Kantoren. visie op interieur en huisvesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantoren. visie op interieur en huisvesting"

Transcriptie

1 Kantoren visie op interieur en huisvesting

2 Visie op interieur en huisvesting De meerwaarde van de interieurarchitect Het specialisme van onze interieurgroep is het vormgeven Organisaties zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig, in het kantoor. Vraagstukken als indeelbaarheid, flexibiliteit, van een passende omgeving. Wij streven ernaar voor iedere waardoor ook de kantoorindelingen in beweging blijven. In investeringskosten versus huisvestingslasten, prestaties versus opdrachtgever een custom made product te ontwikkelen, onze ontwerpen zijn de vaste inrichtingscomponenten zoals duurzaamheid en eisen met betrekking tot klimaatinstallaties waarin de gebruiker zich niet alleen herkent maar zich er ook pantry s, vergaderplekken en kopieerhoeken essentieel. Zij etc. spelen niet alleen in de beginfase een belangrijke rol. Ook thuisvoelt. Een goede communicatie met de opdrachtgever worden door herkenbare vormen en kleuren als een soort in de vervolgfasen van het ontwerpproces blijven dit sturende speelt hierbij een belangrijke rol, omdat wij alleen in back-bone in het kantoorlandschap verankerd. De ruimten onderdelen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat techniek samenspraak met de direct betrokkenen tot een gedragen eromheen zijn flexibel indeelbaar en kunnen als zodanig aan en vormgeving elkaar kunnen versterken. ontwerp kunnen komen. We integreren alle aspecten in de toekomstige organisatieveranderingen worden aangepast. totale besluitvorming, zodat voorkomen wordt dat in de Ook in de effectiviteit van de ruimte zoeken we steeds naar Het Nieuwe Werken is momenteel voor veel ondernemingen loop van het proces zich onverwachte situaties voordoen. nieuwe concepten. Zo hebben we onlangs een ontwerp een concept dat de nodige aandacht vraagt. Het Nieuwe 2 Een interieurarchitect is de enige partij in het bouwproces die het geheel overziet en zowel de architectuur, installaties als projectinrichting tot een harmonieus geheel kan integreren. gemaakt waarin de afzonderlijke functies van de entreehal, vergaderruimte en bedrijfsrestaurant niet echt als zodanig herkenbaar zijn, maar daarentegen vooral multifunctioneel Werken is van belang omdat het organisaties stimuleert zich te beraden over de kansen die huisvesting kan bieden. Wij kunnen ondersteuning bieden bij de vertaling van de visie. en flexibel in elkaar overlopen. Wij denken kritisch mee door wederom de eigen identiteit Visie en functionaliteit van de individuele gebruiker centraal te Het ontwerpproces wordt gestart met een huisvestingsanalyse. Ook na de oplevering blijven wij bij het project betrokken. stellen. Ook hier gaat het om een custom made product dat de In deze fase wordt met de opdrachtgever overleg gepleegd Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat ook de eerste fase unieke werkprocessen en kritische succesfactoren zal moeten over o.a. het programma van eisen, de gewenste sfeer, de van de ingebruikname goed wordt begeleid. Wanneer we het ondersteunen. Het zal daarom niet voor iedere opdrachtgever identiteit die men in- en extern wil uitstralen en hoe men project na verloop van tijd opnieuw bezoeken en wij zien dat tot dezelfde aanpak en oplossingen leiden. Het gaat erom wat tegen de eigen werkomgeving aankijkt. de ruimten met plezier door de medewerkers worden gebruikt, de specifieke behoefte is van de betreffende opdrachtgever: Hierna worden de eerste ideeën en uitgangspunten dan zijn wij tevreden: het nieuwe interieur is een succes! loungebanken, open werkplekken, een stilteruimte of gevisualiseerd en schetsmatig getest. De ingrepen kunnen vrij misschien een groene tuin? ver gaan, zelfs het casco is niet altijd een vast gegeven. Huisvesting Vervolgens worden de uitspraken over sfeer en corporate Huisvesting is een toegevoegde waarde om per saldo de Kortom, wij begeleiden het gehele traject, sturen op kwaliteit identity door ons vertaald naar ruimte, vorm en kleur. We effectiviteit, efficiëntie en beleving van de organisatie te en behartigen de belangen van de opdrachtgever naar alle werken met mood-bords met daarop de kleuren, materialen optimaliseren. Het kan een bijdrage leveren aan het faciliteren uitvoerende en adviserende partijen. en afbeeldingen van het meubilair. Deze mood-bords vormen van het werkproces en de activiteiten van de organisatie en aan het uitgangspunt voor het verdere ontwerptraject. het zo effectief mogelijk gebruiken van de vierkante meters Gemeente Almelo, Almelo

3 Hoe houden we Het Nieuwe Werken Nieuw? 4 De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. De globalisering zet door en de technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. De Nederlandse economie wordt steeds meer een kenniseconomie. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke ontwikkelingen gaande: jonge mensen claimen meer vrije tijd, veel ouders werken graag parttime, hoe trekt men de beste werknemers aan? Alle veranderingen in de manier van werken als gevolg van sociaal/maatschappelijke, technologische, organisatorische en economische ontwikkelingen kunnen worden samengevat als Het Nieuwe Werken (HNW). HNW betekent meer dan flexibel werken. We krijgen toch geen flexplekken? is vaak een eerste reactie. De discussie over HNW roept in veel gevallen emoties op en gaat vaak helaas niet verder dan de vraag wel of niet flexibel werken. Flexwerken is echter nooit een doel op zich. Waar het om gaat is dat er een betere afstemming komt tussen de eisen en de wensen van de organisatie, het management, de medewerkers, de ondersteunende technologische middelen en de fysieke omgeving. In de traditionele benadering van werken zijn we gewend geraakt aan het hebben van een eigen werkplek. Het activiteitgericht werken heeft daar verandering ingebracht door een relatie te leggen tussen wat men doet, waar men dat doet en hoe die plek een positieve bijdrage kan leveren aan de uitoefening van de taak. Hierbij komen zowel Ratio als Emotie in beeld. Ratio bij de functionele vertaling van het werkproces naar de keuze van de soort werkplek en Emotie bij de zintuiglijke beleving van de bij de activiteit passende werkplek. Maar ook voor activiteiten als rustig nadenken, tot creatieve ideeën komen en ongestoord telefoneren zal een plek moeten worden ingeruimd. Dit wordt nogal eens in de hectiek van alledag en het enthousiasme voor HNW vergeten. Kortom, de werkprocessen en de kritische succesfactoren die voor uw organisatie van essentieel belang zijn, moeten zo goed mogelijk hun plek krijgen. Onze interieurafdeling heeft jarenlange ervaring in het huisvesten van organisaties die voor een nieuw concept - in welke vorm dan ook - hebben gekozen. In sommige gevallen werken we daarbij samen met een adviesbureau. Wij zijn in staat op basis van onze ruime ervaring veel kennis in te brengen, maar zullen ook niet schromen om kritische vragen te stellen om zo gezamenlijk tot een ontwerp te komen dat precies op uw organisatie is toegesneden. Wij denken actief mee over organisatorische knelpunten en koppelen informatie over de diverse disciplines aan elkaar. Bij het ontwerp houden wij zorgvuldig rekening met zaken als de karakters van de individuele medewerkers (onderzoek toont aan dat sommige mensen nu eenmaal slecht zonder structuur kunnen werken) of een medewerker thuis een goede werkomgeving kan creëren, hoe de creativiteit van een werknemer door de omgeving gestimuleerd kan worden (juist geen clean desk?), hoe de omgeving de medewerker rust kan bieden voor het bedenken van intelligente oplossingen (bijv. door een bibliotheek) en hoe de omgeving een bijdrage kan leveren aan het goed samenwerken van medewerkers (bijv. door een projectteamkamer). Kortom, de bundeling van onze inspiratie, creativiteit, kennis en ervaring zullen resulteren in een prettige werkomgeving voor u en uw medewerk(st)ers! FGHbank Hoofdkantoor, Utrecht

4 Projectaanpak Een plan ontwikkel en realiseer je samen, met opdrachtgever en architect. Interactie is onontbeerlijk, de dialoog is van wezenlijk belang. We zijn ambitieus en creatief maar ook realistisch en betrouwbaar als partner. Het proces doorloopt diverse fases: initiatie, creatie en realisatie en waar nodig beheer. 6 Proces De Initiatiefase wordt gebruikt voor onderzoek en discussie (door middel van bijv. workshops) en levert het concept als eindproduct op. Met een collage van afbeeldingen, kleuren en materialen zullen wij op een moodboard het gebruik, de identiteit, de uitstraling en de sfeer gaan vastleggen. In de Creatiefase wordt in een aantal stappen het ontwerp gemaakt, van vlekkenplan tot uitgewerkt definitief ontwerp met specificaties van gebruikte producten en materialen. In de Realisatiefase kan op ten noort blijdenstein de uitvoering begeleiden en diensten leveren op het vlak van bouwmanagement, bouweconomie en bouwtechniek. Multidisciplinair Op elk project komt een vast team met een eindverantwoordelijk architect. Dat is uw vaste aanspreekpunt. Afhankelijk van de complexiteit en het tijdschema wordt het team verder uitgerust met een assistent ontwerper, een tekenaar en een projectleider. Omdat wij een groot bureau zijn met verschillende disciplines kunnen wij indien nodig extra specialismen inschakelen, zoals landschapsarchitect (groen), kostendeskundige etc. In de eerste fase zal de functionaliteit prioriteit krijgen. Daarna zal de sfeer en uitstraling van het interieur van belang zijn om te komen tot een unieke ambiance. De overgang naar de Beheerfase wordt gevormd door diensten die met de implementatie te maken hebben. Indien gewenst kan op ten noort blijdenstein hierbij ondersteunen. Zeker een pilot heeft begeleiding nodig tijdens gebruik, vanaf het moment van ingebruikname! Singelveste AlleeWonen, Breda

5 Stadskantoor Gemeente Arnhem het huisvestingsadvies is vertaald naar passende oplossingen en een geïntegreerd interieurontwerp voor het hele complex om het contrast tussen bestaande bouw en nieuwbouw zo klein mogelijk te houden, is het kleurenschema in beide gebouwen doorgevoerd 8 de kleurstelling sluit aan op de architectuur: donkerbruin leer, hout en wit met fel rood als accent. in de lobby kan men onder het genot van een cappuccino informeel intern en extern overleg hebben in een bijzondere ambiance met zicht op de patio

6 Stadskantoor Gemeente Arnhem aan de gevel bevinden zich de werkplekken, hierdoor onstaat een brede middenzone met diverse centrale activiteiten, zoals overlegruimten, concentratieplekken, aanland- en loungeplekken en afdelingsarchieven de basis is tijdloos, fris en licht, aangevuld met accentkleuren die, behalve warmte en kleur, ook oriëntatiepunten vormen in het grote gebouw 10 de medewerker is flexibel; hij kiest de beste werkplek bij de activiteit die hij gaat ondernemen Mauris id diam id purus auctor de entreehal is door de plaatsing van een groot houten blok in twee zones verdeeld, in het blok bevinden zich de receptie en de catering

7 Vrije Universiteit Initium faculteit der Rechtsgeleerdheid een semipermanent gebouw met een collegezaal voor 550 personen, onderwijsruimten en kantoren voor de faculteit der Rechtsgeleerdheid en het NSCR; de faculteit RCH neemt de experimenteerrol op zich ten behoeve van Het Nieuwe Werken en Leren voor het VU -kwartier de diverse disciplines van op ten noort blijdenstein, stedenbouw en architectuur, proces- en bouwmanagement, huisvestingsadvies en interieurarchitectuur hebben samen gewerkt aan deze uitdagende opgave 12 een grote collegezaal voor 550 personen werkgroepruimten voor algemeen onderwijs Concilium, de plek voor ontmoeting en overleg

8 Vrije Universiteit Initium faculteit der Rechtsgeleerdheid het werkgebied van de faculteit RCH bevat verschillende soorten, niet persoonsgebonden werkplekken, om de verschillende werkzaamheden van de faculteitsmedewerkers optimaal te kunnen faciliteren het interieur is zo gematerialiseerd dat de heldere en sobere basis aansluit bij de architectuur met schoon beton, witte en grijze tinten en veel glas, er zijn accenten in kleur en vorm toegevoegd zodat een representatieve werkomgeving ontstaat. 14 loungewerkplekken voor korte werkzaamheden een hoge statafel voor informeel overleg in hout uitgevoerde pantry naast informele overlegplek

9 SNS Reaal SNS Reaal is koploper in Nederland op het gebied van Het Nieuwe Werken, het bestaande kantoorgebouw is geheel gerenoveerd en omgebouwd om te voldoen aan de eisen die HNW aan de omgeving stelt het ontwerp past bij de gewenste identiteit van SNS Reaal, het interieur is anders dan anders geworden voor SNS Reaal, fris, eigentijds en retail zijn trefwoorden in het ontwerpproces 16 een compositie van vrijstaande elementen levert ruimtelijke zichtlijnen op de opgedikte kernwand herbergt diverse functies van lockers en kasten tot greenwalls binnen Het Nieuwe Werken hebben medewerkers op kantoor meer behoefte aan formeel (teamruimten) en informeel overleg

10 SNS Reaal ondanks de grote diversiteit aan werkplekken en functies is een rustige, frisse en lichte omgeving gecreëerd waarin de medewerk(st)ers zich herkennen en hun plek kunnen vinden de nieuwe huisstijl past bij de organisatie SNS REAAL, is implementeerbaar binnen de diverse bestaande gebouwen, waardoor een nieuw interieur onstaat dat de gewenste doelstellingen van Het Nieuwe Werken maximaal ondersteunt 18 in de vergaderzalen van de Raad van Bestuur worden de diverse labels en hun historie in wandcollages getoond elke werkvloer heeft een huiskamertafel voor afdelingsoverleg, identiteit en informeel treffen het thema Dutch Design past goed bij deze Hollandse bank en is zelfs in vloerkleden doorgevoerd

11 Singelveste AlleeWonen Singelveste AlleeWonen is een woningcorporatie met huurwoningen en koophuizen in Breda en Roosendaal. Bij de organisatie werken zo n 270 medewerkers. Ongeveer 100 delen 75 werkplekken in Breda volgens het concept Het Nieuwe Werken 20 In deze nieuwe open werkomgeving staat communicatie centraal. Open vides versterken dit, waardoor de communicatie en de samenwerking tussen verschillende afdelingen bevorderd wordt. Het gebouw heeft een professionele, maar toegankelijke uitstraling gekregen Open vides bevorderen de communicatie Zitjes op diverse plekken in het kantoor Centraal gesitueerde huiskamertafels nabij de pantry t.b.v. informele communicatie

12 Singelveste AlleeWonen door de vides zijn er hoge eisen gesteld aan de akoestiek en ruimtelijke indelingoplossingen. Gesloten werkplekken en vergaderruimten zijn voorzien van glazen wanden die visueel open en transparant zijn gehouden door een helder fris en open structuur van de werkvloer te combineren met een huiselijk karakter, zoals zitjes en open kleurrijke overlegplekken is een harmonieuze rustige werkomgeving gecreëerd 22 Vrij toegankelijke woonwinkel voor verschillende bevolkingsgroepen en kinderen Noodtrappenhuis gebruikt voor vertikaal verkeer tussen afdelingen

13 Portaal Leiden in de Nieuwe Energie te Leiden het pand biedt onderdak aan drie gebruikers: Opvang Thuis- en Daklozen, Huis van Communicatie (een bedrijfsverzamelgebouw voor bedrijven die werkzaam zijn in de communicatie) en het kantoor met woonwinkel voor Portaal Leiden door een nauwe samenwerking met architect van Stigt hebben we een ontwerp kunnen maken waarbij er geen scheidslijn tussen architectuur en interieur meer is 24 de oude textielfabriek is geheel gerenoveerd het meubilair en de kleuren geven een aangename sfeer openbare ruimten waar externen kunnen vergaderen door het gebruik van de insteekvloeren ontstaan een multifunctionele zaal met open en gesloten ruimten

14 Portaal Leiden in de Nieuwe Energie te Leiden de identiteit die past bij Portaal samen met de bijzondere ruimte maakt een sterk en uniek interieur er is zeer kostenbewust ontworpen, gebouwd en ingericht, de intensieve samenwerking met de architect en het aansluiten op de bouwkundige planning van de aannemer hebben geleid tot een optimale integratie van bouwkundige componenten 26 in een bijzondere ruimte een optimale inrichting de gemeenschappelijke functies liggen gecentraliseerd rustige open werkplekken door het overleg op de catwalk het bedrijfsrestaurant is een ruimte voor ontmoeting en communicatie

15 bol.com bol.com heeft in het nieuwe inspirerende gebouw aan de Keulsekade een aangename en motiverende werkomgeving voor de medewerkers gecreëerd het gebouw dient als visitekaartje voor bol.com en heeft een professionele uitstraling waarin de labels, successen en producten duidelijk een plek verdienen 28 bol.com is gevestigd in een mounumentaal kantoorpand, een oude locatie van de Remu, te Utrecht de afbeeldingen op de akoestische wandbekleding zijn in het thema van de produktgroepen van bol.com de receptie geeft de entree een herkenbaar, eigentijds karakter

16 bol.com openheid en transparantie bevordert de communicatie en de samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams veel aandacht is besteed aan de layout, interne looproutes en het strategisch positioneren van centrale voorzieningen om de onderlinge ontmoeting te stimuleren 30 de loop naar het restaurant wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van een bar met speciale koffie in het restaurant in het souterrain ruimte voor informeel overleg de vergadervleugel achter de receptie voor vergaderen en informeel overleg aangekleed met de wall of fame met prijzen van bol.com

17 Heineken Weteringschans Amsterdam de opgave was om in vier gebouwen een geheel nieuw samenhangend interieur te creëren, de intergatie en restauratie van de monumentale villa op de hoek van het complex was een belangrijk onderdeel zoveel mogelijk historische elementen zijn behouden, nieuwe elementen als deuren en lambriseringen zijn in materialen met een modernklassieke uitstraling uitgevoerd 32 de historische villa is ingericht als vergader- en ontvangstcentrum in de kantoren draait het om flexibilitiet en een tijloze uitstraling de entree wordt gekenmerkt door een ontvangstplek met een wand die refereert naar de koperketels van de brouwerij

18 Heineken Weteringschans Amsterdam uitdaging was om in de bestaande maatrasters en structuren een heel nieuwe werkomgeving en logistiek te maken het eindresultaat is een interieur dat qua techniek, gebruik en de tijdloze uitstraling is afgestemd op de ontwikkelingen van de komende jaren 34 het restaurant is voor eigen gebruik, gastvrijheid en internationale uitstraling waren uitgangspunten voor het ontwerp op het dak is een nieuw paviljoen gerealiseerd met vergaderruimten

19 op ten noort blijdenstein het werkproces van de projectteams versterken, per project werken meestal een adviseur/architect, projectleider en tekenaar intensief samen: in de ruimte staat centraal een houten blok dat alle centrale voorzieningen in zich heeft, links en rechts ervan vinden we de beide workbenches met plek voor 8 of 10 personen 36 de sfeer past bij ons creatieve werkproces en bij onze identiteit als architecten en adviseurs de begane grond als representatieve openbare ruimte, gastvrije ontvangst van opdrachtgevers en leveranciers architectencafé; leestafel en goede koffie creëren een centrale ontmoetingsplek, elkaar zien!

20 op ten noort blijdenstein eenvoud in materiaal en vormgeving; een sfeer die rust geeft en ruimte creëert voor creativiteit als basis iedereen heeft zijn vaste plek, door de uniformiteit van de werkomgeving kunnen mensen makkelijk verzitten en verhuizen als er nieuwe projectteams of kennisgroepen worden geformeerd 38 vergaderen in een huiskamer, een toegankelijke plek kleur - en licht als spannende toevoeging alle typen werkzaamheden hebben een specifieke en herkenbare plek werken wordt samenwerken want er zijn korte communicatielijnen huisvesting faciliteert, disciplineert maar bovenal inspireert!

21 Heineken Stadhouderskade Amsterdam een nieuwe manier van werken met thema s openheid/transparantie, ontmoeting/beweging, geborgenheid/rust en identiteit/herkenning voor de verdeling van de afdelingen over de kantoren staat ontmoeten en communicatie centraal verbindingstrappen, informele overlegplekken en interne display s bevorderen de discussie 40 lounge, uitstraling van een biermoment nachtclub, centraal gelegen tussen de werkgebieden een ronde kern met de wereldkaart in reliëf laat zien dat Heineken een wereldwijd opererende organisatie is

22 Heineken Stadhouderskade Amsterdam voor het totale interieurontwerp zijn twee hoofdthema s The world of Heineken: de begane grond is ingericht als hotellobby die in hun vorm en materiaalkeuze de vier windstreken laten zien van Heineken International als wereldwijd opererende organisatie 42 Heineken in my world: elke afdeling heeft een huiskamer waarin de medewerker zelf geïnspireerd en uitgedaagd wordt om zich te blijven reflecteren aan dàt moment waarop een potentiële consument voor het produkt biertje kiest de werkomgeving blijft rustig door de overelplekken in de huiskamers vides in de huiskamers versterken de onderlinge communicatie communicatie en creativiteit vormen de dragers van het concept de begane grond met de windstreek Afrika: hier kan men lunchen, gasten ontvangen, informeel overleg voeren e.d.

23 Overzicht kantoren projecten Intres, Hoevelaken Interpay (Equens), Utrecht 2001 Woningbouwvereniging, Raamsdonksveer 2002 Woningbouwvereninging, Gorinchem ABNAMRO Bank, Utrecht 2003 NS, Utrecht 2005 NS Meander, Zwolle 2005 Avalex, Rijswijk Roteb, Rotterdam Hooghiemstra bedrijfsverzamelgebouw, Utrecht Woningstichting Leusden, Leusden Heineken hoofdkantoor, Amsterdam FGHbank hoofdkantoor, Utrecht Politie Gelderland Midden, Arnhem Heineken Hoofdkantoor Holding, Amsterdam Gemeente Almelo, Almelo Woningbouwvereniging Portaal De nieuwe Energie, Leiden Koninklijke Ten Cate, Almelo KLPD, Driebergen 2008 Stadskantoor Gemeente Arnhem, Arnhem 2008 op ten noort blijdenstein, Utrecht 2008 RNHB bank, Utrecht Woningbouwvereniging AlleeWonen, Breda Vrije Universiteit faculteit Rechtsgeleerdheid Initium, Amsterdam 2009-heden SNSReaal, hoofdkantoor Utrecht Fundeon, Harderwijk 2010 bol.com, Utrecht 2011 FGHbank, Utrecht 2012 SNSReaal, Alkmaar FGHbank Hoofdkantoor directie verdieping, Utrecht

24 op ten noort blijdenstein in kort bestek Onze omgeving verandert continu en aan die verandering wordt doorlopend gewerkt. Op dit moment staan wij voor nieuwe uitdagingen zoals verdichting van de steden, verduurzaming van gebouwen en veranderingen in wonen, werken en recreëren. Samenhang is voor ons het kernwoord voor elke verandering: ruimtelijk, technisch en in betekenis: samenhang is kwaliteit en kwaliteit is toekomst. In de toenemende complexiteit van onze maatschappij is het bereiken van samenhang steeds moeilijker. Projecten vragen daarom een integrale en multidisciplinaire benadering waarbij heldere concepten, technische kennis en samenwerking cruciaal zijn. 46 Bevlogen rationaliteit werkt al sinds 1919 vanuit een traditie van bevlogen rationaliteit; het samengaan van de rationele ingenieursgeest en de bevlogen creativiteit van de architect. Vanuit deze traditie werken wij aan al onze projecten. Wij streven naar een breed begrip van de vragen die aan ons worden gesteld op technisch, esthetisch en financieel gebied. Wij werken op elk schaalgebied, van landschap tot interieur en zijn evenzeer gefascineerd door de mogelijk-heden van het oude als de kansen van het nieuwe. Het bureau kiest een breed perspectief waar duurzame ontwikkeling en continuïteit centraal staan. Continuïteit Wij zijn van mening dat de omgeving, het gebouw en ook het interieur van een gebouw, net als de mens, een levens-cyclus kennen. De cyclus begint met een initiatief, daarna volgt het ontwerp en vervolgens komt het tot realisatie. Voor ons stopt het hier niet: er volgt een beheer- en onderhoudsfase. En daarna weer opnieuw: het initiatief tot herontwikkeling Wij zijn actief in alle fases van deze levenscyclus. Hierdoor ontwikkelen wij onze kennis en komen wij tot innovatieve oplossingen. Op deze wijze realiseren wij interieurs, gebouwen en omgevingen met een hoge toekomstwaarde. Duurzaam zonder dogma Wij benaderen onze projecten vanuit vier gezichtspunten: Economie, Ecologie, Eerlijkheid en Emotie. Dit zijn de 4E s van op ten noort blijdenstein. De 4E benadering stelt ons in staat om samen met de opdrachtgever te komen tot het gewenste duurzaamheidsprofiel van de opgave. Door het bewustzijn van de 4E s ontdekken wij in elke opgave kansen voor duurzame ontwikkelingen. Multidisciplinair werkt in ontwerpteams die, al naar gelang de vraag, zijn samengesteld uit verschillende specialisten, een architect, een interieurarchitect, een stedenbouwkundige, een bouwkundige, een projectleider en bijna altijd een kosten- en procesmanager. Op deze manier kunnen wij in korte tijd komen tot innovatieve en realistische concepten. interieur op ten noort blijdenstein

25 4E visie op ten noort blijdenstein Wij ontwerpen ruimten waarin mensen zich herkennen en thuis voelen. Ruimten waarin mensen beter werken, met plezier kunnen wonen en ontspannen. Gastvrije ruimten die passen bij de identiteit van mens en omgeving: emotie is de eerste bouwsteen van ons werk. De voorwaarde voor bouwen is dat de kosten en de opbrengsten in evenwicht zijn. Wij hebben hier veel verstand van en dit helpt onze opdrachtgevers. Wij zoeken steeds naar heldere en rationele oplossingen, een korte weg tussen de vraag en de oplossing: conomie is de tweede bouwsteen van ons denken. 48 Ecologie speelt een steeds grotere rol binnen onze ontwerpen. Wij zijn ons bewust van de noodzaak om minder van de aarde te verlangen; minder energie, minder water, minder grondstoffen. Wij zijn gefascineerd door het idee dat gebouwen ook iets kunnen teruggeven aan de aarde: energie, schone lucht, schoon water: ecologie is de derde bouwsteen van onze ontwerpen. Ruimte maken is ontwerpen en bouwen en dat doen wij graag op een eerlijke manier. Eerlijkheid is het uitgangspunt in onze omgang met mensen, zowel binnen ons bureau als daarbuiten. Wij letten er bijvoorbeeld op dat de materialen in onze ontwerpen op een eerlijke wijze worden geproduceerd en verhandeld. &erlijkheid is de vierde bouwsteen van op ten noort blijdenstein. Onze ontwerphouding is open en niet dogmatisch. Wij zien ontwerpen als het verzamelen en ordenen van informatie. Als het zoeken naar een logische maar unieke samenhang tussen emotie,, conomie, ecologie en &erlijkheid. Elk ontwerp is een uniek verhaal dat past bij de mensen die het gebruiken, de locatie waar het voor is bedacht en onze huidige tijd. de Kameel van Noord winnend ontwerp duurzaamheidstender Buiksloterham, Amsterdam

26 Lunettenbaan 51 Postbus HA Utrecht T F E I Projectnummer/Kenmerk: H:\projecten\000120\interieur\PR-boekjes\2012

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch !pet projectinrichters binnenkomer enexis den bosch Het Nieuwe Werken... Het centrale kantoor van Enexis staat aan het Paleis Kwartier in Den Bosch. In het nieuwe onderkomen werkt Enexis volgens het principe

Nadere informatie

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT OMSCHRIJVING PROJECT PORTAAL Samenvatting Het hoofdkantoor van woningcorporatie Portaal is een uitstekend voorbeeld van hoe een verouderd kantoorgebouw gerevitaliseerd is tot

Nadere informatie

DE ALLIANTIE AMSTERDAM

DE ALLIANTIE AMSTERDAM interieur DE ALLIANTIE AMSTERDAM 30/08/2013 INZENDING arc13 next architects NEXT ARCHITECTS / de alliantie amsterdam / 30-08-2013 vooraf transformatie Het recent getransformeerde Huygens Dok vormt samen

Nadere informatie

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS We zijn 21 jaar onderweg! Nog steeds kan het beter, slimmer, anders. Vandaar ook geen retrospectief maar een korte update van het nu en wat ons morgen gaat brengen.

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. achmea zwolle

!pet projectinrichters. binnenkomer. achmea zwolle binnenkomer achmea zwolle ik zie je in de hal... met loose furniture, meubilair in de vrije ruimte van het gebouw, is het mogelijk je van de omgeving af te zonderen om even met elkaar te overleggen zonder

Nadere informatie

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015 BUREAUPRESENTATIE INHOUD 1. WIE IS MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... 2. WERKWIJZE... 3. VISIE... 2. REFERENTIESLIJST... 2. REFERENTIES... 3. WAAROM MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... WIE IS MARGREET

Nadere informatie

het Vorstelijk Complex sociaal cultureel centrum Zuilen

het Vorstelijk Complex sociaal cultureel centrum Zuilen het Vorstelijk Complex sociaal cultureel centrum Zuilen Sociaal Cultureel Centrum Het Vorstelijk Complex Op 14 september 2010 heeft prinses Maxima het Sociaal Cultureel Centrum Het Vorstelijk Complex in

Nadere informatie

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool wonderful day design architectuur met de focus op interieurontwerp Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool Het nieuwe werken en het nieuwe onderwijs Het onderwijs verandert, de huisvesting verandert

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

Interieur gemeentekantoren De Rotterdam

Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Het ontwerp voorziet in een interieur dat een vertikale stad reflecteert die verbindingen legt tussen stedelijke knooppunten

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. unigarant hoogeveen

!pet projectinrichters. binnenkomer. unigarant hoogeveen binnenkomer unigarant hoogeveen aanmeren... de ontvangstbalie is als een eiland in de hal geplaatst - de ruimte faciliteert zo een ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid. uitgangspunt bij unigarant

Nadere informatie

Kantoor Waterschap Scheldestromen

Kantoor Waterschap Scheldestromen Schets Ontwerp Inhoudsopgave 2 inhoudsopgave 2 opdrachtomschrijving 3 analyse interieur 4 concept 5 vlekkenplannen indeling 6 vlekkenplannen indeling 7 vlekkenplannen indeling 8 vlekkenplannen indeling

Nadere informatie

Introductie. Cita architecten zoekt naar het specifieke en bijzondere van een ontwerpopgave.

Introductie. Cita architecten zoekt naar het specifieke en bijzondere van een ontwerpopgave. Introductie Cita: architecten bna wordt gevormd door een team enthousiaste mensen. Wij zijn een middelgroot architecten bureau, dat ruim 25 jaar bestaat. Onze projecten variëren van grote complexe multifunctionele

Nadere informatie

august 2012, amsterdam

august 2012, amsterdam august 2012, amsterdam # 000 OVER CONCERN concern is een interdisciplinair ontwerpbureau, met een voorliefde voor interieurs en een focus op het vormgeven van commerciële en publieke ruimten. het portfolio

Nadere informatie

Hofman Dujardin Architecten. Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans

Hofman Dujardin Architecten. Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans Receptie balie in ontmoetingsgebied Atrium met bibliotheek Nieuw huis voor gerenommeerd advocaten- en notariskantoor Het gebouw stamt uit 1950 en heeft een vloeroppervlak

Nadere informatie

AZIËRING WP AMERSFOORT

AZIËRING WP AMERSFOORT AZIËRING 14 3823WP AMERSFOORT Fraaie vrijstaande woonvilla. Opvallend, verrassend en markant. Wat een ruimte! Een villa met potentie.. Ontwerp en vormgeving Door zijn bouwkundig ontwerp heeft de architect

Nadere informatie

HUBB MODULAIR EN FLEXIBEL

HUBB MODULAIR EN FLEXIBEL HUBB MODULAIR EN FLEXIBEL CONCEPT CONCEPT Optimaal activiteitgericht werken Sociale zone Concentratiezone Binnen kantooromgevingen is er steeds meer behoefte Daarom heeft Gispen in samenwerking met Mecanoo

Nadere informatie

Interieur kantoorruimte te Tubbergen

Interieur kantoorruimte te Tubbergen Interieur kantoorruimte te Tubbergen Projectnummer: 09-292 Deze kantoorruimte staat aan de rand van het industrieterrein in Tubbergen. De indeling van deze kantoorruimte is zorgvuldig ontworpen naar de

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. essent roermond

!pet projectinrichters. binnenkomer. essent roermond binnenkomer essent roermond broodje met of zonder overleg... het restaurant is niet alleen geschikt om er te ontbijten, lunchen of dineren maar ook om er te vergaderen en het kan natuurlijk ook tegelijkertijd

Nadere informatie

business center COEN randi van gerve interieurarchitect bni

business center COEN randi van gerve interieurarchitect bni business center COEN randi van gerve interieurarchitect bni business center coen randi van gerve interieurarchitect bni 0642382432 randi@vangerve.nl iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii DIRECT

Nadere informatie

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (Designed by) Erick van Egeraat kreeg in 2010 de opdracht voor de renovatie, restauratie en transformatie van de voormalige stadsbibliotheek

Nadere informatie

Van Hattum en Blankevoort constructief samenwerken

Van Hattum en Blankevoort constructief samenwerken Van Hattum en Blankevoort ontwerpt en bouwt kunstwerken voor snelwegen en andere grote infrastructuurprojecten. Langdurige en complexe projecten, waarbij het essentieel is dat alle betrokken disciplines

Nadere informatie

Stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam. Licht en lucht in het Tuinstadhuis

Stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam. Licht en lucht in het Tuinstadhuis Stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam Licht en lucht in het Tuinstadhuis Het Tuinstadhuis In het Tuinstadhuis, een naoorlogs kantoorgebouw aan het Plein 40-45, brengt Fokkema & Partners voor het Amsterdamse

Nadere informatie

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde WELKOM Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde Maartje van den Berg Royal Haskoning Blossom consultancy Design & Build Haalbaarheid,

Nadere informatie

Rust en ruimte op de werkplek

Rust en ruimte op de werkplek Rust en ruimte op de werkplek Regiobijeenkomst over Rust en Ruimte Iris de Been 7 december 2011 2 Drie centrale vragen 1. Hoe belangrijk zijn Rust en Ruimte op de werkvloer? 2. Hoe verhouden Rust en Ruimte

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE. BiermanHenketarchitecten

KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE. BiermanHenketarchitecten KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE 2016 BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2014-2015 Oplevering juni 2016 Opdrachtgever GGD IJsselland Adviseurs NV Maatschappelijk Vastgoed (projectmanagement) EWZ adviseurs (installatieadviseur)

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. rabobank hoogeveen

!pet projectinrichters. binnenkomer. rabobank hoogeveen binnenkomer rabobank hoogeveen op maat gemaakt... de balie is op maat ontworpen voor deze plek. de luifel geeft de baliewerker noodzakelijke privacy. de balie staat in de oksel van de trap naar de eerste

Nadere informatie

STUDIO HELDERGROEN HAARLEM

STUDIO HELDERGROEN HAARLEM STUDIO HELDERGROEN HAARLEM titel opdrachtgever ontwerpteam programma oplevering Studio Heldergroen Droste silo Haarlem Heldergroen Eerlijke Communicatie Zecc Architecten, Heldergroen, Vrolijk Multifunctionele

Nadere informatie

TRANSFORMATIE KANTOOR ZAYAZ S-HERTOGENBOSCH 2015. BiermanHenketarchitecten

TRANSFORMATIE KANTOOR ZAYAZ S-HERTOGENBOSCH 2015. BiermanHenketarchitecten TRANSFORMATIE KANTOOR ZAYAZ S-HERTOGENBOSCH 2015 BiermanHenketarchitecten Oorspronkelijk ontwerp 1979 Ontwerp transformatie 2014 Oplevering bouwkundig july 2015 Architect Bierman Henket architecten Interieurarchitect

Nadere informatie

Interieur jaren 30 woning

Interieur jaren 30 woning Interieur jaren 30 woning Projectnummer: 05-126 Bekijk het exterieur van de jaren 30 villa Interesse in interieuradvies? Building Design Architectuur heeft ook een afdeling interieur architectuur. Een

Nadere informatie

Renovatie huisvesting Nikhef. Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten

Renovatie huisvesting Nikhef. Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten Renovatie huisvesting Nikhef Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten 27 Activiteiten afgelopen periode In achtergrond is afgelopen periode veel gebeurd workshops, (technische) inventarisaties,

Nadere informatie

werk en onderzoek op niveau

werk en onderzoek op niveau ERIBA Groningen werk en onderzoek op niveau Project ERIBA Locatie Groningen Opdrachtgever UMCG/ Rijksuniversiteit Groningen Functioneel/ Ruimtelijk PvE ICS adviseurs Het ERIBA-gebouw markeert de eerste

Nadere informatie

interieur 3e verdieping gebouw H

interieur 3e verdieping gebouw H Erasmus Universiteit Rotterdam interieur 3e verdieping gebouw H jefvandenputte architectuur 1 2 opgave De opgave heeft betrekking op de 3e verdieping van gebouw H van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

BRUGGENSINGEL-NOORD BB AMERSFOORT

BRUGGENSINGEL-NOORD BB AMERSFOORT BRUGGENSINGEL-NOORD 29 3823BB AMERSFOORT Bijzondere architectuur, opvallende kenmerken, midden in het groen en over het water gebouwd. DIT IS HET! Deze woning is van bijzondere architectuur met een zeer

Nadere informatie

BRUG UvA Amsterdam PUUR. interieurarchitecten

BRUG UvA Amsterdam PUUR. interieurarchitecten BRUG UvA Amsterdam PUUR interieurarchitecten BRUG UvA Amsterdam GEGEVENS Locatie project BRUG - gebouw C - 4e verdieping Roeterseilandcampus - Amsterdam - Nederland Opdrachtgever Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

De Fabriek Delfshaven

De Fabriek Delfshaven De Fabriek Delfshaven Projectpresentatie Rotterdam Architectuurprijs 2013 Credits Locatie: Mathenesserdijk 410, 3026 GG Rotterdam Programma: Bedrijfsverzamelgebouw 3560 m2 Ontwerp: Mei architecten en stedenbouwers

Nadere informatie

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219 Cultureel Centrum CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam (www.crea.uva.nl) opdrachtgever; Universiteit van Amsterdam / CREA ontwerp: Joost Glissenaar, Amsterdam / architecten van Mourik, Den Haag projectarchitect:

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 van Dongen Koschuch Architects & planners Schouwburg de Kampanje Den Helder EEN MARITIEM ENSEMBLE HET PROGRAMMA

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. achmea apeldoorn

!pet projectinrichters. binnenkomer. achmea apeldoorn !pet projectinrichters binnenkomer achmea apeldoorn buiten binnenhalen... het landschap zet zich door in de binnentuin en als je de hal binnenloopt voel je ook de werking van het groen het werkt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Duurzaamheid. JSA / www.jsa-rotterdam.nl

Duurzaamheid. JSA / www.jsa-rotterdam.nl Introductie JSA mooi gezond bron meerwaarde kloek Het begrip Duurzaamheid gaat in relatie tot architectuur natuurlijk over de energiebalans van het gebouw, of de toepassing van duurzaam geproduceerde materialen.

Nadere informatie

Duurzaam interieur voor het kantoor van Weleda Benelux

Duurzaam interieur voor het kantoor van Weleda Benelux Duurzaam interieur voor het kantoor van Weleda Benelux 2016-2017 Bureau Kroner architecten Duurzaam interieur voor het kantoor van Weleda Benelux Al sinds 1921 produceert Weleda natuurlijke cosmetica,

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Breda

Avans Hogeschool. Breda Avans Hogeschool Breda Avans Hogeschool Breda Situatie Renovatie en nieuwbouw Het project betreft een complete renovatie en omvangrijke nieuwbouw van de Avans Hogeschool te Breda. Met de nieuwbouw wordt

Nadere informatie

verbouwing RvB KPN, Den Haag

verbouwing RvB KPN, Den Haag verbouwing RvB KPN, Den Haag situatie voor verbouwing Reorganisatie In april 011 is Eelco Blok benoemd tot nieuwe topman van KPN. Direct bij de start als CEO kondigde hij een grote reorganisatie van KPN

Nadere informatie

ZAAGMOLENLAAN 4. Voel je thuis. Inhoud WELKOM... 4

ZAAGMOLENLAAN 4. Voel je thuis. Inhoud WELKOM... 4 VOEL JE THUIS! Voel je thuis De belevingswaarde van een gebouw wordt bepaald door de gebruikers, of ze zich er comfortabel voelen, of ze succesvol zijn in hun onderneming, maar vooral of het een plek is

Nadere informatie

Architectonisch ontwerp

Architectonisch ontwerp Identiteit Denken over nieuwe huisvesting is denken over een kantoorgebouw dat de identiteit en waarden direct vertaalt in de mogelijke nieuwe werkomgeving. Een omgeving waar de werknemer zich thuis voelt

Nadere informatie

Geborgen en dynamisch

Geborgen en dynamisch KANTOREN Waterweg Wonen Vlaardingen KANTOREN Waterweg Wonen Vlaardingen Geborgen en dynamisch Zenber ontwierp voor Waterweg Wonen een nieuw interieur met een prettige mix van geborgenheid en dynamiek.

Nadere informatie

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Projectinformatie Hanzesociëteit Locatie

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden Ambitie De gemeente Arcen en Velden wilde in 2007 een voorziening voor het dorp Velden en de stad Venlo realiseren. Een plek met een groot aantal mogelijkheden en gebruikers. Een Brede Maatschappelijke

Nadere informatie

terra fotografie richard powers tekst joyce huisman st yling karin boon

terra fotografie richard powers tekst joyce huisman st yling karin boon 3 p i e t b o o n terra fotografie richard powers tekst joyce huisman st yling karin boon vo o r w o o r d n e d e r l a n d 13 zuid-afrika 27 n e d e r l a n d 65 caribbean 79 d e n e m a r ke n 117

Nadere informatie

ARC15 INTERIEUR AWARD DSM MATERIALEN CENTRUM

ARC15 INTERIEUR AWARD DSM MATERIALEN CENTRUM ARC15 INTERIEUR AWARD DSM MATERIALEN CENTRUM DSM MATERIALEN CENTRUM Onderzoeksgebouw met testlaboratoria, kantoren en een hal voor opschalingsfaciliteiten. Geleen, Nederland BVO: 20.119 m2 Oplevering:

Nadere informatie

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam ALGEMENE TEKSTEN Het Revius wordt beleefd als een warme school, waar je thuis bent als leerling en leraar. De gemeenschappelijke activiteiten spelen zich centraal

Nadere informatie

Inhoud. Apeldoorn Business Campus. Ontmoeting en interactie. Kennisdeling, kennisoverdracht en samenwerken

Inhoud. Apeldoorn Business Campus. Ontmoeting en interactie. Kennisdeling, kennisoverdracht en samenwerken Apeldoorn Business Campus Apeldoorn Business Campus is gevestigd in het voormalig hoofdkantoor van Centraal Beheer Achmea. Deze campus is een plek waar onderwijs en bedrijfsleven onder één dak zijn gehuisvest.

Nadere informatie

Interieurontwerp te Amsterdam

Interieurontwerp te Amsterdam Interieurontwerp te Amsterdam Projectnummer: 14-245 Interesse in interieuradvies? Building Design Architectuur heeft ook een afdeling interieur architectuur. Een gediplomeerd interieur architecte is u

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Leusden Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Vallei & Eem Leusden Situatie Milieuvriendelijk karakter Het Waterschap Vallei & Eem is een fusie tussen waterschappen. De opdrachtgever

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle 03 november 2011 Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle Voor meer informatie: b.brink@royalhaskoning.com of 06-55885393 Duurzaam ontwerpen Geïnspireerd door Cradle

Nadere informatie

Inspirerende werkplekken. In opdracht van diverse opdrachtgevers

Inspirerende werkplekken. In opdracht van diverse opdrachtgevers In opdracht van diverse opdrachtgevers 1/5 M3H heeft diverse kantoor interieurs verbouwd. Vaak bestaat het ontwerpconcept uit werkplekken rondom een bijzonder meubel met een opvallende uitstraling. In

Nadere informatie

Nieuwe huisstijl in Tubbergen

Nieuwe huisstijl in Tubbergen Nieuwe huisstijl in Tubbergen Projectnummer: 11-198 Interesse in interieuradvies? Building Design Architectuur heeft ook een afdeling interieur architectuur. Een gediplomeerd interieur architecte is u

Nadere informatie

Protestantse gemeente Grote kerk

Protestantse gemeente Grote kerk Protestantse gemeente Grote kerk Analyse en voorlopig ontwerp door Margriet de Zwart Interieurarchitect 2017-04-21 Waterstaatskerk bouwjaar 1839-1841 Status Kerk en Rondeel rijksmonument Oude situatie:

Nadere informatie

Quion Capelle a/d IJssel

Quion Capelle a/d IJssel Quion Capelle a/d IJssel Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Situatie Locatie Fascinatio, Capelle a/d IJssel Quion is een financiële dienstverlener, die zich toelegt op de verwerking van woninghypotheken.

Nadere informatie

www.drentea.nl Deze brochure is gedrukt op verantwoord FSC papier Versie 3

www.drentea.nl Deze brochure is gedrukt op verantwoord FSC papier Versie 3 www.drentea.nl Deze brochure is gedrukt op verantwoord FSC papier Versie 3 anewdayattheoffice FOCUS ON PEOPLE Focus on people is de visie van Drentea op ondernemen, ontwerpen, produceren en inrichten.

Nadere informatie

day li g ht awa r d 2 010

day li g ht awa r d 2 010 Licht, transparantie en openheid verhogen in grote mate het comfortabele gevoel. Dit wordt bevestigd door het intensieve gebruik van daglicht in de CaballeroFabriek dat ten dienste staat van de gebruikers.

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Schetsontwerp presentatie Huisvesting gemeente Overbetuwe. 02 oktober 2017

Schetsontwerp presentatie Huisvesting gemeente Overbetuwe. 02 oktober 2017 Schetsontwerp presentatie Huisvesting gemeente Overbetuwe 02 oktober 2017 Stedenbouwkundige inpassing 1. Analyse bestaand 2. Nieuwe situatie Stedenbouwkundige analyse Dubbel plein Stedenbouwkundige analyse

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Een stukje geschiedenis

Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis Fusie 2003, Reorganisatie 2006, HHNK in beweging 2007 Efficiëntievoordeel fusie: één hoogheemraadschap i.p.v. vier (Edam, Hoorn, Heerhugowaard, Purmerend) bundeling van activiteiten,

Nadere informatie

ert Harm ten Bolscher

ert Harm ten Bolscher Bent u toeschouwer of doet u mee? ert Harm ten Bolscher 21-3- Inhoud Trends voor de bouw-/ vastgoedwereld? Anders denken Aanpak vanuit F2F-/Citadel-netwerk Wat betekenen trends voor de vastgoed- en bouwwereld?

Nadere informatie

Omarmd door de Veluwe

Omarmd door de Veluwe KANTOREN Kantoorcampus Apeldoorn Kantoorcampus Apeldoorn KANTOREN Omarmd door de Veluwe Verzekeraar Achmea betrok onlangs een kantoorcampus aan de rand van Apeldoorn, waar je letterlijk in het groen kunt

Nadere informatie

We houden van de constant veranderende stad, ze fascineert ons. We willen haar mooier maken. Duurzaam. Stoer. Eigenzinnig.

We houden van de constant veranderende stad, ze fascineert ons. We willen haar mooier maken. Duurzaam. Stoer. Eigenzinnig. We houden van de constant veranderende stad, ze fascineert ons. We willen haar mooier maken. Duurzaam. Stoer. Eigenzinnig. Studiospacious Wij zijn Studiospacious. Een jong bureau van twee architecten die

Nadere informatie

SOCIAAL WIJKTEAM INRICHTING KANTOREN MOZAIEK EN NOORDERLICHT

SOCIAAL WIJKTEAM INRICHTING KANTOREN MOZAIEK EN NOORDERLICHT SOCIAAL WIJKTEAM INRICHTING KANTOREN MOZAIEK EN NOORDERLICHT De Sociale Wijkteams zijn dé toegangspoort voor ondersteuning en zorg in Wijchen. Op dit moment heeft het Sociaal Wijkteam een aantal ruimtes

Nadere informatie

A r n h e m i n t e r n at i o n a l s c h o o l

A r n h e m i n t e r n at i o n a l s c h o o l A r n h e m i n t e r n at i o n a l s c h o o l Interieur Voorlopig Ontwerp oktober 2015 Zoveel landen, zoveel gebruiken. Op de gevels van de Arnhem International School zijn de kleuren en patronen van

Nadere informatie

Achmea Campus Apeldoorn

Achmea Campus Apeldoorn Achmea Campus Apeldoorn Achmea Campus Ex Interiors en ADP architecten geven vorm aan Het Nieuwe Werken Op de uitlopers van Nederlands grootste natuurgebied de Veluwe te Apeldoorn is een innovatieve kantoorcampus

Nadere informatie

Verpleeghuis Naarderheem

Verpleeghuis Naarderheem Verpleeghuis Naarderheem Verpleeghuis Naarderheem Naarden Situatie Renovatie en nieuwbouw Verpleeghuis Naarderheem betreft een zeer ingrijpende verbouwing en uitbreiding van een bestaand verpleeghuis.

Nadere informatie

1931 Congrescentrum Brabanthallen

1931 Congrescentrum Brabanthallen 1931 Congrescentrum Brabanthallen Oude Engelenseweg 1, 5222 AA s-hertogenbosch Telefoon 088-9000 333 Email Web info@1931.nl www.1931.nl 1931 Congrescentrum Brabanthallen Authentiek en modern! Amsterdam

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Congrescentrum Brabanthallen. Authentiek en modern!

Congrescentrum Brabanthallen. Authentiek en modern! 1931 Congrescentrum Brabanthallen Authentiek en modern! Het beste van beide tijden Een mix van modern en authentiek In 1931 opende s-hertogenbosch het eerste, geheel overdekte veemarktcomplex van Nederland.

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Toonaangevend Gastheerschap

Toonaangevend Gastheerschap Toonaangevend Gastheerschap Annette Sibma 12 mei 2009 1 Snelheid en gemak Afnemende loyaliteit Groeiend aanbod Transparantie Klanten stellen nieuwe eisen 2 2 Hoe werk je? Waar werk je? Grenzen vervagen

Nadere informatie

Implementatie BIM in Nederlandse civiele- en infrabouw

Implementatie BIM in Nederlandse civiele- en infrabouw Implementatie BIM in Nederlandse civiele- en infrabouw Bijdrage voor Ronde tafel gesprek BIM voor infra en civieltechniek Brussel, 25 maart 2015 Jan-Hein Poodt Hoofd Havens, Vaarwegen & Tunnels Grontmij

Nadere informatie

d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra

d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra Dromen werkelijkheid maken, ambities vertalen naar realiteit, planningen en berekeningen omzetten in haalbaar projectmanagement.

Nadere informatie

Kindcentrum De Schatkamer, een schat aan ervaring

Kindcentrum De Schatkamer, een schat aan ervaring Kindcentrum De Schatkamer, een schat aan ervaring Bijzonder project Het ontwerpen en bouwen van een nieuwe kindvoorziening heeft niet alleen te maken met de juiste architectuur en de best georganiseerde

Nadere informatie

WORLD WIDE IN CONTROL MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR MELD- EN CONTROLEKAMERS

WORLD WIDE IN CONTROL MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR MELD- EN CONTROLEKAMERS WORLD WIDE IN CONTROL c MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR MELD- EN CONTROLEKAMERS OVER BRAND Brand control rooms is een innoverende, technische en dynamische dienstverlener voor de realisatie van compleet op maat

Nadere informatie

Op weg naar uw nieuwe tuin

Op weg naar uw nieuwe tuin Op weg naar uw nieuwe tuin U wilt een tuin die niet alleen bij u en uw budget past, maar ook bij uw woning en in zijn omgeving. Want uw tuin maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van uw woonplezier en

Nadere informatie

Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd

Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd Voor u ligt de Plameco brochure met sfeerbeelden, impressies en mogelijkheden. Kijk, lees en geniet... (zo mooi kan het ook bij u worden!) Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd Welkom U

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. interzorg drenthe

!pet projectinrichters. binnenkomer. interzorg drenthe binnenkomer interzorg drenthe interzorg biedt wonen, zorg en dienstverlening vanuit negen locaties in noorden midden-drenthe aan ouderen in de locaties en de omliggende wijken. interzorg vindt het belangrijk

Nadere informatie

Van kantoorvilla naar kantoorlandschap. KANTOREN Blokker Holding Amsterdam

Van kantoorvilla naar kantoorlandschap. KANTOREN Blokker Holding Amsterdam KANTOREN KANTOREN Van kantoorvilla naar kantoorlandschap Blokker Holding verruilde de Gooise bossen voor Amsterdam en stapte tegelijkertijd over naar een open en transparant kantoorconcept. OTH architecten

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - projectdocumentatie Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - ZIERIKZEE Locatie Oude Haven 17, Zierikzee Oplevering bouwkundig Januari 2016 Netto oppervlakte ca.120m2 Architect Tim de

Nadere informatie

Project Schoenenwinkel Ierden Skuon, eerste fase van herontwikkeling (restauratie en verbouwing) monumentale stadspand uit 1880

Project Schoenenwinkel Ierden Skuon, eerste fase van herontwikkeling (restauratie en verbouwing) monumentale stadspand uit 1880 Project Schoenenwinkel Ierden Skuon, eerste fase van herontwikkeling (restauratie en verbouwing) monumentale stadspand uit 1880 Datum oplevering / realisatie 30-03-2012 Bruto Oppervlakte 117 m2 (exclusief

Nadere informatie

inspiratie betrouwbaarheid Arpalight

inspiratie betrouwbaarheid Arpalight Dreessen Architecten architect innovatie inspiratie betrouwbaarheid Arpalight Uitgangspunten Op basis van de gesprekken en inventarisatie die gepleegd is, waarbij de eisen en wensen in termen van functie

Nadere informatie

LELY CAMPUS PROJECTDOCUMENTATIE INZENDING ARC13 INTERIEUR

LELY CAMPUS PROJECTDOCUMENTATIE INZENDING ARC13 INTERIEUR LELY CAMPUS PROJECTDOCUMENTATIE INZENDING ARC13 INTERIEUR MASTERPLAN A20 FABRICAGE HAL 4 KANTOOR HAL 2 Lely Campus BREEAM OUTSTANDING De nieuwe duurzame bedrijfscampus van Lely in Maassluis is ingericht

Nadere informatie

M+R interior architecture RITUALS AMSTERDAM

M+R interior architecture RITUALS AMSTERDAM M+R interior architecture RITUALS AMSTERDAM Rituals experience als werkomgeving Hoofdkantoor Rituals Amsterdam by M+R interior architecture Opdrachtgever: Rituals Cosmetic Enterprise, de heer Raymond Cloosterman

Nadere informatie

Vanderlande Veghel. Opdrachtgever: Programma

Vanderlande Veghel. Opdrachtgever: Programma Opdrachtgever: Programma Start ontwerp: Oplevering: Vanderlande kantoor 19.000 m 2 en parkeergarage 600 plaatsen mei 2014 parkeergarage december 2014 kantoor maart 2016 In mei 2014 zijn we na een architecten

Nadere informatie