Mentaal. Vooral het herhalen van de informatie over drugs heeft mij enorm geholpen om nee te zeggen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mentaal. Vooral het herhalen van de informatie over drugs heeft mij enorm geholpen om nee te zeggen."

Transcriptie

1 Mentaal MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 4 Nummer 11 december 2008 Vooral het herhalen van de informatie over drugs heeft mij enorm geholpen om nee te zeggen. Sjoerd van den Dam, sociaal psychiatrisch verpleegkundige divisie Verslavingszorg, over behaalde resultaten deelnemers Liberman module. Verder in dit nummer: Bouwers nieuwbouw binnenhof nemen afscheid van Servaashof. Project Doelmatigheid Divisie Kortdurende Zorg.

2 Kijk op de wijk GGZ Noord- en Midden-Limburg op weg naar 2009.

3 Mentaal Mentaal jaargang 4 Nummer 11 december 2008 INHOUD Veilige zorg vanzelfsprekendheid binnen GGZ NML Het drugs weigeren van een dealer Ik ben niet de lakei van de cliënt Beloning loont! Knipoog 4 Nieuwsberichten 5 Van de voorzitter 6 Verdraait goed! 7 Servaashof afscheid 8 Servaashof: voortgang 9 Servaashof: Korsakov 10 Servaashof: bezoek 11 Agenda IGG 12 De ontmoeting 13 OnGegrond? 14 Omgaan met verslaving 16 Kollummerkasie Derde Alzheimercafé 18 VERS-training 19 Rodersana 20 Arbeidsomstandigheden 21 Project Doelmatigheid 22 PVP: Wiesje Koning 24 Boekbespreking 26 Beeldspraak 27 Van de redactie Met het naderen van de donkere dagen voor Kerstmis (en let wel; donker wil niet zeggen somber) komt ook weer de periode van overpeinzingen, het voorzichtig formuleren van kerstwensen, sinterklaasinkopen en verlanglijstjes. De redactie van Mentaal heeft ook een verlanglijstje. Eentje dat eeuwig lijkt te duren. Met daarop allerlei wensen; meer bijdragen vanuit de organisatie bijvoorbeeld. Of inspirerend fotomateriaal. Een leuk idee, een spitse vondst, een baanbrekende suggestie. En de lat hoeft daarbij niet eens zo hoog te liggen want Mentaal brengt geen wereldnieuws. Maar Mentaal brengt wel nieuws over de wereld van GGZ NML én haar omgeving. Dat is ook deze maand weer gelukt. De volgende Mentaal ligt alweer volop in de voorbereiding. Zonder deze uitgave tekort te willen doen; dan gaat het om het Kerstnummer. We wagen er nog maar eens een oproep aan in deze tijd van huiselijke creatieve vlijt; als u nog een idee, tip of uit de hand gelopen Kerstgedicht hebt, houden we ons aanbevolen. Tot die tijd wensen we u met een handje pepernoten veel leesplezier met deze mentaal die zeker niet taai taai is maar die goed gevuld is. Zoals een banketstaaf in deze tijd van het jaar ook hoort te zijn. En ook hier geldt: niet alles in een keer opmaken, dan heeft u er langer plezier van. COLOFON Mentaal is het magazine van GGZ Noord- en Midden-Limburg voor (oud)medewerkers, vrijwilligers en externe relaties en verschijnt elke laatste vrijdag van de maand. Uitgave: Bureau Communicatie GGZ NML. Hoofdredactie: Eleän Mulder (Bureau Communicatie), Eindredactie: Eleän Mulder (Bureau Communicatie), Sabine Nicolasen (Bureau Communicatie) Redactie: Fun Sijbers (Bureau Communicatie), Ans Swillens (Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid), Karin Tummers (Paschalis), Diana Wong Si Kwie (RCG Venray), Ted Smits (Stafmedewerker Beleid), Paul de Bijl (divisie PIA). Vormgeving: MarksMarks Venlo. Reproductie: Grafisch centrum Facilitair Bedrijf GGZ NML. Fotografie: Johan Flapper GGZ NML, Hans van der Beele Sevenum, Bureau Communicatie GGZ NML. Oplage: 2450 ex. Redactieadres: GGZ Noord- en Midden-Limburg, Bureau Communicatie, E. Mulder-Verleg, Postbus 5, 5800 AA Venray, (0478) , Deadline kopij januarinummer: 5 december 2008, foto s gescheiden van tekst - dus als apart jpg-bestand - aanleveren. Voor meer info zie of het intranet. Indien u besluit uw abonnement te beëindigen, kunt u dit kenbaar maken via of schriftelijk via het redactieadres. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Arbodienst Achmea Arbo: , Lisette de Bruijn, bedrijfsarts: Louis Thissen, bedrijfsarts: GGZ Noord- en Midden-Limburg algemeen: , Personeelsvertrouwenspersoon: Marjon Vinken, , Klachtencommissie individuele medewerkers: , Commissie sociale begeleiding: , Arbo-coördinator: , Ondernemingsraad: , Ziek- en herstelmelding: Mentaal 3

4 Door: Sabine Nicolasen Beloning loont! De vorige Mentaal vermeldde het al; een enthousiast projectteam is binnen GGZ NML hard aan de slag de mede - werkers te betrekken bij een nieuwe vorm van medezeggenschap. Deze omslag van medezeggenschap oude stijl, in de vorm van de traditionele ondernemingsraad, naar de nieuwe stijl vraagt om de nodige inspiratie en bevlogenheid van de projectteam - leden. Verzilvering van de juryprijs voor de innovatiewedstrijd Verbeter de Medezeggenschap blijvend leerde welke mogelijkheden web 2.0 biedt waar het gaat om medezeggenschaps - communicatie. GGZ NML-Hyves of Wiki voor GGZ NML, waarmee foto s, profielen, kennis en kunde uitgewisseld kunnen worden. Een andere optie is een soort centrale blog te maken voor gemeenschappelijke thema s als de fusieontwikkelingen of projecten als SMAKK, zodat er door alle medewerkers, op welke locatie dan ook, meningen uitgewisseld kunnen worden en er gediscussieerd kan worden over de thema s die spelen. Mogelijkheden te over dus, waar, ook met betrekking tot onze medezeggenschap handig gebruik van gemaakt kan worden. De projectgroep communicatie komt binnenkort voor het eerst bij elkaar om de opgedane ideeën tot aansprekende acties om te zetten. Mentaal zal het zeker niet nalaten u hierover te berichten. Met het winnen van de juryprijsvraag voor het ontwikkelen van een nieuwe vorm van medezeggenschap, won GGZ NML een presentatie over de mogelijkheden van web 2.0, door organisatieadviesbureau De Beuk en, gekoppeld daaraan een zwermadvies. Dat houdt in dat meerdere adviseurs in korte tijd een maatwerkadvies geven. Web 2.0 wordt gezien als de 2e fase in de ontwikkeling van het World Wide web. Via web 2.0 sites vind je snel en eenvoudig medestanders voor een initiatief. Je kunt via het web op een zeer laagdrempelige manier kennis delen, netwerken, organiseren, produceren en informatie uitwisselen. In de bijeenkomst met De Beuk werd onderzocht hoe GGZ NML onder andere in het kader van het invoeren van de nieuwe medezeggenschap web 2.0 kan inzetten. Mogelijkheden die van daaruit geopperd werden waren onder andere een Mentaal 4

5 Mentaal Dank voor alle donaties! Herinnert u zich nog het interview met Mieke Michels in de Mentaal van juni 2008 over haar werkervaringen in Ghana? Hierin deed zijn ook een oproep om een steentje bij te dragen voor transport van goederen naar Ghana. De container zal komende december/januari vertrekken. Zij heeft ons nu laten weten, dat dit een succes is geworden. Mieke: Er is voldoende geld gedoneerd om alle goederen te kunnen transporteren. En nog een beetje meer zelfs. Heel verrassend en heel geweldig. Van het geld dat we naar alle waarschijnlijkheid zullen overhouden, willen we twee toiletten laten repareren. Deze zijn al jaren kapot. De Raad van Bestuur van GGZ Noord- en Midden-Limburg is ook royaal geweest. Los van alle goederen zijn ze financieel ook gul geweest en ook het transport naar de missiecontainer in Burgh-Haamstede mocht via GGZ Noord- en Midden-Limburg. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alle donaties. Promotiefilmpjes GGZ Noord- en Midden-Limburg goed bekeken Op 20 augustus jl. zijn de vier nieuwe promotiefilmpjes van onze organisatie live gegaan op onze eigen website, op de website van scholieren.tv en vele andere partner-websites van scholieren.tv. Vanaf voorgenoemde datum t/m 17 oktober is in totaal keer, vanuit het hele land, een filmpje van GGZ NML bekeken. GGZNML.nl heeft bekeken clipviews (een clipview betekent dat er één filmpje is bekeken), scholieren.tv 4.059, middelbare scholen 45 (scholieren. tv is geïntegreerd op websites van middelbare scholen), vacaturesites 809 (scholieren.tv is ook geïntegreerd in Monsterboard en andere landelijke sites) en overige sites (zoals beroepenkrant, TMF, Carp, Cosmogirl, Hitkrant) hebben bekeken clipviews. Nieuws december 2008 Vacatures voortaan uitsluitend op intra- en internet! Om de GGZ NML- medewerkers nog sneller en beter van dienst te kunnen zijn, is de dienst P&O overgestapt op een nieuwe vacaturemodule voor inter- en intranet. Concreet betekent dat voor u, dat de interne vacatures voortaan allemaal via intranet gepubliceerd zullen worden en de externe vacatures via de website (www.ggznml.nl). Vanaf 1 december a.s. kunt u voor inhoud en plaatsing van vacatureteksten terecht bij uw eigen personeelsconsulent. Dit loopt dus niet meer via Bureau Communicatie of ICT. Daarnaast zullen er vanaf 1 december a.s. geen posters meer worden verspreid met de interne vacatures, maar zullen deze uitsluitend op intranet worden gepubliceerd. Mentaal 5

6 Van de voorzitter: De zorgsector ligt de laatste tijd flink onder vuur. Of het nu gaat om de luchtkwaliteit in operatiekamers of het separeerbeleid in ggz-instellingen, telkens wordt het beeld opgeroepen van falende bestuurders en onbekwame professionals. Is hier sprake van incidenten of is er meer aan de hand? Onlangs was ik aanwezig op het feestelijk symposium bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Congregatie van de zusters van Liefde, de founding sisters van St. Anna in Venray en Sancta Maria in Noordwijkerhout. De congregatie telt nog 29 actieve zusters in Nederland. Toch was het symposium zeer druk bezocht, vooral door medewerkers en oudmedewerkers van de (voormalige) psychiatrische instellingen. Cyclisch verbeteren Op het symposium traden sprekers op die reflecteerden op het pionierswerk van de nonnen, hun missie, hun grote inzet en hun prestaties onder omstandigheden die wij ons nauwelijks nog kunnen voorstellen. In de loop van 100 jaar is veel veranderd, zowel in behandelmogelijkheden als leefomstandigheden van de patiënten (het woord cliënten moest 50 jaar geleden nog uitgevonden worden). Op de achtergrond van de sprekers werden foto s uit 100 jaar geschiedenis van de psychiatrie geprojecteerd. Beelden van patiëntenverblijven en behandelmethoden, die nu als volstrekt obsoleet zouden worden bestempeld. Als over 50 tot 100 jaar onze opvolgers naar opnames uit de ggz anno 2008 zullen kijken, zullen ook zij ongetwijfeld meewarig of misschien wel met afgrijzen het hoofd schudden over onze onwetendheid en onze dan inmiddels achterhaalde behandelmethoden. Of zal men ook onder de indruk zijn, dat wij ondanks onze beperkte kennis en ontoereikende behandelmethodes, maar dankzij een grote toewijding en inzet toch tot indrukwekkende resultaten kwamen? Een ding is zeker, onze voorgangers uit de vorige eeuw hebben ook altijd onder grote druk moeten werken. Naar verhouding veel meer patiënten op veel minder personeel, tot ver in de jaren zestig permanente onzekerheid over de financiële middelen, slechtere huisvesting, etcetera. Zij kenden echter niet de druk, zoals in onze dagen, van politiek en media die in hun permanente profileringsdrang voortdurend op zoek zijn naar wat (nog) niet goed (genoeg) is en wat aangeklaagd moet worden alsof het overal de gangbare praktijk is. Wat goed is aan onze zorg, en dat is het overgrote deel, is in onze tijd geen nieuws. Toch weten we dat het niet vanzelfsprekend is dat jonge mensen kiezen voor een beroep in de zorg. Dat het zonder idealisme en een sterke motivatie nauwelijks op te brengen is om lang in de zorg werkzaam te zijn. Niet naming and shaming maar voortdurend proberen te leren van fouten en vergissingen doet meer recht aan de werkers in de zorg en werpt op den duur meer vruchten af. In dit verband hecht de Raad van Bestuur veel waarde aan een goede follow-up van uitspraken van onze cliëntenklachtencommissie. Het is een vast punt op onze agenda. Die uitspraken vertellen ons enerzijds hoe moeilijk het soms in de praktijk van alle dag is om alle inzichten, regels en voorschriften weloverwogen en goed toe te passen en anderzijds hoe wij ons handelen kunnen blijven verbeteren. Met dat permanent cyclisch verbeteren worden medewerkers steeds minder kwetsbaar voor de vaak ongenuanceerde kritiek vanuit politiek, publiek en pers en stijgt het inhoudelijke niveau van de patiëntenzorg. Dat is pas zorg voor kwaliteit. Toine van der Sanden Voorzitter Raad van Bestuur Mentaal 6

7 Mentaal Door: Dieuwke Oegema, stafmedewerker kwaliteit KEMA audit over Zorgveiligheid Kwaliteit is een doorlopend proces. Voor de zorg is dat vanzelfsprekend: de beroepshouding van een zorgverlener vereist dat hij of zij altijd zoekt naar de beste manier waarop een cliënt geholpen kan worden. Ook ons kwaliteitssysteem vraagt om blijvende investering. Goede kwaliteit moet behouden blijven en waar verbetering mogelijk is, moeten kansen benut worden. Na de HKZ-certificering die in juni 2008 voor geheel GGZ Noord- en Midden-Limburg is behaald hebben we enthousiast de vlag buiten gehangen en genoten van het geweldige resultaat. Kort na de zomervakantie hebben we de draad weer opgepakt met twee werkconferenties Cyclisch Verbeteren voor leidinggevenden en sleutelfiguren. De conclusie uit deze werkconferenties is dat Cyclisch Verbeteren een eenvoudige werkwijze is, maar dat de toepassing wel bijzondere stuurmanskunst en ook doorzettingsvermogen vraagt. Inmiddels is een nieuwe groep interne auditoren opgeleid, om de pool auditoren groot genoeg te houden. Deze auditoren hebben tijdens hun training in oktober een audit uitgevoerd. Ze bezochten een aantal afdelingen/klinieken waarvan het merendeel het HKZ-certificaat al in december 2007 verkreeg. Thema van de audit was het Cyclisch Verbeteren in de omgang met o.a. het jaarplan en klachten van cliënten. Van de auditbezoeken zijn auditrapporten gemaakt die de basis vormen voor verbeteracties. De conclusies uit de auditrapporten zullen nog samengevat worden in een eindrapportage GGZ NML. In ieder geval is één opbrengst dat de interne auditoren een kijkje in andermans keuken hebben genomen. Zij kunnen nu met een andere bril naar hun eigen werksituatie kijken en soms ook praktisch bruikbare goede voorbeelden overnemen. Het HKZ-certificaat is drie jaar geldig. Daarna volgt een nieuwe certificeringsronde. In de tussenliggende tijd bezoekt de KEMA-auditor GGZ NML jaarlijks om de vinger aan de pols te houden. Doel van dit bezoek is te beoordelen of kwaliteit op peil blijft en blijvend aan kwaliteitverbetering gewerkt wordt. Begin december wordt de eerste vervolgaudit uitgevoerd. We hebben KEMA gevraagd om vooral te kijken naar Zorgveiligheid. Dit is een thema dat in het GGZ-veld steeds meer op de voorgrond komt. Soms haalt het landelijk negatief de publiciteit wanneer cliënten onbedoeld schade oplopen bij hun behandeling of verblijf in een GGZ-instelling. Tijdens de audit spitst zorgveiligheid zich toe op medicatie(verstrekking), separeren en de omgang met incidenten (MIP). Zorgveiligheid moet bijvoorbeeld aangetoond worden met afspraken die risico s zo klein mogelijk maken. De auditor bekijkt ook of deze afspraken werkbaar zijn en gebruikt worden in de dagelijkse praktijk. In de audit spreekt de KEMA-auditor met zorgverleners die dagelijks in contact zijn met cliënten. Ook wordt gesproken met functionarissen die wat meer op afstand van cliënten randvoorwaarden en beleid verzorgen. Onderdeel van een audit is tevens een rondgang over de betreffende afdeling. Niet alle afdelingen en klinieken worden bezocht. Het gaat om een beperkte steekproef, waarin ervoor is gekozen verschillende behandelomgevingen deel te laten nemen én alle divisies te betrekken. Deelnemers aan de audit zijn: CIBU (Crisis Intensieve Behandel Unit), Vincentiushuis, Kliniek Intensief 1, Ambulante Verslavingszorg in Venlo en RCG Venlo Kliniek. Over de gesprekken en rondleidingen maakt de auditor een verslag. Dit leidt tot conclusies over veiligheidsaspecten van de zorg die we volgens HKZ-normen goed of minder goed in beeld en onder controle hebben. Eventuele tekortkomingen zullen opgelost moeten worden. Dat zal noodzakelijk zijn om het HKZ-certificaat te behouden. Nog belangrijker is dat cliënten erop moeten kunnen vertrouwen dat binnen GGZ NML veilige zorg een vanzelfsprekendheid is. Mentaal 7

8 Door: Angela van den Elshout Van links naar rechts: Piet van den Elzen, Jos Dekkers en Rien Versantvoort Afscheid van Servaashof Het is zover, de bouwers van de nieuwbouw in de binnenhof nemen afscheid van Servaashof. Drie jaar zijn de drie hoofdaannemers dagelijks intensief bezig geweest om alles op tijd af te hebben en tot in de puntjes te verzorgen. Het resultaat mag er dan ook zijn. De hoofdaannemers zijn: Heijmans, Imtech en Wolter&Dros. Van ieder bedrijf was er elke dag een uitvoerder op de bouw aanwezig. Met de drie uitvoerders praten wij over hun ervaringen. Wie maakt wat Jos Dekkers vertegenwoordigt Heijmans, Piet van den Elzen Imtech en Rien Versantvoort Wolter&Dros. Heijmans maakt de gebouwen van de fundering tot en met het dak. Dus alles wat met beton, metsel- en timmerwerk te maken heeft. Imtech zorgt voor de complete licht- en krachtinstallaties, brandmeld- en data-installaties, de toegangscontrole en het verpleegoproepsysteem (VOS). Wolter&Dros verzorgt de aanleg van het sanitair, de riool- en regenwaterafvoer, de luchtbehandeling- en verwarmingsinstallatie, inclusief de vloerverwarming. Vrijwel alle leidingen zijn weggewerkt in de vloer en achter de wanden en plafonds. Samenwerking Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de juiste voortgang van de bouw. Daarvoor hebben zij wekelijks overleg om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen en eventuele problemen op te lossen. Spontaan zeggen zij dat de samenwerking perfect is verlopen, in een prettige sfeer. Dat is de basis om iets goeds te kunnen maken. Precies zoals we hier hebben gedaan. Wij zetten hier onze handtekening onder. Piet en Rien zijn al vanaf de start van de bouw in december 2005 op Servaashof aanwezig. Jos is later gekomen als vervanger van de eerste uitvoerder van Heijmans. Aparte belevenis Opvallend is dat zij alle drie het werken op Servaashof als een aparte belevenis beschouwen. Jos: Het gebeurt immers niet vaak dat je s ochtends vroeg op het Mentaal 8

9 Mentaal Voortgang bouw Door: P. Platzbeecker, Bouwcoördinator BW = Begeleid Wonen LBV = Langdurige begeleiding en Verzorging IWB= Intramurale woonbegeleiding LCZ = Langdurige complexe zorg KOMT DE NIEUWBOUW VOOR KORSAKOV/NAH OP TIJD KLAAR? die bij het verder gebruiksgereed maken van het gebouw betrokken zijn op elkaar af te stemmen. Bouw appartementen St. Servatiusweg D n Herk 90 (Korsakov NAH, gebouw 4) De verhuizing nadert. Veel medewerkers hebben hun nieuwe gebouw al bezocht en een eerste indruk gekregen van hun nieuwe werkplek. De buitengevels zijn af. In het gebouw zijn de stukadoors ook klaar. Schilders, timmerlui, vloerbedekkingleggers, elektriciens, loodgieters en tegelzetters zijn volop in het gebouw bezig om het gereed te maken voor de oplevering op vrijdag 19 december De leverancier van de keukens en kasten treft voorbereidingen om dit meubilair aansluitend aan de vloerbedekking te kunnen plaatsen. De uitvoering van de tuinen is besproken en de opdracht is om meteen na de kerstvakantie te beginnen. Het Facilitaire Bedrijf stelt planningen op om de werkzaamheden van allen St. Servatiusweg 31 t/m 177 oneven, postcode 5803 AD (73 zorgappartementen) In mijn vorige artikeltje heb ik verkeerde huisnummers aangegeven. Waarvoor excuses. De ruwbouw is gereed. De aannemer is bezig om balkonplaten te leggen en buitenkozijnen te plaatsen. De dakdekker heeft een aantal daken waterdicht. Elektriciens en loodgieters brengen binnen alle installaties aan in wanden, vloeren en plafonds. De uitvoering loopt achter op de planning. De aannemer heeft echter aangegeven dat hij deze tijd zal inlopen bij de werkzaamheden in het gebouw. De opleverdatum blijft dus 30 juni Zoals het er nu uitziet zal omstreeks mei 2009 het eerste deel van de appartementen bouwkundig worden opgeleverd. Na de verhuizing naar de appartementen (gebouw 8) in de binnenhof op 3 december 2008, start de organisatie van de verhuizing naar de 73 zorgappartementen. Foto s: Buro Kemper Thijs Vermeulen werk arriveert en de haan en de kraaien wakker maakt. Hier gebeurt het iedere dag. Piet knikt instemmend en kijkt plagerig naar Rien en merkt op Ja, helaas heb jij dat nogal eens gemist hè, want meestal kwam jij als de koffie klaar was. Het blijkt een grapje te zijn, zoals er wel meer grapjes gemaakt worden tijdens het gesprek. We krijgen de indruk dat het werken op de bouw ook leuk is en in een ontspannen sfeer verloopt. Nou vertelt Rien, Dat is niet altijd zo hoor. Tegen de tijd dat de boel klaar moet zijn en moet worden opgeleverd is het altijd hectisch. We lopen dan tegen de deadline aan, begrijp je. Maar het komt altijd goed! Ook apart aan Servaashof vonden zij het werken in een prachtige en rustige omgeving. Heel anders dan in een drukke stad. Volop parkeerruimte en geen buurtbewoners die hun rommel even snel kwijt willen in de containers. Uitdaging Acht verschillende gebouwen die op elkaar lijken, maar toch is ieder gebouw uniek. Dat betekent dat je bij elk gebouw telkens weer opnieuw begint aan een nieuwe uitdaging. Maar het kostte ook best veel energie om van het ene gebouw naar het andere te moeten omschakelen. Jos: Vaak komen er weer andere onderaannemers voor een bepaald gebouw en dan kon ik als uitvoerder weer opnieuw beginnen de mensen wegwijs te maken op Servaashof. Maar dat ik heb ik steeds met plezier gedaan hoor. Het zal voor de bewoners vast wel even wennen zijn, maar rond de jaarwisseling zijn de bouwketen van de aannemers verdwenen. Mentaal 9

10 Door: Angela van den Elshout Nieuwe Korsakovkliniek biedt uitdagingen André Veugen en Will Janssen André Veugen en Will Janssen, beide verpleegkundig-zorgcoördinator bij de Korsakovkliniek, vertellen met veel enthousiasme en betrokkenheid over de problematiek van hun patiënten en de mogelijkheden en uitdagingen die zich voordoen binnen de nieuwe huisvesting. Met de officiële opening in 2009 viert deze 1e Korsakovkliniek van Nederland tevens haar 20-jarig bestaan. Interessante patiëntengroep Will: De mensen zijn vaak een (deel) van hun korte termijn geheugen verloren, maar er is geen sprake van dementie. Korsakovpatiënten zijn heel verschillend, behouden hun IQ ondanks het hersenletsel en er is hen veel aan te leren. De hersenbeschadiging komt vanwege een tekort aan vitamine B1. Door het gebruik van teveel alcohol gedurende een lange periode en eerst slecht en later niet eten. André: Het heeft mij kruim gekost om met deze patiënten om te kunnen gaan. Wij werken via de vier K s : Konsequent (veel herhalen), Koncreet (duidelijk en stap voor stap), Kontinue (24 uur per dag) en Kort (10 minuten). Wij hebben er eigenlijk nog een vijfde k aan toegevoegd, die van Kreativiteit. Wij zoeken per individu steeds naar nieuwe oplossingen. Als dat dan succes heeft, geeft dat ons en de patiënt een goed gevoel! André: Nieuwe patiënten die bij ons komen zijn angstig, opstandig, gedesoriënteerd en voelen zich onveilig. De opvang bestaat dan dagelijks uit Detox (ontgiftigen), n veilige omgeving bieden, goed eten en een strakke structuur (opstaan, hygiëne, eten, dagbesteding, tv kijken, etc). Het therapieprogramma is een belangrijk onderdeel van de dagbesteding. Meestal komt het veiligheidsgevoel langzaam aan terug. Wij geven ook voorlichting aan de familie, o.a. door het organiseren van familiedagen. Zij hebben vaak al heel wat meegemaakt en begrijpen niet wat dit ziektebeeld inhoudt. Plussen Will: Voor de patiënten zijn er veel plussen aan de nieuwbouw. Ieder krijgt een eigen kamer met eigen sanitaire voorzieningen. De groepen worden kleiner en rustiger en elke groep krijgt zijn eigen rookkamer. De architect heeft gezorgd voor veel licht in het gebouw. Korsakovpatiënten hebben behoefte aan een goede daginvulling. Nog meer in de weekends want dan is de verveling het grootst. Daarom is het fijn dat er een activiteitenruimte komt voor ontspanning, bijv. tafeltennis, darten, etc. Met een beetje stimulans van de medewerkers wordt het verblijf een stuk aangenamer voor ze. In de nieuwbouw gaan ook de medewerkers erop vooruit. André: Er komen uitstekende kantoorruimten met fijne werkplekken en aparte spreekkamers. Er is ruimte, het is er licht, alles is nieuw en m.b.t. de hygiëne is alles beter schoon te houden. Wij zijn heel tevreden hoe alles voor de nieuwbouw samen met ons is voorbereid, bijvoorbeeld in de gebruikersgroep. Mentaal 10

11 Mentaal Tweede Kamer- en Statenleden bezoeken Servaashof De CDA Tweede Kamerleden Ciska Joldersma en Raymond Knops hebben op uitnodiging van gedeputeerde Odile Wolfs op maandag 6 oktober een werkbezoek aan Servaashof gebracht. Servaashof was één van de drie innovatieve Limburgse zorgprojecten die de Kamerleden bezochten. Deze projecten dienen als voorbeeld voor collega-instellingen elders in Nederland. De provincie heeft de vernieuwingen gestimuleerd en in een aantal gevallen ook met een financiële bijdrage mede mogelijk gemaakt, zoals Servaashof. Met deze vernieuwingen ontstaan meer zorgmogelijkheden die bovendien beter aansluiten op de wensen van de patiënten/bewoners. Deze innovatieve projecten leveren een belangrijke bijdrage aan het programma Investeren in mensen van de provincie Limburg. Bij het werkbezoek waren naast vertegenwoordigers van GGZ Noord- en Midden-Limburg ook aanwezig: Josine Pennings (beleidsmedewerker CDA Tweede Kamer), Jan Loonen (CDA Statenlid), Gertie Goffin (beleidmedewerker welzijn en zorg provincie Limburg), Simone Vincken (Public Affairs provincie Limburg), Hans Teunissen (Lokaal Aktief wethouder Venray), Lei Heldens (CDA wethouder Venray), Gerda van Stelten (CDA raadslid Venray) en Elleke Raedts (beleidsmedewerker Venray). Peter Platzbeecker van GGZ NML heeft de gasten verteld over de totstandkoming en planontwikkeling van Servaashof. Vervolgens is een bezoek aan de nieuwe huisvesting van de cliënten gebracht. Met trots lieten enkele cliënten hun nieuwe woonruimte aan de genodigden zien. Wandeling door binnenhof Servaashof Bij de start van de nieuwbouw voor de cliënten in februari 2006 beloofde Odile Wolfs aan GGZ Noord- en Midden-Limburg dat zij ambassadeur van het plan Servaashof wilde zijn in Limburg en daarbuiten. Verschillende werkbezoeken hebben al plaatsgevonden. Het plan Servaashof geniet grote belangstelling van politici, collega-instellingen en mensen uit Venray en de regio. Will: Een pluspunt vind ik ook dat wij dichter bij de collega s van GGZ NML komen te zitten. We kunnen elkaar meer betrekken bij ons werk. Uitdagingen Will: Naast de nieuwe teams (zie kadertje) houden wij ook de zorgprogramma s goed tegen het licht en komen tot vernieuwingen. En wat te denken van de routetrainingen voor de patiënten. André: Het is goed dat wij als laatste afdeling onze intrek nemen in de binnenhof. Oorspronkelijk waren wij de eerste in de rij! Onze patiënten hebben namelijk behoefte aan een stabiele omgeving. Als wij 3 maart 2009 komen zijn de wegen en paden voor een groot deel klaar. Wij gaan dan met de mensen die het kunnen de nieuwe looproutes trainen, zodat de route er snel in kan slijten. Will: Met de verhuizing naar de binnenhof van Servaashof komen de patiënten dichterbij de maatschappij met alle verleidingen die daarbij horen. Nu leven zij beschermd op St. Anna. Het is een uitdaging voor de medewerkers om de patiënten daarin goed te begeleiden en hen zelf in staat te stellen de verleidingen te leren weerstaan. Nieuwe teams Korsakov De nieuwe Korsakovkliniek biedt straks plaats aan 40 patiënten plus 3 zogenaamde veilige kamers. Een uitbreiding van 13 bedden ten opzichte van de huidige situatie op St. Anna. Met de verhuizing naar de nieuwbouw krijgt de Korsakovkliniek ook een iets andere organisatiestructuur. Onder leiding van 1e lijns leidinggevende Harry van Donzel en behandelaar Arie Wester, gaan vier teams elk met een eigen zorgcoördinator werken: opname (12 bedden) Thijs Blomsma; opname cognitieve stoornissen (8 bedden) André Veugen; behandeling (12 bedden) - Will Janssen; voortgezette behandeling (8 bedden) Claudia Speycken zorgcoördinator a.i. Vanwege het toenemend aantal patiënten en de toenemende zorg is er vanuit de behandelteams behoefte ontstaan aan zorgcoördinatoren. Zij hebben een signalerende functie, trekken de kar bij vernieuwingen en leiden werkbesprekingen. Ze zijn intermediair tussen de behandelaren en het team van de betreffende afdeling. Met de uitbreiding van het aantal bedden zijn ook 6 à 7 nieuwe formatieplaatsen mogelijk. De werving start binnenkort. Korsakov wonen (17 bedden) met als zorgcoördinator Maria Bukkens is gehuisvest in één van de andere nieuwe gebouwen in de binnenhof van Servaashof. Mentaal 11

12 Agenda Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid De professional in perspectief Op 29 januari 2009 vindt het 6e Nationaal Congres gezondheidsbevordering en preventie plaats in Regardz Eenhoorn te Amersfoort. Het congres biedt u een overzicht van relevante ontwikkelingen op het terrein van gezondheidsbevordering en preventie en belicht de invloeden van ontwikkelingen vanuit de invalshoeken professie, professional en persoonlijk. Het congres kent een diversiteit aan presentaties, workshops en discussies vanuit verschillende disciplines en sectoren, waaronder de GGZ. Voor meer informatie of inschrijving: Uiterste inschrijfdatum: 8 januari Alzheimer Café Venlo Dinsdag 6 januari 2009 is het Alzheimer Café Venlo in Gemeenschapshuis De Bantuin, Past. Kierkelsplein 20 te Venlo weer geopend. Thema van deze avond is: Juridische regelgeving bij dementie. Gastsprekers: Mr. P.H.M.J. Tijssen, notaris bij van Hecke Houben & Rivierdael te Venlo en Hannie Marks, mantelzorger. Inloop vanaf uur en aanvang programma uur. De avond wordt uiterlijk uur afgesloten. Toegang is gratis. Alzheimer Café Venray Maandag 12 januari 2009 is het Alzheimer Café Venray open voor alle mensen met dementie, hun partners, familieleden en betrokkenen. Thema van deze avond is: Dementie programma Noord-Limburg. Gastsprekers: Mark Schapendonk, projectleider LDP Noord-Limburg en een vertegenwoordiger namens de mantelzorgers. Hulpverleners en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. Inloop vanaf uur en aanvang programma uur. De avond wordt uiterlijk uur afgesloten. Toegang is gratis. Verhuizing Informatiecentrum (IGG) Wij gaan verhuizen. Met ingang van woensdag 7 januari 2009 openen wij onze deuren aan de Stationsweg (achterkant van het hoofdgebouw). Dit adres was bij u waarschijnlijk beter bekend als Informatiecentrum Servaashof. Hebt u vragen over het aanbod van GGZ Noord- Midden Limburg of over geestelijke gezondheids- en/of verslavingszorg in zijn algemeenheid? Wij helpen u graag verder. Dus ook op dit adres bent u van harte welkom! Meer informatie over genoemde activiteiten of andere vragen over geestelijke gezondheidszorg? Neem contact met het: Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid Stationsweg 46, 5803 AC Venray tel: Openingstijden Informatiecentrum: maandag t/m vrijdag van uur en van uur. Mentaal 12

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN MENTAAL MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARGANG 5 NR 4 AUGUSTUS 2009 MENTALE BALANS AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN OOSTENRIJKEXPEDITIE VOOR JONGEREN VAN 15

Nadere informatie

Mentaal. Jaargang 2 Nummer 7 augustus 2006. 1 e lijns leidinggevende. Verder in dit nummer:

Mentaal. Jaargang 2 Nummer 7 augustus 2006. 1 e lijns leidinggevende. Verder in dit nummer: M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 2 Nummer 7 augustus 2006 Gerrit Gerrits Circuit Ouderen RCG Venlo 1 e lijns leidinggevende. Verder in dit nummer: Ogen en

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

SPELEND LEREN STOPPEN AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG

SPELEND LEREN STOPPEN AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG het magazine van verslavingszorg noord nederland jaargang 2, nr. 3 2012 AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG COVERSTORY PSYCHOMOTORE

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord Bierproeverij in Beukeloord t i j d e n s d e W e e k v a n d e O u d e r e n kijk op pag. 10-11 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR DEC. 2012 NR. 4 16 De ontwikkelboog van

Nadere informatie