Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Bel uw adviseur, rechtstreeks of via onze receptie op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Bel uw adviseur, rechtstreeks of via onze receptie op 070-302 22 22."

Transcriptie

1 UPDATE Nieuwsbrief maart 2015 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenen de verschillende marktontwikkelingen voor u, nu en in de toekomst? Hoe kunt u ermee omgaan en waar moet u op anticiperen? Mandema & Partners bespreekt graag de mogelijkheden en oplossingen met u. Voor uw specifieke situatie en op basis van uw wensen. Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Bel uw adviseur, rechtstreeks of via onze receptie op Inhoud Verval 6-maandstermijn pensioen, wat zijn de gevolgen?... 2 Anw-uitkering, wat verandert er per 1 juli 2015?... 3 Arbeidsongeschiktheid in uw bedrijf? Verhaal de loonschade Goed werkgeverschap kan voor financiële problemen zorgen... 5 Striktere eisen voor instructies van werkgever aan chauffeurs... 7 Zorgverleners in opstand tegen zorgverzekeraars... 9 Asbest op het dak van uw bedrijf? Per 2024 geldt een asbestverbod Tijdelijk akkoord voor pensioeningang op 1 e van de maand Nieuwsbrief maart 2015

2 Verval 6-maandstermijn pensioen, wat zijn de gevolgen? Uw werknemer had tot 1 januari 2015 bij een banenwisseling het recht om binnen zes maanden een verzoek tot waardeoverdracht in te dienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht van pensioen kan een verbetering zijn voor pensioendeelnemers. De wetgever wil werknemers minder beperken in het recht op waardeoverdracht. Daarom heeft de wetgever besloten dat de 6-maandstermijn voor waardeoverdracht van pensioen vervalt. Wat betekent dit voor u als werkgever? Vervallen per 1 januari 2015 Eind 2014 is een amendement aangenomen waardoor de 6-maandstermijn voor waardeoverdracht van pensioen met ingang van 1 januari 2015 is vervallen. Hierdoor kunnen werknemers langer (zelfs ongelimiteerd in tijd) hun recht op waardeoverdracht gebruiken. Mogelijk onwenselijke situatie Een (in tijd) ongelimiteerde verzoek tot waardeoverdracht kan tot een ongewenste situatie leiden. Dit geldt zowel voor pensioenuitvoerders gezien de administratieve uitvoering van deze verzoeken, als voor de werkgever die hierdoor met extra kosten kan worden geconfronteerd. Waardeoverdracht is overigens nog steeds niet mogelijk als de dekkingsgraad van een pensioenfonds ontoereikend is. In dat geval komt het recht op waardeoverdracht niet te vervallen, maar wordt dit recht opgeschort. Dit geldt niet voor verzekeraars. Goed nieuws: uitbreiding beperkte bijbetalingsverplichting Zowel bij komende als vertrekkende werknemers kunt u te maken krijgen met bijbetalingsverplichtingen als gevolg van verzoeken tot waardeoverdracht. Vanaf 2013 geldt er een tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat kleine werkgevers worden behoed voor forse bijbetalingen. Inmiddels ligt er een voorstel om deze tijdelijke maatregel voor kleine werkgevers van toepassing te verklaren op alle werkgevers. Zo hoopt men de gevolgen van het vervallen van de 6-maandstermijn te beperken. Meer leest u in het Ontwerpbesluit aanpassing regels bij waardeoverdracht. Toekomst: een nieuwe systematiek Op termijn zal er een nieuwe systematiek voor waardeoverdracht worden ingevoerd. De voorwaarden en rekenregels voor deze nieuwe systematiek zullen nog worden vastgesteld. Deze zomer zal meer duidelijk worden. Dan komt minister Klijnsma met de resultaten van het onderzoek naar de herzieningsmogelijkheden van het waardeoverdrachtssysteem. Meer informatie? Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer of mailt u naar Wij helpen u graag. 2 Nieuwsbrief maart 2015

3 Anw-uitkering, wat verandert er per 1 juli 2015? Vanaf 1 januari 2015 vereenvoudigt de overheid haar bijdrage in de kosten van kinderen. Hierdoor is er een aanpassing doorgevoerd in de hoogte van de uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Tot 1 januari 2015 had een alleenstaande ouder mogelijk recht op 20% minimumloonaanvulling. Vanaf 1 januari 2015 is deze regeling vervallen en is het kindgebonden budget verhoogd. Per 1 juli 2015 staan ons nieuwe wijzigingen te wachten die leiden tot een verlaging van de Anw-uitkering. Berekening wijzigt Op grond van de Anw worden verschillende uitkeringen verstrekt. De hoogte van deze uitkeringen is afhankelijk van het inkomen. Tot 1 januari 2015 ontving een nabestaande met kinderen maximaal 90% van het minimumloon. Vanaf 1 januari 2015 is dit maximaal 70% van het minimumloon en is er in plaats van de 20% minimumloonaanvulling een verhoging van het kindgebonden budget gekomen. Bij de berekening van de hoogte van de Anw-uitkering wordt nu géén rekening gehouden met de hoogte van een aanvullend nabestaandenpensioen. Bij de berekening van de hoogte van het kindgebonden budget wordt rekening gehouden met alle inkomsten, dus ook met een het nabestaandenpensioen! Anw-uitkering per 1 juli 2015 omlaag Vanaf 1 juli 2015 gaat de kostendelersnorm ook gelden voor de nabestaandenuitkering Anw. Deze norm gaat ervan uit dat personen van 21 jaar of ouder die samenwonen, elk kunnen meebetalen in de kosten voor het levensonderhoud. Als kostendeler worden aangemerkt: Alle personen die inwonen dus ook het kind ouder dan 21 jaar, de vader of de moeder van de Anw-gerechtigde. Het maakt niet uit of deze personen daadwerkelijk meebetalen aan de kosten in het huishouden. Personen die niet als kostendeler worden aangemerkt: Personen die inwonen en een studie of opleiding volgen en hiervoor studiefinanciering kunnen krijgen. Personen met wie er een aantoonbare commerciële relatie bestaat. Bijv. in geval van kamerverhuur. Het introduceren van de kostendelersnorm voor de Anw heeft tot gevolg dat de Anwuitkering per 1 juli omlaag gaat. Dit zal plaatsvinden in een aantal jaarlijkse stappen. (Bron: Rijksoverheid) Meer informatie? Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs via Wij helpen u graag. 3 Nieuwsbrief maart 2015

4 Arbeidsongeschiktheid in uw bedrijf? Verhaal de loonschade. Als uw werknemer onverhoopt niet meer kan werken, dan kan dat leiden tot een flinke schadepost. Het loon moet u doorbetalen, maar u bent ook verplicht u in te spannen om de werknemer goed te laten re-integreren. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen en veel werkgevers realiseren zich niet dat een deel van die kosten in bepaalde gevallen te verhalen is. Of zij beginnen er niet aan omdat zij de expertise of tijd hiervoor niet hebben. Is uw werknemer uitgevallen door een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is? Dan kunt u een deel van uw kosten op deze partij verhalen. U kunt proberen deze kosten zelf te verhalen, maar u kunt ook gebruik maken van onze verhaalservice ( no cure no pay ). Duizenden arbeidsongeschikten in Nederland door toedoen van een ander Jaarlijks worden in Nederland duizenden mensen, door toedoen van een ander, slachtoffer van een ongeval met langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg. Als uw werknemer dit overkomt, dan lijdt ook u als werkgever schade. U bent namelijk verplicht om minimaal 70% (tot zelfs 100%) van het loon bij arbeidsongeschiktheid door te betalen. De periode waarin u dat moet doen, kan langdurig zijn. De loonschade die u lijdt, kan dus aardig in de papieren lopen. Kosten die u kunt verhalen Niet alleen de loonkosten kunt u verhalen op de aansprakelijke partij, maar ook de administratie-, re-integratiekosten en aanpassingskosten. Bij deze kosten kunt u denken aan de kosten van omscholing of bemiddeling naar ander werk. Of de kosten voor de inzet van een rolstoeltaxi, aangepaste computer of hulp op de werkplek. Omdat al deze kosten kunnen oplopen tot een behoorlijke financiële post, kan het verhalen ervan zeer lonend zijn. Meer informatie leest u in onze flyer: Arbeidsongeschiktheid in uw bedrijf? Verhaal de loonschade. Maak gebruik van de verhaalservice Het verhalen van loon- en andere schade op de aansprakelijke partij vereist een specialistische aanpak. Mandema & Partners biedt hiervoor een verhaalservice op basis van het principe van no cure no pay. Dit betekent dat u ons alleen betaalt als onze verhaalpoging succesvol is. Wilt u gebruik maken van deze verhaalservice? Vult u dan het formulier in op Wilt u eerst meer weten? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer of mailt u naar Wij helpen u graag. 4 Nieuwsbrief maart 2015

5 Goed werkgeverschap kan voor financiële problemen zorgen Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook uw medewerker kan tijdens werktijd betrokken raken bij een (verkeers)ongeval. De eisen die in het kader van goed werkgeverschap (7:611 BW) aan u gesteld worden, zijn daarbij hoog. Uit jurisprudentie blijkt dat de Hoge Raad steeds vaker oordeelt dat de werkgever is tekortgeschoten in het afsluiten van een adequate verzekering. Dit kan voor financiële problemen zorgen. Hoge Raad beoordeelt adequate verzekering als goed werkgeverschap' Op grond van art.7:116 BW zijn de werkgever en de werknemer verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Uit recente uitspraken blijkt dat de Hoge Raad de werkgever op basis van goed werkgeverschap veroordeelt tot het betalen van de schade die niet gedekt is door een verzekering, als deze nalatig is geweest in het afsluiten van een adequate verzekering. Inmiddels zijn de risico s van (verkeers)ongevallen goed te verzekeren. Dit versterkt het oordeel van de Hoge Raad om van werkgevers te verwachten dat zij zorgdragen voor een adequate verzekering. Uitspraken van de Hoge Raad Toch onvoldoende dekking met twee ongevallenverzekeringen Een taxichauffeuse is tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden betrokken geraakt bij een verkeersongeval met letselschade. De werkgever heeft twee ongevallenverzekeringen, namelijk een collectieve ongevallenverzekering (verplichting vanuit de cao Taxivervoer) en een Ongevallen-/Inzittendenverzekering (OVI) behorend bij de motorrijtuigenverzekering. Beide verzekeringen keren uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. Omdat hier geen sprake van is, keert één verzekeraar alleen het coulancebedrag van 581,40 uit. De werkgever wordt door het gerechtshof veroordeeld tot betaling van de schade van ,-. De dekking van de twee afgesloten verzekeringen achtte het gerechtshof te beperkt. Ten tijde van het ongeval (2008) was er namelijk wel grotendeels dekking geweest op een Schadeverzekering Voor Inzittenden (SVI). Het gerechtshof stelt dat de werkgever verplicht is om voor een adequate verzekering te zorgen. (22 juli 2014, gerechtshof s-hertogenbosch. Zaaknummer HD _01) Geen veroordeling: ten tijde van ongeval geen adequate verzekering mogelijk Een werknemer van een autobedrijf stelt zijn werkgever aansprakelijk voor het vergoeden van de volledige letselschade na een auto-ongeval. De ongevallenverzekering van de werkgever dekt een gedeelte van de schade. De stelling van de werknemer is dat de werkgever voor een adequate verzekering had moeten zorgen. De werkgever toont succesvol aan dat er ten tijde van het ongeval (1998) geen adequate verzekering beschikbaar naast de afgesloten ongevallenverzekering. Het gerechtshof oordeelt dat de werkgever niet aansprakelijk is. (15 april 2014, gerechtshof s-hertogenbosch. Zaaknummers HD en ). 5 Nieuwsbrief maart 2015

6 Voorkom financiële problemen door u te verzekeren De kosten als gevolg van een (verkeers)ongeval kunnen hoog oplopen waardoor de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kan komen. Zeker in het geval van een letselschade waarbij iemand arbeidsongeschikt raakt. Denkt u hierbij aan schadenposten als: verlies aan inkomsten, carrièreschade, pensioenschade, gederfde levensvreugde, ziektekosten, andere onkosten, etcetera. Deze schadeposten kunnen bijzonder groot zijn en zijn op voorhand vaak niet te overzien. Uw adviseur helpt u graag bij het afsluiten van één of meer adequate verzekeringen om deze schadeposten af te dekken. Toets uw verzekering aan jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen De markt is continu in ontwikkeling. Laat uw verzekeringen daarom van tijd tot tijd toetsen aan de jurisprudentie en de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van goed werkgeverschap. U kunt hiervoor contact opnemen met uw adviseur via telefoonnummer of mailen naar Wij helpen u graag. 6 Nieuwsbrief maart 2015

7 Striktere eisen voor instructies van werkgever aan chauffeurs Als werkgever kunt u niet volstaan met een algemene veiligheidsinstructie aan uw chauffeurs. De zorgplicht uit hoofde van art 7:658 BW verlangt dat er voldoende specifieke instructies worden verstrekt. Deze instructies moeten aansluiten op de ervaring, opleiding en functie van de betreffende medewerker. Bovendien moet u als werkgever anticiperen op situaties waarbij problemen kunnen ontstaan tijdens het laden en lossen, aldus de Hoge Raad in een recent verschenen arrest (HR2014:1747). Zorgplicht vereist vergaande instructies Op grond van artikel 7:658 BW bent u als werkgever verplicht voor een veilige werkplek te zorgen en zoveel maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat uw werknemers tijdens het werk schade lijden. Ook bent u verplicht gepast toezicht te houden op de behoorlijke naleving van de afgegeven instructies. Als de locatie waar het werk plaatsvindt verhindert dat u hierop direct toezicht kunt houden, moet u zo nodig aanvullende veiligheidsmaatregelen treffen. Aanleiding voor striktere eisen aan instructies De Hoge Raad deed onlangs een uitspraak in een zaak waarin een ingeleende vrachtwagenchauffeur letsel opliep toen hij assisteerde tijdens het laden en lossen. Tijdens de lossing van een lading tuinmachines bij geadresseerde, raakte de vork van de heftruck van de geadresseerde verstrikt in het afdekzeil van de vrachtwagen. Omdat dit zeil dreigde te scheuren, assisteerde de vrachtwagenchauffeur om te voorkomen dat het zeil stuk zou gaan. Daarbij is de heftruckchauffeur over de tenen van de vrachtwagenchauffeur gereden, met letsel tot gevolg. De chauffeur droeg geen veiligheidsschoenen. Dubbele waarschuwing/instructie door inlener en geadresseerde onvoldoende! Aan de chauffeur was door het inlenend transportbedrijf en de geadresseerde, de algemene instructie gegeven dat hij geen loswerkzaamheden mocht verrichten. Echter, het (verwijderen van het) zeildoek zelf is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van de chauffeur. Volgens de Hoge Raad zal het voor een chauffeur niet altijd duidelijk zijn of een handeling, in dit geval het losmaken van het zeil, tot het laden en lossen behoort. Bovendien moeten werkgevers (uitlenend en inlenend) er rekening mee houden dat werknemers weleens de voorzichtigheid uit het oog verliezen. Anticiperen op problemen bij lossing De Hoge Raad oordeelt dat van de werkgever mag worden verwacht dat hij adequate instructies verschaft over hoe te handelen bij problemen tijdens het laden en lossen. Dit zal des te zwaarder wegen als het gaat om het laden en lossen van gevaarlijke werktuigen, zoals machines. 7 Nieuwsbrief maart 2015

8 Veiligheidsschoenen De betreffende chauffeur bleek geen veiligheidsschoenen te dragen ten tijde van het ongeval. De werknemer bestreed ooit een instructie en/of veiligheidsschoenen te hebben ontvangen. Ook was het aftekendocument in een taal opgesteld die getroffene onvoldoende machtig was (Duitstalige). Het chauffeurshandboek moet in een voor de chauffeur begrijpelijke taal zijn opgesteld en moet aan hem zijn overhandigd met een aftekenverklaring. Het feit dat de chauffeur een dubbele instructie had ontvangen niet te mogen helpen bij het laden en lossen, verhindert niet dat hij een beroep kan doen op het ontbreken van de juiste veiligheidskleding. Conclusie U begrijpt het al. De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof, waarin de vordering was afgewezen, gecasseerd en verwezen naar een ander Hof voor verdere afwikkeling. Hierbij zal het oordeel van de Hoge Raad richtinggevend zijn. Voor u kunnen we volgende belangrijke aspecten uit deze uitspraak halen: Bij laden en lossen van gevaarlijke objecten zoals machines, worden hoge eisen gesteld aan de veiligheidsinstructies. Beperk u niet tot een algemene instructie maar anticipeer op problemen bij het laden en lossen. Zorg voor een chauffeurshandboek in de taal die de chauffeur machtig is en zorgt u voor een aftekenlijst waarop men tekent voor gelezen en begrepen. Zorg voor een aftekenlijst voor de instructie en veiligheidskleding. Verstrek de aftekenlijst ook voor werkzaamheden die niet direct tot de taak van de chauffeur behoren; bij problemen kunnen door anderen immers toch hand- en spandiensten van hem worden verwacht. Ook moet u rekening houden met het ervaringsfeit dat werknemers soms minder alert zijn. Heeft u vragen? Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via telefoonnummer U kunt ook mailen naar Wij helpen u graag. 8 Nieuwsbrief maart 2015

9 Zorgverleners in opstand tegen zorgverzekeraars Door de privatisering van de zorgmarkt is meer marktwerking ontstaan. Een groot voordeel van deze marktwerking is dat er kostenbewustzijn wordt gecreëerd bij patiënten, zorgaanbieders en zorgverleners. Door in te zetten op efficiëntie van de zorgverlening en zorginkoop blijft de zorg betaalbaar voor de verzekerde. Steeds meer zorgverleners komen echter in opstand tegen de macht van zorgverzekeraars en de immense dataverzameling die zij verlangen van de zorgaanbieders en -verleners. Wat is hun standpunt? Fysiotherapeuten bezorgd om invloed zorgverzekeraars Fysiotherapeuten zijn bezorgd over de eisen van zorgverzekeraars waaraan zij moeten voldoen. De prestatie van een fysiotherapeut wordt beoordeeld aan de hand van een behandelgemiddelde ofwel ZP-getal (Zittingen per Patiënt). Declareert een fysiotherapeut structureel meer dan anderen, dan is dit voor de verzekeraar een reden om dit verder te onderzoeken. Op deze manier gaat de zorgverzekeraar fraude te lijf. Zo kwam onlangs de NFOS (Nationale Fysiotherapie Ondersteuning voor Sportverenigingen) in het nieuws vanwege een fraudeonderzoek. Behandelgemiddelde nadelig voor gespecialiseerde fysiotherapeuten Gespecialiseerde fysiotherapeuten voeren meer gecompliceerde behandeltrajecten uit die vaak meer behandelingen omvatten. Doordat de zorgverzekeraar uitgaat van een behandelgemiddelde ondervinden zij hier nadeel van. Zij worden gekort of ontvangen zelfs helemaal geen vergoeding. Huisartsen luiden de noodklok Deze week publiceerde tientallen bezorgde huisartsen een manifest. Huisartsen mogen niet gezamenlijk onderhandelen met de zorgverzekeraars en dat heeft ongewenste gevolgen. Volgens de mededingingsautoriteit ACM valt dit onder kartelvorming. Zorgverzekeraars kunnen echter niet onderhandelen met duizenden individuele huisartsen, waardoor de artsen standaardcontracten krijgen voorgeschoteld. Hierdoor voelen huisartsen zich in een keurslijf gedrukt, waarbij zij moeten voldoen aan alle eisen die zorgverzekeraars stellen. Huisartsen willen regionaal kunnen samenwerken zodat zij als gelijkwaardige gesprekspartner kunnen onderhandelen met verzekeraars. Psychiaters zijn bemoeienis zorgverzekeraars beu Steeds meer psychiaters en psychotherapeuten sluiten geen contract meer met zorgverzekeraars. Zij zijn de verregaande bemoeienis van zorgverzekeraars beu. Zo bepalen zorgverzekeraars of bepaalde behandelingen wel of niet gedaan mogen worden. Daarnaast zijn zij van mening dat zorgverzekeraars ook niet geïnformeerd hoeven te worden over de gestelde diagnose. Samenwerking tussen zorgverzekeraar, zorgverlener en patiënt Mandema & Partners is van mening dat zonder marktwerking de zorg steeds moeilijker te betalen wordt. Door dataverzameling maken zorgverzekeraars een efficiencyslag op het gebied van betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Hiermee worden excessen tegengegaan, maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de behandeling van 9 Nieuwsbrief maart 2015

10 een specifieke patiënt. Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige ontwikkelingen nodig zijn om uiteindelijk een goede balans te bereiken. Hierbij moet wel worden opgelet dat de balans qua regeldruk niet doorslaat. Het mag niet zo zijn dat een zorgverlener meer bezig is met administratieve handelingen dan met de patiënt zelf. Nu is het zo dat een zorgverlener met elke zorgverzekeraar een contract moet aangaan, om te borgen dat de behandelingen van patiënten voor vergoeding in aanmerking komen. Elke zorgverzekeraar heeft hierbij een eigen pakket aan eisen. Een aanpak waarbij de kwaliteitseisen en pricing van de zorg centraal wordt geregeld, zou veel onnodige administratieve druk bij zorgverleners weghalen. Een goede samenwerking tussen zorgverzekeraar, zorgverlener en patiënt is daarom noodzakelijk. Help uw werknemer Komt uw werknemer in de problemen door de huidige situatie? Dan kunt u uw werknemer ondersteunen. Bijvoorbeeld door te bemiddelen met de zorgverzekeraar. Dit is eenvoudiger wanneer de werknemer deelneemt aan uw collectiviteit. Via de collectieve zorgverzekering heeft u ook de mogelijkheid om arbeidsgerelateerde zorg goed in te kopen. Zo verkort of voorkomt u verzuim van uw werknemer. Meer informatie? Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer of mailt u naar Wij helpen u graag. 10 Nieuwsbrief maart 2015

11 Asbest op het dak van uw bedrijf? Per 2024 geldt een asbestverbod. Afgelopen maand heeft de ministerraad ingestemd met een asbestverbod voor daken. Bent u eigenaar van een gebouw met asbesthoudende dakbedekking? Dan moet u het asbest voor 2024 verwijderen. Oude daken kunnen door weer en wind zijn aangetast. Met het risico dat er asbestvezels vrijkomen. Het asbestverbod is één van de regels die de overheid stelt om ervoor te zorgen dat asbest geen gevaar voor de gezondheid vormt. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Voor welk materiaal geldt het verbod? Het asbestverbod geldt alleen voor asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht. Denkt u hierbij aan golfplaten en dakleien. Asbest dat in een gebouw onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Eisen rondom asbestverwijdering Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt nu al een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994, te inventariseren op asbest voorafgaand aan een verbouwing of sloop. Asbestinventarisaties mogen volgens het Arbobesluit 1997 alleen worden uitgevoerd door daartoe SC-540-gecertificeerde bedrijven. Blijkt uit de inventarisatie dat er asbest aanwezig is? Dan zal dit verwijderd of gesaneerd moeten worden. Volgens het Asbestverwijderingsbesluit 2005 mag dit alleen gedaan worden door een bedrijf dat SC-530 gecertificeerd is. De asbestsaneerder moet, vóórdat hij met zijn werkzaamheden begint, in het bezit worden gesteld van het inventarisatierapport. Lees meer over het Asbestbesluit op Inventariseer uw kosten en maak het risico beheersbaar Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking. Per 1 januari 2016 komt er een subsidieregeling. De overheid stelt 75 miljoen beschikbaar. Heeft u naast asbesthoudende dakbedekking asbest in uw gebouw of maakt u wellicht gebruik van andere gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf? Dan is het goed om te weten dat de kosten van het opruimen van deze stoffen ten laste van uw bedrijf komen. Mandema & Partners kan u adviseren hoe u dit risico beheersbaar kunt maken. Heeft u vragen? Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via telefoonnummer U kunt ook mailen naar Wij helpen u graag. 11 Nieuwsbrief maart 2015

12 Tijdelijk akkoord voor pensioeningang op 1 e van de maand Bij veel pensioenregelingen gaat het ouderdomspensioen in op de 1 e van de maand waarin iemand 67 jaar wordt. Dit gaf in het verleden nooit enige discussie. De belastingdienst voert de rekenregels nu strikter door. 1e van de maand betekent vervroeging pensioen Als een deelnemer op 31 januari jarig is, houdt een ingang van het ouderdomspensioen een vervroeging van 30 dagen in, lees: één maand. De belastingdienst heeft daarom aangegeven dat pensioeningang op de 1 e van de maand moet worden gezien als een vervroeging met een maand. Eerdere ingang van pensioenregelingen dan de 67-jarige leeftijd is toegestaan, maar dan moet de pensioenopbouw actuarieel worden gekort. Bij één maand is dit een korting van 0,0012%. Beter rompslomp voorkomen Veel uitvoerders hebben de pensioenregelingen ingeregeld met een ouderdomspensioen op de 1 e van de maand in het jaar waarin de (ex-)werknemer met pensioen mag gaan. Door de regeling van de belastingdienst zou er weer een aanpassing op de regeling moeten komen. De staatssecretaris vindt echter dat deze minimale actuariële korting van de opbouw, niet opweegt tegen de extra administratieve lasten die dit met zich meebrengt. Daarom is het toegestaan de actuariële korting bij een pensioeningang op de 1 e van de maand voorlopig achterwege te laten. Tijdelijke goedkeuring tot 2017 Deze goedkeuring is slechts tijdelijk. Over twee jaar dienen de pensioenregelingen en administratiesystemen van uitvoerders te zijn aangepast. Dan zal er bij een pensioeningang vóór het daadwerkelijk bereiken van de 67-jarige leeftijd, in alle gevallen actuarieel worden gekort. Meer informatie? Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer of mailt u naar Wij helpen u graag. 12 Nieuwsbrief maart 2015

Bied oudere werknemers deeltijdpensioen aan Forse toename aantal aanrijdingen... 3

Bied oudere werknemers deeltijdpensioen aan Forse toename aantal aanrijdingen... 3 UPDATE Nieuwsbrief december 2017 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief mei 2013. Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief mei 2013. Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief mei 2013 Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief december Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief december Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2016 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Employee benefits én de diverse oplossingen

Employee benefits én de diverse oplossingen Ieder nadeel heb z n voordeel, een gevleugelde uitspraak die z n doel niet mist Werkgevers- en werknemersvoorzieningen en Employee Benefits vragen de aandacht. Als werkgever en coach van een actief team

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig

Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig Loop geen onnodig risico Voor werkgevers Informatie van de Autoriteit Financiële Markten Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig Voor wie is deze folder? Deze folder is voor

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Zorgen voor uw werknemers is zorgen voor uw bedrijf

Zorgen voor uw werknemers is zorgen voor uw bedrijf Zorgen voor uw is zorgen voor uw bedrijf Natuurlijk wilt u als werkgever goede aan uw bedrijf binden. Door goed voor uw te zorgen, zorgt u ook voor (de continuïteit van) uw bedrijf. Bij goed werkgeverschap

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid

De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid De verzekerings(on)mogelijkheden van werkgeversaansprakelijkheid drs V.G.J. (Vincent) Zwijnenberg 8 april 2010 Onderwerpen 1. De behoorlijke verzekering volgens de Hoge Raad 2. De behoorlijke verzekering

Nadere informatie

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen Bayer B.V Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet de pensioenovereenkomst eruit? a. Wat houdt het Anw-hiaatpensioen in? b. Hoe wordt de premie berekend? c. Is het pensioen

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID door Mariken Peters sectie aansprakelijkheid, verzekeringen en (letsel)schade STELLING 1 Als de werknemer een arbeidsongeval op de werkplek overkomt, is de werkgever altijd

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief november 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief november 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief november 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

De Bot B.V. OPGAVE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN

De Bot B.V. OPGAVE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN OPGAVE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN Op alle diensten die door de Bot B.V. worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe ziet de financiële toekomst van uw partner er dan uit? Kunnen uw nabestaanden

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Caravanverzekering Productwijzer Caravanverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de caravanverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

UWV vordert WGA-uitkeringen met terugwerkende kracht... 2. UWV brengt flexwerkers in rekening... 3

UWV vordert WGA-uitkeringen met terugwerkende kracht... 2. UWV brengt flexwerkers in rekening... 3 UPDATE Nieuwsbrief april 2013 Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenen de verschillende marktontwikkelingen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

De nabestaandenregeling van SBZ

De nabestaandenregeling van SBZ De nabestaandenregeling van SBZ De SBZ pensioenregeling biedt ook zekerheid voor uw gezin. Als u overlijdt, dan is er voor uw nabestaanden nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Verzekering aanhangwagen,

Productwijzer Verzekering aanhangwagen, Productwijzer Verzekering aanhangwagen, boot-/paardentrailer en Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor een: aanhangwagen boottrailer

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS De heeft in december 2008 wederom drie interessante arresten gewezen inzake werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersletsel

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA!

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Letselschade U heeft letsel opgelopen bij een ongeval. Dat is erg vervelend. In deze folder leest u hoe we omgaan met letselschade en wat

Nadere informatie

PENSIOEN IN HET ARBEIDSRECHT. Wim Thijssen. Pensioenadvocaten.nl en VU Expertisecentrum Pensioenrecht

PENSIOEN IN HET ARBEIDSRECHT. Wim Thijssen. Pensioenadvocaten.nl en VU Expertisecentrum Pensioenrecht PENSIOEN IN HET ARBEIDSRECHT Wim Thijssen Pensioenadvocaten.nl en VU Expertisecentrum Pensioenrecht Pijplijnproblematiek Arbeidsongeschiktheid Rechtbank Amsterdam 2 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9387

Nadere informatie

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis I. Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Garantie tot aan de deur geldt allang niet meer voor de zorgplicht van de (assurantie)tussenpersoon. Zijn taak houdt, naar Nederlands

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Overzicht cijfers en sociale premies voor de werkgever 2015... 2. Vrijstelling verplichtstelling nettopensioen: voor wie en hoe?...

Overzicht cijfers en sociale premies voor de werkgever 2015... 2. Vrijstelling verplichtstelling nettopensioen: voor wie en hoe?... UPDATE Nieuwsbrief november 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN. Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg

WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN. Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID ARBEIDSONGEVALLEN Bronneberg Advocaten heet u welkom. Mr. H.F.A. Bronneberg Artikel 7:658 en 7:611 BW risico of schuldaansprakelijkheid?; de wet laat de zorgplicht voor de veiligheid

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor Anw-hiaatverzekeringen en andere losse partnerpensioendekkingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor Anw-hiaatverzekeringen en andere losse partnerpensioendekkingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor Anw-hiaatverzekeringen en andere losse partnerpensioendekkingen Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3

Nadere informatie

NP Partnerplan. Extra zekerheid als uw partner overlijdt

NP Partnerplan. Extra zekerheid als uw partner overlijdt NP Partnerplan Extra zekerheid als uw partner overlijdt Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als uw partner overlijdt? Hoe ziet uw financiële toekomst er dan uit? Kunt u verder leven op het niveau dat

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie