Affectregulatie en mentalisatie door improvisatie in vaktherapeutische procesvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Affectregulatie en mentalisatie door improvisatie in vaktherapeutische procesvoering"

Transcriptie

1 Affectregulatie en mentalisatie door improvisatie in vaktherapeutische procesvoering Wijntje van der Ende muziektherapeut, beeldend therapeut AMBIQ, orthopedagogisch behandelcentrum, Hengelo Centrum voor traumabehandeling voor kinderen met een licht verstandelijke beperking Presentatie FVB Congres Vaktherapie in zicht Ende v.d. W.G

2 Toepassing is mogelijk: in alle vaktherapieën in zowel orthopsychiatrie als reguliere psychiatrie Ontwikkelingsgericht methodische kader Improviseren als sensitief en responsief vaktherapeutisch handelen Ende v.d. W.G

3 Filmvoorbeeld Beeldende therapie (Sjan 6 jaar trauma en LVG) interventie aandachtsregulatie Let op momenten van: Gemarkeerde spiegeling (MBKT-term) Crossmodaal versus unimodaal. (Stern) Gedeelde tijd, gedeelde aandacht. ( Poismans) Kort ritmisch pauzeren tijdens afstemmen (Rutten-Saris, EBL Fase A) Spanning moduleren in gezamenlijk e toename en afname. (Auditieve, visuele en tactiele dimensie) Langere pauzes aanbrengen in de interactie om beurtwisseling op gang te brengen. (Interactionele dimensie. RS. Fase B.) (Co regulatie zoals in het 1 ste jaar. P. Meurs) Bewegings- en geluidskenmerken van de interactie benutten, zoals intensiteit, tempo, hoogte en intonatie van stem. Vocaliserend. Vitality affects (Stern) met muzikale of beeldende parameters combineren, die een hoorbare of zichtbare emotionele lading vertegenwoordigen. (Fase C) Nog niet expliciet maken van mogelijke intenties/betekenis (Ka n nog niet verdragen of begrepen worden (verbaal mentaliseren niet mogelijk) Ende v.d. W.G

4 Improviseren gericht op cliëntspecifieke opbouw van affectregulatie geeft als vanzelf aanzet tot gedragsverandering zonder gedragsproblemen als focus te nemen. Ende v.d. W.G

5 Wetenschappelijke tendens Constructional approach (Janssen, C. G.C Schuengel,VU. Meurs KU Leuven) eerst gehechtheidgerelateerde interactiepatronen verbeteren Ende v.d. W.G

6 Ende v.d. W.G

7 Ende v.d. W.G

8 Affectregulatie begint met aansluiten Synchroon en na elkaar Ende v.d. W.G

9 Affectregulatie als voorloper van mentalisatie (Geduldig Gereedschap, Meurs, P. 2009) 1 Aandacht 2 Affect 3 Co- regulatie 4 Zelfregulatie Ende v.d. W.G

10 Ende v.d. W.G

11 Affectregulatie als gangmaker van gedragsverandering Vaktherapeutische procesvoering voorbeeld LVB meisje, 13 jaar. Welke parameters voorkeur cliënt? Het blad als contour en rechthoek is externe ordening Ontbrekende parameters activeren Het blad als ruimte voor experiment Verf met penseel Verf met kwast en paletmes Ende v.d. W.G

12 Van dunne penseel,via dikke kwast, naar paletmes vermindert controlemogelijkheid, vergroot experimenteerlust en maakt blijkbaar de weg vrij om gevoelens uit te beelden. Uit de gezamenlijke beweging in interactie ontstaat vorm. Begin interne ordening door co regulatie. Vanuit spontane vorm ontstaat een voorstelling van de vormgeving. Een volgende sessie verschijnt uit Inges hand een draak op het blad. De therapeut zegt dat ze de stekels op zijn oren en zijn tong ziet. Inge kijkt er naar en het komt in haar op om te zeggen hoe vreselijk boos ze is op de voogd die haar uit huis plaatste. Ende v.d. W.G

13 Vier fasen procesvoering De client is bezig met Ervaren Fase 1 Uiten Fase 2 Onderkennen Fase 3 Taal geven Fase 4 De therapeut is bezig 1 Zonder expliciete betekenis Gedeelde tijd. Geen emotie accentueren. Niet meer doen dan de cliënt toont. 2 Nu wel gevoelssignalen gedoseerd accentueren, articuleren, inbedden maar nog steeds zonder expliciete betekenisgeving. 3 Tot gevoelde vorm met betekenis komen, samen en apart 4 Benoemen. Terugkijken Uit de droom stappen. Ende v.d. W.G

14 Rol therapeut Zichtbare attitude therapeut naar buiten gericht: Precisiehantering fasespecifieke kenmerken Actiefvolgende attitude Innerlijke attitude therapeut naar binnen gericht: Overdracht- tegenoverdrachtsmonitoring: Voor jezelf: Affect kunnen ondergaan en parkeren wat nog niet aan de beurt is. Durven zwemmen, want je bent al samen in het water. Ende v.d. W.G

15 Durven zwemmen, want je bent al samen in het water. Water === de improvisatie in vormgeving Bodem ===het theoretisch kader Drijvende kracht=== de relatie Ende v.d. W.G

16 Rol therapeut Improviserend op muziekinstrumenten en met beeldend materiaal. (Kurstjens.) De uitingen van de cliënt als vormgeving beschouwend (Grootaers.) Gemarkeerd spiegelend met sensitieve, responsieve houding. (MBKT. Verheugt) Fasebewust nog niet of juist wel op gepresenteerde affecten ingaand. (ART. Meurs). Geduldig actief volgend en validerend van impliciete interactie naar affectieve betekenisgeving (EBL. Rutten Saris, MBKT. Verheugt en ART. Meurs.) Ende v.d. W.G

17 Drie overlappende, maar toch verschillende peilers voor opbouw van affectregulatie met Affectregulerende Vaktherapie Emerging Body Language (EBL) (M. Rutten-Saris, 2002) Aflezen van lichaamstaal. Sensomotoriek. Fasering van interactiestructuren door fijn afstemming in Moments of meeting (Stern). Gevoel voor timing en synchroniciteit ontwikkelen Fysiek Affect Regulatie Therapie (ART) (Prof. P. Meurs 2009) ART focust uitgebreider dan MBT op 1 ste fase van aandachtsregulatie. Het allereerste aan de beurt volgens ART is spanningsregulatie als voorwaarde voor onderscheid kunnen maken in positieve/negatieve gevoelens. Dat onderscheid is weer voorwaarde voor het kunnen herkennen van eigen en andermans gevoelens. Als de spanning te hoog is er geen herkenning of betekenisgeving meer mogelijk. Affectief Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) (Allen,Fonagy &Bateman 2004).(Verheugt- Pleiter 2004/2005) Mentaliseren is een spiegelproces, naar binnen en naar buiten, met de focus niet op de inhoud, maar aandacht voor zelf hardop proberen te denken over denken en voelen. Fase 1 Aandachtsregulatie. Fase 2 Affectregulatie. Fase 3 Interactieve regulatie leidt tot zelfregulatie en mentaliserend vermogen

18 ONTWIKKELING VAN INTERACTIESTRUCTUREN, AFFECTREGULATIE EN MENTALISEREN EBL Van fasen naar lagen IN VAKTHERAPIE OP BASIS VAN MBKT, EBL en ART EBL Interactiestructuren Mentaliseren Bevorderende Therapie Affect Regulatie Therapie 1 ste Fase wordt Laag A A Afstemming Aandachtregulatie Arousalregulatie 0-2 mnd.. 1 jaar Vanzelf, kort iets hetzelfde doen, met Ritmische Pauzes 2 de Fase wordt Laag B B Beurtwisseling Equivalent mode Affectregulatie 2-6 mn. 1-2 jaar Vanzelf vanuit A in Ervaring van elkaars Ritme, interne en externe hetzelfde doen na wereld zijn gelijk elkaar, met Ritmische Pauzes. 3 de Fase wordt Laag C C Uitwisseling Interactieve regulatie Affectregulatie 6-14 mnd jaar Vanzelf vanuit AB tijdens de Beurtwisseling een kleine passende variatie invoegen 4 de Fase wordt Laag D D Speldialoog Pretend mode Integratie van

19 INTERACTIEONTWIKKELING EMERGING BODY LANGUAGE M.Rutten-Saris Van fasen naar lagen 1 ste Fase wordt Laag A 0-2 mnd.. 1 jaar 2 de Fase wordt Laag B 2-6 mn. 1-2 jaar 3 de Fase wordt Laag C 6-14 mnd jaar 4 de Fase wordt Laag D mnd. 3-4 jaar Zelf en Identiteit Stern 1985 Gewaarzijn van een Ontluikend- Zelf Gewaarzijn van een Geheel-zelf Gewaarzijn van een Subjectief-zelf Gewaarzijn van een Verbaal-zelf Interactie- Structuren A Afstemming Vanzelf, kort iets hetzelfde doen, met Ritmische Pauzes B Beurtwisseling Vanzelf vanuit A in elkaars Ritme, hetzelfde doen na elkaar, met Ritmische Pauzes. C Uitwisseling Vanzelf vanuit AB tijdens de Beurtwisseling een kleine passende variatie invoegen D Speldialoog Vanzelf vanuit ABC spelen met de verwachtingen die voortkomen uit de nu bekende Uitwisseling Rutten Saris Index Motorische Elementen Langskomend Uitstraling Gewaarzijn Ogenspel Afstemmen Sporen-trekkend Fysieke inzet Intensiteit Positie Ruimte Beurtwisselen Beelden-bouwend Opkomend-beeld Toevoegen Contour Wezen Uitwisselen Het-verhaal-vertelt-zichzelf Verwachtingen Benoemen Spelen Losse onderdelen 5 de Fase wordt Laag E < 24 mnd jaar Verbale-identiteit E Taak / Thema Vertellen-over-het-verhaal Vanzelf vanuit ABCD Praten-over een opgedragen Denken-over Taak uitvoeren Symbool Ende v.d. en W.G.2011 een Representeren 19 Thema toepassen Toepassen

20 Rutten Saris Index Grafische Elementen Vervagend: Punt GE 0-17 Langskomend Lijn: Krom, Recht, Volume, Omtrek GE Sporen-trekkend Contour: Wezen GE Beelden-bouwend Geometrisch: Vlak GE Het-verhaal-verteltzichzelf Plaatje: Punt, Krom, Recht, Volume, Omtrek, Wezen, Vlak GE 0-87 Vertellen-over-het- 3 dimensionaal Wernink, Marissing Maffei Licht en donker Onderscheid in: Ffiguur en achtergrond Figuur en details Kleur Vorm Richting Diepte Relief Textuur Hol bol hoekig Concept van losse onderdelen in een geheel Samenhang constructief plastisch Constructie Licht en donker, onderscheid figuur en details, kleur,vorm, richting,diepte, of Hegi, Kurstjens Puls Tempo Intensiteit Regelmatig en onregelmatig Klank Dynamiek Timbre Actie op instrument geeft bepaald effect Melodie Maat Frasering Articulatie Herkennen van: Melodisch motief Ritmische variatie Zinsbouw Vorm Harmonisch schema Dynamisch verloop met frasering en articulatie Eijden/Moleman Kohnstam Manipulerend met spelobjecten vastpakken, tikken, knijpen, zwaaien en weggooien Construerend spel voornamelijk verkennend, experimenterend: voorwerpen bewust met elkaar in contact brengen Functioneel spel Speelgoed wordt gewoon gebruikt, zoals in de realiteit. Imiterend wat het kind ziet. Parallel; niet samen Verbeeldend spel In het begin worden situaties nog vrij letterlijk nagespeeld. 1 ste Fase wordt Laag A 0-2 mnd.. 1 jaar 2 de Fase wordt Laag B 2-6 mn. 1-2 jaar 3 de Fase wordt Laag C 6-14 mnd jaar 4 de Fase wordt Laag D mnd. 3-4 jaar Compositie Verbeeldend spel 5 de Fase wordt Laag E Puls, cadans, tempo < 24 mnd jaar Ervaringen worden klank, dynamiek, beleefd en verwerkt. timbre,klankintensiteit melodie, maat, Ende v.d. W.G Toename constructief

21 Wanneer affectregulatie als begrip centraal stellen? Stabilisatie traumagerelateerde klachten (Perry,B., Struik, A.) Bij verstoord gehechtheidsgedrag (Dekker, F. ) Bij combinaties van onveilige gehechtheid met psychiatrische stoornissen (Meurs, P.) In diagnostiek kijken naar zwakke kwaliteit van gehechtheid als onderliggende oorzaak van externaliserende of internaliserende gedragsproblematiek In behandeling ontwikkelingsgericht insteken voorafgaand aan nieuw gedrag aanleren, zeker bij LVB ( Janssen, C., Schuengel, C. VU) Ende v.d. W.G

22 Uit het boek: Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag (Janssen, C. - Dekker-van der Sande, F.,2010). Lijst voor de vaktherapeut om met ouder(s)/verzorger door te nemen Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag (Boris &Zeanah 2005, Stor en Storsbergen 2006) Best practice voor het diagnosticeren van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jongeren met een visuele en/of licht verstandelijke beperking Stress en/of gedragsproblemen hangen vaak samen met gehechtheidsproblemen. Helaas is het diagnosticeren van verstoord gehechtheidsgedrag lastig omdat een helder begrippenapparaat ontbreekt, er vaak geen consensus is over de te hanteren onderzoeksprocedure en er weinig diagnostische onderzoeksmiddelen zijn. Ende v.d. W.G

23 Goed om te weten: Vermijdend onveilig gehechte cliënt: Deactiveert affecten Ambivalent onveilig gehechte client: Hyper- activeert affecten Kenmerk gedesorganiseerde client: Beide patronen door elkaar heen. Ende v.d. W.G

24 Lichaamstaal (EBL) als affectregulerende interventie In behandelcontact beïnvloeden hoe de non verbale communicatie verloopt, Door meebewegen. Micropauzes en macropauzes timen. Kenmerkende parameters Fine Attunement Stern: Vorm. Intensiteit. Beweging. Ritme. Aantal. Toonhoogte en stembuiging. Tempo. Duur

25 In begin behandeling samen gelijktijdig in beweging, gelijktijdig pauzeren bij gemarkeerde affectspiegeling In midden van de behandeling langere rustpauzes vanuit de behandelaar na elkaar in beurtwisselend samenspel, zodat cliënt uit zichzelf initiatief tot contact kan nemen. Naar het einde van de behandeling meer afwisseling en omschakelingen in aanbod van individueel werken en samenwerken

26 Filmvoorbeeld muziektherapie (Sjan 6 jaar, trauma en LVG) vervolg interventie arousal- en affectregulatie Let op momenten van: Arousalregulatie Bestendigen van ritmisch pauzeren tijdens afstemmen. Vroegste fase A Lange pauzes blijven aanbrengen in de interactie om beurtwisseling (Fase B)te bestendigen Bewegingstempo en geluidskenmerken van de interactie vertragend spiegelen om te hoge spanning te helpen moduleren (af laten nemen) Emotieregulatie Verschil in beleving differentiëren tussen fijn en niet- fijn. Verschil bevestigen in basisemoties, die zich aandienen. Ende v.d. W.G

27 Clienten die niet aan expliciet mentaliseren toekomen, Kunnen wel geholpen worden met impliciet aangebrachte verbetering van affectregulatie Ende v.d. W.G

28 Mentaliseren is: Wat is mentaliseren? Het vermogen om in de interactie met een ander uit te gaan van het feit dat de ander, net als jezelf, een interne wereld heeft met gevoelens, gedachten en verlangens Het zien van gedachten en gevoelens bij jezelf en de ander Jezelf van buitenaf zien en de ander van binnenuit zien. Ende v.d. W.G

29 Affectinterpretatie meten Ende v.d. W.G

30 Voorbeeld depressief, suïcidaal LVB meisje Katy van 14 jaar Het blijkt uit de IFP dat zij meer dan gemiddeld hoog scoort in interpretatie van intensiteit van het affect. Het blijkt dat ze meer negatieve emotiewoorden kiest dan gemiddeld voor haar leeftijd. Door deze informatie ook aan ouders voor te leggen, stemden ouders meer de intensiteit af van de omgang en konden hun dochter met meer begrip benaderen. Katy leert in therapie verschil te maken in wat fijn is en wanneer iets niet meer fijn is. Wanneer het teveel voelt en dat gedeeld gevoel minder overspoelt. Ende v.d. W.G

31 Ende v.d. W.G

32 Meetinstrument: I FEEL PICTURES Interpreting Facial Expressions of Emotions by Looking at Pictures. 30 Foto s van baby s van maanden oud. Gericht op Affectinterpretatie = deelproces van emotie-regulatie, = betekenisverlening aan gevoelens die kinderen zien bij anderen. Geen diagnostisch instrument, geeft wel aanvullende informatie. Geen piek-emoties, maar vage emoties. Drie vragen bij elke foto: 1. Welk gevoel denk je dat het kindje van de foto heeft? Alle gevoelswoorden zijn ingedeeld in 12 categorieen, 5 positieve, 7 negatieve categorieen. 2. Hoe aangenaam denk je dat het gevoel is. 1=extreem onaangenaam, 9=extreem aangenaam. 3. Hoe intens denk je dat het gevoel is dat het kindje vertoont. 1= extreem zwak, 9=extreem sterk. Ende v.d. W.G

33 Waar geeft de test antwoord op? Valt de affectinterpretatie van een kind binnen of buiten de normale variabiliteit? Deze kinderen hebben afwijkende scores: ADHD, ASS, ODD CD(Conductdisorder) Depressieve kinderen Ende v.d. W.G

34 De scores De scores zijn in computerprogramma te verwerken. Vooral belangrijk: Test leren interpreteren. Bij interpretatie van antwoorden wordt gekeken naar o.a.: Hoe is verhouding positief negatief affect Wat is gemiddelde aangenaamheidsscore? Wat is gemiddelde intensiteitsscore? Wat zijn 5 meest frequent gescoorde categorieën (in niet-klinische populaties: 4 van 5 categorieën positief). Ende v.d. W.G

35 Landelijk Netwerk Vaktherapie op basis van MBKT, EBL en ART. Intervisie en studie Driemaandelijks intervisie en studiebijeenkomsten in Utrecht FVB vergaderruimte Geaccrediteerd door de SRVB Casuïstiek inbrengen Literatuurstudie Voorbereiding mogelijkheden voor onderzoek Coördinator: Wijntje van der Ende Ende v.d. W.G

36 Literatuurlijst vaktherapie op basis van Emerging Body Language, Mentaliseren Bevorderende Therapie, Affectregulatietherapie Meetinstrument I-feel-pictures Allen, Fonagy, Bateman (2008) Mentaliseren in de klinische praktijk Amsterdam: Uitg Nieuwezijds Dekker-van der Sande, F. (2010) Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag, Den Haag: Uitg.Lemma De Belie E. & Morisse F.(2007) Gehechtheid en gehechtheidsproblemen bij personee met een verstandelijke handicap Antwerpen-Apeldoorn: Garant Dosen A. (2005) Psychische stoornissen,gedragsproblemen en veretsandelijke handicap. Integratieve benadering kinderen en volwassenen Assen : van Gorcum Fonagy, P. Gergely, G. e.a. (2002)Affect regulation, mentalization and the development of the self. New York Other press Janssen c.g.c. Schuengel,C.&Stolk. (2002)Understanding Challeging behaviour Kaarsemaker-Vervaille(2009) Mentalization Based Treatment en beeldende therapie In Tijdschrift voor Vaktherapie Meurs P. & N. Vliegen (2009) I feel Pictures test. Affectinterpretatie en emotieregulatie Utrecht: Lannoo Ende v.d. W.G

37 Vervolg literatuurlijst Perry, Bruce (2006), Applying Principles of Neurodevelopment to clinical work with traumatized children.edited Boyd. New York :The Guilfordpress. Rutten-Saris, M.J. (1992) Basisboek Lichaamstaal (Basic guide Emerging Body language) van Gorcum & Comp. BV Rutten-Saris, M. J. (2002). The RS-Index: A diagnostic instrument for the assessment of interaction structures in drawings. PhD Dissertation. University of Hertfordshire. Sterkenburg.P.S. (2008) Intervening in Stress, Attachment and Challenging Behavoiour: Effects in Children with Multiple Disabilities, Doorn: Bartimeus. Stern, D.A (1985) The interpersonal world of the infant New York, Basic Books Stor en Storsbergen.H.(2006) Onveilig gehecht of hechtingsstoornis LKNG-uitgave Utrecht Lemma. Verheugt-Pleiter, Schmeets &Zevalkink. (2005) Mentaliseren in de kindertherapie,leidraad voor de praktijk Assen: van Gorcum Ende v.d. W.G

38 Cursus informatie Introductiecursus MBKT Mentaliseren Bevorderende Kinder Therapie: NPI, Olympiaplein 4, Amsterdam tel , Info Accreditatie SRVB Cursus EBL. A-training: Hogeschool van Nijmegen. Driedaagse opleiding RINO, maart-juni 2012 Herfst en voorjaarscursus: Mentaliseren in beeldende vaktherapie. ( voorjaar 2012 ook voor danstherapeuten). Info: Cursus ART. Patrick Meurs RINO Amsterdam 18 nov., 9dec 2011 en 2012 Cursus I FEEL PICTURES test. Uitleg en hantering. UV Leuven of RINO A dam. Vragen aan Wijntje van der Ende over deze presentatie? Ende v.d. W.G

Projectplan Affectregulerende Vaktherapie Versie

Projectplan Affectregulerende Vaktherapie Versie Projectplan Affectregulerende Vaktherapie Versie 15-11-2015 Titel Auteurs Aanleiding Beschrijving en onderzoek affectregulerende vaktherapie in psychiatrie en orthopsychiatrie voor kind en jeugd -Wijntje

Nadere informatie

Onderlinge verbondenheid. begeleiding en zorg voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperkingen

Onderlinge verbondenheid. begeleiding en zorg voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperkingen Onderlinge verbondenheid begeleiding en zorg voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperkingen Onderlinge verbondenheid Alleen in verbondenheid met de ander kan je mens zijn. Door de ander ontdek

Nadere informatie

Doel workshop. Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag. Best practice: wat is dat? Wat is gehechtheid?

Doel workshop. Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag. Best practice: wat is dat? Wat is gehechtheid? Doel workshop Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag Kennismarkt 27 mei 2010 Francien Dekker Presentatie Best practice voor het diagnosticeren van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jongeren met een

Nadere informatie

De invloed van affectieve betrokkenheid op moeilijk verstaanbaar gedrag

De invloed van affectieve betrokkenheid op moeilijk verstaanbaar gedrag Date 14-10-2011 1 De invloed van affectieve betrokkenheid op moeilijk verstaanbaar gedrag Marga Martens Promovenda Rijksuniversiteit Groningen Consulent doofblindheid Koninklijke Kentalis Begeleiderscongres

Nadere informatie

Inhoud 20-10-2011. Gehechtheidstheorie: Cees Janssen Gevaar van chronische stress Bewijs: onderzoek Sterkenburg

Inhoud 20-10-2011. Gehechtheidstheorie: Cees Janssen Gevaar van chronische stress Bewijs: onderzoek Sterkenburg 1 Inhoud Gehechtheidstheorie: Cees Janssen Gevaar van chronische stress Bewijs: onderzoek Sterkenburg Praktijk: Tineke Pilon Consequenties voor praktijk: alles is liefde 2 Definitie Gehechtheidsband Met

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij autisme

Cognitieve gedragstherapie bij autisme Cognitieve gedragstherapie bij autisme Caroline Schuurman, gz-psycholoog Centrum Autisme Rivierduinen Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van autisme bij volwassenen Utrecht, 14 juni 2011 CGT bij autisme

Nadere informatie

De Jutters centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen Nicole Muller

De Jutters centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen Nicole Muller De Jutters centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen Nicole Muller Iedere volwassene is kind geweest. Risicoclassificaties van kinderen die kunnen leiden

Nadere informatie

Annah Planjer Klinisch psycholoog- psychotherapeut. Supervisor NVP (Volwassenen) en VKJP (Kinder &Jeugd)

Annah Planjer Klinisch psycholoog- psychotherapeut. Supervisor NVP (Volwassenen) en VKJP (Kinder &Jeugd) Spiegeltjes van Malkander : mentaliseren, gehechtheid en de therapeutische relatie. Annah Planjer Klinisch psycholoog- psychotherapeut Supervisor NVP (Volwassenen) en VKJP (Kinder &Jeugd) Mentaliseren:

Nadere informatie

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ]

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Therapieën

Nadere informatie

Probleemgedrag versus psychiatrie. Congres Simea 7 april 2017

Probleemgedrag versus psychiatrie. Congres Simea 7 april 2017 Congres Simea 7 april 2017 voorstellen Pro Persona- de Riethorst; afdeling doven en slechthorenden Alma Gerritsen Maatschappelijk werker en beleidsadviseur afdeling doven en slechthorenden de Riethorst

Nadere informatie

Beeldend werken: De lijn van het zijn.

Beeldend werken: De lijn van het zijn. Beeldend werken: De lijn van het zijn. Open atelier, een ontmoeting op ervaringsniveau. In het werken met vellen papier of delen er van, met nabijheid of afstand, met figuur en achtergrond, met punten

Nadere informatie

Inhoud. Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag. Best practice: wat is dat? Onderzoeksvraag. Definitie begrip gehechtheidsproblematiek

Inhoud. Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag. Best practice: wat is dat? Onderzoeksvraag. Definitie begrip gehechtheidsproblematiek Inhoud Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag Studiedag hechting 1 oktober 2010 Francien Dekker Presentatie Best practice voor het diagnosticeren van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jongeren met

Nadere informatie

HOE STIMULEREN WIJ DE SOCIAAL- EMOTIONELE ONTWIKKELING?

HOE STIMULEREN WIJ DE SOCIAAL- EMOTIONELE ONTWIKKELING? HOE STIMULEREN WIJ DE SOCIAAL- EMOTIONELE ONTWIKKELING? Siméa congres, 6 april 2017 Lizet Ketelaar & Sigrid Kok 1 VANDAAG Deel 1: Theoretische introductie Onderzoeksuitkomsten Deel 2: Behandelervaringen

Nadere informatie

Affectieve betrokkenheid

Affectieve betrokkenheid Affectieve betrokkenheid het delen van emoties als basis voor ontwikkeling Marga Martens EMB congres 6 maart 2014 Filmpje Papier versnipperen (1) 2 Inhoud van de workshop Aanleiding Wat is affectieve betrokkenheid

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Rik Bosch, Pia Rosens, Charlotte Blumental. Begeleider: Helen van den Doel Opdrachtgever: Wijntje van der Ende

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Rik Bosch, Pia Rosens, Charlotte Blumental. Begeleider: Helen van den Doel Opdrachtgever: Wijntje van der Ende 2013 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Rik Bosch, Pia Rosens, Charlotte Blumental Begeleider: Helen van den Doel Opdrachtgever: Wijntje van der Ende [AFFECTREGULATIE IN DE VAKTHERAPIE -] Een onderzoek

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22989 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22989 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22989 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Pouw, Lucinda Title: Emotion regulation in children with Autism Spectrum Disorder

Nadere informatie

Kennismaking VIB en methode CONTACT Hoe contact bevorderen tussen doofblinde personen en hun communicatiepartners?

Kennismaking VIB en methode CONTACT Hoe contact bevorderen tussen doofblinde personen en hun communicatiepartners? Kennismaking VIB en methode CONTACT Hoe contact bevorderen tussen doofblinde personen en hun communicatiepartners? Ingrid Korenstra Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid 19-03-2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

Hou me vast, maar raak me niet aan

Hou me vast, maar raak me niet aan Hou me vast, maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en probleemgedrag 19 september 2013 Mirjam Wouda, orthopedagoog & gz-psycholoog Ons Tweede Thuis m.wouda@onstweedethuis.nl

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking Resultaten uit Fase 1 van het onderzoeksproject (Be)Leef in de wijk Inhoudsopgave Voorwoord 04 1.

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN EMOTIEREGULATIE EN DE ROL VAN DE GEHECHTHEIDSRELATIE. DR. PAULA STERKENBURG PAULA STERKENBURG

ONTWIKKELING VAN EMOTIEREGULATIE EN DE ROL VAN DE GEHECHTHEIDSRELATIE. DR. PAULA STERKENBURG PAULA STERKENBURG ONTWIKKELING VAN EMOTIEREGULATIE EN DE ROL VAN DE GEHECHTHEIDSRELATIE. DR. PAULA STERKENBURG PAULA STERKENBURG ONTWIKKELING VAN EMOTIEREGULATIE EN DE ROL VAN DE GEHECHTHEIDSRELATIE. 1. Stress/angst 2.

Nadere informatie

Creativiteit & Creatieve therapie. Prof. dr. Henk Smeijsters Hoofd Onderzoek KenVaK

Creativiteit & Creatieve therapie. Prof. dr. Henk Smeijsters Hoofd Onderzoek KenVaK Creativiteit & Creatieve therapie Prof. dr. Henk Smeijsters Hoofd Onderzoek KenVaK Invalshoeken Creatief proces Kunstanaloog proces Zelf-actualiserend proces Analoog proces Creatief proces Behoeftenhiërarchie

Nadere informatie

Het belang van (ondersteuning van) communicatie bij personen met een verstandelijke handicap

Het belang van (ondersteuning van) communicatie bij personen met een verstandelijke handicap Het belang van (ondersteuning van) communicatie bij personen met een verstandelijke handicap Prof. dr. Bea Maes, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, K.U.Leuven 1. Centrale rol van taal en communicatie

Nadere informatie

SI bij SMs ontwikkeling

SI bij SMs ontwikkeling SI bij SMs ontwikkeling De zintuigen. 1) Ruiken, olfactorisch 2) Zien, visuele systeem 3) Horen, auditieve systeem 4) Proeven, gustatorisch 5) Voelen, tactiele systeem 6) Evenwichtorgaan, vestibulaire

Nadere informatie

Chronisch, herhaald suicidaal gedrag bij borderline-patienten. Bert van Luyn Brugge, Plenaire middagsessie

Chronisch, herhaald suicidaal gedrag bij borderline-patienten. Bert van Luyn Brugge, Plenaire middagsessie Chronisch, herhaald suicidaal gedrag bij borderline-patienten Bert van Luyn Brugge, Plenaire middagsessie 1445-1615 Verschillende vormen van (chronisch) suïcidaal gedrag Suicidale Phenotypen 1. reactief,

Nadere informatie

Autisme, wat werkt? 23 januari Landelijke studiedag FVB-Kennisnetwerk Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Autisme, wat werkt? 23 januari Landelijke studiedag FVB-Kennisnetwerk Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) 23 januari 2016 Autisme, wat werkt? Landelijke studiedag FVB-Kennisnetwerk Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) Met trots informeren wij u over de studiedag Autisme wat werkt?. In samenwerking met de FVB

Nadere informatie

Infant Mental Health

Infant Mental Health Infant Mental Health WAIMH Vlaanderen wants you! WAIMH Vlaanderen VZW Draagvlak uitbouwen voor IMH professionals 16 november 2017 20u Antwerpen www.waimh-vlaanderen.be Ik zie u graag Motherhood constellation

Nadere informatie

Samenvatting. Titel. Affectregulerende Vaktherapie beeldend. Gehechtheid. Kinderen 4-12 jaar. Concept. Ende, v.d. W.G. & Vlugt, v.d. S.

Samenvatting. Titel. Affectregulerende Vaktherapie beeldend. Gehechtheid. Kinderen 4-12 jaar. Concept. Ende, v.d. W.G. & Vlugt, v.d. S. Samenvatting Titel Affectregulerende Vaktherapie beeldend ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid. Auteurs Beeldend therapeuten:

Nadere informatie

Pychiatrische dagbehandeling voor moeder en kind

Pychiatrische dagbehandeling voor moeder en kind Centrumlocatie Naar aanleiding van de intake op onze polikliniek blijkt dat u in aanmerking komt voor de dagbehandeling voor vrouwen met psychiatrische problemen en hun baby s tot 1 jaar. In deze folder

Nadere informatie

Storm, het Zelf en de Ander tijdens de Adolescentie. Studiedag NVPP, 4 november 2016 Lidewij Gerits

Storm, het Zelf en de Ander tijdens de Adolescentie. Studiedag NVPP, 4 november 2016 Lidewij Gerits Storm, het Zelf en de Ander tijdens de Adolescentie Studiedag NVPP, 4 november 2016 Lidewij Gerits Casus (1) Tracy, 13 jaar Ouders gescheiden, woont met moeder en oudere broer. Moeder is een alleenstaande

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

De Stille kracht van impliciet mentaliseren toont zich in het beeldend proces.

De Stille kracht van impliciet mentaliseren toont zich in het beeldend proces. De Stille kracht van impliciet mentaliseren toont zich in het beeldend proces. Brigitte Plum Beeldend Therapeut GGZ Mondriaan - PSYQ Maastricht - MBT Deeltijd 19-6-2015 1 Opbouw presentatie 1. De aanleiding

Nadere informatie

Muzische opvoeding. Muzikale opvoeding. klas: doelen deelleerplan VSKO 1999

Muzische opvoeding. Muzikale opvoeding. klas: doelen deelleerplan VSKO 1999 Muzische opvoeding Muzikale opvoeding klas: doelen deelleerplan VSKO 1999 1. Het kind musiceert met klank en muziek 3 1.1 Musiceren en experimenteren met de stem, met aandacht voor een goed stemgebruik

Nadere informatie

Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapieënën bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapieënën bij mensen met een licht verstandelijke beperking Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapieënën bij mensen met een licht verstandelijke beperking Resultaten uit Fase 1 van het onderzoeksproject (Be)Leef in de wijk Inhoudsopgave Voorwoord 03

Nadere informatie

Emotieweb: van data naar praktijk

Emotieweb: van data naar praktijk Emotieweb: van data naar praktijk Meinou de Vries Meinou de Vries Karin Wiefferink Marjolein Meester Rosanne van der Zee Sigrid Kok Carolien Rieffe Lizet Ketelaar Evelien Broekhof Paul Oosterveld Ivet

Nadere informatie

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal De Vakman De leerling kan gericht luisteren van intuïtief naar bewust waarnemen luisteren naar het eigen musiceren weten wat je hoort zich de muziek inwendig voorstellen de muzikale parameters en componenten

Nadere informatie

Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging. Band Gedrag Interactie Relatie Stoornis Mentale representatie

Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging. Band Gedrag Interactie Relatie Stoornis Mentale representatie Carlo Schuengel, Orthopedagogiek VU Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging Signaleren verstoord gehechtheidsgedrag Verschillende betekenissen van gehechtheid Band Gedrag Interactie Relatie

Nadere informatie

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Informatie voor cliënten en hun verwijzers Mentaliseren Bevorderende Therapie voor cliënten met een borderline

Nadere informatie

Safe & Sound. Foto uit Limburgs dagblad Maart 2016 Fotograaf, Roger Dohmen. Sander van Goor www.musicahumana.nl

Safe & Sound. Foto uit Limburgs dagblad Maart 2016 Fotograaf, Roger Dohmen. Sander van Goor www.musicahumana.nl Safe & Sound Foto uit Limburgs dagblad Maart 2016 Fotograaf, Roger Dohmen Safe & Sound Stabilisatie en integratie methode voor kinderen en jongeren die opgroeien in instabiele/kwetsbare gebieden en omstandigheden

Nadere informatie

De kracht van Houd me Vast. Pieter Dingemanse en Karin Wagenaar NVRG 20 september, 2013

De kracht van Houd me Vast. Pieter Dingemanse en Karin Wagenaar NVRG 20 september, 2013 De kracht van Houd me Vast Pieter Dingemanse en Karin Wagenaar NVRG 20 september, 2013 Ervaring met Houd me vast : een echtpaar Wat is Houd me vast? Programma van 8 x 2 uur. Heldere structuur EFT proces

Nadere informatie

EMDR en lichaamsgericht werken. Workshop Pesso Symposium 27-11-2014 Henriëtte van der Meijden

EMDR en lichaamsgericht werken. Workshop Pesso Symposium 27-11-2014 Henriëtte van der Meijden EMDR en lichaamsgericht werken Workshop Pesso Symposium 27-11-2014 Henriëtte van der Meijden EMDR en lichaamsgericht werken Targetselectie Negatieve cognitie Positieve cognitie VoC Emotie(s) SUD (Subjective

Nadere informatie

Een vastgelopen. Fase 1: Gehechtheidstherapie Fase 2: Gedragstherapie Fase 3: Generalisatie en afronding. verandering mogelijk?

Een vastgelopen. Fase 1: Gehechtheidstherapie Fase 2: Gedragstherapie Fase 3: Generalisatie en afronding. verandering mogelijk? Een vastgelopen situatie.. wat nu? Paula Sterkenburg Inhoud Theorie m.b.t. Integratieve therapie Fase 1: Gehechtheidstherapie Fase 2: Gedragstherapie Fase 3: Generalisatie en afronding Is verandering mogelijk?

Nadere informatie

DDino s brullen Emerging Body Language en Mentalization Based Treatment binnen de beeldende therapie

DDino s brullen Emerging Body Language en Mentalization Based Treatment binnen de beeldende therapie Lea Adriaans DDino s brullen Emerging Body Language en Mentalization Based Treatment binnen de beeldende therapie Een geadopteerde jongen met een licht verstandelijke beperking leert tijdens het spelen

Nadere informatie

WAT NEMEN WE MEE NAAR HUIS

WAT NEMEN WE MEE NAAR HUIS NVMT-Congres 2003 1 WAT NEMEN WE MEE NAAR HUIS PROF.DR. Rob A.B. Oostendorp NVMT-Congres 2003 2 OMVANG van het GEZONDHEIDSPROBLEEM NEKPIJN NVMT-Congres 2003 3 OMVANG van NEKPIJN GUEZ e.a., Acta Orthop

Nadere informatie

INTERACTIEVE STUDIEDAG GEDRAG

INTERACTIEVE STUDIEDAG GEDRAG INTERACTIEVE STUDIEDAG GEDRAG VANDAAG: PLANMATIG HANDELEN BUMPY MOMENTS GOED ONDERWIJS AAN JONGE KINDEREN COGNITIEVE BOUWSTENEN PLANMATIG HANDELEN ALS HET ANDERS GAAT (PREVENTIE, ESCALATIECURVE EN GFA)

Nadere informatie

Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb

Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb Een interventieprogramma Monique Boon Ton van der Wiel Psychische en Gedragsproblemen Relatief vaak sprake van psychische en gedragsproblemen. onder

Nadere informatie

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en Peuters spelender wijs! Een praktische verdiepingscursus voor pedagogisch medewerkers in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven De ontwikkeling van jonge kinderen gaat snel. Ze zijn altijd op ontdekkingstocht

Nadere informatie

www.hildedeclercq.be hilde_de_clercq@telenet.be

www.hildedeclercq.be hilde_de_clercq@telenet.be 1 Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Spel en Verbeelding Taal en Communicatie Emoties Seksualiteit en Relatievorming Eten Slapen Zindelijk worden Zelfredzaamheid of Algemene Dagelijkse leefvaardigheden 2

Nadere informatie

Optimale ontwikkeling prenatale fase tot en met zes jaar

Optimale ontwikkeling prenatale fase tot en met zes jaar Optimale ontwikkeling prenatale fase tot en met zes jaar Naast het muzikale ontwikkelingsgebied (waarneming van, ontwikkeling van het muzikaal geheugen, enzovoort) is tevens zichtbaar welke muzikale gedragsvorm

Nadere informatie

Boek Slapende honden? Wakker maken!

Boek Slapende honden? Wakker maken! Boek Slapende honden? Wakker maken! A.Struik, ontwikkelingspsycholoog/ systeemtherapeut Joany Spierings Drie testen Weinig theorie en veel praktijk CD-Rom/ werkbladen Formulier zes testen Geen protocol

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

Het pleegkind in beeld

Het pleegkind in beeld Het pleegkind in beeld Workshop pleegzorgsymposium 19 juni 2014 Petra de Vries (De Rading) Anny Havermans (SAV) 1 Programma Welkom Project gehechtheid in beeld bij pleegzorg Inleiding op gehechtheid en

Nadere informatie

18-11-2013. Even voorstellen. Inhoud. De visual cliff experiment. Pleegzorg voor jonge kinderen, meer dan opvoeden alleen. De aanleiding tot de PPI

18-11-2013. Even voorstellen. Inhoud. De visual cliff experiment. Pleegzorg voor jonge kinderen, meer dan opvoeden alleen. De aanleiding tot de PPI Even voorstellen Pleegzorg voor jonge kinderen, meer dan opvoeden alleen De waarde van de Pleegouder Pleegkind Interventie (PPI) Hans van Andel Kinder- en Jeugdpsychiater Dimence Directeur GGZ, eerste

Nadere informatie

Geraadpleegde bronnen

Geraadpleegde bronnen Geraadpleegde bronnen De volgende bronnen zijn geraadpleegd: Cohen, J.A., Mannarino, A.P., Deblinger, E. (2008). Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten. Met de methode Traumagerichte Cognitieve

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11

Inhoud. Woord vooraf 11 Inhoud Woord vooraf 11 Inleiding 15 Deel 1 21 Hoofdstuk 1 Personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen 23 1. Inleiding 23 2. Definiëring 24 3. Prevalentie 26 4. Typering

Nadere informatie

Executieve functies en emotieregulatie. Annelies Spek Klinisch psycholoog/senior onderzoeker Centrum autisme volwassenen, GGZ Eindhoven

Executieve functies en emotieregulatie. Annelies Spek Klinisch psycholoog/senior onderzoeker Centrum autisme volwassenen, GGZ Eindhoven Executieve functies en emotieregulatie Annelies Spek Klinisch psycholoog/senior onderzoeker Centrum autisme volwassenen, GGZ Eindhoven Inhoud 1. Executieve functies en emotieregulatie 2. Rol van opvoeding

Nadere informatie

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Dit is de inleiding van de psycho-educatie modules. Aan de hand van deze modules geven we meer informatie over hoe autismespectrumstoornissen (ASS) zich uiten

Nadere informatie

Leerplandoelen Drama (GO)

Leerplandoelen Drama (GO) Leerplandoelen Drama (GO) 1ste graad 3.1 De leerlingen kunnen door kijken naar, inspelen op en zelf spelen, plezier beleven aan eenvoudige dramatische situaties. a. toneelvoorstellingen of poppentheater

Nadere informatie

Leve het jonge kind! 2 e jaarcongres 28 mei Dr. Louise Berkhout

Leve het jonge kind! 2 e jaarcongres 28 mei Dr. Louise Berkhout Leve het jonge kind! 2 e jaarcongres 28 mei 2013 Dr. Louise Berkhout Is dit spelen? Is dit spelen? Is dit spelen? Verschillende spelvormen (ivm privacy geen filmfragment): Meisje op hobbelpaard- bewegingsspel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werkveldgroep (L)VB December 2016

Nieuwsbrief Werkveldgroep (L)VB December 2016 Nieuwsbrief Werkveldgroep (L)VB December 2016 Hij is er weer! De nieuwsbrief voor alle vaktherapeuten beeldend, die met mensen met een (licht) verstandelijke beperking werken. Met een terugblik op de algemene

Nadere informatie

Voorwoord 1 3. Inleiding 1 5 Inhoud van het boek 20

Voorwoord 1 3. Inleiding 1 5 Inhoud van het boek 20 Inhoud Voorwoord 1 3 Inleiding 1 5 Inhoud van het boek 20 deel i achtergronden 23 1 Beeldende therapie 2 5 1.1 Definiëring van het begrip beeldende therapie 2 5 1.2 Geschiedenis van het beroep in Nederland

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Deel 1 Basisbegrippen 19

Inhoud. Voorwoord 11. Deel 1 Basisbegrippen 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Waar dit boek over gaat 13 2 Waar dit boek niet over gaat 14 3 Doelgroep 15 4 Opzet van het boek 15 Noten 16 Literatuur 17 Deel 1 Basisbegrippen 19 Hoofdstuk 1 Patiëntgericht

Nadere informatie

www.ludiek-pedagogiek.eu Trainingsdoelen voor 21 e eeuw

www.ludiek-pedagogiek.eu Trainingsdoelen voor 21 e eeuw www.ludiek-pedagogiek.eu Trainingsdoelen voor 21 e eeuw De vijf kerncompetenties van de mens zijn te benutten door de maatschappij, maar zijn vele male rijker te ontwikkelen ten dienste van het persoonlijke

Nadere informatie

Trauma en verwaarlozing. Tony Bloemendaal Klinisch psycholoog manager zorg

Trauma en verwaarlozing. Tony Bloemendaal Klinisch psycholoog manager zorg Trauma en verwaarlozing Tony Bloemendaal Klinisch psycholoog manager zorg De normale ontwikkeling Het brein ontwikkelt zich van: Onder naar boven Binnen naar buiten Achter naar voren 2 Ontwikkelingsstadia

Nadere informatie

Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging. Band Gedrag Interactie Relatie Stoornis Mentale representatie

Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging. Band Gedrag Interactie Relatie Stoornis Mentale representatie Carlo Schuengel, Orthopedagogiek VU Signaleren verstoord Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging Verschillende betekenissen van gehechtheid Band Gedrag Interactie Relatie Stoornis Mentale

Nadere informatie

SAMENVATTING Introductie

SAMENVATTING Introductie Introductie Affect heeft een belangrijke functie in de organisatie van gedrag. Affect moet en kan in principe gereguleerd worden, als dit voor iemands doelen van belang is. Dysregulatie van effect verwijst

Nadere informatie

ontwerpleerplan Kunstenbad

ontwerpleerplan Kunstenbad ontwerpleerplan Kunstenbad De onderzoeker De vakman Ik als unieke kunstenaar De samenspeler De performer drukt zich persoonlijk uit bouwt vertrouwen op* vertelt een (eigen) verhaal Ik als unieke kunstenaar

Nadere informatie

Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3

Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 1. Omgaan met jezelf, met en met volwassenen Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 Zelfbeeld Sociaal gedrag belangstelling voor andere kinderen, maar houden weinig rekening met de ander

Nadere informatie

hier en nu werken met het lichaam in het beeldend medium

hier en nu werken met het lichaam in het beeldend medium Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie www.bvct-abat.be hier en nu werken met het lichaam in het beeldend medium Jan Vandromme Zorgrelaties in verandering Binnen de zorgrelatie is het gebruik van

Nadere informatie

Tips bij het in gesprek gaan met een burger met een licht verstandelijke beperking

Tips bij het in gesprek gaan met een burger met een licht verstandelijke beperking Tips bij het in gesprek gaan met een burger met een licht verstandelijke beperking S.N. Kuik (2014, ongepubliceerd) Inleiding Het in Gesprek gaan met iemand met een LVB vergt nogal wat van Gespreksvoerders.

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Van Hé, hier ben ik tot Ha, daar ben jij

Van Hé, hier ben ik tot Ha, daar ben jij Van Hé, hier ben ik tot Ha, daar ben jij Floortime: ontwikkelingsgerichte therapie, met ouders en het jonge kind aan het werk Jo Wellens, kinder- en jeugdpsychiater & Ilse Vansant, psycholoog afdeling

Nadere informatie

Comorbiditeit PTSS en Persoonlijkheidsstoornissen Samenspel in diagnostiek en behandeling

Comorbiditeit PTSS en Persoonlijkheidsstoornissen Samenspel in diagnostiek en behandeling Comorbiditeit PTSS en Persoonlijkheidsstoornissen Samenspel in diagnostiek en behandeling Gloria Gribling en Ellen Willemsen Casuïstiek 1 Hoe ontdek je hoeveel en welke koppen de draak heeft? (Diagnostiek)

Nadere informatie

Inzoom op Outreaching

Inzoom op Outreaching Outreaching K-diensten reiken handen uit Saartje Ieven klinisch psycholoog, outreacher K-dienst Medisch Centrum St. Jozef 1 Inzoom op Outreaching 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Outreaching in Limburg - overzicht

Nadere informatie

Mensvisie als uitgangspunt

Mensvisie als uitgangspunt Emotionele veerkracht in psychotherapie Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1: Mensvisie als uitgangspunt 17 Wat gebeurt er in therapie? 17 A. Mensvisie in pessotherapie 18 Belang van een mensvisie in therapie

Nadere informatie

Behandelmodules muziektherapie

Behandelmodules muziektherapie Minisymposium Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg 12 juni 2015 Behandelmodules muziektherapie Voor kinderen met gehechtheidsproblema7ek en een lichte tot ma7ge verstandelijke beperking Odulf Damen

Nadere informatie

Disclosure belangen sprekers

Disclosure belangen sprekers Disclosure belangen sprekers Geen potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere financiële vergoeding Aandeelhouder Geen

Nadere informatie

Met therapie werken aan je problemen Sterker in de samenleving.

Met therapie werken aan je problemen Sterker in de samenleving. Met therapie werken aan je problemen Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik kreeg één keer per week therapie om beter in mijn vel te zitten. Ik leerde om te gaan met vervelende gebeurtenissen

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Competenties. van de rondleider in kunst en -historische musea. De competenties zijn verdeeld over vier hoofdcategorieën.

Competenties. van de rondleider in kunst en -historische musea. De competenties zijn verdeeld over vier hoofdcategorieën. Competenties van de rondleider in kunst en -historische musea Verwijzing naar deze lijst: Schep, M., Van Boxtel, C., & Noordegraaf, J. (2017). Competent museum guides: defining competencies for use in

Nadere informatie

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) Hechtingsrelatie Zelfregulatie en interactie tijdens de nacht Onderdeel van de discussie rond sensitief en responsief ouderschap richt zich

Nadere informatie

Mentaliseren en geestelijke verzorging

Mentaliseren en geestelijke verzorging Mentaliseren en geestelijke verzorging Mentalization Based Treatment als onderbouwing voor geestelijke verzorging Master these Geestelijke Verzorging Rijksuniversiteit Groningen Eerste begeleider: dr.

Nadere informatie

DDMBT. Robert Spierings & Peter Bleumer

DDMBT. Robert Spierings & Peter Bleumer DDMBT Mentaliseren en verslavingsproblematiek Gebrekkig mentaliseren als ingang van de behandeling van clienten met een borderline persoonlijkheidsstoornis en verslavingsproblematiek. Robert Spierings

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN

OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN Naam kind: X Geboorte:.. Schooljaar leeftijd kleur leeftijd kleur 2006-2007 08-01-07 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Jan. 10 2010-2011 Jan.08 Cito taal M2 A

Nadere informatie

wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Psychotherapie Riagg Rijnmond

wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Psychotherapie Riagg Rijnmond wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Psychotherapie Riagg Rijnmond ESPRi 3 oktober 2013 kees kooiman afdeling Psychotherapie doelgroepen patiënten met ernstige persoonlijkheidspathologie bij ontregeling

Nadere informatie

Theorie over mentaliseren

Theorie over mentaliseren Theorie over mentaliseren Wat is mentaliseren? Mentaliseren is iets, wat iedereen doet en wat iedereen in meerdere of mindere mate kan. Het betekent dat je beseft dat gedrag (externe toestanden), voortkomt

Nadere informatie

VIB en Gehechtheid. 14 november 2014 Corinne Verheule

VIB en Gehechtheid. 14 november 2014 Corinne Verheule VIB en Gehechtheid 14 november 2014 Corinne Verheule 1 Gehechtheid Een duurzame, emotionele en wederkerige band tussen een kind en één of meer specifieke volwassenen (Truus Bakker). Een veilige gehechtheidsrelatie

Nadere informatie

Bijscholing: Mogelijkheden eerste lijn

Bijscholing: Mogelijkheden eerste lijn Bijscholing: Mogelijkheden eerste lijn T R A U M A C E N T R U M B E L G I Ë 3 0 A P R I L 2 0 1 3 C O P Y R I G H T D O R I S D H O O G H E Welke hulp hebben mensen nodig? Studie van Dyregrov & Nordanger,

Nadere informatie

DE THERAPEUT ONDER VUUR MENTALIZATION-BASED TREATMENT EN AGRESSIE BIJ ASPS EN BPS. AD GERRITSEN, UTRECHT, 12 november 2010 INHOUD PRESENTATIE

DE THERAPEUT ONDER VUUR MENTALIZATION-BASED TREATMENT EN AGRESSIE BIJ ASPS EN BPS. AD GERRITSEN, UTRECHT, 12 november 2010 INHOUD PRESENTATIE DE THERAPEUT ONDER VUUR MENTALIZATION-BASED TREATMENT EN AGRESSIE BIJ ASPS EN BPS AD GERRITSEN, UTRECHT, 12 november 2010 INHOUD PRESENTATIE MENTALISEREN ONTWIKKELINGSMODEL BPS EN ASPS VORMEN VAN AGRESSIE

Nadere informatie

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd. Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd. Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP Programma Kennismaking Competenties Gespreksvaardigheden Anamnesegesprek: o Uitvoeren o Observeren

Nadere informatie

Vaktherapie Werkt 20 mei FVB-Kennisinnovatie Huub Notermans

Vaktherapie Werkt 20 mei FVB-Kennisinnovatie Huub Notermans Vaktherapie Werkt 20 mei 2016 FVB-Kennisinnovatie Huub Notermans Inhoud presentatie FVB-Kennisinnovatie Ontwikkelingen Interventiebanken Zorgstandaarden (ZS) en Generieke Modules (GM). Rapport Zorginstituut

Nadere informatie

Au-tomutilatie. Een groot probleem, een grote uitdaging. Carmen van Bussel Orthopedagoog/GZ-psycholoog

Au-tomutilatie. Een groot probleem, een grote uitdaging. Carmen van Bussel Orthopedagoog/GZ-psycholoog Au-tomutilatie Een groot probleem, een grote uitdaging Carmen van Bussel Orthopedagoog/GZ-psycholoog Inhoud Waarom verwonden cliënten zichzelf? Handelingsverlegenheid en machteloosheid bij begeleiders

Nadere informatie

22-12-2015. De kunstzinnig therapeutische diagnose: ervaring en onderbouwing. Diagnostische opdrachten KT (kinderen) Diagnostiek bij KT

22-12-2015. De kunstzinnig therapeutische diagnose: ervaring en onderbouwing. Diagnostische opdrachten KT (kinderen) Diagnostiek bij KT Diagnostische opdrachten KT (kinderen) (Van Gemeren, H., Kouwenhoven, J., Peeters, A. en de Vletter, K. (2012). Hoe komt het kind uit de verf? Scriptie HL) De kunstzinnig therapeutische diagnose: ervaring

Nadere informatie

Emotionele Intelligentie

Emotionele Intelligentie Emotionele Intelligentie ubeon Academy Programma Emotionele intelligentie (EQ) staat voor het vermogen om eigen en andermans gevoelens te herkennen en er op effectieve wijze mee om te gaan. 70 % van communicatie

Nadere informatie

Ga direct naar de vergoedingen voor vaktherapie per. zorgverzekeraar. Beeldende therapie

Ga direct naar de vergoedingen voor vaktherapie per. zorgverzekeraar. Beeldende therapie Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende vaktherapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische kindertherapie.

Nadere informatie

VIB en Gehechtheid. Dorini Janssen De Rading Corinne Verheule SAV. Workshop AIT 30 mei 2016

VIB en Gehechtheid. Dorini Janssen De Rading Corinne Verheule SAV. Workshop AIT 30 mei 2016 VIB en Gehechtheid Dorini Janssen De Rading Corinne Verheule SAV Workshop AIT 30 mei 2016 Programma Wie zijn wij? VIB en Bouwstenen van hechting Hoe zie je gehechtheid in de praktijk? Wat is een hechtingsrepresentatie?

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie

Samen sterk in communicatie Samen sterk in communicatie Saskia Damen EMB today, 2 juni 2016 Doel en inhoud van deze workshop Doel: Kennis maken met manieren om betekenisoverdracht te bevorderen bij mensen die geen taal tot hun beschikking

Nadere informatie

Creativiteit, kun je dat afdwingen?

Creativiteit, kun je dat afdwingen? Creativiteit, kun je dat afdwingen? Over procesgerichte didactiek, de didactiek van creativiteit, eigenaarschap en betrokkenheid www.kunstedu.nl procesgerichte didactiek proces van de kunstenaar zelf ondergaan

Nadere informatie