Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure"

Transcriptie

1 Welkom bij Tactus! Tactus Cliëntenbrochure

2 Verslavingsbehandeling Behandeling bij Tactus: een goed begin! Wij zijn er voor verslavingsproblemen rond alcohol, drugs, medicijnen, eten, gamen, seks, gokken en internet. In deze brochure leest u wat wij u bieden. Uitgebreide informatie over ons aanbod vindt u op onze website Behandeling U bent bij Tactus voor behandeling van uw verslaving. Een moedige stap waarmee u voorkomt dat uw verslavingsprobleem groter wordt. In Nederland zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen verslaafd aan alcohol, drugs of gokken. Verslaving is een ziekte, maar bij veel mensen goed te behandelen. Uw eigen inzet is daarbij belangrijk. We zijn er voor mensen die vrijwillig hulp bij ons zoeken. Daarnaast helpen we mensen die mede door het gebruik van middelen in aanraking zijn gekomen met justitie. In dat laatste geval kan sprake zijn van een gedwongen behandeling. Verder ondersteunen we partners, familie, school, werkgevers en zorgprofessionals. Ook hebben we speciaal aanbod voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Meer informatie daarover is te vinden op Tactus wil de zorg voor haar cliënten goed en snel organiseren. Geen wachttijden, een persoonlijke benadering en duidelijkheid zijn daarbij belangrijk. Een behandeling start zo spoedig mogelijk na het intakegesprek. Jeugd Voor 12 tot 23-jarigen heeft Tactus een speciaal hulpverleningsaanbod ontwikkeld. Wilt u daar meer over weten dan kunt u contact opnemen met een Tactus-locatie bij u in de buurt. Een compleet overzicht van Tactus-locaties is te vinden op onze website. Afspraak en de verwijsbrief Voor het eerste gesprek, de intake, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Dit is voor ons noodzakelijk om de behandeling te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Lukt het u zelf niet een verwijsbrief op te vragen, neem dan toch contact met ons op. Het intakegesprek Het intakegesprek is het eerste gesprek dat u heeft met een behandelaar. Hierin wordt gekeken naar uw situatie. Na dit gesprek wordt bepaald of verdere diagnostiek nodig is en welke behandeling het meest bij u aansluit. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Bij de start van uw behandeling ontvangt u een persoonlijke informatiemap. Hierin vindt u naast informatie die tijdens dit gesprek aan de orde is geweest aanvullende informatie over Tactus. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over leveringsvoorwaarden, privacy, identificatieplicht, kosten/vergoeding hulpverlening en no show beleid. Online intake Kiest u voor één van onze internetbehandelingen dan kunt u zich aanmelden op de betreffende website. Als u de aanmeldschermen doorloopt, komt u de intakevragenlijst tegen. Deze intake vindt volledig online plaats; u hoeft niet op gesprek te komen. Op Alcoholdebaas.nl kunt u zich anoniem aanmelden voor een gratis online behandeladvies. Behandelaanbod Tactus organiseert haar zorg in zorgpaden. Het zorgpad is een verzameling hulpmiddelen en methoden die de beste behandeling voor onze cliënt garandeert. Het werken in zorgpaden draagt bij aan kortere wachttijden, snellere doorlooptijden en minder uitval. Betere zorg dus. Bovendien scheppen we met de zorgpaden duidelijkheid. De heldere omschrijving van het doel, het traject, de hoeveelheid afspraken en het tijdschema geeft duidelijkheid voor cliënt en hulpverlener. De verslavingsbehandeling van Tactus heet Verslaving de Baas. Tijdens de behandeling stelt u zichzelf doelen en werkt daar samen met uw behandelaar aan. Verslaving de Baas heeft verschillende varianten. Groepsbehandeling is het meest effectief, maar soms zijn er redenen waarom een individuele behandeling beter bij u past. Verslaving de Baas kan in veel gevallen online. Dan bepaalt u zelf waar en wanneer u aan uw verslaving wilt werken. 2 3

3 Verslaving de Baas Kort Bestaat uit vijf (online) contacten met uw behandelaar waarin u tips krijgt en technieken aanleert om de verslaving onder controle te krijgen. Na deze vijf contacten kijken we hoe het met u gaat. Verslaving de Baas Bestaat uit twaalf (online) contacten met een behandelaar. Samen bekijken jullie wat de risico s en functie van gebruik zijn. Daarna werkt u aan het onder controle krijgen van uw verslaving. Verslaving de Baas Plus Bestaat uit de verslavingsbehandeling Verslaving de Baas aangevuld met begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding en financiën. Daarnaast is het herstel van sociale contacten belangrijk. Verslaving de Baas Intensief U wordt opgenomen in een kliniek. Bij alle behandelingen van Verslaving de Baas kunt u vanaf de start aansluiten bij Intact Herstel en Zelfhulp. In deze groepen vindt u steun en ervaart u dat u niet alleen staat met uw problemen. Dubbeldiagnose Naast de verslavingsbehandeling hebben we verschillende behandelingen die zich richten op middelengebruik in combinatie met een psychiatrische stoornis. In deze dubbeldiagnosebehandelingen wordt u tegelijkertijd voor uw verslaving en uw psychiatrische stoornis behandeld. Dit geeft de meeste kans op een succesvolle behandeling. Binnen Tactus kennen we ADHD & verslaving, Trauma & verslaving, Angst & verslaving en Stemming & verslaving. Behandeling vindt plaats in groepsverband (een individuele variant is ook mogelijk). Vervolgzorg Vervolgzorg is bedoeld voor mensen die clean zijn of in staat zijn gecontroleerd middelen te gebruiken en die een verslavingsbehandeling hebben afgerond. Doel van vervolgzorg is het geleerde uit de behandelingen toe te passen in het dagelijks leven. De intensiteit van de vervolgzorg wordt bepaald op basis van het risico op terugval. Bent u de baas? Advies en hulp via internet kan in eigen tijd en waar u maar wilt. Alcoholdebaas.nl Benzodebaas.nl Cannabisdebaas.nl Etendebaas.nl Gokkendebaas.nl Rokendebaas.nl Direct aan de slag met uw persoonlijke coach! Wilt u een internetbehandeling volgen? Dan kunt u zich aanmelden op één van de betreffende websites. Deze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar 4

4 Als partner van een verslaafde kunt u het gevoel hebben er alleen voor te staan. Op vindt u informatie en mensen die begrijpen hoe u zich voelt. Op het forum kunt u tips en verhalen uitwisselen met lotgenoten. Waar lopen zij tegenaan en wat kun je als partner beter wel en niet doen? Daarnaast is er de mogelijkheid om op het forum advies te vragen aan een professioneel hulpverlener. Verder vindt u informatie over middelen, nieuws en links naar andere relevante websites. Intact Herstel en Zelfhulp is onderdeel van Tactus. In de zelfhulpgroepen van Intact spreekt men open en vrij over zichzelf, over successen en vreugde, maar ook over zorgen, behoeften, problemen en ervaringen. Men luistert ook naar hoe de ander van zijn/haar verslaving is afgekomen. De vertrouwelijkheid van de groep is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Intact biedt mensen Tactus 12-stappenbehandeling is een behandeling in deeltijd volgens het Minnesotamodel. Het doel is die door hun verslaving in de problemen zijn gekomen en hun naasten hulp. Door zelfhulpgroe- geheelonthouding en het leren toepassen van de 12 stappen van de AA (Anonieme Alcoholisten). De pen en de nauwe samenwerking met Tactus wordt een uniek gemeenschappelijk hulpsysteem 12-stappenbehandeling maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ex-verslaafden; zelfhulpor- aangeboden. De groepen en vrijwillige zelfhulpverleners dienen ook als aanspreekpunt voor ver- ganisaties zijn een belangrijk onderdeel van de nazorg. De 12-stappenbehandeling betrekt familieleden slaafden en hun naasten. Al tijdens opname bij Tactus kan Intact, voor wie dat wil, begeleidend bij de behandeling, zodat een begin wordt gemaakt met herstel binnen de familie. Meer informatie actief worden. Meer informatie over Intact is te vinden op over Tactus 12-stappenbehandeling is te vinden op Via is Intact 24 per dag, 7 dagen per week, bereikbaar voor een luisterend oor. 6 7

5 Opname in een kliniek Verslavingsklinieken Detoxopname In de kliniek behandelen we mensen voor kor- Een detoxopname is een geplande opname. U tere of langere tijd. De behandelingen die wordt hiervoor aangemeld door uw verwijzer aangeboden worden zijn ook toegankelijk voor en u krijgt voor de opname een schriftelijke uit- niet-opgenomen cliënten. De kliniek biedt een nodiging. Een detox kan voorafgaan aan een groot aantal verschillende behandelingen die al vervolgbehandeling, maar ook als u alleen ont- naar gelang de wens en de situatie van de cliënt gift wil worden. De opnameduur van een detox is gecombineerd kunnen worden. U krijgt zo een afhankelijk van het middel wat u gebruikt. Een de- behandeling op maat. Daarom vindt de samen- toxopname kan plaatsvinden van maandag tot en stelling van het behandelpakket altijd plaats in met vrijdag. overleg met de eigen hulpverlener of een hulpverlener van de kliniek. Voor cliënten met zowel verslavingsproblematiek als psychische problematiek is er een intensieve behandelafdeling in Zutphen. U wordt hier ondersteund in het herstel en het hervin- JusTact den van de eigen regie. Daarbij zijn veiligheid en bescherming Forensische in combinatie met respectverslavingspoli J volle zorg en behandeling de uitgangspunten. Op deze intensieve behandelafdeling worden ook cliënten opgenomen in het kader van de wet BOPZ (bijzondere Opnemingen Psychiatrische De Piet Roordakliniek is een forensische versla- Ziekenhuizen). Dat betekent dat in bijzondere si- vingskliniek met vestigingen in Apeldoorn en tuaties, mensen gedwongen kunnen worden Zutphen. In de kliniek behandelen we cliënten opgenomen bij Tactus. Zij krijgen dan een RM met een verslavingsprobleem die ook in aanraking (Rechterlijke Machtiging) of een IBS (In Bewaring zijn gekomen met Justitie. Het doel van de behan- Stelling). deling is om te stoppen met middelengebruik en criminaliteit. Behandeling in de kliniek kan zowel in Crisisopname de groep als individueel. Bij opname in de kliniek Een aanmelding in een crisissituatie gaat altijd via is er bijna altijd sprake van een justitiële titel. Dit uw huisarts. In een crisissituatie proberen we u kan bijvoorbeeld een ISD (Inrichting Stelselmatige aan de hand van observatielijsten te laten ontgif- Daders) maatregel zijn of toezicht met Bijzondere ten. Daarnaast hebben we als doel om u tot rust voorwaarden. Meer informatie over het aanbod te laten komen. Met een verpleegkundige heeft van de Piet Roordakliniek is te vinden op u een individueel gesprek om te kijken wat tot de crisis heeft geleid en wat u nodig heeft om een volgende crisis te voorkomen. Een crisisopname vindt altijd acuut plaats en duurt één week. 8 9

6 Maatschappelijke integratie Inloopcentrum concentreren op andere zaken of problemen. Bij een inloopcentrum kunt u overdag terecht Om voor Begeleid Wonen in aanmerking te ko- om even bij te komen. Hiervoor hoeft u geen men moet u scholing volgen of werk hebben. afspraak te maken. Het is ook niet nodig dat u Uw sociale netwerk moet buiten de gebruikers- in behandeling bent of gaat. U kunt er gewoon wereld liggen. wat (alcoholvrij) drinken, een (warme) maaltijd gebruiken, of een praatje maken met een hulp- Omnizorg verlener of lotgenoot. U kunt ook meedoen Omnizorg is er voor mensen met een versla- met groepsactiviteiten, bijvoorbeeld muziek ving of psychiatrische problematiek die dak- of maken of sporten. thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen hebben. In het pand in Apeldoorn Medische Zorg Unit zijn allerlei verschillende functies ondergebracht In de Medische Zorg Unit wordt aan cliënten voor opvang, behandeling, zorg, wonen en werk. die daarvoor in aanmerking komen methadon of medische heroїne verstrekt. Ook kunnen er Werk spuiten worden omgeruild en worden er con- Tactory Werk is onderdeel van Tactus dooms verstrekt. Op enkele locaties zijn er Verslavingszorg. We helpen u bij het vinden van gebruikersruimten waar onder toezicht midde- een passende zinvolle dagbesteding, omdat ge- len kunnen worden gebruikt. bleken is dat dat belangrijk is voor uw herstel. Iedereen heeft kwaliteiten; de kunst is die goed te Begeleid Wonen benutten. Onze professionele begeleiding richt zich Als u (weer) zelfstandig wilt gaan wonen, maar op activering, motivering en toeleiding van u naar daar moeite mee hebt, kan Tactus u hierin be- een gesubsidieerde of reguliere baan. geleiden. Met Begeleid Wonen bieden we u Meer informatie over Tactory Werk is te vinden op bescherming en structuur. Als u zich over wo- nen geen zorgen hoeft te maken, kunt u zich Woonvoorzieningen (Ex)verslaafden die op straat wonen, kunnen onderdak krijgen bij de ambulante woonzorg van Tactus. We maken onderscheid in de opvang voor mensen die nog gebruiken en daar ook niet mee willen stoppen enerzijds en mensen die wel willen stoppen of al gestopt zijn anderzijds. In de woonvormen mag alcohol en drugs worden gebruikt; dealen is echter verboden. We onderscheiden drie categorieën binnen de woonzorg: plekken voor gebruikers die daar niet mee willen stopen, plekken voor gebruikers die wel willen stoppen en plekken voor ex-gebruikers. De keuze om in het hostel of één van de huizen van Tactus te gaan wonen is helemaal vrijwillig. Bewoners krijgen hulp bij de huishouding, administratie en verzorging. Privacy is belangrijk, maar er is ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten. Om in aanmerking te komen voor een plek binnen de woonzorg heeft u een CIZ-indicatie nodig

7 Verslavingsreclassering De Verslavingsreclassering legt op verschillende manieren contact met verslaafde justitiabelen. Reclasseringswerkers bezoeken verslaafde arrestanten; we doen dan vroeghulp of een vroeghulpinterventie. Vaak geeft de Officier van Justitie de Verslavingsreclassering opdracht om een rapport te schrijven dat op de zitting besproken wordt. De Penitentiaire Inrichting schakelt de Verslavingsreclassering in als een verslaafde gedetineerde gemotiveerd is om zijn leven na detentie te veranderen. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht iedere instelling een cliëntenraad te hebben. Deze raad bestaat uit cliënten en ex-cliënten en regelt de medezeggenschap voor alle cliënten. De raad behartigt uw belangen, wijst u indien nodig Wilt u meer weten over deze raad, neem dan contact op met Cliëntenraad Tactus via of U kunt ons ook schrijven. de weg bij klachten en ziet er op toe dat de cliëntenrechten worden nageleefd. Via de Cliëntenraad Tactus Centrale Cliëntenraad Tactus kunt u als cliënt Antwoordnummer 851 (Postzegel niet nodig) invloed uitoefenen op het beleid WB Deventer Klachtenregeling JusTact, de forensische verslavingspolikliniek van Tactus Verslavingszorg, behandelt en onderzoekt cliënten waarbij sprake is van forensische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek. Het gaat om cliënten waarbij verondersteld wordt dat er een verband bestaat tussen hun middelengebruik en hun delictgedrag. Op de forensische verslavingspolikliniek wordt die problematiek in samenhang benaderd. Het kan gaan om mensen met een justitiële titel, maar ook mensen die dat (nog) niet hebben. Cliënten van JusTact wonen thuis of verblijven in een penitentiaire inrichting. JusTact onderscheidt zich van de reguliere verslavingszorg door het voorkomen van delictgedrag een centrale plaats in de behandeling in te laten nemen. Naast een individueel aanbod is er ook een groepsaanbod. De belangrijkste verwijzer is de Reclassering, de huisarts of de medewerkers van het veiligheidshuis. Cliënten van JusTact staan vaak onder toezicht bij Justitie. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de voorlichting, de behandeling, begeleiding of bejegening van Tactus. U kunt altijd een officiële schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over onze klachtenregeling. U kunt ook een beroep doen op een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP informeert cliënten over hun rechten en ondersteunt hen bij het opkomen voor hun rechten. Voor meer informatie over de PVP kunt u bellen met de Helpdesk PVP of kijken op Ook op de website van het Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), kunt u ook antwoorden vinden op vragen die u heeft als u een klacht in wilt dienen

8 Cliënttevredenheid Met uw hulp kunnen we de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. We vragen u daarom mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek. Dit doet u door na uw behandeling een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst heet de CQ index. De zorgverzekeraar verplicht ons de tevredenheid door een extern bureau te laten onderzoeken. U ontvangt na afloop van de behandeling een brief van dit onderzoeksbureau. Deelname is anoniem. Naast het tevredenheidonderzoek wordt meer wetenschappelijk onderzoek door Tactus uitgevoerd. Het is goed mogelijk dat u tijdens de behandeling gevraagd wordt om mee te werken aan onderzoek. Uw gegevens worden altijd anoniem gebruikt. Leveringsvoorwaarden Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij ie afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat waar de zorginstelling en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld. De algemene leveringsvoorwaarden zijn te vinden op onze website en op ROM ROM (Routine Outcome Measurement) is een methode om resultaten van de geleverde zorg zichtbaar te maken, te evalueren en te verbeteren. Met het afnemen van de ROM houden we nauwgezet bij hoe een cliënt het doet in behandeling. Dit is voor zowel de individuele cliënt als Tactus een goede graadmeter van de geleverde zorg. Privacy Wij hechten veel waarde aan privacy. Uw dossier met al uw persoonsgegevens beheren en beschermen we dan ook zo zorgvuldig mogelijk. Dit doen we uiteraard volgens de wettelijke normen voor bescherming van persoonsgegevens en voor het beheer van medische dossiers. Identificatieplicht Bij de eerste afspraak moet u zich kunnen legitimeren. Wij zijn wettelijk verplicht ook uw burgerservicenummer (BSN) te verifiëren. No show beleid Voor afspraken die niet of niet op tijd door u worden afgezegd, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Kosten/vergoeding hulpverlening Het merendeel van de zorg die Tactus biedt, wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (kortdurende zorg). Daarnaast kan er aanspraak gemaakt worden op zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor langdurige zorg, Contact Van maandag tot en met vrijdag kunt u ons tijdens kantooruren bereiken via ons algemene telefoonnummer Voor een luisterend oor zijn wij 7 dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar via In acute gevallen buiten kantooruren kunt u het best contact opnemen met uw huisarts. Als familie, relaties of anderen uit uw omgeving vragen hebben over uw behandeling kunnen zij contact opnemen met uw behandelaar. woonzorg of ondersteunende of activerende begeleiding. Hiervoor is in de meeste gevallen een indicatie van het CIZ noodzakelijk. Er kan binnen de AWBZ sprake zijn van een eigen bijdrage in de zorg. Hoe hoog deze is hangt van verschillende factoren af. U kunt ons volgen op Twitter en via Facebook Ook heeft Tactus een eigen You Tube kanaal Op vindt u antwoorden op veel TactusVerslavingszrg gestelde vragen aan Tactus

9 Tactus beweegt door gevoel, openheid en zorgvuldigheid Tactus Verslavingszorg Keulenstraat 3 Postbus AD Deventer Fax ISO/IEC Tactus Verslavingszorg 8e druk, oktober 2014

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg Alcohol Drugs Gokken Medicijnen netwerk voor verslavingszorg Ik ben verslaafd aan... Hoe erg is het als u af en toe iets gebruikt? Wat is verslaafd? Wanneer bent u eigenlijk verslaafd? Welke middelen zijn

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen. Onderdeel van Arkin

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen. Onderdeel van Arkin Stoppen doe je zelf, maar niet alleen Onderdeel van Arkin Stoppen doe je zelf, maar niet alleen Verslaving is een ziekte die elke dag erger wordt. Door de schaamte die u voelt, isoleert u zich steeds meer

Nadere informatie

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Inhoudsopgave Hoofdstuk1 Inleiding................. 3 1.1 Welkom..................... 3 1.2 Kliniek Intensieve Behandeling.........

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Actualiteiten van de Raad Actualiteiten van de Raad

Actualiteiten van de Raad Actualiteiten van de Raad Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Onze missie: Wij vinden dat het intermenselijk contact, gebaseerd op gelijkwaardigheid tussen medewerker en cliënt de werkelijke hefboom is tot verandering.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei ribw arnhem & veluwe vallei Begeleiding bij wonen, werken en leven voor mensen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen zijn wie je bent Inhoud Thuis in de samenleving 3 Methodiek

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie