Kantoren. visie op interieur en huisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantoren. visie op interieur en huisvesting"

Transcriptie

1 Kantoren visie op interieur en huisvesting

2 Visie op interieur en huisvesting De meerwaarde van de interieurarchitect Het specialisme van onze interieurgroep is het vormgeven Organisaties zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig, in het kantoor. Vraagstukken als indeelbaarheid, flexibiliteit, van een passende omgeving. Wij streven ernaar voor iedere waardoor ook de kantoorindelingen in beweging blijven. In investeringskosten versus huisvestingslasten, prestaties versus opdrachtgever een custom made product te ontwikkelen, onze ontwerpen zijn de vaste inrichtingscomponenten zoals duurzaamheid en eisen met betrekking tot klimaatinstallaties waarin de gebruiker zich niet alleen herkent maar zich er ook pantry s, vergaderplekken en kopieerhoeken essentieel. Zij etc. spelen niet alleen in de beginfase een belangrijke rol. Ook thuisvoelt. Een goede communicatie met de opdrachtgever worden door herkenbare vormen en kleuren als een soort in de vervolgfasen van het ontwerpproces blijven dit sturende speelt hierbij een belangrijke rol, omdat wij alleen in back-bone in het kantoorlandschap verankerd. De ruimten onderdelen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat techniek samenspraak met de direct betrokkenen tot een gedragen eromheen zijn flexibel indeelbaar en kunnen als zodanig aan en vormgeving elkaar kunnen versterken. ontwerp kunnen komen. We integreren alle aspecten in de toekomstige organisatieveranderingen worden aangepast. totale besluitvorming, zodat voorkomen wordt dat in de Ook in de effectiviteit van de ruimte zoeken we steeds naar Het Nieuwe Werken is momenteel voor veel ondernemingen loop van het proces zich onverwachte situaties voordoen. nieuwe concepten. Zo hebben we onlangs een ontwerp een concept dat de nodige aandacht vraagt. Het Nieuwe 2 Een interieurarchitect is de enige partij in het bouwproces die het geheel overziet en zowel de architectuur, installaties als projectinrichting tot een harmonieus geheel kan integreren. gemaakt waarin de afzonderlijke functies van de entreehal, vergaderruimte en bedrijfsrestaurant niet echt als zodanig herkenbaar zijn, maar daarentegen vooral multifunctioneel Werken is van belang omdat het organisaties stimuleert zich te beraden over de kansen die huisvesting kan bieden. Wij kunnen ondersteuning bieden bij de vertaling van de visie. en flexibel in elkaar overlopen. Wij denken kritisch mee door wederom de eigen identiteit Visie en functionaliteit van de individuele gebruiker centraal te Het ontwerpproces wordt gestart met een huisvestingsanalyse. Ook na de oplevering blijven wij bij het project betrokken. stellen. Ook hier gaat het om een custom made product dat de In deze fase wordt met de opdrachtgever overleg gepleegd Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat ook de eerste fase unieke werkprocessen en kritische succesfactoren zal moeten over o.a. het programma van eisen, de gewenste sfeer, de van de ingebruikname goed wordt begeleid. Wanneer we het ondersteunen. Het zal daarom niet voor iedere opdrachtgever identiteit die men in- en extern wil uitstralen en hoe men project na verloop van tijd opnieuw bezoeken en wij zien dat tot dezelfde aanpak en oplossingen leiden. Het gaat erom wat tegen de eigen werkomgeving aankijkt. de ruimten met plezier door de medewerkers worden gebruikt, de specifieke behoefte is van de betreffende opdrachtgever: Hierna worden de eerste ideeën en uitgangspunten dan zijn wij tevreden: het nieuwe interieur is een succes! loungebanken, open werkplekken, een stilteruimte of gevisualiseerd en schetsmatig getest. De ingrepen kunnen vrij misschien een groene tuin? ver gaan, zelfs het casco is niet altijd een vast gegeven. Huisvesting Vervolgens worden de uitspraken over sfeer en corporate Huisvesting is een toegevoegde waarde om per saldo de Kortom, wij begeleiden het gehele traject, sturen op kwaliteit identity door ons vertaald naar ruimte, vorm en kleur. We effectiviteit, efficiëntie en beleving van de organisatie te en behartigen de belangen van de opdrachtgever naar alle werken met mood-bords met daarop de kleuren, materialen optimaliseren. Het kan een bijdrage leveren aan het faciliteren uitvoerende en adviserende partijen. en afbeeldingen van het meubilair. Deze mood-bords vormen van het werkproces en de activiteiten van de organisatie en aan het uitgangspunt voor het verdere ontwerptraject. het zo effectief mogelijk gebruiken van de vierkante meters Gemeente Almelo, Almelo

3 Hoe houden we Het Nieuwe Werken Nieuw? 4 De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. De globalisering zet door en de technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. De Nederlandse economie wordt steeds meer een kenniseconomie. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke ontwikkelingen gaande: jonge mensen claimen meer vrije tijd, veel ouders werken graag parttime, hoe trekt men de beste werknemers aan? Alle veranderingen in de manier van werken als gevolg van sociaal/maatschappelijke, technologische, organisatorische en economische ontwikkelingen kunnen worden samengevat als Het Nieuwe Werken (HNW). HNW betekent meer dan flexibel werken. We krijgen toch geen flexplekken? is vaak een eerste reactie. De discussie over HNW roept in veel gevallen emoties op en gaat vaak helaas niet verder dan de vraag wel of niet flexibel werken. Flexwerken is echter nooit een doel op zich. Waar het om gaat is dat er een betere afstemming komt tussen de eisen en de wensen van de organisatie, het management, de medewerkers, de ondersteunende technologische middelen en de fysieke omgeving. In de traditionele benadering van werken zijn we gewend geraakt aan het hebben van een eigen werkplek. Het activiteitgericht werken heeft daar verandering ingebracht door een relatie te leggen tussen wat men doet, waar men dat doet en hoe die plek een positieve bijdrage kan leveren aan de uitoefening van de taak. Hierbij komen zowel Ratio als Emotie in beeld. Ratio bij de functionele vertaling van het werkproces naar de keuze van de soort werkplek en Emotie bij de zintuiglijke beleving van de bij de activiteit passende werkplek. Maar ook voor activiteiten als rustig nadenken, tot creatieve ideeën komen en ongestoord telefoneren zal een plek moeten worden ingeruimd. Dit wordt nogal eens in de hectiek van alledag en het enthousiasme voor HNW vergeten. Kortom, de werkprocessen en de kritische succesfactoren die voor uw organisatie van essentieel belang zijn, moeten zo goed mogelijk hun plek krijgen. Onze interieurafdeling heeft jarenlange ervaring in het huisvesten van organisaties die voor een nieuw concept - in welke vorm dan ook - hebben gekozen. In sommige gevallen werken we daarbij samen met een adviesbureau. Wij zijn in staat op basis van onze ruime ervaring veel kennis in te brengen, maar zullen ook niet schromen om kritische vragen te stellen om zo gezamenlijk tot een ontwerp te komen dat precies op uw organisatie is toegesneden. Wij denken actief mee over organisatorische knelpunten en koppelen informatie over de diverse disciplines aan elkaar. Bij het ontwerp houden wij zorgvuldig rekening met zaken als de karakters van de individuele medewerkers (onderzoek toont aan dat sommige mensen nu eenmaal slecht zonder structuur kunnen werken) of een medewerker thuis een goede werkomgeving kan creëren, hoe de creativiteit van een werknemer door de omgeving gestimuleerd kan worden (juist geen clean desk?), hoe de omgeving de medewerker rust kan bieden voor het bedenken van intelligente oplossingen (bijv. door een bibliotheek) en hoe de omgeving een bijdrage kan leveren aan het goed samenwerken van medewerkers (bijv. door een projectteamkamer). Kortom, de bundeling van onze inspiratie, creativiteit, kennis en ervaring zullen resulteren in een prettige werkomgeving voor u en uw medewerk(st)ers! FGHbank Hoofdkantoor, Utrecht

4 Projectaanpak Een plan ontwikkel en realiseer je samen, met opdrachtgever en architect. Interactie is onontbeerlijk, de dialoog is van wezenlijk belang. We zijn ambitieus en creatief maar ook realistisch en betrouwbaar als partner. Het proces doorloopt diverse fases: initiatie, creatie en realisatie en waar nodig beheer. 6 Proces De Initiatiefase wordt gebruikt voor onderzoek en discussie (door middel van bijv. workshops) en levert het concept als eindproduct op. Met een collage van afbeeldingen, kleuren en materialen zullen wij op een moodboard het gebruik, de identiteit, de uitstraling en de sfeer gaan vastleggen. In de Creatiefase wordt in een aantal stappen het ontwerp gemaakt, van vlekkenplan tot uitgewerkt definitief ontwerp met specificaties van gebruikte producten en materialen. In de Realisatiefase kan op ten noort blijdenstein de uitvoering begeleiden en diensten leveren op het vlak van bouwmanagement, bouweconomie en bouwtechniek. Multidisciplinair Op elk project komt een vast team met een eindverantwoordelijk architect. Dat is uw vaste aanspreekpunt. Afhankelijk van de complexiteit en het tijdschema wordt het team verder uitgerust met een assistent ontwerper, een tekenaar en een projectleider. Omdat wij een groot bureau zijn met verschillende disciplines kunnen wij indien nodig extra specialismen inschakelen, zoals landschapsarchitect (groen), kostendeskundige etc. In de eerste fase zal de functionaliteit prioriteit krijgen. Daarna zal de sfeer en uitstraling van het interieur van belang zijn om te komen tot een unieke ambiance. De overgang naar de Beheerfase wordt gevormd door diensten die met de implementatie te maken hebben. Indien gewenst kan op ten noort blijdenstein hierbij ondersteunen. Zeker een pilot heeft begeleiding nodig tijdens gebruik, vanaf het moment van ingebruikname! Singelveste AlleeWonen, Breda

5 Stadskantoor Gemeente Arnhem het huisvestingsadvies is vertaald naar passende oplossingen en een geïntegreerd interieurontwerp voor het hele complex om het contrast tussen bestaande bouw en nieuwbouw zo klein mogelijk te houden, is het kleurenschema in beide gebouwen doorgevoerd 8 de kleurstelling sluit aan op de architectuur: donkerbruin leer, hout en wit met fel rood als accent. in de lobby kan men onder het genot van een cappuccino informeel intern en extern overleg hebben in een bijzondere ambiance met zicht op de patio

6 Stadskantoor Gemeente Arnhem aan de gevel bevinden zich de werkplekken, hierdoor onstaat een brede middenzone met diverse centrale activiteiten, zoals overlegruimten, concentratieplekken, aanland- en loungeplekken en afdelingsarchieven de basis is tijdloos, fris en licht, aangevuld met accentkleuren die, behalve warmte en kleur, ook oriëntatiepunten vormen in het grote gebouw 10 de medewerker is flexibel; hij kiest de beste werkplek bij de activiteit die hij gaat ondernemen Mauris id diam id purus auctor de entreehal is door de plaatsing van een groot houten blok in twee zones verdeeld, in het blok bevinden zich de receptie en de catering

7 Vrije Universiteit Initium faculteit der Rechtsgeleerdheid een semipermanent gebouw met een collegezaal voor 550 personen, onderwijsruimten en kantoren voor de faculteit der Rechtsgeleerdheid en het NSCR; de faculteit RCH neemt de experimenteerrol op zich ten behoeve van Het Nieuwe Werken en Leren voor het VU -kwartier de diverse disciplines van op ten noort blijdenstein, stedenbouw en architectuur, proces- en bouwmanagement, huisvestingsadvies en interieurarchitectuur hebben samen gewerkt aan deze uitdagende opgave 12 een grote collegezaal voor 550 personen werkgroepruimten voor algemeen onderwijs Concilium, de plek voor ontmoeting en overleg

8 Vrije Universiteit Initium faculteit der Rechtsgeleerdheid het werkgebied van de faculteit RCH bevat verschillende soorten, niet persoonsgebonden werkplekken, om de verschillende werkzaamheden van de faculteitsmedewerkers optimaal te kunnen faciliteren het interieur is zo gematerialiseerd dat de heldere en sobere basis aansluit bij de architectuur met schoon beton, witte en grijze tinten en veel glas, er zijn accenten in kleur en vorm toegevoegd zodat een representatieve werkomgeving ontstaat. 14 loungewerkplekken voor korte werkzaamheden een hoge statafel voor informeel overleg in hout uitgevoerde pantry naast informele overlegplek

9 SNS Reaal SNS Reaal is koploper in Nederland op het gebied van Het Nieuwe Werken, het bestaande kantoorgebouw is geheel gerenoveerd en omgebouwd om te voldoen aan de eisen die HNW aan de omgeving stelt het ontwerp past bij de gewenste identiteit van SNS Reaal, het interieur is anders dan anders geworden voor SNS Reaal, fris, eigentijds en retail zijn trefwoorden in het ontwerpproces 16 een compositie van vrijstaande elementen levert ruimtelijke zichtlijnen op de opgedikte kernwand herbergt diverse functies van lockers en kasten tot greenwalls binnen Het Nieuwe Werken hebben medewerkers op kantoor meer behoefte aan formeel (teamruimten) en informeel overleg

10 SNS Reaal ondanks de grote diversiteit aan werkplekken en functies is een rustige, frisse en lichte omgeving gecreëerd waarin de medewerk(st)ers zich herkennen en hun plek kunnen vinden de nieuwe huisstijl past bij de organisatie SNS REAAL, is implementeerbaar binnen de diverse bestaande gebouwen, waardoor een nieuw interieur onstaat dat de gewenste doelstellingen van Het Nieuwe Werken maximaal ondersteunt 18 in de vergaderzalen van de Raad van Bestuur worden de diverse labels en hun historie in wandcollages getoond elke werkvloer heeft een huiskamertafel voor afdelingsoverleg, identiteit en informeel treffen het thema Dutch Design past goed bij deze Hollandse bank en is zelfs in vloerkleden doorgevoerd

11 Singelveste AlleeWonen Singelveste AlleeWonen is een woningcorporatie met huurwoningen en koophuizen in Breda en Roosendaal. Bij de organisatie werken zo n 270 medewerkers. Ongeveer 100 delen 75 werkplekken in Breda volgens het concept Het Nieuwe Werken 20 In deze nieuwe open werkomgeving staat communicatie centraal. Open vides versterken dit, waardoor de communicatie en de samenwerking tussen verschillende afdelingen bevorderd wordt. Het gebouw heeft een professionele, maar toegankelijke uitstraling gekregen Open vides bevorderen de communicatie Zitjes op diverse plekken in het kantoor Centraal gesitueerde huiskamertafels nabij de pantry t.b.v. informele communicatie

12 Singelveste AlleeWonen door de vides zijn er hoge eisen gesteld aan de akoestiek en ruimtelijke indelingoplossingen. Gesloten werkplekken en vergaderruimten zijn voorzien van glazen wanden die visueel open en transparant zijn gehouden door een helder fris en open structuur van de werkvloer te combineren met een huiselijk karakter, zoals zitjes en open kleurrijke overlegplekken is een harmonieuze rustige werkomgeving gecreëerd 22 Vrij toegankelijke woonwinkel voor verschillende bevolkingsgroepen en kinderen Noodtrappenhuis gebruikt voor vertikaal verkeer tussen afdelingen

13 Portaal Leiden in de Nieuwe Energie te Leiden het pand biedt onderdak aan drie gebruikers: Opvang Thuis- en Daklozen, Huis van Communicatie (een bedrijfsverzamelgebouw voor bedrijven die werkzaam zijn in de communicatie) en het kantoor met woonwinkel voor Portaal Leiden door een nauwe samenwerking met architect van Stigt hebben we een ontwerp kunnen maken waarbij er geen scheidslijn tussen architectuur en interieur meer is 24 de oude textielfabriek is geheel gerenoveerd het meubilair en de kleuren geven een aangename sfeer openbare ruimten waar externen kunnen vergaderen door het gebruik van de insteekvloeren ontstaan een multifunctionele zaal met open en gesloten ruimten

14 Portaal Leiden in de Nieuwe Energie te Leiden de identiteit die past bij Portaal samen met de bijzondere ruimte maakt een sterk en uniek interieur er is zeer kostenbewust ontworpen, gebouwd en ingericht, de intensieve samenwerking met de architect en het aansluiten op de bouwkundige planning van de aannemer hebben geleid tot een optimale integratie van bouwkundige componenten 26 in een bijzondere ruimte een optimale inrichting de gemeenschappelijke functies liggen gecentraliseerd rustige open werkplekken door het overleg op de catwalk het bedrijfsrestaurant is een ruimte voor ontmoeting en communicatie

15 bol.com bol.com heeft in het nieuwe inspirerende gebouw aan de Keulsekade een aangename en motiverende werkomgeving voor de medewerkers gecreëerd het gebouw dient als visitekaartje voor bol.com en heeft een professionele uitstraling waarin de labels, successen en producten duidelijk een plek verdienen 28 bol.com is gevestigd in een mounumentaal kantoorpand, een oude locatie van de Remu, te Utrecht de afbeeldingen op de akoestische wandbekleding zijn in het thema van de produktgroepen van bol.com de receptie geeft de entree een herkenbaar, eigentijds karakter

16 bol.com openheid en transparantie bevordert de communicatie en de samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams veel aandacht is besteed aan de layout, interne looproutes en het strategisch positioneren van centrale voorzieningen om de onderlinge ontmoeting te stimuleren 30 de loop naar het restaurant wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van een bar met speciale koffie in het restaurant in het souterrain ruimte voor informeel overleg de vergadervleugel achter de receptie voor vergaderen en informeel overleg aangekleed met de wall of fame met prijzen van bol.com

17 Heineken Weteringschans Amsterdam de opgave was om in vier gebouwen een geheel nieuw samenhangend interieur te creëren, de intergatie en restauratie van de monumentale villa op de hoek van het complex was een belangrijk onderdeel zoveel mogelijk historische elementen zijn behouden, nieuwe elementen als deuren en lambriseringen zijn in materialen met een modernklassieke uitstraling uitgevoerd 32 de historische villa is ingericht als vergader- en ontvangstcentrum in de kantoren draait het om flexibilitiet en een tijloze uitstraling de entree wordt gekenmerkt door een ontvangstplek met een wand die refereert naar de koperketels van de brouwerij

18 Heineken Weteringschans Amsterdam uitdaging was om in de bestaande maatrasters en structuren een heel nieuwe werkomgeving en logistiek te maken het eindresultaat is een interieur dat qua techniek, gebruik en de tijdloze uitstraling is afgestemd op de ontwikkelingen van de komende jaren 34 het restaurant is voor eigen gebruik, gastvrijheid en internationale uitstraling waren uitgangspunten voor het ontwerp op het dak is een nieuw paviljoen gerealiseerd met vergaderruimten

19 op ten noort blijdenstein het werkproces van de projectteams versterken, per project werken meestal een adviseur/architect, projectleider en tekenaar intensief samen: in de ruimte staat centraal een houten blok dat alle centrale voorzieningen in zich heeft, links en rechts ervan vinden we de beide workbenches met plek voor 8 of 10 personen 36 de sfeer past bij ons creatieve werkproces en bij onze identiteit als architecten en adviseurs de begane grond als representatieve openbare ruimte, gastvrije ontvangst van opdrachtgevers en leveranciers architectencafé; leestafel en goede koffie creëren een centrale ontmoetingsplek, elkaar zien!

20 op ten noort blijdenstein eenvoud in materiaal en vormgeving; een sfeer die rust geeft en ruimte creëert voor creativiteit als basis iedereen heeft zijn vaste plek, door de uniformiteit van de werkomgeving kunnen mensen makkelijk verzitten en verhuizen als er nieuwe projectteams of kennisgroepen worden geformeerd 38 vergaderen in een huiskamer, een toegankelijke plek kleur - en licht als spannende toevoeging alle typen werkzaamheden hebben een specifieke en herkenbare plek werken wordt samenwerken want er zijn korte communicatielijnen huisvesting faciliteert, disciplineert maar bovenal inspireert!

21 Heineken Stadhouderskade Amsterdam een nieuwe manier van werken met thema s openheid/transparantie, ontmoeting/beweging, geborgenheid/rust en identiteit/herkenning voor de verdeling van de afdelingen over de kantoren staat ontmoeten en communicatie centraal verbindingstrappen, informele overlegplekken en interne display s bevorderen de discussie 40 lounge, uitstraling van een biermoment nachtclub, centraal gelegen tussen de werkgebieden een ronde kern met de wereldkaart in reliëf laat zien dat Heineken een wereldwijd opererende organisatie is

22 Heineken Stadhouderskade Amsterdam voor het totale interieurontwerp zijn twee hoofdthema s The world of Heineken: de begane grond is ingericht als hotellobby die in hun vorm en materiaalkeuze de vier windstreken laten zien van Heineken International als wereldwijd opererende organisatie 42 Heineken in my world: elke afdeling heeft een huiskamer waarin de medewerker zelf geïnspireerd en uitgedaagd wordt om zich te blijven reflecteren aan dàt moment waarop een potentiële consument voor het produkt biertje kiest de werkomgeving blijft rustig door de overelplekken in de huiskamers vides in de huiskamers versterken de onderlinge communicatie communicatie en creativiteit vormen de dragers van het concept de begane grond met de windstreek Afrika: hier kan men lunchen, gasten ontvangen, informeel overleg voeren e.d.

23 Overzicht kantoren projecten Intres, Hoevelaken Interpay (Equens), Utrecht 2001 Woningbouwvereniging, Raamsdonksveer 2002 Woningbouwvereninging, Gorinchem ABNAMRO Bank, Utrecht 2003 NS, Utrecht 2005 NS Meander, Zwolle 2005 Avalex, Rijswijk Roteb, Rotterdam Hooghiemstra bedrijfsverzamelgebouw, Utrecht Woningstichting Leusden, Leusden Heineken hoofdkantoor, Amsterdam FGHbank hoofdkantoor, Utrecht Politie Gelderland Midden, Arnhem Heineken Hoofdkantoor Holding, Amsterdam Gemeente Almelo, Almelo Woningbouwvereniging Portaal De nieuwe Energie, Leiden Koninklijke Ten Cate, Almelo KLPD, Driebergen 2008 Stadskantoor Gemeente Arnhem, Arnhem 2008 op ten noort blijdenstein, Utrecht 2008 RNHB bank, Utrecht Woningbouwvereniging AlleeWonen, Breda Vrije Universiteit faculteit Rechtsgeleerdheid Initium, Amsterdam 2009-heden SNSReaal, hoofdkantoor Utrecht Fundeon, Harderwijk 2010 bol.com, Utrecht 2011 FGHbank, Utrecht 2012 SNSReaal, Alkmaar FGHbank Hoofdkantoor directie verdieping, Utrecht

24 op ten noort blijdenstein in kort bestek Onze omgeving verandert continu en aan die verandering wordt doorlopend gewerkt. Op dit moment staan wij voor nieuwe uitdagingen zoals verdichting van de steden, verduurzaming van gebouwen en veranderingen in wonen, werken en recreëren. Samenhang is voor ons het kernwoord voor elke verandering: ruimtelijk, technisch en in betekenis: samenhang is kwaliteit en kwaliteit is toekomst. In de toenemende complexiteit van onze maatschappij is het bereiken van samenhang steeds moeilijker. Projecten vragen daarom een integrale en multidisciplinaire benadering waarbij heldere concepten, technische kennis en samenwerking cruciaal zijn. 46 Bevlogen rationaliteit werkt al sinds 1919 vanuit een traditie van bevlogen rationaliteit; het samengaan van de rationele ingenieursgeest en de bevlogen creativiteit van de architect. Vanuit deze traditie werken wij aan al onze projecten. Wij streven naar een breed begrip van de vragen die aan ons worden gesteld op technisch, esthetisch en financieel gebied. Wij werken op elk schaalgebied, van landschap tot interieur en zijn evenzeer gefascineerd door de mogelijk-heden van het oude als de kansen van het nieuwe. Het bureau kiest een breed perspectief waar duurzame ontwikkeling en continuïteit centraal staan. Continuïteit Wij zijn van mening dat de omgeving, het gebouw en ook het interieur van een gebouw, net als de mens, een levens-cyclus kennen. De cyclus begint met een initiatief, daarna volgt het ontwerp en vervolgens komt het tot realisatie. Voor ons stopt het hier niet: er volgt een beheer- en onderhoudsfase. En daarna weer opnieuw: het initiatief tot herontwikkeling Wij zijn actief in alle fases van deze levenscyclus. Hierdoor ontwikkelen wij onze kennis en komen wij tot innovatieve oplossingen. Op deze wijze realiseren wij interieurs, gebouwen en omgevingen met een hoge toekomstwaarde. Duurzaam zonder dogma Wij benaderen onze projecten vanuit vier gezichtspunten: Economie, Ecologie, Eerlijkheid en Emotie. Dit zijn de 4E s van op ten noort blijdenstein. De 4E benadering stelt ons in staat om samen met de opdrachtgever te komen tot het gewenste duurzaamheidsprofiel van de opgave. Door het bewustzijn van de 4E s ontdekken wij in elke opgave kansen voor duurzame ontwikkelingen. Multidisciplinair werkt in ontwerpteams die, al naar gelang de vraag, zijn samengesteld uit verschillende specialisten, een architect, een interieurarchitect, een stedenbouwkundige, een bouwkundige, een projectleider en bijna altijd een kosten- en procesmanager. Op deze manier kunnen wij in korte tijd komen tot innovatieve en realistische concepten. interieur op ten noort blijdenstein

25 4E visie op ten noort blijdenstein Wij ontwerpen ruimten waarin mensen zich herkennen en thuis voelen. Ruimten waarin mensen beter werken, met plezier kunnen wonen en ontspannen. Gastvrije ruimten die passen bij de identiteit van mens en omgeving: emotie is de eerste bouwsteen van ons werk. De voorwaarde voor bouwen is dat de kosten en de opbrengsten in evenwicht zijn. Wij hebben hier veel verstand van en dit helpt onze opdrachtgevers. Wij zoeken steeds naar heldere en rationele oplossingen, een korte weg tussen de vraag en de oplossing: conomie is de tweede bouwsteen van ons denken. 48 Ecologie speelt een steeds grotere rol binnen onze ontwerpen. Wij zijn ons bewust van de noodzaak om minder van de aarde te verlangen; minder energie, minder water, minder grondstoffen. Wij zijn gefascineerd door het idee dat gebouwen ook iets kunnen teruggeven aan de aarde: energie, schone lucht, schoon water: ecologie is de derde bouwsteen van onze ontwerpen. Ruimte maken is ontwerpen en bouwen en dat doen wij graag op een eerlijke manier. Eerlijkheid is het uitgangspunt in onze omgang met mensen, zowel binnen ons bureau als daarbuiten. Wij letten er bijvoorbeeld op dat de materialen in onze ontwerpen op een eerlijke wijze worden geproduceerd en verhandeld. &erlijkheid is de vierde bouwsteen van op ten noort blijdenstein. Onze ontwerphouding is open en niet dogmatisch. Wij zien ontwerpen als het verzamelen en ordenen van informatie. Als het zoeken naar een logische maar unieke samenhang tussen emotie,, conomie, ecologie en &erlijkheid. Elk ontwerp is een uniek verhaal dat past bij de mensen die het gebruiken, de locatie waar het voor is bedacht en onze huidige tijd. de Kameel van Noord winnend ontwerp duurzaamheidstender Buiksloterham, Amsterdam

26 Lunettenbaan 51 Postbus HA Utrecht T F E I Projectnummer/Kenmerk: H:\projecten\000120\interieur\PR-boekjes\2012

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

ZICHTBAAR, HERKENBAAR GEZAGWEKKEND EN FUNCTIONEEL

ZICHTBAAR, HERKENBAAR GEZAGWEKKEND EN FUNCTIONEEL Rijksgebouwendienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties ZICHTBAAR, HERKENBAAR GEZAGWEKKEND EN Gerechtsgebouw Amsterdam Ambitiedocument voor de geïntegreerde aanbesteding van nieuwe

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

Lessen uit projecten bij ABN AMRO

Lessen uit projecten bij ABN AMRO Lessen uit projecten bij ABN AMRO Innovatieve kantoorconcepten voor flexibel werken dr. ir. D.J.M. van der Voordt en ir. M. Beunder m.m.v. ir. A. van den Brink en drs. B.R.H. Bremmer April 2001 DOI&H/Concernhuisvesting

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met 7 4 OP EEN RIJ met Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam Dwire heeft vier architecten vijf vragen gesteld 1 Corinne Schrauwen Abken Schrauwen Architecten Misschien een beetje

Nadere informatie

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId Het Nieuwe Werken & ICT Het belang van goede tools, de trends en de beveiliging

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 Andere tijden Corporate magazine 01 Juni 2010 Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4 Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 De Groene Zaak strijdt voor verduurzaming

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

WHAT USERS WANT. De invloed van Het Nieuwe Werken op de kantooromgeving

WHAT USERS WANT. De invloed van Het Nieuwe Werken op de kantooromgeving WHAT USERS WANT De invloed van Het Nieuwe Werken op de kantooromgeving CBRE JUNI 2011 C CBRE Building & Workplace Consultancy voorziet eindgebruikers en eigenaren van vastgoed van technisch, functioneel

Nadere informatie

stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen-

stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen- Meer frissende ideeën over huiseve kantoren Flexibele werkplek uw- en exploitatiekosten stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen- Leren beter samen te randertraject Praktijkvisies op wilt

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen

Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1: Kennismaken met de BOM en de BHB pag. 3 Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Deel

Nadere informatie

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Wonen Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Deelnemers: Ariane Lelieveld; Dirk Dekker; Emil Talen; Erika Jacobs Lord;

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie