Woordenschat 4 havo, WTSI-1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenschat 4 havo, WTSI-1"

Transcriptie

1 Woordenschat 4 havo, WTSI-1 Opdracht 1 1 astroloog = sterrenwichelaar 2 cardioloog = hartspecialist 3 dermatoloog = huidarts 8 ideoloog = kenner van de ideeën van een politieke, maatschappelijke of levensbeschouwelijke stroming 10 oenoloog = wijnkenner 12 ornitholoog = vogelkundige 15 reumatoloog = kenner van aandoeningen aan het bewegingsapparaat 17 toxicoloog = gifkundige 18 uroloog = kenner van ziekten van de nieren en urinewegen 20 zoöloog = dierkundige Opdracht 2 4 ecoloog = milieukundige 5 futuroloog = wetenschapper die zich bezighoudt met de toekomst 6 gerontoloog = arts die gespecialiseerd is in ouderdomsverschijnselen 7 gynaecoloog = vrouwenarts 9 neuroloog = zenuwarts 11 oncoloog = kankerspecialist 13 patholoog = ziektekundige 14 politicoloog = kenner van de werking van het partijpolitiek en van de werking van het openbaar bestuur 16 seksuoloog = kenner van de problematiek van het seksuele leven de mens 19 viroloog = kenner van virussen en virusziekten Opdracht 3 - Woordkennisspel met woorden uit de media 1 adequaat = C passend 2 antiseptisch = D ontsteking voorkomend 3 authentiek = B oorspronkelijk 4 autonomie = D zelfbeschikking 5 biometrisch = D met meetbare lichamelijke kernmerken 6 bureaucratie = C situatie waarin alles wordt geregeld door ambtenaren, d.w.z. met papieren rompslomp 7 compressor = C apparaat dat lucht samenperst 8 concessies doen = A op een aantal punten toegeven 9 condoleren = D medeleven betuigen 10 coöperatie = B vereniging tot samenwerking 11 curieus = C merkwaardig 12 demagogie = C volksmisleiding 13 derailleren = C ontsporen 14 expansie = A uitbreiding 15 irreëel = C onwerkelijk 16 irrelevant = C niet ter zake doende 17 monopolie = C alleenrecht 18 reclassering = B instelling die gestraften weer geschikt maakt voor de maatschappij 19 reanimeren = C weer tot leven wekken 20 hypothese = D vooronderstelling (of: veronderstelling) Opdracht 4 - Woordkennisspel 1 ad interim = A tussentijds 2 antiautoritair = B tegen het dwingend opleggen van gezag 3 calamiteit = C grote ramp 4 elementair = A de basis betreffend 5 hautain = A hooghartig 6 ideologie = A geheel van opvattingen 7 impasse = B probleem waarvoor men geen oplossing ziet 8 impliceren = C inhouden 9 plaquette = B gedenkplaat 10 plenair = B voltallig 11 pluriform = C veelvormig 12 receptief = D passief 13 retoucheren = A bijwerken 14 retrospectief = A terugblik 15 stringent = A drastisch 16 traceren = C op het spoor komen 17 traineren = C op de lange baan schuiven 18 indicatie = C aanwijzing 19 incapabel = A onbekwaam 20 immens = C ontzaglijk groot

2 Woordenschat, Taalverzorging, Spelling, Interpunctie 2 - Woordenschat 2 Opdracht 1 1 interactief - waarbij je via de computer reacties op vragen en antwoorden krijgt 3 interliner - snelbus voor grote afstanden met weinig stopplaatsen 4 interlinie - ruimte tussen twee regels 7 monoloog - alleenspraak 9 monotheïsme - geloof aan één god 12 multi-inzetbaar - voor veel taken geschikt zijn 13 multinational - onderneming met vestigingen in verschillende landen 14 predestinatie - goddelijke voorbeschikking van de mensen 17 prepensioen - vervroegd pensioen 18 telemarketing - verkoop via telefoon of computer Opdracht 2 2 intercedent - medewerker van een uitzendbureau die werkt voor iemand zoekt 6 monogaam - samenlevend met één vaste partner 8 monopolie - alleenrecht 9 monotheïsme - geloof aan één god 10 multicultureel -samengesteld uit elementen van verschillende culturen 11 multifunctioneel - met veel verschillende functies 15 prefab - van tevoren pasklaar gemaakt (Engels: prefabricated) 16 prenataal - voorafgaand aan de geboorte 19 telepathie - (het) gedachten lezen 20 telewerken - werk voor je werkgever thuis verrichten op de computer Opdracht 3 1 airmarshall - vluchtbegeleider, vluchtbeveiliger 2 aquaplaning - het slippen van een auto (of vliegtuig) door een laagje water op het wegdek 3 callcenter - bedrijf dat voor andere bedrijven de telefoon aanneemt 4 cartridge - inktpatroon 5 cliffhanger - onderbreking op een spannend moment van een film, tv-serie enz. om de kijker nieuwsgierig te maken naar het vervolg 6 cocoonen - gezellig thuis zitten en je helemaal afsluiten van de buitenwereld 7 collector s item -verzamelaarsobject 8 cooling down - na een intensieve sportbeoefening het lichaam langzaam weer tot rust laten komen 9 deadline - uiterste datum 10 desktoppublishing (dtp) - het maken van drukwerk op de computer 11 freelancer - iemand zonder vast dienstverband 12 hot item - hoogst actueel onderwerp 13 point of no return - moment waarop terugkeer onmogelijk is en je door moet gaan 14 pokerface - effen, onbewogen gezicht 15 sabbatical year - sabbatsjaar; een jaar verlof met behoud van salaris 16 whizzkid - jongen of meisje met grote aanleg om met de computer om te gaan 17 windowdressing - het mooier voorstellen dan het werkelijk is 18 wishful thinking - wensdenken, geloven wat men graag wil dat gebeurt 19 workaholic - iemand die aan werken verslaafd is 20 yup - jonge, hoog opgeleide en een snel levenleidende baantjesjager (young urban professional) Opdracht 4 1 babyboomer - geboortegolver 2 billboard - (groot) reclamebord 3 braindrain - kennisvlucht, wegtrekken van geleerden naar rijke(re) landen 4 briefing - bijeenkomst waarop informatie wordt verstrekt 5 direct mail - het werven van klanten via postreclame 6 drop-out - uitvaller, voortijdige schoolverlater 7 eyeopener - openbaring 8 finishing touch - laatste kleine handeling om iets te voltooien 9 flyer - reclameblaadje 10 glamour - schone schijn 11 glossy - op glanzend papier gedrukt en met veel foto s 12 sickbuildingsyndroom - ziekteverschijnselen die (waarschijnlijk) het gevolg zijn van een ongezonde klimaatregeling in een kantoorgebouw 13 incrowd - ingewijden, kliek 14 inside information - vertrouwelijke informatie 15 missing link - ontbrekende schakel 16 no cure, no pay - betaling door de klant alleen bij een succesvolle actie 17 no-goarea - onveilig gebied 18 offshore - voor de kust, in zee 19 overkill - teveel

3 20 second opinion - advies van een tweede deskundige 21 tiebreak - beslissingsspel Woordenschat blok 1 4 Herhaling Opdracht 1 Woordenschat blok 1 Herhaling 1 ego - zelfbewustzijn 2 fact of live - iets dat bij het leven hoort 3 infantiliseren - verkleuteren 4 lucratief -winstgevend 5 optie -keuzemogelijkheid 6 potentieel -mogelijk 7 de publieke sector -de gezamenlijke inwoners van een land 8 talmen -treuzelen Opdracht 2 Woordenschat blok 2 Herhaling 1 adagium - gezegde 2 bevoogding - macht uitoefenen over een volk zonder inspraak te accepteren 3 imperialisme - politiek streven naar wereldmacht 4 impliceren - bovendien inhouden 5 kastenstelsel - stelsel waarbij de maatschappij is ingedeeld in streng van elkaar afgescheiden bevolkingsgroepen 6 oligarchie - regering van rijke personen 7 parochiaal - van een gemeenschap 8 pregnant - indringend 9 repressieve tolerantie - toegevendheid van de machthebbers met de bedoeling dat het verzet erdoor zal afnemen 10 stereotiep - onveranderlijk Opdracht 3 Woordenschat blok 3 Herhaling 1 afasie - verlies van spraakvermogen 2 areaal - gebied 3 boulimie - vraatzucht 4 correleren - onderlinge samenhang vertonen 5 glaucoom - oogziekte door te hoge druk in de oogbol 6 hedonist - genotzoeker 7 scala - reeks 8 terminale zorg - begeleiding bij het sterven 9 van repliek dienen - bekritiseren 10 veteranenziekte - plotselinge longaandoening Opdracht 4 Woordenschat blok 4 Herhaling 1 accountmanager - medewerker van een bedrijf of bank die adviseert over o.a. geldbeleggingen 2 column - kort stukje dat iemand regelmatig en op een vaste tijd uitspreekt op de radio 3 cybervandaal - iemand die via de computer zaken vernielt 4 edutainment - opvoedkundig (vormend) vermaak 5 glossy magazine - op glanzend papier gedrukt tijdschrift met veel foto s 6 paparazzo - persmuskiet 7 populatie - bevolking 8 statuut - geheel van voorschriften waaraan men zich moet houden 9 tabloidformaat - kleine, handzame grootte 10 traceren - opsporen Woordenschat 1 Herhaling Opdracht 1 Herhaling Woordenschat 1 1 gifkundige = toxicoloog 2 huidarts = dermatoloog 3 wijnkenner = oenoloog 4 vogelkundige = ornitholoog 5 kenner van virussen en virusziekten = viroloog 6 vrouwenarts = gynaecoloog 7 kankerspecialist = oncoloog 8 kenner van de aandoeningen van het bewegingsapparaat = reumatoloog 9 zenuwarts = neuroloog 10 sterrenwichelaar = astroloog 11 passend = adequaat 12 oorspronkelijk = authentiek 13 apparaat dat lucht samenperst = compressor 14 merkwaardig = curieus 15 hooghartig = hautain

4 16 alleenrecht = monopolie 17 vooronderstelling = hypothese 18 grote ramp = catastrofe 19 bijwerken (van een foto) = retoucheren 20 veelvormig = pluriform Opdracht 2 Herkansing Woordenschat 1 1 dierkundige = zoöloog 2 kenner van de problematiek van het seksuele leven van de mens = seksuoloog 3 kenner van ziekten van de nieren en urinewegen = uroloog 4 arts die gespecialiseerd is in ouderdomsverschijnselen = gerontoloog 5 wetenschapper die zich bezighoudt met de toekomst = futuroloog 6 wijnkenner = oenoloog 7 ziektekundige = patholoog 8 hartspecialist = cardioloog 9 kankerspecialist = oncoloog 10 kenner van de betrekkingen tussen dieren en planten en hun omgeving = e 11 ontsteking voorkomend = antiseptisch 12 met meetbare lichamelijk kenmerken = biometrisch 13 volksmisleiding = demagogie 14 niet ter zake doend = irrelevant 15 weer tot leven wekken = reanimeren 16 de basis betreffend = elementair 17 voltallig = pplenair 18 onbekwaam = incapabel 19 ontzaglijk groot = immens 20 op de lange baan schuiven = traineren

5 Woordenschat 4 vwo, WTSI-1 (compleet?) Opdracht 1 1 astroloog - sterrenwichelaar 2 cardioloog - hartspecialist 3 dermatoloog - huidarts 8 ideoloog - kenner van de ideeën van een politieke, maatschappelijke of levensbeschouwelijke stroming 10 oenoloog - wijnkenner 12 ornitholoog - vogelkundige 15 reumatoloog - kenner van aandoeningen aan het bewegingsapparaat 17 toxicoloog - gifkundige 18 furoloog - kenner van ziekten van de nieren en urinewegen 20 zoöloog - dierkundige Opdracht 2 4 ecoloog - kenner van de betrekkingen tussen dieren en planten en hun omgeving of tussen dieren en planten onderling 5 futuroloog - wetenschapper die zich bezighoudt met de toekomst 6 gerontoloog - arts die gespecialiseerd is in ouderdomsverschijnselen 9 neuroloog - zenuwarts 11 oncoloog - kankerspecialist 13 patholoog - ziektekundige 14 politicoloog - kenner van de van de werking van het partijpolitiek en van de werking van het openbaar bestuur 16 seksuoloog - kenner van de problematiek van het seksuele leven de mens 19 viroloog - kenner van virussen en virusziekten Opdracht 3 - Woordkennisspel 1 adequaat - C passend 2 ad interim - A tussentijds 3 authentiek - B oorspronkelijk 4 autonomie - D zelfbeschikking 5 biometrisch - D met meetbare lichamelijk kernmerken 6 bureaucratie - C situatie waarin alles wordt geregeld door ambtenaren, d.w.z. met papieren rompslomp 7 concessies doen - A op een aantal punten toegeven 8 coöperatie - B vereniging tot samenwerking 9 curieus - C merkwaardig 10 demagogie - C volksmisleiding 11 elementair - A de basis betreffend 12 expansie - A uitbreiding 13 hypothese - D vooronderstelling (veronderstelling) 14 impasse - B probleem waarvoor men geen oplossing ziet 15 plaquette - B gedenkplaat 16 plenair - B voltallig 17 pluriform - C veelvormig 18 receptief - D passief 19 retoucheren - A bijwerken 20 retrospectief - A terugblik 21 stringent - A drastisch 22 traineren - C op de lange baan schuiven

6

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE SOEVEREINE MENS

DE RECHTEN VAN DE SOEVEREINE MENS De mens is maat van alle dingen. Van de dingen die zijn wat ze zijn en van de dingen die niet zijn wat ze niet zijn. Van de goden weet ik niets: niet dat ze bestaan en evenmin dat ze niet bestaan, of van

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN EFFECTEN

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start

o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start o De beste keuze o Het product o Investering o Conclusie

Nadere informatie

De instelling als sociaal systeem

De instelling als sociaal systeem 5 De instelling als sociaal systeem.1 De kenmerken van een systeem 6. De keten van input, transformatie, output en feedback 7.3 De input 30.3.1 Personeel 30.3. Huisvesting 3.3.3 Hulpmiddelen 3.3.4 Geld

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Instapcursus Humane wetenschappen

Instapcursus Humane wetenschappen Instapcursus Humane wetenschappen 1 Humane Wetenschappen De studierichting Humane wetenschappen richt zich tot de leerling met een hoog abstractievermogen die belangstelling heeft voor een studie met een

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Zolderjongens. Eindverslag van het project. Duet, Betere kansen voor jongeren met ASS

Zolderjongens. Eindverslag van het project. Duet, Betere kansen voor jongeren met ASS Zolderjongens Eindverslag van het project Duet, Betere kansen voor jongeren met ASS Khuluky s blogspot Buiten waait een straffe, kille wind Aan m n staf ontspruiten jonge blaadjes Wat moet ik doen, Die

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Alcohol op de werkvloer

Alcohol op de werkvloer Vakblad over mens, werk en inkomen 31 e jaargang FEBRUARI 2009 nummer 1 Verslaving Alcohol op de werkvloer > Van den Ende - De Cremer over ontplooiing van talent > Omnizorg reïntegreert daklozen en verslaafden

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheek

Dienstverleningsdocument Hypotheek Dienstverleningsdocument Hypotheek Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Toon van Ommen. WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002

Toon van Ommen. WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002 Toon van Ommen WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002 VOORWOORD 5 1 INLEIDING 7 2 EEN PAAR TERMEN 9 3 VERSCHILLEN IN CULTUUR 11 4 CULTUURVERSCHILLEN EN COMMUNICATIE: ENKELE

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Pakket 1: Veilig surfen

Pakket 1: Veilig surfen Pakket 1: Veilig surfen Inhoud 1 PAKKET 1: VEILIG SURFEN 1.1 Eindtermen 2 1.2 Lesdoelen 3 1.3 Vereiste voorkennis 4 1.4 Interessante links met achtergrondinformatie 5 1.5 Tip voor de leerkracht 6 1.6 Inleiding

Nadere informatie