verslavingszorg en meer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verslavingszorg en meer"

Transcriptie

1 SolutionS verslavingszorg en meer

2 I N H O U D k o m I n t r o d u c t i e H o e w e r k t S o l u t i o n S i n t a k e p l a n v a n a a n p a k k l i n i e k o p n a m e a m b u l a n t e b e h a n d e l i n g d e t o x n a z o r g t e a m K l i n i e k e n P a r t n e r k l i n i e k e n C o n t a c t s olu t ionswe l verslavingszorg en meer

3 Welkom bij SolutionS Jarenlang werd mijn leven geregeerd door alcohol en cocaïne. Ik heb met recht aan den lijve ondervonden hoe het is om verslaafd te zijn. Gevoelens als woede en eenzaamheid, maar ook verdriet en machteloosheid hebben mij daarbij gekweld. De steeds verdergaande consequenties van de verslaving hebben onuitwisbare sporen achtergelaten. 3 In 1993 heb ik mijn rock bottom bereikt en ben ik door hulp van familie en vrienden voor de poorten van de hel weggesleept. De behandeling die ik uiteindelijk heb ondergaan, heeft mij een nieuw leven gebracht; een leven zonder drank en drugs, zonder het verlangen daarnaar. Oprecht een bevrijding! Deze mogelijkheid willen wij anderen ook kunnen bieden. Deze brochure geeft u een indruk van wat wij allemaal voor u en uw naasten kunnen betekenen. We vertellen u hoe wij werken, hoe wij alle vormen van verslaving kunnen behandelen en hopen dat deze brochure aanleiding voor u vormt om verder contact met ons op te nemen. Misschien alleen voor aanvullende informatie dan wel gelijk voor het maken van een afspraak. Wij staan voor u klaar. Dag en nacht. Don Schothorst

4 I N T R O D U C T I E Doserings- en verslavingsproblemen nemen hand over hand toe. De Benelux telt inmiddels ruim 2,5 miljoen mensen die afhankelijk zijn van alcohol, drugs en medicijnen. Of die een seks-, gok-, dan wel eetverslaving hebben. 4 Meestal wordt er bij een verslaafde persoon gedacht aan iemand uit de lagere sociale klasse; iemand aan lager wal geraakt en zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het tegendeel is waar. 80% van de mensen met een afhankelijkheidsprobleem valt binnen de hogere en middenklasse van de samenleving. Dit zijn mensen met een baan en veelal zelfs met een belangrijke verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven of bij de overheid. Mensen met een op het oog prima sociaal leven; met partner, familie en een uitgebreide vriendenkring. De steeds hogere eisen die worden gesteld aan mensen, de snelheid van omschakeling, de moordende competitie zowel in- als extern en de economische spanningen, leiden vaak tot stress en burn-out gevoelens waarvoor een uitweg wordt gezocht. Dikwijls wordt die uitweg gevonden in alcohol, drugs, gokken, seks, medicijnen of eten. Verslaving is een hersenziekte Ondertussen is wetenschappelijk aangetoond dat er een genetische aanleg bestaat voor afhankelijkheid van substanties als alcohol en drugs. Verslaving is een biologische, psychologische en sociale aandoening. Het zijn deze drie assen die elkaar beïnvloeden. Verslaving is een chronische ziekte die zich niet beperkt tot alleen het lichaam of de geest, maar samenhangt met meerdere domeinen in het leven van een verslaafde. O p h e t m o m e n t d a t m e n o m w o r d t d e z e h u l p d a a d w e r k e l

5 SolutionS biedt deze hulp in de vorm van klinische behandeling in haar eigen kliniek in Voorthuizen of in haar buitenlandse partnerklinieken, met aansluitend een intensief ambulant nazorgprogramma van 12 maanden. In een aantal gevallen kan een volledig ambulant traject ook uitkomst bieden. 5 Het kan jaren duren voordat iemand toegeeft dat hij of zij een verslavingsprobleem heeft en dit probleem niet zelf kan oplossen. Lang denkt men er op wilskracht mee te kunnen stoppen. Daarnaast is het in onze Westerse cultuur niet gewoon om hulp te vragen bij mentale problemen. Hierdoor worstelen mensen onverantwoord lang met alle gevolgen van dien, terwijl adequate hulp voorhanden is. Steeds meer mensen zien in dat met een professionele en een op de persoonlijke problematiek toegesneden behandeling, de kans van slagen aanzienlijk groter wordt. Essentieel is hierbij dat, op het moment dat men om hulp vraagt, deze hulp ook daadwerkelijk direct wordt geboden. SolutionS is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en kent geen wachttijden. h u l p v r a a g t, i j k d i r e c t g e b o d e n...

6 H O E W E R K T S O L U T I O N S 6 SolutionS biedt een professionele holistische behandeling van doserings- en verslavingsproblemen. Het werkterrein omvat o.a. alcohol-, drugs-, seks-, gok-, game- en medicijnverslaving en eetstoornissen. Daarnaast behandelt SolutionS depressiviteit, stress en burn out, echter alleen in combinatie met een verslaving. Intake Het intakegesprek vindt plaats op het hoofdkantoor van SolutionS in Barneveld. Tijdens het gesprek richt de casemanager zich op het verkrijgen van een compleet beeld van de problematiek van de cliënt en de daaruit voortvloeiende problemen. Direct na het kennismakingsgesprek volgt een gesprek met één van onze psychiaters. Dit samen vormt de intake. De casemanager en psychiater maken een duidelijke inschatting van de fysieke en psychische conditie. Ook wordt hierbij gekeken naar de motivatie en behandelbaarheid van de verslaving, zodat we altijd een plan op maat maken. Samen met de cliënt formuleert de counselor de doelstellingen van de behandeling. Hierbij worden de verschillende mogelijkheden duidelijk in kaart gebracht. Plan van aanpak Op basis van de uitkomsten van de intake wordt een uitgebreid en op maat gesneden plan van aanpak opgesteld door de casemanager. We kunnen daarbij meerdere behandelopties aanbieden. In het plan van aanpak treft u een intakeverslag aan van zowel de casemanager als de psychiater, de doelstelling(en), het voorstel voor het behandeltraject en een tijdsplanning. Daarna wordt in goed overleg besloten welke invulling van de behandeling gekozen wordt. In het behandeltraject staat de hoofdpersoon centraal, maar wij bieden ook heel bewust hulp aan de naasten. Kliniekopname Een opname kan bij SolutionS Center Voorthuizen altijd direct, indien een acute opname tijdens de intake noodzakelijk wordt bevonden. In alle andere gevallen kan een opname binnen enkele dagen plaatsvinden. Daarnaast werkt SolutionS al jaren samen met een zorgvuldig geselecteerde groep partnerklinieken in het buitenland. G e e n w a c h t l i j s t e

7 Het internationaal gerenommeerde 28- dagen programma is gebaseerd op het Twelve Step Minnesota Model en vormt de basis van de behandeling. Soms vraagt de individuele problematiek van de cliënt om een verlenging van de behandeling in deze fase. Ook tijdens de opname vult SolutionS een separaat therapietraject in voor de familieleden. Ambulante behandeling SolutionS biedt haar cliënten én hun naasten de mogelijkheid te kiezen voor een volledig ambulant traject, mits de haalbaarheid daarvan aantoonbaar is, gegeven de achtergronden zoals die voor de cliënt gelden. Ook binnen dit behandeltraject wordt het Twelve Step Minnesota Model gecombineerd met een cognitieve gedragstherapie en inzichtgevende therapie. Het uitgangspunt is altijd totale abstinentie of normalisering van gedrag. De behandeling bestaat uit één op één (individuele) sessies met een counselor naar behoeve aangevuld met telefonische consulten. Maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de familie-, werk- of studiesituatie. Detox Zowel SolutionS Center als onze partnerklinieken beschikken over een detoxafdeling (ontgifting van het lichaam). De detoxbehandeling in onze kliniek in Voorthuizen of in één van onze partnerklinieken vindt vanzelfsprekend plaats onder continue medische begeleiding van gespecialiseerde artsen en verpleegkundig personeel. Hiertoe behoort een uitgebreid medisch onderzoek in het Diagnostisch Centrum. De ontgiftingsmethode is zeer humaan. Onthoudingsverschijnselen worden met tijdelijke medicatie geneutraliseerd. Een detoxbehandeling duurt gemiddeld 5 tot 10 dagen en heeft als enig doel de fysieke ontgifting. Na afronding van de detox begint de feitelijke behandeling, gericht op het aanpakken van de verslavingsproblematiek. 7 n...

8 8 Nazorg is een continue zorg Verslaving wordt gezien als een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door terugval. De meeste cliënten ondergaan drie tot vier behandelingen over een periode van gemiddeld acht jaar, voordat ze een stabiele toestand van abstinentie bereiken. Dat is tevens de reden dat SolutionS pleit voor een goede nazorg. Wij bieden deze nazorg aan op de volgende locaties: Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Barneveld, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Voorthuizen. De nazorg is het meest succesvol na een afgeronde behandeling. Daarbij is het van uitermate groot belang dat er over een langere periode therapeutisch contact onderhouden wordt met de cliënt. Na ontslag uit de kliniek volgt voor de cliënt de meest cruciale fase. De cliënt is veranderd, maar de omgeving niet. Men wordt geconfronteerd met de gevolgen van de verslaving in zowel relationele, zakelijke als materiële sfeer. Stap voor stap moet men daar doorheen. Dat vraagt moed en kracht en een goede begeleiding en nazorg zijn daarbij van doorslaggevend belang. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de directe omgeving. Nazorg is essentieel voor de behandeling. Daarom heeft SolutionS een uitgebreid nazorgprogramma opgezet. Dit nazorgtraject start direct na het ontslag uit de kliniek en duurt een jaar. Iedere cliënt krijgt voor een aantal individuele sessies een begeleider toegewezen. Daarnaast neemt de cliënt deel aan een groep, geheel volgens het Twaalf Stappen Minnesota Model. Deze Minnesotagroepen vinden plaats op verschillende tijdstippen en door het hele land. De Minnesotagroep bestaat uit vier modules van twaalf sessies en in de groep staan verschillende thema s centraal, die allemaal direct te maken hebben met het leiden van een leven in herstel. Bij de indicatie en frequentie van eventuele extra individuele sessies wordt gelet op wat het beste bij de cliënt en zijn problematiek past. Mocht de cliënt of het

9 familielid hiernaast nog extra zorg nodig hebben dan zal SolutionS in overleg met één van de psychiaters een apart traject in gang zetten. De professionele begeleiding tijdens het nazorgprogramma is er nadrukkelijk op gericht om een terugval te voorkomen. Terugvalpreventie, persoonlijk inzicht en mentale verandering vormen de hoekstenen van het programma. In overleg met de cliënt worden partners, gezinsleden en familie betrokken. Daar waar nodig of gewenst, wordt een relatie- of systeemtherapeut ingezet. Naast de Minnesotagroepen kunnen de cliënten evenals de naasten na een kliniekopname deelnemen aan verschillende groepssessies met lotgenoten. Het delen van ervaringen met anderen die hetzelfde doormaken, geeft een enorme steun. Kosten SolutionS is in Nederland een toegelaten GGZ-instelling volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Dit betekent dat de kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering die elke Nederlander heeft. SolutionS rekent voor het gehele behandeltraject, inclusief een jaar ambulante nazorg (na de klinische opname) een zelfstandige bijdrage in het kader van de niet verzekerde zorg. Team Het team van SolutionS vult het gehele traject met volle overgave in. Het behandelteam van SolutionS bestaat uit psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en counselors. Stuk voor stuk professionals op het vlak van verslaving. Het grootste gedeelte van de counselors is bovendien ervaringsdeskundig. Elke cliënt krijgt een key counselor toegewezen die verantwoordelijk is voor invulling van het behandeltraject en een casemanager die het traject bewaakt. De counselor en casemanager zijn altijd op de hoogte van de exacte gang van zaken en de afspraken die er gemaakt zijn. Samen zijn zij het aanspreekpunt voor familieleden en naasten. Indien de cliënt opgenomen wordt in één van de buitenlandse partnerklinieken krijgt men een key counselor in de betreffende kliniek toegewezen. In dit geval is alleen de casemanager in Nederland de contactpersoon voor familieleden en andere naasten en zij/hij begeleidt het gehele behandeltraject. 9 SolutionS verzekert totale discretie.

10 K L I N I E K E N 10 SolutionS Center Voorthuizen Zodra de keuze voor een intensieve interne behandeling is gemaakt, is een logische optie SolutionS Center Voorthuizen, de eerste private GGZ-instelling voor verslavingszorg in de Benelux. SolutionS Center biedt uitgebreide faciliteiten zoals: een aantal eenpersoonskamers met badkamer en suite en een groot aantal gedeelde kamers met badkamer en suite, een volledig geoutilleerd restaurant, een zeer aangename living, een modern fitness center, massage- en fysiotherapiekamers, speciale yoga- en meditatieruimtes en natuurlijk alle individuele en groepstherapievoorzieningen.

11 Uitgangspunt vormt een behandelprogramma van 28 dagen, waarin het Twelve Step Minnesota Model centraal staat. SolutionS Center stemt het programma af op de behoeften van de cliënt. Daartoe wordt het Twelve Step Minnesota Model gecombineerd met cognitieve gedragstherapie en inzichtgevende en lichaamsgerichte therapie. De focus ligt hierbij altijd op noodzakelijke veranderingen om een keerpunt in de leefstijl te bereiken. Speciale aandacht wordt besteed aan spirituele counseling. In het behandeltraject staat de hoofdpersoon centraal, maar in samenspraak met de cliënt worden hierbij ook de naasten betrokken. Familiesessies vormen een belangrijk onderdeel van het programma. Tijdens de behandeling bestaat de mogelijkheid om in goed overleg de opname te verlengen. 11 De aanpak van SolutionS Center is erkend door het Nederlandse zorgstelsel en het Ministerie van Volksgezondheid. SolutionS Center Voorthuizen is gelegen in een schitterende bosrijke omgeving, makkelijk bereikbaar maar tegelijkertijd zo afgeschermd van de buitenwereld dat onze cliënten er in alle rust en discretie hun programma kunnen volgen. De cliënten die zich in deze kliniek laten behandelen vinden herkenning en identificatie met lotgenoten en dat draagt bij aan een krachtig herstel. Men staat niet alleen, want anderen met een vergelijkbare achtergrond hebben precies hetzelfde probleem.

12 12 Partnerklinieken De partnerklinieken van SolutionS bevinden zich o.a. in Zuid-Afrika, Antigua, Portugal, Zwitserland en Thailand. De aangegeven landen bieden binnen de internationale markt het meest prominente en geavanceerde aanbod van particuliere verslavingsklinieken. De zorgvuldige keuze van klinieken in deze landen is tot stand gekomen op basis van belangrijke criteria zoals samenstelling van de staf, specialismen, ontwikkeling en transparantie van behandelmethodiek, locatie, niveau, comfort, faciliteiten en kosten.

13 S c h a a m t e e n s c h u l d g e v o e l z i t v a a k d i e p Zonder uitzondering hanteren de partnerklinieken van SolutionS, net als SolutionS Center Voorthuizen, het Twelve Step Minnesota Model als basis voor het behandelprogramma. Dit Minnesota Model is door de internationale verslavingszorg omarmd als de meest succesvolle structuur voor de behandeling van verslaving. Het is mogelijk na ontslag uit deze klinieken de behandeling te verlengen met een verblijf in een secondary care facility. Hier wordt de balans tussen therapie en activiteiten steeds meer gericht op het weer invullen van een normale levenssituatie. De cliënt kiest samen met de staf voor gerichte activiteiten in de vorm van taakprojecten en/of vrijwilligerswerk. Daarnaast worden excursies gehouden en wordt er zeer intensief geparticipeerd in de fellowship meetings (bijeenkomsten met lotgenoten). De cliënt wordt daarbij blootgesteld aan de verleidingen van het normale leven. Altijd samen met medecliënten en een strikt regime als stok achter de deur. De duur van de behandeling in de secondary care varieert van één tot zes maanden. V E R S L A V I N G Verslaving is een ziekte. Een ziekte die zich manifesteert in de vorm van het misbruik van bepaalde substanties, en/of de ontwikkeling van obsessieve patronen. Verslaving is een chronische hersenziekte met een progressief karakter. Dat betekent dat zolang de verslaving voortduurt het gebruik toeneemt en de obsessie groter wordt, waardoor de consequenties steeds ernstiger worden. Iemand die verslaafd is aan een bepaalde substantie of een bepaald gedrag heeft aanleg tot het ontwikkelen van elke andere vorm van verslaving en moet zich altijd bewust blijven van dat gevaar.

14 C O N TA C T Het risico dat een doseringsprobleem uiteindelijk resulteert in een verslaving is veel groter dan wordt aangenomen. Als die onzichtbare en verraderlijke grens eenmaal is overschreden, is er géén weg meer terug. 14 Verslaving is een chronische ziekte. Progressief bovendien, waardoor een steeds grotere en dwingendere behoefte aan de 'drug of choice' ontstaat. Jarenlange ontkenning is een belangrijk symptoom van deze ziekte, met als resultaat een steeds miserabeler bestaan. Het totale functioneren draait om de afhankelijkheid van alcohol en/of drugs (dan wel seks, gokken, medicijnen of eten), waardoor het leven uiteindelijk een chaos wordt. Dat geldt voor het huwelijk, familierelaties, vriendschappen, zakelijke activiteiten en in het algemeen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dat is de immense prijs die uiteindelijk betaald wordt. Voor velen met een doseringsprobleem én voor allen met een verslavingsprobleem is dit proces uiterst voorspelbaar en onherroepelijk. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Hoe eerder hulp wordt ingeroepen, hoe groter de kans dat de gevolgen van de ziekte onder controle kunnen worden gebracht.

15 Heeft u nog vragen of wilt u een kennismakingsgesprek aanvragen, neem dan contact met ons op. Zet hiermee de eerste stap op weg naar een onwaarschijnlijke verbetering van de kwaliteit van uw leven! Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) s olu t ions 15

16

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen. Onderdeel van Arkin

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen. Onderdeel van Arkin Stoppen doe je zelf, maar niet alleen Onderdeel van Arkin Stoppen doe je zelf, maar niet alleen Verslaving is een ziekte die elke dag erger wordt. Door de schaamte die u voelt, isoleert u zich steeds meer

Nadere informatie

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten Behandeling bij Human Concern 1 Wie naar buiten kijkt, droomt Wie naar binnen

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving

Nadere informatie

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Stichting Eigen Kracht Centrale Hedda van Lieshout en Marianne Goorhuis info@eigen-kracht.nl

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden

Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden 18 Fysiek, mentaal èn sociaal in beweging komen Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden Tekst: Caroline Mangnus Beeld: Alice Kalis Een groep waar men niet gelijk aan denkt in de

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit januari 2015 Landelijk Platform GGz Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht Ontwerp: Suggestie & illusie Voorwoord Aanleiding: klachten over de kwaliteit:

Nadere informatie