Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel)"

Transcriptie

1 Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Noordwest Veluwe, IJssel-Vecht en Twente Postbus BB ZWOLLE Postbus BB ZWOLLE Bij advies- en steunpunt kan iedereen terecht voor advies en informatie over kindermishandeling, relationeel geweld, ouderen mishandeling, ontspoorde zorg, loverboys en juridische aspecten. Bij constatering van daadwerkelijke mishandeling kan de client een melding doen en zal het AMK doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.

2 Advies- en meldpunt Kindermishandeling Overijssel Bornsestraat BA Hengelo overijssel landelijk Het AMK geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Het AMK is de instelling voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over kindermishandeling Advies- en meldpunt voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling. Elke provincie en grootstedelijke regio heeft een eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, allen bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: ( 0,05 per minuut)

3 Algemene crisis opvang Leger des Heils Burgemeester van Walsumlaan CC ZWOLLE Burgemeester van Walsumlaan CC ZWOLLE Algemene Crisisopvang is onderdeel van Centra voor Wonen, Zorg & Welzijn Veluwe/IJsselstreek van het Leger des Heils. Op de locatie Burg. Van Walsumlaan zijn de volgende diensten aanwezig: De algemene crisisopvang bied opvang en hulp aan mannen, vrouwen en gezinnen met dusdanig psychosociale problematiek dat 24 uurs opvang en hulpverlening nodig is. De aanleiding voor opname is (dreigende)dakloosheid/uithuiszetting. Begeleid wonen biedt mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die door omstandigheden (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen een externe begeleide woonvorm aan, waarin zij praktische en sociale vaardigheden kunnen leren. Begeleid wonen beschikt over twee huizen, De Stap en De Buitenkant. Ambulante woonbegeleiding is gericht op bevordering van de zelfstandigheid van met name gezinnen, die door omstandigheden (nog) niet in staat zijn volledig zelfstandig te wonen.

4 Arrondissementsrechtbank Zwolle Luttenbergstraat GB ZWOLLE Postbus GB ZWOLLE Lelystad Postbus AA LELYSTAD Zutphen Postbus GJ ZUTPHEN

5 Bewindvoeringen Oost Nederland Zwolle Afdeling beschermingsbewind - Afdeling Wsnp Postbus BK ZWOLLE De taken van BON bestaan uit het uitvoeren van de van wettelijke schuldregelingen door bewindvoering en meerderjarigenbewind. Schuldsanering BON is geen schuldhulpverleningsinstantie en kan dus geen schuldenregelingen tot stand brengen, zij kan wel behulpzaam zijn bij het doorverwijzen naar andere instanties. Tijdens én na afloop van de wettelijke schuldsaneringsregeling is vaak een beschermingsmaatregel nodig is om te voorkomen dat mensen opnieuw in financiële problemen komen. Bewindvoering Soms is iemand niet meer in staat om zijn of haar financiële belangen voldoende te behartigen. De vaste lasten worden niet of niet op tijd voldaan, het inkomen wordt uitgegeven aan dure gebruiksvoorwerpen en/of is er sprake van financieel misbruik. De redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking of een dementeringsproces zijn. In het verleden was vaak een familielid bereid om de financiële taak op zich te nemen. Met een steeds complexer wordende maatschappij, met steeds meer gecompliceerde regels, is deze taak er echter niet gemakkelijker op geworden. Denk bijvoorbeeld aan heffingskortingen, huur-en zorgtoeslagen, bijzondere bijstand, persoongebonden budgetten e.d. die schriftelijk aangevraagd moeten worden, vervolgens gecontroleerd moeten worden en bij wijzigingen weer veranderd moeten worden. Daarnaast kan het beheren van het inkomen van een familielid de familierelatie veranderen. Om deze redenen wordt vaak gekozen voor een professionele bewindvoerder.

6 Bureau Jeugdzorg Overijssel Burgemeester Drijbersingel JB ZWOLLE Postbus AN ZWOLLE Het BJzO is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die problemen hebben op het maatschapplijk vlak, opgroeien en psychiatrische problematiek. Ook doet het bureau dienst als Jeugdreclassering en is het een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. BJzO kan indiceren en verwijzen naar passende hulpverlening maar bieden zelf geen hulp na indicatie. BJzO is voor noodgevallen 24uur per dag telefonisch bereikbaar. Als het gaat om het melden van kindermishandeling is het Advies- en Meldpunt buiten kantooruren bereikbaar via het nummer

7 Centraal bureau voor Alcohol en Drugs Dokter Stolteweg AX ZWOLLE Dokter Stolteweg AX ZWOLLE Het CAD biedt steun en hulp aan mensen met verslavingsproblemen. dat betekent dat je bij het CAD terecht kan met alcohol-, drugs- en gokproblemen of andere vormen van verslaving. Ook voor informatie en voorlichting ter preventie van deze problematiek kan u bij het CAD terecht. Als er sprake is van een opnamevraag wordt u doorverwezen naar een verslavingskliniek. De hulpverlening is gratis tenzij er sprake is van een eigen bijdrage in het kader van een geindiceerde behandeling. Stichting CAD hanteert de geldende privacyregels en is dus tot geheimhouding verplicht.

8 CIZ Zwolle Postbus BM ZWOLLE Het CIZ bekijkt of u in aanmerking komt voor professionele zorg via de AWBZ(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dit heet indicatiestelling. Met het indicatiebesluit gaat u naar het Zorgkantoor, die regelen vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. In veel gemeenten verzorgt het CIZ ook indicaties voor Sociaal-medische voorzieningen en Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo).

9 Dimence Basiszorg en verslavingszorg Grasdorpstraat EN ZWOLLE Grasdorpstraat EN ZWOLLE Langdurende Zorg, Volwassenen en Persoonlijkheidsharmonisatie Schuttevaerkade DB ZWOLLE Postbus AC ZWOLLE basiszorg verslavingszorg dienstencentrum Dimence is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en stoornissen. Vormen van hulpverlening zijn klinische behandeling (opname), poliklinische behandeling, deeltijdbehandeling, beschermende woonvormen of ambulante behandeling (behandeling op afspraak). Dimence is een fusie van Adhesie GGZ, De Zwolse Poort, Riagg IJsselland en Riagg Zwolle. Het werkgebied bestaat uit de regio's Almelo, Deventer en Zwolle. Het Circuit Verslavingszorg richt zich op de behandeling van de combinatie psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek. De zorg bestaat uit: detox en diagnostiek, vervolgbehandeling, vervolgbehandeling dubbeldiagnose, jeugd dubbeldiagnose kliniek, jeugd dubbeldiagnose deeltijd, gesloten opname, polikliniek jeugd en volwassenen.

10 Schuttevaerkade is een locatie voor de sectoren Langdurende Zorg, Volwassenen en Persoonlijkheidsharmonisatie. Fiom stichting ambulante Emmastraat AE ZWOLLE Emmastraat AE ZWOLLE De stichting ambulante Fiom is een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in psychosociale hulp, preventie, expertiseoverdracht en onderzoek & ontwikkeling op een drietal aandachtsgebieden: (on)bedoelde zwangerschap en ongewenste kinderloosheid; afstand doen van een kind, een kind adopteren, afgestaan/geadopteerd zijn en (inter)nationale zoekacties naar familieleden en tot slot seksueel en huiselijk geweld. De Fiom-hulpverlening is gratis en er is geen verwijzing voor nodig. Voor themabijeenkomsten en gespreksgroepen word een onkostenvergoeding gevraagd.

11 Frion Zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking Voltastraat PM ZWOLLE Postbus DA ZWOLLE Frion is een zorgaanbieder die professionele hulp biedt aan kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. De cliënt kan zoveel mogelijk zelf invulling geven aan zijn of haar leven. In samenspraak met de cliënt wordt de ondersteuningsbehoefte en het toekomstperspectief bepaald om vervolgens een passende ondersteuning te zoeken voor bijvoorbeeld wonen, werken en/of vrije tijd. Frion is aangesloten bij Carante Groep. Carante Groep is een samenwerkingsverband van zelfstandige, regionaal opererende organisaties op het gebied van zorgontwikkeling

12 GGZ Ambulante Forensische Psychiatrie Dokter Spanjaardweg BT ZWOLLE Dokter Spanjaardweg BT ZWOLLE In de polikliniek wordt behandeling geboden aan mensen met psychiatrische of psychische problemen, die daarnaast of daardoor een strafbaar feit gepleegd hebben of dreigen te plegen. In de behandeling staat de vraag hoe het zover heeft kunnen komen' centraal. Er wordt gewerkt aan het beïnvloeden van de bepalende stappen. Bijvoorbeeld door alternatieve manieren te zoeken om spanning te ontladen. Andere dan de voor de patiënt gebruikelijke, zoals drank of de boel kort en klein slaan. Daarnaast wordt op diverse wijzen de psychiatrische en persoonlijkheidsproblematiek behandeld. Belangrijkste doelen zijn zorgen dat een herhaling van een delict voorkomen wordt en zorgen dat de persoonlijke omstandigheden stabieler worden. Het uiteindelijke doel is dat de patiënt zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat er gebeurd is of dreigt te gebeuren. De behandeling kan kort- of langdurend zijn en individueel of in een groep plaatsvinden. De polikliniek in Zwolle werkt nauw samen met het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht en de Zwolse Poort. Meer informatie over forensische psychiatrie:

13 Humanitas Assiesstraat 2 a 8011 XT ZWOLLE Assiesstraat 2 a 8011 XT ZWOLLE Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-totmens) en wordt lokaal georganiseerd. Voorbeelden van projecten zijn: elk kind telt vallen én opstaan alleen én samen oud én redzaam apart én erbij verwerken én verder thuisadministratie taalondersteuning allochtonen

14 Juridisch Loket Koggelaan JN ZWOLLE Postbus DC ZWOLLE Het Juridisch loket is een onafhankelijke organisatie waar iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en informatie.

15 Leger des Heils Algemene Crisisopvang Zwolle Burgemeester van Walsumlaan CC ZWOLLE Burgemeester van Walsumlaan CC ZWOLLE Jeugdzorg & Reclassering Burgemeester Roelenweg ES ZWOLLE Postbus CB ZWOLLE Dagtrainingscentrum Meerderjarigen

16 Burgemeester van Walsumlaan CC ZWOLLE Algemene Crisisopvang is onderdeel van Centra voor Wonen, Zorg & Welzijn Veluwe/IJsselstreek van het Leger des Heils. Op de locatie Burg. Van Walsumlaan zijn de volgende diensten aanwezig: De algemene crisisopvang bied opvang en hulp aan mannen, vrouwen en gezinnen met dusdanig psychosociale problematiek dat 24 uurs opvang en hulpverlening nodig is. De aanleiding voor opname is (dreigende)dakloosheid/uithuiszetting. Begeleid wonen biedt mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die door omstandigheden (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen een externe begeleide woonvorm aan, waarin zij praktische en sociale vaardigheden kunnen leren. Begeleid wonen beschikt over twee huizen, De Stap en De Buitenkant. Ambulante woonbegeleiding is gericht op bevordering van de zelfstandigheid van met name gezinnen, die door omstandigheden (nog) niet in staat zijn volledig zelfstandig te wonen. Reclassering - Dagtrainingscentrum Meerderjarigen De hulp is primair gericht op het bijstaan van (jong)volwassenen. Hun een kans te bieden op een geslaagde terugkeer in de samenleving. Door begeleiding en toezicht, door het aanleren van sociaal vaardig gedrag en het toeleiden naar zorginstellingen, proberen ze hun manier van leven zodanig te beïnvloeden dat ze op een gezonde manier aan de samenleving kunnen deelnemen en de kans op herhaling afneemt.

17 Limor Dokter van Deenweg BG ZWOLLE Dokter van Deenweg BG ZWOLLE Limor is een landelijke instelling voor maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie en helpt mensen weer een plek in de samenleving te krijgen doormiddel van thuisbegeleiding, woonvoorzieningen en crisisopvang. Aanmeldbureau Overijssel: /305 Thuisbegeleiding Overijssel: /307/308

18 Maatjesproject Burgemeester Roelenweg EV ZWOLLE Postbus AL ZWOLLE Het maatjesproject is een initiatief van: Het cliëntenplatform GGZ, APZ Sint Franiscushof, RIBW Zwolle en RIAGG Zwolle. Maatjeswerk koppelt mensen die psychiatrische of psychosociale problemen hebben(gehad), aan mensen die hier op een vrijwillige basis mee in contact willen komen.de vrijwillige medewerkers van het maatjesproject stellen een deel van hun tijd beschikbaar om samen met u iets te ondernemen. Zij komen af en toe bij u langs voor een praatje. Of u kunt afspreken om samen ergens heen te gaan. Zoals samen wandelen, winkelen of koffie drinken. Maar u kunt ook sporten, fietsen, naar de film, naar het buurthuis of naar de markt. Alles wat u samen doet staat helemaal los van de hulpverlening. Maatjesproject is voor (ex) psychiatrische cliënten.

19 Mee IJsseloevers Dokter van Deenweg BG ZWOLLE Postbus AM ZWOLLE MEE IJsseloevers is een organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte én hun betrokkenen. We bieden ondersteuning, maar ook informatie en advies. Bij MEE IJsseloevers telt alleen het belang van de cliënt, waarbij we naar aanleiding van elke vraag van de cliënt op professionele en deskundige wijze actie ondernemen.

20 NIDOS Van Nagellstraat EB ZWOLLE Postbus LA UTRECHT NIDOS heeft vooral te maken met jongeren die door buitengewone omstandigheden hun geboorteland hebben moeten verlaten. Deze jongeren zijn naar Nederland gekomen op zoek naar veiligheid. Ze komen uit alle continenten en landen van de wereld. NIDOS richt zich dan ook op alleenstaande, minderjarige vluchtelingen en asielzoekers. Het doel van NIDOS is dat de jongeren op hun 18 e jaar zelfstandig zijn en waar ook ter wereld op eigen benen kunnen staan. Dit doel willen ze bereiken door het bieden van begeleiding, ondersteuning en door er voor te zorgen dat alle jongeren de voorzieningen krijgen die bij hun persoon aansluiten, zoals onderwijs, begeleiding tijdens de asielprocedure en vrijetijdsbesteding. Het toekomstperspectief van de jongeren speelt hierbij een belangrijke rol.

21 Noodfonds Hanzelaan JG ZWOLLE Hanzelaan JG ZWOLLE De Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving is een samenwerkingsverband van lokale overheid, hulpverlenende organisaties en geldgevende fondsen/donateurs. Het Noodfonds geeft financiële hulp aan inwoners van Zwolle en omgeving, die in een acute financiële noodsituatie verkeren en niet meer of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening. Professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het Noodfonds. Het bureau van de stichting is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag, tussen uur en uur. Op dinsdag en vrijdag is voor acute noodsituaties achtervang geregeld, luister hiervoor het bericht op de telefoonbeantwoorder af.

22 Persoonsgebondenbudget Postbus RA UTRECHT Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee een klant zelf verzorging, verpleging en begeleiding kan inkopen die hij nodig heeft. Er kan een pgb verstrekt worden voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En in bepaalde situaties vanuit de zorgverzekering. Zorg en begeleiding vanuit de AWBZ Er kan hulp of begeleiding vanuit de AWBZ aangevraagd worden wanneer een persoon bijvoorbeeld langdurig ziek is, een handicap heeft of omdat hij een hoge leeftijd heeft. De klant kan een pgb aanvragen voor: persoonlijke verzorging; verpleging; begeleiding; tijdelijk verblijf (logeeropvang); vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen). Voor zorg in aanmerking komen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), dan heeft de persoon daarvoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met deze indicatie kan hij de zorg aanvragen bij een zorgkantoor dat werkt voor de regio. De klant kan kiezen voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget (pgb).

23 Raad voor de Kinderbescherming Assendorperdijk EG ZWOLLE Postbus GB ZWOLLE De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. De Raad werkt nauw samen met andere instanties. Taken De drie belangrijkste taken van de Raad - de kerntaken - zijn bescherming, scheiding en omgang, en strafzaken waarin minderjarigen betrokken zijn. Daarnaast heeft de Raad ook een taak op andere terreinen waarbij de belangen van het kind in het spel zijn, zoals adoptie, het afstand doen van een kind en afstammingsvragen.

24 RIBW IJssel vecht Gebouw Springer Dokter Klinkertweg BS ZWOLLE Dokter Klinkertweg BS ZWOLLE De RIBW IJssel-Vecht is een onderdeel van de RIBW Groep Overijssel en staat voor Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn in de regio Noordwest- Overijssel. Zij begeleiden mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking die om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. RIBW IJssel-Vecht is de nieuwe naam voor de RIBW Zwolle en PaRT. Er zijn kantoren, woningen en activiteitencentra in Zwolle, Ommen, Hardenberg, Raalte, Lemelerveld, Steenwijk en Kampen. Daarnaast bieden we in de hele regio begeleiding aan zelfstandig wonende cliënten. Het Centraal Bureau is gevestigd in Zwolle. De RIBW IJssel-Vecht kent drie vormen van begeleiding: begeleiding bij wonen met verblijf begeleiding bij (zelfstandig) wonen begeleiding bij dagbesteding en werk

25 Slachtofferhulp Papendwarsstraat PM ZWOLLE Papendwarsstraat PM ZWOLLE Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Vrijwilligers bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun. Beroepskrachten zorgen voor professionele ondersteuning. Slachtofferhulp Nederland heeft 75 bureau's in 13 regio's. In Kampen zit het kantoor van de regio IJsselland/Flevoland, waar onder andere regio Zwolle en Ommen onder vallen.

26 Sociale Verzekeringsbank Snipperlingsdijk BJ DEVENTER Postbus GG DEVENTER AOW/Anw Kinderbijslag De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgen zij ervoor dat mensen die recht hebben op kinderbijslag, AOW-pensioen of een nabestaandenuitkering Anw dit ontvangen. De SVB voert ook de uitbetaling van enkele andere wetten en regelingen uit zoals de Tegemoetkoming Onderhoud Gehandicapten (TOG), Asbestregeling, FVP, PGB, Mantelzorgcompliment, Remigratiewet en Administratie Gemoedsbezwaarden. De Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) is bedoeld voor mensen die thuis een kind verzorgen dat blijvend of voorlopig blijvend gehandicapt is. De TOG kunt u alleen bij vestiging Roermond aanvragen. Ook gemeenten doen steeds vaker een beroep op de SVB. Het gaat dan om de uitvoering van persoonsgebonden financiële regelingen voor inwoners, bijvoorbeeld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand voor ouderen (WWB 65+). Voor de WWB65+ zal de SVB vanaf 2010 de uitvoering voor alle gemeenten verzorgen. Op de site vindt u informatie over deze verzekeringen en regelingen en hoe u deze aan kunt vragen.

27 Stichting de Kern maatschappelijk werk Straussplein AE ZWOLLE Straussplein AE ZWOLLE De Kern is een instelling voor Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden. Maatschappelijk werk ondersteunt, begeleid of adviseert u als u een probleem heeft waar u zelf niet uitkomt. bv. financiele problemen, relatie problemen en verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Een afspraak maken is niet nodig, u kan langskomen op een van de spreekuren. Daarnaast biedt AMW ook de mogelijkheid om online aan te melden. Dit kan 24uur per dag en zeven dagen per week, echter alleen bij problemen die niet spoedeisend zijn. Sociaal Raadslieden wijst mensen de weg in het doolhof van (sociale)voorzieningen, regelingen en instanties. Sociaal Raadslieden biedt praktische hulp en functioneert als wegwijzer en adviseur op het gebied van Uitkeringen, werk & inkomen, belastingen, wonen, consumentenzaken, juridische kwesties, personen- en familierecht, onderwijs, gezondheid, welzijn en vrije tijd en relatie burger-overheid. Er is elke woensdag inloopspreekuur van 9.00 uur uur.

28 Stichting Meedoen Postbus CA ZWOLLE (voorlopig) Stichting Meedoen Zwolle is een fonds dat in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen die zich in de greep van de armoede bevinden. Via financiële hulp bevordert de stichting dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen en buiten school. Door bijvoorbeeld bij te springen in de betaling van extra opleidingskosten, het lidmaatschap van een sportclub of de kosten voor excursies. Meedoen is bedoelt voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een inkomen van ten hoogste 120% van het minimuminkomen uit de gemeente Zwolle kunnen een aanvraag indienen bij Meedoen. Stichting Meedoen Zwolle betaalt voor die ouders of verzorgers de kosten van schoolreisjes, werkweken en schoolkampen sport, dans, toneel, muzikale vorming andere zaken waardoor kinderen zich kunnen ontplooien Ouders of verzorgers vullen een aanvraagformulier in. Daarop geven ze aan voor welke activiteit ze een aanvraag doen. Ook vermelden ze de gegevens van hun kind en van zichzelf.

29 Team Bijzondere Doelgroepen Lubeckplein GA ZWOLLE Postbus GA ZWOLLE De doelgroep bestaat enerzijds uit mensen die door hun afwijkend woongedrag ernstige overlast veroorzaken, overlast die voor hun directe woonomgeving onaanvaardbaar is (geworden). Anderzijds zijn het mensen waarvan de woning zodanig vervuild is, dat een gevaar voor de (volks-) gezondheid is ontstaan. In veel huishoudens is er sprake van een dreiging van opzegging van de huurovereenkomst. Kern van de aanpak vormt het organiseren en coördineren van gerichte hulp op maat. Hulp op maat door samenwerking van diverse bij overlasthuishoudens betrokken instellingen. De taken van het Team Bijzondere Doelgroepen: Coördinatie multiprobleemhuishoudens Coördinatie meldpunt ernstige overlast Coördinatie hygiënische probleemhuishoudens Coördinatie woonruimtezaken Coördinatie beheer zorg voor overlast rondom de maatschappelijke opvang locaties Coördinatie dak en thuislozenproblematiek Coördinatie woonwagens en woonschepen Contactpersoon is Nardy Hartelman

30 Trias Regio IJssel - Vecht Herfterlaan RC ZWOLLE Herfterlaan RC ZWOLLE pleegzorg Emmawijk CM ZWOLLE Trias Jeugdhulp is een organisatie voor jeugdzorg in West Overijssel. Trias Jeugdhulp biedt - ambulante gezinsbegeleiding - dagbehandeling - pleegzorg - 24-uurszorg. Vestigingen van Trias Jeugdhulp vind je in Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Nijverdal, Rijssen, Steenwijk en Zwolle.

31 Vangnet Informatie en Advies Team VIA Zeven Alleetjes CV ZWOLLE Postbus BL Zwolle Meldpunt VIA staat voor Vangnet, Informatie en Advies. Wij bieden in de regio IJssel-Vecht hulp aan mensen die anders tussen wal en schip dreigen te raken. Het gaat om mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren en hier zelfstandig geen verandering in kunnen brengen. Ze hebben adequate hulp nodig maar zullen hier zelf niet om vragen. Meestal kampt de persoon met meerdere problemen en betreft het een complexe situatie. Wij bieden een helpende hand op basis van signalen uit de omgeving. Deze signalen zijn veelal afkomstig van mensen die zich zorgen maken om de (toekomstige) cliënt. Het Team VIA bestaat uit circa 25 hulpverleners die samenwerken vanuit verschillende organisaties. Dit zijn de GGD Regio IJssel-Vecht, Stichting CAD, Riagg, Zwolse Poort, Bureau Jeugdzorg, Ribw, Stichting De Kern, Mee IJssel Oevers en de betrokken gemeenten in de regio IJssel-Vecht. U kunt uw zorgen melden bij het Meldpunt VIA, wat staat voor Vangnet, Informatie en Advies. Iedereen (burgers en instanties) kan hier terecht met een melding over een zorgwekkende situatie. Dit kan zonodig ook anoniem. U kunt hier terecht voor situaties waarbij de persoon die u wilt aanmelden kampt met één of meerdere problemen, bijvoorbeeld: - psychische problemen; - alcohol-, drugs- of medicijnverslaving; - verstandelijk handicap; - een vervuilde situatie; - dak- of thuisloos is; - enzovoorts

32 Team VIA bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen uur Vluchtelingenwerk Gasthuistraat 3a 8011 RP ZWOLLE Vluchtelingenwerk Zwolle ondersteunt al meer dan 25 jaar vluchtelingen bij hun inburgering en geeft hen juridische advies over vraagstukken die te maken hebben met vluchteling zijn in Nederland. Wij geven algemene voorlichting op scholen en instellingen over de achtergronden van vluchtelingen en asielzoekers, de asielprocedure en over de inburgering van vluchtelingen. De individuele ondersteuning bij de inburgering kent een drietal fases. In de eerste fase worden alle praktische zaken geregeld die te maken hebben met het wonen in een nieuwe stad. Wij noemen dit de introductieperiode. Deze duurt 1 tot 2 maanden. In de tweede fase wordt de vluchteling gekoppeld aan een maatschappelijke begeleider die hem of haar verder ondersteunt bij het vinden van zijn plek in de Zwolse samenleving. Deze periode duurt 1 tot 2 jaar. Na deze periode kan de vluchteling nog enige tijd een beroep doen op het spreekuur van VluchtelingenWerk. Spreekuren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag En op afspraak

33 Voedselbank Friese wal 32 Zwolle Postbus BH ZWOLLE nummer De hulp van de voedselbank is voor mensen die met hun inkomen, na aftrek van hun vaste lasten, niet genoeg geld overhouden om eten te kopen. De hulp is in principe tijdgebonden. Er moet uiteindelijk naar gestreefd worden dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn criteria opgesteld. Deze zijn (per 15 oktober 2008) als volgt: Wanneer het maandelijks besteedbaar inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen, dan komt het huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket: Eénpersoonshuishouden 175, bij meerpersoonshuishoudens is dit bedrag voor iedere volwassene die tot het huishouden behoort te vermeerderen met 60 en/of voor ieder kind dat tot het huishouden behoort met 25 (t/m 12 jaar) of 50 (van jaar). Wanneer een klant van schuldhulpverlening wordt aangemeld bij de voedselbank via het bovenstaande adres dan wordt de gebruikelijke intakeprocedure overgeslagen. Voor klanten van schuldhulpverlening is de voedselbank een voorziening om in crisissituaties stabilisatie te bevorderen. Met aanmelding door schuldhulpverlening zal terughoudend worden omgegaan en slechts die klanten die in een crisissituatie verkeren op deze mogelijkheid wijzen.

34 Vrouwenopvang Overijssel postadres Postbus BB ZWOLLE Zakelijk Hulpverlening aan vrouwen van 18 jaar en ouder die te maken hebben met geweld (fysiek, seksueel, psychisch) in relatie met de partner en/of in de thuissituatie. De hulpverlening is gericht op vrouwen, hun kinderen en evt. de partner

Sociale kaart Overijssel

Sociale kaart Overijssel Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW Jeugd

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jeugdhulp Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jij bent jonger dan 18. Jouw zorg valt onder de zorg van de Jeugdwet. Je krijgt begeleiding van Frion. Frion heeft een contract

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis!

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! De weg naar zorg en ondersteuning loopt altijd via het raadhuis Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, betrek dan eerst de mensen om u heen. Misschien

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd Toelichtingen Jeugd Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

WIJkteam OpMEER. taken, processen en bereikbaarheid én. Bereikbaarheid Wijkagent

WIJkteam OpMEER. taken, processen en bereikbaarheid én. Bereikbaarheid Wijkagent WIJkteam OpMEER taken, processen en bereikbaarheid én Bereikbaarheid Wijkagent Inhoud Aanleiding start WIJkteam Nieuwe taken gemeente Wie zitten er in het WIJkteam Uitgangspunten Taken van het WIJkteam

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Trend- en signaleringsrapportage 2P

Trend- en signaleringsrapportage 2P TP PT Het P helft Trend- en signaleringsrapportage 2P e 2007 Inleiding 1 De signaleringsfunctietp PT is één van de collectieve taken van MEE. Elke MEE-organisatie geeft op eigen wijze invulling aan deze

Nadere informatie

De kerntaak en samenwerking met partners. Wat doet Bureau Jeugdzorg Overijssel?

De kerntaak en samenwerking met partners. Wat doet Bureau Jeugdzorg Overijssel? De kerntaak en samenwerking met partners Wat doet Bureau Jeugdzorg Overijssel? Wat doet Bureau Jeugdzorg Overijssel? Loopt de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar vanwege problemen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DE BEOORDELING DOOR CLIENT FIRST 7 Wat beoordeelt ClientFirst

Inhoudsopgave. DE BEOORDELING DOOR CLIENT FIRST 7 Wat beoordeelt ClientFirst Inhoudsopgave WAT IS DE TEGEMOETKOMING TOG 3 Wat is blijvend of voorlopig blijvend gehandicapt Wanneer krijgt u een tegemoetkoming TOG Wanneer gaat de tegemoetkoming TOG in Hoe hoog is de tegemoetkoming

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

oetank Gemeente Ommen Wegwijzer Hulpverlening en schuldenproblematiek

oetank Gemeente Ommen Wegwijzer Hulpverlening en schuldenproblematiek D oetank Gemeente Ommen Wegwijzer Hulpverlening en schuldenproblematiek Colofon Opdrachtgever Gemeente Ommen Uitgave Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Overcingellaan 15 Postbus 426 9400 AK Assen T: 0592

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Samen zoeken naar een oplossing

Schuldhulpverlening. Samen zoeken naar een oplossing Schuldhulpverlening Samen zoeken naar een oplossing Schuldhulpverlening Samen zoeken naar een oplossing Schuldhulpverlening/inleiding Wanneer u financiële problemen heeft, als u niet langer in staat bent

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie