Kalibratiegids. Vertrouwen door herleidbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kalibratiegids. Vertrouwen door herleidbaarheid"

Transcriptie

1 De Gulden Snede. Al sinds de oudheid buigen wiskundigen, architecten, kunstenaars en componisten zich over dit fenomeen. En zelfs in de natuur vinden we de gulden snede terug. Een bijzondere maat met bijzondere toepassingen. VSL, The Art of Measurement Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid VSL Thijsseweg JA Delft Postbus AR Delft T F E I

2 Beyond all doubt Vertrouwen door herleidbaarheid Deze gids biedt een overzicht van de kalibraties die u bij VSL kunt laten uitvoeren. Uw keuze voor VSL betekent een keuze voor kalibraties op het hoogste niveau met de hoogste zekerheid. VSL maakt meetresultaten van bedrijven, laboratoria, en instel lingen direct herleidbaar naar internationale standaarden. VSL beheert en ontwikkelt in opdracht van de Nederlandse overheid dé nationale meetstandaarden en levert een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in bedrijfsleven en samenleving. Bij meten is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in de uitkomst. Immers, de kwaliteit van de meting die u verricht, hangt nauw samen met de kwaliteit van het product of dienst dat u levert. Het is belangrijk dat u uw meetwaarde kunt vergelijken met die van een ander, of uw waarde van nu met die van vorig jaar. Het tijdig en juist kalibreren van uw meetapparatuur is daarvoor essentieel. Naast kalibraties kunt u ook voor referentiematerialen op het gebied van gasanalyse, viscositeit en minerale olie terecht bij VSL. Internationale herleidbaarheid Door een kalibratie bij VSL wordt uw meetapparatuur herleidbaar gemaakt naar een primaire meetstandaard. VSL is het nationale metrologisch instituut van Nederland en beheert en ontwikkelt de nationale standaarden. Door uw apparatuur bij VSL te laten kalibreren maakt u de weg tussen de primaire standaard en uw apparatuur zo kort mogelijk, dit zorgt voor een lagere meet onzekerheid. VSL zit in het hart van de internationale metrologische infra structuur. Onze certificaten worden breed erkend via het CIPM Mutual Recognition Agreement (MRA). Service en planning Na enige tijd is herkalibratie van uw apparatuur noodzakelijk. Wij begeleiden uw organisatie in het vaststellen van de relevante herkalibratietermijn en zorgen vervolgens voor tijdige herkalibratie. Dankzij een zorgvuldige planning beperken wij het verlies van kostbare tijd. Meer informatie Op leest u meer over onze ISO accreditatiescope en op vindt u alles over onze calibration & measurement capabilities (CMC). 3 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

3 1 Chemie De klanten van VSL willen hun kwaliteitssysteem onderbouwen. Onze Primaire Referentie Gasmengsels maken dit mogelijk. De Primaire Referentie Gasmengsels van VSL worden wereldwijd gebruikt om gas samenstellingsmetingen herleidbaar en vergelijkbaar te maken. Deze inter nationaal geaccepteerde mengsels worden toegepast bij zowel industriële analyses als milieuanalyses in een breed toepassingsgebied. Toepassingen zijn er van vluchtige organische verbindingen tot aardgas. Naast het leveren van gasmengsels is VSL sterk in het kalibreren van gasmonitoren en het analyseren van gasmengsels van derden. De gasmengsels worden via gravimetrische methodes aangemaakt (ISO 6142) en gevalideerd door vergelijking met standaard gasmengsels. Gasmengsels van derden worden geanalyseerd en eveneens vergeleken met deze standaard gasmengsels. Voor de vergelijking wordt de methode die beschreven is in ISO 6143 gebruikt. VSL rapporteert voor gasmonitoren de lineariteit over het gewenste meetbereik. De meeste leveranciers van speciale gassen gebruiken de Primaire Referentie Gasmengsels van VSL om hun kwaliteitssysteem te onderbouwen en hun klanten te voorzien van internationale herleidbaarheid. Zo worden in een gasmeetstation bijvoorbeeld de calorische waarde en daarmee de prijs van aardgas bepaald met een naar VSL herleidbaar gekalibreerde gaschromatograaf. 4 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 5

4 2 Licht Naast conventionele kalibraties van lichtbronnen, lichtmeetsystemen en optische materialen leveren wij ook een uitgebreid aanbod van diensten voor LED-gebaseerde producten. VSL levert op het gebied van lichtmetingen herleidbaarheid via kalibratie en referentiestandaarden. Naast conventionele kalibraties van lichtbronnen, lichtmeetsystemen en optische materialen leveren wij ook een uitgebreid aanbod van diensten gericht voor LED gebaseerde producten. Hierbij ligt de focus meestal op de karakterisatie van nieuwe LED-systemen. Onze diensten geven zekerheid aan klanten waardoor zij de kwaliteit van hun producten of diensten kunnen borgen. Voor alle lichtmetingen geldt dat de metrologische oorsprong terugvalt op een cryogene radiometer waarmee detectoren worden gekalibreerd in termen van spectrale responsiviteit. Met deze detectoren realiseert VSL de nationale standaard die internationaal erkend is voor vrijwel alle denkbare lichteenheden. De detectoren worden vervolgens ingezet om lichtbronnen, optische materialen of lichtmeetsystemen te kalibreren over een breed spectraal gebied. De diensten van VSL zijn van belang voor een breed scala van toepassingsgebieden. Specifieke toepassingsgebieden zijn onder andere openbare verlichting, interieurverlichting, maritieme en obstructieverlichting, operatiekamerverlichting, bio- en farmaceutisch onderzoek. Wij leveren onze diensten aan fabrikanten van lichtbronnen en meetsystemen, overheden, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. 6 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 7 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

5 3 Elektriciteit Door kalibraties van meetapparatuur stelt VSL zijn klanten in staat de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun producten en dienstverlening aan te tonen. Vaak wordt elektriciteit als medium gebruikt om informatie of energie van de ene plek naar de andere te vervoeren. Hierbij zijn nauwkeurige elektrische metingen onmisbaar. VSL levert de basis van al deze metingen met meetfaciliteiten voor een groot aantal grootheden (spanning, weerstand, stroom, vermogen) over een breed frequentiegebied en meetbereik. Door kalibraties van meetapparatuur stelt VSL zijn klanten in staat de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun producten en dienstverlening aan te tonen. Het metrologische startpunt van alle elektrische metingen zijn de primaire standaarden voor spanning en weerstand die gebaseerd zijn op intrinsiek stabiele en nauwkeurige kwantumeffecten. Met behulp van speciale schalingsen conversieapparatuur worden alle andere elektrische grootheden van deze kwantumstandaarden afgeleid. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een meetbereik dat reikt van nano- tot kilovolts en een frequentiebereik dat loopt van DC tot 50 GHz. Of het nu gaat om afrekening ( billing ) van elektrische energie tussen afnemer en leverancier of om de onderbouwing van specificaties van nieuw ontwikkelde meetapparatuur, dankzij de dienstverlening van VSL is de kwaliteit van de meetwaarden geborgd. VSL levert diensten aan een breed scala van bedrijven en instituten, zoals geaccrediteerde meet- en testlaboratoria, fabrikanten van meetapparatuur, energiemaatschappijen, universiteiten en defensielaboratoria. 8 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 9 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

6 4 Lengte en geometrie VSL heeft een compleet aanbod van faciliteiten op het gebied van dimensionale meettechniek: lengte, diameter, vorm of hoek, van meer dan een meter tot op nanometerniveau, in 1D, 2D of 3D. VSL heeft een compleet aanbod van faciliteiten op het gebied van dimensionale meettechniek: lengte, diameter, vorm of hoek, van meer dan een meter tot op nanometerniveau, in 1D, 2D of 3D. Hiermee kan VSL met hoge nauwkeurigheid uw product of prototype opmeten, maar ook uw meetinstrumenten of standaarden kalibreren. Zowel in onze hoogwaardige meetlaboratoria als bij u op locatie. Al onze metingen zijn herleidbaar naar de meter, het 1/ e deel van de afstand die licht in een seconde aflegt in vacuüm. De Nederlandse meter is een speciale jodium gestabiliseerde HeNe laser. In de praktijk wordt een gemeten afstand direct of indirect vergeleken met de golflengte van een laser interferometer waarvan de frequentie is vergeleken met die van de standaardlaser. Overal waar de maatvoering van een product belangrijk is, moet goed en betrouwbaar worden gemeten. Meetkamers in productiebedrijven gebruiken VSL om hun meetstandaarden en instrumenten te laten kalibreren. Betrouwbare metingen vormen een wezenlijk onderdeel van de in- en uitgaande kwaliteitscontrole. Producenten van lengtemeetapparatuur kunnen hun producten door VSL van een internationaal erkend certificaat laten voorzien. Voor bedrijven in de fijnmechanische industrie kan VSL productmetingen uitvoeren met de hoogst haalbare nauwkeurigheid. 10 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 11 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

7 5 Ioniserende straling en radio activiteit VSL biedt op het gebied van ioniserende straling en radioactiviteit een breed dienstverleningspakket. Zoals kalibratie van dosimetrie-apparatuur, stralingsniveau- en contaminatiemonitoren en putionisatie kamers. VSL biedt op het gebied van ioniserende straling en radioactiviteit een breed dienstverleningspakket. Zoals kalibratie van dosimetrie-apparatuur, stralingsniveau- en contaminatiemonitoren en putionisatiekamers. Daarnaast levert VSL kalibraties en dosimetrie-audits van stralingsbundels op locatie. VSL speelt voortdurend in op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en industrie. Juist hierdoor kunnen klanten de kwaliteit van hun dienstverlening waarborgen. Voor de levering van herleidbaarheid beschikt VSL over een groot aantal nationale en afgeleide standaarden. Met betrekking tot dosimetrie zijn dit standaarden voor geabsorbeerde dosis in water en kerma in lucht in hoogen middenenergetische fotonenstraling. Kalibraties vinden plaats in bundels gammastraling van cobalt-60 en cesium-137 en in bundels röntgenstraling met buisspanning tussen 10 kv en 320 kv. Daarnaast beschikt VSL voor activiteitsmetingen over diverse standaarden waarbij kalibraties worden uitgevoerd met behulp van radioactieve bronnen. VSL levert herleidbaarheid voor radiotherapie (teletherapie en brachytherapie), radiobiologie, nucleaire geneeskunde, medische diagnostiek, mammografie en stralingsbeschermingdoeleinden. Klanten zijn onder meer ziekenhuizen, radiotherapie-instituten, overheden, erkende dosimetriediensten, kerncentrales en fabrikanten van bestralings- en diagnostische apparatuur. 12 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 13 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

8 6 Tijd en frequentie VSL levert de meest nauwkeurige kalibraties op het gebied van tijd en frequentie. VSL levert de meest nauwkeurige kalibraties op het gebied van tijd en frequentie. Dit kan omdat VSL verantwoordelijk is voor de nationale tijd. Daarnaast biedt VSL het Time Service Bulletin, tijdsynchronisatiediensten voor computers via internet (ntp.vsl.nl) en een telefoondienst ( ). Deze diensten zorgen voor zekerheid en borging van kwaliteit binnen een breed scala van toepassingen. Met vier atoomklokken realiseert VSL de nationale standaard voor de tijd. Deze is opgenomen in een wereldwijd netwerk waarmee gezamenlijk de internationale tijdschaal (UTC) en de tijdsduur van de seconde worden bepaald. VSL maakt gebruik van frequentiedelers en -vermenigvuldigers waardoor een uitgebreid frequentiegebied wordt gerealiseerd. Tijd en frequentie zijn grootheden die veelvuldig gebruikt worden in het dage lijkse leven. Ze worden toegepast in allerlei industriële processen, databeveiligingssystemen, telecommunicatie, astronomie, geodesie, navigatie, medisch onderzoek, maar ook voor vrijetijdsbesteding zoals bij sportevenementen. Klanten komen dan ook uit een breed toepassingsveld zoals fabrikanten en leveranciers van frequentie- en tijdmeetinstrumenten, onderzoeksinstellingen, defensie, telecom- en internetaanbieders en banken. 14 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 15 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

9 7 Stroming VSL beschikt over een aantal faciliteiten waarmee kalibraties worden uitgevoerd over een groot debietbereik. VSL kan vrijwel alle type stromingsmeters uit de industriële praktijk kalibreren. VSL kalibreert stromingsmeters voor gas en vloeistof. Bovendien kunnen ook meters die de luchtsnelheid vaststellen, worden gekalibreerd. VSL beschikt over een aantal faciliteiten waarmee kalibraties worden uitgevoerd over een groot debietbereik. VSL kan vrijwel alle type stromingsmeters uit de industriële praktijk kalibreren. Daarnaast kunnen nieuwe meters worden getest op hun specificatie. VSL biedt de laagst mogelijke onzekerheid op het gebied van volume en debiet, hierdoor is een nauwkeurige afrekening van geleverde olie of gas mogelijk. VSL realiseert de Nederlandse primaire kubieke meter gas per seconde op basis van de grootheden massa en tijd. De standaarden in de gas- en vloeistoflaboratoria van VSL worden regelmatig vergeleken met de standaarden van andere metrologische instituten, waardoor internationale erkenning is gegarandeerd. Tijdens een kalibratie in het laboratorium wordt een meter in serie geplaatst met een referentiemeter en worden de meetfout en -onzekerheid vastgesteld. Stromingsmeters worden voornamelijk toegepast in de olie- en gasindustrie. Voor de afrekening ( billing ) van de hoeveelheid geproduceerde gas of olie worden gas- en vloeistofdebietmeters ingezet. Andere industrieën die groot belang hechten aan kalibraties zijn de procesindustrie, chemische industrie en energiecentrales. Tenslotte kalibreert VSL veel stromingsmeters voor apparaatleveranciers, nutsbedrijven en gastransport- en distributiebedrijven. 16 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 17 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

10 8 Temperatuur en vocht Een onjuiste temperatuur of vochtigheid kan een negatieve invloed hebben op diverse processen. VSL maakt het voor klanten mogelijk om deze invloeden te minimaliseren. VSL biedt kalibraties op het gebied van temperatuur en luchtvochtigheid. Een onjuiste temperatuur of vochtigheid kan een negatieve invloed hebben op diverse processen. VSL maakt het voor klanten mogelijk om deze invloeden te minimaliseren. Naast het leveren van kalibraties voert VSL ook speciale meetopdrachten uit, zoals het karakteriseren van (geavanceerde) meetsystemen. VSL realiseert de volledige internationale temperatuurschaal (ITS-90) van -269 C tot C met behulp van standaarden gebaseerd op de faseovergang van zeer zuivere materialen. Thermometers worden bij VSL direct tegen de ITS-90 standaarden of tegen hiervan afgeleide standaarden gekalibreerd. VSL kalibreert vochtigheidssensoren in een klimaatkast met daarin een primair gekalibreerde dauwpuntsmeter en temperatuursensoren. De dauwpuntsmeter is direct herleidbaar naar de primaire dauwpuntsgenerator van VSL. De klanten van VSL hebben vaak een direct of indirect belang bij stabiele processen waar temperatuur en vocht een belangrijke rol in spelen. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden binnen de petrochemische industrie, energieproductie, gezondheidszorg en milieu. Daarnaast levert VSL zijn diensten aan fabrikanten van sensoren en kalibratielaboratoria. 18 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 19 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

11 9 Massa VSL levert op het gebied van massametingen herleidbaarheid én de hoogste nauwkeurigheid in Nederland. VSL levert op het gebied van massametingen herleidbaarheid én de hoogste nauwkeurigheid in Nederland. Nauwkeurig wegen is in veel gevallen essentieel als het gaat om veiligheid, gezondheid of kosten. VSL kalibreert en justeert massastukken van klasse M1 tot en met klasse E1 waarbij de conventionele massa, de ware massa en de newtonische massa kunnen worden vastgesteld. Voor het kalibreren van massastukken van klanten gebruikt VSL hoge klasse massastandaarden die rechtstreeks zijn afgeleid van de Nederlandse kilogram, die op zijn beurt herleidbaar is naar de internationale kilogram in Parijs. Deze korte herleidbaarheidsketen en het gebruik van weegrobots garanderen een zeer lage meetonzekerheid. Massametingen spelen een belangrijke rol in de handel, industrie, analytische laboratoria en procescontrole. Zo worden massastandaarden gebruikt om weegwerktuigen te controleren en eventueel te justeren of ze worden in RvA geaccrediteerde instellingen gebruikt om de massa van andere massastukken te bepalen. 20 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 21 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

12 10 Viscositeit VSL levert gecertificeerde referentiematerialen met een vaste kinematische of dynamische viscositeit voor verschillende temperaturen. VSL levert gecertificeerde referentiematerialen met een vaste kinematische of dynamische viscositeit voor verschillende temperaturen. Daarnaast is het mogelijk de viscositeit en dichtheid van vloeistofmonsters te laten kalibreren of de constante van viscosimeters te laten bepalen. VSL is de enige instelling met een ISO RvA-accreditatie voor viscositeit binnen Nederland. De basis voor alle viscositeitsmetingen is de internationaal vastgestelde viscositeit van dubbelgedistilleerd water. Met dit water en steeds visceuzere vloeistoffen leidt VSL de constanten van zijn Ostwald viscosimeters af, die op hun beurt weer gebruikt worden om de viscositeit van onbekende vloeistoffen en referentiematerialen te bepalen. Al deze metingen vinden plaats in een thermostaatbad dat op verschillende temperaturen kan worden ingesteld. Viscositeit is belangrijk in de voedsel-, verf-, automobiel-, farmaceutische, cosmetische en chemische industrie en wordt daar veelvuldig toegepast voor kwaliteits- en procescontrole. Zo worden referentiematerialen gebruikt om viscosimeters te kalibreren waarmee monsters kunnen worden onderzocht of een trendanalyse kan worden uitgevoerd. 22 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 23 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

13 11 Druk VSL kalibreert en justeert drukmeetapparatuur en drukbalansen met een lage meetonzekerheid. VSL kalibreert en justeert drukmeetapparatuur en drukbalansen met een lage meetonzekerheid. Zowel absolute als relatieve drukmetingen zijn mogelijk. In veel processen speelt druk een belangrijke rol in verband met kwaliteit of veiligheid. Zeker nu steeds meer processen geautomatiseerd worden, is het van groot belang dat de drukmeting nauwkeurig en betrouwbaar verloopt. Drukmetingen worden uitgevoerd door middel van crossfloat met drukbalansen. Deze zijn direct herleidbaar naar de Nederlandse standaarden voor massa, lengte en tijd. Bij de kalibratie wordt gecorrigeerd voor diverse effecten die van invloed zijn op de meting zoals temperatuur en gravitatie. Binnen onder andere de procesindustrie, gezondheidszorg, olie- en gasindustrie, analytische en chemische laboratoria worden herleidbare drukmetingen veelvuldig toegepast. VSL levert zijn diensten aan partijen die binnen deze toepassingsgebieden actief zijn. Daarnaast levert VSL zijn diensten aan geaccrediteerde instellingen die drukbalansen gebruiken voor de kalibratie van drukmeters. 24 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid 25 Kalibratiegids Vertrouwen door herleidbaarheid

14 Index 1 Chemie 4 2 Licht 6 3 Elektriciteit 8 4 Lengte en geometrie 10 5 Ioniserende straling en radioactiviteit 12 6 Tijd en frequentie 14 7 Stroming 16 8 Temperatuur en vocht 18 9 Massa Viscositeit Druk 24 Colofon Uitgave: VSL, Delft Concept, ontwerp en tekst: Smidswater, Den Haag Fotografie: Aksento, Breda Druk: Lecturis, Eindhoven

Introductie VSL Meten aan verlichting. Dutch Metrology Institute Oktober 2017 Kees-Peter Geluk

Introductie VSL Meten aan verlichting. Dutch Metrology Institute Oktober 2017 Kees-Peter Geluk Introductie VSL Meten aan verlichting Dutch Metrology Institute Oktober 2017 Kees-Peter Geluk Inhoudsopgave VSL algemeen VSL optica Meten aan verlichting 2-11-2017 2 VSL Algemeen VSL is een privaat bedrijf

Nadere informatie

- Goed meten: herleidbaarheid

- Goed meten: herleidbaarheid Echte lumens Herleidbare metrologie als basis voor betrouwbare LED metingen Marijn van Veghel VSL Themadag Optica 18 oktober 2012 Inhoud - Goed meten: herleidbaarheid - LED metrologie - EMRP project Metrology

Nadere informatie

Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD. Kalibratie. Betouwbaarheid. Zekerheid. Ervaring

Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD. Kalibratie. Betouwbaarheid. Zekerheid. Ervaring Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD Kalibratie Zekerheid Betouwbaarheid Ervaring Waarom kalibreren? Kalibreren, kwalificeren en valideren levert een grote bijdrage tot de verhoging

Nadere informatie

Service. 6/2013 page : 1

Service. 6/2013 page : 1 6/2013 page : 1 Tradinco Service Index Wat doen wij? RvA geaccrediteerd Kalibratie Laboratorium AutoCal kalibratie software Herleidbaarheid Toegevoegde waarde! Kosten reductie! 6/2013 page : 2 Wat doen

Nadere informatie

THE CALIBRATION COMPANY ERVAAR DE WAARDE VAN SERVICE

THE CALIBRATION COMPANY ERVAAR DE WAARDE VAN SERVICE THE CALIBRATION COMPANY ERVAAR DE WAARDE VAN SERVICE 09/2016 page : 1 Wat doen wij? Er is een groeiende behoefte aan nauwkeurige en kwalitatief hoogwaardige meetinstrumenten. Onder invloed van kwaliteitsprocedures

Nadere informatie

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN BELAC 2-003 Rev 1-2014 BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Nederlands Meetinstituut. Goedgekeurd. Door NMi Keuringen & Kalibraties. NMi Certin B.V.

Nederlands Meetinstituut. Goedgekeurd. Door NMi Keuringen & Kalibraties. NMi Certin B.V. Nederlands Meetinstituut Goedgekeurd Door NMi Keuringen & Kalibraties NMi Certin B.V. Goedgekeurd door NMi Keuringen & Kalibraties NMi Certin B.V. heeft wereldwijde bekendheid als een betrouwbaar en deskundig

Nadere informatie

Service catalogus. Service en kalibratie dienst

Service catalogus. Service en kalibratie dienst Service catalogus Service en kalibratie dienst 02 Inhoud 03 Inhoudsopgave 03 Inhoud 04 Service, wat kunt u verwachten? 05 Wat is Metracare Plus? 07 Kalibreren en justeren 08 gmconline - uw vraagbaak 09

Nadere informatie

Samenvatting Validatie meetmethodieken biogas

Samenvatting Validatie meetmethodieken biogas Samenvatting Validatie meetmethodieken biogas Onderzoek uitgevoerd door DNV Kema De SDE+ -regeling staat open voor biogasinstallaties die onderdeel uitmaken van een groengashub. Kenmerkend voor zo n hub

Nadere informatie

Measurement & Control Technology

Measurement & Control Technology Measurement & Control Technology voor proces en laboratorium analyse s Materiaaleigenschappen s Kleurmeting s Stralingstechnologie s Vochtmeting (NIR-microgolf-RF) s Refractometers M.C. TEC M.C. TEC is

Nadere informatie

Alles in één hand. Keuringen & kalibraties

Alles in één hand. Keuringen & kalibraties Alles in één hand Keuringen & kalibraties Klaar terwijl u wacht Als onafhankelijk meetinstituut heeft NMi jarenlange ervaring op het gebied van testen, certificeren, keuren en kalibreren. Daardoor is NMi

Nadere informatie

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria Isala Auteur Henri Robben Datum 29-03-2016 Waar gaan we het over hebben - Algemeen - Voorbereiding - Hoofdstuk 4 - Ethisch gedrag - Eindverantwoordelijke van

Nadere informatie

Meten is Weten. 1 Inhoud... 1

Meten is Weten. 1 Inhoud... 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Meten is weten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.2 Debieten... 2 2.2.1 Elektromagnetische debietmeters... 4 2.2.2 Coriolis... 4 2.2.3 Vortex... 4 2.2.4 Ultrasoon... 4 2.2.5 Thermische

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2009/TNO Beheer - Holland Metrology I. MELDING

Nadere informatie

1. Introductie. Testo SE & Co. KGaA,Webinar coldchain calibration, 1000mw-oa, , vertrouwelijkheid 1

1. Introductie. Testo SE & Co. KGaA,Webinar coldchain calibration, 1000mw-oa, , vertrouwelijkheid 1 Webinar Kalibratie 1. Introductie 2/28 1. Introductie Je meet eigenlijk altijd verkeerd, je moet alleen weten in welke mate. (Dave Packard, mede-oprichter van Hewlett Packard) 3/28 1.1. Kalibreren en justeren

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) De sterkte van het zwaarteveld in Nederland

Raad voor Accreditatie (RvA) De sterkte van het zwaarteveld in Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) De sterkte van het zwaarteveld in Nederland Document code: RvA-Tk-2.27 Datum vaststelling: 14 september 2004 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van

Nadere informatie

TCGM Praktijkrichtlijn. Harmonisatie Eindmaten

TCGM Praktijkrichtlijn. Harmonisatie Eindmaten Praktijkrichtlijn Documentcode: Datum publicatie: 21-03-2012 VSL biedt onderdak aan de vier Technische Commissies (TC's) die in Nederland actief zijn. Dit betreft de TC's voor de gebieden Druk, Temperatuur,

Nadere informatie

Total energy metering aardgas, MID (w)aardig?.( ) g

Total energy metering aardgas, MID (w)aardig?.( ) g Total energy metering aardgas, MID (w)aardig?.( ) g Botlek studie groep, 7 april 2011 Mijndert P. van der Beek Senior Scientist Fluid Flow VSL department VSL-Flow Mvdbeek@vsl.nl Inhoud Custody Transfer

Nadere informatie

Race om nauwkeurigheid

Race om nauwkeurigheid Wat is de waarde van een fabriekskalibratie Slide 1 Kalibratie principes 1 Volumetrisch Gravimetrisch 2500 dm 3 V ρ = 2500 kg 2503 dm 3 2503 kg = 3 dm 3 = 3 kg Slide 2 Kalibratie principes 2 3) Master

Nadere informatie

Voorbeeld kalibratie procedure voor drukmeters

Voorbeeld kalibratie procedure voor drukmeters Technische Commissie Drukmeting Voorbeeld kalibratie procedure voor drukmeters INHOUD 1 Inleiding 2 2 Uitwerking kalibratieprocedure 3 3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 4 4 Modelcertificaat

Nadere informatie

Dimensionele metrologie voor geavanceerde fabricagetechnologieën

Dimensionele metrologie voor geavanceerde fabricagetechnologieën Dimensionele metrologie voor geavanceerde fabricagetechnologieën Het NMi Van Swinden Laboratorium, het nationale standaarden/metrologie-instituut, beheert en ontwikkelt primaire meetstandaarden op het

Nadere informatie

van Ministerie van Defensie, Marinebedrijf Standaarden Laboratorium van de Techniek Groep Defensie Speciale Producten

van Ministerie van Defensie, Marinebedrijf Standaarden Laboratorium van de Techniek Groep Defensie Speciale Producten Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Nieuwe Haven, Noord Voorlandweg, Gebouw Kaiser, Kamer D-1-016 1781 ZZ Den Helder Nederland LF 0 0 LF 1 0 LF 1 1 DC/LF Grootheden

Nadere informatie

Harmonisatie van eindmaatcertificaten

Harmonisatie van eindmaatcertificaten TC-GM Praktijkrichtlijn Harmonisatie van eindmaatcertificaten Documentcode: PR-GM006 Datum publicatie: November 2012 Een actuele versie van het informatie document is via de website van het VSL (http://www.vsl.nl/organisatie/technische-commissies/436)

Nadere informatie

Database Memory HANDLEIDING

Database Memory HANDLEIDING Database Memory HANDLEIDING Handleiding BLAUWE LIJN Database Memory INHOUDSOPGAVE 1. OVER DEZE HANDLEIDING... 2 2. KLANTGEGEVENS... 2 2.1. Invoeren van klantgegevens... 2 2.2. Klantgevens aanmaken/bewerken...

Nadere informatie

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters Basics flowmetingen De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters Erik Stokman Sales Manager KROHNE Nederland Kerkeplaat 14 3313 LC Dordrecht Tel.: +31

Nadere informatie

HANDLEIDING BLAUWE LIJN EUROprinter infrarood

HANDLEIDING BLAUWE LIJN EUROprinter infrarood HANDLEIDING BLAUWE LIJN EUROprinter infrarood INHOUD 1. AAN- EN UITSCHAKELEN VAN HET APPARAAT...2 2. PRINTERPAPIER PLAATSEN...2 3. BATTERIJEN...3 4. INSTELLINGEN PRINTER...3 5. GEBRUIK IN COMBINATIE MET

Nadere informatie

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 BRL 2506 Notitie van : Peter Broere Datum : 26 februari 2013 Betreft : Kalibratie advies BRL 2506 Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 Algemeen:

Nadere informatie

TCGM Praktijkrichtlijn

TCGM Praktijkrichtlijn TCGM Praktijkrichtlijn TEMPERATUUR- EN VOCHT- INVLOEDEN BIJ VLAKPLAATMETINGEN Documentcode: TCGM 03 Datum publicatie 1-0-01 VSL biedt onderdak aan de vier Technische Commissies (TC's) die in Nederland

Nadere informatie

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand De Perfecte Combinatie Dit Chinese symbool betekend Dubbel geluk, de combinatie tussen twee perfecte llementen Dit wordt gebruikt

Nadere informatie

Geaccrediteerd test- en kalibratielaboratorium: het centrum voor speciale gassen van Westfalen.

Geaccrediteerd test- en kalibratielaboratorium: het centrum voor speciale gassen van Westfalen. Goed om te weten: Speciale gassen in de praktijk (3) Geaccrediteerd test- en kalibratielaboratorium: het centrum voor speciale gassen van Westfalen. De accreditatieoorkondes van het centrum voor speciale

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 17-11-2016 tot 01-08-2017 Vergt bijlage d.d.: 25-02-2016 Brouwerstraat 24 2984 AR Ridderkerk Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Kalibreren van meetapparatuur

Kalibreren van meetapparatuur Kalibreren van meetapparatuur Vanuit de wettelijk verplichte F-gassen regeling bent u als koeltechnisch bedrijf verplicht met gekeurde meetapparatuur te werken. Afgelopen periode heeft STEK geconstateerd

Nadere informatie

Experis -gasmengsels Wanneer precisie, stabiliteit en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn

Experis -gasmengsels Wanneer precisie, stabiliteit en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn «Zorgvuldige en vastgelegde analysemethoden zijn de basis voor alles wat we testen. Een verkeerde conclusie zou onze uitstekende reputatie kunnen schaden en de operationele kosten doen stijgen. Daarom

Nadere informatie

AMP-300-EUR-serie. TRMS-stroomtangen voor motoronderhoud De moderne evolutie van de professionele stroomtang. Kenmerken van de.

AMP-300-EUR-serie. TRMS-stroomtangen voor motoronderhoud De moderne evolutie van de professionele stroomtang. Kenmerken van de. AMP-300--serie TRMS-stroomtangen voor motoronderhoud De moderne evolutie van de professionele stroomtang De AMP-300--serie True-RMS-stroomtangen van Beha-Amprobe biedt een compleet scala van meetfuncties

Nadere informatie

Organische koolstoffen C x. (continue FID) H y. Periodieke metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste

Organische koolstoffen C x. (continue FID) H y. Periodieke metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste Code van goede meetpraktijk van de VKL (Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen) Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet-

Nadere informatie

Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte

Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte Bijlage 3 behorende bij artikel I, onderdeel O, van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Thermal Mass / Positive Displacement / Turbine / Verschildruk en VA Flowmeters

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Thermal Mass / Positive Displacement / Turbine / Verschildruk en VA Flowmeters Basics flowmetingen De basis informatie over: Thermal Mass / Positive Displacement / Turbine / Verschildruk en VA Flowmeters Thermische Flowmeters (in-line & by-pass principe) Thermische massa flowmeter

Nadere informatie

BIMETAAL THERMOMETERS THERMOMÈTRES BIMÉTALLIQUES

BIMETAAL THERMOMETERS THERMOMÈTRES BIMÉTALLIQUES STATIONAIRE THERMOMETERS DIGITALE TEMPERATUURMETERS THERMOMÈTRES STATIONNAIRES THERMOMÈTRES DIGITAUX Algemene informatie / Information générale Standaard stationaire thermometers kunnen worden voorzien

Nadere informatie

Het gebruik van klimaatkamers bij drukmetingen

Het gebruik van klimaatkamers bij drukmetingen Het gebruik van klimaatkamers bij drukmetingen INHOUD 1 Inleiding 2 2 Definities 3 3 Nomenclatuur 3 4 Doel van een kalibratie bij verschillende temperaturen 4 5 Eisen aan de klimaatkamer 4 6 Voorbereidingen

Nadere informatie

R A A D V O O R A C C R E D I T A T I E. vertrouwen in deskundigheid en kwaliteit geborgd

R A A D V O O R A C C R E D I T A T I E. vertrouwen in deskundigheid en kwaliteit geborgd R A A D V O O R A C C R E D I T A T I E vertrouwen in deskundigheid en kwaliteit geborgd Wat is accreditatie? U wilt kunnen vertrouwen op de kwaliteit van geleverde producten en diensten. Steeds meer vormen

Nadere informatie

Tolerantiegebied. H. Haitjema. Het schatten van onzekerheden bij (geometrische) metingen

Tolerantiegebied. H. Haitjema. Het schatten van onzekerheden bij (geometrische) metingen H. Haitjema Het schatten van onzekerheden bij (geometrische) metingen Inleiding Het berekenen van onzekerheden werd lange tijd beschouwd als een hobby van enkele specialisten van nationale standaardenlaboratoria.

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Hygro-thermometer PCE-EM 886 inclusief geluidssensor, lichtsensor, temperatuursensor, vochtigheidssensor, externe temperatuursensor (K-type) en digitale auto-ranging multimeter / groot LCD-beeldscherm

Nadere informatie

SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 DE NIEUWE SECUTEST VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN

SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 DE NIEUWE SECUTEST VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN DE NIEUWE SECUTEST SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN Elektrische apparaten volgens NEN3140 Incl. verlengkabels en (P) RCD s Medische apparaten

Nadere informatie

ONGERUBRICEERD -2- Memorandum ASAQ

ONGERUBRICEERD -2- Memorandum ASAQ -2- -3- Samenvatting Dit document bevat een toelichting op de onzekerheid berekening van een Datron 4910 solid state zenerreferentie 10 V four wire bufferd output. De Datron 4910 is aantoonbaar herleidbaar

Nadere informatie

Live data, 24/7/365. Pharma & Healthcare

Live data, 24/7/365. Pharma & Healthcare 1 Live data, 24/7/365 Pharma & Healthcare 2 Dyzle Pharma & Healthcare Index 04 06 Vision Control Met behulp van DyzleLiveWare krijgt u meer inzicht in kritische processen die bepalend zijn voor de kwaliteit

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: 3-in-1 harmonische analyser PCE-GPA 62 Netwerk analyser / vermogensmeter en energiemeter (real-time) met data logging, grafisch scherm, interface voor PC en software De 3-in-1 harmonische analyser PCE-GPA

Nadere informatie

Zuurstof O 2. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming en meting van zuurstof

Zuurstof O 2. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming en meting van zuurstof Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen,

Nadere informatie

1 Tel.: +32 (0)14/

1  Tel.: +32 (0)14/ 1 www.lhm-instrumentation.eu Tel.: +32 (0)14/86.60.66 info@lhm-instrumentation.be 1 Het LHM Instrumentation voordeel. INHOUDSTABEL LHM betekent totaalservice. Indien u op zoek bent naar meetinstrumenten,

Nadere informatie

Specificaties van een Drukmeting Nader bekeken.

Specificaties van een Drukmeting Nader bekeken. Specificaties van een Drukmeting Nader bekeken. (General Electric : Ramon Popall) Er zijn veel leveranciers die druk sensoren en druk transmitters produceren en gebruiken vaak eigen terminologie als het

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Thermo-hygrometer PCE-EM 886 inclusief geluidssensor, lichtsensor, temperatuursensor, vochtigheidssensor, externe temperatuursensor (K-type) en digitale auto-ranging multimeter / groot LCD-beeldscherm

Nadere informatie

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties De zonnestralingsmeter Mac-Solar is een ideaal, handmatig apparaat voor zonneingenieurs, architecten

Nadere informatie

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid Bepaling van de elektrische geleidbaarheid april 2006 Pagina 1 van 8 WAC/III/A/004 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 2.1 SPECIFIEKE GELEIDBAARHEID, ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID (γ)... 3 2.2

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Contactloze thermometer PCE-IR 100 (HACCP) Contactloze thermometer voor contactloze metingen van levensmiddelen of voor het vaststellen van de kerntemperatuur (m.b.v. een uitklapbare insteeksensor) / de

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2007

Nieuwsbrief oktober 2007 Implementatie QC Light protocol op de afdelingen Radiologie In november 2004 is het QC Light protocol geïntroduceerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica. Het protocol is geschikt voor

Nadere informatie

HANDLEIDING BLAUWE LIJN RHT-serie. temperatuur- en luchtvochtigheidmeters

HANDLEIDING BLAUWE LIJN RHT-serie. temperatuur- en luchtvochtigheidmeters HANDLEIDING BLAUWE LIJN RHT-serie temperatuur- en luchtvochtigheidmeters INHOUD 1. KENMERKEN... 2 2. BEDIENING EN WERKWIJZE... 2 2.1. Batterij... 2 2.2. Temperatuurverloop... 2 2.3. Aan- en uitzetten van

Nadere informatie

NMi EuroLoop KROHNE Academy Procesverbetering door kennisoptimalisatie

NMi EuroLoop KROHNE Academy Procesverbetering door kennisoptimalisatie NMi EuroLoop 2015-11-26 KROHNE Academy 2015 Procesverbetering door kennisoptimalisatie Reynolds schaling voor het kalibreren van debietmeters voor o.a. stoom en industriële gassen Roy van Hartingsveldt

Nadere informatie

In het internationale eenhedenstelsel, ook wel SI, staan er negen basisgrootheden met bijbehorende grondeenheden. Dit is BINAS tabel 3A.

In het internationale eenhedenstelsel, ook wel SI, staan er negen basisgrootheden met bijbehorende grondeenheden. Dit is BINAS tabel 3A. Grootheden en eenheden Kwalitatieve en kwantitatieve waarnemingen Een kwalitatieve waarneming is wanneer je meet zonder bijvoorbeeld een meetlat. Je ziet dat een paard hoger is dan een muis. Een kwantitatieve

Nadere informatie

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID 1 TOEPASSINGSGEBIED GELEIDBAARHEID Deze procedure beschrijft de bepaling van de elektrische geleidbaarheid in water (bijvoorbeeld grondwater, eluaten, ). De beschreven methode is bruikbaar voor alle types

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Infrarood thermometer met digitale camera PCE-IVT 1 infrarood thermometer met professionele digitale camera voor contactloze metingen met instelbare emissiegraad / extra indicatie van temperatuur en vochtigheid

Nadere informatie

Significante cijfers en meetonzekerheid

Significante cijfers en meetonzekerheid Inhoud Significante cijfers en meetonzekerheid... 2 Significante cijfers... 2 Wetenschappelijke notatie... 3 Meetonzekerheid... 3 Significante cijfers en meetonzekerheid... 4 Opgaven... 5 Opgave 1... 5

Nadere informatie

KALIBRATIE CERTIFICAAT

KALIBRATIE CERTIFICAAT KALIBRATIE CERTIFICAAT blad : 1 van : 2 certificaatnummer :LB13000924 Aanvrager : Dura Vermeer Mat. Service B.V. Onderzocht : Laser Ontvanger Type : LS-70C Serienummer : 0G2449 Huisnummer :D2018 Meetwaarde

Nadere informatie

RIKILT Institute of Food Safety

RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety In het kort Referentie instituut Metingen & Advies Onderzoek RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety is onderdeel van de internationale kennisorganisatie

Nadere informatie

Omgevingscondities op kalibratiecertificaten

Omgevingscondities op kalibratiecertificaten Omgevingscondities op kalibratiecertificaten Introductie Sinds jaar en dag zijn we gewend aan het kopje omgevingscondities dat standaard voorkomt op het kalibratiecertificaat. Ook in de bijlagen van accreditatiecertificaten

Nadere informatie

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010. Januari 2010 Versie 1.

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010. Januari 2010 Versie 1. Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010 Januari 2010 Versie 1.4 Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht

Nadere informatie

Ontwikkeling nieuwe minerale olie standaard RIVM-NMi-001

Ontwikkeling nieuwe minerale olie standaard RIVM-NMi-001 Ontwikkeling nieuwe minerale olie standaard RIVM-NMi-001 Michel van Son NMi Van Swinden Laboratorium B.V. Afdeling MDKV+CH Datum: 22 juni 2007 Rapportcode: S-CH.07.11 De werkzaamheden die worden beschreven

Nadere informatie

BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters

BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters BLAUWE LIJN S2600-12K(D) temperatuurmeters Displayverlichting Geschikt voor alle K-type thermokoppels Eén of twee temperatuurkanalen Meten van temperatuurverschillen (S2600-12KD) Holdfunctie MIN/MAX-functie

Nadere informatie

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand De Perfecte Combinatie Dit Chinese symbool betekend Dubbel geluk, de combinatie tussen twee perfecte llementen Dit wordt gebruikt

Nadere informatie

HANDLEIDING Airflow LCA301 vleugelrad anemometer

HANDLEIDING Airflow LCA301 vleugelrad anemometer HANDLEIDING Airflow LCA301 vleugelrad anemometer INHOUD 1. ALGEMENE BESCHRIJVING... 2 2. VEILIGHEID... 2 3. OVER DE LCA301... 2 3.1 Het plaatsen van de batterij... 2 3.2 LCD Display... 2 3.3 Auto Shut

Nadere informatie

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium:

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium: Accreditatie Tot nu toe Uit verslag vorig symposium: Symposium Kwaliteitsborging Hydrobiologie 24 april 2007 Ko Baas Uniformiteit van meetgegevens Standaardisatie, harmonisatie Traceerbaar, juistheid,

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie. Praktijkervaringen Zenerreferenties

Raad voor Accreditatie. Praktijkervaringen Zenerreferenties Praktijkervaringen Zenerreferenties Documentcode: Een RvA-Informatie document geeft informatie over het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een specifiek accreditatieonderwerp. Een

Nadere informatie

Fluke-meetinstrumenten met ATEX-certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen

Fluke-meetinstrumenten met ATEX-certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen Fluke-meetinstrumenten met ATEX-certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen Intrinsiek veilige multimeteren proceskalibrators Conform aan ATEX Intrinsiek veilige Fluke-instrumenten voor metingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Bert Heijenk Carl Zeiss Measuring House Opdrachtprogrammeren Loonmetingen MSA (R&R) studies Reverse engineering Computertomografie Trainingen

Nadere informatie

Technical data sheet EX-TEC HS 680

Technical data sheet EX-TEC HS 680 Technical data sheet EX-TEC HS 680 Device data Dimensions (W x D x H) Weight approx. 148 x 57 x 205 mm approx. 148 x 57 x 253 mm with supporting bracket approx. 1000 g, depending on equipment Certificates

Nadere informatie

Heeft u volledige controle over uw koelketen?

Heeft u volledige controle over uw koelketen? Heeft u volledige controle over uw koelketen? testo Saveris Retail Chain: de digitale oplossing voor veilige traceerbaarheid en maximale efficiëntie in uw kwaliteitsmanagement. Wat presteert uw kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Basiskennis en Basisvaardigheden II (245)

Basiskennis en Basisvaardigheden II (245) ASISKENNIS EN ASISVAARDIGHEDEN II 245 asiskennis en asisvaardigheden II (245) SCHEIKUNDE 245.01 De kandidaat kan de belangrijkste scheikundige en natuurkundige verschijnselen onderscheiden. 245.02 De kan

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10) Tentamen Inleiding Experimentele Fysica (3AA10)

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10) Tentamen Inleiding Experimentele Fysica (3AA10) TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10) Tentamen Inleiding Experimentele Fysica (3AA10) d.d. 30 oktober 2009 van 9:00 12:00 uur Vul de presentiekaart

Nadere informatie

Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen

Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a etmaal: de aaneengesloten periode van 24 uur waarover een etmaalverzamelmonster

Nadere informatie

UW PARTNER VOOR VACUÜM- EN PRECISIE- TECHNOLOGIE, VAN IDEE TOT REALISATIE.

UW PARTNER VOOR VACUÜM- EN PRECISIE- TECHNOLOGIE, VAN IDEE TOT REALISATIE. UW PARTNER VOOR VACUÜM- EN PRECISIE- TECHNOLOGIE, VAN IDEE TOT REALISATIE. Dat is onze belofte. DeRoovers heeft een brede ervaring op het gebied van product ontwikkeling. Een rode draad in deze ervaring

Nadere informatie

BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters

BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters BLAUWE LIJN S2600-12K(D) temperatuurmeters Displayverlichting Geschikt voor alle K-type thermokoppels Eén of twee temperatuurkanalen Meten van temperatuurverschillen (S2600-12KD) Holdfunctie MIN- / MAX-functie

Nadere informatie

GSP-3 (flex) Gaslekzoeker HANDLEIDING

GSP-3 (flex) Gaslekzoeker HANDLEIDING GSP-3 (flex) Gaslekzoeker HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL... 2 2. WERKING VAN HET TOESTEL... 2 2.1. Inschakelen en nulstelling... 2 2.2. Lekzoeken... 2 2.3. Uitschakelen... 3

Nadere informatie

Kooldioxide CO 2. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de vaststelling van kooldioxide in de emissies

Kooldioxide CO 2. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de vaststelling van kooldioxide in de emissies Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen,

Nadere informatie

Heeft u volledige controle over uw koudeketen?

Heeft u volledige controle over uw koudeketen? Heeft u volledige controle over uw koudeketen? testo Saveris Retail Chain: de digitale oplossing voor volledige temperatuuropvolging en maximale efficiëntie in uw kwaliteitsmanagement. Hoe werkt uw kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

P.H.J. Schellekens A.G. de Gilde W.P. van Vliet

P.H.J. Schellekens A.G. de Gilde W.P. van Vliet Afnamerapport van een ZEISS UC 850 3D-meetmachine, eigendom van DAF B.V., Westerloo. Rapportnr.: WPA 0812, Okt. 1989. P.H.J. Schellekens A.G. de Gilde W.P. van Vliet - 1 - 1. Inleiding In dit rapport z1jn

Nadere informatie

Inspectie. Producent. Toeleverancier

Inspectie. Producent. Toeleverancier Geaccrediteerde cleanroom validatie helpt om de betrouwbaarheid van processen te verhogen Inleiding De kwaliteits kritische producenten zoals farmaceuten, ziekenhuizen, semi-conductor industrie e.d., die

Nadere informatie

Intrinsiek veilige temperatuursensoren volgens ATEX-Richtlijn 94/9/EG. 45 jaar passie en kwaliteit. Gecertificeerde productielocaties

Intrinsiek veilige temperatuursensoren volgens ATEX-Richtlijn 94/9/EG. 45 jaar passie en kwaliteit. Gecertificeerde productielocaties Intrinsiek veilige temperatuursensoren volgens ATEX-Richtlijn 94/9/EG 45 jaar passie en kwaliteit Gecertificeerde productielocaties Sinds de oprichting in 1968 staat de naam Günther voor vooruitstrevende

Nadere informatie

Infrarood thermometer

Infrarood thermometer Infrarood thermometer testo 835 snelle, nauwkeurige infrarood meetinstrumenten voor HVAC en industrie Meet veilig en nauwkeurig, zelfs bij hoge temperaturen 4-puntslaser laat het exacte meetbereik zien,

Nadere informatie

Onze producten en aanbiedingen

Onze producten en aanbiedingen Onze producten en aanbiedingen Voorjaar/zomer 01-03-2017-30-06-2017 Speciale starterset 2100-Alpha spannings- en doorbeltester IR-710-EUR infraroodthermometer AM-500-EUR digitale multimeter Beha-Amprobe

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Voorsterweg 31 8316 PR Marknesse Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor LF 0 0 DC/LF Grootheden LF 1 0 Gelijkspanning 0 µv - 10 µv 0,2 µv Meten 10 µv - 2

Nadere informatie

Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor

Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor Versie november 2013

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-IR 100

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-IR 100 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer

Nadere informatie

Eisen VWA/Nmi. Q n. In formules: 1. x Q n. Van e-voorverpakking in gram of ml. In % van Q n In gram of ml

Eisen VWA/Nmi. Q n. In formules: 1. x Q n. Van e-voorverpakking in gram of ml. In % van Q n In gram of ml Eisen VWA/Nmi Op voorverpakkingen van levensmiddelen staat vaak de letter e, achter de massa- of volumeaanduiding. Dit e-teken is een garantieteken dat de massa- of volume-inhoud van een voorverpakking

Nadere informatie

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters

Basics flowmetingen. De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters Basics flowmetingen De basis informatie over: Magnetisch Inductieve/ Vortex/ Ultrasone en Coriolis Massa Flowmeters Erik Stokman Sales Manager KROHNE Nederland Kerkeplaat 14 3313 LC Dordrecht Tel.: +31

Nadere informatie

Het testen van led s en drivers

Het testen van led s en drivers Het testen van led s en drivers Parameters en testmethoden Door het steeds toenemende gebruik van led s is er een behoefte ontstaan aan nieuwe metingen, op basis van de eigenschappen van de led en alle

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Nederhof 3 5258 CB Berlicum Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor LF 0 0 LF 1 0 LF 1 1 Meetgebied DC/LF grootheden Gelijkspanning Gelijkspanning Frequentie

Nadere informatie

Koolmonoxide CO. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de vaststelling van koolmonoxide in de emissies

Koolmonoxide CO. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de vaststelling van koolmonoxide in de emissies Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen,

Nadere informatie

Nauwkeurig, betrouwbaar

Nauwkeurig, betrouwbaar METEN OP SUBMICRONSCHAAL Nauwkeurig, betrouwbaar NMi Van Swinden Laboratorium, het nationale standaardeninstituut, ontwikkelt voortdurend nieuwe standaarden, instrumenten en meetmethoden om te voldoen

Nadere informatie