Inhoudsopgave. Voorwoord 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Raad van Toezicht 4 2 Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent 5 3 Tentoonstellingen en bijzondere momenten 6 4 Commerciële zaken 12 5 Restauraties en aanwinsten 15 6 Onderzoek, educatie en bibliotheek 18 7 Bedrijfsvoering 20 8 Ondernemingsraad 22 9 Verkorte jaarrekening English summary 27 Bijlagen 29 j a a r v e r s l a g I n h o u d s o p g a v e 1

2 Special Commendation

3 Voorwoord Gaat het te ver om 2008 te omschrijven als een jubeljaar voor het museum? Ik vind die term wel van toepassing. Het aantal bezoekers steeg met ruim 10% en onze prachtige en veelzijdige tentoonstelling Allemaal Engelen trok maar liefst bezoekers: het hoogste aantal bezoekers van een expositie sinds de heropening. Ook de toekenning van de Special Commendation, een prestigieuze prijs van het European Museum Forum die we in mei kregen uitgereikt in Dublin, maakte van 2008 een feestelijk jaar. Het is een erkenning voor het gedurfde pad dat het museum nu al een aantal jaren inslaat. Museum Catharijneconvent slaagt erin met zijn tentoonstellingen een nieuw publiek te bereiken door een goede balans te vinden tussen geschiedenis, kunst en actualiteit. Vooral uit de vele reacties op de tentoonstelling Allemaal Engelen blijkt dat we mensen in het hart kunnen raken. De presentatie maakte veel gevoelens los bij bezoekers. Verheugend was natuurlijk ook dat de financiële middelen rond kwamen om de twee Utrechtzalen te gaan inrichten. De opening van de Utrechtzalen, begin juni 2009, betekent dat de voltooiing van de herinrichting in zicht is. De Utrechtse ambitie om in 2018 culturele hoofdstad van Europa te worden, ondersteunt het museum natuurlijk van harte. In 2008 werden de banden met Malta, dat in 2018 de duopartner Guus van den Hout zal zijn van de nog uit te kiezen Nederlandse culturele hoofdstad, stevig aangehaald. Er werden over en weer bezoeken gebracht en voor onze tentoonstelling Met Passie Geschilderd konden we beschikken over een aantal bijzondere bruiklenen uit het National Museum of Fine Arts in Valletta. De toekenning van de Lutherpenning wil ik ook graag memoreren. Een blijk van erkenning in het jaar van het religieus erfgoed voor de wijze waarop het museum ook het roerende erfgoed permanent een bijzondere plek geeft. De eigen collectie werd dit jaar uitgebreid met een aantal prachtige aanwinsten, waarvan ik de bronzen Piëta van Caspar Berger een absoluut topstuk vind: een aankoop die geheel is gefinancierd door de Vrienden van het Catharijneconvent. Speciale dank daarvoor. Na zo n goed jaar is het goed om even te bezinnen en terug te kijken, dat doen we in dit jaarverslag. Ondertussen zijn we natuurlijk al weer vol enthousiasme bezig om van 2009 net zo n goed jaar te maken! j a a r v e r s l a g V o o r w o o r d Lutherpenning drs. Guus van den Hout algemeen directeur 3

4 1 Raad van Toezicht j a a r v e r s l a g R a a d v a n To e z i c h t Een bijzonder succesvol jaar, waarin het museum de vruchten heeft kunnen plukken van de vernieuwingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Op tentoonstellingsgebied was er een vol programma, dat inhoudelijk van grote kwaliteit was, en dat ook erg veel bezoekers wist te trekken. Dat dit geheel binnen het beschikbare budget gebeurde, is natuurlijk ook een wapenfeit dat de Raad van Toezicht zeer verheugt. Allemaal Engelen Dat na enig oponthoud de financiële middelen voorhanden zijn om met de inrichting van de Utrechtzalen van start te gaan, is belangrijk: daarmee zullen de laatste stappen worden gezet op de lange weg van verbouwen en herinrichten. Er is duidelijk sprake van een nieuwe lijn in het museum, die door de hele organisatie enthousiast is opgepakt en wordt uitgevoerd. Complimenten daarvoor zijn op z n plaats. In bijvoorbeeld de media blijkt keer op keer dat Museum Catharijneconvent een eigentijdser imago krijgt, dat door de buitenwereld wordt gewaardeerd. De tentoonstelling Allemaal Engelen was daarvan wel de meest uitgesproken component: een buitenbeentje in het tentoonstellingsbeleid tot nu toe, maar wel één die laat zien dat het mogelijk is om veel en ook nieuw en jonger- publiek te trekken met een tentoonstelling die ook kwalitatief van hoog niveau is. Alles rondom deze succesvolle tentoonstelling klopte en de bezoekers genoten van een eeuwenoud fenomeen dat op een eigentijdse wijze werd gepresenteerd, in alle mogelijke vormen. Het is de moeite waard om af te durven wijken van het vanzelfsprekende. Een sprong die het museum heeft durven maken en die zeer waardevol blijkt. Als Raad van Toezicht hopen wij natuurlijk op een volgend succesvol jaar en wij zien het voor de medewerkers van het museum als een uitdaging om de magische grens van bezoekers te naderen. Drs. J. F. van Duyne voorzitter Raad van Toezicht 4

5 2 Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent Het jaar 2008 was een zeer goed jaar voor het museum, dat met de toekenning van de Special Commendation door het European Museum Forum nog een extra feestelijk tintje kreeg. Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent continueerde de vorig jaar ingezette heroriëntatie, die er toe moet leiden dat er een verjonging en uitbreiding van de vriendenvereniging ontstaat. Het bestuur ziet daartoe goede mogelijkheden door het uitwerken van de community-gedachte. Het vergroten van een gevoel van verbondenheid met het museum. Vrienden moeten zich echt bij het museum betrokken voelen en omgekeerd moet het museum zoeken naar manieren om die samenhang te versterken. De gedachten gaan uit naar nieuwe vrienden en ondermeer naar een eventueel student- en een familielidmaatschap. Dit zou een goede manier kunnen zijn om het aantal vrienden uit te breiden. De vereniging is nog steeds betrokken bij voorheen de Catharijnebrief, maar geeft die niet meer uit. De productie van het tijdschrift is nu in handen van het museum. Het magazine is inmiddels in een eigentijdser jasje gestoken en heeft een nieuwe naam gekregen, de Catharijne., die aansluit bij die vernieuwing. De vereniging neemt nog steeds met veel plezier een deel van de inhoud voor haar rekening. Nieuw is ook het ingezette beleid om als Vrienden bij alle aankopen van het museum een aandeel te leveren. De Piëta van Caspar Berger was dit jaar een grote schenking, die geheel werd gefinancierd door de Vrienden. De Vrienden waren ook betrokken bij alle latere aanwinsten en dat zal ook het komende jaar het geval zijn. Piëta, Caspar Berger, 2006 De vereniging wil graag zichtbaarder zijn in het museum. Dat kan wellicht in de toekomst met behulp van vrijwilligers, die als gastvrouwen en -heren een actieve en informatieve rol kunnen vervullen in het museum. De activiteiten van de Vrienden werden het afgelopen jaar weer goed bezocht: vooral lezingen blijken nog steeds in een behoefte te voorzien. Het komende jaar zal de vereniging de bestaande plannen verder uitwerken en er alles aan doen om de groep Vrienden substantieel uit te breiden. j a a r v e r s l a g V e r e n i g i n g V r i e n d e n v a n h e t C a t h a r i j n e c o n v e n t P. Beelaerts voorzitter Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent. 5

6 3 Tentoonstellingen en bijzondere momenten j a a r v e r s l a g Te n t o o n s t e l l i n g e n e n b i j z o n d e r e m o m e n t e n Cold Turkey. Van Carnaval tot Pasen Van begin februari tot Pasen was er een bijzondere collectie hedendaagse religieuze kunst te zien in het museum, een initiatief van de kunstenaars Rinke Nijburg en Wout Herfkens die zich De Vrienden van Job noemen. Voor deze tentoonstelling werden gerenommeerde Nederlandse kunstenaars speciaal uitgenodigd om de betekenis van een fase in de passietijd te gebruiken als inspiratiebron voor één of meerdere nieuwe werken. Het resultaat was verrassend door de hedendaagse interpretaties van deze kunstenaars en onconventioneel in de accenten die door hen zijn gelegd. Het leverde een bijzondere expositie vol kleur en geur op die tot nadenken stemde. Van carnavaleske voorstellingen met flessen drank en dieren tot een levensgrote indrukwekkende bronzen Christus die kwetsbaar en onthutst lijkt op het moment van zijn opstanding. Genot versus soberheid, overvloed tegenover afzien. Concept: Rinke Nijburg en Wout Herfkens Kunstenaars: Carnaval - Paul de Reus, Aswoensdag - Dieuwke Spaans, Vasten - Wout Herfkens, Palmzondag - Gijs Assman, Witte Donderdag - Rini Hurkmans, Goede Vrijdag - Rinke Nijburg, Pasen - Erzsébeth Baerveldt, Kleur - Jan Meijering, Geur - Andries van Rossem, Geur - Babita Versluis 3D-Vormgeving: Theo Tienhooven Grafische vormgeving: Mireille Duiven (hollandse meesters) Licht: Joost de Beij In het Begin. De Vermeulen Brauckman Kunstprijs 2008 Gelijktijdig met Cold Turkey waren de nominaties te zien voor de tweejaarlijkse Vermeulen Brauckman Kunstprijs. Een initiatief van de gelijknamige stichting die de vervaardiging wil stimuleren van hedendaagse kunstwerken die de bijbel op een verrassende wijze belichten. Voorwaarde voor deelname was dit maal het letterlijk visualiseren van de bijbeltekst In het begin (Genesis 1:1) in grafiek of videokunst. Pat van Boeckel Noli me tangere, Erzsébet Baerveldt, 2007 won de prijs, een geldbedrag van met een intrigerende video waarin een onbekende hand bomen in een bos bekijkt, keurt en soms markeert met een rood kruis. Beelden die veel suspense bevatten en naar een overtuigende climax toewerken. De ingezonden kunstwerken bezaten echter zoveel kwaliteit dat de jury heeft besloten ook twee aanmoedigingsprijzen toe te kennen, elk met een waarde van 2.500,-. De eerste is uitgereikt aan Suska Mackert met een wandinstallatie en de tweede aan Jos de l Orme die een houtsnede inzond. Concept: Vermeulen Brauckman Stichting en Museum Catharijneconvent 3D-vormgeving: Theo Tienhooven Grafische vormgeving: Mireille Duiven (hollandse meesters) Licht: Joost de Beij 6

7 Met Passie Geschilderd. Topstukken uit de Gouden Eeuw In april was er een speciale VIP-opening ter ere van de schilderijententoonstelling Met Passie Geschilderd. In het bijzijn van Utrechts nieuwe burgemeester Aleid Wolfsen en de ambassadeur van Malta was er een feestelijke bijeenkomst in de Refter. Het bezoek uit Malta kwam mede vanwege de bijzondere bruiklenen, waarvan de Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan van Matthias Stom wel de meest bijzondere was. Stom beeldt hier het moment net voor de aanval op de onbekende man uit, een dramatische compositie met prachtig licht-donker contrast. De banden tussen Utrecht en Malta werden door de bruikleen stevig aangehaald, belangrijk in verband met de Utrechtse plannen om in 2018 als partner van Malta culturele hoofdstad van Europa te worden. In het begin, Pat van Boeckel, 2008 Met Passie Geschilderd Er was ook een publieksopening, waarbij bewoners van de Utrechtse schilderswijk (Jan van Scorelstraat, Rembrandtkade en omgeving) massaal gehoor hadden gegeven aan de oproep om werk van hun schilders te komen bekijken. Informatief was de toelichting van restaurator Caroline van der Elst op het werk dat zij verrichtte aan het bijzondere zestiende-eeuwse Kruisigingsdrieluik van Jan van Scorel. Tijdens de tentoonstelling was de film over die restauratie te zien. Met Passie Geschilderd bood een prachtig beeld van voornamelijk zeventiende-eeuwse religieuze schilderkunst, waarbij veel ruimte ingeruimd was voor het werk van Utrechtse caravaggisten als Gerard van Honthorst en Dirck van Baburen. Allemaal Engelen Dat engelen geliefde wezens zijn, was al enigszins duidelijk geworden tijdens een kleine engelenexpositie die in december 2006 gecombineerd werd met de Napolitaanse kerststal. Maar de enorme toeloop en bijzondere reacties die de expositie Allemaal Engelen opriep, overtrof ieders verwachting. In totaal kwamen bijna bezoekers naar Museum Catharijneconvent. Dat ze in hun ziel werden geraakt, blijkt wel uit de reacties die men achterliet in een ervaringenboek en op de speciaal voor de expositie in het leven geroepen site allemaalengelen.nl. De engelen waren te zien op schilderijen, in miniaturen, foto s, moderne kunst, popsongs, reclamemateriaal, videokunst en bidprentjes en wat al niet meer. Als helpers en wrakers, als zoete cherubijntjes of strenge wachters bij de hemelpoort. j a a r v e r s l a g Te n t o o n s t e l l i n g e n e n b i j z o n d e r e m o m e n t e n 7

8 Allemaal Engelen Te n t o o n s t e l l i n g e n e n b i j z o n d e r e m o m e n t e n jaarverslag 2008

9 De tentoonstelling was opvallend vormgegeven door Maarten Spruyt. Hij ontwierp onder meer een prachtige vitrine voor liturgische kleding en goud- en zilverwerk en een bijzondere belevingstafel met bijpassende krukken en banken. Daarmee voegde hij een geheel eigen dimensie aan het concept toe. Buiten het museum, op het voorplein, werd de aandacht van passanten al getrokken door metershoge engelenbeelden van Huub Kortekaas. De opvallende affichecampagne waarin gewone mensen zoals eigen museumpersoneel als engel te zien waren, trok veel aandacht. Daarnaast maakten bezoekers massaal en zeer enthousiast gebruik van de mogelijkheid om in het museum zelf met engelenvleugels op de foto te gaan. Zo maakten ze een persoonlijke variant op het affiche die ze konden en aan bekenden. De workshops voor kinderen waarbij met glitters en veertjes engelenvleugels in elkaar werden geknutseld, de speciale rondleidingen en lezingen, de kerstvertellingen, alle activiteiten waren razendsnel volgeboekt en een groot succes. Mede daarom werd besloten om de tentoonstelling te verlengen tot en met 22 februari Concept: Tanja Kootte en Inge Schriemer Gastconservator: Twan Geurts 3D-Vormgeving: Maarten Spruyt en Tsur Reshef Grafische vormgeving: Typetank Utrecht Licht: Joost de Beij De Napolitaanse kerststal De uitgebreide tentoonstelling Allemaal Engelen maakte het noodzakelijk om een andere plek te zoeken voor een pronkstuk uit de collectie van het museum, de Napolitaanse kerststal. Die nieuwe locatie werd gevonden bij Feest, weet wat je viert, de permanente presentatie op de eerste etage van het Grachtenpand. Vormgever Rein van de Pol slaagde erin een zeer sfeervolle compositie te maken bij het Maagdenhuis-altaar. Daar bleek de architectuur van het bijzondere altaar prachtig te harmoniëren met de achttiende- eeuwse beeldengroep, die begin jaren dertig van de vorige eeuw aan het museum werd geschonken door een Rotterdamse familie. De kerststal is een echte publiekslieveling: elk jaar komen er duizenden mensen traditiegetrouw even kijken. Voor sommigen was deze nieuwe locatie even wennen, anderen zagen direct de bijzondere combinatie van altaar en beelden. Vormgeving: Rein van der Pol Grafische vormgeving: Manifesta Licht: Joost de Beij Affiche Allemaal Engelen j a a r v e r s l a g Te n t o o n s t e l l i n g e n e n b i j z o n d e r e m o m e n t e n 9

10 j a a r v e r s l a g Te n t o o n s t e l l i n g e n e n b i j z o n d e r e m o m e n t e n Tussen Kunst en Kitsch Tussen Kunst en Kitsch Eind april fungeerde het museum even als tv-studio: het team van het succesvolle Avro-programma Tussen Kunst en Kitsch kwam met een enorme hoeveelheid camera s en andere apparatuur over de vloer om opnames te maken. Meer dan duizend kunstliefhebbers en gelukszoekers meldden zich met in kranten en doeken gewikkelde (kunst)voorwerpen om die te laten taxeren door de deskundigen. De opnames vonden plaats tijdens de tentoonstelling Met Passie Geschilderd zodat de museummedewerkers hun handen vol hadden aan het beschermen van de echte kunst. Het was een levendige dag, waarbij een aantal mensen in bezit bleek te zijn van waardevolle kunstvoorwerpen. De aflevering werd op woensdag 12 november 2008 uitgezonden. De collectie van het museum speelde een rol in nog een ander televisieprogramma: van de KRO. In elk van de twaalf afleveringen koos presentator-priester Antoine Bodar een voorwerp uit de rijke museumcollectie, en gaf daarbij een inspirerende toelichting op dit religieuze roerende erfgoed. LUX Ook de samenwerking met de IKON (in het programma LUX) werd gecontinueerd en dat zorgde voor een aantal bijzondere afleveringen waarin ondermeer de tentoonstellingen Met Passie Geschilderd en Allemaal Engelen uitgebreid aan de orde kwamen. Net als de IKON besteedde ook de Avro speciale aandacht aan de recent verworven Piëta van Caspar Berger in Avro s Kunstuur. Tussen Kunst en Kitsch European Museum of the Year Award 2008 Half mei reisde een afvaardiging van het museum naar Dublin, waar bekend werd gemaakt welk museum deze prestigieuze prijs in ontvangst mocht nemen. Museum Catharijneconvent viel in de prijzen met een Special Commendation, een onderscheiding die directeur Guus van den Hout ontving uit handen van de beschemvrouwe van het European Museum Forum, H.M. Koningin Fabiola van België. Jarig! De verjaardag van het museum op 9 juni en de gewonnen award waren aanleiding om het publiek te trakteren: op de verjaardag van het museum mochten bezoekers gratis naar binnen en kregen ze een feestelijke typisch Utrechtse traktatie, het domtorentje, in het restaurant. 10

11 Achter de schermen Voorafgaand aan de tentoonstelling Met Passie Geschilderd kon het publiek een kijkje achter de schermen nemen bij het restaureren van enkele schilderijen voor de komende expositie. Een mogelijkheid die zeer enthousiast werd ontvangen en waarvan veel mensen dankbaar gebruik maakten. In bewonderende stilte keken ze naar het intrigerende werk van de restauratoren, die zo af en toe het gereedschap even neerlegden om een toelichting te geven op hun werkzaamheden. Uitfeest Het Utrecht Uitfeest op 14 september kondigt traditiegetrouw de spetterende opening van het nieuwe culturele seizoen in de stad aan. Hierbij zetten veel culturele instellingen hun deuren gratis open voor publiek. Met de deejays Naald & Kraak, korte tours over Met Passie Geschilderd en open rondleidingen door de depots, trok het museum bijna 2000 bezoekers op een zonnige zondag. Utrecht Uitfeest Holland Art Cities Museum Catharijneconvent participeert samen met negen andere topmusea in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag in het internationale evenement Holland Art Cities. De krachten worden gebundeld middels een gezamenlijk aansprekend marketing- en publiciteitsplan. Zo brengt het Nederlands Bureau voor Toerisme de meest interessante Nederlandse musea ook internationaal onder de aandacht bij een breed publiek. Museum Catharijneconvent participeert met de tentoonstellingen Beeldschone Boeken. De middeleeuwen in goud en inkt (zomer 2009), Goud (zomer 2010) en Geloof en Kunst in de Gouden Eeuw (voorjaar 2011). Maand van de spiritualiteit Veel publieke belangstelling was er op 1 november voor de opening van de Maand van de Spiritualiteit, die plaatsvond in het museum; een initiatief van dagblad Trouw, de KRO en Museum Catharijneconvent. Dit jaar was gekozen voor het thema Mijn betere ik. Honderden bezoekers deden mee aan workshops, genoten van een lezing, maakten een meditatieve stadswandeling en brachten natuurlijk een bezoek aan de tentoonstelling Allemaal Engelen. j a a r v e r s l a g Te n t o o n s t e l l i n g e n e n b i j z o n d e r e m o m e n t e n Guus van den Hout ontvangt onderscheiding van HM Koningin Fabiola 11

12 4 Commerciële zaken j a a r v e r s l a g C o m m e r c i ë l e z a k e n Verhuur Het museum bevindt zich op een schitterende locatie in het centrum van Utrecht. Deze locatie is ook als vergaderruimte voor diverse externe partijen erg in trek. Vooral de Stichting Vrije Academie voor kunsthistorisch onderwijs en het nabij gelegen juridisch opleidingsinstituut OSR maken daar geregeld gebruik van. Het auditorium, de grachtenzaal, de opkamer en het museumcafé dienen dan als sfeervolle accommodatie. Het museum heeft het voornemen de verhuur verder te professionaliseren door meer aandacht aan publiciteit en marketing te schenken. Rondleidingen Rondleidingen bieden bezoekers verdieping en daar is veel vraag naar. Zeker ook bij tijdelijke tentoonstellingen, zoals Met Passie Geschilderd, is hiervoor opvallend veel animo. Bij de rondleidingen ten tijde van Allemaal Engelen liep het echt storm. Maar ook de tours langs de vaste collectie hebben nooit te klagen over belangstelling. Het rondje klooster is populair bij scholierengroepen en ook de Topstukkenrondleiding langs de vaste collectie loopt al jaren prima. Museumwinkel Het leken af en toe de Drie Dwaze Dagen wel: tijdens de maanden dat de tentoonstelling Allemaal Engelen in het museum te zien was, beleefde de museumwinkel hoogtijdagen. Engelenboekjes, kaartenmapjes, zogeheten worry stones (een soort talisman), maar ook speldjes en sieraden: de voorraden van de winkel gingen er in een razend tempo doorheen. Het publiek wilde niet zonder aandenken de deur uit, en de keuze was zeer uitgebreid. Ook het idee om publiek via de speciale website een voucher aan te bieden, dat eenmaal uitgeprint ingewisseld kon worden voor een hemelse verrassing, bleek Rondleiding Allemaal Engelen Winkel 12

13 een gouden zet. Vele duizenden vouchers werden ingeleverd. De winkel draaide in 2008 een topomzet. Er was geen aparte catalogus bij Allemaal Engelen, maar de door gastconservator Twan Geurts speciaal voor de tentoonstelling geschreven publicatie Engelen van deze tijd werd veel gekocht, net zoals het al eerder door het museum geproduceerde boek Engelen in de kunst. Ook tijdens Met Passie Geschilderd werd de winkel goed bezocht, het overzichtswerk Goddelijk geschilderd. Honderd meesterwerken van Museum Catharijneconvent was daarbij één van de best verkochte artikelen. Fondsenwerving In 2008 zijn fondsen geworven voor verschillende tentoonstellingen. Aan de tentoonstelling Allemaal Engelen hebben diverse fondsen een bijdrage geleverd: het VSB Fonds, de Van Baaren Stichting, Stichting DELA Fonds, het SNS Reaalfonds, het kfhein Fonds en de Mondriaan Stichting. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunde de tentoonstelling Cold Turkey. j a a r v e r s l a g C o m m e r c i ë l e z a k e n Bijlage J: Toewijzing Fondsen, Stichtingen en Bedrijven Omslag Engelen van deze tijd, Twan Geurts 13

14 14 Leven, Bernardien Sternheim, 2007

15 5 Restauraties en aanwinsten Het museum werd dit jaar verrijkt met een aantal belangrijke en fraaie aanwinsten voor de collectie. De Piëta van Caspar Berger (een schenking van de Vrienden van het Catharijneconvent) is daarvan wellicht het meest tot de verbeelding sprekende kunstvoorwerp. Het is een bronzen, zeer eigentijdse verbeelding van het lijden van de moeder om haar gestorven zoon. Berger heeft een bijzondere manier van werken, waarbij hij een siliconenmal maakt van zijn modellen, die omkeert en met was bedekt. De mal wordt vervolgens in brons gegoten volgens de cire perdu (verloren was) methode. Het bronzen afgietsel is in dit geval een indrukwekkende verwijzing naar één van de bekendste iconen uit de kunstgeschiedenis: de Piëta van Michelangelo uit de Sint-Pieter in Rome. Wat je pijnlijk raakt, is het ontbreken van het gezicht van Maria. Dit is Bergers verbeelding van pure rouw en zo is het voor iedereen mogelijk hier zijn of haar eigen verdriet op te projecteren. Een beeld dat niemand onberoerd laat. Het museum werd nog verblijd met een tweede werk van Caspar Berger, een bronzen afgietsel van een bijbel. Het Boek was een cadeau van de Stichting Protestants Kerkelijke Kunst ter gelegenheid van de uitgave van de publicatie Prachtig Protestant. Staf Sinds oktober heeft het museum de staf van de abt van Egmond in langdurig bruikleen gekregen. Het is een bijzondere aanwinst die in de Schatkamer te bewonderen is. De veertiende-eeuwse staf meet bijna twee meter en is uit elkaar te schroeven. Hierdoor was het voor de kerkvorst mogelijk om het voorwerp mee op reis te nemen. De staf is van verguld zilver en rijk versierd met leplaquettes. In 2005 werd de staf en vooral het geoxideerde zilver en de losse delen van nog uitgebreid gerestaureerd. De krul is voorzien van prachtige afbeeldingen van de kroning van Maria door Christus. Detail Piëta, Caspar Berger, 2006 Een ander langdurig bruikleen is een geschilderd zestiende - eeuws paneel met een ongebruikelijke afbeelding: de legende van de Romeinse legeraanvoerder Achatius en zijn soldaten. Zij bekeerden zich tot het christendom in de hoop gespaard te blijven, maar die plotselinge bekering wekte de woede op van hun keizer, de heidense Hadrianus, die hen vervolgens martelde en liet kruisigen. De martelaren, zoals het kunstwerk heet, heeft een fraaie plaats gekregen in één van de kloostergangen op de begane grond. j a a r v e r s l a g R e s t a u r a t i e s e n a a n w i n s t e n 15

16 Publiekslieveling Ook een andere opmerkelijke aanwinst, en één van de publiekslievelingen tijdens Allemaal Engelen, is het intrigerende schilderij Leven, uit 2007, van de realist Bernardien Sternheim. Zij werd zichtbaar geïnspireerd door Pyke Koch. Leven is een verbeelding van de levensloop van de mens: van pasgeboren jongen tot puber, getrouwde man en grijsaard. Een schilderij waar je steeds meer in ontdekt als je de tijd neemt om goed te kijken. j a a r v e r s l a g R e s t a u r a t i e s e n a a n w i n s t e n Detail van verguld zilveren stralenmonstrans versierd met vele diamanten, Utrechts atelier Een bijzondere aankoop is een houten Piëta uit de Middeleeuwen, waarschijnlijk gemaakt in een Utrechts atelier. Tijdens de beeldenstorm is dit beeldje verminkt geraakt en later tijdelijk gebruikt als steunbalk. Delen van het beeld zijn afgezaagd, maar het duurzame eikenhout kon destijds natuurlijk nog goed gebruikt worden in de bouw. Het werd vijftig jaar geleden aangetroffen bij de restauratie van een Utrechts woonhuis. Vooral de detaillering van het gezicht van Maria en de opmerkelijk verticale houding van Christus maken het tot een bijzonder beeldje, waarvan duidelijk is dat er een getalenteerd kunstenaar aan moet hebben gewerkt. Deze Piëta krijgt een fraaie plek in de toekomstige Utrechtzalen. Een bijzondere nieuwkomer is een twintigste-eeuws schilderij van Pieter Geraedts, een zeer aantrekkelijke voorstelling van Maria met kind. Bijzonder is het gegeven dat het Christuskind bladert in een getijdenboek, waarin op een prachtige miniatuur de annunciatie is afgebeeld. Christus kijkt dus naar de aankondiging van zijn eigen geboorte. Vanwege deze bijzondere bladgrote miniatuur past dit schilderij uiteraard heel goed op de tentoonstelling Beeldschone Boeken, die in de zomer van 2009 in het museum te zien zal zijn. Een fraaie bruikleen kwam van de remonstrantse gemeente in Rotterdam: een zeer uitgebreide zilveren avondmaalsset, dat een plek kreeg in de vaste opstelling. Blingbling De schatkamer werd verrijkt met een echte blingbling-monstrans, een bruikleen van de parochie van De Heilige Drie-Eenheid te Amsterdam. Een waardevol stuk, dat blinkt en schittert vanwege het uitbundig gebruik van kostbare diamanten. Waar het Rijksmuseum in 2008 de met diamanten ingelegde schedel van Damien Hirst liet zien, had Museum Catharijneconvent hiermee eveneens een bijzonder en kostbaar voorwerp, dat bovendien echt letterlijk For the love of God was gemaakt. 16

17 Restauratie De meest bijzondere en uitgebreide restauratie was die van het Kruisigingsdrieluik van Jan van Scorel. Een zeer kostbaar en langdurig project, dat prachtig in een film werd gedocumenteerd. Het opgeknapte werk was voor het eerst sinds jaren weer in volle glorie te zien tijdens de tentoonstelling Met Passie Geschilderd. Restaurator Caroline van der Elst gaf diverse malen een speciale toelichting op haar aanpak, hetgeen buitengewoon populair was bij het publiek. Voorafgaand aan Met Passie Geschilderd werden diverse grote werken gerestaureerd. Gedurende twee speciale dagen kon het publiek daar ook een kijkje nemen. Ter voorbereiding op de tentoonstelling Allemaal Engelen werden veel schilderijen door restauratoren presentabel gemaakt. In bijzonder slechte staat was een zeventiende-eeuws paneeltje waarop een engelbewaarder met kind te zien is: er werd veel tijd aan besteed en het trok dan ook terecht veel aandacht op de tentoonstelling. Er werd bovendien veel gepoetst en gewreven aan alle verzilverde en vergulde kunstvoorwerpen, vaak voorzien van gedetailleerde engelendecoraties, die in een speciaal door Maarten Spruyt ontworpen vitrine tentoon werden gesteld. j a a r v e r s l a g R e s t a u r a t i e s e n a a n w i n s t e n Drieluik met Kruisiging, Jan van Scorel, , tijdens en na restauratie 17

18 6 Onderzoek, educatie en bibliotheek j a a r v e r s l a g O n d e r z o e k, e d u c a t i e e n b i b l i o t h e e k De afdeling Onderzoek en Educatie merkt keer op keer dat de behoefte aan verdieping groeit bij de museumbezoekers. Daar wordt op diverse manieren op ingespeeld. Voor elke tentoonstelling worden fraaie zaalbladen met extra verdiepende informatie gemaakt. Ze blijken zo populair, dat ze soms noodgedwongen aan de ketting worden gelegd. Om het publiek tegemoet te komen zijn de zaalbladen tegenwoordig als pdf op de website te vinden, zodat bezoekers ze kunnen downloaden als voorbereiding op hun bezoek, of als naslagwerk achteraf. De bestaande lespakketten die bij de vaste opstelling horen, zijn vernieuwd en opgemaakt in de huisstijl. Er zijn nu vijf uitgaven voor het onderwijs beschikbaar. De medewerkers Educatie streven ernaar om bij elke tentoonstelling specifiek educatief materiaal te ontwikkelen dat aansluit bij het curriculum. Er is nu standaard een docentenpakket en vaak ook materiaal voor leerlingen. Voor de tentoonstelling Allemaal Engelen werden maar liefst drie speciale lespakketten gemaakt voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De docentendag voorafgaand aan deze expositie werd druk bezocht. De gids Feest! Weet wat je viert is een groot succes. De eerste oplage van 4000 exemplaren was binnen een jaar uitverkocht. Er is nu een tweede oplage van 7000 gidsen om aan de blijvende vraag te kunnen voldoen. religieuze kunstvoorwerpen inspireerde. Ook protestanten toonden hun liefde voor het woord van God aan de hand van prachtige kunstvoorwerpen. Een tweede bijzondere uitgave is de serie Geloof in Nederland, waarbij twee medewerkers van het museum zitting namen in de redactie van deze uitgebreide (35-delige) tijdschriftenserie. Een breed scala aan onderwerpen passeert daarbij de revue. De serie is thematisch van opzet en zo komen ondermeer het onderwijs, de zondag, en de rol van religie in de gezondheidszorg aan bod. Veel van de gebruikte illustraties zijn afbeeldingen van kunstvoorwerpen uit de collectie van het museum. Publicaties Het museum werkte mee aan een bijzondere publicatie: Prachtig Protestant, een initiatief van de Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst (SPKK), waarmee in het jaar van het religieus erfgoed extra aandacht werd gevraagd voor het rijke protestantse erfgoed. Het boek bevat veel illustraties van voorwerpen die afkomstig zijn uit de collectie van het museum. Het maakt duidelijk dat ook het protestantisme, in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, wel degelijk tot de vervaardiging van bijzondere Museum bekend en zichtbaar Museum Catharijneconvent streeft ernaar goed bekend en zichtbaar te zijn in de stad Utrecht en bij het (bredere) culturele circuit. Op diverse plekken en bij verschillende activiteiten waren daarom medewerkers aanwezig om workshops en presentaties te geven, zoals bij manifestaties als Letteren Werkt (Universiteit Utrecht) en Culture Beat. Ook doet het museum actief mee aan het project Museum voor de Klas, een succesvolle samenwerking met het Utrechtse Centrum voor de Kunsten en 18

19 de gemeente Utrecht, waarbij de bovenbouw van het basisonderwijs de kans krijgt om musea te bezoeken. Het Lokaal, de educatieve ruimte voor de ontvangst van onderwijsgroepen, werd voorzien van twee thematisch ingerichte vitrines die aansluiten bij de museumlessen. Museum Catharijneconvent is betrokken bij de implementatie van de Nationale Canon in het onderwijs. Medewerkers Educatie waren aanwezig toen de canonkaravaan Utrecht aandeed. Zij presenteerden op een speciale docentendag het bestaande lesmateriaal dat aansluit bij een deel van de vijftig vensters. Ook is het museum betrokken bij de samenstelling van een provinciale canon, een initiatief van de Stichting Erfgoed Nederland. Het museum profileert zich daarbij nadrukkelijk als kenniscentrum. Het museum is al jaren een geliefde stageplek: de belangstelling is groter dan de mogelijkheden om stagiaires onder te brengen. De inbreng van stagiaires is waardevol: ze leveren hun bijdrage bij het onderzoek, werken mee aan de teksten voor de Catharijne., lespakketten en zaalbladen en doen literatuuronderzoek naar bijvoorbeeld aanwinsten. Het lukte het museum om in 2008 tien enthousiaste nieuwe rondleiders aan te trekken: zij volgden een uitvoerig introductieprogramma. Al snel konden ze aan de slag bij Allemaal Engelen, waar de vraag naar rondleidingen erg groot was. Vitrine in het Lokaal Bibliotheek en documentatie De bibliotheek werd verrijkt met ruim 400 titels. Daarnaast was er de gebruikelijke uitbreiding als gevolg van de ca. 50 tijdschriftabonnementen. Al dit materiaal werd toegankelijk gemaakt voor de bibliotheekgebruikers in het bibliotheeksysteem Adlib en voor zover van toepassing gekoppeld aan de objectregistratie. Professioneel digitaal beeldmateriaal van objecten uit de museumcollectie werd geproduceerd door fotograaf Ruben de Heer voor de publicatie Prachtig Protestant, die in samenwerking met de Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst en Uitgeverij Waanders tot stand kwam. Voorts werd digitaal beeldmateriaal geproduceerd van de vaste collectie voor artikelen van museummedewerkers, voor externen op bestelling en voor de tentoonstelling Allemaal Engelen. In eigen beheer werden scans gemaakt van tekeningen uit de collectie en ander tweedimensionaal materiaal, alsmede van reeds bestaande kleinbeeld dia s. Vanaf mei 2008 werd begonnen met het maken van foto s voor de 35-delige reeks Geloof in Nederland, die in samenwerking met Uitgeverij Waanders wordt gepubliceerd. Sinds oktober verschijnt elke twee weken een aflevering. Ook werd begonnen met het maken van nieuwe digitale foto s voor de publicaties Beeldschone Boeken en Schitterend, die in 2009 verschijnen. Voor beide publicaties verrichtte de bibliothecaris mede de redactie. Vrijwilligers werkten ondermeer aan boekenschenkingen van de Paulusabdij en aan de registratie van literatuur bij de handschriften, vooruitlopend op de tentoonstelling Beeldschone Boeken in Ook hielden vrijwilligers zich bezig met het verbeteren van literatuurverwijzingen in Adlib, waardoor het overzetten van de laatste gegevens uit de registratie naar de digitale registratie een flinke stap voorwaarts maakte. De Leeszaal van de Bibliotheek is vrij toegankelijk op di-, do- en vrijdagmiddag van tot uur en op overige tijden in de werkweek volgens afspraak. In 2008 bezochten zo n 250 bezoekers de Leeszaal met vragen over tentoonstellingen, over voorwerpen uit de collectie of over onderwerpen gerelateerd aan het verzamelbeleid van het museum. De Leeszaal, waar vier computers beschikbaar zijn voor het publiek, heeft ook een functie als werk- en onderzoeksplek voor stagiaires, vrijwilligers en museummedewerkers. j a a r v e r s l a g O n d e r z o e k, e d u c a t i e e n b i b l i o t h e e k 19

20 7 Bedrijfsvoering j a a r v e r s l a g B e d r i j f s v o e r i n g Personeelsbeleid Op het personele vlak bracht 2008 een aantal veranderingen met zich mee. Er ontstonden vacatures in de leiding van zowel de afdeling Tentoonstellingen als de afdeling Marketing & Communicatie. Beiden werden snel opgevuld: er kwam een nieuw en zeer ervaren hoofd Marketing & Communicatie, en op de afdeling Tentoonstellingen werd een tweede deeltijd projectleider aangesteld. Die laatste keuze heeft te maken met de wens van het museum om de organisatiestructuur aan te passen. De enigszins zelfstandig opererende afdeling Tentoonstellingen is nu ondergebracht bij de afdeling Onderzoek en Educatie, een gevolg van de wens om meer vanuit de inhoud te werken bij het opzetten van tentoonstellingen. Het gevolg is dat er nu bij elke tentoonstelling meer projectmatig wordt gewerkt. Elke afdeling levert input aan de projectgroep, die wordt voorgezeten door één van beide projectleiders tentoonstellingen. Deze werkwijze zal ertoe bijdragen dat alle afdelingen van het museum duidelijk vanuit één breed gedragen visie opereren; wat willen we vertellen en hoe doen we dat het beste. Op de afdeling beveiliging waren diverse mutaties: de oorzaak is deels verklaarbaar uit de economische situatie die in 2008 nog voor veel jobhoppen in deze sector zorgde. De grote bezoekersaantallen bij de tentoonstelling Allemaal Engelen maakten het daarnaast noodzakelijk om de eigen formatie zeer regelmatig uit te breiden met tijdelijke krachten. Visitatie In juni 2007 publiceerde de minister van OCW de cultuurnota Kunst van leven. Deze vormt de agenda voor het cultuurbeleid voor de komende jaren. Voor musea betekent dit dat er per 1 januari 2009 een langdurig subsidieperspectief komt, inclusief een systeem van visitatie. Museum Catharijneconvent meldde zich aan voor de pilot van het ministerie en de hele organisatie werkte met groot enthousiasme mee aan deze vorm van zelfevaluatie, die tot een als zeer positief ervaren proefvisitatie leidde in november De resultaten van de officiële visitatie (die begin 2009 plaatsvond) worden in de loop van 2009 bekend. Reserveringssysteem Er is een begin gemaakt met de implementatie van een nieuw digitaal reserveringssysteem. Dat zal ertoe leiden dat de diverse activiteiten -zoals (groeps)rondleidingen, zaalverhuur en evenementen- beter gestroomlijnd kunnen worden, wat tot betere dienstverlening aan het publiek zal leiden. In de loop van 2009 wordt het systeem operationeel. Herbestemming kloosters De bijzondere huisvesting van het museum, in een voormalig kloostergebouw, leidde tot betrokkenheid bij het project Converting Sacred Spaces(CSS), waarbij in Europees verband vijf lidstaten in Noordwest-Europa betrokken zijn. Met behulp van financiële middelen uit dit CSS-project kon in 2008 een begin worden gemaakt met de inrichting van de twee laatste zalen, die na de herinrichting nog niet waren ingevuld. Deze Utrechtzalen worden in juni van 2009 geopend voor publiek. Het museum werkte mee aan een publicatie van CSS waarin een inventarisatie is opgenomen van de herbestemming van religieuze gebouwen in Noordwest-Europa. Ook als pilot is er een database opgezet met gegevens over religieuze gebouwen die inmiddels een nieuwe (bijvoorbeeld culturele/onderwijs/ toeristische) bestemming hebben gekregen. Deze database is zowel voor wetenschappelijk als toeristisch gebruik interessant. Het is nog niet duidelijk of er financiële middelen zijn om de pilot voort te zetten dan wel uit te breiden. 20

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Het verkort financieel verslag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2012 van de Vereniging

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 2011 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Jaarrapport 2016 samengevat

Jaarrapport 2016 samengevat Jaarrapport 2016 samengevat 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 2016 2015 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Auto 11.607 0 Totaal vaste activa 11.607 p.m. Vlottende

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening 3-5

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2013

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 2015 2014 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Stichting Museum Kempenland Eindhoven Boutenslaan 161 b 5644 TV Eindhoven 6 februari 2015 Inhoud: Pagina BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van

Nadere informatie

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam. Jaarrapport 2014

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam. Jaarrapport 2014 Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam Jaarrapport 2014 Amsterdam, 31 december 2014 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Exploitatierekening over 2014 6 3 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015 Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem Jaarrekening 2015 Samenstellingsverklaring d.d. 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland

Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland 14-3-2008 1 1.Profilering van een christelijk museum 2.Hoe het begon 3.De collectie 4.Een rondje Catharijneconvent 5.Tot slot 14-3-2008

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat EW Utrecht. Jaarrekening Utrecht, 10 september 2015

Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat EW Utrecht. Jaarrekening Utrecht, 10 september 2015 Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat 2 3521 EW Utrecht Jaarrekening 2014 Utrecht, 10 september 2015 boqx 0 b.v. weerdsingel wz 8 3513 ba utrecht tel 030-2721644 info@boqx0.nl www.boqx0.nl kvk 30196820

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Missie Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017 Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017 datum 18 september 2017 Dit rapport is verzorgd door de Jong & Laan, Oosteinde 31, 3842 DR,

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM

CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM RAPPORT blz. 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam. Concept Jaarrapport 2012

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam. Concept Jaarrapport 2012 Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam Concept Jaarrapport 2012 Dit betreft een concept dat nog moet worden vastgesteld door het bestuur Nog geen accountantscontrole toegepast Amsterdam,

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015.

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015. Stichting Haags Filmhuis Fonds Stichting Haags Filmhuis Fonds is in 1997 opgericht met als doel een steunfonds te realiseren voor Stichting Haags Filmhuis. In 1997 stond het Haags Filmhuis voor een omvangrijke

Nadere informatie

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2016

Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen. Financieel verslag 2016 Stichting Westerwolds Monumentenfonds te Assen Financieel verslag 2016 Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Algemene grondslagen voor de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4

Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4 Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2014 (verkort) INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4 Accrap1 Jr1438901 verkort VERKORTE BALANS (in euro's)

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting video power JAARREKENING 2015

Stichting video power JAARREKENING 2015 Stichting video power JAARREKENING 2015 DATUM: 20 mei 2016 Stichting Video Power Fiscaalnummer:8530 77 903 per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers per 31 december 2014 ACTIVA 2015 2014 Vaste Activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem. JAARREKENING 2016 Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland,

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05

Stichting Groede. Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 Stichting Groede Publicatierapport 2014 van Stichting Groede. Handelsregister Kamer van Koophandel, dossierno: S 2101.95.05 INHOUDSOPGAVE. 1.Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie