Geachte heer / mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte heer / mevrouw,"

Transcriptie

1 Geachte heer / mevrouw, Op 1 juli 2011 heeft de Belastingdienst wederom een nieuwe werkwijze ingevoerd. Deze werkwijze is gericht op een snellere afgifte van het kenteken op basis van de BPM aangifte. Het zo genoemde Fiscaal Akkoord wordt na controle en verwerking van de BPM aangifte én uw ontvangen betaling direct aan de RDW afgegeven. De tijd die voor de controle wordt genomen is een redelijke termijn. Deze termijn varieert in de praktijk tussen dezelfde dag tot aan soms 3 weken. Om te kunnen betalen dient u een betaalbericht van de belastingdienst te ontvangen. Het bedrag dient letterlijk overeen te stemmen met uw aangifte. Dit ontvangt u in de regel via uw adres. Het betaalbericht kan de volgende aankondiging bevatten: Uw aangifte is echter geselecteerd voor een nadere inhoudelijke controle. Als blijkt dat u te weinig bpm heeft aangegeven en betaald, ontvangt u voor het verschil een naheffingsaanslag. Ik streef ernaar om dat binnen 6 maanden na de tenaamstelling van het kenteken te doen. Er kan ook een boete worden opgelegd. Houdt uw dossier derhalve compleet en binnen bereik! Indien u een naheffingsaanslag ontvangt kunt u deze voor bezwaar / beroep bij ons aanmelden. Verzoek ons daarbij desgewenst ook nadrukkelijk om bij het in te dienen bezwaar te verzoeken om uitstel van betaling tot op het bezwaar is beslist. De aankondiging Er kan ook een boete worden opgelegd, duidt op een bevoegdheid die iedere inspecteur heeft bij het opleggen van een naheffingsaanslag. Om een boete gestand te doen moet er sprake zijn van onmiskenbare en opzettelijke onjuistheden in de aangifte. U geeft (en berekend de BPM hierover) bijvoorbeeld benzine aan in plaats van diesel of u verzwijgt het schuifdak. De wijze van taxatie kan nimmer aanleiding voor een boete zijn, mits deze door uw taxateur verdedigbaar is opgesteld. Contrataxatie: Ook kan een contrataxatie worden aangekondigd bij het betaalbericht. De contrataxatie is niet meer belemmerend voor de kentekenafgifte. In de regel zal de contrataxatie binnen 1 week na aangifte worden uitgevoerd. Indien uw auto voor contrataxatie wordt geselecteerd is het van belang dat u niets aan de auto veranderd of repareert ten opzichte van de staat waarin deze is getaxeerd. Weigering van de aangifte: Uw BPM aangifte tijdens openingstijden van het aangiftepunt mag NOOIT geweigerd worden. Bij aangifte MOET de beambte de aangifte aannemen en desgewenst de auto opnemen. Van een eventueel gebrek in de aangifte moet de beambte u een schriftelijke mededeling doen. Uw aangifte wordt dan wel pas dan behandeld nadat u het gebrek in de aangifte heeft hersteld. Dat kan schriftelijk en achteraf. Het kan niet zo zijn dat u met de auto voor de aangifte moet terugkomen. Na ontvangst van de naheffing kunt u bezwaar (laten) maken, om de teveel te betalen BPM terug te vorderen. U kunt zich daartoe tot ons richten. Indien uw aangifte is opgesteld door BBP wordt uw bezwaar op basis van No Cure No Pay behandeld. Voor een gegrond bezwaar / beroep ontvangt u een vergoeding van de belastingdienst waarvoor wij u zullen belasten. Wordt er niets gewonnen dan wordt u niets berekend. U meldt het bezwaar aan via U kunt vast een kijkje nemen op deze website. Met vriendelijke groet, Euro Auto Logic b.v.

2

3 Telefoon en faxnummers van de BPM Back Offices : Indien de reactie van de belastingdienst te lang naar uw zin uitblijft; belt u dan zelf met de betrokken Back Office: Belastingdienst Zuidwest Backoffice BPM Afd. Bezwaar en beroep Postbus KT ROOSENDAAL F T Belastingdienst Oost Backoffice BPM Afd. bezwaar en beroep Postbus AV ALMELO F T Belastingdienst Zuid Backoffice BPM Afd. bezwaar en beroep Postbus AX ROERMOND F T Belastingdienst Noord Backoffice BPM afd. bezwaar en beroep Postbus RC EMMEN F T Belastingdienst Utrecht Backoffice BPM Afd. Bezwaar en beroep Postbus CM UTRECHT F T / Zwijndrecht - Schiedam - Den Bosch - Roosendaal - Rijen - Almelo - Arnhem - Elsloo - Veldhoven - Venlo - Groningen - Heerenveen - Zwolle - Amsterdam - Waddinxveen - Nieuwegein

4 VOORBEELD VAN EEN BETAALBERICHT Van: Namens Verzonden: donderdag 7 juli :18 Aan: xxx Onderwerp: Geachte heer, mevrouw, Met dit betaalbericht betaalt u het door u aangegeven bpm-bedrag door overschrijving via uw bank. Na ontvangst van uw betaling beoordeel ik de aangifte bpm. Uw aangifte is echter geselecteerd voor een nadere inhoudelijke controle. Als blijkt dat u te weinig bpm heeft aangegeven en betaald, ontvangt u voor het verschil een naheffingsaanslag. Ik streef ernaar om dat binnen 6 maanden na de tenaamstelling van het kenteken te doen. Er kan ook een boete worden opgelegd. Hieronder staat het bpm-bedrag volgens uw aangifte en het betalingskenmerk. Het is noodzakelijk dat u dit kenmerk bij de betaling vermeldt. Bedrag volgens uw aangifte : 3561 Betalingskenmerk : Dit betaalbericht heeft betrekking op het motorrijtuig met het identificatienummer WDD A Betaling moet plaatsvinden op rekeningnummer t.n.v. Belastingdienst / Douane, Postbus 808, 7301 BB Apeldoorn, onder vermelding van het betalingskenmerk. U kunt ook een spoedbetaling doen op rekeningnummer ten name van Belastingdienst/Douane, Postbus 808, 7301 BB Apeldoorn. Voor een spoedbetaling kan uw bank extra kosten in rekening brengen. De Belastingdienst controleert dagelijks alle spoedbetalingen die voor uur zijn bijgeschreven. Als het door u aangegeven bpm-bedrag niet evident onjuist is, geef ik direct na de ontvangst van dit bedrag het zgn fiscaal akkoord aan de RDW af. Hoogachtend, Belastingdienst/[ RegioOost / kantoor Doetinchem], de inspecteur J. Pxxxxx De Belastingdienst gebruikt niet voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het gebruik van . Deze zijn te vinden op

5 Bezwaar en Beroep: Wat nu? Wanneer u BPM aangifte werkzaamheden heeft laten uitvoeren door BBP Taxaties, heeft u recht op juridische bijstand door de jurist van Euro Auto Logic b.v. (EAL). EAL is in het zelfde pand en op hetzelfde adres gevestigd als BBP Taxaties. U tekent daartoe een opdrachtbevestiging en een machtiging voor bezwaar beroep. Wat is bezwaar? Bezwaar richt zich tegen de eigen de aangifte in geval van een eigen fout in de aangifte óf zoals in de meeste gevallen- tegen de naheffingsaanslag. Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de Back-Office van het aangiftepunt waar u aangifte deed. De belastingdienst behandeld het bezwaar. Bezwaar tegen de eigen aangifte moet worden ingediend binnen 6 weken na betaaldatum en bezwaar tegen de naheffingsaanslag binnen 6 weken na de datum van de naheffing. Vanaf deze data heeft de belastingdienst 18 weken om uitspraak op bezwaar te doen. Tot die tijd zal u van zowel de belastingdienst àls van EAL niets of weinig vernemen. Wat is beroep? Beroep richt zich tegen een door de belastingdienst afgewezen bezwaar. Een beroepschrift wordt binnen 6 weken na de uitspraak op bezwaar ingediend bij de rechtbank die gekoppeld is aan uw woonplaats. Indien u EAL heeft gemachtigd, weegt EAL de kansen voor beroep af en besluit daarbij namens u wel of niet in beroep te gaan. Wat zijn de kosten van bezwaar en beroep? In de regel werkt EAL op No Cure No Pay (NCNP) basis. Dat betekent dat u bij verlies van de procedure geen kosten verschuldigd bent mits u zelf niet in gebreken bent gebleven. Bezwaar: Beroep: NCNP: voor een gegrond bezwaar ontvangt u in de regel 218 van de belastingdienst. Dit bedrag wordt door EAL verhoogd met 19% BTW voor een particulier zijn de kosten daarmee 19% van 218,00 en aldus 41,42. EAL incasseert deze kosten middels uw machtiging daartoe. Voor een ongegrond bezwaar worden u mits u niet in gebreke bent gebleven- geen kosten berekend. NCNP: voor een gegrond beroep wordt de belastingdienst in de regel veroordeeld voor de proceskosten. Deze belopen in de regel een meervoud van 218 EAL maakt aanspraak op deze kostenvergoeding. Daarboven maakt EAL in het kader van NCNP aanspraak op een provisie van 25% over het uiteindelijk toegekende bedrag in geschil door de belastingdienst. Dit bedrag wordt uitsluitend voor ondernemers- door EAL verhoogd met 19% BTW. Griffierecht: Voor een beroep is griffierecht verschuldigd. Dit zijn kosten die de rechtbank in rekening brengt aan de gene die het beroep instelt. EAL / Uw gemachtigde ontvangt daartoe een factuur van 151 (particulier) of 302 per behandeling. EAL financiert deze kosten niet voor! EAL zendt u deze factuur door en wijst u op tijdige betaling. Niet tijdige betaling door u als belanghebbende kan leiden tot niet ontvankelijkheid van het beroep (het beroep wordt dan geannuleerd) en wordt gezien als een frustratie van de doorgang van de zaak. U blijft dan in gebreke, waarna u de kosten voor bezwaar en beroep voor een bedrag van (3 x 218) 654,00 door EAL op u worden verhaald! Heeft bezwaar en beroep wel zin? Zowel BBP als EAL zijn van mening dat bezwaar / beroep zéér zinvol is. Dit op basis van de ervaring die hiermee is opgedaan. In 95% van de aangegane zaken was EAL succesvol voor haar opdrachtgevers! Heeft u vragen? EAL concentreert zich maximaal op uw zaak en heeft daardoor weinig gelegenheid voor telefonisch uitgebreide toelichtingen. Indien u vragen heeft: kijk dan eerst op Richt u anders per tot Saskia Poelen, secretaresse van jurist mr Bothof,

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen Omzetbelasting Januari 2003 1. Voor wie is deze brochure? Op 1 maart 1999 is op Bonaire en Curaçao de omzetbelasting (OB)

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

2013-01) 50323415 3, 8226 DA

2013-01) 50323415 3, 8226 DA Algemene voorwaarden Holtrop Advocatuur en Mediation (versie 2013-01) Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland no. 50323415 Poolzeestraat 3, 8226 DA Lelystad 1. Toepasselijkheid Holtrop Advocatuur

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Travelcard Nederland B.V. waarvan MKB Brandstof het netwerk gebruikt voor transacties.

Travelcard Nederland B.V. waarvan MKB Brandstof het netwerk gebruikt voor transacties. Algemene Voorwaarden MKB Brandstof Versie 1.1 d.d. 12 december 2013 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: MKB Brandstof TCN Contractant Overeenkomst Mobiliteitsdiensten Nationale

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto s 5

Inhoud. 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto s 5 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 Wat zijn personenauto s en motorrijwielen? 4 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112

WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112 WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd Artikel 4 Premie Artikel 5 Gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie