Lange Nieuwstraat 7, Utrecht. Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lange Nieuwstraat 7, Utrecht. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Lange Nieuwstraat 7, Utrecht Jaarverslag 2013

2 Jaarverslag 2013 I. Werkverslag 1. Algemeen 3 2. Projecten 4 3. Verhuur en beheer werkruimten 9 4. Financieel Bestuur en organisatie 15 2

3 1. Algemeen Stichting SWK Kunsthuisvesting (ook: SWK030) realiseert al sinds 1964 werkplekken en broedplaatsen tegen betaalbare prijzen voor professionele kunstenaars, creatief ondernemers, kunstinstellingen en organisaties die werkzaam zijn in de culturele sector in de stad Utrecht. De stichting is te beschouwen als een eigentijdse non-profit organisatie op het gebied van cultureel en maatschappelijk ondernemen. SWK030 is dynamisch aanwezig in de Utrechtse kunstwereld en het lokale culturele veld, altijd gericht op nieuwe mogelijkheden en initiatieven. Wij beheren cultureel vastgoed als verhuurder en als eigenaar en doen dat op een stabiele en vertrouwenwekkende wijze. Onze jarenlange intensieve samenwerking met de gemeente Utrecht is daarvan het bewijs. Deze samenwerking is ook in het verslagjaar 2013 vruchtbaar gebleken door de wijze waarop het gemeentelijk pand Lange Nieuwstraat 7 kon worden verworven en behouden kon blijven voor kunst en cultuur. Het werd de nieuwe huisvesting voor twee erkende Utrechtse kunstinstellingen en de bestaande ateliers in het pand bleven gehandhaafd. Door studenten van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO) werd in 2013 kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar klanttevredenheid verricht onder huurders van SWK. De uitkomsten hebben ons niet verrast, maar we werden er wel op gewezen dat directe communicatie door onze huurders als zeer belangrijk wordt ervaren. Het totaal aantal permanente werk- en oefenruimten onder ons beheer is in het verslagjaar gedaald. Dit werd mede veroorzaakt doordat het Jeugdtheaterhuis de Berenkuil in 2013 zelfstandig verder is gegaan. Het gebouw en de bijhorende Snijzaal zijn we feitelijk niet kwijtgeraakt maar deze kunnen nu, nadat SWK030 tien jaar lang het beheer heeft gevoerd, naar eigen inzicht worden beheerd en geprogrammeerd door stichting de Berenkuil. Over het geheel genomen is 2013 voor de stichting een positief jaar gebleken. Wij hebben in voor kunstenaars en creatieven weerbarstige tijden toch goede resultaten bereikt en kunnen met vertrouwen vooruit zien. Utrecht, 30 mei 2014 Bert Mertens, directeur 3

4 2. Projecten SWK Short-stay appartementen / artists residence Anthoniedijk 80 Eind 2012 werd de casco-renovatie van het pand Anthoniedijk 80 afgerond. Het betreft een voormalige dakpannendrogerij langs de Vecht, gebouwd rond 1923 als bergplaats met droogruimte in opdracht van de Electrisch gedreven Dakpannenfabriek Hoogelanden. In 2013 heeft de verbouwing en verdere inrichting tot vier afzonderlijke appartementen plaatsgevonden. De appartementen zijn zelfstandig te gebruiken voor kunstenaars die in de stad verblijven op uitnodiging van kunstinstellingen, kunstopleidingen, festivals ed. De short-stay appartementen kunnen voor korte termijn gehuurd worden van SWK en zijn voor dat doel ingericht als woonwerkruimte met keuken, badkamer en slaapvoorziening. Voor de verhuring wordt een website ontwikkeld (www.wittepand.nl). Het gebouw is in eigendom van SWK en wordt gezien als deel uitmakend van het Utrechtse industrieel erfgoed. De gemeente heeft het gebouw inmiddels aangewezen als beschermd monument. Anthoniedijk 80, Witte Pand Kersenboomgaard: huurdersvereniging en atelierfonds Het project Atelierwoningen Kersenboomgaard Leidsche Rijn, gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie Portaal en de gemeente Utrecht, trok ook het afgelopen jaar veel belangstelling van bezoekers en pers. In samenwerking met het wijkbureau werd grenzend 4

5 aan de 30 atelierwoningen Emmy van Lokhorststraat een perceel grond vrijgemaakt voor de aanleg van moestuinen. Met de huurdersvereniging is overleg gevoerd over beheer van de centrale ruimten in de gebouwen en het onderhoud van de boomgaard. Door middel van de balansvoorziening Atelierfonds kon in 2013 een bedrag van worden aangewend voor de sluitende exploitatie van de atelierruimten in het complex. Vanwege restitutie van door Portaal teveel in rekening gebrachte huur over eerdere jaren is dit bedrag eenmalig lager dan in volgende jaren kan worden verwacht. Ter afdekking van de exploitatierisico s van de atelierruimten werd bij de start van het project voor een periode van 20 jaar een Atelierfonds opgericht door SWK030 en de gemeente Utrecht. Uit deze voorziening wordt jaarlijks het verschil vereffend tussen de door SWK aan Portaal te betalen huursom voor de ateliers, en het door kunstenaars aan SWK te betalen (lagere) huurbedrag. Atelierwoningen Kersenboomgaard, Emmy van Lokhorststraat Cultuurhuis Stefanus In oktober 2012 werd Cultuurhuis Stefanus in Overvecht door de wethouder voor Cultuur geopend na spectaculair te zijn verbouwd. Huurders zijn Zimihc Theater Stefanus, Rosa Ensemble / de Bonte Koe, STUT theater en Roots and Borders. De verantwoording en beschrijving van het project werd in 2013 aan de gemeente Utrecht aangeboden en conform de subsidievoorwaarden vastgesteld. Het project is daarmee afgerond en per afgevoerd van de lijst onderhanden projecten. 5

6 Foyer Theater Stefanus Overvecht Verwerving Lange Nieuwstraat 7 In maart 2013 werd SWK benaderd door de kunstenaars die al ruim 25 jaar zijn gehuisvest in de ateliers Lange Nieuwstraat 7 met het bericht dat het gebouw aan de zittende huurders te koop zou worden aangeboden door de gemeente Utrecht. De kunstinstellingen Casco en Fotodok hadden in hun zoektocht naar centrale huisvesting al eerder op deze locatie gewezen als perfecte plek midden in het Museumkwartier voor presentaties, tentoonstellingen en huisvesting van hun organisaties. SWK is het gesprek gestart met de gemeente Utrecht (Culturele Zaken en UVO) en de Triodosbank om te onderzoeken of het gebouw namens de kunstenaars door de stichting zou kunnen worden aangekocht van de gemeente Utrecht. Daarmee kon de bestemming van het gebouw worden gehandhaafd: Bedrijfsruimte in casu ateliers op de begane grond, en atelier, expositieruimte op de 1 e verdieping met ondergeschikt kantoor. In verband met de door UVO (gemeentelijke vastgoed organisatie) gestelde termijnen voor de ondertekening van de koopovereenkomst diende voortvarend gehandeld. Voor SWK was van belang zekerheid te verkrijgen over de kredietverstrekking door de Triodosbank. Voorwaarde hiervoor was een subsidiebijdrage van Culturele Zaken voor de huisvesting van Casco en Fotodok, en een verklaring dat de gemeente ermee akkoord wilde gaan dat het pand via aankoop door de kunstenaars in eigendom van SWK Kunsthuisvesting zou overgaan. In juli 2013 werd hierover door het College een besluit genomen wat vervolgens in september 2013 door de gemeenteraad werd overgenomen. SWK is een hypothecaire lening overeengekomen met de Triodosbank waarna het pand kon worden aangekocht. In november 2013 werd gestart met een inpandige verbouwing en vanaf december 2013 waren de beide instellingen Fotodok en Casco in het gebouw gehuisvest. 6

7 Voortgang Archimedeslaan 16 In 2012 hebben wij een werkverslag AL 16 geschreven en toegezonden aan de gemeente Utrecht / CZ. In dit verslag werd beschreven hoe SWK bij het project betrokken is geraakt, welke stappen werden genomen, hoe de exploitatie is opgezet en welke risico s er voor SWK mee zijn verbonden. Wij hebben in 2013 de bezettingsgraad van de 54 ateliers en werkruimten (6 gecombineerde woonwerkateliers; 30 ateliers/studio s en 18 werkruimten voor overige creatieve bedrijvigheid) redelijk kunnen handhaven. Op basis daarvan is eind 2013 besloten de lopende huurovereenkomst vanaf april 2014 in ieder geval met een jaar te verlengen. Aangezien het accent in het gebouw toch heel sterk ligt op de verhuur van kamers aan studenten en jongeren wordt van ons veel inspanning gevraagd om het aanbod van werkruimten voor kunstenaars en creatieven interessant te houden. De afrekening Servicekosten 2011/2012 heeft in 2013 niet kunnen plaatsvinden vanwege verandering van beheer bij de verhuurder (STW) en technische fouten bij de beheerder van de afrekening warmtemeters. Kwaliteitszorg Als nieuwe naam van de stichting in het dagelijkse gebruik werd in 2012 gekozen voor SWK030 creatieve huisvesting. Op basis hiervan is een nieuwe huisstijl ontwikkeld die in 2013 over de breedte van de organisatie is doorgevoerd. Zo werd in 2013 onze nieuwe website gelanceerd en zijn we gestart met een facebookpagina. Er werd onderzoek verricht door vijf studentengroepen van de School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht naar imago, klanttevredenheid en toekomstperspectieven voor SWK030. Ter verbetering van de organisatie is besloten een nieuw software programma Onroerend Goed Beheer aan te schaffen waarvan de implementatie in 2014 zal plaatsvinden. 7

8 Rapport studenten USBO Universiteit Utrecht Overige activiteiten o.a. - Vertegenwoordiging in bestuur Stichting Werkkwartier Fort Blauwkapel - Bestuur vertegenwoordiging in Vereniging van Eigenaren Draaiweg 51 - Overleg NS Vastgoed Daalsebuurt, Cartesius, contractverlenging Concordiastraat - Overleg huisvesting Gamemuseum, centrum voor game-events - Overleg huisvesting Fotodok en Casco - Overleg huisvesting stichting Kapitaal, Organisatie Oude Muziek, Bachvereniging, Nationale Reisopera, Dutch Media Garden, VSB Fonds - Huisvesting en advisering stichting AAN, beeldende kunst - Vertegenwoordiging bestuur Bedrijf Ontwikkeling Maatschappij Utrecht (BOM) - Overleg HKU, faculteit Theater huisvesting Blauwkapel en faculteit Fine Arts - Bijeenkomsten Landelijk Overleg Atelierorganisaties (LOA) Eindhoven en Tilburg - Bijeenkomsten Organisatie Kunsten 92 - Bijeenkomsten Bureau Broedplaatsen Amsterdam - Samenwerking STW transformatie Ravellaan 96, presentatie Raadsinformatieavond - UCK overleg huisvesting Stefanus - Uitbreiding voorziening Stefanus: Zimihc / Resto van Harte - Onderzoek beheer boerderij Den Engh Leidsche Rijn - Onderzoek beheer locatie Ganzenmarkt, overleg Open Doka 8

9 - Cultuur in Beeld 2013, OC&W - Werkbezoek aan SWK030 door gemeenteraadsfractie CDA - Expertmeeting No Man s Land, Kytopia - Adviesgesprek Metaalkathedraal, Vleuten de Meern - Werkconferentie Toekomst van Cultuur en Ondernemerschap in Utrecht Rijksmonument Plompetorengracht 4 Huisvesting van stichting Kapitaal en Organisatie Oude Muziek 3. Verhuur en beheer werkruimten Op 31 december 2013 beheert SWK Kunsthuisvesting 381 ateliers, werk- en oefenruimten en woonwerkruimten voor zowel tijdelijk als permanent gebruik op 29 verschillende locaties in Utrecht. Meer dan 735 kunstenaars en creatieve ondernemers maken hiervan gebruik. Tijdelijke werkruimten Het aantal tijdelijke werkruimten is in 2013 bijna 20% teruggelopen ten opzichte van 2012 (125). De tijdelijk beheerde werkruimten eind 2013 (103) maken ongeveer 25% uit van het totale bestand. (381). Er werden in nieuwe tijdelijke ateliers verworven maar en we moesten 33 ruimten inleveren. Deze bevonden zich in de panden Franz Schubertstraat (14 9

10 ateliers, opgeleverd vanwege sloop en nieuwbouw); Ariënslaan (4 ateliers, opgeleverd vanwege sloop en uitbreiding park Voorveldsepolder); Springweg (6 ruimten, opgeleverd vanwege verkoop); Oudegracht 183 (5 ruimten, opgeleverd vanwege verkoop); Nieuwe Koekoekstraat 85 (opgeleverd vanwege verkoop). Deze panden werden voor korte tijd (sinds 2011/2012) gehuurd of in bruikleen genomen van de gemeente Utrecht. Hier tekent zich duidelijk het gemeentelijk beleid af om panden die niet direct inzetbaar zijn voor gemeentelijke functies in de verkoop te brengen. De locaties A Van Bergenstraat (Zuilen) en een werfkelder aan de Oudegracht werden op tijdelijke basis in gebruik genomen. Het aantal tijdelijk beheerde vierkante meters is eind 2013 ruim 5000 vierkante meter. Dit is verdeeld over 6 locaties 22% van het totaal aantal door SWK beheerde m2 ( m2). Permanente werkruimten Op worden 278 permanente werk- en oefenruimten door SWK Kunsthuisvesting beheerd tegenover 294 ruimten het voorafgaande jaar. In de loop van 2013 is het bestand aan permanente ruimten met 16 ruimten afgenomen doordat het beheer van het Jeugdtheaterhuis de Berenkuil (23 ruimten) na 10 jaar werd overgedragen aan de stichting de Berenkuil. Ook werd door herindeling van de bestaande ruimten 1 ruimte ingeleverd bij het eigen pand Mariëndaalstraat 14. Het pand Lange Nieuwstraat 7 leverde 8 nieuwe permanente op (2 ateliers, 2 werkruimten voor organisaties, 4 tentoonstellingsruimten). De permanente ruimten zijn verspreid over 23 locaties in de stand waarvan dertien gebouwen eigendom zijn van stichting SWK Kunsthuisvesting. De overige permanente werkruimten zijn te vinden in panden van de gemeente en in gebouwen die SWK huurt van woningcorporaties en de NS. Van alle permanente units zijn er 38 in gebruik als kantoor-/werkruimte voor Utrechtse kunstinstellingen en creatief ondernemers. Verder verhuren we 2 gastateliers voor verblijven en werken van (buitenlandse) kunstenaars en 30 atelierwoningen in Leidsche Rijn, 14 zalen annex repetitieruimten, 151 ateliers en studio s, en 43 overige ruimten voor opslag, vergaderruimten ed. (zie verder bijlagen Kengetallen en Panden in beheer). Inschrijving en toewijzing Het totaal aantal ingeschrevenen kunstenaars, kunstinstellingen, creatieve ondernemers in 2013 (378) is vergelijkbaar met 2012 (384). Inschrijving bij de stichting is mogelijk in de categorieën A (professionele kunstenaars), B (creatief ondernemers) of C (kunstinstellingen en overigen). De inschrijving wordt jaarlijks geactualiseerd. Er staan eind 2013 (197) aanzienlijk meer autonome kunstenaars ingeschreven dan eind 2013 (167). Het aantal ingeschreven creatief ondernemers blijft gelijk. Deze ontwikkeling is 10

11 een gevolg van ons beleid om door het toepassen van het instrument van prijsdifferentiatie de huisvesting van autonome kunstenaars te stimuleren. Voor categorieën A en B geldt dat er sprake moet zijn van aantoonbaar professioneel kunstenaarschap, of professioneel ondernemerschap op het gebied van kunsten, cultuur en /of creatieve industrie. Toetsing daarvan vindt plaats aan de hand van opleiding (diploma), actueel CV, motivatie van kunstenaarschap / creatief ondernemerschap. Ingeschrevenen A of B kunnen via het aanbod op de website op dezelfde ruimten reageren maar er is daarbij dan wel sprake van prijsdifferentiatie. Personen, instellingen en ondernemers die niet aan de opleidings- en/of professionaliteits-criteria voldoen maar wel (zijdelings) actief zijn op gebieden van kunst en/of cultuur, kunnen in de categorie C worden ingeschreven. Eventueel kunnen deze partijen huurder worden van tijdelijke werkruimten die met kenmerk C op onze website worden vermeld. Het aanbod van deze ruimten is afhankelijk van het soort gebouw en specifieke omstandigheden. Na afloop van deze (tijdelijke) huurovereenkomsten kan opnieuw worden beoordeeld of de betreffende huurder (C) op basis van zijn activiteiten en actueel CV inmiddels in aanmerking komt voor een andere categorie (A of B). Het aanbod van ruimten in de permanente panden is over het algemeen alleen toegankelijk voor ingeschreven personen of instellingen (A of B). Al onze procedures, voorwaarden en criteria staan uiteraard zo volledig mogelijk vermeld op de website van de stichting. Huurdersmutaties Het totaal aantal huurders en (mede)gebruikers die door SWK030 werden gefaciliteerd voor wat betreft hun bedrijfs- of beroepshuisvesting kwam ook in 2013 ruimschoots uit boven de 700 personen en instellingen. Dit is een tamelijk accurate raming van het aantal personen wat wekelijks op de een of andere manier actief is in onze panden. De trend is nog steeds de kosten per ruimte laag te houden door deze met meer mensen te delen. Ook is er een duidelijke tendens dat huurders kiezen voor kleinere ruimten. Op heeft SWK030 in totaal 280 lopende huurovereenkomsten waaronder een aanzienlijk aantal overeenkomsten (ruimten > 200 m2) met kunstinstellingen. In 2013 was er sprake van 217 huurdersmutaties: 111 contracten werden ontbonden en er werden 106 nieuwe contracten afgesloten. Beheer en onderhoud Het totaal aantal beheerde vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak (tijdelijk en permanente ruimte gezamenlijk, exclusief gangen, toiletten ed.) is in 2013 teruggelopen tot m2. Ongeveer m2 werd ingeleverd (13% van totale bestand) en er werd ca m2 in totaal toegevoegd aan het bestand. 11

12 In 2013 is ten laste van de Voorziening Groot Onderhoud meerjarig onderhoud uitgevoerd aan het pand Kleine Geertekerkhof 6 (vernieuwing warmte installatie), Blauwkapel en Plompetorengracht 4. De totale kosten voor meerjarig onderhoud in 2013 bedroegen Aan regulier onderhoud werd in uitgegeven conform begroting. Er werd euro gedoteerd in het Voorzieningenfonds Groot Onderhoud. Per is de omvang van het Voorzieningenfonds Meerjarig Onderhoud Opgeleverd in 2013 Snijzaal, Hoefijzerstraat en Jeugdtheaterhuis de Berenkuil, Biltstraat 4. Financieel Algemeen Naast de realisatie van het Jaarplan en de daarbij horende begroting stonden in 2013 de verbouwing en oplevering van de short-stay atelierwoningen in het Witte Pand centraal en de verwerving van het pand Lange Nieuwstraat 7. De gemeente als subsidiënt vraagt jaarlijkse verantwoording van de lopende projecten. In het Accountantsrapport 2013 worden door middel van een afzonderlijke controleverklaring en door afzonderlijke bijlagen tussentijdse financiële verantwoordingen geleverd van de projecten Atelierwoningen Leidsche Rijn, Anthoniedijk, Laan van Engelswier en Lange Nieuwstraat 7. De hoogte van de gemeentelijke subsidie in het laatste project was bepalend voor de exploitatie van de panden c.q. de hoogte van de verhuurprijzen ten behoeve van de kunstinstellingen. Door de inspectie Omzetbelasting is er in 2013 een regulier en uitgebreid onderzoek verricht naar de Jaarrekeningen en de projecten van de stichting in de periode In haar eindrapport wordt gemeld dat in relatie tot enkele van onze huurders (kunstinstellingen) door de Belastingdienst een vervolgonderzoek is gestart. De financiële administratie van de stichting werd als toegankelijk en compleet beoordeeld. De door de fiscus gemaakte correcties werden dan ook zonder boete opgelegd. 12

13 Begroting 2013 De omzet van de stichting bestaat uit huuropbrengsten, subsidiebijdragen, voorschotten bijkomende kosten, inschrijfgelden en de opbrengsten van project- en adviesuren. De gerealiseerde omzet in 2013 exclusief subsidies bedraagt (Begroot was ). Deze omzet is nagenoeg gelijk aan de gerealiseerde omzet 2012 ( ). De totaal omzet 2013 inclusief subsidie bedraagt Aan structurele subsidie van de gemeente Utrecht werd in ontvangen. Wanneer het structurele exploitatietekort van de ateliers Mgr v.d. Weteringstraat hierop in mindering wordt gebracht (voor 2013 is dat ) is de vaste gemeentelijke subsidie ca. 9% van de omzet van SWK. Ten opzichte van de Begroting 2013 zijn de rentelasten op de lopende leningen gestegen als gevolg van een renteverhoging bij het Triodos Cultuurfonds. Deze verhoging werd doorgevoerd als gevolg van het wegvallen van fiscale aftrek bij beleggers in het Cultuurfonds. Jaarrekening 2013 Over 2013 werd een positief resultaat behaald van 6.246,- tegenover een positief resultaat van 3.129,- in Er werd in het boekjaar een bedrag van aan eenmalige subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht voor de exploitatie van het pand Concordiastraat 67 voor de vijfjarige termijn (periode ) waarmee de overeenkomst met de NS werd verlengd. Doordat in 2013 de Algemene Kosten lager uitvielen dan begroot was het mogelijk een bedrag van te doteren in het Voorzieningenfonds Automatisering. Voor 2014 is de aanschaf voorzien van een nieuw automatiseringsprogramma Onroerend Goed Beheer en een algehele update van overige soft- en hardware. De totale personele kosten van de stichting in 2013 (incl. pensioenpremies, cao-index, kosten verzuimverzekering, opleiding ed.) zijn nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met Subsidies en projectverantwoordingen In 2013 werd er ontvangen aan gemeentelijke exploitatie- en organisatiesubsidie. Het jaarlijks exploitatietekort van de ateliers Mgr v.d. Weteringstraat ( in 2013) wordt uit deze structurele subsidie vereffend. Verder werd in 2013 de eerste termijn van het vooruit ontvangen subsidiebedrag van per jaar (totaal ) voor het project Concordiastraat (periode ) geactiveerd. Voor het project Grave van Solmsstraat 2 ( ) werd ten gunste van de exploitatie een (vooruit ontvangen) bedrag van geactiveerd. 13

14 De volgende projectsubsidies / beschikkingen werden door de gemeente in 2013 verleend: - Verleningsbeschikking activiteitenplan Lange Nieuwstraat 7 - Verleningsbeschikking exploitatietekort Concordiastraat 67 - Verleningsbeschikking Jaarsubsidie 2013 en 2014 De volgende aanvragen tot vaststelling (eindverantwoording) van projecten werden in 2013 nagezien, getoetst en goedgekeurd door de gemeente: - Programmeringsactiviteiten 2012 (structurele subsidie) - Programmeringsactiviteiten 2007 (stefanus) - Programmeringsactiviteiten 2010 (stefanus) Ateliers Kleine Geertekerkhof 6 Fort Blauwkapel, huisvesting MAPlabs, HKU 14

15 5. Bestuur en Organisatie SWK Kunsthuisvesting Het bureau van de stichting is gevestigd op het adres Lauwerecht 12 en is vijf dagen per week tussen en geopend. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en indexeringen worden de afspraken uit de CAO voor het Corporatiewezen gevolgd. In het kader van de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van Utrechtse culturele instellingen maakt een in 2009 toegekende bijdrage voor de pensioenvoorziening onderdeel uit van de vaste jaarlijkse subsidie. De personele bezetting van het bureau is in 2013 niet veranderd. De totale formatie in 2013 (3.9 fte) is gelijk gebleven ten opzichte van Het ziekteverzuim was nihil. Code Cultural Governance Als onderdeel van de subsidieverantwoording aan de gemeente Utrecht heeft de stichting voor de bestuurlijke gang van zaken en bedrijfsvoering van de organisatie de Eigen Verklaring Governance Code ondertekend. Samenstelling Bureau Drs. B. Mertens, directeur (1 fte) S. Bauwens, secretariaat en automatisering (0.72 fte) E. Gielesen, financiële administratie (0.72 fte) A. Besseling, verhuurzaken (0.78 fte) P. Heijmeier, beheerzaken (0.66 fte) Bestuur Het toezichthoudend bestuur van de stichting kwam in 2013 vijf keer in vergadering bijeen. Het bestuurslidmaatschap van de heer J. Blom eindigde in het verslagjaar. Hij werd als penningmeester van de stichting opgevolgd door de heer Ph. Van Anraad. Samenstelling bestuur: Ir. H. Sprunken, voorzitter Drs. Ph. van Anraad Drs. H. Zijlstra H. Ernest 15

Jaarverslag 2014. Ateliergebouw Kleine Geertekerkhof 6, Utrecht

Jaarverslag 2014. Ateliergebouw Kleine Geertekerkhof 6, Utrecht Jaarverslag 2014 Ateliergebouw Kleine Geertekerkhof 6, Utrecht Jaarverslag 2014 I. Werkverslag 1. Algemeen 3 2. Projecten 4 3. Verhuur en beheer werkruimten 11 4. Financieel 15 5. Bestuur en organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT

JAARVERSLAG 2015 STICHTING SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT JAARVERSLAG 2015 STICHTING SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT Voorwoord Begin februari 2016 is de huidige directeur Bert Mertens wegens ziekte plotseling uitgevallen. Het jaarverslag is hierdoor beknopter dan

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT

BELEIDSPLAN SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT BELEIDSPLAN 2017-2021 SWK KUNSTHUISVESTING UTRECHT INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding TERUGBLIK 1. Kwaliteitsslag binnen de panden en aankoop nieuwe panden Verduurzaming en verbetering Investeringen Tijdelijke

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE Oostenburgergracht 17 D 1018 NA te Amsterdam

KANTOORRUIMTE Oostenburgergracht 17 D 1018 NA te Amsterdam KANTOORRUIMTE Oostenburgergracht 17 D 1018 NA te Amsterdam Voor meer informatie of een bezichtiging: Van Kempen BOG www.vankempenbog.nl Tel. nr. 06 49 22 54 98 E-mail: info@vankempenbog.nl Omschrijving

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Hendrik Figeeweg 1 V, 2031 BJ te Haarlem

Hendrik Figeeweg 1 V, 2031 BJ te Haarlem Hendrik Figeeweg 1 V, 2031 BJ te Haarlem HUURINFORMATIE BEDRIJFS / SHOWROOMRUIMTE KANTOOR / SHOWROOMRUIMTE Adres Object Hendrik Figeeweg 1 V, 2031 BJ te Haarlem. Bedrijfs-/kantoor-/showroomruimte, gelegen

Nadere informatie

TE HUUR. Grote Visserijstraat 49-B te Rotterdam

TE HUUR. Grote Visserijstraat 49-B te Rotterdam TE HUUR Grote Visserijstraat 49-B te Rotterdam Betreft Hoekwinkel per direct beschikbaar aan de Grote Visserijstraat in Rotterdam West. De ruimte is recentelijk gerenoveerd en heeft een totale oppervlakte

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank rek.nr. NL 57 RABO

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

1. Algemeen. 1 Beleidsplan

1. Algemeen. 1 Beleidsplan Beleidsplan 1 Beleidsplan 1. Algemeen Stichting B93 is een atelierstichting en kunstenaarsinitiatief dat ruimte en kansen biedt aan jonge talentvolle kunstenaars door middel van diverse exposities en projecten

Nadere informatie

CIRCA 48 M² VLOEROPPERVLAK CENTRAAL GELEGEN

CIRCA 48 M² VLOEROPPERVLAK CENTRAAL GELEGEN TE HUUR WINKELRUIMTE CIRCA 48 M² VLOEROPPERVLAK CENTRAAL GELEGEN VERHUURINFORMATIE EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 103 AMSTERDAM ALGEMEEN Deze mooie onlangs gerenoveerde winkelruimte is gelegen in de Oosterparkbuurt

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR/TE KOOP WINKELRUIMTEN REBRANDT RESIDENCE TE VEENENDAAL

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR/TE KOOP WINKELRUIMTEN REBRANDT RESIDENCE TE VEENENDAAL VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR/TE KOOP WINKELRUIMTEN REBRANDT RESIDENCE TE VEENENDAAL vanaf ca. 140 m² b.v.o. A12 voldoende Prominent Vastgoed B.V. Electronenstraat 7 Postbus 111 3900 AC Veenendaal

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER STICHTING ATELIERS MAASTRICHT (a.u.b. invullen in blokletters)

INSCHRIJFFORMULIER STICHTING ATELIERS MAASTRICHT (a.u.b. invullen in blokletters) INSCHRIJFFORMULIER STICHTING ATELIERS MAASTRICHT (a.u.b. invullen in blokletters) 1. PERSONALIA KUNSTENAAR: FAMILIENAAM:... VOORNAMEN: GEBOORTEDATUM:. ADRES: POSTCODE WOONPLAATS: TELEFOON:... E-MAILADRES...

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERRIJN STUARTWEG 26 C/D DIEMEN

PROJECTINFORMATIE VERRIJN STUARTWEG 26 C/D DIEMEN KLEINSCHALIGE BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE HOOGWAARDIG TURN-KEY INBOUWPAKKET CIRCA 360 M² (DEELVERHUUR VANAF 180 M²) HUURPRIJS VANAF 1.660,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE VERRIJN STUARTWEG 26 C/D DIEMEN Verrijn

Nadere informatie

BEGANE GROND VANAF CIRCA 88 M²

BEGANE GROND VANAF CIRCA 88 M² TE HUUR ZELFSTANDIGE MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS BEGANE GROND VANAF CIRCA 88 M² ALGEMEEN Op de hoek Postjesweg / Derkinderenstraat wordt hard gewerkt aan de realisatie van een unieke woontoren, die

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Heuveloord 25 te Utrecht 15120

Huur kantoorpand op Heuveloord 25 te Utrecht 15120 Huur kantoorpand op 15120 Aanbiedende partij: VGW Vastgoed Email: info@vgwvastgoed.nl Telefoon: 030-2626505 Omschrijving Te huur: Watertoren op Rotsoord te Utrecht. Unieke verdieping te huur in de creatieve

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168. Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW

Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168. Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW Méér makelaar. Amsterdam: Buikslotermeerplein 168 Huurprijsindicatie: E 75.000,- per jaar excl. BTW Bel voor een afspraak ons kantoor in Amsterdam 020 205 02 23 Adresgegevens / Beschrijving / Locatie Adresgegevens

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Versie 27-05-2015 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM

TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM TE HUUR KANTOORRUIMTE GELEGEN AAN DE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 40 TE HILVERSUM Object: In gebouw BW is de een deel van de begane grond (circa 550 m²) en een deel van de eerste verdieping (circa 75 m²)

Nadere informatie

Haaften, Molenstraat 21

Haaften, Molenstraat 21 Haaften, Molenstraat 21 OMSCHRIJVING: Te huur: multifunctioneel pand vanaf 20,= per m² per jaar! In dit bijzondere bedrijfsobject, gelegen aan de voet van de Waalbandijk in Haaften, zijn diverse gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

Brandt Bedrijfshuisvesting Verkeersweg 5, 3842 LD Harderwijk Tel: 0341-414353 www.bbh.nu / info@bbh.nu Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk

Brandt Bedrijfshuisvesting Verkeersweg 5, 3842 LD Harderwijk Tel: 0341-414353 www.bbh.nu / info@bbh.nu Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk Omschrijving TE HUUR Bouw & Infra Park (gebouw 100) te Harderwijk OBJECT Op het Bouw & Infra Park gelegen langs de Provinciale weg N302 is voor de verhuur het monumentale

Nadere informatie

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 18 juni 2013 Agendapunt: 11 Rapporteur G.J. Metselaar Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Voorstel/Besluit: 1. Instemmen met

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TE HUUR KANTOORRUIMTE BURGEMEESTER VERDERLAAN 15 TE UTRECHT

PROJECTINFORMATIE TE HUUR KANTOORRUIMTE BURGEMEESTER VERDERLAAN 15 TE UTRECHT PROJECTINFORMATIE TE HUUR KANTOORRUIMTE BURGEMEESTER VERDERLAAN 15 TE UTRECHT TE HUUR KANTOORRUIMTE TE UTRECHT ADRES Burgemeester Verderlaan 15 te Utrecht. ALGEMEEN Het kantoorgebouw is gelegen aan de

Nadere informatie

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt Informatie Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort Ateliergebouw De Birkt In deze brochure Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina

Nadere informatie

ATELIERGEBOUW De Birkt. Siliciumweg 21,23 en 25 te Amersfoort

ATELIERGEBOUW De Birkt. Siliciumweg 21,23 en 25 te Amersfoort ATELIERGEBOUW De Birkt Siliciumweg 21,23 en 25 te Amersfoort Ruimte voor Creatief Talent! Het Ateliergebouw de Birkt maakt onderdeel uit van het zeer representatieve bedrijvenpark de Birkt en staat bekend

Nadere informatie

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza OMSCHRIJVING: Te huur 178 tot 605 m² bedrijfs-/kantoorruimte. Op het bedrijventerrein Rhienderen Noord is recent het bedrijfsverzamelgebouw Mercuriusplaza

Nadere informatie

TE HUUR. Kanaaldijk Noord 17A + C Eindhoven

TE HUUR. Kanaaldijk Noord 17A + C Eindhoven TE HUUR Kanaaldijk Noord 17A + C Eindhoven 1 Object : Op de Kanaaldijk Noord 17 is een bedrijfsruimtecomplex van een 3-tal geschakelde bedrijfsruimten gelegen. Voor huur is beschikbaar een tweetal representatieve

Nadere informatie

Bij de realisatie van het gebouw is gebruik gemaakt van duurzame materialen, wat de kwaliteit van het gebouw ten goede is gekomen.

Bij de realisatie van het gebouw is gebruik gemaakt van duurzame materialen, wat de kwaliteit van het gebouw ten goede is gekomen. Zeer modern goed onderhouden kantoorpand met bedrijfsruimte op bedrijventerrein de Rijnhoek, midden in het Groene Hart. Met name voor ondernemers in het midden-, kleinbedrijf bieden deze units qua omvang

Nadere informatie

Vrijblijvende Verhuurbrochure. Woonboulevard Heerlen Plein I. In de Cramer 164

Vrijblijvende Verhuurbrochure. Woonboulevard Heerlen Plein I. In de Cramer 164 Vrijblijvende Verhuurbrochure Woonboulevard Heerlen Plein I In de Cramer 164 Pagina 1 van 6 Algemene omschrijving De in 1991 geopende Woonboulevard Heerlen (zie ook: www.woonboulevardheerlen.nl) is het

Nadere informatie

TE HUUR. Achterhaven 152 te Rotterdam

TE HUUR. Achterhaven 152 te Rotterdam TE HUUR Achterhaven 152 te Rotterdam Betreft De ondernemer creative die zich wil vestigen in Delfshaven heeft nu de gelegenheid om een ruimte te huren die geheel aan zijn wensen word aangepast. Indicatieve

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Te Huur: J. Keplerweg 28 te Alphen aan den Rijn Algemeen Bereikbaarheid/locatie Oppervlakte/indeling Begane grond: 1e verdieping:

Te Huur: J. Keplerweg 28 te Alphen aan den Rijn Algemeen Bereikbaarheid/locatie Oppervlakte/indeling Begane grond: 1e verdieping: Te Huur: J. Keplerweg 28 te Alphen aan den Rijn Algemeen Op het bedrijventerrein Molenwetering in Alphen aan den Rijn wordt te huur aangeboden een eigentijds kantoor onderdeel uitmakend van een bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Op uitstekende locatie in het centrum van Tilburg (horecaconcentratiegebied) gelegen object met mogelijkheden voor terras.

Op uitstekende locatie in het centrum van Tilburg (horecaconcentratiegebied) gelegen object met mogelijkheden voor terras. Op uitstekende locatie in het centrum van Tilburg (horecaconcentratiegebied) gelegen object met mogelijkheden voor terras. Begane grond: circa 65 m² Eerste verdieping: circa 65 m² Aanvaarding: in overleg

Nadere informatie

Betreft Nette bedrijfsruimte/showroomruimte gelegen aan de Wolpheartsbocht 456 te Rotterdam.

Betreft Nette bedrijfsruimte/showroomruimte gelegen aan de Wolpheartsbocht 456 te Rotterdam. TE HUUR Wolphaertsbocht 456 te Rotterdam Betreft Nette bedrijfsruimte/showroomruimte gelegen aan de Wolpheartsbocht 456 te Rotterdam. Indicatieve oppervlakte en indeling De bedrijfsruimte heeft een oppervlakte

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Holendrechterweg 21-B in Ouderkerk aan de Amstel

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Holendrechterweg 21-B in Ouderkerk aan de Amstel P R O J E C T I N F O R M A T I E Holendrechterweg 21-B in Ouderkerk aan de Amstel 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Bereikbaarheid Holendrechterweg 21-B (1191 KT) in Amsterdam. Verschillende

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TE HUUR. 6 Multifunctionele bedrijfsunits ca. 68 m², Oude Kerkstraat te Made

TE HUUR. 6 Multifunctionele bedrijfsunits ca. 68 m², Oude Kerkstraat te Made TE HUUR 6 Multifunctionele bedrijfsunits ca. 68 m², Oude Kerkstraat te Made Situering De multifunctionele bedrijfsunits zijn gelegen aan de Oude Kerkstraat te Made op bedrijventerrein Stuivezand ten noordwesten

Nadere informatie

Winkelruimte. Dillenburg 4 te Elst. Te huur

Winkelruimte. Dillenburg 4 te Elst. Te huur Te huur Winkelruimte Dillenburg 4 te Elst Dillenburg 4 te Elst Algemeen: Te huur winkelruimte in het hart van het centrum van Elst. Kadastrale gegevens: Gemeente: Elst Gld Sectie: K Perceel: 4879 Appartement

Nadere informatie

FIGEEhal2 aan de Hendrik Figeeweg te Haarlem Bedrijfslofts A1-A2-A3-A4

FIGEEhal2 aan de Hendrik Figeeweg te Haarlem Bedrijfslofts A1-A2-A3-A4 FIGEEhal2 aan de Hendrik Figeeweg te Haarlem Bedrijfslofts A1-A2-A3-A4 HUURINFORMATIE KANTOORRUIMTE Adres Object Locatie FIGEEhal2 aan de Hendrik Figeeweg te Haarlem. Het betreft bedrijfslofts A1-A2-A3-A4.

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE CIRCA 228 M² MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE ZICHTLOCATIE HUURPRIJS ,- PER JAAR

VERHUURINFORMATIE CIRCA 228 M² MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE ZICHTLOCATIE HUURPRIJS ,- PER JAAR VERHUURINFORMATIE CIRCA 228 M² MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE ZICHTLOCATIE HUURPRIJS 29.500,- PER JAAR MEEUWENLAAN 140 AMSTERDAM NOORD ALGEMEEN Dit pand is gelegen op een uitstekende zichtlocatie aan

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 65 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 65 AMSTERDAM REPRESENTATIEF GOED BEREIKBAAR LEUKE OMGEVING TURN-KEY & PLUG & PLAY ZELFSTANDIGE UNIT HUURPRIJS 845,- PER MAAND CIRCA 55 M² PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 65 AMSTERDAM Veembroederhof 45 te Amsterdam

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Vrijblijvende projectinformatie Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Type : kantoorruimten Kamers : van circa 27 m² tot 163 m² Prijs : vanaf circa 300,=, excl. servicekosten, exclusief btw per

Nadere informatie

GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN

GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN PROJECTINFORMATIE PAASHEUVELWEG 15 AMSTERDAM ZUIDOOST Paasheuvelweg

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE BEGIJNHOF 34 AMSTERDAM CENTRUM

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE BEGIJNHOF 34 AMSTERDAM CENTRUM VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE BEGIJNHOF 34 AMSTERDAM CENTRUM VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE KANTOORRUIMTE BEGIJNHOF 34 AMSTERDAM CENTRUM Object De stichting Het Begijnhof heeft een Rooms

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM REPRESENTATIEF GOED BEREIKBAAR LEUKE OMGEVING TURN-KEY & PLUG & PLAY ZELFSTANDIGE UNIT HUURPRIJS 225,- PER M² PER JAAR CIRCA 142 M² PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM Veembroederhof 93 te Amsterdam

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

VLIETLAAN 26 ROTTERDAM-KRALINGEN

VLIETLAAN 26 ROTTERDAM-KRALINGEN VLIETLAAN 26 ROTTERDAM-KRALINGEN WONING IN WINKELRUIMTE MET OPSLAGRUIMTE Vlietlaan 26 te Rotterdam-Kralingen WONING IN TE HUUR Betreft: Keurig verzorgde winkelruimte op de hoek van de Heer Hugostraat en

Nadere informatie

TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN

TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN Op een sfeervolle locatie, midden in de oude kern van Meerssen, is dit statige kantoorpand gelegen aan de Markt. Het

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragensteller.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragensteller. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord college van b&w van 3 maart 2015 Publicatiedatum 4 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Z.D. Ernsting

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Parallelweg West 9 te Culemborg per jaar

Huur kantoorpand op Parallelweg West 9 te Culemborg per jaar Huur kantoorpand op Parallelweg West 9 te Culemborg 100000 per jaar Aanbiedende partij: Leck Makelaardij B.V. Email: info@leck.nl Telefoon: 0345470670 Website: http://www.leck.nl Omschrijving Showroom

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Huur of koop bedrijfspand op De Steiger 206 te Almere kosten koper45 per vierkante meter per jaar

Huur of koop bedrijfspand op De Steiger 206 te Almere kosten koper45 per vierkante meter per jaar Huur of koop bedrijfspand op De Steiger 206 te Almere 995000 kosten koper45 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

TE KOOP. Damzigt K.K PS De Meern. Rien Treur Makelaardij BV. Breeveld BB Woerden

TE KOOP. Damzigt K.K PS De Meern. Rien Treur Makelaardij BV. Breeveld BB Woerden TE KOOP 137.500 K.K. Rien Treur Makelaardij BV Breeveld 28 3445 BB Woerden 0348-444146 info@rientreur.nl Damzigt 63 3454 PS De Meern Damzigt 63 3454 PS De Meern Inleiding Functionele bedrijfsruimte op

Nadere informatie

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE HAGEDOORNPLEIN 2, AMSTERDAM NOORD VOORMALIGE ST. RITA

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK

PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK KLEINSCHALIGE BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE BEGANE GROND BESCHIKBAAR VOOR VERHUUR CIRCA 65 M² (HUUR) OF 130 M² (KOOP) HUURPRIJS 625 PER MAAND / 150.000 KOOP PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK

Nadere informatie

Te huur. Cornelis Geellaan 43

Te huur. Cornelis Geellaan 43 Te huur Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn (0172) 47 02 47 alphen@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Te huur aangeboden, kantoorruimte

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TUSSEN DE BOGEN 22 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE TUSSEN DE BOGEN 22 AMSTERDAM TE HUUR KANTOOR-/ BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 150,- PER M² PER JAAR CIRCA 239 M² PROJECTINFORMATIE TUSSEN DE BOGEN 22 AMSTERDAM Tussen de Bogen 22 te Amsterdam ALGEMEEN

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Televisieweg 1 B te Almere 1350 per maand

Huur kantoorpand op Televisieweg 1 B te Almere 1350 per maand Huur kantoorpand op Televisieweg 1 B te Almere 1350 per maand Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900 Website: http://www.arcuris.eu Omschrijving

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE DE KEMPENAERSTRAAT 67 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE DE KEMPENAERSTRAAT 67 AMSTERDAM TE HUUR KANTOORRUIMTE MET TUIN UITSTEKEND BEREIKBAAR VRIJ UITZICHT OVER PLEIN HUURPRIJS 695,- PER MAAND CIRCA 50 M² PROJECTINFORMATIE DE KEMPENAERSTRAAT 67 AMSTERDAM De Kempenaerstraat 67 te Amsterdam

Nadere informatie

Huur of koop bedrijfsruimte op Bolderweg 28 te Almere kosten koper per jaar

Huur of koop bedrijfsruimte op Bolderweg 28 te Almere kosten koper per jaar Huur of koop bedrijfsruimte op Bolderweg 28 te Almere 2100000 kosten koper195000 per jaar Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900 Website:

Nadere informatie

TE HUUR. Achterhaven 158 te Rotterdam

TE HUUR. Achterhaven 158 te Rotterdam TE HUUR Achterhaven 158 te Rotterdam Betreft Te midden van verschillende woonbuurten leent deze locatie zich voor alle mogelijke winkels. En met de fraaie haven voor de deur en met zicht op de molen van

Nadere informatie

TE HUUR. Markt 31 Valkenswaard. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0)

TE HUUR. Markt 31 Valkenswaard. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) TE HUUR Markt 31 Valkenswaard 1 Object : Het aangeboden object betreft een markante kantoor- / atelier, balieruimte, gelegen aan de Markt 31 te Valkenswaard. Het object is het voormalig hotel de Valk en

Nadere informatie

Adres: Goudstraat 8, 8211 AP Lelystad Huurprijs 4.650,00 per maand

Adres: Goudstraat 8, 8211 AP Lelystad Huurprijs 4.650,00 per maand Adres: Goudstraat 8, 8211 AP Lelystad Huurprijs 4.650,00 per maand Omschrijving Ligging: Het pand is op prachtige rustige groene locatie gelegen aan de Goudstraat 8 op het industrieterrein Oostervaart.

Nadere informatie

Te huur/te koop. Stationsplein 1-21 te Alphen aan den Rijn

Te huur/te koop. Stationsplein 1-21 te Alphen aan den Rijn Te huur/te koop Stationsplein 1-21 te Alphen aan den Rijn 2405 BK Alphen aan den Rijn Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn (0172) 47 02 47 alphen@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huurprijs ,- per jaar

Huurprijs ,- per jaar Dokter Holtropstraat 2, 3851 JK Ermelo Huurprijs 17.500,- per jaar Omschrijving TE HUUR Dokter Holtropstraat 2 te Ermelo OBJECT Op goede locatie in het centrum van Ermelo gelegen nette KANTOORRUIMTE. LIGGING

Nadere informatie

Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht

Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht 1 Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht In 2010 worden in de wijk t Zand in Leidsche Rijn 30 atelierwoningen gebouwd. De locatie is in en om een hoogstam kersenboomgaard, eens onderdeel van het groene

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TITUS VAN RIJNSTRAAT 198 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE TITUS VAN RIJNSTRAAT 198 AMSTERDAM MULTIFUNCTIONEEL TE HUUR ZICHTLOCATIE DYNAMISCHE OMGEVING ZELFSTANDIGE UNIT + P HUURPRIJS 2.350- PER MAAND CIRCA 174 M² PROJECTINFORMATIE TITUS VAN RIJNSTRAAT 198 AMSTERDAM ALGEMEEN Deze zelfstandige bedrijfsruimte,

Nadere informatie

NACALCULATIE HERHUISVESTING STADSBEHEER Locatie Gotenburgweg

NACALCULATIE HERHUISVESTING STADSBEHEER Locatie Gotenburgweg INHOUDSOPGAVE: Aanleiding NACALCULATIE HERHUISVESTING STADSBEHEER Locatie Gotenburgweg 01. Projectbeschrijving 02. Kredietbesluiten 03. Tijdsplanning 04. Aanbestedingsprocedures 05. Moment van oplevering

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM TE HUUR T.B.V. MAATSCHAPPELIJKE DOELEINDEN UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 875 PER MAAND CIRCA 52 M² PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM Kinkerstraat 17 te Amsterdam ALGEMEEN Deze

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R3736.OOI Inboeknummer robst0098y Dossiernummer 024.403 9 )ruil 20IO Raads inforrnatiebrief Betreft Toekomst het Berkenhuisje. Inleiding Naar aanleiding van het publieke

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte met kantoor Henricuskade 61 Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte met kantoor Henricuskade 61 Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg Vrijblijvende objectinformatie Bedrijfsruimte met kantoor 1 Algemeen : gelegen in het uiterst representatief en kleinschalig bedrijventerrein Henricushof te Ypenburg in een rijtje van diverse recent gebouwde

Nadere informatie

Door het vertrek van de huidige huurder wordt de mogelijkheid geboden het huurcontract dat nog loopt tot 30 april 2017 tegen een lager tarief over te

Door het vertrek van de huidige huurder wordt de mogelijkheid geboden het huurcontract dat nog loopt tot 30 april 2017 tegen een lager tarief over te Door het vertrek van de huidige huurder wordt de mogelijkheid geboden het huurcontract dat nog loopt tot 30 april 2017 tegen een lager tarief over te nemen. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid op een unieke

Nadere informatie

Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25

Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25 Kunstcentrum Baspartout Maanlander 25 Pagina 3 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 10 Pagina 11 In het kort Waar is het object gelegen? Wat huur ik?

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop Verlengde Velmolen 4a, Uden Instapklare kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping.

Te Huur / Te Koop Verlengde Velmolen 4a, Uden Instapklare kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping. Te Huur / Te Koop Verlengde Velmolen 4a, Uden Instapklare kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping. Vloeroppervlakte Huurprijs Koopprijs Aanvaarding : ca. 261 m² v.v.o. / 303 m² b.v.o. : 75,- / m²

Nadere informatie

TE HUUR Gildenweg 16 en Scheepmakerstraat 4 te Zwijndrecht

TE HUUR Gildenweg 16 en Scheepmakerstraat 4 te Zwijndrecht TE HUUR Gildenweg 16 en Scheepmakerstraat 4 te Zwijndrecht Kantoor- / showroom- / bedrijfsruimte op bedrijventerrein de Geer WORDT BINNENKORT GEREVITALISEERD! Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V.

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Stille Veerkade 25-27 2512 BE 's-gravenhage Te huur : Kantoorruimte Huurprijs

Nadere informatie

TE HUUR. Plein 1953 no. 29 te Rotterdam

TE HUUR. Plein 1953 no. 29 te Rotterdam TE HUUR Plein 1953 no. 29 te Rotterdam Betreft Op een mooie locatie aan een hoek gelegen winkelruimte aan het W.C. Plein 1953 te Rotterdam, nabij de winkelstraat Slinge. Bevoorrading van de winkel kan

Nadere informatie

Te Huur. Veenendaal Standaardruiter 21-2

Te Huur. Veenendaal Standaardruiter 21-2 Te Huur Veenendaal Standaardruiter 21-2 Kantoor-/bedrijfsunit welke onderdeel uitmaakt van een bedrijfsverzamelgebouw, gelegen op bedrijventerrein de Faktorij nabij de Rijksweg A-12 Huurprijs 975,-- per

Nadere informatie

VERHUURAANBIEDING GRAAFSTROOMSTRAAT 6 TE ROTTERDAM BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR EN TERREIN

VERHUURAANBIEDING GRAAFSTROOMSTRAAT 6 TE ROTTERDAM BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR EN TERREIN VERHUURAANBIEDING WONING IN GRAAFSTROOMSTRAAT 6 TE ROTTERDAM BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR EN TERREIN Graafstroomstraat 6 te Rotterdam WONING IN TE HUUR Betreft: Ca. 445 m2 bedrijfsruimte, ca. 190 m2 kantoorruimte

Nadere informatie

TE HUUR. Van t Hoffstraat XP BARENDRECHT

TE HUUR. Van t Hoffstraat XP BARENDRECHT TE HUUR Van t Hoffstraat 20 2991 XP BARENDRECHT WOONBOULEVARD REIJERWAARD IS EEN SUCCESLOCATIE WINKELRUIMTE BESCHIKBAAR OP DÉ PLEK OP HET GEBIED VAN HUIS EN INTERIEUR Deze grote beschikbare winkelruimte

Nadere informatie

BROCHURE. Kerkstraat te Doesburg

BROCHURE. Kerkstraat te Doesburg BROCHURE Kerkstraat 51-53 te Doesburg Adres: Kerkstraat 51-53, 6981 CL Doesburg Huurprijs 2.750,00 per maand Omschrijving TE HUUR Kerkstraat 51-53 te Doesburg VRIJBLIJVENDE INFORMATIE LIGGING : Prachtig

Nadere informatie

Representatieve kantoorruimte op loopafstand van het NS-Station Amersfoort +

Representatieve kantoorruimte op loopafstand van het NS-Station Amersfoort + Te huur Representatieve kantoorruimte op loopafstand van het NS-Station Amersfoort + Adres Bergstraat 33 te Amersfoort Omgevingsfactoren Het kantoor is gevestigd in een middelgroot en sfeervol pand op

Nadere informatie

TE HUUR. Westermarkt 35 Tilburg

TE HUUR. Westermarkt 35 Tilburg TE HUUR Westermarkt 35 Tilburg 1 Object : Oppervlakte : Het te huur aangeboden object betreft een winkelruimte, gelegen in het winkelcentrum Westermarkt, aan de Westermarkt 35 te Tilburg. Het object was

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 392403

Aanhangsel nr. 392403 Aanhangsel nr. 392403 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

TE HUUR. Kanaaldijk Noord 19 Eindhoven

TE HUUR. Kanaaldijk Noord 19 Eindhoven TE HUUR Kanaaldijk Noord 19 Eindhoven 1 Object : Voor verhuur is beschikbaar een representatieve kantoorruimte met ruime parkeermogelijkheid gelegen aan de Kanaaldijk Noord 19 te Eindhoven. Op bedrijventerrein

Nadere informatie

COENHAVENWEG 12 AMSTERDAM

COENHAVENWEG 12 AMSTERDAM Te huur Vrijstaand kantoorgebouw Ruim perceel Circa 315m 2 Turn key Volledig gerenoveerd Goede parkeervoorzieningen www.based.nl COENHAVENWEG 12 WERKEN AAN HET WATER Deze waterrijke locatie aan de Coenhavenweg

Nadere informatie