Voorjaar nummer 04/05. Nieuwbouw voor Dianet. Succesvolle Nefrologiedagen. Experiment beeldbellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaar 2014. nummer 04/05. Nieuwbouw voor Dianet. Succesvolle Nefrologiedagen. Experiment beeldbellen"

Transcriptie

1 Voorjaar 2014 nummer Experiment beeldbellen 04/05 Nieuwbouw voor Dianet 06 Succesvolle Nefrologiedagen

2 Redactioneel Patiënt experimenteert met BeeldBellen De zorgmarkt is in beweging. De hoge kosten en zorgverzekeraars en de technologie inzetten. technologische innovaties zorgen voor veranderingen Wij experimenteren nu bijvoorbeeld met beeldbellen. die ook gevolgen hebben voor de dialysezorg. De overheid stimuleert thuisdialyse, maar willen patiënten dat wel? Zij moeten over de juiste Ik verwacht dat de zorg voorlopig in beweging informatie beschikken om een goede keuze te blijft. Daarom kijkt Dianet vooruit. Het afgelopen maken. Dianet wil patiënten daarin ondersteunen jaar raadpleegden wij professionals uit allerlei en start met voorlichtingsbijeenkomsten over zorgdisciplines om na te denken over dialysezorg thuisdialyse waarover u op pagina 6 meer kunt lezen. in Welke veranderingen verwachten zij? Natuurlijk hoeft niet iedereen thuis te dialyseren. Hoe kunnen wij daarop inspelen? Ook daarover De keuze is aan de patiënt. Dianet begeleidt u graag leest u meer in deze DianetNu. zodat de behandeling altijd aansluit bij uw levensstijl. Wij blijven in ieder geval werken aan goede De overheid verwacht ook dat de patiënt steeds meer en veilige zorg die aansluit op uw wensen. Nu en zelf doet. Dianet wil patiënten daarbij ondersteunen. in de toekomst. Door voortdurend te vernieuwen, kunnen wij inspelen op de veranderingen die de overheid, Iet Kooy-Veenstra Colofon In Beweging DianetNU is een nieuwsbrief voor cliënten, contractziekenhuizen en overige relaties van Dianet. DianetNU verschijnt vier maal per jaar. Voor de verzending maken wij gebruik van de meest actuele adresgegevens. Adreswijzigingen of -correcties dient u aan Dianet Utrecht te mailen. Redactie - Natacha Westerveld - - Redactie-adres - Brennerbaan 130, 3524 BN Utrecht - Redactieraad - Natacha Westerveld - Paul Hogenes - Bernie van Daatselaar - Johan Hartkamp - Ronald van der Meer - Freerk de Ruiter - Petra van Dijk Tekst - Brainwork communicatie, - Concept en ontwerp - 52 graden noorderbreedte, In februari startte Dianet een proef met beeldbellen. Een groep van tien PD-patiënten kan via een beeldscherm contact opnemen met Dianet. Wij willen hiermee de zorg verbeteren, vertelt Dick Struijk, internist/nefroloog bij Dianet. Het doel van de proef is de communicatie met De eerste reacties zijn positief. Patiënten vinden de patiënten te verbeteren. Dankzij beeldbellen het prettig een gezicht te zien. Zij hebben in feite kan een patiënt bijvoorbeeld een infectie van de verpleegkundige op bezoek. Aan het einde van de huidpoort laten zien aan de verpleegkundige. de proef krijgen de patiënten een enquête, maar Wij hopen dat de zorg verbetert en mensen zij geven nu al aan dat beeldbellen toegevoegde minder vaak naar het centrum hoeven te waarde heeft. Dianet bekijkt de mogelijkheden reizen. om beeldbellen uit te breiden. Toekomst van de dialysezorg Ongeveer een jaar geleden startte Dianet gesprekken met partners in de zorgsector om met elkaar een visie op de dialysezorg te ontwikkelen. Hoge zorgkosten, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, de politieke visie en technologische innovaties maken veranderingen in de zorg noodzakelijk. Wij willen ook in de toekomst verantwoorde, efficiënte en betaalbare zorg leveren, legt bestuurder Iet Kooy van Dianet uit. De huidige zorg is gericht op één ziektebeeld, in De visie werd in maart gepresenteerd aan genodigden. De visie is niet op korte termijn te realiseren. ons geval op nierfalen. We verzorgen hiervoor de hele keten: van predialyse tot nazorg transplantatie. We willen eerst vooral met de patiënt in gesprek, Onze patiënten worden steeds ouder en hebben maar ook voor de zorgprofessionals is deze visie vaak meerdere chronische aandoeningen. Voor nieuw. De betrokken partijen zijn enthousiast en willen de visie graag concreet maken, aldus Iet Kooy. iedere aandoening is een aparte zorgketen waardoor de patiënt bijna fulltime met zijn ziekte bezig is. We moeten naar vraaggestuurde zorg. Wat een Dianet gaat verder in gesprek met Wilna Wind patiënt wil of kan, is veel belangrijker dan wat hij (directeur Nederlandse Patiënten Consumenten mankeert. In de toekomst is het de kunst één gespecialiseerde deskundige de zorg te laten regelen Zorgverzekeraars Nederland) en Hanneke van Federatie), Marianne Lensink (directeur Zorg bij voor de patiënt met al zijn chronisch ziekten. De Essen (plaatsvervangend directeur Markt en patiënt heeft daarbij de regie waardoor hij minder Consument bij het Ministerie Volksgezondheid, tijd kwijt is aan zijn ziekten. We moeten ook meer Welzijn en Sport) over de mogelijkheden om de aandacht besteden aan preventie en palliatieve zorg. visie te realiseren. Wij houden u op de hoogte. 03

3 Nieuwbouw Dianet Mijlpalen bouwtraject definitief ontwerp augustus 2014 huurcontract afsluiten oktober 2014 locatie krijgen een parkachtige inrichting. Deze start nieuwbouw januari 2015 groene buitenruimte kan door patiënten en door oplevering gebouw april 2016 buurtbewoners gebruikt worden. Het biedt bovendien inrichten nieuwbouw mei 2016 een mooi uitzicht aan patiënten die in het centrum ingebruikname nieuwbouw juni 2016 verblijven tijdens de dialyse. Verschillende sferen Patiënten die niet thuis kunnen dialyseren, brengen een behoorlijk aantal uren per week door in het dialysecentrum van Dianet. Voor die patiënten is een comfortabele en prettige omgeving belangrijk: een Op het terrein van het Diakonessenhuis in Utrecht wordt een zogenaamd Gezondheidshuis beetje zoals thuis. Dat betekent voor de ene patiënt dat er een rustige plek voor dialyse moet zijn, bijvoorbeeld gerealiseerd, dat naar verwachting in juni 2016 haar deuren opent. In dit gebouw krijgt met uitzicht op het groen buiten. De andere Dianet een nieuw onderkomen samen met onder andere een huisartsenpraktijk, een apotheek patiënt maakt graag gebruik van een afgesloten en een praktijk voor fysiotherapie. De nieuwbouw biedt Dianet een kans om de zorg- en ruimte waarin hij in alle rust en privacy kan werken. Of er is juist behoefte aan levendigheid en sociale dienstverlening beter af te stemmen op de veranderende zorgbehoefte van haar patiënten. contacten. Op de nieuwe locatie worden ruimtes met Keuzevrijheid in tijd, ruimte en sfeer voor de patiënt Veranderende zorgbehoefte Nieuwbouw op het terrein van het Diakonessenhuis De inrichting van het nieuwe gebouw wordt voor wat biedt een goede kans om onze gespecialiseerde betreft ruimte, sfeer en faciliteiten afgestemd op de (nefrologische) zorg te combineren met de expertise wensen en behoefte van de huidige en toekomstige van een algemeen ziekenhuis, dat zich in het bijzonder richt op ouderenzorg. Daarmee kan beter worden patiënt. Mensen worden ouder en zo ook de patiënten van Dianet. Steeds vaker hebben patiënten te maken ingespeeld op de zorgbehoefte van de patiënt voor nu met meerdere en complexe aandoeningen. Daarmee en in de toekomst. neemt de behoefte aan ziekenhuiszorg toe. Deze zorg kan Dianet samen met haar samenwerkingspartner Het nieuwe gebouw het Diakonessenhuis bieden. Het gezondheidshuis heeft twee vleugels. Dianet wordt gehuisvest in de linkervleugel van het gebouw De uitdaging bij de nieuwbouw en verdeeld over twee verdiepingen. Op de begane is het creëren van een omgeving grond komen de zorggerelateerde functies, waaronder het centrum voor dialyse. Op de eerste verdieping die past bij onze patiënten. Door dialyseplaatsen te maken krijgen de ondersteunende kantoorfuncties een plek. met verschillende sferen kunnen Een ruime vide verbindt de twee verdiepingen met patiënten kiezen voor een elkaar en zorgt voor de toetreding van veel daglicht in behandelomgeving die past bij de (wisselende) behoefte. het gebouw. Onder het gebouw is parkeergelegenheid. De plaatsen verschillen naast sfeer en uitstraling ook Het ziekenhuis is via het gezondheidshuis goed en in de wisselende mate van privacy en sociale interactie. snel bereikbaar. Richard Leenheer - projectleider Nieuwbouw Dianet De entree en de toegangswegen naar de nieuwe RUST Sociaal Organisatie ZORG De werkgroep Nieuwbouw werkt samen met Olivier Spek Architecten aan de ontwikkeling en de inrichting van het dialysecentrum en de kantoorruimte voor Dianet. Naast de werkgroep die is samengesteld uit zorgen stafmedewerkers zijn ook patiënten betrokken bij het proces van de nieuwbouw. Er wordt bijvoorbeeld meegedacht over de inrichting van, en de faciliteiten in, het nieuwe gebouw en over praktische deze verschillende sferen gecreëerd. De patiënt kiest een plek die bij hem past. Dit was een nadrukkelijke wens van patiënten en is uitgangspunt voor het ontwerp en de inrichting van de begane grond geweest. De ruimtes voor dialyse kunnen straks door patiënten vanuit huis gereserveerd worden. Multifunctionele ruimtes In het nieuwe gebouw kunnen patiënten zoals gebruikelijk overdag maar ook s nachts dialyseren. Voor de nachtdialyse worden acht comfortabele ruimtes met sanitaire voorzieningen en veel privacy gemaakt. Deze ruimtes kunnen ook overdag gebruikt worden als dialyseplek. Daarnaast zijn ze geschikt als trainingsruimte, spreekkamer, vergaderruimte of familiekamer. Sinds een half jaar ben ik betrokken bij de nieuwbouw. Ik dialyseer ongeveer vier jaar bij Dianet. Vanuit mijn eigen ervaring als nierpatiënt kan ik meedenken over praktische zaken zoals de inrichting, het belang van privacy tijdens dialyse en diverse voorzieningen. Ik vind het nuttig om mijn bijdrage te kunnen leveren en mijn ervaring als patiënt te gebruiken voor de toekomstige huisvesting! Michiel Davelaar - patiënt en lid werkgroep Nieuwbouw Dianet zaken zoals de beschikbaarheid van internet en televisie op de dialyseplekken en over de maaltijden. Informatie Patiënten en overige betrokkenen worden regelmatig op de hoogte gehouden over de vorderingen van de nieuwbouw. Heeft u vragen over de nieuwbouw? Dan kunt u contact opnemen met Richard Leenheer via of (receptie) ? 04 05

4 Aandacht voor opleidingen, thuisdialyse en trainingsboekje Succesvolle Nefrologiedagen Begin april vonden in Veldhoven de jaarlijkse Nederlandse Nefrologiedagen (NND) plaats, een beurs voor professionals die werken op het gebied van predialyse, dialyse en tran- splantatie. Dianet bracht het opleidingenaanbod onder de aandacht en thuishemodialyse. Ook was er een presentatie van een bijzonder trainingsboekje. Wij willen graag de vooroordelen over thuishemo- dialyse wegnemen, legt commercieel manager Ronald van der Meer uit. Mensen denken vaak dat zij niet thuis kunnen dialyseren vanwege hun leeftijd of omdat ze te weinig ruimte hebben. Of omdat ze op een katheter dialyseren. Wij starten daarom met voorlichtingsbijeenkomsten over thuisdialyse. Hiermee kunnen we laten zien waar Dianet voor staat, maar vooral waar mensen thuis mee te maken krijgen. We nemen een machine, een stoel en de voorraad mee. Patiënten zien dus de echte opstelling. Meestal zijn ze aangenaam verrast als blijkt dat de benodigde ruimte enorm meevalt. Patiëntenverenigingen en dialysecentra kunnen Dianet uitnodigen voor het organiseren van de voorlichtingsbijeenkomst op locatie. Een accountmanager, een verpleegkundige én een patiënt geven de voorlichting. Zo kunnen patiënten een keuze maken of thuisdialyse bij hen past, gebaseerd op feiten in plaats van vooroordelen. Opleidingen De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de patiënt als de professional. De professional krijgt andere rollen, posities, taken, competenties en (samenwerkings)relaties. Else de Kraker (management secretaresse) Tom Lueb (accountmanager relatiebeheer) Daarom ontwikkelt Dianet Opleidingen trainingen en scholingen om de zorgprofessionals hierbij te ondersteunen. Dianet is groot voorstander van zelfmanagement en ontwikkelt ook verschillende opleidingen over dit onderwerp. Welke vaardigheden zijn er nodig om zelfmanagement te stimuleren en hoe implementeer je het op een afdeling? Tijdens de NND hield Dianet Opleidingen een klein onderzoek door bezoekers te vragen of elke dialyseverpleegkundige in staat is om een dialysepatiënt te trainen voor thuishemodialyse. Bezoekers die meewerkten, maakten kans op een ipad mini. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend. Trainingsboekje Ronald van der Meer (commercieel manager) Een foto zegt meer dan duizend woorden. Dat dacht Krijntje Kruimel, dialyseverpleegkundige bij Dianet, toen zij een trainingsboekje over het opbouwen van een dialysemachine ontwikkelde. Tijdens de NND presenteerde Krijntje het unieke boekje dat alleen uit foto s bestaat. Patiënten gebruiken het boekje in het centrum bij het opbouwen van de Fresenius Zelfs de directeur van Fresenius vond het een enorm goed initiatief. Vanzelfsprekend is Dianet erg trots op dit bijzondere boekje. Patiëntenparticipatie is de actieve rol die de patiënt wil nemen bij zijn behandeling. Een patiënt weet over het algemeen prima wat hij voelt en wil en de arts heeft de kennis van de behandeling. Dianet stimuleert gedeelde besluitvorming waarbij de patiënt Dianet Blijft patiëntenparticipatie stimuleren Dianet verklaarde 2014 tot het jaar van zelfmanagement. Het doel is de zorg en de facilitaire kant te verbeteren. De Cliëntenraad is daarbij een belangrijke partner, maar de beleving van de individuele patiënt is het belangrijkst. Iedere patiënt wil zijn kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden. Een succesvolle dialysebehandeling leidt daar niet altijd toe. De doelen die de patiënt wil halen in het leven spelen minstens zo n belangrijke rol. En de mogelijkheden die hij heeft om die doelen te verwezenlijken. Serieus en de arts samen kijken wat de beste oplossing is, vertelt onderzoeksverpleegkundige Ronald Visser. De mate waarin patiënten een actieve rol bij hun behandeling willen nemen, verschilt van mens tot mens. Er is meer behoefte aan ondersteuning bij zelfmanagement. Sommige patiënten willen niet actiever worden. Ook dat is een keuze, maar ieder mens wil serieus genomen worden en waardeert oprechte aandacht. Patiënten hebben het al zwaar en het is aan ons om hen te helpen bij het maken van keuzen. De zorgverzekeraars willen graag dat ongeveer 30 procent van de patiënten thuis dialyseert. Dianet lijkt deze doelstelling te gaan halen. Ronald benadrukt dat thuisdialyse geen synoniem is voor zelfmanagement. Bij nachtelijke thuisdialyse heeft een patiënt geen dieetbeperkingen, bij centrumdialyse wel. Voor ons lijkt de eerste optie aantrekkelijker, maar de keuze is altijd aan de patiënt. Wij hebben een patiënt die eerst met peritoneale dialyse werd behandeld. Dat gebeurt thuis. Toen hij overstapte op hemodialyse, verwachtten wij dat hij dat ook thuis zou willen. Maar op dat moment paste het beter in zijn leven om naar het centrum te komen. Met zijn laptop kon hij tijdens de dialyse rustig werken. Dianet evalueert met patiënten periodiek of de gekozen behandeling nog steeds aansluit op hun levensstijl. Katalysator De technologische hulpmiddelen werken als een katalysator voor zelfmanagement. De dialysemachines zijn nu kleiner en slimmer en nieuwe hulpmiddelen kunnen patiënten helpen veranderingen in hun leefstijl door te voeren. Zo bestaan er medicijndozen die een sms sturen wanneer je vergeten bent je medicijnen in te nemen. Zorg op afstand wordt steeds belangrijker. In de toekomst kunnen patiënten hun eigen dossier beheren, zorgverleners inzage geven in delen daarvan en bijvoorbeeld afspraken plannen. Uitdaging Ronald is van mening dat het een uitdaging is voor zorgverleners patiënten te ondersteunen de regie te nemen. Dianet gebruikt een hulpmiddel om te inventariseren welke informatiebehoefte de patiënt heeft en welke problemen er zijn. Gezamenlijk stellen we prioriteiten en kunnen we de problemen oplossen. Dianet blijft streven naar flexibilisering van het zorgaanbod om individuele zorgprogramma s op maat aan te kunnen aanbieden die aansluiten bij de levensstijl van de patiënt

5 Toch Deze rubriek stelt mensen centraal die ondanks hun nierfalen het maximale uit het leven willen halen. Mensen die voor ons allemaal een voorbeeld zijn: doorzetters, volhouders, rolmodellen. Deze keer: Dave Bredewold uit Wageningen. 40 jaar dialyseren der van nachtelijke thuisdialyse. Ik zie dat Dave er veel voor terug krijgt. Hij heeft bijvoorbeeld geen dieetbeperkingen en geen problemen met de taxi. Je moet wel verantwoordelijkheid durven nemen. Veel mensen vinden dat eng. Op 12 maart 1974 startte Dave met dialyseren in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hij was toen 12 jaar. Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stil gestaan dat het al zo lang is. In die periode is er wel wat veranderd. In het begin sloot de arts de patiënt aan. De verpleegkundige mocht dat niet. De arts had een operatiejas aan en zelfs een kapje voor zijn mond, herinnert Dave zich. Toen Dave een jaar of 18 was, wilde hij graag thuis dialyseren. Ik ging toen eerst naar Diatel in Amsterdam. Daar kon ik dialyseren in een soort huiskamer. Ik ging dan heen met de trein en terug met de taxi. De heenreis met de taxi werd toen niet vergoed, maar ik vond het ook wel spannend met de trein. Inmiddels dialyseert Dave 32 jaar thuis. Zijn vader Wijnand werkte als technicus bij een dialysecentrum en kan hem goed helpen. Hij is een groot voorstan- Dave heeft in al die jaren heel wat dialysemachines versleten. Ik ben begonnen met een Engelse machine, daarna volgden de AK10, de AK100 en de AK200. Nu dialyseer ik met de Nikkiso. Dat vind ik een prettige machine met weinig alarmen. Tot een aantal jaar geleden werkte Dave altijd in het magazijn van een ziekenhuis. Ook zwom hij regelmatig en ging hij twee keer per week tafeltennissen. Vorig jaar onderging hij een heupoperatie. Enkele dagen na de operatie werd hij volledig blind. Niemand kon dit verklaren. Een enorme klap voor Dave en zijn vader. Dave was er redelijk rustig onder. Ik weet ook niet hoe dat kwam. Ik was niet erg emotioneel. Het overkomt je gewoon. Ik ben blij dat Voetbal International ook een gesproken uitgave op cd heeft, zegt de optimistische Dave. Dave blijft ondanks de tegenslagen positief. Het is best erg, maar ik denk er niet te veel over na. Ik heb geen pijn en wil verder met revalideren ook al kost dat nu meer moeite. Wij geven de moed niet op. 08

04/05. najaar 2013. Regie over de behandeling ligt altijd bij de patiënt. Nachtelijke centrumdialyse biedt veel voordelen.

04/05. najaar 2013. Regie over de behandeling ligt altijd bij de patiënt. Nachtelijke centrumdialyse biedt veel voordelen. najaar 2013 nummer 09 04/05 Regie over de behandeling ligt altijd bij de patiënt 07 Nachtelijke centrumdialyse biedt veel voordelen 08 Dianet krijgt nieuw onderkomen bij het Diakonessenhuis Redactioneel

Nadere informatie

04/05 06/07. voorjaar 2013. Mensen missen niets van hun vakantie. Eerste patiënten dialyseren thuis met NxStage

04/05 06/07. voorjaar 2013. Mensen missen niets van hun vakantie. Eerste patiënten dialyseren thuis met NxStage voorjaar 2013 nummer 07 03 Eerste patiënten dialyseren thuis met NxStage 04/05 Mensen missen niets van hun vakantie 06/07 Richtlijnen voor kinderen net zo belangrijk Redactioneel Eerste patiënten dialyseren

Nadere informatie

3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement

3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement 3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement Om zicht te krijgen in de behoeften van nierpatiënten ten aanzien van zelfmanagement is een enquête uitgezet via NP Online. Dit is een online patiëntenpanel

Nadere informatie

winter 2012 nummer 04/05 06/07 Meer zelfvertrouwen Unieke vakantie voor kinderen op Spaans eiland Wij kijken wat wél kan dankzij jongerenkamp

winter 2012 nummer 04/05 06/07 Meer zelfvertrouwen Unieke vakantie voor kinderen op Spaans eiland Wij kijken wat wél kan dankzij jongerenkamp nummer winter 2012 2013 06 03 Meer zelfvertrouwen dankzij jongerenkamp 04/05 Unieke vakantie voor kinderen op Spaans eiland 06/07 Wij kijken wat wél kan Redactioneel Dialyseren in de toekomst De zorg verandert,

Nadere informatie

Dialyseren gedurende de nacht in het ETZ Locatie ETZ Elisabeth

Dialyseren gedurende de nacht in het ETZ Locatie ETZ Elisabeth Dialyseren gedurende de nacht in het ETZ Locatie ETZ Elisabeth Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Dialyseren gedurende de nacht 1 Voor- en nadelen 1 Wat is er anders? 2 In- en uitstroomcriteria

Nadere informatie

Nederlandse Nierdag. Ontmoeten en verrijken. Maureen vd Velden Suzan Jeuken

Nederlandse Nierdag. Ontmoeten en verrijken. Maureen vd Velden Suzan Jeuken Nederlandse Nierdag Ontmoeten en verrijken Maureen vd Velden Suzan Jeuken 4 oktober 2014 Ontmoet Vitaal Thuisdialyse Coördinator: Maureen vd Velden Teamleider: Suzan Jeuken even voorstellen Een klantvriendelijke

Nadere informatie

Predialyse Polikliniek

Predialyse Polikliniek Predialyse Polikliniek H15.012-01 Inleiding Van uw behandelend arts heeft u te horen gekregen dat uw nieren minder goed werken. De arts heeft u daarom doorgestuurd naar de Predialyse Polikliniek. In deze

Nadere informatie

gelegenheid hebben om overdag meer activiteiten te ondernemen, inclusief werk (geen dialysedagen meer).

gelegenheid hebben om overdag meer activiteiten te ondernemen, inclusief werk (geen dialysedagen meer). Nachtelijke dialyse 2 De dialyseafdeling van het CWZ biedt nachtelijke dialyse aan. Dit houdt in dat u drie keer per week s nachts in het ziekenhuis slaapt en tijdens uw slaap dialyseert. In deze folder

Nadere informatie

Informatie. Dialyseafdeling

Informatie. Dialyseafdeling Informatie Dialyseafdeling Inleiding Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek is een samenwerkingsverband tussen het Elkerliek en het Catharina ziekenhuis. In het centrum werken dialyseverpleegkundigen

Nadere informatie

Dialyseafdeling. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Dialyseafdeling. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Dialyseafdeling Informatie voor patiënten F0260-1011 oktober 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Informatie voor toekomstige dialysepatiënten

Informatie voor toekomstige dialysepatiënten Informatie voor toekomstige dialysepatiënten Informatie voor toekomstige dialysepatiënten U heeft van uw nefroloog vernomen dat uw nieren niet goed meer functioneren. De kans is groot dat u in de toekomst

Nadere informatie

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Verpleging en verzorging aan huis Voelt beter Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Welkom bij Thuiszorg Pantein U leidt uw eigen leven met persoonlijke wensen en voorkeuren. Ook als u zorg nodig heeft,

Nadere informatie

Predialyse Informatie over chronische nierschade en de keuzemogelijkheden van behandeling

Predialyse Informatie over chronische nierschade en de keuzemogelijkheden van behandeling DIALYSE Predialyse Informatie over chronische nierschade en de keuzemogelijkheden van behandeling BEHANDELING Predialyse Informatie over chronische nierschade en de keuzemogelijkheden van behandeling In

Nadere informatie

Dialysecentrum Emmen DCE

Dialysecentrum Emmen DCE Dialysecentrum Emmen DCE Voor u ligt het informatieboekje over Dialyse Centrum Emmen (DCE). Doormiddel van dit informatieboekje willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken binnen het DCE. U

Nadere informatie

Dialyseafdeling; Hemodialyse

Dialyseafdeling; Hemodialyse Dialyseafdeling; Hemodialyse In deze folder leest u informatie over de dialyseafdeling van het. De afdeling De dialyseafdeling heeft drie locaties: Haarlem- Zuid Hoofddorp Velsen- Noord In Haarlem-Zuid

Nadere informatie

Inleiding... 3. Visie van de Dialyseafdeling... 3. Vervoer... 3. Algemene informatie... 4. Medicijnen... 4. Kledingadvies... 4. Afleiding...

Inleiding... 3. Visie van de Dialyseafdeling... 3. Vervoer... 3. Algemene informatie... 4. Medicijnen... 4. Kledingadvies... 4. Afleiding... Dialyseafdeling H09.035-03 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie van de Dialyseafdeling... 3 Vervoer... 3 Algemene informatie... 4 Medicijnen... 4 Kledingadvies... 4 Afleiding... 4 Kluisje... 4 Poliklinische

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

CQI Dialyse Spiegelrapportage

CQI Dialyse Spiegelrapportage CQI Dialyse Spiegelrapportage 2015-2016 maart 2017 uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 CQI Dialyse 2 1.2 Uitvoering en rapportage 3 1.3 Beschrijving respondenten 4 2 Resultaten - grafische

Nadere informatie

WELKOM. op de NVN Themadag (Pre) dialyse en je sociale leven. 14 september 2013

WELKOM. op de NVN Themadag (Pre) dialyse en je sociale leven. 14 september 2013 1 WELKOM op de NVN Themadag (Pre) dialyse en je sociale leven 14 september 2013 2 Mededelingen Gelieve uw mobiele telefoon uit te schakelen 3 Ochtendprogramma 10.30 10.45 Welkom 10.45 10.50 Ludiek filmpje

Nadere informatie

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel St. Antonius Dialysecentrum Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel In het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein, kunnen dialysepatiënten al jaren terecht in het Dialysecentrum. Per jaar komen hier

Nadere informatie

Dialyse Er bestaan twee vormen van dialyse, te weten hemodialyse (HD) en peritoneaal dialyse (PD).

Dialyse Er bestaan twee vormen van dialyse, te weten hemodialyse (HD) en peritoneaal dialyse (PD). Dialyseafdeling Inleiding Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek ziekenhuis, is een samenwerkingsverband tussen het Elkerliek ziekenhuis en het Catharinaziekenhuis. In het centrum werken dialyseverpleegkundigen

Nadere informatie

Nachtdialyse. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Nachtdialyse. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Nachtdialyse Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding In deze folder leest u meer over nachtdialyse en waarom nachtdialyse voor u een goede mogelijkheid zou kunnen zijn.

Nadere informatie

Actieve dialyse INTERNE GENEESKUNDE

Actieve dialyse INTERNE GENEESKUNDE Actieve dialyse INTERNE GENEESKUNDE Bij actieve dialyse voert u onder begeleiding van een verpleegkundige de dialysebehandeling (grotendeels) zelf uit. U draagt zorg voor het aansluiten, controleren, bewaken

Nadere informatie

Predialyse spreekuur

Predialyse spreekuur Predialyse spreekuur Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een predialyse spreekuur? 3. Met wie heeft u een gesprek? 3.1 Internist-nefroloog 3.2 Dialyseverpleegkundige 3.3 Maatschappelijk werker 3.4 Diëtist 3.5

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Slotervaart werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Uw zorgverleners Registratie

Uw zorgverleners Registratie Dialyseafdeling Hartelijk welkom op de dialyseafdeling van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). In deze folder staat algemene informatie voor alle dialysepatiënten en speciale informatie voor mensen die voor

Nadere informatie

tips voor zorgverleners 1. geef speciale aandacht aan oudere kinderen in het kinderziekenhuis tips voor jongeren

tips voor zorgverleners 1. geef speciale aandacht aan oudere kinderen in het kinderziekenhuis tips voor jongeren tips en verbeterpunten tips en verbeterpunten tips e Uit het onderzoek Op Eigen Benen Verder zijn een aantal duidelijke aanbevelingen naar voren gekomen. De meeste kunnen vertaald worden naar verbeterpunten

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde. Afdeling Dialyse. www.catharinaziekenhuis.nl

Inwendige geneeskunde. Afdeling Dialyse. www.catharinaziekenhuis.nl Inwendige geneeskunde Afdeling Dialyse www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Dialyse... 4 Hemodialyse (HD)... 4 Peritoneaal Dialyse (PD)... 4 Het dialyseteam... 4 De specialisten (nefrologen) en arts-assistenten...

Nadere informatie

De pré-dialyse polikliniek

De pré-dialyse polikliniek De pré-dialyse polikliniek Deze informatie is speciaal bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor een nierfunctievervangende behandeling. Door uw behandelend internist-nefroloog is vastgesteld dat

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Frequente Thuishemodialyse

Frequente Thuishemodialyse Frequente Thuishemodialyse met de NxStage System One INFORMATIE VOOR NIERPATIËNTEN www.dirinco.com Inhoudsopgave Wat doen de nieren? 3. Wat is dialyse? 3. Wat is hemodialyse? 3. De shunt 4. De katheter

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse in Dialysecentrum. Jaarrapport

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse in Dialysecentrum. Jaarrapport NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse Hemodialyse in Dialysecentrum Jaarrapport 2011-2013 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het rapport waarin de resultaten beschreven zijn van alle NVN Kwaliteitstoetsen

Nadere informatie

Hemodialyse in Dialysecentrum. Totaal. Resultaten Belangenlijst

Hemodialyse in Dialysecentrum. Totaal. Resultaten Belangenlijst CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Hemodialyse in Dialysecentrum Totaal Resultaten Belangenlijst februari 2009 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Opzet van de rapportage...3 3

Nadere informatie

Thuishemodialyse. Informatie voor patiënten. Samenwerkende dialyseafdelingen. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Thuishemodialyse. Informatie voor patiënten. Samenwerkende dialyseafdelingen. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Thuishemodialyse Informatie voor patiënten Samenwerkende dialyseafdelingen F1008-1011 oktober 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Welkom bij. Pleyade.

Welkom bij. Pleyade. Welkom bij Pleyade www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen die

Nadere informatie

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Jaarrapport 2011-2012

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Jaarrapport 2011-2012 NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis Jaarrapport 2011-2012 juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het rapport waarin de resultaten beschreven zijn van alle NVN

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Nierfalen. Uw voorbereiding op niervervangende therapie.

Nierfalen. Uw voorbereiding op niervervangende therapie. Nierfalen Uw voorbereiding op niervervangende therapie www.nwz.nl Inhoud Bezoek van medisch maatschappelijk werker 3 Wat is de polikliniek nierfalen? 3 Waarom is de polikliniek nierfalen belangrijk? 4

Nadere informatie

DIALYSECENTRUM 17251

DIALYSECENTRUM 17251 DIALYSECENTRUM 17251 Inleiding Het Dialysecentrum Sint Franciscus Gasthuis is één van de grotere dialysecentra in Nederland. In deze folder willen wij u kennis laten maken met een aantal organisatorische

Nadere informatie

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel St. Antonius Dialysecentrum Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel In het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein kunnen dialysepatiënten al jaren terecht in het Dialysecentrum. Per jaar komen hier zo n 100

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Totaal. Resultaten Belangenlijst

Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Totaal. Resultaten Belangenlijst CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis Totaal Resultaten Belangenlijst januari 2009 Inhoud 1 Inleiding...1 2 Opzet van de rapportage...2

Nadere informatie

A R T R O S E B I J E E N K O M S T 1 1 A P R I L Z I N N I G E Z O R G

A R T R O S E B I J E E N K O M S T 1 1 A P R I L Z I N N I G E Z O R G A R T R O S E B I J E E N K O M S T 1 1 A P R I L Z I N N I G E Z O R G G E F A C I L I T E E R D D O O R W I E W A R E N A A N W E Z I G? Mensen met artrose, huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Renine De dialyseafdeling registreert zijn patiënten bij Registratie Nierfunctievervanging Nederland: Renine.

Renine De dialyseafdeling registreert zijn patiënten bij Registratie Nierfunctievervanging Nederland: Renine. Opvraag kwaliteitsindicatoren zorgverzekeraar UVIT aan dialysecentra MGG ziekenhuizen. April 211 F. Frerichs, internist/nefroloog G. Reinder, afdelingshoofd dialyse Inleiding: Onderstaande gegevens zijn

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis Dialyse-afdeling Polikliniek Predialyse i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw behandelend nefroloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Predialyse, omdat uw nierfunctie vermindert.

Nadere informatie

Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis. Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC

Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis. Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC Bespreekpunten Inleiding Rolverdeling binnen behandeling Zelfmanagement Verzamelen van meetgegevens Voorbeelden zelfmanagementsprojecten

Nadere informatie

Afdeling Nierziekten (Dialyse, hemodialyse)

Afdeling Nierziekten (Dialyse, hemodialyse) Inwendige geneeskunde Afdeling Nierziekten (Dialyse, hemodialyse) www.catharinaziekenhuis.nl Wat is hemodialyse... 3 Waar wanneer en hoe laat wordt u gedialyseerd... 3 Wat kunt u verwachten... 4 Uw eigen

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Geen (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Bouwspecial Vecht en IJssel

Bouwspecial Vecht en IJssel Bouwspecial Vecht en IJssel Ewoud - Nieuw Transwijk - Zuilen mei 2011 Het is alweer enige tijd geleden dat er een bouwspecial is uitgebracht. Na de fusie tussen Ewoud en de SHBU (Transwijk en Zuylenstede)

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Behandelwijzer dialyse

Behandelwijzer dialyse Behandelwijzer dialyse Afdeling dialyse mca.nl Eigendom van: Naam:... Adres:... Postcode:... Plaats:... Telefoonnummer:... Als u dit boekje vindt, dan verzoeken wij u dringend om contact op te nemen met

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging www.pleyade.nl Zorg op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht

Nadere informatie

Verzorging & Verpleging

Verzorging & Verpleging Verzorging & Verpleging Thuiszorg Groot Rijnland Verzorging en verpleging Heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging? Wij zorgen ervoor dat u op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen.

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Verpleging en verzorging aan huis Voelt beter Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Veel expertise Als u speciale zorg nodig heeft, dan kunt u terecht bij onze wijkverpleegkundigen of het Verpleeg Technische

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2e editie Dutch 2017

Nieuwsbrief 2e editie Dutch 2017 Nieuwsbrief 2e editie Dutch 2017 View this email in your browser Nieuwsbrief 2e editie Dutch 2017 Beste vrienden en collega s, Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat jullie je voorbereiden op jullie

Nadere informatie

De dialyseafdeling is op de 2e etage, afdeling B2. Telefonisch is de afdeling te bereiken op nummer (0115)

De dialyseafdeling is op de 2e etage, afdeling B2. Telefonisch is de afdeling te bereiken op nummer (0115) Welkom op de dialyse afdeling Welkom op de dialyseafdeling van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. U of een familielid zal hemodialysebehandelingen ondergaan. In deze brochure vindt u algemene informatie

Nadere informatie

In gesprek over digitale zorg

In gesprek over digitale zorg In gesprek over digitale zorg Ervaringen en meningen van cliënten en zorgprofessionals met digitale zorg. 2 oktober 2015 Programma Welkom Brengen en halen Wat weten we al? Wat vind jij? Nagesprek 2 cliënten

Nadere informatie

uitdagingen en ambities

uitdagingen en ambities Ouderenzorg van de toekomst; uitdagingen en ambities Prof. dr. Niek J de Wit, huisarts Julius Centrum voor Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht Achtergrond Agenda Oud worden ; trends en feiten Maatschappelijk

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: een wenkend perspectief? Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Take home messages Zorgstelsel gaat echt op de schop De beroepenstructuur ook Dit

Nadere informatie

dagelijkse (24 uurs) zorg Zo lang mogelijk thuis blijven wonen dat wil toch iedereen! www.au-care.eu

dagelijkse (24 uurs) zorg Zo lang mogelijk thuis blijven wonen dat wil toch iedereen! www.au-care.eu Een betaalbare inwonende zorgverlener voor de dagelijkse (24 uurs) zorg Zo lang mogelijk thuis blijven wonen dat wil toch iedereen! www.au-care.eu Wat doet Au Care? Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Nadere informatie

Simeon & Anna. Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid. meer dan zorg. Laurens

Simeon & Anna. Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid. meer dan zorg. Laurens Laurens Simeon & Anna Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid meer dan zorg Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is een bekende woonzorglocatie gelegen op het kruispunt van de wijken Vreewijk,

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Diabetes en dialyse

Patiënteninformatie. Diabetes en dialyse Patiënteninformatie Diabetes en dialyse Diabetes en dialyse U heeft een afspraak in Tergooi of het Dialysecentrum voor een behandeling. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan om u met de beste zorg

Nadere informatie

Behandelwijzer Dialyse.

Behandelwijzer Dialyse. Behandelwijzer Dialyse www.nwz.nl Eigendom van Naam Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Als u dit boekje vindt, dan verzoeken wij u dringend om contact op te nemen met de eigenaar. 2 Inhoud 1. Belangrijke

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Dialyse. Wat is het & Hoe leg je het uit?

Dialyse. Wat is het & Hoe leg je het uit? Dialyse Wat is het & Hoe leg je het uit? Voorwoord Voor u ligt een boekje over dialyseren. Wat is dialyse? Hoe leg je het uit? Patiënten van Dialyse Centrum Elkerliek en Catharina Ziekenhuis Eindhoven,

Nadere informatie

WERKEN MET EEN NIERZIEKTE

WERKEN MET EEN NIERZIEKTE WERKEN MET EEN NIERZIEKTE Themadag (Pre-)dialyserenden 22 september 2012 NIVEL Daphne Jansen Werken met een nierziekte: Belang van betaald werk In enkele cijfers Waar zit precies het knelpunt? Welke factoren

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg Ongeveer 30.000 mensen in Nederland hebben een stoma waar zij de rest van hun leven mee moeten leren leven en omgaan.

Nadere informatie

De patiënt met plotseling optredende verwardheid (delier) Informatie voor familie en betrokkenen

De patiënt met plotseling optredende verwardheid (delier) Informatie voor familie en betrokkenen De patiënt met plotseling optredende verwardheid (delier) Informatie voor familie en betrokkenen Inhoud Inleiding 3 Wat is een delier? 4 Wat zijn de verschijnselen bij een delier? 4 Wanneer treedt een

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar met de best mogelijke zorg, maar ook met aandacht voor de kleine en grote dingen die uw leven de moeite waard maken.

Wij staan voor u klaar met de best mogelijke zorg, maar ook met aandacht voor de kleine en grote dingen die uw leven de moeite waard maken. meer tijd voor zorg Wij staan voor u klaar met de best mogelijke zorg, maar ook met aandacht voor de kleine en grote dingen die uw leven de moeite waard maken. Over Thuisgenoten Hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Hemodialyse en op vakantie? Hier moet u aan denken

Hemodialyse en op vakantie? Hier moet u aan denken Hemodialyse en op vakantie? Hier moet u aan denken Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Let op: 1. Minstens twee maanden voordat u op vakantie gaat vraagt u toestemming aan

Nadere informatie

Welkom op de dialyse afdeling

Welkom op de dialyse afdeling Welkom op de dialyse afdeling Welkom op de dialyseafdeling van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. U of een familielid zal hemodialysebehandelingen ondergaan. In deze brochure vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking Perspectief voor ieder kind Mijn baby maakt nog steeds geen oogcontact, is dat normaal? Kan mijn dochter naar een

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Berkenstede werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland Informatiebrochure Slotjesveste De Riethorst Stromenland Warm welkom 2 In deze folder willen wij u graag kennis laten maken met Slotjesveste en u een idee geven van wat wij kunnen betekenen voor u. Uitgangspunt

Nadere informatie

Palliatieve zorg: Ethiek

Palliatieve zorg: Ethiek Palliatieve zorg: Ethiek Hogeschool van Amsterdam Naam: Lauri Linn Konter Studentnr: 500642432 Klas: Lv12-2E2 Jaar: 2012-2013 Docent: P. Vleugels Inhoudsopgave Inleiding Blz: 3 Omschrijving praktijksituatie

Nadere informatie

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Perspectief voor iedereen In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie