GEERTEBRIEF. Remonstrantse Gemeente Utrecht Kerstnummer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEERTEBRIEF. Remonstrantse Gemeente Utrecht Kerstnummer 2013"

Transcriptie

1 GEERTEBRIEF Remonstrantse Gemeente Utrecht Kerstnummer 2013

2 Leesrooster De schijnwerper valt na Driekoningen op de eerste optredens van Jezus. Naar het Latijn heet deze periode in het kerkelijk jaar Epifanieën, wat betekent de verschijningen van Jezus. Men telt de Epifanieënzondagen tot Aswoensdag, het begin van de Veertig Dagentijd, en dat is alweer de aanloop naar Pasen. 29 december. Zondag na Kerst - Lucas 2:33-40 Het jongetje Jezus: bijzondere mensen zeggen bijzondere dingen over dit kind. Dit gaat over de profetes Hanna: zij is oeroud, al heel lang weduwe, zij woont in de tempel! Het is ook wel mooi om het verhaal vanaf vers 25 te lezen, waar Simeon ook een voorspelling doet. Deze oude mensen weten nog van het oude verlangen van het volk. Doordat ze de hoop nooit opgegeven hebben, menen ze de eerste tekenen van een nieuw begin te herkennen. Oude mensen zijn vaak het geheugen van een volk dat bij de dag leeft. Daar moet waardering voor zijn! 5 januari Matteüs 2:1-12 Het verhaal van de drie Magiërs uit het Oosten. Het verhaal op zich biedt al een fraaie intrige: een listige boze koning, wiens snode plannen door de Magiërs worden doorzien. Ze laten hem lekker zitten met zijn moordzuchtige list. Babylonië en Perzië waren bekend om hun sterrenkundigen. Wat voor een ster ze zagen, kan niet met zekerheid gezegd worden. Zeker nu we de spannende ISON-passage achter de rug hebben, is het boeiend om je daar weer eens in te verdiepen. Kijk eens op de link com/faq/sterren/013.html voor mogelijke historische verklaringen. Theoloog H.J. Heering schrijft bij dit verhaal: De gehele mensheid, ja de kosmos is erin betrokken wanneer Gods liefde zich in Bethlehem openbaart! Zo kun je het ook bekijken. 12 januari - Matteüs 3:13-17 Johannes is een woestijnprediker, een asceet, met een scherpe blik en dito tong. Hij trekt veel belangstellenden en volgelingen. Jezus komt hem ook op het spoor en raakt geïnspireerd door Johannnes prediking. In diens visie moeten mensen omkeren op hun weg en zich realiseren dat de weg van Gods Koningschap de koninklijke weg is. Het is een keuze om je daarop te begeven. Het ritueel dat die keuze bevestigt is een onderdompeling in de Jordaan. Dat wil Jezus ook hoe oud hij op dat moment is?? Johannes weet dat deze jonge mens op de koninklijke weg een grotere rol gaat vervullen dan hij. En de Hemel bevestigt het. Beide mannen zullen uiteindelijk met hun leven betalen voor het leven van deze droom. Wij weten hun namen nog en vertellen hun verhaal, en trachten daarnaar te leven. Wonderlijk! 19 januari - Johannes 2:1-11 Het verhaal van de bruiloft te Kana. Men was op het feest (dat al gauw zeven dagen duurt) al snel door de wijn heen. Maria vindt dat zoonlief daar wat aan moet doen. De Zoon wordt wat knorrig van haar bemoeienis. Maar hij laat de gastheer niet zitten met het probleem en weet een enorme watervoorraad in wijn te veranderen. Waarom wordt zo n verhaal overgeleverd wat zou het ons kunnen zeggen? Ik heb nog wat ruimte nodig om daar een richting in te vinden. Ik durf niet te komen met een antwoord of een verklaring ook als je het (nog) niet weet, moet je klare wijn schenken. Dat in ieder geval. Alleke Wieringa Personalia Verhuisd Dhr. B. Bos, van Utrecht naar Strandmeer 24, 3994 ZS Houten Mw. D. van den Ham-Opsomer, van Toermalijnlaan 70 naar Saffierlaan 742, 3523 RH Utrecht Dhr. A. van der Velde, van Utrecht naar Appelgaarde 113, 3992 JD Houten Muzikale nieuwjaarsduik Onderdeel van de Nieuwjaarsduik (eerste Culturele Zondag) op 12 januari is een concert met muziek uit de christelijke, joodse en Arabische traditie, waaraan meewerken Laurens van Rooyen (pianist en componist) en Gilad Nezer (zanger in de joodse traditie). Het wordt gegeven in de Geertekerk. Aanvang uur; inloop vanaf uur. Van Rooyen en Nezer presenteren een programma waarin muzikale tradities elkaar ontmoeten en versterken. De rijke christelijke kerstmuziek naast de eeuwenoude joodse muzikale gebeden die thuis en in de synagoge worden gezongen, aangevuld met een uitstapje naar de Arabische muziek. Laurens van Rooyen leerde als misdienaar in de katholieke Majellakerk in Utrecht het mysterie van muziek kennen. Hij bespeelde er als jongen zelf het orgel en zong mee in het koor. Gilad Nezer, geboren in Israël en verweven met de joods-liberale traditie, werd na zijn studie zang aan het conservatorium in Den Haag onder andere voorzanger van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Nezer weet de oude joodse gebeden een prachtige interpretatie en klank mee te geven. Ook in de Arabische muziek is hij uitstekend thuis. Laurens van Rooyen 2

3 En het geschiedde in die dagen Het verhaal moest worden vastgelegd. Het verhaal van de geboorte. Met een naam, een plaats en een datum. Eenvoudige middelen voor een Oosterling om een gebeurtenis te dagtekenen voor het nageslacht. Een plaats en een tijd: toen Quirinius landvoogd was en keizer Augustus al die mensen op weg stuurde om zich voor een volkstelling te melden in hun geboorteplaats. In dìe dagen, toen gebeurde het. Toen een Jozef en een Maria waarvan er dertien in een dozijn bestonden zich bij een loket moesten laten tellen. Voor de ambtenarij van de keizer was je niet meer dan een naam en een nummer. Zo gaan mensen met mensen om: geteld, geteld en nog eens geteld meer is niet nodig. Het telsysteem van de keizer telt Jozef en Maria keurig mee en ziet hen tegelijkertijd over het hoofd. Zien en zien is twee: je ziet tenslotte alleen wat je van belang vindt, de rest ontgaat je. Macht der gewoonte. O ja, toen was er ook die ster boven Bethlehem. Die bijzondere ster die niet onopgemerkt kon blijven toeval bestond niet in die tijd en een bijzondere ster gaf reden tot nader onderzoek. Een bijzondere ster in een gewone nacht, waarin bij gewone mensen een kind ter wereld wordt gebracht. Zo gaat God met mensen om: een zwangere vrouw, bijna uitgeteld, voor wie nergens plaats is, draagt het begin van nieuw leven. Van een nieuwe mens, wiens volgelingen later een schare zullen vormen die niemand tellen kan. Overmacht van liefde Het kerstverhaal van Lucas groeit toe naar een grootse en eigenlijk ook onmogelijke vergelijking. Zoals ooit die kleine David voor koning Saul harp speelde en het eindspel van diens koningschap inluidde, zo wordt hier een kind geboren onopvallend nog tegen wiens overmacht van liefde later alle machten van de wereld te hoop zullen lopen. Het machtige Rome en het nietige Bethlehem. Die vergelijking van groot met klein naar de maatstaf en het begrip van de wereld onvergelijkbaar behoorde wel degelijk tot de geestelijke en culturele bagage van iedere Jood. Gij Bethlehem in Efrata, al zijt gij klein onder Juda s geslachten, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u komen die over Israël gaat heersen. Ze kenden hun profeten, de rabbi had ze er zogezegd ingestampt. En nu nu heeft Lucas, de respectabele huisarts, zomaar dat beeld weer opgepakt. Van het grote dat het tegen het kleine aflegt. Van de liefde die overwint, want daaraan zouden ze dit kind later immers leren kennen. De keizer in Rome heeft al zijn schaapjes geteld en is verguld met zijn macht. Maar in deze Jezus is iemand aan het licht gekomen die helemaal van onderaf aan begint: bij de mensen die niet in tel zijn, de daklozen, de hongerenden, de armen die niemand kent. Nauwelijks interessant om een kaartenbak mee te vullen. De verliesrekening van het Middellandse- Zeegebied die Rome liever niet in kaart gebracht ziet. Lucas borduurt heel zorgvuldig voort op deze vergelijking van Rome en Bethlehem. Alsof hij de coulissen al klaar zet waartegen later het verhaal van Jezus leven zich zal afspelen. Een Joodse jongen uit Bethlehem die op het spoor wordt gezet van het Nieuwe Jeruzalem. Een levenslange voetreis naar Jeruzalem liefdewerk. Want een voetreis naar Rome, een gooi naar de macht, dat is zijn stijl niet. Liefde gaat de weg van de meeste weerstand, de weg van onderop, waar herders en koningen elkaar zullen kunnen ontmoeten. Profetenwoorden Lucas schrijft geschiedenis naar beproefd voorbeeld: oorsprong, doel en zin van dit geboortefeest geeft hij weer. Kind van de oudste stam van David, geboren aan de schaduwkant van het leven, als een ster die boven alles zal uitsteken. Hij verstaat de kunst van het recepten schrijven en hij begint met de feiten: in die dagen en toen het geschiedde. Maar hij brengt ook dingen met elkaar in verband: door zijn beeldende taal laat hij zien dat het de woorden van de profeten zijn die tot leven worden gewekt door wat waarlijk gebeurd is. Zo plaatst hij feiten in een zinvol verband met oude gedeclameerde profetenwoorden: Bethlehem, Efrata, Zoon van David. En aan dit onmogelijke verhaal waarin het kind een kraamkamer heeft gemaakt van de herberg, geeft hij op onnavolgbare wijze het slot: Lucas roept de openbaarheid erbij. De herders komen in beeld. Wie anders zijn op dat tijdstip nog wakker. Herders moeten het onhaalbare van dit geboortetafereel met hun spontaan verrast-zijn en verbazing naar buiten brengen en doorvertellen. Zij geven door wat onder geen beding verborgen mocht blijven. Het kerstverhaal zal de taal van Lucas wel nooit ontgroeien, want herders weten van lammeren en schapen. En van Jezus het Lam Gods wordt verteld dat hij met overtuiging en kracht sprak over de mensen die hij als zijn schapen wilde weiden. Alle perken te buiten Het is geschiedenis, niet als een stukje verleden tijd maar als een onophoudelijk en ondeelbaar hier-en-nu. Het is een verhaal dat aan ons geschiedt en dat door ons en Lees verder op pagina 4 3

4 Vervolg van pagina 3 in ons geschiedenis maakt. De overmacht van de liefde die naar God smaakt kan in onze harten en handen dagelijks herboren worden en sterker zijn dan alle machten van de wereld. Die heilzame spanning hoort ook bij kerst van het kleine dat het grote kan overwinnen, het licht dat het duister van de nacht verdrijft. Dit vieren is geen spelletje met belletjes en engeltjes en kaarsjes. Dit waarlijk vieren is een heilig spel. Geloven lijkt op hoe kinderen spelen: Als je echt goed aan het spelen bent, vergeet je dat het maar spelregels zijn waaraan je je houdt; je wórdt het spel, zo mooi verwoord door Jan Hanlo, volgens Willem Jan Otten. Vierende volken hebben meer paradijs in hun mars dan ooit met marcheren bijeen is gebracht. Zie ik verkondig u grote blijdschap! Christus is geboren. Dat gaat alle perken te buiten, daar wil je wel een boom voor opzetten. Daarvoor wil je het kind in jezelf van harte voeden; opdat het niet sterft aan de grote daden van de grotemensenwereld die wij kunnen maken of breken. Het geschiedde in die dagen én in de onze. Heine Siebrand Woord en Tafel verzet De Geertekerk is gevraagd gastvrijheid te verlenen aan de Nieuwjaarsduik van de Culturele Zondag op 12 januari, en dat doen we graag. Meteen na afloop van de dienst zal de kerk daartoe worden ingericht. Om de viering van Woord en Tafel niet onder tijdsdruk te zetten, zal deze viering niet op 12 januari plaatsvinden maar in de dienst van zondag 19 januari. Na afloop van de dienst op 12 januari wordt wel koffie geschonken, zoals we dat gewend zijn. Aansluitend op het koffiedrinken kan desgewenst het concert worden bezocht. (Zie het bericht over de Nieuwjaarsduik op pagina 2.) Diaconale Geluiden Nieuwtjes van de Diaconale Commissie, een nieuwe rubriek. En om meteen maar van wal te steken: die Commissie begroet twee nieuwe gezichten. Het zijn Marijke Kools (lid) en Ida Rombach (secretaris). Beiden werden in de dienst van 17 november door Florus Kruyne bevestigd als Diaconie-leden. Tea en Maaltijd In oktober hebben wij voor het eerst een Arminiaanse Tea gehad, bestemd voor leden en vrienden die niet graag meer s avonds op pad gaan. Dertien belangstellenden waren aanwezig bij een gezellige uitgebreide thee in de koffiekamer in de kerk. In dezelfde week was er de Arminiaanse Maaltijd, waar dertig mensen hebben genoten van een uitgebreid buffet dat leden van de Diaconie hadden klaargemaakt. Beide bijeenkomsten stonden in het teken van Ontmoeten. Smulhuis De opbrengst van die beide bijeenkomsten, een bedrag van 335 euro, is door de Diaconie verdubbeld en overgemaakt aan het Smulhuis in Utrecht. Dat is een eetgelegenheid waar daklozen en thuislozen terecht kunnen voor een goedkope maaltijd. Hier eten ze voor weinig geld aan een gedekte tafel in een divers gezelschap. Het Smulhuis, onderdeel van Stichting de Tussenvoorziening, is gevestigd in het pand van de nachtopvang Sleep Inn. Maaike in Kenia In de kerkdienst die was voorbereid door de Klub is gecollecteerd voor het project Maaike in Kenia. Dit doel was uitgekozen door de Klubleden. Maaike de Vries heeft zelf haar actie (twee maanden gaan werken in een project in Kenia) toegelicht in de dienst. De opbrengst van deze collecte bedroeg 462 euro, een bedrag dat door de Diaconie is verdubbeld. Maaike zal ons op de hoogte houden van haar werk in Kenia. Filipijnen Op 17 november is de algemene collecte voor de Diaconie gebruikt voor de actie Filipijnen, Giro 555. Ook nu werd er gul gegeven: de opbrengst was De Diaconie zal nog besluiten of zij deze collecte zal verdubbelen, of dat eenzelfde bedrag naar een ander Filipijnenhulpproject wordt overgemaakt. Telefoonkaartenactie In de decembermaand kunt u in de hal van de kerk, zowel voor als na de dienst, weer meedoen aan de Telefoonkaartenactie voor vreemdelingen in detentie. Ook dit jaar willen wij er mede voor zorgen dat met Kerstmis alle vreemdelingen in detentie een telefoonkaart krijgen om hun familie en vrienden te kunnen bellen. De Diaconale Commissie is bereikbaar via het postadres Berkenlaan 14, 3737 RN Groenekan. en kan ook: geertekerk.nl. 4

5 Van de cantor Een handvol inleidende overwegingen van Maarten van der Bijl, nieuwe cantor van de Geertekerk. Sinds 1 november mag ik mijzelf cantororganist van de Geertekerk noemen. Daar ben ik erg blij mee. De Geertekerk heeft namelijk datgene waar de diehard kerkmusicus naar op zoek is: een ruimte waarin het goed musiceren is, met prachtige orgels, een ruimte die iets ademt van generaties mensen die daar niet voor niets kwamen. En misschien wel het belangrijkste, een ruimte waarin dat niet louter een historische notie is. Integendeel: hij wordt levend gehouden door een intensief gebruik voor muziek en eredienst, met de mensen van nu van Heine en verre, zogezegd. Samen een ruimdenkende gemeente in een ruimhartig gebouw, iets zoekend, iets vindend, unaniem overtuigd van het belang van muziek in dezen. Zo hier en daar heeft u al wat over mij kunnen lezen en ik heb al met een aantal van u kennis mogen maken. Als dat nog niet is gebeurd, dan hopelijk binnenkort. In deze Geertebrief wil ik een paar dingen op een rijtje zetten. Ik zal dat doen aan de hand van het menu van de nieuwe website die de cantorij heeft gekregen: geertecantorij.nl. Die site is gemaakt om de cantorij en het verdere kerkmuziekgebeuren van de Geertekerk beter onder de aandacht te kunnen brengen, binnen en buiten de gemeente. Drempelvrees Het eerste item is cantorij. De cantorij repeteert op donderdagavond, als het kan in de kerk, als het niet kan in de Oude School, eveneens op het Geertekerkhof. Ik zou het leuk vinden om het koor nog wat in aantal te zien groeien. Wil je eens kijken hoe het er aan toegaat, kom dan gerust eens langs: op de website staat Getuigen op boekentafel Soemoed, standvastigheid, klinkt door in Palestijnse verhalen over de muur in Bethlehem, die gebundeld zijn in het boekje Getuigen van Soemoed. In de vorige Geertebrief heeft u hierover kunnen lezen. U kunt deze uitgave à 12,50 (plus verzendkosten) bestellen via maar sinds kort is het ook te koop bij de boekentafel van de Geertekerk. Nadere inlichtingen over de achtergronden van Getuigen van Soemoed worden graag verstrekt door Iris Wevers, vredeswerkgroep RGU. waar de repetitie is, aanvang is uur. Schiet me gerust aan voor meer informatie. Ik leer de cantorij kennen als een open groep, drempelvrees blijkt niet nodig! De tweede knop is kamerkoor. We hebben het plan opgevat een nieuw koor te starten, naast de cantorij, voor mensen van student-leeftijd tot iets ouder (zeg dertig). Het koor staat open voor zowel eigen gemeenteleden als gelijkgestemden/ stemvasten van elders. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er in Utrecht veel jonge mensen zijn die goed kunnen zingen en die zich aangesproken zouden weten door de vieringspraktijk van de remonstranten. Hier ligt een grote kans. Hoe een en ander precies gaat worden moet zich nog uitwijzen, uiteraard in overleg met de kerkenraad. Op 11 december is er ter oriëntatie vast een vrijblijvende open repetitie. Kom je zelf in aanmerking, of weet je jongere zangtalenten in je netwerk? Alle zanglustigen zijn van harte welkom. Muzikale bijdrage Dan de button instrumentalisten. Voor mij is samenspel essentieel voor een bloeiende kerkmuziekpraktijk. Daarom wil ik graag inventariseren welke vaardige musici we in eigen kring hebben. Beheers je een instrument op een goed niveau en wil je weleens een muzikale bijdrage leveren aan de dienst? Laat het dan weten. Dan stop ik je in de kaartenbak en kan ik je bij gelegenheid uitnodigen. In een iets vaster verband zou ik graag een strijkkwartet (of groter) vormen. Een gezelschap dat naast literatuur ook eens een liedzetting kan spelen, en zo de gemeente bijvoorbeeld kan begeleiden in afwisseling met orgel. Dat lijkt me heel boeiend. Ik ben benieuwd naar de respons! Ook in z n algemeenheid geldt: schiet mij gerust aan met vragen/opmerkingen, of mail naar Vriendelijke groet van Maarten van der Bijl 5

6 Meepraten over ouderen en wonen Collectes Hoe wonen ouderen in de nabije toekomst en hoe willen ze wonen? Die vragen staan centraal op de informatie- en discussieavond van dinsdag 28 januari 2014 in Houten, georganiseerd door de Remonstrantse Werkgroep Houten. Bijzonderheid: de gemeente luistert mee. Hoe en waar wonen Houtense ouderen in de (nabije) toekomst? Wat komt er door de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) op de ouderen in onze kerken, in onze wijk en in de familie af? Wat komt er op onszelf af? Verzorgingshuizen sluiten of nemen straks nog maar mondjesmaat ouderen op. Straks wonen ze bijna allemaal thuis. Kan dat? Waar vinden ze woningen? Aan welke eisen moeten de woningen voldoen? En waar onze ouderen, waar wijzelf ook gaan wonen, er is geen all inclusive verzorging meer. We moeten zelf aanpakken. Wat hebben ouderen nodig? Hulp in de huishouding? Aandacht? Mogelijkheden om deel te nemen aan het (maatschappelijk) leven, om te participeren? Moeten de kerken (de diaconieën) een handschoen oppakken? Moeten alle inwoners in Houten zich instellen op een nieuwe toekomst en is er geen speciale taak voor de kerken? Niet vrijblijvend Op de Informatie- en discussieavond over die thema s worden we eerst door Trudy Schreuder Goedheyt bijgepraat over de overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Trudy is remonstrant en werkt bij Movisie, kennisinstituut op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling. Vervolgens overleggen we samen over de vragen en de antwoorden, over zorgen en oplossingen. Tot slot worden alle ideeën, voorstellen en oproepen verzameld. Dat gebeurt niet vrijblijvend: de gemeente Houten is luisterend aanwezig en neemt alle ideeën en voorstellen graag mee terug naar het gemeentehuis. De avond duurt van tot 22 uur (zaal open vanaf uur). Plaats: Centrum Lorech, Hollandsspoor 37. Iedereen die betrokken is bij zorg voor ouderen, in werk of als vrijwilliger (bijvoorbeeld in een kerk) is welkom. Maar ook wie gewoon meer wil weten en meedenken over zijn/haar eigen oude dag nodigen we van harte uit. Wel graag even van tevoren aanmelden. Dat kan bij Ello Weits, tel , Graag tot ziens in Houten! Ello Weits, Remonstrantse Werkgroep Houten Silokerk: maaltijd met film Samen eten, dat doen we op dinsdagavond 14 januari in ontspannen sfeer in de Silokerk. De Silokerk is kerk-met-stip. Een plek waar ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal worden opgevangen. Elke maand komt hier een eetgroep bij elkaar en de Buurkerken zijn van harte uitgenodigd om op 14 januari aan te schuiven. Een ontmoeting tussen vrouwen en mannen, armen en rijken, hoogen laagopgeleiden, mensen met en zonder strafblad. We eten met elkaar en voelen ons een beetje verbonden! Na afloop van de maaltijd kijken we op 14 januari naar de film Troubled Water, waar we vervolgens kort over napraten. Aanvang: uur. De Silokerk staat aan de Herenstraat te Utrecht. Kerstavond 24 december Stichting Nour Nour betekent licht in het Arabisch. Het zuiden van Marokko is geliefd bij vakantiegangers vanwege de bergen, de woestijn en het prachtige avondlicht. Maar het is ook een afgelegen gebied waar gezondheidszorg schaars is. Voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autisme betekende dat: geen zorg en geen school of dagbesteding. Een groep Marokkaanse moeders heeft zich hier verenigd en streeft naar scholing en begeleiding voor hun kinderen met het Downsyndroom, autisme of andere problemen. Stichting Nour helpt ze daarbij. Inmiddels hebben deze moeders een schooltje opgericht. Dankzij de Geertekerk kon de stichting in oktober een speciaal programma implementeren, waardoor elk kind op zijn of haar eigen niveau kan leren. De school bestaat nu nog uit één klas waarin plaats is voor vijftien kinderen. Er staan er nog 131 op de wachtlijst. Ook deze kinderen en ouders wil Nour graag bereiken. Dat de vrienden en leden van de Geertekerk daarbij willen helpen is een enorme steun. Eerste Kerstdag 25 december De stal van STIL STIL is een solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning. In Utrecht is het nog steeds mogelijk dat vreemdelingen zonder verblijfspapieren in de winter de nachten buiten moeten doorbrengen, omdat voor hen geen plaats is in de herberg van de nachtopvang voor daklozen. Vanaf januari is er in die nachtopvang helemaal geen plek meer voor mensen zonder papieren. Ze lopen door de stad 6

7 tot het licht wordt en er ergens een plek is waar ze kunnen opwarmen. Vaak zal dat de wachtkamer van STIL zijn, hun stal van Bethlehem. Voor de komende winter hoopt STIL dat er met ieders steun in Utrecht een echte herberg komt voor deze mensen. Zie ook Zondag 5 januari PBI Nederland Peace Brigades International (PBI) zendt getrainde vrijwilligers vanuit de hele wereld uit naar landen waar mensenrechtenverdedigers onder grote druk staan. Deze vrijwilligers bieden beschermende begeleiding. Daarnaast onderhouden de Peace Brigades een uitgebreid internationaal steunnetwerk. Bij misstanden stelt PBI dit netwerk op de hoogte en vraagt om verhoogde alertheid of diplomatieke actie. Zo blijven mensenrechtenverdedigers in staat op een relatief veilige manier te werken aan de naleving van mensenrechten en gerechtigheid in hun eigen land. PBI werkt in landen waar personen en gemeenschappen het slachtoffer zijn van een gewapend conflict, intimidatie of onderdrukking. Uitgangspunten zijn geweldloosheid, onpartijdigheid en niet-inmenging. PBI stelt dat duurzame conflict-transformatie alleen kan plaatsvinden met volledige steun van de bevolking zelf. Zestien PBI-landengroepen waaronder PBI Nederland ondersteunen het werk in de projectlanden. Zij werven en trainen vrijwilligers voor de projecten, zorgen voor publieke, politieke en diplomatieke aandacht en werven fondsen voor het werk van PBI. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de dienst bij te wonen of liever willen gireren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro t.n.v. de penningmeester van de Diaconale Commissie van de RGU te Utrecht. Diaconale Commissie Diva s verbouwen bibliotheek Van huwelijk tot wetenschappelijk congres, van concert tot yogademonstratie: in de Geertekerk vinden de meest uiteenlopende bijeenkomsten plaats. In de Geertebrief doen de kerkbeheerders van tijd tot tijd verslag van bijzondere situaties en ontmoetingen. Stampvol zit de koffiekamer. Er zijn vele extra stoelen aangeschoven en de conversatie is meer dan geanimeerd. Tussen de tafeltjes door manoeuvreer ik met mijn kannen koffie en thee om links en rechts bij te schenken. Vandaag bestaat mijn publiek volledig uit Chinese ouderen, die bijna allemaal een tupperwaredoosje met Chinese snacks hebben meegenomen. Het is de omgekeerde wereld. Nu zijn het eens deze gepensioneerde restauranthouders en hun medewerkers die aan tafel zitten en door een Hollander bediend worden. Grappig idee. Ik besef opeens dat ik van de meer dan tweehonderd aanwezigen de enige niet-chinees ben. De jonge vrouw die de bijeenkomst georganiseerd heeft komt even bij me achter de bar staan, en ziet de levendige drukte - het is met alle respect gezegd een gekwetter van jewelste - met genoegen aan. Gesellig, hè, zegt ze lachend en met een zware sss. Zo eens per jaar hebben we de Chinese opera te gast, een activiteit die op poten is gezet door een organisatie voor sociaal-maatschappelijk werk ten behoeve van Chinese ouderen in Nederland. De voorstelling kan rustig zes uur duren, waarbij het geen enkel probleem is dat het publiek in en uit loopt. Het gaat hier vooral om ontmoeting en gezelligheid. Artistiek leidster en tevens een van de diva s is een restauranthoudster die weinig aan het toeval wil overlaten. Bij de voorbespreking informeert ze of wij dat in de Geertekerk wel aan kunnen, drankjes verzorgen voor meer dan tweehonderd mensen. Met mijn bevestigend antwoord neemt ze geen genoegen. Mag ze misschien de apparaten eens zien waarmee we koffie zetten? Ik toon als eerste de dertig-liter-koffieketel, want die maakt doorgaans indruk. Zo ook nu. Ook de bescheidener vijfliterketels wekken vertrouwen: die hebben wij in het restaurant ook!. Op de dag van de voorstelling is het niet alleen in de koffiekamer druk. De zangeressen, de ware sterren van de show, hebben de bibliotheek na een kleine verbouwing in gebruik genomen als kleedkamer. Het vertrek is onherkenbaar. Door de rekken met schitterende, kleurige kostuums, de spiegels, de ongelooflijke hoeveelheid make-upspullen en door het drukke geloop van zangeressen, kleedsters en grimeurs waan je je in de opera in Bejing. Ik ben verbaasd als ik door een spierwit gepleisterde vrouw met felrood gestifte lippen als een oude bekende wordt aangesproken. Het blijkt de zakelijk leidster te zijn, die ik even niet had herkend. Ze moet er hartelijk om lachen. In de hal staat een oudere Chinese heer, knabbelend aan een hartig hapje, aandachtig het houten informatiebord over de geschiedenis van de kerk te lezen. Of het echt klopt dat deze kerk al 750 jaar oud is, wil hij weten. Het klopt echt, zeg ik. Dat is dan toch wel wat ouder dan ikzelf ben, reageert hij droog, om het vervolgens uit te schateren. Rob van Stek 7

8 Voorlezen in drie lessen Kjeld Rinsma meldde zich aan voor de training voor lectoren in de eredienst. Wat leer je daar zoal? In het programmaboekje zag ik de aankondiging voor de driedelige lectorentraining. Mijn interesse was direct gewekt. Voorlezen boeit mij en ik doe het graag. Dus mij aangemeld en mij voor de eerste training naar de Silokerk van de Baptisten begeven. Alwaar een gastvrije ontvangst wachtte. Ook mooi om het Baptistenkerkgebouw eens te zien, ik was er nog nooit geweest. Ds. Arjan Noordhoek de docent heette ons welkom en na de consumpties gingen we direct aan de slag. Hoe werkt een microfoon? Als je de omgang daarmee beheerst, past hij zich aan de spreker aan. We begonnen met het voordragen van enkele Bijbelteksten. Hoe sta je? Als je uit de Bijbel leest, leerden we, neem dan ook daadwerkelijk een Bijbel en lees niet met alleen de liturgie voor je. De lector kan zich echt verdiepen en zich als het ware nestelen in de tekst. Je hoeft de hoorders niet aan te kijken, zodat de tekst de volle aandacht krijgt. Soms is het al helemaal niet aan te bevelen mensen individueel Agenda 14 dec: Dansdag Weihnachts-Oratorium, olv mw. J. van Male, vanaf uur in de Geertekerk 15 dec: In de Houten Broek, spreker Franca Treur, uur in de Geertekerk 16 dec: Esther Wat je zwijgt dat ben je zelf, olv ds. H.J. Siebrand, uur in de Geertekerk 17 dec: Dansmeditatie, olv mw. J. van Male uur in de Geertekerk 17 dec: Multimediale presentatie over het Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach, olv dhr. J. van Ramshorst, uur in de Geertekerk. Toegang 10,-. Reserveren via 19 dec: Van Kaft tot Kaft, olv ds. A.L. Wieringa, uur in de Geertekerk aan te kijken. Bijvoorbeeld als het een tekst betreft over iemand die in de fout is gegaan. Dan lijkt het al gauw alsof je de persoon die je aankijkt op het oog hebt. Ook werd aandacht geschonken aan het samenspel tussen lector en voorganger. Een lector moet een passage bijvoorbeeld niet te zwaar aanzetten, waardoor de voorganger veel moeite moet doen om het geheel weer in balans te krijgen. Ander item: wat benadruk je en wat niet?. Werkwoorden zijn in het Hebreeuws vaak sleutelwoorden en krijgen dan ook meestal de nadruk. Maar niet te veel, het moet spreektaal blijven. Essentieel is dat de lector zich de tekst beeldend eigen maakt. Als hij of zij het niet voor zich ziet, valt het ook niet over te brengen op de hoorder. Een van Arjans gevleugelde uitdrukkingen bij matige voorlezingen is dat het op die manier ónder de tafel ligt, terwijl het óp de tafel moet komen. Tot zover een impressie van voor mij drie waardevolle en leuke bijeenkomsten. Lectoraat is vooral doen. We mogen dan ook nog eens terugkomen om onze vaardigheden op te frissen. 19 dec: De kunst van het vragen stellen, olv ds. H.J. Siebrand, uur in de vergaderruimte van de Geref. kerk, Emmalaan 2 Geldermalsen 07 jan: Dansmeditatie, olv mw. J. van Male uur in de Geertekerk 07 jan: Het Souterrain, olv ds. A.L. Wieringa, uur in de Geertekerk 08 jan: Oriëntatiecursus olv ds. F. Kruyne, uur in de Geertekerk 09 jan: Van Kaft tot Kaft, olv ds. A.L. Wieringa, uur in de Geertekerk 21 jan: Dansmeditatie, olv mw. J. van Male uur in de Geertekerk 29 jan: Oriëntatiecursus olv ds. F. Kruyne, uur in de Geertekerk Adressen en colofon Remonstrantse Gemeente Utrecht Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht website: INGbank rek.nr t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht Kerkelijk bureau in de Geertekerk geopend di. t/m vrij uur tel Predikanten ds. F. Kruyne Arie van de Heuvelstraat CT Bunnik tel. spreekuur ( ) wo. do. vr uur ds. H.J. Siebrand Gaspeldoorn 10, 3984 AX Odijk tel. spreekuur ( ) ma t/m do uur Mw. ds. A.L Wieringa Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten tel. spreekuur ( ) di, wo en do uur Diaconale Commissie Mw. A. Blokker INGbank rek.nr t.n.v. penningmeester Diaconale Commissie RGU Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau. Redactie Geertebrief Simon Knepper (eindredactie) Wim Edelman, Annelies Oldeman Redactieadres: Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht Lay-out: Pixels and Pencils, Houten De volgende Geertebrief verschijnt op 17 januari. Kopij inleveren op uiterlijk donderdag 2 januari vóór 10 uur v.m. 8

9 Kom het ontdekken tijdens de kerstmusical: Op 24 december 2013 om 19:30 uur In de Geertekerk, Geertekerkhof 23 Utrecht Toegang is gratis Voorganger : ds. Heine Siebrand 9

10 Kerkdiensten Remonstrantse Gemeente Utrecht Geertekerk, Geertekerkhof 23 Aanvang uur 15 dec ds. H.J. Siebrand, Derde Advent 22 dec ds. A.L. Wieringa, Vierde Advent, crèche 24 dec ds. H.J. Siebrand, Kerstavonddienst voor Jong en Oud, aanvang uur, crèche 25 dec ds. F. Kruyne, mmv Geertecantorij 29 dec ds. H.J. Siebrand 05 jan ds. A.L. Wieringa, Nieuwjaarsontvangst 12 jan ds. F. Kruyne, Verteluur, crèche, Klub 19 jan ds. H.J. Siebrand, Woord en Tafel 26 jan ds. C. van Egmond, Verteluur, crèche Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270 Aanvang uur zie: Remonstrantse werkgroep West-Betuwe R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen Aanvang uur 25 dec ds. H.J. Siebrand 05 jan gezamenlijk naar Geertekerk, ds. A.L. Wieringa, Nieuwjaarsontvangst EUG Oekumenische Studenten Gemeente Janskerk, Janskerkhof 28 Aanvang uur zie NPB Amerongen/Leersum Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen Tel Aanvang: uur (1 e, 3 e, 5 e zondag + kerkelijke feestdagen) NPB Bilthoven Woudkapel, Beethovenlaan 21 Tel Aanvang: uur NPB Doorn De Ludenkapel, Berkenweg / Ludenlaan Tel Aanvang uur NPB Driebergen Parklaan 7 Tel Aanvang uur NPB Maarssen/Breukelen Wilhelminaweg 7, Maarssen Tel Aanvang uur (om de 14 dagen) NPB Zeist Kerkweg Tel Zondagse ontmoetingen: uur Zie voor NPB: Rooster autodienst Concerten in de Geertekerk Vrijdag 13 december uur Sweelinckorkest met werk van S. Rachmaninov, G. Gershwin (Pianoconcert in F). S. Rachmaninov Dinsdag 17 december uur Weihnachts-Oratorium Multimediale presentatie door Jan van Ramshorst. Kosten: 10 euro. Reserveren (verplicht): Vrijdag 20 december uur inleiding / uur concert Utrechtsch Studenten Concert met werk van W. van Otterloo en G. Mahler. Info: Zaterdag 21 december uur (uitvoering) Weihnachtsoratorium meezingconcert olv Madeleine Ingen Housz. Info: Zondag 5 januari uur Utrechtse Bachcantatedienst. J.S. Bach, cantate Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget (BWV 64). Info: Zondag 12 januari uur UMA-kamerorkest o.l.v. Marco Bons met werk van R. Wagner en C. Débussy. Info: Zaterdag 18 januari - (nadere gegevens nog niet beschikbaar) Nederlands Filmorkest. Info: Zondag 19 januari uur Nieuwjaarsconcert Utrechts Operakoor met werken van o.a. W.A. Mozart, G. Bizet en G. Verdi. Info: Onderstaand het rooster voor de autodienst voor de komende maand. Als u van de auto naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de dienstdoende chauffeur (vóór vrijdagmorgen uur). 15 dec dhr. K. Hardeman tel dec mw. M. Smits tel dec dhr. C.P.M. Görts tel dec mw. T.J.E. Maris tel ( ) 29 dec dhr. A. Swertz tel jan dhr. K. Rinsma/mw. L. Smit jan dhr. J.T. Bergstra tel jan dhr. C.P.M. Görts tel jan dhr./mw. Fournier tel

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn.

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn. Kerst kleur je samen In de adventstijd bereiden we ons voor op Kerst, de geboorte van Christus. Ieder jaar vieren we Kerst, maar Kerst kan je ieder jaar weer opnieuw verrassen met een nieuwe gedachte bij

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: De Kern Spijkenisse Voorganger: ds. Lennart van Berkel Organist: Adri v/d Padt Pianist: Manon Welkom Samenzang: Stille

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Kerstviering Kleuters

Kerstviering Kleuters Kerstviering Kleuters welkom Welkom, welkom, dit is het moment om de dag te vieren. Welkom, welkom, dit is het moment; goed dat jij er bent. Er staat een kaarsje en het brandt, het glimlacht naar ons allen,

Nadere informatie

Zondag 4 jan PG te Sexbierum-Pietersbierum ds. A.J.Wouda Epifanie Matt. 2: 1-12

Zondag 4 jan PG te Sexbierum-Pietersbierum ds. A.J.Wouda Epifanie Matt. 2: 1-12 Zondag 4 jan. 2015 PG te Sexbierum-Pietersbierum ds. A.J.Wouda Epifanie Matt. 2: 1-12 Gemeente van Christus, Koning Jezus, is geboren! Wat gaat het bij deze geboorte anders toe dan wanneer er bij ons een

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Gedicht: Het kerstbroodhuis van Annie M.G. Schmit gelezen door Carolijn

Gedicht: Het kerstbroodhuis van Annie M.G. Schmit gelezen door Carolijn Liturgie voor de kerstviering op 16 december 11 uur te Bégnins - Muziek - Woord van welkom. Gez. 138: 1,2,3,4 Komt allen tezamen Aansteken van kaarsen met de kinderen Gez 124: 1,2,3,4,5 Nu daagt het in

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Zondag 4 januari De ster volgen

Zondag 4 januari De ster volgen Zondag 4 januari 2015 - De ster volgen De kersttijd zoals wij die kennen, en die we vandaag in onze gemeente afronden, is een mengsel van twee verhalen. Dat van Lucas, met de herders en keizer Augustus,

Nadere informatie

PROTESTANTE KERK SOEST LOC. WILHELMINAKERK 4 DE ZONDAG 40DAGENTIJD 26 MAART 2017

PROTESTANTE KERK SOEST LOC. WILHELMINAKERK 4 DE ZONDAG 40DAGENTIJD 26 MAART 2017 PROTESTANTE KERK SOEST LOC. WILHELMINAKERK 4 DE ZONDAG 40DAGENTIJD 26 MAART 2017 Voorganger : ds. Geertien Morsink - Zeist Ambtsdragers : Co Molenaar, Annemarieke Kuijer Lector : Ronald Gersdorf Organist

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Liturgie Kerstnacht 2014. van de gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud

Liturgie Kerstnacht 2014. van de gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud Liturgie Kerstnacht 2014 van de gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud over Engelen Voorganger Ds.Marina Slot Organist Renee Campfens Ouderling Loes Siedenburg Diaken Marianne Soorsma en het Vrouwen koor

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Thema: Er is meer dan genoeg

Thema: Er is meer dan genoeg Thema: Er is meer dan genoeg VIERING ROND DE SCHRIFT 15 maart 2015 Veertig Dagen IV Kerk van de Eénheid - Son Voorbereiding Aanvangswoord Aansteken van de tafelkaarsen Zingen: lied 276 Zomaar een dak boven

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niets is wat het lijkt Misschien kent u die zin. Het is het motto van het tv-programma Wie is de mol? Een programma waar één van de deelnemers een mol,

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is een overbekend verhaal, dat verhaal over de 3 wijzen uit het oosten. Een verhaal dat tot de verbeelding spreekt: drie wijzen, magiërs of koningen:

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Voorbeelden van een kerstwandeling en een lichtjestocht

Voorbeelden van een kerstwandeling en een lichtjestocht Voorbeelden van een kerstwandeling en een lichtjestocht U vindt hier een voorbeeld voor een kerstwandeling en twee voorbeelden van een lichtjestocht. Kerstwandeling Voor deze kerstwandeling is een route

Nadere informatie

Zondag 8 mei Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant)

Zondag 8 mei Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant) Zondag 8 mei 2016 Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant) Ouderling: Pieter van der Wulp Diaken: Ineke Pufflijk Organist: Bram Brandemann Lector: Anne Marie Hille Ris Lambers 2 Als het orgel zwijgt

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Zondag 27 november 2016

Zondag 27 november 2016 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Veenoord Zondag 27 november 2016 Gezinsdienst Musical 'Het dromenmuseum' (Tekst: Erik Idema, muziek: Gerard van Amstel) Thema: Vrede Voorganger: ds. Elly Wisselink Organist/pianist:

Nadere informatie

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT 4mei2014 thema Alseenheldishijverrezen voorganger: ds. Nico den Bok organist: David Jansen lezing: Martijn Nekkers Jaargang 3, nummer 18, zondag 04-05-2014

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Zondag 4 oktober 2015

Zondag 4 oktober 2015 Zondag 4 oktober 2015 Zuiderkerk Nieuw Amsterdam Veenoord Thema: De mens heeft een maatje nodig. Voorganger: Ds. Elly Wisselink Organist/pianist: Willy Misker M.m.v. de Cantorij o.l.v. Willy Misker Groen

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Votum en groet Opw. 770 Opw. 687 EL 421 Gez. 114: 1 3 EL 301 Ps. 67: 1 2 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: alleen toekomstmuziek, of ook nu al merkbaar? Jes. 65: 17-25 Mededelingen

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017

LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017 LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017 voorganger: organist: koster: ds. Gert Kwakkel dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Peter Stravers 1 SAMENZANG voor de dienst In Bethlehems dreven 1. 't Was

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Eerste Kerstdag Liturgie Zingen - LB 138,1.3.4 Komt allen te zamen - LB 139 Komt verwondert u hier mensen - LB 145,1.3 Nu zijt wellekome

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vandaag beginnen we aan iets nieuws. Een nieuwe kerkenraad, een andere structuur, een andere organisatie. Kleiner en vooralsnog zonder voorzitter. Dat

Nadere informatie

Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk. Zondag 24 juni Anders dan Anders Dienst Over de Tien Woorden. What s in a Name?

Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk. Zondag 24 juni Anders dan Anders Dienst Over de Tien Woorden. What s in a Name? Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk Zondag 24 juni 2012 Anders dan Anders Dienst Over de Tien Woorden What s in a Name? Voorganger: Marco Visser Muzikale leiding: Muziekgroep

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent kunt u het mee naar huis nemen.

Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent kunt u het mee naar huis nemen. Boekje om te gebruiken in de diensten van de Protestantse Gemeente Heino tijdens de zondagen van Advent 2015 Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent

Nadere informatie

C JAAR PREEK ADVENT. H. Maria Maior, Dordrecht. Rorate Coeli. Dauwt heemlen.

C JAAR PREEK ADVENT. H. Maria Maior, Dordrecht. Rorate Coeli. Dauwt heemlen. 1 C JAAR PREEK ADVENT Vierde zondag van de Advent Zondag - Rorate Coeli Dauwt heemlen, wijkt vaneen Zondag 20 december 2015 EERSTE LEZING Micha 5, 1 3 GRADUALE Psalm 80, 1-8 TWEEDE LEZING Hebreeen 10,

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Liefde is. Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Kinderen en team van de Beatrixschool Dominee Irene Builtjes-Faber En gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december uur

Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december uur Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december 2014 19.00 uur Voorganger: Gerrit Medema Ouderling van Dienst: Ellen Blommestijn Diaken van dienst: Daphne Wiegand Organist: Peter Ouwerkerk Cantor:

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse kerstikoon, herkomst onbekend feest van de geboorte van de Heer Kerstmorgen 2012 voorganger: ds. N.J. Pronk cantorij o.l.v. cantrix-organiste: Līga Vilmane ouderling:

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Twee beelden van Jeruzalem: bij Jesaja en bij Mattheüs.

Twee beelden van Jeruzalem: bij Jesaja en bij Mattheüs. Gemeente van Christus, Twee beelden van Jeruzalem: bij Jesaja en bij Mattheüs. In Jesaja 60 een stralend visioen. Vrouwe Jeruzalem, ze schittert en blinkt in het gouden licht van de Eeuwige. De glans van

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

GOD IS MET ONS ELKE NIEUWE DAG!

GOD IS MET ONS ELKE NIEUWE DAG! GOD IS MET ONS ELKE NIEUWE DAG! (Dietrich Bonhoeffer) Orde van dienst op zondag 4 januari 2015 in de Remonstrantse Kerk te Den Haag Aanvang 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold Philipp Organist: Hans Jacobi

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah 4 e Advent Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. J. van der Leij : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 461: 1, 2, 3 en 4

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 3 e zondag van de Veertigdagentijd 23 maart 2014 Jezus en de Samaritaanse vrouw dienst voor jong en oud(-er) ontdek wat je beweegt voorganger: ouderling: diaken: organist

Nadere informatie