Provincie Utrecht. Paushuize gevel Kromme nieuwe gracht THEMOGRAFISCH RAPPORT. Raak Energie advies De Beverspijken EE s-hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Utrecht. Paushuize gevel Kromme nieuwe gracht THEMOGRAFISCH RAPPORT. Raak Energie advies De Beverspijken 15 5221 EE s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Raak Energie advies De Beverspijken EE s-hertogenbosch Provincie Utrecht Paushuize gevel Kromme nieuwe gracht THEMOGRAFISCH RAPPORT Auteursrecht Het auteursrecht van dit document berust bij Raak Energie advies gevestigd te s-hertogenbosch. Ontvangers dienen schriftelijke toestemming te hebben van Raak Energie advies, voordat de inhoud of een gedeelte ervan wordt gereproduceerd of openbaar gemaakt wordt aan derden. Alle rechten voorbehouden

2 INHOUD 1 BASISGEGEVENS Object Opdrachtgever Opdrachtnemer Rapportage BESCHIKBARE APPARATUUR Infrarood camera Temperatuur- en windsnelheidsmeter Materiaal vochtigheidsmeter Luchtdruk verschilmeter Rookgenerator Blowerdoor INLEIDING 5 4 OPDRACHTOMSCHRIJVING 6 5 WAT MAG U VERWACHTEN? 6 6 INSPECTIE OMSTANDIGHEDEN 6 7 THERMOGRAFISCH ONDERZOEK Raam boven de poort/dameskamer Dak boven de poort/dameskamer Raam vergaderruimte /kantoor Raam vergaderruimte /kantoor Dak boven de poort links Raam langs de poort Kelder /Berging Kelder /trappenhuis Raam salon Trappenhuis Berging Salon met luiken dicht Raam vergaderruimte Raam vergaderruimte Raam keuken Raam salon/haard Vergaderruimte/beeld Kantoor eerste zolder Dak trappenhuis/kopgevel tweede zolder Overall overzicht laag Overall overzicht hoog Overall overzicht hoog vergroot Overall overzicht hoog Overall overzicht hoog THERMOGRAFOSCH ONDERZOEK ALLEEN INFRAROOD 31.1 Overall overzicht laag Overzicht Kromme nieuwe gracht en Pausdam Dak Kromme nieuwe gracht en Pausdam Dak Kromme nieuwe gracht en Pausdam Overzicht Kromme nieuwe gracht en Pausdam Overzicht Kromme nieuwe gracht CONCLUSIE 37 TENSLOTTE 37 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 2 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

3 1 BASISGEGEVENS 1.1 Object Naam Adres Postcode/plaats : Paushuize : Kromme nieuwe gracht : 35 HE Utrecht 1.2 Opdrachtgever Naam : Dhr Bisschop Adres : Postbus 0300 Postcode/plaats : 350 TH Utrecht Contactpersoon : Dhr. Bisschop adres : Telefoonnummer : Opdrachtnummer/datum : d.d Opdrachtnemer Naam : Raak Energie advies Adres : De Beverspijken 15 Postcode/ plaats : 5221EE s-hertogenbosch Contactpersoon : M. Nooijen adres : Internet : Telefoonnummer : Faxnummer : Ordernummer : Inspectiedatum : Uitgevoerd door : M. Nooijen Gecertificeerd Inspecteur Certificaat nummer : L1-C2031 en L2-2009BE04N Rapportage Datum : Revisie : 0 Oplage : 1 exemplaar digitaal Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 3 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

4 2 BESCHIKBARE APPARATUUR 2.1 Infrarood camera Fabrikant : Flir Type : B360 Western Serie nummer : Gevoeligheid : < 60 MK Nauwkeurigheid : 2,0 C of 2% Bereik : -20 C tot + 0 C Calibratie datum : Maart Temperatuur- en windsnelheidsmeter Fabrikant : Testo Type : 4-1 Serie nummer : / Materiaal vochtigheidsmeter Fabrikant : Testo Type : Serie nummer : Luchtdruk verschilmeter Fabrikant : Testo Type : 5 Serie nummer : / Rookgenerator Fabrikant : Tiny Type : C 07 Serie nummer : C Blowerdoor Fabrikant : Retrotec Type : Q4 e 3000 High Capacity Serie nummer : H0222 Calibratie datum : Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 4 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

5 3 INLEIDING Dit rapport bevat de resultaten van het thermografisch onderzoek dat door Raak Energie advies is uitgevoerd. Thermografie is een techniek waarbij met behulp van een infraroodcamera temperaturen in installaties en objecten zichtbaar gemaakt worden en kunnen worden vastgelegd. Deze temperatuurbeelden zijn opgebouwd uit kleuren, die de afzonderlijke temperaturen weergeven. Het doel van thermografie in water- en CV installaties is het opsporen van leidingen en lekkages. Door het creëren van een zo groot mogelijk temperatuursverschil aan de oppervlakte krijgt men een goed inzicht waar de leidingen liggen en of deze eventueel lekkages vertonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn : - lekkages opsporen in water- en CV installaties, - lekkages opsporen in vloerverwarming, - opsporen van leidingen in vloeren voordat men daarin kan boren. Ook kan thermografie gebruikt worden om bouwkundige afwijkingen te constateren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - opsporen van koudebruggen en isolatieproblemen, - opsporen van vocht, - opsporen lekkages in platte daken, - opsporen van lekkages in kelders. Thermografie is er niet op gericht om met een hoge nauwkeurigheid absolute temperaturen vast te leggen. Het gaat veel meer om een indicatie van de bedrijfstemperaturen en om relatieve temperatuurverschillen. In hoofdstuk 4 van dit rapport wordt de opdracht omschreven, in hoofdstuk 5 beschrijven we hoe we de opdracht uitvoeren en onder welke omstandigheden wordt aangegeven in hoofdstuk 6. Door middel van scannen worden in de objecten probleemgebieden opgespoord en vervolgens worden hiervan een temperatuurbeeld en een foto gemaakt. Deze digitale opnames worden in hoofdstuk 7 te samen met bijbehorend commentaar weergegeven. Raak Energie advies is gecertificeerd door Bindt (The British Institute of Non-Destructive Testing) en door het ITC. Raak Energie advies is aangesloten bij het NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 5 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

6 4 OPDRACHTOMSCHRIJVING U heeft ervoor gekozen om een woning te laten controleren op vochtplekken, luchtlekkages en isolatiegebreken met behulp van thermografie. U bent ervan op de hoogte dat thermografie een hulpmiddel is en dat in dit onderzoek kan blijken dat bij vermoedelijke probleemplekken aangegeven gaat worden dat er aanvullend onderzoek gewenst is. Met u is besproken dat u voor aanvang van de werkzaamheden het pand voor minimaal 4 uur op bedrijfstemperatuur heeft gehouden. De constante bedrijfstemperatuur is van belang voor het krijgen van een juist en duidelijk meetresultaat. Ik heb voor dit onderzoek zowel thermografische beelden als digitale beelden gemaakt en deze vindt u terug in de rapportage. In deze rapportage vermeld ik bij de afbeeldingen de mogelijke oplossing en waar het probleem zich bevindt, eventueel aangevuld met indicatieve kosten voor het energieverlies van de probleemplek. 5 WAT MAG U VERWACHTEN? Na het lezen van deze rapportage en de slotconclusie heeft u een goed beeld waar de probleemplekken zich in de woning bevinden. Daar waar mogelijk wordt een oplossing aangeboden om de problemen te (laten) verhelpen of wordt verwezen naar een aanvullend onderzoek. De genoemde toe te passen materialen zijn gebaseerd op ervaring of het meest toegepaste in zijn soort maar hierbij zijn ook gelijkwaardige materialen toepasbaar. Daar waar niet anders vermeld, zijn de zichtbare temperaturen puur ter indicatie. Indien u probleemplekken aan gaat pakken of laat aanpakken wil ik u adviseren om deze na het gereedkomen van de werkzaamheden te laten beoordelen met een eenvoudige thermografiescan, dit ter controle van het juist aanbrengen van de materialen en het verholpen zijn van het probleem. 6 INSPECTIE OMSTANDIGHEDEN Omschrijving Waarde Eenheid Buiten temperatuur 6.1 C Binnen temperatuur >21 C Luchtvochtigheid 51 %RV Wind snelheid 0,6 m/s Luchtdruk verschil - Pa Weer Licht bewolkt Bijzonderheden geen Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 6 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

7 7 THERMOGRAFISCH ONDERZOEK 7.1 Raam boven de poort/dameskamer 16.7 C Image Time :00:15 Om een mogelijke probleemplek te herkennen is het raadzaam om eerst te kijken op de schaalverdeling naast de infrarood afbeelding. Hierop worden met behulp van getallen en kleuren indicatieve temperaturen weergegeven. In deze afbeelding is onder de raam duidelijk warmte-uitstraling van de radiatoren zichtbaar. Dit is te verhelpen door de gevel te isoleren of de ruimte achter de radiator te isoleren met bv een blauwplaat of het plaatsen van reflecterende radiator folie. Op het hoogst gelegen punt is een plek zichtbaar welke aan de voet van het dak warmte naar buiten uitstraalt. Dit lijkt op een luchtlekkage langs de draag constructie. Tijdens de renovatie is dit te verhelpen door de balken goed luchtdicht aan te werken op de geveloppervlakken. In de SBR publicatie Luchtdicht bouwen vind u hierover alle informatie. Om met zekerheid vast te kunnen stellen of dit een luchtlekkage betreft is een klein aanvullend onderzoek wenselijk. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 7 van 37

8 7.2 Dak boven de poort/dameskamer 17.0 C Ar3 16 Ar4 Ar1 Ar5 Ar Image Time :01:47 Ar1 Max. Temperature.7 C Ar2 Max. Temperature 9.9 C Ar3 Max. Temperature.9 C Ar4 Max. Temperature.2 C Ar5 Max. Temperature 13.5 C In deze afbeelding moet alleen gelet worden op het dak. Hierbij is zichtbaar dat de zijkanten van de dakkapellen beter geïsoleerd zouden kunne worden. Op het dakvlak, bij de schoorsteen aansluiting en bij de aansluitingen van de dakkapellen op het dak is warmte-uitstraling zichtbaar. Tijdens de renovatie zou dit beter geïsoleerd kunnen worden maar ook een goede luchtdichting van de overgangen van de constructiedelen is aan te bevelen. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: van 37 Raak Energie advies . Telefoon

9 7.3 Raam vergaderruimte /kantoor 16.2 C Image Time :01:56 Ook bij dit raam is de uitstraling van warmte zichtbaar. Op te lossen zoals onder punt 7.1 is omschreven. Tussen de eerste en tweede verdieping in is duidelijk een temperatuur verschil waarneembaar op de geveloppervlakken. Dit komt ook overeen met het binnen in het pand gemeten temperatuur verschil tussen de verdiepingen. Dit houd dan ook niet in dat er verdiepingen bij zijn welke meer of minder zijn geïsoleerd. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 9 van 37

10 7.4 Raam vergaderruimte /kantoor 1. C Ar Ar Image Time :03: Ar1 Max. Temperature.1 C Ar2 Max. Temperature.9 C Idem punt 7.3 wat betreft de ramen en de daaronder geplaatste radiatoren. Bij de pijl bevind zich nog een doorvoer door de gevel. Hier lekt warmte naar buiten door een gebrekkige luchtdichting maar dit punt heeft door deze lucht en warmte lekkage ook een verhoogde kans op condensatie/vochtintrede met een mogelijk gevolg tot vorstschade. De ander pijl geeft een geringe luchtlekkage weer nabij de dakconstructie idem zoals eerder omschreven bij punt 7.1 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: van 37

11 7.5 Dak boven de poort links 27.0 C Ar2 25 Li1 20 Ar Image Time :03:3 Ar1 Max. Temperature 9.0 C Ar2 Max. Temperature 9.0 C Een aantal plekken met een verhoogde temperatuur. Deze zullen vermoedelijk worden veroorzaakt door de kepers en draagbalken van de kapconstructie. Deze zullen nu de warmte door het dakbeschot en de dakbedekking naar buiten geleideden. Bij mogelijke isolatiewerkzaamheden aan de kapconstructie verdienen deze punten extra aandacht ivm het verhoogde risico op condensatie c.q. houtrot. Waar deze nu de warmte naar buiten geleiden zoude deze ook koude naar binnen kunne geleiden waardoor de constructie een koudebrug kan worden! Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 11 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

12 7.6 Raam langs de poort 1.3 C 1 16 Ar Image Time :04:20 Ar1 Max. Temperature.9 C Het deel in Ar1 is mij niet geheel duidelijk maar dit lijkt op een bel. Dit verdient nader onderzoek. Mocht dit een bel zijn dan zal vermoedelijk de warmte via de leiding voor de bekabeling van deze bel naar buiten stromen. Dit is eenvoudig te verhelpen door beide zijdes van deze leiding af te dichten met een rubber manchet of evt. kit. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: van 37 Raak Energie advies . Telefoon

13 7.7 Kelder /Berging.4 C Ar2 Ar Image Time :05:05 Ar1 Max. Temperature 9.2 C Ar2 Max. Temperature. C De berging welke matig is verwarmd heeft een aantal kritische punten. Op de infrarood afbeelding is zichtbaar dat warmte van boven naar beneden trekt. Dit is mogelijk te verklaren door een hoog geplaatst verwarmingselement. Hierbij zou het beter zijn om deze te verwijderen of lager te plaatsen. De rode driehoeken geven echter de warmste plekken weer. Op de digitale afbeelding lijkt of de stenen zijn aangetast. Mogelijk is slecht voegwerk en poreus gesteente in combinatie met slecht lucht dicht zijn een veroorzaker van deze aantasting. Door het verwarmen zou inwendige condensatie in de constructie kunnen zijn ontstaan. Ik wil u hierbij adviseren om het e.a. voor te leggen aan een bouwfysicus. Voor het gebied aangegeven met Ar2 zou het mogelijk een luchtdichtings probleem rond het kozijn deze hoge temperatuur kunnen veroorzaken. Hiervoor is klein aanvullend onderzoek wenselijk. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 13 van 37

14 7. Kelder /trappenhuis 11.4 C Ar2 Ar3 11 Ar1 Ar Image Time :06:15 Ar1 Max. Temperature. C Ar2 Max. Temperature.3 C Ar3 Max. Temperature 9.7 C Ar4 Max. Temperature.2 C Op de deur zijn een aantal vlekken zichtbaar. Een deel geleid de warmte naar buiten waarbij de nagels zichtbaar zijn. Aan de onderzijde is met name het intrekkende vocht zichtbaar. Zichtbaar aan de licht blauwe en groene kleur. Dit duid op houtrot of het begin van houtrot. Naast het raam is een verhoogde uitstraling van warmte zichtbaar. Dit is warmte welke via de nis en de dagkanten naar buiten kan treden middels geleiding. Daar waar mogelijk zou de isolatiewaarde verbeterd kunnen worden door de dagkanten te voorzien van een isolerend materiaal wat weggewerkt kan worden achter het stucwerk. Denk hierbij aan blauwplaat of Pavatex. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: van 37

15 7.9 Raam salon 15.0 C Image Time :06:40 Kleine warmte-uitstraling onder het raam. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 15 van 37

16 7. Trappenhuis 21.7 C 20 1 Ar2 16 Ar Image Time :07:2 Ar1 Max. Temperature 16.0 C Ar2 Max. Temperature. C Idem zoals eerder omschreven. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 16 van 37

17 7.11 Berging.7 C Image Time :0:0 Warmte uitstraling via de dagkanten idem punt 7. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 17 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

18 7. Salon met luiken dicht. C Image Time :0:32 Op deze afbeelding is duidelijk zichtbaar dat de aanwezige luiken een positieve invloed hebben op het warmteverlies. Zichtbaar is ook dat de warmte zich ophoopt tegen de bovenzijde van het raam. De isolatiewaarde van de luiken is evt. te verbeteren door deze te voorzien van een tochtwering. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 1 van 37

19 7.13 Raam vergaderruimte 15.2 C Image Time :0:39 Radiator onder de raam welke warmte doorstraalt. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 19 van 37

20 7. Raam vergaderruimte C Image Time :09:1 Idem als bij punt 7.13 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 20 van 37

21 7.15 Raam keuken 11. C Image Time ::43 Idem als omschreven bij punt 7.. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 21 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

22 7.16 Raam salon/haard.3 C Image Time :11:52 Langs en onder het raam warmte uitstraling zoals eerder omschreven. Mogelijk zal de verhoogde uitstraling rechts van het raam worden veroorzaakt door de aanwezigheid van de haard en het daarbij horende rookkanaal. Ter plaatse is de isolatiewaarde in het rook kanaal te verbeteren door dit af te dichten of evt. te voorzien van een dubbelwandige voering welke rondom wordt gevuld met isolatiemateriaal en luchtdicht wordt dichtgezet. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 22 van 37

23 7.17 Vergaderruimte/beeld 1.4 C Image Time ::16 Warmte-uitstraling onder beide ramen en achter het ingewerkte beeld. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 23 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

24 7.1 Kantoor eerste zolder 16.6 C Image Time ::25 Op dit deel van de gevel is wat meer uitstraling van warmte zichtbaar door de gevel. Dit is te verklaren door het feit dat warmte naar boven stijgt waardoor dit deel warmer is dan de lager gelegen delen. De verdiept gelegen delen van het pand zoals bij het beeld geven meer warmte door naar buiten. Vermoedelijk is de dikte van de gevel ter plaatse wat minder als op de overige delen. Op het rechtse raam zit vermoedelijk een luchtlekkage op de overgang van de gevel en kozijn. Hier is een klein aanvullend onderzoek wenselijk om dit met zekerheid te kunnen bepalen. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 24 van 37

25 7.19 Dak trappenhuis/kopgevel tweede zolder 16.0 C Image Time ::3 Het dak van het trappenhuis heeft op diverse plekken een verhoogde warmte-uitstraling. Ook via de kopgevel is zichtbaar dat het rookkanaal iets warmer is. Dit kan door geleiding worden veroorzaakt of door het niet geheel luchtdicht afgesloten zijn van het kanaal worden veroorzaakt. Hiervoor is een klein aanvullend onderzoek wenselijk om de werkelijke oorzaak te achterhalen. Mogelijk is de oorzaak weg te nemen door het toepassen van Iso-stenen te plaatsen in het rookkanaal of dit kanaal te voorzien van een voering zoals eerder omschreven. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 25 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

26 7.20 Overall overzicht laag 41.7 C Image Time :17:52 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 26 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

27 7.21 Overall overzicht hoog 17.7 C Image Time :1:04 Let hierbij ook op de no ka van het dak gelegen aan de Pausdam Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 27 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

28 7.22 Overall overzicht hoog vergroot 15.7 C Image Time :1:26 Detail van het dak van het trappenhuis. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 2 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

29 7.23 Overall overzicht hoog.9 C Image Time :1:53 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 29 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

30 7.24 Overall overzicht hoog 47.0 C Image Time :19:11 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 30 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

31 THERMOGRAFOSCH ONDERZOEK ALLEEN INFRAROOD.1 Overall overzicht laag 47.0 C Image Time :19:36 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 31 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

32 .2 Overzicht Kromme nieuwe gracht en Pausdam 19.5 C Image Time :19:43 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 32 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

33 .3 Dak Kromme nieuwe gracht en Pausdam 34.6 C Image Time :21:39 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 33 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

34 .4 Dak Kromme nieuwe gracht en Pausdam 21.7 C Image Time :22:4 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 34 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

35 .5 Overzicht Kromme nieuwe gracht en Pausdam 19.3 C Image Time :23:03 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 35 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

36 .6 Overzicht Kromme nieuwe gracht 19.7 C Ar Image Time :23:22 Ar1 Max. Temperature 13.6 C In het gebied Ar 1 is een deel met de hoogste warmte-uitstraling aangegeven. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 36 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

37 9 CONCLUSIE Door het ontbreken van isolatie in het gebouw gaat veel warmte verloren. Dit is met name zichtbaar op de licht gekleurde stenen welke in de gevels zijn verwerkt. Op de delen waar verdiepingen aanwezig zijn in de gevels voor bv ornamenten of rookkanalen gaat te plaatse nog wat meer warmte verloren. Dit is ook het geval bij die plaatsen waar de draagconstructie( spanten) in de gevel zijn gewerkt. Op een aantal van deze plaatsen is langs de houten balken wat ruimte ontstaan waardoor een luchtstroom warmte naar buiten kan transporteren. Hier zou een betere luchtdichting wenselijk zijn. Verder zijn op een aantal plaatsen vermoedelijke luchtlekkages aanwezig langs de kozijn. Om dit met zekerheid vast te kunnen stellen zou ik voor u een rookproef kunnen doen om de werkelijke oorzaak te lokaliseren. In het deel van de kelder is zichtbaar dat de stenen wat kouder blijven ondanks dat deze kelder is verwarmd. Hierbij is op de digitale foto ook zichtbaar dat deze stenen verweerd en veralgt zijn door vocht. Bij de meeste ramen is rondom dit raam meer warmte-uitstraling zichtbaar. Dit zal worden veroorzaakt door het verdiept in de muur liggen van deze ramen waardoor ter plaatse meer warmte verloren zal gaan. Dit is eventueel tijdens de renovatie te verminderen door de dagkanten van de ramen te voorzien van isolerende materialen bv een blauwplaat of Pavatex TENSLOTTE Wij vertrouwen erop dat wij met dit rapport het thermografisch onderzoek naar tevredenheid hebben afgesloten en dat de informatie zal bijdragen tot een juiste analyse van de schade en / of gebreken. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het thermografisch onderzoek of over deze rapportage, dan kunt u contact met ons opnemen. Tenslotte zeggen wij u dank voor de welwillende medewerking die wij van uw zijde tijdens onze werkzaamheden hebben ontvangen. Met vriendelijke groet, Raak Energie advies Marcel Nooijen Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 37 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

Fam. Moonen te 's-hertogenbosch

Fam. Moonen te 's-hertogenbosch Fam. Moonen te 's-hertogenbosch THERMOGRAFISCH RAPPORT Auteursrecht Het auteursrecht van dit document berust bij Raak Energie advies gevestigd te s-hertogenbosch. Ontvangers dienen schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Woning Te THERMOGRAFISCH RAPPORT. Raak Energie advies De Beverspijken 15 5221 EE s Hertogenbosch

Woning Te THERMOGRAFISCH RAPPORT. Raak Energie advies De Beverspijken 15 5221 EE s Hertogenbosch Raak Energie advies De Beverspijken 15 51 EE s Hertogenbosch Woning Te THERMOGRAFISCH RAPPORT Auteursrecht Het auteursrecht van dit document berust bij Raak Energie advies gevestigd te s Hertogenbosch.

Nadere informatie

Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT

Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT Auteursrecht Het auteursrecht van dit document berust bij Raak Energie advies gevestigd te s Hertogenbosch. Ontvangers dienen schriftelijke toestemming te hebben van

Nadere informatie

Thermografisch onderzoek Fam Hokke --------------------------- ---------------------------

Thermografisch onderzoek Fam Hokke --------------------------- --------------------------- Op deze klus in opdracht van een isolatiebedrijf en naar aanleiding van comfortklachten een energiescan uitgevoerd om te kijken waar de probleemplekken in de constructie zich bevonden. Thermografisch onderzoek

Nadere informatie

Thermografische analyse gevels. Gouda

Thermografische analyse gevels. Gouda Thermografische analyse gevels.. Gouda Opdracht In opdracht van: Adres Contactpersoon Telefoonnummer Email Zijn op:. thermografische opnames gemaakt van de gevels van de woning aan de in Gouda. Uitvoering

Nadere informatie

Thermografische analyse. Langbroek & Cothen

Thermografische analyse. Langbroek & Cothen Thermografische analyse Langbroek & Cothen Opdracht In opdracht van: Gemeente Wijk bij Duurstede Adres Karel de Grotestraat 30 3962 CL, Wijk bij Duurstede Contactpersoon Dhr J. Takken en Mw M. Bensmann

Nadere informatie

Rapport Thermografie bijlage bij het rapport over energiebesparing in woningen

Rapport Thermografie bijlage bij het rapport over energiebesparing in woningen Rapport Thermografie bijlage bij het rapport over energiebesparing in woningen Adviesadres Bespaarstraat 17 Verkwistdorp Datum 19 januari 2015 Adviseur: GRID Consult De Fluit 35 1398 CA Muiden Disclaimer

Nadere informatie

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven ing. M.A.P. (Marcel) van Aarle Datum : 7 februari 2013 Aantal pagina s : 23 Opdrachtgever

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de woning aan de Thorbeckelaan nr. 24 te Eindhoven

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de woning aan de Thorbeckelaan nr. 24 te Eindhoven Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de woning aan de Thorbeckelaan nr. 24 te Eindhoven ing. M.A.P. (Marcel) van Aarle Datum : 12 maart 2013 Aantal pagina s : 27 Opdrachtgever : Haagdijk B.V.

Nadere informatie

Thermografisch inspectierapport Speksnijder Transport Bodegraven. Schilcontrole van de vriesruimte

Thermografisch inspectierapport Speksnijder Transport Bodegraven. Schilcontrole van de vriesruimte Thermografisch inspectierapport Speksnijder Transport Bodegraven Schilcontrole van de vriesruimte Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Samenvattende beoordeling... 4 Zuidwest gevel... 5 Zuidwestgevel

Nadere informatie

Thermografieonderzoek bij

Thermografieonderzoek bij Thermografieonderzoek bij HBS te Heerhugowaard Rapportcode: 53088HBS Thermografieonderzoek uitgevoerd door Ebatech HBS Heerhugowaard Page 1 / 10 Betreft installatie van Gebouw Adres Gemeente : Clubgebouw

Nadere informatie

M: +32 474/49 08 63 PHPP-berekeningen. Verslag thermografisch onderzoek te Nieuwkuijk (Acaciastraat Magnoliastraat) 18/11/2011

M: +32 474/49 08 63 PHPP-berekeningen. Verslag thermografisch onderzoek te Nieuwkuijk (Acaciastraat Magnoliastraat) 18/11/2011 Dossier: Thermografisch onderzoek Nieuwkuijk Ing. Gerd-Jan Oostvogels EPB-verslagging Heiblok 22 2910 Essen Blowerdoormetingen M: +32 474/49 08 63 PHPP-berekeningen BTW-nummer: BE 0809.968.410 Ventilatiedebietmetingen

Nadere informatie

Thermografie/ Lekdetectie

Thermografie/ Lekdetectie Thermografie/ Lekdetectie Vanuit nazorg wordt Bouwinspect vaak geconfronteerd met diverse soorten lekkages, regelmatig komt het voor dat de lekkages niet gelijk getraceerd kunnen worden vanwege het feit

Nadere informatie

Voorbeeld van een thermografiescan welke bij een energierapportage hoort

Voorbeeld van een thermografiescan welke bij een energierapportage hoort Voorbeeld van een thermografiescan welke bij een energierapportage hoort Thermografisch onderzoek.... Door M.J.L Nooijen Datum Datum aanmaak rapport Projectnummer Opgeleid door ICT en IT in level 1 en

Nadere informatie

BlowerDoor Test (luchtdichtheidsmeting) & Thermografie

BlowerDoor Test (luchtdichtheidsmeting) & Thermografie Thermografie Rapport Datum Rapport 6/06/2013 Klant : Familie xyz Adres : Abcstraat 123 Klantnummer 130428 7777 België Datum inspectie 28/04/2013 Technicus Demul Tom Buitentemperatuur 14 C Temperatuurverschil

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Thermografisch en luchtdichtheidsonderzoek woningen Hendrik Potstraat 1 en 12 1689 XJ ZWAAG Zeeman Vastgoed B.V.

INSPECTIE RAPPORT Thermografisch en luchtdichtheidsonderzoek woningen Hendrik Potstraat 1 en 12 1689 XJ ZWAAG Zeeman Vastgoed B.V. INSPECTIE RAPPORT Thermografisch en luchtdichtheidsonderzoek woningen Hendrik Potstraat 1 en 12 1689 XJ ZWAAG Zeeman Vastgoed B.V. Inspectierapport Opdrachtgever : Zeeman Vastgoed B.V. Contactpersoon opdrachtgever

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Doelstelling onderzoek

Doelstelling onderzoek Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau t.a.v. de heer A. van Bavel Galvanistraat 15 3029 AD Rotterdam Datum opname Betreft Rapportnummer Technisch adviseur vrijdag 14 juni 2013 Zwamonderzoek 13/0385_R082

Nadere informatie

12 duurzaamheidstips voor monumenten. Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort.

12 duurzaamheidstips voor monumenten. Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort. 12 duurzaamheidstips voor monumenten Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort. 1 12 duurzaamheidstips voor monumenten Woont u in een monument of ander karakteristiek

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT. Controle luchtdichtheid Veldhuizerschool. Kraatsweg 11 6712 DA EDE. Bouwbedrijf Van Ree B.V.

INSPECTIE RAPPORT. Controle luchtdichtheid Veldhuizerschool. Kraatsweg 11 6712 DA EDE. Bouwbedrijf Van Ree B.V. INSPECTIE RAPPORT Controle luchtdichtheid Veldhuizerschool Kraatsweg 11 6712 DA EDE Bouwbedrijf Van Ree B.V. Inspectierapport Opdrachtgever: : Bouwbedrijf Van Ree B.V. Contactpersoon opdrachtgever: : Dhr.

Nadere informatie

INFORMATIEMAP THERMOGRAFIE

INFORMATIEMAP THERMOGRAFIE INFORMATIEMAP THERMOGRAFIE Inhoudsopgave Inleiding... pagina 2 Thermografie... pagina 3-5 BTW verlaging isolatie... pagina 6 Subsidie isolatie... pagina 6 Tot slot... pagina 7 Informatiemap thermografie

Nadere informatie

(Auteursrecht EUROSENSE, 2016)

(Auteursrecht EUROSENSE, 2016) Dakramen bestaan hoofdzakelijk uit glas. Er bestaan veel verschillende glassoorten met diverse thermische eigenschappen en dus een andere thermische radiatie. Het is dan ook onmogelijk om een rechtlijnige

Nadere informatie

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro. isoeasy Pro

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro. isoeasy Pro Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro isoeasy Pro isoeasy Pro De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Het is zo eenvoudig, isoleren met isoeasy Pro. In slechts vijf stappen bevestigt u zowel

Nadere informatie

Rapportage luchtdichtheidsmeting Project. In opdracht van..

Rapportage luchtdichtheidsmeting Project. In opdracht van.. Rapportage luchtdichtheidsmeting Project In opdracht van.. Inleiding Het doel van deze luchtdichtheidsmeting is enerzijds het vaststellen van de luchtdichtheid, uitgedrukt in een genormeerde grootheid.

Nadere informatie

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Isoleren met isoeasy is zo makkelijk. In slechts

Nadere informatie

Aanmelding voor thermografisch onderzoek

Aanmelding voor thermografisch onderzoek Aanmelding voor thermografisch onderzoek Hiermee bevestig ik de opdracht voor het verrichten van een thermografisch onderzoek. Naam : Adres : Postcode + woonplaats : Telefoon nummer : Woning : Tussenwoning

Nadere informatie

Thermografische kaart. Schoten, 7 november 2009

Thermografische kaart. Schoten, 7 november 2009 Thermografische kaart Schoten, 7 november 2009 Waarom dit initiatief? 30% warmteverlies door het dak! Doel = identicatie van energieverliezen geven informatie over de isolatiekwaliteit van de daken mits

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Hoe je woning te verwarmen. Een beginners handleiding om je comfortabel te voelen.

Hoe je woning te verwarmen. Een beginners handleiding om je comfortabel te voelen. Hoe je woning te verwarmen. Een beginners handleiding om je comfortabel te voelen. Alles wat je moet weten over: - Hoe je je comfortabel kunt voelen in je woning - Welke maatregelen je kunt nemen om daarmee

Nadere informatie

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy Pro De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Het is zo eenvoudig, isoleren met isoeasy Pro.

Nadere informatie

Het was ons een eer en genoegen het thermografisch onderzoek te mogen uitvoeren van 17 bedrijfsgebouwen in het kader van dit project.

Het was ons een eer en genoegen het thermografisch onderzoek te mogen uitvoeren van 17 bedrijfsgebouwen in het kader van dit project. ECO2PROFIT project, POM West-Vlaanderen. Thermografisch onderzoek bij bedrijven. Het ECO2PROFIT-project heeft als doel de CO 2 -voetafdruk van bedrijventerreinen te reduceren door verhoging van de energie-efficiënte.

Nadere informatie

Condensatie op mijn ramen

Condensatie op mijn ramen 1-5 De vorming van condensatie op je ramen is niet altijd te wijten aan een fout aan je ramen, het kan het gevolg zijn van een natuurlijk fenomeen. Hoe ontstaat condensatie? Lucht kan, volgens zijn temperatuur,

Nadere informatie

Vloer- en bodemisolatie

Vloer- en bodemisolatie Vloer- en bodemisolatie Wij bieden meerdere producten aan voor het isoleren van uw kruipruimte zodat u de best passende oplossing voor uw woning kunt kiezen. De aangeboden producten onderscheiden zich

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

L u c h t d i c h t b o u w e n

L u c h t d i c h t b o u w e n S t u d i e b u r e e l G r e e s a b v b a Meerhoutstraat 92 2430 Vorst-Laakdal Tel: 013/29 51 98 Fax: 013/29 41 99 Website: www.greesa.be E-mail: info@greesa.be GSM: 0495/92 08 69 BTW: BE.0883.002.381

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

Rapportage Infra Rood-scan Marktstraat 14, 4381 EV Vlissingen, Dhr. Meerwaldt

Rapportage Infra Rood-scan Marktstraat 14, 4381 EV Vlissingen, Dhr. Meerwaldt Rapportage Infra Rood-scan Marktstraat 14, 4381 EV Vlissingen, Dhr. Meerwaldt Meting uitgevoerd op 24-0 1-2009 Door: Bernard Vercouteren Van den Berge, docent aan de Hogeschool Zeeland; en Rens den Hollander,

Nadere informatie

Bouwkundige Inspectie en Werkzaamheden

Bouwkundige Inspectie en Werkzaamheden Project Projectnummer Opdrachtgever Documentnummer : s Heeren Loo, gebouw de Poort te Ermelo : 1678 Omgevingsaanvraag : s Heeren Loo Zorggroep : OV980 Datum : 07-09-2015 Auteur Inhoud : AK : Korte omschrijving

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Thermografische opnamen

1. Inleiding. 2. Thermografische opnamen NOTITIE Nr. : G.2005.0213.00.N001 Project : IR meting Erasmus MC te Rotterdam Betreft : Verslaglegging IR metingen Datum : 2 mei 2005 1. Inleiding In opdracht van de afdeling Vastgoed van de Erasmus MC

Nadere informatie

De Noordbuurt (westzijde)

De Noordbuurt (westzijde) Thermografische analyse De Noordbuurt (westzijde) in Eemnes Opdracht In opdracht van: Gemeente Eemnes Adres Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes Contactpersoon Mw. F. van der Zandt Telefoonnummer 035-7513368

Nadere informatie

Dakisolatie In 5 stappen

Dakisolatie In 5 stappen Dakisolatie In 5 stappen Bewaar mij! 1 Vloerisolatie Inhoud 1 Is mijn dak nog goed? 4 2 Hoe wordt de isolatie aangelegd? 4 3 Welk materiaal kan ik gebruiken? 5 4 Hoe vind ik een goed isolatiebedrijf? 6

Nadere informatie

Woonoppervlakte 140 m 2 Vraagprijs 185.000,- kosten koper TE KOOP. Kruitweg 33 Venray

Woonoppervlakte 140 m 2 Vraagprijs 185.000,- kosten koper TE KOOP. Kruitweg 33 Venray Woonoppervlakte 140 m 2 Vraagprijs 185.000,- kosten koper TE KOOP Kruitweg 33 Venray GEHEEL GERENOVEERD EN UITSTEKEND ONDERHOUDEN WOONHUIS MET STUDIO, KANTOORRUIMTE EN 3 SLAAPKAMERS OP POPULAIRE LOCATIE

Nadere informatie

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5 B09123.00 EGM adviseurs Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht postbus 298 3300 AG Dordrecht telefoon (078) 633 07 50 telefax (078) 614 00 71 e-mail egmadviseurs@egm.nl www.egm.nl gecertificeerd ISO 9001:2008

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 5 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft Inhoud

Nadere informatie

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2 Taak constructies Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave 1MAK a 2015-2 Bouwknoop 1 Het gaat om een bouwknoop omdat de verticale muur verbonden wordt met een hellend dak. Detailtekening

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Opdracht: Opdrachtgever: Contact persoon: Datum: Opdracht gever: Adres: Plaats: Thermograaf: Controle werking vloerverwarming.

Opdracht: Opdrachtgever: Contact persoon: Datum: Opdracht gever: Adres: Plaats: Thermograaf: Controle werking vloerverwarming. Opdracht: Opdrachtgever: Contact persoon: Datum: Opdracht gever: Adres: Plaats: Controle werking vloerverwarming. Thermograaf: Wilfred de Regt Buiten teperatuur: 8 C Binnen temperatuur: 18,8 C Type Camera:

Nadere informatie

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen.

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen. Gevelisolatie Dit verhaal bevat: een korte beschrijving van een aantal voor gevelisolatie belangrijke bouwfysische principes. een uitleg over de berekening van de warmteweerstand uitleg diverse soorten

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw.

In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw. De basis van isolatie en hoe INSULd8eco werkt in uw gebouw In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw. Om de werking van onze isolatie oplossing goed te begrijpen,

Nadere informatie

Introductie Warmtebeelden. Een korte toelichting voor de bewoners en geïnteresseerden van Oud-Zuilen.

Introductie Warmtebeelden. Een korte toelichting voor de bewoners en geïnteresseerden van Oud-Zuilen. Introductie Warmtebeelden Een korte toelichting voor de bewoners en geïnteresseerden van Oud-Zuilen. Oud-Zuilen, 9 november 2013 Het bestuur van Nieuwe Energie voor Oud-Zuilen heeft aan Gevelscan een offerte

Nadere informatie

Dak. Gevel. Vloer. Verwerking. als vloerisolatie. Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie

Dak. Gevel. Vloer. Verwerking. als vloerisolatie. Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie Dak Gevel Vloer Verwerking als vloerisolatie Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie ALGEMEEN Het isoleren van de kruipruimte resulteert in een energiebesparing en comfortverbetering. Luchtdicht

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

Rapportage warmtescan

Rapportage warmtescan Rapportage warmtescan Kenmerk: xxxxaaxx (postcode+huisnummer) datum: 17-11-2016 1. Inleiding. Dinsdagavond xx november heb ik van 20.30 tot 21.30 uur een warmtescan uitgevoerd van de woning aan de (straatnaam+huisnummer)

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Amstelstraat, Assen Type woningen: 107 flats met interne galerij, 50 m2, bedrijfs- en algemene ruimten op de begane grond Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Huurdersorganisatie Amstelflat

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Energie opties Jouw adres,

Energie opties Jouw adres, Jouw Naam Jouw adres Jouw plaats YECT energie report 18 Dec 2014 Energie opties Jouw adres, De inschatting van de energie veranderingen bij jullie thuis leveren jullie 1.000,- Euro per jaar op. Voorgestelde

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

Doelstelling onderzoek

Doelstelling onderzoek Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau T.a.v. de heer A. van Bavel Postbus 6633 3002 AP ROTTERDAM Datum: Alphen a/d Rijn, 30-09-2011 Ons Betreft: Onderzoek houtaantasting door insecten en zwam/houtrot

Nadere informatie

Kerkstraat 11 Strijen

Kerkstraat 11 Strijen Kerkstraat 11 Strijen Karakteristiek en royaal winkelpand met grote opslagruimte in het onderhuis alsmede eerste verdieping Gelegen op 105 m² eigen grond in het centrum van Strijen Ook ideaal geschikt

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 maart 2014 Efficiënt verwarmen zonder thermische isolatie De thermische isolatie van een gebouw wordt fundamenteel geacht voor een efficiënt verwarmingssysteem. Dat is echter alleen maar zo als een

Nadere informatie

DIERBAAR IS DUURZAAM 5/6/2013 INHOUD ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN. Ilse Rijneveld

DIERBAAR IS DUURZAAM 5/6/2013 INHOUD ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN. Ilse Rijneveld DIERBAAR IS DUURZAAM ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN Ilse Rijneveld afdeling Veiligheid, Advies monumenten Gemeente Delft INHOUD ENERGIEBESPARING HOF VAN DELFT: VOOROORLOGSE

Nadere informatie

- B100-12-1-2007. vak: Milieutechniek klas: B5 opdracht: Opdracht 2. studiejaar: 3 NMP: Ketenbeheer en Kwaliteitsbevordering

- B100-12-1-2007. vak: Milieutechniek klas: B5 opdracht: Opdracht 2. studiejaar: 3 NMP: Ketenbeheer en Kwaliteitsbevordering Milieutechniek opdracht 2 vak: Milieutechniek klas: B5 opdracht: Opdracht 2 studiejaar: 3 NMP: Ketenbeheer en Kwaliteitsbevordering en Energieextensivering. beoordelend docent: Ir. B. Vercouteren-van den

Nadere informatie

Warmtebeelden interpreteren. Door: Paul Cornelissen

Warmtebeelden interpreteren. Door: Paul Cornelissen Door: Paul Cornelissen Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Opbouw... 3 Hoe warmtebeelden de isolatiewaarde tonen... 4 Temperatuur bepalen... 4 Isolatiewaarde bepalen... 5 Het waarom... 7 Isolatiewaarden...

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Aanbevelingen rapportage Nieman

Aanbevelingen rapportage Nieman Hoofdstuk 3 3.1 Aanbevelingen rapportage Nieman Bevindingen Bouwkundig Bouwkundig De bestaande bouwkundige constructies (vloer-, gevel- en dakconstructie) van het kerkgebouw en de dakconstructie van het

Nadere informatie

Notitie beoordeling koudebruggen

Notitie beoordeling koudebruggen Notitie beoordeling koudebruggen Betreft Blok 5 AB Houthaven te Amsterdam Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling Contactpersoon De heer J. Verhaar Werknummer 813.307.00 Versie Datum editie 1 15 oktober 2015 Inleiding

Nadere informatie

THERMOGRAFIE UPDATE

<DATUM> THERMOGRAFIE UPDATE THERMOGRAFIE UPDATE AGENDA Regelgeving Interpretatie van metingen en factoren (juiste) Rapportage vorm Kwaliteit van Thermografische camera s Kwaliteit (opleidingsniveau) Thermografist Titel Presentatie

Nadere informatie

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat Programma van vanavond: Inleiding Renovatieplan/werkzaamheden - pauze - Woonlasten Sociaal plan Vragen Inleiding Inleiding: Samenwerking heeft in 2011 aangekondigd de badkamer, de keuken en het toilet

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen DAKRAAM Wilt u een dakraam aanbrengen op uw zolder, voor meer licht, ventilatie of uitzicht? Hier vindt u meer informatie over hoe u dat kunt aanpakken. Vraag eerst wel om toestemming

Nadere informatie

Handleiding Comfort Mat

Handleiding Comfort Mat Handleiding Comfort Mat Het toppunt van comfort. Het toppunt van eenvoud. Elektrische vloerverwarming Inleiding In deze handleiding van de elektrische vloerverwarming beschrijven wij stapsgewijs waar u

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Gegevens: - Opdrachtgever: Stichting behoud monumenten Lage Vuursche Amersfoortsestraat 1 3769 BR

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving project... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda

welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda 1 lesstof in de lessenreeks behandeld. 22 september! inleiding!!! hoofdstuk 1!! wonen woonvormen regelgeving!!! hoofdstuk 1!! bouwmethoden!!! hoofdstuk

Nadere informatie

Arent van Lierstraat 12 Puttershoek

Arent van Lierstraat 12 Puttershoek Arent van Lierstraat 12 Puttershoek Te koop of te huur aangeboden woonhuis met bedrijfsruimte en showroom in gebruik geweest als garagebedrijf op 920m² eigen grond Totaal vloeroppervlak bedrijfsruimte

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Bouwtechnische keuring

Bouwtechnische keuring Bouwtechnische keuring Datum: Opdrachtgever: zaterdag 23 maart 2013 Janssens Peter Straat: Kastanjedreef 12 Plaats: Baasrode Zonnelaan 17-1860 Meise info@teptec.be www.teptec.be 1 Inhoud Gegevens Opdrachtgever

Nadere informatie

Your Partner in Geo Information Services. Frank De Boeck Commercieel directeur W. Europa EUROSENSE BELFOTOP B.V.B.A.

Your Partner in Geo Information Services. Frank De Boeck Commercieel directeur W. Europa EUROSENSE BELFOTOP B.V.B.A. Your Partner in Geo Information Services Frank De Boeck Commercieel directeur W. Europa EUROSENSE BELFOTOP B.V.B.A. Inhoud DEEL 1: Wat is thermografie? Stralingsenergie Thermografische camera DEEL 2: Vlucht

Nadere informatie

: NRVT: RT 521380868. DOEL Het verkrijgen van informatie en waardebepaling ten behoeve van voorgenomen aankoop van de woning.

: NRVT: RT 521380868. DOEL Het verkrijgen van informatie en waardebepaling ten behoeve van voorgenomen aankoop van de woning. TAXATIERAPPORT OPDRACHTGEVER Naam Adres Postcode en plaats Telefoon E-mail TAXATEUR Naam Iman Verhelst Registraties Vastgoedcert RMT V668886248 NRVT RT 521380868 Naam kantoor De Koopmakelaar Adres kantoor

Nadere informatie

Irota, Fáy-landhuis: taxatie van bouwkundige staat.

Irota, Fáy-landhuis: taxatie van bouwkundige staat. Irota, Fáy-landhuis: taxatie van bouwkundige staat. ALGEMENE BESCHRIJVING: Het gebouw heeft een monumentaal karakter. Het is aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd. Het is een gedeeltelijk onderkelderd

Nadere informatie