Aanbod Aon i.s.m. WGV Zorg en Welzijn Van financieringsvraagstuk naar regie op arbeidsongeschiktheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod Aon i.s.m. WGV Zorg en Welzijn Van financieringsvraagstuk naar regie op arbeidsongeschiktheid"

Transcriptie

1 Aanbod Aon i.s.m. WGV Zorg en Welzijn Van financieringsvraagstuk naar regie op arbeidsongeschiktheid Opzet voor de website en webpage per vraagstelling Beschrijving van het aanbod van WGV Zorg en Welzijn voor haar leden in het kader van regie en financiering Ziektewet en WGA d.d. 25 februari 2013

2 Totaaloverzicht aanbod aan de hand van 5 stappen RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 2 Analyse en advies RUBRIEK 3 Onderhandeling en selectie RUBRIEK 4 Operationele inrichting RUBRIEK 5 Borging en beheersing Doel Juiste uitgangspunten voor keuzen en beleid Basis voor zuivere en betrouwbare analyse Alle voor- en nadelen op een rij voor een gefundeerd besluit over financiering WGA Inkoop beste verzekeraar Gewenste contractuele afspraken Inrichten van activiteiten, processen, rollen en verantwoordelijkheden Invullen en borgen van de juiste uitvoering en structurele beheersing ao-schadelast Aanbod Impact-analyse Modernisering ZW Gedifferentieerde premiecontrole Onderzoek AGH/SFB Onderzoek ZW eigenrisicodragen inclusief Processenscan Onderzoek WGA eigenrisicodragen Inkoop WGAverzekering Uitvoerings- en co-financieringsafspraken met verzekeraars Inrichtingssessie met beslissers en gebruikers waarbij rollen en verantwoordelijkheden worden benoemd Claimdesk Jaarlijkse audit op uitvoering Ziektewetuitvoering Payroll Monitor Inloopscan Voorlichting of workshop op locatie Inkoop Arbodienstverlening Onderzoek en advies model verzuimbeheersing WIA Casemanagement Resultaat Betrouwbare dataset Geld terug voor onverschuldigde premie Keuze en gedragen besluit Inzicht en draagvlak Keuze voor beste verzekeraar Effectieve contractafspraken Zicht op alle relevante processen/activiteiten Prioriteitstelling en aanpak helder Structurele beheersing ao-risico Betrouwbare stuurinformatie Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 2

3 "We willen weten welke impact de Modernisering Ziektewet voor onze instelling heeft." [1] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 2 Analyse en advies Impact-analyse Modernisering ZW Voorlichting of workshop op locatie Aanbod Resultaat Inzicht in de impact en opties, startpunt voor beleid Alle betrokkenen hebben inzicht in de impact en opties Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 3

4 "We zijn eigenrisicodrager voor de WGA en willen weten wat onze opties zijn bij het einde van de verzekering." [2] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 2 Analyse en advies RUBRIEK 3 Onderhandeling en selectie Impact-analyse Modernisering ZW Onderzoek WGA eigenrisicodragen Inkoop WGAverzekering (indien niet publiek) Aanbod Resultaat Inzicht in de impact en opties, startpunt voor beleid Keuze en gedragen besluit Inzicht en draagvlak Keuze voor beste verzekeraar Effectieve contractafspraken Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 4

5 "We willen weten wat onze opties voor WGA en Ziektewet samen bij het einde van de WGA-verzekering." [3] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 2 Analyse en advies RUBRIEK 3 Onderhandeling en selectie Aanbod Impact-analyse Modernisering ZW Onderzoek WGA eigenrisicodragen Onderzoek ZW eigenrisicodragen inclusief Processenscan Inkoop WGAverzekering (indien niet publiek) Resultaat Inzicht in de impact en opties, startpunt voor beleid Keuze en gedragen besluit Inzicht en draagvlak Keuze voor beste verzekeraar Effectieve contractafspraken Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 5

6 "We zijn eigenrisicodrager en willen dat intern beter inrichten." [4] RUBRIEK 4 Operationele inrichting Juiste uitgangspunten voor keuzen en beleid Basis voor zuivere en betrouwbare analyse Aanbod Inrichtingssessie waarbij acties, rollen en verantwoordelijkheden worden benoemd Resultaat Zicht op alle relevante processen/activiteiten Prioriteitstelling en aanpak helder Structurele beheersing ao-risico Betrouwbare stuurinformatie Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 6

7 "We zijn eigenrisicodrager en overwegen om de begeleiding van de WIA-populatie uit te besteden." [5] RUBRIEK 5 Borging en beheersing Invullen en borgen van de juiste uitvoering en structurele beheersing ao-schadelast WIA Casemanagement Aanbod Resultaat Structurele beheersing ao-risico Betrouwbare stuurinformatie Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 7

8 "We zijn eigenrisicodrager en willen kosten besparen." [6] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 3 Onderhandeling en selectie Payroll Monitor Uitvoerings- en co-financieringsafspraken met verzekeraars Aanbod Resultaat Betrouwbare dataset Geld terug voor onverschuldigde premie Effectieve procesmatige en financiële afspraken Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 8

9 "We zijn nog geen eigenrisicodrager en willen weten of dit een profijtelijke stap kan zijn, voor WGA en/of ZW." [7] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 2 Analyse en advies Aanbod Impact-analyse Modernisering Ziektewet Gediff. Premiecontrole Inloopscan Onderzoek WGA eigenrisicodragen Onderzoek ZW eigenrisicodragen inclusief Processenscan Resultaat Betrouwbare dataset Inzicht in de impact en opties, startpunt voor beleid Keuze en gedragen besluit Inzicht en draagvlak Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 9

10 "We zijn nog geen eigenrisicodrager en willen eerst weten wat dit operationeel voor ons betekent." [8] RUBRIEK 4 Operationele inrichting Doel Juiste uitgangspunten voor keuzen en beleid Basis voor zuivere en betrouwbare analyse Inrichten van activiteiten, processen, rollen en verantwoordelijkheden Aanbod Inrichtingssessie waarbij acties, rollen en verantwoordelijkheden worden benoemd Resultaat Zicht op alle relevante processen/activiteiten Prioriteitstelling en aanpak helder Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 10

11 "We zijn bewust geen eigenrisicodrager en willen waar mogelijk kosten besparen." [9] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 5 Borging en beheersing Gediff. Premiecontrole Claimdesk Payroll Monitor Aanbod Onderzoek AGH/SFB Resultaat Betrouwbare dataset Geld terug voor onverschuldigde premie Structurele aanwending beheersing ao-risico cofinanciering Betrouwbare door verzekeraars stuurinformatie Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 11

12 "We willen de regie op verzuim in de eerste 104 weken beter organiseren en zo mogelijk ons model optimaliseren." [10] RUBRIEK 4 Operationele inrichting Juiste uitgangspunten voor keuzen en beleid Basis voor zuivere en betrouwbare analyse Onderzoek en advies model verzuimbeheersing Aanbod Resultaat Zicht op verbeterpunten en optimaal model verzuimbeheersing Structurele beheersing ao-risico Betrouwbare stuurinformatie Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 12

13 (1) Impact-analyse Modernisering Ziektewet Inzicht in gevolgen van de nieuwe Ziektewet voor uw eigen instelling Inzicht in effect, omvang en risico van de nieuwe wetgeving rond Ziektewet en WGA voor tijdelijke medewerkers Rapportage en toelichting op basis van aangeleverde data van de eigen instelling Ideaal voor begrip en draagvlak bij alle disciplines en de beslissers binnen de instelling Vertrekpunt voor gerichte voorbereiding op de nieuwe situatie ten aanzien van Ziektewet en WGA voor tijdelijke medewerkers Kosten: EUR 1.620,- exclusief BTW (normaal EUR 1.800,-) Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 13

14 (2) Gedifferentieerde premiecontrole Geld terug voor onverschuldigde premie Controle op de juistheid van toerekening van WAO- en WGA-uitkeringen door UWV en Belastingdienst Leidt tot correctieverzoek en daarmee een juiste 'dataset' voor toekomstige analyses Contante geldopbrengst als gevolg van correctie voor de jaren vanaf 2006 tot heden Kosten: no cure, no pay (tarief 35%) Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 14

15 (3) Payroll Monitor Geld terug voor onverschuldigde afdrachten en gemiste subsidies Controle op benutting de vele regelingen, kortingen en subsidies in de salarisverwerking (zowel in de wijze van uitvoeren als systeemtechnisch) Leidt tot correcties in loonaangifte voor de jaren vanaf 2006 en daarmee in de meeste gevallen tot een contante opbrengst voor de instelling Kosten: no cure, no pay (tarief 35%) Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 15

16 (4) Onderzoek AGH/SFB Besparen met een sluitende No risk-administratie Inrichting van het proces van uitvragen, registreren en benutten van de status Arbeidsgehandicapt (WAO) en Structureel Functioneel Beperkt (WIA) Procedurele, juridische en communicatieve uitvoering van integrale uitvraag voor de relevante doelgroep (bestaande) medewerkers Procedurele, juridische en communicatieve uitvoering van individuele uitvraag na twee maanden dienstverband ('einde proeftijd') Overzicht van medewerkers waarvoor Ziektewet en WGA niet wordt toegerekend en jaarlijks een subsidiebedrag kan worden ontvangen Structurele borging No risk-uitvraag en administratie Schadelastbeperkend en voorbereiding op Participatiewet (2012) Kosten: op offertebasis Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 16

17 (5) Inloopscan Inlooprisico correct vastgesteld De specialist van Aon stelt vast welke (ex-)medewerkers wel en welke niet deel uit maken van het actuele (inloop-)risico Per geval/dossier een risico-anayse met het oog op huidige en toekomstige WGAuitkeringsschade Leidt tpot een reductie op de koopsom en/of premie voor het inlooprisico Kosten: EUR 1.350,- exclusief BTW (normaal EUR 1.500,-) voor de 1 e 5 dossiers, daarna EUR 225,- (normaal EUR 250,-) per dossier Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 17

18 (6) Onderzoek ZW eigenrisicodragen inclusief Processenscan Inzicht in vergelijking publieke versus private financiering Ziektewet-uitkeringen Financiële analyse (rekenmodel) Ontwikkeling van publieke Ziektewetpremie vergeleken met de kosten van eigenrisicodragen (te verwachten uitkeringslasten en uitvoeringskosten) Processenscan voegt hieraan toe welke beheersmaatregelen genomen kunnen worden om de Ziektewet (publiek of privaat) zo goed mogelijk uit te voeren Schriftelijke rapportage en uitgebreid mondeling advies Basis voor gefundeerd besluit over eigenrisicodragen voor de Ziektewet Kosten: vanaf EUR 3.150,- exclusief BTW (normaal EUR 3.500,-) op basis van aantal medewerkers en loonheffingennummers Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 18

19 (7) Onderzoek WGA eigenrisicodragen Inzicht in vergelijking publieke versus private financiering WGA-uitkeringen Offerte-uitvraag op basis van inventarisatie en (gecontroleerde) dataset Financiële analyse (rekenmodel) Ontwikkeling van publieke WGA-premie vergeleken met de private verzekeringsvormen over 3 tot 5 jaar Privaat: op basis van beste offerte Schriftelijke rapportage en uitgebreid mondeling advies Basis voor gefundeerd besluit over eigenrisicodragen of juist terugtreden voor de WGA Kosten: vanaf EUR 2.232,- exclusief BTW (normaal EUR 2.480,-) op basis van aantal medewerkers en loonheffingennummers Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 19

20 (8) Voorlichtingsbijeenkomsten Begrip, draagvlak en gevoel voor urgentie Workshop of andere vorm van kennissessie op locatie van de instelling Om draagvlak te creëren of om Ziektewet en WGA op de agenda van andere disciplines binnen de instelling te krijgen Voor specifieke (interne) doelgroepen of combinaties daarvan, zoals: HR-adviseurs, verzuim-/arbo-specialisten Bestuur, directie, MT, leidinggevenden OR of medezeggenschapsraad Kosten: vanaf EUR 675,- exclusief BTW (normaal EUR 750,-) op basis van een sessie van 2 uur inclusief reiskosten en voorbereiding Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 20

21 (9) Inkoop WGA-verzekering Beste verzekeringspropositie uit de markt Bemiddeling en onderhandeling over prijs en voorwaarden Gericht op best mogelijke premiestelling en koopsom, winstdeling et cetera Selectie verzekeraar en contractuele bevestiging (polis) Akkoordverklaring leidt tot garantieverklaring en definitieve uitstap uit publieke bestel Alleen indien private verzekering de gebleken beste optie is Kosten: naar keuze op basis van procentuele commissie of op basis van fee Korting (op fee) WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 21

22 (10) Verdieping polisvoorwaarden De beste aanvullende condities Bemiddeling gericht op specifieke uitvoeringsafspraken in lijn met de eigen interne organisatie Bemiddeling gericht op specifieke co-financieringsafspraken ten gunste van interventies en re-integratietrajecten Kosten: naar keuze op basis van procentuele commissie of op basis van fee Korting (op fee) WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 22

23 (11) Inkoop Arbo-dienstverlening Beste 'fit', best passende invulling Arbo Onderzoek vanuit 0-meting en inventarisatie leidt tot een selectie kwalificerende Arbodienstverleners (ofwel inzicht in de wenselijkheid van ander model, bijvoorbeeld met uitsluitend bedrijfsartsen) Marktonderzoek op basis van wegingsfactoren, leidt tot 'short list' en na verder onderzoek tot een weloverwogen selectie van de best passende aanbieder Begeleiding bij de implementatie en contractuele invulling Kosten: op offertebasis Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 23

24 (12) Inrichtingssessie Inzicht in processen/activiteiten en gerichte actielijst Gestructureerde bijeenkomst waarin alle relevante activiteiten en processen worden uitgevraagd en behandeld met alle betrokken disciplines en verantwoordelijken Het gaat om activiteiten en processen die een rol spelen bij verzuimbeheersing, Ziektewet, WGA en financiële schadelastbeheersing voor de werkgever De sessie duurt een dagdeel, waarna de instelling een actielijst krijgt met volledig overzicht van gemaakte keuzes en concrete vervolgacties volgens de indeling hieronder: o Polisbeheer o Beschikkingen- en uitkeringenmanagement o Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsmanagement o Arbeidsvoorwaarden o Communicatie Kosten: EUR 3.150,- exclusief BTW (normaal EUR 3.500,-) Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 24

25 (13) Onderzoek en advies verzuimbeheersingsmodel Plan voor best mogelijke invulling van preventie en risicobeheersing ten aanzien van verzuim en WIA, beleidsmatig en operationeel Consultancy-project met onder andere interviews, een studie van verzuimstatistiek, - oorzaken, huidig beleid en wijze van uitvoeren Rapportage en toelichting met constateringen en aanbevelingen Kosten: op offertebasis Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 25

26 (14) Claimdesk Alle interventies en re-integratiekosten zoveel mogelijk vergoed Per re-integratie of interventie wordt een vergoeding van de betreffende zorgverzekeraar of de belanghebbende arbeidsongeschiktheidsverzekering gevraagd Budget per case vooraf afgesproken met verzekeraars of per case op basis van kostenbatenanalyse bepaald Uitbesteding van arbeidsintensief contact met verzekeraars waarbij de regie over de verzuimgevallen gewoon bij de (casemanager van) de instelling blijft Ook in te zetten voor preventieve programma's en advies over providers Kosten: fee per jaar op offertebasis of financiering door middel van commissie Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 26

27 (15) Audit WGA eigenrisicodragen Nog steeds 'in control' ten aanzien van de WGA? Kwalitatieve en kwantitatieve controle ('second opinion'), respectievelijk op de inrichting en uitvoering en op de cijfermatige ontwikkeling vergeleken met de voorspellingen vooraf ten aanzien van de keuze voor WGA eigenrisicodragerschap Rapport geeft de instelling een grondige evaluatie met concrete aanbevelingen en bijsturingsmogelijkheden Uitgebreide bespreking van het rapport op locatie van de instelling Kosten: EUR 2.633,- exclusief BTW (normaal EUR 2.926,-) Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 27

28 (16) Ziektewet-uitvoering Solide uitbesteding van de uitvoeringstaken van de Ziektewet-eigenrisicodrager Operationele uitvoering van Ziektewet-eigenrisicodragerschap in uitbestede vorm Bestaat uit de volgende hoofd-elementen: 1. Bepalen recht, hoogte en duur van de uitkering 2. Uitbetaling (bruto-nettoberekening en excasso) van de uitkering 3. Begeleiding en re-integratie van de ex-medewerker met een Ziektewetuitkering Alle wettelijke verplichtingen Communicatie en correspondentie met UWV (voorbereiden en controleren van beschikkingen) Kosten: fee per jaar op offertebasis Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 28

29 (17) WIA Casemanagement Solide uitbesteding van het volgen van de WGA-populatie Ondersteuning instelling vanaf 42 ste week ziekte en actieve begeleiding vanaf 104 weken (WIA-periode) in samenwerking met de casemanager(s) van de instelling Controle en registratie beschikkingen Uitvoering sanctiebeleid, bezwaar- en beroepsprocedure No risk, co-financiering, regres et cetera Kosten: EUR 18,- per medewerker exclusief BTW per jaar minus bijdrage (funding) door de WGA-verzekeraar Korting WGV Zorg en Welzijn: geen Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 29

30 Visie Aon Eigenrisicodragerschap Ziektewet of WGA is niet alleen een financiële afweging, maar vraagt gezamenlijk begrip en een gedeelde visie van de betrokken disciplines in uw organisatie Eigenrisicodrager worden zonder grondige analyse, draagvlak en zorgvuldige inrichting brengt een onaanvaardbaar risico voor de werkgever met zich mee Het financieel belang ligt bij de werkgever en vaak ook gemitigeerd bij de verzekeraar waardoor ieder zijn bijdrage zal moeten leveren Het speelveld is complex en uitgebreid: dit kan alleen goed vormgegeven worden met een integrale aanpak begeleid door specialisten Voor u als werkgever is dit geen kernactiviteit maar maakt wel het verschil tussen tonnen besparen of onnodig uitgeven Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 30

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Actualiteiten door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012 Inhoud Meldingen van politieke ontwikkelingen Private markt is ook in beweging Historisch perspectief

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Zes casussen van sectoren en branches mei 2014 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Chris Moor Moniek Nelissen Inhoud 1 INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits

EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits MEI 2008 NUMMER 3 EB BULLETIN Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits Eigenrisicodrager WGA: is de reïntegratie wel optimaal geregeld? Een kwart van de werkgevers

Nadere informatie

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale De WGA-gerechtigde in het private stelsel Een verkennend onderzoek Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK In opdracht van FNV-Vakcentrale drs. H de Vries Zoetermeer, 29 juni 2009 Bronvermelding

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf

Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Na een intensief proces van verkennen en vervolgens onder de gewaardeerde begeleiding van een verkenner/bemiddelaar onderhandelen

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Opleidingsnieuws februari 2014

Opleidingsnieuws februari 2014 Opleidingsnieuws februari 2014 In dit nummer Klik op de onderwerpen om direct meer te lezen. Dubbele accreditatie Leergang Arbeidsdeskundige volkomen op koers Nieuw: Basiscursus Ziektewet Nieuw: Regie

Nadere informatie

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 sgravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 Wij zijn Arbo Concern! Arbo Concern maakt uw bedrijf beter: een fullservice

Nadere informatie