Voorjaar nummer 04/05. Nieuwbouw voor Dianet. Succesvolle Nefrologiedagen. Experiment beeldbellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaar 2014. nummer 04/05. Nieuwbouw voor Dianet. Succesvolle Nefrologiedagen. Experiment beeldbellen"

Transcriptie

1 Voorjaar 2014 nummer Experiment beeldbellen 04/05 Nieuwbouw voor Dianet 06 Succesvolle Nefrologiedagen

2 Redactioneel Patiënt experimenteert met BeeldBellen De zorgmarkt is in beweging. De hoge kosten en zorgverzekeraars en de technologie inzetten. technologische innovaties zorgen voor veranderingen Wij experimenteren nu bijvoorbeeld met beeldbellen. die ook gevolgen hebben voor de dialysezorg. De overheid stimuleert thuisdialyse, maar willen patiënten dat wel? Zij moeten over de juiste Ik verwacht dat de zorg voorlopig in beweging informatie beschikken om een goede keuze te blijft. Daarom kijkt Dianet vooruit. Het afgelopen maken. Dianet wil patiënten daarin ondersteunen jaar raadpleegden wij professionals uit allerlei en start met voorlichtingsbijeenkomsten over zorgdisciplines om na te denken over dialysezorg thuisdialyse waarover u op pagina 6 meer kunt lezen. in Welke veranderingen verwachten zij? Natuurlijk hoeft niet iedereen thuis te dialyseren. Hoe kunnen wij daarop inspelen? Ook daarover De keuze is aan de patiënt. Dianet begeleidt u graag leest u meer in deze DianetNu. zodat de behandeling altijd aansluit bij uw levensstijl. Wij blijven in ieder geval werken aan goede De overheid verwacht ook dat de patiënt steeds meer en veilige zorg die aansluit op uw wensen. Nu en zelf doet. Dianet wil patiënten daarbij ondersteunen. in de toekomst. Door voortdurend te vernieuwen, kunnen wij inspelen op de veranderingen die de overheid, Iet Kooy-Veenstra Colofon In Beweging DianetNU is een nieuwsbrief voor cliënten, contractziekenhuizen en overige relaties van Dianet. DianetNU verschijnt vier maal per jaar. Voor de verzending maken wij gebruik van de meest actuele adresgegevens. Adreswijzigingen of -correcties dient u aan Dianet Utrecht te mailen. Redactie - Natacha Westerveld - - Redactie-adres - Brennerbaan 130, 3524 BN Utrecht - Redactieraad - Natacha Westerveld - Paul Hogenes - Bernie van Daatselaar - Johan Hartkamp - Ronald van der Meer - Freerk de Ruiter - Petra van Dijk Tekst - Brainwork communicatie, - Concept en ontwerp - 52 graden noorderbreedte, In februari startte Dianet een proef met beeldbellen. Een groep van tien PD-patiënten kan via een beeldscherm contact opnemen met Dianet. Wij willen hiermee de zorg verbeteren, vertelt Dick Struijk, internist/nefroloog bij Dianet. Het doel van de proef is de communicatie met De eerste reacties zijn positief. Patiënten vinden de patiënten te verbeteren. Dankzij beeldbellen het prettig een gezicht te zien. Zij hebben in feite kan een patiënt bijvoorbeeld een infectie van de verpleegkundige op bezoek. Aan het einde van de huidpoort laten zien aan de verpleegkundige. de proef krijgen de patiënten een enquête, maar Wij hopen dat de zorg verbetert en mensen zij geven nu al aan dat beeldbellen toegevoegde minder vaak naar het centrum hoeven te waarde heeft. Dianet bekijkt de mogelijkheden reizen. om beeldbellen uit te breiden. Toekomst van de dialysezorg Ongeveer een jaar geleden startte Dianet gesprekken met partners in de zorgsector om met elkaar een visie op de dialysezorg te ontwikkelen. Hoge zorgkosten, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, de politieke visie en technologische innovaties maken veranderingen in de zorg noodzakelijk. Wij willen ook in de toekomst verantwoorde, efficiënte en betaalbare zorg leveren, legt bestuurder Iet Kooy van Dianet uit. De huidige zorg is gericht op één ziektebeeld, in De visie werd in maart gepresenteerd aan genodigden. De visie is niet op korte termijn te realiseren. ons geval op nierfalen. We verzorgen hiervoor de hele keten: van predialyse tot nazorg transplantatie. We willen eerst vooral met de patiënt in gesprek, Onze patiënten worden steeds ouder en hebben maar ook voor de zorgprofessionals is deze visie vaak meerdere chronische aandoeningen. Voor nieuw. De betrokken partijen zijn enthousiast en willen de visie graag concreet maken, aldus Iet Kooy. iedere aandoening is een aparte zorgketen waardoor de patiënt bijna fulltime met zijn ziekte bezig is. We moeten naar vraaggestuurde zorg. Wat een Dianet gaat verder in gesprek met Wilna Wind patiënt wil of kan, is veel belangrijker dan wat hij (directeur Nederlandse Patiënten Consumenten mankeert. In de toekomst is het de kunst één gespecialiseerde deskundige de zorg te laten regelen Zorgverzekeraars Nederland) en Hanneke van Federatie), Marianne Lensink (directeur Zorg bij voor de patiënt met al zijn chronisch ziekten. De Essen (plaatsvervangend directeur Markt en patiënt heeft daarbij de regie waardoor hij minder Consument bij het Ministerie Volksgezondheid, tijd kwijt is aan zijn ziekten. We moeten ook meer Welzijn en Sport) over de mogelijkheden om de aandacht besteden aan preventie en palliatieve zorg. visie te realiseren. Wij houden u op de hoogte. 03

3 Nieuwbouw Dianet Mijlpalen bouwtraject definitief ontwerp augustus 2014 huurcontract afsluiten oktober 2014 locatie krijgen een parkachtige inrichting. Deze start nieuwbouw januari 2015 groene buitenruimte kan door patiënten en door oplevering gebouw april 2016 buurtbewoners gebruikt worden. Het biedt bovendien inrichten nieuwbouw mei 2016 een mooi uitzicht aan patiënten die in het centrum ingebruikname nieuwbouw juni 2016 verblijven tijdens de dialyse. Verschillende sferen Patiënten die niet thuis kunnen dialyseren, brengen een behoorlijk aantal uren per week door in het dialysecentrum van Dianet. Voor die patiënten is een comfortabele en prettige omgeving belangrijk: een Op het terrein van het Diakonessenhuis in Utrecht wordt een zogenaamd Gezondheidshuis beetje zoals thuis. Dat betekent voor de ene patiënt dat er een rustige plek voor dialyse moet zijn, bijvoorbeeld gerealiseerd, dat naar verwachting in juni 2016 haar deuren opent. In dit gebouw krijgt met uitzicht op het groen buiten. De andere Dianet een nieuw onderkomen samen met onder andere een huisartsenpraktijk, een apotheek patiënt maakt graag gebruik van een afgesloten en een praktijk voor fysiotherapie. De nieuwbouw biedt Dianet een kans om de zorg- en ruimte waarin hij in alle rust en privacy kan werken. Of er is juist behoefte aan levendigheid en sociale dienstverlening beter af te stemmen op de veranderende zorgbehoefte van haar patiënten. contacten. Op de nieuwe locatie worden ruimtes met Keuzevrijheid in tijd, ruimte en sfeer voor de patiënt Veranderende zorgbehoefte Nieuwbouw op het terrein van het Diakonessenhuis De inrichting van het nieuwe gebouw wordt voor wat biedt een goede kans om onze gespecialiseerde betreft ruimte, sfeer en faciliteiten afgestemd op de (nefrologische) zorg te combineren met de expertise wensen en behoefte van de huidige en toekomstige van een algemeen ziekenhuis, dat zich in het bijzonder richt op ouderenzorg. Daarmee kan beter worden patiënt. Mensen worden ouder en zo ook de patiënten van Dianet. Steeds vaker hebben patiënten te maken ingespeeld op de zorgbehoefte van de patiënt voor nu met meerdere en complexe aandoeningen. Daarmee en in de toekomst. neemt de behoefte aan ziekenhuiszorg toe. Deze zorg kan Dianet samen met haar samenwerkingspartner Het nieuwe gebouw het Diakonessenhuis bieden. Het gezondheidshuis heeft twee vleugels. Dianet wordt gehuisvest in de linkervleugel van het gebouw De uitdaging bij de nieuwbouw en verdeeld over twee verdiepingen. Op de begane is het creëren van een omgeving grond komen de zorggerelateerde functies, waaronder het centrum voor dialyse. Op de eerste verdieping die past bij onze patiënten. Door dialyseplaatsen te maken krijgen de ondersteunende kantoorfuncties een plek. met verschillende sferen kunnen Een ruime vide verbindt de twee verdiepingen met patiënten kiezen voor een elkaar en zorgt voor de toetreding van veel daglicht in behandelomgeving die past bij de (wisselende) behoefte. het gebouw. Onder het gebouw is parkeergelegenheid. De plaatsen verschillen naast sfeer en uitstraling ook Het ziekenhuis is via het gezondheidshuis goed en in de wisselende mate van privacy en sociale interactie. snel bereikbaar. Richard Leenheer - projectleider Nieuwbouw Dianet De entree en de toegangswegen naar de nieuwe RUST Sociaal Organisatie ZORG De werkgroep Nieuwbouw werkt samen met Olivier Spek Architecten aan de ontwikkeling en de inrichting van het dialysecentrum en de kantoorruimte voor Dianet. Naast de werkgroep die is samengesteld uit zorgen stafmedewerkers zijn ook patiënten betrokken bij het proces van de nieuwbouw. Er wordt bijvoorbeeld meegedacht over de inrichting van, en de faciliteiten in, het nieuwe gebouw en over praktische deze verschillende sferen gecreëerd. De patiënt kiest een plek die bij hem past. Dit was een nadrukkelijke wens van patiënten en is uitgangspunt voor het ontwerp en de inrichting van de begane grond geweest. De ruimtes voor dialyse kunnen straks door patiënten vanuit huis gereserveerd worden. Multifunctionele ruimtes In het nieuwe gebouw kunnen patiënten zoals gebruikelijk overdag maar ook s nachts dialyseren. Voor de nachtdialyse worden acht comfortabele ruimtes met sanitaire voorzieningen en veel privacy gemaakt. Deze ruimtes kunnen ook overdag gebruikt worden als dialyseplek. Daarnaast zijn ze geschikt als trainingsruimte, spreekkamer, vergaderruimte of familiekamer. Sinds een half jaar ben ik betrokken bij de nieuwbouw. Ik dialyseer ongeveer vier jaar bij Dianet. Vanuit mijn eigen ervaring als nierpatiënt kan ik meedenken over praktische zaken zoals de inrichting, het belang van privacy tijdens dialyse en diverse voorzieningen. Ik vind het nuttig om mijn bijdrage te kunnen leveren en mijn ervaring als patiënt te gebruiken voor de toekomstige huisvesting! Michiel Davelaar - patiënt en lid werkgroep Nieuwbouw Dianet zaken zoals de beschikbaarheid van internet en televisie op de dialyseplekken en over de maaltijden. Informatie Patiënten en overige betrokkenen worden regelmatig op de hoogte gehouden over de vorderingen van de nieuwbouw. Heeft u vragen over de nieuwbouw? Dan kunt u contact opnemen met Richard Leenheer via of (receptie) ? 04 05

4 Aandacht voor opleidingen, thuisdialyse en trainingsboekje Succesvolle Nefrologiedagen Begin april vonden in Veldhoven de jaarlijkse Nederlandse Nefrologiedagen (NND) plaats, een beurs voor professionals die werken op het gebied van predialyse, dialyse en tran- splantatie. Dianet bracht het opleidingenaanbod onder de aandacht en thuishemodialyse. Ook was er een presentatie van een bijzonder trainingsboekje. Wij willen graag de vooroordelen over thuishemo- dialyse wegnemen, legt commercieel manager Ronald van der Meer uit. Mensen denken vaak dat zij niet thuis kunnen dialyseren vanwege hun leeftijd of omdat ze te weinig ruimte hebben. Of omdat ze op een katheter dialyseren. Wij starten daarom met voorlichtingsbijeenkomsten over thuisdialyse. Hiermee kunnen we laten zien waar Dianet voor staat, maar vooral waar mensen thuis mee te maken krijgen. We nemen een machine, een stoel en de voorraad mee. Patiënten zien dus de echte opstelling. Meestal zijn ze aangenaam verrast als blijkt dat de benodigde ruimte enorm meevalt. Patiëntenverenigingen en dialysecentra kunnen Dianet uitnodigen voor het organiseren van de voorlichtingsbijeenkomst op locatie. Een accountmanager, een verpleegkundige én een patiënt geven de voorlichting. Zo kunnen patiënten een keuze maken of thuisdialyse bij hen past, gebaseerd op feiten in plaats van vooroordelen. Opleidingen De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de patiënt als de professional. De professional krijgt andere rollen, posities, taken, competenties en (samenwerkings)relaties. Else de Kraker (management secretaresse) Tom Lueb (accountmanager relatiebeheer) Daarom ontwikkelt Dianet Opleidingen trainingen en scholingen om de zorgprofessionals hierbij te ondersteunen. Dianet is groot voorstander van zelfmanagement en ontwikkelt ook verschillende opleidingen over dit onderwerp. Welke vaardigheden zijn er nodig om zelfmanagement te stimuleren en hoe implementeer je het op een afdeling? Tijdens de NND hield Dianet Opleidingen een klein onderzoek door bezoekers te vragen of elke dialyseverpleegkundige in staat is om een dialysepatiënt te trainen voor thuishemodialyse. Bezoekers die meewerkten, maakten kans op een ipad mini. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend. Trainingsboekje Ronald van der Meer (commercieel manager) Een foto zegt meer dan duizend woorden. Dat dacht Krijntje Kruimel, dialyseverpleegkundige bij Dianet, toen zij een trainingsboekje over het opbouwen van een dialysemachine ontwikkelde. Tijdens de NND presenteerde Krijntje het unieke boekje dat alleen uit foto s bestaat. Patiënten gebruiken het boekje in het centrum bij het opbouwen van de Fresenius Zelfs de directeur van Fresenius vond het een enorm goed initiatief. Vanzelfsprekend is Dianet erg trots op dit bijzondere boekje. Patiëntenparticipatie is de actieve rol die de patiënt wil nemen bij zijn behandeling. Een patiënt weet over het algemeen prima wat hij voelt en wil en de arts heeft de kennis van de behandeling. Dianet stimuleert gedeelde besluitvorming waarbij de patiënt Dianet Blijft patiëntenparticipatie stimuleren Dianet verklaarde 2014 tot het jaar van zelfmanagement. Het doel is de zorg en de facilitaire kant te verbeteren. De Cliëntenraad is daarbij een belangrijke partner, maar de beleving van de individuele patiënt is het belangrijkst. Iedere patiënt wil zijn kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden. Een succesvolle dialysebehandeling leidt daar niet altijd toe. De doelen die de patiënt wil halen in het leven spelen minstens zo n belangrijke rol. En de mogelijkheden die hij heeft om die doelen te verwezenlijken. Serieus en de arts samen kijken wat de beste oplossing is, vertelt onderzoeksverpleegkundige Ronald Visser. De mate waarin patiënten een actieve rol bij hun behandeling willen nemen, verschilt van mens tot mens. Er is meer behoefte aan ondersteuning bij zelfmanagement. Sommige patiënten willen niet actiever worden. Ook dat is een keuze, maar ieder mens wil serieus genomen worden en waardeert oprechte aandacht. Patiënten hebben het al zwaar en het is aan ons om hen te helpen bij het maken van keuzen. De zorgverzekeraars willen graag dat ongeveer 30 procent van de patiënten thuis dialyseert. Dianet lijkt deze doelstelling te gaan halen. Ronald benadrukt dat thuisdialyse geen synoniem is voor zelfmanagement. Bij nachtelijke thuisdialyse heeft een patiënt geen dieetbeperkingen, bij centrumdialyse wel. Voor ons lijkt de eerste optie aantrekkelijker, maar de keuze is altijd aan de patiënt. Wij hebben een patiënt die eerst met peritoneale dialyse werd behandeld. Dat gebeurt thuis. Toen hij overstapte op hemodialyse, verwachtten wij dat hij dat ook thuis zou willen. Maar op dat moment paste het beter in zijn leven om naar het centrum te komen. Met zijn laptop kon hij tijdens de dialyse rustig werken. Dianet evalueert met patiënten periodiek of de gekozen behandeling nog steeds aansluit op hun levensstijl. Katalysator De technologische hulpmiddelen werken als een katalysator voor zelfmanagement. De dialysemachines zijn nu kleiner en slimmer en nieuwe hulpmiddelen kunnen patiënten helpen veranderingen in hun leefstijl door te voeren. Zo bestaan er medicijndozen die een sms sturen wanneer je vergeten bent je medicijnen in te nemen. Zorg op afstand wordt steeds belangrijker. In de toekomst kunnen patiënten hun eigen dossier beheren, zorgverleners inzage geven in delen daarvan en bijvoorbeeld afspraken plannen. Uitdaging Ronald is van mening dat het een uitdaging is voor zorgverleners patiënten te ondersteunen de regie te nemen. Dianet gebruikt een hulpmiddel om te inventariseren welke informatiebehoefte de patiënt heeft en welke problemen er zijn. Gezamenlijk stellen we prioriteiten en kunnen we de problemen oplossen. Dianet blijft streven naar flexibilisering van het zorgaanbod om individuele zorgprogramma s op maat aan te kunnen aanbieden die aansluiten bij de levensstijl van de patiënt

5 Toch Deze rubriek stelt mensen centraal die ondanks hun nierfalen het maximale uit het leven willen halen. Mensen die voor ons allemaal een voorbeeld zijn: doorzetters, volhouders, rolmodellen. Deze keer: Dave Bredewold uit Wageningen. 40 jaar dialyseren der van nachtelijke thuisdialyse. Ik zie dat Dave er veel voor terug krijgt. Hij heeft bijvoorbeeld geen dieetbeperkingen en geen problemen met de taxi. Je moet wel verantwoordelijkheid durven nemen. Veel mensen vinden dat eng. Op 12 maart 1974 startte Dave met dialyseren in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hij was toen 12 jaar. Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stil gestaan dat het al zo lang is. In die periode is er wel wat veranderd. In het begin sloot de arts de patiënt aan. De verpleegkundige mocht dat niet. De arts had een operatiejas aan en zelfs een kapje voor zijn mond, herinnert Dave zich. Toen Dave een jaar of 18 was, wilde hij graag thuis dialyseren. Ik ging toen eerst naar Diatel in Amsterdam. Daar kon ik dialyseren in een soort huiskamer. Ik ging dan heen met de trein en terug met de taxi. De heenreis met de taxi werd toen niet vergoed, maar ik vond het ook wel spannend met de trein. Inmiddels dialyseert Dave 32 jaar thuis. Zijn vader Wijnand werkte als technicus bij een dialysecentrum en kan hem goed helpen. Hij is een groot voorstan- Dave heeft in al die jaren heel wat dialysemachines versleten. Ik ben begonnen met een Engelse machine, daarna volgden de AK10, de AK100 en de AK200. Nu dialyseer ik met de Nikkiso. Dat vind ik een prettige machine met weinig alarmen. Tot een aantal jaar geleden werkte Dave altijd in het magazijn van een ziekenhuis. Ook zwom hij regelmatig en ging hij twee keer per week tafeltennissen. Vorig jaar onderging hij een heupoperatie. Enkele dagen na de operatie werd hij volledig blind. Niemand kon dit verklaren. Een enorme klap voor Dave en zijn vader. Dave was er redelijk rustig onder. Ik weet ook niet hoe dat kwam. Ik was niet erg emotioneel. Het overkomt je gewoon. Ik ben blij dat Voetbal International ook een gesproken uitgave op cd heeft, zegt de optimistische Dave. Dave blijft ondanks de tegenslagen positief. Het is best erg, maar ik denk er niet te veel over na. Ik heb geen pijn en wil verder met revalideren ook al kost dat nu meer moeite. Wij geven de moed niet op. 08

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Geitenboerderij De Horst biedt structuur

Geitenboerderij De Horst biedt structuur Geitenboerderij De Horst biedt structuur Thema: Verandering van perspectief DEBUUT NR.1 V O O R J A A R 2008 Inhoud Inhoud T H E M A D E B U U T V O O R J A A R 2008 Pagina 2 Column Rob de Jong Pagina

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico 2010 Fitness, maar dan anders Maandelijks 20% korting voor Achmea zorgverzekerden

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie