Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure"

Transcriptie

1 Tactus Verslavingszorg Tactus Publieksbrochure

2 Tactus Verslavingszorg is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken en/of eten. Tactus wil verslavingsproblematiek voorkomen, herkennen en doorbreken. Daarnaast geven we voorlichting en advies over bewust omgaan met gebruik. Tactus Verslavingszorg Inhoud 3 Tactus Verslavingszorg 7 Preventie & Consultancy 8 Behandeling en Begeleiding 8 Sociale Verslavingszorg 12 Forensische Verslavingszorg 12 JusTact 13 Verslavingsreclassering 14 Terugdringen drugsgebruik in instellingen voor jeugdhulpverlening 14 Tactory 17 InTact 17 Internetbehandeling stappenbehandeling 17 Tactus Health & Lifestyle 20 Werken bij Tactus Verslavingszorg 21 Organogram 22 Adressen Tactus Verslavingszorg heeft 40 locaties, verspreid over diverse plaatsen in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Tactus is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg en Stichting Cad. Deze zijn op hun beurt weer ontstaan uit verslavingszorg-instellingen die vaak al tientallen jaren bestonden, één zelfs meer dan honderd jaar. Tactus bouwt dus voort op meer dan een eeuw ervaring in de verslavingszorg. Er werken bij Tactus circa 1000 medewerkers. Wij hebben onder meer gespecialiseerde verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, preventiewerkers, psychologen en psychiaters in dienst. Jaarlijks bieden we hulp aan duizenden mensen. Dat varieert van telefonisch consult tot aan een intensieve behandeling in een kliniek. Voor verslavingsproblemen met betrekking tot alcohol, drugs, medicijnen, gokken, eten, gamen en e.a.bieden wij alle soorten hulpverlening aan. Ligt de problematiek van de cliënt op een ander terrein dan verwijzen we naar andere organisaties. Tactus is een stichting die hoofdzakelijk wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), gemeentelijke subsidies en Reclassering. Wat doet Tactus? Tactus helpt mensen die door hun verslaving in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Ook de naaste omgeving van deze mensen wordt meegenomen in de hulpvraag. We bieden ambulante hulp (de cliënt wordt niet opgenomen, maar wordt thuis behandeld), deeltijdbehandeling en klinische zorg. Samen met de cliënt stellen we een zorgtraject op dat ervoor moet zorgen dat de cliënt zijn leven weer op het juiste spoor krijgt. 3

3 We stemmen de zorg af op de individuele behoeften van de cliënt. Maatwerk dus. omgeving kan contact opnemen met Tactus. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Casus: Experimenteren Tactus Verslavingszorg staat voor een geïntegreerde benadering. We richten ons dus op de totale leefsituatie van de cliënt. Dat betekent mensen om laten gaan met hun verslaving, maar hen ook maatschappelijk weer beter laten functioneren. Zonodig helpen we met scholing en zoeken naar huisvesting en werk. Niet alleen de cliënt moet er beter van worden; ook de overlast van het verslavingsgedrag moet beperkt blijven voor de maatschappij. Uiteraard is voorkomen of oplossen van verslavingsproblematiek ons doel. Maar ook het niet verder toe laten nemen is een belangrijk onderdeel. Het voorkomen en terugdringen van problemen is de voornaamste taak van onze preventieactiviteiten, voorlichting en consultancy. Voor wie werkt Tactus? Tactus richt zich in eerste instantie op mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, eten of een combinatie daarvan. Hun gedrag kan tot problemen leiden waardoor ze fysiek en maatschappelijk niet meer goed functioneren. We zijn er voor mensen die vrijwillig hulp zoeken en voor mensen die mede door hun verslaving in aanraking zijn gekomen met justitie. Bij deze laatste groep kan sprake zijn van een gedwongen behandeling. Naast de cliënt zelf richten we ons ook op het netwerk van de cliënt; bijvoorbeeld de partner, familie, school of werkgever, maar ook hulpverlener(s). Voor een goede zorgverlening is het van belang dat zij nauw betrokken zijn bij het zorgtraject. Wie geconfronteerd wordt met verslavingsproblemen in zijn of haar Wat is de zorgvisie van Tactus? Niet meer dan nodig en niet minder dan verantwoord. Deze stepped care is in het kort de zorgvisie van Tactus. Om te kunnen bepalen welke hulp minimaal noodzakelijk is om de cliënt verder te kunnen helpen, voeren we met iedere nieuwe cliënt eerst een gesprek; het zogenaamde intakegesprek. Op basis van dit intakegesprek bepalen we met de cliënt of een minimale interventie voldoende is. Is dit niet zo of er zijn nog zaken onduidelijk dan volgt een uitgebreidere diagnose. Pas als alle problemen duidelijk zijn, volgt een behandeling. Voor het succes van een behandeling is het van groot belang dat de cliënt gemotiveerd is iets aan zijn of haar problemen te doen. Daarom is er veel aandacht voor de motivatie van de cliënt. Dienstverlening en kwaliteit zijn belangrijke pijlers van Tactus. We vinden het daarom belangrijk cliënten te betrekken bij het beleid van onze organisatie. Ook toetsen we voortdurend de kwaliteit van ons werk, de effectiviteit van onze activiteiten en de tevredenheid van cliënten én medewerkers. Welke zorg en hulp biedt Tactus? Tactus is ingedeeld in vijf regio s: Flevoland, Noord-Veluwe, Stedendriehoek, Twente en Zwolle. In deze regio s werken we in circuits. In een circuit is een aantal activiteiten geclusterd, afgestemd op specifieke groepen cliënten. Marleen is een vlotte meid van 15 jaar. Zoals veel meiden van die leeftijd is ze veel bezig met haar uiterlijk, sport veel en gaat graag uit. Haar beide ouders hebben een goede baan en in financieel opzicht komt het gezin niets tekort. Op haar 14e rookte Marleen voor het eerst een joint op een feestje van een klasgenoot. Ze deed dit vooral omdat ze nieuwsgierig was naar het effect. Dat bleek wat tegen te vallen. Maar na een aantal maanden besloot ze, samen met een vriendin, het toch opnieuw te proberen, in de hoop dat het deze keer meer plezier op zou leveren. En dat gebeurde. Ze vond het een bijzondere ervaring. Desondanks heeft ze besloten om toch maar heel af en toe een jointje te roken, omdat ze het toch wel heftig vindt, maar vooral omdat ze weet dat haar ouders heel erg tegen zijn. Na een tijdje is ze zich zo schuldig gaan voelen dat ze besloten heeft het te vertellen. De ouders trekken enigszins in paniek aan de bel bij Tactus. Het gaat niet goed met hun dochter, denken ze, want ze blowt af en toe. Straks gaat ze ook nog aan de harddrugs! Er wordt een gesprek georganiseerd met één van de medewerkers van het Tactus Jeugdteam. Er zijn vijf circuits: Preventie & Consultancy Behandeling & Begeleiding Sociale Verslavingszorg Forensische Verslavingszorg Verslavingsreclassering Verderop in deze brochure staat een korte beschrijving van de circuits. De circuits werken voor alle regio s van Tactus. Voor ieder circuit worden voorbeelden genoemd die kenmerkend In dit gesprek met Marleen en haar ouders worden de belangrijkste feiten en onwaarheden over cannabis en over experimenteergedrag van jongeren besproken. Marleen komt aan het woord en vertelt over haar motivatie om te gebruiken. De ouders krijgen de kans om hun vragen te stellen en zorgen te uiten. Ook komen normen en waarden met betrekking tot middelengebruik aan de orde. De ouders concluderen dat ze toch niet willen dat hun dochter softdrugs gebruikt, maar zijn wel gerustgesteld en besluiten dat een vervolggesprek bij Tactus niet nodig is. zijn voor dat circuit. De personen die worden opgevoerd in de voorbeelden bestaan in werkelijkheid niet; toch zouden ze elk moment contact met ons kunnen zoeken. 4 5

4 Preventie & Consultancy Het circuit Preventie & Consultancy houdt zich bezig met het voorkomen, terugdringen of beperken van problemen die ontstaan door het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of gokken. Dit doen we door voorlichting, beleidsadvisering en het geven van cursussen en trainingen. Daarnaast doen we mee in landelijke campagnes voor alcoholmatiging en drugspreventie. De gevolgen van verslaving kunnen desastreus zijn. Veel daarvan kan vaak voorkomen worden als tijdig was ingegrepen. Bovendien is de kans op herstel vele malen groter als de cliënt in een eerder stadium hulp krijgt bij stoppen of minderen van gebruik. Wij geven voorlichting op scholen, maar ook via telefonische en inloopspreekuren, over wat wij vinden dat iedereen zou moeten weten over middelen. Hierbij maken we gebruik van de nieuwe media in de vorm van de interactieve websites en en het digitale leerproject Op tijd voorbereid. We vertellen over de risico s van gebruik en geven ondersteuning bij het maken van bewuste en gezonde keuzes. Uiteraard kan iedereen ook bij ons terecht voor schriftelijke informatie. Naast voorlichting over de risico s van gebruik en het stimuleren van een gezonde keuze proberen we middelengebruik vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken. Bepaalde groepen genieten onze speciale aandacht. Uit ervaring weten we dat bijvoorbeeld kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblemen of jongeren met gedragsproblemen meer risico lopen om met drugs te gaan experimenteren. We willen voorkomen dat problemen leiden tot verslaving. Daarbij richten we ons vooral op mensen die al wel gebruiken, maar nog geen problemen ondervinden. We kijken samen naar de voor- en nadelen van gebruik en stimuleren de gebruiker bij het innemen van een standpunt over het gebruik en wat de gebruiker er mee wil. Tot slot wijzen we de mensen die al problemen hebben de weg naar de hulpverlening van Tactus. Zo willen we voorkomen dat problemen erger worden, zich herhalen of simpelweg blijven bestaan. Als stoppen met gebruik niet mogelijk is, proberen we de gezondheidsrisico s zoveel mogelijk te beperken. Voor de gebruiker zelf, maar ook voor derden. Besmetting met Hepatitis B en HIV beperken we zoveel mogelijk door het uitdelen van schone spuiten, het terugnemen van vervuilde spuiten en het stimuleren van condoomgebruik. 6 7

5 Behandeling en Begeleiding Bij het circuit Behandeling en Begeleiding kennen we zowel langdurende als kortdurende behandeling en begeleiding. Soms blijven mensen thuis wonen en komen voor gesprekken naar Tactus; dit noemen we de ambulante hulpverlening. Soms worden mensen voor een bepaalde periode opgenomen in een kliniek. De zorg is afgestemd op de persoonlijke problematiek van de cliënt. Bij een nieuwe cliënt kijken we wat de problemen zijn en of behandeling nodig is. Samen met de cliënt kijken we naar de problemen en bespreken de therapeutische mogelijkheden. Daarbij betrekken we zo nodig ook mensen uit de omgeving van de cliënt. In sommige gevallen verwijzen we naar andere organisaties of vormen van hulpverlening. In crisissituaties bieden we direct hulp en geven voorlichting en advies aan partners, familie en anderen die betrokken zijn bij de verslavingsproblematiek. Bij de behandeling streven we naar het doorbreken van verslavingspatronen. De cliënt moet hiervoor inzicht krijgen in de oorzaken van verslaving en leren hoe ze verslavingsproblemen kunnen oplossen. Voor vrouwen is er de mogelijkheid aparte programma s te volgen afgestemd op hun problematiek en rol die ze in de samenleving hebben. Een specifiek onderdeel is ons zorgaanbod voor de behandeling van eetstoornissen. Drank en relatieproblemen Marian (52) is gehuwd en heeft vier kinderen. Sinds twee jaar heeft ze problemen door overmatig alcoholgebruik. Ze heeft veel lichamelijke klachten. Daarnaast staat de relatie met haar man en haar kinderen onder druk. Een half jaar geleden zijn de spanningen thuis zo hoog opgelopen dat er een fikse ruzie ontstond. Deze crisissituatie was toen de aanleiding dat ze zich voor enkele dagen liet opnemen op een detoxafdeling. Tijdens de opname die hierop volgde is ze ontgift van de alcohol, tot rust gekomen en heeft ze voorlichting gekregen over de zorg van Tactus. Na deze opname heeft ze nog drie gesprekken gevoerd met een maatschappelijk werker, waarna ze het contact verbrak. Vier weken geleden meldde Marian zich opnieuw, omdat ze weer een aantal dagen dronk en het haar niet lukte om te stoppen. Na het intakegesprek is ze verwezen voor een diagnostiekopname van drie weken. Ze overweegt verder een deeltijdbehandeling te volgen, in combinatie met relatiegesprekken. Sociale Verslavingszorg Het circuit Sociale Verslavingszorg biedt zorg aan cliënten met chronische verslavingsproblemen welke al dan niet actueel zijn. Beperken van de schade moet leiden tot een verbetering van kwaliteit van leven. De zorg bestaat uit enerzijds medisch-verpleegkundige zorg en anderzijds sociaal-maatschappelijke begeleiding. Dit kan op individueel niveau zijn, maar ook in groepsverband. Het doel van de sociale verslavingszorg is drieledig: verbetering van de gezondheid van de cliënt, resocialisatie van de cliënt en overlastbeperking voor de omgeving. De zorg wordt aangeboden binnen inloopcentra waar cliënten binnen kunnen komen voor een praatje, een kop koffie, een warme maaltijd, dagbesteding of voor een gesprek waarin allerhande vragen gesteld kunnen worden en zo mogelijk hulp geboden wordt. Een team van verpleegkundigen en artsen biedt medische en verpleegkundige zorg in medische zorgunits. Dit doen ze door het voorschrijven en verstrekken van medicatie (onder andere methadon en heroïne), observeren, voorlichting geven, voorlichting over veilig gebruik, spuitomruil en urinecontrole. Daarnaast zijn er gebruiksruimten waar zowel harddrugs als alcohol in een veilige, hygiënische omgeving gebruikt kunnen worden. In het circuit Sociale Verslavingszorg bevindt zich de problematiek van veel cliënten op meerdere levensgebieden. De complexe problematiek wordt zoveel mogelijk in kaart gebracht door middel van een uitgebreide intake, waarna een traject uitgezet en zonodig uitgevoerd wordt door een individuele begeleider (casemanager). Cliënten die wel zorgwekkend leven, maar zich niet graag inlaten met zorg worden benaderd door bemoeizorgers: mensen die proberen aan te sluiten bij de cliënt en op die manier de nodige zorg trachten te bieden. Waneer het leven van cliënten stabieler wordt, is er meer gelegenheid voor terugkeer in de maatschappij. Dit wordt onder andere bereikt door een nauwe samenwerking met de RIBW en met een aantal werkgelegenheidsprojecten. Tevens kunnen cliënten gebruik maken van één van de dagbestedingplekken van Tactus zelf, waaronder de fietsenwerkplaatsen, de spuitopruimers en de boerderij. 8 9

6 Behandeling onder drang Marco (26) is een jongen die altijd stoer doet en indruk op vrouwen probeert te maken. Dat lukt hem aardig, want hij heeft al veel relaties achter de rug. Ook experimenteert hij er sinds zijn vijftiende lustig op los met diverse verslavende middelen. Hij heeft een problematische achtergrond met gescheiden ouders, een vader die hem en zijn moeder mishandelde en scholen waar hij steeds vanaf werd getrapt. Werken bij een baas houdt hij meestal niet langer dan een week vol. Vanwege diefstal, vandalisme en klein dealerswerk kwam hij regelmatig in aanraking met politie en justitie. Met een gewapende roofoverval heeft hij het echt te bont gemaakt. Daarvoor is hij door de rechter veroordeeld tot zestien maanden celstraf. Uit het persoonlijkheidsonderzoek dat in het kader van zijn strafzaak is opgesteld, blijkt dat er naast verslavingsproblematiek ook persoonlijkheidsproblematiek aanwezig is. een behandeling geadviseerd. In het laatste deel van zijn gevangenisstraf zal Marco zich onder drang laten behandelen. Hij lijkt daartoe gemotiveerd, omdat hij het risico loopt na zijn straf niet bij zijn vriendin terug te kunnen komen. Zij dreigt de relatie te stoppen als hij zich niet betert. Dan heeft hij geen huisvesting meer. Ook zou hij zijn twee kinderen dan veel minder gaan zien. Zo is hij na verwijzing door de reclassering terechtgekomen in de Piet Roordakliniek. Daar wordt samen met hem een behandelplan opgesteld. Voorkomen van (toekomstig) misbruik van middelen en crimineel gedrag staan daarbij voorop. Hij moet meer structuur in zijn leven krijgen en verantwoordelijkheid leren dragen. Na de klinische opname gaat hij naar het Buitencentrum, waar de behandeling verder wordt verfijnd. Al doende moet hij sociale vaardigheden leren en leren met geld om te gaan. Ook werken en (begeleid)wonen komen bij zijn behandeling aan bod. Om terugval in delictgedrag in de toekomst te voorkomen wordt behalve een gevangenisstraf 10 11

7 JusTact JusTact, de forensische verslavingspolikliniek van Tactus Verslavingszorg, behandelt en onderzoekt cliënten waarbij sprake is van forensische problematiek, in combinatie met verslavingsproblematiek. Het gaat om cliënten waarbij verondersteld wordt dat er een verband bestaat tussen hun middelengebruik en hun delictgedrag. Op de forensische verslavingspolikliniek wordt die problematiek in samenhang benaderd. Het kan gaan om mensen met een justitiële titel, maar ook mensen die dat (nog) niet hebben. Cliënten van JusTact wonen thuis of verblijven in een penitentiaire inrichting. Forensische Verslavingszorg Verslavingsreclassering Het circuit Verslavingsreclassering heeft tot doel het voorkomen van delicten door mensen die al een delict gepleegd hebben. Dit kunnen gedetineerden zijn, maar ook mensen die nog in afwachting zijn van hun straf. Binnen het circuit Verslavingsreclassering kennen we drie kerntaken: het uitvoeren van onderzoek en het geven van voorlichting aan justitie, het bieden van begeleiding in het kader van toezicht en het begeleiden en laten uitvoeren van taakstraffen. Dit kunnen werkstraffen en leerstraffen zijn. De verslavingsreclassering heeft binnen de reclassering de functie haar verslavingsdeskundigheid met name voor de verslaafde doelgroep in te zetten. De (verslavings)reclassering ontvangt haar opdrachten van het Openbaar Ministerie, de Zittende Magistratuur of van de Dienst Justitiële inrichtingen. Er wordt vooral samengewerkt met bovenstaande opdrachtgevers, gemeenten, psychiatrie, instanties voor begeleid wonen en politie. veelplegers, daders in huiselijk geweldszaken, T.B.S. met voorwaarden en jeugd. De groep chronisch verslaafden vraagt veel aandacht en energie. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de circuits Sociale Verslavingszorg en de Forensische Verslavingszorg. In samenwerking met het circuit Preventie & Consultancy wordt de EMA uitgevoerd: de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer. Samen met Preventie, HALT en Politie wordt het project Meer dan een biertje vorm gegeven. Dit is specifiek op de jeugdige drinker gericht en heeft een sterk preventief karakter. Naast de jeugdige worden ook de ouders betrokken in het programma. In het circuit Forensische Verslavingszorg behandelen we mensen met verslavingsproblematiek die met justitie in aanraking zijn gekomen. De Forensische Verslavingskliniek, de Piet Roordakliniek, is een voorziening voor langdurig verslaafde mannen die meerdere strafbare feiten hebben gepleegd en dit gedrag willen doorbreken. De Piet Roordakliniek heeft twee locaties: een besloten afdeling op de locatie Apeldoorn en een meer JusTact open afdeling op de locatie Beneden Leeuwen. J Forensische verslavingspoli Daarnaast is er een afdeling (intensief) begeleid wonen. Op de locatie Apeldoorn bieden we een behandeltraject gericht op gedragsverandering en het voorkomen van herhaling van delicten en middelengebruik. Op de locatie Beneden Leeuwen vindt vervolgbehandeling en resocialisatie plaats en bieden we diverse nazorgmogelijkheden. Binnen Tactus vervult de verslavingsreclassering de taak van uitvoerder van justitiële dwang en drang voor cliënten. Daarnaast heeft de verslavingsreclassering een belangrijke taak in de totstandkoming van plaatsing van cliënten in behandelprogramma s. Voor iedere reclassant wordt een plan op maat gemaakt. Zowel binnen als buiten de penitentiaire inrichtingen worden trainingen aangeboden en vaak wordt er toegeleid naar bestaande zorgprogramma s. Speciale doelgroepen die begeleid worden zijn 12 13

8 Terugdringen drugsgebruik in instellingen voor jeugdhulpverlening Tactory Tactory richt zich vooral op deelnemers waarbij de combinatie verslaving en problematiek op het gebied van arbeid en scholing een rol speelt. Ook deelnemers van andere GGZ- en LVG instellingen zijn van harte welkom. Uit ervaring weten we dat ook mensen met andere psychosociale multiproblematiek door ons op een goede manier begeleid kunnen worden. Niet alleen mensen met interesse in de techniek kunnen bij Tactory terecht, maar ook deelnemers met interesse in administratieve werkzaamheden, horeca, dienstverlening en logistiek. Jongeren die wonen in instellingen voor de jeugdhulpverlening zijn meer nog dan andere jongeren geneigd te experimenteren met middelen. Ze gaan ook makkelijker riskant en problematisch gebruiken, onder meer omdat ze vaak al veel moeilijkheden achter de rug hebben. Hoewel drugsgebruik in de instellingen officieel niet is toegestaan, is de realiteit vaak anders. Het is beter om met gebruikende jongeren het contact aan te gaan dan ze te ontslaan uit de instelling, is de filosofie van Tactus. Omdat ze toch al veel psychosociale problemen hebben, zijn de jongeren er niet bij gebaat om weggestuurd te worden. Het risico op toenemend gebruik wordt dan eerder groter dan kleiner. Samen met de instellingen ontwikkelt Tactus een apart project op dit gebied. We reiken concrete instrumenten en hulpmiddelen aan. Met het management van de verschillende instellingen wordt een eenduidig beleid ontwikkeld. De hulpverleners die werken bij deze instellingen krijgen voorlichting over middelengebruik en worden getraind en geadviseerd in het signaleren en begeleiden van gebruik. Ouders worden ook zoveel mogelijk betrokken bij de problematiek. Ze krijgen bijvoorbeeld themaavonden en opvoedcursussen aangeboden. Ook de scholen in de regio worden geïnformeerd over en ingeschakeld bij het project. Het uiteindelijke doel is voorkomen of terugdringen van riskant middelengebruik. Schade zoveel mogelijk beperken De vijfendertigjarige Marcel is voor de derde keer bij een afdeling van Tactus terechtgekomen voor zijn heroïneverslaving. Eerdere twee pogingen om te stoppen zijn niet gelukt. Hij gaat meedoen aan een methadonprogramma. Bedoeling van dit programma is de verslaving onder controle te krijgen en te zorgen dat de overlast stopt die hij met zijn diefstallen veroorzaakt. Marcel komt uit een problematisch gezin. Toen hij nog jong was, is zijn vader weggelopen; zijn moeder kon de opvoeding van de kinderen eigenlijk niet aan. Marcel is met name drugs gaan gebruiken ter bestrijding van zijn angsten en depressies, die hem vooral in de nacht overvallen. Hij heeft een goede opleiding en tot voor kort had hij ook een goede baan. Maar door zijn problemen rond drugsgebruik is hij die kwijtgeraakt en zit hij nu net een jaar in de Ziektewet. Hij heeft voortdurend geldgebrek. De uitkeringsinstantie wil hem geen uitkering meer geven, in afwachting van een keuringsrapport van de bedrijfsarts. Omdat Marcel aan zijn verslaving wil werken, neemt Tactus voor hem contact op met de uitkeringsinstantie en de huisarts. Tegelijkertijd heeft Tactus bemiddeld voor een financiële regeling. Relatief kleine interventies die ervoor moeten zorgen dat de schade voor Marcel zoveel mogelijk beperkt blijft en hij zijn dagelijks leven weer op orde krijgt. Tactus zet nu verder in op een zinvolle dagbesteding en als dat lukt ook op een betaalde baan. Zodra Marcel daar aan toe is zal Tactus hem adviseren over het volgen van een therapie voor zijn angsten en depressies

9 Herstellen Zelfhulpgroep (InTact) Annet (49) is al dertig jaar verslaafd aan heroïne. Ze heeft verschillende opnames achter de rug die niet het gewenste effect hadden. Tijdens de vorige opnames kreeg ze methadon. De dosering heeft ze iedere keer proberen af te bouwen, omdat ze middelenvrij wilde worden. De laatste opname is haar duidelijk geworden dat methadon voor haar een vorm van medicatie is en dat ze dus een onderhoudsdosering nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Door methadon te gebruiken voorkomt ze een depressie. Annet stelt hoge eisen aan zichzelf en aan anderen. Ze heeft bovendien last van poetsdrang. Dit brengt haar regelmatig in problemen. Voor het eerst tijdens een opname heeft ze aandacht gevraagd voor haar persoonlijke problemen. Dit heeft geresulteerd in gesprekken met een psychiater. Daarnaast is ze met hulp van Tactus 12-stappen behandeling (in deeltijd) De Tactus 12-stappenbehandeling is een Minnesota model behandeling in deeltijd. Het doel is geheelonthouding en het leren toepassen van de 12 stappen van de AA. Patiënten worden vanaf de eerste dag vertrouwd gemaakt met deze zelfhulporganisatie en zullen ook al snel deelnemen aan zelfhulpbijeenkomsten. Zelfhulporganisaties zijn een heel belangrijk onderdeel van de nazorg. een gezinstherapeut aan de slag gegaan met het herstel van haar sociaal netwerk. De therapeut begeleidde haar in het herstellen van het contact met onder andere haar kinderen. Van de drie trajecten die het IMC (Intramuraal Motivatiecentrum) te bieden heeft, heeft Annet gekozen voor het traject arbeidstoeleiding. Ze heeft nu een zinvolle dagbesteding in de vorm van vrijwilligerswerk. Na dertien weken heeft ze de behandeling succesvol afgerond. Ze komt nog twee maal per week naar het IMC om te vertellen hoe het gaat en voor ondersteuning. In het kader van haar veiligheid doet ze twee maal per week een urinecontrole op het IMC. Het vrijwilligerswerk blijft ze doen. Het contact met haar kinderen verloopt goed. De 12-stappenbehandeling maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ex-verslaafden. De therapeuten zijn volledig getraind tot addiction counselor. De 12-stappenbehandeling betrekt familieleden bij de behandeling, zodat een begin wordt gemaakt met herstel binnen de familie. In de zelfhulpgroepen spreekt men open en vrij over zichzelf, zijn/haar successen en vreugde, maar ook over zorgen, behoeften, problemen en ervaringen. Men luistert ook naar hoe de ander van zijn/haar verslaving is af gekomen. De vertrouwelijkheid van de groep is daarvoor natuurlijk een belangrijke voorwaarde. InTact biedt mensen die door hun verslaving in de problemen zijn gekomen en hun naasten hulp. Door zelfhulpgroepen en de nauwe samenwerking met Tactus wordt een uniek gemeenschappelijk hulpsysteem aangeboden. De groepen en vrijwillige zelfhulpverleners dienen ook als aanspreekpunt voor verslaafden en hun naasten. Al tijdens opname bij Tactus kan InTact, voor wie dat wil, begeleidend actief worden. Tactus Health & Lifestyle Tactus Health & Lifestyle biedt de mogelijkheid tot een persoonlijke behandeling, volledig toegesneden op de persoon, de aard en omvang van het middelenprobleem of psychische problematiek. Daarbij wordt uitgegaan van de principes niet meer dan nodig en niet minder dan verantwoord, een zeer hoog serviceniveau en intensieve persoonlijke begeleiding door een personal coach. De personal coach zorgt ervoor dat alle energie besteedt kan worden aan de behandeling door het wegnemen van vragen, obstakels of het overnemen van contacten met andere zorgaanbieders. Tactus Health & Lifestyle is bedoeld voor cliënten die behoefte hebben aan net dat beetje extra zorg en service om hun leven weer op de rit te krijgen. Internetbehandeling Tactus biedt internetbehandeling voor diverse vormen van verslaving.alcohol, cannabis, medicijnen, gokken en eten via alcoholdebaas. nl, cannabisdebaas.nl, benzodebaas.nl, gokkendebaas.nl en eetprobleemdebaas.nl. Internetbehandeling bestaat uit begeleiding, advies en onderscheiding van een professionele hulpverlener van Tactus. Dit kan anoniem, maar ook persoonlijk

10 Behandeling in plaats van straf De reclasseringswerkers van de afdeling Justitiële Verslavingszorg bieden hulp aan mensen die door verslavingsproblematiek met politie of justitie in aanraking zijn gekomen. Bij vroeghulp bezoeken en steunen we mensen die in verzekering zijn gesteld op het politiebureau. Dit kan resulteren in een hulpverleningsplan of, als mensen al eerder zijn opgepakt voor hetzelfde vergrijp, het starten van een dwang- Karel (24) is een nogal agressieve en wilde jongen. Hij gebruikt diverse soorten drugs, vaak door elkaar. Dan wil het nogal snel uit de hand lopen. Het is dan ook geen wonder dat hij in aanraking is gekomen met justitie. Die heeft hem een gedwongen opname in een kliniek en reclassering opgelegd. Hij is net met redelijk gevolg ontslagen uit de kliniek. De verslavingsreclassering moet hem helpen zijn leven weer op orde te krijgen en leren normaal te functioneren in de samenleving. Via de reclassering van Tactus doet hij bij Humanitas Onderdak mee aan een Begeleid Wonen project. Om te kijken of hij geen middelen meer gebruikt wordt hij in deze fase gecontroleerd op urine. Op aangeven van de reclassering gaat hij bij De Tender, een forensisch psychiatrische polikliniek (geen Tactus instelling), een programma volgen om zijn agressie beter in de hand te houden. Het hele traject duurt in principe twee jaar. Tactus heeft de mogelijkheid om justitie te adviseren om als het goed gaat deze periode te verkorten. Verder gaat hij een programma volgen om zijn agressie beter in de hand te houden. Werkt Karel echter onvoldoende mee, dan kan Tactus ook negatief adviseren. In dat geval loopt hij het en risico drangtraject. dat hij alsnog een deel van zijn straf Voor moet de zitten. Officier van Justitie of de Rechtercommissaris Met Karel gaan schrijven ook gesprekken wij een gevoerd voorlichtingsrapportage. over zijn plannen Hierin na staan zijn gedwongen de persoonlijke hulp- worden achtergronden verlening. Tactus van denkt een met verdachte hem mee in over relatie met het wonen, gepleegde scholing, delict. werk en eventuele andere zaken Taak- om hem en beter leerstraffen te laten worden functioneren. gecoördineerd door een reclasseringswerker. Een taakstraf kan een werkstraf of een leerstraf zijn. In het eerste geval moet u onder bepaalde voorwaarden onbetaald werk verrichten voor de maatschappij. Een leerstraf is een verplichte cursus waarin u 18 19

11 Werken bij Tactus Verslavingszorg Organogram Werken bij Tactus Verslavingszorg betekent werken binnen een dynamische instelling met een open en creatieve werksfeer waarin plezierig werken voorop staat. Het personeelsbeleid is gericht op het creëren van een werkomgeving waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen in het vakkundig helpen van cliënten. Hiervoor heeft Tactus onder andere interne cursussen die aangeboden worden door een eigen trainingsafdeling. Bij Tactus werken negenhonderd mensen. Afgestudeerde hbo-verpleegkundigen, geregistreerde GZ-psychologen, maatschappelijk werkers en sph-gediplomeerden werken bij Tactus in diverse functies. Tactus Verslavingszorg biedt jaarlijks stageplaatsen aan aankomende beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. De stageplaatsen kunnen variëren van een tienweekse differentiatiestage voor hbo-v studenten in het tweede jaar tot jaarstages van mbo- en hbo-studenten. Bij Tactus Verslavingszorg kan een verpleegkundige opleiding worden gevolgd via een voltijdsstudie of via een werkleertraject. De voltijdsstudie houdt in dat de opleiding plaatsvindt bij een opleidingsinstituut. Bij de duale leerweg worden werken en leren gecombineerd. De duur van de opleiding kan variëren. Wanneer u het diploma behaalt, bieden wij u een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd aan. Op vindt u meer informatie over werken en leren bij Tactus. Heeft u vragen over werken bij Tactus Verslavingszorg? Neem dan contact op met Personeelszaken via Hier kunt u ook terecht als u bij Tactus aan de slag wilt als vrijwilliger. De heer drs. F. Linnebank, voorzitter De heer. drs. G.F. Feij, wnd. voorzitter De heer drs. J. Schermerhorn, RA Ondernemingsraad Bedrijfsbureau Automatisering en Telecommunicatie Informatiemanagement Personeelszaken Opleidingen Facilitaire Zaken Financieel Economische Zaken Raad van Toezicht Raad van Bestuur Dhr. drs. R.J.Th. Rutten, voorzitter De heer drs. L.W. Sietsma De heer drs. H. van der Stelt Mevrouw drs B. van Emmerik MBA Cliëntenraad Bestuursondersteuning Eerste Geneeskundige Zorgontwikkeling Communicatie Managementontwikkeling Circuits in de regio s Flevoland, Noord-Veluwe, Stedendriehoek, Twente en Zwolle Preventie & Consultancy Behandeling en Begeleiding Sociale Verslavingszorg Verslavingsreclassering Forensische Verslavingszorg 20 21

12 Adressen Hoofdkantoor Tactus Keulenstraat 3, 7418 ET Postadres: Postbus AD DEVENTER T F REGIO FLEVOLAND Locatie Randstad: aanmeldlocatie Almere / Informatie en advies Flevoland Jeugdverslavingszorg, JusTact, Preventie & Consultancy en Verslavingsreclassering Randstad BM ALMERE T F Locatie Schrijverstraat Sociale Verslavingszorg Schrijverstraat HW ALMERE T Locatie Noorderwagenstraat: Aanmeldlocatie Lelystad Jeugdverslavingszorg, Sociale Verslavingszorg en Verslavingsreclassering Noorderwagenstraat 2a 8223 AM LELYSTAD T F Locatie Nagelerweg Steunpunt Verslavingszorg Nagelerweg AB EMMELOORD T Almere Emmeloord Lelystad FLEVOLAND Harderwijk Vaassen Apeldoorn Beneden Leeuwen REGIO NOORD-VELUWE Locatie Burgtstraat: Aanmeldlocatie Harderwijk Jeugdverslavingszorg, Sociale Verslavingszorg en Verslavingsreclassering Burgtstraat ED HARDERWIJK T F REGIO STEDENDRIEHOEK Locatie Stationsstraat: Aanmeldlocatie Apeldoorn Jeugdverslavingszorg en Verslavingsreclassering Stationsstraat 47a 7311 NN APELDOORN T F Locatie Mariannalaan Sociale Verslavingszorg Mariannalaan DS APELDOORN T F Omnizorg Stationsstraat NT APELDOORN T Steenwijk Kampen Zutphen GELDERLAND Zwolle Deventer Doetinchem Hardenberg OVERIJSSEL Warnsveld Almelo Rekken Groenlo Winterswijk Hengelo Enschede Locatie Apeldoornseweg Tactory Arbeidsre-integratie Apeldoornseweg EJ VAASSEN T F Locatie Brink: Aanmeldlocatie Deventer / Informatie en advies Stedendriehoek Jeugdverslavingszorg, Preventie & Consultancy en Verslavingsreclassering Brink BT DEVENTER T F Locatie Polstraat Sociale Verslavingszorg - dagopvang Polstraat KB DEVENTER T F Locatie Emdenstraat Tactory - Fietsenfabriek Emdenstraat 9c 7418 BR DEVENTER T F Dubbel Diagnose Deventer Nico Bolkesteinlaan 1 Gebouw SB DEVENTER T F Locatie Piet Heinstraat 27: Aanmeldlocatie Zutphen Diagnostiek & Opname, (poli) Klinische- en Deeltijdbehandeling en Crisis/Detox Piet Heinstraat JN ZUTPHEN T F Locatie Piet Heinstraat 25 JusTact en Verslavingsreclassering Piet Heinstraat JN ZUTPHEN T F Locatie Jachtlaan FVK Piet Roordakliniek Jachtlaan CP APELDOORN T F Locatie Waalbandijk FVK Piet Roordakliniek Waalbandijk KA BENEDEN LEEUWEN T F Locatie Vordenseweg Resocialisatieproject De Weerd 10 p/a GGNet Vordenseweg 12 Postbus GC WARNSVELD T F Woonzorg De Mark 3 p/a GGNet Vordenseweg 12 Postbus GC WARNSVELD T (= locatie Piet Heinstraat 27) F IMC (tijdelijke locatie!) Gebouw Laakveld Vordenseweg 12 Postbus GC WARNSVELD T F Locatie Houtwal Sociale Verslavingszorg / Tactory Houtwal ES ZUTPHEN T F REGIO TWENTE Locatie Wierdensestraat: Aanmeldlocatie Almelo Behandeling en Begeleiding Wierdensestraat 32a 7607 GJ ALMELO T F Locatie Schouwburgplein JusTact en Verslavingsreclassering Schouwburgplein AE ALMELO T F Locatie Hengelosestraat 67: Aanmeldlocatie Enschede en Hengelo Behandeling en Begeleiding Hengelosestraat AD ENSCHEDE T F Locatie Institutenweg Informatie en advies Twente Jeugdverslavingszorg, Preventie & Consultancy en Tactus Training & Advies Institutenweg PH ENSCHEDE T F Locatie Hengelosestraat 104 Appartementencomplex Hengelosestraat AK ENSCHEDE T Locatie Ripperdastraat Sociale Verslavingszorg Ripperdastraat JR ENSCHEDE T F Locatie De Opmaat Behandeling en Begeleiding p/a De Opmaat Laan van Driene EN HENGELO T (via locatie Hengelosestraat, Enschede) F Locatie Bij de Toren Sociale Verslavingszorg Bij de Toren EA HENGELO T F Locatie Bothastraat Tactory - Fietsenwerkplaats Bothastraat GH HENGELO T F Locatie Almelosestraat Tactory Bos en Groen Almelosestraat SC ZENDEREN T F Locatie Raiffeisenstraat Diagnostiek & opname, (poli) Klinische behandeling, Crisis/Detox Raiffeisenstraat AM ENSCHEDE T F Locatie Dr. Slotlaan Rehabilitatie afdeling / Tactory - Bos en Groen Dr. Slotlaan AT REKKEN T F Locatie Dennekamplaan Begeleid wonen Dennekamplaan AV REKKEN REGIO ZWOLLE Locatie Dr. Stolteweg: Aanmeldlocatie Zwolle en Informatie en advies Zwolle/ Noord-Veluwe Jeugdverslavingszorg, Preventie & Consultancy en Verslavingsreclassering Dr. Stolteweg AX ZWOLLE T F Locatie Willemskade JusTact en Sociale Verslavingszorg Willemskade AC ZWOLLE T F Locatie Pannekoekendijk Sociale Verslavingszorg - dagopvang Pannekoekendijk EX ZWOLLE T Locatie Parkweg Steunpunt Verslavingszorg Parkweg 1d 7772 XP HARDENBERG T F Locatie Bregittenstraat Steunpunt Verslavingszorg Bregittenstraat KH KAMPEN T F Locatie De Vesting Steunpunt Verslavingszorg De Vesting GL STEENWIJK T F

13 Tactus beweegt door gevoel, openheid en zorgvuldigheid Tactus Verslavingszorg Keulenstraat 3 T Postbus 154 F AD DEVENTER I Tactus Verslavingszorg 4e druk, februari 2010

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

SPELEND LEREN STOPPEN AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG

SPELEND LEREN STOPPEN AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG het magazine van verslavingszorg noord nederland jaargang 2, nr. 3 2012 AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG COVERSTORY PSYCHOMOTORE

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Actualiteiten van de Raad Actualiteiten van de Raad

Actualiteiten van de Raad Actualiteiten van de Raad Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Onze missie: Wij vinden dat het intermenselijk contact, gebaseerd op gelijkwaardigheid tussen medewerker en cliënt de werkelijke hefboom is tot verandering.

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen. Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen

Nieuwe woonvormen. Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen Nieuwe woonvormen Experimenten van onderkantspecialisten voor bijzondere doelgroepen Rotterdam, maart 2010 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: opstoppingen en ongelukken voorkomen 4 1.1 Kinderen ongehinderd laten

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 Colofon Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie