Algemene vragen over logistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene vragen over logistiek"

Transcriptie

1 FAQ over de wijzigingen in de preventie van zwangerschapsimmunisatie Versie 15 juli 2011 De vragen zijn ingedeeld in de volgende categorieën: pagina Algemene vragen over logistiek...1 Logistieke vragen: RhD-negatieve zwangeren...3 Logistieke vragen over de navelstrengbloedbepaling...4 Inhoudelijke vragen: Rhesus D-negatieve zwangeren...6 Inhoudelijke vragen over Rhesus (c)...7 Overige inhoudelijke vragen...8 Meer informatie kunt u vinden op document Wijzigingen in het bevolkingsonderzoek PSIE Checklist voor verloskundig hulpverleners Checklist voor laboratoria Draaiboek PSIE. Algemene vragen over logistiek Hoe kom ik aan aanvraagformulieren en afnamematerialen van Sanquin Diagnostiek? Aanvraagformulieren voor het bloedonderzoek in week 27 kunt u downloaden via > via diagnostiek onder beroepsmatig > aanvraagformulieren. Let op: Formulier 27: Rhesus D en Rhesus c immunisatie (vanaf 1 juli 2011). Voor het bestellen van aanvraagformulieren of volledige afnamesets voor bloedonderzoek in week 27 en/of navelstrengbloedbepaling, ga naar > via diagnostiek onder beroepsmatig > bestellingen. Hoe kom ik aan formulieren en afnamemateriaal voor het versturen van navelstrengbloed? Aanvraagformulieren voor het insturen van navelstrengbloed kunt u niet los bestellen. U krijgt dit formulier ingevuld (op naam van de zwangere) meegestuurd met de uitslag van de 27e week RhD-screening vanaf 1 juli Het formulier moet ingestuurd worden na de bevalling samen met het afgenomen navelstrengbloed in een door Sanquin beschikbaar gestelde oranje verzenddoosje met afnamemateriaal. Een voorbeeld van het formulier vindt u hier. U treft hier ook instructies voor verzending en het bestellen van afnamemateriaal aan. Setjes voor afname en versturen van navelstrengbloed kunnen besteld worden via via diagnostiek onder 'beroepsmatig' >'aanvraagformulieren' of 'bestellingen'. 1

2 Waarom verschuift het 30 e week bloedonderzoek op IEA naar week 27? RhD-negatieve zwangeren krijgen vanaf 1 juli 2011 alleen anti-d toegediend in week 30 indien zij zwanger zijn van een RhD-positief kind, zoals vastgesteld met behulp van een foetale RhD-typering. Het regulier verloskundig consult voorafgaand aan week 30 vindt plaats in week 27. Om het aantal bloedafnames te beperken is besloten om de bloedafname voor de foetale RhD-typering en de IEA-bepaling te combineren in week 27. De bloedafname voor de IEA-bepaling bij Rhc-negatieve zwangeren vindt ook plaats in week 27. Overigens mag de IEA-bepaling niet plaatsvinden vóór week 27. Zwangere gaat van week 27 t/m 30 met vakantie, kan ik ook in week 26 insturen? Nee, het is van groot belang dat de antistofscreening niet wordt uitgevoerd vóór week 27 in verband met de betrouwbaarheid van het onderzoek. In dit geval is het beter om het onderzoek in de 30 e week te laten uitvoeren, bij een RhD-negatieve zwangere wordt dan na de bloedafname alvast anti-d-profylaxe toegediend en niet gewacht op de uitslag van de foetale RhD-typering. Waarom wordt het 27 e weeks onderzoek bij RhD- en Rhc-negatieve zwangeren centraal uitgevoerd door Sanquin Diagnostiek? Hier zijn meerdere redenen voor. 1) De screening bij 27 weken is erop gericht om antistofvorming tijdens de zwangerschap tijdig op te sporen. Het grote voordeel van de uitvoering van de test bij Sanquin Diagnostiek is, dat monsters die positief zijn voor IEA niet meer doorgestuurd hoeven te worden voor de ADCC-test. Deze bepaling vindt alleen bij Sanquin Diagnostiek plaats. Hierdoor is een snelle uitslag naar de verloskundig zorgverlener mogelijk, met zo nodig, snelle verwijzing naar de tweede en derde lijn. Ook zijn er voordelen in efficiency, uniformiteit van titratie en het sneller leveren van een uitslag. 2) Op dit moment moeten de 27 e week bloedmonsters van RhD-negatieve zwangeren naar Sanquin Diagnostiek omdat dit het enige laboratorium in Nederland is dat de foetale RhDbepaling uitvoert in het kader van het PSIE programma. Omwille van eenduidigheid voor het veld is er voor gekozen om alle 27 e weeks bloedonderzoek, ook die van de Rhc-negatieve zwangeren, door Sanquin Diagnostiek te laten verrichten. 3) Een bijkomende reden is de elektronische aanlevering van gegevens door Sanquin Diagnostiek aan RIVM-RCP, waardoor de volledigheid van gegevens beter is gegarandeerd en het screeningsproces zo goed gevolgd kan worden. De aanlevering van gegevens door lokale laboratoria, en daarmee de volledigheid van gegevens bij RIVM-RCP, is niet optimaal. Kan het lokale laboratorium ook de uitslag van de IEA-typering krijgen? Sanquin Diagnostiek stuurt de uitslag óók aan het inzendende laboratorium als de aanvragend VKH op het formulier vermeldt dat er een kopie aan het inzendende lokale laboratorium gestuurd moet worden. Anders gaat de uitslag alleen naar de inzendende VKH. 2

3 Logistieke vragen: RhD-negatieve zwangeren Hoe weet je onder welk protocol een Rhesus (D)-negatieve zwangere valt? Oude protocol: alle RhD-negatieve zwangeren krijgen antenatale anti-rhd-ig toegediend Bij een zwangerschapsduur langer dan of gelijk aan 29 weken + 1 dag tijdens het eerstvolgende consult na 1 juli 2011: het oude protocol geldt nog. Dien in week 30 antenataal anti- D toe. Het lokale laboratorium bepaalt na de geboorte direct de RhD-bloedgroep in het navelstrengbloed. Afhankelijk van deze uitslag krijgt de moeder post partum nogmaals anti-d. Nieuwe protocol: foetale RhD-typering + selectieve antenatale anti-rhd-ig Bij een zwangerschapsduur tussen 27 weken en 29 weken + 0 dagen tijdens het eerstvolgende consult na 1 juli 2011: biedt een foetale RhD-typering aan. Alleen de vrouwen die zwanger zijn van een RhD-positief kind, krijgen in week 30 antenataal anti-d toegediend. Postnatale toediening van anti-d vindt plaats op geleide van de uitslag van de foetale RhD-typering. Tijdens de evaluatieperiode wordt het navelstrengbloed verstuurd naar Sanquin Diagnostiek. Waarom moet ik op het Aanvraagformulier Screening 27 e week invullen of anti-d is toegediend? Dat is van belang voor de IEA-bepaling. Indien anti-d is toegediend voorafgaand aan de bloedafname, kan dit anti-d worden aangetoond bij de IEA-bepaling. Als het onduidelijk is of het aangetoonde anti-d afkomstig is van een anti-d toediening zal er met de VKH overlegd worden over de vervolgstappen. Wat moet ik doen als ik geen uitslag van de foetale RhD-typering heb terwijl ik wel materiaal in week 27 heb ingestuurd? U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met Sanquin Diagnostiek ( ). Wat doe je als een RhD-negatieve zwangere zich pas heel laat in de zwangerschap meldt? Laat je dan alsnog een foetale RhD-typering verrichten? Ja. Als een RhD-negatieve zich pas na de dertigste week meldt, moet toch bloed worden afgenomen voor een foetale RhD-typering. Wel moet er in dit consult, na de bloedafname(!), al antenatale anti-d profylaxe gegeven worden. Het is goed om de RhD-bloedgroep van het kind te weten, zodat indien nodig anti-d kan worden gegeven bij de daarvoor opgestelde indicaties (zoals de postnatale anti-d profylaxe). Bovendien wordt behalve de foetale RhDtypering ook de antistofscreening verricht. Wat doe je als een RhD-negatieve vrouw in week 22 van de zwangerschap een trauma heeft opgelopen? Hetzelfde als nu: gewoon anti-d geven. Verandert de procedure bij miskramen? Nee. 3

4 Logistieke vragen over de navelstrengbloedbepaling Hoe moet het navelstrengbloed worden verstuurd naar Sanquin Diagnostiek? Via de post met de speciale afnamesetjes of via de Sanquin-bodedienst die in de ziekenhuizen komt. Hoe kom ik aan formulieren en afnamemateriaal voor het versturen van navelstrengbloed? Aanvraagformulieren voor het insturen van navelstrengbloed kunt u niet los bestellen. U krijgt dit formulier ingevuld (op naam van de zwangere) meegestuurd met de uitslag van de 27e week foetale RhD-typering vanaf 1 juli Het formulier moet ingestuurd worden na de bevalling samen met het afgenomen navelstrengbloed in een door Sanquin beschikbaar gestelde oranje verzenddoosje met afnamemateriaal. Een voorbeeld van het formulier vindt u hier. U treft hier ook instructies voor verzending en het bestellen van afnamemateriaal aan. Setjes voor afname en versturen van navelstrengbloed kunnen ook besteld worden via via diagnostiek onder 'beroepsmatig' >'aanvraagformulieren' of 'bestellingen'. Hoe is de procedure voor wat betreft de navelstrengbloedbepaling door Sanquin Diagnostiek met de feestdagen? Er is geen aparte werkwijze met de feestdagen. Postnatale toediening van anti-d gebeurt op geleide van de foetale RhD-typering. De uitslag is al bekend en de navelstrengbloedbepaling is alleen bestemd voor de evaluatie van landelijke invoering van de foetale RhD-typering. Wat gebeurt er als het navelstrengbloed zoek raakt in de post? In dit geval is er geen vergelijking mogelijk met de uitslag van de foetale RhD-bepaling. Het risico dat er iets mis gaat met de postbezorging van het navelstrengbloed is zeer klein. We accepteren dit risico. Krijgt de VKH de uitslag van de navelstrengbloedbepaling van Sanquin? Nee, Sanquin Diagnostiek verstuurt geen uitslag van de navelstrengbloedbepaling. Sanquin Diagnostiek verricht deze bepaling alleen gedurende de evaluatieperiode om de uitslagen van de foetale RhD-typering te vergelijken met de navelstrengbloedbepaling. Alléén in het geval dat de uitslagen van de foetale RhD-typering en de navelstrengbloedbepaling niet overeenkomen, krijgt de VKH de uitslag. Er zijn twee mogelijkheden : Indien de foetale RhD-typering negatief is en navelstrengbloedbepaling positief : Sanquin Diagnostiek meldt dit direct telefonisch aan de VKH. Deze dient alsnog met spoed anti-rhd-ig toe aan de moeder. Indien de foetale RhD-typering positief is en navelstrengbloedbepaling negatief : Sanquin Diagnostiek meldt dit schriftelijk binnen 5 weken aan de inzender en de VKH. Deze uitslag heeft verder geen consequenties voor het beleid ten aanzien van de moeder. 4

5 Wat gebeurt er als de foetale RhD-typering uitgewezen heeft dat het kind RhDnegatief is maar uit de navelstrengbloedbepaling blijkt dat het kind toch RhDpositief is? Sanquin Diagnostiek bepaalt de RhD-bloedgroep in het navelstrengbloed direct na ontvangst. Als de uitslag afwijkt van de foetale RhD-typering en anti-d-toediening is geïndiceerd, neemt Sanquin Diagnostiek direct contact op met de verloskundig hulpverlener. Dit is in de meeste gevallen nog op tijd om binnen 48 uur na de bevalling anti-d aan de moeder te geven. Moet het lokale laboratorium bij alle meerlingen een navelstrengbloedbepaling verrichten ongeacht de uitslag van de foetale RhD-typering? Ja, tijdens de evaluatieperiode moet het navelstrengbloed van alle meerlingen door het lokale laboratorium worden bepaald, ook als de foetale RhD-typering negatief was. Denk eraan dat de uitslagen van een meerling in alle gevallen naar Sanquin Diagnostiek moeten worden gestuurd door het volledig ingevulde rodebandformulier (formulier 3: Evaluatie Landelijke invoering foetale RhD-typering) in zijn geheel op te sturen naar Sanquin Diagnostiek, Antwoordnummer 1814, 1000 SE Amsterdam. Waarom verricht Sanquin Diagnostiek een navelstrengbloedbepaling als de RhD-bloedgroep al bekend is door de foetale RhD-typering? Het RIVM zal een onafhankelijke derde partij de opdracht geven de invoering van de foetale Rhesus (D)-typering te evalueren. De uitslagen van de foetale Rhesus (D)-typering zullen vergeleken worden met de bepaling van de Rhesus (D)-bloedgroep in het navelstrengbloed. Alle navelstrengbloedbepalingen worden centraal uitgevoerd door Sanquin Diagnostiek. Evaluatieonderzoek vindt plaats bij de pasgeborenen van alle RhD-negatieve zwangeren die gedurende het eerste jaar na invoering van de foetale RhD-typering bevallen. Als blijkt dat de foetale RhD-typering ook logistiek goed uitvoerbaar is, vervalt de afname van navelstrengbloed naar verwachting per half oktober Waarom wordt vanaf 1 juli 2011 de navelstrengbloedbepaling centraal door Sanquin Diagnostiek uitgevoerd? Voor de evaluatie van landelijke invoering van de foetale RhD-typering is het van groot belang dat alle resultaten van zowel de foetale RhD-typering als de navelstrengbloedbepaling beschikbaar zijn en uniform zijn bepaald. Mocht er een discrepantie worden geconstateerd dan is het van belang dat Sanquin Diagnostiek direct kan uitzoeken of de fout in de foetale RhD-typering zit of in de navelstrengbloedbepaling. Als de navelstrenbloedbepaling door het lokale laboratorium zou zijn gedaan moet Sanquin Diagnostiek gaan bellen met het lokale laboratorium, moet het restant bloedmonster worden opgezocht of misschien zelfs de pasgeborene opnieuw geprikt. Dit is niet wenselijk. Andere overwegingen zijn ook dat de uitslagen van de navelstrengbloedbepaling slecht worden aangeleverd door de lokale laboratoria (<75% van alle uitslagen). Bovendien vervalt de urgentie voor de partner om zo snel mogelijk het bloed naar het lokale laboratorium te brengen omdat de uitslag immers al bekend is. 5

6 Inhoudelijke vragen: Rhesus D-negatieve zwangeren Hoe specifiek is de foetale RhD-typering? Kan het gevonden DNA ook nog van een vorig kind zijn? De foetale RhD-typering wordt verricht met gebruikmaking van celvrij DNA dat aanwezig is in bloedplasma van de zwangere vrouw. Het is afkomstig van de placenta en betreft dus altijd de huidige zwangerschap. Foetale cellen kunnen wel afkomstig zijn van een vorige zwangerschap. In validatieonderzoek bleek dat er geen last was van oude foetale cellen. Hoe kun je de bloedgroep van het kind bepalen in bloed van moeder als er maar bij zo weinig vrouwen een foetomaternale transfusie (FMT) aantoonbaar is? Bepaling wordt verricht op celvrij DNA van het kind dat bij iedere zwangerschap vanaf week 5 in minimale hoeveelheden in het plasma van de moeder aanwezig is. Het DNA is afkomstig van de placenta, namelijk van de syncytiotrofoblast. De aanwezigheid van celvrij DNA is onafhankelijk van FMT. Wordt er bij de foetale RhD-typering een positieve controle meegenomen om na te gaan of er inderdaad foetaal DNA aanwezig is? Nee, dit wordt niet gedaan in het kader van de PSIE-screening. Op dit moment is er geen eenvoudige controle op aanwezigheid van foetaal DNA in moederbloed mogelijk. Dit maakt dat het meenemen van een positieve controle niet kosteneffectief is. De validatiestudie heeft aangetoond dat de hoeveelheid foetaal celvrij DNA in moederbloed in het derde trimester voldoende is om de test zonder positieve controle uit te voeren. Het meenemen van een controle op de aanwezigheid van celvrij foetaal DNA gebeurt wel als de foetale RhD-typering in het eerste trimester plaatsvindt met het bloed van vrouwen bij wie IEA zijn aangetoond. In deze gevallen wordt de bepaling uitgevoerd om vast te stellen of intensieve monitoring en behandeling nodig is. Het gaat dan om een diagnostische bepaling en niet om een bepaling in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE. Bij het screenen van een gezonde populatie is een zeer geringe foutmarge geaccepteerd. Uit de validatiestudie is gebleken dat er goede overeenstemming is tussen de foetale RhD-typering met celvrij DNA uit moederbloed en de navelstrengbloedbepaling. Hoeveel kost anti-d? Anti-D wordt centraal ingekocht door RIVM-RCP en gedistribueerd door de RCP s naar de VKH. In gebieden waar het RCP niet levert, zoals de Waddeneilanden, geldt een maximale vergoeding van 53 euro voor een ampul anti-d van 1000 IE. Deze vergoeding wordt alleen verstrekt indien daarover afspraken gemaakt zijn met het RCP. 6

7 Inhoudelijke vragen over Rhesus (c) Wat is het verschil tussen RhC (hoofdletter C) en Rhc (kleine letter c)? RhC en Rhc zijn elkaars tegenhangers in dit rhesusbloedgroepensysteem. Wat betekent de uitslag RhCC? Er zijn verschillende uitslagen mogelijk die u van uw laboratorium kunt krijgen met betrekking tot de typering van Rhesus c : Rh(c): negatief of positief Rhesus CC of RhCC: Rhesus Cc of RhCc: Rhesus cc of Rhcc: dit betekent dat mevrouw Rhc-negatief is dit betekent dat mevrouw Rhc-positief is dit betekent dat mevrouw Rhc-positief is Kan anti-c worden toegediend om de vorming van c-iea te voorkomen? Theoretisch is het mogelijk. Maar c-iea worden veel minder frequent gevormd door zwangere vrouwen dan D-IEA. Om die reden is het niet kosteneffectief om anti-cimmunoglobuline te produceren. Moet vader ook gescreend worden als c-iea zijn gevonden? Ja, voor het vervolgbeleid is het van belang om te onderzoeken of vader homo- of heterozygoot is voor het Rhc-antigeen. Indien c-iea zijn gevonden zal Sanquin Diagnostiek vragen om bloed van vader in te sturen. Wordt de Rhesus (c)-bepaling door lokale laboratoria ook vergoed? Ja, volgens de geldende NZA-tarieven. 7

8 Overige inhoudelijke vragen Is er een ondergrens (in weken) voor het eerste bloedonderzoek? Nee, zodra een vrouw weet dat ze zwanger is, mag het bloed voor het eerste bloedonderzoek worden afgenomen. Dit is ook voor de bepaling van IEA geen probleem. Als er bij het eerste bloedonderzoek IEA worden gevonden, had de zwangere deze al voor de zwangerschap. Zo vroeg in de zwangerschap ontstaan namelijk geen IEA. Hoeveel % van de vrouwen is zowel Rhc- als RhD-negatief? De combinatie Rhc-negatief én RhD-negatief komt zeer zelden voor. In het zeldzame geval dat een zwangere zowel Rhc- als RhD-negatief is, dient u dit op het (nieuwe) Aanvraagformulier Screening 27 e week van Sanquin Diagnostiek aan te kruisen. Sanquin Diagnostiek voert eerst de foetale RhD-typering uit, om te voorkomen dat er contaminatie van het monster met (ander) DNA plaatsvindt, alvorens de IEA-bepaling op hetzelfde monster uit te voeren. Waarom worden Kell-negatieve vrouwen bij 27 weken zwangerschap niet op K- IEA gescreend? De belangrijkste reden is dat K-IEA bijna altijd al vroeg in de zwangerschap worden ontdekt, dus bij het eerste bloedonderzoek. Daarmee verschillen K-IEA van D-IEA en c-iea. D- en c- IEA kunnen ook nog laat in de zwangerschap ontstaan of worden pas later in de zwangerschap aantoonbaar als gevolg van nieuwe prikkeling van het immuunsysteem. Om die reden is het belangrijk laat in de zwangerschap nogmaals te screenen op D-IEA en c-iea. Een andere reden voor het niet screenen van Kell-negatieve zwangeren is dat de kans dat een K-negatieve zwangere een K-positief kind krijgt veel kleiner is dan bij RhD-of Rhc-negatieve zwangeren. Casus: bij de 1 e zwangerschap IEA zijn gevonden. Bij de 2 e zwangerschap vindt het lokale laboratorium geen IEA. Hoe kun je weten dat er dan toch problemen kunnen ontstaan in de zwangerschap? Je bent hierbij afhankelijk van de anamnese door de VKH en de instructies die de zwangere vrouw ooit heeft gehad toen zij een antistofkaartje uitgereikt gekregen heeft. Als een VKH weet dat een vrouw in de vorige zwangerschap IEA had, terwijl de screening nu negatief uitvalt, dan zou de IEA-screening herhaald moeten worden. Het kan immers zo zijn dat een antistof die een risico geeft op hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene geboosterd wordt in de huidige zwangerschap. Het advies is om in deze gevallen contact op te nemen met Sanquin Diagnostiek voor een herhalingsadvies van de screening. Hoe vaak moet de ADCC-test herhaald worden? Dit is afhankelijk van de duur van de zwangerschap en van de ADCC-uitslag en titer. Vóór week 30 is de frequentie van herhaalonderzoek lager dan na week 30. Sanquin Diagnostiek informeert de verloskundig hulpverlener over de procedure. Wat betekent een uitslag zwak-positief? Nauwelijks aantoonbare antistoftiter. Er is een lage hoeveelheid antistoffen aanwezig. Toch moet je deze uitslag interpreteren als positief. Vervolgonderzoek blijft nodig. 8

Eerste ervaringen: Screening week 27

Eerste ervaringen: Screening week 27 Eerste ervaringen: Screening week 27 Heleen Woortmeijer Sanquin, afdeling IHD H.Woortmeijer@sanquin.nl 17 februari 2012 1 Eerste ervaringen: Screening week 27 Inleiding HZFP Oude Screeningsprogramma Nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 7

Samenvatting. Samenvatting 7 Samenvatting Dit advies gaat over zwangerschapsimmunisatie door rode bloedcellen: het verschijnsel waarbij vrouwen zogeheten irregulaire erytrocytenantistoffen (IEA) vormen tegen voor hen vreemde rode

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen in de preventie van rhesusantagonisme

Nieuwe ontwikkelingen in de preventie van rhesusantagonisme Nieuwe ontwikkelingen in de preventie van rhesusantagonisme Masja de Haas Sanquin Amsterdam m.dehaas@sanquin.nl 19 September 2011 1 Informatie nieuwe beleid vanuit RIVM 19 September 2011 2 Preventieprogramma:

Nadere informatie

Rhesusbloedgroep. tijdens de zwangerschap. Wat moet u weten?

Rhesusbloedgroep. tijdens de zwangerschap. Wat moet u weten? Rhesusbloedgroep tijdens de zwangerschap Wat moet u weten? U bent zwanger en kortgeleden is uw bloed onderzocht. Het laboratorium heeft gevonden dat u bloedgroep Rhesus D-negatief of Rhesus c-negatief

Nadere informatie

Rhesus-bloedgroep tijdens de zwangerschap Wat moet u weten?

Rhesus-bloedgroep tijdens de zwangerschap Wat moet u weten? Rhesus-bloedgroep tijdens de zwangerschap Wat moet u weten? Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl U herkent de bevolkingsonderzoeken

Nadere informatie

Zwanger? Luister naar het goede nieuws! Informatie over rhesusziekte en de rhesusprik. Bloed is leven

Zwanger? Luister naar het goede nieuws! Informatie over rhesusziekte en de rhesusprik. Bloed is leven Zwanger? Luister naar het goede nieuws! Informatie over rhesusziekte en de rhesusprik Bloed is leven Zwanger? Luister naar het goede nieuws! Rhesus D 3 De rhesus D-factor en zwangerschap 4 Mogelijke gevolgen

Nadere informatie

Tweede screening bij Rhc-negatieve vrouwen: Wat levert het op?

Tweede screening bij Rhc-negatieve vrouwen: Wat levert het op? Tweede screening bij Rhc-negatieve vrouwen: Wat levert het op? 1 INHOUD PSIE programma Antistoffen Ontstaan en Risico Achtergrond Rhc-screening Doel Rhc-screening Evaluatiestudie Rhc-screening Opzet Inclusies

Nadere informatie

Bloedgroepantistoffen tijdens. Informatie voor verloskundig hulpverleners de zwangerschap

Bloedgroepantistoffen tijdens. Informatie voor verloskundig hulpverleners de zwangerschap Bloedgroepantistoffen tijdens Informatie voor verloskundig hulpverleners de zwangerschap In deze folder geven wij u informatie over bloedgroepantistoffen, ook wel irregulaire erytrocytenantistoffen (IEA)

Nadere informatie

Valkuilen bij niet-invasieve foetale RhD typering Florentine F. Thurik

Valkuilen bij niet-invasieve foetale RhD typering Florentine F. Thurik Valkuilen bij niet-invasieve foetale RhD typering Florentine F. Thurik Arts onderzoeker Afdeling Experimentele Immunohematologie Sanquin Research, Amsterdam, The Netherlands f.thurik@sanquin.nl Prenatale

Nadere informatie

Zwangerschap en rhesusfactoren. Informatie over bloedgroepen en antistoffen

Zwangerschap en rhesusfactoren. Informatie over bloedgroepen en antistoffen Zwangerschap en rhesusfactoren Informatie over bloedgroepen en antistoffen 1 Inleiding Uit bloedonderzoek is gebleken dat u bloedgroep rhesus D-negatief of rhesus c-negatief heeft. Uw verloskundig zorgverlener

Nadere informatie

Prenatale Screening. Infectieziekten en Erytrocyten- immunisatie (PSIE)

Prenatale Screening. Infectieziekten en Erytrocyten- immunisatie (PSIE) Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocyten- immunisatie (PSIE) Proces Monitor 2012 Belangrijkste resultaten Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) over 2012 C.P.B.

Nadere informatie

Per 1 juli 2011 wordt de de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Per 1 juli 2011 wordt de de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie Anneke de Regt Maart Bloedbeeld 3 Per 1 juli 2011 wordt de de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie aangepast en zal ook bij Sanquin via foetaal maternaal DNA het RhD antigeen van

Nadere informatie

Screening van pasgeborenen

Screening van pasgeborenen Screening van pasgeborenen Algemeen en prenataal Arjan Lock, arts M&G 6 november 2014 Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Prenatale Screening. Infectieziekten en Erytrocyten- immunisatie (PSIE)

Prenatale Screening. Infectieziekten en Erytrocyten- immunisatie (PSIE) Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocyten- immunisatie (PSIE) Procesmonitor 2013 Belangrijkste resultaten Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) over 2013 C.P.B.

Nadere informatie

Bloedgroepantistoffen

Bloedgroepantistoffen Bloedgroepantistoffen en Als nader onderzoek nodig is zwangerschap Onderzoek naar bloedgroepantistoffen In deze folder geven wij u informatie over bloedgroepantistoffen en wat zij betekenen als u zwanger

Nadere informatie

Zwangerschap en rhesusfactoren Informatie over bloedgroepen en antistoffen

Zwangerschap en rhesusfactoren Informatie over bloedgroepen en antistoffen Zwangerschap en rhesusfactoren Informatie over bloedgroepen en antistoffen Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. 1 Inleiding Uit bloedonderzoek is gebleken dat u bloedgroep

Nadere informatie

Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2007-2009

Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2007-2009 TNO-rapport KvL/P&Z 2010.066 Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2007-2009 Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88

Nadere informatie

HANDVAT 46: RISICOFACTOR RHESUSANTAGONISME IN VOORGESCHIEDENIS

HANDVAT 46: RISICOFACTOR RHESUSANTAGONISME IN VOORGESCHIEDENIS HANDVAT 46: RISICOFACTOR RHESUSANTAGONISME IN VOORGESCHIEDENIS Vraag in nieuwe versie Zwanger Wijzer: Heb je een van deze ziekten gehad tijdens je eerdere zwangerschap(pen)? Geconstateerd risico Rhesusantagonisme

Nadere informatie

Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie

Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie TNO-rapport TNO/CH 2012 R10893 Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2009-2011 Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301

Nadere informatie

BLOEDGROEP, RHESUSFACTOR EN IRREGULAIRE ANTISTOFFEN

BLOEDGROEP, RHESUSFACTOR EN IRREGULAIRE ANTISTOFFEN BLOEDGROEP, RHESUSFACTOR EN IRREGULAIRE ANTISTOFFEN 796 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Bloedgroep... 4 Resusfactor (rhesusnegatief)... 5 Anti-D... 6 Irregulaire antistoffen... 8 Gegevens van bloedonderzoek...

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening Informeren over NIPT Inhoudsopgave blz. 1 De kernboodschap: wat vertel je over de NIPT? 3 2 Achtergrondinformatie NIPT 3 2.1 De belangrijkste feiten

Nadere informatie

NIPT Regionale bijeenkomst AMC

NIPT Regionale bijeenkomst AMC NIPT Regionale bijeenkomst AMC 28 maart 2014 Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening Marion van Hoorn perinatoloog & Lidewij Henneman senior onderzoeker Disclosure belangen

Nadere informatie

Info voor labaanvragers. inzake. labworkflow combinatietest. landelijk laboratorium Star-SHL

Info voor labaanvragers. inzake. labworkflow combinatietest. landelijk laboratorium Star-SHL Info voor labaanvragers inzake labworkflow combinatietest landelijk laboratorium Star-SHL okt-2017 Inleiding U bent onlangs door het regionale centrum van uw regio geïnformeerd over wijzigingen in de workflow

Nadere informatie

Opsporing en Preventie van Zwangerschaps Immunisatie De OPZI-studie

Opsporing en Preventie van Zwangerschaps Immunisatie De OPZI-studie Opsporing en Preventie van Zwangerschaps Immunisatie De OPZI-studie De OPZI-studie is uitgevoerd in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen. Het drukken en verspreiden van de Nederlandse samenvatting

Nadere informatie

Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom:

Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom: Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom: Geachte mevrouw, de C opper studie Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Schildklierafwijkingen en zwangerschap

Schildklierafwijkingen en zwangerschap Schildklierafwijkingen en zwangerschap Inleiding U heeft een schildklieraandoening en u bent of wilt zwanger worden. In deze folder leest u hier meer over. De schildklier kan te snel werken (hyperthyreoïdie)

Nadere informatie

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln B06 Bijlage I Rubella en zwangerschap, richtlijnen voor de praktijk Beleid naar aanleiding van een (mogelijk) contact (zie toelichting 1) Inventariseer

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT voor zwangeren met verhoogd risico op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-1 studie)

Nadere informatie

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS Onderstaande ketenafspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met COA, GC A, GGD GHOR Nederland, KNOV, NVOG en LCI, en zijn bedoeld

Nadere informatie

Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest

Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest Ilse Feenstra Klinisch geneticus Wat verandert er in de counseling voor de screening op trisomie? Wat & wanneer? Vanaf 1 april 2014: - Alle

Nadere informatie

Controles tijdens de zwangerschap

Controles tijdens de zwangerschap Controles tijdens de zwangerschap Tijdens de zwangerschap worden de volgende onderzoeken uitgevoerd: Beoordelen van de groei van de baarmoeder Bij elk bezoek wordt de groei van de baarmoeder nagegaan.

Nadere informatie

Detection and prevention of pregnancy immunisation : the OPZI study Koelewijn, J.M.

Detection and prevention of pregnancy immunisation : the OPZI study Koelewijn, J.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Detection and prevention of pregnancy immunisation : the OPZI study Koelewijn, J.M. Link to publication Citation for published version (APA): Koelewijn, J. M. (2009).

Nadere informatie

Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen

Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Korte beschrijving 2.1. De bloedgroep 2.2. De rhesusfactor D 2.3. De rhesusfactor c 2.4. Irregulaire antistoffen 3. Meer

Nadere informatie

Samenvatting. Huidig programma en criteria voor screening

Samenvatting. Huidig programma en criteria voor screening Samenvatting Technologische ontwikkelingen maken het in toenemende mate mogelijk om al vroeg in de zwangerschap eventuele afwijkingen bij de foetus op te sporen. Ook zijn nieuwe testen beschikbaar die

Nadere informatie

Tabel 1 Regio-indeling voor de screeningslaboratoria Regio Screeningslaboratorium Provincie. Bilthoven

Tabel 1 Regio-indeling voor de screeningslaboratoria Regio Screeningslaboratorium Provincie. Bilthoven 2. SCREENING OP AGS Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de werkwijze en methode van de screening evenals op de verwijscriteria. Nadere informatie over de richtlijnen van de screeningsprocedure

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT ALGEMENE INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-studie) van de Nederlandse Universitair Medische Centra 2014 www.meerovernipt.nl 1 In

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT ALGEMENE INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-studie) van de Nederlandse Universitair Medische Centra 2014 www.meerovernipt.nl 1 In

Nadere informatie

I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor RheDQuin

I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor RheDQuin I B2.4. Ontwerp van de bijsluiter voor RheDQuin Informatie voor de patiënt Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING. Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen No 16

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING. Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen No 16 NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen No 16 2000 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse

Nadere informatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Centrum Infectieziektebestrijding

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Centrum Infectieziektebestrijding Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Centrum Infectieziektebestrijding RIVM-briefrapportnummer 215031003 Draaiboek hepatitis B-vaccinatie bij zuigelingen van hepatitis B-draagsters Mei 2008 Centrum

Nadere informatie

NIPT. Nascholing Counseling NIPT

NIPT. Nascholing Counseling NIPT NIPT Dr. Kornelia Neveling Wetenschappelijk onderzoeker, afdeling Genetica, Radboudumc Dr. Dominique Smeets Laboratorium specialist, afdeling Genetica, Radboudumc Voorzitter bestuur SPN Nascholing Counseling

Nadere informatie

Evaluatie vervolgonderzoek na hepatitis B vaccinatie bij kinderen van draagsters. Françoise van Heiningen verpleegkundige RIVM-EPI

Evaluatie vervolgonderzoek na hepatitis B vaccinatie bij kinderen van draagsters. Françoise van Heiningen verpleegkundige RIVM-EPI Evaluatie vervolgonderzoek na hepatitis B vaccinatie bij kinderen van draagsters Françoise van Heiningen verpleegkundige RIVM-EPI Inhoud 1. Serologische evaluatie hepatitis B draagsterkinderen 2. Evaluatie

Nadere informatie

NIPT en de. TRIDENT studie. Overzicht. 24 maart 2014. -Prenatale screening (algemeen) -NIPT. 1. NIPT: korte inleiding 3/26/2014

NIPT en de. TRIDENT studie. Overzicht. 24 maart 2014. -Prenatale screening (algemeen) -NIPT. 1. NIPT: korte inleiding 3/26/2014 NIPT en de TRIDENT studie 24 maart 2014 Irene van Langen Klinisch geneticus UMCG Mede-onderzoeker TRIDENT Studie Overzicht -Prenatale screening (algemeen) -NIPT 1. NIPT: korte inleiding 2. NIPT in Nederland

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn SEO en GUO

Gegevensrichtlijn SEO en GUO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn SEO en GUO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 12 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin 2014)

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen

Patiënteninformatie. Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Patiënteninformatie Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Korte beschrijving 2.1 De bloedgroep 2.2 De rhesusfactor

Nadere informatie

Bloedtransfusie Inleiding Waarom een bloedtransfusie?

Bloedtransfusie Inleiding Waarom een bloedtransfusie? Bloedtransfusie Inleiding Binnenkort zult u een behandeling ondergaan, waarbij er een kans bestaat dat u bloed moet krijgen (een bloedtransfusie). In deze folder vindt u informatie over bloedtransfusie.

Nadere informatie

Gynaecologie Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen

Gynaecologie Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Gynaecologie Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Inhoud 1 Inleiding 2 Korte beschrijving 2.1 De bloedgroep 2.2 De rhesusfactor 2.3 Irregulaire antistoffen 3 Meer informatie 3.1 Meer informatie

Nadere informatie

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek Informatie over onderzoeken naar aangeboren afwijkingen In deze brochure vindt u informatie over diverse onderzoeksmogelijkheden naar aangeboren afwijkingen tijdens de zwangerschap. Het is niet nodig om

Nadere informatie

NEONATALE SCREENING VCBMA VLAAMS CENTRUM BRUSSEL. Hilde Laeremans VOOR OPSPORING VAN AANGEBOREN METABOLE AANDOENINGEN

NEONATALE SCREENING VCBMA VLAAMS CENTRUM BRUSSEL. Hilde Laeremans VOOR OPSPORING VAN AANGEBOREN METABOLE AANDOENINGEN NEONATALE SCREENING VCBMA VLAAMS CENTRUM BRUSSEL VOOR OPSPORING VAN AANGEBOREN METABOLE AANDOENINGEN Hilde Laeremans POLIKLINISCHE BEVALLINGEN De staalafname in het kader van het bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

Minimale gegevensset PSIE

Minimale gegevensset PSIE TNO-rapport KvL/P&Z/2008.028 Minimale gegevensset PSIE Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 10 info-zorg@tno.nl Datum April 2008

Nadere informatie

HET EFFECT VAN IVF KWEEKMEDIA OP DE GEN-ACTIVITEIT IN DE PLACENTA EN DE INVLOED HIERVAN OP HET GEBOORTEGEWICHT

HET EFFECT VAN IVF KWEEKMEDIA OP DE GEN-ACTIVITEIT IN DE PLACENTA EN DE INVLOED HIERVAN OP HET GEBOORTEGEWICHT HET EFFECT VAN IVF KWEEKMEDIA OP DE GEN-ACTIVITEIT IN DE PLACENTA EN DE INVLOED HIERVAN OP HET GEBOORTEGEWICHT Door middel van deze folder willen wij u informatie geven over een onderzoek getiteld Het

Nadere informatie

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Combinatietest Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor: 96 van de 100 zwangerschappen eindigen in de geboorte van een volkomen gezond kind.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg PAL48BY01 Versie 2 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zwangerschap en HBV. Greet Boland Nationaal Hepatitis Centrum, Amersfoort Afdeling Virologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Zwangerschap en HBV. Greet Boland Nationaal Hepatitis Centrum, Amersfoort Afdeling Virologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht Zwangerschap en HBV Greet Boland Nationaal Hepatitis Centrum, Amersfoort Afdeling Virologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht 1 Virale aandoeningen die verticaal overdraagbaar zijn HIV Hepatitis B

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Bloed en Transfusie over bloedgroepen, transfusies en immuunreacties

Bloed en Transfusie over bloedgroepen, transfusies en immuunreacties HAVO Bloed en Transfusie over bloedgroepen, transfusies en immuunreacties Ieder jaar ontvangen zo n 250.000 Nederlanders een bloedtransfusie. Het gaat dan vaak om patiënten die een grote operatie moeten

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2016 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen

Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen 1. Inleiding Inhoudsopgave 2. Korte beschrijving 2.1 De bloedgroep 2.2 De rhesusfactor 2.3 Irregulaire antistoffen 3. Meer informatie 3.1 Meer informatie

Nadere informatie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Nekplooimeting gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort Deze folder geeft informatie over de echoscopische

Nadere informatie

Bloedtransfusie Informatie voor patiënten

Bloedtransfusie Informatie voor patiënten Bloedtransfusie Informatie voor patiënten volwassenen Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie). In deze folder

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 3 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 3 Wachten op de uitslag 3 Kosten 4 Het doel van

Nadere informatie

Bloedtransfusie. Klinisch Chemisch Laboratorium

Bloedtransfusie. Klinisch Chemisch Laboratorium Bloedtransfusie Klinisch Chemisch Laboratorium Binnenkort ondergaat u een behandeling, waarbij de kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie). Ieder jaar ontvangen zo'n 300.000

Nadere informatie

Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen

Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Bij elke zwangere vrouw wordt aan het begin van de zwangerschap bloedonderzoek gedaan. Zo wordt onder andere bepaald: de bloedgroep; de rhesusfactor;

Nadere informatie

bloedgroep, resusfactor en irregulaire antistoffen

bloedgroep, resusfactor en irregulaire antistoffen bloedgroep, resusfactor en irregulaire antistoffen 2 Inhoud Inleiding 4 1 Korte beschrijving 5 1.1 De bloedgroep 5 1.2 De resusfactor 5 1.3 Irregulaire antistoffen 5 2 Meer informatie 6 2.1 Meer informatie

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

Schildklierafwijkingen en zwangerschap

Schildklierafwijkingen en zwangerschap Schildklierafwijkingen en zwangerschap Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. De schildklier 1 Schildklierziekten 2 Onderzoek 2 Behandeling 3 Gevolgen en eventuele complicaties voor jezelf

Nadere informatie

Kinderwens spreekuur Volendam

Kinderwens spreekuur Volendam Kinderwens spreekuur Volendam Voor wie is deze folder? Deze folder is voor mensen afkomstig uit Volendam met kinderwens. Wat is het kinderwens spreekuur? Het spreekuur is een samenwerking tussen de afdelingen

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Wat verandert er in de counseling?

Wat verandert er in de counseling? Wat verandert er in de counseling? Dr. Janneke Gitsels Nascholing counseling NIPT Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Schildklierafwijkingen en zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Schildklierafwijkingen en zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Schildklierafwijkingen en zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort Normaal gesproken werkt de schildklier naar behoren. Bij een abnormale werking kan de schildklier te snel werken (hyperthyreoïdie)

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Wat zijn de beste tests om in de zwangerschap neuralebuisdefecten en downsyndroom te constateren bij een foetus? En hoe kan deze prenatale screening het beste worden uitgevoerd?

Nadere informatie

Werkafspraken. Landelijk Laboratorium Star-SHL & erkend uitvoerend echocentrum. inzake. labworkflow combinatietest

Werkafspraken. Landelijk Laboratorium Star-SHL & erkend uitvoerend echocentrum. inzake. labworkflow combinatietest Werkafspraken Landelijk Laboratorium Star-SHL & erkend uitvoerend echocentrum inzake labworkflow combinatietest Definitieve versie 01-10-2017 Erkend uitvoerend

Nadere informatie

bloedgroep, resusfactor en irregulaire antistoffen

bloedgroep, resusfactor en irregulaire antistoffen bloedgroep, resusfactor en irregulaire antistoffen Inhoud Inleiding 3 1 Korte beschrijving 3 1.1 De bloedgroep 3 1.2 De resusfactor 3 1.3 Irregulaire antistoffen 3 2 Meer informatie 3 2.1 Meer informatie

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen

Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen Gynaecologie Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Korte beschrijving... 3 Meer informatie... 4 Meer informatie over de rhesusfactor... 5 Meer informatie

Nadere informatie

NIPT. Mireille Bekker Gynaecoloog-perinatoloog UMCU Medisch adviseur SPSRU

NIPT. Mireille Bekker Gynaecoloog-perinatoloog UMCU Medisch adviseur SPSRU NIPT Mireille Bekker Gynaecoloog-perinatoloog UMCU Medisch adviseur SPSRU Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van de zwangerschap

Nadere informatie

Zika virus en zwangerschap

Zika virus en zwangerschap Zika virus en zwangerschap 04/2016 Dit document bevat mogelijk vertrouwelijke informatie van JIJWIJ. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JIJWIJ

Nadere informatie

SCHILDKLIERFUNCTIESTOORNISSEN EN ZWANGERSCHAP

SCHILDKLIERFUNCTIESTOORNISSEN EN ZWANGERSCHAP SCHILDKLIERFUNCTIESTOORNISSEN EN ZWANGERSCHAP SCHILDKLIERFUNCTIETESTEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP Wat is de normale range voor TSH in elk trimester? [2012] Trimester-specifieke, per centrum bepaalde, normaalwaarden

Nadere informatie

Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf.

Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf. Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf. Het is belangrijk dat uw verloskundige bekend is met uw medische achtergrond. Met deze informatie kan uw verloskundige optimaal inspelen op uw individuele situatie

Nadere informatie

Bloedtransfusie. Waarom een bloedtransfusie?

Bloedtransfusie. Waarom een bloedtransfusie? Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie). In deze brochure vindt u informatie over bloedtransfusie. Wanneer

Nadere informatie

Bloedgroep, resusfactor en irregulaire antistoffen

Bloedgroep, resusfactor en irregulaire antistoffen Gynaecologie Patiënteninformatie Bloedgroep, resusfactor en irregulaire antistoffen 1. Inleiding U ontvangt deze informatie, omdat u zwanger bent. Bij elke zwangere vrouw doen wij aan het begin van de

Nadere informatie

Onderzoek naar de gezondheid van je kindje... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest Down-, edwards-, patausyndroom...

Onderzoek naar de gezondheid van je kindje... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest Down-, edwards-, patausyndroom... Contents Onderzoek naar de gezondheid van je kindje.... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest... 2 Down-, edwards-, patausyndroom... 2 Uitslag... 2... 3 Betrouwbaarheid... 3... 3

Nadere informatie

Vlokkentest of vruchtwaterpunctie

Vlokkentest of vruchtwaterpunctie Vlokkentest of vruchtwaterpunctie U overweegt een vlokkentest of vruchtwaterpunctie te laten doen. Of u heeft in overleg met uw arts besloten om een van deze onderzoeken te ondergaan. In deze folder vindt

Nadere informatie

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie Hepatitis B vaccinatie De lever speelt een centrale rol bij de stofwisseling van eiwitten, vetten en suikers en de zuivering van het bloed. Soms raakt de lever ontstoken. In zo n geval is er sprake van

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

RhD typeren, wanneer alarmeren?

RhD typeren, wanneer alarmeren? RhD typeren, wanneer alarmeren? Peter Ligthart 8 juni 2010 1 Casus 24 jarige vrouw, 12 weken zwanger Routine ABO Rhesus (Rh)D bepaling Ortho Biovue kolom techniek positief (2+) Verwachting: negatief of

Nadere informatie

7. Wat is de hoogste opleiding die de vader van uw kind heeft afgerond?

7. Wat is de hoogste opleiding die de vader van uw kind heeft afgerond? INTERVIEW A (registratie zo vroeg mogelijk in de zwangerschap) 1. Op welke datum viel de eerste dag van uw laatste menstruatie? 2. Is epilepsie de reden van uw anti-epilepticagebruik?, namelijk 3. Heeft

Nadere informatie

IMMUUN WORDEN EN BLIJVEN

IMMUUN WORDEN EN BLIJVEN IMMUUN WORDEN EN BLIJVEN Gezond zijn vinden we belangrijk. Je merkt het misschien niet, maar we komen veel ziekteverwekkers tegen in ons dagelijks leven. Het lichaam heeft allerlei manieren om die ziekteverwekkers

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

NIPT: Een nieuwe mogelijkheid voor prenatale screening. Prof.dr. Martina Cornel www.vumc.com/researchcommunitygenetics

NIPT: Een nieuwe mogelijkheid voor prenatale screening. Prof.dr. Martina Cornel www.vumc.com/researchcommunitygenetics NIPT: Een nieuwe mogelijkheid voor prenatale screening Prof.dr. Martina Cornel www.vumc.com/researchcommunitygenetics Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder Voor

Nadere informatie

Richtlijn Hyperbilirubinemie Implementatie verloskundig zorgverlener. oktober 2009

Richtlijn Hyperbilirubinemie Implementatie verloskundig zorgverlener. oktober 2009 Richtlijn Hyperbilirubinemie Verloskundig zorgverlener oktober 2009 De verloskundig zorgverlener kan zijn de verloskundige, de verloskundig actieve huisarts of de gynaecoloog. De verloskundig zorgverlener

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Prenataal testen voor genetische aandoeningen begrijpen. Professor Martina Cornel & Professor Heather Skirton Gen-Equip Project.

Prenataal testen voor genetische aandoeningen begrijpen. Professor Martina Cornel & Professor Heather Skirton Gen-Equip Project. Prenataal testen voor genetische aandoeningen begrijpen Professor Martina Cornel & Professor Heather Skirton Gen-Equip Project. Prenataal testen verwijst naar het testen van de foetus tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Aanvraag Laboratorium

Hoofdstuk 5: Aanvraag Laboratorium 5 Aanvraag laboratorium 5.1 Identificatie van de patiënt Een patiënt moet geïdentificeerd worden a.d.h.v. een wettelijk identiteitsbewijs. Dit geldt voor zowel spreekuren als voor huisbezoeken, m.u.v.

Nadere informatie

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg 2016 Goed geregeld bij Zorgzaam Bevalling en kraamzorg Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie Hepatitis B vaccinatie De lever speelt een centrale rol bij de stofwisseling van eiwitten, vetten en suikers en de zuivering van het bloed. Soms raakt de lever ontstoken. In zo n geval is er sprake van

Nadere informatie