Lange Nieuwstraat 7, Utrecht. Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lange Nieuwstraat 7, Utrecht. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Lange Nieuwstraat 7, Utrecht Jaarverslag 2013

2 Jaarverslag 2013 I. Werkverslag 1. Algemeen 3 2. Projecten 4 3. Verhuur en beheer werkruimten 9 4. Financieel Bestuur en organisatie 15 2

3 1. Algemeen Stichting SWK Kunsthuisvesting (ook: SWK030) realiseert al sinds 1964 werkplekken en broedplaatsen tegen betaalbare prijzen voor professionele kunstenaars, creatief ondernemers, kunstinstellingen en organisaties die werkzaam zijn in de culturele sector in de stad Utrecht. De stichting is te beschouwen als een eigentijdse non-profit organisatie op het gebied van cultureel en maatschappelijk ondernemen. SWK030 is dynamisch aanwezig in de Utrechtse kunstwereld en het lokale culturele veld, altijd gericht op nieuwe mogelijkheden en initiatieven. Wij beheren cultureel vastgoed als verhuurder en als eigenaar en doen dat op een stabiele en vertrouwenwekkende wijze. Onze jarenlange intensieve samenwerking met de gemeente Utrecht is daarvan het bewijs. Deze samenwerking is ook in het verslagjaar 2013 vruchtbaar gebleken door de wijze waarop het gemeentelijk pand Lange Nieuwstraat 7 kon worden verworven en behouden kon blijven voor kunst en cultuur. Het werd de nieuwe huisvesting voor twee erkende Utrechtse kunstinstellingen en de bestaande ateliers in het pand bleven gehandhaafd. Door studenten van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO) werd in 2013 kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar klanttevredenheid verricht onder huurders van SWK. De uitkomsten hebben ons niet verrast, maar we werden er wel op gewezen dat directe communicatie door onze huurders als zeer belangrijk wordt ervaren. Het totaal aantal permanente werk- en oefenruimten onder ons beheer is in het verslagjaar gedaald. Dit werd mede veroorzaakt doordat het Jeugdtheaterhuis de Berenkuil in 2013 zelfstandig verder is gegaan. Het gebouw en de bijhorende Snijzaal zijn we feitelijk niet kwijtgeraakt maar deze kunnen nu, nadat SWK030 tien jaar lang het beheer heeft gevoerd, naar eigen inzicht worden beheerd en geprogrammeerd door stichting de Berenkuil. Over het geheel genomen is 2013 voor de stichting een positief jaar gebleken. Wij hebben in voor kunstenaars en creatieven weerbarstige tijden toch goede resultaten bereikt en kunnen met vertrouwen vooruit zien. Utrecht, 30 mei 2014 Bert Mertens, directeur 3

4 2. Projecten SWK Short-stay appartementen / artists residence Anthoniedijk 80 Eind 2012 werd de casco-renovatie van het pand Anthoniedijk 80 afgerond. Het betreft een voormalige dakpannendrogerij langs de Vecht, gebouwd rond 1923 als bergplaats met droogruimte in opdracht van de Electrisch gedreven Dakpannenfabriek Hoogelanden. In 2013 heeft de verbouwing en verdere inrichting tot vier afzonderlijke appartementen plaatsgevonden. De appartementen zijn zelfstandig te gebruiken voor kunstenaars die in de stad verblijven op uitnodiging van kunstinstellingen, kunstopleidingen, festivals ed. De short-stay appartementen kunnen voor korte termijn gehuurd worden van SWK en zijn voor dat doel ingericht als woonwerkruimte met keuken, badkamer en slaapvoorziening. Voor de verhuring wordt een website ontwikkeld (www.wittepand.nl). Het gebouw is in eigendom van SWK en wordt gezien als deel uitmakend van het Utrechtse industrieel erfgoed. De gemeente heeft het gebouw inmiddels aangewezen als beschermd monument. Anthoniedijk 80, Witte Pand Kersenboomgaard: huurdersvereniging en atelierfonds Het project Atelierwoningen Kersenboomgaard Leidsche Rijn, gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie Portaal en de gemeente Utrecht, trok ook het afgelopen jaar veel belangstelling van bezoekers en pers. In samenwerking met het wijkbureau werd grenzend 4

5 aan de 30 atelierwoningen Emmy van Lokhorststraat een perceel grond vrijgemaakt voor de aanleg van moestuinen. Met de huurdersvereniging is overleg gevoerd over beheer van de centrale ruimten in de gebouwen en het onderhoud van de boomgaard. Door middel van de balansvoorziening Atelierfonds kon in 2013 een bedrag van worden aangewend voor de sluitende exploitatie van de atelierruimten in het complex. Vanwege restitutie van door Portaal teveel in rekening gebrachte huur over eerdere jaren is dit bedrag eenmalig lager dan in volgende jaren kan worden verwacht. Ter afdekking van de exploitatierisico s van de atelierruimten werd bij de start van het project voor een periode van 20 jaar een Atelierfonds opgericht door SWK030 en de gemeente Utrecht. Uit deze voorziening wordt jaarlijks het verschil vereffend tussen de door SWK aan Portaal te betalen huursom voor de ateliers, en het door kunstenaars aan SWK te betalen (lagere) huurbedrag. Atelierwoningen Kersenboomgaard, Emmy van Lokhorststraat Cultuurhuis Stefanus In oktober 2012 werd Cultuurhuis Stefanus in Overvecht door de wethouder voor Cultuur geopend na spectaculair te zijn verbouwd. Huurders zijn Zimihc Theater Stefanus, Rosa Ensemble / de Bonte Koe, STUT theater en Roots and Borders. De verantwoording en beschrijving van het project werd in 2013 aan de gemeente Utrecht aangeboden en conform de subsidievoorwaarden vastgesteld. Het project is daarmee afgerond en per afgevoerd van de lijst onderhanden projecten. 5

6 Foyer Theater Stefanus Overvecht Verwerving Lange Nieuwstraat 7 In maart 2013 werd SWK benaderd door de kunstenaars die al ruim 25 jaar zijn gehuisvest in de ateliers Lange Nieuwstraat 7 met het bericht dat het gebouw aan de zittende huurders te koop zou worden aangeboden door de gemeente Utrecht. De kunstinstellingen Casco en Fotodok hadden in hun zoektocht naar centrale huisvesting al eerder op deze locatie gewezen als perfecte plek midden in het Museumkwartier voor presentaties, tentoonstellingen en huisvesting van hun organisaties. SWK is het gesprek gestart met de gemeente Utrecht (Culturele Zaken en UVO) en de Triodosbank om te onderzoeken of het gebouw namens de kunstenaars door de stichting zou kunnen worden aangekocht van de gemeente Utrecht. Daarmee kon de bestemming van het gebouw worden gehandhaafd: Bedrijfsruimte in casu ateliers op de begane grond, en atelier, expositieruimte op de 1 e verdieping met ondergeschikt kantoor. In verband met de door UVO (gemeentelijke vastgoed organisatie) gestelde termijnen voor de ondertekening van de koopovereenkomst diende voortvarend gehandeld. Voor SWK was van belang zekerheid te verkrijgen over de kredietverstrekking door de Triodosbank. Voorwaarde hiervoor was een subsidiebijdrage van Culturele Zaken voor de huisvesting van Casco en Fotodok, en een verklaring dat de gemeente ermee akkoord wilde gaan dat het pand via aankoop door de kunstenaars in eigendom van SWK Kunsthuisvesting zou overgaan. In juli 2013 werd hierover door het College een besluit genomen wat vervolgens in september 2013 door de gemeenteraad werd overgenomen. SWK is een hypothecaire lening overeengekomen met de Triodosbank waarna het pand kon worden aangekocht. In november 2013 werd gestart met een inpandige verbouwing en vanaf december 2013 waren de beide instellingen Fotodok en Casco in het gebouw gehuisvest. 6

7 Voortgang Archimedeslaan 16 In 2012 hebben wij een werkverslag AL 16 geschreven en toegezonden aan de gemeente Utrecht / CZ. In dit verslag werd beschreven hoe SWK bij het project betrokken is geraakt, welke stappen werden genomen, hoe de exploitatie is opgezet en welke risico s er voor SWK mee zijn verbonden. Wij hebben in 2013 de bezettingsgraad van de 54 ateliers en werkruimten (6 gecombineerde woonwerkateliers; 30 ateliers/studio s en 18 werkruimten voor overige creatieve bedrijvigheid) redelijk kunnen handhaven. Op basis daarvan is eind 2013 besloten de lopende huurovereenkomst vanaf april 2014 in ieder geval met een jaar te verlengen. Aangezien het accent in het gebouw toch heel sterk ligt op de verhuur van kamers aan studenten en jongeren wordt van ons veel inspanning gevraagd om het aanbod van werkruimten voor kunstenaars en creatieven interessant te houden. De afrekening Servicekosten 2011/2012 heeft in 2013 niet kunnen plaatsvinden vanwege verandering van beheer bij de verhuurder (STW) en technische fouten bij de beheerder van de afrekening warmtemeters. Kwaliteitszorg Als nieuwe naam van de stichting in het dagelijkse gebruik werd in 2012 gekozen voor SWK030 creatieve huisvesting. Op basis hiervan is een nieuwe huisstijl ontwikkeld die in 2013 over de breedte van de organisatie is doorgevoerd. Zo werd in 2013 onze nieuwe website gelanceerd en zijn we gestart met een facebookpagina. Er werd onderzoek verricht door vijf studentengroepen van de School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht naar imago, klanttevredenheid en toekomstperspectieven voor SWK030. Ter verbetering van de organisatie is besloten een nieuw software programma Onroerend Goed Beheer aan te schaffen waarvan de implementatie in 2014 zal plaatsvinden. 7

8 Rapport studenten USBO Universiteit Utrecht Overige activiteiten o.a. - Vertegenwoordiging in bestuur Stichting Werkkwartier Fort Blauwkapel - Bestuur vertegenwoordiging in Vereniging van Eigenaren Draaiweg 51 - Overleg NS Vastgoed Daalsebuurt, Cartesius, contractverlenging Concordiastraat - Overleg huisvesting Gamemuseum, centrum voor game-events - Overleg huisvesting Fotodok en Casco - Overleg huisvesting stichting Kapitaal, Organisatie Oude Muziek, Bachvereniging, Nationale Reisopera, Dutch Media Garden, VSB Fonds - Huisvesting en advisering stichting AAN, beeldende kunst - Vertegenwoordiging bestuur Bedrijf Ontwikkeling Maatschappij Utrecht (BOM) - Overleg HKU, faculteit Theater huisvesting Blauwkapel en faculteit Fine Arts - Bijeenkomsten Landelijk Overleg Atelierorganisaties (LOA) Eindhoven en Tilburg - Bijeenkomsten Organisatie Kunsten 92 - Bijeenkomsten Bureau Broedplaatsen Amsterdam - Samenwerking STW transformatie Ravellaan 96, presentatie Raadsinformatieavond - UCK overleg huisvesting Stefanus - Uitbreiding voorziening Stefanus: Zimihc / Resto van Harte - Onderzoek beheer boerderij Den Engh Leidsche Rijn - Onderzoek beheer locatie Ganzenmarkt, overleg Open Doka 8

9 - Cultuur in Beeld 2013, OC&W - Werkbezoek aan SWK030 door gemeenteraadsfractie CDA - Expertmeeting No Man s Land, Kytopia - Adviesgesprek Metaalkathedraal, Vleuten de Meern - Werkconferentie Toekomst van Cultuur en Ondernemerschap in Utrecht Rijksmonument Plompetorengracht 4 Huisvesting van stichting Kapitaal en Organisatie Oude Muziek 3. Verhuur en beheer werkruimten Op 31 december 2013 beheert SWK Kunsthuisvesting 381 ateliers, werk- en oefenruimten en woonwerkruimten voor zowel tijdelijk als permanent gebruik op 29 verschillende locaties in Utrecht. Meer dan 735 kunstenaars en creatieve ondernemers maken hiervan gebruik. Tijdelijke werkruimten Het aantal tijdelijke werkruimten is in 2013 bijna 20% teruggelopen ten opzichte van 2012 (125). De tijdelijk beheerde werkruimten eind 2013 (103) maken ongeveer 25% uit van het totale bestand. (381). Er werden in nieuwe tijdelijke ateliers verworven maar en we moesten 33 ruimten inleveren. Deze bevonden zich in de panden Franz Schubertstraat (14 9

10 ateliers, opgeleverd vanwege sloop en nieuwbouw); Ariënslaan (4 ateliers, opgeleverd vanwege sloop en uitbreiding park Voorveldsepolder); Springweg (6 ruimten, opgeleverd vanwege verkoop); Oudegracht 183 (5 ruimten, opgeleverd vanwege verkoop); Nieuwe Koekoekstraat 85 (opgeleverd vanwege verkoop). Deze panden werden voor korte tijd (sinds 2011/2012) gehuurd of in bruikleen genomen van de gemeente Utrecht. Hier tekent zich duidelijk het gemeentelijk beleid af om panden die niet direct inzetbaar zijn voor gemeentelijke functies in de verkoop te brengen. De locaties A Van Bergenstraat (Zuilen) en een werfkelder aan de Oudegracht werden op tijdelijke basis in gebruik genomen. Het aantal tijdelijk beheerde vierkante meters is eind 2013 ruim 5000 vierkante meter. Dit is verdeeld over 6 locaties 22% van het totaal aantal door SWK beheerde m2 ( m2). Permanente werkruimten Op worden 278 permanente werk- en oefenruimten door SWK Kunsthuisvesting beheerd tegenover 294 ruimten het voorafgaande jaar. In de loop van 2013 is het bestand aan permanente ruimten met 16 ruimten afgenomen doordat het beheer van het Jeugdtheaterhuis de Berenkuil (23 ruimten) na 10 jaar werd overgedragen aan de stichting de Berenkuil. Ook werd door herindeling van de bestaande ruimten 1 ruimte ingeleverd bij het eigen pand Mariëndaalstraat 14. Het pand Lange Nieuwstraat 7 leverde 8 nieuwe permanente op (2 ateliers, 2 werkruimten voor organisaties, 4 tentoonstellingsruimten). De permanente ruimten zijn verspreid over 23 locaties in de stand waarvan dertien gebouwen eigendom zijn van stichting SWK Kunsthuisvesting. De overige permanente werkruimten zijn te vinden in panden van de gemeente en in gebouwen die SWK huurt van woningcorporaties en de NS. Van alle permanente units zijn er 38 in gebruik als kantoor-/werkruimte voor Utrechtse kunstinstellingen en creatief ondernemers. Verder verhuren we 2 gastateliers voor verblijven en werken van (buitenlandse) kunstenaars en 30 atelierwoningen in Leidsche Rijn, 14 zalen annex repetitieruimten, 151 ateliers en studio s, en 43 overige ruimten voor opslag, vergaderruimten ed. (zie verder bijlagen Kengetallen en Panden in beheer). Inschrijving en toewijzing Het totaal aantal ingeschrevenen kunstenaars, kunstinstellingen, creatieve ondernemers in 2013 (378) is vergelijkbaar met 2012 (384). Inschrijving bij de stichting is mogelijk in de categorieën A (professionele kunstenaars), B (creatief ondernemers) of C (kunstinstellingen en overigen). De inschrijving wordt jaarlijks geactualiseerd. Er staan eind 2013 (197) aanzienlijk meer autonome kunstenaars ingeschreven dan eind 2013 (167). Het aantal ingeschreven creatief ondernemers blijft gelijk. Deze ontwikkeling is 10

11 een gevolg van ons beleid om door het toepassen van het instrument van prijsdifferentiatie de huisvesting van autonome kunstenaars te stimuleren. Voor categorieën A en B geldt dat er sprake moet zijn van aantoonbaar professioneel kunstenaarschap, of professioneel ondernemerschap op het gebied van kunsten, cultuur en /of creatieve industrie. Toetsing daarvan vindt plaats aan de hand van opleiding (diploma), actueel CV, motivatie van kunstenaarschap / creatief ondernemerschap. Ingeschrevenen A of B kunnen via het aanbod op de website op dezelfde ruimten reageren maar er is daarbij dan wel sprake van prijsdifferentiatie. Personen, instellingen en ondernemers die niet aan de opleidings- en/of professionaliteits-criteria voldoen maar wel (zijdelings) actief zijn op gebieden van kunst en/of cultuur, kunnen in de categorie C worden ingeschreven. Eventueel kunnen deze partijen huurder worden van tijdelijke werkruimten die met kenmerk C op onze website worden vermeld. Het aanbod van deze ruimten is afhankelijk van het soort gebouw en specifieke omstandigheden. Na afloop van deze (tijdelijke) huurovereenkomsten kan opnieuw worden beoordeeld of de betreffende huurder (C) op basis van zijn activiteiten en actueel CV inmiddels in aanmerking komt voor een andere categorie (A of B). Het aanbod van ruimten in de permanente panden is over het algemeen alleen toegankelijk voor ingeschreven personen of instellingen (A of B). Al onze procedures, voorwaarden en criteria staan uiteraard zo volledig mogelijk vermeld op de website van de stichting. Huurdersmutaties Het totaal aantal huurders en (mede)gebruikers die door SWK030 werden gefaciliteerd voor wat betreft hun bedrijfs- of beroepshuisvesting kwam ook in 2013 ruimschoots uit boven de 700 personen en instellingen. Dit is een tamelijk accurate raming van het aantal personen wat wekelijks op de een of andere manier actief is in onze panden. De trend is nog steeds de kosten per ruimte laag te houden door deze met meer mensen te delen. Ook is er een duidelijke tendens dat huurders kiezen voor kleinere ruimten. Op heeft SWK030 in totaal 280 lopende huurovereenkomsten waaronder een aanzienlijk aantal overeenkomsten (ruimten > 200 m2) met kunstinstellingen. In 2013 was er sprake van 217 huurdersmutaties: 111 contracten werden ontbonden en er werden 106 nieuwe contracten afgesloten. Beheer en onderhoud Het totaal aantal beheerde vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak (tijdelijk en permanente ruimte gezamenlijk, exclusief gangen, toiletten ed.) is in 2013 teruggelopen tot m2. Ongeveer m2 werd ingeleverd (13% van totale bestand) en er werd ca m2 in totaal toegevoegd aan het bestand. 11

12 In 2013 is ten laste van de Voorziening Groot Onderhoud meerjarig onderhoud uitgevoerd aan het pand Kleine Geertekerkhof 6 (vernieuwing warmte installatie), Blauwkapel en Plompetorengracht 4. De totale kosten voor meerjarig onderhoud in 2013 bedroegen Aan regulier onderhoud werd in uitgegeven conform begroting. Er werd euro gedoteerd in het Voorzieningenfonds Groot Onderhoud. Per is de omvang van het Voorzieningenfonds Meerjarig Onderhoud Opgeleverd in 2013 Snijzaal, Hoefijzerstraat en Jeugdtheaterhuis de Berenkuil, Biltstraat 4. Financieel Algemeen Naast de realisatie van het Jaarplan en de daarbij horende begroting stonden in 2013 de verbouwing en oplevering van de short-stay atelierwoningen in het Witte Pand centraal en de verwerving van het pand Lange Nieuwstraat 7. De gemeente als subsidiënt vraagt jaarlijkse verantwoording van de lopende projecten. In het Accountantsrapport 2013 worden door middel van een afzonderlijke controleverklaring en door afzonderlijke bijlagen tussentijdse financiële verantwoordingen geleverd van de projecten Atelierwoningen Leidsche Rijn, Anthoniedijk, Laan van Engelswier en Lange Nieuwstraat 7. De hoogte van de gemeentelijke subsidie in het laatste project was bepalend voor de exploitatie van de panden c.q. de hoogte van de verhuurprijzen ten behoeve van de kunstinstellingen. Door de inspectie Omzetbelasting is er in 2013 een regulier en uitgebreid onderzoek verricht naar de Jaarrekeningen en de projecten van de stichting in de periode In haar eindrapport wordt gemeld dat in relatie tot enkele van onze huurders (kunstinstellingen) door de Belastingdienst een vervolgonderzoek is gestart. De financiële administratie van de stichting werd als toegankelijk en compleet beoordeeld. De door de fiscus gemaakte correcties werden dan ook zonder boete opgelegd. 12

13 Begroting 2013 De omzet van de stichting bestaat uit huuropbrengsten, subsidiebijdragen, voorschotten bijkomende kosten, inschrijfgelden en de opbrengsten van project- en adviesuren. De gerealiseerde omzet in 2013 exclusief subsidies bedraagt (Begroot was ). Deze omzet is nagenoeg gelijk aan de gerealiseerde omzet 2012 ( ). De totaal omzet 2013 inclusief subsidie bedraagt Aan structurele subsidie van de gemeente Utrecht werd in ontvangen. Wanneer het structurele exploitatietekort van de ateliers Mgr v.d. Weteringstraat hierop in mindering wordt gebracht (voor 2013 is dat ) is de vaste gemeentelijke subsidie ca. 9% van de omzet van SWK. Ten opzichte van de Begroting 2013 zijn de rentelasten op de lopende leningen gestegen als gevolg van een renteverhoging bij het Triodos Cultuurfonds. Deze verhoging werd doorgevoerd als gevolg van het wegvallen van fiscale aftrek bij beleggers in het Cultuurfonds. Jaarrekening 2013 Over 2013 werd een positief resultaat behaald van 6.246,- tegenover een positief resultaat van 3.129,- in Er werd in het boekjaar een bedrag van aan eenmalige subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht voor de exploitatie van het pand Concordiastraat 67 voor de vijfjarige termijn (periode ) waarmee de overeenkomst met de NS werd verlengd. Doordat in 2013 de Algemene Kosten lager uitvielen dan begroot was het mogelijk een bedrag van te doteren in het Voorzieningenfonds Automatisering. Voor 2014 is de aanschaf voorzien van een nieuw automatiseringsprogramma Onroerend Goed Beheer en een algehele update van overige soft- en hardware. De totale personele kosten van de stichting in 2013 (incl. pensioenpremies, cao-index, kosten verzuimverzekering, opleiding ed.) zijn nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met Subsidies en projectverantwoordingen In 2013 werd er ontvangen aan gemeentelijke exploitatie- en organisatiesubsidie. Het jaarlijks exploitatietekort van de ateliers Mgr v.d. Weteringstraat ( in 2013) wordt uit deze structurele subsidie vereffend. Verder werd in 2013 de eerste termijn van het vooruit ontvangen subsidiebedrag van per jaar (totaal ) voor het project Concordiastraat (periode ) geactiveerd. Voor het project Grave van Solmsstraat 2 ( ) werd ten gunste van de exploitatie een (vooruit ontvangen) bedrag van geactiveerd. 13

14 De volgende projectsubsidies / beschikkingen werden door de gemeente in 2013 verleend: - Verleningsbeschikking activiteitenplan Lange Nieuwstraat 7 - Verleningsbeschikking exploitatietekort Concordiastraat 67 - Verleningsbeschikking Jaarsubsidie 2013 en 2014 De volgende aanvragen tot vaststelling (eindverantwoording) van projecten werden in 2013 nagezien, getoetst en goedgekeurd door de gemeente: - Programmeringsactiviteiten 2012 (structurele subsidie) - Programmeringsactiviteiten 2007 (stefanus) - Programmeringsactiviteiten 2010 (stefanus) Ateliers Kleine Geertekerkhof 6 Fort Blauwkapel, huisvesting MAPlabs, HKU 14

15 5. Bestuur en Organisatie SWK Kunsthuisvesting Het bureau van de stichting is gevestigd op het adres Lauwerecht 12 en is vijf dagen per week tussen en geopend. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en indexeringen worden de afspraken uit de CAO voor het Corporatiewezen gevolgd. In het kader van de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van Utrechtse culturele instellingen maakt een in 2009 toegekende bijdrage voor de pensioenvoorziening onderdeel uit van de vaste jaarlijkse subsidie. De personele bezetting van het bureau is in 2013 niet veranderd. De totale formatie in 2013 (3.9 fte) is gelijk gebleven ten opzichte van Het ziekteverzuim was nihil. Code Cultural Governance Als onderdeel van de subsidieverantwoording aan de gemeente Utrecht heeft de stichting voor de bestuurlijke gang van zaken en bedrijfsvoering van de organisatie de Eigen Verklaring Governance Code ondertekend. Samenstelling Bureau Drs. B. Mertens, directeur (1 fte) S. Bauwens, secretariaat en automatisering (0.72 fte) E. Gielesen, financiële administratie (0.72 fte) A. Besseling, verhuurzaken (0.78 fte) P. Heijmeier, beheerzaken (0.66 fte) Bestuur Het toezichthoudend bestuur van de stichting kwam in 2013 vijf keer in vergadering bijeen. Het bestuurslidmaatschap van de heer J. Blom eindigde in het verslagjaar. Hij werd als penningmeester van de stichting opgevolgd door de heer Ph. Van Anraad. Samenstelling bestuur: Ir. H. Sprunken, voorzitter Drs. Ph. van Anraad Drs. H. Zijlstra H. Ernest 15

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2012 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2013 Inhoud Inleiding 5 1 Bestuursverslag 7 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2012 7 1.2 Werkzaamheden raad van toezicht

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. 2011 Verslag over het zevenentwintigste boekjaar van de vennootschap De

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie