INCASSEREN MET BELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INCASSEREN MET BELEID"

Transcriptie

1 INCASSEREN MET BELEID AFNEMENDE BETALINGSMORAAL Jammer genoeg neemt de betalingsmoraal ook in Nederland zienderogen af. Uit een jaarlijks onderzoek van incassobedrijven naar het betaalgedrag van bedrijven zou de Nederlandse betalingsmoraal op dit moment zelfs een dieptepunt bereikt hebben. Nu banken het af laten weten gebruiken ondernemers elkaar om hun ondernemingsactiviteiten te financieren. Achterstallige betalingen verslechteren de liquiditeitspositie van een onderneming en werken door in de hele incassoketen. Iedereen kent het gezegde dat een keten net zo sterk is dan haar zwakste schakel. Het mag duidelijk zijn wat er gebeurd wanneer de zwakste schakel zich vooraan in de incassoketen bevindt. ROL INCASSOBUREAU Een ontwikkeling die zorgen baart is dat veel debiteuren niet erg meer onder de indruk zijn van de werkwijze van een incassobureau. Het zijn vaak lange trajecten die pas na maanden uitmonden in een dagvaarding. Een incassoprocedure moet kort en effectief zijn. Met andere woorden: herinneren, aanmanen, laatste keer aanmanen, in gebreke stellen en dagvaarden. In alle fases van het incassoproces moet het behouden van de debiteur als klant voor de onderneming centraal staan. Maar niet kost wat kost. Want omzet is pas omzet als het geld op uw bankrekening staat. KEN UW KLANT Wij gaan er vanuit dat u uw klanten kent en het onderscheid weet te maken tussen de notoire wanbetaler en de trouwe betaler die de wind even niet in de zeilen heeft. De wanbetaler heeft liegen tot een kunst verheven. Bij hem moet u zich niet de vraag stellen of maar wanneer het zover is dat u een vordering moet afboeken. De trouwe betaler is transparant in de communicatie en zal een betalingsregeling correct willen naleven. Dit zijn de klanten waar mee u zaken moet doen. DE BEWAKING EN HET OPVOLGEN VAN BETALINGSTERMIJNEN Het is zaak de betalingstermijn kort te houden. Veertien dagen worden er toch al gauw dertig en dertig dagen al snel 6 weken of meer. Stel U komt een betalingstermijn overeen van veertien dagen. U hebt de goederen of diensten correct geleverd. Wanneer 7 dagen na de vervaldatum geen betaling ontvangen is dan stuurt u een betalingsherinnering. Volgt hierop geen betaling dan volgt 10 dagen na vervaldatum de aanmaning. Twee dagen later laat u de debiteur bellen (tenzij de betaling binnen is) met de vraag of de aanmaning ontvangen is en wanneer de betaling tegemoet kan worden gezien. Maak goede aantekeningen van dit gesprek. Voordeel van het niet zelf bellen is dat u als ondernemer niet als de incasseerder wordt gezien. Wordt de betaling niet ontvangen binnen de toegezegde termijn dan volgt een laatste aanmaning. U geeft de klant nog 5 dagen uitstel om te betalen. Bij de laatste aanmaning wijst u er al op dat wanneer niet wordt betaald u overgaat tot onmiddellijke in gebreke stelling. Heeft uw klant de boodschap dan nog niet begrepen (of niet willen begrijpen) dan volgt na het verstrijken van de termijn van 5 dagen de in gebreke stelling. Hierin maakt u heel duidelijk dat wanneer niet betaald wordt u de vordering uit handen geeft en onmiddellijk tot dagvaarding zult overgaan. Als u al zover in het proces gevorderd bent is het al bijna niet meer aannemelijk dat uw vordering zonder het opstarten van een gerechtelijke incassoprocedure betaald gaat worden. Met andere woorden u rest weinig anders dan betaling af te dwingen met behulp van een vonnis van de rechter. 1 2/5/2013

2 In onderstaande grafiek ziet u in een oogopslag de gevolgen van het verlengen van de standaard betalingstermijn van 14 naar 30 dagen bij een gelijkblijvend incassobeleid Betalingstermijn Uitloop Herinnering Aanmaning Laatste aanmaning Ingebrekestelling Dagvaarding 0 Betalingstermijn 14 dagen Betalingstermijn 30 dagen HET GERECHTELIJKE INCASSO Als blijkt dat uw debiteur blijft weigeren (of niet in staat is) de openstaande vordering te betalen kunt u in beide gevallen de rechter verzoeken om een uitspraak te doen. Het opstarten van een gerechtelijke procedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding aan uw klant. In de dagvaarding staat vermeld wie u bent, wie degene is van wie u geld krijgt en de redenen waarom. Verder staat in de dagvaarding vermeld wanneer de rechter de zaak in behandeling neemt. Uw klant kan na het ontvangen van de dagvaarding wel of geen verweer voeren. Voert uw klant geen verweer, dan zal de rechter u bijna altijd in het gelijk stellen tenzij deze vindt dat de gronden waarop u dagvaart hem onredelijk voorkomen. Uw debiteur zal niet alleen veroordeeld worden de factuur te betalen maar ook de wettelijke rente, de incassokosten en de procedurekosten. Wanneer de debiteur wel verweer voert, dan bepaald de rechter of hij de zaak schriftelijk dan wel mondeling wil afhandelen. Wanneer u de procedure wint, dan betaalt uw debiteur alle kosten die gemaakt zijn. Wanneer u de procedure verliest dan moet u de kosten zelf betalen. Als er van meet af aan geen discussie geweest is over de kwaliteit en/of prijs van de geleverde goederen en diensten dan zal de procedure een eenvoudig verloop hebben. Zijn er wel verschillen van mening dan kan de procedure een emotioneel en langdurig verhaal worden. BESLAGLEGGING Wanneer u de rechtszaak wint dan kunt u met het vonnis in de hand, een deurwaarder inschakelen. Deze draagt er zorg voor dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd. Concreet betekent dit dat er beslag wordt gelegd op de bezittingen van uw klant. De deurwaarderskosten komen in beginsel voor rekening van uw klant. ZELF PROCEDEREN Veel ondernemers weten niet dat de competentiegrens van de sector kanton al per 1 juli 2011 is opgetrokken. Dit betekent dat u voor vorderingen tot , = geen advocaat meer in hoeft te schakelen in. Dit wil niet zeggen dat u zich niet van deskundige hulp moet laten voorzien. Ondernemers hebben immers de kennis niet in huis om een dagvaarding te formuleren en kunnen ook aan het vervolg van het incassoproces geen invulling geven. 2 2/5/2013

3 VREEMDE OGEN DWINGEN Relaties schakelen ons kantoor regelmatig in om voor hen het incasso te verzorgen. Vaak is het al voldoende wanneer uw klant merkt dat een derde partij heel dicht op uw vordering blijft zitten. Daarnaast raakt de relatie met uw klant minder beschadigd. U blijft immers uit beeld tijdens de incassoprocedure. VAKKUNDIG INCASSEREN Sinds 28 januari 2013 hebben wij een afgestudeerd jurist in dienst en wel in de persoon van Niels van Dongen. Niels heeft recent met succes zijn rechtenstudie afgerond aan de Fontys Hogeschool te Tilburg. In het verleden ondersteunden wij de ondernemer bij een incassoprocedure tot en met de ingebrekestelling. Vanaf heden kunnen wij bij vorderingen tot ook de dagvaarding voor u verzorgen en u vertegenwoordigen in de procedure voor de rechtbank. Voor vorderingen boven de verzorgen wij het voorwerk waarmee u dure advocaatkosten bespaart. BESPARING De kosten van een advocaat voor incasso werkzaamheden variëren al gauw van 170, = tot 250, = per uur. Daarnaast is de eisende partij griffierecht verschuldigd. Dagvaardingszaken of Verzoekschriften Griffierecht rechtspersonen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht pro Deo niet meer dan 500,- in hoofdsom 109,00 73,00 73,00 meer dan 500,- en niet meer dan 437,00 207, , in hoofdsom meer dan ,- en niet meer dan ,- in hoofdsom 873,00 437,00 73,00 Bij een of meerdere kleine vorderingen wordt het kalf al gauw groter dan de koe. Vaak besluit de ondernemer de vordering dan maar af te boeken. Tenzij principes geld mogen kosten. Van Dongen Financial Accounting & Advies hanteert voor al haar dienstverlenende activiteiten MKB vriendelijke tarieven. Zo ook voor de begeleiding bij een incassoprocedure. In het overzicht hieronder kunt u snel uw besparing aflezen uitgaande van het uurtarief van een advocaat van Besparing uren kosten vda kosten advocaat besparing Het mag duidelijk zijn dat het inschakelen van ons kantoor bij een incassoprocedure ook het innen van kleinere vorderingen eerder binnen handbereik brengt. 3 2/5/2013

4 WIJ ZEGGEN NEEN TEGEN NO-CURE, NO-PAY Wij maken nooit afspraken op basis van no-cure no-pay. Ogenschijnlijk lijkt het bedingen van een vergoeding voor uw incassoprocedure op basis van de afspraak no-cure-no-pay interessant. U hoeft immers alleen maar te betalen wanneer er daadwerkelijk resultaat geboekt wordt. Wat vergeten wordt is dat er bij een incassoprocedure ook nog externe kosten gemaakt worden. En juist in deze kosten (griffierecht en de deurwaarderkosten) zit uw risico. Partijen die werken op basis van no cure no pay laten deze afspraak enkel en alleen van toepassing zijn op hun eigen diensten. Deze zijn vaak zeer beperkt omdat in veel gevallen al vast staat dat een procedure gewonnen wordt. Alle bijkomende kosten komen gewoon voor uw rekening wanneer ze niet op de debiteur verhaald kunnen worden. Hetzelfde geld voor aanvullende diensten zoals het treffen van een betalingsregeling met de debiteur. De afspraak no cure no pay blijkt vervolgens een grote zeepbel te zijn. SAMENVATTING Incasseren is niet het leukste werk voor een ondernemer. Besef echter dat, zeker in deze tijd, het hanteren van een strak debiteurenbeheer pure noodzaak is. Nu banken steeds minder bereid zijn een debiteurenportefeuille voor te financieren zult u zelf op uw centen moeten zitten. Als uw klanten uw betalingstermijn met de voeten treden zit u voor u het weet niet alleen op de stoel van de bank maar ook op de stoel bij de bank. Beiden moet u niet willen. Mochten wij u kunnen ondersteunen met uw debiteurenbeheer neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Van Dongen Financial Accounting en Advies Kerkplein 5, Postbus 3116, 6039 ZG Stramproy t f e 4 2/5/2013

5 VOOR EEN GOED DEBITEURENBEHEER Ken uw klanten en maak een risico analyse. Bepaal het bedrag wat u maximaal verantwoord vindt open te hebben staan bij een debiteur. Bewaak dit bedrag. Verricht bij klanten met een verhoogd risico profiel geen levering over levering. Eis eerst betaling voor de volgende levering plaats vindt. Overweeg om klanten met een hoog risico profiel alleen nog maar te leveren onder rembours Zelf slordig omgaan met afgesproken betalingstermijnen (niet of pas laat herinneren of aanmanen) geeft uw klant de indruk dat u het niet zo nauw neemt met betalingen. Dit brengt het risico met zich mee dat hij hetzelfde gedrag ten toon gaat spreiden. Ontwikkel een duidelijk en strak incassobeleid. Ligt het aanmanen van debiteuren u niet delegeer deze taak dan. Delegeren verdiend altijd de voorkeur omdat u voor de klant uit beeld blijft en de zakelijke relatie minder snel verstoord raakt. Incasso is immers vaak emotie. Debiteuren die onderduiken, verdienen uw bijzondere aandacht Ga niet akkoord met klanten die zelf hun betalingstermijn proberen te bepalen (zoals: wij betalen altijd pas na 60 dagen) Maak van alle telefoongesprekken met de debiteur notities. Probeer zo snel mogelijk duidelijk te krijgen of de geleverde goederen of diensten geen bron van discussie vormen. Dit kan bijvoorbeeld door al in de eerste herinnering erop te wijzen dat de factuur zonder protest is behouden. Maak geen mondelinge afspraken met betrekking tot een betalingsregeling maar leg deze altijd schriftelijk vast Kom overeen dat wanneer een betalingsregeling niet stipt wordt nagekomen het restant van uw vordering direct opeisbaar is. Tref nooit een regeling waarbij u de afspraak maakt dat uw klant pas hoeft te betalen als zijn klant betaald heeft Leer smoesjes van debiteuren te herkennen. Een welwillende debiteur zal transparant en zonder schaamte communiceren over zijn betalingsproblemen en een afgesproken regeling stipt nakomen. Zorg dat uw financiële administratie steeds bijgewerkt is. In combinatie met telebankieren heeft u dan altijd de meest actuele debiteurenpositie bij de hand. Excuses zoals ik heb zojuist betaald zijn zo eenvoudig te pareren. Daarnaast weet uw debiteur meteen dat hij met u de kachel niet kan aanmaken. Angst is een slechte raadgever. Wanneer uw product of dienst op iedere hoek van de straat te koop is zal de keuze voor een harde aanpak lastiger zijn dan wanneer deze exclusiever zijn. Toch is het niet aanmanen uit angst voor het verlies van een klant niet aan te bevelen. Laat gewoon zien waar u voor staat. Een correcte levering verdient een correcte betaling en dat mag u gewoon eisen. Huldig het standpunt dat omzet pas omzet is als het geld op uw bankrekening staat. 5 2/5/2013

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst Ken uw klant - Stel een overeenkomst op - Stuur de factuur snel op - Betalingsherinnering - Neem contact op - Aanmaning - Schakel

Nadere informatie

WERKEN. Werken voor je geld, fluiten naar je centen. voor je geld, fluiten naar je CENTEN WANBETALERS, HOE PAK JE ZE AAN?

WERKEN. Werken voor je geld, fluiten naar je centen. voor je geld, fluiten naar je CENTEN WANBETALERS, HOE PAK JE ZE AAN? WERKEN Werken voor je geld, fluiten naar je centen voor je geld, fluiten naar je CENTEN WANBETALERS, HOE PAK JE ZE AAN? Herman Jansen en Michel Knapen I Werken voor je geld, fluiten naar je centen Wanbetalers,

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan incasseren. Witboek over eerlijk en effectief debiteurenbeheer

Voorkomen is beter dan incasseren. Witboek over eerlijk en effectief debiteurenbeheer Voorkomen is beter dan incasseren Witboek over eerlijk en effectief debiteurenbeheer Inleiding Juristen zijn mensen wier woorden en woede men kan huren Geen enkele ondernemer zit te wachten op discussies

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer Veel ondernemers besteden nauwelijks tot geen aandacht aan debiteurenbeheer. En dat terwijl de consequente opvolging

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

Incassokosten, een bron van ergernis!

Incassokosten, een bron van ergernis! Incassokosten, een bron van ergernis! Colofon Incassokosten, een bron van ergernis! Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / LOSR Admiraal Helfrichlaan 1 Postbus 3332 3502 GH UTRECHT

Nadere informatie

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Deze Vokawijzer, die is opgesteld door Voka in samenwerking met Van Gompel - Renette advocaten uit Hasselt, heeft de bedoeling om een praktische

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder

Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Amsterdam, juni 2010 In opdracht van DAS Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Professionele publieke dienstverlening of een gilde? prof. dr. Barbara Baarsma

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

special 06 01 Cash Gids Praktische handleiding voor optimaal cashmanagement

special 06 01 Cash Gids Praktische handleiding voor optimaal cashmanagement special 06 01 Praktische handleiding voor optimaal cashmanagement Praktische handleiding voor optimaal cashmanagement special 06 01 Snel verdiend Een ondernemer kan op vele manieren geld verdienen. Meest

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie