ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING"

Transcriptie

1 ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd Gevorderd 25% Voldoende 75% Minimum 90% Arrangementen Rafael Leerjaar 1 (de leerling wordt 5 jaar) Leerjaar 2 Leerjaar 3, Leerjaar 4, Leerjaar 5, Leerjaar 6, Leerjaar 7, 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 Jaar 10 Jaar 11 Jaar Leeftijd Leerjaar 8, 12 Jaar Verdiept 25% Basis 50% Intensief 15% Zeer Intensief 10%

2 Rekenen Leerjaar 1 (4 en 5 jaar) Standaarden Rafael (minimum beheersings-niveau aan het einde van dit jaar) Leeftijd Gevorderd 25% Voldoende 75% Minimum 90% LEERJAAR 1 Standaard Streefniveau en Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase en materialen Aanpak/methodiek (hoe) Leertijd Evaluatie

3 Verdiept arrangement + extr LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Ordenen van hoeveelheden Telt synchroon t/m 10 met tastbare en getekende voorwerpen Rekensommen Maakt optelsommen en aftreksommen met getallen t/m 5 m.b.v. concreet materiaal Eigen referentiemaat structureren (niv 4) Representeren (niv 4) Meetbegrippen (niv 4) Lessen geld (niv 4 en 5) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 4) (niv 4) Rekenbegrippen (niv 4) Oefen Katern Getallenlijn (niv 4 en 5) 20 kralenketting (niv 5) Tellen tot 20 en verder (niv 4 en 5) Meten van lengte (niv 5) Rekenlintjes (niv 5) Werken met vingerbeelden (niv 4 en 5) Eierdoos (niv 5) Kwartetspel getalbeelden (niv 4 en 5) Modelleren Korte instructie en begeleide inoefening Na begeleide inoefening zelfstandig werken inzetten Afwisseling en uitdaging in de taken in concreet materiaal en/of : 1 keer per week 15 min Niveaukaart B uit het basisarrangement aanbieden op niv 4 en 5 Maatwerk Getallenlijn, 20-rekenrek, flip-flop kastjes, MAB, eierdozen, domino stenen, dobbelstenen, meetlat, maatbeker, weegschaal Klok School tv: Rekenen met Moffel en Piertje Computerprogramma Ambrasoft

4 Basisarrangement LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Ordenen van hoeveelheden Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 en tot 10 (meetellen) Koppelt het tellen aan cijfersymbolen (1-5) Herkent de cijfersymbolen 0 t/m 5 Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten in de klas m.b.v. het dagritmepakket structureren (niv 2 en 3) Representeren (niv 3) Lessen rond de 2 (niv 2) Meetbegrippen (niv 2 en 3) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 2 en 3) (niv 2 en 3) Rekenbegrippen (niv 2 en 3) Software hoeveelheidbegrippen 1 t/m 6 Oefen katern Getallenlijn (niv 3) /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en (inventarisatielijst in ontwikkeling) Dagritmepakket Voordoen, samendoen (begeleide inoefening) en zelfstandige verwerking Korte en eenvoudige opdrachten Vermijd abstract taalgebruik, gesproken taal ondersteunen met gebaren in concreet materiaal en/of Niveaukaart A

5 Zeer intensief arrangement Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod LEERJAAR (en 2) Ordenen van hoeveelheden Neemt verschillen van voorwerpen passief waar (ervaart het verschil tussen groot-klein en zwaar-licht) Ervaart het tellen en de telrij passief in liedjes en via andere werkvormen Benoemt de activiteiten van het dagritmepakket Bekijkt de dagindeling op het dagritmeschema en heeft houvast aan het schema structureren (niv 1 en 2) Lessen rond de 2 (niv 1 en 2) Meetbegrippen (niv 1 en 2) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 2) (niv 2) Rekenbegrippen (niv 1 en 2) uit het basisarrangement aanbieden op niv 1 en 2 <1 0 Plancius leerlijnen Concreet- spelmateriaal en (inventarisatielijst in ontwikkeling) Dagritmepakket Voordoen, samendoen en nadoen. Verlengde instructie en aanbod leerstof Regelmaat en herhaling Visuele ondersteuning Vermijd abstract taalgebruik, gesproken taal ondersteunen met gebaren (als de leerlingen uit het verdiepte arrangement zelfstandig gaan werken en uit het basisarrangement aan hun zelfstandige verwerking beginnen, krijgen de leerlingen uit het intensieve en zeer intensieve arrangement verlengde instructie of extra begeleiding bij de verwerking) Zie intensief arrangement in concreet materiaal en/of Werken met concreet materiaal en/of Niveaukaart A Niveaukaart A

6 verdiept arrangement Basisarrangement + extra Rekenen Leerjaar 2 (6 jaar) Standaarden Rafael Leeftijd Gevorderd 25% Voldoende 75% Minimum 90% LEERJAAR 2 Standaard Streefniveau en Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase Ordeningsbegrippen kennen Ordenen van hoeveelheden Akoestisch opzeggen van de telrij met de hele klas t/m 20 Telt resultatief met zowel tastbare- als getekende voorwerpen Leest de cijfersymbolen t/m 10 Herkent het symbool voor plus, min en is gelijk aan (+, - en =) Rekensommen Maakt zowel optelsommen als aftreksommen met getallen t/m 10 m.b.v. concreet materiaal Kalender en agenda en materialen Aanpak/methodiek (hoe) Leertijd Evaluatie Lessen geld (niv 5) Oefen Katern Getallenlijn (niv 5 en 6) 20 kralenketting (niv 5 en 6) Tellen tot 20 en verder (niv 5 en 6) Meten van lengte (niv 5 en 6) Rekenlintjes (niv 5 en 6) Werken met vingerbeelden (niv 5 en 6) Eierdoos (niv 5 en 6) Kwartetspel getalbeelden (niv 5) uit het basisarrangement aanbieden op niv 5 en 6 Getallenlijn, 20-rekenrek, flip-flop kastjes, MAB, eierdozen, domino stenen, dobbelstenen, meetlat, maatbeker, weegschaal School tv: Rekenen met Raaf en Rekenen met Moffel en Piertje Computerprogramma Ambrasoft Modelleren Korte instructie en begeleide inoefening Na begeleide inoefening zelfstandig werken inzetten Afwisseling en uitdaging in de taken in concreet materiaal en/of : 1 keer per week 15 min Niveaukaart B

7 Basisarrangement LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Ordenen van hoeveelheden Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 10 (meetellen) Telt synchroon t/m 5 met getekende voorwerpen Koppelt het tellen aan cijfersymbolen (1-5) Leest actief de cijfersymbolen t/m 5 Handig rekenen Kalender en agenda Benoemt de dagdelen en de dagen van de week Benoemt welke dag het is Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten in de klas m.b.v. het dagritmepakket Gebruikt de dagdelen ochtend, middag, avond correct Eigen referentiemaat Methode structureren (niv 3 en 4) Representeren (niv 3 en 4) Meetbegrippen (niv 3 en 4) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 3 en 4) (niv 3 en 4) Rekenbegrippen (niv 3 en 4) Software hoeveelheidbegrippen 1 t/m 6 /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Maatwerk Concreet materiaal en (inventarisatielijst in ontwikkeling) Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket Klok School tv, Zandkasteel en Rekenen met Moffel en Piertje Voordoen, samendoen (begeleide inoefening) en zelfstandige verwerking Korte en eenvoudige opdrachten Vermijd abstract taalgebruik, gesproken taal ondersteunen met gebaren 3 keer per in concreet materiaal en/of Niveaukaart A

8 Zeer intensief arrangement Intensief arrangement basisarrangement + extra aanbod LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Ordenen van hoeveelheden Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 (meetellen) Beseft het tellen in relatie tot concrete voorwerpen en symbolen op papier structureren (niv 2) Lessen rond de 2 (niv 2) Meetbegrippen (niv 2) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 2) (niv 2) Rekenbegrippen (niv 2) Software hoeveelheidbegrippen 1 t/m 6 uit het basisarrangement aanbieden op niv 2 School tv, Zandkasteel Voordoen, samendoen en nadoen. Verlengde instructie en aanbod leerstof Regelmaat en herhaling Visuele ondersteuning Vermijd abstract taalgebruik, gesproken taal ondersteunen met gebaren (als de leerlingen uit het verdiepte arrangement zelfstandig gaan werken en uit het basisarrangement aan hun zelfstandige verwerking beginnen, krijgen de leerlingen uit het intensieve en zeer intensieve arrangement verlengde instructie of extra begeleiding bij de verwerking) in concreet materiaal en/of Niveaukaart A <2 0 Plancius leerlijnen Concreet materiaal en (inventarisatielijst in ontwikkeling) Dagritmepakket Zie intensief arrangement Werken met concreeten : 3 keer per Niveaukaart A

9 Rekenen Leerjaar 3 (7 jaar) Standaarden Rafael Leeftijd Gevorderd 25% Voldoende 75% Minimum 90% LEERJAAR 3 Standaard Streefniveau en Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase en materialen Aanpak/methodiek (hoe) Leertijd Evaluatie

10 Verdiept arrangement Basisarrangement + extra LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Akoestisch opzeggen van de telrij met de hele klas tot 20 Telt resultatief met getekende voorwerpen t/m 10 Telt synchroon af vanaf 10 met getekende voorwerpen en de getallenlijn Telt akoestisch de telrij af met de hele klas tot 20 Leest de cijfersymbolen t/m 10 Herkent het symbool voor plus, min en is gelijk aan (+, - en =) Geeft het verschil aan tussen tientallen en eenheden (1 tiental en 2 losse eenheden) Leest de cijfersymbolen t/m 20 Handig rekenen Splitst en voegt cijfersymbolen samen t/m 5 Splitst en voegt getallen samen in tientallen en eenheden Rekensommen Maakt optelsommen en aftreksommen met getallen t/m 10 en t/m 20 met behulp van concreet materiaal Leest hele en halve uren af Leest kwart voor en over af Kalender en agenda Benoemt gisteren en morgen en past dit toe Meten en wegen Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 12 cm (hele cm) Oefen Katern Getallenlijn (niv 6 en 7) 20 kralenketting (niv 6 en 7) Tellen tot 20 en verder (niv 6 en 7) Meten van lengte (niv 6 en 7) Rekenlintjes (niv 6) Werken met vingerbeelden (niv 6) Eierdoos (niv 6) 100 kralenketting (niv 7) Thema Katern December (niv 6 en 7) Dierentuin (niv 6 en 7) Eten en drinken (niv 6 en 7) In het verkeer (niv 6) Kleding (niv 6) Ziek en gezond (niv 6 en 7) uit het basisarrangement aanbieden op niv 6 en 7 Getallenlijn, 20-rekenrek, flip-flop kastjes, MAB, eierdozen, domino stenen, dobbelstenen, meetlat, maatbeker, weegschaal Computerprogramma Maatwerk en Ambrasoft School tv: Rekenen met Raaf en Rekenen met Moffel en Piertje Modelleren Korte instructie en begeleide inoefening Na begeleide inoefening zelfstandig werken inzetten Afwisseling en uitdaging in de taken in concreet materiaal en/of : 1 keer per week 15 min Niveaukaart B

11 Basisarrangement LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Telt synchroon t/m 10 met tastbare en getekende voorwerpen Rekensommen Maakt optelsommen en aftreksommen met getallen t/m 5 m.b.v. concreet materiaal Eigen referentiemaat structureren (niv 4) Representeren (niv 4) Meetbegrippen (niv 4) Lessen geld (niv 4 en 5) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 4) (niv 4) Rekenbegrippen (niv 4) Oefen Katern Getallenlijn (niv 4 en 5) 20 kralenketting (niv 5) Tellen tot 20 en verder (niv 4 en 5) Meten van lengte (niv 5) Rekenlintjes (niv 5) Werken met vingerbeelden (niv 4 en 5) Eierdoos (niv 5) Kwartetspel getalbeelden (niv 4 en 5) Thema Katern December (niv 5) Dierentuin (niv 5) Eten en drinken (niv 5) In het verkeer (niv 5) Kleding (niv 5) Ziek en gezond (niv 5) : Getallenlijn, 20-rekenrek, flip-flop kastjes, MAB, eierdozen, domino stenen, dobbelstenen, meetlat, maatbeker, weegschaal Voordoen, samendoen (begeleide inoefening) en zelfstandige verwerking Korte en eenvoudige opdrachten Vermijd abstract taalgebruik, gesproken taal ondersteunen met gebaren in concreet materiaal en/of : 1 keer per week 15 min Niveaukaart B /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en (inventarisatielijst in ontwikkeling) Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket Klok School tv: Rekenen met Moffel en Piertje

12 Zeer intensief arrangement Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 en tot 10 (meetellen) Koppelt het tellen aan cijfersymbolen (1-5) Herkent de cijfersymbolen 1 t/m 5 Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten in de klas m.b.v. het dagritmepakket <2 0-1 Neemt verschillen van voorwerpen passief waar (ervaart het verschil tussen groot-klein en zwaar-licht) Ervaart het tellen en de telrij passief in liedjes en via andere werkvormen Benoemt de activiteiten van het dagritmepakket Bekijkt de dagindeling op het dagritmeschema en heeft houvast aan het schema structureren (niv 2 en 3) Representeren (niv 3) Lessen rond de 2 (niv 2) Meetbegrippen (niv 2 en 3) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 2 en 3) (niv 2 en 3) Rekenbegrippen (niv 2 en 3) Software hoeveelheidbegrippen 1 t/m 6 /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en (inventarisatielijst in ontwikkeling) Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket Software Rekenboog e.a. School tv, Zandkasteel structureren (niv 1) Lessen rond de 2 (niv 1) Meetbegrippen (niv 1) Rekenbegrippen (niv 1) Software hoeveelheidbegrippen 1 t/m 6 uit het intensieve arrangement aanbieden op niv 0-1 School tv, Zandkasteel Voordoen, samendoen en nadoen. Verlengde instructie en aanbod leerstof Regelmaat en herhaling Visuele ondersteuning Vermijd abstract taalgebruik, gesproken taal ondersteunen met gebaren (als de leerlingen uit het verdiepte arrangement zelfstandig gaan werken en uit het basisarrangement aan hun zelfstandige verwerking beginnen, krijgen de leerlingen uit het intensieve en zeer intensieve arrangement verlengde instructie of extra begeleiding bij de verwerking) Zie intensief arrangement in concreet materiaal en/of Werken met materialen Rekenboog, concreet- en : 2 keer per Niveaukaart A Niveaukaart A

13 Rekenen Leerjaar 4 (8 jaar) Standaarden Rafael Leeftijd Gevorderd 25% Voldoende 75% Minimum 90% LEERJAAR 4 Standaard Streefniveau en Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase en materialen Aanpak/methodiek (hoe) Leertijd Evaluatie

14 Verdiept arrangement Basisarrangement + extra LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Telt resultatief met getekende voorwerpen t/m 10 Telt synchroon af vanaf 10 met getekende voorwerpen en de getallenlijn Telt akoestisch de telrij af met de hele klas tot 20 Herkent het symbool voor plus, min en is gelijk aan (+, - en =) Geeft het verschil aan tussen tientallen en eenheden (1 tiental en 2 losse eenheden) Leest de cijfersymbolen t/m 20 Handig rekenen Splitst en voegt cijfersymbolen samen t/m 5 Splitst en voegt getallen samen in tientallen en eenheden Rekensommen Maakt optelsommen en aftreksommen met getallen t/m 10 en t/m 20 met behulp van concreet materiaal Leest hele en halve uren af Leest kwart voor en over af Kalender en agenda Benoemt gisteren en morgen en past dit toe Meten en wegen Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 12 cm Standaardmaten Eigenreferentie Procedure van betalen Prijzen van artikelen aflezen Prijzen vergelijken Oefen Katern Getallenlijn (niv 6 en 7) 20 kralenketting (niv 6 en 7) Tellen tot 20 en verder (niv 6 en 7) Meten van lengte (niv 6 en 7) Rekenlintjes (niv 6) Werken met vingerbeelden (niv 6) Eierdoos (niv 6) 100 kralenketting (niv 7) Thema Katern December (niv 6 en 7) Dierentuin (niv 6 en 7) Eten en drinken (niv 6 en 7) In het verkeer (niv 6) Kleding (niv 6) Ziek en gezond (niv 6 en 7) Vrije tijd en sport uit het basisarrangement aanbieden op niv 6 en 7 Getallenlijn, 20-rekenrek, flip-flop kastjes, MAB, eierdozen, domino stenen, dobbelstenen, meetlat, maatbeker, weegschaal School tv: Rekenen met Raaf en Rekenen met Moffel en Piertje Computerprogramma Ambrasoft Modelleren Korte instructie en begeleide inoefening Na begeleide inoefening zelfstandig werken inzetten Afwisseling en uitdaging in de taken week 45 min : 1 keer per week 15 min Niveaukaart B

15 Basisarrangement LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Telt synchroon t/m 10 met tastbare en getekende voorwerpen Rekensommen Maakt optelsommen en aftreksommen met getallen t/m 5 m.b.v. concreet materiaal Eigen referentiemaat structureren (niv 4) Representeren (niv 4) Meetbegrippen (niv 4) Lessen geld (niv 4 en 5) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 4) (niv 4) Rekenbegrippen (niv 4) Oefen Katern Getallenlijn (niv 4 en 5) 20 kralenketting (niv 5) Tellen tot 20 en verder (niv 4 en 5) Meten van lengte (niv 5) Rekenlintjes (niv 5) Werken met vingerbeelden (niv 4 en 5) Eierdoos (niv 5) Kwartetspel getalbeelden (niv 4 en 5) Thema Katern December (niv 5) Dierentuin (niv 5) Eten en drinken (niv 5) In het verkeer (niv 5) Kleding (niv 5) Ziek en gezond (niv 5) Vrije tijd en sport Modelleren Voordoen, samendoen (begeleide inoefening) Zelfstandig werken Spreek in korte en eenvoudige zinnen week 45 min in concreet materiaal en/of : 1 keer per week 15 min Niveaukaart B /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Maatwerk Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket Klok School tv: Rekenen met Moffel en Piertje Computerprogramma Ambrasoft

16 Zeer intensief arrangement intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 en tot 10 (meetellen) Koppelt het tellen aan cijfersymbolen (1-5) Herkent de cijfersymbolen 1 t/m 5 Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten in de klas m.b.v. het dagritmepakket <2 0-1 Neemt verschillen van voorwerpen passief waar (ervaart het verschil tussen groot-klein en zwaar-licht) Ervaart het tellen en de telrij passief in liedjes en via andere werkvormen Benoemt de activiteiten van het dagritmepakket Bekijkt de dagindeling op het dagritmeschema en heeft houvast aan het schema structureren (niv 2 en 3) Representeren (niv 3) Lessen rond de 2 (niv 2) Meetbegrippen (niv 2 en 3) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 2 en 3) (niv 2 en 3) Rekenbegrippen (niv 2 en 3) Software hoeveelheidbegrippen 1 t/m 6 /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket School tv, Zandkasteel structureren (niv 1) Lessen rond de 2 (niv 1) Meetbegrippen (niv 1) Rekenbegrippen (niv 1) Software hoeveelheidbegrippen 1 t/m 6 /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en Dagritmepakket School tv, Zandkasteel Voordoen, samendoen en nadoen. Verlengde instructie en aanbod leerstof Regelmaat en herhaling Visuele ondersteuning Vermijd abstract taalgebruik, gesproken taal ondersteunen met gebaren (als de leerlingen uit het verdiepte- en basisarrangement zelfstandig gaan werken krijgen de leerlingen uit het intensieve en zeer intensieve arrangement verlengde instructie of extra begeleiding bij de verwerking) Zie intensief arrangement week 45 min in concreet materiaal en/of Werken met materialen Rekenboog, concreet- en : 2 keer per week 45 min Niveaukaart A Niveaukaart A

17 Rekenen Leerjaar 5 (9 jaar) Standaarden Rafael Leeftijd Gevorderd 25% Voldoende 75% Minimum 90% LEERJAAR 5 Standaard Streefniveau en Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase en materialen Aanpak/methodiek (hoe) Leertijd Evaluatie.

18 Verdiept arrangement Basisarrangement + extra LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Telt af naar 0 vanaf een willekeurig getal onder de 10 en 20 Geeft het verschil aan tussen het December (niv 7 en 8) honderdtal, tientallen en eenheden Dierentuin (niv 7) Eten en drinken (niv 7) (10 en 2 lossen) Ziek en gezond (niv 7) Leest passief de cijfersymbolen t/m Vrije tijd en sport 100 Handig rekenen uit het Splitst en voegt getallen samen door het tiental heen (12 splitsen in 8 en 4) Rekensommen Leest op vijf minuten nauwkeurig de Oefen Katern Getallenlijn (niv 7en 8) 20 kralenketting (niv 7) Tellen tot 20 en verder (niv 7 en 8) Meten van lengte (niv 7 en 8) 100 kralenketting (niv 7 en 8) Thema Katern basisarrangement aanbieden op niv 7 en 8 Getallenlijn, 100-veld, 100- rekenrek, flip-flop kastjes, MAB School tv rekenen met Raaf tijd af Extra verwerking/verdieping: Leest op een digitale klok de hele werkbladen. uren tot 12 uur Kalender en agenda Computerprogramma Meten en wegen Ambrasoft Standaardmaten Geeft aan dat 100 centimeter een meter is Eigen referentiemaat Procedure van betalen Prijzen van artikelen aflezen Leest prijzen afgerond op 50 cent onder de 20 euro Prijzen vergelijken Modelleren Korte instructie en begeleide inoefening Na begeleide inoefening zelfstandig werken inzetten Afwisseling en uitdaging in de taken week 45 min : 1 keer per week 15 min Niveaukaart B Rekenen M3

19 Basisarrangement LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Akoestisch opzeggen van de telrij met de hele klas t/m 20 Telt resultatief met zowel tastbare- als getekende voorwerpen Leest de cijfersymbolen t/m 10 Herkent het symbool voor plus, min en is gelijk aan (+, - en =) Rekensommen Maakt zowel optelsommen als aftreksommen met getallen t/m 10 m.b.v. concreet materiaal Kalender en agenda Lessen geld (niv 5) Oefen Katern Getallenlijn (niv 5 en 6) 20 kralenketting (niv 5 en 6) Tellen tot 20 en verder (niv 5 en 6) Meten van lengte (niv 5 en 6) Rekenlintjes (niv 5 en 6) Werken met vingerbeelden (niv 5 en 6) Eierdoos (niv 5 en 6) Kwartetspel getalbeelden (niv 5) Thema Katern December (niv 5 en 6) Dierentuin (niv 5 en 6) Eten en drinken (niv 5 en 6) In het verkeer (niv 5 en 6) Kleding (niv 5 en 6) Ziek en gezond (niv 5 en 6) Vrije tijd en sport Modelleren Voordoen, samendoen (begeleide inoefening) Zelfstandig werken Spreek in korte en eenvoudige zinnen week 45 min in concreet materiaal en/of : 1 keer per week 15 min Niveaukaart B /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Maatwerk Getallenlijn, 20-rekenrek, flip-flop kastjes, MAB, eierdozen, domino stenen, dobbelstenen, meetlat, maatbeker, weegschaal Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket en klok Computerprogramma Ambrasoft School tv: Rekenen met Raaf en Rekenen met Moffel en Piertje

20 Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 10 (meetellen) Telt synchroon t/m 5 met getekende voorwerpen Koppelt het tellen aan cijfersymbolen (1-5) Leest actief de cijfersymbolen t/m 5 Gebruikt de juiste dagdelen ochtend, middag, avond correct Handig rekenen Kalender en agenda Benoemt de dagdelen en de dagen van de week Benoemt welke dag het is Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten in de klas m.b.v. het dagritmepakket Gebruikt de dagdelen ochtend, middag, avond correct Methode structureren (niv 3 en 4) Representeren (niv 3 en 4) Meetbegrippen (niv 3 en 4) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 3 en 4) (niv 3 en 4) Rekenbegrippen (niv 3 en 4) Software hoeveelheidbegrippen 1 t/m 6 /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket Klok Computerprogramma Ambrasoft School tv, Zandkasteel en Rekenen met Moffel en Piertje Voordoen, samendoen en nadoen. Verlengde instructie en aanbod leerstof Regelmaat en herhaling Visuele ondersteuning Vermijd abstract taalgebruik, gesproken taal ondersteunen met gebaren (als de leerlingen uit het verdiepte- en basisarrangement zelfstandig gaan werken krijgen de leerlingen uit het intensieve en zeer intensieve arrangement verlengde instructie of extra begeleiding bij de verwerking) week 45 min in concreet materiaal en/of Niveaukaart A Eigen referentiemaat

21 Zeer intensief arrangement LEERJAAR 5 <2 0-2 Ordeningsbegrippen kennen Ervaart het tellen en de telrij passief in liedjes en via andere werkvormen Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 (meetellen) Beseft het tellen in relatie tot concrete voorwerpen en symbolen op papier Benoemt de activiteiten van het dagritmepakket Bekijkt de dagindeling op het dagritmeschema en heeft houvast aan het schema structureren (niv 1 en 2) Lessen rond de 2 (niv 1 en 2) Meetbegrippen (niv 1 en 2) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 2) (niv 2) Rekenbegrippen (niv 1 en 2) hoeveelheidbegrippen 1 t/m 6 /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket School tv, Zandkasteel Zie intensief arrangement in concreet materiaal en/of Niveaukaart A

22 Rekenen Leerjaar 6 (10 jaar) Standaarden Koningin Emmaschool SO Leeftijd Gevorderd 25% Voldoende 75% Minimum 90% LEERJAAR 6 Standaard Streefniveau en Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase en materialen Welke materialen, leerstof, middelen zet ik in? Aanpak/methodiek (hoe) Hoe geef ik instructie en begeleiding? Leertijd Hoeveel lestijd staat voor dit vak op het rooster? Evaluatie Hoe, waarmee. Resultaat.

23 Verdiept arrangement Basisarrangement + extra LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Telt af naar 0 vanaf een willekeurig getal onder de 10 en 20 Geeft het verschil aan tussen het Oefen Katern Getallenlijn (niv 7en 8) 20 kralenketting (niv 7) Tellen tot 20 en verder (niv 7 en 8) Meten van lengte (niv 7 en 8) 100 kralenketting (niv 7 en 8) Thema Katern December (niv 7 en 8) Dierentuin (niv 7) honderdtal, tientallen en eenheden (10 en 2 lossen) Eten en drinken (niv 7) Leest passief de cijfersymbolen t/m 100 Handig rekenen Splitst en voegt getallen samen door het tiental heen (12 splitsen in 8 en 4) Rekensommen Leest op vijf minuten nauwkeurig de tijd af Leest op een digitale klok de hele uren tot 12 uur School tv rekenen met Raaf Kalender en agenda Meten en wegen Standaardmaten Geeft aan dat 100 centimeter een meter is Eigen referentiemaat Procedure van betalen Prijzen van artikelen aflezen Leest prijzen afgerond op 50 cent onder de 20 euro Prijzen vergelijken Ziek en gezond (niv 7) Vrije tijd en sport uit het basisarrangement aanbieden op niv 7 en 8 Getallenlijn, 100-veld, 100-rekenrek, flipflop kastjes, MAB Computerprogramma Ambrasoft Modelleren Korte instructie en begeleide inoefening Na begeleide inoefening zelfstandig werken inzetten Afwisseling en uitdaging in de taken Ruimte om zelf keuzes te maken week 45 min : 1 keer per Niveaukaart B Rekenen M3E3

24 Basisarrangement LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Akoestisch opzeggen van de telrij met de hele klas t/m 20 Telt resultatief met zowel tastbare- als getekende voorwerpen Leest de cijfersymbolen t/m 10 Herkent het symbool voor plus, min en is gelijk aan (+, - en =) Rekensommen Maakt zowel optelsommen als aftreksommen met getallen t/m 10 m.b.v. concreet materiaal Kalender en agenda Lessen geld (niv 5) Oefen Katern Getallenlijn (niv 5 en 6) 20 kralenketting (niv 5 en 6) Tellen tot 20 en verder (niv 5 en 6) Meten van lengte (niv 5 en 6) Rekenlintjes (niv 5 en 6) Werken met vingerbeelden (niv 5 en 6) Eierdoos (niv 5 en 6) Kwartetspel getalbeelden (niv 5) Thema Katern December (niv 5 en 6) Dierentuin (niv 5 en 6) Eten en drinken (niv 5 en 6) In het verkeer (niv 5 en 6) Kleding (niv 5 en 6) Ziek en gezond (niv 5 en 6) Vrije tijd en sport /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Getallenlijn, 20-rekenrek, flip-flop kastjes, MAB, eierdozen, domino stenen, dobbelstenen, meetlat, maatbeker, weegschaal Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket en klok Modelleren Voordoen, samendoen (begeleide inoefening) Zelfstandig werken week 45 min : 1 keer per Niveaukaart B Computerprogramma Ambrasoft School tv: Rekenen met Raaf en Rekenen met Moffel en Piertje

25 Zeer intensief arrangement Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 10 (meetellen) Telt synchroon t/m 5 met getekende voorwerpen Koppelt het tellen aan cijfersymbolen (1-5) Leest actief de cijfersymbolen t/m 5 Gebruikt de juiste dagdelen ochtend, middag, avond correct Handig rekenen Kalender en agenda Benoemt de dagdelen en de dagen van de week Benoemt welke dag het is Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten in de klas m.b.v. het dagritmepakket Gebruikt de dagdelen ochtend, middag, avond correct Eigen referentiemaat Methode structureren (niv 3 en 4) Representeren (niv 3 en 4) Meetbegrippen (niv 3 en 4) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 3 en 4) (niv 3 en 4) Rekenbegrippen (niv 3 en 4) Software hoeveelheidbegrippen 1 t/m 6 /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket Klok School tv, Zandkasteel en Rekenen met Moffel en Piertje Voordoen, samendoen en nadoen. Verlengde instructie en aanbod leerstof Regelmaat en herhaling Visuele ondersteuning Vermijd abstract taalgebruik (als de leerlingen uit het verdiepte- en basisarrangement zelfstandig gaan werken krijgen de leerlingen uit het intensieve en zeer intensieve arrangement verlengde instructie of extra begeleiding bij de verwerking) week 45 min in concreet materiaal en/of Niveaukaart A <2 0-2 Ordeningsbegrippen kennen Ervaart het tellen en de telrij passief in liedjes en via andere werkvormen Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 (meetellen) Beseft het tellen in relatie tot concrete voorwerpen en symbolen op papier Benoemt de activiteiten van het dagritmepakket Bekijkt de dagindeling op het dagritmeschema en heeft houvast aan het schema structureren (niv 1 en 2) Lessen rond de 2 (niv 1 en 2) Meetbegrippen (niv 1 en 2) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 2) (niv 2) Rekenbegrippen (niv 1 en 2) /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket School tv, Zandkasteel Zie intensief arrangement in concreet materiaal en/of Niveaukaart A

26 Rekenen Leerjaar 7 (11 jaar) Standaarden Rafael Leeftijd Gevorderd 25% Voldoende 75% Minimum 90% LEERJAAR 7 Standaard Streefniveau en Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase en materialen Aanpak/methodiek (hoe) Leertijd Evaluatie

27 Verdiept arrangement Basisarrangement + extra LEERJAAR Vergelijkt hoeveelheden (meer/minder) door tellend te vergelijken t/m 20 Telt verkort terug met sprongen van 2 tastbare, getekende voorwerpen en met de getallenlijn onder de 20 Legt de getalsymbolen 0 tot en met 100 op de juiste manier op het honderdveld Handig rekenen Splitst en voegt getallen samen door het tiental heen Rekensommen Maakt optelsommen en aftreksommen met getallen t/m 100 met behulp van concreet materiaal Kalender en agenda Meten en wegen Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 20 cm Standaardmaten Eigen referentiemaat Procedure van betalen Ordent biljetten van 5, 10, 20, 50, 100 euro op waarde Prijzen van artikelen aflezen Prijzen vergelijken Oefen Katern Getallenlijn (niv 8) Tellen tot 20 en verder (niv 8 en 9) Meten van lengte (niv 8) 100 kralenketting (niv 8 en 9) Thema Katern December (niv 8) Vrije tijd en sport uit het basisarrangement aanbieden op niv 8 en 9 Getallenlijn, 100-veld, 100-rekenrek, flipflop kastjes, MAB Computerprogramma Ambrasoft School tv rekenen met Raaf Extra verwerking/verdieping: Werkbladen. Modelleren Korte instructie en begeleide inoefening Na begeleide inoefening zelfstandig werken inzetten Afwisseling en uitdaging in de taken Ruimte om zelf keuzes te maken week 60 min : 1 keer per Niveaukaart C Rekenen E3

28 ent LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Akoestisch opzeggen van de telrij met de hele klas tot 20 Telt resultatief met getekende voorwerpen t/m 10 Telt synchroon af vanaf 10 met getekende voorwerpen en de getallenlijn Telt akoestisch de telrij af met de hele klas tot 20 Leest de cijfersymbolen t/m 10 Herkent het symbool voor plus, min en is gelijk aan (+, - en =) Geeft het verschil aan tussen tientallen en eenheden (1 tiental en 2 losse eenheden) Leest de cijfersymbolen t/m 20 Handig rekenen Splitst en voegt cijfersymbolen samen t/m 5 Splitst en voegt getallen samen in tientallen en eenheden Rekensommen Maakt optelsommen en aftreksommen met getallen t/m 10 en t/m 20 met behulp van concreet materiaal Leest hele en halve uren af Leest kwart voor en over af Kalender en agenda Benoemt gisteren en morgen en past dit toe Meten en wegen Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 12 cm Standaardmaten Eigenreferentie Procedure van betalen Prijzen van artikelen aflezen Prijzen vergelijken Oefen Katern Getallenlijn (niv 6 en 7) 20 kralenketting (niv 6 en 7) Tellen tot 20 en verder (niv 6 en 7) Meten van lengte (niv 6 en 7) Rekenlintjes (niv 6) Werken met vingerbeelden (niv 6) Eierdoos (niv 6) 100 kralenketting (niv 7) Thema Katern December (niv 6 en 7) Dierentuin (niv 6 en 7) Eten en drinken (niv 6 en 7) In het verkeer (niv 6) Kleding (niv 6) Ziek en gezond (niv 6 en 7) Vrije tijd en sport /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Maatwerk Getallenlijn, 20-rekenrek, flip-flop kastjes, MAB, eierdozen, domino stenen, dobbelstenen, meetlat, maatbeker, weegschaal Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket Klok Computerprogramma Ambrasoft School tv: Rekenen met Raaf en Rekenen met Moffel en Piertje Modelleren Voordoen, samendoen (begeleide inoefening) Zelfstandig werken week 60 min : 1 keer per Niveaukaart B

29 Zeer intensief arrangement + extra aanbod LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 10 (meetellen) Telt synchroon t/m 5 met getekende voorwerpen Koppelt het tellen aan cijfersymbolen (1-5) Leest actief de cijfersymbolen t/m 5 Handig rekenen Kalender en agenda Benoemt de dagdelen en de dagen van de week Benoemt welke dag het is Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten in de klas m.b.v. het dagritmepakket Gebruikt de dagdelen ochtend, middag, avond correct Eigen referentiemaat Methode structureren (niv 3 en 4) Representeren (niv 3 en 4) Meetbegrippen (niv 3 en 4) Lessen geld (niv 4 en 5) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 3 en 4) (niv 3 en 4) Rekenbegrippen (niv 3 en 4) Oefen Katern Getallenlijn (niv 4 en 5) 20 kralenketting (niv 5) Tellen tot 20 en verder (niv 4 en 5) Meten van lengte (niv 5) Rekenlintjes (niv 5) Werken met vingerbeelden (niv 4 en 5) Eierdoos (niv 5) Kwartetspel getalbeelden (niv 4 en 5) Thema Katern December (niv 5) Dierentuin (niv 5) Eten en drinken (niv 5) In het verkeer (niv 5) Kleding (niv 5) Ziek en gezond (niv 5) Vrije tijd en sport /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket en klok Voordoen, samendoen en nadoen. Verlengde instructie en aanbod leerstof Regelmaat en herhaling Visuele ondersteuning Vermijd abstract taalgebruik (als de leerlingen uit het verdiepte- en basisarrangement zelfstandig gaan werken krijgen de leerlingen uit het intensieve en zeer intensieve arrangement verlengde instructie of extra begeleiding bij de verwerking) week 60 min in concreet materiaal en/of Niveaukaart A School tv, Zandkasteel en Rekenen met Moffel en Piertje

30 Zeer intensief arrangement LEERJAAR 7 <2 0-2 Ordeningsbegrippen kennen Ervaart het tellen en de telrij passief in liedjes en via andere werkvormen Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 (meetellen) Beseft het tellen in relatie tot concrete voorwerpen en symbolen op papier Benoemt de activiteiten van het dagritmepakket Bekijkt de dagindeling op het dagritmeschema en heeft houvast aan het schema structureren (niv 1 en 2) Lessen rond de 2 (niv 1 en 2) Meetbegrippen (niv 1 en 2) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 2) (niv 2) Rekenbegrippen (niv 1 en 2) /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket School tv, Zandkasteel Zie intensief arrangement week 60 min in concreet materiaal en/of Niveaukaart A

31 Rekenen Leerjaar 8 (12 jaar) Standaarden Rafael Leeftijd Gevorderd 25% Voldoende 75% Minimum 90% LEERJAAR 8 Standaard Streefniveau en Aanbod Aantal belangrijke doelen uit deze fase en materialen Aanpak/methodiek (hoe) Leertijd Evaluatie

32 Verdiept arrangement Basisarrangement + extra LEERJAAR Telt handig met sprongen van 10 met de getallenlijn tot 100 Geeft het verschil aan tussen het honderdtal, tientallen en eenheden Handig rekenen Splitst en voegt getallen samen in tientallen door t/m 100 Rekensommen Maakt optelsommen en aftreksommen met getallen t/m 100 Leest op een digitale klok de hele en halve uren tot Kalender en agenda Meten en wegen Standaardmaten Gebruikt bij gewicht het begrip kilo Gebruikt bij vloeistof het begrip liter Eigen referentiemaat Procedure van betalen Prijzen van artikelen aflezen Leest prijzen afgerond op 50 cent boven de twintig euro Prijzen vergelijken Oefen Katern Getallenlijn (niv 8) Tellen tot 20 en verder (niv 8 en 9) Meten van lengte (niv 8) 100 kralenketting (niv 8 en 9) Thema Katern December (niv 8) Vrije tijd en sport uit het basisarrangement aanbieden op niv 8-10 Getallenlijn, 100-veld, 100-rekenrek, flip-flop kastjes, MAB Computerprogramma Ambrasoft School tv rekenen met Raaf Modelleren Korte instructie en begeleide inoefening Na begeleide inoefening zelfstandig werken inzetten Afwisseling en uitdaging in de taken Ruimte om zelf keuzes te maken week 60 min : 1 keer per Niveaukaart C Rekenen E3M4

33 Basisarrangement LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Vergelijkt hoeveelheden door tellend te vergelijken t/m 20 Telt resultatief met getekende voorwerpen t/m 10 Telt akoestisch de telrij af met de hele klas tot 20 Geeft het verschil aan tussen tientallen en eenheden (1 tiental en 2 losse eenheden) Leest de cijfersymbolen t/m 20 Handig rekenen Splitst en voegt getallen samen in tientallen en eenheden Rekensommen Maakt optelsommen en aftreksommen met getallen t/m 10 en t/m 20 met behulp van concreet materiaal Leest hele en halve uren af Leest kwart voor en over af Kalender en agenda Meten en wegen Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 12 cm Standaardmaten Eigenreferentie Procedure van betalen Prijzen van artikelen aflezen Prijzen vergelijken Oefen Katern Getallenlijn (niv 6 t/m 8) 20 kralenketting (niv 6 en 7) Tellen tot 20 en verder (niv 6 t/m 8) Meten van lengte (niv 6 t/m 8) Rekenlintjes (niv 6) Werken met vingerbeelden (niv 6) Eierdoos (niv 6) 100 kralenketting (niv 7 en 8) Thema Katern December (niv 6 t/m 8) Dierentuin (niv 6 en 7) Eten en drinken (niv 6 en 7) In het verkeer (niv 6) Kleding (niv 6) Ziek en gezond (niv 6 en 7) Vrije tijd en sport /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Maatwerk Getallenlijn, 20-rekenrek, flip-flop kastjes, MAB, eierdozen, domino stenen, dobbelstenen, meetlat, maatbeker, weegschaal Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket Klok Computerprogramma Ambrasoft School tv: Rekenen met Raaf en Rekenen met Moffel en Piertje Modelleren Voordoen, samendoen (begeleide inoefening) Zelfstandig werken week 60 min : 1 keer per Niveaukaart B of C

34 Intensief arrangement Basisarrangement + extra aanbod LEERJAAR Ordeningsbegrippen kennen Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 10 (meetellen) Telt synchroon t/m 5 met getekende voorwerpen Koppelt het tellen aan cijfersymbolen (1-5) Leest actief de cijfersymbolen t/m 5 Handig rekenen Kalender en agenda Benoemt de dagdelen en de dagen van de week Benoemt welke dag het is Benoemt de juiste volgorde van de activiteiten in de klas m.b.v. het dagritmepakket Gebruikt de dagdelen ochtend, middag, avond correct Eigen referentiemaat Methode structureren (niv 3 en 4) Representeren (niv 3 en 4) Meetbegrippen (niv 3 en 4) Lessen geld (niv 4 en 5) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 3 en 4) (niv 3 en 4) Rekenbegrippen (niv 3 en 4) Oefen Katern Getallenlijn (niv 4 en 5) 20 kralenketting (niv 5) Tellen tot 20 en verder (niv 4 en 5) Meten van lengte (niv 5) Rekenlintjes (niv 5) Werken met vingerbeelden (niv 4 en 5) Eierdoos (niv 5) Kwartetspel getalbeelden (niv 4 en 5) Thema Katern December (niv 5) Dierentuin (niv 5) Eten en drinken (niv 5) In het verkeer (niv 5) Kleding (niv 5) Ziek en gezond (niv 5) Vrije tijd en sport /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket en klok Voordoen, samendoen en nadoen. Verlengde instructie en aanbod leerstof Regelmaat en herhaling Visuele ondersteuning Vermijd abstract taalgebruik (als de leerlingen uit het verdiepte- en basisarrangement zelfstandig gaan werken krijgen de leerlingen uit het intensieve en zeer intensieve arrangement verlengde instructie of extra begeleiding bij de verwerking) week 60 min in concreet materiaal en/of Niveaukaart A of B School tv, Zandkasteel en Rekenen met Moffel en Piertje

35 Zeer intensief arrangement LEERJAAR 8 <2 0-2 Ordeningsbegrippen kennen Ervaart het tellen en de telrij passief in liedjes en via andere werkvormen Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 (meetellen) Beseft het tellen in relatie tot concrete voorwerpen en symbolen op papier Benoemt de activiteiten van het dagritmepakket Bekijkt de dagindeling op het dagritmeschema en heeft houvast aan het schema structureren (niv 1 en 2) Lessen rond de 2 (niv 1 en 2) Meetbegrippen (niv 1 en 2) Begripsvorming optellen en aftrekken (niv 2) (niv 2) Rekenbegrippen (niv 1 en 2) /benodigdheden voor de lessen Rekenboog Concreet materiaal en Gezelschapsspelletjes Dagritmepakket School tv, Zandkasteel Zie intensief arrangement week 60 min in concreet materiaal en/of Niveaukaart A

ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013

ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013 ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013 Standaarden bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool VSO Leeftijd 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART REKENEN maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART REKENEN maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Rekenzeker Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART SCHRIFTELIJKE TAAL SO- AFDELING

ARRANGEMENTKAART SCHRIFTELIJKE TAAL SO- AFDELING ARRANGEMENTKAART SCHRIFTELIJKE TAAL SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 25% 5 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende 75% 3 3 3 4 4 5 5 6 6 Minimum 90% 1 1 2 2 2 2 2 3 3 Arrangementen

Nadere informatie

Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Tijdsvak

Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Tijdsvak Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

VSO Leerlijn met uitstroom dagbesteding - Rekenen (Rekenboog)

VSO Leerlijn met uitstroom dagbesteding - Rekenen (Rekenboog) VSO Leerlijn met uitstroom dagbesteding - Rekenen (Rekenboog) VSO LEERLIJN MET UITSTROOM DAGBESTEDING - REKENEN (REKENBOOG) Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Aangeven van aantallen en het uitvoeren van bewerkingen

Nadere informatie

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren Kerndoel: 1. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen. 1.1. ze leren begrippen toepassen voor het aangeven van aantallen en het uitvoeren van bewerkingen. 1.2. ze leren hoeveelheden

Nadere informatie

Het gebruik van Rekenboog.zml als basisarrangement

Het gebruik van Rekenboog.zml als basisarrangement Het gebruik van Rekenboog.zml als basisarrangement Voorstel voor een volgorde van de lessen van Rekenboog.zml, van niveau 1 tot en met niveau 12 Inleiding Zodra leerlingen zijn ingeschaald op de leerlijnen,

Nadere informatie

VSO Leerlijn met uitstroom dagbesteding - Rekenen (Rekenboog)

VSO Leerlijn met uitstroom dagbesteding - Rekenen (Rekenboog) VSO Leerlijn met uitstroom dagbesteding - Rekenen (Rekenboog) VSO LEERLIJN MET UITSTROOM DAGBESTEDING - REKENEN (REKENBOOG) Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Aangeven van aantallen en het uitvoeren van bewerkingen

Nadere informatie

VSO Leerlijn Rekenen met uitstroom dagbesteding (Rekenboog.ZML)

VSO Leerlijn Rekenen met uitstroom dagbesteding (Rekenboog.ZML) VSO Leerlijn Rekenen met uitstroom dagbesteding (Rekenboog.ZML) VSO LEERLIJN MET UITSTROOM DAGBESTEDING - REKENEN (REKENBOOG) Leerlijnen Kerndoelen Rekenhandelingen 1.1 Aangeven van aantallen en het uitvoeren

Nadere informatie

Doelenkaart SO en VSO

Doelenkaart SO en VSO [Geef tekst op] Doelenkaart SO en VSO Domein Rekenen Schoolstandaard van de Waterlelie A Plus Speciaal Onderwijs (SO) Uitstroom profiel vervolg onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Oriëntatiefase

Nadere informatie

ZML SO en VSO (Uitstroom Dagbesteding) Leerlijnen Rekenen (Rekenboog.ZML)

ZML SO en VSO (Uitstroom Dagbesteding) Leerlijnen Rekenen (Rekenboog.ZML) ZML SO en VSO (Uitstroom Dagbesteding) Leerlijnen Rekenen (Rekenboog.ZML) REKENEN 1 CED-Groep 2012 Leerlijnen Kerndoelen ZML SO Kerndoelen VSO Dagbesteding 1.1. Aangeven van aantallen en het uitvoeren

Nadere informatie

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Leerlijnenpakket STAP incl. WIG Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Rekenen Rekenen 1.1 Getallen - Optellen en aftrekken tot 10 - Groep 3 BB/ KB GL + PRO 1.1.1 zegt de telrij

Nadere informatie

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 3a: Blok 1 - week 1 - tellen van hoeveelheden tot - introductie van de getallenlijn tot en met - tellen t/m (ook rangtelwoorden) - erbij- en erafsituaties

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2 Doel document: De leerlijnen Rekenboog.ZML en Leerlijn Rekenen en Wiskunde VSO Arbeidsgericht, welke gekoppeld is aan de methodiek VOx, hanteren beide een eigen indeling. Rekenboog ZML gaat uit van de

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Normgerichte doelen: De kinderen behalen op de methodegebonden toetsen Maatschrift een 60% score. Blok 1: De kinderen kennen/kunnen/beheersen:

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 3, les 11. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 1, les 11 blok 2, les 1

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 3, les 11. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 1, les 11 blok 2, les 1 Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Herkennen van kleine hoeveelheden: zonder tellen kleine hoeveelheden t/m 4 benoemen. Het kind reageert niet op de vraag, bv. hoeveel knopen?

Nadere informatie

Arrangementkaart SO Schriftelijke taal en lezen 1

Arrangementkaart SO Schriftelijke taal en lezen 1 ARRANGEMENTKAART SCHRIFTELIJKE TAAL EN LEZEN SO- AFDELING Versie april 2013 Standaarden bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool SO Leeftijd 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met Pluspunt Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iv Groep 3...1 Groep 4...14 Groep 5...31 Groep 6...46 Groep 7...72 Groep 8...98 2014,

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 9, les 1 blok 9, les 6. blok 7, les 6. blok 9, les 1 Zie punt 1. blok 7, les 1 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11

Aandachtspunten. blok 9, les 1 blok 9, les 6. blok 7, les 6. blok 9, les 1 Zie punt 1. blok 7, les 1 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 Aandachtspunten 273 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 aandachtspunten/ observaties 1 Akoestisch tellen: kinderen kunnen telrij opzeggen t/m 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 3

Leerstofoverzicht groep 3 Leerstofoverzicht groep 3 Getallen en relaties Basisbewerkingen Verhoudingen Leerlijn Groep 3 uitspraak, schrijfwijze, kenmerken begrippen evenveel, minder/meer cijfer 1 t/m 10, groepjes aanvullen tot

Nadere informatie

Leerlijnen jonge kind (MET extra doelen) - versie juli Naam leerling. Rekenen Tellen en getalbegrip. Tellen en getalbegrip - 0

Leerlijnen jonge kind (MET extra doelen) - versie juli Naam leerling. Rekenen Tellen en getalbegrip. Tellen en getalbegrip - 0 Leerlijnen jonge kind (MET extra doelen) - versie juli 2015 Rekenen Tellen en getalbegrip Tellen en getalbegrip - 0 Naam leerling Zegt de telrij op vanaf 1 als een opzegversje. -19--19 Telt voorwerpen

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

Passende perspectieven met Maatwerk rekenen

Passende perspectieven met Maatwerk rekenen Maatwerk rekenen Passende perspectieven MALMBERG Passende perspectieven met Maatwerk rekenen Jiska van Hall en Bronja Versteeg 2013/2014 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 1 van 117 Maatwerk rekenen Passende

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Verkennen en benoemen van verschillende betekenissen en functies van getallen t/m 1000. Het kind begrijpt nog niet dat er een verband bestaat

Nadere informatie

2011-2012. Takenoverzicht. Rekenrijk Groep 8. http://www.correctaleerhulp.nl

2011-2012. Takenoverzicht. Rekenrijk Groep 8. http://www.correctaleerhulp.nl 2011-2012 Takenoverzicht Rekenrijk Groep 8 http://www.correctaleerhulp.nl Rekenrijk 8, dag 1 Rekenrijk 8, dag 2 Rekenrijk 8, dag 3 Rekenrijk 8, dag 4 Rekenrijk 8, dag 5 Rekenrijk 8, dag 6 Rekenrijk 8,

Nadere informatie

ZML SO en VSO (Uitstroom Dagbesteding) Leerlijnen Rekenen (Rekenboog.ZML) Tijd, meten en wegen, geld

ZML SO en VSO (Uitstroom Dagbesteding) Leerlijnen Rekenen (Rekenboog.ZML) Tijd, meten en wegen, geld ZML SO en VSO (Uitstroom Dagbesteding) Leerlijnen Rekenen (Rekenboog.ZML) Tijd, meten en wegen, geld REKENEN 1 CED-Groep 2012 Leerlijnen Kerndoelen ZML SO Kerndoelen VSO Dagbesteding Tijd 3.1. Klokkijken

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART LEZEN SO- AFDELING

ARRANGEMENTKAART LEZEN SO- AFDELING ARRANGEMENTKAART LEZEN SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 25% 5 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende 75% 3 3 3 4 4 5 5 6 6 Minimum 90% 1 1 2 2 2 2 2 3 3 Arrangementen Rafael Leerjaar

Nadere informatie

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3 Aanbod rekenstof augustus t/m februari Groep 3 Blok 1 Oriëntatie: tellen van hoeveelheden tot 10, introductie van de getallenlijn tot en met 10, tellen en terugtellen t/m 20, koppelen van getallen aan

Nadere informatie

Groep 1 2 (Tal, SLO)

Groep 1 2 (Tal, SLO) Groep 1 2 (Tal, SLO) DOELEN GROEP 1 Rekentaal begrijpen Opzeggen van de telrij t/m 10 (12) Telrij opzeggen t/m 10 (akoestisch naar puur tellen) Buurgetallen kennen Vanaf elk willekeurig getal verder tellen

Nadere informatie

Rekenen in groep 1 en 2. Een goede rekenstart

Rekenen in groep 1 en 2. Een goede rekenstart Rekenen in groep 1 en 2 Een goede rekenstart Onderwerpen in deze workshop Een goede rekenstart, rekentijd Betekenisvol reken- en wiskundeonderwijs Rekeninhouden en doelen Beredeneerd aanbod Werken met

Nadere informatie

Optellen van twee getallen onder de 10

Optellen van twee getallen onder de 10 Splitsen tot 0 uit het hoofd 2 Optellen 2 7 6 2 5 3 4 Splitsen tot 20 3 2 8 7 2 6 3 5 4 4 4 3 2 2 9 8 2 7 3 6 4 5 5 4 2 3 0 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 5 2 4 3 3 Bij een aantal iets erbij doen heet optellen. Je

Nadere informatie

Buiten leren rekenen leuk en zinvol!

Buiten leren rekenen leuk en zinvol! Buiten leren rekenen leuk en zinvol! Rekenopdrachten buiten en aansluiting op de rekenmethodes Geschikt voor groep 3/4 van de basisschool Samengesteld door: Lisa van Suntenmaartensdijk In samenwerking

Nadere informatie

Leerlijnen Rekenboog.zml

Leerlijnen Rekenboog.zml Leerlijnen Rekenboog.zml K E R N D O E L 1 De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen Leerlijnen Rekenboog.zml, november 2010 niveau 1 2 3 4 5 6 1.1 ze leren begrippen toepassen voor

Nadere informatie

Gebruikswijzer voor het inschalen en clusteren van leerlingen

Gebruikswijzer voor het inschalen en clusteren van leerlingen Gebruikswijzer voor het inschalen en clusteren van leerlingen Zo maak je niveaugroepjes en groepsplannen met Rekenboog.zml Dit stuk geeft handvatten bij het maken van niveaugroepjes en groepsplannen die

Nadere informatie

2011-2012. Takenoverzicht. Talrijk Groep 8. http://www.correctaleerhulp.nl

2011-2012. Takenoverzicht. Talrijk Groep 8. http://www.correctaleerhulp.nl 2011-2012 Takenoverzicht Talrijk Groep 8 http://www.correctaleerhulp.nl Talrijk 8, dag 1 Talrijk 8, dag 2 Talrijk 8, dag 3 Talrijk 8, dag 4 Talrijk 8, dag 5 Talrijk 8, dag 6 Talrijk 8, dag 7 Talrijk 8,

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd

ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd ORIENTATIE OP TIJD Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Tijdsindeling 1.2. Tijdsbegrippen (zie ook leerlijn mondelinge taal) 2.1. Dagplan 2.2. Kalender en agenda 1. De leerlingen

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Doortellen en terugtellen onder 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert bij bepaalde getallen. Het kind heeft moeite met

Nadere informatie

Curriculum Leerroute 5 Rekenen, getallen en bewerkingen

Curriculum Leerroute 5 Rekenen, getallen en bewerkingen Curriculum Leerroute 5 Rekenen, getallen en bewerkingen Dit curriculum is gebaseerd op de PO Basisleerlijn Rekenen, CED- groep. Leerlingen die niveau 4/5 van de PO Basisleerlijn behalen, kunnen uitstromen

Nadere informatie

Leerjaar 4, 16 jaar. Leerjaar 5, 17 jaar

Leerjaar 4, 16 jaar. Leerjaar 5, 17 jaar ARRANGEMENTKAART LEREN LEREN VSO- AFDELING Versie april 2013 Standaarden bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool VSO Leeftijd 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 7 7 8

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd

ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd ZML SO Leerlijn Oriëntatie op Tijd Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Tijdsindeling 1.2. Tijdsbegrippen (zie ook leerlijn mondelinge taal) 2.1. Dagplan 2.2. Kalender en agenda 1. De leerlingen leren zich oriënteren

Nadere informatie

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2.

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Rekenrijk doelen groep 1 en 2 De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Aantallen kunnen tellen De kinderen kunnen kleine aantallen tellen. De kinderen kunnen eenvoudige

Nadere informatie

ORIENTATIE OP TIJD. Kerndoel 1: De leerlingen leren zich oriënteren op de dagindeling en de tijdsindeling.

ORIENTATIE OP TIJD. Kerndoel 1: De leerlingen leren zich oriënteren op de dagindeling en de tijdsindeling. ORIENTATIE OP TIJD Pedologisch Instituut, CED-Groep Kerndoel 1: De leerlingen leren zich oriënteren op de dagindeling en de tijdsindeling. 1.1. Tijdsindeling 1.2. Tijdsbegrippen (zie ook leerlijn mondelinge

Nadere informatie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Preventie rekenproblemen door effectief rekenonderwijs in de groepen 1-2 28 januari 2015

Preventie rekenproblemen door effectief rekenonderwijs in de groepen 1-2 28 januari 2015 Preventie rekenproblemen door effectief rekenonderwijs in de groepen 1-2 28 januari 2015 Arlette Buter info@rekenadviesbuter.nl 1 Goede rekenstart Beredeneerd aanbod Inhoud Rekenactiviteiten in de (kleine)

Nadere informatie

Takenoverzicht. De wereld in getallen v3 Groep 7. versie

Takenoverzicht. De wereld in getallen v3 Groep 7.  versie Takenoverzicht versie 20120702 De wereld in getallen v3 Groep 7 http://www.correctaleerhulp.nl WiG 7A, taak 1, les 1 WiG 7A, taak 1, les 2 WiG 7A, taak 2 WiG 7A, taak 3, les 1 WiG 7A, taak 3, les 2 WiG

Nadere informatie

Arrangementkaart VSO Schriftelijke taal en lezen 1

Arrangementkaart VSO Schriftelijke taal en lezen 1 ARRANGEMENTKAART Schriftelijke taal en lezen DEFINITIEF VSO- AFDELING versie april 2013 Standaarden bij de arrangementen Koningin Emmaschool VSO Leeftijd 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 10 10 11 11 11 12

Nadere informatie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie Passende Perspectieven Bij Rekenrijk 3 e editie 0 Dit document is de beschrijving van de Passende perspectieven Rekenen leerroutes van de SLO binnen de methode Rekenrijk 3 e editie. De uitwerking betreft

Nadere informatie

leerjaar WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs

leerjaar WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs leerjaar 1 WISo wijsen wiskunde onderwijs leerjaar 1 doelenkatern reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs Voorafgaande toelichting bij doelenkatern, leerjaar 1 leerjaar 1 Beste leerkracht Voor

Nadere informatie

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 1x1= 1 1x2= 2 1x3= 3 1x4= 4 1x5= 5 2x1= 2 2x2= 4 2x3= 6 2x4= 8 2x5=10 3x1= 3 3x2= 6 3x3= 9 3x4=12 3x5=15 4x1= 4 4x2= 8 4x3=12 4x4=16 4x5=20 5x1= 5 5x2=10 5x3=15

Nadere informatie

Buiten leren rekenen leuk en zinvol!

Buiten leren rekenen leuk en zinvol! Buiten leren rekenen leuk en zinvol! Rekenopdrachten buiten en aansluiting op de rekenmethodes Geschikt voor groep 3/4 van de basisschool Samengesteld door: Lisa van Suntenmaartensdijk In samenwerking

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART lezen dagbesteding maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

SPECIMEN. (na)vertellen in chronologische volgorde begrijpend luisteren

SPECIMEN. (na)vertellen in chronologische volgorde begrijpend luisteren Matrix Taal (1) interactief taalgebruik beginnende geletterdheid woordenschat taalbewustzijn taal thema 1 thema 2 thema 3 thema 4 thema 5 thema 6 thema 7 thema 8 eigen aanbod ontwikkelen woordenschat (passief

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iii Groep 3...1 Groep 4...17 Groep 5...35 Groep 6...51 Groep 7...69 Groep

Nadere informatie

A 1 RS+ 1. Rekensprong Plus 1 (c) Van In, lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp

A 1 RS+ 1. Rekensprong Plus 1 (c) Van In, lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp RS+ 1 A 1 2 3 1 MK ruimtelijke oriëntatie: personen 27 G voorwerpen vergelijken naar aantal 53 G natuurlijke getallen interpreteren 2 G tellen tot 6 28 B evenveel maken door bijdoen of wegdoen 54 G vaste

Nadere informatie

Tussendoelen Ontluikende gecijferdheid (inclusief logisch denken vanaf 3;6 jaar)

Tussendoelen Ontluikende gecijferdheid (inclusief logisch denken vanaf 3;6 jaar) Tussendoelen Ontluikende gecijferdheid (inclusief logisch denken vanaf 3;6 jaar) 0 1;6 2 2;6 3 3,6 4 4;6 1. Ontwikkelt een besef van getalsnamen door rijmpjes en versjes. (bijvoorbeeld: een- twee..klaar

Nadere informatie

Tussendoelen ontwikkeling van beginnende gecijferdheid

Tussendoelen ontwikkeling van beginnende gecijferdheid Tussendoelen ontwikkeling van beginnende gecijferdheid 3 4 4;6 5 5;6 6 6,6 7 7;6 Telrij Telrij Telrij Telrij 1. kan de telrij opzeggen vanaf 1 als liedje of versje 1. kan de telrij opzeggen tot tenminste

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6 Aandachtspunten 299 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 De telrij tot en met en boven 100 000. plaatsen van getallen op de getallenlijn. Het kind kan zich geen voorstelling maken van een hoeveelheid.

Nadere informatie

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team Algemeen De kinderen van groep 1-2 en 3 hebben deze week een lentewandeling gemaakt. De narcissen en krokussen lieten zich zien. Het voorjaar gaat beginnen! Vandaag (vrijdag 13 maart) hebben we tijdens

Nadere informatie

Thema 6. Thema 1. Thema 8. Thema 2. Thema 5. Thema 3. Thema 7. Thema 4

Thema 6. Thema 1. Thema 8. Thema 2. Thema 5. Thema 3. Thema 7. Thema 4 Aanbod Inhoudskaart Rekenen-wiskunde jonge kind fase (in acht kleuterthema s) Getallen: doelen eind groep Getalbegrip Telrij telwoorden kennen telrij opzeggen (akoestisch tellen) doortellen en terugtellen

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven.

Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven. 1 Getallen Basisstof getallenstructuur t/m 60 Lesdoelen De kinderen: kunnen tellen/doortellen t/m 60; kunnen de getallen in het 60-veld schrijven; kunnen werken met de begrippen 2 en meer en 2 en minder

Nadere informatie

Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase. Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar

Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase. Leerjaar 3, 15 Jaar. Leerjaar 4, 16 jaar ARRANGEMENTKAART maart 2013 leren leren Dagbesteding VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5

Nadere informatie

Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20.

Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20. Hallo allemaal, Al 5 weken zitten we in groep 4, en wat hebben we al veel geleerd! De eerste tafeltoetsen zijn al gedaan. Heel veel kinderen hadden goed thuis geoefend, super! In de klas besteden we veel

Nadere informatie

Leerjaar 4, 8 jaar. Leerjaar 5, 9 Jaar

Leerjaar 4, 8 jaar. Leerjaar 5, 9 Jaar ARRANGEMENTKAART SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING / SOCIAAL GEDRAG SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 25% 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende 75% 3 3 4 4 5 5 6 6 Minimum 90% 1 2

Nadere informatie

Spiekboekje. Knowledgebridge Onderwijs Hein v.d. Velden

Spiekboekje. Knowledgebridge Onderwijs Hein v.d. Velden Spiekboekje Knowledgebridge Onderwijs Hein v.d. Velden 1 rekenen tot 20 verliefde getallen verliefde getallen zijn samen 10 1+9= 2+8= 3+7= 10 4+6= 5+5= 0+10= 2 getallenlijn 20 + plus 7 + 6= 7 + 3 = 10

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART maart 2013 Sociaal- emotioneel VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) - versie juli Naam leerling. Rekenen Tellen en getalbegrip. Tellen en getalbegrip-stap 1

Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) - versie juli Naam leerling. Rekenen Tellen en getalbegrip. Tellen en getalbegrip-stap 1 Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) - versie juli 2015 Rekenen Tellen en getalbegrip Tellen en getalbegrip-stap 1 Naam leerling Zegt samen met de PM-er en andere kinderen de telrij tot

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 3

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 3 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2, ook op het niveau van groep 3 en HELE GETALLEN kan de telrij opzeggen tot ten minste 100 en kan vanuit elk getal verder tellen en

Nadere informatie

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 6a: Blok 1 - week 1 - buurgetallen - oefenen op de getallenlijn Geld - optellen van geldbedragen - aanvullen tot 10 105 : 5 = 2 x 69 = - van digitaal

Nadere informatie

Leerlijn en tussendoelen rekenen groep 1 en 2 basisonderwijs* 1

Leerlijn en tussendoelen rekenen groep 1 en 2 basisonderwijs* 1 Leerlijn en tussendoelen rekenen groep 1 en 2 basisonderwijs* 1 1. Tellen en getalbegrip 1.1 Kennis van de telrij Telrij opzeggen t/m 5-10 Telrij opzeggen t/m 10 Telrij opzeggen t/m 20 Vanuit verschillende

Nadere informatie

Modellen onderlinge relaties cruciale leermomenten

Modellen onderlinge relaties cruciale leermomenten Modellen onderlinge relaties cruciale leermomenten Totstandkoming Afgelopen maanden zijn interviews gehouden met rekenspecialisten en schoolleiders van de Sterrenscholen in Apeldoorn, Zevenaar en Almere

Nadere informatie

Inhoud kaartenbak groep 8

Inhoud kaartenbak groep 8 Inhoud kaartenbak groep 8 1 Getalbegrip 1.1 Ligging van getallen tussen duizendvouden 1.2 Plaatsen van getallen op de getallenlijn 1.3 Telrij t/m 100 000 1.4 Telrij t/m 100 000 1.5 Getallen splitsen en

Nadere informatie

Curriculum Leerroute 4 Rekenen, meten, tijd en geld

Curriculum Leerroute 4 Rekenen, meten, tijd en geld Curriculum Leerroute 4 Rekenen, meten, tijd en geld Dit curriculum is van 4 t/m 16 jaar gebaseerd op de ZML SO en VSO leerlijn Rekenen met uitstroom dagbesteding, CED- groep 2012. Vanaf 17 jaar is de leerlijn

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 4

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 4 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook op het niveau van groep 4 en HELE GETALLEN kan verder tellen en terugtellen tot ten minste 100 met sprongen van 2, 5 (de

Nadere informatie

Getallen en getalrelaties

Getallen en getalrelaties Leerlijnenoverzicht In de leerlijnenmatrix staat een overzicht van alle leerinhouden, die in groep 3 tot en met 8 aan de orde komen. Per jaargroep zijn er ruim zestig leerdoelen, deze zijn niet één op

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles

Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles Workshop 2: Spelletjes in je rekenles 25 november 2015 14.45 17.00 uur Willeke Beuker Elselien Boekeloo Spelletjes in je taal- en rekenles 7 oktober

Nadere informatie

De vraag is nu: hoe oud is Nina geworden?

De vraag is nu: hoe oud is Nina geworden? Titel Bloembollen Groep / niveau Eind groep 3, begin groep 4 Thematiek Kan in de lente Leerstofaspecten Structureren van grote vaststaande ongeordende hoeveelheden (tot 40) Verkennen van getallen tot 40

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overzicht van activiteiten tijdens kralenlessen 7

Inhoudsopgave. Overzicht van activiteiten tijdens kralenlessen 7 Inhoudsopgave Inleiding 3 - Structuur in modellen - Loslaten van één voor één tellen - Structureren in de kralenlessen - Rol van de leerkracht - Wanneer in te zetten? Overzicht van activiteiten tijdens

Nadere informatie

Wijzigingen leerlijn Rekenen. Wijzigingen in de leerlijn rekenen van 2011 ten opzichte van de leerlijn rekenen uit 2007

Wijzigingen leerlijn Rekenen. Wijzigingen in de leerlijn rekenen van 2011 ten opzichte van de leerlijn rekenen uit 2007 Wijzigingen leerlijn Rekenen Wijzigingen in de leerlijn rekenen van 2011 ten opzichte van de leerlijn rekenen uit 2007 Leerlijn Rekenen SO In dit document staat aangegeven wat de exacte veranderingen zijn

Nadere informatie

Leerlijnen voor groep 3-8

Leerlijnen voor groep 3-8 Leerlijnen voor groep 3-8 Groep 3, eerste half jaar de begrippen meer, minder, evenveel juist toepassen de ontbrekende getallen op de getallenlijn t/m 12 invullen van hoeveelheden t/m 20 groepjes van 5

Nadere informatie

Toelichting bii de leerliinen

Toelichting bii de leerliinen VALWBE Leerl ij nenove rzicht groep 4 1 Leerstofove rzicht deel 4a Toelichting bii de leerliinen Oriëntatie op de getallen tot en met 100 Oriëntatie op de getallen tot en met 100 \ De telrij tot en met

Nadere informatie

Werken met groepsplannen bij kleuters.

Werken met groepsplannen bij kleuters. Werken met groepsplannen bij kleuters. Opbrengstgericht werken Beredeneerd aanbod evaluabe (>-

Nadere informatie

We zitten in groep 3!

We zitten in groep 3! We zitten in groep 3! Juf Ginette Juf Tusa regels afspraken gewoontes Tassen en spulletjes Tassen netjes buiten zetten Spullen + huiswerk in de klas Iets kwijt? Laat het ons weten! Eten en drinken Water

Nadere informatie

1. Hele getallen/ Tellen en getalbegrip. Groep 1 Groep 2 M1 E1 M2 E2. Streefdoelen/ leerlijn Rekenontwikkeling (kleuters)

1. Hele getallen/ Tellen en getalbegrip. Groep 1 Groep 2 M1 E1 M2 E2. Streefdoelen/ leerlijn Rekenontwikkeling (kleuters) 1. Hele getallen/ Tellen en getalbegrip Groep 1 Groep 2 M1 E1 M2 E2 Omgaan met de telrij Getallen - Oriënteren zich op de telrij tot tenminste 10 - Kunnen de getallenrij tot 10 opzeggen, wijzen niet 1

Nadere informatie

Leerlijnen peuters en jonge kind (ZONDER extra doelen) - versie mei Naam leerling. Rekenen Tellen en getalbegrip

Leerlijnen peuters en jonge kind (ZONDER extra doelen) - versie mei Naam leerling. Rekenen Tellen en getalbegrip Leerlijnen peuters en jonge kind (ZONDER extra doelen) - versie mei 2016 Rekenen Tellen en getalbegrip Tellen en getalbegrip-stap 1 Zegt samen met de PM-er en andere kinderen de telrij tot en met 3 op,

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 DOMEIN A: GETALLEN 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Cijfers en getallen 15 1.3. Gebroken getallen 16 1.4. Negatieve getallen 17 1.5. Symbolen en vergelijken van getallen 19 HOOFDSTUK

Nadere informatie