Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure"

Transcriptie

1 Tactus Verslavingszorg Tactus Publieksbrochure

2 Tactus Verslavingszorg is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken en/of eten. Tactus wil verslavingsproblematiek voorkomen, herkennen en doorbreken. Daarnaast geven we voorlichting en advies over bewust omgaan met gebruik. Tactus Verslavingszorg Inhoud 3 Tactus Verslavingszorg 7 Preventie & Consultancy 8 Behandeling en Begeleiding 8 Sociale Verslavingszorg 12 Forensische Verslavingszorg 12 JusTact 13 Verslavingsreclassering 14 Terugdringen drugsgebruik in instellingen voor jeugdhulpverlening 14 Tactory 17 InTact 17 Internetbehandeling stappenbehandeling 17 Tactus Health & Lifestyle 20 Werken bij Tactus Verslavingszorg 21 Organogram 22 Adressen Tactus Verslavingszorg heeft 40 locaties, verspreid over diverse plaatsen in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Tactus is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg en Stichting Cad. Deze zijn op hun beurt weer ontstaan uit verslavingszorg-instellingen die vaak al tientallen jaren bestonden, één zelfs meer dan honderd jaar. Tactus bouwt dus voort op meer dan een eeuw ervaring in de verslavingszorg. Er werken bij Tactus circa 1000 medewerkers. Wij hebben onder meer gespecialiseerde verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, preventiewerkers, psychologen en psychiaters in dienst. Jaarlijks bieden we hulp aan duizenden mensen. Dat varieert van telefonisch consult tot aan een intensieve behandeling in een kliniek. Voor verslavingsproblemen met betrekking tot alcohol, drugs, medicijnen, gokken, eten, gamen en e.a.bieden wij alle soorten hulpverlening aan. Ligt de problematiek van de cliënt op een ander terrein dan verwijzen we naar andere organisaties. Tactus is een stichting die hoofdzakelijk wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), gemeentelijke subsidies en Reclassering. Wat doet Tactus? Tactus helpt mensen die door hun verslaving in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Ook de naaste omgeving van deze mensen wordt meegenomen in de hulpvraag. We bieden ambulante hulp (de cliënt wordt niet opgenomen, maar wordt thuis behandeld), deeltijdbehandeling en klinische zorg. Samen met de cliënt stellen we een zorgtraject op dat ervoor moet zorgen dat de cliënt zijn leven weer op het juiste spoor krijgt. 3

3 We stemmen de zorg af op de individuele behoeften van de cliënt. Maatwerk dus. omgeving kan contact opnemen met Tactus. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Casus: Experimenteren Tactus Verslavingszorg staat voor een geïntegreerde benadering. We richten ons dus op de totale leefsituatie van de cliënt. Dat betekent mensen om laten gaan met hun verslaving, maar hen ook maatschappelijk weer beter laten functioneren. Zonodig helpen we met scholing en zoeken naar huisvesting en werk. Niet alleen de cliënt moet er beter van worden; ook de overlast van het verslavingsgedrag moet beperkt blijven voor de maatschappij. Uiteraard is voorkomen of oplossen van verslavingsproblematiek ons doel. Maar ook het niet verder toe laten nemen is een belangrijk onderdeel. Het voorkomen en terugdringen van problemen is de voornaamste taak van onze preventieactiviteiten, voorlichting en consultancy. Voor wie werkt Tactus? Tactus richt zich in eerste instantie op mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, eten of een combinatie daarvan. Hun gedrag kan tot problemen leiden waardoor ze fysiek en maatschappelijk niet meer goed functioneren. We zijn er voor mensen die vrijwillig hulp zoeken en voor mensen die mede door hun verslaving in aanraking zijn gekomen met justitie. Bij deze laatste groep kan sprake zijn van een gedwongen behandeling. Naast de cliënt zelf richten we ons ook op het netwerk van de cliënt; bijvoorbeeld de partner, familie, school of werkgever, maar ook hulpverlener(s). Voor een goede zorgverlening is het van belang dat zij nauw betrokken zijn bij het zorgtraject. Wie geconfronteerd wordt met verslavingsproblemen in zijn of haar Wat is de zorgvisie van Tactus? Niet meer dan nodig en niet minder dan verantwoord. Deze stepped care is in het kort de zorgvisie van Tactus. Om te kunnen bepalen welke hulp minimaal noodzakelijk is om de cliënt verder te kunnen helpen, voeren we met iedere nieuwe cliënt eerst een gesprek; het zogenaamde intakegesprek. Op basis van dit intakegesprek bepalen we met de cliënt of een minimale interventie voldoende is. Is dit niet zo of er zijn nog zaken onduidelijk dan volgt een uitgebreidere diagnose. Pas als alle problemen duidelijk zijn, volgt een behandeling. Voor het succes van een behandeling is het van groot belang dat de cliënt gemotiveerd is iets aan zijn of haar problemen te doen. Daarom is er veel aandacht voor de motivatie van de cliënt. Dienstverlening en kwaliteit zijn belangrijke pijlers van Tactus. We vinden het daarom belangrijk cliënten te betrekken bij het beleid van onze organisatie. Ook toetsen we voortdurend de kwaliteit van ons werk, de effectiviteit van onze activiteiten en de tevredenheid van cliënten én medewerkers. Welke zorg en hulp biedt Tactus? Tactus is ingedeeld in vijf regio s: Flevoland, Noord-Veluwe, Stedendriehoek, Twente en Zwolle. In deze regio s werken we in circuits. In een circuit is een aantal activiteiten geclusterd, afgestemd op specifieke groepen cliënten. Marleen is een vlotte meid van 15 jaar. Zoals veel meiden van die leeftijd is ze veel bezig met haar uiterlijk, sport veel en gaat graag uit. Haar beide ouders hebben een goede baan en in financieel opzicht komt het gezin niets tekort. Op haar 14e rookte Marleen voor het eerst een joint op een feestje van een klasgenoot. Ze deed dit vooral omdat ze nieuwsgierig was naar het effect. Dat bleek wat tegen te vallen. Maar na een aantal maanden besloot ze, samen met een vriendin, het toch opnieuw te proberen, in de hoop dat het deze keer meer plezier op zou leveren. En dat gebeurde. Ze vond het een bijzondere ervaring. Desondanks heeft ze besloten om toch maar heel af en toe een jointje te roken, omdat ze het toch wel heftig vindt, maar vooral omdat ze weet dat haar ouders heel erg tegen zijn. Na een tijdje is ze zich zo schuldig gaan voelen dat ze besloten heeft het te vertellen. De ouders trekken enigszins in paniek aan de bel bij Tactus. Het gaat niet goed met hun dochter, denken ze, want ze blowt af en toe. Straks gaat ze ook nog aan de harddrugs! Er wordt een gesprek georganiseerd met één van de medewerkers van het Tactus Jeugdteam. Er zijn vijf circuits: Preventie & Consultancy Behandeling & Begeleiding Sociale Verslavingszorg Forensische Verslavingszorg Verslavingsreclassering Verderop in deze brochure staat een korte beschrijving van de circuits. De circuits werken voor alle regio s van Tactus. Voor ieder circuit worden voorbeelden genoemd die kenmerkend In dit gesprek met Marleen en haar ouders worden de belangrijkste feiten en onwaarheden over cannabis en over experimenteergedrag van jongeren besproken. Marleen komt aan het woord en vertelt over haar motivatie om te gebruiken. De ouders krijgen de kans om hun vragen te stellen en zorgen te uiten. Ook komen normen en waarden met betrekking tot middelengebruik aan de orde. De ouders concluderen dat ze toch niet willen dat hun dochter softdrugs gebruikt, maar zijn wel gerustgesteld en besluiten dat een vervolggesprek bij Tactus niet nodig is. zijn voor dat circuit. De personen die worden opgevoerd in de voorbeelden bestaan in werkelijkheid niet; toch zouden ze elk moment contact met ons kunnen zoeken. 4 5

4 Preventie & Consultancy Het circuit Preventie & Consultancy houdt zich bezig met het voorkomen, terugdringen of beperken van problemen die ontstaan door het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of gokken. Dit doen we door voorlichting, beleidsadvisering en het geven van cursussen en trainingen. Daarnaast doen we mee in landelijke campagnes voor alcoholmatiging en drugspreventie. De gevolgen van verslaving kunnen desastreus zijn. Veel daarvan kan vaak voorkomen worden als tijdig was ingegrepen. Bovendien is de kans op herstel vele malen groter als de cliënt in een eerder stadium hulp krijgt bij stoppen of minderen van gebruik. Wij geven voorlichting op scholen, maar ook via telefonische en inloopspreekuren, over wat wij vinden dat iedereen zou moeten weten over middelen. Hierbij maken we gebruik van de nieuwe media in de vorm van de interactieve websites en en het digitale leerproject Op tijd voorbereid. We vertellen over de risico s van gebruik en geven ondersteuning bij het maken van bewuste en gezonde keuzes. Uiteraard kan iedereen ook bij ons terecht voor schriftelijke informatie. Naast voorlichting over de risico s van gebruik en het stimuleren van een gezonde keuze proberen we middelengebruik vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken. Bepaalde groepen genieten onze speciale aandacht. Uit ervaring weten we dat bijvoorbeeld kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblemen of jongeren met gedragsproblemen meer risico lopen om met drugs te gaan experimenteren. We willen voorkomen dat problemen leiden tot verslaving. Daarbij richten we ons vooral op mensen die al wel gebruiken, maar nog geen problemen ondervinden. We kijken samen naar de voor- en nadelen van gebruik en stimuleren de gebruiker bij het innemen van een standpunt over het gebruik en wat de gebruiker er mee wil. Tot slot wijzen we de mensen die al problemen hebben de weg naar de hulpverlening van Tactus. Zo willen we voorkomen dat problemen erger worden, zich herhalen of simpelweg blijven bestaan. Als stoppen met gebruik niet mogelijk is, proberen we de gezondheidsrisico s zoveel mogelijk te beperken. Voor de gebruiker zelf, maar ook voor derden. Besmetting met Hepatitis B en HIV beperken we zoveel mogelijk door het uitdelen van schone spuiten, het terugnemen van vervuilde spuiten en het stimuleren van condoomgebruik. 6 7

5 Behandeling en Begeleiding Bij het circuit Behandeling en Begeleiding kennen we zowel langdurende als kortdurende behandeling en begeleiding. Soms blijven mensen thuis wonen en komen voor gesprekken naar Tactus; dit noemen we de ambulante hulpverlening. Soms worden mensen voor een bepaalde periode opgenomen in een kliniek. De zorg is afgestemd op de persoonlijke problematiek van de cliënt. Bij een nieuwe cliënt kijken we wat de problemen zijn en of behandeling nodig is. Samen met de cliënt kijken we naar de problemen en bespreken de therapeutische mogelijkheden. Daarbij betrekken we zo nodig ook mensen uit de omgeving van de cliënt. In sommige gevallen verwijzen we naar andere organisaties of vormen van hulpverlening. In crisissituaties bieden we direct hulp en geven voorlichting en advies aan partners, familie en anderen die betrokken zijn bij de verslavingsproblematiek. Bij de behandeling streven we naar het doorbreken van verslavingspatronen. De cliënt moet hiervoor inzicht krijgen in de oorzaken van verslaving en leren hoe ze verslavingsproblemen kunnen oplossen. Voor vrouwen is er de mogelijkheid aparte programma s te volgen afgestemd op hun problematiek en rol die ze in de samenleving hebben. Een specifiek onderdeel is ons zorgaanbod voor de behandeling van eetstoornissen. Drank en relatieproblemen Marian (52) is gehuwd en heeft vier kinderen. Sinds twee jaar heeft ze problemen door overmatig alcoholgebruik. Ze heeft veel lichamelijke klachten. Daarnaast staat de relatie met haar man en haar kinderen onder druk. Een half jaar geleden zijn de spanningen thuis zo hoog opgelopen dat er een fikse ruzie ontstond. Deze crisissituatie was toen de aanleiding dat ze zich voor enkele dagen liet opnemen op een detoxafdeling. Tijdens de opname die hierop volgde is ze ontgift van de alcohol, tot rust gekomen en heeft ze voorlichting gekregen over de zorg van Tactus. Na deze opname heeft ze nog drie gesprekken gevoerd met een maatschappelijk werker, waarna ze het contact verbrak. Vier weken geleden meldde Marian zich opnieuw, omdat ze weer een aantal dagen dronk en het haar niet lukte om te stoppen. Na het intakegesprek is ze verwezen voor een diagnostiekopname van drie weken. Ze overweegt verder een deeltijdbehandeling te volgen, in combinatie met relatiegesprekken. Sociale Verslavingszorg Het circuit Sociale Verslavingszorg biedt zorg aan cliënten met chronische verslavingsproblemen welke al dan niet actueel zijn. Beperken van de schade moet leiden tot een verbetering van kwaliteit van leven. De zorg bestaat uit enerzijds medisch-verpleegkundige zorg en anderzijds sociaal-maatschappelijke begeleiding. Dit kan op individueel niveau zijn, maar ook in groepsverband. Het doel van de sociale verslavingszorg is drieledig: verbetering van de gezondheid van de cliënt, resocialisatie van de cliënt en overlastbeperking voor de omgeving. De zorg wordt aangeboden binnen inloopcentra waar cliënten binnen kunnen komen voor een praatje, een kop koffie, een warme maaltijd, dagbesteding of voor een gesprek waarin allerhande vragen gesteld kunnen worden en zo mogelijk hulp geboden wordt. Een team van verpleegkundigen en artsen biedt medische en verpleegkundige zorg in medische zorgunits. Dit doen ze door het voorschrijven en verstrekken van medicatie (onder andere methadon en heroïne), observeren, voorlichting geven, voorlichting over veilig gebruik, spuitomruil en urinecontrole. Daarnaast zijn er gebruiksruimten waar zowel harddrugs als alcohol in een veilige, hygiënische omgeving gebruikt kunnen worden. In het circuit Sociale Verslavingszorg bevindt zich de problematiek van veel cliënten op meerdere levensgebieden. De complexe problematiek wordt zoveel mogelijk in kaart gebracht door middel van een uitgebreide intake, waarna een traject uitgezet en zonodig uitgevoerd wordt door een individuele begeleider (casemanager). Cliënten die wel zorgwekkend leven, maar zich niet graag inlaten met zorg worden benaderd door bemoeizorgers: mensen die proberen aan te sluiten bij de cliënt en op die manier de nodige zorg trachten te bieden. Waneer het leven van cliënten stabieler wordt, is er meer gelegenheid voor terugkeer in de maatschappij. Dit wordt onder andere bereikt door een nauwe samenwerking met de RIBW en met een aantal werkgelegenheidsprojecten. Tevens kunnen cliënten gebruik maken van één van de dagbestedingplekken van Tactus zelf, waaronder de fietsenwerkplaatsen, de spuitopruimers en de boerderij. 8 9

6 Behandeling onder drang Marco (26) is een jongen die altijd stoer doet en indruk op vrouwen probeert te maken. Dat lukt hem aardig, want hij heeft al veel relaties achter de rug. Ook experimenteert hij er sinds zijn vijftiende lustig op los met diverse verslavende middelen. Hij heeft een problematische achtergrond met gescheiden ouders, een vader die hem en zijn moeder mishandelde en scholen waar hij steeds vanaf werd getrapt. Werken bij een baas houdt hij meestal niet langer dan een week vol. Vanwege diefstal, vandalisme en klein dealerswerk kwam hij regelmatig in aanraking met politie en justitie. Met een gewapende roofoverval heeft hij het echt te bont gemaakt. Daarvoor is hij door de rechter veroordeeld tot zestien maanden celstraf. Uit het persoonlijkheidsonderzoek dat in het kader van zijn strafzaak is opgesteld, blijkt dat er naast verslavingsproblematiek ook persoonlijkheidsproblematiek aanwezig is. een behandeling geadviseerd. In het laatste deel van zijn gevangenisstraf zal Marco zich onder drang laten behandelen. Hij lijkt daartoe gemotiveerd, omdat hij het risico loopt na zijn straf niet bij zijn vriendin terug te kunnen komen. Zij dreigt de relatie te stoppen als hij zich niet betert. Dan heeft hij geen huisvesting meer. Ook zou hij zijn twee kinderen dan veel minder gaan zien. Zo is hij na verwijzing door de reclassering terechtgekomen in de Piet Roordakliniek. Daar wordt samen met hem een behandelplan opgesteld. Voorkomen van (toekomstig) misbruik van middelen en crimineel gedrag staan daarbij voorop. Hij moet meer structuur in zijn leven krijgen en verantwoordelijkheid leren dragen. Na de klinische opname gaat hij naar het Buitencentrum, waar de behandeling verder wordt verfijnd. Al doende moet hij sociale vaardigheden leren en leren met geld om te gaan. Ook werken en (begeleid)wonen komen bij zijn behandeling aan bod. Om terugval in delictgedrag in de toekomst te voorkomen wordt behalve een gevangenisstraf 10 11

7 JusTact JusTact, de forensische verslavingspolikliniek van Tactus Verslavingszorg, behandelt en onderzoekt cliënten waarbij sprake is van forensische problematiek, in combinatie met verslavingsproblematiek. Het gaat om cliënten waarbij verondersteld wordt dat er een verband bestaat tussen hun middelengebruik en hun delictgedrag. Op de forensische verslavingspolikliniek wordt die problematiek in samenhang benaderd. Het kan gaan om mensen met een justitiële titel, maar ook mensen die dat (nog) niet hebben. Cliënten van JusTact wonen thuis of verblijven in een penitentiaire inrichting. Forensische Verslavingszorg Verslavingsreclassering Het circuit Verslavingsreclassering heeft tot doel het voorkomen van delicten door mensen die al een delict gepleegd hebben. Dit kunnen gedetineerden zijn, maar ook mensen die nog in afwachting zijn van hun straf. Binnen het circuit Verslavingsreclassering kennen we drie kerntaken: het uitvoeren van onderzoek en het geven van voorlichting aan justitie, het bieden van begeleiding in het kader van toezicht en het begeleiden en laten uitvoeren van taakstraffen. Dit kunnen werkstraffen en leerstraffen zijn. De verslavingsreclassering heeft binnen de reclassering de functie haar verslavingsdeskundigheid met name voor de verslaafde doelgroep in te zetten. De (verslavings)reclassering ontvangt haar opdrachten van het Openbaar Ministerie, de Zittende Magistratuur of van de Dienst Justitiële inrichtingen. Er wordt vooral samengewerkt met bovenstaande opdrachtgevers, gemeenten, psychiatrie, instanties voor begeleid wonen en politie. veelplegers, daders in huiselijk geweldszaken, T.B.S. met voorwaarden en jeugd. De groep chronisch verslaafden vraagt veel aandacht en energie. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de circuits Sociale Verslavingszorg en de Forensische Verslavingszorg. In samenwerking met het circuit Preventie & Consultancy wordt de EMA uitgevoerd: de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer. Samen met Preventie, HALT en Politie wordt het project Meer dan een biertje vorm gegeven. Dit is specifiek op de jeugdige drinker gericht en heeft een sterk preventief karakter. Naast de jeugdige worden ook de ouders betrokken in het programma. In het circuit Forensische Verslavingszorg behandelen we mensen met verslavingsproblematiek die met justitie in aanraking zijn gekomen. De Forensische Verslavingskliniek, de Piet Roordakliniek, is een voorziening voor langdurig verslaafde mannen die meerdere strafbare feiten hebben gepleegd en dit gedrag willen doorbreken. De Piet Roordakliniek heeft twee locaties: een besloten afdeling op de locatie Apeldoorn en een meer JusTact open afdeling op de locatie Beneden Leeuwen. J Forensische verslavingspoli Daarnaast is er een afdeling (intensief) begeleid wonen. Op de locatie Apeldoorn bieden we een behandeltraject gericht op gedragsverandering en het voorkomen van herhaling van delicten en middelengebruik. Op de locatie Beneden Leeuwen vindt vervolgbehandeling en resocialisatie plaats en bieden we diverse nazorgmogelijkheden. Binnen Tactus vervult de verslavingsreclassering de taak van uitvoerder van justitiële dwang en drang voor cliënten. Daarnaast heeft de verslavingsreclassering een belangrijke taak in de totstandkoming van plaatsing van cliënten in behandelprogramma s. Voor iedere reclassant wordt een plan op maat gemaakt. Zowel binnen als buiten de penitentiaire inrichtingen worden trainingen aangeboden en vaak wordt er toegeleid naar bestaande zorgprogramma s. Speciale doelgroepen die begeleid worden zijn 12 13

8 Terugdringen drugsgebruik in instellingen voor jeugdhulpverlening Tactory Tactory richt zich vooral op deelnemers waarbij de combinatie verslaving en problematiek op het gebied van arbeid en scholing een rol speelt. Ook deelnemers van andere GGZ- en LVG instellingen zijn van harte welkom. Uit ervaring weten we dat ook mensen met andere psychosociale multiproblematiek door ons op een goede manier begeleid kunnen worden. Niet alleen mensen met interesse in de techniek kunnen bij Tactory terecht, maar ook deelnemers met interesse in administratieve werkzaamheden, horeca, dienstverlening en logistiek. Jongeren die wonen in instellingen voor de jeugdhulpverlening zijn meer nog dan andere jongeren geneigd te experimenteren met middelen. Ze gaan ook makkelijker riskant en problematisch gebruiken, onder meer omdat ze vaak al veel moeilijkheden achter de rug hebben. Hoewel drugsgebruik in de instellingen officieel niet is toegestaan, is de realiteit vaak anders. Het is beter om met gebruikende jongeren het contact aan te gaan dan ze te ontslaan uit de instelling, is de filosofie van Tactus. Omdat ze toch al veel psychosociale problemen hebben, zijn de jongeren er niet bij gebaat om weggestuurd te worden. Het risico op toenemend gebruik wordt dan eerder groter dan kleiner. Samen met de instellingen ontwikkelt Tactus een apart project op dit gebied. We reiken concrete instrumenten en hulpmiddelen aan. Met het management van de verschillende instellingen wordt een eenduidig beleid ontwikkeld. De hulpverleners die werken bij deze instellingen krijgen voorlichting over middelengebruik en worden getraind en geadviseerd in het signaleren en begeleiden van gebruik. Ouders worden ook zoveel mogelijk betrokken bij de problematiek. Ze krijgen bijvoorbeeld themaavonden en opvoedcursussen aangeboden. Ook de scholen in de regio worden geïnformeerd over en ingeschakeld bij het project. Het uiteindelijke doel is voorkomen of terugdringen van riskant middelengebruik. Schade zoveel mogelijk beperken De vijfendertigjarige Marcel is voor de derde keer bij een afdeling van Tactus terechtgekomen voor zijn heroïneverslaving. Eerdere twee pogingen om te stoppen zijn niet gelukt. Hij gaat meedoen aan een methadonprogramma. Bedoeling van dit programma is de verslaving onder controle te krijgen en te zorgen dat de overlast stopt die hij met zijn diefstallen veroorzaakt. Marcel komt uit een problematisch gezin. Toen hij nog jong was, is zijn vader weggelopen; zijn moeder kon de opvoeding van de kinderen eigenlijk niet aan. Marcel is met name drugs gaan gebruiken ter bestrijding van zijn angsten en depressies, die hem vooral in de nacht overvallen. Hij heeft een goede opleiding en tot voor kort had hij ook een goede baan. Maar door zijn problemen rond drugsgebruik is hij die kwijtgeraakt en zit hij nu net een jaar in de Ziektewet. Hij heeft voortdurend geldgebrek. De uitkeringsinstantie wil hem geen uitkering meer geven, in afwachting van een keuringsrapport van de bedrijfsarts. Omdat Marcel aan zijn verslaving wil werken, neemt Tactus voor hem contact op met de uitkeringsinstantie en de huisarts. Tegelijkertijd heeft Tactus bemiddeld voor een financiële regeling. Relatief kleine interventies die ervoor moeten zorgen dat de schade voor Marcel zoveel mogelijk beperkt blijft en hij zijn dagelijks leven weer op orde krijgt. Tactus zet nu verder in op een zinvolle dagbesteding en als dat lukt ook op een betaalde baan. Zodra Marcel daar aan toe is zal Tactus hem adviseren over het volgen van een therapie voor zijn angsten en depressies

9 Herstellen Zelfhulpgroep (InTact) Annet (49) is al dertig jaar verslaafd aan heroïne. Ze heeft verschillende opnames achter de rug die niet het gewenste effect hadden. Tijdens de vorige opnames kreeg ze methadon. De dosering heeft ze iedere keer proberen af te bouwen, omdat ze middelenvrij wilde worden. De laatste opname is haar duidelijk geworden dat methadon voor haar een vorm van medicatie is en dat ze dus een onderhoudsdosering nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Door methadon te gebruiken voorkomt ze een depressie. Annet stelt hoge eisen aan zichzelf en aan anderen. Ze heeft bovendien last van poetsdrang. Dit brengt haar regelmatig in problemen. Voor het eerst tijdens een opname heeft ze aandacht gevraagd voor haar persoonlijke problemen. Dit heeft geresulteerd in gesprekken met een psychiater. Daarnaast is ze met hulp van Tactus 12-stappen behandeling (in deeltijd) De Tactus 12-stappenbehandeling is een Minnesota model behandeling in deeltijd. Het doel is geheelonthouding en het leren toepassen van de 12 stappen van de AA. Patiënten worden vanaf de eerste dag vertrouwd gemaakt met deze zelfhulporganisatie en zullen ook al snel deelnemen aan zelfhulpbijeenkomsten. Zelfhulporganisaties zijn een heel belangrijk onderdeel van de nazorg. een gezinstherapeut aan de slag gegaan met het herstel van haar sociaal netwerk. De therapeut begeleidde haar in het herstellen van het contact met onder andere haar kinderen. Van de drie trajecten die het IMC (Intramuraal Motivatiecentrum) te bieden heeft, heeft Annet gekozen voor het traject arbeidstoeleiding. Ze heeft nu een zinvolle dagbesteding in de vorm van vrijwilligerswerk. Na dertien weken heeft ze de behandeling succesvol afgerond. Ze komt nog twee maal per week naar het IMC om te vertellen hoe het gaat en voor ondersteuning. In het kader van haar veiligheid doet ze twee maal per week een urinecontrole op het IMC. Het vrijwilligerswerk blijft ze doen. Het contact met haar kinderen verloopt goed. De 12-stappenbehandeling maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ex-verslaafden. De therapeuten zijn volledig getraind tot addiction counselor. De 12-stappenbehandeling betrekt familieleden bij de behandeling, zodat een begin wordt gemaakt met herstel binnen de familie. In de zelfhulpgroepen spreekt men open en vrij over zichzelf, zijn/haar successen en vreugde, maar ook over zorgen, behoeften, problemen en ervaringen. Men luistert ook naar hoe de ander van zijn/haar verslaving is af gekomen. De vertrouwelijkheid van de groep is daarvoor natuurlijk een belangrijke voorwaarde. InTact biedt mensen die door hun verslaving in de problemen zijn gekomen en hun naasten hulp. Door zelfhulpgroepen en de nauwe samenwerking met Tactus wordt een uniek gemeenschappelijk hulpsysteem aangeboden. De groepen en vrijwillige zelfhulpverleners dienen ook als aanspreekpunt voor verslaafden en hun naasten. Al tijdens opname bij Tactus kan InTact, voor wie dat wil, begeleidend actief worden. Tactus Health & Lifestyle Tactus Health & Lifestyle biedt de mogelijkheid tot een persoonlijke behandeling, volledig toegesneden op de persoon, de aard en omvang van het middelenprobleem of psychische problematiek. Daarbij wordt uitgegaan van de principes niet meer dan nodig en niet minder dan verantwoord, een zeer hoog serviceniveau en intensieve persoonlijke begeleiding door een personal coach. De personal coach zorgt ervoor dat alle energie besteedt kan worden aan de behandeling door het wegnemen van vragen, obstakels of het overnemen van contacten met andere zorgaanbieders. Tactus Health & Lifestyle is bedoeld voor cliënten die behoefte hebben aan net dat beetje extra zorg en service om hun leven weer op de rit te krijgen. Internetbehandeling Tactus biedt internetbehandeling voor diverse vormen van verslaving.alcohol, cannabis, medicijnen, gokken en eten via alcoholdebaas. nl, cannabisdebaas.nl, benzodebaas.nl, gokkendebaas.nl en eetprobleemdebaas.nl. Internetbehandeling bestaat uit begeleiding, advies en onderscheiding van een professionele hulpverlener van Tactus. Dit kan anoniem, maar ook persoonlijk

10 Behandeling in plaats van straf De reclasseringswerkers van de afdeling Justitiële Verslavingszorg bieden hulp aan mensen die door verslavingsproblematiek met politie of justitie in aanraking zijn gekomen. Bij vroeghulp bezoeken en steunen we mensen die in verzekering zijn gesteld op het politiebureau. Dit kan resulteren in een hulpverleningsplan of, als mensen al eerder zijn opgepakt voor hetzelfde vergrijp, het starten van een dwang- Karel (24) is een nogal agressieve en wilde jongen. Hij gebruikt diverse soorten drugs, vaak door elkaar. Dan wil het nogal snel uit de hand lopen. Het is dan ook geen wonder dat hij in aanraking is gekomen met justitie. Die heeft hem een gedwongen opname in een kliniek en reclassering opgelegd. Hij is net met redelijk gevolg ontslagen uit de kliniek. De verslavingsreclassering moet hem helpen zijn leven weer op orde te krijgen en leren normaal te functioneren in de samenleving. Via de reclassering van Tactus doet hij bij Humanitas Onderdak mee aan een Begeleid Wonen project. Om te kijken of hij geen middelen meer gebruikt wordt hij in deze fase gecontroleerd op urine. Op aangeven van de reclassering gaat hij bij De Tender, een forensisch psychiatrische polikliniek (geen Tactus instelling), een programma volgen om zijn agressie beter in de hand te houden. Het hele traject duurt in principe twee jaar. Tactus heeft de mogelijkheid om justitie te adviseren om als het goed gaat deze periode te verkorten. Verder gaat hij een programma volgen om zijn agressie beter in de hand te houden. Werkt Karel echter onvoldoende mee, dan kan Tactus ook negatief adviseren. In dat geval loopt hij het en risico drangtraject. dat hij alsnog een deel van zijn straf Voor moet de zitten. Officier van Justitie of de Rechtercommissaris Met Karel gaan schrijven ook gesprekken wij een gevoerd voorlichtingsrapportage. over zijn plannen Hierin na staan zijn gedwongen de persoonlijke hulp- worden achtergronden verlening. Tactus van denkt een met verdachte hem mee in over relatie met het wonen, gepleegde scholing, delict. werk en eventuele andere zaken Taak- om hem en beter leerstraffen te laten worden functioneren. gecoördineerd door een reclasseringswerker. Een taakstraf kan een werkstraf of een leerstraf zijn. In het eerste geval moet u onder bepaalde voorwaarden onbetaald werk verrichten voor de maatschappij. Een leerstraf is een verplichte cursus waarin u 18 19

11 Werken bij Tactus Verslavingszorg Organogram Werken bij Tactus Verslavingszorg betekent werken binnen een dynamische instelling met een open en creatieve werksfeer waarin plezierig werken voorop staat. Het personeelsbeleid is gericht op het creëren van een werkomgeving waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen in het vakkundig helpen van cliënten. Hiervoor heeft Tactus onder andere interne cursussen die aangeboden worden door een eigen trainingsafdeling. Bij Tactus werken negenhonderd mensen. Afgestudeerde hbo-verpleegkundigen, geregistreerde GZ-psychologen, maatschappelijk werkers en sph-gediplomeerden werken bij Tactus in diverse functies. Tactus Verslavingszorg biedt jaarlijks stageplaatsen aan aankomende beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. De stageplaatsen kunnen variëren van een tienweekse differentiatiestage voor hbo-v studenten in het tweede jaar tot jaarstages van mbo- en hbo-studenten. Bij Tactus Verslavingszorg kan een verpleegkundige opleiding worden gevolgd via een voltijdsstudie of via een werkleertraject. De voltijdsstudie houdt in dat de opleiding plaatsvindt bij een opleidingsinstituut. Bij de duale leerweg worden werken en leren gecombineerd. De duur van de opleiding kan variëren. Wanneer u het diploma behaalt, bieden wij u een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd aan. Op vindt u meer informatie over werken en leren bij Tactus. Heeft u vragen over werken bij Tactus Verslavingszorg? Neem dan contact op met Personeelszaken via Hier kunt u ook terecht als u bij Tactus aan de slag wilt als vrijwilliger. De heer drs. F. Linnebank, voorzitter De heer. drs. G.F. Feij, wnd. voorzitter De heer drs. J. Schermerhorn, RA Ondernemingsraad Bedrijfsbureau Automatisering en Telecommunicatie Informatiemanagement Personeelszaken Opleidingen Facilitaire Zaken Financieel Economische Zaken Raad van Toezicht Raad van Bestuur Dhr. drs. R.J.Th. Rutten, voorzitter De heer drs. L.W. Sietsma De heer drs. H. van der Stelt Mevrouw drs B. van Emmerik MBA Cliëntenraad Bestuursondersteuning Eerste Geneeskundige Zorgontwikkeling Communicatie Managementontwikkeling Circuits in de regio s Flevoland, Noord-Veluwe, Stedendriehoek, Twente en Zwolle Preventie & Consultancy Behandeling en Begeleiding Sociale Verslavingszorg Verslavingsreclassering Forensische Verslavingszorg 20 21

12 Adressen Hoofdkantoor Tactus Keulenstraat 3, 7418 ET Postadres: Postbus AD DEVENTER T F REGIO FLEVOLAND Locatie Randstad: aanmeldlocatie Almere / Informatie en advies Flevoland Jeugdverslavingszorg, JusTact, Preventie & Consultancy en Verslavingsreclassering Randstad BM ALMERE T F Locatie Schrijverstraat Sociale Verslavingszorg Schrijverstraat HW ALMERE T Locatie Noorderwagenstraat: Aanmeldlocatie Lelystad Jeugdverslavingszorg, Sociale Verslavingszorg en Verslavingsreclassering Noorderwagenstraat 2a 8223 AM LELYSTAD T F Locatie Nagelerweg Steunpunt Verslavingszorg Nagelerweg AB EMMELOORD T Almere Emmeloord Lelystad FLEVOLAND Harderwijk Vaassen Apeldoorn Beneden Leeuwen REGIO NOORD-VELUWE Locatie Burgtstraat: Aanmeldlocatie Harderwijk Jeugdverslavingszorg, Sociale Verslavingszorg en Verslavingsreclassering Burgtstraat ED HARDERWIJK T F REGIO STEDENDRIEHOEK Locatie Stationsstraat: Aanmeldlocatie Apeldoorn Jeugdverslavingszorg en Verslavingsreclassering Stationsstraat 47a 7311 NN APELDOORN T F Locatie Mariannalaan Sociale Verslavingszorg Mariannalaan DS APELDOORN T F Omnizorg Stationsstraat NT APELDOORN T Steenwijk Kampen Zutphen GELDERLAND Zwolle Deventer Doetinchem Hardenberg OVERIJSSEL Warnsveld Almelo Rekken Groenlo Winterswijk Hengelo Enschede Locatie Apeldoornseweg Tactory Arbeidsre-integratie Apeldoornseweg EJ VAASSEN T F Locatie Brink: Aanmeldlocatie Deventer / Informatie en advies Stedendriehoek Jeugdverslavingszorg, Preventie & Consultancy en Verslavingsreclassering Brink BT DEVENTER T F Locatie Polstraat Sociale Verslavingszorg - dagopvang Polstraat KB DEVENTER T F Locatie Emdenstraat Tactory - Fietsenfabriek Emdenstraat 9c 7418 BR DEVENTER T F Dubbel Diagnose Deventer Nico Bolkesteinlaan 1 Gebouw SB DEVENTER T F Locatie Piet Heinstraat 27: Aanmeldlocatie Zutphen Diagnostiek & Opname, (poli) Klinische- en Deeltijdbehandeling en Crisis/Detox Piet Heinstraat JN ZUTPHEN T F Locatie Piet Heinstraat 25 JusTact en Verslavingsreclassering Piet Heinstraat JN ZUTPHEN T F Locatie Jachtlaan FVK Piet Roordakliniek Jachtlaan CP APELDOORN T F Locatie Waalbandijk FVK Piet Roordakliniek Waalbandijk KA BENEDEN LEEUWEN T F Locatie Vordenseweg Resocialisatieproject De Weerd 10 p/a GGNet Vordenseweg 12 Postbus GC WARNSVELD T F Woonzorg De Mark 3 p/a GGNet Vordenseweg 12 Postbus GC WARNSVELD T (= locatie Piet Heinstraat 27) F IMC (tijdelijke locatie!) Gebouw Laakveld Vordenseweg 12 Postbus GC WARNSVELD T F Locatie Houtwal Sociale Verslavingszorg / Tactory Houtwal ES ZUTPHEN T F REGIO TWENTE Locatie Wierdensestraat: Aanmeldlocatie Almelo Behandeling en Begeleiding Wierdensestraat 32a 7607 GJ ALMELO T F Locatie Schouwburgplein JusTact en Verslavingsreclassering Schouwburgplein AE ALMELO T F Locatie Hengelosestraat 67: Aanmeldlocatie Enschede en Hengelo Behandeling en Begeleiding Hengelosestraat AD ENSCHEDE T F Locatie Institutenweg Informatie en advies Twente Jeugdverslavingszorg, Preventie & Consultancy en Tactus Training & Advies Institutenweg PH ENSCHEDE T F Locatie Hengelosestraat 104 Appartementencomplex Hengelosestraat AK ENSCHEDE T Locatie Ripperdastraat Sociale Verslavingszorg Ripperdastraat JR ENSCHEDE T F Locatie De Opmaat Behandeling en Begeleiding p/a De Opmaat Laan van Driene EN HENGELO T (via locatie Hengelosestraat, Enschede) F Locatie Bij de Toren Sociale Verslavingszorg Bij de Toren EA HENGELO T F Locatie Bothastraat Tactory - Fietsenwerkplaats Bothastraat GH HENGELO T F Locatie Almelosestraat Tactory Bos en Groen Almelosestraat SC ZENDEREN T F Locatie Raiffeisenstraat Diagnostiek & opname, (poli) Klinische behandeling, Crisis/Detox Raiffeisenstraat AM ENSCHEDE T F Locatie Dr. Slotlaan Rehabilitatie afdeling / Tactory - Bos en Groen Dr. Slotlaan AT REKKEN T F Locatie Dennekamplaan Begeleid wonen Dennekamplaan AV REKKEN REGIO ZWOLLE Locatie Dr. Stolteweg: Aanmeldlocatie Zwolle en Informatie en advies Zwolle/ Noord-Veluwe Jeugdverslavingszorg, Preventie & Consultancy en Verslavingsreclassering Dr. Stolteweg AX ZWOLLE T F Locatie Willemskade JusTact en Sociale Verslavingszorg Willemskade AC ZWOLLE T F Locatie Pannekoekendijk Sociale Verslavingszorg - dagopvang Pannekoekendijk EX ZWOLLE T Locatie Parkweg Steunpunt Verslavingszorg Parkweg 1d 7772 XP HARDENBERG T F Locatie Bregittenstraat Steunpunt Verslavingszorg Bregittenstraat KH KAMPEN T F Locatie De Vesting Steunpunt Verslavingszorg De Vesting GL STEENWIJK T F

13 Tactus beweegt door gevoel, openheid en zorgvuldigheid Tactus Verslavingszorg Keulenstraat 3 T Postbus 154 F AD DEVENTER I Tactus Verslavingszorg 4e druk, februari 2010

U wilt verwijzen naar Tactus? Verwijzersbrochure

U wilt verwijzen naar Tactus? Verwijzersbrochure U wilt verwijzen naar Tactus? Tactus Verwijzersbrochure Inhoud 3 Tactus Verslavingszorg 4 Efficiënt verwijzen 4 Zorgaanbod Tactus 7 Werkwijze Tactus 8 Afspraak maken met Tactus 9 Binnen bij Tactus zonder

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure

Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg Inhoud 3 Tactus Verslavingszorg 7 Preventie en Consultancy 8 Behandeling & Begeleiding 8 Sociale Verslavingszorg 12 Forensische Verslavingszorg

Nadere informatie

Meer weten over Tactus? Tactus Publieksbrochure

Meer weten over Tactus? Tactus Publieksbrochure Meer weten over Tactus? Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen,

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Tactus Verwijzersbrochure

Tactus Verslavingszorg. Tactus Verwijzersbrochure Tactus Verslavingszorg Tactus Verwijzersbrochure Tactus is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken

Nadere informatie

LRQA Business Assurance

LRQA Business Assurance CERTIFICAAT Hiermede wordt verklaard dat het Information Security managementsysteem van: door Lloyd's Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de volgende Information Security managementsysteemnormen:

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Cliëntenbrochure

Tactus Verslavingszorg. Cliëntenbrochure Tactus Verslavingszorg Tactus Cliëntenbrochure Welkom bij Tactus Verslavingszorg Inhoud 3 Welkom bij Tactus Verslavingszorg 5 Individueel 6 Groepen 8 Zelfhulp (InTact), Tactus Health & Lifestyle 9 Tactus

Nadere informatie

Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg

Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg Wat kan Tactus Verslavingszorg mij in de huisartsenpraktijk bieden? Een verslaving is vaak lastig te herkennen. Mensen raken niet zomaar

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure Welkom bij Tactus! Tactus Cliëntenbrochure Verslavingsbehandeling Behandeling bij Tactus: een goed begin! Wij zijn er voor verslavingsproblemen rond alcohol, drugs, medicijnen, eten, gamen, seks, gokken

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Verslaving is geen keuze, herstel bij Tactus wel CLIËNTENBROCHURE

Verslaving is geen keuze, herstel bij Tactus wel CLIËNTENBROCHURE BIJ TACTUS LEER JE JE VERSLAVING DE BAAS TE WORDEN Verslaving is geen keuze, herstel bij Tactus wel CLIËNTENBROCHURE Behandeling bij Tactus Welkom bij Tactus! Je wilt je leven niet meer laten beheersen

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek Radix Forensisch Poliklinisch U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw reclasseringswerker,

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik

Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Geïntegreerde behandeling van patiënten met schizofrenie en middelengebruik Saskia van Duin - verpleegkundig specialist GGZ Melchiord Ricardo - ervaringsdeskundige Ellen Struik teamleider DD kliniek GGZ

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor cliënten en familie Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Psychiatrische Intensieve Thuiszorg De Divisie Ouderen is een onderdeel van

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Wegwijs op de Crisis Unit

Wegwijs op de Crisis Unit Wegwijs op de Crisis Unit Forensisch Psychiatrische Kliniek - Assen Informatie voor patiënten en verwijzers www.fpkassen.nl Doen wat nodig is in crisis en begin van herstel Op de Forensisch Psychiatrische

Nadere informatie

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol > Divisie Verslavingszorg Korsakov Kliniek Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol Informatie voor CLIËNTEN EN FAMILIE < > ALGEMENE INFORMATIE Met deze brochure willen wij u nader kennis laten

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact Radix Forensisch FACT U bent aangemeld bij Forensisch FACT van Radix door reclassering of een hulpverleningsinstelling. Radix is een onderdeel van Mondriaan, een

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: VIER DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan!

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! De Brug Midden-Nederland biedt hulp aan mensen die willen breken met hun verslaving of die hulp zoeken bij het omgaan met de verslaving van

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen.

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen. POP polikliniek voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap U heeft een afspraak op de POP-poli. Dit betekent Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). In de POP polikliniek

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put In de put, uit de put Ouderen In de put, uit de put Introductie Wachten tot het beter gaat? Wachten in de hoop dat het gepieker en verdriet vanzelf overgaat? In de put, uit de put 1 Veel piekeren, weinig

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN POLIKLINIEKEN Poliklinieken van SEIN 1. Gespecialiseerde zorg GESPECIALISEERD Welkom op de polikliniek van SEIN Naast de klinieken (in Zwolle en in Heemstede) heeft SEIN twaalf poliklinieken. Deze zijn

Nadere informatie

Extra hulp indien nodig

Extra hulp indien nodig Extra hulp indien nodig Minder als het kan F-ACT volwassenen F-ACT biedt zorg aan volwassenen tot 60 jaar die te maken hebben met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten Verslavingszorg Trauma en verslaving Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Informatie voor patiënten Mondriaan voor geestelijke gezondheid Trauma

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Welkom bij Mentrum Kliniek Vlaardingenlaan Onze kliniek is er voor cliënten die in crisis zijn geraakt door

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen INFORMATIE VOOR CLIËNTEN, NAASTEN EN VERWIJZERS Onderdeel van Arkin Wie zijn wij Het proces van ouder worden verloopt bij iedereen anders. Klachten die kunnen ontstaan

Nadere informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie Cliëntenservicepunt Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel Algemene informatie Het Cliëntenservicepunt van De Woenselse Poort werkt nauw samen met het Cliëntenbelangenbureau van GGzE

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Sommige mensen

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen GGNet Jeugd Ook voor u! Wat kan en mag u van GGNet Jeugd verwachten? Informatie voor ouders en andere direct betrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet Jeugd 2 Als moeder vind

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Angst de baas voor 55+

Angst de baas voor 55+ Angst de baas voor 55+ Ouderen Angst de baas voor 55+ Introductie Ben ik mijn angst de baas? Ieder mens is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst kan mensen waarschuwen voor gevaar. Angst is pas een

Nadere informatie

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin Dagbehandeling SaRphatIStRaat Onderdeel van Arkin Ons doel is dat de cliënt een zelfstandiger, evenwichtiger en gezonder leven gaat leiden, of te voorkomen dat iemand verder achteruit gaat. Binnen de Dagbehandeling

Nadere informatie