Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure"

Transcriptie

1 Welkom bij Tactus! Tactus Cliëntenbrochure

2 Verslavingsbehandeling Behandeling bij Tactus: een goed begin! Wij zijn er voor verslavingsproblemen rond alcohol, drugs, medicijnen, eten, gamen, seks, gokken en internet. In deze brochure leest u wat wij u bieden. Uitgebreide informatie over ons aanbod vindt u op onze website Behandeling U bent bij Tactus voor behandeling van uw verslaving. Een moedige stap waarmee u voorkomt dat uw verslavingsprobleem groter wordt. In Nederland zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen verslaafd aan alcohol, drugs of gokken. Verslaving is een ziekte, maar bij veel mensen goed te behandelen. Uw eigen inzet is daarbij belangrijk. We zijn er voor mensen die vrijwillig hulp bij ons zoeken. Daarnaast helpen we mensen die mede door het gebruik van middelen in aanraking zijn gekomen met justitie. In dat laatste geval kan sprake zijn van een gedwongen behandeling. Verder ondersteunen we partners, familie, school, werkgevers en zorgprofessionals. Ook hebben we speciaal aanbod voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Meer informatie daarover is te vinden op Tactus wil de zorg voor haar cliënten goed en snel organiseren. Geen wachttijden, een persoonlijke benadering en duidelijkheid zijn daarbij belangrijk. Een behandeling start zo spoedig mogelijk na het intakegesprek. Jeugd Voor 12 tot 23-jarigen heeft Tactus een speciaal hulpverleningsaanbod ontwikkeld. Wilt u daar meer over weten dan kunt u contact opnemen met een Tactus-locatie bij u in de buurt. Een compleet overzicht van Tactus-locaties is te vinden op onze website. Afspraak en de verwijsbrief Voor het eerste gesprek, de intake, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Dit is voor ons noodzakelijk om de behandeling te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Lukt het u zelf niet een verwijsbrief op te vragen, neem dan toch contact met ons op. Het intakegesprek Het intakegesprek is het eerste gesprek dat u heeft met een behandelaar. Hierin wordt gekeken naar uw situatie. Na dit gesprek wordt bepaald of verdere diagnostiek nodig is en welke behandeling het meest bij u aansluit. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Bij de start van uw behandeling ontvangt u een persoonlijke informatiemap. Hierin vindt u naast informatie die tijdens dit gesprek aan de orde is geweest aanvullende informatie over Tactus. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over leveringsvoorwaarden, privacy, identificatieplicht, kosten/vergoeding hulpverlening en no show beleid. Online intake Kiest u voor één van onze internetbehandelingen dan kunt u zich aanmelden op de betreffende website. Als u de aanmeldschermen doorloopt, komt u de intakevragenlijst tegen. Deze intake vindt volledig online plaats; u hoeft niet op gesprek te komen. Op Alcoholdebaas.nl kunt u zich anoniem aanmelden voor een gratis online behandeladvies. Behandelaanbod Tactus organiseert haar zorg in zorgpaden. Het zorgpad is een verzameling hulpmiddelen en methoden die de beste behandeling voor onze cliënt garandeert. Het werken in zorgpaden draagt bij aan kortere wachttijden, snellere doorlooptijden en minder uitval. Betere zorg dus. Bovendien scheppen we met de zorgpaden duidelijkheid. De heldere omschrijving van het doel, het traject, de hoeveelheid afspraken en het tijdschema geeft duidelijkheid voor cliënt en hulpverlener. De verslavingsbehandeling van Tactus heet Verslaving de Baas. Tijdens de behandeling stelt u zichzelf doelen en werkt daar samen met uw behandelaar aan. Verslaving de Baas heeft verschillende varianten. Groepsbehandeling is het meest effectief, maar soms zijn er redenen waarom een individuele behandeling beter bij u past. Verslaving de Baas kan in veel gevallen online. Dan bepaalt u zelf waar en wanneer u aan uw verslaving wilt werken. 2 3

3 Verslaving de Baas Kort Bestaat uit vijf (online) contacten met uw behandelaar waarin u tips krijgt en technieken aanleert om de verslaving onder controle te krijgen. Na deze vijf contacten kijken we hoe het met u gaat. Verslaving de Baas Bestaat uit twaalf (online) contacten met een behandelaar. Samen bekijken jullie wat de risico s en functie van gebruik zijn. Daarna werkt u aan het onder controle krijgen van uw verslaving. Verslaving de Baas Plus Bestaat uit de verslavingsbehandeling Verslaving de Baas aangevuld met begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding en financiën. Daarnaast is het herstel van sociale contacten belangrijk. Verslaving de Baas Intensief U wordt opgenomen in een kliniek. Bij alle behandelingen van Verslaving de Baas kunt u vanaf de start aansluiten bij Intact Herstel en Zelfhulp. In deze groepen vindt u steun en ervaart u dat u niet alleen staat met uw problemen. Dubbeldiagnose Naast de verslavingsbehandeling hebben we verschillende behandelingen die zich richten op middelengebruik in combinatie met een psychiatrische stoornis. In deze dubbeldiagnosebehandelingen wordt u tegelijkertijd voor uw verslaving en uw psychiatrische stoornis behandeld. Dit geeft de meeste kans op een succesvolle behandeling. Binnen Tactus kennen we ADHD & verslaving, Trauma & verslaving, Angst & verslaving en Stemming & verslaving. Behandeling vindt plaats in groepsverband (een individuele variant is ook mogelijk). Vervolgzorg Vervolgzorg is bedoeld voor mensen die clean zijn of in staat zijn gecontroleerd middelen te gebruiken en die een verslavingsbehandeling hebben afgerond. Doel van vervolgzorg is het geleerde uit de behandelingen toe te passen in het dagelijks leven. De intensiteit van de vervolgzorg wordt bepaald op basis van het risico op terugval. Bent u de baas? Advies en hulp via internet kan in eigen tijd en waar u maar wilt. Alcoholdebaas.nl Benzodebaas.nl Cannabisdebaas.nl Etendebaas.nl Gokkendebaas.nl Rokendebaas.nl Direct aan de slag met uw persoonlijke coach! Wilt u een internetbehandeling volgen? Dan kunt u zich aanmelden op één van de betreffende websites. Deze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar 4

4 Als partner van een verslaafde kunt u het gevoel hebben er alleen voor te staan. Op vindt u informatie en mensen die begrijpen hoe u zich voelt. Op het forum kunt u tips en verhalen uitwisselen met lotgenoten. Waar lopen zij tegenaan en wat kun je als partner beter wel en niet doen? Daarnaast is er de mogelijkheid om op het forum advies te vragen aan een professioneel hulpverlener. Verder vindt u informatie over middelen, nieuws en links naar andere relevante websites. Intact Herstel en Zelfhulp is onderdeel van Tactus. In de zelfhulpgroepen van Intact spreekt men open en vrij over zichzelf, over successen en vreugde, maar ook over zorgen, behoeften, problemen en ervaringen. Men luistert ook naar hoe de ander van zijn/haar verslaving is afgekomen. De vertrouwelijkheid van de groep is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Intact biedt mensen Tactus 12-stappenbehandeling is een behandeling in deeltijd volgens het Minnesotamodel. Het doel is die door hun verslaving in de problemen zijn gekomen en hun naasten hulp. Door zelfhulpgroe- geheelonthouding en het leren toepassen van de 12 stappen van de AA (Anonieme Alcoholisten). De pen en de nauwe samenwerking met Tactus wordt een uniek gemeenschappelijk hulpsysteem 12-stappenbehandeling maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ex-verslaafden; zelfhulpor- aangeboden. De groepen en vrijwillige zelfhulpverleners dienen ook als aanspreekpunt voor ver- ganisaties zijn een belangrijk onderdeel van de nazorg. De 12-stappenbehandeling betrekt familieleden slaafden en hun naasten. Al tijdens opname bij Tactus kan Intact, voor wie dat wil, begeleidend bij de behandeling, zodat een begin wordt gemaakt met herstel binnen de familie. Meer informatie actief worden. Meer informatie over Intact is te vinden op over Tactus 12-stappenbehandeling is te vinden op Via is Intact 24 per dag, 7 dagen per week, bereikbaar voor een luisterend oor. 6 7

5 Opname in een kliniek Verslavingsklinieken Detoxopname In de kliniek behandelen we mensen voor kor- Een detoxopname is een geplande opname. U tere of langere tijd. De behandelingen die wordt hiervoor aangemeld door uw verwijzer aangeboden worden zijn ook toegankelijk voor en u krijgt voor de opname een schriftelijke uit- niet-opgenomen cliënten. De kliniek biedt een nodiging. Een detox kan voorafgaan aan een groot aantal verschillende behandelingen die al vervolgbehandeling, maar ook als u alleen ont- naar gelang de wens en de situatie van de cliënt gift wil worden. De opnameduur van een detox is gecombineerd kunnen worden. U krijgt zo een afhankelijk van het middel wat u gebruikt. Een de- behandeling op maat. Daarom vindt de samen- toxopname kan plaatsvinden van maandag tot en stelling van het behandelpakket altijd plaats in met vrijdag. overleg met de eigen hulpverlener of een hulpverlener van de kliniek. Voor cliënten met zowel verslavingsproblematiek als psychische problematiek is er een intensieve behandelafdeling in Zutphen. U wordt hier ondersteund in het herstel en het hervin- JusTact den van de eigen regie. Daarbij zijn veiligheid en bescherming Forensische in combinatie met respectverslavingspoli J volle zorg en behandeling de uitgangspunten. Op deze intensieve behandelafdeling worden ook cliënten opgenomen in het kader van de wet BOPZ (bijzondere Opnemingen Psychiatrische De Piet Roordakliniek is een forensische versla- Ziekenhuizen). Dat betekent dat in bijzondere si- vingskliniek met vestigingen in Apeldoorn en tuaties, mensen gedwongen kunnen worden Zutphen. In de kliniek behandelen we cliënten opgenomen bij Tactus. Zij krijgen dan een RM met een verslavingsprobleem die ook in aanraking (Rechterlijke Machtiging) of een IBS (In Bewaring zijn gekomen met Justitie. Het doel van de behan- Stelling). deling is om te stoppen met middelengebruik en criminaliteit. Behandeling in de kliniek kan zowel in Crisisopname de groep als individueel. Bij opname in de kliniek Een aanmelding in een crisissituatie gaat altijd via is er bijna altijd sprake van een justitiële titel. Dit uw huisarts. In een crisissituatie proberen we u kan bijvoorbeeld een ISD (Inrichting Stelselmatige aan de hand van observatielijsten te laten ontgif- Daders) maatregel zijn of toezicht met Bijzondere ten. Daarnaast hebben we als doel om u tot rust voorwaarden. Meer informatie over het aanbod te laten komen. Met een verpleegkundige heeft van de Piet Roordakliniek is te vinden op u een individueel gesprek om te kijken wat tot de crisis heeft geleid en wat u nodig heeft om een volgende crisis te voorkomen. Een crisisopname vindt altijd acuut plaats en duurt één week. 8 9

6 Maatschappelijke integratie Inloopcentrum concentreren op andere zaken of problemen. Bij een inloopcentrum kunt u overdag terecht Om voor Begeleid Wonen in aanmerking te ko- om even bij te komen. Hiervoor hoeft u geen men moet u scholing volgen of werk hebben. afspraak te maken. Het is ook niet nodig dat u Uw sociale netwerk moet buiten de gebruikers- in behandeling bent of gaat. U kunt er gewoon wereld liggen. wat (alcoholvrij) drinken, een (warme) maaltijd gebruiken, of een praatje maken met een hulp- Omnizorg verlener of lotgenoot. U kunt ook meedoen Omnizorg is er voor mensen met een versla- met groepsactiviteiten, bijvoorbeeld muziek ving of psychiatrische problematiek die dak- of maken of sporten. thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen hebben. In het pand in Apeldoorn Medische Zorg Unit zijn allerlei verschillende functies ondergebracht In de Medische Zorg Unit wordt aan cliënten voor opvang, behandeling, zorg, wonen en werk. die daarvoor in aanmerking komen methadon of medische heroїne verstrekt. Ook kunnen er Werk spuiten worden omgeruild en worden er con- Tactory Werk is onderdeel van Tactus dooms verstrekt. Op enkele locaties zijn er Verslavingszorg. We helpen u bij het vinden van gebruikersruimten waar onder toezicht midde- een passende zinvolle dagbesteding, omdat ge- len kunnen worden gebruikt. bleken is dat dat belangrijk is voor uw herstel. Iedereen heeft kwaliteiten; de kunst is die goed te Begeleid Wonen benutten. Onze professionele begeleiding richt zich Als u (weer) zelfstandig wilt gaan wonen, maar op activering, motivering en toeleiding van u naar daar moeite mee hebt, kan Tactus u hierin be- een gesubsidieerde of reguliere baan. geleiden. Met Begeleid Wonen bieden we u Meer informatie over Tactory Werk is te vinden op bescherming en structuur. Als u zich over wo- nen geen zorgen hoeft te maken, kunt u zich Woonvoorzieningen (Ex)verslaafden die op straat wonen, kunnen onderdak krijgen bij de ambulante woonzorg van Tactus. We maken onderscheid in de opvang voor mensen die nog gebruiken en daar ook niet mee willen stoppen enerzijds en mensen die wel willen stoppen of al gestopt zijn anderzijds. In de woonvormen mag alcohol en drugs worden gebruikt; dealen is echter verboden. We onderscheiden drie categorieën binnen de woonzorg: plekken voor gebruikers die daar niet mee willen stopen, plekken voor gebruikers die wel willen stoppen en plekken voor ex-gebruikers. De keuze om in het hostel of één van de huizen van Tactus te gaan wonen is helemaal vrijwillig. Bewoners krijgen hulp bij de huishouding, administratie en verzorging. Privacy is belangrijk, maar er is ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten. Om in aanmerking te komen voor een plek binnen de woonzorg heeft u een CIZ-indicatie nodig

7 Verslavingsreclassering De Verslavingsreclassering legt op verschillende manieren contact met verslaafde justitiabelen. Reclasseringswerkers bezoeken verslaafde arrestanten; we doen dan vroeghulp of een vroeghulpinterventie. Vaak geeft de Officier van Justitie de Verslavingsreclassering opdracht om een rapport te schrijven dat op de zitting besproken wordt. De Penitentiaire Inrichting schakelt de Verslavingsreclassering in als een verslaafde gedetineerde gemotiveerd is om zijn leven na detentie te veranderen. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht iedere instelling een cliëntenraad te hebben. Deze raad bestaat uit cliënten en ex-cliënten en regelt de medezeggenschap voor alle cliënten. De raad behartigt uw belangen, wijst u indien nodig Wilt u meer weten over deze raad, neem dan contact op met Cliëntenraad Tactus via of U kunt ons ook schrijven. de weg bij klachten en ziet er op toe dat de cliëntenrechten worden nageleefd. Via de Cliëntenraad Tactus Centrale Cliëntenraad Tactus kunt u als cliënt Antwoordnummer 851 (Postzegel niet nodig) invloed uitoefenen op het beleid WB Deventer Klachtenregeling JusTact, de forensische verslavingspolikliniek van Tactus Verslavingszorg, behandelt en onderzoekt cliënten waarbij sprake is van forensische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek. Het gaat om cliënten waarbij verondersteld wordt dat er een verband bestaat tussen hun middelengebruik en hun delictgedrag. Op de forensische verslavingspolikliniek wordt die problematiek in samenhang benaderd. Het kan gaan om mensen met een justitiële titel, maar ook mensen die dat (nog) niet hebben. Cliënten van JusTact wonen thuis of verblijven in een penitentiaire inrichting. JusTact onderscheidt zich van de reguliere verslavingszorg door het voorkomen van delictgedrag een centrale plaats in de behandeling in te laten nemen. Naast een individueel aanbod is er ook een groepsaanbod. De belangrijkste verwijzer is de Reclassering, de huisarts of de medewerkers van het veiligheidshuis. Cliënten van JusTact staan vaak onder toezicht bij Justitie. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de voorlichting, de behandeling, begeleiding of bejegening van Tactus. U kunt altijd een officiële schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over onze klachtenregeling. U kunt ook een beroep doen op een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP informeert cliënten over hun rechten en ondersteunt hen bij het opkomen voor hun rechten. Voor meer informatie over de PVP kunt u bellen met de Helpdesk PVP of kijken op Ook op de website van het Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), kunt u ook antwoorden vinden op vragen die u heeft als u een klacht in wilt dienen

8 Cliënttevredenheid Met uw hulp kunnen we de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. We vragen u daarom mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek. Dit doet u door na uw behandeling een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst heet de CQ index. De zorgverzekeraar verplicht ons de tevredenheid door een extern bureau te laten onderzoeken. U ontvangt na afloop van de behandeling een brief van dit onderzoeksbureau. Deelname is anoniem. Naast het tevredenheidonderzoek wordt meer wetenschappelijk onderzoek door Tactus uitgevoerd. Het is goed mogelijk dat u tijdens de behandeling gevraagd wordt om mee te werken aan onderzoek. Uw gegevens worden altijd anoniem gebruikt. Leveringsvoorwaarden Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij ie afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat waar de zorginstelling en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld. De algemene leveringsvoorwaarden zijn te vinden op onze website en op ROM ROM (Routine Outcome Measurement) is een methode om resultaten van de geleverde zorg zichtbaar te maken, te evalueren en te verbeteren. Met het afnemen van de ROM houden we nauwgezet bij hoe een cliënt het doet in behandeling. Dit is voor zowel de individuele cliënt als Tactus een goede graadmeter van de geleverde zorg. Privacy Wij hechten veel waarde aan privacy. Uw dossier met al uw persoonsgegevens beheren en beschermen we dan ook zo zorgvuldig mogelijk. Dit doen we uiteraard volgens de wettelijke normen voor bescherming van persoonsgegevens en voor het beheer van medische dossiers. Identificatieplicht Bij de eerste afspraak moet u zich kunnen legitimeren. Wij zijn wettelijk verplicht ook uw burgerservicenummer (BSN) te verifiëren. No show beleid Voor afspraken die niet of niet op tijd door u worden afgezegd, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Kosten/vergoeding hulpverlening Het merendeel van de zorg die Tactus biedt, wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (kortdurende zorg). Daarnaast kan er aanspraak gemaakt worden op zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor langdurige zorg, Contact Van maandag tot en met vrijdag kunt u ons tijdens kantooruren bereiken via ons algemene telefoonnummer Voor een luisterend oor zijn wij 7 dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar via In acute gevallen buiten kantooruren kunt u het best contact opnemen met uw huisarts. Als familie, relaties of anderen uit uw omgeving vragen hebben over uw behandeling kunnen zij contact opnemen met uw behandelaar. woonzorg of ondersteunende of activerende begeleiding. Hiervoor is in de meeste gevallen een indicatie van het CIZ noodzakelijk. Er kan binnen de AWBZ sprake zijn van een eigen bijdrage in de zorg. Hoe hoog deze is hangt van verschillende factoren af. U kunt ons volgen op Twitter en via Facebook Ook heeft Tactus een eigen You Tube kanaal Op vindt u antwoorden op veel TactusVerslavingszrg gestelde vragen aan Tactus

9 Tactus beweegt door gevoel, openheid en zorgvuldigheid Tactus Verslavingszorg Keulenstraat 3 Postbus AD Deventer Fax ISO/IEC Tactus Verslavingszorg 8e druk, oktober 2014

Tactus Verslavingszorg. Cliëntenbrochure

Tactus Verslavingszorg. Cliëntenbrochure Tactus Verslavingszorg Tactus Cliëntenbrochure Welkom bij Tactus Verslavingszorg Inhoud 3 Welkom bij Tactus Verslavingszorg 5 Individueel 6 Groepen 8 Zelfhulp (InTact), Tactus Health & Lifestyle 9 Tactus

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

U wilt verwijzen naar Tactus? Verwijzersbrochure

U wilt verwijzen naar Tactus? Verwijzersbrochure U wilt verwijzen naar Tactus? Tactus Verwijzersbrochure Inhoud 3 Tactus Verslavingszorg 4 Efficiënt verwijzen 4 Zorgaanbod Tactus 7 Werkwijze Tactus 8 Afspraak maken met Tactus 9 Binnen bij Tactus zonder

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie

GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie Centrum voor diagnostiek en behandeling van ouderen met psychiatrische problemen Algemene informatie >> 1 Het centrum betrekt vanaf het begin

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Altrecht Psychosomatiek. voorheen Eikenboom, centrum psychosomatiek

Altrecht Psychosomatiek. voorheen Eikenboom, centrum psychosomatiek Altrecht Psychosomatiek voorheen Eikenboom, centrum psychosomatiek Altrecht Psychosomatiek Altrecht Psychosomatiek biedt diagnostiek en advies, consultatie en behandeling aan cliënten met een combinatie

Nadere informatie

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol > Divisie Verslavingszorg Korsakov Kliniek Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol Informatie voor CLIËNTEN EN FAMILIE < > ALGEMENE INFORMATIE Met deze brochure willen wij u nader kennis laten

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

Rechterlijke Machtigingen

Rechterlijke Machtigingen Rechterlijke Machtigingen Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Rechterlijke machtiging Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal

Nadere informatie

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Aan de slag met psychische problemen Heeft u last van somberheid

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u Samen op eigen wijze De beste aanpak voor u Bij GGZ ingeest hebben we aandacht voor uw persoonlijke situatie. Met locaties in Amsterdam, Amstelveen, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp is hulp bij u in de

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Algemene informatie over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ingedeeld in drie gebieden: >> huisartsenzorg eventueel

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie biedt snel de juiste hulp bij een psychische crisis Algemeen >> EEN PSYCHISCHE CRISIS ZET

Nadere informatie

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Inhoud Uw behandeling 3 Zorgprogramma s 3 Zorgplan 3 Wachttijd 3 Meten 3 Kwaliteit inzichtelijk 4 Kosten en vergoedingen 4 Uw gegevens 4 Electronisch Patiënten

Nadere informatie

Wegwijs in Duurzaam Verblijf

Wegwijs in Duurzaam Verblijf Wegwijs in Duurzaam Verblijf Informatie voor patiënten Opnamekliniek De Heuve Klateringerweg 1 Binnenkort wordt u opgenomen in Duurzaam Verblijf in Beilen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u

Nadere informatie

Wat is Altrecht? Wier

Wat is Altrecht? Wier Wier Wier Centrum voor onderzoek en behandeling van moeilijk lerende mensen met ernstige problemen 2 Wier Wie kunnen zich aanmelden voor onderzoek en behandeling op Wier? Wier is een behandelafdeling speciaal

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Intact. goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken

Intact. goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken 10 goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken Intact Zelfhulp is er voor jou. Deze informatie is voor alle mensen met een verslavingsprobleem en hun naasten, ongeacht welke verslaving. De eerste stap

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Ambulante Centra Ouderen

Ambulante Centra Ouderen Ambulante Centra Ouderen Informatie voor (toekomstige) patiënten en geïnteresseerden Deze folder is bestemd voor (toekomstige) patiënten (en hun familie, verzorgers en mantelzorgers) van onze Ambulante

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS Uitgave Behandelcentum Woodbrookers 2010 Jongens en meisjes die professionele hulp nodig hebben, kunnen terecht bij Behandelcentrum Woodbrookers.

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden.

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis 1. Verlof pag 1 2. Ontslag na een vrijwillige opname pag 2 3. Ontslag na een gedwongen opname pag 4 4. Voorwaardelijk ontslag

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN RECHTERLIJKE MACHTIGING (RM) INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een rechterlijke machtiging (RM)? Wie mogen een RM aanvragen? Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? Maximale

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Inleiding U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden. Deze folder legt uit

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Informatie voor patiënten. Eigen kracht, een kennismaking met Altrecht. altrecht geestelijke gezondheidszorg

Informatie voor patiënten. Eigen kracht, een kennismaking met Altrecht. altrecht geestelijke gezondheidszorg Informatie voor patiënten Eigen kracht, een kennismaking met Altrecht altrecht geestelijke gezondheidszorg Altrecht is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg waar mensen met psychiatrische ziekten

Nadere informatie

Psychiatrische afdeling F1

Psychiatrische afdeling F1 PSYCHIATRIE Psychiatrische afdeling F1 PAAZ Door middel van deze folder willen wij u snel vertrouwd maken met de gang van zaken op de PAAZ. Ook informeren wij u over de diverse behandelmogelijkheden waar

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

In behandeling. bij GGZ Friesland

In behandeling. bij GGZ Friesland In behandeling bij GGZ Friesland 1 haal het beste uit uw leven Deze brochure beschrijft de behandeling en begeleiding die GGZ Friesland biedt via de polikliniek, dagbehandeling, psychiatrische behandeling

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Samen met u behandelafspraken maken

Samen met u behandelafspraken maken Samen met u behandelafspraken maken om een opname te voorkomen Voorwaardelijke machtiging Deze brochure geeft informatie over de voorwaardelijke machtiging voor poliklinische patiënten. Dit is een maatregel

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang

Nadere informatie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Gebaseerd op de gelijknamige brochure van de Stichting PVP Uitgave 2008 Inhoud Inleiding 2 Verlof 2 Ontslag na een vrijwillige opname 2 Ontslag na een gedwongen

Nadere informatie

NOTITIE CRISISZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE CRISISZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE CRISISZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is een crisis? 3 Hoofdstuk 2: Algemene procedure crisisopname 3 Hoofdstuk 3: Crisisregelingen

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Thuisbehandeling van verslaving

Thuisbehandeling van verslaving Thuisbehandeling van verslaving Medische ondersteuning Weerbaarheidstraining Levenskunstmanagement Terugvalpreventie Home Team Programma Introductie The Home Clinic heeft de overtuiging dat mensen met

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie