Aanbod Aon i.s.m. WGV Zorg en Welzijn Van financieringsvraagstuk naar regie op arbeidsongeschiktheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod Aon i.s.m. WGV Zorg en Welzijn Van financieringsvraagstuk naar regie op arbeidsongeschiktheid"

Transcriptie

1 Aanbod Aon i.s.m. WGV Zorg en Welzijn Van financieringsvraagstuk naar regie op arbeidsongeschiktheid Opzet voor de website en webpage per vraagstelling Beschrijving van het aanbod van WGV Zorg en Welzijn voor haar leden in het kader van regie en financiering Ziektewet en WGA d.d. 25 februari 2013

2 Totaaloverzicht aanbod aan de hand van 5 stappen RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 2 Analyse en advies RUBRIEK 3 Onderhandeling en selectie RUBRIEK 4 Operationele inrichting RUBRIEK 5 Borging en beheersing Doel Juiste uitgangspunten voor keuzen en beleid Basis voor zuivere en betrouwbare analyse Alle voor- en nadelen op een rij voor een gefundeerd besluit over financiering WGA Inkoop beste verzekeraar Gewenste contractuele afspraken Inrichten van activiteiten, processen, rollen en verantwoordelijkheden Invullen en borgen van de juiste uitvoering en structurele beheersing ao-schadelast Aanbod Impact-analyse Modernisering ZW Gedifferentieerde premiecontrole Onderzoek AGH/SFB Onderzoek ZW eigenrisicodragen inclusief Processenscan Onderzoek WGA eigenrisicodragen Inkoop WGAverzekering Uitvoerings- en co-financieringsafspraken met verzekeraars Inrichtingssessie met beslissers en gebruikers waarbij rollen en verantwoordelijkheden worden benoemd Claimdesk Jaarlijkse audit op uitvoering Ziektewetuitvoering Payroll Monitor Inloopscan Voorlichting of workshop op locatie Inkoop Arbodienstverlening Onderzoek en advies model verzuimbeheersing WIA Casemanagement Resultaat Betrouwbare dataset Geld terug voor onverschuldigde premie Keuze en gedragen besluit Inzicht en draagvlak Keuze voor beste verzekeraar Effectieve contractafspraken Zicht op alle relevante processen/activiteiten Prioriteitstelling en aanpak helder Structurele beheersing ao-risico Betrouwbare stuurinformatie Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 2

3 "We willen weten welke impact de Modernisering Ziektewet voor onze instelling heeft." [1] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 2 Analyse en advies Impact-analyse Modernisering ZW Voorlichting of workshop op locatie Aanbod Resultaat Inzicht in de impact en opties, startpunt voor beleid Alle betrokkenen hebben inzicht in de impact en opties Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 3

4 "We zijn eigenrisicodrager voor de WGA en willen weten wat onze opties zijn bij het einde van de verzekering." [2] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 2 Analyse en advies RUBRIEK 3 Onderhandeling en selectie Impact-analyse Modernisering ZW Onderzoek WGA eigenrisicodragen Inkoop WGAverzekering (indien niet publiek) Aanbod Resultaat Inzicht in de impact en opties, startpunt voor beleid Keuze en gedragen besluit Inzicht en draagvlak Keuze voor beste verzekeraar Effectieve contractafspraken Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 4

5 "We willen weten wat onze opties voor WGA en Ziektewet samen bij het einde van de WGA-verzekering." [3] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 2 Analyse en advies RUBRIEK 3 Onderhandeling en selectie Aanbod Impact-analyse Modernisering ZW Onderzoek WGA eigenrisicodragen Onderzoek ZW eigenrisicodragen inclusief Processenscan Inkoop WGAverzekering (indien niet publiek) Resultaat Inzicht in de impact en opties, startpunt voor beleid Keuze en gedragen besluit Inzicht en draagvlak Keuze voor beste verzekeraar Effectieve contractafspraken Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 5

6 "We zijn eigenrisicodrager en willen dat intern beter inrichten." [4] RUBRIEK 4 Operationele inrichting Juiste uitgangspunten voor keuzen en beleid Basis voor zuivere en betrouwbare analyse Aanbod Inrichtingssessie waarbij acties, rollen en verantwoordelijkheden worden benoemd Resultaat Zicht op alle relevante processen/activiteiten Prioriteitstelling en aanpak helder Structurele beheersing ao-risico Betrouwbare stuurinformatie Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 6

7 "We zijn eigenrisicodrager en overwegen om de begeleiding van de WIA-populatie uit te besteden." [5] RUBRIEK 5 Borging en beheersing Invullen en borgen van de juiste uitvoering en structurele beheersing ao-schadelast WIA Casemanagement Aanbod Resultaat Structurele beheersing ao-risico Betrouwbare stuurinformatie Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 7

8 "We zijn eigenrisicodrager en willen kosten besparen." [6] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 3 Onderhandeling en selectie Payroll Monitor Uitvoerings- en co-financieringsafspraken met verzekeraars Aanbod Resultaat Betrouwbare dataset Geld terug voor onverschuldigde premie Effectieve procesmatige en financiële afspraken Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 8

9 "We zijn nog geen eigenrisicodrager en willen weten of dit een profijtelijke stap kan zijn, voor WGA en/of ZW." [7] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 2 Analyse en advies Aanbod Impact-analyse Modernisering Ziektewet Gediff. Premiecontrole Inloopscan Onderzoek WGA eigenrisicodragen Onderzoek ZW eigenrisicodragen inclusief Processenscan Resultaat Betrouwbare dataset Inzicht in de impact en opties, startpunt voor beleid Keuze en gedragen besluit Inzicht en draagvlak Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 9

10 "We zijn nog geen eigenrisicodrager en willen eerst weten wat dit operationeel voor ons betekent." [8] RUBRIEK 4 Operationele inrichting Doel Juiste uitgangspunten voor keuzen en beleid Basis voor zuivere en betrouwbare analyse Inrichten van activiteiten, processen, rollen en verantwoordelijkheden Aanbod Inrichtingssessie waarbij acties, rollen en verantwoordelijkheden worden benoemd Resultaat Zicht op alle relevante processen/activiteiten Prioriteitstelling en aanpak helder Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 10

11 "We zijn bewust geen eigenrisicodrager en willen waar mogelijk kosten besparen." [9] RUBRIEK 1 Bepalen juiste uitgangspunten RUBRIEK 5 Borging en beheersing Gediff. Premiecontrole Claimdesk Payroll Monitor Aanbod Onderzoek AGH/SFB Resultaat Betrouwbare dataset Geld terug voor onverschuldigde premie Structurele aanwending beheersing ao-risico cofinanciering Betrouwbare door verzekeraars stuurinformatie Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 11

12 "We willen de regie op verzuim in de eerste 104 weken beter organiseren en zo mogelijk ons model optimaliseren." [10] RUBRIEK 4 Operationele inrichting Juiste uitgangspunten voor keuzen en beleid Basis voor zuivere en betrouwbare analyse Onderzoek en advies model verzuimbeheersing Aanbod Resultaat Zicht op verbeterpunten en optimaal model verzuimbeheersing Structurele beheersing ao-risico Betrouwbare stuurinformatie Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 12

13 (1) Impact-analyse Modernisering Ziektewet Inzicht in gevolgen van de nieuwe Ziektewet voor uw eigen instelling Inzicht in effect, omvang en risico van de nieuwe wetgeving rond Ziektewet en WGA voor tijdelijke medewerkers Rapportage en toelichting op basis van aangeleverde data van de eigen instelling Ideaal voor begrip en draagvlak bij alle disciplines en de beslissers binnen de instelling Vertrekpunt voor gerichte voorbereiding op de nieuwe situatie ten aanzien van Ziektewet en WGA voor tijdelijke medewerkers Kosten: EUR 1.620,- exclusief BTW (normaal EUR 1.800,-) Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 13

14 (2) Gedifferentieerde premiecontrole Geld terug voor onverschuldigde premie Controle op de juistheid van toerekening van WAO- en WGA-uitkeringen door UWV en Belastingdienst Leidt tot correctieverzoek en daarmee een juiste 'dataset' voor toekomstige analyses Contante geldopbrengst als gevolg van correctie voor de jaren vanaf 2006 tot heden Kosten: no cure, no pay (tarief 35%) Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 14

15 (3) Payroll Monitor Geld terug voor onverschuldigde afdrachten en gemiste subsidies Controle op benutting de vele regelingen, kortingen en subsidies in de salarisverwerking (zowel in de wijze van uitvoeren als systeemtechnisch) Leidt tot correcties in loonaangifte voor de jaren vanaf 2006 en daarmee in de meeste gevallen tot een contante opbrengst voor de instelling Kosten: no cure, no pay (tarief 35%) Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 15

16 (4) Onderzoek AGH/SFB Besparen met een sluitende No risk-administratie Inrichting van het proces van uitvragen, registreren en benutten van de status Arbeidsgehandicapt (WAO) en Structureel Functioneel Beperkt (WIA) Procedurele, juridische en communicatieve uitvoering van integrale uitvraag voor de relevante doelgroep (bestaande) medewerkers Procedurele, juridische en communicatieve uitvoering van individuele uitvraag na twee maanden dienstverband ('einde proeftijd') Overzicht van medewerkers waarvoor Ziektewet en WGA niet wordt toegerekend en jaarlijks een subsidiebedrag kan worden ontvangen Structurele borging No risk-uitvraag en administratie Schadelastbeperkend en voorbereiding op Participatiewet (2012) Kosten: op offertebasis Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 16

17 (5) Inloopscan Inlooprisico correct vastgesteld De specialist van Aon stelt vast welke (ex-)medewerkers wel en welke niet deel uit maken van het actuele (inloop-)risico Per geval/dossier een risico-anayse met het oog op huidige en toekomstige WGAuitkeringsschade Leidt tpot een reductie op de koopsom en/of premie voor het inlooprisico Kosten: EUR 1.350,- exclusief BTW (normaal EUR 1.500,-) voor de 1 e 5 dossiers, daarna EUR 225,- (normaal EUR 250,-) per dossier Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 17

18 (6) Onderzoek ZW eigenrisicodragen inclusief Processenscan Inzicht in vergelijking publieke versus private financiering Ziektewet-uitkeringen Financiële analyse (rekenmodel) Ontwikkeling van publieke Ziektewetpremie vergeleken met de kosten van eigenrisicodragen (te verwachten uitkeringslasten en uitvoeringskosten) Processenscan voegt hieraan toe welke beheersmaatregelen genomen kunnen worden om de Ziektewet (publiek of privaat) zo goed mogelijk uit te voeren Schriftelijke rapportage en uitgebreid mondeling advies Basis voor gefundeerd besluit over eigenrisicodragen voor de Ziektewet Kosten: vanaf EUR 3.150,- exclusief BTW (normaal EUR 3.500,-) op basis van aantal medewerkers en loonheffingennummers Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 18

19 (7) Onderzoek WGA eigenrisicodragen Inzicht in vergelijking publieke versus private financiering WGA-uitkeringen Offerte-uitvraag op basis van inventarisatie en (gecontroleerde) dataset Financiële analyse (rekenmodel) Ontwikkeling van publieke WGA-premie vergeleken met de private verzekeringsvormen over 3 tot 5 jaar Privaat: op basis van beste offerte Schriftelijke rapportage en uitgebreid mondeling advies Basis voor gefundeerd besluit over eigenrisicodragen of juist terugtreden voor de WGA Kosten: vanaf EUR 2.232,- exclusief BTW (normaal EUR 2.480,-) op basis van aantal medewerkers en loonheffingennummers Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 19

20 (8) Voorlichtingsbijeenkomsten Begrip, draagvlak en gevoel voor urgentie Workshop of andere vorm van kennissessie op locatie van de instelling Om draagvlak te creëren of om Ziektewet en WGA op de agenda van andere disciplines binnen de instelling te krijgen Voor specifieke (interne) doelgroepen of combinaties daarvan, zoals: HR-adviseurs, verzuim-/arbo-specialisten Bestuur, directie, MT, leidinggevenden OR of medezeggenschapsraad Kosten: vanaf EUR 675,- exclusief BTW (normaal EUR 750,-) op basis van een sessie van 2 uur inclusief reiskosten en voorbereiding Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 20

21 (9) Inkoop WGA-verzekering Beste verzekeringspropositie uit de markt Bemiddeling en onderhandeling over prijs en voorwaarden Gericht op best mogelijke premiestelling en koopsom, winstdeling et cetera Selectie verzekeraar en contractuele bevestiging (polis) Akkoordverklaring leidt tot garantieverklaring en definitieve uitstap uit publieke bestel Alleen indien private verzekering de gebleken beste optie is Kosten: naar keuze op basis van procentuele commissie of op basis van fee Korting (op fee) WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 21

22 (10) Verdieping polisvoorwaarden De beste aanvullende condities Bemiddeling gericht op specifieke uitvoeringsafspraken in lijn met de eigen interne organisatie Bemiddeling gericht op specifieke co-financieringsafspraken ten gunste van interventies en re-integratietrajecten Kosten: naar keuze op basis van procentuele commissie of op basis van fee Korting (op fee) WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 22

23 (11) Inkoop Arbo-dienstverlening Beste 'fit', best passende invulling Arbo Onderzoek vanuit 0-meting en inventarisatie leidt tot een selectie kwalificerende Arbodienstverleners (ofwel inzicht in de wenselijkheid van ander model, bijvoorbeeld met uitsluitend bedrijfsartsen) Marktonderzoek op basis van wegingsfactoren, leidt tot 'short list' en na verder onderzoek tot een weloverwogen selectie van de best passende aanbieder Begeleiding bij de implementatie en contractuele invulling Kosten: op offertebasis Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 23

24 (12) Inrichtingssessie Inzicht in processen/activiteiten en gerichte actielijst Gestructureerde bijeenkomst waarin alle relevante activiteiten en processen worden uitgevraagd en behandeld met alle betrokken disciplines en verantwoordelijken Het gaat om activiteiten en processen die een rol spelen bij verzuimbeheersing, Ziektewet, WGA en financiële schadelastbeheersing voor de werkgever De sessie duurt een dagdeel, waarna de instelling een actielijst krijgt met volledig overzicht van gemaakte keuzes en concrete vervolgacties volgens de indeling hieronder: o Polisbeheer o Beschikkingen- en uitkeringenmanagement o Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsmanagement o Arbeidsvoorwaarden o Communicatie Kosten: EUR 3.150,- exclusief BTW (normaal EUR 3.500,-) Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 24

25 (13) Onderzoek en advies verzuimbeheersingsmodel Plan voor best mogelijke invulling van preventie en risicobeheersing ten aanzien van verzuim en WIA, beleidsmatig en operationeel Consultancy-project met onder andere interviews, een studie van verzuimstatistiek, - oorzaken, huidig beleid en wijze van uitvoeren Rapportage en toelichting met constateringen en aanbevelingen Kosten: op offertebasis Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 25

26 (14) Claimdesk Alle interventies en re-integratiekosten zoveel mogelijk vergoed Per re-integratie of interventie wordt een vergoeding van de betreffende zorgverzekeraar of de belanghebbende arbeidsongeschiktheidsverzekering gevraagd Budget per case vooraf afgesproken met verzekeraars of per case op basis van kostenbatenanalyse bepaald Uitbesteding van arbeidsintensief contact met verzekeraars waarbij de regie over de verzuimgevallen gewoon bij de (casemanager van) de instelling blijft Ook in te zetten voor preventieve programma's en advies over providers Kosten: fee per jaar op offertebasis of financiering door middel van commissie Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 26

27 (15) Audit WGA eigenrisicodragen Nog steeds 'in control' ten aanzien van de WGA? Kwalitatieve en kwantitatieve controle ('second opinion'), respectievelijk op de inrichting en uitvoering en op de cijfermatige ontwikkeling vergeleken met de voorspellingen vooraf ten aanzien van de keuze voor WGA eigenrisicodragerschap Rapport geeft de instelling een grondige evaluatie met concrete aanbevelingen en bijsturingsmogelijkheden Uitgebreide bespreking van het rapport op locatie van de instelling Kosten: EUR 2.633,- exclusief BTW (normaal EUR 2.926,-) Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 27

28 (16) Ziektewet-uitvoering Solide uitbesteding van de uitvoeringstaken van de Ziektewet-eigenrisicodrager Operationele uitvoering van Ziektewet-eigenrisicodragerschap in uitbestede vorm Bestaat uit de volgende hoofd-elementen: 1. Bepalen recht, hoogte en duur van de uitkering 2. Uitbetaling (bruto-nettoberekening en excasso) van de uitkering 3. Begeleiding en re-integratie van de ex-medewerker met een Ziektewetuitkering Alle wettelijke verplichtingen Communicatie en correspondentie met UWV (voorbereiden en controleren van beschikkingen) Kosten: fee per jaar op offertebasis Korting WGV Zorg en Welzijn: 10% Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 28

29 (17) WIA Casemanagement Solide uitbesteding van het volgen van de WGA-populatie Ondersteuning instelling vanaf 42 ste week ziekte en actieve begeleiding vanaf 104 weken (WIA-periode) in samenwerking met de casemanager(s) van de instelling Controle en registratie beschikkingen Uitvoering sanctiebeleid, bezwaar- en beroepsprocedure No risk, co-financiering, regres et cetera Kosten: EUR 18,- per medewerker exclusief BTW per jaar minus bijdrage (funding) door de WGA-verzekeraar Korting WGV Zorg en Welzijn: geen Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 29

30 Visie Aon Eigenrisicodragerschap Ziektewet of WGA is niet alleen een financiële afweging, maar vraagt gezamenlijk begrip en een gedeelde visie van de betrokken disciplines in uw organisatie Eigenrisicodrager worden zonder grondige analyse, draagvlak en zorgvuldige inrichting brengt een onaanvaardbaar risico voor de werkgever met zich mee Het financieel belang ligt bij de werkgever en vaak ook gemitigeerd bij de verzekeraar waardoor ieder zijn bijdrage zal moeten leveren Het speelveld is complex en uitgebreid: dit kan alleen goed vormgegeven worden met een integrale aanpak begeleid door specialisten Voor u als werkgever is dit geen kernactiviteit maar maakt wel het verschil tussen tonnen besparen of onnodig uitgeven Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness 30

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Onze dienstverlening... 4 2 Payroll Monitor...

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Risico Inventarisatie Ziektewet en WGA flex

Risico Inventarisatie Ziektewet en WGA flex Risico Inventarisatie Ziektewet en WGA flex Projectvoorstel 17 mei 2013 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Risico Inventarisatie Ziektewet... 1 1.1 Doel van het

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Impact wijzigingen sociale zekerheid De gevolgen van de WGA-stelselwijzigingen voor uw organisatie

Impact wijzigingen sociale zekerheid De gevolgen van de WGA-stelselwijzigingen voor uw organisatie Impact wijzigingen sociale zekerheid De gevolgen van de WGA-stelselwijzigingen voor uw organisatie Programma 13.00 13.30 uur: Ontvangst met Lunch 13.30 13.45 uur: Welkomstwoord ZorgZijn Werkt 13.45 14.45

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Van risico naar inzetbaarheid

Van risico naar inzetbaarheid Van risico naar inzetbaarheid Inzetbaarheid medewerkers benutten Geen onnodige instroom meer in de WGA en bevordering van uitstroom WGA! Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid Schadelastbeheersing Stelling

Nadere informatie

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Voor grote bedrijven vanaf 100 werknemers In deze brochure leest u welke ondersteuning u krijgt bij WGA en Ziektewet eigenrisicodragen. Ook leest u wat de

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage dienstverlening bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage Werkgeversadvies ENgage voor uw organisatie ENgage adviseert vanuit een visie gericht op het beperken van bestaande, vaak onbekende kosten.

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

Eigenrisicodragerschap WGA verzekering VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap WGA verzekering Optimale schadelastbeheersing, inclusief uw nieuwe flexrisico s Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Wezep Profiel Ruime werkervaring binnen de catering.

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Arnhem Profiel Ik ben werkzaam sinds 2000 bij de *, waarvan 11

Nadere informatie

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement 2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement Aon Hewitt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Definities... 1 2 Overeenkomst... 1 3 Implementatie van de dienstverlening... 1 4 Verzuimdossiers vanaf 42 weken...

Nadere informatie

Besparingsonderzoek. Sociale Verzekeringen No cure no pay Projectvoorstel 2012

Besparingsonderzoek. Sociale Verzekeringen No cure no pay Projectvoorstel 2012 Besparingsonderzoek Sociale Verzekeringen No cure no pay Projectvoorstel 2012 Olaf A.M. Babeliowsky REB Senior Business Development Manager Corporate Wellness Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen...1

Nadere informatie

Verzuim & WGA.IN CONTROL

Verzuim & WGA.IN CONTROL Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Verzuim &.IN CONTROL Eén loket voor al uw zaken rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Cerr ovit Aut Vedae Hsum

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Mook Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu?

Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu? Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu? Eigenrisicodragers krijgen het nodige voor hun kiezen. Verzekeraars berekenen fors hogere premies voor hun WIAverzekeringen nu de instroom in diverse sectoren hoger

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Amersfoort Profiel Mijn

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Pruijn-Vogel Jacqueline

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Doesburg Profiel Mijn ervaring

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Rosmalen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

WGA en ZW: Welke keuze maakt u? WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Oudewater Profiel Ik ben een gemotiveerde vrouw van 57 jaar, servicegericht,

Nadere informatie

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico Ondernemen wordt een stuk relaxter met deze WGA-verzekering eigen risico 2 WGA-verzekering Eigen Risico Eigenrisicodrager worden voor de WGA Als een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

WGA EBD 2007. NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig

WGA EBD 2007. NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig WGA EBD 2007 NN maakt voor Donatus de WIA eenvoudig Doelstelling Bijeenkomst 1. Informeren over: Wet- en regelgeving WGA eigen risico dragen Het antwoord van NN voor Donatus 2 Wet- en regelgeving WGA EBD

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Uitvoeringsprotocol. WGA eigenrisicodragerschap. Aon Hewitt

Uitvoeringsprotocol. WGA eigenrisicodragerschap. Aon Hewitt Uitvoeringsprotocol WGA eigenrisicodragerschap Aon Hewitt Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Doelstelling uitvoeringsprotocol... 1 2 Schadeprocedure... 1 2.1 Melden langdurig verzuim... 1 2.2 Schademelding

Nadere informatie

Verzuim & WGA.IN CONTROL

Verzuim & WGA.IN CONTROL Verzuim & WGA.IN CONTROL Voorwaarden Schadelastbeheersing Publiek VWIC-SCHP-2017-01 Op het overeenkomstenblad, de Pakketvoorwaarden, de Algemene dienstenvoorwaarden en deze Voorwaarden Schadelastbeheersing

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Plaats : Oosterbeek Sinds

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Impactanalyse Participatiewet

Impactanalyse Participatiewet Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Impactanalyse Participatiewet Risico s en kansen die ontstaan als gevolg van de Participatiewet Risk. Reinsurance. Human Resources. Inleiding Om

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Wat leest u in deze brochure? 01 Werkgevers Uitstapverzekering 3 02 U

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie 1 Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Persoonlijke gegevens Malden Persoonlijk profiel en vaardigheden

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer,

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer, N A W Steenwijk, datum Geachte mevrouw meneer, In uw opdracht hebben wij onderzocht wat de gevolgen zijn voor uw organisatie indien u besluit eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden en of het verstandig

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Beuningen Persoonlijk profiel

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

Besparen op personeelskosten?

Besparen op personeelskosten? Whitepaper Besparen op personeelskosten? Met een salarisscan ontdekt u wat u laat liggen! Salarisscan-team PayRoll Solutions, Payroll Group Versie 1.3 Payroll Group De sociale zekerheid in Nederland is

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie