VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3"

Transcriptie

1 VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 Utrecht, September 2013

2 Inhoud 1. Welkom 1.1. Visie 1.2. Verslaving 1.3. Behandeling 1.4. Het opnamegesprek 1.5. Detoxificatie 1.6. Behandelteam 1.7. Afdelingsklimaat 2. Huisregels 2.1. Bezoek 2.2. Etenstijden 2.3. Gevaarlijke voorwerpen 2.4. Handelen 2.5. Huisdieren 2.6. Internet 2.7. Klachten 2.8. Medicatietijden 2.9. Middelen Post Privébezittingen Programmatijden Roken Schoonmaken Voorzieningen Wasgoed 3. Meer informatie 3.1. Belangrijke, andere brochures 3.2. Overige informatie September 2013 Detox BOPZ B3 2

3 1. Welkom Voor de behandeling van uw verslaving bent u opgenomen bij Victas, centrum voor verslavingszorg, afdeling Detox BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrisch Ziekenhuis) B3. Door het gebruik van middelen bent u in een situatie terechtgekomen waarin het niet goed met u gaat. Dit kan lichamelijk en/of mentaal zijn. Vrijwillige of onvrijwillige opname is dan noodzakelijk om de gezondheid en veiligheid van u en van uw omgeving te waarborgen. In deze informatiefolder vindt u informatie over uw behandeling bij Victas, Detox BOPZ en het verblijf op de afdeling. Daarnaast zijn de uitgangspunten opgenomen die bijdragen tot een prettig verblijf Visie In de behandeling van uw verslaving gaan wij uit van uw eigen kracht, kwaliteiten en talenten. Met intensieve zorg helpen wij u deze te versterken, zodat u met een stevige basis en motivatie terugkeert in de maatschappij en de regie over uw eigen leven neemt. Wij doen dat vanuit ons motto: willen, werken, winnen. Op de afdeling Detox BOPZ geven wij u intensieve zorg, om samen met u deze doelstelling te behalen Verslaving Verslaving betekent dat iemand meer gebruikt dan hij of zij eigenlijk wil. Er is geen controle meer over het gebruik en iemand is een groot deel van de dag bezig met het gebruik. U bent opgenomen, omdat bij u verslaving op de voorgrond staat. Hoewel alcoholverslaving nog steeds het meeste voorkomt in Nederland, zien we verschuivingen in de richting van allerlei andere soorten van verslavingen. Voor al deze verslavingen kunt u behandeld worden. Gokken en internetten bijvoorbeeld kunnen op dezelfde manier tot verslaving leiden als middeleninname. Bij een verslaving komen psychische en lichamelijke verschijnselen voor. Er kan een onweerstaanbare behoefte naar het middel ontstaan (trek). U hebt het gevoel dat u het middel nodig hebt en verlangt terug naar het effect dat inname van het middel op u heeft. In gedachte bent u continue met het middel bezig. Daarnaast kunnen klachten voorkomen als depressie, angst, onrust en verwardheid. Soms verdwijnen deze klachten weer, nadat men enige tijd is gestopt met gebruiken. Bij staken van de inname van het middel kunnen onthoudingsverschijnselen ontstaan zoals trillen, transpireren, misselijkheid en gevoelens van angst Behandeling Wij richten ons op uw behoefte en stellen samen met u het behandelplan op. Onze behandeling is gericht op het terugkrijgen van de regie op uw leven. Daarom vragen wij van u een actieve rol bij uw behandeling. Daarbij vertelt u aan ons wat bij u wel of niet werkt. Daarin speelt ook uw vertrouwde ambulante zorg een belangrijke rol; zij zijn bij de behandeling nauw betrokken. Dagelijks worden er verschillende programma s aangeboden en er worden met u afspraken gemaakt over deelname aan deze programma s (Bijvoorbeeld groepsgesprekken, vaktherapie en sport.). U krijgt een activiteitenrooster waarop de programma s staan vermeld. September 2013 Detox BOPZ B3 3

4 1.4. Het opnamegesprek De behandeling begint met het opnamegesprek. Zo kunnen wij onderzoeken hoe we u het beste kunnen helpen. Het opnamegesprek voert u met de afdelingsarts of psychiater en met een verpleegkundige. In dit gesprek wordt u gevraagd te vertellen waarom u opgenomen wordt en wat de achtergronden hiervan zijn. Er wordt zoveel mogelijk samen met u een eerste inschatting van de problemen gemaakt. Daarnaast worden de eerste, soms voorlopige, afspraken met betrekking tot medicatie, onderzoeken, bewegingsruimte en eventuele beschermende maatregelen gemaakt. Dit alles wordt vermeld in uw behandelplan. Ook wordt er samen met u een crisissignaleringsplan opgesteld om eventuele escalatie te voorkomen. Wij stellen het op prijs als uw partner of naaste familieleden bij het opnamegesprek aanwezig zijn. De opnameduur verschilt per persoon en hangt samen met de juridische status waarmee u bent opgenomen. Na het opnamegesprek vertelt de verpleegkundige u meer over de afdeling, wijst u een kamer en geeft u een rondleiding over de afdeling. Daarbij wordt u voorgesteld aan uw medecliënten. Vervolgens wordt uw bagage en kleding doorzocht op gevaarlijke voorwerpen, middelen of artikelen die een associatie oproepen met verslaving Detoxificatie Detoxificatie is het onder begeleiding staken van de inname van het middel. Waar nodig worden onthoudingsverschijnselen en andere klachten beperkt met behulp van medicijnen. Omdat een verslaving meestal gepaard gaat met lichamelijke en psychische problemen, worden deze problemen ook behandeld. Er is aandacht voor de bijkomende psychiatrische problemen in de vorm van diagnostiek, stabilisatie en start van behandeling. Ook worden belangrijke mensen uit uw omgeving (partner, familie) bij de behandeling betrokken. Tijdens uw opname is er aandacht voor uw maatschappelijke situatie. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld uw geldzaken Behandelteam Tijdens uw behandeling wordt u ondersteund door verschillende medewerkers. Verpleegkundigen en agogen De verpleegkundigen en agogen zorgen voor de dagelijkse zorg en begeleiding. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u. U kunt bij hen terecht met uw vragen. Ook tussen uur en 7.30 uur zijn er verpleegkundigen aanwezig. Houdt u er rekening mee dat zij ook s nachts actief betrokken zijn bij uw behandeling en dat zij langs kunnen komen om te kijken hoe het met u gaat. Als u dit vervelend vindt, geeft u dit dan door aan ons, dan maken wij met u afspraken die bij u passen. Wanneer u angstig of verward bent, is er de mogelijkheid om een intensieve een-op-een begeleiding te krijgen. Daarnaast is het mogelijk om u terug te trekken in de comfort room, een prikkelarme ruimte. Behandelend arts en psychiater De psychiater, uw hoofdbehandelaar, is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Tijdens uw opname heeft u regelmatig contact met de psychiater inzake psychiatrisch onderzoek en om behandeldoelen en behandelafspraken te bespreken. Uw behandelend arts spreekt u bij het opnamegesprek en hij of zij maakt met u het behandelplan. September 2013 Detox BOPZ B3 4

5 Psycholoog Tijdens uw behandeling heeft u regelmatig voortgangsgesprekken met de psycholoog, deze gesprekken kunnen gaan over het verloop van de opname, de diagnostiek of het bepalen van vervolgbehandeling. Vaktherapeuten Er wordt met u een op maat gemaakt programma opgesteld. Dit programma kan een belangrijke bijdrage leveren aan uw herstel. Het programma heeft de volgende doelen: bieden van structuur; bieden van ontspanning en rust; inzicht geven in de verslaving en het aanreiken van vaardigheden om hiermee om te gaan; ontwikkelen van creatieve, motorische en visuele vaardigheden. Maatschappelijk werker De maatschappelijk werker is, naast het behandelteam, de contactpersoon voor uw familie of partner tijdens de opname. Ook kan de maatschappelijk werker u behulpzaam zijn bij het ondersteunen van praktische zaken, zoals uw financiën Afdelingsklimaat De afdeling Detox BOPZ is een abstinente afdeling, dit betekent dat tijdens uw opname het gebruik van alcohol, drugs en medicatie (anders dan door de afdelingsarts of psychiater is voorgeschreven) niet is toegestaan. Gokken is evenmin toegestaan. Tijdens uw opname vinden er urinecontroles plaats. Hiermee wordt onderzocht of er reststoffen van alcohol, drugs of medicatie zich in de urine bevinden. Deze controles vinden twee keer per week plaats en zijn verplicht. Nadat u op verlof bent geweest vindt er altijd een blaascontrole plaats. Op indicatie kan er besloten worden om extra urinecontroles of blaascontroles af te nemen. Tijdens het afkickproces kunt u ervaren dat emoties en gevoelens zich weer herstellen. Een hernieuwde belangstelling voor seksualiteit en intimiteit kan hierdoor plaatsvinden. Indien dit bij u het geval is verzoeken wij u hiermee met enige discretie en respect voor uw omgeving om te gaan. Seksuele gevoelens en uitingen mogen de behandelingen van uzelf en van anderen niet onnodig verstoren. Het is van belang dat de focus van uw behandeling op uzelf ligt en niet op uw medecliënten. Ons doel is dat u de regie over uzelf terugkrijgt en daarbij willen wij u ondersteunen. Een goede samenwerking is daarom van belang. Wij wensen u een goed verblijf toe in onze kliniek. Het team van afdeling Detox BOPZ September 2013 Detox BOPZ B3 5

6 2. Huisregels Om uw verblijf binnen Victas zo prettig mogelijk te maken hebben wij een aantal huisregels opgesteld, deze zorgen voor een goede gang van zaken op de afdeling Detox BOPZ. In het individuele behandelplan kan hiervan worden afgeweken. De afspraken in uw behandelplan hebben voorrang op de huisregels. De huisregels dragen bij aan een goede en respectvolle omgang met elkaar. Lichamelijk- en/of verbaal geweld en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd Bezoek U kunt dagelijks bezoek ontvangen tussen uur uur en tussen uur uur. U kunt hiervoor de huiskamer gebruiken of uw eigen kamer. Het ontvangen van bezoek buiten de afdeling is mogelijk, mits uw situatie dit toelaat en voor zover de beslissingen betreffende uw bewegingsvrijheid dat toelaten. De spullen die voor u worden meegebracht worden gecontroleerd. Handtassen en dergelijken worden in een kluisje bewaard en bij vertrek weer aan uw bezoek meegegeven Etenstijden Maaltijden worden in groepsverband genuttigd op de volgende tijden: Inloopontbijt tussen uur. Lunch van uur uur. Diner van uur uur Gevaarlijke voorwerpen Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor u of voor de goede gang van zaken in de instelling kunnen opleveren. U kunt hiervoor gefouilleerd worden. Indien er voorwerpen worden ontnomen, krijgt u hiervan een ontvangstbewijs. Wanneer de voorwerpen in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, worden deze anoniem bij de politie ingeleverd Handelen Om misverstanden tussen cliënten en om gevoelens van ongenoegen te voorkomen wordt u dringend verzocht binnen de instelling niet onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen Huisdieren Wij begrijpen dat u van uw huisdier houdt en deze het liefst bij u hebt. Maar om praktische en hygiënische redenen (bijvoorbeeld allergie van cliënten) kunnen wij uw huisdier helaas niet toelaten Internet De afdeling beschikt over computers, waarvan u gebruik kunt maken. Het is niet toegestaan om op afdelingscomputers pornosites of racistische sites te bezoeken. Wanneer er in de openbare ruimten groepsmomenten plaatsvinden, kunnen de computers niet worden gebruikt. September 2013 Detox BOPZ B3 6

7 Indien u een eigen laptop bezit, gebruikt u deze bij voorkeur op uw eigen kamer of elders, als uw omgeving hiervan geen last ondervindt en/of het gebruik de afdeling niet verstoort Klachten Bij de opname krijgt u de brochure Klachten BOPZ overhandigd. U kunt vragen naar het klachtenformulier. Het formulier kunt u sturen naar de Klachtencommissie: Adres: Postbus 14116, 3508 SE Utrecht Tel.: Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van uur Medicatietijden Medicatie wordt onder toezicht op vaste tijden verstrekt op het Groepswerkkantoor. De medicatie wordt verstrekt tussen: uur uur uur uur uur uur. Vanaf uur Middelen Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs en alcohol is niet toegestaan. Evenmin als medicatie, anders dan voorgeschreven door de afdelingsarts of afdelingspsychiater. Gokken is ook niet toegestaan (ook niet via internet) Post Persoonlijke post wordt op de afdeling afgeleverd. Uw post kan worden gecontroleerd op meegezonden voorwerpen Privébezittingen Uw kamer kunt u afsluiten en op uw kamer is een afsluitbare kast aanwezig, waarin u uw privébezittingen kunt opbergen. Wanneer u onverwachts vertrekt en u uw bezittingen achterlaat, is de afdeling niet aansprakelijk in geval van diefstal, vermissing of brand. Na twee weken worden documentenpapieren, zoals paspoort, rijbewijs, e.d. overhandigd aan bevoegde instanties in dezen en worden uw overige eigendommen vernietigd Programmatijden Op het activiteitenrooster staan de programmatijden vermeld. September 2013 Detox BOPZ B3 7

8 2.13. Roken Er zijn verschillende ruimtes waar gerookt kan worden. Dat zijn de tuin en de rookkamer. In verband met brandgevaar is het niet toegestaan te roken op de slaapkamers Schoonmaken Drie keer per week wordt uw kamer schoongemaakt door de schoonmaakdienst. U draagt zelf zorg voor het opruimen van uw kamer. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u weer leert om te gaan met verantwoordelijkheden. Huishoudelijke taken worden daarom gezamenlijk uitgevoerd. Op de afdeling hangt een rooster en een beschrijving van de bijbehorende werkzaamheden. Onder de werkzaamheden valt bijvoorbeeld tafeldekken Voorzieningen In de huiskamer zijn kranten en tijdschriften beschikbaar en een radio en televisie Wasgoed Beddengoed en ander wasgoed van de instelling kunt u in de waszakken deponeren. Persoonlijk wasgoed kunt u zelf in de wasruimte wassen of meegeven aan uw partner of familie. September 2013 Detox BOPZ B3 8

9 3. Meer informatie 3.1. Belangrijke, andere brochures Uw rechten gedurende de gedwongen opname Informatie over gedwongen opname Klachten BOPZ 3.2. Overige informatie Op vindt u informatie over de volgende onderwerpen: privacy cliëntenvertrouwenspersoon familievertrouwenspersoon klachten algemeen cliëntenraad instellingsregels September 2013 Detox BOPZ B3 9

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten

Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Aanvullende informatie voor cliënten Inhoudsopgave Hoofdstuk1 Inleiding................. 3 1.1 Welkom..................... 3 1.2 Kliniek Intensieve Behandeling.........

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Informatiebrochure 2009 Informatiebrochure 2009 2/55 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie