verslavingszorg en meer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verslavingszorg en meer"

Transcriptie

1 SolutionS verslavingszorg en meer

2 I N H O U D k o m I n t r o d u c t i e H o e w e r k t S o l u t i o n S i n t a k e p l a n v a n a a n p a k k l i n i e k o p n a m e a m b u l a n t e b e h a n d e l i n g d e t o x n a z o r g t e a m K l i n i e k e n P a r t n e r k l i n i e k e n C o n t a c t s olu t ionswe l verslavingszorg en meer

3 Welkom bij SolutionS Jarenlang werd mijn leven geregeerd door alcohol en cocaïne. Ik heb met recht aan den lijve ondervonden hoe het is om verslaafd te zijn. Gevoelens als woede en eenzaamheid, maar ook verdriet en machteloosheid hebben mij daarbij gekweld. De steeds verdergaande consequenties van de verslaving hebben onuitwisbare sporen achtergelaten. 3 In 1993 heb ik mijn rock bottom bereikt en ben ik door hulp van familie en vrienden voor de poorten van de hel weggesleept. De behandeling die ik uiteindelijk heb ondergaan, heeft mij een nieuw leven gebracht; een leven zonder drank en drugs, zonder het verlangen daarnaar. Oprecht een bevrijding! Deze mogelijkheid willen wij anderen ook kunnen bieden. Deze brochure geeft u een indruk van wat wij allemaal voor u en uw naasten kunnen betekenen. We vertellen u hoe wij werken, hoe wij alle vormen van verslaving kunnen behandelen en hopen dat deze brochure aanleiding voor u vormt om verder contact met ons op te nemen. Misschien alleen voor aanvullende informatie dan wel gelijk voor het maken van een afspraak. Wij staan voor u klaar. Dag en nacht. Don Schothorst

4 I N T R O D U C T I E Doserings- en verslavingsproblemen nemen hand over hand toe. De Benelux telt inmiddels ruim 2,5 miljoen mensen die afhankelijk zijn van alcohol, drugs en medicijnen. Of die een seks-, gok-, dan wel eetverslaving hebben. 4 Meestal wordt er bij een verslaafde persoon gedacht aan iemand uit de lagere sociale klasse; iemand aan lager wal geraakt en zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het tegendeel is waar. 80% van de mensen met een afhankelijkheidsprobleem valt binnen de hogere en middenklasse van de samenleving. Dit zijn mensen met een baan en veelal zelfs met een belangrijke verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven of bij de overheid. Mensen met een op het oog prima sociaal leven; met partner, familie en een uitgebreide vriendenkring. De steeds hogere eisen die worden gesteld aan mensen, de snelheid van omschakeling, de moordende competitie zowel in- als extern en de economische spanningen, leiden vaak tot stress en burn-out gevoelens waarvoor een uitweg wordt gezocht. Dikwijls wordt die uitweg gevonden in alcohol, drugs, gokken, seks, medicijnen of eten. Verslaving is een hersenziekte Ondertussen is wetenschappelijk aangetoond dat er een genetische aanleg bestaat voor afhankelijkheid van substanties als alcohol en drugs. Verslaving is een biologische, psychologische en sociale aandoening. Het zijn deze drie assen die elkaar beïnvloeden. Verslaving is een chronische ziekte die zich niet beperkt tot alleen het lichaam of de geest, maar samenhangt met meerdere domeinen in het leven van een verslaafde. O p h e t m o m e n t d a t m e n o m w o r d t d e z e h u l p d a a d w e r k e l

5 SolutionS biedt deze hulp in de vorm van klinische behandeling in haar eigen kliniek in Voorthuizen of in haar buitenlandse partnerklinieken, met aansluitend een intensief ambulant nazorgprogramma van 12 maanden. In een aantal gevallen kan een volledig ambulant traject ook uitkomst bieden. 5 Het kan jaren duren voordat iemand toegeeft dat hij of zij een verslavingsprobleem heeft en dit probleem niet zelf kan oplossen. Lang denkt men er op wilskracht mee te kunnen stoppen. Daarnaast is het in onze Westerse cultuur niet gewoon om hulp te vragen bij mentale problemen. Hierdoor worstelen mensen onverantwoord lang met alle gevolgen van dien, terwijl adequate hulp voorhanden is. Steeds meer mensen zien in dat met een professionele en een op de persoonlijke problematiek toegesneden behandeling, de kans van slagen aanzienlijk groter wordt. Essentieel is hierbij dat, op het moment dat men om hulp vraagt, deze hulp ook daadwerkelijk direct wordt geboden. SolutionS is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en kent geen wachttijden. h u l p v r a a g t, i j k d i r e c t g e b o d e n...

6 H O E W E R K T S O L U T I O N S 6 SolutionS biedt een professionele holistische behandeling van doserings- en verslavingsproblemen. Het werkterrein omvat o.a. alcohol-, drugs-, seks-, gok-, game- en medicijnverslaving en eetstoornissen. Daarnaast behandelt SolutionS depressiviteit, stress en burn out, echter alleen in combinatie met een verslaving. Intake Het intakegesprek vindt plaats op het hoofdkantoor van SolutionS in Barneveld. Tijdens het gesprek richt de casemanager zich op het verkrijgen van een compleet beeld van de problematiek van de cliënt en de daaruit voortvloeiende problemen. Direct na het kennismakingsgesprek volgt een gesprek met één van onze psychiaters. Dit samen vormt de intake. De casemanager en psychiater maken een duidelijke inschatting van de fysieke en psychische conditie. Ook wordt hierbij gekeken naar de motivatie en behandelbaarheid van de verslaving, zodat we altijd een plan op maat maken. Samen met de cliënt formuleert de counselor de doelstellingen van de behandeling. Hierbij worden de verschillende mogelijkheden duidelijk in kaart gebracht. Plan van aanpak Op basis van de uitkomsten van de intake wordt een uitgebreid en op maat gesneden plan van aanpak opgesteld door de casemanager. We kunnen daarbij meerdere behandelopties aanbieden. In het plan van aanpak treft u een intakeverslag aan van zowel de casemanager als de psychiater, de doelstelling(en), het voorstel voor het behandeltraject en een tijdsplanning. Daarna wordt in goed overleg besloten welke invulling van de behandeling gekozen wordt. In het behandeltraject staat de hoofdpersoon centraal, maar wij bieden ook heel bewust hulp aan de naasten. Kliniekopname Een opname kan bij SolutionS Center Voorthuizen altijd direct, indien een acute opname tijdens de intake noodzakelijk wordt bevonden. In alle andere gevallen kan een opname binnen enkele dagen plaatsvinden. Daarnaast werkt SolutionS al jaren samen met een zorgvuldig geselecteerde groep partnerklinieken in het buitenland. G e e n w a c h t l i j s t e

7 Het internationaal gerenommeerde 28- dagen programma is gebaseerd op het Twelve Step Minnesota Model en vormt de basis van de behandeling. Soms vraagt de individuele problematiek van de cliënt om een verlenging van de behandeling in deze fase. Ook tijdens de opname vult SolutionS een separaat therapietraject in voor de familieleden. Ambulante behandeling SolutionS biedt haar cliënten én hun naasten de mogelijkheid te kiezen voor een volledig ambulant traject, mits de haalbaarheid daarvan aantoonbaar is, gegeven de achtergronden zoals die voor de cliënt gelden. Ook binnen dit behandeltraject wordt het Twelve Step Minnesota Model gecombineerd met een cognitieve gedragstherapie en inzichtgevende therapie. Het uitgangspunt is altijd totale abstinentie of normalisering van gedrag. De behandeling bestaat uit één op één (individuele) sessies met een counselor naar behoeve aangevuld met telefonische consulten. Maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de familie-, werk- of studiesituatie. Detox Zowel SolutionS Center als onze partnerklinieken beschikken over een detoxafdeling (ontgifting van het lichaam). De detoxbehandeling in onze kliniek in Voorthuizen of in één van onze partnerklinieken vindt vanzelfsprekend plaats onder continue medische begeleiding van gespecialiseerde artsen en verpleegkundig personeel. Hiertoe behoort een uitgebreid medisch onderzoek in het Diagnostisch Centrum. De ontgiftingsmethode is zeer humaan. Onthoudingsverschijnselen worden met tijdelijke medicatie geneutraliseerd. Een detoxbehandeling duurt gemiddeld 5 tot 10 dagen en heeft als enig doel de fysieke ontgifting. Na afronding van de detox begint de feitelijke behandeling, gericht op het aanpakken van de verslavingsproblematiek. 7 n...

8 8 Nazorg is een continue zorg Verslaving wordt gezien als een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door terugval. De meeste cliënten ondergaan drie tot vier behandelingen over een periode van gemiddeld acht jaar, voordat ze een stabiele toestand van abstinentie bereiken. Dat is tevens de reden dat SolutionS pleit voor een goede nazorg. Wij bieden deze nazorg aan op de volgende locaties: Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Barneveld, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Voorthuizen. De nazorg is het meest succesvol na een afgeronde behandeling. Daarbij is het van uitermate groot belang dat er over een langere periode therapeutisch contact onderhouden wordt met de cliënt. Na ontslag uit de kliniek volgt voor de cliënt de meest cruciale fase. De cliënt is veranderd, maar de omgeving niet. Men wordt geconfronteerd met de gevolgen van de verslaving in zowel relationele, zakelijke als materiële sfeer. Stap voor stap moet men daar doorheen. Dat vraagt moed en kracht en een goede begeleiding en nazorg zijn daarbij van doorslaggevend belang. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de directe omgeving. Nazorg is essentieel voor de behandeling. Daarom heeft SolutionS een uitgebreid nazorgprogramma opgezet. Dit nazorgtraject start direct na het ontslag uit de kliniek en duurt een jaar. Iedere cliënt krijgt voor een aantal individuele sessies een begeleider toegewezen. Daarnaast neemt de cliënt deel aan een groep, geheel volgens het Twaalf Stappen Minnesota Model. Deze Minnesotagroepen vinden plaats op verschillende tijdstippen en door het hele land. De Minnesotagroep bestaat uit vier modules van twaalf sessies en in de groep staan verschillende thema s centraal, die allemaal direct te maken hebben met het leiden van een leven in herstel. Bij de indicatie en frequentie van eventuele extra individuele sessies wordt gelet op wat het beste bij de cliënt en zijn problematiek past. Mocht de cliënt of het

9 familielid hiernaast nog extra zorg nodig hebben dan zal SolutionS in overleg met één van de psychiaters een apart traject in gang zetten. De professionele begeleiding tijdens het nazorgprogramma is er nadrukkelijk op gericht om een terugval te voorkomen. Terugvalpreventie, persoonlijk inzicht en mentale verandering vormen de hoekstenen van het programma. In overleg met de cliënt worden partners, gezinsleden en familie betrokken. Daar waar nodig of gewenst, wordt een relatie- of systeemtherapeut ingezet. Naast de Minnesotagroepen kunnen de cliënten evenals de naasten na een kliniekopname deelnemen aan verschillende groepssessies met lotgenoten. Het delen van ervaringen met anderen die hetzelfde doormaken, geeft een enorme steun. Kosten SolutionS is in Nederland een toegelaten GGZ-instelling volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Dit betekent dat de kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering die elke Nederlander heeft. SolutionS rekent voor het gehele behandeltraject, inclusief een jaar ambulante nazorg (na de klinische opname) een zelfstandige bijdrage in het kader van de niet verzekerde zorg. Team Het team van SolutionS vult het gehele traject met volle overgave in. Het behandelteam van SolutionS bestaat uit psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en counselors. Stuk voor stuk professionals op het vlak van verslaving. Het grootste gedeelte van de counselors is bovendien ervaringsdeskundig. Elke cliënt krijgt een key counselor toegewezen die verantwoordelijk is voor invulling van het behandeltraject en een casemanager die het traject bewaakt. De counselor en casemanager zijn altijd op de hoogte van de exacte gang van zaken en de afspraken die er gemaakt zijn. Samen zijn zij het aanspreekpunt voor familieleden en naasten. Indien de cliënt opgenomen wordt in één van de buitenlandse partnerklinieken krijgt men een key counselor in de betreffende kliniek toegewezen. In dit geval is alleen de casemanager in Nederland de contactpersoon voor familieleden en andere naasten en zij/hij begeleidt het gehele behandeltraject. 9 SolutionS verzekert totale discretie.

10 K L I N I E K E N 10 SolutionS Center Voorthuizen Zodra de keuze voor een intensieve interne behandeling is gemaakt, is een logische optie SolutionS Center Voorthuizen, de eerste private GGZ-instelling voor verslavingszorg in de Benelux. SolutionS Center biedt uitgebreide faciliteiten zoals: een aantal eenpersoonskamers met badkamer en suite en een groot aantal gedeelde kamers met badkamer en suite, een volledig geoutilleerd restaurant, een zeer aangename living, een modern fitness center, massage- en fysiotherapiekamers, speciale yoga- en meditatieruimtes en natuurlijk alle individuele en groepstherapievoorzieningen.

11 Uitgangspunt vormt een behandelprogramma van 28 dagen, waarin het Twelve Step Minnesota Model centraal staat. SolutionS Center stemt het programma af op de behoeften van de cliënt. Daartoe wordt het Twelve Step Minnesota Model gecombineerd met cognitieve gedragstherapie en inzichtgevende en lichaamsgerichte therapie. De focus ligt hierbij altijd op noodzakelijke veranderingen om een keerpunt in de leefstijl te bereiken. Speciale aandacht wordt besteed aan spirituele counseling. In het behandeltraject staat de hoofdpersoon centraal, maar in samenspraak met de cliënt worden hierbij ook de naasten betrokken. Familiesessies vormen een belangrijk onderdeel van het programma. Tijdens de behandeling bestaat de mogelijkheid om in goed overleg de opname te verlengen. 11 De aanpak van SolutionS Center is erkend door het Nederlandse zorgstelsel en het Ministerie van Volksgezondheid. SolutionS Center Voorthuizen is gelegen in een schitterende bosrijke omgeving, makkelijk bereikbaar maar tegelijkertijd zo afgeschermd van de buitenwereld dat onze cliënten er in alle rust en discretie hun programma kunnen volgen. De cliënten die zich in deze kliniek laten behandelen vinden herkenning en identificatie met lotgenoten en dat draagt bij aan een krachtig herstel. Men staat niet alleen, want anderen met een vergelijkbare achtergrond hebben precies hetzelfde probleem.

12 12 Partnerklinieken De partnerklinieken van SolutionS bevinden zich o.a. in Zuid-Afrika, Antigua, Portugal, Zwitserland en Thailand. De aangegeven landen bieden binnen de internationale markt het meest prominente en geavanceerde aanbod van particuliere verslavingsklinieken. De zorgvuldige keuze van klinieken in deze landen is tot stand gekomen op basis van belangrijke criteria zoals samenstelling van de staf, specialismen, ontwikkeling en transparantie van behandelmethodiek, locatie, niveau, comfort, faciliteiten en kosten.

13 S c h a a m t e e n s c h u l d g e v o e l z i t v a a k d i e p Zonder uitzondering hanteren de partnerklinieken van SolutionS, net als SolutionS Center Voorthuizen, het Twelve Step Minnesota Model als basis voor het behandelprogramma. Dit Minnesota Model is door de internationale verslavingszorg omarmd als de meest succesvolle structuur voor de behandeling van verslaving. Het is mogelijk na ontslag uit deze klinieken de behandeling te verlengen met een verblijf in een secondary care facility. Hier wordt de balans tussen therapie en activiteiten steeds meer gericht op het weer invullen van een normale levenssituatie. De cliënt kiest samen met de staf voor gerichte activiteiten in de vorm van taakprojecten en/of vrijwilligerswerk. Daarnaast worden excursies gehouden en wordt er zeer intensief geparticipeerd in de fellowship meetings (bijeenkomsten met lotgenoten). De cliënt wordt daarbij blootgesteld aan de verleidingen van het normale leven. Altijd samen met medecliënten en een strikt regime als stok achter de deur. De duur van de behandeling in de secondary care varieert van één tot zes maanden. V E R S L A V I N G Verslaving is een ziekte. Een ziekte die zich manifesteert in de vorm van het misbruik van bepaalde substanties, en/of de ontwikkeling van obsessieve patronen. Verslaving is een chronische hersenziekte met een progressief karakter. Dat betekent dat zolang de verslaving voortduurt het gebruik toeneemt en de obsessie groter wordt, waardoor de consequenties steeds ernstiger worden. Iemand die verslaafd is aan een bepaalde substantie of een bepaald gedrag heeft aanleg tot het ontwikkelen van elke andere vorm van verslaving en moet zich altijd bewust blijven van dat gevaar.

14 C O N TA C T Het risico dat een doseringsprobleem uiteindelijk resulteert in een verslaving is veel groter dan wordt aangenomen. Als die onzichtbare en verraderlijke grens eenmaal is overschreden, is er géén weg meer terug. 14 Verslaving is een chronische ziekte. Progressief bovendien, waardoor een steeds grotere en dwingendere behoefte aan de 'drug of choice' ontstaat. Jarenlange ontkenning is een belangrijk symptoom van deze ziekte, met als resultaat een steeds miserabeler bestaan. Het totale functioneren draait om de afhankelijkheid van alcohol en/of drugs (dan wel seks, gokken, medicijnen of eten), waardoor het leven uiteindelijk een chaos wordt. Dat geldt voor het huwelijk, familierelaties, vriendschappen, zakelijke activiteiten en in het algemeen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dat is de immense prijs die uiteindelijk betaald wordt. Voor velen met een doseringsprobleem én voor allen met een verslavingsprobleem is dit proces uiterst voorspelbaar en onherroepelijk. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Hoe eerder hulp wordt ingeroepen, hoe groter de kans dat de gevolgen van de ziekte onder controle kunnen worden gebracht.

15 Heeft u nog vragen of wilt u een kennismakingsgesprek aanvragen, neem dan contact met ons op. Zet hiermee de eerste stap op weg naar een onwaarschijnlijke verbetering van de kwaliteit van uw leven! Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) s olu t ions 15

16

mensen met een verslavingsen/of doseringsprobleem.

mensen met een verslavingsen/of doseringsprobleem. Wij zijn een professionele verslavingszorginstelling. Wij zetten ons in voor mensen met een verslavingsen/of doseringsprobleem. 4 Geen wachtlijsten 4 Verzekerde zorg 4 Vrijblijvend adviesgesprek Herstellen

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

mensen met een verslavingsen/of doseringsprobleem.

mensen met een verslavingsen/of doseringsprobleem. Wij zijn een professionele verslavingszorginstelling. Wij zetten ons in voor mensen met een verslavingsen/of doseringsprobleem. 4 Geen wachtlijsten 4 Verzekerde zorg 4 Vrijblijvend adviesgesprek Herstellen

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: VIER DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling ANOrexIA NervOsA ANOrexIA NervOsA Wat is anorexia nervosa? Mensen met anorexia eten zo weinig, dat ze extreem mager worden. Vaak zijn ze ernstig ondervoed. Maar al zijn ze vel over been, toch zien ze in

Nadere informatie

Doelgroepen kasteelplus. Kerngedachten bij de visie. Ontwennen meer dan stoppen. Visie : controleverlies betekent totale abstinentie

Doelgroepen kasteelplus. Kerngedachten bij de visie. Ontwennen meer dan stoppen. Visie : controleverlies betekent totale abstinentie Doelgroepen kasteelplus Ontwennen meer dan stoppen. Hoe helpen we mensen om te veranderen? dag van de zorg 17/03/2013 Patrick Lobbens Hoofdverpleegkundige verslavingszorg kasteelplus Kasteelplus 1 : mensen

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan!

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! De Brug Midden-Nederland biedt hulp aan mensen die willen breken met hun verslaving of die hulp zoeken bij het omgaan met de verslaving van

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Thuisbehandeling van verslaving

Thuisbehandeling van verslaving Thuisbehandeling van verslaving Medische ondersteuning Weerbaarheidstraining Levenskunstmanagement Terugvalpreventie Home Team Programma Introductie The Home Clinic heeft de overtuiging dat mensen met

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten

Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten GecombinEErde behandeling bij dubbele diagnose Onderdeel van Arkin Hebt u, naast een verslavingsprobleem, last van psychische klachten, zoals

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

GEZINSKLINIEK DE BORCH

GEZINSKLINIEK DE BORCH Voor cliënten GEZINSKLINIEK DE BORCH WAT IS DE BORCH? De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde zwangere vrouwen (met of zonder partner) en verslaafde ouders met kinderen. 2 GEZINSKLINIEK

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten

Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten Een oplossing voor uw verslaving én uw psychische klachten GECOMBINEERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE Onderdeel van Arkin Hebt u, naast een verslavingsprobleem, last van psychische klachten, zoals

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Welkom bij Mentrum Kliniek Vlaardingenlaan Onze kliniek is er voor cliënten die in crisis zijn geraakt door

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

Mensen met boulimia hebben vaak een normaal basisgewicht, en kunnen. Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat je

Mensen met boulimia hebben vaak een normaal basisgewicht, en kunnen. Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat je BOulImIa NerVOsa BOulImIa NerVOsa Wat is boulimia nervosa? Boulimia nervosa houdt in dat je regelmatig flinke eetbuien hebt waarbij je de controle lijkt te verliezen. Tegelijkertijd ben je bang voor overgewicht.

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Verwijzers informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft uw patiënt ernstige chronische rug-,

Nadere informatie

Adolescent Community Reinforcement Approach. Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24. Voor ouders, verwijzers en andere professionals

Adolescent Community Reinforcement Approach. Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24. Voor ouders, verwijzers en andere professionals Adolescent Community Reinforcement Approach Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24 Voor ouders, verwijzers en andere professionals Kentra24 en ACRA Kentra24 onderdeel van Novadic-Kentron biedt

Nadere informatie

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB)

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Internet: www.sabn.nl E-mail: info@sabn.nl Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Overige websites: www.eetstoornissen.nl Afdeling Eetstoornissen Informatiefolder voor verwijzers 12 De Afdeling Eetstoornissen

Nadere informatie

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen Een depressie P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit soort

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> COMPLEXE TRAUMA S KUNNEN GROTE

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

AZ GROENINGE, KORTRIJK (afdeling EPSI en De DAM) Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT)

AZ GROENINGE, KORTRIJK (afdeling EPSI en De DAM) Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT) AZ GROENINGE, KORTRIJK (afdeling EPSI en De DAM) Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT) 1. Algemene kenmerken van de behandelsetting 1.1.Gespecialiseerde medewerkers Psychotherapeut:

Nadere informatie

GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie

GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie Centrum voor diagnostiek en behandeling van ouderen met psychiatrische problemen Algemene informatie >> 1 Het centrum betrekt vanaf het begin

Nadere informatie

Succesvol herstel van langdurige klachten

Succesvol herstel van langdurige klachten Cliënten Succesvol herstel van langdurige klachten Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid De sleutel tot succesvol herstel Als u door lichamelijke

Nadere informatie

Langdurige onverklaarbare klachten? Geen verbetering ondanks goede behandeling?

Langdurige onverklaarbare klachten? Geen verbetering ondanks goede behandeling? Langdurige onverklaarbare klachten? Geen verbetering ondanks goede behandeling? Overweeg dan een doorverwijzing naar Ciran. Stichting Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland (CIRAN)

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Klinische geriatrie: wat is dat?

Klinische geriatrie: wat is dat? Klinische geriatrie: wat is dat? Klinische geriatrie: wat is dat? In deze folder krijgt u uitleg over het medisch specialisme klinische geriatrie. Als u de folder gelezen hebt, weet u om welke patiënten

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg en consultatie

Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg en consultatie Wanneer genezing niet meer mogelijk is Palliatieve zorg en consultatie Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Nederlandse Obesitas Kliniek. Visie. Verkort behandeltraject

Nederlandse Obesitas Kliniek. Visie. Verkort behandeltraject 2 Nederlandse Obesitas Kliniek Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben overgewicht. Fors overgewicht wordt obesitas genoemd. Obesitas is erkend als chronische ziekte. Op dit moment komen ruim 800.000

Nadere informatie

Snel herstel en duurzame inzetbaarheid

Snel herstel en duurzame inzetbaarheid HR-professionals en leidinggevenden Snel herstel en duurzame inzetbaarheid Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid 2 De sleutel tot snel en duurzaam

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Nederlandse Obesitas Kliniek

Nederlandse Obesitas Kliniek 2 Nederlandse Obesitas Kliniek Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben overgewicht. Fors overgewicht wordt obesitas genoemd. Obesitas is erkend als chronische ziekte. Op dit moment komen ruim 800.000

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel

Werken aan effectief en doelgericht. herstel Werken aan effectief en doelgericht herstel BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg Goed functioneren is vaak afhankelijk van de gezondheid. Alles kunnen doen wat u wilt doen

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin Dagbehandeling SaRphatIStRaat Onderdeel van Arkin Ons doel is dat de cliënt een zelfstandiger, evenwichtiger en gezonder leven gaat leiden, of te voorkomen dat iemand verder achteruit gaat. Binnen de Dagbehandeling

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel Ravenswoud In de landelijke omgeving van Oosterwolde en Appelscha staat onze boerderij Ravenswoud. Je kunt voor korte tijd opgenomen worden, om een pas op de plaats te maken, voordat je verder aan de slag

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

Psychologische zorg bij kanker

Psychologische zorg bij kanker Psychologische zorg bij kanker Ik wilde weer de persoon worden voordat ik borstkanker kreeg. Het HDI heeft me hier bij geholpen Greta Gerritsen, diagnose borstkanker Psychologische zorg bij kanker Het

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht De Nederlandse Obesitas Kliniek, het centrum voor patiënten met morbide obesitas De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is hét centrum van

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

2 Verhalen... Inleiding. Het Verhaal Van Roos (14) in Het blijven toch je ouders. Het Verhaal van Tamara (23) in Het blijven toch je ouders.

2 Verhalen... Inleiding. Het Verhaal Van Roos (14) in Het blijven toch je ouders. Het Verhaal van Tamara (23) in Het blijven toch je ouders. 2 Verhalen... Anderhalf jaar terug werd het gedrag van mijn moeder nog erger. Als ik na een weekend bij mijn vader thuiskwam waren er dingen kapot. Ik wist gelijk dat er ruzie was geweest door de alcohol.

Nadere informatie

Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg

Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg Wat kan Tactus Verslavingszorg mij in de huisartsenpraktijk bieden? Een verslaving is vaak lastig te herkennen. Mensen raken niet zomaar

Nadere informatie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ambulante Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Als deze problemen langer duren is het heel begrijpelijk dat u

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen. Onderdeel van Arkin

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen. Onderdeel van Arkin Stoppen doe je zelf, maar niet alleen Onderdeel van Arkin Stoppen doe je zelf, maar niet alleen Verslaving is een ziekte die elke dag erger wordt. Door de schaamte die u voelt, isoleert u zich steeds meer

Nadere informatie

Overzicht. Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA) Ambulant programma verslaving in kader van art /03/2013. Achtergrond: Artikel 107

Overzicht. Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA) Ambulant programma verslaving in kader van art /03/2013. Achtergrond: Artikel 107 Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA) Ambulant programma verslaving in kader van art. 107 Pieter Impe Psycholoog & Teamcoördinator Ka+1 19-03-2013 Overzicht Achtergrond: Artikel 107 Inhoud programma

Nadere informatie

Protocol ADHD bij verslaving 139

Protocol ADHD bij verslaving 139 Bijlage 12 Checklist Coaching Protocol ADHD bij verslaving 139 CHECKLIST ADHD-COACH Naam Cliënt: Naam Coach: Geboortedatum cliënt dag maand jaar De start van dit coordinerende coachingstraject vindt plaats

Nadere informatie

BOUMAN De specialist in verslaving

BOUMAN De specialist in verslaving BOUMAN De specialist in verslaving 11-2015 Welkom! U bent met ons in contact gekomen omdat u of iemand in uw omgeving (mogelijk) een probleem heeft met alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen. In deze

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek Psychiatrie De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 0 Stemmen horen 0 Klachten en symptomen 0 Oorzaken De behandeling 0 Doel 0 Voor wie 0 Tijdsduur 0 De inhoud van de behandeling 0 Coping-training 0 Psycho-educatie

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Diagnostiek en onderzoek naar autisme bij dubbele diagnose. Annette Bonebakker, PhD, klinisch neuropsycholoog CENTRUM DUBBELE PROBLEMATIEK DEN HAAG

Diagnostiek en onderzoek naar autisme bij dubbele diagnose. Annette Bonebakker, PhD, klinisch neuropsycholoog CENTRUM DUBBELE PROBLEMATIEK DEN HAAG Diagnostiek en onderzoek naar autisme bij dubbele diagnose Annette Bonebakker, PhD, klinisch neuropsycholoog CENTRUM DUBBELE PROBLEMATIEK DEN HAAG 1 Autisme spectrum stoornissen Waarom dit onderwerp? Diagnostiek

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Succesvolle aanpak van klachten na letselschade

Succesvolle aanpak van klachten na letselschade Letselschade Succesvolle aanpak van klachten na letselschade Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid Van langdurige lichamelijke klachten naar

Nadere informatie

FACT-teams. Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding. Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen

FACT-teams. Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding. Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen FACT-teams Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen FACT-teams bieden behandeling en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problemen

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

lyondellbasell.com Versla de Verslaving

lyondellbasell.com Versla de Verslaving Versla de Verslaving Versla de Verslaving Verslaving, in welke vorm dan ook, is een wereldwijd begrip. De consequenties ervan kunnen variëren van chronische ziekten tot ontslag en van financiële ondergang

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie