Provincie Utrecht. Paushuize gevel Kromme nieuwe gracht THEMOGRAFISCH RAPPORT. Raak Energie advies De Beverspijken EE s-hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Utrecht. Paushuize gevel Kromme nieuwe gracht THEMOGRAFISCH RAPPORT. Raak Energie advies De Beverspijken 15 5221 EE s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Raak Energie advies De Beverspijken EE s-hertogenbosch Provincie Utrecht Paushuize gevel Kromme nieuwe gracht THEMOGRAFISCH RAPPORT Auteursrecht Het auteursrecht van dit document berust bij Raak Energie advies gevestigd te s-hertogenbosch. Ontvangers dienen schriftelijke toestemming te hebben van Raak Energie advies, voordat de inhoud of een gedeelte ervan wordt gereproduceerd of openbaar gemaakt wordt aan derden. Alle rechten voorbehouden

2 INHOUD 1 BASISGEGEVENS Object Opdrachtgever Opdrachtnemer Rapportage BESCHIKBARE APPARATUUR Infrarood camera Temperatuur- en windsnelheidsmeter Materiaal vochtigheidsmeter Luchtdruk verschilmeter Rookgenerator Blowerdoor INLEIDING 5 4 OPDRACHTOMSCHRIJVING 6 5 WAT MAG U VERWACHTEN? 6 6 INSPECTIE OMSTANDIGHEDEN 6 7 THERMOGRAFISCH ONDERZOEK Raam boven de poort/dameskamer Dak boven de poort/dameskamer Raam vergaderruimte /kantoor Raam vergaderruimte /kantoor Dak boven de poort links Raam langs de poort Kelder /Berging Kelder /trappenhuis Raam salon Trappenhuis Berging Salon met luiken dicht Raam vergaderruimte Raam vergaderruimte Raam keuken Raam salon/haard Vergaderruimte/beeld Kantoor eerste zolder Dak trappenhuis/kopgevel tweede zolder Overall overzicht laag Overall overzicht hoog Overall overzicht hoog vergroot Overall overzicht hoog Overall overzicht hoog THERMOGRAFOSCH ONDERZOEK ALLEEN INFRAROOD 31.1 Overall overzicht laag Overzicht Kromme nieuwe gracht en Pausdam Dak Kromme nieuwe gracht en Pausdam Dak Kromme nieuwe gracht en Pausdam Overzicht Kromme nieuwe gracht en Pausdam Overzicht Kromme nieuwe gracht CONCLUSIE 37 TENSLOTTE 37 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 2 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

3 1 BASISGEGEVENS 1.1 Object Naam Adres Postcode/plaats : Paushuize : Kromme nieuwe gracht : 35 HE Utrecht 1.2 Opdrachtgever Naam : Dhr Bisschop Adres : Postbus 0300 Postcode/plaats : 350 TH Utrecht Contactpersoon : Dhr. Bisschop adres : Telefoonnummer : Opdrachtnummer/datum : d.d Opdrachtnemer Naam : Raak Energie advies Adres : De Beverspijken 15 Postcode/ plaats : 5221EE s-hertogenbosch Contactpersoon : M. Nooijen adres : Internet : Telefoonnummer : Faxnummer : Ordernummer : Inspectiedatum : Uitgevoerd door : M. Nooijen Gecertificeerd Inspecteur Certificaat nummer : L1-C2031 en L2-2009BE04N Rapportage Datum : Revisie : 0 Oplage : 1 exemplaar digitaal Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 3 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

4 2 BESCHIKBARE APPARATUUR 2.1 Infrarood camera Fabrikant : Flir Type : B360 Western Serie nummer : Gevoeligheid : < 60 MK Nauwkeurigheid : 2,0 C of 2% Bereik : -20 C tot + 0 C Calibratie datum : Maart Temperatuur- en windsnelheidsmeter Fabrikant : Testo Type : 4-1 Serie nummer : / Materiaal vochtigheidsmeter Fabrikant : Testo Type : Serie nummer : Luchtdruk verschilmeter Fabrikant : Testo Type : 5 Serie nummer : / Rookgenerator Fabrikant : Tiny Type : C 07 Serie nummer : C Blowerdoor Fabrikant : Retrotec Type : Q4 e 3000 High Capacity Serie nummer : H0222 Calibratie datum : Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 4 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

5 3 INLEIDING Dit rapport bevat de resultaten van het thermografisch onderzoek dat door Raak Energie advies is uitgevoerd. Thermografie is een techniek waarbij met behulp van een infraroodcamera temperaturen in installaties en objecten zichtbaar gemaakt worden en kunnen worden vastgelegd. Deze temperatuurbeelden zijn opgebouwd uit kleuren, die de afzonderlijke temperaturen weergeven. Het doel van thermografie in water- en CV installaties is het opsporen van leidingen en lekkages. Door het creëren van een zo groot mogelijk temperatuursverschil aan de oppervlakte krijgt men een goed inzicht waar de leidingen liggen en of deze eventueel lekkages vertonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn : - lekkages opsporen in water- en CV installaties, - lekkages opsporen in vloerverwarming, - opsporen van leidingen in vloeren voordat men daarin kan boren. Ook kan thermografie gebruikt worden om bouwkundige afwijkingen te constateren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - opsporen van koudebruggen en isolatieproblemen, - opsporen van vocht, - opsporen lekkages in platte daken, - opsporen van lekkages in kelders. Thermografie is er niet op gericht om met een hoge nauwkeurigheid absolute temperaturen vast te leggen. Het gaat veel meer om een indicatie van de bedrijfstemperaturen en om relatieve temperatuurverschillen. In hoofdstuk 4 van dit rapport wordt de opdracht omschreven, in hoofdstuk 5 beschrijven we hoe we de opdracht uitvoeren en onder welke omstandigheden wordt aangegeven in hoofdstuk 6. Door middel van scannen worden in de objecten probleemgebieden opgespoord en vervolgens worden hiervan een temperatuurbeeld en een foto gemaakt. Deze digitale opnames worden in hoofdstuk 7 te samen met bijbehorend commentaar weergegeven. Raak Energie advies is gecertificeerd door Bindt (The British Institute of Non-Destructive Testing) en door het ITC. Raak Energie advies is aangesloten bij het NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 5 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

6 4 OPDRACHTOMSCHRIJVING U heeft ervoor gekozen om een woning te laten controleren op vochtplekken, luchtlekkages en isolatiegebreken met behulp van thermografie. U bent ervan op de hoogte dat thermografie een hulpmiddel is en dat in dit onderzoek kan blijken dat bij vermoedelijke probleemplekken aangegeven gaat worden dat er aanvullend onderzoek gewenst is. Met u is besproken dat u voor aanvang van de werkzaamheden het pand voor minimaal 4 uur op bedrijfstemperatuur heeft gehouden. De constante bedrijfstemperatuur is van belang voor het krijgen van een juist en duidelijk meetresultaat. Ik heb voor dit onderzoek zowel thermografische beelden als digitale beelden gemaakt en deze vindt u terug in de rapportage. In deze rapportage vermeld ik bij de afbeeldingen de mogelijke oplossing en waar het probleem zich bevindt, eventueel aangevuld met indicatieve kosten voor het energieverlies van de probleemplek. 5 WAT MAG U VERWACHTEN? Na het lezen van deze rapportage en de slotconclusie heeft u een goed beeld waar de probleemplekken zich in de woning bevinden. Daar waar mogelijk wordt een oplossing aangeboden om de problemen te (laten) verhelpen of wordt verwezen naar een aanvullend onderzoek. De genoemde toe te passen materialen zijn gebaseerd op ervaring of het meest toegepaste in zijn soort maar hierbij zijn ook gelijkwaardige materialen toepasbaar. Daar waar niet anders vermeld, zijn de zichtbare temperaturen puur ter indicatie. Indien u probleemplekken aan gaat pakken of laat aanpakken wil ik u adviseren om deze na het gereedkomen van de werkzaamheden te laten beoordelen met een eenvoudige thermografiescan, dit ter controle van het juist aanbrengen van de materialen en het verholpen zijn van het probleem. 6 INSPECTIE OMSTANDIGHEDEN Omschrijving Waarde Eenheid Buiten temperatuur 6.1 C Binnen temperatuur >21 C Luchtvochtigheid 51 %RV Wind snelheid 0,6 m/s Luchtdruk verschil - Pa Weer Licht bewolkt Bijzonderheden geen Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 6 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

7 7 THERMOGRAFISCH ONDERZOEK 7.1 Raam boven de poort/dameskamer 16.7 C Image Time :00:15 Om een mogelijke probleemplek te herkennen is het raadzaam om eerst te kijken op de schaalverdeling naast de infrarood afbeelding. Hierop worden met behulp van getallen en kleuren indicatieve temperaturen weergegeven. In deze afbeelding is onder de raam duidelijk warmte-uitstraling van de radiatoren zichtbaar. Dit is te verhelpen door de gevel te isoleren of de ruimte achter de radiator te isoleren met bv een blauwplaat of het plaatsen van reflecterende radiator folie. Op het hoogst gelegen punt is een plek zichtbaar welke aan de voet van het dak warmte naar buiten uitstraalt. Dit lijkt op een luchtlekkage langs de draag constructie. Tijdens de renovatie is dit te verhelpen door de balken goed luchtdicht aan te werken op de geveloppervlakken. In de SBR publicatie Luchtdicht bouwen vind u hierover alle informatie. Om met zekerheid vast te kunnen stellen of dit een luchtlekkage betreft is een klein aanvullend onderzoek wenselijk. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 7 van 37

8 7.2 Dak boven de poort/dameskamer 17.0 C Ar3 16 Ar4 Ar1 Ar5 Ar Image Time :01:47 Ar1 Max. Temperature.7 C Ar2 Max. Temperature 9.9 C Ar3 Max. Temperature.9 C Ar4 Max. Temperature.2 C Ar5 Max. Temperature 13.5 C In deze afbeelding moet alleen gelet worden op het dak. Hierbij is zichtbaar dat de zijkanten van de dakkapellen beter geïsoleerd zouden kunne worden. Op het dakvlak, bij de schoorsteen aansluiting en bij de aansluitingen van de dakkapellen op het dak is warmte-uitstraling zichtbaar. Tijdens de renovatie zou dit beter geïsoleerd kunnen worden maar ook een goede luchtdichting van de overgangen van de constructiedelen is aan te bevelen. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: van 37 Raak Energie advies . Telefoon

9 7.3 Raam vergaderruimte /kantoor 16.2 C Image Time :01:56 Ook bij dit raam is de uitstraling van warmte zichtbaar. Op te lossen zoals onder punt 7.1 is omschreven. Tussen de eerste en tweede verdieping in is duidelijk een temperatuur verschil waarneembaar op de geveloppervlakken. Dit komt ook overeen met het binnen in het pand gemeten temperatuur verschil tussen de verdiepingen. Dit houd dan ook niet in dat er verdiepingen bij zijn welke meer of minder zijn geïsoleerd. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 9 van 37

10 7.4 Raam vergaderruimte /kantoor 1. C Ar Ar Image Time :03: Ar1 Max. Temperature.1 C Ar2 Max. Temperature.9 C Idem punt 7.3 wat betreft de ramen en de daaronder geplaatste radiatoren. Bij de pijl bevind zich nog een doorvoer door de gevel. Hier lekt warmte naar buiten door een gebrekkige luchtdichting maar dit punt heeft door deze lucht en warmte lekkage ook een verhoogde kans op condensatie/vochtintrede met een mogelijk gevolg tot vorstschade. De ander pijl geeft een geringe luchtlekkage weer nabij de dakconstructie idem zoals eerder omschreven bij punt 7.1 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: van 37

11 7.5 Dak boven de poort links 27.0 C Ar2 25 Li1 20 Ar Image Time :03:3 Ar1 Max. Temperature 9.0 C Ar2 Max. Temperature 9.0 C Een aantal plekken met een verhoogde temperatuur. Deze zullen vermoedelijk worden veroorzaakt door de kepers en draagbalken van de kapconstructie. Deze zullen nu de warmte door het dakbeschot en de dakbedekking naar buiten geleideden. Bij mogelijke isolatiewerkzaamheden aan de kapconstructie verdienen deze punten extra aandacht ivm het verhoogde risico op condensatie c.q. houtrot. Waar deze nu de warmte naar buiten geleiden zoude deze ook koude naar binnen kunne geleiden waardoor de constructie een koudebrug kan worden! Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 11 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

12 7.6 Raam langs de poort 1.3 C 1 16 Ar Image Time :04:20 Ar1 Max. Temperature.9 C Het deel in Ar1 is mij niet geheel duidelijk maar dit lijkt op een bel. Dit verdient nader onderzoek. Mocht dit een bel zijn dan zal vermoedelijk de warmte via de leiding voor de bekabeling van deze bel naar buiten stromen. Dit is eenvoudig te verhelpen door beide zijdes van deze leiding af te dichten met een rubber manchet of evt. kit. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: van 37 Raak Energie advies . Telefoon

13 7.7 Kelder /Berging.4 C Ar2 Ar Image Time :05:05 Ar1 Max. Temperature 9.2 C Ar2 Max. Temperature. C De berging welke matig is verwarmd heeft een aantal kritische punten. Op de infrarood afbeelding is zichtbaar dat warmte van boven naar beneden trekt. Dit is mogelijk te verklaren door een hoog geplaatst verwarmingselement. Hierbij zou het beter zijn om deze te verwijderen of lager te plaatsen. De rode driehoeken geven echter de warmste plekken weer. Op de digitale afbeelding lijkt of de stenen zijn aangetast. Mogelijk is slecht voegwerk en poreus gesteente in combinatie met slecht lucht dicht zijn een veroorzaker van deze aantasting. Door het verwarmen zou inwendige condensatie in de constructie kunnen zijn ontstaan. Ik wil u hierbij adviseren om het e.a. voor te leggen aan een bouwfysicus. Voor het gebied aangegeven met Ar2 zou het mogelijk een luchtdichtings probleem rond het kozijn deze hoge temperatuur kunnen veroorzaken. Hiervoor is klein aanvullend onderzoek wenselijk. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 13 van 37

14 7. Kelder /trappenhuis 11.4 C Ar2 Ar3 11 Ar1 Ar Image Time :06:15 Ar1 Max. Temperature. C Ar2 Max. Temperature.3 C Ar3 Max. Temperature 9.7 C Ar4 Max. Temperature.2 C Op de deur zijn een aantal vlekken zichtbaar. Een deel geleid de warmte naar buiten waarbij de nagels zichtbaar zijn. Aan de onderzijde is met name het intrekkende vocht zichtbaar. Zichtbaar aan de licht blauwe en groene kleur. Dit duid op houtrot of het begin van houtrot. Naast het raam is een verhoogde uitstraling van warmte zichtbaar. Dit is warmte welke via de nis en de dagkanten naar buiten kan treden middels geleiding. Daar waar mogelijk zou de isolatiewaarde verbeterd kunnen worden door de dagkanten te voorzien van een isolerend materiaal wat weggewerkt kan worden achter het stucwerk. Denk hierbij aan blauwplaat of Pavatex. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: van 37

15 7.9 Raam salon 15.0 C Image Time :06:40 Kleine warmte-uitstraling onder het raam. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 15 van 37

16 7. Trappenhuis 21.7 C 20 1 Ar2 16 Ar Image Time :07:2 Ar1 Max. Temperature 16.0 C Ar2 Max. Temperature. C Idem zoals eerder omschreven. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 16 van 37

17 7.11 Berging.7 C Image Time :0:0 Warmte uitstraling via de dagkanten idem punt 7. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 17 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

18 7. Salon met luiken dicht. C Image Time :0:32 Op deze afbeelding is duidelijk zichtbaar dat de aanwezige luiken een positieve invloed hebben op het warmteverlies. Zichtbaar is ook dat de warmte zich ophoopt tegen de bovenzijde van het raam. De isolatiewaarde van de luiken is evt. te verbeteren door deze te voorzien van een tochtwering. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 1 van 37

19 7.13 Raam vergaderruimte 15.2 C Image Time :0:39 Radiator onder de raam welke warmte doorstraalt. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 19 van 37

20 7. Raam vergaderruimte C Image Time :09:1 Idem als bij punt 7.13 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 20 van 37

21 7.15 Raam keuken 11. C Image Time ::43 Idem als omschreven bij punt 7.. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 21 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

22 7.16 Raam salon/haard.3 C Image Time :11:52 Langs en onder het raam warmte uitstraling zoals eerder omschreven. Mogelijk zal de verhoogde uitstraling rechts van het raam worden veroorzaakt door de aanwezigheid van de haard en het daarbij horende rookkanaal. Ter plaatse is de isolatiewaarde in het rook kanaal te verbeteren door dit af te dichten of evt. te voorzien van een dubbelwandige voering welke rondom wordt gevuld met isolatiemateriaal en luchtdicht wordt dichtgezet. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 22 van 37

23 7.17 Vergaderruimte/beeld 1.4 C Image Time ::16 Warmte-uitstraling onder beide ramen en achter het ingewerkte beeld. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 23 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

24 7.1 Kantoor eerste zolder 16.6 C Image Time ::25 Op dit deel van de gevel is wat meer uitstraling van warmte zichtbaar door de gevel. Dit is te verklaren door het feit dat warmte naar boven stijgt waardoor dit deel warmer is dan de lager gelegen delen. De verdiept gelegen delen van het pand zoals bij het beeld geven meer warmte door naar buiten. Vermoedelijk is de dikte van de gevel ter plaatse wat minder als op de overige delen. Op het rechtse raam zit vermoedelijk een luchtlekkage op de overgang van de gevel en kozijn. Hier is een klein aanvullend onderzoek wenselijk om dit met zekerheid te kunnen bepalen. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 24 van 37

25 7.19 Dak trappenhuis/kopgevel tweede zolder 16.0 C Image Time ::3 Het dak van het trappenhuis heeft op diverse plekken een verhoogde warmte-uitstraling. Ook via de kopgevel is zichtbaar dat het rookkanaal iets warmer is. Dit kan door geleiding worden veroorzaakt of door het niet geheel luchtdicht afgesloten zijn van het kanaal worden veroorzaakt. Hiervoor is een klein aanvullend onderzoek wenselijk om de werkelijke oorzaak te achterhalen. Mogelijk is de oorzaak weg te nemen door het toepassen van Iso-stenen te plaatsen in het rookkanaal of dit kanaal te voorzien van een voering zoals eerder omschreven. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 25 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

26 7.20 Overall overzicht laag 41.7 C Image Time :17:52 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 26 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

27 7.21 Overall overzicht hoog 17.7 C Image Time :1:04 Let hierbij ook op de no ka van het dak gelegen aan de Pausdam Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 27 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

28 7.22 Overall overzicht hoog vergroot 15.7 C Image Time :1:26 Detail van het dak van het trappenhuis. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 2 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

29 7.23 Overall overzicht hoog.9 C Image Time :1:53 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 29 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

30 7.24 Overall overzicht hoog 47.0 C Image Time :19:11 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 30 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

31 THERMOGRAFOSCH ONDERZOEK ALLEEN INFRAROOD.1 Overall overzicht laag 47.0 C Image Time :19:36 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 31 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

32 .2 Overzicht Kromme nieuwe gracht en Pausdam 19.5 C Image Time :19:43 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 32 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

33 .3 Dak Kromme nieuwe gracht en Pausdam 34.6 C Image Time :21:39 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 33 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

34 .4 Dak Kromme nieuwe gracht en Pausdam 21.7 C Image Time :22:4 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 34 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

35 .5 Overzicht Kromme nieuwe gracht en Pausdam 19.3 C Image Time :23:03 Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 35 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

36 .6 Overzicht Kromme nieuwe gracht 19.7 C Ar Image Time :23:22 Ar1 Max. Temperature 13.6 C In het gebied Ar 1 is een deel met de hoogste warmte-uitstraling aangegeven. Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 36 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

37 9 CONCLUSIE Door het ontbreken van isolatie in het gebouw gaat veel warmte verloren. Dit is met name zichtbaar op de licht gekleurde stenen welke in de gevels zijn verwerkt. Op de delen waar verdiepingen aanwezig zijn in de gevels voor bv ornamenten of rookkanalen gaat te plaatse nog wat meer warmte verloren. Dit is ook het geval bij die plaatsen waar de draagconstructie( spanten) in de gevel zijn gewerkt. Op een aantal van deze plaatsen is langs de houten balken wat ruimte ontstaan waardoor een luchtstroom warmte naar buiten kan transporteren. Hier zou een betere luchtdichting wenselijk zijn. Verder zijn op een aantal plaatsen vermoedelijke luchtlekkages aanwezig langs de kozijn. Om dit met zekerheid vast te kunnen stellen zou ik voor u een rookproef kunnen doen om de werkelijke oorzaak te lokaliseren. In het deel van de kelder is zichtbaar dat de stenen wat kouder blijven ondanks dat deze kelder is verwarmd. Hierbij is op de digitale foto ook zichtbaar dat deze stenen verweerd en veralgt zijn door vocht. Bij de meeste ramen is rondom dit raam meer warmte-uitstraling zichtbaar. Dit zal worden veroorzaakt door het verdiept in de muur liggen van deze ramen waardoor ter plaatse meer warmte verloren zal gaan. Dit is eventueel tijdens de renovatie te verminderen door de dagkanten van de ramen te voorzien van isolerende materialen bv een blauwplaat of Pavatex TENSLOTTE Wij vertrouwen erop dat wij met dit rapport het thermografisch onderzoek naar tevredenheid hebben afgesloten en dat de informatie zal bijdragen tot een juiste analyse van de schade en / of gebreken. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het thermografisch onderzoek of over deze rapportage, dan kunt u contact met ons opnemen. Tenslotte zeggen wij u dank voor de welwillende medewerking die wij van uw zijde tijdens onze werkzaamheden hebben ontvangen. Met vriendelijke groet, Raak Energie advies Marcel Nooijen Projectnummer: Revisie: 0 Datum: Pagina: 37 van 37 Raak Energie advies . Telefoon

Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT

Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT Auteursrecht Het auteursrecht van dit document berust bij Raak Energie advies gevestigd te s Hertogenbosch. Ontvangers dienen schriftelijke toestemming te hebben van

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE www.watergrasgouda.nl VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE 24 september 2014 Inleiding... 3 1. Energie besparen... 4 2. Leveranciersselectie... 6 3. Warmtefoto s (thermografie)... 7 4. Isoleren...

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Informatiebrochure Uitgave van Essent Warmte BV, mei 2007 Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

energiebesparing in een historische woning

energiebesparing in een historische woning energiebesparing in een historische woning Bespaar energie in uw historische woning. Behaal snel resultaat met eenvoudige maatregelen, zie de quick wins op pagina 6. dakisolatie pagina 8 duurzame energie

Nadere informatie

Renovatie en na-isolatie. Comfortabel isoleren met Isover

Renovatie en na-isolatie. Comfortabel isoleren met Isover Renovatie en na-isolatie Comfortabel isoleren met Isover Isolatie en ons klimaat De gevolgen van een veranderend klimaat De zeespiegel stijgt, de ijskap van de Noordpool is kleiner geworden en de gemiddelde

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW In dit hoofdstuk wordt de gebouwopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005)

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Datum 29 juni 2011 Referentie 20051291-59 Uw referentie EOS DEMO 02005 Referentie 20051291-59

Nadere informatie