Hoofdstuk 28. Arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 28. Arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 28. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van jaar en bestaat uit circa Leidenaren. Omdat in het onderzoek alleen 18-plussers zijn ondervraagd, is hier gerekend met jarigen. Van hen verricht ruim zeven op de tien betaald werk voor minimaal 12 uur per week. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren. De arbeidsparticipatie ligt hoger onder jarigen en hoger opgeleiden. De meeste Leidse werkenden zijn evenals in voorgaande jaren werkzaam in de gezondheidszorg, gevolgd door onderwijs, zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur/overheid. Van de mensen die minimaal 12 uur per week betaald werk verrichten, heeft acht op de tien een vast dienstverband, één op de tien is zelfstandig en één op de tien heeft een tijdelijk dienstverband. Bij ongeveer 8% van de werkenden leeft de angst om in het komende jaar hun baan te verliezen. Dit is vergelijkbaar met Ruim vier op de tien werkende Leidenaren is werkzaam in Leiden zelf, 12% werkt in Holland Rijnland en 40% werkt buiten de Leidse regio. Van de Leidenaren die buiten de regio Leiden werken, geeft ruim vier op de tien aan dat ze liever hierbinnen zouden werken en circa 12% doet hier op dit moment ook pogingen voor. Ruim een kwart van de potentiële Leidse beroepsbevolking van jaar heeft op dit moment geen betaald werk voor minstens 12 uur per week. Dit zijn relatief vaker jongeren of ouderen, vrouwen en/of mensen met een lagere opleiding. Vergelijkbaar met voorgaande jaren ontvangt circa de helft van de niet-werkenden momenteel een uitkering, meestal een arbeidsongeschiktheidsuitkering of VUT/pre-pensioen. Ruim eenderde van de niet-werkenden zou wel weer willen werken, 16% onderneemt hier ook pogingen toe. De belangrijkste obstakels die hierbij worden ervaren zijn veelal gerelateerd aan de eigen leeftijd en gezondheid. Van alle Leidenaren van jaar heeft circa één op de tien in het afgelopen jaar een opleiding/cursus afgerond. Dit betreft zowel cursussen van een dag als opleidingen van meerdere jaren en van laag niveau tot universitair. Vragenlijst Iedereen t/m 70 jaar 1. Heeft u een betaalde baan van 12 uur of meer per week? Ja, 12 uur of meer per week Nee, werkt minder dan 12 uur per week Nee, werkt niet Aan iedereen i.p.v. alleen niet-werkenden 2. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een opleiding afgerond of beëindigd? Enquêteur: Het gaat hierbij om een schoolopleiding, of een cursus/opleiding die je voor je werk doet. Het gaat om een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot of die maakt dat je je werk beter kan doen. Ja, welke? nee Werkenden (>=12 uur per week) 3. Heeft u een vast of tijdelijk dienstverband? vast dienstverband, contract voor onbepaalde tijd tijdelijk dienstverband baan via een uitzendbureau zelfstandig beroep of bedrijf 1

2 4. In welke bedrijfssector werkt u? Toelichting voor enquêteurs (IN BIJLAGE) Landbouw, jacht en Inclusief: tuinbouw, veeteelt, hoveniers bosbouw Visserij Winning van Delfstoffen Aardolie, gas, zand/grind/klei, zout Industrie Vervaardiging producten Nutsbedrijven Elektriciteit, gas- en waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Bouwen huizen/gebouwen, klussenbedrijven Grond-, water-, wegenbouw Handel en reparatie Groothandel, winkels, overig detailhandel, reparatie producten Horeca Café, restaurant, kantine, catering, hotel, camping, bungalowparken Vervoer, opslag en Vervoer over land, water, lucht van mensen en producten, communicatie reisbureaus Post, telefonie, koeriers Financiële instellingen Banken, verzekeringsinstellingen, pensioenfondsen, financiële beurzen, instellingen die zich bezig houden met aandelen en effecten Zakelijke dienstverlening Verhuur en handel in onroerend goed (woningbouwverenigingen, makelaars), Verhuur producten, Automatisering, rechtskundige dienstverlening, accountancy, boekhouding, belastingadvies, reclame, uitzendbureaus, beveiliging, marktonderzoek, schoonmaak-bedrijven, overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en Gemeente, provincie, ministerie, overig overheid, defensie, overheid verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg en welzijn Overige diensten Milieudienstverlening (Rioolreiniging, inzameling+ verwerking afvalstoffen, sanering milieuverontreiniging) Werkgevers-, werknemers-, en beroepsorganisaties Kerken, politieke partijen, overige ideële organisaties (oa goede doelen) Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Anders, nl: 5. Waar werkt u? thuis elders in Leiden in Holland Rijnland Leiderdorp Zoeterwoude Oegstgeest Voorschoten Alkemade Katwijk Teylingen Noordwijk Noordwijkerhout Lisse Hillegom buiten Holland Rijnland Den Haag Amsterdam Rotterdam (incl Vlaardingen/Schiedam) Utrecht Hoofddorp/Schiphol rest Zuid Holland overig Nederland Zou u liever in Leiden of Holland Rijnland willen werken? ja Doet u daar ook pogingen voor? nee ja maakt niet uit nee geen vast werkadres 6. Mensen kunnen op een laag, middelbaar of hoger niveau werkzaam zijn. Onder welke van deze drie schat u zichzelf? Toelichting voor enquêteur: Doorvragen, niet te snel weet niet invullen, het gaat om het niveau van de werkzaamheden, dit kan anders zijn dan het niveau van de gevolgde opleiding. Laag Middelbaar Hoger 2

3 7. Bent u bang (of denkt u) u in het komende jaar uw baan te verliezen? Ja Wordt dit veroorzaakt door de huidige economische crisis? Ja Nee nee Stel het mocht onverhoopt gebeuren, denkt u dan in dezelfde sector te blijven werken? Dezelfde sector Misschien dezelfde misschien een andere) Ander sector ) Waar denkt u aan? volgend blok Niet-werkenden (incl. baan < 12 uur per week) Vraag 9 alleen aan 65-minners. Vraag 8 en 10 ook aan jarigen. 8. Heeft u in het verleden een baan gehad van meer dan 12 uur per week? ja Hoe lang werkt u al niet meer? < ½ jaar ½ - 1 jaar 1-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar Wat was de reden dat u gestopt bent? persoonlijke thuissituatie (kind(eren)) leeftijd (bv. 60+ geworden arbeidsongeschikt geworden ontslag gekregen/bedrijfreden anders, nl nee 9. U heeft aangegeven geen betaalde baan (van 12 uur of meer per week) te hebben. Heeft u zelf een uitkering (dus niet via partner)? ja, bijstandsuitkering (WWB, ABW, Sociale Dienst, IOAW) ja, WW (werkloosheid) ja, arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WGA, IVA, WAZ, WAJONG) ja, VUT/pre-pensioen e.d. ja, ANW (nabestaandenuitkering) ja, studiefinanciering nee 10. Zou u wel (weer) (meer) willen werken? ja Doet u hier ook pogingen voor? ja Wat zijn belemmeringen? (spontaan, niet helpen) eigen gemakzucht economische situatie/ geen banen/ weinig vacatures leeftijd, te oud ziekte/ handicap combinatie met opvoeden kinderen eigen twijfel, weet het allemaal niet zo goed te lage opleiding/ geen diploma s geen werkervaring ontbreken juiste kinderopvang Nederlandse taal krijg geen hulp van instanties anders, namelijk: Zoekt u fultime of parttime? (spontaan, niet helpen) fulltime parttime anders, nl 3

4 Wat voor soort werk zoekt u? (spontaan, niet helpen) detailhandel/ winkel/ verkoper/-ster secretaresse/ receptioniste administratief/ kantoorbaan gezondheidszorg/ verzorging/ welzijn IT/ computers onderwijs anders, nl: weet niet Hebt u daarbij hulp nodig? ja Aan welke hulp denkt u? (spontaan, niet helpen) contact met uitzendbureau algemene ondersteuning hulp bij verwerven vacatures helpen bij krijgen netwerk contact leggen met bedrijven vergoeding sollicitatiekosten cursus solliciteren om- en/of bijscholing hulp van een re-integratiebureau anders, nl: nee Denkt u dat de volgende instanties u zeker, een beetje of niet kunnen helpen bij het vinden van werk? - gemeente zeker/een beetje/nee - UWV Werkbedrijfzeker/een beetje/nee - uitzendbureaus zeker/een beetje/nee Toelichting: nee Waarom niet? (spontaan, niet helpen) ziekte/ invaliditeit kinderen pas na studie/ cursus geen tijd/ genoeg te doen geen verblijfsvergunning te oud anders, namelijk: nee Waarom niet? (spontaan, niet helpen) ziekte/ invaliditeit kinderen pas na studie/ cursus geen tijd/ genoeg te doen geen verblijfsvergunning te oud anders, namelijk: 4

5 Uitkomsten In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de arbeidsmarkt in Leiden. Er wordt gekeken naar de verdeling van de beroepsbevolking. Vervolgens worden de groepen werkenden en nietwerkenden apart behandeld. Bij de werkenden wordt ingegaan op het dienstverband, de werklocatie en de vrees om dit jaar hun baan te verliezen. Bij de niet-werkenden wordt gekeken in hoeverre ze nog pogingen ondernemen om (weer) een baan te vinden, welke problemen ze hierbij eventueel ondervinden en naar wat voor baan ze mogelijk op zoek zijn. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op in hoeverre de werkende en niet-werkende Leidenaren in het afgelopen jaar een opleiding hebben afgerond Verdeling beroepsbevolking De potentiële beroepsbevolking bestaat uit circa Leidenaren. Dit zijn alle inwoners van jaar. Omdat in de Stadsenquête alleen Leidenaren van 18 jaar en ouder ondervraagd zijn, is voor een vergelijking van de resultaten in dit hoofdstuk met landelijke cijfers een lichte correctie nodig. De netto participatiegraad geeft het percentage van de beroepsbevolking dat minimaal 12 uur per week betaald werk verricht. Vergelijkbaar met voorgaande jaren ligt de participatiegraad van de Leidse potentiële beroepsbevolking op 73%. Wel zijn er grote verschillen naar doelgroep. Zo ligt de participatiegraad hoger onder jarigen (87%) en hoger opgeleiden (83%). Tabel 28.1: Netto participatiegraad Leidse beroepsbevolking jaar Betaald werk, minstens 12 uur per week 74% 73% 73% 73% Geen betaald werk of minder dan 12 uur per week 26% 27% 27% 27% Totaal 100% 100% 100% 100% 28.2 Werkenden De meeste Leidse werkenden zijn evenals in voorgaande jaren werkzaam in de gezondheidszorg, gevolgd door onderwijs, zakelijke dienstverlening en bestuur/overheid. Hoger opgeleiden blijken relatief vaker te werken in het onderwijs, zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur/overheid, lager opgeleiden relatief vaker in de bouw en de horeca. Tabel 28.2a: Belangrijkste sectoren waarin werkenden werkzaam zijn (in % werkenden jaar) Gezondheidszorg en welzijn 23% 20% 19% 22% Onderwijs 13% 14% 13% 16% Zakelijke dienstverlening 15% 15% 16% 15% Openbaar bestuur en overheid 10% 13% 13% 12% Overige diensten 5% 4% 5% 7% Financiële instellingen 8% 8% 8% 6% Industrie (chemie+pharmacie) 6% 6% 6% 5% Vervoer, opslag en communicatie 3% 3% 4% 5% Handel en reparatie 5% 6% 6% 4% Bouwnijverheid 5% 5% 3% 3% Horeca 3% 3% 3% 3% 1 Dit jaar is deze vraag ook gesteld aan jarigen. Van hen zegt 3% 12 uur of meer per week betaald werk te verrichten en eveneens 1% zegt tussen de 1-11 uur per week betaald werk te verrichten. 96% verricht geen betaald werk meer. 5

6 Vergelijkbaar met 2007 heeft acht op de tien werkenden een vast dienstverband, één op de tien is zelfstandig en eveneens één op de tien heeft een tijdelijk dienstverband. Jongere werkenden hebben relatief vaker een tijdelijk dienstverband. Ruim vier op de tien werkende Leidenaren is werkzaam in Leiden zelf, 12% werkt in Holland Rijnland en 40% werkt buiten de Leidse regio. Het overige deel heeft geen vast werkadres. Onderstaande tabel geeft een verdeling van de locaties waar men werkt. Tabel 28.2b: Perc. waar werkzaam, naar plaats (in % werkenden jaar) In Leiden 41% 40% 39% 43% Buiten Holland Rijnland 37% 41% 44% 40% Den Haag 10% 13% 14% 16% In Holland Rijnland 15% 14% 13% 12% Amsterdam 7% 7% 7% 6% Leiderdorp 4% 4% 4% 3% Rest Zuidholland/Haaglanden 7% 4% 4% 5% Oegstgeest 2% 3% 2% 2% Rotterdam (incl. Vlaard./Schiedam) 3% 3% 4% 3% Zoeterwoude 2% 2% 2% 1% Utrecht 2% 2% 1% 2% Voorschoten 2% 3% 1% 1% Hoofddorp/Schiphol 2% 2% 2% 1% Katwijk/Noordwijk e.o. 3% 2% 2% 3% Overig Nederland 5% 9% 11% 9% Geen vast werkadres 6% 5% 4% 5% Aan de Leidenaren die buiten de Leidse regio werken is gevraagd of, indien de mogelijkheid zich zou voordoen, ze liever binnen de regio zouden werken. Ruim vier op de tien antwoordt bevestigend, maar evenals in voorgaande jaren onderneemt het merendeel van hen hier echter (nog) geen pogingen toe. Tabel 28.2c: Voorkeur voor werken binnen Leidse regio (in % werkenden jaar, werkt buiten Leidse regio) Ja, en doe daar pogingen voor 17% 15% 16% 14% 12% Ja, maar onderneem niets 29% 33% 35% 33% 32% Nee 34% 37% 33% 37% 36% Maakt niet uit 19% 15% 16% 15% 20% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Bang om in komende jaar baan te verliezen De Nederlandse economie kent momenteel een zwakke periode. Als de werkenden wordt gevraagd of ze bang zijn om in het komende jaar hun baan te verliezen, dan antwoordt 8% hierop bevestigend. Dit is vergelijkbaar met Werkenden met een tijdelijk contract of die via een uitzendbureau werken en werkenden met een lager inkomen zijn relatief vaker bang om hun baan te verliezen. Tabel 28.2d: Perc. werknemers dat bang is baan te verliezen (in % werkenden jaar) Totaal 10% 12% 12% 7% 8% Dienstverband Vast 8% 10% 10% 6% 7% Tijdelijk 23% 24% 25% 16% 20% Via uitzendbureau # # # # 37% Netto huishoudinkomen < 1750 # 19% 17% 10% 14% # 13% 13% 9% 11% > 3200 # 7% 8% 5% 5% 6

7 Van de Leidenaren die bang zijn hun baan te verliezen geeft zeven op de tien aan dat hun angst veroorzaakt wordt door de economische crisis. Zes op de tien denkt bij een nieuwe baan wel werkzaam te blijven in dezelfde sector, voor twee op de tien is dit misschien het geval, terwijl eveneens twee op de tien op zoek zou gaan naar een baan in een andere sector Niet-werkenden Aan het begin van dit hoofdstuk kwam naar voren dat ruim een kwart van de potentiële beroepsbevolking van jaar op dit moment geen betaald werk heeft voor minstens 12 uur per week. Deze niet-werkenden zijn relatief vaker jonger dan 25 of ouder dan 55 en vaker vrouw en lager opgeleid. Vergelijkbaar met voorgaande jaren ontvangt circa de helft van de niet-werkenden momenteel een uitkering, meestal WAO/WIA/WAJONG of een VUT/pre-pensioen. Bijna negen op de tien heeft in het verleden wel een baan gehad, voor het merendeel is dit echter al langer dan twee jaar geleden. Veranderingen in de thuissituatie, arbeidsongeschiktheid en de leeftijd zijn de belangrijkste redenen waarom mensen niet meer werken. Tabel 28.3a: Perc. niet-werkenden met uitkering en hoe lang buiten het arbeidsproces (in % niet-werkenden van jaar) Perc. niet-werkenden met uitkering Hoe lang niet meer werkzaam voor minstens 12 uur per week WAO/ WIA/ WAJONG / WWB/ WW 28% 26% 30% 24% 26% Korter dan 6 maanden 6% 7% 6% 8% 7% VUT/Pre-pensioen 10% 11% 12% 13% 13% 6-12 maanden 9% 8% 5% 6% 8% Overige uitkeringen 9% 8% 3% 12% 9% 1-2 jaar 12% 10% 13% 15% 12% Geen uitkering 53% 54% 54% 50% 51% Langer dan 2 jaar 58% 58% 62% 59% 60% Nooit gewerkt 15% 16% 14% 13% 12% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Op dit moment onderneemt 16% van alle niet-werkenden pogingen om weer te werken, twee op de tien zou wel iets willen doen, maar onderneemt om diverse redenen geen stappen, en ruim zes op de tien wil dit ook niet. De resultaten zijn vergelijkbaar met In de jaren lag het percentage niet-werkenden dat aangaf wel te willen werken wat hoger. Tabel 28.3b: (Weer) willen werken en ondernemen pogingen daartoe (in % niet-werkenden van jaar) Ja, onderneemt pogingen om te werken 20% 17% 19% 14% 16% Ja, maar doet geen pogingen, vanwege ziekte/invaliditeit 7% 10% 12% 10% 9% Ja, maar doet geen pogingen, vanwege kinderen 5% 6% 5% 3% 4% Ja, maar doet geen pogingen, pas na studie/cursus 2% 3% 4% 2% 2% Ja, maar doet geen pogingen, geen tijd, genoeg te doen 3% 2% 3% 2% 2% Ja, maar doet geen pogingen, vanwege andere reden 5% 5% 3% 5% 4% Nee, wil niet (meer) werken 58% 57% 54% 64% 63% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% De werkbereidheid onder Leidenaren tot 55 jaar ligt beduidend hoger dan onder 55-plussers. Niet-werkenden die ook niet meer willen werken noemen hiervoor als belangrijkste redenen: te oud (24%), ziekte/invaliditeit (23%), geen tijd/genoeg te doen (18%), heeft kinderen (10%). 7

8 Tabel 28.3c: (Weer) willen werken en ondernemen pogingen daartoe 2007 (in % niet-werkenden die niet studeren) Totaal (18-64 jaar) Ja, en onderneemt pogingen om te werken 16% 24% 24% 11% Ja, maar doet geen pogingen, vanwege diverse redenen 21% 38% 35% 12% Nee, wil niet (meer) werken 63% 38% 41% 77% Totaal 100% 100% 100% 100% 28.4 De actieve werkzoekenden De werkzoekenden ondervinden verschillende problemen bij het vinden van werk. Veelal zijn deze gerelateerd aan leeftijd en de eigen gezondheid. De meeste werkzoekenden zijn op zoek naar een administratieve functie of een functie in de zorg. Tabel 28.4: Belangrijkste hobbels voor pogen om werk te zoeken en sectoren waarin gezocht wordt Belangrijkste hobbels voor actieve werkzoekenden In welke sector zoeken actieve werkzoekenden Leeftijd/ te oud 31% Administratief/ kantoorbaan 35% Ziekte/ handicap 12% Gezondheidszorg/ verzorging/ welzijn 17% Economische situatie/ weinig vacatures 8% Specialistische functie 10% Eigen gemakzucht 5% Onderwijs 6% Ben aan het bijstuderen 5% IT/computers 6% Combinatie met opvoeden kinderen 4% Detailhandel/ winkel/ verko(o)p(st)er 5% Geen werkervaring 4% Horeca 5% Nederlandse taal 4% Ruim eenderde van de werkzoekenden (36%) zou graag extra hulp krijgen bij het zoeken naar werk. Ze denken hierbij ondermeer aan algemene ondersteuning of hulp van een reintegratiebureau, uitzendbureau of andere organisaties die mensen kansen geven Jaarlijkse hoeveelheid gevolgde opleidingen/cursussen Een op de tien Leidenaren van jaar heeft in het afgelopen jaar een opleiding/cursus afgerond. De verschillen naar doelgroep zijn over het algemeen klein. Tabel 28.5b geeft een ruwe schets van de genoemde afgeronde opleidingen. Tabel 28.5a: Afgelopen jaar een opleiding afgerond Tabel 28.5b: Afgeronde opleidingen/cursussen in afg. jaar Meerdere antw. mogelijk Totaal 12% 9% Cursus, geen specificatie gegeven 28% Leeftijd Extra opleiding(-straject) 28% % 16% Cursus, specifiek voor werk 15% % 10% Post Universitair 8% % 5% Universitair 6% Sekse VWO (avond) 4% Man 12% 11% Middelbare school (avond) 4% Vrouw 12% 9% HBO 3% Opleidingsniveau HAVO (avond) 2% Lager 7% 7% Post-HBO 1% Middelbaar 13% 12% VMBO (avond) 1% Hoger 13% 10% 8

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 9. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 9. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit circa 86.000 Leidenaren. Omdat in het onderzoek alleen 18-plussers

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Holland Rijnland in cijfers

Holland Rijnland in cijfers Holland Rijnland in cijfers Bodemgebruik Oppervlakte (km 2 ) naar soort bodemgebruik, 2003 Holland Rijnland Zuid-Holland Nederland Totale oppervlakte 318 3.403 41.528 Water totaal 41 585 7.745 Binnenwater

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Het Regionaal OpleidingsCentrum, ROC, biedt diverse mogelijkheden voor volwassenenonderwijs. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bekendheid van de Leidenaren

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 WW daalt licht in augustus In de augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio s van Groot

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt zich positief

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

!##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+ ! "# $% &%'' !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.!

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

50-plus uitzendkrachten aan het werk

50-plus uitzendkrachten aan het werk 50-plus uitzendkrachten aan het werk Een verkennend onderzoek naar de betekenis van uitzendwerk voor 50-plussers september 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Onderzoekspopulatie: 50-plus

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Samenvatting Van de Leidenaren van 18-64 jaar met een lagere opleiding heeft bijna de helft na hun 18 e een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd en 16% heeft er wel

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding Hoofdstuk 6 Economie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de staat van de economie van Leiden. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 6.2 Werkgelegenheid (werkzame personen,

Nadere informatie

Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar

Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar Gemiddeld is een derde van de vacatures moeilijk vervulbaar, blijkt uit onderzoek naar personeelswerving onder bijna tweeduizend

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie