Toets- en onderwijstermen Nederlands Engels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toets- en onderwijstermen Nederlands Engels"

Transcriptie

1 Toets- en onderwijstermen Nederlands Engels A afleider afsluitend examen afsluitende toets alternatief assessor authentieke beoordeling B basisvaardigheden begripsvaliditeit bekwaamheid beoordelaar beoordelaarsbetrouwbaarheid beoordelaarseffecten beoordelen beoordeling beoordeling van onderwijsgevenden beoordelingsschaal betrouwbaarheid C casustoets centraal examen centraal schriftelijk eindexamen certificaat cesuur cijfers (beoordeling) cognitieve vaardigheden communicatieve vaardigheden competentie computergestuurd adaptief toetsen (CAT) computergestuurd toetsen (CBT) constructvaliditeit correctiemodel criteriumgerichte toets D diagnostische toets diploma domeingerichte toets doorstromen distractor, distracter final examination, end-of-course examination final, end-of-course alternative answer, alternative choice, option assessor performance assessment, authentic assessment, alternative assessment basic skills construct validity competence, ability, skill rater rater reliability rater effects (algemeen) assess, rate, judge; (evalueren) evaluate; (cijfers geven) mark, give marks, assign marks, (AE) grade, (AE) give grades, (AE) assign grades (algemeen) assessment; (evaluatie) evaluation; (cijfer) mark, (AE) grade teacher appraisal, teacher evaluation, teacher assessment rating scale reliability diagnostic problem solving national examination, nationwide examination national written examination certificate cut-off score, cut-off point marks, (AE) grades cognitive skills communicative skills, communicative competence competence, skill computerized adaptive ing (CAT) computer-based ing (CBT) construct validity scoring instructions, scoring system criterion-referenced diagnostic certificate, diploma, qualification domain-referenced (binnen school) progress; (naar ander schooltype) transfer

2 E eindcijfer eindexamen eindterm eindtoets Eindtoets Basisonderwijs entreetoets equivaleren evaluatie examen examenbesluit examenprogramma examenregeling, examenreglement examinator examineren F formatieve evaluatie formatieve toets foutenanalyse G gecijferdheid gekwalificeerd genormeerde toets gesloten vraag gespreksvaardigheid gestandaardiseerde toets goed-foutvraag H herexamen herkansing, herkansingstoets I indruksvaliditeit informatievaardigheden ingangsniveau inhaaltoets inhoudsvaliditeit instaptoets intelligentietoets interbeoordelingsovereenstemming invuloefening invulvraag inzichtvraag item (toetsvraag) itemanalyse itembank itemkalibratie itemresponstheorie (IRT) itemscore final mark, (AE) grade final examination, school-leaving examination strand, objective, attainment target, exit qualification, finishing level final, end-of-course end of primary school, primary / (AE) elementary school leavers attainment entrance, entry equate, equating evaluation exam, examination examinations decree, examination statute examination programme, examination syllabus, exam requirements examination rules, examination regulations examiner, examine, administer an examination formative evaluation formative error analysis numeracy qualified norm-referenced closed question, objective item conversation skills standardized true-false item resit resit face validity information skills entry level catch-up content validity entry intelligence inter-rater agreement cloze exercise, cloze, completion exercise completion item comprehension question item item analysis item bank item calibration item response theory (IRT) item score

3 K kandidaat kennisvraag kerndoelen kijk- en luistertoets kindvolgsysteem klasobservatie kort-antwoordvraag kwalificatie kwalificatiestructuur kwaliteitszorg candidate knowledge question attainment targets audiovisual pupil / (AE) student monitoring system classroom observation short-answer question qualification qualification structure, qualification system quality assurance L landelijk examen national examination lang-antwoordvraag essay question, essay-type question leerdoelgericht toetsen criterion-referenced ing leerdoelgerichte evaluatie criterion-referenced evaluation leerdoelgerichte toets criterion-referenced leerling pupil (primary education), student (secondary education), (AE) student leerlingprestaties pupil / (AE) student achievement levels, pupil / (AE) student performance leerlingvolgsysteem pupil / (AE) student monitoring system leerplan curriculum leerplanevaluatie curriculum evaluation leerprestaties achievement, performance, educational achievement, educational performance, educational attainment, achievement levels, performance levels leerprestatie achievement leerresultaten achievement, performance, educational achievement, educational performance, educational attainment, achievement levels, performance levels, learning outcomes, (gewenste leerresultaten) desirable learning outcomes leerstofbeheersing subject matter mastery leerstoornis learning disability leesprestaties reading performance leesvaardigheid reading proficiency, reading skills luistertoets, luistervaardigheidstoets listening comprehension luistervaardigheid listening skills, listening proficiency M meerkeuzetoets meerkeuzevraag methodegebonden toets mondeling examen mondelinge overhoring, mondelinge toets motorische vaardigheden multiplechoicevraag N natoets normeren multiple-choice multiple-choice item curriculum-embedded, textbook-related oral examination oral motor skills multiple-choice item post- (bepalen van regels volgens welke toetsscores in cijfers worden omgezet) convert scores to marks; (ijken) standardize, standardise, norm,

4 normering normgerichte toets normgroep normhandhaving O objectieve toets observatieschaal oefenen oefening omzettingstabel onderwijsdoelen onderwijsmethode onderwijsniveau, onderwijspeil onderwijsprestaties onderwijsprogramma onderwijsresultaten open vraag opgave overhoring P p-waarde parallelle toets pedagogische bekwaamheid peilingsonderzoek percentiel percentielscore periodieke peiling peutervolgsysteem portfolio portfoliobeoordeling praktijkexamen praktijkopdracht praktijktoets praktijktoetsing (authentieke toetsing) praktische vaardigheden predictieve validiteit presteren preen productieve vaardigheden proefwerk proeve van bekwaamheid propedeutisch examen psychologisch onderzoek psychometrie psychometrische analyse R rapport (schoolrapport) Rasch-model receptieve vaardigheden rekenen (het) calibrate marking, (AE) grading, mark / (AE) grading system norm-referenced toets reference group, norm group maintaining standards observation scale Practise (opdracht) exercise; (het oefenen) practice conversion table educational objectives, teaching objectives teaching method (opleidingsniveau) level of education, education level; (prestatieniveau) level of achievement, achievement level zie leerprestaties curriculum educational outcomes, pupil / (AE) student performance open-ended question (opdracht) task, assignment; (vraag) question, question, item item difficulty index parallel, alternative, equivalent competency to teach, teaching competence survey, assessment of educational progress percentile percentile rank periodic survey pre-schooler monitoring system portfolio portfolio assessment practical examination practical task, hands-on assignment (applied) performance performance assessment practical skills predictive validity achieve, perform pre productive skills aptitude, skill first-year examination, propaedeutic examination psychological psychometrics zie toets- en itemanalyse school report, report card Rasch model receptive skills Arithmetic

5 rekenvaardigheid numeracy, numerical skills, numeracy skills remediëring remediation repetitie (proefwerk) respons response resultaten (van onderwijs) educational outcomes, pupil / (AE) student performance; (van onderzoek) research results, research findings; (van toets) scores S samengestelde vraag schoolexamen, schoolonderzoek schoolkeuzetoets schoolkwaliteit schoolprestaties schooluitval schoolvorderingentoets schriftelijk examen schriftelijke overhoring, schriftelijke toets schriftelijke vaardigheid, schrijfvaardigheid scoren scoringsvoorschrift selectie aan de poort slaag-zakgrens slaagcijfer slagen sociale competentie spellingvaardigheid spreekvaardigheid spreken en luisteren staatsexamen standaarddeviatie standaardscore steekproef stelvaardigheid studentenvolgsysteem studievaardigheden summatieve toets T taalachterstand taalvaardigheid talenkennis technische leesvaardigheid tentamen angst toelatingsexamen toets toets- en itemanalyse toetsafname toetsconstructie toetsen op maat toetsing complex question school-based examination, school exam, school examination school interest and aptitude school quality (van school) school performance; (van leerlingen) zie leerprestaties zie uitval achievement, attainment written examination written writing skills, writing performance, writing proficiency score scoring rules selection at the point of intake, pre-entry selection zie cesuur succes rate, pass rate pass social competence spelling skills speech skills, oral fluency oracy state examination standard deviation standard score sample composition skills student monitoring system study skills summative language delay, language retardation language skills, language proficiency language competence, language skills decoding skills interim examination; (afsluitend tentamen) endof-course examination anxiety entrance exam, entrance examination and item analysis administration construction tailored ing ing, assessment, educational measurement

6 toetsmatrijs toetsontwikkeling toetsprestaties toetsresultaat toetsscore toetsservicesysteem tussendoelen tussentijds toetsen (het) U uitval V vaardigheid validiteit volgsysteem voorspellende toets voortgangsevaluatie voortoets vorderingen vraagsoort vraagvorm W waar-onwaarvraag woordenschatkennis Z zakken zakpercentage zelfcontroletoets zelfevaluatie (van onderwijsinstelling) zelfstudievaardigheden zij-instromer (leerkracht, docent) matrix, content specification, blueprint construction, development scores result(s) score item banking system intermediate targets interim ing dropout, dropout rate(s), early school leaving rate(s), numbers of pupils / (AE) students leaving school without qualifications ability, skill, competence validity monitoring system predictive progress evaluation, formative evaluation pre-, preliminary (van leerling/student) progress, level of educational attainment item type, question type item format, response type true-false item vocabulary knowledge fail failure rate self-check self-evaluation, internal evaluation, school-based review independent study skills unqualified teacher Bron Het overzicht van toets- en onderwijstermen is samengesteld met behulp van: - Toetstechnische Begrippenlijst van Cito - Notebook : Nederlandse en Vlaamse onderwijstermen in het Engels / Kees Broekhof met medewerking van Teresa Morris en Luc Stoops. Utrecht : Sardes, 1999

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Een andere kijk op toetsen

Een andere kijk op toetsen Een andere kijk op toetsen Frans J.G. Janssens Universiteit Twente en Inspectie van het Onderwijs 1 Inleiding De Kwaliteitsagenda PO richt zich in het bijzonder op de verbetering van de reken- en taalprestaties

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Seminar Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem?

Seminar Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem? Seminar Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem? September 2011 Elf leveranciers beschrijven de functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, infrastructuur en architectuur, financiële aspecten en toekomstvastheid

Nadere informatie

DE DOCENT CENTRAAL: PROFESSIONELE ONTWIKKELING EN DE INTERNATIONALE ONDERWIJSOMGEVING

DE DOCENT CENTRAAL: PROFESSIONELE ONTWIKKELING EN DE INTERNATIONALE ONDERWIJSOMGEVING DE DOCENT CENTRAAL: PROFESSIONELE ONTWIKKELING EN DE INTERNATIONALE ONDERWIJSOMGEVING INTERNATIONALISERING EN PROF. ONTWIKKELING Internationalisering betekent investeren in professionele ontwikkeling van

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Track 8. Technology-Enhanced Science, Technology, Engineering and Math Education

Track 8. Technology-Enhanced Science, Technology, Engineering and Math Education ICALT 6-9 juli 2015 verslag Heino Logtenberg, programmamanager ICT&O Saxion ICALT is een congres waar altijd iets te vinden is, in welke hoek je ook werkt met ICT in het onderwijs, je zult er altijd iets

Nadere informatie

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3 Study Guide Bachelor s programme in International Business & Management Studies 2013-2014 Version 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, September 2013 Contents 1 Foreword 5 2 Organization of the

Nadere informatie

Course and Assessment Regulations 2014-2015. MASTER s Programs of the School of Humanities

Course and Assessment Regulations 2014-2015. MASTER s Programs of the School of Humanities MASTER s Programs of the School of Humanities TALE OF CONTENTS PART 1 - GENERAL... 3 Section 1 General Terms... 3 Article 1.1 Applicability of the regulations... 3 Article 1.2 Definitions... 4 Article

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

Using eduscrum to introduce project-like features in Dutch secondary Computer Science Education. Author Note

Using eduscrum to introduce project-like features in Dutch secondary Computer Science Education. Author Note Using eduscrum in secondary Computer Science education 1 Using eduscrum to introduce project-like features in Dutch secondary Computer Science Education. Tim de Jager Project supervisor: Dr. E.R. Savelsbergh

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

Inzet van Assessment: Waarom, wat, hoe, wanneer en door wie?

Inzet van Assessment: Waarom, wat, hoe, wanneer en door wie? Inzet van Assessment: Waarom, wat, hoe, wanneer en door wie? Document Identificatie U-nummer Status Soort document Auteur(s) Concept YIV, JDA, LRU Datum afdruk 10 mei 2001 Opgeslagen Goedkeuring Acroniem

Nadere informatie

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Study Guide Faculty of Spatial Sciences Adres: / Visiting Adress: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen / Faculty of Spatial Sciences Landleven 1 9747 AD Groningen Postadres: / Postal Adress: Postbus 800

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Koningsstraat 336. 1030 Brussel

Koningsstraat 336. 1030 Brussel DEPARTEMENT TOEGEPASTE TAALKUNDE Koningsstraat 336 1030 Brussel The use of the European Language Portfolio in a Belgian (inter)national business context Promotor: Lysbeth Jans Meesterproef voorgedragen

Nadere informatie

Progressing towards Quality Education for All

Progressing towards Quality Education for All Progressing towards Quality Education for All version March 2014, by Els Salembier Summary Content Summary 1 Introduction 2 Why focus on quality 3 Motivation 4 Logical frame 5 Focus point: audit travel

Nadere informatie

Learning Analytics, formatieve toetsing & leerdisposities

Learning Analytics, formatieve toetsing & leerdisposities SURF stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Learning Analytics, formatieve toetsing & leerdisposities Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Maastricht University

Nadere informatie

TIP 12: TAALTOETSEN ONTWIKKELEN: MEERKEUZEVRAGEN

TIP 12: TAALTOETSEN ONTWIKKELEN: MEERKEUZEVRAGEN TOETSTIP 12 juli 2013 Bepaling wat en waarom je wilt meten Toetsopzet Materiaal Betrouwbaarheid Beoordeling Interpretatie resultaten TIP 12: TAALTOETSEN ONTWIKKELEN: MEERKEUZEVRAGEN Betrouwbare toetsvragen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012

Inhoudsopgave. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Communicatiewetenschap (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatiewetenschap - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Communicatiewetenschap,

Nadere informatie

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011 Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit CELSTEC annual report 2011 CELSTEC Annual report The Open University develops and provides open higher distance education. There is a special

Nadere informatie

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 - 1 - 2010, november SHL Nederland BV SHL Belgie BV Koningin Wilhelminalaan 3 Vorstlaan 165 P.O. Box 1047 1160 Oudergem

Nadere informatie

Centre for Learning Sciences & Technologies Open University. CELSTEC annual report 2012

Centre for Learning Sciences & Technologies Open University. CELSTEC annual report 2012 Centre for Learning Sciences & Technologies Open University CELSTEC annual report 2012 CELSTEC Annual report The Open University develops and provides open higher distance education. There is a special

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Appendix Coursedescriptions. Master Project Management

Appendix Coursedescriptions. Master Project Management Appendix Coursedescriptions Master Project Management 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Advanced Topics in Project Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MMPM-ATPM-14

Nadere informatie