Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel)"

Transcriptie

1 Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Noordwest Veluwe, IJssel-Vecht en Twente Postbus BB ZWOLLE Postbus BB ZWOLLE Bij advies- en steunpunt kan iedereen terecht voor advies en informatie over kindermishandeling, relationeel geweld, ouderen mishandeling, ontspoorde zorg, loverboys en juridische aspecten. Bij constatering van daadwerkelijke mishandeling kan de client een melding doen en zal het AMK doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.

2 Advies- en meldpunt Kindermishandeling Overijssel Bornsestraat BA Hengelo overijssel landelijk Het AMK geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Het AMK is de instelling voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over kindermishandeling Advies- en meldpunt voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling. Elke provincie en grootstedelijke regio heeft een eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, allen bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: ( 0,05 per minuut)

3 Algemene crisis opvang Leger des Heils Burgemeester van Walsumlaan CC ZWOLLE Burgemeester van Walsumlaan CC ZWOLLE Algemene Crisisopvang is onderdeel van Centra voor Wonen, Zorg & Welzijn Veluwe/IJsselstreek van het Leger des Heils. Op de locatie Burg. Van Walsumlaan zijn de volgende diensten aanwezig: De algemene crisisopvang bied opvang en hulp aan mannen, vrouwen en gezinnen met dusdanig psychosociale problematiek dat 24 uurs opvang en hulpverlening nodig is. De aanleiding voor opname is (dreigende)dakloosheid/uithuiszetting. Begeleid wonen biedt mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die door omstandigheden (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen een externe begeleide woonvorm aan, waarin zij praktische en sociale vaardigheden kunnen leren. Begeleid wonen beschikt over twee huizen, De Stap en De Buitenkant. Ambulante woonbegeleiding is gericht op bevordering van de zelfstandigheid van met name gezinnen, die door omstandigheden (nog) niet in staat zijn volledig zelfstandig te wonen.

4 Arrondissementsrechtbank Zwolle Luttenbergstraat GB ZWOLLE Postbus GB ZWOLLE Lelystad Postbus AA LELYSTAD Zutphen Postbus GJ ZUTPHEN

5 Bewindvoeringen Oost Nederland Zwolle Afdeling beschermingsbewind - Afdeling Wsnp Postbus BK ZWOLLE De taken van BON bestaan uit het uitvoeren van de van wettelijke schuldregelingen door bewindvoering en meerderjarigenbewind. Schuldsanering BON is geen schuldhulpverleningsinstantie en kan dus geen schuldenregelingen tot stand brengen, zij kan wel behulpzaam zijn bij het doorverwijzen naar andere instanties. Tijdens én na afloop van de wettelijke schuldsaneringsregeling is vaak een beschermingsmaatregel nodig is om te voorkomen dat mensen opnieuw in financiële problemen komen. Bewindvoering Soms is iemand niet meer in staat om zijn of haar financiële belangen voldoende te behartigen. De vaste lasten worden niet of niet op tijd voldaan, het inkomen wordt uitgegeven aan dure gebruiksvoorwerpen en/of is er sprake van financieel misbruik. De redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking of een dementeringsproces zijn. In het verleden was vaak een familielid bereid om de financiële taak op zich te nemen. Met een steeds complexer wordende maatschappij, met steeds meer gecompliceerde regels, is deze taak er echter niet gemakkelijker op geworden. Denk bijvoorbeeld aan heffingskortingen, huur-en zorgtoeslagen, bijzondere bijstand, persoongebonden budgetten e.d. die schriftelijk aangevraagd moeten worden, vervolgens gecontroleerd moeten worden en bij wijzigingen weer veranderd moeten worden. Daarnaast kan het beheren van het inkomen van een familielid de familierelatie veranderen. Om deze redenen wordt vaak gekozen voor een professionele bewindvoerder.

6 Bureau Jeugdzorg Overijssel Burgemeester Drijbersingel JB ZWOLLE Postbus AN ZWOLLE Het BJzO is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die problemen hebben op het maatschapplijk vlak, opgroeien en psychiatrische problematiek. Ook doet het bureau dienst als Jeugdreclassering en is het een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. BJzO kan indiceren en verwijzen naar passende hulpverlening maar bieden zelf geen hulp na indicatie. BJzO is voor noodgevallen 24uur per dag telefonisch bereikbaar. Als het gaat om het melden van kindermishandeling is het Advies- en Meldpunt buiten kantooruren bereikbaar via het nummer

7 Centraal bureau voor Alcohol en Drugs Dokter Stolteweg AX ZWOLLE Dokter Stolteweg AX ZWOLLE Het CAD biedt steun en hulp aan mensen met verslavingsproblemen. dat betekent dat je bij het CAD terecht kan met alcohol-, drugs- en gokproblemen of andere vormen van verslaving. Ook voor informatie en voorlichting ter preventie van deze problematiek kan u bij het CAD terecht. Als er sprake is van een opnamevraag wordt u doorverwezen naar een verslavingskliniek. De hulpverlening is gratis tenzij er sprake is van een eigen bijdrage in het kader van een geindiceerde behandeling. Stichting CAD hanteert de geldende privacyregels en is dus tot geheimhouding verplicht.

8 CIZ Zwolle Postbus BM ZWOLLE Het CIZ bekijkt of u in aanmerking komt voor professionele zorg via de AWBZ(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dit heet indicatiestelling. Met het indicatiebesluit gaat u naar het Zorgkantoor, die regelen vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. In veel gemeenten verzorgt het CIZ ook indicaties voor Sociaal-medische voorzieningen en Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo).

9 Dimence Basiszorg en verslavingszorg Grasdorpstraat EN ZWOLLE Grasdorpstraat EN ZWOLLE Langdurende Zorg, Volwassenen en Persoonlijkheidsharmonisatie Schuttevaerkade DB ZWOLLE Postbus AC ZWOLLE basiszorg verslavingszorg dienstencentrum Dimence is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en stoornissen. Vormen van hulpverlening zijn klinische behandeling (opname), poliklinische behandeling, deeltijdbehandeling, beschermende woonvormen of ambulante behandeling (behandeling op afspraak). Dimence is een fusie van Adhesie GGZ, De Zwolse Poort, Riagg IJsselland en Riagg Zwolle. Het werkgebied bestaat uit de regio's Almelo, Deventer en Zwolle. Het Circuit Verslavingszorg richt zich op de behandeling van de combinatie psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek. De zorg bestaat uit: detox en diagnostiek, vervolgbehandeling, vervolgbehandeling dubbeldiagnose, jeugd dubbeldiagnose kliniek, jeugd dubbeldiagnose deeltijd, gesloten opname, polikliniek jeugd en volwassenen.

10 Schuttevaerkade is een locatie voor de sectoren Langdurende Zorg, Volwassenen en Persoonlijkheidsharmonisatie. Fiom stichting ambulante Emmastraat AE ZWOLLE Emmastraat AE ZWOLLE De stichting ambulante Fiom is een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in psychosociale hulp, preventie, expertiseoverdracht en onderzoek & ontwikkeling op een drietal aandachtsgebieden: (on)bedoelde zwangerschap en ongewenste kinderloosheid; afstand doen van een kind, een kind adopteren, afgestaan/geadopteerd zijn en (inter)nationale zoekacties naar familieleden en tot slot seksueel en huiselijk geweld. De Fiom-hulpverlening is gratis en er is geen verwijzing voor nodig. Voor themabijeenkomsten en gespreksgroepen word een onkostenvergoeding gevraagd.

11 Frion Zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking Voltastraat PM ZWOLLE Postbus DA ZWOLLE Frion is een zorgaanbieder die professionele hulp biedt aan kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. De cliënt kan zoveel mogelijk zelf invulling geven aan zijn of haar leven. In samenspraak met de cliënt wordt de ondersteuningsbehoefte en het toekomstperspectief bepaald om vervolgens een passende ondersteuning te zoeken voor bijvoorbeeld wonen, werken en/of vrije tijd. Frion is aangesloten bij Carante Groep. Carante Groep is een samenwerkingsverband van zelfstandige, regionaal opererende organisaties op het gebied van zorgontwikkeling

12 GGZ Ambulante Forensische Psychiatrie Dokter Spanjaardweg BT ZWOLLE Dokter Spanjaardweg BT ZWOLLE In de polikliniek wordt behandeling geboden aan mensen met psychiatrische of psychische problemen, die daarnaast of daardoor een strafbaar feit gepleegd hebben of dreigen te plegen. In de behandeling staat de vraag hoe het zover heeft kunnen komen' centraal. Er wordt gewerkt aan het beïnvloeden van de bepalende stappen. Bijvoorbeeld door alternatieve manieren te zoeken om spanning te ontladen. Andere dan de voor de patiënt gebruikelijke, zoals drank of de boel kort en klein slaan. Daarnaast wordt op diverse wijzen de psychiatrische en persoonlijkheidsproblematiek behandeld. Belangrijkste doelen zijn zorgen dat een herhaling van een delict voorkomen wordt en zorgen dat de persoonlijke omstandigheden stabieler worden. Het uiteindelijke doel is dat de patiënt zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat er gebeurd is of dreigt te gebeuren. De behandeling kan kort- of langdurend zijn en individueel of in een groep plaatsvinden. De polikliniek in Zwolle werkt nauw samen met het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht en de Zwolse Poort. Meer informatie over forensische psychiatrie:

13 Humanitas Assiesstraat 2 a 8011 XT ZWOLLE Assiesstraat 2 a 8011 XT ZWOLLE Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-totmens) en wordt lokaal georganiseerd. Voorbeelden van projecten zijn: elk kind telt vallen én opstaan alleen én samen oud én redzaam apart én erbij verwerken én verder thuisadministratie taalondersteuning allochtonen

14 Juridisch Loket Koggelaan JN ZWOLLE Postbus DC ZWOLLE Het Juridisch loket is een onafhankelijke organisatie waar iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en informatie.

15 Leger des Heils Algemene Crisisopvang Zwolle Burgemeester van Walsumlaan CC ZWOLLE Burgemeester van Walsumlaan CC ZWOLLE Jeugdzorg & Reclassering Burgemeester Roelenweg ES ZWOLLE Postbus CB ZWOLLE Dagtrainingscentrum Meerderjarigen

16 Burgemeester van Walsumlaan CC ZWOLLE Algemene Crisisopvang is onderdeel van Centra voor Wonen, Zorg & Welzijn Veluwe/IJsselstreek van het Leger des Heils. Op de locatie Burg. Van Walsumlaan zijn de volgende diensten aanwezig: De algemene crisisopvang bied opvang en hulp aan mannen, vrouwen en gezinnen met dusdanig psychosociale problematiek dat 24 uurs opvang en hulpverlening nodig is. De aanleiding voor opname is (dreigende)dakloosheid/uithuiszetting. Begeleid wonen biedt mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die door omstandigheden (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen een externe begeleide woonvorm aan, waarin zij praktische en sociale vaardigheden kunnen leren. Begeleid wonen beschikt over twee huizen, De Stap en De Buitenkant. Ambulante woonbegeleiding is gericht op bevordering van de zelfstandigheid van met name gezinnen, die door omstandigheden (nog) niet in staat zijn volledig zelfstandig te wonen. Reclassering - Dagtrainingscentrum Meerderjarigen De hulp is primair gericht op het bijstaan van (jong)volwassenen. Hun een kans te bieden op een geslaagde terugkeer in de samenleving. Door begeleiding en toezicht, door het aanleren van sociaal vaardig gedrag en het toeleiden naar zorginstellingen, proberen ze hun manier van leven zodanig te beïnvloeden dat ze op een gezonde manier aan de samenleving kunnen deelnemen en de kans op herhaling afneemt.

17 Limor Dokter van Deenweg BG ZWOLLE Dokter van Deenweg BG ZWOLLE Limor is een landelijke instelling voor maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie en helpt mensen weer een plek in de samenleving te krijgen doormiddel van thuisbegeleiding, woonvoorzieningen en crisisopvang. Aanmeldbureau Overijssel: /305 Thuisbegeleiding Overijssel: /307/308

18 Maatjesproject Burgemeester Roelenweg EV ZWOLLE Postbus AL ZWOLLE Het maatjesproject is een initiatief van: Het cliëntenplatform GGZ, APZ Sint Franiscushof, RIBW Zwolle en RIAGG Zwolle. Maatjeswerk koppelt mensen die psychiatrische of psychosociale problemen hebben(gehad), aan mensen die hier op een vrijwillige basis mee in contact willen komen.de vrijwillige medewerkers van het maatjesproject stellen een deel van hun tijd beschikbaar om samen met u iets te ondernemen. Zij komen af en toe bij u langs voor een praatje. Of u kunt afspreken om samen ergens heen te gaan. Zoals samen wandelen, winkelen of koffie drinken. Maar u kunt ook sporten, fietsen, naar de film, naar het buurthuis of naar de markt. Alles wat u samen doet staat helemaal los van de hulpverlening. Maatjesproject is voor (ex) psychiatrische cliënten.

19 Mee IJsseloevers Dokter van Deenweg BG ZWOLLE Postbus AM ZWOLLE MEE IJsseloevers is een organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte én hun betrokkenen. We bieden ondersteuning, maar ook informatie en advies. Bij MEE IJsseloevers telt alleen het belang van de cliënt, waarbij we naar aanleiding van elke vraag van de cliënt op professionele en deskundige wijze actie ondernemen.

20 NIDOS Van Nagellstraat EB ZWOLLE Postbus LA UTRECHT NIDOS heeft vooral te maken met jongeren die door buitengewone omstandigheden hun geboorteland hebben moeten verlaten. Deze jongeren zijn naar Nederland gekomen op zoek naar veiligheid. Ze komen uit alle continenten en landen van de wereld. NIDOS richt zich dan ook op alleenstaande, minderjarige vluchtelingen en asielzoekers. Het doel van NIDOS is dat de jongeren op hun 18 e jaar zelfstandig zijn en waar ook ter wereld op eigen benen kunnen staan. Dit doel willen ze bereiken door het bieden van begeleiding, ondersteuning en door er voor te zorgen dat alle jongeren de voorzieningen krijgen die bij hun persoon aansluiten, zoals onderwijs, begeleiding tijdens de asielprocedure en vrijetijdsbesteding. Het toekomstperspectief van de jongeren speelt hierbij een belangrijke rol.

21 Noodfonds Hanzelaan JG ZWOLLE Hanzelaan JG ZWOLLE De Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving is een samenwerkingsverband van lokale overheid, hulpverlenende organisaties en geldgevende fondsen/donateurs. Het Noodfonds geeft financiële hulp aan inwoners van Zwolle en omgeving, die in een acute financiële noodsituatie verkeren en niet meer of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening. Professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het Noodfonds. Het bureau van de stichting is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag, tussen uur en uur. Op dinsdag en vrijdag is voor acute noodsituaties achtervang geregeld, luister hiervoor het bericht op de telefoonbeantwoorder af.

22 Persoonsgebondenbudget Postbus RA UTRECHT Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee een klant zelf verzorging, verpleging en begeleiding kan inkopen die hij nodig heeft. Er kan een pgb verstrekt worden voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En in bepaalde situaties vanuit de zorgverzekering. Zorg en begeleiding vanuit de AWBZ Er kan hulp of begeleiding vanuit de AWBZ aangevraagd worden wanneer een persoon bijvoorbeeld langdurig ziek is, een handicap heeft of omdat hij een hoge leeftijd heeft. De klant kan een pgb aanvragen voor: persoonlijke verzorging; verpleging; begeleiding; tijdelijk verblijf (logeeropvang); vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen). Voor zorg in aanmerking komen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), dan heeft de persoon daarvoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met deze indicatie kan hij de zorg aanvragen bij een zorgkantoor dat werkt voor de regio. De klant kan kiezen voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget (pgb).

23 Raad voor de Kinderbescherming Assendorperdijk EG ZWOLLE Postbus GB ZWOLLE De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. De Raad werkt nauw samen met andere instanties. Taken De drie belangrijkste taken van de Raad - de kerntaken - zijn bescherming, scheiding en omgang, en strafzaken waarin minderjarigen betrokken zijn. Daarnaast heeft de Raad ook een taak op andere terreinen waarbij de belangen van het kind in het spel zijn, zoals adoptie, het afstand doen van een kind en afstammingsvragen.

24 RIBW IJssel vecht Gebouw Springer Dokter Klinkertweg BS ZWOLLE Dokter Klinkertweg BS ZWOLLE De RIBW IJssel-Vecht is een onderdeel van de RIBW Groep Overijssel en staat voor Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn in de regio Noordwest- Overijssel. Zij begeleiden mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking die om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. RIBW IJssel-Vecht is de nieuwe naam voor de RIBW Zwolle en PaRT. Er zijn kantoren, woningen en activiteitencentra in Zwolle, Ommen, Hardenberg, Raalte, Lemelerveld, Steenwijk en Kampen. Daarnaast bieden we in de hele regio begeleiding aan zelfstandig wonende cliënten. Het Centraal Bureau is gevestigd in Zwolle. De RIBW IJssel-Vecht kent drie vormen van begeleiding: begeleiding bij wonen met verblijf begeleiding bij (zelfstandig) wonen begeleiding bij dagbesteding en werk

25 Slachtofferhulp Papendwarsstraat PM ZWOLLE Papendwarsstraat PM ZWOLLE Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Vrijwilligers bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun. Beroepskrachten zorgen voor professionele ondersteuning. Slachtofferhulp Nederland heeft 75 bureau's in 13 regio's. In Kampen zit het kantoor van de regio IJsselland/Flevoland, waar onder andere regio Zwolle en Ommen onder vallen.

26 Sociale Verzekeringsbank Snipperlingsdijk BJ DEVENTER Postbus GG DEVENTER AOW/Anw Kinderbijslag De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgen zij ervoor dat mensen die recht hebben op kinderbijslag, AOW-pensioen of een nabestaandenuitkering Anw dit ontvangen. De SVB voert ook de uitbetaling van enkele andere wetten en regelingen uit zoals de Tegemoetkoming Onderhoud Gehandicapten (TOG), Asbestregeling, FVP, PGB, Mantelzorgcompliment, Remigratiewet en Administratie Gemoedsbezwaarden. De Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) is bedoeld voor mensen die thuis een kind verzorgen dat blijvend of voorlopig blijvend gehandicapt is. De TOG kunt u alleen bij vestiging Roermond aanvragen. Ook gemeenten doen steeds vaker een beroep op de SVB. Het gaat dan om de uitvoering van persoonsgebonden financiële regelingen voor inwoners, bijvoorbeeld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand voor ouderen (WWB 65+). Voor de WWB65+ zal de SVB vanaf 2010 de uitvoering voor alle gemeenten verzorgen. Op de site vindt u informatie over deze verzekeringen en regelingen en hoe u deze aan kunt vragen.

27 Stichting de Kern maatschappelijk werk Straussplein AE ZWOLLE Straussplein AE ZWOLLE De Kern is een instelling voor Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden. Maatschappelijk werk ondersteunt, begeleid of adviseert u als u een probleem heeft waar u zelf niet uitkomt. bv. financiele problemen, relatie problemen en verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Een afspraak maken is niet nodig, u kan langskomen op een van de spreekuren. Daarnaast biedt AMW ook de mogelijkheid om online aan te melden. Dit kan 24uur per dag en zeven dagen per week, echter alleen bij problemen die niet spoedeisend zijn. Sociaal Raadslieden wijst mensen de weg in het doolhof van (sociale)voorzieningen, regelingen en instanties. Sociaal Raadslieden biedt praktische hulp en functioneert als wegwijzer en adviseur op het gebied van Uitkeringen, werk & inkomen, belastingen, wonen, consumentenzaken, juridische kwesties, personen- en familierecht, onderwijs, gezondheid, welzijn en vrije tijd en relatie burger-overheid. Er is elke woensdag inloopspreekuur van 9.00 uur uur.

28 Stichting Meedoen Postbus CA ZWOLLE (voorlopig) Stichting Meedoen Zwolle is een fonds dat in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen die zich in de greep van de armoede bevinden. Via financiële hulp bevordert de stichting dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen en buiten school. Door bijvoorbeeld bij te springen in de betaling van extra opleidingskosten, het lidmaatschap van een sportclub of de kosten voor excursies. Meedoen is bedoelt voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een inkomen van ten hoogste 120% van het minimuminkomen uit de gemeente Zwolle kunnen een aanvraag indienen bij Meedoen. Stichting Meedoen Zwolle betaalt voor die ouders of verzorgers de kosten van schoolreisjes, werkweken en schoolkampen sport, dans, toneel, muzikale vorming andere zaken waardoor kinderen zich kunnen ontplooien Ouders of verzorgers vullen een aanvraagformulier in. Daarop geven ze aan voor welke activiteit ze een aanvraag doen. Ook vermelden ze de gegevens van hun kind en van zichzelf.

29 Team Bijzondere Doelgroepen Lubeckplein GA ZWOLLE Postbus GA ZWOLLE De doelgroep bestaat enerzijds uit mensen die door hun afwijkend woongedrag ernstige overlast veroorzaken, overlast die voor hun directe woonomgeving onaanvaardbaar is (geworden). Anderzijds zijn het mensen waarvan de woning zodanig vervuild is, dat een gevaar voor de (volks-) gezondheid is ontstaan. In veel huishoudens is er sprake van een dreiging van opzegging van de huurovereenkomst. Kern van de aanpak vormt het organiseren en coördineren van gerichte hulp op maat. Hulp op maat door samenwerking van diverse bij overlasthuishoudens betrokken instellingen. De taken van het Team Bijzondere Doelgroepen: Coördinatie multiprobleemhuishoudens Coördinatie meldpunt ernstige overlast Coördinatie hygiënische probleemhuishoudens Coördinatie woonruimtezaken Coördinatie beheer zorg voor overlast rondom de maatschappelijke opvang locaties Coördinatie dak en thuislozenproblematiek Coördinatie woonwagens en woonschepen Contactpersoon is Nardy Hartelman

30 Trias Regio IJssel - Vecht Herfterlaan RC ZWOLLE Herfterlaan RC ZWOLLE pleegzorg Emmawijk CM ZWOLLE Trias Jeugdhulp is een organisatie voor jeugdzorg in West Overijssel. Trias Jeugdhulp biedt - ambulante gezinsbegeleiding - dagbehandeling - pleegzorg - 24-uurszorg. Vestigingen van Trias Jeugdhulp vind je in Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Nijverdal, Rijssen, Steenwijk en Zwolle.

31 Vangnet Informatie en Advies Team VIA Zeven Alleetjes CV ZWOLLE Postbus BL Zwolle Meldpunt VIA staat voor Vangnet, Informatie en Advies. Wij bieden in de regio IJssel-Vecht hulp aan mensen die anders tussen wal en schip dreigen te raken. Het gaat om mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren en hier zelfstandig geen verandering in kunnen brengen. Ze hebben adequate hulp nodig maar zullen hier zelf niet om vragen. Meestal kampt de persoon met meerdere problemen en betreft het een complexe situatie. Wij bieden een helpende hand op basis van signalen uit de omgeving. Deze signalen zijn veelal afkomstig van mensen die zich zorgen maken om de (toekomstige) cliënt. Het Team VIA bestaat uit circa 25 hulpverleners die samenwerken vanuit verschillende organisaties. Dit zijn de GGD Regio IJssel-Vecht, Stichting CAD, Riagg, Zwolse Poort, Bureau Jeugdzorg, Ribw, Stichting De Kern, Mee IJssel Oevers en de betrokken gemeenten in de regio IJssel-Vecht. U kunt uw zorgen melden bij het Meldpunt VIA, wat staat voor Vangnet, Informatie en Advies. Iedereen (burgers en instanties) kan hier terecht met een melding over een zorgwekkende situatie. Dit kan zonodig ook anoniem. U kunt hier terecht voor situaties waarbij de persoon die u wilt aanmelden kampt met één of meerdere problemen, bijvoorbeeld: - psychische problemen; - alcohol-, drugs- of medicijnverslaving; - verstandelijk handicap; - een vervuilde situatie; - dak- of thuisloos is; - enzovoorts

32 Team VIA bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen uur Vluchtelingenwerk Gasthuistraat 3a 8011 RP ZWOLLE Vluchtelingenwerk Zwolle ondersteunt al meer dan 25 jaar vluchtelingen bij hun inburgering en geeft hen juridische advies over vraagstukken die te maken hebben met vluchteling zijn in Nederland. Wij geven algemene voorlichting op scholen en instellingen over de achtergronden van vluchtelingen en asielzoekers, de asielprocedure en over de inburgering van vluchtelingen. De individuele ondersteuning bij de inburgering kent een drietal fases. In de eerste fase worden alle praktische zaken geregeld die te maken hebben met het wonen in een nieuwe stad. Wij noemen dit de introductieperiode. Deze duurt 1 tot 2 maanden. In de tweede fase wordt de vluchteling gekoppeld aan een maatschappelijke begeleider die hem of haar verder ondersteunt bij het vinden van zijn plek in de Zwolse samenleving. Deze periode duurt 1 tot 2 jaar. Na deze periode kan de vluchteling nog enige tijd een beroep doen op het spreekuur van VluchtelingenWerk. Spreekuren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag En op afspraak

33 Voedselbank Friese wal 32 Zwolle Postbus BH ZWOLLE nummer De hulp van de voedselbank is voor mensen die met hun inkomen, na aftrek van hun vaste lasten, niet genoeg geld overhouden om eten te kopen. De hulp is in principe tijdgebonden. Er moet uiteindelijk naar gestreefd worden dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn criteria opgesteld. Deze zijn (per 15 oktober 2008) als volgt: Wanneer het maandelijks besteedbaar inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen, dan komt het huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket: Eénpersoonshuishouden 175, bij meerpersoonshuishoudens is dit bedrag voor iedere volwassene die tot het huishouden behoort te vermeerderen met 60 en/of voor ieder kind dat tot het huishouden behoort met 25 (t/m 12 jaar) of 50 (van jaar). Wanneer een klant van schuldhulpverlening wordt aangemeld bij de voedselbank via het bovenstaande adres dan wordt de gebruikelijke intakeprocedure overgeslagen. Voor klanten van schuldhulpverlening is de voedselbank een voorziening om in crisissituaties stabilisatie te bevorderen. Met aanmelding door schuldhulpverlening zal terughoudend worden omgegaan en slechts die klanten die in een crisissituatie verkeren op deze mogelijkheid wijzen.

34 Vrouwenopvang Overijssel postadres Postbus BB ZWOLLE Zakelijk Hulpverlening aan vrouwen van 18 jaar en ouder die te maken hebben met geweld (fysiek, seksueel, psychisch) in relatie met de partner en/of in de thuissituatie. De hulpverlening is gericht op vrouwen, hun kinderen en evt. de partner

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Zorgmonitor. Kwetsbare groepen in Barendrecht. Rapport. Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9

Zorgmonitor. Kwetsbare groepen in Barendrecht. Rapport. Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9 Zorgmonitor Kwetsbare groepen in Barendrecht Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9 Rapport Kwetsbare groepen in Barendrecht Doelgroepen Wmo presatievelden 7-8- 9 GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

De Leidse straatwijzer

De Leidse straatwijzer De Leidse straatwijzer Inclusief bijlage voor Alphen en Katwijk Eerste Hulp Bij Dakloosheid Voor en door daklozen gemaakt Inhoudsopgave Houthakken 1. De naakte morgen Rond mijn Grenzeloze Dageraad ligt

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie