Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:"

Transcriptie

1 Project : duurzaame inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid (ESF ) Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Thema s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn: Bedrijfs-of organisatiescan Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers Gezond en veilig werken Leercultuur voor werknemers Aanpassen organisatie van het werk Interne en externe mobiliteit Flexibele werkcultuur Arbeidstijdenmanagement Aanvraagcriteria Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij: Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling. Uw project richt zich op de thema s uit de regeling Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op 100 per uur. Hoogte subsidie Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal ,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt ,-. Aanvraagperiode Op 15 oktober 2014 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 7 november 2014, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen. 1

2 Over de werkwijze Onze aanpak vraagt op zijn minst draagvlak bij de directie. De ondernemer moet zelf bereid zijn om ook hier een aandeel in te vervullen, door zelfreflectie en persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Daardoor ontstaat ruimte bij de medewerkers om hetzelfde te doen, al zal dit vragen om voorlichting, actieve begeleiding en bijsturing van de motivatie. Wij kijken naar de huidige organisatie (structuur, cultuur, ontwikkelingen en markt) en naar de individuele mensen (motivatie, individuele betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en gezondheid). Door dit in kaart te brengen ontstaat de basis voor een PGP (persoonlijk gezondheidsplan) per medewerker. Bovendien is er materiaal voor een voorlichting/informatie campagne (op maat) en krijgen wij zicht op gerichte en duidelijke aanbevelingen om de continuïteit en ook de rentabiliteit van de onderneming een boost te geven. Hoe we dit aanpakken volgt verderop bij een toelichting op onze dienstverlening. Over de adviseur Angela Reuver-Kamphuis (49) heeft een marketing en bedrijfsinformatica achtergrond (HEAO en OU). Ervaring bij verschillende bedrijven opgedaan in het management- en organisatie advieswerk in de vorm van reorganisaties, saneringen, marktonderzoek, formuleren nieuwe strategieën, etc. Deze kennis en ervaring heeft ze verder toegepast als zelfstandig ondernemer. Een bedrijfsovername in de metaalsector (industrie in de agrarische markt) en het uit het niets opzetten van een internationale uitgeverij (DU-PL-CZ) in de agrarische markt, incl een webportaal hebben haar ondernemerskwaliteiten verder vorm gegeven. Na enkele jaren deels uit beeld te zijn bij de uitgeverij in 2010 een reorganisatie doorgevoerd in het kader van sociale innovatie, een regeling van het Min.EZ. In 2013 opnieuw een reorganisatie gestart bij het metaalverwerkings bedrijf, om het door de gevolgen (noodzaak tot veranderen) van de crisis te loodsen. Naast het zelfstandig ondernemerschap heeft ze zich in 15 jaar tijd tevens bijgeschoold tot yogadocent en orthomoleculair en natuurkundig, energetisch therapeut. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven hebben haar de noodzaak doen inzien van: individuele betrokkenheid van alle medewerkers om een organisatie tot een coherent en goed functionerend geheel te (kunnen) maken. Hiertoe is ze gedreven om het holistisch ondernemen onder de aandacht te brengen, waarin persoonlijke groei en individuele verantwoordelijkheid de basis vormen voor draagvlak en ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie binnen de onderneming. Haar passie bestaat uit het beste in mensen naar boven halen en synergie creëren en plezier op het werk. Iedereen moet graag komen werken en het best mogelijke bijdragen. 2

3 Het aanbod / Voorstel Diensten die Beleef BV / Leefstijlpraktijk - geheel of gedeeltelijk - kan verzorgen, zijn afhankelijk van de organisatie wens en -doelstelling. De resultaten in de onderneming zijn een optelsom van beslissingen uit het verleden. Een goede strategie + focus van uw medewerkers naar een gemeenschappelijk doel zijn de basis en bepalen richting. Hun inzet, betrokkenheid en vooral hun mogelijkheden zijn een belangrijke voorwaarde of het doel ook daadwerkelijk gehaald kan worden. 1. Oriënterend vrijblijvend gesprek 2. Aanvraag subsidie 3. Bedrijfsscan 4. Voorlichting /presentatie 5. PGP (Persoonlijk GezondheidsPlan) 6. Individuele gezondheids-/leefstijl gesprekken (periodiek) 7. (Energie) opstellingen 8. Reorganisatie Meer informatie ook op: of 1. Oriënterend vrijblijvend gesprek Een oriënterend gesprek is de beste manier om kennis te maken met elkaar en elkaars zienswijzen. Wij kunnen we onze werkwijze toelichten en u kunt uw vraagstelling/wens toelichten. We kijken of er een klik is en een basis voor vertrouwen. Als dat zo is, bepalen we samen welke onderwerpen in de opdracht worden opgenomen. Kostenloos & Vrijblijvend. 2. Subsidie aanvraag Wanneer we tot een overeenstemming komen m.b.t. de hoofdlijnen van de opdracht en de doelstelling, kunnen wij de subsidie aanvraag voor u verzorgen. Wij zullen de opdracht formuleren en indienen. Bemiddeling/No cure; no pay. 3

4 3. Bedrijfsscan Na een inventarisatie in een oriënterend gesprek zullen we samen bepalen welke onderwerpen in de scan worden opgenomen. Dit kan o.m.bestaan uit het in kaart brengen van: - knelpunten huidig personeelsbeleid (incl. arbobeleid/veiligheid/arbeidstijden) - knelpunten huidige bedrijfs- en werk cultuur, organisatie van het werk en mobiliteit - knelpunten huidig verzuim beleid - mogelijkheden/knelpunten leercultuur - gezondheids risico s (individueel + collectief) bijvoorbeeld: préscan en aanvullende gesprekken - In kaart brengen strategische, operationele risico s en mogelijkheden. Door middel van: - gesprekken, interviews - documenten, procedures en - observaties - vragenlijsten Eind-resultaat (afhankelijk van de vraagstelling) Gericht advies met : - concrete aanwijzingen voor strategische keuzes, met als doel: o vergroten draagvlak voor gezondere levensstijl o stimuleringsmaatregelen gezondere levensstijl o vergroten synergie tussen mensen (interne communicatie en bedrijfscultuur) o vergroten individuele betrokkenheid, bewustwording en verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid en bedrijfsloyaliteit - Aanpassen (voorstel doen voor aanpassingen) personeelsbeleid - Stappenplan van integreren PGP (persoonlijk gezondheidsplan) in het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) en in de functioneringsgesprekken - Formuleren concrete doelen, opstellen meetfactoren en rapportagemogelijkheden om continuïteit en de haalbaarheid van de doelen te bewaken (verzuim, communicatie, - Maatregelen (advies) voor individuele gezondheids ontwikkeling medewerkers en duurzame inzetbaarheid. Kosten: na overleg 4

5 4. Voorlichting /Presentatie Naar aanleiding van een bedrijfscan of in algemene zin kan op basis van een aantal onderwerpen éénmalig of volgens een communicatieplan een voorlichtingsbijeenkomst of campagne gestart worden, met als doel bewustwording leefstijl en/of bevorderen individuele gezondheid. Deze presentatie kan informatief en/of preventief van aard zijn en algemeen op gezondheidsthema s als oorzaken, risico s en gevolgen van: - Overgewicht - Diabetes II - Verkeerde leefstijl (roken, alcohol, e.d.) - Hart en vaat ziekten - Stress Ook kan gekozen worden voor algemene, gezondheidsbevorderende onderwerpen met als insteek bewustwording en leefstijl interventie: - Belang van bewegen - Wat is gezonde voeding en waarom is dat belangrijk - Stresspreventie / ontspanning - Gezond bioritme - Inpassen in je leefstijl/leefwijze Los van bovenstaande informatieve bijeenkomst kan de bijeenkomst ook meer interactief zijn en gericht zijn op het wegen en meten van BMI en andere gezondheidsfactoren (op vrijwillige basis), geven van praktische aanwijzingen en gericht inventariseren van risicofactoren en hier op in gaan. Kosten (indicatie): groep tot 50 medewerkers; 1 avond 300,- 5

6 5. IGP (Persoonlijk Gezondheids Plan) Indien er aanleiding voor is, of indien dit gewenst wordt kan bekeken worden of er draagvlak is voor een individueel gezondheidsplan (IGP). Dit kan deel gaan uitmaken van het POP (Persoonlijk ontwikkelingsplan), indien dit er is. Dit kan worden toegevoegd aan de periodieke functioneringsgesprekken om de opvolging mogelijk te maken en de gewenste verandering in leefstijl te bevorderen en te monitoren. In het IGP staan persoonlijke aanwijzingen, intenties en afspraken, waarmee de medewerker de intentie uitspreekt om op bepaalde vlakken te gaan werken aan zijn/haar gezondheid. Dat kan zijn op het vlak van bewegen, voeding, ontspanning. Samen wordt gekeken naar haalbare veranderingen. Ook wordt gekeken naar de motivatie (implementatie intentie) en naar de blokkades, die mogelijk een rol spelen in het volledig door kunnen voeren van de gewenste veranderingen. Hierin wordt eventueel ondersteuning geboden in de vorm van begeleiding (zie punt 6). Kosten (indicatie): per medewerker : 275,- (excl. Onderzoek) - Inventarisatie (gesprek + vragenlijst) - Onderzoek (individueel te beoordelen) - Rapportage 6. Individuele leefstijl gesprekken Om het persoonlijk gezondheids plan te kunnen opstellen en opvolgen zijn individuele gesprekken nodig. Dat kan voor alle medewerkers, maar ook voor de medewerkers met een risico profiel. Dit kan de ondersteuning zijn die mensen nodig zijn om hun leefstijl in de goede richting bij te sturen en ook bijdragen aan bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid hierin. Ook kunnen vragen gesteld worden, waarvoor iemand niet naar een dokter wenst te gaan. Hiermee geeft de werkgever een goede impuls aan de individuele gezondheid van medewerkers. Het kan bovendien onderdeel zijn van een verzuimpreventie programma, waarin gezondheid wordt beloond (en verzuim wordt ontmoedigd). Denk aan maatregelen om de eerste dag van verzuim in te ruilen tegen een extra vakantie dag, maar ook dat een extra vakantie dag verdiend kan worden bij een gezonde leefstijl en daardoor geen verzuim. Kosten (indicatie): per medewerker : 275,- (incl. verslaggeving) 6

7 7. (Energie) Opstellingen Indien de bedrijfscultuur een belemmering vormt (of er is een duidelijk of onduidelijk conflict; onder de oppervlakte) voor individuele groei, of voor bedrijfsmatige groei in de gewenste richting (strategie) kan gekozen worden voor energie opstellingen in het managementteam of met een afdeling. Een centraal thema of conflict wordt uitgediept en door middel van een opstelling komt inzicht in de problematiek en krijgen individuele deelnemers zicht op hun eigen aandeel in het thema en hoe het blokkerend werkt. Hieruit (uit dit inzicht) ontstaan nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden. Ook ontstaat ruimte voor benutten van dit potentieel. Individueel groeien medewerkers doordat ze ook hun eigen aandeel zien en hierdoor kunnen veranderen. Vernieuwde teamspirit het resultaat. Kosten (indicatie): groep tot 8 medewerkers; 1 avond 550,- 7

8 8. Reorganisatie Dit is een specifiek en zeer uiteenlopende dienst, die wij voor u kunnen invullen op basis van gewenste veranderingen. In overleg zullen we zien of wij in een gewenste structurele verandering op langere termijn, bijvoorbeeld een koerswijziging, een nieuwe groeistrategie, een rol kunnen spelen. Kosten: nader te bepalen 8

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Handreiking Vitaal Organiseren: fase 2

Handreiking Vitaal Organiseren: fase 2 Handreiking Vitaal Organiseren: fase 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vitaal Organiseren... 2 2 Drie fases... 2 2.1 Stappen in fase 2... 4 2.2 Houtskoolschets... 5 3 Medewerkers in fase 2... 6 3.1 Wat moet

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord namens het team van de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

De Ondernemende Commissaris Testlounge.

De Ondernemende Commissaris Testlounge. u zelf. uw team. uw bedrijf. De Ondernemende Commissaris Testlounge. Goed bestuur: het fundament onder goed ondernemerschap. GOED bestuur gaat over mensen. 1 mensen. In onze testlounge vindt u gevalideerde

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010 Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! maart 2010 1 Inleiding Sinds de afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Nadere informatie