersonen die hun portefeuille verkochten aan Cinjee volledig te vergoeden. De boedel van het failliete bedrijf is volgens Strouken al goeddeels leeggegeten. Als curator Butin Bik zich van begin af aan op het standpunt had gesteld dat pandrecht bestaat, had hij de zaak ook sneller af kunnen ronden. Zijn declaraties in deze zaak, tot en met het meest recente faillissementsverslag, zijn al opgelopen tot meer dan De rechter-commissaris toetst de declaraties en specificaties slechts marginaal, voor ons reden om inzage te vragen in de afschriften. Eddy Butin Bik is inmiddels niet meer werkzaam bij Veldhuijzen & Nuiten advocaten in Dordrecht en heeft nu een eigen rechtspraktijk in Breda. De Cinjeezaak is overgedragen aan een kantoor in Rotterdam. Over zijn vertrek en de overdracht van de zaak stelt Butin Bik in een mailwisseling met Strouken: Ik denk dat het een logische stap is om na het werken in loondienst, ooit eens een praktijk voor eigen rekening te voeren ( ). Die kans kreeg ik begin van de zomer min of meer toevallig in Breda. Het feit dat ik niet door een kantoorgenoot wordt opgevolgd, is vooral voor Veldhuijzen & Nuiten spijtig, maar er is bij het kantoor niemand beschikbaar, die dit kan doen, zo vindt ook de rechtbank kennelijk. De suggestie van Strouken dat hij volgens de schuldeisers mogelijk nodeloos veel uren heeft geschreven, wijst Butin Bik op voorhand van de hand. Bij het omzetaspect van dit faillissement heb ik geen persoonlijk belang: ik was gewoon in loondienst. ( ) er is in verhouding tot de zeer grote hoeveelheid werk, zeer prudent en voorzichtig tijd geschreven en als u daaraan twijfelt, dan moet u de rechtbank maar eens vragen of u zelf de specificaties mag doorspitten. Reacties In een reactie op de aangekondigde civiele procedures laat notaris Koppelaar via advocaat Jeroen Mencke (Houthoff Buruma) weten dat de notaris uitdrukkelijk betwist dat hij niet aan de zorgplicht jegens het echtpaar De Jong zou hebben voldaan. Voor het overige onthoudt hij zich van commentaar. BLG Wonen betreurt de ontstane informatie. Woordvoerder Hilbert Bredemeijer: Een overwaardehypotheek, zoals de Pensioen Optimaal Hypotheek (POH) van BLG Wonen, is een financieel product voor senioren die graag in hun huidige woning willen blijven wonen, en tevens wat ruimer in de financiële middelen willen zitten. BLG Wonen vindt het dan ook bijzonder wrang om te zien, dat door het handelen van de adviseur, de klant daar nu niet toe in staat is gesteld. Wel hechten we eraan te vermelden de POH vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving geen complex product is. Voor de POH mag, vanuit de AFM, dan ook geen financiële bijsluiter worden opgesteld. Uiteraard voelt BLG Wonen zich wel verantwoordelijk voor het correct en transparant informeren van haar klanten. Ook over de POH heeft BLG Wonen destijds uitgebreide informatie beschikbaar gesteld en klanten actief geïnformeerd in de offerte en andere begeleidende informatie. Cinjee Rechtszaak Curator BLG

18 18 Stuurlui aan wal Hoe kijken succesvolle marketeers van buiten de financiële dienstverlening tegen de bedrijfstak aan? Wat zouden zij doen? En wat niet? En hoe zijn zij verzekerd? Zouden ze voor een verzekeraar willen werken? Buitenstaanders over de branche. In dit nummer de tiende relatieve buitenstaander, Stephan Fellinger, oprichter van de Spin Awards en internetevangelist. 1 Wie ben je? En waarom zouden we naar je moeten luisteren? Mijn naam is Stephan Fellinger en ik ben sinds 1995 gefascineerd door het internet en de invloed die het heeft op ons gedrag. Daarnaast is de internetbranche een hele positieve bedrijfstak waar mensen altijd kansen zien. Dat heeft me altijd enorm aangesproken. 2 Hoe ben je verzekerd? Tussenpersoon? Direct? Heb je een map met alle verzekeringen of is het de schoenendoos? In de 25 jaar dat ik op mezelf woon en de 12 jaar dat ik ondernemer ben, heb ik regelmatig met tussenpersonen te maken gehad. Waar ik me altijd over verwonder: nog nooit heeft één van die tussenpersonen mij persoonlijk aangesproken over een veranderende situatie in privé of zakelijke sfeer. Voor de rest heb ik ook een aantal verzekeringen lopen via de verzekeringsmaatschappijen zelf. 3 De verzekeringswereld kampt met een groot gebrek aan consumentenvertrouwen. Waar moeten we beginnen om dat te herstellen? We hebben misschien wel te maken met een van de grootste vertrouwenscrisissen uit de mensheid. Het belangrijkste medicijn om vertrouwen te herstellen, is je beloftes nakomen. Denk dus beter na over de balans tussen wat is mijn belofte en wat maak ik waar? Daar begint vertrouwen, met je beloftes nakomen. Zo werkt het al duizenden jaren. 4 De ruimte voor marketing is beperkt in verzekeringsland: de AFM zit er bovenop. Hoe ga je daarmee om? Marketing ging ooit over mensen een goed en vertrouwd gevoel geven. Dat is bij verzekeringen toch niet anders? Ergens onderweg zijn we dat kwijt geraakt. Maar dat vertrouwde, goede gevoel, dat kan de AFM toch niet verbieden? 5 Wat is je advies aan verzekeraars? Hoe komen ze nu echt dicht bij die klant? In een wereld van overvloed draait het om zaken die in mijn ogen schaars zijn en steeds schaarser worden: aandacht, vertrouwen en tijd. Wie op die gebieden wat kan betekenen voor zijn klanten, die heeft de toekomst. 6 Is er nog een rol voor tussenpersonen in dit werkveld? Tussenpersonen die op het gebied van aandacht, vertrouwen en tijd wat kunnen betekenen, die leveren toegevoegde waarde. Maar mensen die op die drie vlakken toegevoegde waarde leveren zijn schaars... 7 Dat vertrouwde, goede gevoel kan de AFM toch niet verbieden? Zou je zelf eigenlijk in de verzekeringswereld willen werken? Ooit ging het erom dat je mensen een goed en vertrouwd gevoel gaf. Toen verzekeraars vanuit de coöperatieve gedachte begonnen, ging het daarom. In Bhutan heb je bruto nationaal geluk als graadmeter voor het land. Partime voor een verzekeraar werken als Chef Geluk dat lijkt me wel wat. En gaat het bij het afdekken van risico of pensioenen daar niet uiteindelijk om? We zijn veel te veel met de kortetermijnwinstmaximalisatie bezig. Wanneer je goed doet, wordt er ook goed over je gepraat. Wel zo belangrijk in onze transparante, internetmaatschappij. Uiteindelijk wordt het voor organisaties die hun beloftes niet nakomen, niet meer mogelijk te overleven. Dat hebben we aan het internet te danken, gelukkig maar.

19

20 24 BANKSPAREN: SPAREN OF BELEGGEN? Carla Leeuwerink en Hans Nibbering van Ostrica Vermogensoplossingen hebben als onafhankelijke experts, in opdracht van Kluwer deel 24 in de serie van Kluwers Wegwijzers Financieel advies geschreven. Banksparen: sparen of beleggen gaat over concrete oplossingen, waarmee op een gestructureerde manier vermogen kan worden opgebouwd in nieuwe productvormen. Te koop in de webshop bij Kluwer. En bij Perlas met 10% korting via Voor meer informatie neem contact op met Perlas:

Bedrijfsregeling Brandregres 2014

Bedrijfsregeling Brandregres 2014 Bedrijfsregeling Brandregres 2014 Hoe het schrappen van 1 artikel zulke gevolgen kan hebben Klaas Brand 13 november 2013 Welkom en agenda Korte historie Bedrijfsregeling Brandregres. Invoering Bedrijfsregeling

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct.

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct. Dienstenwijzer Vomax BV A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 10 december 2014 de volgende bedrijfsregeling voor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ DIENSTENWIJZER Als u met ons in zee gaat is het goed dat u meer weet over ons kantoor en wat u van ons kunt verwachten. In deze dienstenwijzer geven we u hier duidelijkheid over. U vindt antwoorden op

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Voorzitter We maken ons druk over deze kwestie omdat: a. het de belangen van veel consumenten raakt (6.5 miljoen polissen). Consumenten zijn

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr)

Toelichting Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr) Sector Schadeverzekering Aan schadeverzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars Circulaire MSS-2013-19 Onze referentie 2013-00144282/MBEUG Den Haag 11 oktober 2013 Gevraagde actie Ter kennisneming

Nadere informatie

totaaladvies en persoonlijke aandacht

totaaladvies en persoonlijke aandacht totaaladvies en persoonlijke aandacht assurantiën makelaardij hypotheken financieel advies uw wensen Opnieuw beginnen in het huis van uw dromen. Financiële verplichtingen aangaan voor een periode van soms

Nadere informatie

Dienstenwijzer Posthumus & Partners

Dienstenwijzer Posthumus & Partners Dienstenwijzer Posthumus & Partners Waarom deze dienstenwijzer? Posthumus & Partners Financieel Adviseurs hecht aan goede voorlichting over de diensten die u worden aangeboden en waarvan u gebruik maakt.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten Advieswijzer TAF Hypotheekdiensten Uw financieel adviseur is een samenwerking aangegaan met TAF Hypotheekdiensten. In deze advieswijzer vindt u alle informatie over TAF Hypotheekdiensten. TAF Hypotheekdiensten

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten - checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Q&A s Protocol faillissement intermediair (versie 11 januari 2016)

Q&A s Protocol faillissement intermediair (versie 11 januari 2016) Q&A s Protocol faillissement intermediair (versie 11 januari 2016) 1. Wat is het Protocol faillissement intermediair? Het Protocol faillissement intermediair is een initiatief van Adfiz, OvFD en het Verbond

Nadere informatie

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Inhoud. Personeelsvoorzieningen. 3 Veel gestelde vragen. 5 Goed om even te weten. 6 2 Personeelsvoorzieningen. Een eenvoudige manier om uw

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI 2013 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Dienstenwijzer VvE ZeerZeker

Dienstenwijzer VvE ZeerZeker Diensten wijzer Dienstenwijzer VvE ZeerZeker A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

Schade? Geen nood, wij helpen u

Schade? Geen nood, wij helpen u Schade? Geen nood, wij helpen u ABN AMRO Verzekeringen Zakelijk U hebt schade Niemand zit te wachten op schade. Mocht u onverhoopt toch schade hebben dan wilt u zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden.

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Dienstverlening zakelijk. De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Dienstverlening zakelijk. De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Dienstverlening zakelijk De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Gelukkig ondernemen Gelukkig ondernemen is ondernemen

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies 1 1. INLEIDING Aanleiding Het huidige zorgstelsel bestaat in 2016 exact 10 jaar. Sinds de invoering hiervan heeft het aantal zorgcollectiviteiten een vlucht genomen. De idee achter de collectiviteiten

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015 De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling You never walk alone Backoffice maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling De eerste! Interview met Henk den Uil Ja, het is al bijna 15 jaar geleden, zegt Henk den Uil. Henkie voor

Nadere informatie

HOE doen wij dat met uw aov?

HOE doen wij dat met uw aov? HOE doen wij dat met uw aov? medici zakelijk professionals ondernemers Anders denken over aov. Hoe doet u dat met uw aov? Wat is uw situatie? Speelt u op safe? Wat zijn uw risico s? Wat zijn uw ambities?

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inleiding

Dienstenwijzer. Inleiding Dienstenwijzer Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat

Nadere informatie

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen 02 december 2008 Ger Hukker, voorzitter NVM: Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen Dagelijks staan de kranten bol van zorgwekkende berichten over de gevolgen van de kredietcrisis

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen.

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen. Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen. 1 Inhoud. De juiste keuze maken. 3 Vast en variabel. 4 Goed om even te weten. 6 2 De juiste keuze maken voor uw Thuis Hypotheek. U betaalt graag de laagste

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Kroosverzekeringen B.V Vasteland 78 3011 BN Rotterdam Belangrijk Dit Dienstverleningsdocument is een puur informatief

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden.

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden. Smart2Cover WFT DIENSTENWIJZER Smart2Cover biedt diensten aan die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Smart2Cover treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf voor niche schade

Nadere informatie

Deelname aan het collectief

Deelname aan het collectief [schrijf] Wolput 82b, 5251 CH VLIJMEN [bel] 084-88 48 0 42 [mail] info@bedrijfsverzekeringcollectief.nl [surf] www.bedrijfsverzekeringcollectief.nl Deelname aan het collectief onze dienstverlening en bijbehorende

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Voorpagina FD 22 september Generali. Wij beloven niet. Wij verzekeren.

Voorpagina FD 22 september Generali. Wij beloven niet. Wij verzekeren. Voorpagina FD 22 september 2011 Wft pensioen, een commerciële kans of een bedreiging? drs. Jaap Oudijk RM, MM, FFP directeur Marketing & Sales Generali verzekeringsgroep Agenda Waarom Wft pensioen? Markt

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

De Bedrijfsregeling Brandregres 2000 Het toepassingsbereik van de afstandsregeling gewijzigd

De Bedrijfsregeling Brandregres 2000 Het toepassingsbereik van de afstandsregeling gewijzigd Mr. P. van Zwieten De Bedrijfsregeling Brandregres 2000 Het toepassingsbereik van de afstandsregeling gewijzigd Symposium De Brandverzekering 23 november 2012 Op 3 februari jl. besloot het sectorbestuur

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket Personeel ontwikkeld. Dit totaalconcept

Nadere informatie